Dezinformare şi manipulare

,,Procedurile de dezinformare şi manipulare au devenit atât de subtile şi de eficace, încât agresiunile ascunse pot fi preferate.’’ Lucian Culda în Agresiune şi apărare psihologică Citatul regăsit în cartea domnului Lucian Culda Agresiune şi apărare psihologică exprimă una din cele mai controversate subiecte de-a lungul anilor – manipularea şi formele adiacente ale acesteia: dezinformarea, dezorientarea, denigrarea şi confuzia. Potrivit studiilor de specialitate, manipularea a existat încă de la apariţia primelor forme de putere. Prin manifestarea acesteia, deseori au existat entităţi care au utilizat manipularea prin dezinformare ca şi formă de conducere a maselor. Istoria cuprinde secole întregi de exemple ale manifestărilor diverselor forme de manipulare (ex.dezinformarea). Însă, dacă trecutul ne-a prezentat acţiuni vizibile de dezinformare, dezorientare sau denigrare care au devenit etaloane în definirea termenului ,,manipulare’’, astăzi aceasta pare să afecteze sisteme întregi ale societăţii prin forme ,,subtile si eficace’’. În secolul XXI manipularea a devenit un concept complex cu o arie de răspândire largă. Dezvoltarea societăţii a determinat o expansiune atât a diverselor tipuri de putere cât şi a formelor de manipulare a maselor precum dezinformarea sau denigrarea publică. În fiecare domeniu constitutiv al vieţii unei persoane: economia, educaţia şi cultura există forme ale manipulării. Confuzia şi incertitudinea ca urmare a dezinformării, aduc o serie de prejudicii atât pentru individ cât şi pentru colectiv. Există o multitudine de factori care au favorizat evoluţia acestui fenomen negativ în rândul social. Unul din cei mai importanţi factori este mass media. Presa scrisă şi cea televizată deţin un aport considerabil în formarea opiniei publice, devenind un pilon în multiplicarea imaginii unei entităţi. Astfel, mass media devine un mediu prielnic pentru ,,tentaţia’’ de apelare la diverse tehnici de manipulare şi dezinformare. Ştirile lipsite de obiectivitate sau emisiunile cu caracter confuz sunt câteva instrumente de manipulare a cetăţenilor utilizate atât de presa scrisă cât şi cea televizată. Un alt factor deosebit de important care influenteză opinia oamenilor este internetul. Ascensiunea tehnologică a ultimilor ani, a transformat internetul într-o alternativă de

ţeapă”. în mediul online. reţelele de socializate şi blog-urile au un aport indispensabil pentru o mare parte din societate. aceste entităţi încalcă normele de etică în afaceri prin comportamente neprofesioniste precum lansarea unor zvonuri lipsite de adevăr despre concurenţa directă. Textele lipsite de dovezi relevante sau părerile nefondate pe o analiză profesionistă adesea instigă şi manipulează colectivul spre o orientare neproductivă şi negativistă. Fie un cetăţean nemulţumit de serviciile oferite de o instituţie a statului fie un client nesatisfăcut de produsele unei firme îşi creează un blog cu scopul de a dezinforma opinia publică şi chiar a denigra imaginea unei companii în rândul grupurilor ţintă. Spre exemplu. Companiile care activează în domeniul business. Factorul de multiplicare a imaginii în mediul online poate să inducă fie în mod direct. consideră că firmele orientate spre câştigurile economice imediate şi obţinute facil devin mai tentate de a apela la tehnicile de manipulare a . fie indirect unele elemente de manipulare. in facto. imaginea unei companii. manipularea cuprinde forme subtile de încălcarea eticii profesionale. Totodată.înşelaciune’’ sunt des utilizate cu scopul de a denigra.informare şi interacţiune indispensabilă pentru toate segmentele populaţiei. Accesul la mediul online a devenit un element de necesitate atât în elaborarea diverselor activităţi cât şi pentru interacţiune şi socializare. postează direct (pe propiile site-uri) sau indirect (în paginile unor blog-uri) uneori informaţii cu caracter general. În acest caz. libera exprimare pare să fie înteleasă eronat de numeroşi bloggeri care îşi încarcă paginile propiilor blog-uri cu texte confuze şi lipsite de fundament calitativ.. Motoarele de căutare. acesta devine un cadrul prielnic de dezinformare cu texte rău intenţionate şi denigrante la adresa diverselor entităţi ale statului sau chiar din mediul privat.. diversitatea informaţională a multiplelor siteuri şi accesul incluziv al indivizilor pe diverse blog-uri şi forumuri poate crea confuzie şi dezinformare ceea ce reprezintă unul din aspectele negative ale accesului pe internet. Deşi blog-ul reprezintă un spaţiu în care părerile iniţiatorului sunt exprimate în mod liber. unde concurenţa este acerbă. confuz şi eronat despre competitori cu scopul de a crea confuzie şi dezinformare. Luând în considerare experienţa acumulată în economie de-a lungul deceniilor. Aceste tehnici de manipulare deseori apar în urma lipsei de maturitate în afaceri a unor firme şi companii nou înfiinţate pe piaţă. tehnicile de manipulare sunt utilizate de companiile start-up cu scopul de a se evidenţia în domeniu de referinţă. Datorită unui background economic ostil. în mod voit. Sintagme precum . specialiştii în domeniu.. De asemenea. neîncredere’’ sau . .

pentru a reduce nivelul dezinformării şi manipulării maselor este importantă dezvoltarea unui spirit colectiv predispus spre pozitivism şi profesionalism. Orientarea persoanelor spre egocentrism şi negativism este utilizată de anumiţi indivizi în scopurile proprii. Educarea cetăţenilor înspre alegerea informaţiilor fondate pe studii calitative şi cifre reprezintă un pas important în combaterea dezinformării de masă. Lipsa unui cod etic stabil care să stabilizeze comportamentul profesional a unei entităţi juridice sau fizice poate cauza prejudicii de imagine prin utilizarea excesivă a surselor de manipulare. manipulând opinii şi păreri. . necesită analize concrete bazate pe statistici relevante. Schimbarea orientării informaţionale dinspre zvonuri incerte şi confuze spre rezultate vizibile. În concluzie. În acest scop. ancorată în realitate. pentru companii.ţeluri atinse-beneficii aduse’’.maselor în detrimentul competitorilor. Astfel. Dezinformarea ca şi formă de manipulare devine o cale de succes în România deoarece se observă o afinitate crescută în rândul populaţiei atât pentru informaţiile lipsite de temei – zvonul cât şi pentru discuţiile aprinse dintre interlocutori. Părerile personale exprimate deliberat în mediul public online despre companii şi instituţii publice. rapoarte financiare (bilanţ. poate deveni o soluţie viabilă pentru combaterea acestor tehnici negative.. blamarea şi inducerea populaţiei într-o stare de confuzie pot fi înlocuite de o comunicare transparentă bazată pe cifre şi rapoarte de tip . este benefică accentuarea unei strategii de comunicare profesioniste cu publicul ţintă. balanţe) şi indicatoare de performanţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful