Data: februarie 2012 Clasa: I Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: Cunoaşterea mediului Unitatea de învăţare

: Plante şi animale Subiectul: Alcătuirea unei plante. Pomişorul Tipul lecţiei: de transmitere de noi cunoştinţe Propunător: prof. AXENTE MIHAELA Şcoala cu cls. I-VIII ,,Prof. M. Sîmbotin” Cîrligele OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1.3. să enumere caracteristici specifice ale unor vieţuitoare din mediul apropiat; 2.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din mediul înconjurător; 3.1. să identifice căi prin care poate contribui la mentinerea unei vieţi sănătoase a plantelor şi a animalelor;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1 – să găsească soluţiile unor ghicitori despre plante; O2 - să numească diferite plante; O3 - să observe/să identifice/ să denumească părţile componente ale unei plante; O4 – să reconstituie imaginea care reprezintă o plantă cu diferitele părţi care o alcătuiesc; O5- să folosească un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea plantelor observate; O6- să specifice importanţa unor plante/categorii de plante; O7- să rezolve corect sarcinile din diverse surse (materiale ppt, fişele de lucru şi de evaluare) propuse;

STRATEGII DIDACTICE
a). Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, lucrul pe grupe; b). Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: manual, computer, ecran, videoproiector, CD, material ppt, texte-suport, ilustraţii, fişe de lucru, fişe de evaluare, caiete, tabla, cretă, panou, ace cu gămălie; c). Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe; 1

Cuciinic. Programă şcolară. Activităţi de învăţare – Cunoaşterea mediului înconjurător. Vasiloancă. clasele I-II.bibliografice / webografie: 1. 2003 4.CNC.2003. Constanţa. Editura Aramis. Sorina. Cuzum.didactic.08. Gabriela.RESURSE . Bucureşti.spaţiale: sala de clasă .ro 5.temporale : 50 minute 2 .umane: 18 elevi + învăţătorul . 2004 3. Cunoaşterea mediului. Jimborean. www. Aprobat prin Ordinul Ministrului nr.stradapiticilor. 4686/05. www. 2003 2. Cunoaşterea mediului. Camelia. Bucureşti. Bucureşti.ro . MEC. Editura Sigma.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 3 .

învăţarea prin descoperire.. Conversaţia. Verificarea temei ( 5 min ) conversaţia exerciţiul frontal individual Observarea sistematică a elevilor -orală 3. Solicit elevilor să indice titlul lecţiei. Cunoaşterea mediului. înţelesul elevilor.Iarna”.. *asigurarea liniştii şi a disciplinei pentru desfăşurarea activităţii. tulpină. puzzle. ace 3. dacă există. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor ( 2 min ) Conversaţia manual frontal 4 . denumiri de plante din diverse medii de viaţă sau părţi componente ale plantei. verifică cunoştinţele dobândite în unitatea de învăţare . 2 ). CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI ŞI DEMERSURI DIDACTICE STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTORULUI 1. Iarna. plante. componente ale plantei. -Ce observaţi în imagine? -De ce imaginea iniţială nu era conformă cu realitatea? Se anunţă titlul lecţiei: Alcătuirea unei Elevii ascultă cu atenţie. sub şi aşază corect părţile forma unui puzzle (Anexa nr. Aceste părţi ale plantei sunt aşezate dezordonat şi se solicită elevilor să reconstituie imaginea. floare. Actualizarea cunoştinţelor. obiectivele noii lecţii. *împărţirea clasei în 2 grupe. Pomişorul. *notarea absenţelor. Elevii răspund la sarcinile indicate. Se . 1) care au ca răspuns potrivite ghicitorilor date. Elevii observă puzzle-ul *Se prezintă elevilor câteva ilustraţii. Captarea atenţiei ( 5 min ) O1 O4 *Se organizează un concurs de ghicitori Elevii găsesc soluţiile (Anexa nr. 2. Se prezintă.EVENIMENTELE INSTRUIRII Ob op. frunze.. reprezentând părţile unei lalele: rădăcină. Moment organizatoric ( 2 min ) ACTIVITATEA ELEVULUI Metode si procedee Conversaţia Resurse materiale materialele necesare la lecţie Forme de organizare frontal individual Asigur condiţiile necesare desfăşurării Elevii se pregătesc pentru optime a orei: începerea orei de * pregătirea materialului didactic. exerciţiul Ghicitori Frontal pe grupe individual -orală Panou. pe Recepţionează mesajul. astfel încât să fie conformă cu realitatea.

5 .

Cine este? L-aţi ghicit? (morcovul) Şade mândra-ntr-un picior. lată. (bradul) O plantă. nu culegeţi! Să nu fie-otrăvitoare! Sunt micuţe.Mama-i pune la mujdei! (usturoiul) Creşte auriu pe câmp. (grâul ) Vara el pe câmp se coace Într-o sută de cojoace. (ghiocelul) Sus pe coama munţilor. Galbene sau dângerii. cine-o ghiceşte? ( frunza ) Nu cunoaşteţi. Cu mustăţile în vânt. fără ea moare. furişate Şi nu au două picioare! ( ciupercile ) 6 . Dar e tare supărat Că iernează dezbrăcat. să le ghiciţi copii! (roşie) Ţăruş galben ascuţit În pământ şade înfipt. Clătinându-l. Cercuri n-are şi nici doage Este bun când mama-l coace! (dovleac) Într-o cuşcă mulţi căţei. Toţi sunt albi şi rotofei . ( porumbul) Ce buruiană când o atingi Îţi face numai băşici? (urzica) Clopoţel mititel Cine sună lin din el? Nimeni! Nimeni! Numai vântul. Dă de veste-n toată ţara Că soseşte primăvara. voinic. Hai. Stă voinicul cel ţepos Veşnic verde şi frumos. cărunţilor. Plângi de le dezbraci pe toate! (ceapa) Mingişoare aurii. Să vedem. parcă-i de caş. legănându-l. Munţilor. Lăudându-se oricui – Că ea poartă-n al ei spate Cămăşi albe şi verzui! (varza) Noi avem un butoiaş Alb. Nici o clipă nu trăieşte.Anexa nr. crestată. 1: Ghicitori Am cămăşi nenumătare. E verde.

Anexa nr. 2: Joc tip-puzzle 7 .

Anexa nr. Ca o bună gospodină Mâncarea o pregăteşte Şi la masă. în grădină. Prin tulpină hrana crudă Trece în bucătărie La frunză ca s-o gătească Aşa cum prea bine ştie. 3: Text-suport Lectură: Frunza gospodină de Georgeta Ştefănescu De cum s-a ivit lumina Planta a pornit la treabă Ordin dă la rădăcină Seva să o ia degrabă. 4: Joc tip-puzzle 8 . Toată planta o pofteşte Anexa nr.

5 a: Identifică greşelile din imagine! 9 .Anexa nr.

5 b: Identifică greşelile din imagine! 10 .Anexa nr.

................... Data: ................... 11 ..... 6: Fişă de evaluare Elev: .............................Anexa nr.....................

7: Fişe în completarea lecţiei 12 .maro TULPINA .ALCĂTUIREA PLANTELOR RĂDĂCINA.verde FLORI .roşu Anexa nr.albastru FRUNZE .galben FRUCTE .

13 .

7: Fişă în completarea lecţiei 14 .Anexa nr.

dacă vor să mă consume proaspăt. gustos. Nu e destul cât mă chinui să-mi trimit toate vinişoarele şi toţi perişorii în interiorul pământului după hrană şi apă? Voi cu ce mă ajutaţi? Sunteţi ca nişte trântori! Dacă mă mai supăraţi.Sunt un pom fructifer. sucuri. nu mă acuza! Şi eu sunt tristă! Primesc atâtea lovituri şi înţepături … Copiii răi îmi crestează scoarţa atunci când se joacă şi îşi scriu numele pe mine. Stăpâna nu m-a udat. frunzele. Îi atrag pe toţi cu mireasma pe care o răspândesc în aer şi prin coloritul petalelor. Eu împrospătez aerul cu oxigen ca să respire oamenii aer curat! Iau din aer dioxidul de carbon pe care-l folosesc în pregătirea hranei.Cine a vorbit? SĂMÂNŢA: -Eu. Oamenii mă culeg cu grijă să nu mă lovească. Apa şi substanţele hrănitoare pe care tu le aduni din pământ eu le transport spre frunză ca să ne pregătească mâncarea. zemos şi parfumat! Conţin multe vitamine. sunt floarea! Eu sunt iubită de albine. În timpul iernii mă ţin în beciuri. şi tu. te scuteşte de doctor. gâzele când e vară şi soarele dogoreşte. Gândiţi-vă la om! Poate el trăi fără cap. oamenii n-ar mai cultiva plante. Nu uitaţi. silozuri. Se spune că dacă mănânci un măr pe zi . copii! Spălaţi bine fructele înainte de a le consuma! SĂMÂNŢA: -Mă primiţi şi pe mine la discuţia voastră? RĂDĂCINA: . Spuneţi aţi putea trăi fără oxigen şi fără mâncare? Împreună cu surorile mele facem umbra la care stau oamenii. sămânţa. Nu stau o clipă! FRUNZA: -Ce tot vă certaţi acolo? Vi se pare că munciţi mai mult ca mine? Eu aştept prima rază de soare ca să pregătesc hrana în prezenţa luminii. dar nu mă laud! FRUCTUL: -Bună ziua! Mă recunoaşte cineva! Sunt fructul! Eu sunt cărnos.Tăiaţi mărul în două! Mă vedeţi? FRUNZA: . dar tu stăteai nepăsătoare. Sunt numită bucătăria plantei şi dacă n-aşi fi eu cu ce v-aţi hrăni voi? Tot prin mine planta respiră. Din mine se formează fructul atât de căutat de copii. Într-o noapte nu m-am putut odihni din cauza părţilor mele componente. Dacă eu n-aş rodi.Părţile unei plante” Părţile unei plante MĂRUL: . Şi eu am rolul meu. fără trup? 15 . compot. fluturi. Oamenii mă pun în pământ şi din mine iese altă plăntuţă cu rădăcinuţă. Cât mă mai lupt cu vânturile şi cu ploile! Iată că eu nu mă vaiet şi muncesc numai cu drag! Faceţi şi voi la fel! FLOAREA: -Să mă prezint. când la dreapta. MĂRUL: -Aţi terminat? Ascultaţi-mă şi pe mine! Voi nu puteţi trăi una fără alta. a uitat de mine! Pământul e tare şi bătătorit. Vedeţi că şi eu sunt importantă? Prin mine se înmulţeşte planta şi se păstrează specia. nu mai pot! N-a mai plouat de mult timp. fără picioare. Nu pot să mai pătrund după apă. Alcătuiţi un tot unitar.Da! Ce mică eşti! SĂMÂNŢA: -Eu stau ascunsă aici şi pot ieşi când fructul e copt. florile şi fructele. Eu curăţ dinţişorii copiilor ca să nu facă vreo carie. 8: Joc de rol . dragă rădăcină.Unde eşti? SĂMÂNŢA: . Eu mă chinuiam să te îndrept.Anexa nr. Mă numesc MĂR. frunzuliţe şi floricele. flori. mă despart de voi! TULPINA: -Draga mea surioară. animalele. fără mâini. Apoi transport această mâncărică spre frunze.. ai fost aşa de grea! Te duceai când la stânga. tulpiniţă. Ieri a bătut vântul. dulceaţă. fruct şi spre tine. draga mea tulpină. Gospodinele fac gem. ştii cât mă doare? Când vântul mă îndoaie eu mă lupt cu el să nu-mi rupă coroana. Ascultaţi şi dumneavoastră cum se certau! A început RĂDĂCINA … RĂDĂCINA: -Ah. păsările. oameni. TULPINA: .

surioară tulpină! Iertaţi-mă şi voi frunze. seminţe.Aşa sunteţi şi voi. dragă rădăcină. Fiecare aveţi rolul vostru. Sper să nu vă mai certaţi de azi înainte! TOŢI – Nu! RĂDĂCINA – Iartă-mă. flori. TOŢI – Hai să ne-mpăcăm! FLOAREA – Promitem că nu ne mai certăm! TOŢI – Împăcare. împăcare / Fără nici o supărare / Ura! MĂRUL – Aşa vă vreau! Bravo! Acum la muncă! 16 . fructe. Alcătuiţi o fiinţă. FRUNZA – Te iertăm. Dacă nu lucraţi împreună veţi muri.