КУРСОВ ПРОЕКТ

БИЗНЕС ПЛАН

за стартиране на ресторант в гр.Варна

Изготвил:
Християна Радева фак. № 8544
Спец.Туризъм гр.65

Проверил:
доц.д-р Стоян Маринов

Дата: 26.04.2012г.
Гр. Варна

1

Съдържание: Кратко описание на бизнес-идеята  Продуктово-пазарна матрица  Проект-схема на организационно управленскаструктура  Табличен вариант на щатно разписание на длъжностите  Инвестиционна програма  Източници на финансиране  План на продажбите по натурални и стойностни показатели  План на приходите и разходите  Прогноза за възвръщаемост на инвестицията   Използвана литература 2 .

Предлагаме богат избор на ястия от европейската и българската кухня. приборите. В тази насока отговорник салон посреща с усмивка всеки. 3 .restaurantmechtanie. в което качеството на работа. Създаваме уют и комфорт в приятна обстановка и задушевна атмосфера. допълнени от красящите всяка маса живи цветя и свещи. Така ние не предлагаме на гостите си просто храна. и чашите е от жизнена важност – затова всичко бива “гледано под лупа” преди да се предложи на клиента. който влезе. който да покаже.мениджър .Ресторантът ще бъде категория 3 звезди. Разполага с двадесет и пет маси. Варна ⇒ фирма . Идеята е ресторанта да предлага на своите клиенти необходимото внимание и уважение. За по-добра представа за ястията. експедитивността. сме осигурили снимков материал в менюто. които се предлагат. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА БИЗНЕС-ИДЕЯТА Ресторант “Мечтание” ще бъде нов. но и да изкуши. за да се чувства всеки от тях като наш най-важен гост.com ⇒ e-mail –restaurantmechtanie@abv. ⇒ адрес . което прави ресторанта ни годен за бизнес обеди и вечери.гр. Чистотата на масите. приготвени от майстори-готвачи. разположен в черноморския град Варна. и учтиво ги настанява. Сепаретата дават чувство за уединение. общо 25 маси. а им осигуряваме възможност да се насладят на прекрасния вкус на блюдата. средно голям ресторант. Нашата визия за бъдещето е да бъдем заведение за хранене от нов тип.bg 1.“Мечтание 2012” ООД ⇒ контактни лица – Християна Радева ⇒ телефони – 0520 32306 или 0520 32307 ⇒ факс – 0520 32308 ⇒ webside –www.

Нашата мисия е задоволим най-изтънчения вкус чрез достигане пределното ниво на качествено обслужване на достъпни цени. побързо и по-евтино. които дава отличното местоположение  Привличане на клиенти  Задоволяване на потребителското търсене и нуждите на клиентите. Краткосрочни цели на фирмата Официално откриване на ресторант „Мечтание” през януари 2013 и широко популяризиране в медиите. Дългосрочни цели на фирмата        Налагане на пазара в град Варна Поддържане на добър имидж и стандарти за работа Пълна реализация на маркетинговата стратегия Увеличаване на продажбите и пазарния дял Достигане на висока ефективност Пълна възвръщаемост на инвестициите Подобряване качеството на продукта на фирмата 4 . вниманието и уважението към гостите са основни принципи.добрата организация. Ние вярваме в максимата.   Оцеляване на фирмата  Максимално оползотворяване на възможностите. “Мечтание " е най-доброто място за свободното ви време. комбиниращо интригуваща атмосфера подбрана музика и свеж интериор.  Поддържане на контрол на разходите. Глобална цел Трайна и постоянна реализация. Създаваме честна печалба за собствениците и мотивиращо работно място за персонала. че за да успееш в голямата конкуренция трябва да предлагаш по-ефикасно. операциите и паричния поток чрез адекватен и автоматизиран мениджмънт. формиране на аудитория от постоянни клиенти и поддържане на честна и етична конкуренция.

в центъра на курорта. което да впечатлява. ПРОДУКТОВО-ПАЗАРНА МАТРИЦА 2. След проведени изследвания.  Стратегическо местоположение. като предлагат много и разнообразни услуги и могат да задоволят индивидуалните потребности на гостите си. тъй като конкуренцията е много голяма. В големите градове има широк спектър от такива заведение. като не изключва останалите. Първият са летуващите в морските курорти и околностите чужденци. Вторият са бизнесмени и други.се установяват два основни пазарни сегмента.1 Дефиниране на пазара През последните години в България се наблюдава бързо развитие в сферата на заведенията за хранене и развлечение.  Постоянен стриктен контрол на всички разходи без изключение.  Удължен сезон  Управление на финансите и паричния поток за увеличаване на капитала.  Разширяване на бизнеса – откриване на нови заведения Осъществяване на благотворителна дейност Ключовите фактори за успех са Изключително обслужване.  Значителни конкурентни преимущества.  Добри перспективи за развитие на пазара. високо качество и голямо разнообразие на предлаганите услуги.  Висококвалифициран персонал и оптимален мениджър. Доказателство са много заведения отворили врати през последните години. непосредствено до лифт „Мартинови бараки” и пистите „Червено знаме” и „Рила” и на 200 м от долната станция на Кабинковия лифт.2 Сегментиране на пазара и избор на пазарен сегмент 5 . Развитието на кафе-клубовете изисква много добра организация. 2.  2. В тази сфера има потенциал за навлизане на нови фирми и няма високи бариери за стартиране на бизнеса.

ценностна система и начин на живот. както и поради ниските бариери за навлизане.според признака “възраст” – Тинейджъри. поведенчески и психографски признаци. 2.демографски критерии. определени от разнородния състав на туристите. социално-икономически.За определяне на целевите пазари е използвана многофакторна сегментация. 6 . Фактът. Установено е. съществуват условия за бързо навлизане на пазара и завладяване на значителен пазарен дял от нова фирма. от икономическа гледна точка – с ограничени доходи.пол и възраст .3 Анализ на търсенето на продукта Според собствени проучвания от 50 000 посетили на град Варна и региона около 50% предпочитат настаняване в ресторанти с добро обслужване и приятна и спокойна атмосфера. за да могат да си позволят почивка на Българските морски курорти. 1. притежаваща стабилни конкурентни предимства.според признака „пол” на туристите се образува два сегмента – мъже и жени. Соц. и хора в зряла възраст 3. 4. Поради тези фактори. не пътуващи. основана на демографски. че значителна част от посетителите на района на гр. . 2. Смятаме. Географски критерии – българи и чужденци 2. със средни доходи и с високи доходи. Разпределението на потребителите се определя предимно от териториалното разположение на ресторантите . че този размер на пазара ще се запази стабилен поради специфичните характеристики на района. че търсенето на ресторантьорски услуги в района е достатъчно голямо. млади хора. според начина на живот – отделящи значително време: за ваканция и отдих в чужбина. за почивка един или два пъти в годината. рядко пътуващи. за да покрие изцяло предлагането. а не от особени характеристики на услугите и поради това фирмата лесно би могла да отнеме значителен пазарен дял от конкурентите.4 Пазарен дял На пазара липсва пазарен лидер. че нито една от фирмите не полага големи усилия за диференциация с цел отклоняване на клиенти от конкурентите.Варна разполагат с достатъчно средства. Резултатите определят следните профили. сочи. които се характеризират с различни предпочитания.

респективно намаляването на дружествения капитал. екипът се спря на ООД. така и недостатъци.възможности за финансиране. При тази правна форма съдружниците са солидарно отговорни и могат да бъдат както физически. Правната форма дава лицето на фирмата. начин на управление. намалена публичност на ООД в сравнение с акционерното дружество и други. При избора на правната форма играят съществена роля следните аспекти: правно съдържание. Като предимства могат да се посочат: ограничената отговорност на съдружниците. Организация. широки права на съдружниците по отношение на участие и контрол. тъй като хората са тези.данъчни тежести. Това е така. които “произвеждат” услугата.участие в печалбите и загубите. Част от недостатъците са: данъчно облагане като капиталово дружество.3. не може да бъде променяна в кратки срокове и оказва значително въздействие при вземането на управленските решения.разходи свързани с правната форма. . . структура и управление Зад цялата технология по обслужването на гостите в ресторанта ще се крие един голям и сплотен екип от хора. Тази правна форма има както предимства. особено отговорността. . така и юридически лица. строги законови изисквания при увеличаването. Организационната структура на фирмата ни е линейна. задължителна публичност. . ясно 7 . защото има един ръловодител. Всъщност човешкия фактор е основополагащия в ресторантьорството.Проект-схема на организационно управленска структура Правна форма За правна форма на фирмата.

разграничени права и отговорности и лесен контрол. Организационно-управленска Структура Управител Счетоводител Главен готвач Готвачи Главен сервитьор Миячи Сервитьори Отговорник салон Чистачи Подборът на персонала ще се извърши чрез конкурс по документи и събеседване с кандидатите. а не на твърда заплата) -възможност за издигане в йерархията -създаване на добра работна атмосфера -при работа по празниците надниците ще се удвояват 4. че ръководителят трабва да е широк специалист и че когато го няма. Недостатъците на нашата управленска структура са. езикова подготовка и външен вид на кандидатите.Табличен вариант на щатно разписание на длъжностите Вид/ категория • управленски Образование/ Брой Месечно Общ разход за Специалност Висше 5 възнаграждение 620 месец 3100 лева 8 . Мотивация на персонала Персоналът се мотивира чрез: -добро заплащане (там където може заплащането да е за свършена работа. като ще се държи на професионализма. комуникативните способности. възникват трудности.

• Изготвяне на интернет страница и включването и в туристически сървъри Необходим капитал и структура на капитала за функциониране на бизнеса за 3 години.5.2. • Облагородяване на дворното пространство • Ремонт на ограда – смяна на колчета и монтаж на нова оградна мрежа • Наемане на персонал • Закупуване на стоки и машини. 1.Инвестиционна програма Изпълнението на бизнес плана включва следните няколко инвестиционни етапа: • Извършване на ремонт и преустройство.4.00 7 850.00 0 7 050.00 5 000.00 . 1.1. ⇒ Необходим капитал 1.• обслужващ Средно 10 400 4000 лева професионално Общо персонал 15 7100 лева 5. Капитални инвестиции Земя и сгради /ремонт и преустройство/ Машини и оборудване Мебелировка и обзавеждане Транспортни средства Предоперативни и начални разходи* Междинен сбор: Инвестиции в основен капитал 6.3.00 36 900. 1.необходими за производствения процес • Изготвяне на рекламните и презентационни материали и привличане на първите посетители. 1.6.Източници за финансиране 9 Лева 17 000. 1.

Мястото вече е оборудвано като ресторант. Ресторантът ще бъде в състояние да започнем да работи на печалба през единадесетия месец от началото. Материали Ние очакваме да наберем 30 000 USD собствен капитал и 100 000 USD на кредит.машини и оборудване Oткрихме място и осигурихме вземането му под наем за месечен наем от 2000 USD. така че планираме да стартираме с около 40 000 USD и 100 000 USD кредит. Това ще формира голямата част от сумата. гарантиран от Агенцията за малък бизнес. гарантиран от Агенция за малкия бизнес / Small Business Administration/.Помещения.технология. необходима за стартиране на ресторанта. необходими за стартиране Наличен баланс на началната дата 88000 Други активи 50000 138000 Общо налични активи Дълготрайни активи 138000 Общо активи 10 . Финансови средства Стартиране на фирмата Стартови разходи Правни услуги 1000 Офис – оборудване 1000 Други 1000 3000 Общо разходи Активи.

Общо: Финансиране Инвестиции Инвеститор 1 Инвеститор 2 Общо инвестиции Текущи задължения Дължими плащания Текущи задължения Дългосрочни задължения 141000 Общо задължения Загуби при стартирането 101000 (3000) Общо капитал Общо капитал и задължения 37000 138000 25000 15000 40000 1000 1000 100000 7. Прогноза за продажбите Вид 2013 22822 Храни 11415 Напитки 240 Други 34477 Общо Единични цени 11 2014 35000 17500 500 53000 2015 45000 22500 1000 68500 . ПЛАН НА ПРОДАЖБИТЕ Стратегия за продажби Както показва таблицата. ние планираме да направим продажби за 350 000USD през първата година и да удвоим продажбите през третата година.

97 Брутна печалба в % Разходи 12 2015 730000 102250 0 0 102250 627750 85.99 .План на приходите и разходите за първите три години Проформа приходи и разходи 2013 2014 3675 5650 Продажби 60 00 5159 7925 Разходи за продажби 2 0 0 0 ФРЗ за производството 0 0 Други 5159 7925 Общо разходи за продажби 2 0 3159 4857 Брутна печалба 69 50 85.96 85.Храни Напитки Други Продажби Храни Напитки Други Общо 15 2 10 15 2 10 15 2 10 342330 22830 2400 367560 525000 35000 5000 565000 675000 45000 10000 730000 8.

Прогноза за възвръщаемост на инвестицията 13 .28200 0 27000 Работни заплати Маркетинг и други разходи 1000 Амортизации 1200 Комунални разходи Данъци върху работните заплати 42300 0 35350 0 37532 Други Общо оперативни разходи Печалба преди данъци и такси 3570 00 3583 0 1050 1260 5355 0 0 4486 90 3706 0 4100 00 7212 2 1103 1323 6150 0 0 5460 47 8170 3 9.

2013 Проформа паричен поток Получени по каса Касови операции Касови продажби Отложени вземания Субтотал Касови операции Допълнителен касов приход Неоперативен /друг/ приход Нови краткотрайни заеми Нови други задължения/безлихвени/ Нови дългосрочни задължения Продажби на други текущи активи Нови инвестиции Субтотал парични постъпления Разходи Разходи за дейност Разходи по каса Плащания на задължения Субтотал разходи за дейност Допълнителен касов разход Неоперативни /други/ разходи Плащане на главница по текущи кредити Плащане на главница по други задължения Плащане на главница по дългосрочни задължения Закупуване на други текущи активи Субтотал разходи по каса Нетен паричен поток 14 2014 3675 60 0 3675 60 0 0 0 5650 00 0 5650 00 0 0 0 2015 7300 00 0 7300 00 0 0 0 0 0 0 3675 60 0 0 0 5650 00 0 0 0 7300 00 8979 1327 3 5250 84 5383 57 2023 1 6456 00 6658 31 3958 18 4047 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1500 0 0 4047 97 3723 5383 57 1664 6658 31 4916 .

15 .

2013 Проформа паричен поток Получени по каса Касови операции Касови продажби Отложени вземания Субтотал Касови операции Допълнителен касов приход Неоперативен /друг/ приход Нови краткотрайни заеми Нови други задължения/безлихвени/ Нови дългосрочни задължения Продажби на други текущи активи Нови инвестиции Субтотал парични постъпления Разходи Разходи за дейност Разходи по каса Плащания на задължения Субтотал разходи за дейност Допълнителен касов разход Неоперативни /други/ разходи Плащане на главница по текущи кредити Плащане на главница по други задължения Плащане на главница по дългосрочни задължения Закупуване на други текущи активи Субтотал разходи по каса Нетен паричен поток 16 2014 3675 60 0 3675 60 0 0 0 5650 00 0 5650 00 0 0 0 2015 7300 00 0 7300 00 0 0 0 0 0 0 3675 60 0 0 0 5650 00 0 0 0 7300 00 8979 1327 3 5250 84 5383 57 2023 1 6456 00 6658 31 3958 18 4047 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1500 0 0 4047 97 3723 5383 57 1664 6658 31 4916 .

Прогнозен баланс 2013 Активи Краткотрайни активи По каса 2014 2015 50763 67405 11657 4 50000 50000 50000 10067 11740 16657 3 5 4 Други краткотрайни активи Общо краткотрайни активи Дълготрайни материални активи ДМА Акумулирана амортизация Общо ДМА Общо активи Пасиви и капитал Задължения по сметки Краткосрочни задължения Други краткосрочни задължения Общо краткосрочни задължения 0 0 0 1000 2050 3153 (1000 (2050 (3153 ) ) ) 99763 11535 16342 5 2 10294 0 0 10294 15217 0 0 15217 23194 0 0 23194 40000 (3000 ) (4753 Печалба от текущ период 2) (1053 Общо капитал 2) Общо пасиви и собствен капитал 99763 40000 (5053 2) 20670 40000 (2986 2) 55090 Внесен капитал Задържани приходи 10139 65228 11535 16342 5 2 (1053 10139 65228 2) Нетна стойност 17 .

sme.government. Едуард Блекуел – Как да подготвим бизнес план.Извършените проучвания и финансови разчети показват. Ирена Славова – Бизнес план.bg/ Използвана литература 1.bg/ http://www. “Тилиа”ООД 2001г. 2. че реализирането на идеята за откриване на ресторант в черноморския град Варна е икономически рентабилно.minfin.bg/ http://www. Източници на информация : http://www.econ. тъй като осигурява положителен краен паричен баланс през цялата година на прогнозния период.mi.government.aeaf. Проектът е финансово стабилен.bg/ http://stat. “Кабри” 1993 18 .bg/ http://nsi.government.bg/Bulgaria/ http://www.bg/ http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful