A KISALFÖLD NAGY EGÉSZSÉGKÖNYVE

BELGYÓGYÁSZAT | KARDIOLÓGIA | GASZTROENTEROLÓGIA | UROLÓGIA SZÜLÉSZET-NÔGYÓGYÁSZAT | GYERMEKGYÓGYÁSZAT SEBÉSZET | SZÖVETBANK | REUMATOLÓGIA | GYÓGYPEDAGÓGIA, TANULÁS SZERKESZTETTE: DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS

1 . K Ö T E T

GYÓGY-ÍR

IMPRESSZUM • GYÓGY-ÍR – A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV
• Gyógy-ír név, ötlet, könyvszerkesztés: dr. Dézsi Csaba András • Fotók: O. Jakócs Péter • Grafikus ábrázolások: Kustán Roland és Orbán Norbert • Orvosi lektorálás: dr. Dézsi Csaba András • Kiadó: Lapcom Kft. • Projektmenedzselés: Nyerges Csaba, Fábián György • Segédszerkesztés: Szabó Csilla • Design: Bodrossy Márk és Máró Krisztián • Beírók: Hadarics Ramóna, Kalmár Angéla, Kovács Márta, Kiss Lajosné • Korrektorok: Horváth Ágnes, Nagyné Lendvai Erika, Szabó Mónika, Visi Zsoltné • Nyomta: Széchenyi Nyomda – Gyôr • A Gyógy-ír könyvben megjelent cikkek és fotók, valamint grafikák teljes jogvédelem alatt állnak. A könyv bármely részének megjelentetéséhez a kiadó beleegyezése szükséges! • ISBN 978-963-87674-0-0 • 2007. szeptember

Tisztelt Olvasó!
A Kisalföld napilapban 15 éve, a Délmagyarország és a Délvilág napilapokban kis idôvel késôbb indult el szerkesztésemmel a Gyógyír melléklet. Az egészség-életmód oldalak tartósan magas olvasottsága és népszerûsége alapján úgy gondoltuk, hogy a kerek évfordulót egy színvonalas kiadványsorozattal ünnepeljük. Több mint száz szakembert kértem fel a különbözô szakterületekhez tartozó fejezetek megírására, akik a mindennapi gyakorlatban szerzett tapasztalatuk alapján foglalták össze egy-egy téma legérdekesebb kérdéseit. A Gyógy-ír könyv mindenki számára érthetôen ír azokról a dolgokról, amiket évtizedeken, sôt, évszázadokon keresztül körüllengett a misztikum. A betegek az egészségügyben gyakran számukra érthetetlen kifejezésekkel és mondatokkal találkoztak azokban a fontos kérdésekben, amik saját sorsukról szóltak. A másfél évtizedes szerkesztôi tapasztalatom alapján tudom, hogy ma már többségében szeretünk tisztában lenni azzal, hogy egy-egy orvosi beavatkozás során mire számíthatunk, milyen állomások vezetnek a gyógyuláshoz, vagy épp a testben és lélekben történô megfiatalodáshoz. Fontos tudnunk azt, hogy mit tehetünk meg egészségünk fenntartása vagy visszaszerzése érdekében. Aki összegyûjti a Gyógy-ír könyv köteteit, annak néhány hónap múlva egy nagy egészségkönyv fog összeállni a könyvespolcán, aminek lapjait forgatva a témákat hûen illusztráló képek segítik egy-egy fejezet könnyebb megértésében. Ezúton köszönöm meg szerzôtársaim alapos munkáját, O. Jakócs Péter fotós kitartó dokumentációs tevékenységét és nem utolsósorban a Lapcom Kiadó Kft.-nek azt, hogy ez a jubileumi kiadvány az olvasók által tapasztalt színvonalon megszülethetett.

Dr. Dézsi Csaba András

belgyógyászkardiológus osztályvezetô fôorvos, a Gyógy-ír könyvek szerkesztôje

Tartalom
4. 8. 26. 62. 94. 108. 138. 160. 174. 178. 206. Kórházba megyek Általános belgyógyászat Kardiológia (Szívgyógyászat) Gasztroenterológia (Az emésztôrendszer betegségei) Urológia Szülészet-nôgyógyászat Gyermekgyógyászat Sebészet Szövetbank Reumatológia (Mozgásszervi betegségek) Gyógypedagógia – tanulás

A dohányzásra vonatkozó rendeleteket tartsa be. 9. soha ne hagyja felügyelet nélkül. korábbi leletek. beutaló. esetleg rádió és tévékészülék fülhallgatóval (hogy betegtársai nyugalmát ne zavarja). WC-papír. 3. Amennyiben mégis van önnél értéktárgy. az adagolás feltüntetésével. hozzátartozók telefonszáma. vagy értékleltár felvétele után átadhatja az osztályon kijelölt felelôs személynek. különleges. A kórház területén az alkoholfogyasztás tilos. köntös. 2. hogy 4 GYÓGY-ÍR . akkor kívánsága szerint magánál tarthatja. mely vizsgálatokat mikor és hol végeznek. kézsebész. 8. 5. társadalombiztosítási azonosító kártya (tajkártya). néhány tanáccsal szeretnénk segíteni. hogy az osztályon mikor tartanak orvosi vizitet. 4. szemüveg. Az osztályos házirend illetve az ápolók tájékoztatják arról. A kórház csak az utóbbi esetben vállal értékeiért felelôsséget. Mit vigyen magával? Dr. 2. A kórházi házirendet és az osztály saját házirendjét olvassa el figyelemmel. Értékeit ne vigye be magával a kórházba! Ha mégis bevitte. speciális. tisztálkodószerek. 4. Kérjük. használatakor legyen tekintettel környezetére és betegtársaira. 7. hálóruha. otthon szedett gyógyszerei listája. evôeszköz. 6. pohár. zárójelentések. hogy egészsége megromlik és kórházi kezelés válik szükségessé. 3.»KÓRHÁZBA MEGYEK Amit a kórházi rendrôl tudni kell Ha a sors úgy hozza. papucs. Király Géza A felvételhez szükségesek: 1. osztályvezetô fôorvos A kórházi rend általános szabályai Betegen a kórházban 1. 5. Ha ön mobiltelefonnal rendelkezik. elérhetôségük. személyi igazolvány. esetleg egyéni import alapján kapott gyógyszerei (hozza magával).

.

Így arról idôben értesítheti hozzátartozóit. 10. A gyógyító munkát az orvosok végzik. A vizitek alatt lehetôleg tartózkodjon a helyén. ételosztás. 1. Az ápolási tevékenységek. ne beszélje le. A távozáskor az orvos átadja önnek a zárójelentést és a kórházi tartózkodásról szóló igazolást is. Vegye figyelembe a kórházi osztályon ajánlott látogatási idôt. villanyoltás után a zajos tevékenységtôl tartózkodni szíveskedjék. mind az ápolókhoz bizalommal fordulhat. Ön és hozzátartozói is csak tôlük kaphatnak ilyen természetû tájékoztatást. hogy látogatható-e a beteg. a bôrt ápolja.»KÓRHÁZBA MEGYEK 6. 7. laboratóriumi vizsgálati leletekrôl. a kórházi személyzettôl. illetve rá a beteget az orvos tanácsolta kezelésre. Ön és betegtársai nyugalma érdekében este 10 óra. a megfázástól óvakodjon. Kívánja-e a beteg a látogatást? Érdeklôdjünk még a látogatás elôtt a beteg hogyléte felôl a hozzátartozóktól. Kórházi tartózkodása alatt mind az orvosokhoz. ne tájékoztassa a beteget a vizsgálatok eredményeirôl. 2. ha lakkozott a köröm. mentôvel szállítják haza. Mûtét elôtt Néhány egyéb tanács. A fürdésben. Kontrollvizsgálatokra ezeket mindig hozza magával. 12. tervezett vizsgálatokról. 4. 6 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . az operálandó területre vigyázzon. hogy a kórházi kezelést mikor tekinti befejezettnek. ne példálózzon. de a kellemetlenségek elkerülésére ilyenkor is érdemes néhány alapvetô szabályt betartani. A segítségre szorulóknak az ápolók mindenben rendelkezésre állnak. 9. a beteg testi-lelki állapotát nem rontja-e? 3. az orvosától kérhet utazásra jogosító utalványt. Ne adjon tanácsot. és lehetôleg akkor látogasson. mindezeket figyelembe venni szíveskedjék. Az istentiszteletek rendjérôl és helyérôl az ápolók tudnak felvilágosítást adni. Ne olvassa el a lázlapot. illetve ô maga nem tartja-e terhesnek látogatók fogadását. állapota megengedi-e a látogatást. 11. ne érje sérülés. 3. Amennyiben állapota azt szükségessé teszi. körmét ápolja. a lakkot mossa le. A betegségére és gyógyítására vonatkozóan az ápolók nem adhatnak felvilágosítást. Látogatóban a kórházban A betegek meglátogatása kétségtelenül kedves gesztus. 8. takarítás idején a személyzet munkáját hátráltatják a látogatók. a mûtét elôtt már néhány nappal piszkos munkát ne végezzen. 2. 1. 13. vizitek. ha keze kerül mûtétre. Ha busszal vagy vonattal utazik haza. mosakodásban a kora reggeli órákban tudnak az ápolók segíteni. ha tervezett mûtétre fekszik be: Kórházba menetelkor csomagolja be a legszükségesebb használati tárgyait. Orvosa tájékoztatja önt arról.

14. és fôként a szexuális jellegû megnyilvánulások: simogatás. Kerülje a sajnálkozást. a látogatóknak el kell hagyniuk a kórtermet. Ne látogassanak csoportosan. Ne utasítgassa a személyzetet. A látogatás során a többi beteg nyugalmát ne zavarja. szelek távozása. intim testrészek láthatóvá válása a betegek szeméremérzetét sérti. tekintse partnernek a személyzetet a beteg gyógyulása érdekében. hanem a betegrôl szóló beszélgetésre. Ágytálkérés. kalóriaszegénynek tûnik. CD-lejátszó könnyítheti meg a kórházi tartózkodást. 10. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 7 . Ha a javaslatokat elfogadja. Csak fontos ügyben hívja telefonon a kórházat. és ne mutassa ki. csókolózás. behozza az utca porát 9. Egy betegnél egyszerre 2 látogatónál több ne legyen jelen. 13. Ne üljön a beteg ágyára. könyv. ne akarja látogatása folyamán meggyógyítani a beteget és háborgó lelkiismeretét. Cukros és szénsavas italt ne vigyen. Ne vigyen virágot! Helyette családi fénykép. Különösen fontos ez operált beteg esetén! Szánjon néhány percet egy tapintatosan érdeklôdô és támogató. a számára érdektelen téma. soha ne kezdjen a beteg jelenlétében róla beszélni. nem rólunk. ha valamitôl undorodik. 11. a felesleges hívások zavarják az osztály munkáját. Ne látogasson hosszan. Ne hozzon élelmet az orvos tudta nélkül! Minden beteg részére. a visszatartott szükségletek károsíthatják a beteg állapotát. sem a mellette lévô üres ágyra. újság. Általában ebben a rövid idôben vesse alá magát a beteg akaratának. a baktériumokkal együtt. Ha a kórtermében fekvô betegnél vizsgálatot vagy beavatkozást kívánnak végezni. 4. 12. 8. vagy egymással foglalkozni a beteg helyett. ha kevésnek. Ne menjen el a nôvérpult elôtt köszönés nélkül. fülhallgatós rádió. 7. mely fertôzés forrása lehet. A kiszolgált diéta segíti a beteg gyógyulását még akkor is. betegségének megfelelô minôségû étkezést biztosít a kórház. Az utcai ruha nem tekinthetô sterilnek.»KÓRHÁZBA MEGYEK A kórteremben a látogatók ne olvasgassák a betegek lázlapjait és vizsgálati leleteit. csak szénsavmentes ásványvizet vagy néhány szem gyümölcsöt. 6. s a látogatás ne legyen több 10 percnél. Ha látogatáskor másokkal is összefut. walkman. sokat segít a betegnek és a gyógyítást végzô orvosoknak és szakszemélyzetnek egyaránt. A beteget és a betegtársakat zavarja a sokáig a kórteremben tartózkodó külsôs. vallásos embereknek Biblia vagy rózsafüzér. 5. A beteget és betegtársakat zavarhatja a hangos beszéd.

.

Az elhízás okai Az elhízás veszélyei Az elhízás kezelése A zsíranyagcsere és zavarai A köszvény – ahogy a belgyógyász látja A metabolikus szindróma A húgysavszint-emelkedéssel járó betegségek Az idôjárási frontok hatásai Belgyógyászat . 22. 24. 20. 12.10. 16. 18. 14.

Bizonyíték erre. A primitív. hanem betegségnek tekinthetô. vadászó életmódot folytató társadalmakban az „éhezés-lakoma” ciklus szerint éltek. hogy az Egyesült Államokban ma már az elhízással kapcsolatos betegségek a halálozási lista élén állnak. gyûjtögetô. 10%-a a népességnek pedig súlyosan elhízott. mely az egyén és faj megmaradását tette lehetôvé a távoli múltban. „halálos négyesként” is emlegetik. kardiológus fôorvos Az elhízás oka általában a „jólét”. A takarékos gének Az öröklôdés igen jelentôs szerepet játszik az elhízás kialakulásában. Dr. Az ôsidôkben azoknak az egyedeknek sikerült túlélni a nagy éhínségeket.és zsíranyagcsere-zavart okoz. ma veszélybe sodor bennünket. hogy nem tehetünk semmit ilyen esetben. Emiatt az elhízás nemcsak esztétikai problémának. A kövérségre való hajlam öröklôdése egyértelmû. a fokozott kalóriabevitel. kisebb energiafelhasználás. Az élelmiszerbôséggel és csökkentebb fizikai aktivitással járó modern életforma ezen egyéneknél elhízást. kb. Strényer Ferenc belgyógyász. vagyis ugyanolyan tevékenységhez kevesebb zsírégetés is társul. akik nem glikogén. magas vérnyomás. A fô ok az. hanem zsír formájában tudták raktározni az elfogyasztott ételt. hogy az emberiség többsége úgynevezett takarékos géneket hordoz. mint gondoltuk. de ez nem azt jelenti. A testsúlyfelesleghez gyakran társul cukorbetegség. Mindehhez egy csökkentebb alapanyagcsere. de a pontos öröklésmenet máig sem tisztázott. Magyarországon is a felnôtt lakosság több mint fele testsúlyfelesleggel rendelkezik. . Ugyanaz a takarékos gén. cukor. zsíranyagcsere-zavar és ezek együttesen fokozott érelmeszesedést okoznak. utalva veszélyességükre.»BELGYÓGYÁSZAT Az elhízás okai A fejlett országokban járványszerûen terjed az elhízás (obesitas). csak sokkal nagyobb és tartósabb küzdelmet igényel ez a harc. Az elôbbi betegségek társulását.

az üdítôk és az alkoholos italok igen magas kalóriaértékét sem. Sokat ülünk az autóban. hanem evéssel reagálnak. fokozott kalóriabevitel a test zsírszövetének felszaporodásához. hogy alábecsüljük az elfogyasztott ételek energiatartalmát. az ebéd már bôségesebb. ezek pedig nem okoznak jóllakottságot. Stresszevés A rohanó világunkban a külsô stresszre való reagálás egyik módja lehet az evés. a túlsúly megelôzésének egyetlen járható útja a megfelelô táplálkozás és a testmozgás fokozása. Jellemzô az is. Vannak olyan személyiségtípusú emberek. Itt a „ha jó leszel. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 11 . sokkal könnyebb a dolgunk. mintha súlyosan elhízott egyént szeretnénk lefogyasztani. sütit” nevelési elvekre gondolok. kapsz csokit. hogy a bevitt tápanyagot nem égetjük el. több szénhidrátot és zsírt fogyasztunk a kelleténél. teltségérzést. a vacsorával pedig a nap fénypontjaként rengeteg luxuskalóriát viszünk be. Az átmeneti vagy tartós túltáplálkozás. Nem vesszük figyelembe a fôétkezések közötti nassolásokat. Jutalomfalat Nem célszerû az sem. emiatt gyakran „túlesszük” magunkat. akik az ôket ért külsô behatásokra nem cselekvéssel.Soha ne jutalmazzuk édességgel a gyereket! Helytelen életvitel Az ésszerûtlen táplálkozás egyértelmûen felelôs a testsúlyfelesleg kialakulásáért. Az evés által okozott örömmel oldják belsô feszültségüket. elhízáshoz vezet. Ha már néhány kiló testsúlyfeleslegre is odafigyelünk. hogy már kisgyermekkorban kialakítjuk az evéssel való jutalmazás rendszerét. A reggelit kihagyjuk vagy alig kapunk be valamit. Kezelés Mivel génjeink adottak és az alapanyagcserét biztonságosan gyorsító orvossággal egyelôre a gyógyszeripar még nem állt elô. Magyarországon általában helytelen a bevitt táplálék napszaki elosztása is. A mozgásszegény életmód is komoly oka annak. számítógép vagy a televízió elôtt. Általában rostszegényen táplálkozunk. hanem zsír formájában raktározzuk.

több is a saját inzulintermelésük. vagyis inzulinrezisztencia áll fenn és emelkedik a vércukor. de külön-külön is igen kifejezetten fokozzák a szívkoszorúér-elme- Alma alakú elhízás. Strényer Ferenc belgyógyász. fele testsúlyfelesleggel rendelkezik. minden tizedik súlyosan elhízott. a farra és csípőre terjed ki elsősorban. Magyarországon a felnôtt lakosság kb. Körte alakú elhízás. Mérsékelt magas vérnyomás tehát testsúlycsökkentéssel az esetek jó részében visszafejleszthetô. cukorbetegség. hasra lokalizálódó elhízás igen gyakran vezet magas vérnyomáshoz. mint amennyit az összes rákfajta kezelésére. az erek szûkületéhez. az ellátott terület vérellátási zavarához vezet. Az elhízás a felnôttkori cukorbetegség egyik egyértelmû oka. A több inzulin azonban a nagy testzsírtömeg miatt nem hat megfelelôen. Ezért is alappillére a 2-es típusú cukorbetegség kezelésének a fogyás. elhízott egyéneken a cukorbetegség testsúlycsökkentéssel megelôzhetô! Zsíranyagcsere-zavarok A túlsúlyosok kb. A zsírnemû anyagok lerakódása az érfalban általános érelmeszesedéshez. most egy másik „járvány”. a gyógyszeres kezelés elhagyható. a hasra lokalizált. magas vérnyomás.vagy trigliceridszint. Dr. 2-es típusú cukorbetegek száma az elhízottak számával párhozamosan nôtt az utóbbi évtizedekben. a diéta és a rendszeres testmozgás. kardiológus fôorvos Cukorbetegség A felnôttkorban kezdôdô. Arra hajlamos. ha nem többet költenek. Szívbetegségek A „halálos négyes” tagjai (elhízás. az elhízás (obesitas) fenyeget bennünket. 10 kg-os testsúlycsökkentés átlagosan 5–20 Hgmm-rel csökkenheti a vérnyomás felsô (szisztolés) értékét. kétharmadában észlelhetô magasabb koleszterin. Az elhízásra és a hozzá társult betegségekre a fejlett nyugati országokban óvatos becslések szerint is legalább annyit. mint kellene. sôt. minden ötödik ember elhízott. közöttük 80–90%-ban észlelünk testsúlyfelesleget. A kövéreknél háromszor gyakrabban fordul elô magas vérnyomás. zsíranyagcserezavar) együtt fôleg.»BELGYÓGYÁSZAT Az elhízás veszélyei A fejlôdô országokban legyôzték a fertôzô betegségeket. 12 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Emellett jellemzô a magas támadó (LDL) és alacsony védô (HDL) koleszterin értéke. Magas vérnyomás Az alma típusú. Ezeknek a betegeknek van.

mivel ezek vannak a legnagyobb terhelésnek ki- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 13 . Mozgásszervi eltérések A tartósan nagyobb súly az ízületeket megviseli. Ezek a betegek nappal aluszékonyak. gyakoribb a meddôség.»BELGYÓGYÁSZAT szesedés kockázatát. a petefészek és az emlô rákjai. A máj „elzsírosodása” miatt gyakrabban alakul ki epekövesség testsúlyfelesleggel rendelkezôknél. a „lúdtalp” is. a csípô. Az alsó végtagi visszértágulatok és a visszerekben a vérrögképzôdés (trombózis) esélye is nagyobb kövéreken. Ilyenek pl. nevezik alvási apnoénak is. a végbél. téve.és a prosztatarák. férfiakban a vastag-. Az apnoe Az alsó végtagi visszértágulatok szinte törvényszerűen alakulnak ki az elhízott emberen.és a térdízületek károsodnak. hamarabb „kopnak”. a tartós túlterhelés miatt hamarabb kimerül a „motor”. mert. Szívkoszorúérgörcs (angina pectoris). Éjszaka erôsen horkolnak. légzésleállást jelent. Nem közis- Pickwick-szindróma Súlyos elhízáskor jelentkezik a Dickens egyik regényalakjáról elnevezett Pickwick-szindróma. nyelôcsôgyulladáshoz vezethet. szívizomelhalás (infarktus) vagy szívelégtelenség alakulhat ki emiatt. Elhízott fiatal nôknél a menstruációs ciklus szabálytalanabb. közben idônként légzésük néhány másodpercre leáll. nôkben pedig a méh. hogy bizonyos rákféleségek elhízottaknál nagyobb számban fordulnak elô. de statisztikailag egyértelmûen bizonyított. A gyomorbemenet záródási zavara savas felböfögéshez. Fôleg a gerinc-. gyakran elbóbiskolnak. Elhízottakon sokkal gyakoribb a lábboltozat-süllyedés. Egyéb betegségek Az agyi érelmeszesedés és az ennek következtében fellépô „szélütés” (stroke) kockázata megnô. A súlyfelesleg cipelése nagyobb munkát ró a szívre.

A mai választék Korábbi próbálkozások Régebben pajzsmirigyhormonokat is alkalmaztak. Nagy visszhangot keltett az a megfigyelés. Az elhízás az energiafelvétel és az energiafelhasználás zavara miatt alakul ki. remegés. Az elôbbi súlyos. Gyakran a kábítószerekhez hasonlóan hozzászokás alakult ki. hasmenés és a cukoranyagcsere zavarai miatt ma már tilos adni ôket. Strényer Ferenc belgyógyász. Ha életmódváltoztatás. Ezért ma az alapkezelés a kalóriafelvétel korlátozása és a testmozgás fokozása. emellett fokozza a hôterme- 14 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . a takarékos gén is felelôs. Ezek az alapanyagcsere fokozásával vezetA sibutramin 1999 óta kapható hazánkban. Ezek a mai kábítószerek egy részének alapanyagai. zsíranyagcsere-zavar) érelmeszesedést okoznak. Ezt minél elôbb alkalmazzuk. tek testsúlyvesztéshez. kardiológus fôorvos Az elhízás és a hozzá kapcsolódó betegségek (cukorbetegség. hogy csak nagyon ritkán. több mozgás Jelenleg sajnos a génsebész nem tud segíteni és a gyógyszeripar sem rukkolt még elô egy átütô hatású gyógyszerrel. de halált okozó tüdôérnyomás-fokozódás. Emellett emelték a vérnyomást. Az 1980-as években az agyi jóllakottsági és éhségközpontra ható gyógyszerek kerültek forgalomba.»BELGYÓGYÁSZAT Az elhízás kezelése Dr. csökkentették az étvágyat és a „nassolási” hajlamot. Ezek egy agyi ingerületátvivô anyag. súlyos következményekkel járhatnak. csökkentik az étvágyat és gyorsítják az alapanyagcserét. magas vérnyomás. Rokkantsághoz vezethetnek. Az energiafelhasználás csökkenéséért és a zsírok fokozott szervezetbe épüléséért azonban részben öröklött adottságok. csak akkor indokolt fogyasztószer szedése e módszerek kiegészítôjeként. megrövidíthetik az élettartamot. illetve szívbillentyû-károsodás alakult ki. Hasonlóan a doppingszerekhez. megfelelô diéta és testmozgás mellett sem sikerül 5–10%-os testsúlycsökkenést elérni. szívkárosodás. Évtizedekig amfetaminszármazékok is piacon voltak fogyasztószerként. álmatlanságot. megmagyarázhatatlan mellékhatások miatt a gyógyszert kivonták a forgalomból. a szerotonin szintjét emelték. annál hatékonyabb. Jóllakottságérzetet okoz. A központi idegrendszerben hat. A jóléti társadalom hozta a bôségesebb energiafelvételt és a mozgásszegényebb életmódot. hogy e gyógyszert szedôkben igaz. szívelégtelenséget. ingerlékenységet okoztak. Kevesebb kalória. A dexflenfuramin Isolipan néven 1988-ig Magyarországon is kapható volt. szigorú orvosi felügyelet mellett. Gyorsult szívmûködés.

Ez egy zsírbontóenzim. az EU-ban már törzskönyvezett rimonabant. Mindkét hatása révén a testsúly csökkenéséhez vezet. A szabad forgalomban kapható testsúlycsökkentô csodaszerek. A zsírok megnövekedett távozása a széklettel csökkenti a kalóriafelvételt. Mûtétek Ezek csak akkor jönnek szóba. Az emésztetlen összetett zsírok nem tudnak felszívódni és a széklettel távoznak.»BELGYÓGYÁSZAT Ideális gyógyszer jelenleg nem áll a fogyni vágyók rendelkezésére. szájszárazság. zsigeri zsírszövetet csökkenti. nem is minden szempontból ideálisak a testsúlycsökkentésre. szaporább szívmûködés vagy kissé emelkedett vérnyomás jelentkezhet. testmozgás és gyógyszeres kezelés ellenére is igen nagyfokú a túlsúly. hogy nem is olcsók. Ezeket napjainkban vizsgálják kisebb adagban világszerte. hogy lebontsa az összetett zsírokat zsírsavakra. fejfájás. székrekedés. ha diéta. A jövô lehetôségei Néhány egyéb betegség miatt szedett gyógyszernél felfigyeltek arra. hosszú távú hatásosságuk és biztonságosságuk még kérdéses. Talán reményt keltô lehet a közeljövôben forgalomba kerülô. Viszont elkezdték néhány helyen alkalmazni a gyomorszûkítô mûtéteket (gasztroplasztika). ennek esztétikai eredménye mellett testsúlycsökkentô hatása is van. lést.(lipáz-) gátló. Az eddigiektôl eltérô hatású orlistát is már öt éve van forgalomban. A gyógyszert. fokozott „szélképzôdés” lehetnek a panaszok. A ma kapható gyógyszerek amellett. mely mellékhatás-mentesen fokozná az energiafelhasználást. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 15 . A vékonybél-megrövidítô mûtéteket (intestinalis bypass) ma már nyugaton sem végzik a sok szövôdmény miatt. Bár ezek korai eredményei jók. hogy mellékhatásként fogyást okozott. Nagyobb mennyiségû zsírfényû széklet. ezért a beteget mintegy rákényszeríthetik a zsírszegény diéta betartására. „zsírégetô” teák és társaik vagy hatástalanok.és a hasnyálmirigylipázt abban. Ilyen gyógyszerünk sajnos ma még nincs. de egyúttal mellékhatásokat is okoz. étkezés közben kell bevenni. Emellett mellékhatásként segít a dohányzóknak a leszokásban. mely vércukorcsökkentô hatása mellett jelentôs fogyást is okozott a klinikai vizsgálatokban. az alapanyagcserét. hasmenés. vagy igen bizonytalan hatásúak. Magyarországon a „zsírleszívást” igen ritkán végzik. Elsôsorban a szív-. Tökéletes fogyasztószer az lenne. érrendszeri szempontból veszélyes hasi. alvászavar. Mellékhatásai aránylag ritkák. A panaszok arányosak a zsírbevitellel. Az orlistát a bélben meggátolja a gyomor. melynek hatása átmeneti. hasi puffadás.

Normálisan testünk 15–20%-a zsír. ha a napi összes kalóriabevitel 30%-át fedezné a zsírfogyasztás. leteitôl. Ez több mint kétszerese a fehérjébôl vagy a szénhidrátból nyerhetô energiának. 60–120 gramm zsírt (trigliceridet) fogyaszt. Ezekbôl a lipidekbôl fehérjéhez kötôdve alakulnak ki a lipoproteinek. A lebomlás útja A táplálékkal felvett zsírokat (trigliceridet) a vékonybélben a hasnyálmirigy zsírbontó enzime (lipáz) bontja le. mert felszaporodása érelmeszesedést okoz. A zsírsejtekben kis helyen nagy mennyiségû energia tárolható késôbbi felhasználásra. a máj nemcsak felveszi és továbbalakítja a táplálékkal bejutott zsírmaradékot. Kitöltve a szervek közti teret. emellett koleszterint is képez. melyek a szállító egységek. Az LDL nagy része visszajut a májba. kardiológus fôorvos Jó és rossz koleszterin A máj nagyon alacsony sûrûségû lipoproteint állít elô (VLDL). Hidegben a kihûléstôl. Dr. hanem maga is képez zsírokat. 1 gramm zsír „elégetésekor” 9 kcal (38 kJ) energiához jutunk. A máj a vérbôl felvett szabad zsírsavakból és glicerinbôl triglicerideket állít elô. Az LDL-t szokták „rossz” koleszterinnek is nevezni. 16 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Ezek bejutnak a bélhámsejtekbe. Egy. A bôr alatti zsírszövet „szigetelôanyagként” is szolgál. a felesleg a zsírsejtekben kerül raktározásra. Az így megkisebbedett chylomicron-maradékot a máj veszi fel. ez viszi a zsírt és a koleszterint a szervezet sejtjeihez. érrendszeri betegségekkel. A chylomicronok a bélsejtek közötti nyirokutakba. Nagyon fontos szerepe van a vérben a magas sûrûségû lipoproteinnnek (HDL). A máj zsír. a rendszeres fizikai munkát végzôknél ez nagyobb. részben öröklött adottságoktól függ. Ezenkívül szerzett állapotok is megváltoztathatják a normális zsírképzést a májban (pl. A „zsírpárnák” szabják meg testünk alakját. a hajszálereink falában lévô enzim (lipoprotein lipáz) a chylomicronból szabad zsírsavat hasít le és ezt használják fel a sejtjeink. melegben a túlhevüléstôl óv meg. Ha bôségesebb a zsírbevitel és tartósan meghaladja szervezetünk szükségleteit. A koleszterinbôl sem ajánlható napi 1 grammnál több bevitel. ez okozza az alma típusú elhízást. mely gyakran társul szív-. A jelentôs koleszterinemelkedést okozó telített. itt újra triglicerid képzôdik belôlük.»BELGYÓGYÁSZAT A zsíranyagcsere és zavarai Az egészségesen táplálkozó ember naponta kb. A szervezet saját zsírtermelése Szervezetünk „központi laboratóriuma”. A zsírszövet növekedése elhízás képében jelentkezik. a sejtmembrán kialakításában. 500 milligramm mennyiséget. Magyarországon ez az érték sajnos igen magas. állati eredetû zsírok helyett a növényi olajokban és halakban lévô telítetlen zsírsavak fogyasztását kéne elôtérbe helyezni. a cukorbetegség). Strényer Ferenc belgyógyász. „lengéscsillapítóként” is mûködnek. Az lenne az ideális. valamint az epesavak alapanyaga is. Miután a VLDL leadta a zsírokat. A koleszterin ezenkívül a mellékvesekéreg-hormonok. de ez szolgál szöveteink koleszterinellátására is. a felmérések szerint 45–50%. majd onnan a vérbe jutnak. emiatt érdemelte ki a „jó” koleszterin elnevezést. ezek biztosítják az „üzemanyagot” a szervezet anyagcseréjéhez. A vízben oldhatatlan zsírt az epe teszi hozzáférhetôvé (emulgeálja). A hasi zsigerek közé lerakódott (visceralis) zsír „veszélyesebb”. A napi zsírszükséglet függ az életmódtól. alacsony sûrûségû lipoproteinné (LDL) alakul át. A zsírbevitel csökkentése mellett figyelni kellene az arányokra is. védi szervezetünket a külsô környezet hatásaitól. a zsírnemû anyagok szállítását végzô részecskékbe. glicerin és zsírsavak keletkeznek. 10 dekagramm tojás tartalmaz kb. a chylomicronokba kerülnek. koleszterinben gazdag.és koleszterintermelése részben a szervezet szükség- A ZSÍROK SZEREPE AZ EMBERBEN A zsírok (lipidek) fô energiaforrásaink. A HDL a sejtekbôl és a vérbôl összegyûjti a felesleges koleszterint és visszajuttatja a májba. Részt vesznek a sejtet határoló réteg. A trigliceridek és a koleszterin gömb alakú.

A tartósan rossz zsíranyagcsere korai és fokozott érelmeszesedéshez vezet. Kétségtelenül öröklôdnek is. 4. Ez. A KOLESZTERINEMELKEDÉS LEGGYAKORIBB OKAI: 1. öröklôdés. 5.»BELGYÓGYÁSZAT A kezelés A zsíranyagcsere-zavarok legtöbbször helytelen táplálkozás. fogyjunk le! Ellenôriztessük rendszeresen idült betegségeinket (pl. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 17 . a pajzsmirigy csökkent mûködése. akkor idôben kezdjünk zsírcsökkentô gyógyszeres kezelést. telített zsírokban és koleszterinben gazdag táplálkozás. érrendszerünk megóvása miatt alacsony zsírértékek elérésére kellene törekednünk. hormontúltermelés (agyalapi mirigy. A TRIGLICERIDEMELKEDÉS LEGGYAKORIBB OKAI: 1. de ez arányában elenyészô az elôbbiekhez képest. vízhajtók stb. 6. cukorbetegség)! Ha mindezek ellenére is magasabbak a zsírértékek. helytelen életmód miatt alakulnak ki. 2. idült vesebetegségek. 5. 3. Mit tehetünk ennek érdekében? Végezzünk rendszeresen fizikai terhelést! Táplálkozzunk helyesen! Kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást! Ha kövérek vagyunk. gyakran társulnak egyéb betegségekhez. rosszul kezelt cukorbetegség. 3. rosszul kezelt cukorbetegség. egy életre szól. különösen akkor. kalóriadús étkezés. mellékvese). A szív-. 6. öröklôdés. 7. 4. májbetegségek. egyéb hormonkészítmények.). A zsírok biztosítják az „üzemanyagot” a szervezet anyagcseréjéhez. nagy mennyiségû alkohol fogyasztása. bizonyos gyógyszerek (fogamzásgátlók. 2. idült vesebetegségek. ha érelmeszesedés is fennáll.

A népesség kevesebb mint 1%-ánál fordul elô. Magyarországon nem túl gyakori betegség a köszvény. fôleg az ízületekben. Strényer Ferenc belgyógyász. bôséges táplálkozás. A kristályok odavonzzák a fehérvérsejteket. kardiológus fôorvos Régóta ismert. öröklött. de egyéb belsô szervekben is. ezek be- 18 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Számos ismert történelmi személyiség szenvedett ebben a betegségben. köztük Nagy Sándor és Leonardo da Vinci is. A férfiaknál az elôfordulása öt-hatszor gyakoribb. A húgysav mint a purinanyagcsere végterméke a szervezetben nagyrészt a sejtmagokban lévô nukleinsavakból és a táplálékkal bejutó purinokból keletkezik.»BELGYÓGYÁSZAT A köszvény – ahogy a belgyógyász látja Dr. daganatos betegségek). fokozott sejtszéteséssel járó állapotok (pikkelysömör. Ez igaz is lehetett. mivel részben a bôséges táplálkozással. Veleszületett és szerzett Köszvényre hajlamosító húgysav-felszaporodást a túlzott mértékû termelôdés vagy a vesén keresztüli csökkent kiválasztás okozhat. mint nôknél. összetett anyagcserezavar. alkoholfogyasztás és igen ritkán ólommérgezés. alkoholfogyasztással magyarázható. leginkább a vesékben. kebelezik azokat és helyi gyulladásos reakció alakul ki. A szerzett köszvény okai lehetnek gyógyszerek (leggyakrabban vízhajtók). Az elsôdleges köszvény veleszületett. Eredete A köszvény oka a húgysavkristályok lerakódása. Régebben a jobb módúak betegségének tartották.

és ezt a legkisebb mozdulat vagy akár csak a takaró érintése is a tûrhetetlenségig fokozhatja. sôt. bokában. meleg. Az érintett ízület duzzadt. Bôvebb folyadékfogyasztás (napi 2–3 liter) szükséges. De nagyon fontos ebben a szakaszban az ágynyugalom is. velő) ételek fogyasztása köszvényes betegeknek nem ajánlott. máj. a fülkagylón is. kávé. Talán azért éjszaka. bôr alatti húgysavlerakódás (tófuszképzôdés). Idült köszvény Tartós húgysavemelkedés ismétlôdô heveny rohamok után idült köszvény kialakulásához vezethet. A magas purintartalmú ételek korlátozása mindenképpen ajánlott. Az elôbbiek oka az lehet. mert a vízszintes testhelyzetben folyadék lép ki a sejtekbôl. a különbözô belsôségek (vese. térdben. a kéz és a láb egyéb ízületein. mozgáskorlátozottságot. könyökben ritkábban fordul elô. Több ízület együttes gyulladása nem gyakori. A spontán fájdalom is nagyfokú. Kezelés nélkül is néhány nap alatt a gyulladásos tünetek általában lassan megszûnhetnek.»BELGYÓGYÁSZAT Köszvényes roham A heveny köszvényes roham általában középkorú férfiakon éjszaka. velô). Az ízületi porc elfajulása. szardínia. sûrû pépes. Ezekbôl. Ennek egyik módja a húgysavtermelést gátló vagy a vesén keresztüli húgysavkiválasztást elôsegítô gyógyszerek tartós adása. Kerülni kell. könyök) együttes érintettsége mellett. Krónikus beteg kezelése Az ezután következô tünetmentes periódusban a cél a rohamok ismétlôdésének megelôzése. Kiterjedten alkalmaznak még különbözô. másrészt segít megelôzni a vesekövességet. tek felett alakulnak ki. fényes. ilyenek pl. egy ízületben jelentkezik. a bôr vörös. hogy az alacsonyabb hômérsékletû perifériás ízületekben kedvezôbbek a feltételek a húgysav kicsapódására. Erre még ma is a legalkalmasabb az ôszi kikerics alkaloidája. A húgysavcsomók (tophus) rendszerint az érintett ízüle- A magas purintartalmú (pl. Fontos a nagyobb mennyiségû alkoholfogyasztás kerülése. Erre több ízület (kéz. vese. máj. áttörve a bôrt. térd. az oldhatatlan kristály képzôdésére. a vesén keresztüli húgysavkiválasztást gátló gyógyszerek. a beteg panaszmentessé válik. fájdalmat okoz. boka. láb. vesekárosodás vagy vesekövesség jellemzô. Az ízület maradéktalanul gyógyulhat. fogkrémszerû massza ürülhet. a húgysav lerakódásának megakadályozása az ízületekben és az egyéb szövetekben. A késôbbiekben azonban a rohamok fokozódó gyakorisággal térhetnek vissza. hirtelen. A nem gyógyszeres megelôzési lehetôségek a következôk. ez egyrészt fokozza a húgysavürítést. bizonyos vízhajtók szedését. kakaó. csukló. a colchicin. az ízületek szerkezetének kóros átépülése visszafordíthatatlan elváltozásokat. A váll. mert ez rohamot provokálhat. A heveny roham kezelése Heveny roham esetén célunk a fájdalom és a gyulladás gyors megszüntetése. Az elhízott betegeknél a fogyás is húgysavcsökkentô hatású. hacsak nem feltétlenül szükséges egyéb okból. borjúhús. pl. feszes. de elôfordulnak inak felett. A kezdet látványos és „drámai”. . csuklóban. Típusos esetben a nagylábujj alapízülete érintett (podagra).és a csípôízület pedig szinte soha nem betegszik meg. reumatológiában használatos gyulladáscsökkentôket.

Felfigyelt arra is. akkor jön szóba gyógyszeres kezelés. a késôbbiekben a metabolikus szindróma elnevezés terjedt el. a népesség legalább egyharmadában fordul elô! Tehát egy civilizációs népbetegségrôl van szó. tehát bizonyos tünetek egyidejû elôfordulásáról van szó. ezek megelôzésére kis adag aszpirin szedése ajánlott tartósan.»BELGYÓGYÁSZAT A metabolikus szindróma Dr. Elôször Reaven vette észre 1988-ban. hogy e betegek nem érzik magukat betegnek. lappangva kialakuló anyagcserezavar felgyorsult érelmeszesedést és korai szív-ér rendszeri halálozást okozhat. az emelkedett vérzsírértékek. Egyénre szabott. Mivel a tünetegyüttes mindegyik eleme kötôdik valamilyen formában az anyagcseréhez. A speciális gyógyszeres kezelés mellett. szegényen. mivel általában teljesen panaszmentesek és nehezen motiválhatók akár életmódjuk megváltoztatására. szív-anyagcsere tünetegyüttesnek tekintik és kardio-metabolikus szindrómának is nevezik. megfelelô és rendszeres testmozgás ajánlott. Ô ezt a négyes tünetcsoportot X szindrómának nevezte. utalva a szívbetegségek gyakoriságára. a hasra történô „alma” típusú elhízás gyakran jár együtt. Strényer Ferenc belgyógyász. Önmagában a gyógyszerek. tekintettel a fokozott szív-ér rendszeri kockázatra. A problémát az okozza. Emiatt a késôbbiekben hívták halálos négyesnek is. a magasabb vérnyomás. kevéssé hatékonyak. hogy az emelkedett vércukor. A diéta kalória. melynek kialakulásában az öröklôdés mellett a helytelen életmódnak és táplálkozásnak van nagy szerepe. a testsúly csökkentése. Lappangva kialakuló anyagcserezavar A metabolikus szindróma elôfordulása igen gyakori. A sóbevitel korlátozása a vérnyomás rendezésében segít. kardiológus fôorvos A szindróma tünetcsoportot. akár a gyógyszeres kezelésre. Újabban. A metabolizmus ugyanis anyagcserét jelent. tünetegyüttest jelent. A kezelés A kezelés alapvetô része az életmód megváltoztatása. A tünet- 20 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . telítetlen zsírokban gazdag legyen. Ügyelni kell a szénhidrátbevitelre is. ha nem változtatunk életmódot. Ha 3–6 hónapos nem gyógyszeres kezeléssel sem érjük el a kitûzött céljainkat.és zsírszegény. Emiatt a kórkép idôbeni felismerése és az érintett egyének mielôbbi kezelése népegészségügyi szempontból fontos lenne. hogy e négyes együttes elôfordulása nagymértékben fokozza a szív-ér rendszeri megbetegedések elôfordulásának együttes kockázatát.

ha a nagyobb derékkörfogat mellett még két tényezô jelen van. hanem a derékkörfogat. vagy a védô koleszterin (HDL) értéke férfiaknál 0. De akkor is errôl beszélünk. errôl akkor beszélünk. férfiaknál a 94 cm-t meghaladó haskörfogat már a metabolikus szindróma részét jelenti.7 mmol⁄l feletti. A diéta kalória.9.és zsírszegény legyen. vagy ha a vérnyomásérték 130⁄85 Hgmm feletti. Zsíranyagcsere-zavar.1 alatti. nôknél pedig 1. Csökkent glukóztolerancia.6–6. . ha 75 gramm glukóz fogyasztása után két órával a vércukor 7.8 mmol⁄l feletti. Túlsúly. (Már önállóan is igen nagy kockázatot jelent nôknél a 88-nál. tehát 5.9 mmol⁄l közötti. Nôknél a 80. Itt nem az abszolút súly számít.A SZINDRÓMA RÉSZEI 1. Kezelt magas vérnyomás. És természetesen a kezelt cukorbetegség. Bármilyen cukoranyagcsere-zavar. ha mind a négy elváltozás fennáll. Ha a zsírérték (triglicerid) 1. A metabolikus szindróma egyértelmû. 3.) 2. férfiaknál pedig a 102 cm-nél nagyobb haskörfogat. 4. Ez lehet „csak” mérsékelten emelkedett éhomi vércukor.

hogy bármilyen hasznos biológiai szerepe lenne. mely részben öröklôdik is. Az ember egyike azon kevés fajnak. a veséken keresztül ürül ki. Túltermelôdést okoznak a fokozott sejtszéteséssel járó folyamatok. guanin) a szervezetünk sejtmagjaiban lévô örökítôanyag – a nukleinsavak – alkotórészei. Strényer Ferenc belgyógyász. pl. a xantinoxidáz segítségével húgysav keletkezik. kardiológus fôorvos . Sokkal gyakoribb az. Bizo- Dr. melynél végsô lépésként a purinok lebontása során egy enzim. Érdekes. vérképzô rendszeri betegségek és a pikkelysömör (psoriasis) is. Mikor emelkedik? A húgysav felszaporodása (hyperurikaemia) általában összetett anyagcserezavar következménye.»BELGYÓGYÁSZAT A húgysavszint-emelkedéssel járó betegségek A húgysav a purinanyagcsere végterméke. A húgysav tehát. A purinok (adenin. mint a szervezet számára felesleges salakanyag. Emellett hajlamosító tényezôk is szerepet játszanak a húgysavszint-emelkedésben. hogy a veséken keresztül történô kiválasztás károsodása emeli a vérben a húgysavszintet. hogy mind a mai napig nem bizonyított. daganat. ezenkívül táplálékkal is veszünk fel purinokat.

cukorbetegség esetén jóval gyakoribb az emelkedett húgysavérték. Azt is megfigyelték.és érrendszeri betegségek és magasabb a halálozási arány. mint pl. zsíranyagcsere-zavar. Mi a teendô? A teendô néha mindegyik betegségnél ugyanaz. feltétlenül törekedni kell a húgysavszint csökkentésére. mint a cukorbetegek. De vannak olyanok is. az elôbb felsorolt betegségeket is jótékonyan befolyásolja. Szív-ér rendszeri rizikófaktor Látványos és fájdalmas következménye a húgysavszint emelkedésének a köszvényes roham. emelhetik az értékét. magas vérnyomás vagy zsíranyagcsere-zavar. hogy magas vérnyomás. amellett. hogy a köszvényes betegeknél sokkal gyakoribbak a szív. gyógyszeres húgysavcsökkentô kezelés is szóba jön. hogy érbelhártyánk károsításával a húgysavszint-emelkedés is az érelmeszesedés egyik hajlamosító tényezôje. cukorbetegség. Önmagában igényel-e teendôt. sem vesekövességük. A magas húgysavszinttel rendelkezôk tehát – különösen. Úgy tûnik. akiknek egész életükben magasabb a húgysavszintjük. az alkoholfogyasztás elhagyása. Az eredmény vérvétellel idôszakosan ellenôrzendô.»BELGYÓGYÁSZAT nyos gyógyszerek. A húgysavszint emelkedésének gyakori oka a rendszeres és túlzott alkoholfogyasztás. diéta. fôleg a vízhajtók. . de egyre több bizonyíték szól amellett. emellett a vesekövesség is gyakori. hogy jelentékeny húgysavszintcsökkentô hatású. A testsúlycsökkentés. Ha csupán életmódbeli változtatással nem sikerül eredményt elérni. ha érelmeszesedésre hajlamosító egyéb társbetegségük van vagy ilyen a családban elôfordult – ugyanúgy gondozásra szorulnak. okozhat-e szervezetünkben valamilyen komolyabb károsodást a tünetmentes. hogy igen! Már 100 éve megfigyelték. Ha egyéb károsító tényezôk is jelen vannak. tartósan magasabb húgysavszint? A kérdés a mai napig nem teljesen eldöntött. még sincs sohasem köszvényes ízületi panaszuk. Mindennapos oknak számít az elhízás és az alkoholfogyasztás.

agylágyulások gyakorisága. A magasban azonban csak fokozatosan szorítja ki a hideg levegô a meleget. az ízületi. tehát a depresszió lehet jellemzô. akiket tapasztalataik alapján a fronthatások jobban megviselnek. a nagyobb hômérsékletû. azonban mérhetôen megváltozik a reflexidô és a figyelem. és a panaszt okozó fronthatás esetén óvakodjanak a túlterhelésektôl. 24 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . belgyógyász. ájulásos roszszullét. Melegfront esetén Melegfront esetén elôbb a magasban. Arra hajlamosaknál melegfront idején szükség lehet az inzulinadag kisfokú csökkentésére. A túlzott önbizalom könynyelmûsködéshez vezethet. a figyelem csökkenése. emiatt frontbetöréskor gyakoribbak a szubjektív tünetek. kardiológus fôorvos A paraszimpatikus idegrendszer fokozott aktivitása A paraszimpatikus idegrendszer fokozott aktivitása a jellemzô. A talajszinten a melegebb levegô érkezése kicsit késik. gyógyszerrel kezelt betegeknél a túlzott vérnyomáscsökkenés szédülést. Az idült mozgásszervi panaszok. könnyebb fajsúlyú levegô érkezik a hidegebb fölé. Próbáljunk meg alkalmazkodni! Általában hamar kiderül. legyen az akár meleg. az itt bekövetkezett egyensúly-eltolódást érzékelhetjük. a nyomottság. érdekes módon jobban tûrhetô. még mielôtt a hômérséklet-emelkedést észlelnénk. az izom. Hidegfront esetén Hidegfrontnál a nehezebb hideg levegô a föld felszínén érkezik. Szükség lehet az inzulinadag átmeneti emelésére. mint a változékonyság. Arra hajlamos cukorbetegeknél vércukor-emelkedés (hiperglikémia) következhet be. hogy egy frontbetörés érzékelhetô panaszt nem okoz. A cukorbetegek egyébként is hajlamosak hirtelen felállás utáni vérnyomásesésre. Dr. Lehet. hogy igyekezzenek magukat a lehetô legjobb testi és pszichés kondícióban tartani. gyengeséget okozhat. A hômérséklet-csökkenést tehát azonnal érzékeljük. A központi idegrendszerre gyakorolt hatás a közérzet változásában nyilvánulhat meg.és a csontfájdalmak fokozódhatnak. hogy ki és mennyire frontérzékeny és ez milyen panaszt okoz. A szimpatikus idegrendszer izgalma miatt emelkedhet a pulzusszám. a vérnyomás. A nem migrénes fejfájások elôfordulása gyakoribb és a figyelmetlenség miatt több közúti baleset fordul elô. Tavasszal és nyáron gyakori az erôteljes „fronttevékenység” és ez még az egészségeseket is megviselheti. Sajnos az idôjárást egyelôre nem tudjuk befolyásolni. Csökkenhet a pulzusszám. A lelki életre a levertség. de ez lehet túlzott mértékû is (eufória). ezért a légnyomás-emelkedés a frontbetörés után kis késéssel következik be. Cukorbetegeknél emellett változás igazolható a vércukorértékekben és a társbetegségként gyakran elôforduló vérnyomásban is.»BELGYÓGYÁSZAT Az idôjárási frontok hatásai Az egyenletes hômérséklet. Általános tanácsként annyi adható. A magas vérnyomásos betegek állapota roszszabbodhat. A magas vérnyomásos. szinte „alábújik” a melegebbnek. Tablettával vagy inzulinnal kezelt cukorbetegeknél vércukoresés (hipoglikémia) következhet be. Szaporodik az agyvérzések. A szimpatikus idegrendszer izgalma Frontérzékenyeken a vegetatív és a pszichés tünetek tehát már a frontbetörés elôtt jelentkeznek. akár hideg. A hidegfront betörése általában hangulatjavító hatású. Emiatt a hidegfront hatásai csak a frontbetörés után jelentkeznek. A gyakran társuló koszorúsér-betegségben nagyobb az esélye az átmeneti keringészavar (angina pectoris) kialakulásának. A vérnyomásesés miatt az ilyen idôszakban gyakrabban fordul elô szédülés. A véralvadási készség fokozódása miatt ilyenkor gyakrabban alakul ki az alsó végtagi vénákban véralvadék (trombózis) és az innen elszabadult vérrög okozta tüdôartéria-elzáródás (embólia). az idült betegségben szenvedôket és a rossz kondícióban lévôket egy-egy hirtelen frontbetörés jobban megviselheti. kérjék ki kezelô. tehát próbáljunk meg alkalmazkodni! Azok a cukorbetegek.vagy gondozó orvosuk véleményét panaszaik csökkentésére. Strényer Ferenc Fô ok a légnyomásváltozás A vegetatív idegrendszer érzékeli a légnyomásváltozást. A légnyomáscsökkenés tehát már elôbb bekövetkezik. emiatt inzulinnal kezelteknél gyakoribb vércukor-ellenôrzést javaslok. A cukorbetegek vegetatív idegrendszere gyakran érzékenyebb. Az idôsebbeket.

mert fokozott a balesetveszély. .Időjárási frontok esetén óvatosabban közlekedjünk.

.

56. 34. 39. 58. 42. A szív és a stressz A vérnyomás mérése A magasvérnyomás-betegség A szív ultrahangos vizsgálata A koszorúér-szûkület és a szívinfarktus A heveny szívizomelhalás laboratóriumi diagnosztikája A szívkatéteres vizsgálat és koszorúér-tágítás A szívizominfarktus korai szövôdményei Élet a szívinfarktus után Terheléses kardiológiai vizsgálatok A szív és a bor Kardiológia .28. 60. 55. 49. 46. 30.

Ki hogyan reagál a stresszre? A stresszhatásokra mindenki másképp reagál: vannak „forrón reagálók” és „hidegen reagálók”. mint a külsô stresszé. A lehangolt. csüggedtség érzése a magasvérnyomásbetegség megjelenésének számszerû emelkedésével mutat összefüggést. szívinfarktus után gyakrabban jelenik meg a depresszió. Gyors és hatékony védekezô reakciót jelent ennek modern. Az erre adott szervezeti válasz – stresszreakció – ôsidôk óta szükséges az életben maradási küzdelemben. korlátlan evés kompenzáló elkezdése. nô a vérnyomás. amely már határozottan emeli a szív. mely az egyénbôl fakadó stresszhelyzetet teremti meg. Az elôbbiek (a szangvinikus típus) hevesen reagálnak bármilyen stressz-szituációban. amelynek hatására szaporább lesz a szívmûködés. kardiológus fôorvos Depresszió és szorongás Jelentôs problémát okozhat a depresszió és szorongás. talán még rosszabb. A következmény hasonló. Dr. Stressz nélkül az élet elképzelhetetlen. A krónikus negatív stressz állandó „készenlétben” tartja a szervezetet. de a biológiai válasz ugyanaz. Fordítva is igaz: kardiovaszkuláris betegség. Legyünk hidegvérûek. például dohányzás. ilyen esetekben gyakoribb lehet a szívroham. ne forrófejûek! 28 GYÓGY-ÍR . A stressz elleni védekezés egyéb kardiovaszkuláris rizikófaktorok kialakulásához vezethet. A mai fenyegetések mások. mint a nem depressziósok körében.és érrendszeri betegségek megjelenését.»KARDIOLÓGIA A szív és a stressz Mi a stressz? Meghatározni és mérni különösen problematikus. nyomott hangulat. Kovács Gabriella belgyógyász. alkoholizálás. Míg utóbbiak nyugodtabb típusúak. Az izgalom hatására nagy mennyiségû stresszhormon (adrenalin) kerül a vérbe. fokozódik a véralvadás. A stressz életünk természetes része. Használjuk ki a pozitív krónikus stressz védôhatását és kerüljük az akut stresszt. Stresszreakciót váltanak ki a pozitív és negatív izgalmak. megszelídített változata. a reménytelenség. A depressziós betegek között kétszer több a hipertóniás beteg. A krónikus pozitív stressz a szervezetet védekezô készenlétben tartja.

állandó félelem a kenyérkereset elvesztésétôl. rég nem látott családtagok találkozása. foglalkozási stressz stb. Pozitív értelemben a sikerélmény. balesetek. szûk hatáskör. halálhír stb. bánat. Heveny negatív stressz: természeti katasztrófák.MILYEN LEHET A STRESSZ? A stressz lehet: heveny és krónikus. . öröm stb. Heveny pozitív stressz például: focimeccs. Külön említésre méltó a foglalkozási stressz. Krónikus negatív stressz: elhúzódó gyászreakció. Például negatív értelemben a magas elvárás. Krónikus pozitív stressz: szerelem. szerelmünkkel való találkozás. szeretet. amely szintén pozitív és negatív lehet. pozitív és negatív.

Pócza Géza belgyógyász. a fonendoszkópban kopogó hang hallatszik. E keresztmetszetváltozás eredményeképpen a mandzsettában lévô levegô nyomása is kismértékben változik (oszcillál). Az artéria rugalmas falának keresztmetszete a mandzsetta leengedése során a szív munkájának következtében periodikusan változik. mely a felkarban futó artériát a legmagasabb vérnyomás esetén is teljesen elszorítja. és amikor a mandzsetta nyomása annyira lecsökken. Ezután a mandzsetta nyomását lassan leengedik – miközben az artéria fölött fonendoszkóppal hallgatóznak –. A mandzsetta belsô nyomásának további csökkentésével egyszer csak a hangok megszûnnek. Ennek lényege az. Szívritmuszavarok esetén az automata vérnyomásmérôk hamis értéket mérnek. hogy a felkarra helyezett mandzsettában pumpálással olyan belsô nyomást hoznak létre.»KARDIOLÓGIA A vérnyomás mérése Szervezetünk percrôl percre változó fiziológiai jellemzôje vérnyomásunk. Az ekkor leolvasott a második. Dr. oszcillometrikus vérnyomásmérés megvalósítását. diasztolés érték). Ez az elsô. Korotkov-hangokra alapozott indirekt vérnyomásmérést használják. A kismértékû nyomáshullámot dolgozza fel a vérnyomásmérô elektronikája és számítással határozza meg a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékeket. hogy a szív képes alatta átpumpálni a vért. Az elektronika és méréstechnika fejlôdése lehetôvé tette az ún. valamint a szív elernyedési fázisában mérhetô legalacsonyabb nyomásérték (a második. a diasztolés vérnyomásérték. így elzárja a vér útját. kardiológus fôorvos Oszcillometrikus mérés Hagyományos módszer A vérnyomás mérésére az orvosok manapság is leggyakrabban az ún. . a szisztolés vérnyomásérték. Az oszcillometrikus elven mûködô vérnyomásmérôben egy nagyon érzékeny nyomásjeladó kimenôjelét mikroprocesszor dolgozza fel. Hogyan mérjünk pontosan? Az elsô hang megjelenésekor leolvassák a mandzsettában lévô levegô nyomását a higanyos vagy órás nyomásmérôn. szisztolés érték). Két nyomásérték jellemzi: az összehúzódó szív által a verôerekben (artéria) keltett maximális nyomás (az elsô.

A mandzsetta nyomását lassan leengedve. . az artéria fölött hallgatózva mérjük meg a vérnyomást.

amikor az orvos vizsgálja a beteget. hogy könyöke is feküdjön az asztalon. de egy vékony ing fennmaradhat. dohányzás és alkoholfogyasztás befolyásolják a vérnyomást. 5. 6. Ritkábban van szükség az orvosi vizsgálatra. Az önvérnyomásmérés normálértékének felsô határa 135⁄85 Hgmm. hogy az önvérnyomásméréssel kapott egy vagy több magas érték nem egyenlô a hipertónia diagnózisával. A helytelen vagy elégtelen gyakorlat következménye a pontatlan mérés és a félreértett eredmény lehet. a mérést nyugodt körülmények között. ugyanakkor jelentôsen csökken alvás alatt. A mandzsetta szélességi és hosszúsági méretét a felkar kerületének megfelelôen választjuk meg. 3. mérés elôtt kerülje e tevékenységeket. akkor a mérés során pontatlan eredményeket kapunk. hogy jól tájékozódjunk mind a vérnyomásmérô megfelelô használatáról. hogy mind a beteg. ne beszélgessen. Hátrányai: Az önvérnyomásmérés elônyeit szembe kell állítanunk az önvérnyomásmérés hátrányaival. Megfigyelések szerint az otthoni vérnyomásmérés fontos mutatója lehet a betegség kimenetelének. aki együtt értékeli az egymás utáni vérnyomásmérések eredményeit a beteg egyéb adataival. Gyermekek és vastag karú felnôttek részére speciálisan beállított vérnyomásmérô és megfelelô méretû mandzsetta szükséges. ivás. hogy a készülék meghibásodása miatt is mérhetnek ismételten magas. akik önvérnyomásmérést végeznek. összehasonlítva az egyszeri klinikai mérés eredményével. A túlzott lelki reakciójuk miatt megeshet. akik túlságos félelemmel figyelik saját értékeiket. hogy teljes szélességében egyenletesen feküdjön a felkaron. 4. egyéb problémákhoz is vezethet. és ez a megfelelô orvosi konzultáció nélkül kezelési hibákhoz. Aritmiás szívpanaszok esetén az oszcillometriás elven mûködô készülékek használata nem javasolt. tisztában kell lenniük azzal. Lehetôvé teszi. A normál mandzsetták általában 22–35 cm felkarkerületig teszik lehetôvé a pontos mérést. evés. mellékhatásokhoz. mert hamis mérési eredményeket szolgáltathatnak. Az önvérnyomásmérés klinikai haszna többirányú. 2. alacsony értéket. hogy ha a vérnyomásmérô mandzsettája túlságosan nagy vagy túlságosan kicsi. Mindenképpen kevésbé. hogy a hipertónia (magasvérnyomás-betegség) diagnózisát csak orvos állíthatja fel. Figyelnünk kell arra. mind az eredmények megfelelô értékelésérôl. ha a nyugalmi vérnyomására kíváncsi. az általában nem zavarja a mérést. mintha feltûrné ingujját és elszorítaná a verôerét. különösen abban az esetben. Azonban fontos tudni. A pszichológiai tényezôket is figyelembe véve az önvérnyomásmérést nem ajánljuk azoknak a betegeknek. A mérés elôtt maradjon nyugalomban legalább öt percig. A méréshez a mandzsettát olyan szorosan és olyanformán kell felhelyezni. egy normál magasságú asztalnál ülve végezze. Éppen ezért az orvosi vérnyomásmérést hasznosan egészítheti ki az otthoni vérnyomásmérés. Például. pl. hogy az ilyen módon mért vérnyomás csak akkor lesz pontos. ezért. Vegye le kardigánját. Mire figyeljünk? Nagyon fontos tehát. Elônyei: Jelentôs csökkenés a vérnyomásban. mind a családtagjai aktívan bekapcsolódjanak a kezelési programba. a kissé emelkedett vérnyomású betegek 50%-a normális vérnyomásúvá válik. hogy a gyógyszeres terápiát önkényesen megváltoztatják. illetve ritkábban pontatlan.»KARDIOLÓGIA Mi kell a pontos méréshez? A módszer nagyon pontos vérnyomásmérést tesz lehetôvé. Hangsúlyoznunk kell. Az esetek többségében a vérnyomás többé-kevésbé növekszik akkor. A testmozgás. gyógyszeres kezelést nem igényel. amennyiben a felkarkörfogat meghaladja a 36 cm-t. Mérés közben karját lazítsa el. kávé. A felesleges kezelés így az otthoni vérnyomásméréssel elkerülhetôvé válik. pulóverét vagy zakóját. Azoknak. Jó tudni. a szokásos szélességû mandzset- 32 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . ha az alábbi dolgokat betartja: 1. ne mozogjon. sportolás. Alkarját nyitott tenyérrel felfelé fektesse az asztalra úgy. Otthoni önellenôrzés A vérnyomás folyamatosan változik a fizikai és szellemi aktivitással együtt. ha a rendszeres klinikai ellenôrzések közötti idôben történik.

mint a magas vérnyomás kezelésével járó egyik részfeladatot. Amennyiben a mérés körülményei nem nyugodtak vagy a környezet zajos. – Kényelmes testhelyzetben legyünk. hogy az önvérnyomásmérés nem vezethet öngyógyszerezéshez! Összefoglalva azt mondhatjuk. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 33 .»KARDIOLÓGIA Ne feledje. – A látható meghibásodási lehetôségeket ellenôrizzük. és rendszeresen. – Rendszeresen konzultáljunk orvosunkkal. – A mért értéket pontosan olvassuk le. úgyszintén megemelkedett vérnyomásértékeket kaphatunk. Az önvérnyomásmérés helyes módszerét tanulnunk kell: – Pihenjünk legalább 5 percet a mérés elôtt. A feljegyzett értékeket rendszeresen beszélje meg kezelôorvosával. hogy az otthoni vérnyomás-ellenôrzés nem vezethet öngyógykezeléshez! tával hamisan magasabb az érték. mert a mérés pontossága ettôl is függ. az egészség megôrzéséhez. – Ne felejtsük el. – A vérnyomásmérô mandzsettáját megfelelô módon helyezzük fel. így aktívan hozzájárulhat a gyógyuláshoz. a karunkat és a vérnyomásmérôt megfelelô módon helyezzük el. hogy az önvérnyomásmérést úgy kell tekintenünk. – Mindig korrekt módon helyezzük el a hallgatót vagy az érzékelôt. – A vérnyomást pontosan és rendszeresen mérjük. figyelmesen jegyezzük fel. – Ne ijedjünk meg a vérnyomásérték és a pulzus változékonyságától.

és panaszmentesen zajlik.és érrendszeri betegségek. dohányzás) vagy helytelen étkezési szokások. Méréskor mindig két értékkel találkozunk. hormonális betegségek. amelyet a szív által pumpált vér az érfalra gyakorol. károsítja az érfalakat. 10%-át érintheti. alkohol. gyermekkorban ne fordulna elô. A legfontosabb halálokok a szív. Az egyik legnagyobb problémát az okozza. hanem más betegségre gondol. Az ilyen jellegû ingadozás természetes jelenség. hogy gyakran évekig tünet. ezért is nevezik néma gyilkosnak. sôt. A legegyszerûbbnek azért mégis a megelôzés tûnik. Ugyanez az oka az elhízásnak is és a stressz mindezt csak tetézi. és minden negyedik kap hatásos kezelést. Vérnyomásnak azt a nyomóerôt nevezzük. megemelkedik a vérnyomás felsô értéke. sokszor maradandó beszédképtelenséggel járó agyi károsodásukat. A helytelen táplálkozás fogalmába pedig beletartozik a túlzott sófogyasztás is. illetve ernyed el. a helytelen táplálkozás. intenzív fizikai munkavégzéskor és érzelmi stressz esetén megemelkedik. hogy fiatal-. ha az az optimális értéknél tartósan magasabbnak mutatkozik. A helytelen táplálkozás és a fizikai aktivitás hiányának következménye a magas koleszterinszint. minden egyes alkalommal 80 ml vért présel az erekbe. melynek következménye az érelmeszesedés. az agyvérzés hátterében mint fô kiváltó tényezô a magas vérnyomás áll. hogy az érbe jutott vér nem tud eljutni a hajszálerekbe. túlzott sófogyasztás. vegetatív idegrendszeri problémák. melyet a Nemzetközi Hipertónia Társaság határozott meg 1998-ban egy széles körû. az alsó (diasztolés) pedig az elernyedéskor mért nyomás. ez viszont egyáltalán nem jelenti azt. az aorta eltérése. Közülük sokan nem szedik a készítménye- 34 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . melyek alapján a beteg nem magas vérnyomásra. a veséhez vezetô artéria szûkülete. Következmények A tartósan magas vérnyomás a szívnek több munkát ad. A magas vérnyomás eredete Ha a szív annak befogadóképességénél több vért pumpál az érbe. E két tényezô gyakori együttes elôfordulásának hátterében számos kiváltó ok áll. Azon túl. Az optimális vérnyomás átlaga 138⁄83 Hgmm. A szívinfarktus. többek között veseproblémák. keringési okokból amputálandó alsó végtagjukat vagy bénulással. feltorlódik és növeli az éren belüli nyomást. nemzetközi vizsgálat eredményeképpen. vagy olyan tünetekkel. melybôl ugyan nehéz kiszállni. Sokan kizárólagosan a magas vérnyomásnak „köszönhetik” maradandó látásromlásukat. Ebbôl az egymillió páciensbôl legfeljebb minden második fordul orvoshoz. Kockázati tényezôk A legfôbb kockázati tényezô a magas koleszterinszint. hogy a kockázati tényezôk olyan ördögi kört alkotnak. a szív koszorúsereinek betegségei. a legnagyobb veszélye mégis következményeiben. Tünetek Az ismert betegségek közül a hipertónia (magas vérnyomás) csak néha mutat olyan kísérô tüneteket. Pócza Géza belgyógyász. a szívelégtelenség. örökletes tényezôk. Kórosan magas vérnyomásról csak akkor beszélünk.»KARDIOLÓGIA A magasvérnyomás-betegség Vérnyomásunk nem állandó. egészséges embernél percek alatt visszaáll az eredeti értékre. Számos esetben vagy tünetmentesen zajlik. Az alsó érték emelkedése annak következménye. dohányzás. melyek miatt a páciens orvoshoz fordul és így tisztázódhat a kiváltó ok. de nem lehetetlen. alkohol. hogy önálló betegségnek tekinthetô. Dr. elhízás és a stressz. késôbbi szövôdményeiben rejlik. melyeket Hgmm-ben szokás megadni: a felsô (szisztolés) az összehúzódáskor. kémiai hatások (gyógyszerek. A magas vérnyomás elôfordulásának esélye az évek múlásával egyre nagyobb. Mindebbôl kitûnik. a mozgásszegény életmód. de ez függ örökletes tényezôktôl is. Elôfordulási gyakorisága alapján a hazai lakosság kb. Meghatározó szerepet játszik a szív ritmuszavarainak fellépésében és a hirtelen halál bekövetkeztében is. kardiológus fôorvos Mi a vérnyomás? Szívünk percenként 72-szer húzódik össze. alvás közben vagy reggel általában alacsonyabb.

az ér átmérôjének csökkentése révén. hogy egy érszakaszban nagyobb értéket (magasabb vérnyomást) mérjünk: 1. és ezáltal az éren belüli nyomás növekedését okozza. benne a szívinfarktus.és érrendszeri betegségek. hogy egy érték. Élettani háttér Orvosi szempontból a hipertónia hátterében egy renin nevû anyag áll. Emiatt a betegek szemészetre kerülhetnek. ám a helyi kezelés. Emiatt tartható titokzatosnak a magas vérnyomás. Másik jellemzô tünete a látászavar. Ez a betegség nem fáj. amely miatt a beteg kiköthet a neurológiai rendelésen vagy a fül-orr-gégészeten is. mely a keringést. mert „jól érzik magukat”. Ma pontosan tudjuk. mely a tarkón. az oxigént hivatott biztosítani minden szervünkben. amely közvetlen vérnyomásemelô hatású. a nyak tornáztatása értelemszerûen nem hozhat javulást. Tünetei közül a fejfájás emelhetô ki. Betegség-e a magas vérnyomás? Végül is betegség-e az. szen az egész szervezetet támadja meg. Persze ez akkor inkább az orvosok tehetetlenségét sugallta. a szív koszorúsereinek betegségei. A legfontosabb halálokok a szív. de rendkívül alattomos. hogy milyen súlyos következményekkel jár az elhanyagolt magas vérnyomás. melyet a vesék termelnek. Testileg és szellemileg is kiszolgál- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 35 . Másik fô támadáspontja az agy. sokszor a nyaki gerincben jelentkezik. Az érbe jutott vér ne kerüljön a hajszálerekbe. a szívelégtelenség. hogy ne foglalkozzunk a magas vérnyomással. emelve a vérnyomás felsô értékét. hiszen hosszú ideig nem jár szükségszerûen panaszokkal. és az agyvérzés hátterében mint fô kiváltó tényezô szintén a magas vérnyomás áll. az erek falában lévô simaizom tónusának növelése. ahol mellesleg kiderülhet szemészeti elváltozás is. nyakszirten.»KARDIOLÓGIA ket. nem jelzi meglétét látványosan. melynek emberi intellektusunkat köszönhetjük. emelve a vérnyomás alsó értékét. Egyik fô célpontja a szív. Két dolog kell ahhoz. Az érbe a befogadóképességénél is több vért pumpáljon a szív. de ez sem változtat a vérnyomás okozta panaszokon. A renin különbözô lépéseken keresztül hatva egy nyolc aminosavból álló peptidet (fehérjét) hoz létre. a kar artériájának nyomása magas? Szakemberek még alig 50 évvel ezelôtt is azt állították. Gyakori tünet a szédülés. mint a tényleges helyzetet. hanem torlódjon fel benne. A panasz megjelenése miatt sokan reumatológiai betegségre gondolnak. és ezzel szinte pattanásig feszítse azt. hi- A 24 órás ambuláns vérnyomásmérés pontos képet ad a vérnyomás ingadozásairól. 2.

Nem mindegy. a hormonális rendszer kezelése szükséges. A szokásos alkalmi vérnyomásmérésen kívül lehetôségünk van a 24 órás vérnyomás-monitorozásra is. Gondoljunk bele abba. szûkülete a kiváltó és megoldandó ok. az erek átmérôjének beszûkülése és esetleg teljes elzáródása. 36 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . vagy az agyi erekben. A diagnózis megállapítása (tehát. számos hatóanyagcsoport áll rendelkezésünkre. Ezek egyedi vagy kombinációban való adása mindig eredményes. Vannak esetek. de ha ez állandósul (például a középkorosztályban). ha nem ismerjük fel és nem kezeltetjük megfelelôen magas vérnyomásunkat! Határértékek Korábban az életkor + 100 Hgmm-es felsô érték volt elfogadható. A diagnózis Minél elôbb meg kell állapítanunk a magas vérnyomás meglétét. Ha ez folyamatosan akadályozódik. akkor beindul az érfalak károsodása. Akár középiskolás korúaknak is órákig magas lehet a vérnyomása. Gyógyszeres kezelés Amennyiben a vérnyomást közvetlenül befolyásoló szereket alkalmazunk. hogy fennáll a magas vérnyomás) csak további finomítások után jelentheti a gyógyítás elkezdését. jóval elôbb alakul ki az erek falának elmeszesedése. ami mellett az érfalban levô hajszálerek megnyílhatnak és szállíthatják az oxigént és a tápanyagokat az érfal sejtjeihez. Nem ritka. Néha a vesék. hogy az ereken belüli vérnyomásátlag magasabb lehet annál. kísérô ritmuszavarokkal. hogy a veséket ellátó érben kialakuló szûkület katéteres tágítása hoz eredményt.»KARDIOLÓGIA tatottakká válunk. amikor nem a tablettás kezelés a megoldás. menthetetlen szívhalállal. A 140 Hgmm-es felsô vérnyomásérték már a magas vérnyomás határesete. hogy egy ilyen érszûkület a szívben lép fel és okoz teljesítménycsökkenést. A kezelés persze nem jár látványos eredményekkel. agyi katasztrófához vezetve. koszorúérgörcsöket vagy infarktust. máskor a fôütôér fejlôdési anomáliája vagy korral kialakuló tágulata. de általa hosszú távon éveket nyerhetünk. Ma már tudjuk. melyet kezelni illik. hogy jóval alacsonyabb értékeken kell élnünk.

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 37 .»KARDIOLÓGIA 24 óra méréseinek értékelése után könnyebben beállítható az egyénre szabott kezelés.

könnyen kimeríthetik a szervezet végsô tartalékait. mint a mindenben hasonló. de testmozgást nem végzôk körében. ennek teljes megszûnése azonban csak 8–10 évvel a leszokás után várható. tartalmasabb életet. A napi kis mennyiségû (1–2 dl bor) alkoholt fogyasztók körében ritkább e betegség. emeli a pulzust és a vérnyomást. Gyakori. mint a normál testsúlyú egyéneknél. Az életmód megváltoztatása Mit jelent az életmódváltás a magas vérnyomásban szenvedôk számára? A dohányzás károsítja az érfalat. Arról nem is beszélve.) megszûnnek. illetve a hasra rakódik. mint az alkoholt egyáltalán nem fogyasztók között. beleértve az automatikus vérnyomás-monitorozás lehetôségét is. A túlsúlyosaknál kétszer gyakoribb a magas vérnyomás. E káros szenvedély elhagyása tehát igen fontos a beteg részérôl. egy rutinszerû mérés alkalmával derül rá fény. elôzetes panaszai (fáradékonyság. szédülés. Különösen azok veszélyeztetettek. éppen ezért gyakran csak „véletlenül”.5. de maga az állapot sokféle készítménnyel és kezeléssel javítható. Csökkenthetô a szervi károsodás kockázata. de a tartós idegi feszültség már vezethet magas vérnyomáshoz.Akkor éri el célját a kezelés. Fogyasszunk sok gyümölcsöt és zöldségfélét – célszerû naponta legalább ötször –. Okát ugyan sokszor nem könnyû kideríteni. nôknek 20 gramm naponta. amelyek magát az életet vagy legalábbis annak minôségét komolyan veszélyeztetik. A hipertóniás betegeknek azonban ellenôrzés nélkül nem szabad testedzésbe kezdeniük! A stressztûrô képességünk igen változó. Megfelelô mennyiségû kálium mellett csökken a magas nátriumbevitel vérnyomásemelô hatása (elégtelen bevitele esetén fokozódik) – és csökken a magas vérnyomás szövôdményeinek veszélye. mivel a bennük található kálium némiképpen ellensúlyozza a túlzott nátriumbevitel káros hatásait. alkotó életperiódus is. míg a rendszeresen nagy mennyiséget fogyasztók körében jóval gyakoribb az agyvérzés. hogy a káliumbevitelt vesebetegek és kálium-viszszatartó vízhajtót alkalmazók (pl. Szintén javallott a sófogyasztás mérséklése. ezért a stressz önmagában nem tekinthetô rizikótényezônek. ha a beteg pontosan betartja kezelôorvosa tanácsait. Mit kaphatunk cserébe? Hosszabb. fejfájás stb. Az alkoholfogyasztás felsô határa férfiaknak 30 gramm. Az átlagéletkor akár 10 évvel is nôhet és vele a produktív. ACE-gátlók. Fontos a gyógyszerelés beállításának ilyen módon való ismételt ellenôrzése. 38 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . A nátriumfogyasztás csökkentése mellett a káliumbevitel növelésére is fordítsunk figyelmet. A testsúly csökkentése önmagában is a leghatékonyabb módja a vérnyomáscsökkentésnek. hogy az enyhe.vagy étrendváltoztatás is kedvezôen befolyásolja. A stressz hatására erôteljesen emelkedik az adrenalinszint. mint a vérnyomás rendezésével sehol nem nyerhetünk egészséget és tartósabb életet! A magas vérnyomás kezelésében igen fontos a beteg közremûködése. addig a magyar lakosság körében ez az érték átlagosan 2. akiknél ez a túlsúly a csípôre. Összefoglalva Bár a magas vérnyomás legtöbbször nem okoz panaszt. s a gyógyszeres kezelés mellett hajlandó életmódváltásra is. ha a beteg közérzete javul. A dohányzás abbahagyása után azonnal csökkenni kezd a szív. mérsékelt hipertóniában szenvedô betegek vérnyomása gyógyszer nélkül is rendezôdik a testsúlycsökkenésnek köszönhetôen. alkohol. hogy a rendszeresen mozgók között késôbb kezdôdik a magas vérnyomás. Érdekes tényt tártak fel a kutatások az alkoholfogyasztás és a magasvérnyomásbetegség összefüggésének vizsgálatakor. Míg az egészséges táplálkozásban a nátrium-kálium optimális aránya 1-nél kisebb. amikor orvoshoz fordulunk.és érrendszeri betegségek kockázata. ezért csak nátriumszegény sót fogyasszunk. hogy nem egyszer már az életmód. vagy jelentôsen csökkenthetô a gyógyszer mennyisége. kábítószerek rendszeres vagy akár idôszakos fogyasztása is negatív hatással van a vérnyomásra. Nagyon fontos azonban. Tény. Ilyen könnyen. A kezeletlen magasvérnyomás-betegség olyan súlyos következményekkel járhat. Amilorid) – ezt a kezelôorvostól kell megkérdezni – esetében nem szabad növelni! A megelôzés és a kezelés fontos része a rendszeres testmozgás. Kontrollálni ezt gyakori vérnyomásmérésekkel tudjuk. s egyben a vércukorszintet is emeli. ha a fô hatás (a vérnyomás normalizálása) mellett nem jelentkeznek káros mellékhatások. mely igen erôs érösszehúzó hatású. A kávé. a sóra érzékeny egyéneknél ugyanis a magas nátriumtartalmú só használata szintén hipertóniához vezethet.

IVUS (az erek direkt ultrahangos vizsgálata – invazív beavatkozás). valamint megfelelô szakmai tudással. A vizsgálat nem fájdalmas. Az echokardiográfiás vizsgálatot a kardiológiában több mint 40 éve alkalmazzák. Jól láthatók a szívüregek. hogy 1–1 adott sugárirányban a sugár által metszett struktúrák idô szerinti mozgásgörbéit kapjuk. a falmozgászavarok is. A 2 D echo: ezzel már mozgókép formájában. kardiológus fôorvos Technikák Az „M mód” technikai lényege. Megítélhetôk a szív különbözô falmozgásai. nyolcvanas években a Doppler-echokardiográfia és a color vizsgálati módszer került bevezetésre. A . Dr. A kardiológiai ultrahang fejlôdése A hatvanas években már elfogadott diagnosztikus módszerré vált az „M mód” technika. További korszerû vizsgálati módszerek fejlôdtek ki: TEE (nyelôcsövön keresztül végzett szívultrahangos vizsgálat). Az egészségügyben használt diagnosztikus berendezések a 1.5 MHz-tôl 20 MHz-ig tartományt használják. falmozgászavarai is. Mézes Péter belgyógyász. két dimenzióban láthatók „szeletek” a szívrôl. egyszerûen kivitelezhetô megfelelô eszközökkel. a szív billentyûi és a szív üregeiben elhelyezkedô esetleges daganatok vagy vérrögök. a noninvazív módszerek közé tartozik. Olyan vizsgálati módszer.»KARDIOLÓGIA A szív ultrahangos vizsgálata Ultrahangnak az emberi füllel nem hallható 20. Ultrahangos vizsgálattal jól láthatók a szívbillentyûk. a késôbbiekben a hetvenes évekre esik a 2 dimenziós echokardiográfia bevezetése.000 Hz fölötti tartományba esô hangrezgést nevezzük. amely nem véres úton történik.

Utóbbit befolyásolja a beteg mellkasának alakja és a tüdô állapota is. .Ultrahanggéllel javítjuk meg az ultrahangvizsgálat során nyert kép minôségét.

A vizsgálat menete A beteg derékig levetkôzik. így könnyebbé teszik a vizsgálati ablak hozzáférhetôségét. szöveteinek struktúrája. az elôbb említett TEE. A color technikával a kóros áramlások könnyen kimutathatók. a szívizombetegségeket. esetleg deformitása. a kamrafalak kóros mozgásait (pl. amellyel véres úton.»KARDIOLÓGIA A nyelôcsövön keresztül végzett ultrahangvizsgálattal további fontos adatok nyerhetôk. A gyakorlatban áramlásokat tudunk regisztrálni. a veleszületett szívbetegségeket. a tüdô levegôtar- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 41 . Ha a mellkason keresztül a vizsgálatot tökéletesen nem tudjuk végrehajtani. majd az adásszünetben bizonyos késleltetésben felveszi a visszavert és a megváltozott frekvenciájú ultrahangot. a tüdôembólia gyanúját. A Doppler: a módszerek lényege. Mit tudunk meghatározni? Az echokardiográfiás vizsgálattal megítélhetjük a szívüregek méreteit. rövid ultrahangimpulzusokat bocsát ki. a bal kar fej alá való helyezésével. a kóros áramlásokat. Pontosan követhetô a vér áramlása. A vizsgálati leletet a beteg méretei.(transoesophagealis echokardiográfia) módszerrel. a szívburokbetegségeket. mellkasának alakja. talma és nem utolsósorban az együttmûködési hajlandóság jelentôsen befolyásolhatja. hogy a vizsgálófej (transducer) adóvevôként mûködik. szöveti víztartalma. nyújtott állapotban végezzük. az erek belsejének direkt ultrahangos vizsgálatával az érelmeszesedett plakkokat ábrázolhatjuk. a nagyerek betegségeit. Napjainkban egy komplex kardiológiai vizsgálat echokardiográfiás lelet nélkül elképzelhetetlen. Ultrahanggéllel javítjuk meg az ultrahang során nyert kép minôségét. a szívbillentyûk morfológiáját. a szívizominfarktus kiterjedése). Ebben a helyzetben a bordaközök kitágulnak. a bal szívkamra funkcióját. A vizsgálatot bal oldalsó fekvésben. A legújabb vizsgálati módszerek közé tartozik az IVUS (intravascular ultrasound). a szívben lévô thrombusokat (vérrögöket) és daganatokat. sor kerülhet a nyelôcsövön keresztül történô vizsgálatra.

az átmérô szûkebbé válik. fizikai terhelés során jelentkezô fokozott oxigén. olykor halálfélelem. Utóbbi következtében a vér áramlása akadályozott lehet.»KARDIOLÓGIA A koszorúér-szûkület és a szívinfarktus A szívinfarktus ma az egyik vezetô halálok hazánkban. a fôként has területére lokalizálódott elhízás mindkét nemre egyaránt jellemzô. különösen a falmozgászavarok és a szívbillentyûk állapotának megítélése céljából. Az érelmeszesedés során az erek belsô felülete egyenetlenné. Máskor erôs. Közülük is inkább azokra. EKG és vérnyomás-ellenôrzés mellett megnöveljük a szívfrekvenciát. Ezek a rizikófaktorok. mintha egy nagy súlyt helyeztek volna a mellkasára. Az egészségtelen. akkor terheléses EKG-vizsgálat javasolt. A mellkasi panasz alatt készült EKGvizsgálat már perdöntô lehet. mintha egy nagy súlyt helyeztek volna a mellkasára. A vizsgálat lényege annyi. ha a szív oxigénigénye megnô. Errôl egy másik fejezetünkben olvashatnak részletesen. panaszok A munka. A mellkasi fájdalom persze lehet atípusos is. különösen akkor.és véráramlásigényt a beszûkült éren keresztül a keringés nem tudja kielégíteni. Különösen jellemzô a korai érelmeszesedés a cukorbetegekre. mely „majd beszakad”. Mindezt verítékezés. mozgásszegény életmód. vagy éppen nem kezelik saját betegségüket. A laboratóriumi vizsgálatokkal a szérum lipid (koleszterin. Amennyiben a nyugalmi EKG-n nincsen eltérés. 42 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . de a panaszok típusosnak véleményezhetôk. stresszes. akik liberálisan kezelik. kiegészülve az öröklött adottságokkal. ez koszorúérgörcsöt vagy mellkasi fájdalmat provokálhat. Ezáltal nô a szív oxigénigénye. A beteg úgy érzi. fokozatosan. mert a hátsó fali eltérések a rutin EKG-vizsgálat során rejtve maradhatnak. A beteg úgy érzi. a dohányzás. Nitroglicerin nyelv alatt használt tabletta vagy spray formájában a panaszt 1–2 perc alatt megszünteti. jelentôsen megnövelik a szívinfarktus veszélyét. De ekkor is tanácsos a 15 elvezetést feltenni (a háti elvezetésekkel kiegészítve a hagyományos vizsgálatot). Ez az angina pectoris. a táplálkozási szokások. A férfiak és nôk esélyegyenlôsége ezen a téren megvalósult. feszítô fájdalmat érez. s ahogy elôbb részleteztem. Koszorúérgörcs esetén mindez pihenés mellett 5 perc után oldódik. hogy a fizikai terheléssel mesterségesen. Kivizsgálás A betegnél nem elegendô 12 elvezetéses nyugalmi EKG-vizsgálat elvégzése. Dézsi Csaba András belgyógyász. Ilyenkor a szívizomban oxigénhiányos állapot alakul ki és klinikailag erôs szegycsont mögötti mellkasi fájdalom jelentkezik. nyakban jelentkezô. kardiológus osztályvezetô fôorvos Anatómiai háttér A szív saját vérellátását a koszorúerek biztosítják. az egyén húszas életéveiben elindulhat. hányinger kísérheti. állcsontba sugárzó fájdalom. Dr. Tünetek. Emellett célszerû a szív ultrahangvizsgálatának elvégzése is. triglicerid) és húgysavszint vizsgálata feltétlenül szükséges. mert a nyugalmi EKG gyakran nem mutat semmilyen eltérést. Ilyenkor jelentkezhet erôs felhasi vagy fojtogató. Az érelmeszesedés folyamata már egészen korán. esetleg cukorbetegséggel vagy magas vérnyomással. a rendszeres mértéktelen alkoholizálás.

csökkent glükóztolerancia (IGT). C-reaktív proteinemelkedés (CRP) • pozitív családi szív-ér rendszeri kórtörténet • tünetek nélküli érelmeszesedés (electron-beam (EB) CT-. alacsony HDL-C. UH-. elhízás.»KARDIOLÓGIA Kockázatbecslô tábla Fatális szív. amelyek növelhetik a becsült kockázatot: • trigliceridemelkedés. MRI-vizsgálattal igazolva) GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 43 Szisztolés vérnyomás Hgmm-ben (vérnyomásmérésnél az elsô érték) .és érrendszeri események elôfordulásának kockázata 10 éven belül NÔ Nem dohányzó 180 160 140 120 7 5 3 2 8 5 3 2 9 6 4 3 10 7 5 3 12 8 6 4 FÉRFI Dohányzó 13 9 6 4 15 10 7 5 17 12 8 5 19 13 9 6 22 16 11 7 KOR 65 év Nem dohányzó 14 9 6 4 16 11 8 5 19 13 9 6 22 15 11 7 26 16 13 9 Dohányzó 26 18 13 9 30 21 15 10 35 25 17 12 41 29 20 14 47 34 24 17 180 160 140 120 Szisztolés vérnyomás Hgmm-ben (vérnyomásmérésnél az elsô érték) 180 160 140 120 4 3 2 1 4 3 2 1 5 3 2 2 6 4 3 2 7 5 3 2 8 5 3 2 9 6 4 3 10 7 5 3 11 8 5 4 13 9 6 4 60 év 9 6 4 3 11 7 5 3 13 9 6 4 15 10 7 5 18 12 9 6 18 12 8 6 21 14 10 7 24 17 12 8 28 20 14 10 33 24 17 12 180 160 140 120 180 160 140 120 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 4 3 2 1 4 3 2 1 5 3 2 1 5 4 2 2 6 4 3 2 7 5 3 2 55 év 6 4 3 2 7 5 3 2 8 6 4 3 10 7 5 3 12 8 6 4 12 8 5 4 13 9 6 4 16 11 8 5 19 13 9 6 22 16 11 8 180 160 140 120 180 160 140 120 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 4 3 2 1 50 év 4 2 2 1 4 3 2 1 5 3 2 2 6 4 3 2 7 5 3 2 7 5 3 2 9 6 4 3 10 7 5 3 12 8 6 4 14 10 7 5 180 160 140 120 180 160 140 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 40 év 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 2 1 4 3 2 1 180 160 140 120 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 Koleszterin (mmol/l) 150 200 250 300 mg/dl >15% 10–14% 2% 1% 5–9% <1% 3–4% Egyéb rizikófaktorok.

Olyan intézményben. a CK-MB. A mentôszolgálat akut ellátásra kiképzett személyzete el tudja dönteni. Ne a háziorvost. HBDH (a 46. úgy izotópos vizsgálattal kiegészített terheléses EKG végezhetô. hogy a szívinfarktus mennyi ideje zajlik. mindent egybevetve arra is. annak melyik osztályára kell a beteget sürgôsen beszállítani. amennyiben a szívkatéteres akut ellátás valamilyen okból nem érhetô el az optimális Szívinfarktus vagy angina pectoris? A szívinfarktus mellkasi fájdalma attól különbözik a koszorúérgörcs anginás panaszától. Két okból. De a két fájdalom között a beteg relatíve panaszmentes. a beteg állapota ismeretében melyik intézetbe. Történhet vérrögoldó infúzió beadásával. mert a koszorúér-keringés nem átmenetileg elégtelen. esetlegesen a szívburokban folyadék megjelenését szív-ultrahangvizsgálattal tudjuk megállapítani. annak kinetikája a vérbôl kimutatható. Teendôk Akinek tartós mellkasi fájdalma jelentkezik úgy. LDH. hanem egyáltalán nem kap vért. A szívinfarktus esetén jelentkezô mellkasi fájdalom tartós. Ezek emelkedése.»KARDIOLÓGIA Amennyiben a terheléses EKG-vizsgálat nem ad eredményt. A ballonkatéteres tágítástól a keringés azonnal megindul a megnyitott koszorúérben. ne az ügyeletet. folyamatos. melyek bekerülnek a vérbe. A szívizomelhalás következtében különbözô anyagok. GOT. Aztán pár perc vagy ismételt fizikai terhelés után megint jelentkezhet. mely készülék (defibrillátor) a mentôautóban már elérhetô. hogy a szívinfarktus ellátásában a leghatékonyabb módszer az elzáródott koszorúér mielôbbi megnyitása. Cukorbetegek esetében elôfordulhat. hogy az idôfaktor (mikor kezdôdött a fájdalom). a keringésbe. Az EKGeltérések alapján következtetni lehet arra. A szívinfarktus tüneteihez a mellkasi fájdalom. melynek hatásfoka 30–70% között mozog. általa korábban vérrel ellátott szívizomterület nem kevesebb vért kap. a kamrafibrilláció. Jelenleg a koszorúér-betegség legpontosabb megítélése koszorúérfestéssel lehetséges. oldalon errôl részletesen olvashatnak). az ügyeletes orvosnál pedig aligha. Adott esetben a mentôben meg tudják kezdeni a vérrögoldó infúzió adását. az sürgôsen hívja a mentôket. Ezáltal a mögöttes. A másik fontos ok az. A szívinfarktus esetében a fájdalom azért tartós és folyamatos. a laboratóriumi eltérések mellett a jellegzetes EKG-eltérések is hozzátartoznak. Ugyanis ilyenkor mielôbbi kórházi ellátás szükséges. 44 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . hanem a koszorúér teljesen elzáródik. ahol a 24 szeletes CT-vizsgálat hozzáférhetô. Ennek következtében az a szívizomterület 6 óra múlva elhal. hogy az utóbbi 4–5 perc után megszûnik. Tehát a mentôben a hirtelen halál ellen már jelentôs mértékben védve van a beteg. hogy a szív melyik része károsodott és a tüneteket Szívkatéteres vizsgálattal látható a jobb koszorúér elzáródása. Ez pedig elektromos defibrillálással szüntethetô meg. melynek hatásfoka 98%-os. A szív funkcionális állapotát. a koszorúerek állapota megítélhetô. Elôször is a szívinfarktus akut szakában a leggyakoribb halálok a hirtelen fellépô kamrai rosszindulatú ritmuszavar. enzimek szabadulnak fel. hogy ennek hátterében nem áll egyéb. hanem a mentôket. hogy a panaszok sokkal enyhébben jelentkeznek. változásuk mértéke. például mozgásszervi betegség. Az történhet szívkatéteres úton. korábban már tisztázott. Ilyenek a Troponin.

Nem elhanyagolható az sem. hogy a szívinfarktus fájdalma is tartós fájdalom. égô jellegû fájdalom gyakran mozgásszervi mellhártya. vagy arra jelentkezô fájdalom pedig általában vagy gerinc-. nagyfokú gyengeség) kíséretében. mely az ér megnyitásával megmenthetô. ha úgy érzik. Ráadásul egy reumatikus betegnek is kialakulhat szívinfarktusa. ha a korábban jól megismert. reumatológiai okokra vezethetô vissza. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 45 . oldalon olvashatnak. mint ami gyakran szokott jelentkezni”. A mozdulatokra erôsödô vagy csökkenô. alatta az elhalóban lévô szívizomterület. Ezek jellegüket tekintve lehetnek különbözôek. Ugyanakkor korábban azt olvashatták. sokkal inkább mozgásszervi eredetre utal.Koszorúérelzáródás. Az egy ujjal megmutatható. egy pontban lokalizálható fájdalom szintén nem szív-.) NEM SZÍVEREDETÛ MELLKASI FÁJDALOM A mellkasi. Akkor. A hosszan elhúzódó fájdalom gyakran mozgásszervi. A légzéssel változó fájdalom általában légzôszervi. fôként mellhártya-eredetû. például a szúró. (A szívkatéterezésrôl a 49. vagy bordafájdalom. hogy szükség esetén a mentôben képesek az életmentô mesterséges lélegeztetés és az ideiglenes szívritmus-szabályozó (pacemaker) kezelés elvégzésére is. A koszorúérgörcs (angina pectoris) néhány percen át tart. hogy akkor kell orvoshoz fordulni. fulladás. idôfaktoron belül. hogy „ez a fájdalom egészen más. Esetükben az tanácsolható.vagy nyelôcsô-eredetû. háti fájdalom nem minden esetben szíveredetû. reumatikus fájdalomtól eltérô jellegû fájdalmat éreznek egyéb tünetek (erôs hideg veríték.

• a szívmarkerek csak mellkasi fájdalommal jelentkezô betegeknél vizsgálandók. • a normál és a kóros értékeket abszolút mértékben elkülöníti. órában mintavétel javasolt. Aszerint. (Forrás: Dr. ismételt EKG-vizsgálatokon a görbék jellegzetes elváltozásai. Foszforilációnak nevezett kémiai folyamatot katalizál. más szövetét nem. mint átmeneti oxigénhiányos állapot okozta elváltozás esetén. • célszerû kombináltan vizsgálni egy korai (korán kiszabadul. 2. idôtartamától. amelyek a szívizom károsodása során szabadulnak ki a sejtekbôl. A hypoxia a szívizomsejt károsodásához vezet. A károsodás mértéke az oxigénhiány mértékétôl. a szívmarkerek mérési eredményei ismételten kóros értékeket mutatnak. hogy ezen alegységek hogyan kombinálódnak. az eredmény független a módszertantól. • szintjének emelkedése még idejében mérhetô a hatásos megelôzô beavatkozáshoz. Dr. mely egy koszorúér teljes elzáródásának következménye. Ezt nevezzük szaknyelven hypoxiának. hogy az infarktus minden fázisában teljes képet kapjunk a betegség lefolyásáról és biokémiai hátterérôl. szívspecifikus). Hogy milyen mértékben emelkedik meg a markerek szintje a vérben. Hogy melyik szívmarker mikor. Ennek megfelelôen a kis molekulák hamarabb jelennek meg a keringésben. A legsúlyosabb formája a károsodásnak a szívizomsejtek elhalása. Minimális mértékben egészséges egyének vérében is jelen vannak a szervezetben lezajló normál anyagcsere-folyamatok következtében. oxigénhiányos állapot jön létre. • pontosan és olcsón mérhetô. Ha a szívizom valamilyen okból nem kap a szükségleteinek megfelelô mennyiségû oxigént. vagyis az infarktus. Ideális szívmarker jelenleg sajnos nem áll rendelkezésünkre és – amint láttuk – az egyes markerek különbözô idôben jutnak a vérbe. A sejtcitoplazmában elhelyezkedô molekulák hamarabb kiürülnek a sejtekbôl a károsodást követôen. Ezért a vizsgálatkéréskor a következô elvek követését javasoljuk: • „egy marker nem marker”. • informál a betegség lefolyásáról. ÁOK. nem csak szívizom-károsodásban nô meg a szintje. késôbb napi egy mintavétel elegendô. Csutora Péter. Klinikai Kémiai Intézet) Melyik markert használjuk és mikor? Az ideális szívmarkert a következôk jellemzik: • csak a szívizom károsodását jelzi. mint a kü- Kreatin kináz és izoenzimjei A kreatin kináz (CK) elsôsorban citoplazmában elôforduló enzim. összetett molekulák. korán csökken a szintje a szérumban) és egy definitív markert (késôbb emelkedik a szintje. az függ a molekula nagyságától. legalább húsz percig tartó mellkasi fájdalom és egyéb klinikai tünetek. Két alegységbôl áll. nem általános szûrôvizsgálatként. így szintjük a szérumban megemelkedik. az a károsodás mértékétôl függ. 2002) lönbözô sejtszervecskékhez kötôdô markerek. illetve a marker sejten belüli elhelyezkedésétôl. • emelkedése összefüggésben van a károsodás mértékével. a károsodás bekövetkeztéhez viszonyítva mely idôpontban jut ki a szívizomsejtbôl. a heveny ischaemiás állapotok megítélésében legalább két marker mérése indokolt. M-muscle (izom) típusú alegységekbôl. ezért dimernek nevezik: B-brain (agy). Pécsi Tudományegyetem. mint a nagy. 3. (Forrás: Debreczeni Loránd: Gyakorlati laboratóriumi medicina. Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása alapján a heveny szívizomelhalás kórisméjéhez az alábbi feltételek közül kettô megléte szükséges: 1. Mihály Orsolya rezidens Mik a szívmarkerek? A szívmarkerek eredetileg a szívizomsejt alkotóelemei. Therapia Kiadó. három enzimváltozatot isme- 46 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Elhalás során nagyobb mennyiségben szabadulnak ki a sejtbôl.»KARDIOLÓGIA A heveny szívizomelhalás laboratóriumi diagnosztikája Ischaemiás szívbetegség alatt a szívizom oxigénigénye és oxigénellátottsága közötti egyensúly felbomlását értjük. • betegfelvételt követôen a 0–6–8–16–20. illetve a szívizom hypoxia elôtti állapotától függ. De nekünk arra van szükségünk.

és szívizomban egyaránt elôfordul. Laktátdehidrogenáz A laktátdehidrogenáz. CK-MM elsôsorban a vázizmokban fordul elô. Myoglobin A myoglobin a citoplazmában található oxigénkötô fehérje. tehát öt izoenzim létezésérôl tudunk. A gyakorlatban a teljes LDH-aktivitást. ciójuk van. a normál értékre pedig 2–3 héttel az infarktus lezajlása után tér vissza. ami csúcsértékét 20–24 óra elteltével éri el. például vázizomsérülésben. bizonyos szövetekben nagyobb mennyiségben fordulnak elô. sikeres trombolízis (alvadék oldása) hatására a CK-érték csökkenése az infarktus kezdete után 16 órán belül megkezdôdik. illetve a szívspecifikus izoenzim szintjét szokták mérni. amely a váz. A CK-MB aktivitás mérése helyett korszerûbb eljárás az enzim tömegének meghatározása. jellemzô módon. többlépéses kémiai folyamat utolsó lépését katalizálja. a vázizomsérülés mellett fennálló szívizom-károsodás detektálására használható. Ez a marker a késôn felismert infarktus igazolására. Ezt követôen további 48 óra múlva tér vissza a normál szintre. Ezért a teljes CK-aktivitás a szívizomelhalás mellett egyéb betegségekben is megemelkedik. Az LDH1 a szívizomsejtben és vörösvértestben van nagyobb mennyiségben. Heveny szívinfarktus esetén szintje már 2 óra elteltével megemelkedik a vérben. Sikeres trombolízis esetén ez az idô 6–12 óra. Gyakorlatilag minden sejt citoplazmájában megtalálható. a maximumot a 2–3. A CK-MB emelkedése bizonyos mértékben arányosan függ a szívizom-károsodás mértékétôl. Az infarktus korai felismerésére használjuk. nem szívspecifikus.A szívinfarktus kezelése során több alkalommal történik vérvizsgálat. Tehát nem csak a szívizom-károsodásban emelkedik meg a szintje. Mivel nem szívspecifikus. akut infarktus diagnózisára önmagában nem használják. tehát szívizom-károsodás és vörösvértestszétesés esetén emelkedik a szintje. nem alkalmas az infarktus gyors diagnózisára. ezeknek ötféle kombiná- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 47 .(LDH) tejsav-dehidrogenáz. A CK-BB az agyszövetben. napon éri el. A CK-MB kiáramlása a szívinfarktust követô 4 óra elteltével mérhetô emelkedést okoz a véráramban. rünk (izoenzimet). Az egyes formák. amely az anaerob glikolízis nevû. illetve az alvadékoldó terápia hatékonyságának követésére. de kisebb mennyiségben a vázizmokban is megtalálható. Kétféle alegységbôl áll: H (heart – szív) és M (muscle – izom). A CK-MB elsôsorban a szívizomban van jelen. de jól alkalmazható az infarktus kizárására. 12–24 óra múlva normál tartományba tér vissza a szintje. Ezért szükséges a szívspecifikus MB-forma külön meghatározása. ezáltal az aktivitásukat elvesztett molekulák is mérhetôek lesznek. Az LDH heveny infarktus után 6–12 óra múlva emelkedik. A terápia hatásosságának követésére is alkalmas.

A szívizomban jelen lévô troponinkomplex szerkezetében különbözik a vázizmokban levôktôl. megfelelô kombinációban. A mért adatokat számítógépes rendszeren keresztül tudják a szakdolgozók ellenôrizni. összeköti a troponinkomplexet és a tropomiozint. Felhasználható ismétlôdô infarktus kórisméjére. pontosak. Utána a mintához adagolja a megfelelô reagenseket. különbözô elvek alapján. A mintákat megfelelô azonosítás után. ellenôrizhetôek. Információkat közöl a betegség lefolyásáról. Ebbôl történik a vizsgálat. megakadályozza az izom-összehúzódást kalcium hiányában. A cTnI és cTnT a szívinfarktus legspecifikusabb markerei. Heveny szívizomelhalás korai és késôi diagnózisára. A mérômûszer ez alapján beazonosítja a mintát és a belôle kért vizsgálatot. amelyek nagy segítséget nyújtanak a laboratórium dolgozóinak. behelyezik a mérôkészülékbe. amelyeket már elôzôleg behelyeznek a készülékbe. valamint a trombolitikus (véralvadékoldó) terápia eredményességének ellenôrzésére. Három alegysége van: – T-tropomiozinkötô. Hogyan mérjük a szívmarkereket? Napjaink korszerû laboratóriumaiban számos automata készülék található. amely az izom összehúzódásában játszik szerepet. amelyet szintén automata végez. – C-kalciumkötô. utal a szívizomelhalás meglétére vagy hiányára.»KARDIOLÓGIA A kardiális troponin I (cTnI) és troponin T (cTnT) A troponinkomplex a szív. A levett vért centrifugálják. Minden minta kap egy azonosító vonalkódot. a csúcs átlagosan 12–24 óra után észlelhetô.és vázizmokban jelen lévô fehérje. aminek következtében a kémcsô aljára lerakódnak az alakos elemek. lehetôvé teszi ennek követését. a cTnI 5–10 nap után. legnagyobb valószínûséggel jelzik a károsodás meglétét. – I-inhibáló (gátló). Összefoglalás Mit mutat a szívmarker heveny szívizomelhalás esetén? A szívmarkerek vizsgálata. felül a szérum található. A szívmarkerek mérése is ilyen automatákkal történik. Az infarktus után 3–4 órával emelkedik a szintjük. a cTnT kicsit késôbb tér vissza a normál tartományba. tot. nagyszámú minta feldolgozására alkalmasak. Felgyorsítják a munkafolyama- A szívmarkerek vizsgálata segít a szívizomkárosodás mértékének megítélésében is. a betegség várható lefolyásának megítélésére használják. . Segít a szívizom-károsodás mértékének megítélésében.

Ilyenkor a kontrasztanyag beadásakor a beteg a testében végigfutó melegséget érezhet. jelenlegi gyógyszerelésérôl elegendô információhoz juthatunk. – – – Mi történik a beavatkozás elôtt és után? A vizsgálatot steril mûtéti körülmények között. Injekcióval érzéstelenítjük a combhajlat területét. Amennyiben önnek ismert gyógyszer-. – – – lása) és fertôtlenítése után steril kendôkkel takarják le. Egy kis katétert (sheat) vezetünk be az érbe. 6 órával a vizsgálat elôtt már nem étkezhet.»KARDIOLÓGIA A szívkatéteres vizsgálat és koszorúér-tágítás A szívkatéteres vizsgálat során a koszorúerekbe fecskendezett kontrasztanyag segítségével pontosan fel tudjuk térképezni az erek állapotát. a vizsgálat reggelén NE adja be magának az inzulint. vizsgáló orvosával a vizsgálat megkezdése elôtt feltétlenül közölje azt. hanem vigye magával. Rendszeresen szedett gyógyszereit a vizsgálat napján is elôírás szerint szedje be. A vizsgálatot a lágyékhajlatba beadott helyi érzéstelenítô injekcióval készítjük elô. teát. korábbi vizsgálatairól. Ezen beavatkozás során nyerhetô információk nélkül koszorúérmûtét jelenleg nem végezhetô. – Olykor. Ha inzulinos cukorbeteg. kardiológus osztályvezetô fôorvos Hogyan készüljön fel a szívkatéterezésre? – – – – Bôven fogyasszon folyadékot. A diagnosztikus szívkatéterezés után általában másnap délelôtt már eltávozhat. melybôl társbetegségeirôl. Dr. ami lehetôvé teszi azt. lehetôleg ne buborékos üdítôt. ezt követôen megszúrjuk a combütôeret. azt a kórházban fogják beadni. hiszen a szívkatéterek már ezen keresztül kerülnek felvezetésre. négynapi kórházi tartózkodás szükséges. a fôverôér (aorta) és⁄vagy a nyaki verôerek (artéria carotisok) kontrasztanyagos vizsgálatára is. betegségétôl függôen sor kerülhet egyes szívüregek. elsôsorban vizet. meg tudjuk ítélni egyes billentyûbetegségek mértékét. Fontos. cukros infúzió bekötésével együtt. Dézsi Csaba András belgyógyász. ha a szívkatéterezés során katéteres szívkoszorúér-ballontágításra és stent (fémháló) beültetésére is sor kerül. Abban az esetben. ahol a behatolási terület szôrtelenítése (borotvá- A combverôérbe behelyezett rövid katéteren keresztül végezzük a beavatkozást. hogy a vizsgálatra megfelelô orvosi dokumentációval érkezzen. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 49 . – A vizsgálat megkezdése elôtt ruhái levétele után mûtôasztalra fektetik. A vizsgálat innentôl kezdve csak ritkán jár fájdalommal. hogy a beteget többször ne kelljen megszúrni. de altatás nélkül végezzük. Vigyen magával négynapi kórházi tartózkodáshoz szükséges holmit. kontrasztanyag-érzékenysége van. vagy véralvadásgátló gyógyszert szed.

Ha ez távozása után növekedne. ha nincs vérzés. a combartériába helyezett kis katétert benn hagyjuk és kivarrjuk a comb bôréhez. azonban a biztonság kedvéért egyórás nyomókötést fel szoktunk helyezni ilyenkor is. . amit a vizsgálat után 12–24 órával – távolítanak el. ami segíti a kontrasztanyag erekbôl való kiürülését. mutassa meg orvosának. Ezt követôen nyomókötést helyezünk fel a vérzés újbóli elindulásának megakadályozása céljából. másnap már leveheti. Ilyenkor a beteg szinte azonnal felkelhet. de hamarosan múló vizelési ingert érez a kontrasztanyag nagyérbe fecskendezésekor. Elôfordulhat. A nyomókötés levétele után kis fedôkötés kerül a sebre. vérzést csillapító anyaggal kerül lezárásra. amit az elején behelyeztünk. – mely fél-egy perc alatt megszûnik. ha benedvesedne a tisztálkodás során. A vizsgálat alatt több ízben kérjük meg mély légvételre a készülô felvételek minôségének javítása érdekében. hogy a beavatkozás során adott véralvadásgátló hatása megszûnjön. Azon ritka esetekben. a nyomókötés 6 óra múlva biztonsággal eltávolítható. Ezt tartsa szárazon.»KARDIOLÓGIA – – – – Kontrasztanyagot fecskendezünk a koszorúérbe. Esetleg erôs köhögésre szólítjuk fel. vagy felülni nem szabad. A kötést. vérömleny keletkezik. amikor a kötés levétele után még vérszivárgást észlelnek. Angiosyl) mechanikusan bezárjuk. kérjen száraz kötést. Elôfordul. Amennyiben a seb egy speciális. A kötés fennléte alatt a szúrt végtagot behajlítani. a vizsgálat mindössze 10–15 percig tart. Amennyiben koszorúér-tágítás történt. majd az eret addig nyomjuk. A vizsgálat végén a megszúrt érbôl eltávolítjuk a kis katétert. – Röntgenképerôsítô alatt vizsgáljuk a koszorúerekben a kontrasztanyag áramlását. Elôfordulhat. a kötést újra visszahelyezik. amíg a vérzés eláll. Ugyanis az eltávolítással meg kell várnunk. ha esetleg belázasodna. Hasonlóképpen jelentkezzen orvosánál. Amennyiben szívkoszorúerei normális anatómiai viszonyok szerint fejlôdtek ki (az esetek 95%-a). hogy a combartéria-punkció helyét speciális eszközzel (Starclose. hogy a beteg erôs. hogy a szúrás körül duzzanat.

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 51 . A vesemûködés zavara esetén a beadott kontrasztanyag a vesemûködés átmeneti rosszabbodását okozhatja. Indokolt vizsgálat esetén az ön betegségének kockázata sokszorosa a beavatkozás kockázatának. ami az ér elzáródásához vezethet és utóbbi esetben koszorúérmûtét válhat szükségessé. A leggyakoribb a szúrás helyén kialakuló. A vizsgált ér falának megrepedése ritka szövôdmény. a vizsgálatot végzô orvos felajánlja önnek a tágítás haladéktalan elvégzését. sebészeti ellátást igénylô. vérnyomáscsökkenés. Néhány ezrelékben fordul elô a megszúrt ér elzáródása. mellkasi fájdalom. A beavatkozás után csak a szúrás helye látható. Ezek a szövôdmények igen ritkák. ennek gyakorisága 1 ezrelék. Amennyiben a szívkatéteres vizsgálat során kritikus. Ezt bô folyadékfogyasztással kerülheti el. aki járatos a fenti szövôdmények elhárításában. az életkilátásait meghatározó koszorúér-szûkületet igazolnak. allergiás reakció. sokér-betegség esetén szívsebész-konzílium véleménye alapján alkalmas koszorúér-tágításra.vagy veseembolizáció képében jelentkezik (3–4 ezrelék). ami a helyben végzett szívgyógyász. ami agy. Mindez csökkenti a vizsgálat kockázatát. Azonnal tájékoztatjuk a beteget a vizsgálat eredményérôl és ha szükséges. Gyakrabban elôfordulhat átmeneti szívritmuszavar. A halálozás nem éri el az 1 ezreléket sem. bôr alatti vérömleny kialakulása.»KARDIOLÓGIA Speciális érzáró eszközzel a combverôéren ejtett nyílás bezárható. a további teendôkrôl. elmeszesedett szívbillentyûkrôl lesodródó mészdarabkák távoli erek elzáródásához vezethetnek. A beteg. Vizsgálatot végzô orvosa a nemzetközi normáknak megfelelôen több száz szívkatéteres vizsgálatot végez évente. bár ennek kockázata 5% alatti. de a súlyosabb formáik maradandó szervkárosodáshoz vezethetnek. A vizsgálat minden esetben tapasztalt szívgyógyász szakorvos jelenlétében történik. A koszorúér-tágítás A lehetséges szövôdmények A vizsgálatnak 2–3%-ban lehetnek szövôdményei.

A beavatkozás idôtartama csak összetett. de csak kivételes ritkasággal okozhat alsó végtagi károsodást. amire az ér és a szûkület méretének megfelelô ballont fûzünk fel. A beavatkozást altatás nélkül végezzük. Tekintettel arra. A beavatkozással az esetek több mint 95%-ában sikerül elérni közel az eredeti érátmérôt. összességében így is 4–5% alatti. a szívizominfarktusnál ez a szám megfelelô ellátás nélkül meghaladja a 30%-ot. A koszorúér-tágítás szövôdményei megfelelnek a szívkatéteres vizsgálaténak. Ez kb. majd a szûkület szintjében azt felfújjuk. szövetbarát drótháló (stent) beültetésével biztosítjuk. hogy a beavatkozás során a jobb és tartósabb eredmény érdekében véralvadást gátló gyógyszerkombinációt alkalmazunk. de elôfordulásuk némileg gyakoribb. a koszorúérszûkületen egy vékony drótot vezetünk át. A nyomókötés alsó végtagon lévô érszûkület esetén tovább ronthatja a láb keringését. míg tá- 52 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . 12 óra múlva kerül eltávolításra. a vizsgálat végén a combartériát pungáló kis katéter a helyén marad. azt a comb bôréhez rögzítjük egy öltéssel. Ezt aláírt beleegyezô nyilatkozat esetén is csak a beteg beleegyezésének tanúk elôtti szóbeli megerôsítése esetén kezdik meg. Az esetek jelentôsebb részében a jó keringést belsô érprotézis. nehéz esetekben haladja meg a 30–40 percet. A halálozás elôfordulása világszerte 1–2%. – A koszorúér-tágítás során.A felvételen jól látható a koszorúér szûkülete. ilyenkor a korábban részletezetteknek megfelelôen nyomókötést helyezünk fel erre a végtagra. ami a ballon leengedése után 1–2 perc után oldódik. a vizsgálat közben jelentkezô esetleges – – – – – – – – – panaszait módjában áll tudatni a beavatkozást végzô orvosával. A kritikus koszorúér-betegség halálozása ennek sokszorosa. A tágítás során a beteg a vizsgálatot indokló panaszaihoz hasonló mellkasi fájdalmat érezhet.

de a hosszú távú túlélést és az életminôséget is javíthatja. annál hamarabb kaphat vért és ezáltal oxigént a beteg terület. A szívkatéteres vizsgálat egy speciális röntgenvizsgálat. A különbség annyi. Szívkatéter Koszorúér-tágítás után A koszorúér-tágítást követôen a kitágított ér újból beszûkülhet. Akut hátsófali szívinfarktus során a jobb koszorúér az eredésénél elzáródott. a szívkatéteres vizsgálógép is meghibásodhat váratlanul. mint a tervezetten végzett mûtétek során. Az újraszûkülés esélye 20–30% körül mozog. majd magas nyomással felfújjuk. hogy a szívkatéter segítségével közvetlenül a koszorúérben kell vérrögoldó kezelést alkalmaznunk. különösen. Szívkatéter Koszorúérelzáródás pontja A jobb koszorúér csonkja A koszorúér-tágító ballon végeit jelzô markerek a felfújás elôtt Szívinfarktus esetén A szívkatéteres beavatkozás szívinfarktus esetén hasonlóképpen zajlik.»KARDIOLÓGIA – – – gítással kezelt esetekben nem éri el az 5%-ot sem. amit vállal. de sugárterhelés éri. mely szívókatéter segítségével távolítható el. Ezért nagyon fontos az. hogy abban a vérkeringés megindulhasson. Szívkatéter A koszorúér-tágító ballon felfújásának pillanata A koszorúér-tágító ballon végeit jelzô markerek a felfújás alatt A koszorúér-tágító ballont az elzáródás pontján átvezetjük. – A tágítás és a stent (tágító drótháló) beültetése a koszorúérben az esetleges vérrögképzôdést elôsegítheti. hogy vérrög sodródik a koszorúér végágaiba. amennyiben a beteg a javasolt gyógyszereit pontosan. ha a kockázat. Erôs mellkasi fájdalom esetén célszerû mentôt hívni. melynek során a beteget. változatlanul szedi. mert így juthatunk gyorsan és biztonsággal szakszerû ellátáshoz. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 53 . Ennek következtében jelentôs szívizomterületek menthetôk meg. Annak. Mint minden mûszaki készülék. A szívinfarktus során elôfordulhat. ha csekély mértékben is. Ezáltal a koszorúér megnyílik. haladéktalanul forduljunk orvoshoz. töredéke annak. hogy ilyenkor rendkívül nagy jelentôsége van az idôfaktornak. Ez nemcsak a rövid távú. Minél hamarabb sikerül a megnyitás. A beavatkozás elvégzését csak abban az esetben ajánljuk fel önnek. Erre az elsô hat hónap során a legnagyobb az esély. Ezért szüksé- A tágítást megelôzô elzáródás pontja A sikeres ballonkatéteres szívkoszorúértágítás után az óriási méretû jobb koszorúérben ismét megindul a vérkeringés. ami a beavatkozás elmaradásaként adódna. ami megnyújthatja a vizsgálat idejét és kritikus idôpontban való jelentkezés esetén fokozhatja az éppen folyó beavatkozás kockázatát. ha még hasonló miatt korábban nem történt kivizsgálás. hogy a szívinfarktus során elzáródott eret milyen hamar sikerül kinyitni úgy. hogy mellkasi fájdalom esetén. Elôfordul az is.

a Clopidogrel tabletta mikor hagyható el? – Amennyiben a koszorúér-tágítás során az érbe tágító drótháló (stent) kerül beültetésre. Hiszen a stentelt ér visszaszûkülése az érbelhártya túlburjánzásából fakad. ebben gyakorlott intervenciós kardiológus a szívkatéteres beavatkozást a kar egyik artériáján (arteria radialis vagy arteria brachialis) keresztül is el tudja végezni. ezért a megfelelô gyógyszerelés korai elhagyásakor jelentôsen megnô a gyakran halált okozó akut koszorúér-trombózis veszélye. A kórházból ön olyan gyógyszeres javaslattal távozik majd. 54 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . de ennek még mindig nagy a szívinfarktus-kockázata. de ideális esetben egy évig Clopidogrel tablettát is. hogy nincsen szükség altatásra. Hátránya az ér sérülése lehet. akkor a leghamarabb két hónap múlva. – Ha egyéb mûtét történik a koszorúér-tágítást követôen.A szívkatéteres beavatkozás összehangolt csapatmunkát igényel. Fontos. késôbb pedig tablettás kezelés. Ennek megfelelôen ezen stentekkel tágított érszakaszok csak ritkán szûkülnek vissza. mely egyes esetekben a kar maradandó károsodásával járhat. mely hosszú hónapokon át nem engedi az érbelhártyát benôni a stentbe. Ez a mûtét alatt és közvetlenül azt követôen injekciós. – Miért nem altatásban végzik a koszorúértágítást? – Mert fölösleges veszélynek tennénk ki a beteget. A beavatkozást megelôzôen a betegek enyhe feszültségoldó tablettát kapnak. mely tartalmazza ezt – az alvadásgátló kezelést. Azonban a beavatkozás olyan minimális kellemetlenséggel jár általában. Tartósan kell szednie aszpirinkészítményt és legkevesebb két hónapig. Hátránya viszont az. – Mi az a gyógyszerkibocsátó (drug elutingDES) stent? – A gyógyszerkibocsátó értágító drótháló (stent) a behelyezését követôen egy ideig olyan anyagot (citotoxicus vagy citostaticus) bocsát ki magából. Tanácsos a mûtétet egy éven belül Clopidogrel szedése mellett elvégezni. hogy a kapott gyógyszeres javaslaton csak kardiológusa változtasson! GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS A VÁLASZOK – Elvégezhetô-e a szívkatéterezés a karon át? – Igen. hogy az érbelhártya így nem fedi el hamarosan az idegen fémháló anyagát. Ennek elônye az. hogy a beteg a beavatkozás után a karra helyezett nyomókötéssel felkelhet. – ges a beavatkozás alatt és után a vérrögképzôdést gátló gyógyszeres kezelés.

len halálhoz vezethet. Korai szövôdmények is kialakulhatnak. Ez természetesen a beteg állapotától függ. kitágulása egyaránt kialakulhat. Erre az azonnali szívultrahang-vizsgálat deríthet fényt. Utóbbi például a kamraremegés. amelyek pacemaker(ritmusszabályozó készülék) beültetést is igényelhetnek. a mûtét sikeresebb néhány hét múlva. ha a koszorúér megnyitásáig eltelt idô során a szívizomzat visszafordíthatatlanul károsodott. amely billentyûelégtelenséget okozhat. melyek veszélyeztethetik a beteg életét. Az infarktus során a kamrasövény is kilyukadhat – ez szintén sürgetô beavatkozást igényel. Ezek általában a nem tökéletes koszorúér-megnyitást követôen. Keringési zavar Keringési zavart okozó szövôdmények: alacsony vérnyomás és heveny szívelégtelenség. könnyen kezelhetôk. . Dr. korai koszorúérgörcsök.»KARDIOLÓGIA A szívizominfarktus korai szövôdményei A szívizominfarktus (szívizomelhalás) sokszor nem gyógyul meg maradéktalanul. nehezen befolyásolhatók. Amennyiben a szívburokban jelentôs mennyiségû folyadék halmozódik fel. Kialakulhatnak súlyos ingerületvezetési zavarok. ami hirte- Az életveszélyes szívritmuszavart elektromos úton szüntetjük meg. A hosszabb távú túlélés szempontjából rossz prognózist jelent. A kéthegyû billentyû-tartószerkezet is leszakadhat. amelyet elektromos defibrillálással („áramütéssel”) lehet megszüntetni. úgy az a mellkason keresztül leszívásra kerül. mintha azonnal végzik. s további orvosi beavatkozásokat igényelhetnek. A beteg életét sürgôs mûtét mentheti csak meg – sajnos az ilyen mûtétek kockázata nagyon nagy. Szívburokgyulladás Szívburokgyulladás során a gyulladt szívburok izzadmányt termel. vagy a koszorúér ismételt elzáródását követôen alakulnak ki. Kovács Garbriella belgyógyász. Ritmuszavarok A szívritmuszavarok lehetnek jóindulatúak. Az enyhe gyulladásos elváltozás kezelése gyógyszerekkel történik. A szívizom elvékonyodása akkor alakul ki. de lehetnek halálos kimenetelûek. kardiológus fôorvos Ismételt anginák és szívinfarktus Reinfarktus. Mechanikus szövôdmények Az elsô héten hirtelen kialakuló súlyos és egyre súlyosbodó keringési elégtelenség mechanikus szövôdmény jele lehet. vagy a szívburokban vérömleny alakulhat ki. mely a zárt szívburokban felszaporodva akadályozhatja a szívet a mozgásában. többnyire ez is halállal végzôdik. Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb korai szövôdményeket. a szívizomzat elvékonyodása. Ilyen a bal kamra szabad falának kiszakadása. melyek a szívinfarktust követô két három nap után vagy egy-két hét elteltével is kialakulhatnak.

de nem utolsósorban. másrészt a lehetôségekhez képest közelednie kell a korábbi életvitel intenzitásához. és egyben. javítja a testedzési szokásokat és csökkenti a beteg panaszait. úgynevezett másodlagos megelôzés (prevenció) célja az újabb szív. A rehabilitációs kezelés során megállapított terhelhetôség alapján szabjuk meg a beteg otthoni terhelhetôségét. Fi Zsolt belgyógyász. Rehabilitáció A kezelés másik eleme az életviteli tényezôk módosítása. Gyógyszeres kezelés A szívinfarktus után a betegnek egyrészt törekedni kell a következô szívinfarktus elkerülésére. A nyaki ütôerek állapotát utrahangvizsgálattal állapítjuk meg. A beteg tréningpulzusa az elért maximumpulzusszám 60–85 százaléka lehet.és érrendszeri. Összességében az infarktus utáni életévek hosszúsága és minôsége az orvos és a beteg együttmûködésén alapul. Ezek a gyógyszerek szív. A szívizominfarktus és az ischaemiás szívbetegség megfelelô kezelése nemcsak a halálozást. Dohányzás. mely biztosítja a koleszterinben és állati eredetû zsiradékban szegény táplálékbevitelt. de az erôsen veszélyeztetett 40–60 év közötti férfiak életminôségét és munkaképességét is nagymértékben befolyásolja. 56 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . a beteg önbelátását és elfogadását igényli. Dr. a megfelelô szexuális aktivitás fennmaradását is. a hosszú távú túlélés javítása. illetve a családtagok segítségét igényli. A rehabilitáció fontos feladata a gyógyszeres kezelés módosítása mellett az életmódbeli tényezôk befolyásolása. A megfelelô étrend kialakítása során a mediterrán típusú étrend követése a cél. melynek révén elérhetik ismét az ôket megilletô társadalmi helyzetet. mely javítja a fizikai terhelhetôséget.és érrendszeri betegségek vezetô szerepet játszanak. valamint anyagcserehatásaik mellett – azoktól függetlenül is – növelik a hosszú távú túlélés esélyét. Ezek közé tartozik a megfelelô mozgásprogram elsajátítása. kardiológus adjunktus Másodlagos megelôzés A szívizominfarktus bekövetkezte után folytatott. az úgynevezett A típusú stresszre hajlamosító személyiségjegyek elhagyását. Ezek közül kiemelkedô az akut szívizominfarktus okozta halálozás. A szívizominfarktus utáni rehabilitáció célja a beteg lehetô legjobb fizikai.»KARDIOLÓGIA Élet a szívinfarktus után A magyar lakosság középkorú és idôsebb korosztályának halálozásában a szív. stressz és étkezés Szívinfarktus után alapvetô a dohányzás teljes elhagyása.és érrendszeri esemény rizikójának csökkentése. E lényeges egyensúly megvalósításának egyik eleme a gyógyszeres kezelés. egészségi és mentális állapotának elérése. mely a beteg akaraterején kívül gyakran pszichoterápiás segítséget. Ehhez ma már többféle gyógyszeres segítség is elérhetô. A beteg pszichoterápiás vezetése segíti az önbizalom fenntartását. a beteg megfelelô életminôségének és erônlétének biztosítása.

A szívinfarktus után néhány nappal a beteg már aktív mozgásterápiában vesz részt. .

hogy a rábízott készülékkel pa- Álpozitív vizsgálat Tünet. kockázatot vagy kellemetlenséget a betegnek. Mellkasi fájdalmak eredetének tisztázására is szolgálhat. de elérhetjük a fokozott szívmunkát gyógyszerekkel – vénás injekcióval – is. A vizsgálatokkal szemben néhány elvi alapkövetelmény támasztható: 1. szinte bizonyosak lehetünk abban. adagolható. (Ennek egyik korszerû formája az ún. végzünk. Dr. megszületett a terhelés közben végezhetô vizsgálatok igénye. A terhelés ne jelentsen veszélyt. 2. esetleg kis adókészülékkel „közvetítheti” EKG-felvételét a megfelelô szakemberhez. A terhelés közben végzett kardiológiai vizsgálat egyik formája. koszorúérmûtét) hatásosságára. Ismert koszorúér-betegségben a terhelhetôség foka szolgálhat bizonyítékul az alkalmazott kezelés (pl. telemetrikus EKG-felvétel: a beteg panasz esetén telefonon. vagy a betegre bízzuk. hogy a betegen napi tevékenysége közben végzünk vizsgálatot. kardiológus fôorvos EKG. Bármely pillanatban legyen a terhelés megszakítható. vagy bizonyíthat további vérellátási zavart a szívizomban. 58 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . vagy ABPM – Ambulatory Blood Pressure Monitor). A kardiológiai terheléses vizsgálatok célja csaknem mindig annak keresése. Ezért elsôsorban koszorúér-szûkületek kimutatására alkalmazzuk. Mivel igyekeznünk kell a panaszok hátterét objektív leletekkel alátámasztani vagy kizárni. 4. mivel relatíve sok álpozitív vizsgálat is van. 3. terhelés kapcsán okoz tüneteket. Gyakori gond. Végezhetünk folyamatos mérést. A terhelés legyen fokozatos. Ezekben az esetekben az EKG-n kóros eltérések jelennek meg. panaszokat. A terhelés ne akadályozza a szükséges vizsgálat jó minôségû elvégzését. mozgásszervi eltérések miatt). szûrôvizsgálat jelleggel csak magas rizikójú betegeknél jöhet szóba terheléses vizsgálat elvégzése.vagy vérnyomásvizsgálatokat jelent (Holter EKG. ha a fizikai igénybevétel kivitelezése valamiért korlátozott (pl.és panaszmentesség esetén. és érje el a beteg maximális terhelhetôségi szintjét.vagy vérnyomásvizsgálat A terheléses EKG-vizsgálat során a beteg számos paraméterét értékeljük egyidejûleg. ezáltal a vizsgálat is reprodukálható. hogy betegünknek jelentôs koszorúér-szûkülete nincsen.) A klasszikus terheléses vizsgálatok során azonban magunk késztetjük a szívet erôteljesebb munkára. és közben vizsgálatokat Gyógyszeres terhelés A terhelés az esetek nagy többségében fizikai megterhelést jelent.»KARDIOLÓGIA Terheléses kardiológiai vizsgálatok Régi tapasztalat az orvosok és betegek részérôl egyaránt. Mézes Péter belgyógyász. Ha valakinél a terhelés során elérjük az életkorának megfelelô maximális szívfrekvenciát panasz és tünet nélkül. A terhelés foka legyen objektíven mérhetô. Ez a „monitorozás” leggyakrabban EKG. naszok esetén rögzítse a leletet. annak ellenére. hogy a betegnél a késôbbiekben elvégzett koszorúérfestés kizárja a tényleges coronariaartéria-szûkületet. hogy az orvosi vizsgálat során – mikor a beteg többnyire teljes fizikai nyugalomban fekszik a vizsgálóasztalon – nem észlelünk eltéréseket a leletekben sem. hogy adott szintû igénybevétel esetén jelentkezik-e a szívizom valamelyik területén vérellátási zavar. hogy a szívbetegségek jelentôs része csak nagyobb igénybevétel.

Mivel fizikai munka közben értékelhetô ultrahangfelvétel nem készíthetô. Az izotóp felvételét. mely részt vesz a szívizomsejtek anyagcseréjében. és a beteg sem jelez olyan panaszt. károsodott vérellátású és ép szívizomterületek. vagy változtatható sebességû és meredekségû futószalagon dolgoztatjuk. Ennek során a fizikai terhelés alatt a betegnek olyan sugárzó anyagot adnak (többnyire talliumizotópot).Elôre meghatározott célpulzus eléréséig vagy jelentôs EKGeltérés megjelenéséig folytatjuk a terhelést. Keringési zavart okozó koszorúér-szûkület esetén a vizsgálat közel 80%-ban pozitív. hogy mi várható egy tervezett koszorúérmûtét után a szívizom mûködését illetôen. Stressz-echokardiográfia Szintén nagyon érzékeny és informatív az úgynevezett stressz-echokardiográfia. Ezáltal a vizsgálat arra is alkalmas. a Szöveti Doppler Újabban a szívizom vérellátását is detektáló ún. Amennyiben jelentôs EKG-eltérést nem észlelünk. illetve vérszegénysége direkten is láthatóvá tehetô. de csak nagyon jó minôségû készülék és gyakorlott echokardiográfiás szakember megléte esetén ad megbízható eredményt. Kerékpár vagy futószalag A terheléses EKG-vizsgálat során a beteget változtatható pedál-ellenállású kerékpáron. A beteg panasza. lépcsôzetesen emelkedô teljesítményszinteken. az elôre meghatározott célpulzus elérési szintjéig folytatjuk a terhelést. hogy a károsodott szívizomterület „életképességérôl” is felvilágosítást adjon annak eldöntésére például. és indokolttá válik a koszorúérfestés (coronarographia) elvégzése. tünetek esetén a vizsgálatot megszakítjuk. a szív terhelése gyógyszerrel. kiürülését gammakamerával nyomon követve jól elkülöníthetôk az elhalt. Megfelelô technikával az izotópvizsgálat érzékenysége is közel 80–90%-os. kifáradása vagy kóros EKG-eltérések. A felvételeken látható új falmozgászavarok jelzik a vérellátási akadályokat. mely a vizsgálat megszakítását indokolja. A vizsgálat igen érzékeny. szöveti Doppler-vizsgálatok segítségével a szövetek vérellátása. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 59 . Szívizom-szcintigráfia Ha bármilyen okból az EKG-lelet nem informatív. többnyire dobutaminnal történik. akkor a javasolt terheléses vizsgálat az izotópos szívizom-perfúziós szcintigráfia.

Mit értünk kisebb vagy nagyobb alkoholfogyasztás alatt? A különbözô italok 1 ivásnyi mennyisége nagyjából azonos mennyiségû alkoholt tartalmaz. A paradoxon a következô: egyrészt az alkoholizmus társadalmat sújtó. hogy ez a bor pár száz éven keresztül – Mária Teréziát leszámítva – igazolta a belé vetett hitet. Másrészt sokan azt tartják. Az alkohol egyéb hatásait komolyan végiggondolva azonban már nem ilyen egyértelmû a helyzet. kardiológus fôorvos Az alkohol és a szívizom-károsodás Az alkohol direkt módon károsítja a szívet. Így például 1 korsó sör és 1 kupica pálinka alkoholtartalma nagyjából megegyezik. Az alkoholista férfiak-nôk aránya 4:1. s ily módon meghosszabbítja az életet.»KARDIOLÓGIA A szív és a bor A somlói juhfark nevû kiváló ízû borunkat minden Habsburg királyfi nászéjszakáján kötelezô volt iszogatni. akkor biztosan megemeli a vérnyomást és hosszabb idôn át folytatva az alkoholizálást magasvérnyomás-betegséget okozhat. Ez lenne az a határérték. 60 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Dr. hol fogyasztása együtt jár a vérzéses agyi károsodással. majd ehhez különbözô ritmuszavarok társulnak. Amennyiben a napi fogyasztás a 30 grammot meghaladja. okoz. A nagyivó nôk naponta 45 grammnál. májbetegséget stb. Káros az egészségre. amely sokak szerint még kedvezô a szívinfarktus megelôzése szempontjából. Megállapítható. szívizom-károsodást. A magas vérnyomás és az alkoholfogyasztás kapcsolata tehát szoros. családokat szétdúló betegség. Az alkoholfogyasztás szempontjából megkülönböztetünk kisfogyasztókat. rendszeresen fogyasztva magas vérnyomást. A kisivók általában a napi 30 grammot nem lépik túl. Számos vizsgálat igazolta azt is. mert azt tartották. a férfiak pedig 65 grammnál többet isznak. hogy a nagy mennyiségû alko- KONKRÉTAN A MENNYISÉGEKRÔL Egy pohár bor a vacsorához biztosan nem árt az egészséges szervezetnek. hogy kis mennyiségû alkohol fogyasztásának a szívbetegségek szempontjából jótékony hatása van. késôbb pedig Az alkohol és a magas vérnyomás A magas vérnyomás kialakulásában bizonyítottan szerepet játszik naponta 30–40 gramm alkohol két éven keresztül történô folyamatos fogyasztása. hogy ez biztosítja a fiúutód nemzését. hiszen nagyobb mennyiségben. az alkohol testi és pszichés függôséget okoz. Varga József belgyógyász. Elôször a szív összehúzódó képessége romlik. Az ivás megszüntetése a vérnyomást körülbelül 2–4 hét alatt csökkenti a kiindulási értékre. körülbelül 16 gramm alkoholnak felel meg. vérzéses agysérülést. A hosszú idôn át nagyobb mennyiségben a szervezetbe jutó alkohol károsítja a szívizom anyagcseréjét. Következtetés: a hipertóniás beteg tartsa be azt az aranyszabályt. hogy napi alkoholbevitele 30 gramm alatt maradjon. mérsékelt mennyiséget fogyasztókat és nagyivókat.

az alvadási rendszerre. Az Amerikai Szívgyógyász Társaság 2001-ben megjelent ajánlása elfogadhatónak tartja rendszeresen. mert megalapozottnak találta azt. így az orvos buzdító tanácsát eleve kizárhatjuk.»KARDIOLÓGIA a szív kitágul. Bizonyított a kapcsolat a krónikus alkoholizálás mennyisége és a malignus ritmuszavarok között is. hogy közel egyharmaduk fogyasztott megelôzôen alkoholt. Az alkohol és a koszorúér-betegségek Már Hippokratész is ajánlotta a borfogyasztást különbözô betegségek gyógyítására. A borfogyasztással kapcsolatos gyógymódok tehát legalább 4000 éves múltra tekintenek vissza. de a társadalom minden tagját „moderált” alkoholfogyasztásra ösztönözni értelmetlen. mellkasi panaszok lépnek fel. Van egy jellemzô angol kifejezés. Többnyire rosszindulatú szívritmuszavar vezet a beteg halálához. naponta 1–2 pohárnyi bor vagy sör fogyasztását. a „holiday heart”. különösen a vörösborban található anyagok jótékony hatást fejtenek ki a zsíranyagcserére. újév táján nagyobb mennyiségû alkohol fogyasztása kapcsán nemcsak nagyobb számú szívritmuszavar jelentkezik. Azt jelenti. hogy a kis mennyiségû alkohol és a benne. hogy ennyi alkohol csökkenti a koszorúér-betegségek rizikóját. Ily módon a mérsékelt alkoholfogyasztás csökkentheti a hirtelen szívhalál elôfordulását. A beteg egyre fáradékonyabb lesz. Az alkohol és a szívritmuszavarok A szívritmuszavarok kialakulásában szerepe van az alkoholfogyasztásnak is. A kis menynyiségû alkohol fogyasztását általában nem tiltjuk. fulladás. mert a nagyivók körében jóval nagyobb a hirtelen szívhalál. Ez is arra hívja fel a figyelmünket. a szívinfarktus gyakoriságát. megengedjük. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 61 . Elsôsorban a fiatalabb (50 év alatti). végül szívelégtelenség jelentkezik. karácsony. amely egyre nehezebben befolyásolható. hogy az alkoholizálás egyáltalán nem veszélytelen ténykedés. hogy a szôlôsgazdák vagy a bort kedvelô orvosok próbálták magukat igazolni. hanem megnô a hirtelen szívhalál gyakorisága is a rosszindulatú szívritmuszavarok fellépése miatt. Azt már nem tudjuk. hirtelen szívhalált szenvedett betegekrôl derül ki. Úgy tûnik. hogy hétvégeken.

64. 66. 68. 70. 74. 77. 80. 82. 84. 86. 87. 90. 91.

A gastrooesophagealis reflux betegség Az irritábilis bélszindróma A gyomor- és nyombélfekély A gyomorrák A vastagbélhurut étrendje Kiboltosulások a vastagbélben A vastagbéldaganatok Az epeutak gyulladásos betegségei A hasnyálmirigy-gyulladás a belgyógyász szemével A májciszták Vírus okozta májbetegségek A nyelôcsôrák Tejcukor-emésztési zavarok

Gasztroenterológia

»GASZTROENTEROLÓGIA

A gastrooesophagealis reflux betegség
A gastrooesophagealis reflux betegség (GORB) a felsô emésztôrendszer összetett mozgászavarán alapuló kórkép, amelynek következtében a gyomor vagy nyombél tartalma a nyelôcsôbe, a szájba és a légúti rendszerbe jutva kellemetlen tüneteket provokál. Dr. Hussam Saleh keznek felnôttkorban a kórkép gyanúját felvetô tünetek. A betegek gyomortáji és szegycsont mögötti égô fájdalomról, hányingerrôl, böfögésrôl panaszkodnak. Súlyos esetben nyelési nehézség, fájdalmas nyelés, hányás, vérzés, illetve vérszegénység lehet a vezetô tünet. Nem típusos tünetek lehetnek: nem szív eredetû mellkasi fájdalom, idült köhögés, asztma, váladékcsorgás érzése a garatban, gégegyulladás okozta rekedtség.

belgyógyász, gasztroenterológus fôorvos

Kialakulása
Kialakulásában a döntô faktor az alsó nyelôcsôizomzat zárófunkciójának károsodása, melyhez a nyelôcsô mozgásának gyengülése, a gyomorürülés romlása társulhat. E védômechanizmusok károsodása a gyomortartalomnak a szájüreg felé történô visszajutásához vezet. A gyomornedv agresszív tényezôi (sav, sav + epe) a nyelôcsôben következményes károsodást, különbözô súlyosságú és gyakoriságú tüneteket okoznak.

Kivizsgálás
A típusos tünetek felismerése, értékelése, a beteg általános állapotának ismerete és a savgátló szerekkel történô próbakezelése a kórisme elégséges eszközei a kórkép enyhe, nem súlyosbodó, szövôdménymentes formáiban. Nem típusos és súlyos tünetek esetén mindenképpen eszközös vizsgálatok szükségesek. A betegség nyelôcsô- és gyomortükrözéssel, 24 órás nyelôcsô pH-méréssel, a nyelôcsô mozgásának vizsgálatával (manometria), az esetleges epés reflux kimutatásával (Bilitec-vizsgálat) igazolható.

(B)

Erélyes savtermelésgátlás
A refluxbetegségben a gyógyszeres kezelés erôteljes savszekréció-gátláson alapul, melyet az esetek egy részében a nyelôcsô mozgását elôsegítô gyógyszerekkel (prokinetikumokkal) kell kombinálni. A kezelés célja a nyelôcsô-nyálkahártya gyulladásának gyógyítása, a tünetek megszüntetése, a szövôdmények kialakulásának vagy továbbfejlôdésének megelôzése.

(A)

Sebészi kezelés
A nyelôcsôés gyomortükrözéssel fekély (A) és hosszanti hámhiány (B) látható.

Tünetek
A kórkép enyhe, gyakoribb formájában a betegek csak egy része jelentkezik orvosnál, ugyanakkor a betegség nem típusos formái nem, vagy csak késôn kerülnek felismerésre. A lakosság 20–40 százalékánál jelent-

A GORB sebészi kezelése akkor jön szóba, ha súlyos a betegség, legalább 6 hónapon át folytatott intenzív belgyógyászati kezeléssel sem befolyásolható és a beteg fiatal életkorú. A laparoszkópos mûtéti technika (Nissen-fundoplicatio) elterjedésével a refluxbetegség sebészi kezelése is egyre gyakoribbá válik.

64

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV

ÉRTSÜNK SZÓT! » LAPAROSZKÓP: mûszer hastükrözéses testüregvizsgálatra. » REFLUX: visszafolyás (itt: gyomorsavvisszafolyás a nyelôcsôbe).

gyakoribb a fehér embereknél és a nôknél. hogy ez esetben az illetônek nincs súlyos szervi gyomorbaja vagy szívbetegsége. Jellege lehet görcsös. de lokalizálódhat a has bármely részére és minden régió felé kisugározhat. gyakori lazább székürítést. hányingerrel. A „bélideget” az orvosi szaknyelvben irritábilis bélszindrómának (IBS) nevezzük. civilizált országokban. Gyakran társul gyomortáji feszüléssel. Ez a tünetcsoport gyakoribb a „nyugati”. puffadás vagy puffadásérzés. bogyós széklet is jellemzô lehet. A nehezen ürített. Valószínûsíthetô. Mindenki tudja. hogy az IBS-re visszavezethetô panaszok miatt keresi fel a legtöbb páciens a nyugati világ gasztroenterológiai szakellátását. A tüneteket és panaszokat a hasi fájdalom és a széklet ritmusának változása határozza meg. A székelési habitusváltozás jelentheti székrekedés váltakozását hasmenéssel. amelyekben a panaszok kialakulása nem kapcsolható közvetlenül szervi eltérésekhez. visszatérô. esetleg szorulást. napi többszöri székürítés jellegzetes panasz lehet. nyugtalanító-feszítô. Olyan rendellenességek gyûjtôneve. A hasmenéses idôszakban az étkezés jellegétôl független. Az irritábilis bélszindróma miatt orvoshoz forduló betegek száma magas. Tünetek Az irritábilis bélszindróma tünetei közül a legáltalánosabb a hasi fájdalom és a megváltozott székelési ritmus.»GASZTROENTEROLÓGIA Az irritábilis bélszindróma A „gyomorideg” vagy „szívideg” kifejezések a hétköznapi életben is gyakran használatosak. Pécsi Gyula belgyógyászgasztroenterológus fôorvos A hasi fájdalom leggyakrabban az alhas területén jelentkezik. de bizonyos stressz-szituációban (késôbb gyakran anélkül is) gyomor-. . Az IBS-es betegek gyakran panaszkodnak a kiürülés „meg- Dr. A hasi fájdalom leggyakrabban az alhas területén (bármelyik oldalon vagy középen) jelentkezik. illetve szívbetegségre jellemzô panaszai vannak. A nyák ürülése csaknem általános.

életminôségét azonban súlyos mértékben károsítja. A betegség gyógyszeres kezelésében számos elérhetô típusú és hatású gyógyszert alkalmazhatunk. amely hasonló tüneteket okozhat. A tünetek kialakulásában és a panaszok megjelenésében pszichés környezeti szituációkat fogalmaznak meg okként. A megfelelô gyógyszer vagy gyógyszer-kombináció kiválasztása szakorvosi feladat. Leghatásosabbnak a bú- zakorpa-készítmények bizonyultak. A kezelés Az irritábilis bélszindróma prognózisa jó. kimenetele. A búzakorpa-készítmények hatásos diétás kezelésnek bizonyulnak. Egyes nôgyógyászati megbetegedések is gyakran okozhatnak hasonló tüneteket. sportolás ugyancsak jó hatású.és aminosav-tartalmának változtatásával sok esetben jól befolyásolhatók az IBS tünetei. mint a búzakorpa. A rendszeres testmozgás.»GASZTROENTEROLÓGIA nyugtató” érzésének hiányáról és ez ismételt székelési próbálkozásra serkenti ôket. a beteg életkilátásait. » SZIGMABÉL: a vastagbél egy szakasza. Laktóz-intolerancia eseteiben a kórtörténet pontos felvétele és a megfelelô étrendi változások sikeres bevezetése jelenti a segítséget. Elkülöníthetô kórisme Az irritábilis bélszindróma (IBS) diagnózisa azért jelent komoly feladatot. Nem ritka a széklet alakjának változása. Gyakori jel a reggelente egymás után több alkalommal jelentkezô kis mennyiségû székürítés. véres székürítés. A panaszok idôszakonként mérséklôdnek. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 67 . majd ismételten megjelennek. A növényi rostok a nem felszívódó szénhidrátok összetett csoportját jelentik. kukorica) közel sem fejtenek ki olyan elônyös hatást. Más. A táplálkozási szokások megváltoztatása az elsô lépés a betegség kezelésében. megváltozott székelési habitus. illetve a kínzó puffadás jellemzi-e inkább a panaszokat. A táplálék zsiradék. » PROGNÓZIS: a betegség várható lefolyása. fogyás. hogy a szorulás vagy hasmenés. 45 éves életkor felett fellépô új tünetek. hasi fájdalom esetén a vastagbél átvizsgálása feltétlenül szükséges. mert számtalan olyan kóros állapot lehet a szervezetben. krónikus vastagbélgyulladás kizárása szükséges. gabonafélékbôl származó rostok (pl. A szervi vastagbélbetegség kizárása után rendkívül fontos a beteg megnyugtatása. Hasmenéssel járó IBS esetén a fertôzéses eredetû gyulladásos betegségek is kizárandók. élethosszát nem befolyásolja. Számos betegnél a rostok mennyiségének növelésével mérsékelni lehet a tünetek egy részét. Az alkalmazott kezelésnek figyelembe kell venni. Frusztrációs helyzetek vagy megoldhatatlannak ítélt stresszszituációk szerepe sok esetben kideríthetô. hiszen gyakran a rosszindulatú vagy gyógyíthatatlan betegségtôl való félelem önmagában is a panaszok súlyosbodását vagy ismétlôdését okozhatja. ÉRTSÜNK SZÓT! » DIVERTICULUM: kiboltosulás. » IRRITÁBILIS BÉLSZINDRÓMA: „bélidegtünetegyüttes”. » LAKTÓZ-INTOLERANCIA: tejcukor-érzékenység. A vastagbél daganatos betegségei mellett szigmabéldiverticulosis.

így a kezelésben savcsökkentô gyógyszereket. ez hazánkban 150 ezer embert jelent. a gyomorfekélyek 70–90 százalékában mutatható ki. p.és nyombélfekély Dr. p. mûtéti eljárásokat alkalmaztak. Ennek ellenére a betegség gyakran kiújult.»GASZTROENTEROLÓGIA A gyomor. elsôsorban a klasszikus fekély kialakulásában játszik jelentôs szerepet. p. Helicobacter pylori Korábban a betegség kialakulásában a stressz. A Helicobacter pylori (továbbiakban: H. Négy fô típus Napjainkban a felnôtt lakosság másfél százaléka szenved fekélybetegségben. ezáltal képes megtelepedni a gyomornyálkahártyán. Tímár Marietta rezidens A gyomortükrözéses vizsgálat elengedhetetlen a korrekt diagnózishoz.) baktérium kóroki szerepének felismerése. A gyomor. a nem szteroid gyulladásgátló gyógyszerek okozta fekély. Két ausztrál kutató – Barry Marshall és Robin Warren – 1983-ban tette közzé észrevételét. megváltoztatta a klasszikus fekélybetegség kialakulásával és kezelésével kapcsolatos korábbi felfogást. ureáz nevû enzime segítségével semlegesíti a gyomornedv savtartalmát. 68 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV .és nyombélfekély négy fô típusa (klasszikus peptikus fekély. ahol idült gyulladásos folyamatot okoz. melyért az orvosi Nobel-díjat két ausztrál kutatónak ítélték. A kórokozó a nyombélfekélyek 95 százalékában. A H. a heveny súlyos betegségekhez társuló stresszfekély és a gasztrinhormont termelô daganat által okozott fekély) közül a H. az étkezési tényezôk és a fokozott gyomorsavtermelés kóroki szerepét feltételezték. mely szerint spirális alakú baktériumok jelenlétét észlelték gyomorhurutos betegek gyomornyálkahártyáján.

Magyarországon a felnôtt lakosság 40 százaléka fertôzött. higiénés viszonyok elôsegítik. A szegényebb országokban a lakosság 80–90 százaléka már gyermekkorban fertôzötté válik. mint például gyomorvérzés vagy a gyomorfal perforációja lép fel. a baktérium minden második emberben jelen van. míg a fejlett országokban az idôsebb korosztálynál lehet nagyobb arányban kimutatni a kórokozót. Terjedés A fertôzés gyakran már gyermekkorban bekövetkezik. Közülük 10–15 százalékukban alakul ki életük során valamikor fekély. A betegség kialakulása az egyén védekezôképességétôl. Esetenként súlyos szövôdmények. A kórokozót gyomortükrözés során szövettani mintavétellel. mikroszkópos vagy tenyésztési módszerrel. Tünetek A betegek felhasi fájdalomról panaszkodnak. Gyomortükrözéssel jól látható fekély képe. mely nyombélfekély esetében étkezés után 1. egyes kórokozókat elpusztító vagy a szaporodásukat gátló gyógyszer. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 69 . Kivizsgálás A betegség legkorszerûbben gyomortükrözéssel igazolható. illetve az általa termelt ureáz enzim segítségével. a baktérium ellen termelt ellenanyagok kimutatásával vagy a mûködése ÉRTSÜNK SZÓT! » ANTIBIOTIKUM: mikroorganizmusok termelte.5–2 órával jelentkezik és ismételt evés hatására csökken. az életmódbeli hatásoktól és attól is függ. Ehhez émelygés. A Helicobacter pylori baktérium nagyított képe. hogy a baktérium megbetegítésre különösen alkalmas típusa fertôzte-e meg. » PEPTIKUS: a gyomornedvben lévô. » PERFORÁCIÓ: átlyukadás. Ennek esélyét a rossz szociális körülmények. » NYOMBÉL: a vékonybél kezdeti szakasza. A fekélybetegség kezelésében és a kiújulás megelôzésében alapvetô jelentôségû a baktérium jelenlétének tisztázása. Kezelés A baktériumot gyógyszeres kezeléssel ki lehet irtani. hányinger. Jelenlegi ismereteink szerint a fertôzés csak emberrôl emberre terjed a fertôzô székletével szennyezett vízen. » GYOMORFEKÉLY: a gyomor nyálkahártyájának körülhatárolt elhalása. erjesztô vagy bontó hatású fehérje. » ENZIM: biokémiai folyamatokat gyorsító. élelmiszereken keresztül. hányás társulhat. Kétfajta antibiotikum és egy savtermelést gátló gyógyszer kombinációjával egyhetes kezelés után az esetek 85–100 százalékában végleges gyógyulás érhetô el.»GASZTROENTEROLÓGIA során keletkezett gázok leheletben való észlelésével lehet kimutatni. míg a gyomorfekély esetében az étkezés fokozza a tüneteket. fehérjét bontó enzim által okozott.

Ez a rizikó annál magasabb. p.) nevû baktériumot széklettel szennyezett étellel. által okozott. ahol a gyermekekben nagyon magas a H. a gyomorrák kialakulása hatszor magasabb. 70 GYÓGY-ÍR .5 százalékáért felelôs. Ilyen a H. atrófiás gasztritisz is. gyomor. A H. a H.-pozitivitás 3–5-szörös kockázatot jelent azokhoz képest. p.»GASZTROENTEROLÓGIA A gyomorrák A Helicobacter pylori (H. Kiváltó okok A gyomor bizonyos kóros folyamatai következtében nagyobb valószínûséggel lép fel rák. ez 2–3 ezer embert jelent évente hazánkban. a gyomor mirigyeibôl és a gyomorfalban lévô nyirokelemekbôl kiinduló rákos folyamatok kialakulásával. Terjedés A Helicobacter pylori (H. illetve a megelôzés szempontjából. akik nem fertôzöttek. Magyarországon a rákos halálok mintegy 7. p. Ezek a sejtek egy idô múlva elkezdenek korlátlanul szaporodni és kialakul a gyomorrák. A fejlett országokban a baktériumhordozók 1 százalékában fejlôdik ki a rosszindulatú betegség. A H.-fertôzés következtében nemcsak savtöbblettel járó fekélybetegség alakulhat ki. p. p. által okozott gyomorfekélyben szenvedôk gyomorrákkockázata kétszeres. Tímár Marietta rezidens Kockázat A gyomorrák világviszonylatban a vastagbélrák után a második leggyakoribb emésztôszervi daganatos megbetegedés. A kórokozó kiirtása lehetôséget nyújt ezen betegségek kezelésére és megelôzésére. mint egészséges emésztôszerv esetén. Azokban a fejlôdô országokban. p. Dr. ivóvízzel lehet elkapni. hanem a gyulladásos folyamat hatására a gyomor savtermelô mirigysejtekkel borított felülete is elpusztulhat és helyét más típusú sejtek foglalják el. A fertôzés összefüggésbe hozható az idült gyomorhurut. minél fiatalabb korban következik be a fertôzés. illetve ha a kórokozó megbetegítésre különösen alkalmas típusa okozza azt.) nevû baktérium betegségekben betöltött szerepének felismerése alapvetô fontosságú a gyógyítás.-fertôzöttség aránya. p.és nyombélfekély.

A CT-vizsgálat a gyomorfal és környezetének. . távoli áttétek megítéléséhez lehet szükséges.

A gyomor rosszindulatú daganatainak több mint 90 százaléka a mirigyekbôl kiinduló mirigyes rák (adenokarcinóma). Mindkettô kialakulásában szerepet játszik a Helicobacterfertôzés.A gyomorrák kezelése általában sebészi beavatkozást igényel. Kivizsgálás A gyomorrák igazolása gyomortükrözéssel lehetséges. A leggyakrabban tompa hasi fájdalom. húsundor. teltségérzés. 72 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Ezenkívül kiegészítô vizsgálatok (hasi ultrahang. az ízlés megváltozása. A Helicobacter-fertôzésen kívül egyéb tényezôk. fogyás jelentkezik. vitaminhiány. A második leggyakoribb (3 százalék) a nyirokelemekbôl kiinduló limfóma. Tünetek A gyomorrák felismerése a betegség korai szakaszában rendkívül nehéz. CT. de ezek a panaszok számos más betegség esetén is elôfordulnak. vagy bizonytalanok. étvágytalanság. Gyakran nincsenek is tünetek. korábbi gyomormûtét is hajlamosítanak gyomorrák kialakulására. mely során szövettani mintavétel alapján a rák típusa is megállapítható. mint füstölt ételek. a beteg nem tulajdonít nekik jelentôséget. örökletes faktorok. dohányzás. mellkasröntgen) szükségesek A gasztroszkóp egy hosszú. émelygés. száloptikás eszköz. nitrátokban gazdag ivóvíz.

így a túlélési esélyek sokkal rosszabbak. Megelôzés A Helicobacter pylori fertôzés kóroki szerepének felismerése és hatékony kezelése lehetôvé teszi a gyomorrák egyik kockázati tényezôjének kiküszöbölését. » CT: komputertomográfiás vizsgálat– rendkívül pontos képalkotó röntgeneljárás. Ha a rák nem törte át a gyomorfalat. Sajnos a legtöbb esetben a betegség elôrehaladottabb formában kerül felismerésre. Gasztroszkóppal a daganat szemmel látható. kiterjedésétôl és az áttétek meglététôl függôen sebészi és kemoterápiás módszereket alkalmaznak. a betegek több mint 90 százaléka 5 évvel a mûtét után életben marad. ezáltal a betegség megelôzését. ÉRTSÜNK SZÓT! » ATRÓFIÁS GASZTRITISZ: sorvadással járó gyomornyálkahártya-gyulladás. Kezelés A kezelésben a daganat nagyságától. távoli áttétek meglétének megítéléséhez.a gyomorfal és környezetének. a gyógyulási esély igen jó. A betegséggel szemben véd a magas Cvitamin. nem adott áttétet.és karotinoidtartalmú (gyümölcsés zöldségfélékben gazdag) diéta is. elhelyezkedésétôl. melynek során a test részeirôl különbözô síkokban szeletfelvételeket készítenek. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 73 .

a káposzta. Ugyanakkor az apró magvakat tartalmazó gyümölcsök. másrészt mind az állati. birsben. Cukor és édességek A sok cukor és a cukorral készült édességek szintén fokozzák a bélmûködést. ásványi sókat stb. A húsételek elkészítésénél is a zsírszegény konyhatechnológiai módszereket ajánlott elônyben részesíteni. a lencse és a sárgaborsó. a karalábé. Fontos a gyakori kis étkezés: a veszteségek pótlása csak az étkezések számának és gyakoriságának növelésével lehetséges. A betegségre jellemzô az erôs hasmenés és a bélnyálkahártya túlzott váladékozása. ezért kerülendôk. a dinnye. Bélhurut esetén egyrészt nem tökéletes a zsírok emésztése. zöldségek közül ajánlottak a magas pektintartalmúak. így a gyulladásos bomlástermékeket és a baktériumokat is. ez csak úgy oldható meg. a paradicsom. ami miatt a szervezet sok energiát és tápanyagot (fehérjét. valamint a szervezet tápanyagszükségletét. zöldségek A gyümölcsök. ha a zsírszegényebb húsokat. 74 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV .és fôzelékfélék hashajtó hatásúak. élelmiszerminôségbiztosító agrármérnök Gyümölcsök. zöldségek és a durva rostban gazdag zöldség. a szárazbab. Zsírszegény étrend Fontos. Nem ajánlottak a cukorbetegek számára készített diabetikus édességek sem. ami napi akár 6–7 étkezést is jelenthet. mivel ezeket szorbittal vagy gyümölcscukorral édesítik. felvágottakat és tejtermékeket választja. ezért gyakori hasmenés esetén a cukor fogyasztását is mérsékelni kell. amelyek szintén bélmozgást fokozó hatásúak. sárgarépában és a burgonyában található. a fôzés. mivel a pektin megnyugtatja a gyulladt bélnyálkahártyát és minden ártalmas anyagot megköt a belekben.»GASZTROENTEROLÓGIA A vastagbélhurut étrendje A diéta célja. hogy biztosítsuk a tápcsatorna kíméletét. Kollár Viktória dietetikus.) veszít. hogy az étrend zsírszegény legyen. ilyenek a párolás. a kelkáposzta. Ne használjanak csípôs és erôs fûszereket! A legtöbb pektin az almában. vitaminokat. A diéta megvalósítása érdekében szükséges az élelmi anyagok megfelelô kiválasztása! szilva. Ilyenek: a Mivel fehérjébôl viszont a szokásosnál egy kicsit többre van szükség. banánban. mind pedig a növényi zsiradékok fokozzák a bélmozgásokat.

. hogy a gyümölcsök és zöldségek közül mit választunk.Az sem mindegy.

és gyümölcsfélék egyaránt szerepeljenek benne.és zöldséglevek. Mivel a zsiradékok nem jöhetnek szóba. A sovány sajtok. Pékáruk Biztosítani kell a megfelelô energiafogyasztást. 76 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . tejtermékek és tojás A tej fogyasztása nem ajánlott. A tej és a tejes italok inkább ártalmasak. teflonedényben is. a szénsavmentes ásványvíz. sütôzacskóban sütés. így kerülendô a bors. erôs fûszereket. Fûszerek Az ételek fûszerezésénél ne használjanak csípôs. présnedvek. zöldség. a szénhidrátot tartalmazó élelmiszereknek fontos szerep jut az étrendben. amely lágy tojásként és kemény tojásként is fogyasztható. hogy a betegség késôbbi szakaszában nem okoznak problémát. barna pékáruk fogyasztása. rizsre.»GASZTROENTEROLÓGIA Fontos. erre a legalkalmasabb a világosra fôzött tea. A sajt és a túró esetén a feldolgozás során a tejsavóval leöntik a tejcukor nagy részét. bár elôfordul. zöldség. Elônyös a félbarna. mert ennek hiányában a bevitt fehérje nem tud hasznosulni.és fôzelékfélékre. burgonyára. a savanyított tejtermékekben pedig a tejcukor már lebontott formában van jelen. Ne étkezzenek egysíkúan. Itt elsôsorban a péksüteményekre. hús és húskészítmény. száraztésztára. Egyéni tûrôképesség szerint 1–2 csésze feketekávé elfogyasztható. joghurt. gyümölcsökre kell gondolni. mivel ezek szabályozzák a bélmûködést. Jó fehérjeforrás a tojás is. a gyümölcs. egyedül a zsírban sütött változatai kerülendôk. illetve kisüthetôk a húsok kevés olajon. hogy az étrend zsírszegény legyen. a limonádé. Ezenkívül alkalmazható a római tál. a túró. a szerecsendió és a csípôs fûszerpaprika (de az édesnemes paprika használható!). ilyen esetekben mérsékelt mennyiségben fogyaszthatók. Egyen változatosan! A megfelelô vitaminbevitel az étrend helyes összeállításával megoldható. a savanyított tejtermékek (kefir. Tilos az alkohol fogyasztása! Tej. hanem igyekezzenek minél többféle élelmiszercsoportból összeválogatni az étrendjüket: pékáru. tejtermékek. aludttej) általában nem okoznak panaszt. az alufóliában. Folyadékok Fontos a megfelelô folyadékfogyasztás. mivel a benne található tejcukor emésztése bélhurut esetén általában zavart.

Kovács Valéria rezidens Elôfordulása A betegség elôfordulása a fejlett ipari országokban (így Magyarországon is) 60 év felett 50 százalék. hiszen vérzés származhat más vastagbélbetegségekbôl is (például polip. vérzés. ahol az ilyen típusú táplálkozás igencsak gyakori. hogy a vizsgáló orvos „saját szemével” lássa azt. ahol a táplálék rostokban gazdag. mi okozza a tüneteket. A fájdalom ilyenkor a bal alhasban lokalizálódik. A vizsgálat lehetôséget ad arra. valamint lehetôség van szövettani minta vételére is. 15 százalékában alakul ki gyulladás (diverticulitis). Megkülönböztetünk valódi és áldiverticulumot (pseudo). A panaszt okozó kórkép azonosításá- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 77 . Szövôdmények A betegség 80 százalékában a betegség nem okoz panaszt. hôemelkedés kíséri a betegséget. ennek megfelelôen fala izomréteget nem tartalmaz. A gyulladás elmúltával a bélen belül hegesedések. ezért öntisztulása nincs. mert a pangó széklet felülfertôzôdik. nak a legegyszerûbb. mivel az izomzat hiányában összehúzódásra képtelen.»GASZTROENTEROLÓGIA Kiboltosulások a vastagbélben A diverticulum (gurdély) a vastagbélfal zsákszerû kiboltosulása. elôfordulása azonban ritka. gyulladásos bélbetegségek). hôemelkedés. Leggyakoribb elôfordulási helye a szigmabél. ha a bélen egynél több gurdély alakul ki. Leggyakrabban láz. A folyamat következménye gyulladás lehet. A kivizsgálás A gyógyítás elsô lépése magának a betegségnek az igazolása. míg a maradék 5 százalékban változó súlyosságú vérzés léphet fel. a diverticulosis elôfordulása nagy számban észlelhetô. amikor a bélnyálkahártya kitüremkedik a bélfal izomrétegének rostjai között. láz) is járhat. Vastagbéltükrözéssel jól láthatók a kiboltosulások. Diverticulosisról beszélünk. illetve a táplálkozási kultúra is elônyben részesíti a növényi alapú táplálékot. rostot tartalmazó. Tünetek Ez a szerzett elváltozás az esetek többségében panaszt nem okoz. A fejlett ipari országokban. A valódi gurdély a bélfal valamennyi rétegét tartalmazza. azaz gyakorlatilag minden második embernél található a vastagbélen diverticulum. Dr. összenövések alakulhatnak ki. ugyanakkor leginformatívabb módszere a vastagbéltükrözés (colonoscopia). a diverticulosis viszonylag ritkán elôforduló kórkép. a kevés salakanyagot. A vizsgálat kiegészítésére a vastagbelek ábrázolhatóak röntgenvizsgálat segítségével (irrigoscopia) is. daganat. Áldiverticulumról beszélünk. veleszületett. Ugyanakkor Afrikában és Ázsiában. de súlyos tünetekkel (fájdalom. Kialakulása A diverticulum kialakulásában oki tényezôként a megnövekedett bélen belüli nyomást. Megjelenése érintheti a vastagbél egy bizonyos szakaszát vagy az egész vastagbelet. A kiboltosult bélszakaszokban székletpangás alakul ki. tehát a születéstôl meglévô rendellenességnek tartjuk. túlzottan feldolgozott táplálék rendszeres fogyasztását feltételezzük.

Vastagbéltükrözés során lehetôség van a pontos kórmegállapításra és szövettani minta vételére is. .

A rostban gazdag élelmiszerek fogyasztásának hatására a bélen belüli nyomás csökken. Véralvadásgátló alkalmazásakor annak átmeneti felfüggesztése vagy más szerrel való helyettesítése a választandó megoldás. kiegyensúlyozott táplálkozás. » DIVERTICULUM: kiboltosulás. ezáltal a súlyos szövôdmények elkerülhetôek. ha más kórok miatt a beteg véralvadásgátló gyógyszert kényszerül szedni. A betegeknek étkezési korpa rendszeres használatát javasoljuk a táplálkozási szokások változtatása mellett. a széklet haladása javul. teljes kiôrlésû élelmiszert tartalmaz. » POLIP: nyálkahártyával fedett testüregben kialakult szövetszaporulat. riasztó szövôdménye a diverticulosisnak a vérzés. zöldséget. mely sok gyümölcsöt.és vastagbél területén. valamint helyileg. Gyakran látjuk ezt. a vékony. tehát a bélen belül ható gyulladáscsökkentôk adása indokolt. Az esetek többségében ekkor derül ki maga a bélbetegség.»GASZTROENTEROLÓGIA A divertikulum okozta bélfalkitüremkedés két típusának sematikus ábrája. Gyulladás esetén antibiotikum. Jobb oldal Bal oldal A kitüremkedett bélszakasz gyakran begyullad. » IRRIGOSCOPIA: a vastagbél röntgenvizsgálata kontrasztanyagos feltöltés mellett. vérezhet. Megelôzés Mindenekelôtt legfontosabb a megelôzés! A megfelelô. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 79 . kilyukadhat. A nem jól beállított véralvadásgátló szerek hatására az emésztôrendszeri vérzések elôfordulása nem ritka a nyelôcsô. Vérzés esetén a kiváltó ok kiiktatása a cél. Súlyosabb. ÉRTSÜNK SZÓT! » COLONOSCOPIA: vastagbéltükrözés. A kezelés A szövôdménymentes diverticulosis gyógyszeres kezelést nem igényel. a gyomor.

– Rendszeres haspuffadás. marha. Jellemzô rájuk. székrekedés váltakozása). tünete. gasztroenterológus fôorvos A vastagbélrák az egyik leggyakoribb daganatféleség. Milyen panaszokra. – Görcsös hasi fájdalom. tünetekre figyeljünk feltétlenül? – Ha székelési rendünk tartósan megváltozik (például: hasmenés. kutatások a környezeti tényezôk döntô jelentôségét hangsúlyozzák a betegség kialakulásában. – Ha friss vér ürülését észleljük a végbélen keresztül. A betegség alattomos. a rostszegény étrend.és fehérjedús táplálkozás s a fizikai aktivitás hiánya. A gyakori elôfordulás és halálozás miatt világszerte kiterjedt kutatások folynak a vastagbélrák okozta halálozás csökkentésére. Az epidemiológiai tanulmányok. betegségek. gázosság. Ezek közé tartoznak a vastagbélpolipok is.és sertéshús). sok esetben csak a késôi stádiumban okoz panaszokat. Polipok Vannak rákmegelôzô állapotok. hogy rosszindulatúvá alakulhatnak át. – Ha nincs panasza. 80 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Szabó Andrea belgyógyász. Tehát a vastagbélpolipok eltávolítása fontos feladat a daganat megelôzésében. fôként az idôskor betegsége.»GASZTROENTEROLÓGIA A vastagbéldaganatok Dr. Dietetikai szempontból a vastagbélrák legfontosabb rizikótényezôje a táplálék magas zsírtartalma (fôként az állati zsír. Panaszok és tünetek Kiváltó okok A betegség a férfiakat és a nôket közel azonos arányban érinti. A rákstatisztika összesített adatai alapján 46 ország viszonylatában hazánk mindkét nem vonatkozásában a második helyen áll. A fiatalkorban kialakuló vastagbélrákok döntô többsége öröklôdô tényezôkre vezethetô vissza. de a családjában már elôfordult. Korai felismerés esetén az 5 éves túlélés 90%-os is lehet. a fejlett országok többségében évtizedek óta a második leggyakoribb daganatos halálok. kockázatnövelô hatású lehet a kalória. A vastagbélrák korai felismerése a túlélés szempontjából rendkívül fontos.

hogy minél koraibb. étrend kialakítása. A jövô feladata a vastagbéldaganat-szûrô program – a széklet vértartalmának kimutatása gyorsteszt segítségével – megvalósítása hazánkban. mégis jól kezelhetô és gyógyítható stádiumban fedezzük fel. Sajnos jelentôs hányaduk elôrehaladott stádiumban kerül felismerésre. fokozott kockázatú csoportok felkutatása. Mit tegyünk? Ha ilyen panaszokat és tüneteket észlelünk magunkon. Megelôzés A betegség megelôzése a legfontosabb cél! Két útja lehetséges. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 81 . hogy a korai esetek kezelési eredménye feltûnôen kedvezô lehet. amely a gasztroenterológiai szakambulanciák feladata. Tükrözéses vizsgálattal nemcsak láthatjuk az elváltozást. de szövettani vizsgálatra mintát is vehetünk. Kivizsgálás Diagnosztikai szempontból legfontosabb a végbéltükrözés. meghatározzuk méretnagyságát és szövettani mintát veszünk. Ha a vastagbéltükrözés során nem tudjuk áttekinteni az egész vastagbelet. Mindannyiunk érdeke. gyógyítása.»GASZTROENTEROLÓGIA ÉRTSÜNK SZÓT! » EPIDEMIOLÓGIA: járványtan – a betegségek elôfordulásával. Elsôdleges: a kockázati tényezôk csökkentése. terjedésével foglalkozó orvostudomány. gondozása. Tudnunk kell. egészséges életmód. » POLIP: nyálkahártyával fedett testüregben kialakult szövetszaporulat. Az öröklôdô vastagbél-daganatos betegeknél fontos a magas kockázatot hordozó családtagok ellenôrzése és nyilvántartása. amellyel lokalizálni tudjuk a daganatot. kiemelése. A végbéldaganatok egy része fizikális vizsgálattal kimutatható (végbélnyíláson keresztül tapintással diagnosztizálható). forduljunk kezelôorvosunkhoz. kiegészítô kettôs kontrasztos vastagbél-röntgenvizsgálatra kerül sor. Kezelés A felfedezett vastagbéldaganat gyógyítása mûtéti. gasztroenterológushoz irányít. Dietetikai szempontból a legfontosabb rizikótényezô a táplálék magas zsírtartalma és a rostszegény étrend. Másodlagos: a rákmegelôzô betegségek. aki a tünetek értékelését követôen megfelelô szakemberhez.

Megkeressük a közös epevezeték torkolatát. elzáródásos sárgaságot is okozhatnak. akár fehérré. a vékonybél felé spontán távozhatnak. gasztroenterológus adjunktus A kóreredet A közös epevezetékben lévô epekövek növekedhetnek. Az epeelfolyás akadályoztatása során a sárgaság mellett az epeutak életet veszélyeztetô gyulladása. Az elzáródásos sárgaságra jellemzô. hogy a vizelet sötétebbé. 82 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Az epehólyagban ülô kövek ezzel a módszerrel nem távolíthatók el. néha májtáji fájdalmak. A kezelés Az epeúti szûkületek miatt kialakult epeúti gyulladások kezelésének legfontosabb célja a szabad epeelfolyás biztosítása. Az utóbbi néhány évben a gasztroenterológia. Kárász Tibor belgyógyász. de rosszindulatú daganat következménye is. Epekövek ERCP-vizsgálat során kontrasztanyaggal feltöltjük az epeutakat. Vater-papillának az epeút bélbe való torkolatát. az immunrendszer betegségei következtében kialakult epeúti szûkületek vagy daganatos megbetegedések is szerepet játszanak. agyagszerûvé válhat. A legpontosabb diagnózist az epeutak tükrözéses módszerrel történô feltöltése adja. A szûkület lehet jóindulatú. melynek során az epekövek eltávolíthatók. melynek során a hasnyálmirigy váladékának ürítése is gátolt. Dr. hogy epeúti kô jelenléte kórokozók megtelepedésére hajlamosít.»GASZTROENTEROLÓGIA Az epeutak gyulladásos betegségei Az epeutak gyulladásaiért leggyakrabban az epeúti kövesség tehetô felelôssé. laborvizsgálati és a képalkotó eljárások (hasi ultrahang) játszanak döntô szerepet. A másik lehetséges szövôdménye az akut hasnyálmirigy-gyulladás. valamint a májtályog kialakulása a legsúlyosabb szövôdmény. az endoszkópos technika fejlôdésével ez az esetek nagy részében megoldható. a széklet világossá. Az epeúti gyulladások másik leggyakoribb oka a Vater-papilla szûkülete. A képen nagyméretû epeúti kövek láthatók. A beavatkozás során száloptikás eszközt vezetünk a patkóbélbe. A szájadék kiszélesítése után az endoszkópos eszköz úgynevezett munkacsatornáján keresztül különféle eszközök vezethetôk fel a közös epevezetékbe. gyomortáji. Ezenkívül más. Az epehólyagban található kövek gyakran kerülnek a közös epevezetékbe és epeelfolyási akadályt képeznek. pl. A diagnosztikában a klinikai tünetek. A gyulladás oka. az ezt záró izomgyûrût nevezzük. emellett a bélbôl is kerülhetnek kórokozók az epevezetékekbe. illetve a szûkületek áthidalhatók.

sokszor életet veszélyeztetô állapotok kialakulását elôzhetjük meg. hanem az immunrendszer betegségével összefüggô súlyos betegség. „primer szklerotizáló cholangitis” is okozhat epeúti gyulladást. Az epeelfolyás korlátozott. A beavatkozás elônye.»GASZTROENTEROLÓGIA A beavatkozás elônye. sárgaság. görcsoldó. mint a már említett Vater-papilla. a hasnyálmirigy daganata. lehet endoszkópos és sebészi. Kezelésük megegyezik a leírtakkal. Egyéb kóroki tényezôk Nemcsak az epeúti kô. az ún. hogy sok esetben mûtét nélkül súlyos állapotot lehet kisebb kockázattal megoldani. » SZKLEROTIZÁLÓ: valamely szerv megkeményedése a kötôszövet túltengése következtében. görcsoldókra nem szûnô felhasi fájdalom. hogy a beavatkozás sikertelen vagy csak részleges eredményt ad. a közös epevezeték. » PATKÓBÉL: nyombél – a vékonybél kezdeti szakasza. illetve csak sebészi megoldás. Visszatérô. » ENDOSZKÓP: tükrözéses testüreg-vizsgálatra használatos mûszer. Elôfordul. » GASZTROENTEROLÓGUS: a gyomorbél rendszerrel és a hasi szervekkel foglalkozó orvosspecialista. ilyenkor a mûtét nem kerülhetô el. hogy sokszor mûtét nélkül súlyos állapotot lehet kisebb kockázattal megoldani. a májkapu. láz esetén tanácsos mielôbb orvoshoz fordulni. » CHOLANGITIS: epeútgyulladás. Az említett endoszkópos kezelés mellett antibiotikum. illetve azt követô tágulatokkal. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 83 . diétás kezelés is szükséges. Daganatos betegségek is okozhatnak epepangást. egyes kórokozókat elpusztító vagy a szaporodásukat gátló gyógyszer. ÉRTSÜNK SZÓT! » ANTIBIOTIKUM: mikroorganizmusok termelte. ERCP-vizsgálat. » PRIMER: elsôdleges. mely során a májon belüli és kívüli epeutakban kötôszövetes átalakulás zajlik következményes szûkülettel.

A betegnek teljes mértékben kerülnie kell az alkoholt! Törekedni kell a többszöri kis mennyiségû. melyek a hasnyálmirigy elválasztásának mérséklésével és a kifo- Kórokok Leggyakoribb oka az alkoholizmus. 2–3 cm vastag.és fehérjetartalmú étrendre. valamint emésztetlen izomrostokat is üríthet. Fô kivezetôcsöve a Vater-papillánál szájadzik bele a patkóbélbe. Kivizsgálás Az idült hasnyálmirigy-gyulladás diagnózisa laboratóriumi és képalkotó vizsgálatokon (natív hasi röntgen. 10–15 cm hosszú. proteáz. gyulladás miatt kialakult szûkületek. inzulin) funkciókat egyaránt ellát. Kezelés Ezzel szemben az idült (krónikus) pancreatitisre olyan szövettani elváltozások jellemzôek. hasi ultrahang. Anyagcserezavar is állhat a visszatérô gyulladás hátterében (pl. 84 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . amelyek a kiváltó ok megszûnte után is fennállnak. étvágytalanság és a következményes testtömegcsökkenés. Ritkább okai közül megemlítendô a hasnyálmirigy-vezeték daganat vagy kövek által okozott elzáródásai. de amint enzimjeinek (lipáz. tripszin) elválasztása a normális 10 százaléka alá csökken. a betegnél zsírszéklet (steatorrhoea) alakul ki. nôknél 40–50 gramm feletti napi alkoholmennyiség 10–15 éven át történô fogyasztása okozhatja e betegséget. A hasnyálmirigy-gyulladás (pancreatitis) lehet akut vagy idült. A hasnyálmirigy jelentôs funkcionális tartalékokkal rendelkezik. krónikus. pl. és olajos székletet vagy akár olajcseppeket. mintegy 100 gramm tömegû mirigy. komputertomográfia [CT]. csökkentett zsír. Fontos a görcsoldók. Gyakori a hányinger. A betegség kezelésének alapvetô célja a fájdalom megszüntetése. Kettôs feladattal rendelkezô szerv. mely a gyomor mögött helyezkedik el. Dr. A betegség elôrehaladtával károsodik a szénhidrátok emésztése is. valamint enzimvizsgálatokon alapszik. kalciumanyagcsere-zavar). kb. amiláz. valamint a funkciójának pótlása. Az akut pancreatitis heveny gyulladásra utal. Akut vagy krónikus A hasnyálmirigygyulladás leggyakoribb oka az alkohol. a progresszió megállítása. Tuba Adrienn rezidens Tünetek A kórkép vezetô tünete a gyomortáji fájdalom. fájdalomcsillapítók és további specifikus gyógyszerek (például savcsökkentôk) adása. amely exokrin (az ételek emésztéséhez szükséges enzimek és ionok termelése) és endokrin (az anyagcserét és a tápanyagok beépülését szabályozó hormonok elválasztása. hányás. amely cukorbetegség kialakulásához vezet. Férfiaknál 80 gramm. ami klinikailag és szövettanilag egyaránt meggyógyul. a vezeték fejlôdési rendellenességei. a hasnyálmirigy regenerálódásának elôsegítése. Általában kisugárzik a hátba. endoszkópos retrográd kolecisztopankreatográfia [ERCP] – mely a pancreasvezeték és oldalágainak eltéréseit mutatja). mely állandó jelleggel fennállhat.»GASZTROENTEROLÓGIA A hasnyálmirigy-gyulladás a belgyógyász szemével A hasnyálmirigy (pancreas) egy elnyújtott.

mely a hasnyálmirigy-vezetéket és oldalágait vizsgálja. ami az egyéni szükségletekhez alkalmazkodó enzimpótló készítmények adását jelenti az étkezések során. végleges megoldásként a sebészeti kezelést. hogy ezt a jelentôs kellemetlenségekkel és gyakran életveszélyes állapotokkal járó betegséget elkerüljük! ÉRTSÜNK SZÓT! » CT: komputertomográfiás vizsgálat – rendkívül pontos képalkotó röntgeneljárás. » ERCP: (endoszkópos retrográd kolecisztopankreatográfia) – olyan gyomor-bél tükrözéssel kombinált röntgeneljárás. » ENZIM: biokémiai folyamatokat gyorsító. E. » PATKÓBÉL: nyombél – a vékonybél kezdeti szakasza. inzulin adására kényszerülünk.»GASZTROENTEROLÓGIA Hasi véna Aorta Hasnyálmirigy fô vezetéke Bal vese Epevezeték Hasnyálmirigy Patkóbél lyás javításával csökkentik a gyulladásos tüneteket. mûtétet kell választanunk. Ha a fájdalom makacs és konzervatív úton nem tudjuk uralni a betegséget. melynek során a test részeirôl különbözô síkokban szeletfelvételeket készítenek. K) pótlására is. D. Amennyiben cukorbetegség is kialakul. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 85 . erjesztô vagy bontó hatású fehérje. A hatékony kezeléshez hozzátartozik a hasnyálmirigy enzimjeinek pótlása is. » INZULIN: a szervezet szénhidrát-anyagcseréjét szabályozó hormon. Elôrehaladott esetben szükség lehet zsíroldékony vitaminok (A. A helyes életmód szem elôtt tartásával tegyünk meg mindent.

Ebben az esetben a máj és a vesék telis-tele vannak nagy cisztákkal. ezért ezek a betegek nefrológiai gondozást igényelnek. Dancs Nóra Kezelés Kezelést csak a nagyméretû (átmérôjében az 5 cm-t meghaladó) és tünetet okozó ciszta igényel. epeutak. leszívhatók. étkezés után korai teltségérzetet. egy-egy szakaszt érintve cisztaszerûen kitágulnak. méretük változatos. panaszt nem okoz. terápiát nem igényelnek. Bôrön át vékony tûvel – ultrahangos ellenôrzés mellett – megszúrhatók. Antibiotikummal gyógyítható. a laborértékek közül az alkalikus foszfatáz (AP) emelkedett lehet. Amennyiben méretük. » POLICISZTÁS: sokcisztás. Létezik azonban néhány olyan betegség. erek nyomásából fakadóan sárgaság. ezt a kutyák galandférge okozza. kiszakadása. folyadéktartalmú hólyagocska. A cisztákat sebészi úton is el lehet távolítani. melynél a májban található epeutak több helyen. Az egyik ilyen a policisztás vesebetegséghez társult policisztás máj. Ritkán szövôdményként felléphet a ciszta befertôzôdése. melyeket el kell különíteni az egyszerû májcisztától. Dr. Nagyra megnôtt ciszták a májszövetet nyomva krónikus hasi fájdalmat. Alakjuk gömb vagy ovális. Befertôzôdésük ismétlôdô epeúti gyulladással. belsejét sövények választják el. pangás léphet fel. osztályos fôorvos Tünetek Nôk esetében – feltehetôen a hormonális hatások miatt – gyakrabban fordulnak elô ciszták a májban. hányingert tarthatnak fenn. Amit a kutya ürüléke terjeszt Az Echinococcus-ciszta egy speciális forma. kezelésre nincs szükség. a család többi tagja is kivizsgálást igényel. Örökletes forma Leggyakrabban a ciszták egyszerûek. bevérzése. Ultrahangos követés A hasi ultrahangvizsgálat során talált ciszták nagy többsége kisméretû. A ciszták mellett a májfunkció megtartott. a betegséget a kutya ürüléke terjeszti. Ultrahangos követésük azonban javasolt. a májban található portalis véna nyomásfokozódása. Állattartás esetén a megfelelô higiéniára fokozottan ügyelni kell! ÉRTSÜNK SZÓT! » NEFROLÓGIA: vesebetegségekkel foglalkozó orvostudomány. Epeutak betegsége Egy másik kiemelendô betegség a Caroliszindróma. sárgasággal jár. Ennek a cisztának a kiszakadása súlyos allergiás reakciót (anafilaxiás sokkot) okoz. hasi ultrahangvizsgálattal történô követésük során változatlan méretûek. panaszt nem okoznak. De a legtöbb ciszta tünetmentes. A ciszta falában kalcium rakódik le.»GASZTROENTEROLÓGIA A májciszták A legtöbb ciszta tünetmentes. nagyobb ciszta esetén sebészi beavatkozás szükséges. a néhány mm-tôl 20 cm-ig terjedhet. A környezô májszövet. » SZKLEROTIZÁLÓ: egy szerv megkeményedése a kötôszövet túltengése következtében (itt: hegesítô). A betegség krónikus veseelégtelenséget okoz. felfedezésük csupán melléklelet egy más okból készült hasi ultrahangvizsgálatnak köszönhetôen. Leszívás után szklerotizáló anyag befecskendezésével a ciszta újratelítôdése megakadályozható. Mivel a betegség örökletes. A sok nagyméretû ciszta kiterjedésénél fogva nyomási tünetekkel jár. melyek fájdalommal járnak. ultrahangképük nem változik. 86 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . hanyatt fekve légszomjat okozhatnak. panaszt nem okoznak.

A májgyulladást okozó vírusok Ritkán herpesz-. 100–150 millióra tehetô azok száma. 300–350 millió ember „hordozza” világszerte. fertôzött partnerrel történô nemi kapcsolatok útján. C-. B-. Terjedés Minden vírusos májgyulladás fertôzés útján terjed. Azonban még jelenleg sem áll rendelkezésre olyan gyógyszer. A hepatitis B- A védôoltás a legbiztosabb megelôzési módszer. gasztroenterológus főorvos Elôfordulás A májspecifikus vírusok heveny vagy idült lefolyású májbetegségek okozói. Legfontosabbak azonban azok a vírusok.és D-vírusok elsôsorban vérrel és vérkészítményekkel. valamint az anyaméhen belül. valamint fokozott a kockázata a májrák kialakulásának is. Megbetegedése. Központja az anyagcsere-folyamatoknak.»GASZTROENTEROLÓGIA Vírus okozta májbetegségek A máj a szervezet egyik nélkülözhetetlen és legsokoldalúbb funkciót ellátó szerve. vagyis a májspecifikus vírusoknak van. A higiénés viszonyoknak a fertôzés és ezáltal a betegség terjedésében döntô jelentôségük van.és E-vírusok faecooralisan. A hepatitis B-. a fertôzöttek korai felismerése és indokolt esetben a megfelelô gyógyszeres kezelés megkezdése.és hepatitis C-vírus okozta krónikus májgyulladás a betegek egy jelentôs részében 15–20 év alatt a máj kötôszövetes átalakulását. nyers vagy nem kellôen megfôzött étel által. klinikai szempontból is jelentôs vírust különböztetünk meg. szennyezett. és kb. mely biztosan teljes gyógyulást eredményezne. D. úgynevezett májzsugort hoz létre. vírust kb. azaz széklettel szennyezett víz és tárgyak. A hepatitis B. Legnagyobb gyakorlati jelentôsége a hepatitisvírusoknak.és E-vírusok. További három hepatitisvírus jelentôsége ma még nem kellôen tisztázott. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 87 . Napjainkban már egyre jobb eredményeket lehet elérni a hepatitisvírus okozta krónikus májgyulladás kezelésében. sokszor közvetlenül emberrôl emberre terjednek. illetve szülés során terjedhetnek. cytomegaliavírus is okozhat májgyulladást. Ezeket az ábécé nagybetûivel jelöljük: hepatitis A-. A fertôzés két úton lehetséges. Csöndes Mihály belgyógyász. Többféle vírus okozhat májgyulladást. 60 ezer hepatitis B-vírus-hordozó van és közel százezren krónikusan fertôzöttek hepatitis C-vírussal. amelyek kizárólag vagy elsôsorban a májsejtekben szaporodnak és ezen sejtek károsodásához vezetnek. A hepatitis A. akik a hepatitis C-vírussal fertôzöttek. influenza-. laboratóriumi eltéréseket és a klinikai tüneteket egyaránt. A kórokozó idézi elô a májban látható szövettani. Hazánkban is kb. Nagyon fontos tehát a fertôzés megelôzése. Dr. Napjainkban öt. enyhébb vagy súlyosabb fokú károsodása súlyos következményeket vonhat maga után. Ezek a hepatitisvírusok. C.

gyengeség. Kivizsgálás A megelôzô események és történések (kórelôzmény). mint a másik két vírussal történô heveny fertôzés során.és E-vírus csak heveny májgyulladást okoz. valamint arra.és C-vírusokkal történô fertôzés és heveny májgyulladás igen gyakran jellemzô tünetek és panaszok nélkül zajlik. 90%-ában tünetmentes. A hepatitis Cvírus esetében a fertôzés körülményei 30–40%-ban nem tisztázhatók. Sokasodásuk során felhasználják az élô sejt anyagait.»GASZTROENTEROLÓGIA A has ultrahangos vizsgálata. Speciális. MI JELLEMZI A VÍRUSOKAT? Mai ismereteink szerint a vírusok a legkisebb „élôlények”. felnôtteknél azonban sárgaság és súlyos klinikai lefolyás jellemzi a kórképet.és E-vírusokkal szemben. hogy krónikus hepatitisrôl van szó. A vírussal történô fertôzés módját. valamint a különféle vírusokra jellemzô mechanizmusok több szerv és az egész szervezet megbetegedéséhez vezetnek. Az újonnan képzôdött vírusok újabb és újabb sejteket támadnak meg. a részletes laboratóriumi vizsgálatok alapján az esetek egy jelentôs részében egyértelmûen megállapítható. A heveny májgyulladás tünetei Az alábbi tünetek egyértelmûen a májfunkció károsodását és az epeelfolyás zavarát jelzik: a bôr és a szem ínhártyájának sárgasága. idejét sokszor nehéz felderíteni. hogy a vírus még aktívan szaporodik-e. Mikor krónikus a májgyulladás? Ha a heveny májgyulladás kezdete óta már eltelt legalább 6 hónap és a májfunkciós laboratóriumi paraméterek még mindig kórosak. úgynevezett szerológiai vizsgálatokkal további információ nyerhetô a C-vírus típusára. akkor a kezelés megkezdése elôtt szükséges a májból szövettani mintát venni. valamint a panaszok ismeretében a fizikális (belgyógyászati) vizsgálat. energiáját. levertség. világos. ízületi és izomfájdalmak miatt. Élôsködô életmódjuk. Néha ez csak hónapok alatt következik be. A vírusokkal való találkozást követôen a szervezet ezen vírusokkal szemben a késôbbiekben már teljes védettséget élvez. míg C-vírussal történô fertôzés során kb. A hepatitis C-vírus-fertôzés heveny szaka az esetek kb. illetve a vírus elpusztítása nem következett be. 88 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . agyagszínû széklet és sötét színû vizelet. 60–70%-ban várható. Kisgyermekkorban a fertôzés általában tünetmentes. A tünetek jelentkezésük esetén hasonlóak. A hepatitis A. Hazánkban elsôsorban a hepatitis A-nak van gyakorlati jelentôsége. A fertôzés azonban az esetek jelentôs részében specifikus tünetek és panaszok nélkül zajlik. hogy B-vírus esetén 5–10%ban. a gyógyulás. Mikor indokolt a májból szövettani mintát venni? Ha a klinikai kép és a laboratóriumi eredmények alapján gyógyszeres kezelés jön szóba. mely végül a sejt pusztulását okozza. Sokszor banális vírusfertôzésre gondolunk a láz. hogy a gyulladás krónikussá. Az E-vírus-fertôzés a terhes kismamákat veszélyezteti leginkább. A heveny szak lezajlását követôen a májfunkció normalizálódik. amelyek szaporodásukhoz élô sejtek jelenlétét igénylik. Alapvetô különbség az A. idültté válik. A hepatitis B.

Általános higiéniai intézkedések betartása. A hepatitis A.és E-vírusok terjedése az élelmiszerek és az ivóvíz tisztaságának megôrzésével és alapos kézmosással megakadályozható. » PATOLÓGUS: a kórbonctan szakorvosa. valamint mozgósítja az immunrendszert. gondozása. A C. A patológus orvos a szövettani vizsgálatok alapján információt ad mind a májgyulladás súlyosságára. Így megvan a lehetôség arra. levertség érzése mérséklôdik és teljesítôképessége fokozatosan növekedni fog. Kezelés A krónikus hepatitis B és hepatitis C kezelésére az alábbi gyógyszerek állnak rendelkezésre: 1. A betegek ingyen juthatnak hozzá indokolt esetben a drága gyógyszerekhez. Ezek az oltások tökéletes védelmet nyújtanak. ÉRTSÜNK SZÓT! » FAECOORALIS: széklettel a szájon keresztül. A partnervédelem és a biztonságos „szex”. hiszen minden esetben szigorú szûrôvizsgálatok történnek. Májcentrum Magyarországon 21 „májcentrum” mûködik. 3. hepatitis C-vírus ellen pedig kb. géntechnológiai úton elôállított interferonokat hetente háromszor. Az újabb ajánlások alapján a legkorszerûbb kezelés hepatitis C okozta krónikus hepatitisnél az interferon kombinálása ribavirinnel. A hepatitis C-vírus ellen még nincs védôoltás. 4. a kórokozó ellen termelôdô speciális ellenanyagok kimutatása.»GASZTROENTEROLÓGIA A májból a bôrön keresztül. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 89 . gyengeség. Lamivudin az idült hepatitis B-vírus kezelésére A lamivudint tartalmazó tabletta gátolja a hepatitis B-vírus szaporodását. kezelése. A hatásmechanizmus lényege. mind a hepatitis C ellen hatékonyak. A megfelelô védekezés a gumi óvszer használata vagy a monogám kapcsolat. » HEPATITIS: fertôzô májgyulladás. hogy a gyógyszer gátolja a vírus szaporodását. A hepatitis A. A kezelés általában 12 hónapig tart rendszeres orvosi ellenôrzés és laboratóriumi kontroll mellett. speciális tûvel kis májhenger nyerhetô. » SZEROLÓGIAI VIZSGÁLAT: a vérsavóban lévô. A védekezô válasz hatékonyabbá válása a vírus szervezetbôl történô eltávolítását eredményezheti. hosszú hatású készítménynél hetente egyszer injekció formájában alkalmazzuk. Egységes elvek alapján történik a betegek kivizsgálása. kiterjedésére. A speciális. Az interferonok mind a hepatitis B. Rövid és hosszú hatású interferonok Az interferonok speciális fehérjék. de a veszély lényegesen kisebb. A gyógyító munka során felhasználásra kerülô vér és vérkészítmények B-vírus-fertôzöttség szempontjából már két évtizede. belosztály és szakambulancia is. melyek a védekezô (immun-) válasz korai szakában különbözô sejtekben termelôdnek. 2. hogy régiónk betegei is a legkorszerûbb diagnosztikában és kezelésben részesüljenek. A ribavirin gátolja a vírus szaporodását és fokozza az interferon hatásosságát. melyek közé tartozik a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház I. Hogyan lehet meggyôzôdni a kezelés hatékonyságáról? Legfontosabb. A vér vizsgálata elengedhetetlen a pontos diagnózishoz. egy évtizede védettek. ezáltal a máj gyulladásos folyamata is fokozatosan mérséklôdik. hatékony és jelentôs mellékhatásoktól mentes oltások állnak rendelkezésre.és B-vírusok ellen megbízható. majd megszûnik.és D-vírusok is átvihetôk a szexuális partnerre. A kezelés hatásosságát elsôsorban a laboratóriumi paraméterekben bekövetkezô változások jelzik. melyek a kezeléshez szükségesek. A megelôzés 1. A ribavirin adagja napi 4–5 tabletta. A kezelés tartama egy év. mind pedig a károsodás elôrehaladott stádiumára vonatkozóan. hogy a beteg a közérzetében változást tapasztal: a fáradtság. érzéstelenítést követôen. Kerüljük az idegen vérrel való közvetlen kontaktust. A hepatitis B-vírus átvitele nemi érintkezés során történhet. Hepatitis elleni védôoltások adásával. 2.

A fájdalom a szegycsont mögött kezdôdik és a hátba sugározhat. Pécsi Gyula belgyógyász. A refluxbetegség egy speciális formája szintén biztosan szerepet játszik a nyelôcsôrák kialakulásában. hogy csak folyadékkal együtt tud darabos falatokat lenyelni).»GASZTROENTEROLÓGIA A nyelôcsôrák A nyelôcsôrák rendkívül gyakori a világ egyes területein (Kína. ÉRTSÜNK SZÓT! » BIOPSZIA: szövettani mintavétel. gasztroenterológus fôorvos Az alkoholizmus és a dohányzás nagy valószínûséggel kiemelt szerepet játszik a környezeti hatások közül. A nyelési zavar gyakran társul fájdalmas nyeléssel is. Az alkoholizmus és a dohányzás elsôdleges rizikófaktorai a nyelôcsôrák kialakulásának. Irán. Az étkezési nehezítettség és a rák jelenléte együttes következménye a fogyás. Klinikai tünetek Korai szakaszban a nyelôcsôrák gyakran teljesen tünetmentes. Nyugat-Afrika). Elôbb a darabos étel fogyasztásakor (a beteg elmondja. Diagnózis A röntgenvizsgálat és az endoszkópia együttes alkalmazása az esetek szinte 100%-ában biztosítja a korrekt diagnózist és prognosztikus értékû adatokat is szolgáltat. melynek során a test részeirôl különbözô síkokban szeletfelvételeket készítenek. CT-vizsgálattal a betegség környezeti kiterjedése térképezhetô fel. valamint a cinkhiányállapotnak tulajdoníthatunk valószínû jelentôséget. Az ismétlôdô és romló nyelési zavar a legjellemzôbb tünet. Hányinger. Kiegészítô biopsziás mintavétellel szövettani diagnózisra is lehetôség van. majd késôbb folyékony ételek vagy akár nyál lenyelésekor is zavar jelentkezhet. rekedtség. » CT: komputertomográfiás vizsgálat– rendkívül pontos képalkotó röntgeneljárás. Kóroki tényezôk Dr. amely a betegek majd mindegyikénél jelentkezik. hányás. a volt Szovjetunió déli része. » KORRÓZIÓ: fizikai vagy vegyi folyamatok következtében kialakuló károsodás. a B-vitaminok hiányának. 90 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . köhögés elôrehaladottabb rákos betegségre utal. A táplálkozási hiányállapotoknál elsôsorban a vashiánynak. A korábbi lúgivás okozta korróziós nyelôcsô-károsodás szintén hajlamosíthat nyelôcsôrák kifejlôdésére. » REFLUX: visszafolyás (itt: gyomorsavvisszafolyás a nyelôcsôbe). A betegség terápiája a kórkép természetébôl fakadóan elsôsorban sebészi. Hazánkban is lassan emelkedô tendenciát mutat. » ENDOSZKÓP: száloptikás – tükrös – mûszer testüregek vizsgálatára.

Elvétve elôfordul az is. A kezelési módok alappillére a diéta. görcs. hogy ôseink fôleg állattenyésztéssel foglalkozhattak. sôt. Ilyenkor tej vagy laktóz tartalmú élelmiszer fogyasztása után hasi teltségérzés. Ha a felszívódási zavarhoz kifejezett panaszok is tár- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 91 . Veleszületett teljes laktázhiány a vékonybélben. Dr. acetecetsav). A gázzal telt belek feszülése hasi fájdalmat okozhat. Ez önmagában. lazább vagy hasmenéses széklet jelentkezik. hasmenés). akár csak nyomokban is (20 milliomod térfogatszázalék felett) egyértelmûen laktózfelszívódási zavarra utal. hogy felnôttkorra erôsen csökken a vékonybél tejcukorbontó enzimének a menynyisége. vajsav. A laktózfelszívódási zavar hazánkban elég gyakori. Ha ilyet nem találunk. Leggyakoribb azonban az. kb. Strényer Ferenc belgyógyász. sulnak. vizet kötve növelik a béltartalmat. hasi fájdalom. ahol a bélbaktériumok lebontják. hidrogénre és szén-dioxidra. Ezek a vastagbélbôl már nem tudnak felszívódni. minden ötödik felnôtt érintett. A fel nem szívódott laktóz bakteriális erjedése során keletkezett. Már az anyatejben lévô tejcukor (laktóz) is panaszokat (hasmenés. tejtermeléssel foglalkozó népeknél egy évezredekkel ezelôtti mutáció tette lehetôvé a laktázaktivitás fennmaradását. A felnôttkorra kialakuló tejcukorbontó enzim (laktáz) hiánya egyértelmûen öröklôdik. hasi görcsök) okoz. akkor tejcukor-összeférhetetlenségrôl. valamint a felszívódás elmaradása miatt nem észlelhetô vércukor-emelkedés laktóz-intolerancia mellett szól. Egyrészt gáznemû anyagokra. hogy kisebb mennyiségû tej. A laktóz elfogyasztása után jelentkezô hasi panaszok (puffadás. a vastagbélbôl a keringésbe jutott hidrogéngáz a tüdôn keresztül távozik. Szerencsére nem minden esetben intoleranciáról van szó. feketék. A földrajzi különbségek magyarázatára többfajta elmélet is született. ennek megjelenése laktózfogyasztás után a kilégzett levegôben. akkor éhgyomorra 50 gramm laktózzal terheléses vizsgálatot végzünk a felszívódási zavar bizonyítására. Mivel a magyar népesség nagyobb része képes a tejcukor felnôttkori bontására. laktóz-intoleranciáról beszélünk. ez közvetett bizonyítéka annak. haspuffadás. A köznapi életben az elôbbi tüneteket helytelenül tejérzékenységnek nevezik. hogy az ôsidôkben állattenyésztéssel. ha a tejcukorfogyasztás nem halad meg bizonyos mértéket. Bizonyos népcsoportokban (indiánok. fokozott bélmozgás. pl. a tej tápanyagai jobban hasznosultak. A kivizsgálás Hasi panaszok esetén elôször mindig ki kell zárni az egyéb szervi bélrendszeri megbetegedéseket. A leggyakoribb okok A tejcukorbontó enzim (laktáz) hiánya három okból alakulhat ki: 1. és így felszívódni sem tud. A mutáns egyedeknél a tejfogyasztás nem okozott panaszokat. nem mindig okoz panaszt. vagyis gyakoribb az. illetve tejtermék egyáltalán nem okoz panaszt. vietnamiak) elôfordulása közel 100%-os. Elôfordulás A tejcukor-felszívódási zavar világszerte sok millió embert érint. a széklet vegyhatásának savanyúvá válása (a fel nem szívódott szerves savak miatt). metánra. hogy valamilyen gyógyszer károsítja átmenetileg a mûködését. illetve hasmenést okoz. Ez lazább székletet. Ez a betegség rendkívül ritka. kardiológus fôorvos Hasmenést okoz A laktóz a sterilnek tekinthetô vékonybélbôl továbbjut a vastagbélbe. A magyar felnôtt lakosságban 15–30% közötti gyakoriság valószínû. Ezekben az állapotokban a vékonybélbe jutott tejcukor nem bomlik le glukózra és galaktózra. ez túlélési elônyt jelentett.»GASZTROENTEROLÓGIA Tejcukor-emésztési zavarok A tejcukorbontó enzim (laktáz) igen ritkán veleszületetten teljesen hiányozhat. A tejérzékenység (allergia) azonban a laktózintoleranciával szemben eléggé ritka. fôleg kisgyermekkorban fordul elô és a tejfehérjék okozhatják. Másrészt a bakteriális lebontás során rövid szénláncú szerves savak is keletkeznek (tejsav. Mivel a szervezetben semmilyen egyéb módon nem képzôdik hidrogén. Kezelésében Tünetek A tejcukorlebontó enzim csökkent mûködése az elôbbiekbôl adódóan felszívódási zavarhoz (malabszorpció) vezet. bélkorgás. A legvalószínûbb az.

2. akiknél tejfogyasztás után hasi panaszok (puffadás. laktózszegény diétát kell tartani.»GASZTROENTEROLÓGIA alapvetô fontosságú a tejcukor teljes kiiktatása. Ilyenek például a daganatellenes gyógyszerek. Így a tejcukor már a szervezeten kívül lebomlik egyszerû cukrokra (glukóz és galaktóz). Ez olyan gyógyszeres kezelés következtében alakul ki. Ezek azok az emberek. mondhatjuk ki a laktóz-intolerancia állapotát. A tej és a tejtermékek fogyasztása csak néhány hétig okoz panaszokat. 2–2. próbáljuk megtalálni azt a legkisebb tej-. hogy tényleg a tejcukor. De még így is Magyarországon a laktózfeszívódási zavart (malabszorpció) a 20 éven felülieknél 15–30 százalékosra becsülik. hogy miért hagyták el. ezek problémamentesen felszívódnak. sokan olyan régen nem ittak már.(laktóz-) emésztési zavar okozza a panaszokat.5 dl tej naponta általában laktóz-intoleranciában is problémamentesen elfogyasztható. Ilyenkor ugyanolyan diétás alapelveket kell követni. illetve laktózmennyiséget. 3. Az évezredek óta tejfogyasztó népeknél. Diagnózis Elôször is bizonyítani kell. mely a vékonybelet károsítja. hogy a „sovány” tej 92 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Mivel felnôttkorban általában nem teljes tejcukor-emésztési képtelenségrôl van szó. Ebben a csoportban azonban szokásos mennyiségû tejtermék fogyasztása után nem mindenkinél jelentkeznek tünetek. így nálunk is ez az arány más népcsoportokkal szemben sokkal alacsonyabb. hogy nem is emlékeznek arra. mint az alábbiakban. Erre való a laktózterhelés és a kilélegzett levegô hidrogéntartalmának mérése laktózfogyasztás után. Átmeneti laktázhiány. A felnôttkorra a népesség bizonyos részében a vékonybél tejcukorbontó képessége jelentôsen csökken. mely még nem okoz panaszt. Egyéni diéta Ha a tejcukor-emésztési zavar igazolódott. Csak azoknál. Ezenkívül a laktóztartalmú élelmiszerekhez laktázt tartalmazó készítményeket kell hozzátenni étkezés elôtt. Felnôttkori csökkent tejcukorbontó képesség. görcs) és esetleg lazább székürítés is jelentkezik. Érdekes. akik „nem szeretik” a tejet.

A rendszeres tejfogyasztás fedezi a szervezet teljes kalcium. valamint a halhús. Kalciumban gazdag élelmiszerek pl. mint a tej. szôlôcukorra (glukóz) és galaktózra. A tejben lévô tejcukor (laktóz) egy kétkomponensû egyszerû szénhidrát. A joghurtban lévô baktériumokat ugyanis a gyomorsav lebontja. valamint életfontosságú vitaminokat is tartalmaz. Nagyfokú laktóz-intoleranciánál a napi laktózbevitelnél ezeket is figyelembe kell venni. csokoládék. margarin. a zöldségek. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 93 . konzervhúsok. Az étkezésnél vegyük figyelembe. az „ementáli” típusúak ajánlhatók. úgynevezett diszacharid. Literenként kb. hogy nagyon sok olyan élelmiszer tartalmaz laktózt. míg a legjobban a csokoládés tej viselhetô el. 35 g fehérjét. müzlik. zsírszövet). izom. ezekbôl bakteriális laktáz szabadul fel. A TEJ MINT TÁPLÁLÉK A tej csaknem ideálisnak mondható összetétele miatt az emberiség egyik nélkülözhetetlen élelmiszere. Ezek felszívódásuk után a májba kerülnek. édességek. 30 g zsiradékot és sokféle vitamint tartalmaz. 45 g szénhidrátot. édes és sós sütemények. annak diétája legyen kalciumban és vitaminokban gazdag. A kereskedelemben ma már kaphatók laktózszegény vagy laktózmentes tejek is. mely segíti a laktózemésztést. Fôleg nôknél és serdülôkorban mindezek mellett a csontritkulás (oszteoporózis) megelôzésére tablettás formájú kalciumbevitel is javasolt. vagy sejtjeinkben „elégve” energiát szolgáltat. A vékonybél bolyhaiban levô tejcukorbontó enzim (laktáz) bontja le egyszerû cukrokra (monoszacharid). Ilyen „rejtett laktózforrások” lehetnek pl. Ezeket vagy ultrafiltrációval vagy élesztôlaktáz hozzáadásával állítják elô. a dió és a különbözô növényi magvak. kenyerek. amelyrôl nem is gondolnánk. A joghurt is jól tolerálható.és foszforigényét. Aki laktózszegény diétát kénytelen tartani és nem fogyaszthat eleget a szinte ideális összetételû tejbôl.»GASZTROENTEROLÓGIA több panaszt okozhat. mint a „normál” tej. A sajtok közül az érettebbek. A szôlôcukor pedig a szervezetünk szükségleteinek megfelelôen vagy keményítô (glikogén) formájában raktározódik (máj. bár több laktózt tartalmaz. ahol a galaktóz is glukózzá alakul.

.

Merevedési zavarok A prosztatarák A húgyúti kövekrôl Diéta a veseköves betegeknek A lézerek gyógyászati alkalmazása Urológia .96. 104. 102. 100. 98.

az önbecsülésben. Alapvetôen fontos a fizikai lelki kondícióban. a kiegyensúlyozott párkapcsolatban. 96 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Szécskai Árpád urológus fôorvos A merevedési zavart szervi és lelki okok egyaránt okozhatják.»UROLÓGIA Merevedési zavarok A szexuális élet a fajfenntartáson kívül a testi-lelki örömszerzést is szolgálja. a teljes értékû emberi életben játszott szerepe. Normális esetben a férfiaknál szexuális inger hatására a pénisz merevedése követ- Dr.

akinek az életében rövidebb-hosszabb ideig ne következne be teljesítménycsökkenés akár a fizikai teljesítôképesség terén. mint amikor felfújjuk a lufit és a levegô kiáramlását a lufi szájának elkötésével meggátoljuk. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 97 . Alapja a szorongás. – a magas vérnyomás. Hasonló okok rontják az idôsödô férfiak (férfiklimax) már egyébként is csökkent szexuális teljesítôképességét. – alkohol. nyugtatók. de ennek idôtartama kórosan lerövidült. az erek kitágulnak. Fiatalkorban elôfordul csupán lelki eredetû zavar. egzisztenciális problémák gyakran vezetnek a nemi vágy csökkenéséhez és a merevedés zavaraihoz. ami merevedési zavarhoz vezet. Ez egy összetett folyamat. gyakori stresszhelyzet. A mindennapi életünkkel járó túlhajszoltság.és agyi keringési zavaroknak. A már egyszer átélt kudarc után gyakran a további szexuális próbálkozások is sikertelenek lesznek a szorongás és a teljesítménykényszer okozta stresszhelyzet miatt. a szexuális gyakorlatlanság. Urológus-andrológus kezelés Fokozottan igaz ez a tartósan fennálló merevedési zavarok esetében. – gyógyszerek mellékhatása. hiszen ez az önértékelés zavarához. Túlhajszoltság Általánosságban elmondható. annál nehezebb a tünetek megszüntetése. amelyek a merevedési zavar rizikófaktorai lehetnek. Cukorbetegség Kiemelem ezek közül a cukorbetegséget. a vér beáramlik a barlangos testekbe. hogy a 40 éves férfiaknál 40%-ban. – dohányzás. Formái Látszólagos egyszerûsége ellenére a merevedés egy bonyolult.»UROLÓGIA kezik be. A korral nemcsak hormonháztartásunk változik hátrányosan. 2. a magánélet válságához vezethet. Ezek közül legismertebb az életkor. Gyakran átmeneti Ezek az esetek jórészt átmenetiek. Nemritkán a merevedési zavar az elsô jele a cukorbetegségnek. hormonkészítmények. Ismert tény ugyanis. párkapcsolat felbomlásához. magas vérnyomás és gyomorfekély kezelésére használt szerek. Létrejön ugyan merevedés. andrológus segítségével fel kell deríteni a lehetséges kiváltó okokat és megválasztani az esetek túlnyomó többségében eredményes kezelést. így a bennrekedô vér feszesen kitölti a barlangos testeket. 3. Kellô mentális kiegyensúlyozottság. drogok. a 70 éveseknél 70%-ban fordul elô valamilyen szinten merevedési zavar. Fontos rizikófaktorok még: – a cukorbetegség. Az elvezetô erek (vénák) a pénisz falának nyomódnak. jó párkapcsolat átsegítheti az ilyen perióduson az érintettet. Szexuális inger hatására a péniszerek falában a sima izomelemek ellazulnak. Ilyenek a vízhajtók. A merevedési zavar (idegen szóval erectilis disfunkció. A cukorbetegség az erek és idegek károsításával rontja az erekció mechanizmusát. kevés az olyan férfi. Könnyen megjegyezhetô adat. A péniszben hosszában barlangos testek helyezkednek el. hogy minél tovább áll fenn valakinél ilyen probléma. legtöbbször ezek együttesen okozhatnak. alarmírozó tünete lehet a késôbb. hogy számos gyógyszer mellékhatása is a merevedés minôségének rosszabbodása. Urológus. családi. Ilyen esetekben is célszerû szakember segítségét igénybe venni a merevedési zavar mielôbbi megszüntetésére. életet veszélyeztetô szív. A mechanizmus számos ponton sérülhet. összetett folyamat. Számos szervi ok is ismert. hanem a nemi vágy is csökken. 1. Gyógyszermellékhatás Nem eléggé ismert. Olyan ez. sokszor csak hosszú évek elteltével kialakuló. amely világszerte egyre nagyobb számban jelentkezik. Okok Merevedési zavart szervi és lelki okok. Nem jön létre merevedés. akár szexuálisan. Fontos. – szívbetegség. munkahelyi. régebbi szóhasználattal: impotencia) több formája ismert. A létrejövô erekció minôsége nem kielégítô.

más részüknél pedig a prosztatarák olyan lassan fejlôdik. A prosztata specifikus antigén (PSA-) 98 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . tehát környezetére terjedô vagy áttétet adó prosztatarák kezelésében ezt a lehetôséget ki is használjuk. akiknél nincs ilyen a családban. például a csigolya összeroppanhat. Tünetek. A földrajzi eloszlás érdekes. Törzsök Ferenc A férfiaknál elôforduló összes rákos megbetegedések 30%-a prosztatarák. Akinek a rokonságában több prosztatarákos is van.»UROLÓGIA A prosztatarák Az Egyesült Államokban arról írnak az újságok. Ultrahangvizsgálattal nem mindig látható. Bár a férfiaknál keletkezô rákok közül minden harmadik prosztatarák. és más betegségben halnak meg. sorvadni kezd. az ázsiai népek között. panaszok A betegség sokszor tünetmentes. Elôfordul azonban az is. annál a prosztatarák kialakulásának a kockázata tízszeresére növekszik azokhoz képest. Kivizsgálás A vizsgálatnál alapvetô a végbélen át történô tapintás.000 új esetet fedeznek fel. csökken a gyakorisága. akkor ott elzáródást. Kelet felé. hogy az áttétek okozta fájdalmak. amit prosztatarák okoz. A prosztatarák kialakulásában és a daganat növekedésében szerepet játszik a férfi nemi hormon. osztályvezetô fôorvos Rizikó Megfigyelhetô a betegség családi halmozódása is. amikor már a környezetére terjed. Az elôrehaladott. sôt. Ez azzal magyarázható. Elôfordulás Dr. Máskor vizelési panaszok kapcsán derül ki. így a kínaiaknál szintén ritkábban fordul elô. A legmagasabb elôfordulási arány az Észak-Amerikában élô feketék között van. Az esetek többségében a néhány milliméteres tumor is tapintható. Az északi országokban gyakoribb. Kasztráltaknál nem alakul ki. A prosztatadaganat és annak áttétei húgyvezetékelzáródást.000 lakosra számítva az évente felfedezett új esetek száma 80. hogy járványszerûen gyakori a „férfiak rákja”. a vesékben pangást és ennek révén veseelégtelenséget okoz. Mi a valóságos helyzet? mint amennyien ebben halnak meg. 100. Az esetek 75%-ában a daganatot elôrehaladott stádiumban fedezik fel. akkor a daganat növekedése megáll. hogy egy részük meggyógyul. A csontáttéteknél a csont eltörhet. a prosztatarák. vizelési nehézséget okozhatnak. Ha dél felé haladunk. Európában évente 85. urológus. elsôsorban csontfájdalmak kivizsgálásánál találjuk meg ezt a betegséget. vagy távoli áttéteket is ad. Vérbôl való kimutatására is van lehetôség. Tehát sokkal többen betegszenek meg prosztatarákban. Ha a prosztata daganata a vesevezetékek felé nô. mégis a rák okozta halálozásban minden tizedik „csak” az olyan. hogy magas kort érnek meg a betegek közben. és ha a prosztatarákos beteg nemihormon-termelését leállítjuk.

ugyanis ettôl függ a kezelés. Az 50 éves kor feletti férfiaknál az évenkénti vagy kétévenkénti szûrés létjogosultsága vitatott. akiknek családjában több prosztatarákos volt. elôrehaladott stádiumban pedig jól kezelhetô. A hormonkezelés mellett a prosztatarákosok 10 éves túlélése több mint 70 százalék. és így ez a férfias funkció megmaradhat. Az évekig tartó kezelés mellett a daganat ellenállóvá válhat a hormonkezelésre. déshez szükséges idegképletek ne sérüljenek. Ha már van távoli áttét. Fiatalabb korban a prosztata teljes eltávolítása mûtéttel. Ilyen esetben már 40 éves kor felett is érdemes a szûrést elvégezni. Ilyenkor további gyógyszeres kezelésre van lehetôség. A kezelés lényege a férfi nemi hormon hatásának blokkolása. fôleg az idôsebbeknél jön ez szóba. A prosztatadaganat vizsgálata. A kezelés Nagyon kicsi daganat esetén lehetséges csupán a megfigyelés. hogy a mereveszintje prosztatarák esetén megemelkedik a vérben. Ha igazolódik a prosztatakarcinóma diagnózisa. A prosztatából a végbélen keresztül lehet tûszúrással szövetmintát venni a legegyszerûbben.»UROLÓGIA Szövettani mintavétel a prosztatából a végbélen át. hogy mirôl van szó. A szûrôvizsgálat elvégzése mindenképpen indokolt azoknál. Mindkét beavatkozásnál károsodik a hímvesszô merevedési képessége. Összefoglalás A prosztatarák tehát kezdeti stádiumban gyógyítható. ezért ilyenkor további vizsgálatokkal kell eldönteni. A végleges kórismét a szövettani vizsgálattal lehet fölállítani. a prosztata sugárkezelése választható. Mindkét beavatkozással el lehet érni. Az viszont tény. Ezek a gyógyszerek a sejtosztódást gátló citosztatikumok körébe tartoznak. akkor a hormonkezelés jön szóba elsôsorban. A PSA-szint emelkedését más prosztatabetegség is okozhatja. hogy daganatmentes legyen a szervezet. Speciális mûtéti technikával elérhetô. hogy a kezdeti stádiumban lévô karcinóma legtöbbször szûrôvizsgálat során fedezhetô fel. a következô lépés a daganat pontos kiterjedtségének a megállapítása. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 99 .

A kôzúzó készülék kezelés közben. fogszuvasodás. Koór Sándor urológus fôorvos Táplálkozás. továbbá a cukor.»UROLÓGIA A húgyúti kövekrôl A húgyúti kövesség (vese-. mint a cukorbetegség. érelmeszesedés. nálunk is népbetegségnek számít. a konyhasó és az alkoholos italok fogyasztása jellemzi. hólyagkövesség) éppúgy. a civilizációs betegségekhez tartoznak. Elôfordulásuk kimutathatóan összefügg a táplálkozással. egyidejûleg a többi civilizációs betegség is megelôzhetôvé válik. az új kövek képzôdése eredményesen csökkenthetô. magas vérnyomás. életmód A modern ipari államok táplálkozását a rostdús. zöldségfélékben szegény táplálékhoz szokott. A testen kívüli lökéshullám energiakibocsátó feje. valamint néhány bélbetegség. Dr. Ha étrendünket teljes értékû tápanyagokból állítjuk össze. Amennyiben szervezetünk rosthiányos és friss gyümölcs-. elterjedtségük pedig világméretekben is megdöbbentôen magas. úgynevezett ballasztanyagokat tartalmazó ételek hiánya mellett az állati fehérjék és zsírok. Ez alól hazánk sem kivétel. uréter-. 100 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV .

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 101 . Gyógyfûtea. Ásványvíz (bikarbonáttartalom 600 mg⁄l alatti). 2. Kólaitalok. Természetesen a mértéktelen táplálkozás. Az ember a törzsfejlôdés során elvesztette azt a képességét. szardínia. kalciumhúgysav) és a kôképzôdést akadályozó anya- gok kiválasztása (például citromsav) a táplálkozás átállítása után kedvezôen alakul-e. makréla. Az viszont a 24 órás vizeletgyûjtéssel felismerhetô. A kezelôorvos nem mondhatja meg elôre. Hal: hering. A húgysavkô Étrendi szokásokkal az egyik legjobban befolyásolható kôféleség a húgysavkô. Hüvelyesek: fehér bab. A súlyfeleslegben szenvedôk lehetôleg úgynevezett „koplalásos” diéta kerülésével csökkentsék kilóik számát. Nagyon ajánlottak az alkalizáló italok: 1. pisztráng. narancs. Közvetlen az éjszakai lefekvés elôtt még 1⁄4 liter folyadékot kell inni. Szemes kávé. 2. hogy egyidejûleg elkerülhetjük a hosszú távú és költséges gyógyszerszedést. zsírban. ha a szokatlan kosztot alaposan és sokáig megrágjuk. hogy az átállított étrenddel – önmagában – a kívánt eredmény elérhetô-e. Urátoknak a húgysav sóit nevezzük. Nem véletlen. lencse. Gyógyszeres oldása egy olyan granulátummal érhetô el. továbbá a cukrot az étrendbôl teljesen elhagyjuk. fizikai munka) javasolt. ananász. hogy a kôképzô anyagok (pl.és bélrendszeri panaszok lépnek fel. Nem ajánlott: 1. kagyló. Ásványvíz (bikarbonáttartalom legalább 1000 mg⁄l). A kezelôorvos a vizelet laborértékeibôl megállapíthatja. 4. 7. Függetlenül az évszaktól és a testi tevékenységtôl 24 óra alatt legalább 2 liter vizelet kiválasztása szükséges.és urológiai orvosi teák. 2. A siker érdekében a szabadban. Az ilyenfajta problémák rövid idôn belül eltûnnek. Táplálkozási javaslatok Fontos teendôk (húgysavkövességben): 1. Cukor nélküli gyümölcslevek (citrom. ivás és nassolás kerülésére is folyamatosan ügyelni kell.»UROLÓGIA a nyers salátára és teljes értékû magvak fogyasztására történô hirtelen átálláskor súlyos gyomor. tonhal. 5. Különösen a belsôségek (máj. Nem szabad elhallgatni. vese. 6. mely a vizelet vegyhatását lúgos irányba tolja el. Alkoholos italok (sör. paradicsom). Héjas gyümölcs: földimogyoró. borjúmirigy). limonádé. amely a húgysavat oldhatóbb végtermékké alakította. szénhidrátban és alkoholban gazdag ételek fölösleges és rendszeres fogyasztása. A napi folyadékmennyiség legalább 2 liter legyen. Hús. bor stb). hogy a húgysavköves betegek többnyire kövérek. 3. hogy pótlólag milyen gyógyszereket kell még szednie köves betegének. gyümölcs. citrancs. Ebbôl pedig elôbb-utóbb kô képzôdik. A vesekô kémiai összetételétôl függôen határozható meg a diétás étrend. 3. Képzôdésében a legfôbb oki tényezô a tartósan savas kémhatású vizelet (pH 4–5) és a húsban. hogy a helyes táplálkozásra történô áttérés sem akadályozza meg minden esetben a húgyúti kövek képzôdését. Az ésszerû táplálkozással egészségünket megóvhatjuk úgy. Fontos: a folyadékmennyiség napközbeni egyenletes elosztása. így aztán a sokkal rosszabbul oldódó húgysav kerül vizeletünkbe. friss levegôn végzett sok testmozgás (sport. szardella.

citrancs. paradicsom). cékla. Ásványvíz (bikarbonáttartalom 1500 milligramm⁄liter felett. 2. Ezzel egyidejûleg a beteg teljes kômentesítése a cél. ezáltal a cisztin kiválasztása a vizeletbe hatásosan csökkenthetô). 2. Az ajánlott tennivalók következetes megtartása ellenére is elôfordulhat a cisztinkô újraképzôdése. Alkoholos italok (pl. sör. 2. 3. 2. minél kevesebb. 2. Ásványvíz (kalcium 200 milligramm⁄liter. 2. 5. A konyhasóban szegény táplálkozás különös figyelmet érdemel (legfeljebb 3 gramm konyhasó fogyasztható naponta.és urológiai orvosi teák.). kivétel: alkoholmentes sör. leveles répa. amikor a vesék sok cisztint választanak ki.és urológiai teák. Fekete tea. gyümölcs. Ásványvíz (bikarbonáttartalom 600 milligramm⁄liter alatt legyen). Cukormentes gyümölcslevek (citrom. Gyógynövény-. Nem ajánlatos: 1. Koór Sándor urológus fôorvos Struvitkô A húgyúti fertôzôdés hatására kialakuló kôtípus az úgynevezett infektkô vagy a struvitkô. ha nagyobb kövekrôl vagy öntvényekrôl van szó. A cisztinkristályok kialakulásának veszélye jelentôsen csökkenthetô. Gyógynövény-. 3. Ez gyakran hosszadalmas és nehéz feladatot jelent. Cisztinkô Cisztinkô képzôdésekor veleszületett anyagcserezavarról van szó. továbbá a cisztin. narancs. limonádék. Túlsúly esetén feltétlen szükséges az úgynevezett koplalásmentes diétával elért fogyás. gyümölcs. citrancs. Legfontosabb tennivaló ezért az antibiotikumokkal végzett gyulladásellenes kezelés. narancs.és urológiai gyógyteák. Fontos teendôk: 1. A napi folyadékmennyiség több mint 2 liter legyen. 4. nátriumtartalom 500 milligramm⁄liter alatt legyen). ananász. 3. A cisztinkô képzôdését részint alkalizálással is megakadályozhatjuk. A kalcium oxaláttal és foszfáttal képzett kristályai gyakorlatilag oldhatatlanok. Rebarbara. Ajánlatos: 1. Alkoholos italok (sör. Az idültté vált húgyúti gyulladások során a képzôdésben a vizeletbontó (ureabontó) baktériumok is szerepet játszanak. limonádék. Cukrozott gyümölcslevek. Az ivóvíz kalciumtartalma (keménységi fok) nem játszik szerepet. bor stb. Dr. Éppen ezért fontos. 3. Kakaótermékek. ha a cisztinkoncentrációt fokozott vizeletkiválasztással csökkentjük (hígító hatás). Gyógynövény-. paradicsom). Az évszaktól és fizikai tevékenységtôl függetlenül a 24 óra alatt kiválasztott (ürített) vizelet mennyisége legalább 2 liter legyen. ananász. bor stb. Cukormentes gyümölcslevek (citrom. ezért inkább a megelôzésükre kell törekedni. Nagyon ajánlottak az alkalizáló italok: 1. Különösen ajánlottak az alkalizáló italok: 1. A napi italmennyiséget úgy kell fokozni. hogy a beteg kiegészítésként rendszeresen fogyaszsza az orvosa által elôírt gyógyszereket. spenót. minél kevesebb. Közvetlenül az éjszakai elalvás elôtt még 2–3 dl folyadék elfogyasztása javasolt. Ügyelni kell a folyadék napközbeni egyenletes elosztására. 6. A vizeletben a szélsôségesen magas cisztintartalom kôképzôdéshez vezet. 2. Nem ajánlatosak: 1.»UROLÓGIA Diéta a veseköves betegeknek Az alábbiakban a kalcium-oxalát és -foszfát. A legfontosabb tennivaló: 1. hogy a napi vizeletmennyiség legkevesebb 3 liter legyen. A kezelés ideje alatt a vizeletet savanyítani kell. Kólaitalok. Kólaitalok. annál jobb – nátrium.és struvitköves diétáról olvashatnak. Babkávé. annál jobb – bikarbonát 600 milligramm⁄liter felett).). 102 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . gyümölcs.

Ásványvíz (bikarbonáttartalom 1000 milligramm⁄liter felett legyen). narancs. citrancs.és urológiai teák bôséges fogyasztása. 2. 3. cseresznye). Cukormentes gyümölcslevek (fekete ribizli. . Gyümölcslevek (citrom. gyümölcs. ananász. ôszibarack. paradicsom). A kezelés befejezését követôen (kômentesítés és a gyulladás megszûnte után) a vizelet savanyítását nem szükséges tovább folytatni. alma.»UROLÓGIA Ajánlatos gyógynövény-. Nem ajánlottak az alkalizáló italok: 1.

Koór Sándor urológus fôorvos Egy kis történelem 1960-ban elsôként Maiman amerikai fizikus észlelt lézerhatást rubinkristályban. A lézerkészülékben a bennük felhasznált aktív anyag halmazállapotától függôen megkülönböztetünk szilárd. argonionlézer). folyadék. lencsével egy pontba gyûjtve (fókuszálva) kis területen óriási energiasûrûség érhetô el. a neodímiumYAG-lézer felfedezése pedig Gensic nevéhez fûzôdik. Fizikai sajátosságai. úgynevezett „jól fésült sugár”. Energiatartalmuktól függôen viszont kemény (hard) és lágy (soft) lézereket különítünk el. Különleges folyadéklézer a festéklézer. fô tulajdonságai azonban megkülönböztetik attól. Dr. Ennek infravörös sugárzása bár kisebb teljesítményû. A megfelelôen választott festékanyagot a daganatsejt felveszi és a gerjesztô fény a festékkel jelzett szövetet roncsolja el. melyet villanó kisüléssel gerjesztett. hogy koherens. Optikai úton. Ezt követte a hélium-neon gázlézer elôállítása. 104 GYÓGY-ÍR . Itt az aktív anyag valamilyen szerves festékmolekula folyékony oldószerben. A rövid „kitörésekben” leadott energia 10 kW nagyságrendû.és gázlézereket (pl. az ép szövetet pedig megkíméli (PTD = fotodinamikus terápia). rubinlézer. a sugárnyaláb rendkívül pontosan monokromatikus párhuzamos. A CO2-lézer megalkotása Patel. de folyamatosan mûködik. Számos nehezen gyógyuló fekélyes sebet (beteg embert!) gyógyított meg sikerrel az általa kidolgozott eljárással. az Egyesült Államokban élô Jakó Géza és Polányi Tamás. amely a szövetben elnyelôdve fejti ki hatását. festéklézer. Az alacsony energiájú lézersugárzás biológiai serkentô hatását (biostimuláció) hazánkban elôször Mester Endre sebészprofesszor fedezte fel és ismertette 1966-ban.»UROLÓGIA A lézerek gyógyászati alkalmazása A lézersugár a fényhez hasonló elektromágneses hullám. nagy energiatartalmú. Az orvosi lézerkutatás és a berendezések fejlesztése területén úttörô munkát végzett két honfitársunk.

A szén-dioxid-lézersugár kiválóan alkalmazható a test felületén elhelyezkedô elváltozások kezelésére. .

feleslegessé teszi a punkciós tû használatát és így a fertôzés veszélyét (hepatitis. így a húgycsô külsô nyílásában lévô kis daganatok és egyéb szövetszaporulatok. Ugyanúgy jól hasznosítható ez a lézertípus a hagyományos sebészeti mûtéti feltárás során. 500 fok felett a sejtek fehérje természetû építôkövei visszafordíthatatlanul károsodnak. Fényszike A sebészi vágáshoz használt lézersugár. ugrásszerû elterjedésének hazánkban sajnálatosan viszonylag magas ára szab határt. valamint a vér festékanyaga (hemoglobin) jól elnyeli (abszorbeálja).és Nd-YAG-lézer terjedt el és a velük szerzett tapasztalatok alapján ez a három típus vált be leginkább. Ezen gázlézer teljesítménye 2 és 15 watt között változtatható. Napjainkban világszerte terjedôben van a kórházi költségvetést kímélô úgynevezett egynapos sebészet (one day surgery). A lézerfénnyel történô akupunktúra elônye. 106 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . hogy a bôr pigmentje (melanin). Az argonlézer Az argonlézer hullámhossza a látható fény kék-zöld tartományába esik. mely hajlamos gyakori és gyors kiújulásra. Elônye. Energiáját a víz és az üveg egyaránt jól elnyeli. kiújulásuk ritkábban fordul elô.»UROLÓGIA A kisebb teljesítményû lágylézer-készülékek fenti tulajdonságaik miatt közkedveltek. hogy fénykábelen vezethessük. A kis területre összegyûjtött lézersugarat a szövet elnyeli. A veseállományt. A készülékek választéka napjainkig jelentôsen bôvült. majd elgôzölögteti (vaporizáció). amikor az eltávolítani szándékolt daganatot mechanikusan a legkevésbé bolygatjuk. hogy üvegszálon a test belsejébe vezetve endoszkóposan alkalmazható. melyben gazdag az érhálózat. napjainkban széles körben elterjedtek. hogy a keménylézer-sugár energiája a szövetben elnyelôdik. A víruseredetû jóindulatú daganat (condyloma acuminatum) nemi úton terjedô betegség. A mûtét utáni fájdalom jelentôsen kisebb és a gyógyulás után minimális a hegesedés. Tapasztalataink szerint ha lézerrel távolítjuk el a kis növedékeket. Egyidejûleg a mûtéti területen lévô baktériumokat és vírusokat is elpusztítja. Lézerkéssel vált lehetôvé az úgynevezett érintés nélküli mûtét végzése. A sugárnak azon sajátossága. Ennek a megvalósításában úttörô szerepe van a lézerterápiának. ideális módon lehet lézersugárral metszeni. A hímvesszô torzulását okozó hegesedés (induratio penis plastica) szén-dioxid-lézerrel kimetszhetô a barlangos test nagyobb vérzése nélkül. szövetvágásra és szövetrétegek szétválasztására alkalmasak. A teljesítménye 0. így az áttétek képzôdésének veszélye is jelentôsen csökken. Az urológiai sebészetben kezdetben a szén-dioxid-argon. a kozmetikai eredmények pedig meggyôzôen jobbak. A rosszindulatú daganatok eltávolításának másik módja. Következésképp a beavatkozást vizenyô és gyulladás alig kíséri. Ez a hô hatására bekövetkezô szövetroncsolódás (termikus koaguláció) a lézersebészet legkorábbi eredménye. A kis erek elzáródása következtében a tumorsejtek nem sodródnak távoli szervekbe. Lézerek az urológiában Az urológiai sebészeti lézernek közös jellemzôje. A szén-dioxid-lézer A szén-dioxid-lézersugár hullámhossza a szem számára láthatatlan infravörös sugárzás középsô tartományába esik. hogy sima sebszélet hagy hátra. A szén-dioxid-lézersugár kiválóan használható a test felületén elhelyezkedô elváltozások kezelésére. tehát sterilizálja. avagy elszenesítjük (karbonizáció). így valósul meg a lézerkéssel történô vágás („fényszike”). amikor a lézersugárral az eltávolítandó tumort kimetszés helyett elgôzölögtetjük (vaporizáció). másrészt alkalmatlanná arra. Ez a módszer itt is a rosszindulatú daganatok eltávolításánál nagy jelentôségû. Elônye még. Segítségével egyszerûen és gyorsan eltávolíthatóak a külsô nemi szerveken. Az átadott energiája a szövetnedvet felhevíti. más néven „fényszike” hatása. A kis hajszálereket mintegy „ponthegeszti”. AIDS) teljesen kiküszöböli. Ez a tulajdonsága egyrészt alkalmassá teszi vágásra. hogy fájdalmatlan. a vérzés és a szövetnedv kiáramlása csekély. Az érintésmentes vágáskor a tumorsejt szóródásának veszélye lényegesen csökken.1 és 100 watt között változtatható. hogy hôkezelésre (koaguláció). denaturálódnak. A mûtét zavartalan menetét erôs vérzés nehezíti. a sejtek folyadéktartalmát felhevíti és elgôzölögteti (vaporizáció).

de bebizonyosodott róla. hogy minden betegnél univerzális módon felhasználhatók.A szén-dioxidlézersugár szemmel nem látható. továbbá a dülmirigy húgycsövön keresztüli eltávolításában jól bevált. Összefoglalás Az imént felsorolt elônyös tulajdonságai a lézersugárnak nem jelentik azt. Egy speciális formát alkalmaz az impulzus üzemmódban húgyúti kövek zúzására is. speciális festéksejtes és érdaganatok kezelésére alkalmas. bészi eltávolításánál. hajlékony kvarcszálon át továbbítható. A felületes hólyagtumorokat kezdetben argonlézerrel kezelték. Az argonlézert a bôrgyógyászatban és a szemészetben széles körben alkalmazzák. hogy ennél alkalmasabb a neodímium-YAG-lézer. ambulanter. A lézersugár vékony. Megfelelô indikáció mellett az eddigi klinikai tapasztalatok összegzése után elmondhatjuk. Ebben a szilárdtest-lézerben az aktív anyag a neodímiummal szennyezett ittrium-alumínium-gránát kristály. mindenképpen fontos. Ezenkívül a Nd-YAG-lézer a nyílt urológiai mûtéteknél. vese stb. hogy a legtökéletesebb metszést biztosítja. Ezenkívül azok a gyakorlati elônyök. a vérzést minimálisra csökkenti.) és a testüregben a mûtétek biztonságos végzését a neodímium-YAG-lézer tette lehetôvé. hogy a lézerkezelés után a daganatok kiújulásának aránya nagymértékben csökkent. Így jó eredménnyel alkalmazható húgyutakon belüli (endourológiai) beavatkozásoknál. a daganatok se- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 107 . akár endoszkópos hólyagtumormûtét is érzéstelenítés nélkül elvégezhetô. A neodímium-YAG-lézer Az üreges szervekben (húgyhólyag. ezért célzófény (pilot) alkalmazása szükséges.

.

126. 122. 117. 132. 120. 124. 134. 130. Gyermeknôgyógyászat A tinédzserkor nôgyógyászati problémái Fogamzásgátlás A terhesgondozás Genetikai szûrések terhesség alatt A terhességi toxémia Cukorbetegség és terhesség A családközpontú szülészet A szülési fájdalom csillapítása Akupunktúra A nôgyógyászati endoszkópia A nôgyógyászati daganatok A nôgyógyászati daganatok kezelése A nôk változókori panaszai Nôgyógyászat. 128. 136. 114.110. szülészet . 118. 112.

amikor a hüvelybemenetet különbözô vastagságú hártya vagy sövény fedi be. Nincs nyílás a szûzhártyán! Bár a menstruáció (azaz a A kisajkak összetapadása Újszülött korban gyakran észlelhetô a hüvelybemenet részleges vagy teljes összetapadása. folyást eredményezhetnek. A gyermeknôgyógyászt leggyakrabban gyulladásos elváltozások. a személyre szabott legmegfelelôbb hangnem megtalálása segíthet a betegek bizalmának elnyerésében. A kiváltó okok rendkívül sokrétûek lehetnek. amíg a törlés helyes irányának az elsajátítása és átültetése a gyakorlatba meg nem történik. Ez mindaddig fenn fog állni. A meghitt légkör. szagtalan és áttetszô. A hátulról elôrefelé történô törlés esetén a végbélnyílás közelében levô kórokozók a hüvelybemenet közelébe kerülhetnek és gyulladásos panaszokat. a hónalj. Emellett – ebben az életkorban természetes jelleggel – hiányoznak még a védô hormonális hatások. a türelem. a másodlagos nemi jellegek (a mellek növekedése. SZÜLÉSZET Gyermeknôgyógyászat A gyermek-nôgyógyászati szakrendelésen a megszületéstôl a nagykorúság eléréséig. melyeknek tárgyalása meghaladná a jelen kereteket. Egy anatómiai oknak – fejlôdési rendellenességnek – az ismerete azonban nagyon fontos. 110 GYÓGY-ÍR . Ezt követôen fontos a helyi kezelés otthoni folytatása a kiújulás megelôzése érdekében. Mindez a szülôkben fejlôdési rendellenesség képzetét keltheti. hogy van ilyen. Az életkort figyelembe véve szükséges a rendelôhelyiség speciális hangulatának megteremtése. a kisajkak összetapadását vagy hüvelyváladékozást. Természetesen gyulladásos talajon kifejlôdô folyással együtt is jelentkezhet. Papp Gábor gyermeknôgyógyász szakorvos Nincs nyílás a szûzhártyán „Sosem volt még vérzésem” – halljuk a normálisan beindult hormonmûködés ellenére a 15–16 éves lányoktól. Dr. a serdülés során fordul elô. Mindezekbôl a teljesség igénye nélkül néhány téma – melyeknek talán a legfontosabb gyakorlati következményei vannak – kerül ismertetésre. Általában az elsô havi vérzés megjelenése elôtt egy évvel szokott jelentkezni. a nôk életében csak egyszer. A betegség gyulladásos eredetû. a mellbimbók kiemelkedése. melynek hátterében leggyakrabban a higiénés rendszabályok nem kellô alapossággal történô betartása húzódik meg.»NÔGYÓGYÁSZAT.és fanszôrzet megjelenése) kialakulásával párhuzamosan. tehát a 0–18 év közötti leánygyermekek problémáival foglalkozunk. mely fôleg a kisajkakra terjed ki és ritkán a húgycsövet is befedheti. vérzészavar és fogamzásgátlás céljával keresik fel a páciensek. Maga a váladék vízszerû. Igaz. Általában egyszerû a megoldásuk: a szülôk által egy hétig otthon végzett elôkezelést követôen kis nyomással mechanikusan szétválaszthatók. Higiénés rendszabályok A szükségletek elvégzése utáni papírhasználat (a törlés iránya mindkét esetben elölrôl hátrafelé történjen!) lányokra érvényes szabályának alkalmazása még nem nevezhetô általánosnak. folyás. Élettani (normális) folyás Nagyon fontos tudni.

majd a méh üregében és a petevezetôkön át akár a hasüregbe is kerülhet. néhány napig tartanak és a hónapok.(féregnyúlvány-) gyulladás gyanújával kerül mûtôasztalra. évek elôrehaladásával egyre erôsebbé válnak. viszketô érzés a szeméremtájon. Bôrredôvizsgálat. Ezekben az esetekben legtöbbször tüszôérés sincs. elégetett kalória mennyisége. akkor a folyamat visszafordítható és csökkenni fog a testsúly. a meleg. az erkölcsileg is kifogásolható. égô. A panaszok általában havonta (a vérzés alatt) egyszer jelentkeznek. ráadásul szülei tudta nélkül. korán megkezdett nemi élettel egyetemben beláthatatlan következményeket eredményezhet korunk serdülôkorú leánygyermekeinek életében. szabadban végzett testmozgás (kocogás. Az alapképlet valójában nagyon egyszerû: amennyiben az elfogyasztott táplálék. ki-kimaradozó. kerékpározás. ami a késôbbiekben megnehezítheti a kívánatos terhességek létrejöttét. vagy vérzéshiányt is okozhat. Szexuális nevelés Sajnálatos módon a 15–16 éves korosztály már elsôsorban fogamzásgátlási céllal jelentkezik a szakrendelésen. hogy a gyermek vakbél. intenzív séta). csípô. Egy éven belüli normál eredményû nôgyógyászati rákszûrô vizsgálat (citológia) feltétele a fogamzásgátló tabletták felírásának. közösségi és társadalmi kihatásai is vannak. elhúzódó).»NÔGYÓGYÁSZAT. SZÜLÉSZET méhnyálkahártya lelökôdése) megtörténik. nyirkos. Nem ritka. sötét környezet segít a kórokozók megtelepedésében és elszaporodásában. Mindezeknek a figyelembe nem vétele. megelôzhetô. hanem vérzészavart (rendszertelen. mely az alkalmazott kezelésre csak átmenetileg mutat javulást. A rendszeresen szedett fogamzásgátló tabletták mindezeket csak fokozhatják. Kívánatos lenne a vizsgálat során felnôtt (nagykorú) hozzátartozó jelenléte. mint az elhasznált. Elhízás Az összefekvô farpofák. Ebben sokat segíthet a fôleg friss levegôn. . nemcsak gyulladásos betegségeket. a vér kiürülése mégis gátolt és felgyülemlik a hüvelyben. a felvett kalória mennyisége kevesebb. A méhnyak védôfunkcióját a nemi úton terjedô betegségekkel szemben csak a rendszeres tüszôéréssel rendelkezô lányoknál tudja ellátni. melynek családi. Az elhízásból adódó zsírszövettöbblet mint a hormonális mûködésben szerepet játszó tényezô. Mindez a fentiek ismeretében kellô odafigyeléssel elkerülhetô. A következménye vissza-visszatérô folyás.

illetve „kacsa”) segítségével tájékozódik a folyás jellegérôl. vagy a hüvelyben. barátainkkal. Ha mégis „baleset” történik. ritkább vérzés) ezen korban még elég gyakran elôfordulnak. Jó választás mellett még nem is hizlalnak. de részt veszünk mindenféle rendszeres és kampányszerû felvilágosításban is. – A serdülôkor legjobban ajánlott módszere a gumi óvszer. mely véd az utóbbi idôben egyre gyakoribbá váló nemi és nemi úton terjedô Vérzészavarok A vérzészavarok (gyakoribb. Többször visszatérô panaszok esetén érdemes a partner vizsgálata és kezelése is. illetve a hüvely és környékének intim (savas) mosakodókkal való tisztán tartása jelentôsen lecsökkenti ezen panaszok elôfordulását.(serdülô-) kor. kinek higgyünk. SZÜLÉSZET A tinédzserkor nôgyógyászati problémái Életünk robbanásszerû változásokat hozó szakasza a tinédzser. fáj. Az országban 43 helyen mehetnek a lányok nôgyógyászati bajaikkal. Az elsô menses elôtti idôszaktól kedve normálisan is több a hüvely váladéka. kis hormontartalmú fogamzásgátló tablettáknak sem rövid. vagy környékén alkalmazható kúpokat és krémeket szoktunk ajánlani. édesanyjukkal együtt is az ambulanciákra. Fogamzásgátlás Az ambulancián megjelentek nagy része fogamzásgátlás problémájával érkezik. helyesek és helytelenek is. melyet nevéhez hûen a hüvelybe kell felhelyezni és 21 napig van fenn. Hüvelyi folyások.és súlynövekedésen keresztül a nemi jellegek – a szôrzet megjelenése. Jó alternatívájuk a szintén hormont tartalmazó hüvelygyûrû. Az orvos kis filigrán eszköz (szaknyelven Cusco – tükör. A 12–13. Papp Zsolt szülésznôgyógyász fôorvos – – Tinédzserambulancia A lányok nemi szervekkel kapcsolatos problémáinak megértésében és bajainak megoldásában segít a nôgyógyász. problémáikkal barátnôkkel. mely az esemény után 72 órán belül bevéve biztonságot nyújt. és rendszeressé válnak a nemi kapcsolatok. szerelmek. Ma a klasszikus fogamzásgátló tabletták széles palettája kapható. csíp. 8 évvel ezelôtt egy kiváló kezdeményezéssel megalakult Magyarországon a tinédzserambulancia-hálózat. asszisztensnôk) állandósága. Az elôbbit nem. Igyekezzünk mindig jó minôségû gumit beszerezni. az emlôk növekedése. az elsô menstruáció megjelenése – kialakulásáig. Gyermekbôl felnôtté válunk hormonjaink hatására. Az ambulancia elsôdleges feladata a bajok orvoslása és gyógyítása. még van lehetôség a terhesség megelôzésére. Sokszor kerülünk konfliktusba szüleinkkel. gyulladások problémája. Sok információ ér bennünket különbözô helyekrôl. Ezen idôszakra esik az általános iskolából a már jóval felnôttesebb középiskolába való kerülés. és ha pontosan szedjük. a nehézségeken átevickélni. A megelôzés a gyulladások elkerülése szempontjából fontos. Ekkor alakulnak ki az elsô kapcsolatok. 112 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . a sürgôsségi fogamzásgátló tabletta. évtôl a 19–20. megtörténik az elsô szex. A nagy forgalmú ambulancián fontos a csak azonos korúakkal való találkozás és a személyzet (orvosok. A gyakori rossz híresztelésekkel szemben a mai modern. vagy felelôtlenül nem védekeztünk. hüvelyi gyulladás jele lehet. akik segítenek ezen idôszakban eligazodni. évig jelentôs testi és lelki változásokon megyünk át. ez utóbbit kezelni kell. gyulladások A jelentkezések másik leggyakoribb oka a hüvelyi folyások. Nem tudjuk. viszket vagy szagos. Ezért kellenek a szakemberek. Ha a folyás ég. A szakember kiválasztja a legmegfelelôbbet. de az egyetlen módszer. tanárainkkal. szájon át szedhetô gyógyszereket. – betegségekkel szemben is. A gyulladás jellegének megfelelô. A monogámia. teljesen biztonságosak.»NÔGYÓGYÁSZAT. Nemcsak a nem kívánt terhességtôl óv. sem hosszú távú káros következményét nem sikerült bizonyítani. de néha még magunkkal is. A magasság. Dr.

de a felnôttrendelésen megjelent hölgyek is gyakran jelentkeznek vérzészavarral. hétig lehet megszakítani. A törvények szerint a terhességet az utolsó menses elsô napjától számított 12. SZÜLÉSZET A problémák jó része az idô haladtával spontán megoldódik. mint a nem kívánt terhesség megszakítása! A tinédzserambulancia-hálózat célja az volt. hétig. Terhességmegszakítás Ma Magyarországon a terhességmegszakítások 18–20%-a a 20 év alatti korosztályból kerül ki. Fontos a megelôzés. Egy nagyon fontos figyelmeztetés! A vérzés elmaradásakor mindig gondolni kell terhességre! Csak ennek kizárása után kezelhetjük a vérzészavart. 18 év alatt a 18.»NÔGYÓGYÁSZAT. A felvilágosító és a fogamzásgátló módszerek lehetôségének biztosításával rövid és hosszú távon csökkentsük a nem kívánt terhességek számát! GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 113 . Ezeknek 2–4%-a 14 év alatti. hogy a korosztálynak lehetôséget biztosítsunk a problémáik megoldására. Semmilyen fogamzásgátló módszer nem tud olyan rossz lenni. de ekkor már sokkal veszélyesebb.

A szemlélet és a módszer abban az esetben elfogadható. Krém. Számtalan módszert ismerünk. vagy attól az idôponttól kezdôdôen. kétól. SZÜLÉSZET Fogamzásgátlás Ideális esetben a terhesség akkor következik be. ami ezt leírja. hiszen mechanikai védelmet nyújt. ezáltal a terhesség kialakulását. a méhen belüli eszközök. Ne alkalmazzunk sérült vagy hibás óvszert. hogy biztonságossága messze elmarad más eljáráso- Hüvelyi méhnyaksapka A hüvelyi méhnyaksapka (pesszárium) (PI: 3–7) gömbszelet alakú. illetve a leghosszabból 11-et. A másik a szexuális úton terjedô fertôzô betegségek átadásának megakadályozása. Hatásfoka javítható. implantátum). ha az aktus után azonnal hüvelyöblítés történik. amíg a terhesség vállalása elhatározott szándékká válik. hab vagy zselé Lehetôség van olyan fogamzásgátló módszer alkalmazására. A legrövidebb ciklus napjainak számából le kell vonni 18 napot. A tervezett szülés. Ezenkívül az óvszereket egy kémiai hatóanyaggal is bevonják. akik az adott módszert alkalmazták. melynek során a hüvelybe helyezett krém. Az aktus elôtt minimum 10 perccel kell felhelyezni.»NÔGYÓGYÁSZAT. Az óvszer sérülése és az ondó hüvelybe jutása esetén sürgôsségi fogamzásgátló tabletta bevétele ajánlott. Az egyik a terhesség kialakulásának megakadályozása. amikor már több terhességet a pár nem akar. Az óvszer (kondom) biztonságos védekezési módszer (PI: 3–28). ha a körülményeket megfelelônek tartják a terhesség kiviselésére. helyesen. Hillier Balázs Óvszer Módszerek Orvosi közremûködés nélkül alkalmazható eljárások a megszakított közösülés. habok. Valamilyen fogamzásgátló eljárást tanácsos tehát alkalmazni mindaddig. Szakorvosi közremûködéssel alkalmazható módszerek a hormonális fogamzásgátlók (tabletta. ha tartanak maguknál. azonban nem csak nekik kell erre a lehetôségre gondolni. Használata a férfiak dolga. A megszakított közösülés A megszakított közösülés (PI: 8–38) során a partnerek nem várják meg a férfi orgazmusát. hüvelygyûrû. Fontos. A módszer helyi hatású és alkalmanként használható. így próbálják meg elkerülni a hímivarsejtek hüvelybe jutását. hogy 100 nô közül. Dr. zselék használata. amikor azt kívánják. amely elpusztítja a hímivarsejteket. még az orgazmus bekövetkezése elôtt is kijuthatnak a hímvesszôbôl. hab vagy zselé (PI: 0. nem engedi a hímivarsejtek hüvelybe vagy annak közelébe jutását. Fontos tudni. injekció. kúp. Kellô hatásfok elérése érdekében érdemes a naptármódszerrel kiegészíteni. amivel a nem kívánt terhesség több-kevesebb biztonsággal megelôzhetô. kúpok. A hômérômódszerrel és⁄vagy a méhnyak nyákvizsgálatával kiegészítve a hatásfok kismértékben növelhetô. A legkisebb Pearl-értékkel rendelkezô módszerek a legbiztonságosabbak. hogy a cikluson belül hányadik naptól hányadik napig kell tartózkodni a közösüléstôl. ezért a módszer abszolút nem nevezhetô biztonságosnak. hogy jó minôségû óvszert használjunk. a biztonság kedvéért a nôk is jó. de akik alkalmazzák. illetve ne használjunk síkosítókrémeket. mert az a latexgumi anyagát tönkreteszi. kúp. Naptármódszer A cikluskontroll vagy naptármódszer (PI: 14–35) sokak számára kedvelt és megnyugtató eljárás. nem mindig tudják. ha az esetleg bekövetkezô terhesség nem jelent gondot. a cikluskontroll (naptármódszer) és a különbözô hüvelyi krémek. A mutató. Két fontos területen jelent védelmet. Azt vizsgálták. 1 év alatt hány esett teherbe. így megkapjuk. a Pearl-index (PI). Hatékonyság A felsorolt fogamzásgátlási módszerek megbízhatóságát a nôgyógyászok tudományosan is elemezték. hogy a hímivarsejtek már a szexuális izgalom hatására. illetve a petevezetôk lekötése. sôt. pontosan és levegômentesen helyezzük fel. a méhnyaksapka (pesszárium) használata. és maximum 2 órán keresztül fejtik ki hatásukat. illetve gyermekvállalás idôpontjáig. vékony gumilemezbôl és az ennek kifeszítését szolgáló rugal- 114 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . az óvszer (kondom).7–7) kémiai hatásánál fogva elpusztítja a hüvelybe jutó hímivarsejteket.

A hatékony és biztonságos fogamzásgátlás ma már számos módon biztosítható. .

5) akkor van szükség. hogy a nôk menstruációs ciklusa. átvágása. A tablettaszedés. Általában jellemzô. illetve a hüvelygyûrût elsô alkalommal mindenképpen szülész-nôgyógyász szakorvos írja fel. Mûtét Végül beszélnünk kell a mûtét útján történô meddôvé tételrôl is (PI: 0. rájuk csat vagy gyûrû felhelyezése tartozik. nem kell szünetet tartani. a vérzés mennyisége és idôtartama megváltozik. A férfi-fogamzásgátlásban elsôsorban a herevezeték eltávolítása. trombózishajlam. Ér-. a megfelelô kiválasztása szakorvosi feladat. égetése. majd 1–2 nappal utána lecsökken.5–5) használatát elsôsorban már gyermeket szült nôknek ajánljuk.»NÔGYÓGYÁSZAT. Az aktust követôen 72 órán belül felhasználható gyógyszer hatására a szervezetben megemelkedik a hormonszint. Így az esetlegesen megtermékenyült petesejtnek nem lesz lehetôsége a beágyazódásra. máj-. A fogamzásgátló tabletta A fogamzásgátlás egyik legbiztonságosabb módszere a fogamzásgátló tabletta (PI: 0.5–2. SZÜLÉSZET mas gumi. hogy alapjuk egy mûanyag. háromfázisú. ha a partnerek bajba kerültek.5) szedése vagy hüvelygyûrû alkalmazása. mely panaszmentesség esetén 5 évig fennmaradhat. alkalmazása orvosi segítséggel elsajátítható. pszichés zavarokat. fôleg új partner esetén. illetve a hüvelygyûrûbôl folyamatosan kis mennyiségben kioldódó hormonok fogamzásgátló hatásukat a petefészkek mûködésének felfüggesztésével. Hímivarsejteket elpusztító kémiai anyagokkal kombinálva hatásfoka növelhetô. Az eszköz hatása miatt gyakran elôfordul.6) formájában is A jövô útját a termékenységet szabályozó immunológiai módszerek (oltások) jelenthetik. A kettôs holland fogamzásgátlási módszer értelmében a tabletta folyamatos szedése mellett óvszer használata is javasolt. továbbá megnehezíti a hímivarsejtek és a petesejt találkozását. legtöbbször T alakú eszköz. Ha a hormonszint változása megfelelô mértékû. vérzészavart. 116 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . legtöbbször laparoszkópos beavatkozás segítségével. illetve a hüvelygyûrût fiatalok is bátran használhatják.és petefészekrák kialakulásának esélyét. több éven keresztül is folyamatosan alkalmazhatják. Különbözô méretekben készítik. hozzáférhetô. A jövô Injekció és implantátum Hormonális fogamzásgátló módszer injekció és implantátum (PI: 0. a tüszôk megérésének és megrepedésének gátlásával fejtik ki. két-. A fogamzásgátló tablettáknak többféle típusa (egy-. Sürgôsségi tabletta Sürgôsségi tablettára (PI: 0.2–2. különbözô hormontípusú és hormontartalmú) ismert. Mérsékli a méh. hogy viszonylag gyakran okoz menstruációs rendellenességet. Ebbe a csoportba a nôk kétoldali petevezetôjének (méhkürtjének) eltávolítása. A minimális hormontartalmú fogamzásgátló tablettákat. lekötése. átvágása jön szóba. Elônye. amelyre típustól függôen fém. ugyanakkor hatása nem felfüggeszthetô. A sürgôsségi tablettát minden esetben nôgyógyásznak kell javasolnia. Az eszköz a méh nyálkahártyájára gyakorolt hatásával legtöbbször megakadályozza a megtermékenyített petesejt beágyazódását. hogy a nô egyedi hormonháztartásának legmegfelelôbb összetételû és legalacsonyabb hormontartalmú tabletta kerüljön felírásra. Hátránya. csökkenti a havi vérzés mennyiségét. melyek még kifejlesztés alatt állnak. illetve a hüvelygyûrû alkalmazásának számos elônyös hatása van: megvéd a nem kívánt terhességtôl. hogy egyszeri alkalmazást követôen fogamzásgátló hatása hosszú ideig (3 hónaptól akár 3 évig) fennáll. szabályossá és kiszámíthatóvá teszi a menstruációs ciklust.vagy spirálrugó perembôl áll. Ennek során a szülésznôgyógyász egy eszközt (spirált) helyez fel a méhszájon keresztül a méh üregébe. hogy a gyógyszert.vagy hormontartalmú segédanyagokat visznek fel. 40 év feletti életkor és dohányzás esetén az esetleges mellékhatások elôfordulási gyakorisága megnô. mert így biztosítható. A szájon át szedendô. és lényegében nincsen egészségkárosító hatásuk. a méh nyálkahártyája ezt érzékeli és lelökôdik.3–6). vesebetegség. Spirál A méhen belüli fogamzásgátló eszközök (PI: 0. Kiemelten fontos. mérsékli a menstruáció alatti esetlegesen elôforduló görcsös alhasi fájdalmakat.1–2. javítja a bôr esetleges pattanásos vagy túlzott szôrnövekedéses tüneteit.

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 117 . Somogyi Tivadar szülésznôgyógyász fôorvos A terhesgondozás magában foglalja a terhes nô egészségi állapotának és fejlôdô magzatának ellenôrzését. – ellenanyagszûrés. A terhesség alatti ellenôrzô és szûrôvizsgálatok a szülészeti és nôgyógyászati szakellátási hálózaton belül. – haemostasis meghatározása. hét elôtt.»NÔGYÓGYÁSZAT. a méh állapotának ellenôrzése és a méhszáj záróképességének ellenôrzése. – HBsAg-szûrés (fertôzô májgyulladás). Az – – – – ellenôrzô vizsgálathoz tartozik: vérnyomásmérés. Felkészíteni a várandósokat a terhességnél elôforduló esetleges problémák megfelelô megoldására. nyomon követését. – A 33–34. Ez része a terhesség során ajánlott. egészségromlásának megelôzése. A terhesgondozás célja: – A terhes és magzatának szakmai felügyelete. a terhesség fejlôdésének követése. genny-. héttôl hetente egy alkalommal. ellátást kezdeményezni. – A. héttôl a magzati szívmûködés ellenôrzése. A fenti célok elérése érdekében a terheseknél ellenôrzô vizsgálatokat és szûrôvizsgálatokat végzünk. – lueszerológia. területi megosztásban. – A patológiás terhesek (kóros terhességi állapotok) kiszûrése és kórházba utalása. pulzusszámolás. – A 35. Néhány fontosabb szûrôvizsgálat a terhesség alatt: – citológiai kenetvétel. 0 és Rh-vércsoport meghatározása. hétig háromhetente egy alkalommal. döntôen a magzat egészséges fejlôdését ellenôrzô négy ultrahangos szûrôvizsgálatnak. – A rizikócsoportba tartozó terhesek kiszûrése és kezelése. cukortartalmának ellenôrzése. szükség esetén a fekvôbeteg-osztályok bevonásával. – a gesztációs diabétesz (terhességi cukorbetegség) szûrése a 24–28. jó szervezeti formában mûködnek. tanácsokkal történô ellátását és az anyaságra való felkészítését. a 20. – külön kiemelt helyet foglal el a magzati fejlôdési rendellenességek terhesség alatti szûrése. Ellenôrzô vizsgálatok Ellenôrzô vizsgálatot indokolt végezni szövôdménymentes terhességben: – Elôször a 12. Szûrôvizsgálatok A szûrôvizsgálatok célja: kiemelni a gyanús vagy kóros állapotokat és további kivizsgálást. hétig havonta egy alkalommal. testsúlymérés. – – – a vizelet fehérje-. nitrit-. SZÜLÉSZET A terhesgondozás Dr. – Majd a 26–28. B. héten.

hogy az alacsony kockázatúnak vélt terhesek csoportjából kiemelje azokat. Ilyen invazív vizsgálatot kizárólag indokolt esetben. A diagnosztikai módszerek alkalmazása csak azokban a veszélyeztetett csoportokban lehetséges. akiknél a genetikai elváltozások kockázata az átlagosnál magasabb..(AFP) szint meghatározással. Kimutatásuk nagy biztonsággal (98%) csak a magzat kromoszóma-vizsgálatával. Ezek vetélési kockázata 1–2%. az anya beleegyezésével végeznek. A kiszûrt Kromoszóma-rendellenességek szûrése A kromoszómák számbeli és szerkezetbeli rendellenességei a terhesség és a szülés alatti magzati veszteség jelentôs tényezôi. esetek további vizsgálatát genetikai centrumban. a magasabb szülôi életkor és bizonyos aszszisztált reprodukciós technikák (ICSI) fokozzák. nagy tapasztalattal és megfelelô technikai felkészültséggel rendelkezô szakemberek végzik. a 18–20. A szülészeti ultrahangvizsgálat feladata. Segítségével felismerhetjük a súlyos. Ultrahangvizsgálat az elsô és második terhességi harmadban. A fenti elvárásoknak megfelelôen a hazánkban jelenleg alkalmazott genetikai szûrések a következôk: 1. SZÜLÉSZET Genetikai szûrések terhesség alatt A terhesgondozás során végzett genetikai szûrôvizsgálatok feladata az. Fejlôdési rendellenességek szûrése ultrahangvizsgálattal és anyai szérum alfa-fetoprotein. amely szerint a terhesség ideje alatt elvégzett négy vizsgálat optimális idôpontja a 11–13. hogy a képi megjelenítés révén ábrázolja a méhen belüli magzat normális vagy kóros viszonyait. Biokémiai tesztek anyai vérbôl a terhesség elsô és második harmadában. Kialakulásuk kockázatát a családi öröklôdés. akiknél a rendellenesség kialakulásának kockázata magasabb a vetélési kockázatnál. A 35 év feletti várandós anyáknak a magzati kromoszóma-vizsgálat felajánlását törvény írja elô. azaz invazív beavatkozásokkal (amniocentesis. az anyai vérbôl végzett biokémiai szûrôtesztek és a rendellenességre gyanús ultrahangjelek alapján. Ilyen jellegû döntés elôtt feltétlenül a Genetikai Tanácsadó segítségét kell kérni. Ezek közül a legnagyobb jelentôsége az elsô kettô vizsgálatnak van. A hazai gyakorlatot a Magyar Szülészeti és Nôgyógyászati Ultrahang Társaság által kialakított protokoll szabályozza. mert a fejlôdési rendellenességek többsége már a terhesség elsô harmadában kialakul. Nagy Sándor szülésznôgyógyász fôorvos Ultrahang-szûrôvizsgálatok Ultrahangvezérelt magzatvízmintavétel a terhesség 16. Szûrésre az alábbi két módszer alkalmas: 1.»NÔGYÓGYÁSZAT. Kimutatásukra a 24. egy csigolyára kiterjedô nyitott gerinc stb. így súlyos esetben a házaspár kérésére a terhesség még idôben megszakítható. chorionboholy-mintavétel) lehetséges. Dr. hetében.. defektus. illetve a megszületést követôen súlyos szellemi és testi fogyatékossággal járnak. Kockázatuk és költségük miatt ezen vizsgálatok használata tömeges szûrésre kizárt. 2. hét elôtt lehetôség nyílik. 2.) és a készülékek limitált felbontóképességénél fogva így sem mindig lehetséges. Magzati kromoszóma-rendellenességek szûrése az anyai életkor. hét. a 32. enyhe dongaláb. Az esetek egy részének kiszûrése az elváltozások jellegénél (késôn kialakuló fejlôdési 118 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . élettel összeegyeztethetetlen magzati fejlôdési rendellenességek jelentôs részét. és a 36.

amely normális esetben nem haladja meg a 3 mm-t. A hármas teszt Napjainkban a legelterjedtebb szûrômódszer a második trimeszterben történô összetett biokémiai markervizsgálat.és biokémiai szûrés. illetve a terhes egyéb adatai alapján (életkor. A 18–22. Ezek közül a legfontosabb marker a nyaki redô vastagságá- nak mérése. Speciális számítógépes kiértékelô program (PRISCA) segítségével a mért eredmények. hogy számukra a diagnózis lehetôségét megteremtsük. hetében végzett hüvelyi ultrahangvizsgálat a magzat durva anatómiai hibáinak diagnosztizálása mellett lehetôséget ad a kromoszóma-rendellenességre gyanús jelek felismerésére is. Ennek során a várandós nôtôl a terhesség 15. hete körül vett vérmintát vizsgáljuk. „hármas teszt”. A nyaki redô vastagságának mérése A terhesség 11–12.).14 hetes magzat hosszmetszeti utrahangképe. hogy a tripla teszttel kapott eredmény statisztikai módszereken alapszik és nem tekinthetô diagnózisnak. az ún. Ekkor a vérszérumban két hormon (humán koriogonadotróp hormon és szabad ösztriol). testsúly. Edwards. Ezek kombinált alkalmazásával a hatékonyság eléri a 95–97%-ot is. ultrahangértékek stb. Természetesen így sem lehetséges az összes fejlôdési rendellenesség kiszûrése. amelyek felvetik a kromoszómarendellenesség gyanúját. Az utóbbi idôben fedezték fel. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 119 . hét között szintén kiszûrhetôk olyan jellemzô ultrahangjelek (lapos arcél. vastagabb nyaki redô stb. A terhesség során kötelezô az ultrahangvizsgálat elvégzése. rövidebb csöves csontok. valamint egy magzati eredetû fehérje (alfa-fetoprotein) mennyiségét határozzuk meg. hogy a magzat orrcsontjának hiánya szintén kórjelzô értékû lehet. A szûrôteszt hatékonysága 70–80%-os. valamint a gyanús ultrahangmarkerek vizsgálata a második trimeszterben. A szûrések elsôdleges célja a magas kockázatú terhesek kiválasztása. dohányzás.és Patau-szindróma) kockázatát. Fontos tudni.) meghatározzuk a három leggyakoribb kromoszóma-rendellenesség (Down-. A találati arány fokozása érdekében került bevezetésre az elsô trimeszterbeli ultrahang.

Magyarul talán terhességi „mérgezésnek” lehetne lefordítani. máj stb. só. Gyakrabban figyelhetô meg elôször szülôknél. Három klasszikus tünete a magas vérnyomás (hipertónia).»NÔGYÓGYÁSZAT. a vizenyô (ödéma) és a fehérjevizelés (proteinuria). táplálkozási szokásaitól függ.) károsodását okozza. de ez a mindennapos orvosi gyakorlatban nem terjedt el. ha értéke a 140⁄90 Hgmm-t többszöri mérés során meghaladja. Jelentôségét az adja. valamint olyanoknál. magasvérnyomás-betegsége. az anya cukorbetegsége. Pontos okát nem ismerjük. így az életfontosságú szervek (agy. vese. Kórosnak tekintjük azt a bokavizenyôt. esetén. akik jelentôs súlytöbblettel küszködnek. amely reggelre sem húzódik vissza. ami csökkenti a szövetek véráramlását. ugyanakkor a szülés körüli magzati halálozási arány is magas. hogy a leggyakoribb anyai halálokok közé tartozik. amely kizárólag a terhesség alatt fordulhat elô. idült vesebetegsége „NST-non stressz teszt” a magzati szívmûködés vizsgálata. Az érszûkületek a méhlepényben akár elhalásokat is eredményezhetnek. 120 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . de gyakrabban fordul elô ikerterhességben. valamint az általános és egészségügyi kultúra színvonalával mutat összefüggést. Tünetek Vezetô tünete a magas vérnyomás. SZÜLÉSZET A terhességi toxémia A terhességi toxémia olyan betegség. és a bôr a sípcsont felett meg- Dr. Bodai Károly szülésznôgyógyász adjunktus Oka és elôfordulása Elôfordulási gyakorisága a terhes életmódjától. A vérnyomás-emelkedés hátterében a hajszálerek szûkülete áll.és zsírdús élelmet fogyasztanak. A három vezértünet közül legelôször a vizenyô szokott megjelenni. A fehérjevizelés a vese károsodásának következménye. Kórosnak tekintjük.

Rendszeres testtömegmérés. ugyanakkor zsír. hogy a magas vérnyomás gyógyszeres kezelését a terhességgondozást végzô orvos állítsa be. szív stb. s csak rendszeres testtömegméréssel fedezhetôk fel. Az ismétlôdô rohamok kómához és sajnos halálhoz is vezethetnek. hasfájás. az anya szervezetét generalizáltan érintô. vizeletvizsgálatok. A folyadékfelvétel korlátozása nem indokolt! A kórkép súlyosabb formáiban (praeclampsia). Kezelés Kezdeti tünetek esetén sokszor már a stresszmentes környezet biztosítása. magzatmozgás-számolás során ítéljük meg. akkor a terhesség befejezése indokolt a terhességi kortól függetlenül. intravénás. has stb. szinte észrevétlenül fejlôdnek ki (rejtett vizenyô). ásványi anyagokban gazdag. kezelés Mint a fentiekbôl is kitûnik. Fontos a fehérje. A vérnyomáscsökkentô gyógyszerek mellett magnézium és nyugtatók adása is szóba jöhet.) esetén minél elôbb nôgyógyászati ellenôrzô vizsgálatra jelentkezzen. Fokozottan hangsúlyozni kell a megelôzés lehetôségét. kettôs látás. látászavar. szem. Panaszok Az orvos által észlelt tünetek mellett a terhesnek kifejezett szubjektív panaszai is lehetnek: rossz közérzet. kéz. infúziós terápia) a magzat intenzív megfigyelésére is lehetôség nyílik. valamint ha testszerte (arc. gyomortáji-májtáji fájdalom stb. csökkent számú magzatmozgás észlelése stb. valamint más anyai szervek (vese. szikralátás. vérnyomásmérés.»NÔGYÓGYÁSZAT. A roham során agyvérzés. az ágynyugalom is elegendô a tünetek javulásához. A beteget ki kell oktatni.) is megfigyelhetô. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 121 .és vitamindús. Gyógyszeres kezelés csak az elôbbiek hatástalansága esetén javasolt. a magzatot is veszélyeztetô kórkép. A szubjektív tünetek megjelenése.és sószegény táplálkozás is. fülzúgás. SZÜLÉSZET tartja az ujj benyomatát. ambulanter körülmények között ismétlôdô vérnyomás-emelkedésnél kórházi felvétel javasolt. ahol az optimális gyógyszerbeviteli formák mellett (pl. régebbi nevén: farkasgörcs) az elôjele lehet. Ügyelni kell arra.) maradandó károsodásának rizikója áll fenn. A vizenyôk legtöbbször lassan. hogy szubjektív panaszok (fejfájás. A görcsroham alatt a beteg testén izomrángások figyelhetôk meg és a beteg eszméletlen állapotba kerül. Ha igazolódik a magzati veszélyeztetettség és a vérnyomást sem sikerül kordában tartani. Megelôzés. rendszeres nôgyógyászati ellenôrzô vizsgálatok szükségesek. A magzat ellenôrzése A magzat méhen belüli állapotát ultrahang-. légzésbénulás és tüdôvizenyô is kialakulhat. a magzati szívmûködés rendszeres kontrollja (NSTvizsgálat). A fehérjevizelést a terhesség folyamán elvégzett rutin jellegû vizeletvizsgálatok hivatottak felfedezni. az eclampsiának (görcsroham. Doppler-ultrahangvizsgálat. illetve erôsödése a terhességi toxémia egyik rettegett szövôdményének. mert a számtalan vérnyomáscsökkentô szer közül terheseknél mindössze néhány alkalmazható. idegrendszer. a terhességi toxémia egy igen súlyos.

elkerülendô a felesleges testsúlynövekedést. az ösztrogén.8 mmol⁄l-nél nagyobb. a terhességek 3–6%-ában jelentkezik. A magasabb vércukor fokozott magzati növekedéshez vezet. Az anyánál gyakoribbak lehetnek a fertôzések. a kortizol. vagyis nem fedezi a megnövekedett szükségletet. Az egészségügyi világszervezet (WHO) ajánlásainak megfelelôen minden kismamánál a terhesség 24. másrészt a terhesség alatt nem ritka székrekedésre is jótékony hatású. Szûrôvizsgálat Mivel átlagosan minden huszadik terhesség esetén lehet számítani a terhességi cukorbetegség kialakulására. Egyszerûen. A nagyobb vércukor-ingadozás elkerülése végett napi hatszori étkezés kívánatos. Ezek a hormonok az inzulinnal ellentétes hatásúak. hete között terheléses vércukorvizsgálatot végeznek. Magyarországon kb. Strényer Ferenc Vércukorszint-emelô hormonok A terhesség alatt sok hormon termelôdése igen nagy mértékben fokozódik. Normális esetben az anyai hasnyálmirigy több inzulin termelésével ellensúlyozza a terhességihormon-túlsúly hatását és normális marad a vércukor. A rostdús táplálkozás egyrészt lassítja a szénhidrátok felszívódását. amely adott terhesség során kezdôdik vagy annak kapcsán ismerik fel. Napi 140–180 gramm szénhidrátot tartalmazó étrendet kell tartani. vagyis az egészséges terhesekre jellemzô értéket érjük el. A kezelés alappillére a diéta. és szükség szerint a késôbbiekben esetleg meg kell ismételni azoknál. ami a szervfejlôdés (organogenezis) befejezôdése utánra esik. kardiológus fôorvos Veszélyei Fel nem ismert terhességi cukorbetegség magzati és anyai szövôdményekkel járhat. Ujjbegybôl való vércukormérés nem alkalmas a betegség diagnózisára! A szûrést korábban. ez lehetôleg a teljes terhességet figyelembe véve ne haladja meg a 8 kg-ot. Magas anyai vércukorszint esetén az újszülötteknél gyakori a tartós vércukoresés (hipoglikémia). a légzési rendellenesség. Óriásmagzat (macrosomia) csak fel nem ismert. ez sokszor önmagában is elegendô. és 28. ezért komolyabb fejlôdési rendellenesség ritkán fordul elô. a 12. A vércukormérô készülék ma már sokak számára elérhetô. akkor alakulhat ki a terhességi cukorbaj. Ügyelni kell az optimális kalóriabevitelre. hogy a vércukorérték 3 és 7 mmol⁄l közötti legyen. többször van szükség császármetszésre. A nagyobb magzat esetén gyakrabban történik szülési sérülés. ezért a korai felismerés miatt „rutin”-szûrôvizsgálatot vezettek be már évekkel ezelôtt hazánkban is. Ha az anya inzulintermelése nem megfelelô. és nagyobb a veszélye a terhességi vizenyô és magas vérnyomás kialakulásának is. Viszonylagos inzulinhatás-csökkenés következik be (relatív inzulinrezisztencia). elhanyagolt esetben fordulhat elô. Ilyen a humán choriogonadoptropin (HCG). ha 75 gramm szôlôcukor elfogyasztása után 2 órával a vénás vérben a vércukorérték 7. 30–35% zsírt és 20–25% fehérjét tartalmaz. A cukorfogyasztás kerülendô. Célunk. könnyen használható. belgyógyász. valamint a sárgaság. Az ideális étrend 40–50% szénhidrátot.»NÔGYÓGYÁSZAT. SZÜLÉSZET Cukorbetegség és terhesség A terhességi cukorbetegség (gesztációs diabétesz) a cukorbetegség olyan formája. a progeszteron stb. 122 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Gesztációs diabétesz akkor állapítható meg. Kezelés – ellenôrzés Ha a terhességi cukorbaj igazolódik. akiknél fokozott a gesztációs diabétesz kialakulásának kockázata. A mesterséges édesítôszerek biztonsággal alkalmazhatók. Az esti utolsó és a reggeli elsô étkezés közötti idôtartam ne haladja meg a 10 órát. és ezek egy része arra fogékony egyéneknél cukorbetegségre hajlamosító (diabetogén) hatású. Dr. a kezelés alapvetô feladata a normális vércukor biztosítása a szövôdmények megelôzése miatt. „Profi” dietetikussal történô konzultáció szükséges a diétás ismeretek megszerzéséhez. A cukorháztartás felborulása általában a terhesség második felében kezdôdik. emelik a vércukorértéket. héten el kell végezni.

elhízás. 7. A kezelési stratégia megbeszélése hetente-kéthetente szükséges diabetológus szakorvossal. Ez fôétkezések elôtti gyors hatású. kezelési stratégiát a szülést követô 6–8 héttel elvégzett vércukorterhelés alapján lehet eldönteni. A megfelelô kezeléshez elengedhetetlen az otthoni vércukor-önellenôrzés. általában az inzulin azonnal elhagyható. 6. korábbi terhesség „ok” nélkül megszakadt. Szülés után Szülés után – az anyai szervezet inzulin ellen ható hormonszintjei normalizálódásával – a cukoranyagcsere lényegesen javul. fejlôdési rendellenességben szenvedô gyermeket szültek. a 12.5 mmol⁄l-nél vagy az étkezés utáni 2 órás értékek 7 mmol⁄l-nél. illetve adagolja magának a kismama. magas vérnyomás. korábbi terhesség alatti gesztációs diabétesz. Az inzulinkezelés folytatása csak igen ritkán. Az inzulint „intenzív” formában adagoljuk. 9. 8. Egy újabb terhesség hasonló rizikót jelent. A végleges minôsítést és a további ellenôrzé- GESZTÁCIÓS DIABÉTESZRE HAJLAMOSÍT Korai vércukorterhelés indokolt az alábbi esetekben: 1. Az adag változik. ekkor már az elsô trimeszter végén. a terhesség elôrehaladtával általában folyamatosan nô az inzulinszükséglet. 3. 2. héten szükséges a szûrôvizsgálat elvégzése. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 123 . akkor inzulinkezelést kell bevezetni. kivételes esetben szükséges. mert a baba „éheztetése” veszélyes lehet! A vércukorcsökkentô tabletták nem alkalmazhatók terhesség alatt magzatkárosító hatásuk miatt. korábbi terhességbôl született gyermek súlya meghaladta a 4000 grammot. si. a családban halmozottan fordul elô 2es típusú diabétesz. Ilyenkor nincs értelme a diétát szorítani. Átmenetileg inzulin Ha a korrekt diéta mellett az éhomi vércukor ismételten magasabb 5. ezért minimum 3 évente a szülés után vércukorterheléses vizsgálat szükséges. A gesztációs diabétesz erôsen hajlamosít a késôbbiekben a 2-es típusú cukorbetegség kialakulására. 5. Ilyenkor az esetek döntô többségében a terheléses vizsgálat már nem mutat kóros eltérést. Természetesen az anyának továbbra is diétát javasolunk. zsíranyagcsere-zavar. 4.Vércukormérés újszülötteknél. 30 év feletti életkor. vagy ultragyors hatású analóg és szükség szerint reggel-este „közepes” hatású inzulinadást jelent.

A méhszáj tágulását segíti. a korábbi szigorú rendszabályokon és kötöttségeken – amelyeknek hátterében az infekcióktól való félelem állt – enyhítettek. anya. a családi életre való felkészítés és a terhesgondozás során kell kezdôdnie. A szülôszobák és a gyermekágyas osztályok nyitottá váltak. SZÜLÉSZET A családközpontú szülészet Prof. hogy az új szemlélet hazánkban is egyre több helyen meghonosodott. családias légkört igyekeznek teremteni a vajúdó és a szülésnél jelen lévô hozzátartozók (férj. Tudatosítani 124 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Gardó Sándor szülésznôgyógyász osztályvezetô fôorvos Függôleges vajúdási pozíció gumilabdán. hanem sokkal korábban. dr. a természetesebb. Az elmúlt évtizedek során a fejlett egészségügyi kultúrával rendelkezô országokban a szülészeti ellátás terén is jelentôs szemléletváltozás következett be. testvér) számára. A családi életre való felkészítés A családközpontú szülészet feltételei megteremtésének természetesen nem a szülôszobán. Örvendetes. emberibb környezet és bánásmód kialakítása. Barátságos. amelynek lényege az anya-újszülött-apa egység helyreállítása. mind több osztályon igyekeznek létrehozni a családközpontú szülészeti ellátás feltételeit.»NÔGYÓGYÁSZAT.

Ezen a téren még igen sok tennivalónk lenne. az aktív. Anya és újszülött együttléte Az anya és az újszülött folyamatos együttlétének a biztosítása a harmonikus testilelki kapcsolat kialakulásában óriási jelentôséggel bír. az egészségügyi személyzet csupán a statiszta szerepét tölti be. A szülés átélése nemcsak a házastárshoz. Az anya és az újszülött folyamatos együttléte biztosítva van. hanem az anyagiak hiánya az oka. megfelelô érzelmi támaszt nyújt a feleségének.). Sürgôs feladatunk osztályainkon megteremteni ezeket a feltételeket. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 125 . értük történik minden. Együttszülés A családközpontú szülészet fontos eleme a szülôszobán a férj jelenlétének biztosítása. A terhesség alatti pszichés támogatás. a szülés az eddiginél barátságosabb. labda. A nôknek vitathatatlanul jogos igénye. Annak Alternatív pozíciók Lehetôséget igyekszünk nyújtani az alternatív szülési és vajúdási pozíciók igénybevételére (szülôszék. fél órán belül mellre is tesszük. elérése. A terhesnek éreznie kell. védônô. megóvva terheseinket attól. ôk vannak a központban. Az együtt szülés alapvetô feltétele az egyágyas vajúdó-szülô szobák kialakítása. mostoha körülmények elôl felelôtlen csábítások és ígéretek hatására a természetes szülés reményében a kórházi osztály által nyújtott biztonságot nélkülözô veszélyes körülmények közé kerüljenek. Rendkívül fontos már a gondozás során a megfelelô partneri viszony kialakítása. Az újszülött a kétórás szülôszobai megfigyelési idôszak alatt végig az anya mellett marad. hogy ezen feltételeket nem tudjuk az elvárt módon biztosítani. amelynek célja a pszichés támogatás. A korszerû terhesgondozás és a szülésre való felkészítés multidiszciplináris feladat. mégis kedvezôtlen esetben az egészség súlyos károsodásával járhat. A hagyományos terhesgondozás során korábban elsôsorban a veszélyeztetett terhesek kiszûrésére. hogy a rideg.»NÔGYÓGYÁSZAT. neonatológus. sôt. a pozitív reflexek kialakítása. amelyeknek a berendezése nem emlékeztet a kórházra. mert csökkenti a vajúdó szorongását és félelmét. hogy ô és a magzat a fôszereplôk. gyógytornász. Ez utóbbi a családközpontú szülészet meghatározó része. szülésznô és más szakterületek képviselôinek zavartalan együttmûködése révén lehet csak eredményes. hanem a gyermekhez fûzôdô kapcsolatot is erôsíti és elmélyíti. gyengéd gondozás eredménye a szülészeti szövôdmények csökkenésében (spontán vetélés. hogy bár a terhesség és a szülés nem betegség. amely számos szakember. az élettani állapotok megtartására és a súlyosabb szövôdmények megelôzésére helyeztük a hangsúlyt. koraszülés) is megmutatkozik. nem a megfelelô szemlélet. Azonnali bôrkontaktust hozunk létre a magzat megszületése után. szülész. SZÜLÉSZET kell a leendô anyákkal. hanem pozitívan élje meg a szülést mint életének legfontosabb eseményét. hogy életük legnagyobb eseménye. tudatos részvétel elôsegítése. hogy a terhes ne elszenvedje. családiasabb légkörben és környezetben történjen. Az együttlét már a szülôszobán kezdôdik. és ez különösen vonatkozik az elsô órákra és napokra. A gyermekágyas osztályon az ápolás a folyamatos együttlétet biztosító „rooming-in” rendszerben történik. Lelki és testi felkészítés Kevés figyelmet szenteltünk a terhesek pszichofizikai (lelki és testi) felkészítésének. a szeretetteljes. klinikai pszichológus. fürdôkád stb.

fájdalomtûrô képességét. a születés utáni pillanatok komfortjával (csendes. nálunk az akupunktúra a szakemberhiány miatt nem igazán elterjedt. esetleg hozzátartozó jelenléte önmagában is megnyugtató hatású.) befolyásolja. valamint a módszer gyakori hatástalan- 126 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . neveltetés. ön- Hipnózis A hipnózis a megfelelô személyi feltételek hiánya. Gyógyszeres eljárások • Az inhalációs analgézia (belégzéses fájdalomcsillapítás) során leggyakrabban dinitrogén-oxid (kéjgáz)-oxigén egyenlô arányú keverékét alkalmazzuk. Hátránya. hasznos reflexkapcsolat kiépítését jelenti. egyszerû és általában hatékony módszer. A magzatburok megrepedését követôen a méhûri felszálló fertôzés veszélye miatt nem igazán javasolt. ami a félelem-feszültség-fájdalom kóros öngerjesztô körét szakítja meg. amelynek szülés alatti megfelelô aktiválásával biztosítható a fájdalomcsillapítás. A fájdalomcsillapító eljárások a kellemetlen érzeten túl a szorongást. késleltetett köldökzsinór-lefogás) érünk el jó eredményt. hogy a szer a szülôszoba levegôjét szennyezi (személyzet). környezet stb. csökkenti a szorongást. Az izomzat elektromos ingerlése TENS (transcutanous electric nerve stimulation) során a gerincoszlop két oldalára felhelyezett két-két elektróda a szülés elsô szakaszának fájdalmait képes csökkenteni. A pszichoprofilaxis (lelki megelôzés) még a terhesség alatt új. hogy a hagyományos kínai orvoslás részét képezi. nyugodt félhomály. Hidroterápia A hidroterápia (kádban vajúdás) csak bizonyos mértékû fájdalomcsökkenést idéz elô. félelem nélküli szülés. Gyors. sága (nem hipnogén alany) miatt csak ritkán alkalmazott eljárás. Dr. amellyel szinte minden nô találkozik. SZÜLÉSZET A szülési fájdalom csillapítása A fájdalom általában betegségekhez köthetô. a szülési fájdalom viszont egy élettani jelenség. biztonságos. pillanatnyi pszichés állapot. Az apa jelenléte Az apa. az átmenet traumától mentes biztosításával. a deréktáj óvatos masszírozásával is jótékonyan befolyásolja a vajúdó közérzetét. félelmet és kifáradást is hatékonyan csökkentik. A terhes nôk legjobban a szülést kísérô fájdalmaktól tartanak. Maár Róbert aneszteziológus. gyógyszer nélküli fájdalomcsillapító eljárás a természetes. háborítatlan születésnél a külvilágba érkezés. A fájdalomérzet megélése. Annak ellenére. folyamatos adagolás mellett euforikus állapot. relaxációs hatása azonban kiváló. ezáltal a magzat. a megélt fájdalmat. a férj. szülésznôgyógyász fôorvos Nem gyógyszeres eljárások A legegyszerûbb.»NÔGYÓGYÁSZAT. illetve újszülött állapotára elônyösen hatnak. Erôszakmentes. agyi tudatosulása nagy egyéni eltéréseket mutat és rendkívül sok tényezô (kultúra.

szükség esetén ismétlésre van lehetôség. hanem életük egyik legfelemelôbb élményeként éljék meg. melyen keresztül akár folyamatosan kis mennyiségû helyi érzéstelenítô oldatot adagolunk. ha a magzat légzését enyhe fokban gátolják. mely a belégzés felfüggesztésével egy percen belül megszûnik. Ez a ma ismert leghatékonyabb fájdalomcsillapító eljárás. esetleg simaizom-lazítóval kombinálva. egyszerû. mind a magzati szövôdmények jó része kivédhetô a gerincközeli eljárások alkalmazásával. téses érzéstelenítési módszert szinte teljesen kiszorította a napi gyakorlatból. Hátrányaként átmeneti enyhe vérnyomásesés. hogy a szülést a kismamák ne elszenvedjék. nagyon biztonságos. hogy a fájdalomcsillapító eljárások széles tárháza áll rendelkezésre ahhoz. Vezetéses érzéstelenítés A leggyakrabban alkalmazott formája az EDA (epidurális anesztézia). A kábító fájdalomcsillapítók és nyugtatók. kontrollvesztés léphet fel.»NÔGYÓGYÁSZAT. Hátrányos lehet. SZÜLÉSZET Epidurális kanül bevezetése gerinc közeli érzéstelenítés során. a biztosan megindult szülés alatti fájdalmat kellô hatékonysággal csökkentik. Császármetszés esetén Ma már a mûtétek kevesebb mint 20%-a történik altatásban. ez azonban gyógyszeresen megszüntethetô. veszélytelen. • Vénásan vagy izomba adható fájdalomcsillapítók. mely a többi veze- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 127 . Helyi érzéstelenítés A gátmetszéshez leggyakrabban alkalmazott eljárás. mivel mind az anyai. Megfelelô személyi és tárgyi feltételek mellett a gerinc közelébe egy vékony katétert vezetünk fel. Fentiekbôl is látható. kevesebb mint 1%-ban napokig tartó fejfájás említhetô.

asztma esetén. A kezelés során különleges tûket szúrnak a testbe. keringési rendellenességek. Ma már lézerrel is végeznek akupunktúrát. általában 3–10 mm mélyre. hogy a világ számos. Lehetnek nyílszerûek vagy hegyesek. az erôvonalak (meridiánok) mentén helyezkednek el. A terápiát végzô szakemberek állítják. ilyen típusú beavatkozásokat végeztek. SZÜLÉSZET Akupunktúra Az akupunktúra ôsi kínai gyógymód. a kezelés során keletkezô diszkomfort érzés minimális.»NÔGYÓGYÁSZAT. amelyek szabályosan. mivel régészeti leletekben találtak olyan hegyes köveket. mert elektromos ellenállásuk különbözik a bôr más régióinak ellenállásától. hanem lézerfénnyel kezelik. mára azonban sokféle betegséget kezelnek akupunktúrával. amelyekkel valószínû. szülésznôgyógyász fôorvos Tûket szúrnak a testbe Az akupunktúra bizonyítottan hatékony gyulladásos betegségekben. A tûket természetesen nem találomra. Pontos idôbeni eredetét nehéz lenne meghatározni. Petefészek-mûködést serkentô Mindezek után nem véletlen. hogy idôszámításunk elôtt több ezer évvel alkalmazhatták. de tény. 128 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . igen vékonyak. sterilek. de az aktív pontok mûszerekkel érzékelhetôk. e reagálás nélkül nem is várható jó eredmény. A tûk egyszer használatosak. Nem alkalmazható daganatos betegségekben és idôskori leromlás esetén sem. amikor az akupontokat nem tûvel. hogy bizonyos fájdalmaknak jelentkezniük is kell a tû beszúrása esetén. hanem a test biológiailag aktív pontjaiba szúrják. Kôrösi Tamás A test blokkolt energiái A vékony tûk révén felszabadulnak a test energiapályáinak blokkolt energiái. és segíthet a szenvedélybetegségektôl való megszabadulásban is. meddôséggel foglalkozó intézetében kiegészítô terápiaként kezdték el alkalmazni az akupunktúrát a gyermektelenség kezelésében. Dr. a hagyományos kínai orvoslás egyik ága. A meridiánok nem rendelkeznek semmiféle anyagi struktúrával. Az akupunktúra bizonyítottan hatékony számos betegségben. gerincproblémák. Régen az eljárást csak fájdalomcsillapításra használták.

) zavart szenved. valamint sikertelenségektôl való félelem leküzdésében is szerepet játszhat. az akupunktúra redukálja a stressz mértékét. valamint növeli a véráramlást a méhben és a petefészkekben. igazolták. meddôséggel foglalkozó folyóiratban három egymástól független munkacsoport számolt be az akupunktúrával elért eredményekrôl a gyermektelenség kezelésében. és így a beágyazódásra igen kedvezô hatással lehet. Az is valószínû. A korábbi tudományos munkák. ha a kezelések ideje alatt a párok felkészülése (injekciók beadásának nehézsége. amelyek pszichés szempontból elemezték a meddô párok helyzetét. Az embriók visszaültetése elôtt és után 25 perccel elvégezve az akupunktúrát. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 129 . SZÜLÉSZET Feltételezték. valamint két nappal utána végezték el. az akupunktúra kedvezô hatása nem csupán megelôzô. Csökken a stressz A végsô következtetések egyértelmûek voltak: további „placebo” tûkkel végzett esetek szükségesek az egyértelmû hatásosság kimondásához. hiszen nem volt (jegyezzük meg: etikailag nem is könnyû) megfelelô kontrollcsoport. Az eltérés pozitív irányban egyértelmûen szignifikáns volt. Jelentôséggel bír a petefészek-mûködést serkentô agyalapimirigy-hormonok (gonadotropinok) termelôdésében.»NÔGYÓGYÁSZAT. Ez év májusában a legrangosabb. Az elsô tanulmány 2002-ben látott napvilágot. Hasonló eredményre jutott a másik munkacsoport is 116 páciensen alkalmazva az akupunktúrát. szignifikáns terhességiráta-növekedést írtak le a lombikkezeléseket követôen. a növekedett terhességi arány mellett a vetélések számának csökkenését is tapasztalták. fájdalomcsillapító hatású vegyületek összefoglaló neve. Az akupunktúrás kezelést egy nappal a beültetés elôtt. A dánok által készített tanulmány a terápiába vett „lombik”-csoport mellé kontrollcsoportot is felállított. Az endorfin az agyban található. Abban azonban mindenki egyetértett. a munkahelyi problémák stb. hogy a megtermékenyített petesejt beágyazódásának valószínûsége akár harmadával is csökkenhet. hanem a beavatkozásokkal járó. akiknél szintén embrióbeültetést végeztek akupunktúra nélkül. az ausztrál team nem talált szignifikáns növekedést a terhességi rátában. Tanulmányok Két évvel késôbb végzett tanulmány során másik orvoscsapat is hasonló eredményre jutott. míg a harmadik. A munkát mások komoly kritikával is illették. hogy a tûk beszúrásának következtében megváltozik a központi idegrendszerben a béta-endorfin-kiválasztódás. sôt. a fájdalomérzés szabályozásában játszanak fontos szerepet. hogy a gyermektelenség önmagában is stresszhelyzethez vezet. tovább növelve a gyermektelen párok esélyét a várva várt terhességre.

a diagnózis felállítását követôen azonnal mûtéti beavatkozást tesz lehetôvé. Drozgyik Csaba szülésznôgyógyász szakorvos Ultrahangos vágóolló alkalmazása laparoszkópos mûtét során. amikor a nôgyógyászati mûtétek jelentôs része – amelyeket régebben hasmegnyitással (laparotómiával) oldottak meg – endoszkópos úton is kivitelezhetô. – hiszteroszkópia. az endoszkóppal történô megtekintése és esetleg mûtéti beavatkozás végzése. Használatos egy olyan betegség diagnosztikájában. SZÜLÉSZET A nôgyógyászati endoszkópia Dr. A legnagyobb fejlôdés talán a méhen kívüli terhesség diagnosztikájában és mûtéti megoldásában következett be. elváltozások megállapítása) célból. gyakorlott team közremûködését igénylô. más néven hastükrözés a hasûri szerveknek a hasfalon keresztül bevezetett speciális optikai eszközzel.»NÔGYÓGYÁSZAT. ez az endometriózis. Laparoszkóp segítségével ma már döntô többségé- 130 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . hogy ez a fejlôdés egyben a nôgyógyászati sebészet jövôje is. meddôséget és amely mérete folytán gyakran csak laparoszkóppal diagnosztizálható. Az elmúlt két évtizedben jelentôs haladás következett be az endoszkópos sebészet területén. Alkalmazható diagnosztikus (betegségek. altatásban végzett mûtéti beavatkozás. A nôgyógyászati laparoszkópia Speciális. jelenleg a nôgyógyászati laparoszkópos sebészet olyan fejlôdési szakaszba érkezett. Használjuk a meddôség diagnosztikájában: megtekinthetôk a petefészkek. A nôgyógyászati endoszkópia alapvetôen két részbôl áll: – laparoszkópia. amely nagyon gyakran okoz tartós alhasi fájdalmat. Amennyiben szükséges. A nôgyógyászati laparoszkópia. a petevezetôk átjárhatóságának vizsgálata végezhetô. Napjainkra egyértelmûvé vált.

a rövidebb posztoperatív (mûtét utáni) gyógyulási idô. esetleg azon mûtéti beavatkozások végrehajtása. mint a laparoszkópia – diagnosztikus. Gyakran végezzük ezzel a modern technikával a petefészekciszták eltávolítását. hosszan tartó erôs vérzések végleges megoldására anélkül. ben korai. A nôgyógyászati hiszteroszkópia A nôgyógyászati hiszteroszkópia (méhtükrözés) lényege a méhüreg és a nyakcsatorna belsô felszínének diagnosztikus. nélkülözhetetlen és hatalmas fejlôdést mutató technikája. illetve hagyományos mûtéti beavatkozásokra (egészségügyi kaparás) nem reagáló. biztonságos. modern. Használható – hasonlóan. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 131 . Az operatív nôgyógyászati laparoszkópia egyik legszebb példája a korai méhen kívüli terhesség szervmegtartó technikája. Ezen rövid altatást igénylô beavatkozással a meddôségi kivizsgálás során megállapítható a méhnyálkahártya épsége. azonnal operatív technikaként is. Nem jelentéktelen a rövidebb kórházi tartózkodás és ennek gazdasági elônyei sem. Alkalmazható még a hiszteroszkópia gyógyszerekre.»NÔGYÓGYÁSZAT. optikai vizsgálata. a gyorsabb rehabilitáció. és ha szükséges. Elônyei A laparoszkópia elônye a hagyományos laparotómiával szemben az általában kisebb mûtéti megterhelés. hiszteroszkópia) végzése természetesen kockázattal is jár. a méh falán észlelt kisebb miómák mûtéti eltávolítását. Kockázat Az endoszkópos beavatkozások (laparoszkópia. A felismerés egyben indikációt jelent a laparoszkópos mûtéti eljárás végzésére. Az endoszkópia a modern nôgyógyászati diagnosztika és mûtétes terápia egyre fontosabb. mint a hagyományos hasmegnyitás során. a méh vagy a környezô szervek (hólyag. hogy a méhet eltávolítanánk. panaszokat még alig okozó stádiumban ismerjük fel ezt az életveszélyes állapotot. mely sokkal precízebben elvégezhetô. a méh esetleges fejlôdési rendellenessége és a petevezetôk szájadékainak épsége. mióma operatív eltávolítása is egy altatásban elvégezhetô. Lehet fertôzés. de elôfordulhat. A méh üregében felfedezett polip. végbél) sérülése. SZÜLÉSZET Mûtéttechnikai szempontból az igazoltan kevesebb mûtét utáni összenövés a hasüregben és a kisebb behatolásokból eredô esztétikai elôny. Szerencsére nem gyakori.

és hajlamosak a kiújulásra (recidívára). hogy sejtjeik szabályozatlan.és a vérképzô rendszer rosszindulatú elváltozásai után a 6–7–8. helyen állnak a méhnyak. Évente 50–60.és középkorban (50–60 éves korig) általában jóindulatúak. Kelemen Szilárd A méhnyak malignus elváltozásai A méhnyak malignus elváltozásai azonban már 30%-át teszik ki a tárgyalt daganatoknak. A hüvelyen és petevezetékeken elhanyagolható számban jelentkeznek. Leggyakoribb a rendellenes vérzés (elhúzódó és⁄vagy bôvebb menstruáció. ember daganatos betegség miatt hal meg. esetleg nedvezô területek.000 fôt. vagy a rendszeres havi vérzések megszûnése után évekkel visszatérô vérzés a legjellemzôbb tünete. lágyéki nyirokcsomó-duzzanat megjelenése rosszindulatú elváltozás gyanúját veti fel. 60 éves kor felett az erôs viszketés. Minden 4. A jóindulatúak (benignus) a környezô szövetekbe. vetélés. a szív és keringési rendszer eredetû halálokok mögött a második helyet foglalja el 25%-os gyakorisággal. 50–60 éves korban fordul elô a bûzös. tüdô.5%-ban). a szervezet számára haszontalan szaporodásban vannak. vérzés. 5%-a innen indul ki. A rosszindulatúak (malignus) esetében a daganatsejtek behatolnak a környezô szövetekbe. Rosszindulatú elfajulására minimális az esély (0. inkább maguk elôtt tolják azokat. méhtest és a petefészek daganatai. a nôknél a második helyen állunk. Napjainkban már a megelôzô állapotát ki lehet szûrni és 100%-osan gyógyítani! A bôvebb folyás. A célzott és szervezett szûrôvizsgálatokkal a méhnyakrákos halálesetek legalább 25–30%-a megelôzhetô lenne. Az egy idôben élô összes daganatos betegek száma megközelíti a 300. A nôk között az emlô. méhnyakból. gömbszerû gócokból álló daganatok. 33. viszketô. szervekbe nem törnek be. gyakorta tokkal vannak körülvéve. méhtestbôl és petefészekbôl kiindulók az említésre méltók gyakoriságuk miatt. polip. melyek a méhfalban való változatos elhelyezkedésüknek és nagyságuknak köszönhetôen különbözô panaszokat okozhatnak.1–0. végbél. könnyen szétválaszthatók az ép és daganatos területek. véres váladékozás vagy szexuális együttlét utáni vérezgetés hívhatja fel a figyelmet a rendellenességre. a nôk 20–25%-ában kimutathatók. Ilyenkor méhkaparással 132 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV .000⁄év daganatos haláleset történik. Az összes malignus nemi szervi daganatok kb. szülésznôgyógyász adjunktus A daganatokról A daganat (tumor) elnevezés olyan szövetszaporulatot jelent. a vastagbél.és rosszindulatú daganatok megegyeznek abban. A nôi szervek daganatai A nôi szervek daganatai közül a szeméremtestbôl. vörös foltok. húslészerû folyás. közeli vagy távolabbi áttétet (metasztázist) adnak. SZÜLÉSZET A nôgyógyászati daganatok Magyarországon a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási aránya rendkívül kedvezôtlen. a lencsényitôl a dió nagyságig terjedô bôrképletek. lassan növekvô fehér vagy esetleg A méhtest rosszindulatú daganata A nemi szervi rosszindulatú tumorok 35%-a a méhtestbôl indul ki. növedék vagy fekély. Miómák A méhtestbôl kiinduló jóindulatú daganatok (miómák) a nôi szervezet leggyakoribb daganatai. ezzel a számmal világviszonylatban a halálozásban férfiaknál az elsô. Mivel a jóindulatú elváltozások (méhszájseb. alhasi fájdalom. hiszen felismerni csak méhszájszûréssel (kolposzkóp). ezért van hangsúlyos jelentôsége az évenkénti nôgyógyászati vizsgálaton való megjelenésnek. A jellemzô életkor 35–65 év. piros. kemény. Dr. meddôség. Ezen a méh belsejét bélelô méhnyálkahártya burjánzását értjük. Ezek lehetnek gyulladt. szemölcs) külsô megjelenésében gyakorta nem különíthetô el a rákmegelôzô elváltozásoktól.000 embernél diagnosztizálnak daganatot és kb. Jól körülírt. amely a sejtmûködés szabályozási zavarain alapuló folyamatos sejtosztódás következménye. a nyirok. A szeméremtesten kialakuló elváltozások fiatal.»NÔGYÓGYÁSZAT. A jó. közti vérzések). de a biológiai viselkedésük eltér. illetve sejtmintavétellel (citológia) lehetséges. ugyanis a méh izmos falából csak nagyon ritkán alakul ki malignus tumor. bôr. nyomási tünetek.

tapintás. azonban sokszor csak mûtét kapcsán lehet pontos diagnózist felállítani. víztiszta folyadékot tartalmazó ciszták). Ennek oka. hogy a lefolyása lassú és a prognózisa jobb. mint a méhnyak. Viszonylag egyszerû és nem költséges eszközökkel (megtekintés. fájdalom. hányinger) már elôrehaladottságot jeleznek. bizonyos esetekben még beavatkozást sem igényelnek (5 cm-nél kisebb. Az ultrahangvizsgálat (UH) segíthet a felismerésben. melynek sikere közel 100%. azonban e ráktípus elôzetes szûrésére nincs megfelelô módszerünk. A korai stádiumban megkezdhetô volna a kezelés. nincs megbízható szûrômódszerünk. SZÜLÉSZET szövettani mintát kell venni. citológia) eredményesen csökkenthetnénk a végzetes eseteket. Némi optimizmust adhat. hasûri folyadék leszívása). A petefészek rosszindulatú daganatai Hazánkban a petefészek rosszindulatú daganatai a nemi szervi daganatok között elôfordulásukban a 3. helyen állnak (25%). Összefoglalás Megállapíthatjuk. Felismerhetnénk a rákmegelôzô állapotokat a rendszeres orvoshoz járással. A halálozást tekintve azonban megelôzik a méhtest és méhnyak tumorait. . Fiatalabb korban a petefészken kialakult elváltozások inkább jóindulatúak. fogyás. A bôséges velôszerû kaparék alátámasztja gyanúnkat a rosszindulatúságra.és petefészekráknak. ultrahangvizsgálat. Diagnózis minden esetben szövettani mintavétellel állítható fel (mûtét közbeni kimetszés. hogy korai stádiumban nem adnak tünetet. székrekedés). hogy a nôgyógyászati daganatok nagy részét szûréssel megelôzhetnénk. amikor a kezelés lehetôségei már korlátozottak. Leggyakrabban a menopauza (utolsó menstruáció) után fordulnak elô. Rosszindulatú petefészekciszta váladékának leszívása. Az általános tumortünetek (gyengeség.»NÔGYÓGYÁSZAT. a környezô szervek nyomási tünetei (székelési-vizelési inger. Csak elôrehaladott stádiumban ismerjük fel. a has megnövekedése hívhatja fel a figyelmet. alhasi feszülés.

Ha az elváltozás nagyobb. mint a mûtét. többlépcsôs folyamat. Korai felismerés és kezelés mellett az 5 éves túlélés 85%-os. A mûtét alapelve a tumoros szövetek teljes eltávolítása a környezô ép szövetek egy részével együtt (radikális mûtét). a mióma kiágyazása is sikeres lehet. ha panaszokat okoznak vagy bizonyos nagyságot meghaladnak. Kelemen Szilárd Mûtét A rákmegelôzô állapotokban. Dr. testhômérséklet mesterséges megemelése) kiirtsuk úgy. a IV.és sugárterápiában jártas onkológus határoz meg. hormonterápia. hogy a daganatos sejtek anyagcseréje különbözik az ép sejtekétôl. Ebbôl sorozatmetszeteket készítve a folyamat mélységi kiterjedése megállapítható mikroszkóppal. amikor a daganat csak minimálisan terjed túl a méhnyak határain. Ezért a különbözô szteroidos vagy ösztrogéntartalmú kenôcsökkel való kezelés eredménytelensége esetén mûtéti kimetszést kell végezni és mikroszkópos diagnózist felállítani. Az osztódóban lévô daganatsejt érzékenyebb a sugárra. így a különbözô gyógyszerekre (citosztatikumok) eltérôen reagálnak. még gyermeket vállalni akaró nôk esetén a méh megtartása. illetve a II. valamint a kismedencei nyirokcsomók is eltávolításra kell hogy kerüljenek. gyakori elôfordulású miómákat. hogy a kiújulás (recidiva) kialakulásának lehetôségét a minimálisra csökkentsük. melyek késôbb kezelés nélkül rosszindulatúvá válhatnak és a már egyértelmûen kialakult. elpusztulhatnak. a hüvely felsô harmada és a méh melletti kötôszövet. mint az egészséges sejt. a szövettani diagnózist felállító patológus. célszerû eltávolítani a méhhel együtt. A daganatellenes kezelést úgy kell megváltoztatni. SZÜLÉSZET A nôgyógyászati daganatok kezelése A daganatos betegségek gyógyítása összetett. akkor a méhet el kell távolítani a petevezetékkel és a petefészekkel együtt.»NÔGYÓGYÁSZAT. szülésznôgyógyász adjunktus Sugárkezelés A sugárkezelés (irradiatio) alapja az ionizáló sugárzások sejtpusztító hatása. Mûtéti megoldást csak az I. stádiumban az 5 éves túlélés 85%-os. hogy az elsôdleges gócot (primer tumor) és az esetleges áttéteket (metasztázis) minél teljesebben vagy mûtétileg eltávolítsuk. Amennyiben sikerült a kóros hámot egészében kimetszeni. végbélre terjed vagy távoli áttétet ad) 10%-os. 134 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . szeméremtest és gyakorta a lágyéki nyirokcsomók mûtéti eltávolítását kell végezni. ha a beteg általános egészségi állapota megengedi. nem operálható betegek esetében a méh besugárzása közel olyan eredményes lehet. illetve a kemo. stádiumban (ha a húgyhólyagra. Méhnyálkahártya-daganat Szeméremtest-daganat A szeméremtesten korábban már leírt jóindulatú elváltozások gyakran nehezen különböztethetôk meg a rosszindulatúaktól. akkor további teendô nincs. Daganatsejtek jelenléte esetén. A környéki és a kismedencei nagyerek mentén elhelyezkedô nyirokcsomó eltávolítása csökkenti a kiújulás esélyét. Idôs. de korai stádiumú betegségekben az elsôdleges kezelés a mûtét. A többi esetben a kemoterápiával kombinált sugárkezeléstôl várunk javulást. Mûtét után sokszor szükséges sugárkezelés. A méhnyakrák A méhnyak rákmegelôzô állapotaiban (méhszájtükrözéssel kóros terület. Miómák A méhtest jóindulatú daganataihoz sorolt.. Fiatalabb. melyet a nôgyógyász. a Ha méhkaparással rosszindulatú méhnyálkahártya-daganat állapítható meg. a daganat mélyebbre terjed. akkor az egész méh. vagy egyéb kezeléssel (kemoterápia. sugárkezelés. Az I. stádium bizonyos eseteiben van értelme választani. P3-P4-P5-ös citológia) a méhszájból kúp alakú szövetdarabot távolítanak el (konizáció). Kemoterápia A daganatok kemoterápiája azon alapszik.

»NÔGYÓGYÁSZAT. Humán papilloma vírus A humán papilloma vírus (HPV) szexuális érintkezés útján terjed és mára bebizonyosodott. SZÜLÉSZET Kolposzkópos vizsgálat. de szerencsére csak nagyon kis hányadnál okoz a vírus a méhnyakban maradandó elváltozást. az összes emberi daganat 6%-a HPV eredetû. akkor általános szabály. Sôt. Ezzel javul a beteg általános állapota és a mûtét utáni gyógyszeres (citosztatikus) kezelés számára kedvezôbb feltételeket biztosítunk. amely HPV-ellenes hatású. Fiataloknál végzett. hogy a méhnyakrákos esetek csaknem 100%-ában a HPV-vírusnak oki szerepe van. 2007-tôl Magyarországon is elérhetôvé vált az az oltóanyag. A szexualitás megkezdése elôtt beoltott serdülôk. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 135 . illetve a szexuálisan aktív nôk esetében a védettség kialakulása a méhnyakrák kialakulásának esélyét lényegesen csökkentheti. Mivel sokszor elôrehaladott állapotban ismerjük csak fel a petefészekrákot. az 5 éves túlélés 25–30%-os. túlzottan kiterjesztett mûtét a teherbe esési esélyeket csökkenti. A fertôzések jelentôs része 3–18 hónap alatt eltûnik a szervezetbôl. A magyar nôk 17–18%-a fertôzött HPV-vírussal. hogy a daganatszövet lehetô legteljesebb eltávolítására kell törekedni. Petefészek-daganat A petefészek-daganat gyanúja fiatal és idôsebb korban egyaránt mûtéti javallatot jelent. Amennyiben a rosszindulatú elváltozás igazolódik (akár a mûtét ideje alatt elvégzett gyorsfagyasztásos szövettani vizsgálattal). a túlzottan konzervatív „kis” mûtét pedig az életet veszélyezteti.

A természetes öregedési folyamat részéhez tartozik a petefészkek sorvadása. az éjszakai verejtékezés és a hirtelen kezdôdô szívdobogásérzés. Likár Zsolt szülésznôgyógyász adjunktus Megszûnik a menstruáció A hormonhiányos állapot miatt megszûnik a menstruáció. memóriazavarok. Ilyenkor kezdôdnek a hormonfüggô lelki problémák. Rövid távon (fôleg a menopauza körüli idôszakban) jelentkeznek a legjellegzetesebb változókori panaszok. mely hatékonyan gyógyítja az ösztrogénhiányos tüneteket. melyek egyéntôl függôen különbözô erôsségûek és különbözô idôtartamúak lehetnek. depresszió. vizelettartási rendellenességek). Ezzel egy idôben alakulnak ki a hormonhiányos panaszok. fáradékonyság. hogy a vastagbéldaganatok kialakulásánál jelentôsége van az ösztrogénhiánynak. a nemi vágy csökkenése. A hosszú távú ösztrogénhiány Öt év után egyénfüggôen alakulnak ki a nemi szervek sorvadásával kapcsolatos állapotok (hüvelyi panaszok. életév között van. a vérzészavarok és a klasszikus klimakteriális „hármas” tünetei. más néven klimaktérium egy átmeneti idôtartam a nôk életében. Ezek: a hôhullám. Az utolsó vérzés idôpontját nevezzük menopauzának. A hosszú távú ösztrogénhiány miatt a nôk egyharmadánál drámai csontvesztés alakul ki (oszteoporózis). Ilyenkor a hormontermelô tüszôk száma elfogy. SZÜLÉSZET A nôk változókori panaszai A változókor. az önbizalomvesztés. Számos kiváló gyógyszer van forgalomban.»NÔGYÓGYÁSZAT. és számos központi idegrendszeri leépüléses betegség (pl. mely átlagosan a 49–50. 136 GYÓGY-ÍR . ezáltal a nôi hormonok (ösztrogének) szintje nagyon lecsökken. illetve a bôr kollagénvesztésének kialakulásában (ráncosodás). A hormonpótlás Fentiekbôl logikusan következik a hormonpótlás javaslata. Biztonsággal állítható. aki hajlamos érelzáródásos (trombózis) megbetegedésre. Az ösztrogénszintek gyors csökkenése az eltelt idô függvényében alakítja ki a hormonhiányos tüneteket. A hosszú távú hormonhiánnyal összefüggésbe hozható az érelmeszedési folyamatok (arterioszklerósis) kialakulása.és bôrszárazság. mely a termékeny életszakasz és az öregségi állapot (éltes kor) között van. Hasonlóan szerepe van a hormonhiánynak a haj. A hosszú távú (7–20 év) ösztrogénadás mini- Dr. a koncentrációs képesség csökkenése. A páciensek kis százaléka. Alzheimer-kór). csak egyéni mérlegelés alapján kaphatja a kezelést. Bizonyos mellékhatások miatt nem mindenki részesülhet hormonpótlásban.

gyógyítani nem kívánt szerveken hatásuk semleges. ezért napjainkban a rövid távú (1–6 év) ösztrogénpótlást alkalmazzuk. gyógynövények alkalmazása csak enyhe panaszok esetén sikeres. krém. Kibôvült a gyógyszerek szervezetbe bejuttatásának lehetôsége is. SZÜLÉSZET mális mértékben (1–5 ezrelék) emelheti az emlô rosszindulatú megbetegedéseinek számát. A hormonpótlás a huszadik század második fele óta egy orvostudományi sikertörténet. hüvelykrém. orrspray. amely nem indukálja a rosszindulatú betegségek elôfordulását.»NÔGYÓGYÁSZAT. Az alternatív kezelésként kínált gyógyhatású készítmények. implantátum alkalmazására is. . amelyek csak a szándékolt célszerven fejtik ki hatásukat. a korábban létezô tabletta és injekció mellett lehetôség van bôrtapasz. mely a szenzációhajhász negatív médiakampány ellenére napjainkban is a változókori panaszok leghatékonyabb gyógymódja. Számos nemzetközi kutatás foglalkozik újabb vegyületek kifejlesztésével. míg másik. Legkorszerûbbek azok a gyógyszerek.

.

140. 146. 148. 151. 147. 156. 158. Az egészséges csecsemô táplálása Fehérjeigény gyermekkorban Mikor forduljunk a házi gyermekorvosi ügyelethez? A láz és hatékony csillapítása A gyomor-bél hurut Az akut felsô légúti betegségek Légúti idegen testek Újraélesztés csecsemôés gyermekkorban Gyermekgyógyászat . 153.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2 éves korig javasolja a szoptatást. Nincs még egy ilyen táplálék. gondoskodást közvetít. hogy az AIDS. ezért inkább fogyaszt. A csecsemô az elsô félévben havi 600 grammot. tbc kórokozói átmennek az anyatejjel a csecsemôbe. a bélrendszeri fertôzésektôl megvéd. Az anyatej fontos védôfaktorokat is tartalmaz. kényelmes. Az emlôt szopáskor teljesen ki kell üríteni. amely ilyen tökéletes lenne. optimális táplálékot. hepatitis B. ásványi anyagokat. egyéves korára megháromszorozza születési súlyát. fehérjét. Az anyatejjel szemben nincs allergia. Hômérséklete optimális. A kiürített emlô a szopáskor vagy fejéskor történô bimbóingerléssel együtt fokoz- Az anyatej a legtökéletesebb táplálék. Szoptatás mellett a teherbe esés valószínûsége csökken. a második félévben havi 500 grammot gyarapodik átlagosan. Muzsay Géza megkapná a megfelelô támogatást. ha megfelelô önbizalommal rendelkezne és Elôny a babának és a mamának Fontos azonban tudni. folyadékot. házi gyermekorvosi ellátás megyei szakfelügyelô fôorvosa Anyatej hat hónapig Az elsô 6 hónapban a csecsemô számára legoptimálisabb táplálék az anyatej. . Az anyatej összetételénél fogva 6 hónapos korig maradéktalanul biztosítja a növekedéshez és fejlôdéshez szükséges energiát. gyorsabb szellemi fejlôdést biztosít. olcsó. mert jelentôs mértékben kihat a csecsemô és az anya egészségi állapotára. védelmet. vitaminokat. Dr.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT Az egészséges csecsemô táplálása A megfelelô táplálás alapvetô fontosságú a gyorsan növekvô és fejlôdô szervezet számára. steril. szeretetet. zsírt. A szoptatás természetes. A szoptatás energiaigényes. a szoptatáson kívül a csecsemônek más táplálékra nincs szüksége élete elsô félévében. Az anyák 98%-a lenne képes szoptatni. Amennyiben megfelelô mennyiségben áll rendelkezésre az anyatej.

esetleg emlôgyulladáshoz vezethet.Rendszeresen ellenôrizni kell a baba súlygyarapodását. mert helytelen szopástechnika kialakulásához vezethet. tehát optimális esetben 6 hónapos korig. míg az újszülött ki- Súlygyarapodás A megfelelô táplálásra utal. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 141 . így az anyatejes csecsemôk csak ritkán szorulnak vas-. Két óránál gyakrabban ne szoptassunk. za a tej termelését. A szoptató nônek sokat kell pihennie. cink. Káros a túlzott fizikai munka. napra a gyarapodása megindul. A kizárólag szoptatott csecsemôknek 4–6 hónapos korukig nincs szükségük vaspótlásra. A szopás idôtartama minimálisan öt perc. az anya túlterhelése. az elôzô szopáskori másodszori mellel kezdve. nyomelemeknek. ha az anya nem súlyosan vashiányos. alakítja saját rendszerét általában az elsô hónap végére. A szoptatott csecsemôknek D. A csecsemô minden szopás során legalább az egyik mellet ürítse ki teljesen.és K-vitaminra azonban szükségük van. Az elsô hetekben ezért célszerû a kívánság szerinti etetési módot választani. Az újszülöttek általában 3–6 hetes korig éjszaka is igénylik a táplálást. D-vitaminra az elsô életévben mindenképpen szükség van. A szoptatott csecsemôket ne etessük cumisüvegbôl. életnapon. ha a kezdeti minimális súlyesés után az újszülött nem veszít súlyából az 5–7. Az elsô hat hétben az igény szerinti szoptatás segíti a szükséglet szerinti tejelválasztás kialakulását. amíg a csecsemô csak szopik. és a 12–14. Milyen gyakran és mennyit? Az újszülött gyomorürülése egyénileg változó. A csecsemô mindkét mellbôl szopjon. K-vitaminra addig van szükség. A téli hónapokban általában 1–3 éves kor közötti gyermekek is kaphatnak D-vitamint. Késôbb célszerû a váltott mellbôl való szoptatás. Ha a tej nem ürül ki az emlôbôl. ami fokozatosan néhány nap múlva 60–90 ml-re emelkedik. Vitaminigény Az anyatej savófehérjéi optimális szállítói a vitaminoknak. a maximális tejtermelés beindulásának érdekében. Javasolt az elsô hetekben a 3 óránkénti mellre tétel. és ne adjunk neki cumit sem. 1 óra és 4 óra között mozog. A tejtermelésben pszichés tényezôk is szerepet játszhatnak. ez a tejtermelés leállásához.vagy vitaminkiegészítésre. Az újszülött 30 ml körüli mennyiséget fogyaszt az elsô étkezésekkor. maximálisan húsz perc legyen alkalmanként.

mint a tápszerrel tápláltaké. Mikor ne szoptasson? Az alkohol bekerül az anyatejbe. Nem javallt a szoptatás bizonyos anyagcsere-betegségekben. Általában ajánlatos a tej. tartalmazzon elegendô fehérjét. terhesség elôtti testsúlyuk is hamarabb helyreáll. olajos magvak kerülendôk. továbbá tuberkulózis. A szoptatás nagy jelentôségû az anya-gyermek közötti lelki kapcsolat kialakulásában. hogy a szükségesnél több anyatej termelôdik. szifilisz. A vegetáriánus anyák teje nem megfelelô mennyiségben tartalmazza a szükséges vitaminokat. ha sír. HIV-fertôzés esetén. majd ezek óvatos. amennyiben a csecsemô még nem kapta meg a fertôzést. az anyáknak is hasznos. légúti hurut. nem szabad mindig megetetni. ezért alkohol fogyasztása a szoptatás idôtartama alatt tilos. a folyadékbevitel érje el a minimum 2 litert. amely mellett a szoptatás megengedett. tojás átmeneti kiiktatása. Csökken a szülés utáni vérzések száma. fôleg az elsô hónapokban. Ha az édesanya ragaszkodik a szigorú vegetáriánus diétához. Szoptatott csecsemôknél ritkábban jelentkezik hasmenés. allergiás betegségek. Drogfüggô anya se szoptasson. ezért célszerû a szoptatás után a büfiztetés. a szoptatás átmeneti felfüggesztése javasolt. ezért az anya betegsége esetén a kezelôorvossal közölni kell. 142 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Az anyatej a leggazdaságosabb táplálék. bizonyos bélbetegségek. Az étrendje legyen változatos. vagy ha melege van. Az anyatejet a mélyhûtôben tárolhatjuk hosszabb távon is. vagy a szoptatott csecsemônél allergiás tünetek észlehetôk. steril. tejtermék. húgyúti fertôzés. fokozatos visszaadása olyan mennyiségben. A tápszeres táplálás sokkal nagyobb anyagi terhet jelent a család számára. Az anyai akut fertôzések esetén. Ilyenkor célszerû a késôbbi idôkre félretenni. nem kell elkészíteni. Sírhat akkor is. kalciumot. így olyan gyógyszert próbálnak adni. míg mélyhûtôben lefagyasztva –18 C-fokon 3–6 hónapig tárolható. hogy a hasa fáj. vitaminokat.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT Sírás A csecsemô sírása nem mindig az éhséget jelzi. ha tisztába kell tenni. Erôsen puffasztó ételek. Amennyiben a nagyon szûk rokonságban allergia elôfordul. mivel az anyatej révén különbözô védôanyagokat kap az újszülött. A lefejt anyatej hûtôszekrényben 48 óráig. mert túl sok levegôt nyel. Célszerû félretenni Gyakran elôfordulhat. Az anya táplálkozása Szoptatás esetén az anya egészséges táplálkozásán nem szükséges változtatni. Gyógyszerek A szoptató anyának fontos tudni.és az emlôrák kialakulásának gyakorisága. Bôven fogyasszon folyadékot. ritkább a petefészek. bakteriális agyhártyagyulladás. cinket. vasat. Gyakran elôfordul. hogy bizonyos gyógyszerek szedése esetén a szoptatást fel kell függeszteni. amelynél még nem okoz tünetet. nyomelemeket. hogy szoptat. Anyatejes táplálás esetén a késôbbi életkorban ritkábban alakul ki cukorbetegség. Az anyatej mennyiségi és minôségi fehérje-összetétele sem megfelelô ilyen esetben. További elônyök Szoptatás esetén egyes betegségek ritkábban fordulnak elô. A szellemi fejlôdésük is jobb. A tejfogyasztása azonban ne haladja meg az 5 dl-t. szükség lehet az anyatej helyett mesterséges táplálásra áttérni. hepatitis. A szoptatás nemcsak az újszülötteknek. célszerû az allergiát okozó anyag megkeresése.

Jól tisztítható. üvegbôl készült gyümölcsreszelôt használjunk! .

veszélye miatt. A narancs csak rágni tudó nagyobb csecsemônek ajánlható. Általában a turmixolás megfelelô. A máj méregtelenítô szerv. ha már a zápfogak is kibújtak. cékla. Darabos ételt csak akkor adjunk. borjú mája jöhetne szóba. Nem szabad a gyümölcspépeket megcukrozni vagy piskótát. sütôtök. szenynyezôdéstôl mentesek. de magasabb rosttartalmú zöldségeknél (bab. Bab és borsó csak ezek után. Olaj és méz A fôzelékbe 6–7 hónapos kortól növényi olaj használata is ajánlott. 9 hónapos kor felett esetleg sovány. általában 6 hónapos kor táján. Liszt egy év alatt tilos! A fôzelék bevezetését a burgonyával kezdjük. Egy-egy nagyobb. továbbá hasmenést okozó hatásuk miatt kerüljük a szôlôt és a szilvát. 7 hónapos korban a fôzelékbe már állati fehérjéket is tegyünk. Gyümölcsök A gyümölcsöket a fôzelékek adásával egyidejûleg kezdjük el. a sárgadinnye. Gyorsfagyasztott zöldség is használható. Mikor és mit? Az elfogyasztott táplálék mennyisége ne haladja meg 1 éves korig a napi 1000 grammot. ami az ínyével összenyomható. ha allergia a családban nem fordult elô. de egészen puha darabot hagyunk a fôzelékben. Nem szabad a fôzelékbe sót. de élelmiszer-színezéket. A banán inkább székletfogó hatású. ezért adásuk kerülendô csecsemôkorban.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT 6 hónapos kor után Az anyatej egyéves korig a csecsemô elsôdleges tápláléka. Egyszerre csak egy új ételt adjunk kis mennyiségben. az ôszibarack. mivel 1 éves kor alatt lisztet adni tilos. Célszerû a déli etetésnél bevezetni. borsó) a passzírozás javasolt. fûszert tenni. A rágásra szoktatást 8–10 hónapos kor körül kezdjük. késôbb a meggy. de az óvatosság nem árt. inkább kész bébiételt válasszunk. A burgonya után jöhet a sárgarépa. nem füstölt sajt adható abban az esetben. Adható. fokozatosan emelve az adagot úgy. Tojás és tehéntej Tojásfehérjét 1 éves kor elôtt ne adjunk allergizáló hatása miatt. Anyatej hiánya esetén 4 hónapos kor körül kezdhetô. kekszet adni hozzá. 6 hónapos kor felett a csecsemô napi 5 alkalommal eszik alkalmanként 200 ml-t. Felvágottat és halat ne! Húskészítményt. cukrot. felvágottat soha ne adjunk. mert fokozhatja az allergiás hajlamot. brokkoli. Ha ez nem garantálható. A kecsketej önmagában nem megfelelô. Gyakran válthat ki allergiát az eper és a málna is. 6 hónapos kor után a kizárólagos anyatejes táplálás már nem elegendô. A fôtt tojás sárgája 8 hónapos kor felett óvatosan megpróbálható. sóskát hetente csak egyszer adjunk. kb. amelyekkel a gyermek meg tudja ôrölni a fôzelékrészeket. mindenfajta vegyszertôl. Rágásra szoktatás 8–10 hónapos kortól villával törjük át a fôzeléket. Rántást ne használjunk. karfiol. édesítôszert nem tartalmazhat. Hal adása sem javasolt a gyakori allergia Tápszeres táplálás Az anyatej teljes vagy részleges hiánya esetén vagy különbözô kóros állapotokban táp- 144 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . 8–9 hónapos kor táján már kétszer adunk a csecsemônek fôzeléket hússal. Az alapanyagul szolgáló zöldségek tiszták legyenek. 1 éves kor alatt a méz adása sem javasolt. Tehéntej semmilyen hígításban és semmilyen formában nem adható 1 éves kor alatt. Káposzta. hogy 2–4 hét alatt lehessen egy szopást helyettesíteni. ezért legfeljebb csak fiatal csirke. ásványianyagtartalma pedig magas. A húst mindig fôzve adjuk. szükség van egyéb táplálásra is. Spenótot. Legmegfelelôbb erre a csirkemell. Ha a fôzeléket már megbízhatóan eszi. Kezdetben legjobb az alma. tápszert kap. Bevezetésük fokozatosan történjen. és csecsemôkorban leginkább ezzel történjen a sûrítés is. vagy ha már nincs anyatej. Magas cukortartalmuk. bár magas cukortartalma miatt nem ideális a cseresznye. a többi alkalommal vagy szopik. karalábé durva rosttartalmuk miatt csak 8 hónapos kor után adhatók. kelbimbó. mivel egyes vitaminokban szegény. mesterséges ízanyagot.

ha megmaradt. majd le kell hûteni kb. Léteznek anyatejpótló tápszerek 6 hónapos korig (általában a márkanév után 1-es szám jelzi). tápszeres gyermeket sajnos igen. célszerû mindig kifôzni az edényt. A tápszerek nemcsak önállóan fogyaszthatók. A mesterségesen táplált csecsemô valószínûleg ritkábban. A tápszer elkészítésére használt edényt más célra használni nem szabad. adhatunk tápszert. nem lehet elégszer hangsúlyozni. Fontos hangsúlyozni. hanem fôzelék elkészítésére is alkalmasak. Ne cumisüvegbôl adjuk! A tápszereket lehetôleg pohárból vagy kanállal adjuk. ki kell önteni. Az elkészített tápszer hûtôben lefedve 24 óráig tárolható a legtöbb esetben. A csecsemô legjobb tápláléka az anyatej. de nem elegendô az anyatej. a cumisüveg használata nem javasolt akkor. 50 C-fokra. Az anyatejes gyermeket gyakorlatilag nem lehet túltáplálni. Ennél magasabb hôfokon kicsapjuk az értékes tápanyagokat. Amennyiben van elegendô anyatej. Ismerünk speciális és gyógytápszereket is. tápszert adni nem szabad. mégsem célszerû kettônél több adagot elkészíteni. 5 percig kell forralni. Felmelegítéskor legjobb. az adagolókanalat le kell simítani. amikor még van. hogy tápszert kizárólag orvosi javaslatra kezdjünk adni. Az egyszer már felmelegített tápszert. Mint az elôzôekbôl is látszik. A babatej (3-as) 9 hónapos kortól 3 éves korig adható. Elkészítés A tápszereket a dobozon feltüntetett módon kell elkészíteni. ezért mindig törekedni kell az anyatejes táplálásra. efölött elválasztási tápszert (2-es) kell adni.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT szeres táplálásra lehet szükség. Tilos magát a tápszert melegíteni. A tápszerhez a vizet kb. és ha már nincs több anyatej. Bébiétel-melegítôben beállítható a tápszer optimális hômérséklete. a csecsemô legjobb tápláléka az anyatej. A tápszer etetéskor testhômérsékletû legyen. Mikrohullámú sütôt se használjunk erre a célra. ha a tápszert tartalmazó edényt meleg vízbe állítjuk. melyeket különbözô kórállapotokban használunk. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 145 . anyatejnél jobb tápszer nem létezik. nagyobb adagokat fog fogyasztani. de a napi mennyiség közel azonos lesz. Hozzátáplálás esetén elôször szoptatunk.

immunanyagok keletkezéséhez nélkülözhetetlenek. Vegetáriánus étrend gyermekkorban csak tej. mert a sejtépítéshez szükséges (esszenciális) aminosavakat hiánytalanul tartalmazzák. Jelentôsége nem csupán a súlyfejlôdés biztosítása. Az állati és növényi eredetû fehérjék fogyasztásának ideális aránya az élet folyamán a következôk szerint változik: csecsemôkorban: 3:1. mennyisége és összetétele befolyásolja a csecsemô immunológiai érését. Fehérjeforrásaink két csoportba oszthatók: állati és növényi eredetûek. A táplálás módja. Növényi eredetû fehérjeforrásaink: hüvelyesek. tejtermék. borjú-. marhahús. túró. felnôttkor: 1:2. tojás és hal formájában. a feleslegben bevittbôl zsírt képez. halak. A fehérjék elsôsorban testépítô anyagok. Fehérjeforrások Állati eredetû fô fehérjeforrásaink: tej. mert megáll a sejtek növekedése és pótlása. Muzsay Géza házi gyermekorvosi ellátás megyei szakfelügyelô fôorvosa A gyermek táplálásának egyik fô alkotóeleme a fehérje. burgonya. a gyermekeknek akkor is adjunk állati eredetû fehérjét tej. Csak növényi eredetû fehérjék fogyasztása esetén hiánytünetek jönnek létre. tejtermékek. Dr. sertés-. tehát ez gyermekkorban nem ajánlott. A gyermek fejlôdése szempontjából nélkülözhetetlen az állati eredetû fehérjék fogyasztásának biztosítása. tojás. sajt. kisgyermekkor: 2:1.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT Fehérjeigény gyermekkorban A mennyiségileg elegendô. enzimek. tojás fogyasztása mellett fogadható el. A gyermekek táplálásának egyik fô alkotóeleme a fehérje. rizs. A fehérjeszükséglet csecsemôkorban 2–2. vitaminok. A fehérjebevitelt naponta kell megvalósítani. szárnyasok. Fehérjehiányos táplálás A fehérjehiányos táplálás a szervezet leromlásához vezet. mozgásfejlôdését. gombafélék. Ha a család vegetáriánus étrenden van. Értékesebbek az állati eredetû fehérjék. máj. hormonok. iskoláskor: 1:1.5 g⁄kg. mert a szervezet a fehérjét nem raktározza. értelmi és érzelmi életének alakulását. 146 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . minôségében helyes táplálás a csecsemô és kisgyermek egészséges fejlôdésének legfontosabb feltétele.

az ügyeleti idôben kialakuló heveny megbetegedések ellátása. állandó gyógyszert. hasmenéssel járó betegségek vírusos eredetûek. hányással. fôleg. Nem kell mindig gyógyszer Az esetek nagy részében a lázzal. hányással) párosulnak. köhögéssel. Eszméletvesztés. valamint eszméletvesztés. mint hasznot.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT Mikor forduljunk a házi gyermekorvosi ügyelethez? Az ügyeleti házi gyermekorvosi szolgálat feladata a hirtelen. tudatzavar. ha ezek egyéb tünetekkel (pl. hasi fájdalom esetén. házi gyermekorvosi ellátás megyei szakfelügyelô fôorvosa Mikor indokolt? Indokolt az ügyelet igénybevétele heveny mellkasi. vérzés. másnap a háziorvos – aki ismeri a beteget – már sokkal korrektebb diagnózist tud felállítani. kullancscsípés az esetek nagy részében nem igényel azonnali ügyeleti ellátást. . mérgezés. Mikor nem? Láz. néhány hányás. hasmenés. folyamatosan változik a betegség képe. amelynek elmulasztása esetén a beteg egészségének károsodása léphet fel. A szülô által sok esetben elvárt gyógyszeres kezelés sokkal több kárt okozhat. túlnyomórészt spontán gyógyulnak. mozgásszervi panaszok. nehéz légzés. telefonos tanácsadással az ügyeletes orvos készséggel rendelkezésére áll. öngyilkossági kísérlet. Gyermekkorban szerencsére ilyen betegség csak nagyon ritkán fordul elô. fulladás. Rendelet alapján az ügyeletes orvos igazolást nem adhat. A tünetek sokszor fokozatosan alakulnak ki. meg lehet várni a másnapi háziorvosi rendelést. tüneti. Muzsay Géza Telefonos elérhetôség Amennyiben a szülô bizonytalan. vény nélkül beszerezhetô szerekkel való kezelést igényelnek. kifejezett nehéz légzés esetén az Országos Mentôszolgálat igénybevétele is indokolt lehet. tápszert nem írhat. Kórház és mentô Baleset esetén a beteg a baleseti állomásra szállítandó. kiütés. kifejezett allergiás reakció (nem csak kiütés) fellépésekor. Dr. A kullancs eltávolítása szülôi feladat.

Számos meggyôzô tanulmány igazolta. mint normál testhômérséklet esetén. míg 40 C-fok felett igen magas lázról beszélünk. lázas állapotban az alacsony vasszint jobban gátolja a baktériumot. Gyakran védôoltások után is elôfordulhat. ami nyilvánvalóan hasznosságát bizonyítja. szájszárazság. Láz esetén a hômérséklet napszakonkénti változása megfigyelhetô. Az átlagos napi hômérséklet reggel 6 órakor a legalacsonyabb. a poliovírushoz 39 C-fokon. A lázcsillapítás módjai Csecsemôknél a végbélben történô mérés javasolt. nyugtalanság.és légzésszám. és délután 4–6 óra körül a legmagasabb. házi gyermekorvosi ellátás megyei szakfelügyelô fôorvosa Okok A lázat. csak egy tünet. hôemelkedést erôs sírás. Kimutatták. A hónaljban mért hômérséklet 0. Csecsemô. Ezzel szemben a láz túlzott csillapítása meglepô módon bizonyos emberi fertôzések esetén kifejezetten hátrányosnak mutatkozott. Bakteriális fertôzés esetén nem célszerû vastartalmú készítményt szedni. vérzés. védekezô válaszreakció a kórokozókkal. emelkedett pulzus.5–37 C-fok. forró bôr. Több adat szól amellett. szomjúságérzés. végbélben vagy fülben történô mérés. A láz klinikai tünetei: arckipirulás. hogy a magas lázat milyen gyógyszerekkel és milyen adagolással csökkenthetik.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT A láz és hatékony csillapítása A normális testhômérséklet 36. meleg. baktériumokkal és vírusokkal szemben. Hogyan és hol mérjük a testhômérsékletet? A hagyományos higanyos hômérô mérési ideje hosszabb. A szülôknek tudniuk kell. Külsô tényezôk hatására is elôfordulhat felmelegedés vagy lehûlés. görcskészség. A láz tünetei és haszna A láz nem betegség. görcs. mint az elektronikus hômérôké. Láz észlelése esetén a szülô elsô teendôje a láz csillapítása. daganat és bizonyos agyi rendellenességek esetén is magasabb hômérsékletet mérhetünk. Efölött hôemelkedésrôl.és kisdedkorban a testhômérséklet labilis. ilyenkor praktikus a hômérô végét bekrémezni. 38 C-fok felett lázról. Muzsay Géza Csecsemôknél a végbélben történô mérés javasolt. A láz maga rendszerint ártalmatlan. a 39 C-fok feletti láz csillapítása görcs veszélye miatt elsôsegély. hogy a lázas állapot bizonyos emberi és állati immunreakciókat fokoz: az antitestek jobban kötôdnek pl. ezért célszerû többszöri mérést végezni. de leggyakrabban fertôzések okozzák. Lokális baleset. A láz hatékony csillapítása szülôi feladat. mint a szájban. ingerlékenység. még a magas láz is csak hosszabb fennállás esetén jelenthet veszélyt. melynek elsôdlegesen javasolt módszere a beteg életkorának. 39 C-fok felett magas. 148 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . szülôi kötelesség. hogy lázas állapot kapcsán az emberi szervezetben a betegséget kiváltó mikroorganizmusokkal szemben specifikus védômechanizmusok aktiválódnak. kiszáradás is elôidézheti. A 38 C-fok feletti testhômérséklet csillapítása elengedhetetlen. hidegrázás. A láz fertôzések esetén a túlélési arányt javítja. nyugtalanság. mint 37 C-fokon. A láz emelheti az antibiotikumok aktivitását. hogy a láz hasznos. Sajnos gyakran van eltérés az egyes eszközök által mért értékek között.5 C-fokkal alacsonyabb értéket mutat. A láz a szervezet védekezésének egyik fontos láncszeme. a legtöbb beteg enyhe kellemetlenségként éli meg. rossz közérzet. hypothalamikus lázban a napszaki ingadozások eltûnnek. kiadós testmozgás. Dr.

.Láz esetén fontos a bôséges folyadékfogyasztás.

Az eredményes lázcsillapítás mellett természetesen elengedhetetlen a láz okának felderítése. zsírszegény ételeket fogyasszunk (levesek. szeme fennakad. Peteérés után egészen a menstruációig a reggeli testhômérséklet megközelítôleg 0. mert a láz csak tünete a betegségnek. 0. A lázgörcs A lázgörcs a gyermekkori görcsös állapotok leggyakoribb formája. testsúlyának megfelelô gyógyszeres kezelés. Leggyakrabban egy-másfél éves korban fordul elô. vékony takaró javasolt. gyógyszeres kezelés). mint a férfiaké. soha ne váljék automatikus rutineljárássá. mert az a légutakba kerülve fulladást idézhet elô. magas C-vitamin-tartalmú gyümölcsök. mely a hôelvonás elvén alapul.5 liter⁄nap – folyadék bevitelérôl (szénsavmentes ásványvíz. Figyeljünk azonban arra. A gyermek ilyenkor elveszti eszméletét. Láz esetén (amennyiben egyéb. • Hûtôborogatás: melynek során a testfelszín minél nagyobb részét (nemcsak a csuklót. Teljes láztalanságra nem kell törekedni. hanem a törzs és végtagok teljes egészét) hûtjük langyos vízbe mártott. A hûtést követôen puha helyre kell fektetni a gyermeket. és elegendô a megfelelô idôben a háziorvosnak – aki jól ismeri a beteget – megmutatni. 8–10 percenként cserélt textíliákkal. hûtôborogatás. friss zöldségek. harmadában a lázgörcs ismétlôdik. párolt.Hûtôborogatás.6 C-fokkal magasabb az azt megelôzô 2 héthez képest. További teendôk Lázas állapotban kerüljük a testmozgást. ezért végbélkúp használata javallott. melyek fölé száraz pelenkát. az esetlegesen sérülést okozó tárgyakat el kell távolítani a közelébôl. ötéves kor felett már csak ritkán. Fiúknál gyakoribb. hogy azonos hatóanyagú szerbôl csak egyfélét használjunk. illetve a mentôket. A láz csillapítása után megnyugodhatunk. A láz kezelésének módja is alapos megfontolás eredménye legyen. A házi patikában a háziorvossal történô megbeszélés szerint megfelelô lázcsillapító szereket kell tartani. A NÔK TESTHÔMÉRSÉKLETE A nôk átlagos napi hômérséklete kb. kicsavart. Ne feledkezzünk el a megfelelô menynyiségû – legalább 2–2. Lázgörcs észlelésekor haladéktalanul értesíteni kell az orvost. Az esetek kb. Könnyen emészthetô. ha a lázat 38 C-fok alattira csillapítottuk. a gyermek hirtelen felszökô láza esetén alakul ki. Eszméletlen vagy görcsölô gyermek szájába tilos gyógyszert tenni. Ennek két módja ismert: • Hûtôfürdô: a testhômérsékletû fürdôvíz folyamatos hûtése hideg víz folyamatos hozzáadásával. 150 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Hôemelkedés esetén lázcsillapító gyógyszer adása az esetek többségében nem indokolt. lepedôt borítunk. limonádé. esetleg mérgezést idézzünk elô.2 C-fokkal magasabb. elégedettek lehetünk. más komolyabb panasz nem társul hozzá) nem szükséges azonnal az ügyeletre bevinni a gyermeket. frissen facsart narancslé. nehogy túladagolást. arca ellilul. A lázcsillapítás elôtt és után rendszeres hômérés ajánlott. ezzel egyidejûleg azonnal meg kell kezdeni a láz csillapítását (hûtôfürdô. pürék). szellôs ruházat. Nehezen csillapítható láz esetén azonban javasolt a fizikális lázcsillapítás alkalmazása is. könnyû. gyenge tea).

a tünetek 6–48 óra múlva jelentkeznek. A hasmenést kísérheti láz és görcsös hasi fájdalom. Leggyakrabban a gyomor-bél hurut fertôzés miatt lép fel. görcsös hasi fájdalom. Jellemzô ételek. amelyek fokozott odafigyelést igényelnek: a tojás. szemei mé- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 151 . mikor a széklet konzisztenciája megváltozik. amelyet az ételekbe jutott baktériumok által termelt toxinok (méreganyagok) váltanak ki. Hasmenésrôl akkor beszélünk. szédülés. gyengeség. Csecsemô. A fertôzôdésnek alapvetôen két útja van: kórokozót tartalmazó táplálék és emberrôl emberre való átjutás. készételek hûtés nélküli tárolása. baromfi. Általában az iparilag fejlett országokból a fejlôdô országokba látogatóknál alakul ki. vizes.és kisdedkorban néhány óra alatt súlyos állapot alakulhat ki. a fejlett országokban 1–3 fertôzéses eredetû hasmenés jut egy-egy emberre. Fejfájás. Ételfertôzés esetén a táplálékkal kórokozó jut a tápcsatornába. baktérium. A kórokozók emberre való terjedésében jelentôs szerepük van a konyhatechnikai hibáknak. Ha a csecsemô súlya egyenletesen emelkedik. ami az esetek többségében napi 3 vagy több laza székürítést jelent. Tünetek A gyulladás. a trágyázott zöldségek nem kellô mosás után történô tálalása. marhahús. A fertôzött étel elfogyasztása és a tünetek jelentkezése között rövid idô (kevesebb mint 4–6 óra) telik el. Ilyenek a nem megfelelô ideig tartó sütés. Ételmérgezés és fertôzés Az ételmérgezés olyan akut hányással. Nem feledkezhetünk meg az utazók hasmenésérôl sem. nem pasztôrözött tej. Dr. Különösen csecsemôkorban a hasmenés felsô légúti fertôzés kapcsán alakul ki. hasmenéssel járó kórkép. A fertôzéses eredetû gyomor-bél hurut az egész világon elôfordul. gomba vagy parazita. A fejlôdô országokban évi 5–6. amely mögött számtalan fertôzéses és nem fertôzéses kórkép állhat. Emberrôl emberre terjedés piszkos kéz útján történik. A hasmenést kísérheti láz. ami lehet híg.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT A gyomor-bél hurut A hasmenés csak egy tünet. Az anyatej védô hatású a betegségekkel szemben. nyálkás vagy véres is. illetve fôzés. a rossz felszívódás és a fokozott bélmozgás miatt a székletürítés gyakorivá válik. de gyakran a táplálási hiba okozza. akkor nem beszélhetünk hasmenésrôl. A folyadékveszteség kiszáradáshoz vezethet. de okozhatja allergia vagy mérgezés is. rossz közérzet is jelentkezhet. Muzsay Géza házi gyermekorvosi ellátás megyei szakfelügyelô fôorvosa Anyatej mellett gyakoribb széklet Az anyatejjel táplált csecsemôknél természetes lehet a napi 4–5 lazább széklet. A gyermek kezdetben nyugtalan. Antibiotikum adása után is lehet hasmenés. víz. A fertôzés oka lehet vírus (ez a leggyakoribb).

hogy ha a testsúlycsökkenés 5% alatt van. ezért tilos! Legfontosabb a diéta A koplalás. óvodába nem vihetô mindaddig. nyelve száraz. banánt. . A hányás után próbáljunk kicsit várni.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT A fertôzés terjedését gyakori kézmosással elôzhetjük meg. akkor kiszáradás veszélye áll fenn. A székletfogó gyógyszerek ezt megakadályozzák. a lábadozás idején nagyobb a szervezet energiaigénye. A betegség lezajlása után. aláárkoltak. rizst. Gyermekkorban a hányásgátló szerek potenciális mellékhatásuk miatt inkább mellôzendôek. ételek. Orvosi rendelet nélkül antibiotikumot sose adjunk. a csecsemô kutacsa süppedt. A FOLYADÉKVESZTESÉG MÉRTÉKE A folyadékveszteség mértékét úgy állapítják meg. koplaltatás felesleges. míg 10% felett súlyos. a gyermek kórházi kezelése válhat szükségessé. ilyenkor magas tápértékû ételeket adjunk. fertôtlenítéssel. A bélmotilitást fokozó és puffadást okozó italok. ezen belül csecsemôkorban kifejezetten káros. így a betegség tovaterjedését rendszeres kézmosással. zsírszegény ételeket. enyhe. Gyakran és egyszerre keveset adjunk. gyógyszertárban por alakban kapható „rehidráló folyadékot” itatni. majd fokozatosan bôvíthetjük az étrendet (fôzelékpüré. A hányás felfogható a szervezet védekezô mechanizmusának. Három nap után sem csökkenô lázas állapot bakteriális fertôzés gyanúját veti fel. A teljes gyógyulásig elôször burgonyát. amíg a háziorvosa gyógyultnak nem nyilvánította. kevés kivételtôl eltekintve adásuk nem javasolt gyermekkorban. Gyógyszerre. a gyógyszerek álmosító mellékhatásával is számolni kell. lyen ülôk. sovány hús. antibiotikumra ritkán van szükség. de a legjobb az infúziós oldathoz hasonló. 10–15 C-fokra lehûtve. Adhatunk enyhén cukrozott teát. utána kezdjük csak az itatást kortyonként. esetleg átmenetileg kisebb adagban kaphatnak gyógytápszereket. mint a -bevitel. A csecsemôk tovább szophatnak.). tejtermékek stb. Ekkor az orvos széklettenyésztést javasolhat. szénsavas üdítôk kerülendôk. a tisztasági rendszabályok szigorú betartásával akadályozhatjuk meg. A rendelkezésre álló hányáscsillapítók hatása csekély. A hasmenés általában 3–5 nap alatt megszûnik. a fertôzött béltartalom eltávolítását szolgálja. hányás esetén. Ha a folyadékveszteség nagyobb. tápláló. lepedékes. 5–10% között közepes fokú. ha a gyermek jó általános állapotú. A fokozott bélmozgás is lényegében védômechanizmus. Ez a besorolás elsôsorban csecsemôk esetén használható. A kórokozók a széklettel ürülnek. a vizelet csökken. Nagyobb gyerekek kapjanak ízletes. nem szükséges azonnal megmutatni az ügyeleten. Kezelés A legtöbb gyomor-bél hurut folyadékpótlásra gyógyul. Egy-két hasmenés. Hasmenés esetén a gyermek bölcsôdébe.

Egyszerû nátha esetén antibiotikum adása biztosan felesleges. Különösen csecsemô. A hátsó garatfalon lecsorgó gennyes váladék ingerli a garatot. Ezeket a tevékenységeket a csecsemôk rendszerint nem szeretik. Nem szabad meghátrálnunk. A csecsemôt az egyszerû nátha is megviselheti. több a nyirokszövet. Garat-. Középfülgyulladás. aminek az a következménye. A csecsemôk és kisgyermekek légútjainak átmérôje szûk.és toroknyálkahártya kiszárad. közvet- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 153 .és mandulagyulladás A náthával párhuzamosan. ziorvos véleményét. akkor nemcsak szabad. hogy elmarad az orr párásító. Fôleg étkezések elôtt jó csöppenteni. bakteriális szövôdmény gyanúja vetôdik fel. enyhe tünetekkel zajlik. ezáltal bizonytalan a légutak védekezômechanizmusa. A lenyelt váladék rontja az étvágyat. hogy 1–2 nappal rövidebb idô alatt gyógyul meg. mert nagyobb problémáktól menthetjük meg ôket. ekkor mindenképpen mutassuk meg a gyermeket háziorvosának. ez fekvô helyzetben még fokozottabbá válhat. A légúti betegségeket többnyire vírusok okozzák. emellett még célszerû az életkornak megfelelô orrcsepp használata. alkati és immunológiai tényezôk a csecsemôt és a gyermeket a fertôzésekkel szemben fokozottan fogékonnyá teszik. A garat. A friss levegôn könnyebben tud lélegezni. hasmenés. néha csak néhány nappal késôbb köhögés. Szabad-e levegôre menni a náthás csecsemôvel? Ha nincs láza és egyéb szövôdmény gyanúja sem merül fel. illetve az orrváladék színe sárgászöld lesz. Muzsay Géza házi gyermekorvosi ellátás megyei szakfelügyelô fôorvosa A nátha tünetei Legenyhébb formája a nátha. Ha néhány napos láztalanság után a gyermek ismét lázas lesz. majd beszáradt váladéka orrlégzési nehezítettséget okozhat. renyhébbek az élettani reflexek. biztos. Az ilyen csecsemô vagy kisded kénytelen a száján keresztül venni a levegôt. Az orrváladék kezdetben vízszerû. Ha a nátha 10–14 nap alatt nem szûnik meg. gyakori köhögést vált ki. mely rendszerint 1–2 nap alatt megszûnik. vagy akár elôbb is jelentkezhet a garatgyulladás. ne akarjunk kárt okozni gyermekünknek. A nátha kezelése Meg kell próbálni az orrjáratokat idônként szabaddá tenni. akkor valószínû a szövôdmény fellépése. Gyakori a hurutos hányás. A cseppentés elôtt és utána néhány perc múlva jó használni az orrszívót. melegítô és szûrô hatása. Dr. Célszerû az orrnyílás körül kipirosodott bôrt egy kis babakrémmel bekenni.és kisdedkorban érdemel figyelmet. Ilyenkor feltétlenül mutassuk meg a csecsemôt a háziorvosnak. valamint különös gondot kell fordítani a megfelelô folyadékpótlásra. Náthánál az orrmandula nagyobbra duzzad. Láz esetén természetesen lázcsillapító adása javasolt. Magas lázzal kezdôdhet. fogadjuk el a há- A nátha iskoláskorban már szövôdmény nélkül. Rendkívül jók a különbözô orrszívók orrát fújni nem tudó gyermeknél. porcváza puha. Anatómiai. torok. mint a felnôttekében. garatgyulladás léphet fel szövôdményként.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT Az akut felsô légúti betegségek Az orvosi rendeléseken megjelenô vagy otthon kezelendô gyermekek döntô többsége légzôszervi megbetegedésben szenved. hanem kifejezetten elônyös is. a nyálkahártyája laza. krákogás formájában.

nagyon súlyos esetben mentô igénybevétele is indokolt lehet. váladékoldó hatású gyógyszert adjunk nappalra. száraz. gyakori garat. idegen test. amelyet csak 3 napig szükséges adni. Szobai hideg vizes párologtató készülék is segíthet. elsôsorban az éjszakai nyugalmat zavaró köhögést kell csillapítani. vagy szabad levegôre visszük. és a háziorvos által korábban megbeszélteknek megfelelô terápiát alkalmazzák. Késôbbiekben vírusfertôzés esetén a tünetek bármikor ismétlôdhetnek. A köhögés lehet száraz. és elsôsorban a légutak tisztulási mechanizmusának segítôje. hatása mégis tovább tart. ez krónikus gyulladáshoz. torok. bár újabban létezik egy újfajta korszerû szer. de az élet elsô éveiben a szûkebb légút miatt gyorsan rosszabbodhat is. Véletlenül se adjunk az elôzô betegség kezelésébôl megmaradt antibiotikumot. Éjszakára köptetôt adni nem célszerû. Elôjele nincs. tôleg csak éjszakára adjunk köhögéscsillapítót. a szülôk hirtelen rekedtséget. Antibiotikum csak orvosi utasításra adható.és mandulagyulladás tünetei: a torokfájás. ha kinyitjuk az ablakot. sápadt lehet a gyerek. Nyugtalan. könnyíthet a gyermek légzésén. Leggyakrabban 1–3 év közötti gyermekeknél alakul ki. Az antibiotikum szedési ideje általában 5–10 nap. fájdalmas nyelés. óvodás. Súlyos esetben kifejezett húzó jellegû légzési hang hallható. A gégehurut már csecsemôkorban is igen súlyos. pl. lehe- . Ezek a gyógyszertárban vény nélkül beszerezhetôk. A tünetek általában az éjszakai órákban. Jelentkezhet kezdôdô tüdôgyulladás vagy arcüreggyulladás esetén. fôleg hajnalban jelentkeznek. Köhögéses panaszok esetén inkább köptetô. Csak a kimerítô. ritkábban allergia. majd ugató köhögést észlelnek. néha el is kékülhet. köhögés. krákogás. akár életveszélyes betegség lehet. A köhögés reflextevékenység. szopogatótabletta vagy spray formájú gyógyszer is javasolható. Láz. A szülôk már a kezdeti tünetek esetén felismerik a betegséget a jellegzetes tünetek miatt. A gyermeket meg A köhögés A légúti betegségek egyik leggyakoribb tünete a köhögés. Legtöbbször vírus okozza. hurutos vagy ugató. hôemelkedés.vagy iskoláskorú gyermeknek torokfertôtlenítôs öblögetés.és légcsôgyulladáshoz vezet. vagy néha igen magas láz. Kifejezett panaszok esetén a gyermeket sürgôsen kórházba kell vinni. Tartsuk be mindig az orvos utasításait! Nagyobb. majd hurutos tünetek jöhetnek késôbb. de ilyen esetben is mindig meg kell mutatni a gyermeket az orvosnak. kórokozókkal. A belégzési nehezítettség pár óra alatt enyhülhet. hányás. A hideg levegô belélegeztetése. A száraz köhögés oka legtöbbször vírusfertôzés. Gégehurut Tünetek és kezelés A garat-. bár a kiszerelés célszerûsége miatt elvileg nem is maradhat. száraz levegô is okozhatja. hányinger.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT lenül találkozik a beáramló porral.

mely néhány nap alatt sokszor magától is felszakad. Fogadjuk el az orvos véleményét. Összefoglalva Megállapíthatjuk. Légcsôhurut A légcsôhurut a légcsô nyálkahártyájának gyulladása. hogy a felsô légúti hurutos betegségek zömét vírusfertôzés okozza. Az életkor elôrehaladtával a rohamok gyakorisága. legtöbbször vírusok okozzák. Láz nem minden esetben fordul elô. ne legyünk türelmetlenek! Láz vírusfertôzés esetén több napig is fennállhat. a gyógyszertárban recept nélkül kapható gyógyszereken kívül az esetek többségében másra nincs szükség. A háziorvos ismeri a beteget. . majd megszûnik. ne akarjunk kárt okozni gyermekünknek. melyre a tüneti. de a teljes láztalanságra nem kell törekedni.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT kell nyugtatni. A kissé párásított levegôjû szoba is csökkentheti a légúti betegségek számát. súlyossági foka csökken. a sírás csak tovább rontja a helyzetet. fontos a lázcsillapítás. A súlyos gégehurutos panaszokat kivéve nem kell azonnal az ügyeletre menni. ô tudja a legmegfelelôbb. Jellemzôje eleinte a száraz köhögés. Szabaddá kell tenni az orrjáratokat. leghatékonyabb ellátást nyújtani.

Üssön ötször határozottan a lapockák közé. Ez azonban veszélyeket is rejthet magában. aneszteziológus intenzív terápiás szakorvos Háti ütés 1. valamint az ott levô idegen testet beékelheti. mellkasi lökéseket és nagyobb gyermekek esetén hasi lökéseket is. ha a csecsemô vagy kisgyermek nem kap levegôt és nagy a gyanúnk. Ez az állapot életveszélyes lehet! A félrenyelt tárgyak. Ha van spontán légzése. • A száját vakon ne törölje ki. mert ezzel felsértheti a garatot. akkor az adott tárgy vagy akár étel is a légcsôbe kerülhet. • Használjon háti ütéseket. hogy idegen test zárja el a levegô útját? Mûfogások légúti idegen test eltávolítása esetén. Gondoljunk csak arra.és gyermekgyógyász. ha apró tárggyal a szájukban hirtelen megbotlanak. a hát középvonalába. mert a kezdetben csekély tüneteket mutató állapot hirtelen életveszélyessé válhat. Dr. legfontosabb feladat. Ezért vesznek mindent a szájukba. s a légzés elégtelenné válik. Tartsa a gyermeket hason fekvô helyzetben oly módon. Horváth Eszter csecsemô. a világ megismerésében nagyon fontos szerepet játszik. Csak akkor kell beavatkozni. 156 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . hogy támogassuk ôt az elzáródás megoldásában. Mit tegyünk? Mit tegyünk. ételek között különösen veszélyesek azok. valamint haladéktalanul hívjunk mentôt. 2. amelyek a légutakba kerülve a test folyadékaival érintkezve megdagadhatnak. mint érzékszerv. hogy a feje legyen a legmélyebben.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT Légúti idegen testek A csecsemôk és kisebb gyermekek számára a szájuk. ha láthatóan sikertelenek a gyermek erôfeszítései a helyzet megoldására.

hogy gyermekünk félrenyelt. 3. a mellkas középpontja felé.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT Ha idôben gondolunk arra. ennél a mûveletnél is a fej legyen a legmélyebb pont. alkalmazzuk a fenti eljárásokat! • Soha ne nyúljunk be a gyermek szájába vakon! • Csecsemônél ne alkalmazzunk hasi lökéseket! Nagyon fontos tehát a megelôzés. – bordaközi izmok behúzódása. (Ez azonban nem hirtelen bekövetkezô változás. pattogatott kukorica és „társai”. Még egyszer a legfontosabbak • Soha ne engedjük a gyermekeket étellel vagy apró tárgyakkal a szájukban futkosni! • Kisgyermeknek nem valók az apró játékok. Hasi lökés 1. Végezzen öt mellkasi lökést a szegycsontra. Eszméletlen gyermeket fektessük hanyatt. • Nem múló száraz köhögés. felfelé irányuló lökésbôl álljon. • Légzési segédizmok használata: – orrlyukak kitágulása. 2. Tegyünk meg mindent annak érdekében. magok. akkor tudjunk tenni a tragédia megelôzéséért. melynek helye megegyezik a mellkasi kompressziók helyével. Eszméletén levô gyermeknél térdeljünk vagy álljunk mögé. Mellkasi lökés 1. • Hangos. ezért a részletezett idegentest-eltávolítási protokollok nem vonatkoznak rá. nehéz légzés. Fordítsa a gyermeket a hátára. MIKOR GONDOLJUNK IDEGENTEST-FÉLRENYELÉSRE? • Hirtelen köhögési-fuldoklási roham. mogyoró. viszont ha már megtörtént a baj. 2. esetleg állítsuk fel egy székre (Heimlich-féle mûfogás). az egyik kéz tövét a has felsô részének közepére helyezzük. A lökés intenzitása legyen erôteljesebb. másik kezünk segítségével erôteljes lökést alkalmazzunk felfelé és hátrafelé. Csecsemôknél a hasi szervek sérülésveszélye miatt nem alkalmazható. • Ha légúti akadályt észlelünk és a gyermeknek van spontán légzése. hogy gyermekeink elkerüljék az ilyen helyzeteket.) GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 157 . mint a mellkasi kompresszióké. Öt határozott. hatékonyan megoldhatjuk a problémát. támogassuk ôt köhögési kísérleteiben és hívjunk mentôt! • Ha eszméletlen.

Légzés. az „aranyóra”. akkor haladéktalanul el kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést. hogy úgy tartsuk a fejet és a nyakat. és a bajbajutottaknak segítségre volt szükségük. A behajlított kar stabilizál. Gondoljunk csak arra. ha a segítségre szoruló egy csecsemô vagy kisgyermek. hogy a törzzsel állandóan tengelyben legyen.) • Van-e pulzusa? (Csecsemôknél a felkar belsô részén a váll és könyök közt félúton található felkari verôér tapintásával. de nincs eszméleténél. az újraélesztés során alkalmazott tevékenységek sorrendjében és kivitelezésében is különböznek a felnôttektôl.és keringésleállás Gyermekkorban a keringés. akkor a mentôk megérkezéséig tegyük stabil oldalfekvô helyzetbe.»GYERMEKGYÓGYÁSZAT Újraélesztés csecsemôés gyermekkorban Biztosan érezték már tehetetlennek magukat.) • Lélegzik-e? (A gyermek hanyatt fekvô helyzetében a fej enyhe hátrahajtásával. hogy a garatból szemellenôrzés mellett el- A fej jól hátrahajlítva. A szakirodalomban létezik egy kifejezés. gyermekeknél a felnôttekhez hasonlóan a nyaki fôverôér vizsgálatával 10 másodpercen keresztül. van keringése. ha az utcán eszméletét vesztô embertársunkon kellene segíteni.és légzésleállás nagyrészt légúti eredetû. A fej hátrahajtása és az áll felemelése segíthet a helyzeten. ha gyermeket ér baleset vagy lesz rosszul a közelünkben. s a korai beavatkozás 70%-kal javítja a túlélést.és gyermekgyógyász. A kéz a fej alatt. Ha nem lélegzik. .) Dr. ami a légzést nehézzé. hogy a garat izmai ellazulnak s a nyelv hátraesik. A behajlított végtag megtámasztja a testet és nem engedi az áldozatot hasra fordulni. aneszteziológus intenzív terápiás szakorvos Stabil oldalfekvés Ha a gyermek lélegzik. hanem percekrôl kell beszélnünk. ha baleset történt közvetlen közelükben. akkor elengedhetetlenül fontos. Amennyiben gerincsérülésre van gyanúnk. amely erre utal. hangossá vagy teljesen lehetetlenné teszi. Pedig az elsô és azonnali ellátás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Az eszméletlen sérült Az eszméletlen sérült légútjai beszûkülhetnek vagy elzáródhatnak. mit tegyünk. Horváth Eszter csecsemô. de van szívmûködése. Nézzük tehát sorban. Gyors tájékozódó vizsgálat • Eszméleténél van-e? (A gyermeket megszólítva vagy enyhén „megrázva” vizsgáljuk. A gyermekek nem kis felnôttek. míg felnôtteknél a szíveredet a gyakoribb. Ennek elsô lépése. elzárva ezzel a levegô útját. A minél teljesebb gyógyulás szempontjából meghatározóak az elsô ténykedések. Ez a torokszorító érzés még inkább jelentkezik akkor. szemmel és füllel érzékeljük a légzést. Ennek oka. Csecsemôk és gyermekek esetében a kezelés elsôsorban a légúti eltérés korrekciójára irányul. De ma már nem is órákról.

hogy felhívjuk a figyelmet a téma fontosságára. Kivéve. míg az egészségügyi személyzet meg nem érkezik és átveszi a feladatot tôlünk. Mivel gyermekkorban a keringés. sem keringése nincs. különben nem lesz ismert a baleset helyszíne.és légzésleállás leggyakoribb oka légúti eredetû. hússzor tegyük. hogy milyen településre kérünk segítséget. Mindezt addig végezzük. mindig mondjuk el. amenynyiben mobiltelefont használunk. 2.” Természetesen tisztában vagyunk vele. csecsemô esetében pedig szájtól szájba és orrba lélegeztetünk. Ekkor tenyerünket a csecsemô háta alá helyezve. akkor azt mondjuk: „Megkezdett gyermek-újraélesztéshez kérünk segítséget. • Ha légzése. • A bajbajutott korát. Mit mondjunk a telefonba? • Saját nevünket. Mindezt percenként kb. és így végezzük a kompressziót. és azt. mi történt vele. keringése nincs. törekvésünk az volt. kétujjas módszert alkalmazhatjuk. vagyis 30 mellkasi kompressziót kövessen 2 hatásos befújás. Ezt követôen a fejet enyhén hátrahajtva szájtól szájba. . 3. s csak ezt követôen telefonáljunk. ezért a rosszullétet észlelve a befújásos lélegeztetést azonnal kezdjük el 2 percen keresztül. Szerencsés esetben ezzel meg is oldódhat a probléma. Néhány hasznos tanács 1. két szembefordított hüvelykujjunkat helyezzük az elôbbi pontra és így végezzük a kompressziókat. Ha sem légzése. kérjünk segítséget. melynek során két ujjbegyünket helyezzük a két mellbimbót összekötô képzeletbeli egyenes felezôpontja alá.Ha ketten végzik az újraélesztést. Csecsemôknél az ún. akkor a befújásos lélegeztetéssel egy idôben külsô mellkasi kompressziókat is alkalmazunk a szívmûködés megindításához. hogy nem lehet és nem is ajánlatos egy cikk elolvasása után elkezdeni az újraélesztést. elérhetôségünket. A szívmasszázs Ennek technikája különbözik csecsemôk és gyermekek estében. A befújást követôen fejünket oldalra fordítva figyeljük a mellkas süllyedését. A hívás ugyanis mindig a telefonáló földrajzi helyzetének megfelelô megyei vagy regionális központba fut be. A mentôknek való telefonáláskor. alkalmazható a körbeöleléses módszer is. A kompressziós lélegeztetés aránya 30:2 legyen. • A baleset helyszínét. távolítjuk az esetleg ott lévô idegen testet. ha a gyermek ismert szívbetegségben szenved.

162. 166. 170. 172.

Az epekövesség Az emlôrák A vastagbél és a végbél betegségei A hasnyálmirigy betegségei a sebész szemével

Sebészet

»SEBÉSZET

Az epekövesség
A lakosság mintegy 15%-a epekôbeteg. Az epekövesség elôfordulása háromszor gyakoribb nôknél, mint férfiaknál. percektôl órákig tartó, jobb bordaív alatti görcsös hasi fájdalom hányinger és hányás kíséretében. Az epehólyag elzáródása a kô elmozdulásával megszûnik, ilyenkor a fájdalom is oldódik. A görcsös hasi fájdalom az esetek nagy részében így magától vagy diéta és görcsoldó gyógyszerek hatására megszûnik. A diétás étkezéssel megelôzhetô vagy legalábbis ritkábbá tehetô az elôfordulása. Tudni kell azonban, hogy ezen a módon csak a tünetek enyhülése érhetô el, a késôbb említett szövôdmények ugyanúgy bekövetkezhetnek. 2. Diszpepsziás panaszok A betegek egy részében ez jelentkezik: nagyfokú puffadás, emésztési panaszok, teltségérzés, emésztési nehezítettség, rossz közérzet. Oka, hogy a tápanyagok emésztése zavart szenved. 3. Néma epekô Tünetmentes epekövesség éveken keresztül fennállhat, azonban ugyanazokat a veszélyeket hordozza magában, mint az epetünetes betegek esetében.

Okok
Dr. Olgyai Gábor Epekô a rosszul mûködô, teljes kiürülésre képtelen epehólyagban keletkezik. Az epekô kialakulására hajlamosít a 40 év feletti életkor, az elhízás, a terhesség, tartós fogyókúra, éhezés, a tartós mesterséges táplálás, Crohn-betegség, a vékonybél utolsó szakaszának mûtéti eltávolítása, a cukorbetegség és a magas vérzsírértékek.

sebész szakorvos

A laparoszkópos mûtét során az operatôr monitoron át látja a hasüregben végzett munkáját.

Tünetek
Háromféle tünetcsoport létezik: 1. Epekôkólika Az epekô elzárja az epehólyag-vezetéket, az epehólyag összehúzódása, „erôlködése”, feszülése okozza a fájdalmat. Ez visszatérô, olykor a hátba, jobb vállba, lapockába sugárzó,

»SEBÉSZET

Laparoszkópos mûtét.

A máj és az epehólyag.

Nyitott hasi mûtét.

Diagnózis
A diagnózis felállításában a hasi ultrahangvizsgálat az egyik legpontosabb eszközünk. Azonban számos olyan állapot van, amikor az „epés” tüneteket más hasi betegség okozza. Ezért mielôtt mûtétre szánnánk rá magunkat, ki kell zárni a többi lehetséges betegséget (refluxbetegség, fekélybetegség, hasnyálmirigy-betegség, vastagbéldaganat, gyomordaganat). Ha az epevezeték-kövesség gyanúja is felmerül, endoszkópos megoldás jön szóba: a szájon át levezetett hajlékony optikai eszközzel megkeresik a patkóbélben az epeút beszájazását, ide vékony csövet vezetve röntgenárnyékot adó kontrasztanyaggal töltik fel az epeútrendszert és eltávolítják az epeúti köveket. Ezt követôen azonban a köves epehólyagot is el kell távolítani mûtéti úton.

A mûtét
Az epekövesség kezelési módja az idôben elvégzett mûtét. A mûtétre még azelôtt sort kell keríteni, mielôtt a szövôdmények kialakulnának. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a sürgôsségi mûtétnek nagyobb valószínûséggel lehetnek további szövôdményei, hiszen ilyenkor a beteg már leromlott vagy kritikus állapotban kerül a sebészkés alá. Kimutatott epekövesség esetén az epehólyag mûtéti eltávolítása javasolt egy választott idôpontban. Az akut epehólyag-gyulladást vagy az elsô 24 órában operáljuk, vagy ezt követôen konzervatív terápia után, halasztva, kb. 6 hét múlva.

Az epehólyag egyéb rendellenességei (polip, papilloma, lefûzött, megtört epehólyag) az epekövességre jellemzô panaszokat okozhatnak, ezért az epehólyag eltávolítása indokolt. A mûtétet altatásban végezzük. A technika fejlôdése lehetôvé tette, hogy az epehólyagot laparoszkópos módszerrel távolítsuk el. Ez azt jelenti, hogy a hasüreget nem nyitjuk meg hasmetszéssel, hanem egészen kis nyílásokon keresztül csöveket, mûszereket vezetünk be és videorendszer segítségével végezzük el a beavatkozást. Ennek elônyei: a kisebb mûtéti megterhelés, a rövidebb kórházi tartózkodás és gyógyulási idôszak, a kevesebb fájdalom, a jobb kozmetikai eredmény. Természetesen mûtét közben kiderülhet, hogy mégis hasmetszésre kényszerülünk, azonban ennek esélye mindössze kb. 1–2%. A mûtét lényege az, hogy a követ tartalmazó epehólyagot eltávolítjuk. Ez lényegesen nem fogja befolyásolni a beteg további sorsát, csupán a májban termelôdô epe ezután folyamatosan jut a vékonybélbe az epecsatornán keresztül. A laparoszkópos epehólyag-eltávolítás gyógyulási eredménye világszerte nagyon jó, kicsi a mûtéti kockázat, nem változtatja meg az operált beteg aktivitását, munkaképességét. Célunk az, hogy a beteg ne szoruljon élete végéig kényelmetlen diétára. Mûtét után a kórházban tartózkodási idô általában 2–4 nap, a mûtét elôtti aktivitás visszatérése általában 2–3 hét múlva várható.

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV

163

»SEBÉSZET 164 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV .

szeszes italok) követôen hirtelen fellépô „övszerû”. ott tályog. így kettôjük között egy természetellenes nyílás. mégis gyakoribb epekövesség vagy epevezeték-kövesség mellett.»SEBÉSZET AZ EPEKÖVESSÉG SZÖVÔDMÉNYEI A meg nem operált epekövesség lehetséges szövôdményei: » Akut epehólyag-gyulladás: az epehólyag elzáródása miatt az oda kerülô baktériumok következtében gyulladás alakul ki. A gyulladás ráterjedhet a környezô szervekre és a máj állományára. epeúti gyulladást. életveszélyes állapot. Ilyenkor a fájdalom tartóssá válik. » A közös epevezetékbe csúszó kô elzáródást. szerepe az emésztésben megszûnik. a feszülô hólyag tapintható. puffadás jellemzi. Az epehólyag gyakran összezsugorodik. » Az epeúti kô súlyos hasnyálmirigy-gyulladást eredményezhet.) GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 165 . sipoly alakul ki. mert nemritkán súlyos. hashártyagyulladás: azonnali mûtétet igénylô. esetleg sárgaság alakul ki. a beteg lázas lesz. szûnni nem akaró hasi fájdalom. fôleg nagy kövek esetében. » Az epehólyag tartamának elvezetését biztosító vezeték elzáródása. » Az évtizedekig fennálló epekövesség fokozhatja az epehólyagrák elôfordulási esélyét a tartós mechanikai ingerlés és az idült gyulladás következtében. (Arany Jánosnak az epehólyagsipolya a hasfalra nyílt. Tünete az állandó jobb bordaív alatti fájdalom. » Epehólyagsipoly: hosszas gyulladásos folyamat eredménye lehet. gennygyülem alakulhat ki. feltelô epehólyag kialakulása. akár halálos következményekkel jár. A bélbe jutó kövek akár bélelzáródást is okozhatnak. » Az epehólyag átfúródása. A betegség kezelése komoly feladat. puffasztó ételek. epét már nem tartalmaz. sárgaságot. Diétahibát (bôséges zsíros. Ez epekövesség nélkül is elôfordul. emiatt feszülô. az epehólyag a környezô szövetekkel gyulladásosan összetapad. gennyedést okozhat. az epehólyag fala és a patkóbél fala is elpusztul. » Krónikus epehólyag-gyulladás: az ismétlôdô görcsök és gyulladások az epehólyag falának megvastagodásához vezetnek. A gyógyulás ilyenkor csak a mûtéttôl várható. májkárosodást. hogy az epehólyag a patkóbéllel vagy a hasfallal összetapadt.

hogy megelôzzem a bajt? Rendszeres önvizsgálat Tény. hogy az emlô rendszeres önvizsgálatát végzô hölgyek emlôrákja korábban kerül felismerésre. A korábbi évtizedek tapasztalata. Tudományunk azonban mit sem ér a betegek aktív közremûködése nélkül.»SEBÉSZET Az emlôrák Az emlôrákot. Az ebben a stádiumban felfedezett betegek gyógyulási esélyei messze meghaladják az elôrehaladott betegségben szenvedôkét. lehetôleg a menstruáció megszûnését követô napokban (az emlôk állománya ilyenkor a legjobban áttapintható). Ezen adatok mellett a közvélemény által kevéssé ismert tény. csökkent radikalitású. a súlyos csonkoló mûtét nem hoz jelentôs javulást a betegek túlélésében. mint a nôk által leginkább rettegett daganatos betegségek egyikét. A fejlett és fejlôdô országokban. annál több viszont a nemkívánatos szövôdménye. akik nem élnek ezzel az egyszerû megelôzési lehetôséggel. hogy nem képesek az emlô elvesztésével járó testi-pszichés traumát feldolgozni. A rendszeres (kétévente ismételt) mammográfiás szûrôvizsgálat segítségével a daganat az esetek döntô többségében még tapinthatóvá válá- 166 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . hogy az elôrehaladott emlôrák agresszív sebészi kezelése. csípôre tett. Hogyan végezzük? Havonta egy alkalommal bôségesen elegendô. Néhány adat Dr. sa elôtt kimutatható. A csonkoló mûtéten átesettek számára a kiegészítô onkológiai kezelés befejezését követôen. TóthGombkötô Balázs Statisztikai adatok szerint a betegség gyakorisága világszerte növekszik. majd leengedett karral is. Ez a tény. valamint a diagnosztika fejlôdésének köszönhetô korai felismerés tették lehetôvé a napjainkat jellemzô sebészi szemléletváltást. A tapintásos vizsgálathoz jó megoldás a zuhany alatt állva. napjainkban is számos tévhit veszi körül. A program célja az emlôrákban leggyakrabban érintett 45–65 év közötti nôk szervezett szûrése. Megfelelôen kivitelezve kozmetikai eredményük kedvezô. így Magyarországon is az emlôrák a nôk vezetô daganatos haláloka – rákos megbetegedéseik mintegy 22%-áért felelôs. a rekonstrukciós emlôplasztikai beavatkozások jelenthetnek a fizikai mellett lelki gyógyulást. Elsô lépés az emlôk megtekintése tükör elôtt állva felemelt. A mammográfia Az elmúlt évtizedek tapasztalatai szerint a gyógyulás esélyei annál jobbak. mint azon társaiké. A szakmai ajánlások 20 éves életkortól javasolják végezni. A ma elfogadott irányelvek alapján az emlôrák miatt végzett sebészeti beavatkozások mintegy 60–70%-a úgynevezett szervmegtartó. hogy e betegség okozta halálozás nem emelkedett az utóbbi húsz évben. az emlôk bôrét beszappanozva csípôre tett és felemelt kar mellett is módszeresen átvizsgálni az emlôket (így a kisebb csomók könnyeb- Mammográfiás vizsgálat. emlômegtartó mûtét. Felmerül hát a kérdés: mit tehetek én. minél korábban kerül felismerésre a rosszindulatú daganatos elváltozás. mint azelôtt! A mûtét Az érintettek egyik leggyakoribb problémája. Azaz a betegek kisebb hányadát veszítjük el. E tényre alapozva indult el hazánkban 2001-ben a Nemzeti Mammográfiás Szûrôprogram.

Amennyiben rendellenességet észlel. a zsíros étrend és a jelentôs testsúlyfelesleg. mint a dohányzás. a korán megkezdett és rendszeres gon- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 167 . dozáson való részvétel lehet a megoldás. » Ha a korábban normális emlôbimbó behúzott.»SEBÉSZET Ma már a mûtétek jelentôsebb része csökkentett radikalitású. Mielôbb forduljon orvoshoz! » Az emlôbimbó váladékozása. még inkább. emlômegtartó mûtét. de kivizsgálása mindenképpen indokolt. ben észrevehetôk). a mozgásszegény életmód. de az emlôráké csak kivételesen. Ez a tünet is csak ritkán jelez emlôrákot. Az elkerülhetô kockázatok A megelôzés fontos tényezôje az emlôrák kockázati tényezôinek kiiktatása. A nem elkerülhetô kockázatok A rizikófaktorok egy része életmód-változtatással nem befolyásolható. ha az egyoldali és a váladék véres vagy savós jellegû. befolyásolhatóak. A fibrocisztás emlôelváltozás mint a nôi emlôk degeneratív jellegû elváltozása szintén fokozott rizikót jelent. mely számos jóindulatú szervi és még több funkcionális probléma tünete lehet. de gyakran emlôrák tünete. Ilyen rizikófaktorok a családi halmozódás (több emlôrákos megbetegedés a rokonságban). Amitôl nem kell megijedni A hölgyek egyik leggyakoribb panasza az emlôsebészeti szakrendelésen a fájdalom. valamint a késôi menopauza (a menstruáció késôi megszûnése) is növelik az emlôrák kialakulásának kockázatát. MIT KELL KOMOLYAN VENNI? » Az önvizsgálat során tapintott csomót. ha az 40 évnél fiatalabb korú családtagnál fordult elô. Az ebbe a csoportba tartozók számára a fokozott odafigyelés. feltétlenül forduljon orvoshoz. Nem kizárólagosan. fôként. A korai menarche (korai elsô menstruáció). befordult. Ezek egy része. a túlzott alkoholfogyasztás.

egy képzelt spirál mentén a mellbimbó felé haladva. váladékozást! 168 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV .»SEBÉSZET Az emlô önvizsgálata 1) Az emlô havi rendszeres önvizsgálatát végezze tükör elôtt! 2) Fürdés elôtt helyezze három középsô ujját az ellenkezô oldali mellére. Ujjaival végezzen körkörös tapintó mozgást kívülrôl befelé. Tapintsa át mellét megvastagodást. 3) Óvatosan fogja meg mellbimbóit és figyelje meg itt is az esetleges színelváltozást. csomót vagy más elváltozást keresve.

»SEBÉSZET 4) Tapintsa át hónalját. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 169 . ha rendszeres mammográfiás és klinikai szûrôvizsgálattal kapcsolja össze. a mellek önvizsgálata akkor a leghatékonyabb. 6) Feküdjön a hátára és egy párnát helyezzen a jobb válla alá. A hónalját se hagyja ki! Ismételje a vizsgálatot a másik mellén! Ne feledje. hogy a mellei szövetei laposan helyezkedjenek el. figyeljen az esetleges eltérésekre. Figyelje meg mellein a látható esetleges elváltozásokat. Ezután tegye csípôre a kezét. könyökét nyomja elôre és dôljön kissé a tükör felé. ahogy azt elôzôleg leírtuk. Nézze meg mellének alakját. illetve onkológusától kaphat tanácsot. Errôl nôgyógyászától. Különösen figyeljen a bôr színére. külsô szerkezetére. Ismételje meg a leírt vizsgálatot a másik mellén is! 5) Tükör elôtt fonja össze két kezét a tarkója mögött. a kulcscsont feletti és alatti területet is. Tegye jobb kezét a feje alá és bal kezével vizsgálja meg jobb mellét.

jóindulatú betegség is okozhat hasonló panaszokat. végbél és végbélnyílás betegségeivel foglalkozik. hogy egy sor banális. Mely eleinte magától visszahúzódik vagy ujjal visszahelyezhetô. fogyás. Ezt akár meg is elôzhetjük. A közhiedelemmel ellentétben ugyanis a rosszindulatú daganatos betegségekbôl van esély a gyógyulásra! Természetesen ez az esély annál nagyobb. Duzzanat mellett gyakran lázat is okoz. 170 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . illetve endoszkópos (tükrözéses) vizsgálat. Elôrehaladott esetben azonban inkább mûtétre törekszünk.és végbélrákok idôbeni felismerése és kezelése. vérszegénység. késôbb azonban állandóan elôesik. gyakran körkörös duzzanat. Pedig ez az egyszerû vizsgálat veszélyes. ilyenkor gyorsan kialakuló. A vizsgálatokat jellemzôen a háziorvos kezdeményezi. szükség esetén koloproktológiai vagy gasztroenterológiai szakambulancia bevonásával. hogy vérrög keletkezik bennük.»SEBÉSZET A vastagbél és a végbél betegségei A koloproktológia a vastagbél. A székelési szokások megváltozása. A vastagbél. mely gyakran vezet végbéltáji panaszokhoz. hasmenés. Ezt az állapotot egy kisebb vágással. A valódi aranyeresség (azaz belsô aranyeres csomó) kezdetben préselésre (székletnél) jelentkezô. melyektôl a lakosság nagy része idegenkedik. állandóan jelen vannak. préselésre nem változtatják a nagyságukat. és szükség esetén étkezési korpát vagy más. A külsô aranyerek elsôsorban kozmetikai és tisztálkodási problémát okoznak. Dr. a vérrög kiengedésével a sebész rövid idô alatt enyhíteni tudja. Ezen elváltozások jelentôs része a sebészeti ellátás körébe tartozik. végbélnyílásból elôdomborodó. ha megfelelô mennyiségû folyadékot fogyasztunk. Meg kell jegyeznünk azonban. Elôfordulhat.és végbélrák Az eddig felsorolt jóindulatú kórképek mellett azonban sokkal fontosabb jelentôséggel bír a vastagbél. Kisebb aranyerek megfelelô kenôcsökkel. esetleg halálos betegségek idôben történô felismerését teszi lehetôvé. Elôfordulnak a beteg életét hónapokig megkeserítô elváltozások. Haulik László sebész szakorvos Székrekedés A civilizált életmód és táplálkozás egyik velejárója a székrekedés. kemény széklet elkerülésével kezelhetôk. Alapvetô vizsgálóeszközei az ujjal történô. Családi halmozódás esetén érdemes fokozott figyelemmel lenni a fent felsorolt tünetekre. rendkívül fájdalmas duzzanatot észlel a beteg. Mikor gondoljunk vastagbél-. Veszélye a higiénés kellemetlenségek mellett a vérzés. Az aranyeresség A köznyelv minden végbélnyílás területén megjelenô panaszt szemérmesen „aranyerességnek” nevez. mint például a végbélnyílás hámjának fájdalmas berepedése. elôrehaladott esetekben az eredmények jóval szerényebbek. de csak kivizsgálás után szabad a rosszindulatú betegség gyanúját elvetni. A korai daganatok akár 80–90%-ban is gyógyíthatók. váladékozás. Hetekig fennálló hasi görcsök. szorulás gyakori elôfordulása is figyelmeztetés lehet. végbéldaganat lehetôségére? A véres széklet talán a leggyakoribb árulkodó tünet. étvágytalanság már meglehetôsen késôi jel. minél hamarabb kerül a betegség felismerésre és mûtétre. Tályog Egy másik nagyon fájdalmas betegség a végbélnyílás melletti tályog. magas rosttartalmú étrend-kiegészítôt használunk.

A vendégnyílás lehetôségét ugyan elsô hallásra a betegek nagy része jelentôs ellenérzéssel fogadja. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 171 . Aki tehát félelembôl vagy hanyagságból nem fordul orvoshoz és nem kerül idôben mûtétre.és végbéldaganatok nagy része vendégnyílás felhelyezése nélkül megoperálható. Sebészeti beavatkozás nélkül viszont reális esély a végleges gyógyulásra nincs. Meg kell említenünk. hogy e daganatok gyógyításához hozzátartozik az onkológiai kezelés (besugárzás. Általában csak nem eltávolítható vagy a végbélnyíláshoz nagyon közeli rákok esetén kényszerülünk a bél végleges vagy átmeneti kiültetésére. hogy a vastagbél. kemoterápia) is. A mûtét A mûtéti megoldásról tudnunk kell.»SEBÉSZET A mûtétek nagyobb része ma már vendégnyílás felhelyezése nélkül megoldható. azonban hosszú távon ez az állapot elfogadható és a mindennapi életet sem befolyásolja jelentôsen. sokkal rosszabb kimenetellel számolhat betegségét illetôen.

tünetek Hirtelen kialakuló rosszullét. A közös hasnyálmirigy. A heveny lefolyás következtében kialakult vérkeringési zavar során a hasnyálmirigy egy része vagy akár az egész mirigy is elhalhat. mûtéti feltárást igénylô állapot alakul ki. A betegek egy részénél a heveny tünetek és a nagyfokú állapotromlás. hogy a leggondosabb és legkorszerûbb intenzív osztályos kezelés ellenére is a fellépô sokszervi elégtelenség következtében a beteg meghal. Dr.és epevezetékbe ékelôdött követ speciális gyomor-nyombél tükrözés során kell eltávolítani.»SEBÉSZET A hasnyálmirigy betegségei a sebész szemével A hasnyálmirigy. Büszkék lehetünk arra. latin nevén a pancreas rejtett helyen. a has mélyén. itt termelôdik az inzulin. a panaszok megszûnnek és szövôdmények nem alakulnak ki. hátba sugárzó fájdalom az elsô tünetei a heveny hasnyálmirigy-gyulladásnak. hányás. megszüntetve ezzel a hasnyálmirigynedv ürülési akadályát. hogy tudatos táplálkozás és kulturált alkoholfogyasztás mellett a gyulladás kockázata a minimálisra csökkenthetô. Diagnózis A kórkép diagnosztizálása a klinikai tünetek. Amennyiben az elhalt terület baktériumokkal fertôzôdik. Azonban elôfordul. Az elôbbiek által termelt hormonok fôként a cukor. és ami a leginkább kórjelzô. életveszélyes. puffadás. magas zsírtartalmú táplálkozás és a nagymértékû alkoholfogyasztás.és zsíremésztésért felelôsek. A folyamat. 172 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . A beteg igyekszik elôregörnyedô testtartást felvenni. görcsös. Fokozatos elôrehaladtával további szövôdmények és újabb mûtéti beavatkozások válhatnak szükségessé. enyhe lefolyású kórkép során a beteg állapota a kezelés hatására jelentôsen javul. A külsô elválasztású mirigyek a fehérje. hányinger. már az elsô 24 órában intenzív osztályos kezelést tesz szükségessé. sebészeti kezelést. mint minden táplálék és folyadék szájon keresztüli elfogyasztásának szigorú tilalmát. Kezelés Csak epekôbetegség kiváltotta hasnyálmirigygyulladás során van mód oki beavatkozásra. Nem ritka ilyenkor a több hónapos. Issekutz Ákos sebész adjunktus Kialakulása A szerv leggyakrabban elôforduló megbetegedése a gyulladás – a pancreatitis –. CT alapján általában nem jelent nehézséget. A testi leromlást megelôzendô a táplálást és folyadékbevitelt infúziós. az önemésztôdés azonban gyakran még itt sem áll meg. Fontos kiemelni. szinte a gerinc elôtt elhelyezkedô szervünk. máj – agresszív emésztôenzimek tehetôk felelôssé. hogy a heveny hasnyálmirigy-gyulladás során alkalmazott korai szondatáplálás jótékony hatásait a világon elsôk között a gyôri sebészeti osztály munkacsoportja dr. sôt. fél éven túli kórházi kezelés sem. amely elzárhatja a mirigy kivezetô nyílását. mivel ez valamelyest enyhíti fájdalmait. övszerû felhasi. vér és vizelet laboratóriumi vizsgálata és a hasi ultrahang. vese. vagy a legkorszerûbb elveknek megfelelôen a patkóbélen túl levezetett szondán keresztül kell megvalósítani. Oláh Attila professzor úr vezetésével bizonyította. Funkcióját tekintve belsô és külsô elválasztású mirigyekbôl áll.és zsíranyagcsere szabályozásában vesznek részt. Azonban akár egyszeri túlzott étkezés és nagy mennyiségû alkohol fogyasztása is vezethet halálos hasnyálmirigygyulladáshoz is. Panaszok. tüdô. a szükségszerû kórházi kezelésen túl. ami nem jelent mást. A hasnyálmirigy-gyulladás során számos további szövôdménnyel számolhatunk. Mindkét betegség kialakulásában döntô szerepet játszik a helytelen. amelynek heveny és idült formáit különböztetjük meg. Heveny hasnyálmirigy-gyulladás Heveny hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásának további oka lehet még epekôbetegség is. A kezelés alappillére a hasnyálmirigy teljes nyugalomba helyezése. A kritikus állapot hátterében a hasnyálmirigy gyulladása folytán a szervbôl felszabaduló és a véráram folytán az összes létfontosságú szervet megtámadó – szív. Az esetek nagyobb részében.

mely magas kalóriatartalmú kell legyen. E. hogy a krónikus pancreatitis teljes gyógyítása jelenleg nem lehetséges.és görcsoldókat és inzulint jelent. D. emésztést elôsegítô anyagokat. Az alkohol legfeljebb mértéktartó fogyasztásával. így ezeket is érdemes kerülni. Fontos a megfelelô diéta. Mindezen panaszok és szövôdmények oly mértékben befolyásolják a beteg állapotát és életminôségét. Mindezek ismeretében érthetô. a gyulladások elkerülésére. A gyulladás következményeként a mirigyállományban elhalt szövettel és folyadékkal teli felritkulások (pseudocysták) alakulhatnak ki. A gyulladás fennállhat hosszú idôn át folyamatosan is – idült forma –. illetve elôfordulhat a heveny gyulladásos epizódok ismételt jelentkezésével. elmeszesedéséhez és teljes tönkremeneteléhez vezet. Fontos a zsírban oldódó vitaminok (A. Idült hasnyálmirigy-gyulladás A krónikus pancreatitis (idült hasnyálmirigygyulladás) általában a hosszú idôn keresztül fennálló tartós és nagy mennyiségû alkoholfogyasztás következményeként alakul ki. a dohányzás és a nagyon fûszeres. míg az emésztôenzim-termelés megszûnése emésztôszervi panaszokhoz vezet. Ez a klinikai tüneteknek megfelelôen hasnyálmirigyenzim-kivonatot.és panaszmentessé tehetô. mint sárgaság vagy gyomorürülési zavar esetén kerül csak sor. cukorbetegséghez. illetve olyan szövôdmény. Összefoglalás Tisztában kell lennünk azonban azzal a ténynyel. Ajánlott a napi 5–6-szori étkezés és a napi zsírbevitel 60–80 gramm alatt való tartása. ez teljes alkoholtilalmat jelent. fájdalom. az orvos utasításait gondosan betartó páciens. Kialakult cukorbetegség esetében természetes a szénhidrátszegény diéta. Mivel a túlzott kávéfogyasztás. Ilyen esetekben a gyulladás hosszú távon a hasnyálmirigy szövetének elhegesedéséhez. valamint B-vitaminok és folsavkészítmények megfelelô bevitele. A kezelés alapelvei a helyes táplálkozás mellett a betegségbôl eredô hiányállapotok megszüntetésére. tegséget kiváltó ok megszüntetése. Sebészi kezelésre hosszasan fennálló. tehát a prevencióra. Szövôdményként a mirigyállományban fennálló állandó gyulladás okozta tartós és néha csillapíthatatlan fájdalom alakul ki. hogy nagy hangsúlyt kell fektetnünk a hasnyálmirigy egészségének megôrzésére. vagy zsírban gazdag táplálkozás rizikófaktorai szintén ismeretesek. hogy ne csökkenjen a beteg testsúlya. Kezelése Az idült hasnyálmirigy-gyulladás kezelésének elengedhetetlen feltétele a jól kooperáló.A krónikus hasnyálmirigygyulladás teljes mértékben nem gyógyítható. ezért kialakulása egész életre korlátozza a beteget és nagymértékben rontja az életminôségét. mivel általában krónikus alkoholista betegek kezelésérôl van szó. illetve gyomorürülési zavart okozhatnak. A hormontermelés csökkenése inzulinhiányhoz. Megfelelô fegyelemmel azonban a beteg tünet. idôrôl idôre való kiújulásával. Ezek a környezô szervek nyomása folytán sárgaságot. erôs fájdalom csökkentése céljából. illetve az epekövek idôben elvégzett mûtéti eltávolításával nagy valószínûséggel elkerülhetjük a betegséget. K) pótlása. Gyakran ez okozza a legkomolyabb nehézséget. pótlására irányulnak. hogy rosszindulatú betegséget utánozva akár teljes testi leromláshoz vezetnek. Legfontosabb a be- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 173 .

.

176. Szövetátültetés a gyakorlatban Szövetbank .

– Erek: érpótlás. porc. MI MIRE HASZNÁLHATÓ? A különbözô szövetkonzervek felhasználhatósága (betegségek és mûtétek szerint) – Csontkonzervek: csonthiánnyal járó törések. inakat. ízületrész. kötôhártyája. A szöveteket speciális intézményekben. kifekélyesedés. mivel jól kivizsgált személyekrôl van szó. Ennek fontosságát aláhúzza.és ízületdarabokat. izomhártya. A szervdonoroknak nemcsak a szervei. ín-. szívbillentyû. Csönge Lajos Magyarország legnagyobb szövetbankja Magyarország legnagyobb és legtöbb szövettípust konzerváló szövetbankja éppen a gyôri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban mûködik.) mellett sokkal kisebb figyelmet kap egy nem kevésbé érdekes terület: a szövetek átültetése. 176 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . beszélhetünk: a) Autotranszplantációról (amikor az illetô saját szövetét ültetik egy másik helyre). gerincstabilizációs mûtétek. sport okozta porcsérülések pótlása. – Porc. azaz a vérátömlesztés után a legnagyobb számú transzplantációs típus. Ezenkívül csontszövetet. – Szaruhártya (cornea): szaruhártya-sérülés. amikor valamiért nagyobb mennyiségû csont pótlása szükséges. ha valakinek saját ínnal pótolják az elszakadt térdkeresztszalagját. c) Xenotranszplantációról (más fajból származó szövet beültetése).vagy támasztószövetek (bôr. ereket konzerválnak átültetésre. amellyel ellátják az összes magyar égési centrumot. – Xenogén és allogén bôr: égési sebek pótlása. hogy az átültetett szövetek honnan származnak. A szövetbank nagy mennyiségben konzervál sertésbôrt égett betegek égési sebének átmeneti fedésére (kb. Például sertésbôr átültetése égett betegekre. vagy sertésszívbillentyû alkalmazása emberben. agyburokpótlás. porc. ízületdarabok: degeneratív ízületi elváltozások pótlása. 50 m2-t évente). amennyiben a donor arra alkalmas. A felsoroltak közül legtöbbször csont allotranszplantációjára kerül sor olyan esetekben. szalag). vagy a gerincmûtétjéhez a csípôlapátból vesznek ki egy darabot. Dr. ezer eset évente. Szövetforrás A szövetek háromféle forrásból származnak: szervdonorokból. – Inak: térdkeresztszalag-pótlás. A szövetkonzervek alkalmazása világszerte növekszik. Ez a szám Magyarországon kb. szív stb. ciszták.és kötô. erek. 2 millió szövetátültetést végeznek évente. lábszárfekély. osztályvezetô fôorvos Nyugatmagyarországi Regionális Szövetbank Beosztás donor szerint Aszerint.»SZÖVETBANK Szövetátültetés a gyakorlatban A gyakran nagy sajtóvisszhangot kiváltó szervátültetések (vese. szövetbankokban konzerválják. a szem szaruhártyája. porcszövetet. revíziós csípôprotézis-mûtét. szájsebészeti csontpótlás. máj. A szövetdonorokból is kinyerhetôk szövetek a halál beállta után 24 órán belül. hogy az USA-ban kb. hasfal megerôsítése. szövetdonorokból és élô betegekbôl. csont-. Ez történik pl. izomhártyát. befertôzôdött érprotézisek pótlása. Szövetek szerint Lehetnek hám. b) Allotranszplantációról (amikor más személy szövetét ültetik be valakinek). csontot és ízületet érintô daganatoknál biológiai protézisek. hanem a szövetei is alkalmasak átültetésre. – Izomhártya (fascia): dobhártyapótlás. Ez a transzfúzió.

hogy nem volt-e HIV-fertôzött. Élô betegekbôl általában az elsô csípôprotézis beültetése kapcsán eltávolított combcsontfej jó konzerválásra. így a donor nem szenvedhet számos olyan betegségben. A gyôri szövetbank egy nemzetközi együttmûködés keretein belül a világon elsôként tudott olyan porckonzerveket elôállítani. Ez részben a népesség elöregedésének köszönhetô. ahol az eddigi legjobb életképességet sikerült megduplázni. Minden donor vérét meg kell vizsgálni. Az egyre nagyobb igényhez hozzájárul az is. biológiai eredetû anyagokkal. azaz a szervés szövetkivétel elleni tiltakozás hiányát kell vélelmezni. illetve súlyos fertôzô vagy egyéb betegsége. vagy lefagyasztják folyékony nitrogénben –180 °C-ra GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 177 .” Tárolás A porcpótlásnál rendkívül fontos hogy a porcsejtek az életképességüket megôrizzék. részben a traumás és sportsérülések számának növekedésébôl ered.»SZÖVETBANK A porcszövetet -180 °C-on. így Magyarországon is növekszik. ami átvihetô a betegekre. hogy az elsôre forradalmi áttörésnek tekintett mesterséges szövetpótló anyagokról kiderült. azaz „Az orvos kúrál. így klinikailag is kitûnô eredménnyel tudják alkalmazni számos porckárosodott betegnél. A konzervszöveteket rászoruló betegekbe (recipiens) ültetik. folyékony nitrogénben tárolják. natura sanat”. Összefoglalás A szövetkonzervek alkalmazása világszerte. Magyarországon jelenleg „opting out” szabályozás van. hacsak az elhunyt nem tett ezzel ellenkezô. Így továbbra is érvényes a régi mondás: „Medicus curat. és azoknál sokkal drágábbak is. 2 hónapig +4 °C-on. azaz tiltó nyilatkozatot életében. a természet gyógyít. ezért azokat vagy speciális oldatban lehet tárolni kb. volt-e fertôzô májgyulladása. hogy sok esetben hosszú távon nem vehetik fel a versenyt a természetes. Ki válhat szövetdonorrá? Mint ismeretes. illetve a szövet minôségét rontja. egy különleges eljárással. daganatos betegsége.

.

202.180. 204. 192. 185. 190. 186. 189. 196. 183. A reumatológiáról általában A köszvény – ahogy a reumatológus látja Az elhízás és a mozgásszervi betegségek A gerinc kopásos megbetegedései A lágyrész-reumatizmusról Az artrózis Bechterew-kór A fizioterápia A csontritkulás A sokízületi gyulladás Reumatológia .

hogy az életkorral törvényszerûen együtt jár.»REUMATOLÓGIA A reumatológiáról általában A reumatológia a mozgásszervekkel. prosztata-. majd a gyulladás az ízület más alkotóelemeire is átterjedhet. Szervezetünk belsô védôrendszere. gócként szereplô krónikus gyulladások (pl. Gyulladást okozhat sérülés. pusztulásával kezdôdik. A sokáig fájdalmatlanul zajló betegség egy idô után az ízület egészét érinti. a gerinc esetén pedig spondilózisnak nevezünk. szalagok. nyáktömlôk gyulladása.és helyzetváltoztató képességét. mandula-. Dr. az immunrendszer mûködészavara súlyos deformitásokhoz vezetô sokízületi gyulladást okozhat. Az ízület mozgástartománya egyre szûkebb lesz. Ez a betegség az évek elôrehaladtával mind gyakoribb. fizikai túlterhelés. Mivel ez biztosítja az ember hely. csupán röntgenfelvételeken látható elváltozások esetében nem beszélünk betegségrôl. Nemes Tibor András Kopások A mozgásszervek betegségei közül leggyakoribb a kopásos elváltozás. reumatológus és fizioterápiás főorvos Vállízület mozgástartományának vizsgálata. Ennek következtében a mozgás már nem olajozott és fájdalommentes. Tartósan fennálló. fájdalma. nôgyógyászati. Fontos megjegyeznem azonban. foggyökér. a szervezet egyéb helyein kialakult. szakszóval artritisz. Ez az ízületi belhártya gyulladásával kezdôdik. íntapadási helyek. Gyulladások A másik gyakori és egyben súlyos mozgásszervi betegség a gyulladásos ízületi bántalom. szalagokkal és az izmokkal foglalkozik. Az izmok. ami azonban nem jelenti azt. hogy a klinikai tüneteket nem okozó. inak.és arcüreggyulladás) ugyancsak artritiszt eredményezhetnek. Az artrózis lényegében az ízületi porc elváltozásával. ízületekkel. melyet az ízületek esetén szakszóval artrózisnak. de gyulladáshoz vezethet a külvilágból a szervezetbe jutott kórokozó is. lágyrész-reumatizmus szintén sok panasz okozója. a fontossága magától értetôdik. . alapvetôen a csontokkal. az ún.

a csontok törékennyé válnak. Bizonyos betegségeknél – fôleg gyulladásos gerinc. Az osteoporosis szövôdményei a csonttörések. Akut vagy krónikus? A terápia szempontjából minden mozgásszervi elváltozás esetén nagyon fontos annak megállapítása. gyulladáscsökkentésre és a nyugalomba helyezésre fektetjük a hangsúlyt. Belszervi betegségek (pl. Tartási rendellenességek. Míg az elôzônél elsôsorban a fájdalomcsillapításra. Talán nincs is olyan ember. töredeznek. Melynek következtében a csontok apró csontgerendái megvékonyodnak. hogy a kopásos betegségek hátterében az esetek többségében nincs kimutatható ok.és alkarcsontok törése fordul elô. A stressz és a depresszió a nyak és a hát izmainak fájdalmát. így a kialakulás esélye jelentôsen nô. hiszen a menopauzát (havivérzés megszûnése) követôen a nôi nemi hormon védôszerepe megszûnik. Az igazság azonban az. térd. boka). A túlsúly – mely szintén népbetegség – folyamatos terhelést jelent az alsó végtagi ízületek számára (csípô.»REUMATOLÓGIA Csontritkulás A csontbetegségek körébôl az elmúlt évtizedekben került mind jobban elôtérbe a csontritkulás. Ez nem azt jelenti. a combnyak. hátterében a két lábon járás áll. Leggyakrabban a csigolyatestek összeroppanása. szakszóval osteoporosis. vagy valamilyen sérülés után indul meg az ízületi kopás folyamata.és ízületi elváltozásoknál – családi halmozódást is megfigyelhetünk. nyomásérzékeny izomcsomók kialakulását eredményezi. A testsúly csökkentése viszont az egyik legnehezebb feladatok egyike. alkoholizmus) és bizonyos mozgásszervi bántalmak között is összefüggés van. feszes összehúzódását. szenvedélybetegségek (pl. a végtagok tengelyeltérései is kopáshoz vezetnek a megváltozott statikai helyzet miatt. addig a krónikus mozgásszervi betegségeknél a fizikoterápia széles tárháza kerül elôtérbe. akinek élete során legalább egyszer ne lett volna valamilyen gerincpanasza. hogy a betegség egy az egyben öröklôdik. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 181 . akik munkájuk vagy életkörülményeik következtében egyes ízületeiket vagy ízületi csoportjaikat nagyobb terhelésnek teszik ki. cukorbetegség. daganatok). A gerinc túlterhelése és kopásos betegsége emberi sajátosság. Mozgásszervi betegségek eredete Kopásos ízületi betegség elsôsorban azoknál a fiatalkoron már túljutott férfiaknál és nôknél alakul ki. Gyakran valamely ízület fejlôdési rendellenessége talaján évtizedek elteltével találkozunk az ízület artrózisával. hogy egy adott betegség akut vagy krónikus stádiumban van-e. Ennek lényege a csontok szerves és szervetlen állományának egyidejû megfogyatkozása. A nôknél különösen fontos odafigyelni rá.

Az osteoporosis esetén rizikófaktort jelent a sovány alkat. A csontritkulás következtében a csontgerendák megvékonyodnak. Nemi különbségek is megfigyelhetôk. önfenntartóvá válik. a dohányzás. hogy miután a betegség kialakult. jobb oldalon tengelyeltéréssel.»REUMATOLÓGIA Tömör csontállomány. A probléma ott van. gyulladásos mozgásszervi és más belgyógyászati betegségek megléte is. számos gyógyszer tartós szedése. Előrehaladott térdkopás. Mai felfogásunk alapján meglévô genetikai hajlam esetén külsô környezeti tényezôk indítják be a kóros folyamatot. a petefészkek mûtéti eltávolítása. Egyes kórállapotok esetén nôi. Szivacsos állomány csontgerendákkal. 182 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV .és túlzott kávéfogyasztás. az alkohol. máskor férfitúlsúly tapasztalható. a világos bôrszín. a mozgásszegény életmód.

Másodlagos köszvénynél más módon létrejövô magas szérumhúgysavszint felelôs a betegség kialakulásáért (pl. Köszvényes roham A betegség legjellemzôbb megjelenési formája a köszvényes roham. a kéz és a láb ujjain. elsősorban a láb nagylábujjának alapízületén. Elsôdleges köszvénynél az urátkicsapódásért felelôs magas szérumhúgysavszint örökletes anyagcserezavar következménye. A köszvényes roham leggyakrabban éjszaka jelenik meg. A vérben megemelkedik a húgysavszint. . Ezt hívjuk podagrának. Öt százalékban nôkön is megjelenik a menopauza (a havivérzés megszûnése) után. esetleg diffúz vesebetegség alakul ki. Döbrössy Marianne reumatológus adjunktus Eredet Elsôdleges és másodlagos köszvényt különítünk el. – a köszvényrohamos esetek száma éhezéskor csökken. – A húgyutakban vesekô képzôdik. Örökletes megbetegedés. Ezt bizonyítja. Dr. az öröklés domináns és nincs nemhez kötve. piknikus testalkatú emberek. A húgysav nátriumsókristályok alakjában lerakódik a szövetekben. Elôfordulás A köszvény fôként kövér. – Az ízületekben rohamokban megjelenô. fokozott sejtszétesés vagy csökkent húgysavkiválasztás). Elôszeretettel jelenik meg még a térdben. tophusok keletkeznek. A táplálkozásnak. Legtöbbször éjszaka jelenik meg. Általában a negyvenedik életév után alakul ki. amelynek következtében húgysav halmozódik fel a szervezetben. a fokozott nukleinsav-bevitelnek jelentôs szerepe van a betegség kialakulásában.»REUMATOLÓGIA A köszvény – ahogy a reumatológus látja A köszvény a purinanyagcsere öröklôdô zavara. a könyökben. és 95 százalékban férfiak betegsége. vagy tartós ízületi gyulladást okoz. hogy: – a köszvényesek általában kövér emberek. – A bôrben húgysavkristályokat tartalmazó csomók. elsôsorban a láb nagyujjának alapízületén. – a purinmentes diéta terápiás hatású.

szapora szívmûködés. Urátkristályok rakódhatnak le a vese mûködô szövetében is. Perdöntô a tû alakú mononátrium-urát kristályok kimutatása az ízületi folyadékból. A vizelet lúgosítása javasolt. kávét. A rohamot általános tünetek – láz. a kéz kisízületein és még a gerinc kisízületein is. A diéta fontos eleme a kezelésnek. felette a bôr kipirul. mintha lyukasztóvas ütötte volna. éles szélû felritkulás látható. A köszvényes anyagcserezavar kezelésében a húgysavszintézist gátló szerek adásához folyamodunk. hányinger. Laborok: szérumhúgysavszint meghatározása. – Gyakran nem rohamok. A diéta során kerüljük a belsőségeket. zsíros húsokat. hôemelkedés. – bizonyos gyógyszerek. A tophusok (köszvényes csomók) leggyakoribb szövôdménye az urátkövek képzôdése. – Elôfordul. teát. – nagy testi megterhelés. hüvelyeseket és az alkoholt. vizsgálat (jellemzô tünetek. a csontszélek kimaródnak. a csuklón. a könyökön. sima. Húgysavürítést fokozó szerek is használatosak. Bô folyadékfogyasztás szükséges. – lelki trauma. hányás – kísérhetik. illetve vesekárosodás esetén nem alkalmazható. az ôszi kikerics alkaloidája. Az atípusos (nem típusos) esetek sem ritkák: – A roham jelentkezhet diffúz (kiterjedt) lábduzzanat formájában a bokán. nyomásérzékenység). tophusból. A roham néhány naptól néhány hétig tart. jegeléssel enyhítjük a beteg fájdalmát. kávét. A radiológiai vizsgálat csak elôrehaladott stádiumban ad felvilágosítást. csokoládét. másik sohasem követi. körülírt. 24 órás gyûjtött vizeletben húgysavtartalom meghatározása. Helyileg az érintett ízület nyugalomba helyezésével. fájdalom. Ez utóbbi vesekövesség. hideg borogatásokkal. olyan. – – – – – HASONLÓ MEGBETEGEDÉS A köszvényhez klinikai képében nagyon hasonló megbetegedést okoz a kalcium-pirofoszfát-dihidrát (CPPD) kristályoknak az ízületi porcba vagy az ízület körüli szövetekbe való lerakódása. zsíros kolbászféléket. helyi gyulladást okozva. kettôsen törô CPPD-kristályok kimutatásával lehetséges. Elkülönítése csak a gyengén. zsíros kolbászokat. – – – – A kezelés – Heveny köszvényes roham kezelésére kitûnô szerünk a Colchicin. hogy az elsô roham egyben egyetlen is. fejfájás. csokoládét. lilásvörös. Emellett indokolt lehet szteroid adása is. rendkívül nyomásérzékeny. hüvelyeseket és az alkoholfogyasztás is tilos. más szövetnedvekbôl. hanem szubakut sokízületi gyulladás képében zajlik. Kiváltásában szerepet játszik: – a bôséges táplálkozás. Kerülni kell a belsôségeket. – alkoholabúzus. Hasonló tüneteket okozhatnak néha a mikrokristályos szteroidok is (hidrokortizon injekció) az ízületbe juttatva. – A krónikus tophusos köszvény ízületi deformitásai fokozatosan fejlôdnek ki. ilyenkor az érintett ízület körül helyi csontritkulás észlelhetô. ha a kiválasztás is csökkent. A kivizsgálás – – – A beteg kikérdezése (bô étkezés. 184 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Megtekintés. felvágottakat. alkoholfogyasztás) már gyanút kelt.»REUMATOLÓGIA Tünetek Az ízület megduzzad. Ez végül veseelégtelenséghez vezethet.

pontosan azért a rizikófaktorért. az e fölötti értékek elhízást jelentenek. de ugyanakkor elhízott betegek gyógyításában elengedhetetlen a testsúlyfelesleg leküzdése. amelyek a porc degenerációjához. közvetve hoz létre csont-. Orvosi értelemben a testsúlynövekedés mértéke. amely az esetek többségében a gyógyulást is elôsegíti. Ennek tudatában a mozgásszervi. A megnövekedett testsúly fôleg a teherviselô ízületekben. A testsúly (kg) és a testmagasság négyzetének (m2) arányából lehet kiszámítani. valamint a mozgásszegény életmód az esetek döntô többségében testsúlygyarapodást okoz. 20 százaléka elhízott. amit az érrendszeri betegségek kialakulásában képvisel. kopásához vezetnek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az elhízást a krónikus betegségek kategóriájába sorolja. ami az elhízásnak kedvez. az elhízás aránya a nôknél magasabb. A fokozott táplálékbevitel. a túlsúlyt és az elhízást pontosan el lehet különíteni a BMI (Body Mass Index) alapján. a gerincen a mechanikai terhelés következményeként okoz olyan jellegû elváltozásokat. Broca-index A Broca-index alapján: normális súly = testmagasság (cm-ben) mínusz 100.»REUMATOLÓGIA Az elhízás és a mozgásszervi betegségek Dr. Testzsírarány Tudott dolog. A férfiak esetében a normálisan elfo- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 185 . hogy elhízáskor a testzsír mennyiségének felszaporodásával kell számolni. Sándor Ildikó reumatológus fôorvos Az elmúlt tíz évben a világ fejlett országaiban bizonyítottan 10–15 százalékkal nôtt az elhízás gyakorisága. Más esetben az elhízás következtében kialakult anyagcsere-betegségek – cukorbetegség és köszvény – által. Mechanikai terhelés Nem elhanyagolható a mozgásszervi betegségek kialakítására és fenntartására gyakorolt hatása sem. 30 felett elhízásról beszélünk. a túlsúly és az elhízás. Ma Magyarországon a felnôtt lakosság 40 százaléka túlsúlyos és kb. Ezen eltéréseket gyakran kísérô fájdalmak a beteget pihenésre késztetik. 25–30 között túlsúlyról. elindítva azt az ördögi kört. mint egymástól jól elkülöníthetô kategóriák használatosak. gadható testzsír 20 százalék. Testtömegindex A normális testsúlyt. a nôknél 30 százalék. Az ideális testsúly ehhez képest kevesebb 10 százalékkal. A normális érték 20–25 között van. A túlsúly aránya a férfiaknál. illetve ízületi elváltozásokat.

rugalmassá. a derékból az alsó végtagokba. Dr. 186 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . ezáltal válik gerincoszlopunk mozgékonnyá. késôbb maga a porcállomány elvékonyodik. Ezek a medence hátsó. A nyaki szakaszon a karokba. köztük rugalmas összeköttetés nincs. Kivételt képeznek a keresztcsont. kör alakú csontos „lyukat” képez. balra is lépnek ki a gerincvelôbôl idegek. Pethô Gabriella reumatológus fôorvos Lumbágó A porc kopási folyamata során a porc sima. a kilépô ideg nyomás alá kerül. ebben fut a gerincvelô. Így az amúgy is „szûkre tervezett” idegkilépési helyek még szûkebbé. merev felszínét alkotják. a háti szakasz ezekhez képest merevebb. a hátból a bordaívek alatt a mellkas felé haladóan. s az általuk beidegzett területen fájdalom jelentkezik. Anatómiai viszonyok A 7 nyaki és 5 deréktáji csigolyából álló gerincszakasz biztosítja a legtöbb irányú mozgást. tükörfényes felszíne felrostozódik. Ebbôl adódik. a kilépô idegek nyomás alá kerülnek. szalagos és izomképletek veszik körül. s késôbb is itt a legkifejezettebb. hogy a porcfelszínek súrlódása. Az anatómiai viszonyokból eredôen tehát az idegkilépési helyeket csontos. A csigolya kis henger alakú csigolyatestbôl és hátrafelé. Minden csigolya mindkét oldaláról jobbra is. Mindez egy Csigolya közti porckorong alakváltozása terhelés hatására. kisebbé válnak.és farokcsonttáji csigolyák. a kisízületeknek helyet adó nyúlványokból áll. Ezek közül bármelyik károsodik. kopása a nyaki és deréktáji gerincen kezdôdik legkorábban.»REUMATOLÓGIA A gerinc kopásos megbetegedései A gerincoszlopot alkotó csigolyák porccal borított kisízületekkel kapcsolódnak egymáshoz. mely a csigolyák egymásra helyezôdésébôl adódóan csontos alagúttá válik. A csigolyák egymás közti stabilitását szoros szalagrendszer és izomzat biztosítja. melyek összecsontosodtak. A csigolyák között porckorongok helyezkednek el.

rugalmasságából veszít. Amennyiben a kilépô ideg által beidegzett izmokban bénulás lép fel. Ez a klasszikus lumbágó. Kicsúszott porckoronggyûrû Csigolyák közti ízületek porckopása A csigolyák közti ízületek porckopása során az egyenetlen ízfelszínek súrlódnak. Csigolyák közötti kisízületek ficama Csigolyák közti kisízületi elmozdulás – hasonló mechanizmus. hideg vagy túlerôltetés hatására az izomzat összehúzódik. hogy porckopás nélkül. s ebbôl eredôen akut gerinckörnyéki izomfájdalom lép fel. ezen esetek már hosszadalmasabb gyógyulási idejûek. Kezelés Míg az elôzô esetek egy hét alatt spontán is gyógyulnak. pihenés után újra és újra „be kell járatni” az érintett gerincszakaszt. fiziko.»REUMATOLÓGIA Így fordul elô. Ilyenkor még a porckorongot visszahúzódásra lehet bírni intenzív. s kocsonyás belsô állománya a kilépô idegre „borul”. amely nagyfokú mozgáskorlátozottsággal jár. „mély” fájdalom. fájdalomcsillapítás.és balneoterápiával. Súlyos esetben a porckorong rostos külsô gyûrûje megreped. Ilyenkor a fájdalom kiindulási helye nehezen lokalizálható.és balneoterápia. Irritált ideg Kezelés Gerinctorna. Erôsebb gyulladáscsökkentést. Foramenszûkületek A nyaki gerinc csigolyája közötti lyukakban futnak az agy felé az artériák. kilépô ideg is nyomás alá kerülhet. mûtéti megoldás jön szóba. Porckorongsérv Kicsúszott porckorong. Kezelés Nyugalomba helyezés. ilyenkor a röntgenleleten spondylarthrosist véleményeznek. Kezelés Pár napos nyugalomba helyezés. reuma elleni gyulladáscsökkentô szerek. esetleg fizioterápiát is igényelnek. egyirányú igénybevétel kerülése. a derék-isiász ideg. Hiszen a kisízületek környéke tele van érzôidegekkel. súlyosabb esetekben a porckorong be is domborodik az idegkilépési helyre. A csigolyák GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 187 . pl. komplex gyógyszeres fiziko. Becsípôdések Túlerôltetés vagy rossz mozdulat okozhatja az ízület körüli szalagok becsípôdéses tünetegyüttesét. vagy nyaki-karideg. ritkábban hát-borda közti ideg területén. körülhatárolt reumatikus fájdalomra javasolt helyileg gyulladáscsökkentô kenôcsök alkalmazása. Ez állandó. Porckorongkopás következtében a porckorong vastagságából. Gyulladáscsökkentô gyógyszerek szedése ritkán szükséges. folyamatos.és szteroidinjekciók. A két csigolya közti rész beszûkül. erôs fájdalmat okoz. intenzív fájdalmat okozva. esetleg helyi kezelésként lidocain. Ez a porckorongsérv. fájdalomcsillapítás. mint a bokaficam – szintén akut fájdalmat okozhat. Tartós fennállás után az ízfelszín körüli csontok is érintettekké válnak. illetve a nyaki szakaszon a kevésbé ismert nevû torticollis.

hogy magunk tudunk a legtöbbet tenni saját egészségünkért! Másik fontos dolog a szükség szerinti fájdalomcsillapítás. Az úszás esetében hasznosabb a hátvagy gyorsúszás. hogy mint minden mozgásszervi betegségben. hogy mely napszakban. bizonytalan jellegû szédülést okozva. A porckorong kopásos megbetegedéseinél fontos. mindegy. illetve a szabályos mellúszás. Ezt elsajátíthatjuk gyógytornásztól.Vízi torna. hogy mindennapjaink programjába a tornát iktassuk be. Ne feledjük. melyek során a gerinc melletti izomzatot és szalagrendszert erôsíteni tudjuk. közti porckopások következtében ezen a foramenek (lyukak) is beszûkülhetnek. Fontos. gyógytornaleírást. vagy a receptre felírható porcvédô szerek alkalmazása. Fontos továbbá. a degeneratív jellegû gerincbetegség esetén is elsôdleges a gerinctorna-gyakorlatok rendszeres végzése. 188 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . illetve negyedévente vagy a reklámozott. A javasolt kezelés: tornáztatás. mely során a fejet nem feszítjük ki és felfelé a víz felszínétôl. hiszen a deréktáji részre állandó húzóerôvel bír. Kezelôorvosunktól is kérhetünk ez irányú tanácsot. állandóan túlterheli azt.vagy videokazetták. de gyógyászatisegédeszköz-boltokban is vásárolhatók magnó. de rendszeresen végezzük. hogy a deréktáji kopásos megbetegedéseket a „hasas típusú” elhízás súlyosbítja. Torna és egyéb mozgások Általánosságban elmondható. fizikoterápia. hogy a zökkenéssel vagy hirtelen torzióval (csavarodással) járó sportokat vagy fizikai igénybevételt lehetôség szerint kerüljük.

hogy a lágyrész-reumatizmus gyakran társul a hazánkban egyre növekvô neurózissal. mint izom. Fontos annak ismerete is. Inak és ínhüvelyek gyulladása Ismertek még az inak (tendinitis) és az ínhüvelyek (tendovaginitis) gyulladásos elváltozásai is. Ez is rávilágít arra. depresszióval és kimerüléses állapottal is. s az ízület teszi lehetôvé a két csont közötti elmozdulást. hogy a mozgás megvalósuljon. ín. . hogy ennek a gyakori betegségnek a kezelése sokkal nehezebb.»REUMATOLÓGIA A lágyrész-reumatizmusról Olvasóink jelentôs részének gondot jelent a „reuma” szó pontos meghatározása. de okozhatja túlerôltetés és hûlés is. Ismert tény. pszichiáter – együttes munkája vezethet eredményre. Szanyó Ferenc reumatológus osztályvezetô fôorvos Izomfájdalom A legismertebb ezek közül a myalgia (izomfájdalom). Kialakulhat kopásos ízületi vagy A stressz és a depresszió leggyakoribb mozgásszervi tünete a lapockák közötti izomfeszülés és fájdalom. szalag. A beteg aktív közremûködése mellett sokszor csak több szakma – reumatológus. Dr. nyáktömlô. szükség van az úgynevezett lágy részekre. Ahhoz azonban. komplexebb. hogy a mozgatórendszer szilárd vázát csontok alkotják. s két csont találkozása ízületet alkot. s valószínû. gerincelváltozás következtében. a csontok végén gyakorta porc található. Ez képezi tehát a test szilárd vázát. Ezen elemek megbetegedését nevezzük összefoglaló néven lágyrész-reumatizmusnak. még nehezebb feladat a lágyrész-reumatizmus megfejtése. ínhüvely. mint az egyszerû nyugalomba helyezés. szorongással.

de az elváltozás önmagában még nem jelent betegséget. A beteg fájdalmat panaszol. Gyakori panasz az ízületi merev- Kopásos elváltozások a kéz kisízületein. kezek kisízületei. gyógyszerártalom. melegebb tapintású. lezajlott gyulladások. súlyfelesleg miatti fokozott terhelés. fokozott terhelésre. melyet az ízületi hártya. ízületi tok megbetegedése kísér. felrostozódása. szalagok. 190 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . röntgenjelei az 55 évnél idôsebb lakosság több mint 80%-ánál kimutathatók.»REUMATOLÓGIA Az artrózis Az artrózis gyakori ízületi megbetegedés. traumák. a csípôk érintettek. nyomásra érzékeny. Az érintett ízület ropog. nyugalomban egyaránt jelentkezhet. Dr. Tünetek. gyulladásos szakaszban duzzadt. deformált. Lényege az ízületi porc kopása. panaszok Leggyakrabban a térdek. Kiss Rita Magdolna reumatológus adjunktus Eredet Kialakulásában szerepet játszanak örökletes tényezôk. elvékonyodása. mely induláskor.

mûtétek elvégzése. gyógytorna. fürdôkúra adása javasolt. Fájdalom. Késôbb az ízület körüli izmok sorvadnak. nem szteroid gyulladáscsökkentôk. Amennyiben a beteg panaszai nem csökkennek. Paraffinkezelés felhelyezése a kézre. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 191 . fizikoterápiás kezelések. elôrehaladott állapotban protézis beültetése szükséges. megelôzés Fontos az ízületi porc kopásának megelôzése helyes életmóddal. Az ízületrôl készült röntgenfelvételen az ízületi porc lelapulása látható. helyileg szteroidot tartalmazó injekciók.»REUMATOLÓGIA ség. ízületi gyulladás esetén fájdalomcsillapító. az izomerô csökken. Instabilitás és az alsó végtagok ízületi érintettsége esetén járásnehezítettség alakul ki. Gyulladás körüli artrózisban jellemzô laboreltérést nem észlelünk. Elôrehaladott artrózis. Az ízületi porc további kopásának lassítására porcvédô gyógyszereket alkalmazunk. rendszeres tornával. Kezelés. mely fôként reggel és hosszabb pihenés után jelentkezik.

Sándor Ildikó reumatológus fôorvos Eredet Ágyéki gerinc előrehajolásának vizsgálata. lajdonítanak a betegség kialakulásában. A biztos diagnózis a röntgeneltérések és a klinikai tünetek figyelembevételével meghatározott kritériumok alapján állítható fel. de idegrendszeri tünetek nem kísérik. 20. Három fô célja van: 1. a gyulladásos aktivitás és remiszszió (gyulladáscsökkenés) váltják egymást. a spondylosis ankylopoetica (SPA) arra utal. A hazai adatok alapján kb. Ez pedig a szalagok elmeszesedéséhez. háti vagy kereszttájéki fájdalmakkal. 2. Panaszok. ízületekben folyadékfelszaporodás. szemet érintô gyulladás – együtt vagy külön-külön elôfordulhatnak idôszakonként vagy tartósan jelen lehetnek. 3. A betegség 7:1 arányban gyakrabban fordul elô a férfiak között. de ennél fiatalabbaknál. hogy egy bizonyos antigént hordozóknál (HL-B27) gyakrabban fordul elô. A betegség típusos esetben hullámzóan halad elôre. Éveken át bizonytalan és nehezen objektivizálható tünetek elôzik meg.000 beteget tartanak nyilván ma Magyarországon. az Achilles-ín tapadásánál. elôrehaladottabb stádiumban a mellkas légzési kitérései szûkülnek be. Míg kezdetben a fájdalom élénkebb. Kísérô tünetek: csípôízületi fájdalom. a gerinc elmerevedésével. Eredetét tekintve részben örökletesnek tartják. fáradékonyság. duzzanat és fájdalom a sarok talpi felszínén. hôemelkedés. ezért elôfordulhat. páncélszerû mellkasi szorítás. tünetek Többnyire alattomosan kezdôdik. A betegség kezdete 15–30 éves korra esik. A fájdalom és a gyulladás csökkentése a mozgáshatárok megtartása mellett. A nôknél a folyamat lassabban fejlôdik ki.»REUMATOLÓGIA Bechterew-kór A Bechterew-kór görög elnevezése. A gerinc és más ízületek kedvezôtlen helyzetben való elmerevedésének megakadályozása. a késôi stádiumban teljessé válva adják a jellegzetes eltérést. illetve idôsebbeknél is elôfordul. A beteg reggel a gerincét csak merevnek érzi. SPAban elsôsorban a csigolya közti és a keresztcsont-medencecsont közötti (sacroiliacilis) ízületek gyulladása zajlik változó intenzitással. de a környezeti tényezôknek is szerepet tu- Diagnózis A korábban említett klinikai tünetek mellett a diagnózis felállításában a röntgenvizsgálatokkal észlelhetô eltérések perdöntôek. Az elmerevedés lassítása. Kimutatták. az ülôgumók fájdalma. a „bambusznádgerinc” képét. hogy a diagnózis felállítása késik. Dr. ami annyit jelent. a derékfájdalmak lesugározhatnak az alsó végtagba. 192 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . amelyek leghamarabb a gerincen a háti és derékszakasz határán jelentkeznek finom meszesedésként. hogy a 15 év feletti férfiak 0. hogy a folyamat lezajlásával az egyes ízületekben létrejön egy ankylosis (görögül egyesülés). Kezdetben a gerinc oldalirányú mozgásai. valamint csontos összenövéshez (ankylosishoz) vezet. ágyéki. A szalagcsontosodásra utaló eltérések. idôvel kialakul a mozgáskorlátozottság is.08%-át érinti a betegség. nemegyszer mellkasi szorítással. A háti fájdalom általában éjszaka vagy hajnalban a legerôsebb.4%-át. majd az elôrehajlás. a nôk 0. a gyulladást kísérô tünetek „kihûlésével” a fájdalom is mérséklôdhet vagy megszûnhet. A kezelés A kezelése hosszan tartó a betegség különbözô stádiumainak megfelelôen.

Fokozott háti görbület Bechterew-kórban.

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV

193

»REUMATOLÓGIA

Mindez feltételezi a megfelelô gyógyszeres kezelés beállítását, adekvát mozgás- és fizioterápiát, illetve az is elôfordulhat, hogy mûtéti kezelés szükséges. A mozgásterápia fontosságát hangsúlyozni kell, mert az ízületek mozgáspályájának megtartásában ez az elsôdleges. Emellett nem lehet elhanyagolni az esetenként eredményesen alkalmazható fizioterápiát (melegkezeléseket, fürdôkezeléseket), amivel az ízületek merevsége csökkenthetô. A betegek általában nem szorulnak állandó gyógyszerszedésre, de a helyi gyulladá-

sok csökkentésére néha hosszú hatású szteroidokat is kénytelenek vagyunk injekciós formában alkalmazni. A „bázisterápiás” szerek használata mellett ma már a legkorszerûbbnek számító biológiai szerek is alkalmazásra kerülnek. A sebészeti kezelés a betegség miatt tönkrement ízületek pótlásával járul hozzá a beteg életminôségének javításához. A beteg állapotának folyamatos figyelemmel kísérése a reumatológus szakorvos feladata. Az aktuális terápia szükség szerint módosítható.

Csípő- és térdízület passzív kimozgatása gyógytorna során.

194

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV

»REUMATOLÓGIA

Lefolyás
A felvilágosítás a betegség lényegérôl, tendenciájáról igen fontos orvosi feladat. Megfelelô életvezetés mellett a betegség jó prognózisú. Ennek ismerete motiválja a beteget, hogy betartsa az utasításokat. A pszichológiai felmérések szerint az SPA-s betegek nagy akaraterôvel rendelkeznek, jól kooperálnak. Megfelelô tanácsokkal a betegek életvitele kedvezôen befolyásolható. A betegség lefolyása változó. Az SPA-s betegek életesélyei valamivel rosszabbak, mint az egészségeseké.

Igen fontos, hogy a beteg kemény ágyon, laposan feküdjön, párna nélkül. A nehéz fizikai munkát, hosszas kényszertartást, egyoldalú terhelést kerülni kell. A beteg lehetôleg egyenes tartásban üljön vagy álljon, hosszan ne görnyedjen. Napi tornát, légzésgyakorlatokat a betegnek be kell iktatnia életvitelébe. A sportok közül az úszás, a kézi- és a kosárlabda, a sífutás, a tollaslabda és az asztalitenisz javasolt. A veszélyeztetett családokban fontos a szûrés. A mozgásszervi panaszokkal rendelkezô gyermekeket fokozatosan figyelemmel kell kísérni.

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV

195

»REUMATOLÓGIA

A fizioterápia
A fizioterápiás kezelések közül kiemelkedik a gyógytorna, mert a beteg aktív közremûködését igényli. A gyógytorna az egyetlen, melyet a beteg maga végez. Történhet hagyományos száraz, illetve vízben végzett gyakorlatok formájában. Az összes többi fizioterápiás eljárás, pl. az iszappakolás, a különféle masszázsok, az elektroterápia már a beteg passzív részvételével történik.

A masszázs hatásai
A masszázs hatással van a bôrre, a bôr alatti kötôszövetre, az izmokra. A vérkeringést fokozza, elôsegíti a káros anyagcseretermékek elszállítását, csökkenti a fájdalmat. Az izomzat kórosan fokozott tónusát (pl. fájdalom miatti izomfeszülés) csökkenti. A csökkent tónust (pl. gipszrögzítés miatti petyhüdt izomzat) pedig fokozza. A változások nemcsak a masszázs helyén, hanem – kisebb mértékben – attól távolabbi testrészeken (pl. ellentétes végtagon) is érvényesülnek. Általános hatásként pedig felfrissülô, jólesô érzés jelentkezik, mely csökkenti a feszültséget, a depressziót és a stresszt.

Dr. Nemes Tibor András

reumatológus és fizioterápiás főorvos

Masszázs
Az egyik legelterjedtebb és legismertebb fizioterápiás kezelés a masszázs. Mechanikai energiát használunk, melyet a masszôr keze közvetít a kezelendô testrészre. Ez a közvetlen kapcsolat masszôr és páciens között a kezelés leglényegesebb és nélkülözhetetlen eleme. A masszôr tapintással „diagnosztizál”, ennek megfelelôen választja ki a fogások fajtáját, sorrendjét és erejét, melyet a páciens visszajelzése alapján azonnal változtat.

A masszázs fajtái
Az egészséges embereken egészségmegôrzés céljából végzett masszázst frissítô masszázsnak nevezzük. Gyógymasszázst betegeken, orvosi rendelésre, gyógymasszôr végezhet.

(szulfátos) vizek hashajtásra. Az ásványvízbôl az ionok és molekulák a bôrön keresztül jutnak a szervezetbe. A masszôr csak ezek figyelembevételével tud a lehetô legjobb hatásfokkal dolgozni mindannyiunk érdekében. hogy az illat. víz ellen- GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 197 . felhasználásuk elôtt ezért hûteni kell. A hatásosság fokozása érdekében komplex fizioterápiás kezeléseket alkalmazunk. bôrsérülés. hogy az adott gyógyvíz biztosan jó hatású lesz-e. A kénes vizek nagyon jó hatásúak kopásos ízületi betegségekben és egyes bôrbetegségekben. melyek miatt az adott régióban nem szabad masszírozni. de a test egyéb részein igen (pl. A gyôri fürdô Gyôrött három termálkút van. a kalciumtartalmú földes-meszes vizek gyulladáscsökkentésre. izmai feszesek). fokozza a vörösvértest-képzôdést és hatékonyan oldja a bôr szarurétegét. Jelezzük. 59–68 °C közötti hômérsékleten törnek a felszínre. ha problémánk van! Tájékoztassuk a masszôrt fôbb betegségeinkrôl. és járjon rendszeresen oda. Konyhasós. Ilyenkor figyelni kell arra. a konyhasós vizek nyákoldásra. Ivókúra Gyógyvizet belsôleg is alkalmazhatunk. a sportmasszôr végzi. A kivitelezés szempontjai Fontos a megfelelô hômérsékletû helyiség (hidegben a beteg fázik. aroma vagy esetleg a keringésfokozó anyagára ne legyen allergiás a páciens. állása. bôrbetegség esetén az elváltozás helyén. a szénsavas vizek étvágygerjesztésre. magnéziumot. Az alkalikus vizek a gyomorsav megkötésére. mint pl. hidrogén-karbonátos víz. amelyiket a legjobbnak érzi. ne legyen nyirkos. Konkrét esetben ezért nehéz elôre megmondani. A relatív csoportba olyan elváltozások tartoznak. a keserû. betegségeket soroljuk. Az ásványvizekben általában többféle molekula és ion is jelen van.»REUMATOLÓGIA Sportolók verseny elôtti. ilyenkor ivókúráról beszélünk. hogy egyes testrészeken kellemetlen fájdalmat érzünk. duzzanatcsökkentô hatásúak. ittas állapot). trombózis. ha úgy érezzük. Kezelés közben jelezzünk vissza. A masszôr munkaeszköze a keze. kenôcs. ha problémánk van. Fürdôkezelés esetén a bôrön keresztül felszívódott molekulák mennyisége nem határozható meg és nem adagolható pontosan. a jódos vizek pajzsmirigy-alulmûködésre kiválóan alkalmasak. A terápiás hatás kiváltása céljából napi 20–40 percet ajánlott vízben tölteni. vagy palackozva otthon. Az abszolút ellenjavallatok közé azokat az állapotokat. a konyhasós vizek pedig ödéma-. figyelembe véve az adott sportág jellegzetességeit is. Mind a három kút gyógyvíz minôsítéssel rendelkezik. gyulladt ízület környékén). keringési elégtelenség. víz hôfoka) az oldott ásványi anyagok kémiai hatásával is számolnunk kell. alatti és utáni masszázsát. túl „gyengének” érezzük a masszázst. felhajtóerô. amelyek fennálltakor masszázs egyáltalán nem végezhetô (lázas állapot. Fürdôkúra A balneoterápiás kezelések csak kúraszerû alkalmazás során fejtik ki hatásukat. vérzékenység. A masszázs ellenjavallatai Abszolút és relatív ellenjavallatokat különböztetünk meg. mely tartalmaz kalciumot. panaszainkról. Fogyaszthatjuk a forrás helyén. A masszôr gyakran használ valamilyen sikamlósságot fokozó anyagot (olaj. Legyen erôs. jódot. hogy a fürdôkúrát egyéb eljárásokkal egészítjük ki (gyógy- A gyógyfürdô hatásai Gyógyvíz esetén a vízgyógyászatban (hidroterápia) ismertetett fizikai hatásokon kívül (hidrosztatikai nyomás. visszértágulat esetén az alsó végtagokon. Sokat számít a tapasztalat: a beteg próbáljon ki pár gyógyfürdôt. melyet a masszôr magasságához kell igazítani. A páciensnek úgy kell elhelyezkednie. brómot és szulfátot is. púder). a pikkelysömör. a fürdôben ezek vizét keverve alkalmazzák. Balneoterápia Ha a kezeléseket gyógyvízben végezzük. vagy éppen fordítva. A kalciumtartalmú gyógyvizek gyulladáscsökkentô. körme ne legyen hosszabb az ujjbegynél. terhesség. balneoterápiáról beszélünk. de puha. melyek egymás felszívódását befolyásolják. menses alatt a deréktájon. hogy izomzata teljesen ellazuljon. Hatását tekintve csökkenti a feszes izmok tónusát. a megfelelô magasságú masszázspad. mely azt jelenti. Egy kúra 10–15 kezelésbôl áll.

A betegek fáradtnak.»REUMATOLÓGIA Iszappakolás felhelyezése a vállra. még az is. masszázs. ami addig nem. A kezelés során a víz hômérsékletének hôhatása és a masszázs mechanikus hatása érvényesül. kb. Megelôzése az optimális kezelésszám betartásával lehetséges. kezelés után. mindenük fáj. Víz alatti vízsugármasszázs A kezelés lényege: a masszázs speciális formája. iszappakolás). mely a túlzásba vitt. ahol a masszôr kezét vízsugár helyettesíti. a kúrát követôen 2 hét után megszûnik. megállás nélküli kezelések után jelentkezik és csak hosszú idô után múlik el. torna. A fürdôkúra megkezdését orvosi vizsgálatnak kell megelôznie. 198 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . A fürdôreakció természetes jelenség. A fürdôkúra sikeréhez a mikroklíma és a környezetváltozás is hozzájárul. Egészen más kategória a fürdôfáradtság (régi balneológusok által találóan elnevezett „fürdôcsömör”). A laboratóriumi leletek között megfigyelhetô a fehérvérsejtszám emelkedése és a vérsüllyedés gyorsulása. Fürdôreakció A fürdôreakció szinte mindenkinél jelentkezik. az 5. A kezelést „tangentor” kádban végzik. innen ered a köznyelvben elterjedt elnevezés. általában a gyógyfürdôkúra második felében. gyengének érzik magukat. Víz alatti vízsugármasszázs (tangentor).

hogy izmai ellazuljanak. annál erôsebb és mélyebb a hatás. melyikben) és bizonyos paraméterek alapján statisztikai módszerekkel bizonyíthatóan az ásványvízben történt kezelés hatékonyabb. stressz. illetve alacsonyabb vízszint (alsó háti szakaszig érô) beállításával próbálkozhatunk. kén.és nyirokkeringés fokozása. trombózis. szívelégtelenség. biológiailag aktív elemekbôl meghatározott mennyiséget tartalmaz (pl. annál inkább a húzóhatás lép elôtérbe. A masszírozó hatás tengeri sók. ami különbözô márkaneveken a kereskedelemben is kapható. gyulladás. Nehéz légzéstôl. és valószínûleg mindenki szívesen látná fürdôszobájában. Leggyakrabban 1 atmoszféra nyomású vízsugarat alkalmazunk. Fontos a testfelület és a vízsugár által bezárt szög nagysága. aromaterápia. Ilyen esetekben hûvösebb vízzel (37 °C helyett 32 °C). vagy az 1000 mg-nál kevesebb oldott anyagot tartalmazó víz akkor. harcsa. A kezelést a háton. A nyakig érô víz hidrosztatikai nyomása terheli a szívet és nyomja a mellkast. ezért a vízsugár mélyhatása jobban érvényesül. Erôsebb hatást hoz létre a kisebb fúvóka-bôr távolság. a fúvóka és a bôr távolságával. Minden fájdalom reflexesen. TERMÁLVÍZ Ha a spontán feltörô víz 20 °C-nál melegebb. valamint a beesési szög változtatásával tudjuk befolyásolni. A hatás erôsségét a vízsugár nyomásával. A fúvókákat általában a vállaknak. A gyógyvíz tehát jogi fogalom. a másik csoportját csapvízben kezelik (sem a beteg. a fúvóka méretével. hogy a betegek egyik csoportját ásványvízben. hogy izmaink ellazuljanak. A pezsgôfürdô Ez az a kezelésfajta. A hasat és a genitáliákat ki kell hagyni. termálvíznek nevezzük. Vízzel teli kádban kényelmesen elhelyezkedünk úgy. A meleg fokozza a gyulladásos tüneteket. vagyis minél kisebb a beesési szög. angolna) terápiás célokra történô felhasználásával. A kezelés kivitelezése A beteg meleg vízzel teli kádban helyezkedik el úgy. A kezelô a gumicsôbôl kiáramló vízsugárral masszírozza végig a kezelendô testrészeket. cellulitisz. Indikációk (javallat): fáradtság. Az elektroterápia Már az ókorban próbálkoztak elektromos halak (pl. A pezsgôfürdô porlasztóhatása miatt az aromaanyagok a belégzéssel a légutakba is eljutnak. a szervezet védekezése következtében nyomásérzékeny. Az izomfeszülés a víz alatt sokkal kisebb. a nyomás mértéke digitális kezelôpanelen keresztül állítható be. 1792-ben Gal- A kezelés ellenjavallatai A masszázs ellenjavallatain kívül a meleg víz hatásaira is figyelnünk kell. nyomással levegô vagy levegô és víz keveréke masszírozza fáradt testünket. jód. fokozott izomtónussal jár. Azt hiszem. a nagyobb nyílású felületesebb és szélesebb hatású. a feszes izmok tónusának csökkentése. kimerültség. GYÓGYVÍZ Gyógyvíz az az ásványvíz. ÁSVÁNYVÍZ Ásványvízrôl két esetben beszélhetünk: ha a természetben elôforduló forrás vize legalább 1000 mg oldott ásványi anyagot tartalmaz literenként. senkinek nem okozna problémát valamely indokot találni a beszerzésre. éles. A gyógyvíz minôsítést az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdôügyi Igazgatóság és az illetékes szakmai kollégium végzi. a vér. A „kettôs vak” vizsgálat lényege. hátnak-deréknak. feszes tapintatú. a listát a Népjóléti Közlönyben hozzák nyilvánosságra. Minél nagyobb a nyomás. rája. Minél ferdébb a vízsugár iránya. Szélsôséges esetben ez kellemetlen. rádium). derékon és a végtagokon végezzük. illóolajok hozzáadásával fokozható. sem az orvos nem tudja. ha ritkán elôforduló. csökkent izomtónus esetén annak fokozása a cél. Fokozott izomtónus esetén izomlazítás. A kád aljában és oldalában elhelyezkedô fúvókákból a legkülönbözôbb kombinációban és GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 199 . metszô fájdalomban nyilvánul meg. a fúvókák kombinációja. inhalációs terápiaként is alkalmazhatók. melyet „kettôs vak” vizsgálatot követôen annak nyilvánítottak. comboknak és lábfejeknek megfelelôen helyezik el. Ellenjavallat: akut megbetegedések. csípôknek.»REUMATOLÓGIA A kezelés célja: a hagyományos masszázshoz hasonlóan az izomzat tónusát befolyásoljuk. szívelégtelenségben vagy asztmában szenvedô betegek esetében ez meghiúsíthatja a kezelést. A kezelés idôtartama (1–30 perc). A kis nyílású fúvóka mélyebb és körülírtabb.

és nagyfrekvenciás kezeléseket különböztetünk meg. A hidrogalván-kezelés az elektromos áram és a hidroterápia hatásait kombinálja. zsibbadás esetén jó hatású. ezzel is fokozva az elektroterápia eredményességét. melyek közül a legelterjedtebbeket az alábbiakban röviden ismertetjük. A kéz. duzzanatot csökkentô hatású. Galvánkezelés Egyenárammal végzett kisfrekvenciás kezelés. Diadinamik A diadinamik egy olyan kisfrekvenciás kezelés. De az elektromos kapcsolás lehetôvé teszi az egykettô-három-négy rekesz alkalmazását is. csípô. Így maximum négy rekesszel kezelhetünk. A kis készülék mérete és a teleprôl való üzemeltetés lehetôsége miatt otthon is alkalmazható. Rekeszes galván esetén csak a két kéz és a két láb kerül vízzel teli kádakba. Leggyakrabban gyulladáscsökkentô géleket alkalmazunk. Nyak és hát elektromos kezelése. Ellenjavallat: gyulladt vagy sérült bôrfelületen. mely fájdalomcsillapításra alkalmas elektroterápiás módszer. Leggyakrabban gerincsérv szövôdményeként kialakult izombénulások. ahol az alapegyenáramra váltakozó frekvenciájú és formájú dózisáramot adunk. gyengült izom fájdalmatlan összehúzódását tudjuk kiváltani az ép izom ingerlése nélkül. Fontos az idôfaktor! Csak a korán kezdett kezelésektôl várható érdemi javulás. TENS A TENS egy kisfrekvenciás kezelés.»REUMATOLÓGIA vani elvégezte ismert békakísérletét. mintha elektromos árammal „masszíroznánk”. beültetett fémanyag közelében nem szabad használni. a nagyfrekvenciás kezeléseknél (100. A kisfrekvenciás kezelések (0–100 Hz) során az elektromos áram hatásait. A modern fizioterápiában hatásuk alapján kis. Iontoforézis Az iontoforézis egy kisfrekvenciás kezelés. fájdalomcsillapító. Az ultrahangkezelés hatékonyan csökkenti az izmok feszességét.és lábízületek kopásos. Két fô formája van: az elektromos fürdô és a rekeszes galván. az elektromos áramot pedig a kád oldalfalában elhelyezett elektródákon keresztül különbözô kombinációban adagoljuk. Mindegyik kategóriában többfajta kezelés létezik.000 Hz felett) viszont annak hôhatását használjuk ki. melynek során valamilyen gyógyszert egyenáram segítségével a bôrön keresztül juttatunk Szelektív ingeráram Ezzel a kisfrekvenciás kezeléssel a megbetegedett. illetve gyulladásos elváltozásai. vérkeringésfokozó. Elôbbi esetben vízzel feltöltött kádban fekszik a beteg. izomlazító. be a szervezetbe. Pulzáló érzést okoz. Kiterjedt mozgásszervi panaszok esetén jó hatású. 200 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Az 1800as évektôl az elektromos áram energiáját tudatosan alkalmazzák gyógykezelésre. Az áramformától függôen kiváló fájdalomcsillapító. több ideget károsító rendszerbetegségek. veszélytelen kezelés.vagy térdkopáshoz társuló combizomsorvadás esetén alkalmazzuk. keringést fokozó hatású.

és mikrohullámú készülékek közelébe sem mehet. a kezelési idô 20–40 perc. Nagyfrekvenciás kezelés ellenjavallt: akut gyulladásos folyamat. nem egyensúlyban lévô magas vérnyomás. trombózis. fém. Áramérzés és hatás nincs. terhesség és pacemaker (beültetett szívritmusszabályzó készülék) esetén. Az elektródokat a fájdalmas pontokra kell helyezni. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 201 . Pacemakerrel rendelkezô beteg a rövid. tumor (daganat). szívelégtelenség. és ezt a meleghatást használjuk ki. melyek a szervezet belsejében hôképzôdést okoznak. krónikus nôgyógyászati gyulladásos betegségek esetén jó hatású. Rövidhullám és mikrohullám A rövidhullám és a mikrohullám nagyfrekvenciás kezelések. Javallat: krónikus kopásos elváltozásoknál.»REUMATOLÓGIA Combizmok szelektív ingeráramkezelése. mert leállhat az ingerkeltô készülék. illetve az áram útjába esô fém esetén. mozgásbeszûkült ízületek. Az elektroterápia ellenjavallatai Kisfrekvenciás kezeléseket nem szabad végezni sérült bôrfelületen. ezért kezelés közben ezeket védjük. Különösen érzékeny mikrohullámra a szemlencse és a here. mely naponta többször ismételhetô. zsugorodott.

202 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Hiszen ezek súlyos mozgáskorlátozottsághoz. életminôség-változáshoz. A csont szilárdságát a csont sûrûsége és minôsége határozza meg. csigolya. Kiss Mária reumatológus főorvos Az osteoporosis. A minôségéért azonban több minden tehetô felelôssé: szerkezete. anyagcseréje. 2000–2010 a csont és ízület évtizede. Leggyakoribbak a csukló-. Veszélyes szövôdmények Melyek a csontritkulás következményei? Miért fontos ez a betegség? Elsôsorban szövôdményei. mineralizációja.»REUMATOLÓGIA A csontritkulás Dr. A csont szilárdsága csökken és ezzel együtt a törési kockázata nô. a csonttörések miatt. akár halálhoz is vezethetnek.és a combnyaktörés. vagyis az egységnyi térfogatú csont tömege csökken. szerzett károsodásai. A csont sûrûsége egyszerûen és objektíven ma már megmérhetô. magyarul csontritkulás a csontszövet szerkezetének kóros megváltozása. Azért kerültek elôtérbe a mozgásszervek.

»REUMATOLÓGIA

Fej alatti haránttörés.

Teljes haránttörés.

Vízszintes teljes haránttörés.

Függôleges teljes haránttörés.

mert ezen megbetegedések száma jelentôsen megnövekedett a civilizációs ártalmak, a népesség elöregedése következtében. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint a szív-, érrendszeri és daganatos megbetegedések után az osteoporosis az egyik legfontosabb egészségügyi probléma. A világon mintegy 200 millió nô és férfi szenved ebben. Magyarországon kb. 1 millió csontritkulásos beteg van. Súlyát néhány statisztikai adat mutatja. Hazánkban évente kb. 30–40 ezer csigolyatörés, 25–28 ezer csuklótáji törés, 14–15 ezer csípôtáji törés fordul elô. A csípôtáji törések 20%-a 1 éven belül halálos kimenetelû. A betegek 1⁄5-e magatehetetlenné válik, s csak 1⁄3-a nyeri vissza megelôzô aktivitását.

bél, vérképzô szervi, alkoholizmus), hiányos táplálkozás, gyógyszermellékhatás (szteroid, véralvadásgátló, epilepszia) következtében.

Megelôzés
25–30 éves korunkig érjük el a lehetô legmagasabb csúcscsonttömeget! „Több csontból” lassabban veszítünk. Fontos a megfelelô táplálkozás, kulcsszerepe van a kalciumnak és a D-vitaminnak. Elengedhetetlen az állandó testmozgás.

Mikor gondoljunk osteoporosisra?
Ha több rizikófaktor fennállása mellett a beteg testmagassága csökken és a testtartása megváltozik. Fontos a veszélyeztetett betegek kiszûrése, a gyors diagnózis és a megfelelô, hatékony terápia. Már egyetlen csigolyatörés is jelentôsen megnöveli az újabb törések valószínûségét!

Kockázati tényezôk
Az alacsony csonttömegre hajlamosít a nôi nem, idôs kor, nôinemihormon-hiányos állapot, alacsony testsúly, családi halmozódás, dohányzás, a korábbi csonttörés, a túlzott kávéés alkoholfogyasztás, a kevés testmozgás. A csökkent ásványianyag-tartalom mellett a gyakori elesés is fokozza a törési kockázatot.

Kezelés
Gyógyszeresen csontbontást gátló szerekkel (biszfoszfonátok, SERM, hormonpótlás, Calcitonin). Nem gyógyszeresen megfelelô táplálkozással, diétával, az esések megelôzésével (izomerô-, egyensúlyérzék-javítás, csípôvédô, támbot, fûzô, egyéb segédeszközök használata). Fizioterápiával a fájdalom csökkentése és az izomgörcsök oldása elérhetô.

Kialakulás
A csontritkulás kialakulhat elsôdlegesen a változókorban, illetve másodlagosan egyéb betegség (ízületi, légúti, szív, vese, gyomor-

GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV

203

»REUMATOLÓGIA

A sokízületi gyulladás
A reumatoid arthritis, sokízületi gyulladás az egyik legsúlyosabb mozgásszervi kórkép. A lakosság körülbelül 1%-át érinti, s körülbelül két-háromszor annyi a nôi beteg, mint a férfi. Bármely életkorban elôfordulhat, de leggyakrabban a negyedik-ötödik évtizedben jelentkezik. Dr. Szanyó Ferenc

A diagnózis
A diagnózis felállítását a típusos klinikai kép, a megfelelô laboratóriumi eltérések és a jellemzô röntgenkép segíti. A betegek többségénél a kórlefolyás hullámzó, javulások és fellángolások jellemzik. Kezelés nélkül az ízületek fokozatosan deformálódnak és egyre több ízületet érint a betegség.

reumatológus osztályvezetô fôorvos

Eredet
Kialakulásában genetikai tényezôk, fertôzô ágensek (vírus, baktérium) egyaránt szerepet játszhatnak, de nem elhanyagolhatók a fizikai és az érzelmi hatások, valamint a stressz szerepe sem.

A kezelés
A terápia legfontosabb alapelve, hogy a bázisterápiát a diagnózis felállítása után azonnal meg kell kezdeni. Lehetôleg a folyamat indulását követô 3 hónapon belül, így akadályozva meg a maradandó eltéréseket. A gyulladásos tünetek csökkentésére nem szteroid gyulladáscsökkentôket, valamint szteroidot alkalmazunk. A bázisterápiás szerek a kórfolyamat alapjaira hatnak, a legújabb ígéretes terápia a biológiai terápia. Ezen túlmenôen a kezelés fontos részét képezi a gyógytorna, az „ízületvédelem”, különféle fizioterápiák. Indokolt esetben ortopéd sebészeti helyreállító mûtétek végezhetôk. Nagyon fontos a beteg aktív, tájékozott részvétele a kezelésben. Különféle eszközök segítik a megváltozott mozgáskészségû betegeket. A gyógyulást segíti a beteg felvilágosítása, saját maga és környezete bevonása a gyógyítás folyamatába.

Tünetek, panaszok
Általában lappangóan, sok ízületet érintve kezdôdik, de indulhat akutan, lázzal kísérve, s kevesebb ízületet érintve is. Leggyakrabban a kezek kisízületeit érinti, szimmetrikusan jelentkezô fájdalom, duzzanat és merevségérzet formájában. Érintheti a nagyízületeket (könyök, váll, csípô, térd, boka) is. A folyamat elôrehaladtával maradandó deformitások is kialakulhatnak, a kezeken jellemzôen „gomblyuk” és „hattyúnyak” deformitás. Az ízületeken kívül érintheti a betegség az ereket (vaszkulitisz), a tüdôt, az idegrendszert, a szemet és a veséket is.

Reumatoid arthritis okozta ízületi duzzanatok és deformitások.

Reumatoid arthritis minden ízületet érinthet.

211. 216. 222. 214. A tanulás feltételei Akarat nélkül nem megy Meg kell tanulni tanulni – fontos tényezô az idô Amit megértünk. azt könnyebben megjegyezzük A megjegyzés Segítség! Nem tanul a gyerekem! A gyermeki tanulásról Tanulási nehézségek: a nyelv Tanulási nehézségek: az olvasás Tanulási nehézségek: ha nem megy az írás Tanulási nehézségek: a helyesírás gyakorlása Másképpen az iskolaérettségrôl Az értelmi fogyatékkal élô gyermek tanulása Gyógypedagógia – tanulás . 218. 213. 212. 215. 209. 210. 221. 220.208.

Érdekesség. Fontos a csend. Lelki felkészülés Néhány tanács a lelki felkészüléshez: • a legkedvesebb tantárggyal kell kezdeni a tanulást. kicsit a tanuló mögött van a fényforrás. hogy apró kellemes munkácskákat végezzen a tanulás megkezdése elôtt. a figyelem összpontosítása. akkor a legkönynyebbel. ha az iskolából rosszkedvûen jön haza. A kudarc megviseli a gyermeket. Füves Zsuzsa pedagógus. az érdeklôdés. Ha nem engedjük a gyermeknek. gyógypedagógus Külsô feltételek Külsô feltételei a jó megvilágítás. szülôk sokat tehetünk ezért. • a nagyon fárasztó feladatokat fel lehet váltani egy másikkal. 208 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Mi. • a nehéz. majd visszatérni rá. Akarnia kell a tanulást.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS A tanulás feltételei Gyakran halljuk a szülôktôl. fáradékony gyermek pihenhet is közben. Természetesen. hogy a suttogás jobban zavarja a tanuló gyereket. Halk zene hallgatása a feladatok közötti pihenés közben ajánlott. akkor rengeteg hasznos idôt nyer. hosszú feladatokat rövid részletekre lehet osztani. hogy gyermekük egész este tanult. ha ilyen nincs. A zenehallgatás tanulás során nem célszerû. A tanuláshoz jó hangulat szükséges. gondjai vannak és fáradt. ha balról. nem célszerû halogatni. a szülôt és a pedagógust egyaránt. Az agy teljesítôképessége. a megértés. mint például a megszokott utcazaj. a másnapi siker mégis elmarad a számonkérésnél. akkor célszerû késôbbre halasztani a leckével való foglalkozást. a munka sebessége rádió hallgatása mellett lecsökken. lehetôleg nappali fény vagy megfelelô erôsségû izzó. a megjegyzés technikája és nem utolsósorban a jó idôbeosztás. A sikeres tanulásnak külsô és belsô feltételei vannak. Belsô feltételek A tanulás belsô feltételei: a lelki felkészülés. A lelki felkészülés azt jelenti. A mesterséges fény akkor jó. viszont feladatok közötti pihenés közben ajánlott. hogy milyen hangulatban fog hozzá a tanuló a tanuláshoz.

hogy nagyszünetben mit csinált. gyógypedagógus Csak érdeklôdéssel A figyelem hosszabb összpontosítása lehetetlen. a jó szokások kialakítása. Az érdeklôdés felkeltésében és megtartásában nekünk.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Akarat nélkül nem megy A tanulás belsô feltételei közül a figyelem összpontosításának képessége az egyik legfontosabb. Néhány gyakorlat Füves Zsuzsa Néhány egyszerû gyakorlat a képesség javításához: – Tegyen a gyermek elé egy egyszerû ábrát. A gyakorlatot egyre bonyolultabb feladatokkal meg lehet ismételni. A legapróbb részletek is fontosak. Ez a képesség tréninggel javítható. Ez a szülôk és pedagógusok közös munkája. pedagógus. Ezek a feladatok segítik a figyelem irányításának megtanulását. Ezt az ábrát nagyon pontosan le kell rajzolnia a gyermeknek. pedagógusoknak jelentôs szerepünk van. – Próbálja meg felidéztetni a tanulóval. Fontos a cselekvések sorrendje is. persze csak akkor. Hetente néhányszor célszerû elvégezni a feladatot. tananyag nem érdekli a gyermeket. ha az adott tantárgy. . ha az elôzô egyszerûbb már sikerült. Fegyelmezetten dolgozni nevelés és önnevelés kérdése. Eszköze a szoktatás.

Sok gyermek szenved attól. Füves Zsuzsa pedagógus. Tudnunk kell. Ha a lecke nehezen megjegyezhetô. ha egymástól elütô leckéket tanul a gyermek egymás után. a tanulnivaló. Részletekben tanulni A nehezen tanulható anyagrészeket részletekben is lehet tanulni és a részleteket a végén „összerakni”. mint közvetlenül a tanulás után. Vagyis kétszer kell vele foglalkozni. hogy a hétfôn feladott. Nehéz vele gazdálkodni. Ebbôl az következik. hogy ebbôl van a tanulónak a legkevesebb. amennyiben nem ismételtük át. Megkönnyíti a tanulást. A részek között rövid szünetet . fôleg ha sok a lecke. feltételezhetôen rossz módszerrel tanul a gyermek. magolásra és mégsem hozza a várható eredményt. A pihenésre legalább annyira érdemes odafigyelni. eredményesebben fog mûködni az agya. Az éjfél elôtti alvással töltött óráknak komoly szerepük van a pihenésben. Négy nappal a tanulás után viszont elfelejtjük. de csütörtökön kikérdezésre váró tananyagot érdemes hétfôn megtanulni és kedden. de másnapra kell tudni. egy szakmát. két vagy három nappal azután. amelyet ugyanúgy meg kell tanulni. Fontos. akkor meg kell tanulni és a nap lezárásaként átismételni. szerdán röviden átismételni. Amennyiben a háttérben nem képességbeli problémák vannak. mintha valaki magol. Kisebb gyerekeknél ezt az ideális pontot megtalálni szülôi segítséggel lehet. Mindezeket figyelembe véve a tanulás sokkal kevesebb idôbe fog kerülni. Elmondhatjuk. hogy a szünet egy-egy logikai egység megtanulása után következzék. rengeteg ideje megy el a tanulásra. Pihenési szünet Két tantárgy tanulása között is lehet szünetet tartani. gyógypedagógus Az idôzítés A tanulás egyik fontos tényezôje az idô. akár tízperceset is. hogy rossz módszerrel tanul. A fentieket figyelembe véve a tanulás és pihenés helyes arányának megtalálása és betartása komoly elôrelépés a kellemes és hatékony tanulás felé. hogy gyakran jobban emlékszünk a tananyagra egy. Az alvásidô Az alvásidô egy tanuló gyermeknél 8–10 óra. mint a tanulásra. lehet tartani. Az iskolai tanulás után kellemesen pihentet a mozgás. ha éppen ellentétes tevékenységet végzünk azzal a tevékenységgel összehasonlítva. hogy megtanultuk.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Meg kell tanulni tanulni – fontos tényezô az idô A tanulás egy olyan mesterség. Ha fizikailag kicsit kifáradt a gyermek. amelyet hosszú idôn át végeztünk. mint pl. Akkor pihenünk a legjobban.

A változatos tevékenységek felkelthetik és fenntarthatják a tanulók érdeklôdését. • rajzolás. hogy a tanulók inkább fordítanak idôt a mechanikus magolásra. ábrák nézegetése. Az átgondolásra szánt idô kimarad a tanórákból és a leckék megtanulásából. • terepen végzett munka. Sajnos gyakran a leckék mennyisége sem teszi lehetôvé. hogy úgy végül hatékonyabb és egyszerûbb lenne a tanulás. Füves Zsuzsa pedagógus. • térképekkel. Hasznos hangosan felmondani Érdemes hosszabb. hogy gyermekeink tevékenykedjenek a megtanulni és megérteni valóval. ismernie kell a szakszavakat. értenie kell az adott tudomány alkotóelemeit. Az olvasás során rengeteg új információhoz jut a gyermek. hogy a gyermek megértse a meghatározást. mondatok aláhúzása. A közvetlen tapasztalat segít az információk bevésésében. ha saját szavaival is el tudja mondani. hogy összefüggéseket keressenek és elmélyedjenek a feladatokban. • szavak. Ezáltal tudásuk felületes lesz. Meg kell találni az összefüggéseket. hogy ne szégyelljék a tanórán való kérdezést. Lehet. Keresd az összefüggéseket! Milyen tevékenységeket végeztethetünk a gyerekekkel a megjegyzés és megértés érdekében: • vázlat készítése.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Amit megértünk. A tanuló akkor érti a tananyagot. szótárakat. hogy megértik. vagy nem is gondolnak rá. festés. Tudományos vizsgálatok kimutatták. a látott és hallott információk 50%-át. Nem bíznak abban. Ahhoz. szótárakkal való munka. a látottak 30%-át. Nagy anyagot nem lehet bemagolni A tapasztalatom az. mint arra. amit az ember nem ért. komolyabb anyagot röviden lejegyezni. Ehhez idôre és rendszeres munkára van szükség. képletet. Ismerjék és használják a lexikonokat. • fényképek. Ezeket érdemes összekapcsolni a már meglévô ismeretekkel. keresgéljenek az interneten. hogy egyszerûen lusták gondolkodni. pl. növények meghatározása. Természetesen egyéni eltérések vannak. Ha a gyermek nem kap bátorítást a fontolgatásra. gyurmázás. a gondolatokat rendszerezni. azt könnyebben megjegyezzük Nagyon nehéz megjegyezni azt. gyógypedagógus Bátran kérdezzen! Biztassuk gyermekeinket. hogy a hallottak 20%-át. amit tanulnak. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 211 . ez segíti a bevésést és rögzítést. a kimondott szavak 70%-át és az aktív cselekvéssel bevésett információk 90%-át jegyezzük meg. késôbb sem szívesen fog gondolatokkal játszani.

Akarat nélkül nem megy A megjegyzéshez. a vázlat elmondása. A megjegyzés képessége részben genetikailag öröklött. A nagyobb témakörök ismétlésénél célszerû a tanulást megszakítani és idôt hagyni a pihenésre is. hogy megjegyezzük azt. Ritkán fordul elô. kell egy belsô magatartás. Az otthoni tanulásnál cél- 212 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . gyógypedagógus A játékos formában végzett tanulás segíti a megjegyzést. mert többször ismétlik. Rímel a szöveg. Ez segíti azt a folyamatot is. Miért? Részint azért. akik a hallottakra. részben erôfeszítések eredménye. Érdekli ôket a játék. Vannak. szórakaténusz…). szerû azt a befogadást elôtérbe helyezni.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS A megjegyzés Füves Zsuzsa pedagógus. amellyel a gyermek könnyebben tanul. Dolgozatok. akik leginkább a látottakra emlékeznek. Korai életkorban fontos a mozgás általi bevésés is. felmérôk elôtt fontos az adott témakörök átismétlése. mint a figyelmet – edzeni kell. hiszen az ésszerû felejtésnek is van értelme. mint minden tanulással összefüggô dologhoz. Kellemes hangulatban. Aztán hangosan mondogatják. A hangos felmondás Általános iskolás gyermekeknél fontos a hangos felmondás. Vannak olyan gyerekek. A gyerekek nagyon jól megjegyzik azokat a kis versikéket. amit nem értünk. amelyeknek sokszor semmi értelmük (például: Antanténusz. A memóriát is edzeni kell Amit meg akarunk jegyezni. hogy a tanuló helyesen szelektáljon. nevetgélve ismételgetik. A memóriát – ugyanúgy. Ez a munka a tanórákon kezdôdik el és az otthoni tanulással fejezôdik be. A megjegyzésnek talán ezek a legfontosabb kritériumai. Az ismétlés a megjegyzések tartósságát befolyásolja. Az akarat és szándék sokat segít az emlékezésben. az összefüggések hangos elmagyarázása. játékos tevékenység közben. arra emlékezni kell.

Gyerekeinktôl a tananyagot házimunka végzése közben is ki lehet kérdezni. Ideális esetben az óvónô átadja. biztassuk a tanórán való kérdezésre. Ezek apróságok például a játékai összerakodása. megtanítja a kudarcot elviselni. Iskolába lépô gyerekeink lelkesen és kíváncsian kell hogy kisiskolásokká váljanak. GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 213 . Nagyobb probléma esetén szakember tanácsát kell kikérni. Az elsô egy-két évben a tanító néni kedvéért a gyermek sok mindenre rávehetô. addig rendszeresen ellenôrizzük gyermekünk leckéjét. minden adott az ideális tanuláshoz. óvónôknek és a leendô tanítónak. mi volt az iskolában. megszeretteti vele az iskola „klímáját”. Felépíti a gyermek önbizalmát. Felnôni a feladathoz Füves Zsuzsa pedagógus. gyakoroltatva segíteni neki. Valahogy mégsem megy a dolog. kiskönyvtára. Ez nem csak a kapott jegyekre korlátozódó kérdés kell hogy legyen. gyógypedagógus Amikor gyermekünk óvodás. • Ha nincs szüksége segítségre – nagyobb gyerekek esetében –. A bizalom légkörében. az információk szerzésére való motiválhatóság mind-mind családi minta kell hogy legyen. hogy fontos dolog az ô tanulása és munkáját nagyon megbecsüljük. amikor a szülôi ház és az iskola együttmûködve formálja. Néhány tanács a tanulás serkentéséhez • Amíg ki nem alakul a gyermeknél a napi leckeírás igénye. hogy nem hajlandó tanulni a gyermekük. A feladathoz minden szereplônek fel kell nônie. Csodálatos dolog. Ebben óriási szerepük van a szülôknek. Saját szobája van. alakítgatja a gyermekeket. a tanító átveszi a gyermeket. Ezzel kötelességre neveljük és következetes munkára. de gyakran le kell ülni a gyermek mellé és rávezetve. • Éreztessük gyermekünkkel. a gyermekkel együtt dolgozva sikeres kell hogy legyen a tanulás. magyarázzuk el neki otthon is. amit mosogatás mellett is ki lehet kérdezni. Az igazi kitartást. szorgalmat azonban a családból kell hogy hozza. Ha tudjuk és szükséges. hiszen minden kisgyermek más és más. hagyjuk önállóan tanulni. • Naponta kérdezzük meg. rávezethetô. A könyvek és az olvasás szeretete. a tankönyvek megbecsülése (ne uzsonnatálcának használja). • Van olyan lecke. feltétlenül saját kis feladatai kell hogy legyenek. A jó pedagógus ehhez hozzárak. • Ha valamit nem értett meg az iskolában.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Segítség! Nem tanul a gyerekem! Gyakran halljuk a szülôktôl.

nagyobb szókinccsel. Gondoljunk csak a bújócskára. Korai gyermekkorban a játékok is segítik ezt a folyamatot. sikeres mozgásos tapasztalattal szerzett a gyermek. A beszélô ember gondolkodik. nemcsak a figyelme fejlôdik. 50 szót használnak. amikor a gyermek feszülten figyel. Füves Zsuzsa pedagógus. kíváncsisággal és sok-sok játékkal töltötte. aki az elsô 5–6 évét mozgásos felfedezéssel. nem tesz erôfeszítéseket. Ennél sokkal többet megértenek. Beszéljünk gyermekeinkhez tiszta kiejtéssel. az a kisgyermek az iskolai feladatok és problémák megoldásánál meghátrál. kifejezi örömét. gyógypedagógus A mozgás A tanulási képesség összefügg azzal az aktivitásszinttel. Csak optimális külsô és belsô feltételek mellett tudnak fejlôdni. Az iskolai tanulás alapját adják. . A beszéd és a mozgás két nagyon fontos terület a gyermeki fejlôdésben. mint a fiúk. énekeljünk nekik és teremtsünk alkalmat a beszélgetésre. Ezek a tapasztalatok késôbb a jó kommunikációt segítik. A beszélgetést és annak szabályait meg kell tanítani a gyerekeknek. A lányok korábban és tisztábban beszélnek. Érdemes gyakran mesélni gyermekeinknek. Ez a különbség hároméves kor után eltûnik és kamaszkor körül ismét a lányok a beszédesebbek.) A szülôk meseolvasásakor a gyermeknek nemcsak a szókincse növekszik. hanem a gyermek a meseolvasó szülô szájmozgását figyelve a hangok szájmozgással formázott képét is rögzíti.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS A gyermeki tanulásról A beszéd A gyermekek általában 20 hónapos koruk körül kb. A mozgás pedig maga az élet. amit a pici gyermekkorban jól megoldott. Akit túlféltenek és óvják a mozgásos tapasztalatszerzéstôl. Az általuk használt szavaknak több jelentése is lehet. Ennek majd az olvasás tanulásánál lesz nagy szerepe. (Ez a tulajdonságunk eztán életünk végéig elkísér. Az a tanuló lesz sikeres és bátor az iskolai feladatok megoldásában. kommunikál és figyel.

hogy hogyan fejlôdik a gyermek beszéde az elsô években. hangokat hagynak ki vagy „lusta szájmozgás miatt” torzítva ejtenek. Irodalmi nyelvet kezd el használni. hiszen figyelnie kell a hallottakra. Lényeges. Logopédus segítsége feltétlenül szükséges ebben az állapotban. hallásvizsgálatra is elvigyék. A nyelvi kifejezés nehézsége Tipikus formája. gyógypedagógus Beszédnehézség Beszédnehézség esetén a gyermeket feltétlenül vizsgálja meg logopédus. ami a tiszta beszéd kialakulásához szükséges. Az iskolai élet alatt a szókincs rohamosan fejlôdik. Dicsérjük meg rendszeresen erôfeszítéseiért! GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 215 . például összekeveri a szórendet. A NYELVI NEHÉZSÉGE LEGGYAKORIBB TÍPUSAI 1. Az olvasás tulajdonképpen az írott jelek megfejtése. Nyelvi emlékezet segítségével felismeri az adott szót. hogy az iskoláskor alatt hogyan fejlôdik a beszéd. mennyire bonyolult a beszéd. A megértés nehézsége Ebben az esetben gyakran alacsony intellektust feltételezünk. Egyre bonyolultabb mondatokat fog megérteni. Számolásnál is meg kell érteni a szavakat. Az iskolás (8–9 éves) gyermek már fogalmakban gondolkodik és ezt ki is tudja fejezni. 2. szófajokat vagy nyelvtani szerkezeteket nem ért meg a gyermek. 3. hogy mit várnak el tôlük. a helyesírás és írás pedig jelekké alakítja a beszédünket. csupán ízelítôt adtam abból. meg kell tudnia különböztetni a hallott hangokat. hogy megfelelô tempóban és tisztábban beszélünk vele. Sajnos normál intellektusú gyermekeknél is elôfordul. Az elmaradás úgy nyilvánul meg. Természetesen még több képességre van szükség. hogy bizonyos szavakat. amelyek alkotják a feladatot. A szülôk tudják. otthon folytatni kell az elôírt gyakorlatokat. Ezeknek a gyermekeknek nincsenek kifejezett nyelvi problémáik. Azzal kevesen vannak tisztában. Logopédus segítségét kell kérni ebben az esetben is. Hallási különbségtevés. hogy azt a gyermeket. Használjuk bátran a gesztusokat is. memóriáját is használnia kell. akit a logopédus beszédnehézség miatt kezel. pedagógus. olvasmányainak köszönhetôen képes lesz magát a nyelvet is elemezni tanárai segítségével. A mindennapi élet keretein belül is segítsük a gyermeket azzal. Ez a forma gyakran társul olvasási nehézséggel. Füves Zsuzsa Milyen képességek szükségesek a nyelv használatához? Hallási figyelem. Az ismeretlen szavakat szét kell tudnia tördelni szótagokra. A tanulásban azonban mindenképpen probléma a megértés nehézsége. amikor a gyermek életkorához viszonyítva „értetlenül” beszél. Ha szükséges. Logopédiai segítséget igényel a probléma rendezése. Az intelligensebb gyermekek ki tudják következtetni. A szülô segítse a logopédus munkáját.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Tanulási nehézségek: a nyelv A nyelv a tanulási nehézségekben központi szerepet játszik. de beszédük alig kivehetô. A beszéd fejlôdési rendellenessége A nehézség abban a folyamatban van. Ha válaszolni akar.

.A hangos olvasás segít a fejlôdésben.

Mit is jelent ezeket a sorokat elolvasni? Elôször is kell egyfajta indíték. A vázlatos felsorolással arra szeretném a figyelmet felhívni. a betûkbôl öszszefûzzük a szavakat. illetve logopédusa ajánl. de a gyermek szemével követheti a szöveget a felnôtt olvasásakor is. – Megfelelô szókincs Az olvasás rendkívül összetett folyamat. – – – Beválhat az is. szülôk az olvasás gyakoroltatásakor? – Az olvasási gyakorlatot olyan idôpontban kell végeztetni. Az elsô csoportba tartoznak a legfontosabb tanulnivalók: az olvasás. hogy a betûket balról jobbra vegyük szemügyre. az szókincsének megfelelô legyen. nem vennénk a fáradságot elolvasni ezt a cikket. Hogyan segíthet a szülô? Természetesen a gyermek olvasástanulásakor még több részképesség tökéletes mûködésére van szükség (például hanghallás. Szükség van arra. hogy a szülô és a gyermek felváltva olvas például hosszabb mesét. hogy az olvasási problémák hátterében többféle tényezô állhat. a szervezôkészség. Elsô gyakorlásoknál 5–10 perc is elegendô. Az agyban lévô szavak lexikonszerûen raktározódnak. az önellenôrzés képessége. Egy jól olvasó felnôtt ember egy beépült lexikonra támaszkodik. megkülönböztetôképesség). A második csoportba tartoznak a kevésbé mérhetô területek: a kitartás. a számolás és a nyelv ismerete. szakember segítségét kell kérni.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Tanulási nehézségek: az olvasás A tanulási nehézség két csoportba sorolható. Késôbb ezt a módszert el lehet hagyni. amikor a gyermek nem fáradt. A gyermek körülbelül 8–10 éves korára jut oda. Ez elvezet bennünket a megértéshez. így az emlékezet segítségével felismerjük ôket. Másodszor. amelyet pedagógusa. hogy a jól felépített lexikont használni tudja. ezzel részben kizárjuk a külvilág ingereit és nem figyelünk a saját belsô történéseinkre sem. Az olvasottakat hangos beszéddé alakítjuk. Legfontosabb. Az egyes betûk alakját folyamatosan fel kell ismerni. az írás. Ha a gyermek saját maga választ könyvet. hogy azok ilyen módon eljussanak az agyba. Biztassuk a gyermeket. éhes. figyelmünket erre a szövegre kell fordítani. Amennyiben a gyermek olvasási problémával küzd. Tisztán kell látni a betûk alakját. hiszen ha ez nem lenne. – A tanuló olyan könyvbôl olvasson. hogy kerüljük a túlzottan negatív megjegyzéseket! Bátorítsuk és erôfeszítéseiért dicsérjük meg a gyermeket! GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV 217 . esetleg ingerlékeny. Ehhez megfelelô szókincs szükséges. Mit tehetünk mi. hogy ujjával kövesse a szöveget.

Valóban. írása olvashatatlan. nagyban rajzoltassuk le a betûelemeket és a betûket. írástanulásnál javasolt ennek használata. ahol több idô van rá. hogy az adott betût hol kezdje írni. Gyakran „felejtik el” az írásbeli házi feladatot. Mik lehetnek a háttérben? – – A mozgástervezés nehezítettsége (dyspraxia). – – – A látási memória zavara. kérjük ki szakember tanácsát. formázás. Ezeknek a gyerekeknek az írás nagyon fárasztó. Mit figyeljünk meg az író gyermeknél? Milyen gyorsan ír? Mennyire olvasható az írása? Milyen jellegû az írás nehézsége? Hogyan fogja a ceruzát? Milyen a tartása írás közben? Végez írás közben akaratlan mozgásokat? Az írásnehézség gyakran társul olvasási nehézséggel. – Fejlesszük gyermekünk kezének kisizmait különféle játékokkal. Gyöngyfûzés. – Minden apró eredménynek örüljünk! – Ha szükséges. – Tanítsuk gyermekünket játékosan. A térbeli elhelyezés zavara. hogy segítsék írásproblémával küzdô gyermekeiket? – Minél fiatalabb a gyermek. amelyet tesztekkel nem tudunk mérni. Az írási nehézséggel küzdô gyermek otthon. de van példa arra is. ilyenkor a tanulók lassan írnak. Képtelenség egy csúnyán író gyermek írásmintáját számszerûen értékelni. – 218 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . hogy ne veszítse el a kedvét. hogy az írásnehézség izolálódik. Papírboltokban lehet kapni ceruzavastagítót. Homokba is rajzolhatnak a gyerekek. az írással küszködô gyermekek egy része rendetlenül vezeti a füzetét. jelentôs erôfeszítéssel. Talán nem is nagyon van rá szükség. Füves Zsuzsa pedagógus. tanárai nem értik meg. de képes szebben írni. Rossz ceruzafogás a kéz kisizmai gyengesége miatt. ezek a tanulók nehezen ismerik fel a betûk formáját. gyógypedagógus Mit lehet tenni? Mit tehetnek a szülôk. A folyamatosság zavara. Nagyon sok jó lehetôség nyílik a konyhai munkák során is erre. ezek a gyermekek nehezen igazodnak el a papíron. Segítségével elkerülhetô a helytelen marokfogás vagy horogfogás. az írás külalakja legjobb esetben is gyenge minôsítésû. Ez a másolás korai szakaszában is segíthet. Az írás olyan képesség. A vizuális felfogóképesség csökkenése. gyurmázás és papírtépés. – Üres papírra. ami fôleg diktálásnál mutatkozik meg. annál könynyebb javítani a ceruzafogását. – Jelöljük a füzetben. türelemmel és jó hangulatban.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Tanulási nehézségek: ha nem megy az írás Az írásnehézséggel bajlódó gyermeket az osztálytársai gyakran csúfolják. késôbb elbátortalanodnak és nem szeretnek írni.

Helytelen tolltartás. .A toll helyes tartása jobbkezes írás esetén. Balkezes tollfogás.

– Valószínû. hogy azokat nehéz felismerni. észlelési.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Tanulási nehézségek: a helyesírás gyakorlása Füves Zsuzsa pedagógus. gyógypedagógus A helyesírási nehézség gyakran együtt jár az olvasási nehézséggel. Ennek oka lehet a gyermek rossz hallása is. amikor a gyermek annyira rosszul írja a szavakat. de naponta csak néhány szó helyesírását. – Írásnehézség. – Tagoltassuk a szavakat. ezáltal írása olvashatatlanná válik. Lehetôleg szakember segítségével kell elkülöníteni. Emiatt ne veszítsük el türelmünket! – Javaslom a számítógépes helyesírási programok használatát is! – Nagyobb gyermekeknél a gyakorlást kössük össze a helyesírási szótár használatával. Jelentkezhet a helyesírási nehézség másoláskor és diktáláskor is. amikor a tanuló kézírása egyenetlen. annak több oka lehet: – Egy speciális helyesírási nehézség. – Felnôttként se szégyelljük használni a szótárt! 220 GYÓGY-ÍR • A NAGY EGÉSZSÉGKÖNYV . Ha a gyermek írását nem lehet elolvasni. A specifikus helyesírási nehézség körébe a kifejezetten hibás helyesírás tartozik. Hogyan segíthetnek a szülôk a helyesírási nehézséggel küzdô gyermeküknek? – A helyesírási gyakorlóprogramot a gyermek speciális igényeinek megfelelôen kell összeállítani. – Mindenképpen szakember iránymutatása szükséges. Egyes gyermekeknél önállóan is elôfordul. mivel a specifikus helyesírási nehézség halláskárosodás következtében is kialakulhat. amikor a gyermek az általa használt nyelvben ejt sok hibát. Célszerû – a helyesírási nehézséggel küzdô tanuló esetében – hallásvizsgálatot csináltatni. az elválasztás szabályaira ügyelve. így a leírt szövegnek nincs értelme. – A pedagógusok gyakran összeállítanak az adott évre szókészletet a tanulóknak. de lehetôleg naponta történjék meg. célszerû az olvasást és helyesírást összekapcsolni. hogy az egyes szavakat többször is meg kell tanítani. – Nyelvi rendellenesség. Ezt lehet gyakorolni. – A gyakorlás ne tartson tovább 10–20 percnél. gyógypedagógusától kell segítséget igényelni. – Ha az olvasással együtt jelenik meg a probléma. holott az olvasásuk átlagosnak mondható. hogy látási és hallási. Ehhez pedagógusától. bontsuk szótagokra. illetve folyamatossági és sorrendi zavarok okozzák-e a helyesírási problémát.

Ezeknek a képességeknek a megfelelô ütemû fejlôdése biztosítja azt. a figyelem. Az iskolában az ilyen gyermek állandó kudarcnak van kitéve a pedagógusok és a társak részérôl is. Az oktatási törvény megfogalmazása szerint a gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet. A környezetnek a gyermeket reálisan kell értékelnie. Ezek ne haladják meg a gyermek képességeit. amelyet nem szeretünk. Ezek a képességek pl. – Legyenek a gyermeknek saját feladatai. Ezekrôl ritkán beszélünk és még ritkábban figyeljük. a megfelelés és a tenni vágyás.»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Másképpen az iskolaérettségrôl Az iskolaérettséget sokféleképpen közelíthetjük meg. akit szeretünk. melyekért felelôsséggel tartozik. Minden kisgyermek többféle képességgel rendelkezik. olvasás és számolás tanulását. hogy a gyermek 6–7 éves korában sikeresen tudja elkezdeni az írás. Kudarcok az iskolában Az iskolaérettségnél egyéb fontos kritériumok is megjelennek. a gyermek személyétôl. Több tényezô közül az önbecsülést és fegyelmezettséget emelem ki. Ezt világossá is kell tenni számára. amelyben a hetedik életévét betölti. észlelés és mozgás. Ha nem alakítjuk ki a gyermekben az önbecsülést és megfelelô önértékelést. gyógypedagógus Fegyelmezettség A fegyelmezetlen gyermeket még a szülônek is nehéz elviselnie. zi feladatait. Néhány fontos „szabály” a fegyelemre neveléshez: – Legyünk következetesek a szabályozások betartásánál és ne a hangulatunk befolyásolja a fegyelmezési módunkat. A próbálkozásokat is el kell ismerni. – Mindig válasszuk szét a viselkedést. gondolkodás. hogy még nem. a gyermeknél kialakul az alkalmasság érzése. a tanuló önbizalma megcsappan. A helyzet néha kissé bonyolultabb. pedagógus. vagy nem mer hozzáfogni semmihez. Vegyük revízió alá egy kicsit az iskolaérettségrôl kialakult nézeteinket és próbáljuk meg gyermekünket felkészíteni a legnagyobb próbatételre. Ez a gyermek kényszeresen túlteljesít. emlékezet. – Jutalmazzuk dicsérettel a pozitív magatartást. Füves Zsuzsa Mikor érett a gyermek az iskolára? A szülôk gyakran nagyon pontosan megállapíthatják gyermekükrôl. elégedetlen lesz. hogy az iskolára érett. Szorgalmas lesz és elvég- . Gyökereik a személyiségben és a nevelésben keresendôk. illetve. Mindkét tényezô fontos az iskolai munkában és késôbb a társadalmi beilleszkedésben. az iskolára. az ésszerûség határain belül döntési lehetôséget kell adnia és azt tiszteletben kell tartania. Önbecsülés Ha az önbecsülés megvan.

hanem önmagához és az állapotához mért apró. Engedjük. gyógypedagógus Az állhatatosság A sérült gyermek is tanítható és fejleszthetô. akik a közelébe kerülnek. kicsi feladatokról. A legjobb. ha leutánoztatjuk és következetesen gyakoroltatjuk a lépéseket. hogy saját testérôl gondoskodjon. Figyelni kell azokat a jeleket. érjük el. hogy mit várunk. Kísérjük figyelemmel és erôsítsük meg abban. hiszen minden önálló „lépés” fontos része az életüknek és ezt a gyermekek érzik. Természetesen nem nagy dolgokról van szó. azt apró lépésenként megtanulhatja. Ez a világ a féltés. Füves Zsuzsa Önellátás Tanítsuk meg gyermekünket. olyan nehéz. ha a feladat meghaladja képességeit és erejét. hogy a gyermek fejlôdni fog. Ne sugalljuk a gyermek felé. hogy a maga módján csinálja és tegyen erôfeszítéseket. A gyermekek tanulni akarnak. Ez a világ olyan szeretetteljes. pedagógus. hogy mélyen megérinti azokat. hanem egyértelmûen mondjuk el és mutassuk meg. A testi épségének megóvása elsôdleges. Állhatatosnak kell lenni abban az érzésben. amennyit megkíván. amelyeket szülôje és tanára felé bocsát ki. hogy foglalkozzon valamivel. A házi feladataiban csak annyi segítséget nyújtsunk. Ne sajnálkozzunk. kérjen segítséget a gyermek. biztassuk és engedjük tevékenykedni. hogy minket is érdekel. csak hinni kell benne. hogy ezeket a dolgokat ô nem tudja. aggodalom és mindennapi küzdelem. Amit ma nem tud. akik egy sajátos világot teremtettek maguknak. Tevékenykedtetés Keltsük fel a gyermek érdeklôdését. Hagyjuk. ha valami nem sikerül. hogy mit csinál. .»GYÓGYPEDAGÓGIA – TANULÁS Az értelmi fogyatékkal élô gyermek tanulása Gyógypedagógusként zömében olyan gyermekekkel és szülôkkel találkozom.

hogyha ô nem lesz. Engedjük meg. fôzzünk együtt. Beszéljük meg vele. szeretettel körülvéve. amire képes. a bábok a mindennapi élethelyzeteket mutassák be. . hogy hogyan sikerült végrehajtani. Süssünk. képessé tesszük a boldogulásra. Higgyünk a gyermekek erejében és higygyünk a sérült embert körülvevô emberek jóságában. Higgyünk abban. hogy szülôként.Mozgassuk. játsszunk el közösen egy-egy jelenetet. a gyermekét úgy szeressék és támogassák. ahogy ô tette. Bábozzunk. Tanítsuk meg neki a családtagok ünnepi napjait. hogy a gyermek lazítson egy nehezebb feladat után. masszírozzuk a gyermeket. Szeretet A fogyatékos gyermeket nevelô szülô még inkább vágyik arra. hallgasson zenét. Pihenjen. találjunk ki két-három utasításból álló mozgásos feladatot. pedagógusként a gyermeket mindenre megtanítva. Meséljünk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful