UVOD U ovom radu govorim o organizacijskoj kulturi.

Kako bi bolje razumjeli o čemu se radi, prvo ću vas upoznati sa tim šta je to organizacijeska kultura ili kultura u organizaciji. Organizacijska kultura predstavlja način života i rada u poduzeću. Može se definirati kao ozračje u organizaciji koje je posljedica utjecaja kako različitih znanih i neznanih zaposlenika iz prošlosti i sadašnjosti tako i šireg i užeg okruženja poduzeća koje djeluje na ponašanje ljudi i na upotrebe njihovih sposobnosti. Schein: Obrazac vrijednosti ili temeljnih pretpostavki kojeg je izumila, otkrila ili razvila određena grupa dok je učila suočavati se s problemima vanjske prilagodbe i unutrašnje integracije, a koji se pokazao dovoljno dobrim da je smatran valjanim, pa stoga tom obrascu treba poučiti nove članove kao ispravnom načinu percipiranja, mišljenja i osjećanja u odnosu na te probleme. Kao primjer organizacione kulture, predstavit ću organizacionu kulturu Microsoft corporacije.

Počeci Microsofta kao informatičke tvrtke vezuju se za izradu kompajlera za nekoliko programskih jezika namijenjenih osobnim računalima. Danas kada je prošlo nešto više od 20 godina od osnutka. a kada bi napokon otišli u restoran nešto pojesti opet bi pričali o programiranju. Djelatnost tvrtke odvija se preko velikog broja projekata. . pa se opet vratili i programirali. Za razliku od nekih drugih kompanija koje prvo rangiraju kandidatov stil tj. Radne navike osnivača Microsofta najbolje je opisao sam Bill Gates jednom prilikom kada je rekao da nikada nisu gledali na sat. Microsoft je osnovan 1975. Sažetak . tako da bi od priče nekada zaboravili i jesti. godine od strane Billa Gatesa i Paula Allena. organizacijska kultura Microsofta mogla bi se odrediti kao dominantna.1. inovativnost i želju za rad i učenje. potrebno je da ukratko predstavimo samo preduzeće i njegovu djelatnost. prilagodljiva i participativna kultura. jaka. Microsoft od kandidata traži znanje. te za operativni sustav MS DOS. da su znali programirati danima bez prestanka. Microsoft se izdvaja kao vodeća tvrtka na tržištu informacijske tehnologije i poznavati organizacijsku kulturu Microsofta znači poznavati kulturu organizacije koja se prilagodila suvremenom okruženju odnosno kulturu na kojoj danas funkcionira većina vodećih informatičkih poduzeća. Na svakom projektu (npr. dok će svojim stilom kandidat sam proširiti i obogatiti kulturnu različitost tvrtke. mogućnost da se uključi u njihovu postojeću organizacijsku kulturu i okolinu. nekom programu) radi jedan tim. ali da su bili prijatelji i da je bilo zabavno. jasna. Po vrsti.Microsoft Korporacija ili Microsoft Kako bi se upoznali sa kulturom u organizaciji Microsofta.

Nema straha za gubitkom posla iako Microsoft dnevno primi na stotine zamolbi za posao.Važna je u svim segmentima poslovanja i očituje se kroz vidljive i nevidljive elemente. je i uspješan jer je motiviran pozitivnim aspektima a ne strahom. Siguran zaposlenik. i stječu znanja na raznim područjima kako bi tvrtka bila što fleksibilnija odgovoriti na nove zahtjeve koji se jave na tržištu. Microsoft ima klizno radno vrijeme. rezultat je dugotrajnog procesa u kojem se stavovi. prodaje i isporuke te pružanja naknadne tehničke podrške i pomoći kupcu. 2. Fokus . vjerovanja i ponašanja ljudi postupno oblikuju te predstavlja osobnost organizacije.Organizacijska kultura Microsofta Organizacijska kultura je sustav vrijednosti koji dominira organizacijom.Tim je sastavljen od većeg broja stručnjaka različitih profila koji zajedno rade i prate proizvod na putu od nastanka i razvoja pa do pakiranja u kutiju. multikulturalnost i neformalnost su samo neki vidljivi znaci kulture. napreduju. Nakon završetka nekog projekta. Stalnom cirkulacijom zaposlenih po različitim radnim mjestima Microsoft osigurava da zaposleni stalno uče. po ličnostima koje zapošljavaju. Nevidljiva kultura se odražava odnosom zaposlenih u organizaciji. prema Microsoftu. Prepoznatljivost po brandu. zaštitni znak i prepoznatljivu strategiju. proizvodima. ljudi prelaze na druga različita radna mjesta radi daljnjeg usavršavanja i proširivanja znanja. . Zaposleni na poslu rade koliko i kad žele. Organizacijska kultura Microsofta prožeta je kroz cjelokupnu organizaciju. Sve najuspješnije svjetske organizacije imaju definiranu organizacijsku kulturu. glavno da na vrijeme dovršavaju svoj posao.

i tako zamišljaju svoju idealnu radnu okolinu. a ne samo posao. kulturalna i demografska raznoslikost zaposlenika logičan je na temelju geografske rasprostranjenosti Microsoftovih jedinica. Informatika im je hobi. Tabela 1.: Vidljiva i nevidljiva kultura Microsofta VIDLJIVA KULTURA MICROSOFTA      Prepoznatljiv Microsoft logo „Prozor“ Slogan „Your potential Our Passion“ Način života zaposlenih u Microsoftu  Donacije i pomoć zajednici Specijalna interesne grupe zaposlenih Tehničke i profesionalne organizacije  Vlastiti jezik i termini NEVIDLJIVA KULTURA MICROSOFTA     Iskrenost Otvorenost u komuniciranju Prihvaćanje konstruktivne kritike  Međusobno poštivanje  Spremnost prihvaćanja izazova Inovativnost Microsoftova kultura usko je vezana uz prve ljude.Radni proces često olakšava i žargon. Zaposlenici imaju slobodu u kreiranju svog radnog vremena i radnog . Microsoft je globalna organizacija u kojo svaka pojedina divizija razvija zasebnu subkulturu. tj.vlastiti jezik razvijen unutar organizacije za stručne termine. pionire i osnivače kompanije više nego na sam primjer organizacijske kulture. Etička.

tj. da bi na kraju činila jednu snažnu cjelinu.mikrosocijalnom okruženju. nego i u velikoj mjeri obrnuta. odnosno kadrova koji su zaposleni.prostora. opuštenoj atmosferi i entuzijazmom  deljiva je (kultura nije specifičnost pojedinca) ona se dijeli i mješa između članova organizacije – U slučaju Microsofta. kazališta. Redovito organiziraju izlete i druženja. Organizaciona kultura je uži pojam od kulture i manifestuje se . knjižnice. u organizaciji. sve je krenulo od osnivača. muzeja i dr. bezrezervnoj podršci i timskom radu kolega. na ostale upolene i novouposlene. te su sagradili centar za rekreaciju i odmor za svoje zaposlenike.umjesto u društvu i njegovim institucijama u cjelini . Karaktenstike organizacione kulture su:  Stiče se (nema genetsko. odnosno biološko porjeklo) – Microsoftova kultura kao što je prethodno napisano jeste sticana od samog osnutka preduzeća. Karakteristike organizacione kulture Microsofta Jedna od definicija kaže da organizaciona kultura predstavlja stečeno znanje i iskustvo koje pojedinac koristi u razvoju svog organizacionog ponašanja. Nije to djeljenje bilo samo u jednom smjeru od top menadžmenta ka ostalima. 3. kroz angažman osnivača i ljudi. sticanjem povjerenja. Tako vidimo da je organizacionu kulturu Microsofta oblikovalo ponašanje njenih uposlenika. . djeljenja svog načina poslovanja. tako da je stečena kultura nastala na različitostima i djeljena je između svih zaposlenih. Donacije Microsofta uključuju novčanu i softversku pomoć neprofitnim organizacijama kao što su bolnice.

 transgeneracijska je (prenosi se sa generacije na generaciju) . kao u jednoj lokalnoj zajednici. ostali projekti (uz koje smatram temu i tim ljudi koji rade na istom). te samim tim postaju dio kulture.  adaptivna je (zasniva se na sposobnosti ljudi da se prilagođavaju sredini i događajima) – kultura Microsofta je postala simbol načina na koji se prihvata kultura.  simbolička je (zasniva se na ljudskoj karakteristici prezentovanja jedne stvari uz pomoć drugih) – U Microsoftu se najčešće zasnivala na karakteristici predstavljanja firme i brenda kroz rješenja koja su stvarali. Kao primjer. . gajilo se kreiranje kulture koju su kao tradiciju preuzimali novi članovi i dopunjavali. danas možemo vidjeti mnogo mladih informatičara i programera koji se ponašaju na način kao da su uposleni u Microsoftu a rade u drugim kompanijama ili freelance. posebno u pregovaranju i marketingu. Ukoliko bi jedan projekat napravio uspjeh. bez obzira da li uspjeli da udju u organizaciju. iz svih navedenih činjenica može se zaključiti da svi oni koji žele da udju u organizaciju Microsofta. Organizaciona kulturaje veoma značajna u međunarodnim poslovnim aktivnostima. gdje se pojedinac gradi kao ličnost i svojim pozitivnim primjerom podstiče ostale na primjenu istog. cijele organizacije.Od samih početaka. bi simbolički predstavljali sebe u svjetlu cijele zajednice. počinju da se ponašaju u skladu sa tom kulturom.

ideja vodilja koju svi slijede jeste da se bez obzira na sve. spremni na timski rad. norme. koje su idealistične i nisu reflektovane u ponašanju menadžera. ideja. vrijednosti. Međutim.  Norme. filozofiju. ovaj elemenat čini pretpostavka da su svi uposleni ti koji stvaraju kulturu u organizaciji. Norme su . vrše snažan utjecaj na druge. odnosno proizvoda iza kojeg stoji cijela filozofija vrijednosti i vjerovanja. što čini posebnu vrijednost Microsovtovog outputa. Kognitivni elementi kulture su:  Pretpostavke. Najmanje je vidljiv elemenat organizacione strukture. opšte pretpostavke u koje se ne sumnja i koje se uzimaju zdravo za gotovo. normalne. racionalne. one koje su duboko ukorenjene u kulturi organizacije i koje menadžment podstiče svojim ponašanjem. vrijednosti i osjećanja u vezi sa tim koje stvari su dobre. da su mladi i kreativni ljudi. Nijedna od ovih komponenti pojedinačno ne predstavlja kulturu organizacije. U Microsoftu.Slijedeći je nivo karakterističnih opštih ponašanja. Tako i u Microsoftu. uzete zajedno. pravila igre. dok vrijednosti kojima pružamo samo usmenu podršku. mogu imati mali ili nikakav efekat na organizaciju.4. Konkretnije. dominantne vrijednosti. stavova i ponašanja koje dijele članovi jedne organizacije. očekivanja. učenje i kreativnost. uključujući norme koje su najvidljivije i ponekad lakše za promjenu od vrijednosti.ovaj nivo obuhvata kolektivna vjerovanja. svi zalažu za kolektivni uspjeh.u pitanju su bazične. o Implicitne vrednosti tj. organizaciona kultura obuhvata: rutinska ponašanja. Komponente organizacione kulture – Microsoft Organizaciona kultura predstavlja kompleksan obrazac vjerovanja. one reflektuju organizacionu kulturu.  Vjerovanja i vrijednosti . nespornu komunikaciju. kolektivno vjerovanje jeste u radu koji rješava određene probleme sa kojima se suočava korisnik. Organizacionu kulturu čine kognitivni i simbolički elementi.

Norme se odnose na sledeće aspekte ponašanja: o radna etika o ambicja o performanse o moć o formalnost Vidljivi odnosno površinski nivo organizacione kulture sastoji se od simbola. neformalna takmičenja istih. od strane ostalih članova organizacije. obrasci ponašanja. žargon. zbog toga što ponašanje drugih kontrolišemo načinom na koji reagujemo na njih. One mogu vršiti veoma snažan uticaj na ponašanje zaposlenih. te u skladu se ponašaju da prave posebne atmosfere i ugođaje kako bi njihova kreativnost i inovativnost došla do punog izražaja. metafore. Najizraženiji semantički simbol Microsoftove kulture jeste žargon. u Microsoftu su odavno izraženi kao što su logo u obliku prozora ili slogan koji kaže „Your potential Our Passion“. One nikada nisu pisano izražene . gdje najviše dolazi do izražaja odnos prema poslu na način koji samopodstiče uposlenike da se bore za svoj projekat.rituali i ceremonije. ili žargon koji je prerastao u jezik jedne organizacije. način oblačenja. U Microsoftu su norme vrlo izražene kroz samomotivaciju i zalaganje timova.nepisana pravila ponašanja (pravila igre) ili neformalna (nezvanična) uputstva u vezi sa tim kako se treba ponašati u organizaciji. te utiču na njegovu primjenu i van preduzeća  Bihevioristički simboli . . Norme se prenose usmeno ili ponašanjem i mogu biti nametnute osobi koja se ne ponaša u skladu sa njima. Simbolički elementi organizacione kulture su:  Semantički simboli – jezik.jer da jesu predstavljale bi politiku ili procedure organizacije. a to jeste način življenja uposlenika Microsofta.spoljni i unutrašnji izgled prostorija. logotip. o čemu sam već pisao. oni ga kreiraju i na taj način ga upotrebljavaju.  Materijalni simboli. priče. Uposlenici u Microsoftu koriste termine koji su široko primjenjeni u cyber svijetu. mitovi. itd.

. oponašane i verbalne manifestacije organizacione kulture. Šejn kaže da su artefakti: fizičke. koje su utemeljene u vrijednostima i bazičnim pretpostavkama. one aspekte organizacijej koje ljudi čuju. vide ili osjećaju.Vidljive i opipljive aspekte jedne organizacije. opipljivi i zvučni rezultati ljudskih aktivnosti. To su vidljivi. jednim imenom nazivamo artefakti.

U takvim organizacijama odgovornost se delegira naniže što je niže moguće. preuzima odgovornost za istu. nego se iz iste može napraviti nešto drugo. Utoliko da ideja koja se kreira ne mora nužno završiti kao takva. Ove kulture naglašavaju obavezivanje i uzajamnu podršku i osteljive su na individualne razlike. što opet u Microsoftu nije slučaj. Ukoliko se na razvoju te kulture ne radi svjesno. dešava se da se u organizaciji razviju neformalna. izvlačeći najbolje iz svakog. Ove organizacije daju šira ovlašćenja obučenim ljudima i veruju im da će ugraditi kvalitet. U Microsoftu je čovjek koji čini organizaciju. stvara je. iskustvo se koristi kao osnov za učenje. nešto značajnije ili se podjeliti na više ideja. orijentisana na ljude i sistemski orjentisana. jer u Microsoftu nema takve vrste pritiska.Orijentacija organizacione kulture Microsofta Svaka organizacija ima svoju specifičnu kulturu. Zbog toga možemo reći da je možda jedna od najvažnijih uloga menadžmenta organizacije da svjesno radi na kreiranju željene kulture koja bi omogućila maksimalnu efikasnost i efektivnost organizacije. upotpunjuje je. Organizaciona kultura orijentisana na ljude je ona koja oslikava Microsoft. prije nego za kritikovanje ili kažnjavanje. Alternativa . često disfunkcionalna ponašanja. a sve u cilju razvoja rješenja. . To nije tip organizacije kod koje je akcenat na kontroli.5. Ako se odluka u vezi sa ovlašćivanjem pokaže pogrešnom. Karakteristika kultura orijentisanih ka ljudima jesu vođe koje obučavaju ljude da budu spremni da preuzmu odgovornost i onda im je dodeljuju. jer sve vlada uvjerenje da sve što se uradi donosi određenu vrijednost i priroda posla podrazumjeva dopune i unaprjeđenje osnove. što je čist Microsoftov model kreiranja i orjentisanja kulture u organizaciji. Kultura organizacije može biti opisana kao orijentisana na akciju. Negativna strana kulture orijentisane na ljude pojavljuje se kada odgovornost nije dobro delegirana i kada ljudima nije data neophodna podrška.

6. . Zaključak Zdrave kulture privlače produktivne zaposlene. a produktivni zaposleni pomažu u izgradnji profitabilnih kompanija.

microsoft.php?name=KM++Tim+31&parent=NULL&page=Organizacijska%20kultura%20Microsofta 4. http://info.pdf 3.hr/wiki.fon.grad. http://autopoiesis.ppt#279.rs/download/materijali/Organizaciona%20kultura%20i %20etika%20-%20slajdovi%20Mladen.ac. http://master.Kako mijenjati organizacijsku kulturu? 2.Literatura: 1.foi.kultura. www.com .hr/!res/gf_osoblje/1078383457/doc/3.bg.24.%20sociologija%20orga nizacije/080.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful