Capitolul 1. SCURT ISTORIC CU PREZENTAREA GENERALĂ A BĂNCII ȘI STUDIEREA STRUCTURII FUNCȚIONALE ȘI ORGANIGRAMEI BC ”MAIB” S.A. Cînd şi-a început activitatea B.C.

"Moldova-Agroindbank" S.A.,era, într-o oarecare măsură, succesor al Băncii specializate de Stat Agroprombank din URSS.Capitalul social iniţial a constituit 170 mln. ruble (170 mii lei). Banca a obţinut licenţa pentru efectuarea operaţiilor bancare, inclusiv în valută. Banca deţinea o reţea ramificata pe întreg teritoriul republicii care consta din 41 de filiale, 7 reprezentante şi o casă de schimb valutar. Banca acorda servicii pentru cca 11,5 mii de clienţi persoane juridice. Volumul operaţiilor creditare atingea 3,5 mlrd. ruble. Moldova Agroindbank, în calitate de societate pe acţiuni, şi-a început activitatea în 1991,în baza licenței (anexa 1), într-o perioadă marcată de restructurarea radicală a societăţii în general şi a economiei în particular. Schimbările în societate au determinat banca să adopte noi strategii, bine definite, care au putut răspunde solicitărilor unei pieţe în formare. În acest scop banca a extins reţeaua de filiale şi reprezentanţe, a valorificat noi segmente ale pieţei produselor bancare, a stabilit relaţii de corespondenţă cu bănci din străinătate şi relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, fapt ce a consolidat poziţia băncii pe piaţa bancară a republicii. Experienţa acestei perioade a demonstrat că echipa de manageri şi de angajaţi ai Moldova Agroindbank este capabilă sa facă faţă oricăror provocări ale pieţei şi să realizeze cu succes obiectivele strategice trasate. Situaţia economică deloc favorabilă din anul 2009, strîns corelată cu criza înregistrată la nivel mondial, deşi a surprins banca într-o poziţie solidă, a adus şi noi provocări, care au determinat banca să-şi ajusteze strategia la noile circumstanţe, pentru a face faţă noilor solicitări ale pieţei şi pentru a fi aproape de clienţii săi. Pe durata întregii sale activităţi, Moldova Agroindbank a îndeplinit, pe lîngă rolul de bancă universală şi operativă, un rol de bancă-leader, fiind promotorul unor acţiuni care au dus la consolidarea întregului sistem bancar al ţării.

5

Cu o experienţă de 20 ani, Moldova Agroindbank îşi consolidează poziţia pe piaţa bancară din Republica Moldova, confirmînd an de an, prin rezultatele obţinute, titlul de lider al sectorului bancar din ţară. Moldova Agroindbank a parcurs calea de la o bancă orientată preponderent spre sectorul agroalimentar către o instituţie financiar-bancară universală, care oferă un spectru vast de produse şi servicii în moneda naţională şi în valută străină pe tot teritoriul Republicii Moldova şi pe pieţele internaţionale. Modelul unic de business orientat spre deservirea specializată şi eficientă a segmentelor de clienţi Comercial şi Retail, de rînd cu sistemele performante ale tehnologiilor informaţionale avansate, produsele şi serviciile competitive strict orientate către client, personalul bine instruit şi reţeaua de distrubuţie dezvoltată, au determinat Moldova Agroindbank să fie banca de prima opţiune pentru clienţi şi au transformat numele băncii în unul credibil, respectat şi unanim recunoscut pe piaţa bancară din Republica Moldova. Eficienţa politicii de administrare a băncii este demonstrată prin rezultatele financiare obţinute. Banca continuă să domine clasamentele eficienţei bancare a băncilor din Republica Moldova, fapt confirmat de o serie de indicatori relevanţi, înregistraţi de bancă. La 31 august 2011, banca deţinea o cotă de 20,1% din totalul activelor, 21,4% din totalul creditelor, 19,5% din totalul depozitelor pe sistemul bancar al ţării. În cei 20 de ani de activitate banca a devenit cel mai mare investitor în creditarea economiei naţionale: fiecare al cincilea leu de credit este acordat de Moldova Agroindbank. Datorită unei politici bancare bine conturate, Moldova Agroindbank a înregistrat în anul 2010 un profit record de 260 milioane lei (conform SNC). Rezultatele înregistrate de Moldova Agroindbank s-au datorat conlucrării eficiente a băncii cu clienţii săi. Pentru a fi mai aproape de clienţi şi în vederea creşterii operativităţii deservirii acestora, Banca dezvoltă şi îmbunătăţeşte în permanenţă canalele de vînzare, inclusiv de deservire la distanţă, care facilitează accesul la serviciile bancare şi răspund nevoilor clienţilor. În prezent, banca dispune de una dintre cele mai extinse reţele de pe piaţă, care la 31.08.2011 era constituită din 70 de
6

filiale, 18 agenţii, 4 puncte de schimb valutar şi Centrul de autoservire „24 din 24”. De asemenea, banca deţine 148 de bancomate şi 1966 de POS-terminale. Moldova Agroindbank este un nume bine cunoscut atît în Republica Moldova, cît şi peste hotarele ei, fiind prima bancă din ţară, marca comercială a căreia a căpătat dimensiune internaţională, fiind înregistrată în Registrul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. Totodată, rezultatele înregistrate de bancă au fost apreciate de către o serie de ediţii internaţionale de profil mai mulţi ani la rînd (Euromoney, Global Finance, Finance Central Europe şi World Finance). Singura bancă din ţară, Moldova Agroindbank a fost nominalizată de către revista britanică Finance Central Europe drept cea mai bună bancă în Moldova a deceniului 20002010. Obiectivele de dezvoltare sînt mereu depăşite de bancă graţie colaborării fructuoase cu cei peste 600 de mii de clienţi ai băncii, care rămîn a fi o prioritate pentru Moldova Agroindbank, precum şi efortului echipei de angajaţi profesionişti, orientaţi spre succesul afacerii. Guvernarea corporativă eficientă şi justă, implementată în cadrul instituţiei, a asigurat funcţionarea băncii într-o manieră corectă, o administrare şi un control intern orientat spre transparenţă, responsabilitate şi informare publică corectă. Zi de zi, echipa Moldova Agroindbank activează alături de clienţii băncii, valorificînd oportunităţi, creînd valoare şi construind viitor. Astfel, Moldova Agroindbank: - a stabilit relaţii de colaborare cu diverse instituţii financiare internaţionale, materializînd premise pentru atragerea capitalului străin în economia ţării; - a iniţiat fondarea companiei interbancare de procesare a card-urilor, iar mai tîrziu a obţinut certificarea la tehnologia cip a băncii pe partea de modernizare integrală a reţelei de acceptare pentru utilizarea card-urilor cu cip, care asigură o mai bună protecţie împotriva fraudei. Banca a finalizat cu succes modernizarea integrală a reţelei de acceptare a card-urilor cu cip, care cuprinde toată reţeaua de bancomate, POS-terminale de plată la comercianţi, filialele şi reprezentanţele băncii;
7

prin colaborare cu compania IBM. . Banca a fost una din primele instituţii financiare din lume care a utilizat noul standard avansat de 4Gb Fibre Channel.a fost una din primele organizaţii financiare din statele CSI. .a extins reţeaua de parteneri şi a intensificat lucrul în ceea ce priveşte transferurile internaţionale. de prelucrare a datelor pe baza platformei UNIX a IBM cu utilizarea tehnologiilor SAN şi IBM On Demand. în 2006 a finalizat modernizarea nodului server. POS-uri.soluţie complexă şi performantă. bazate pe card-ul bancar şi Internet. în regim de timp real a datelor. monitorizarea deplină al datelor şi funcţionarea neîntreruptă a băncii chiar şi în cazul apariţiei unor defecţiuni ale infrastructurii. servicii bancare la distanţă de tipul SMS-Banking.sesizînd importanţa dezvoltării pieţei financiare a ţării prin implementarea noilor mecanisme financiare. banca fondeaza în anul 2002 compania MAIB Leasing. oferă instrumente moderne şi eficiente de administrare şi analiză. fiind prima bancă din ţară care a creat o diviziune specializată pentru servirea clienţilor comerciali.a optimizat sistemul de gestiune a riscurilor bancare şi procedurile de control intern în scopul protejării profitabilităţii băncii. creînd un centru de tip cluster distribuit geografic.a implementat noul sistem informatic Globus (Temenos) . materializînd astfel premisele aplicării pe larg în bancă a tehnologiilor moderne şi dezvoltarea canalelor alternative de distribuţie: bancomate. . orientat spre servirea specializată şi eficientă a segmentelor de clienţi Comerciali şi Retail. companie subsidiară. .a lansat un plan de restructurare de proporţii a băncii. în care banca deţine 100% din acţiuni şi care în prezent se află în topul companiilor de leasing pe piaţa financiară a Republicii Moldova. . . implementînd un model unic de business. Telefon-Banking si Internet Banking. cît şi fizice. care menţine accesul On-Line şi procesarea centralizată. care. 8 . atît pentru persoanele juridice. Această arhitectură a sistemului informaţional permite asigurarea unei securităţi sporite..a iniţiat lucrări de amploare în vederea dezvoltării sistemelor de servire a clienţilor la distanţă.

. unitate.are în prezent în acţionariatul băncii şi investitori străini.în premieră pentru sistemul bancar al ţării a implementat un sistem integrat de gestiune a creditelor pentru persoane fizice .o subdiviziune structurală a băncii care gestionează şi asigură activitatea eficientă a 22 de filiale din subordinea sa şi pune în evidenţă valori de profesionalism. . competenţă şi responsabilitate pentru activitatea bancară a filialelor. îndreptată spre eficientizarea şi asigurarea continuităţii activităţii filialelor. .. comerţului şi producerii.realizează. . care a permis funcţionarea băncii într-o manieră corectă. ceea ce confirmă încrederea acestora în perspectivele de dezvoltare a băncii. în cadrul căruia se aplică tehnologia specială de creditare a întreprinzătorilor şi microîntreprinderilor ce activează în domeniul serviciilor.a implementat programe de fidelizare a clienţilor. integritate.Retail Loan Application (RLA) functionalităţile căruia acoperă întreaga activitate a utilizatorilor din cadrul bancii şi permite lărgirea reţelei băncii prin utilizarea canalelor de distribuţie alternative. atribuindu-le acestora funcţii de agenţi de vînzări. a asigurat în bancă o administrare şi un control intern orientat spre transparenţă.a lansat în premieră în ţară Card-uri cu design personalizat Clic Card.a inaugurat primul Centru Regional . cu susţinerea Fondului European pentru Europa de Sud–Est şi asistenţa consultanţilor LFS Financial Systems GmbH. fără a se deplasa la bancă. inclusiv colaborarea în cadrul programelor de parteneriat cu clienţii băncii din domeniul comerţului. care oferă posibilitatea creării de către client a design-ului personalizat direct pe site-ul bănci. 9 . .a implementat serviciul InfoTel. pentru a veni în sprijinul clienţilor interesaţi să obţina uşor informaţii cu privire la oferta de produse şi servicii ale băncii. responsabilitate şi informare publică corectă. proiectul de microcreditare.a aprobat şi implementat în practica Politica de guvernare corporativa. coerenţă. reprezentanţelor şi PSV-urilor din subordine. Astfel persoanelor fizice li se oferă posibilitatea întocmirii creditului nemijlocit la punctul de vînzare. . .

.a adus pe piaţa un şir de produse.în 2010 banca a devenit prima instituţie bancară din Moldova. RISP. ceea ce a sporit disponibilitatea resurselor financiare atît de necesare business-ului mic din Moldova şi a permis unui număr mai mare de antreprenori locali să acceseze credite bancare pentru dezvoltarea afacerilor.în comun cu diverse organizaţii financiare internaţionale precum EFSE. . destinată clienţilor aflaţi în dificultate..care presupune trecerea la o structură calitativ nouă de organizare a securităţii informaţiei.ISO 27001:2005 . . pentru creditarea business-ului mic şi mijlociu din Republica Moldova. banca a iniţiat restructurarea sau prorogarea scadenţei creditelor. banca derulează o serie de proiecte pentru susţinerea clienţilor din diverse segmente. servicii şi soluţii noi pentru a-i ajuta pe clienţi să treacă mai uşor peste consecinţele actualei crizei economice oferindu-le condiţii mai avantajoase pentru produsele de creditare.banca şi-a înregistrat marca comercială în Registrul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale. FIDA etc. 10 . venind în întîmpinarea clienţilor băncii cu programe individuale de susţinere a afacerilor. BIRD. . . . BERD. . asigură continuitatea afacerii şi creşterea eficienţei băncii.ca o soluţie anticriză.este prima instituţie bancară din Moldova care a obţinut în anul 2009 certificarea conform celui mai recunoscut standard de management al securităţii informaţionale la nivel mondial . USAID. nominalizată de către revista britanică „Finance Central Europe” drept cea mai bună bancă în Republica Moldova a deceniului 2000-2010.în 2009 banca a fost nominalizată de catre Serviciul transferurilor globale "Citigroup" (Citigroup Global Transaction Services) cu "Premiul calităţii" pentru calitatea înaltă a operaţiunilor de transferuri ale mijloacelor băneşti. În 2009.a finalizat cu succes implementarea în luna ianuarie 2010 a Proiectului privind migrarea sistemului Globus la versiunea T24. BERD a acordat Moldova Agroindbank un împrumut de 20 de milioane de Euro şi EFSE 15 milioane de Euro.

Nivelul internațional de dezvoltare. Principiile esențiale. în valoare de circa 40 mln de dolari. . care stau la baza activității curente a băncii sunt: . Într-o perspectivă pe termen meiu se va implementa politica dezvoltării consecvente a băncii cu o rețea largă de filiale.împreună cu Fondul regional de investire directă „Western NIS Enterprise Fund”. . în vederea prosperării băncii şi a clienţilor săi.A.Rentabilitatea înaltă a activității.Susținerea sistemului adcvat de monitorizare a riscurilor. Realizările şi performanţele înregistrate de bancă i-au fortificat poziţiile. . . .Responsabilitatea socială. .Deservirea complexă în orice oficiu al băncii.construcţia primei fabrici de producere a recipienţilor din sticlă transparentă din Moldova. .banca a inaugurat Centrul de autoservire 24 din 24 în sectorul Botanica al capitalei.Implementarea continuă a tehnologiilor performante.banca are un număr record de clienţi – 600 mii persoane fizice şi juridice. Creșterea considerabilă a rolului sitemului bancar a impus noi cerințe băncilor de prim rang din care face parte și BC ”MAIB” S. . Reformele economice și necesitatea crescîndă a economiei naționale în resurse financiare au devenit unii dein principalii factori pentru diversificarea spectrului serviciilor bancare și a metodelor de satisfacere a necesităților agenților economici. .banca a obţinut două noi linii internaţionale de creditare: din partea Corporaţiei Financiare Internaţionale şi BERD şi este desemnată drept cîştigătoare a tenderului pentru dreptul de a administra conturile Fondului „Provocările Mileniului Moldova”. Moldova Agroindbank fiind gata să răspundă provocărilor viitoare. care a devenit unicul proiect de o asemena anvergură pentru ţara noastră.Loialitatea. . care desfășoară o activitate profitabilă 11 . banca a implementat proiectul „Glass Container Prim” .Universalitatea..

precum și lista persoanelor autorizate să angajeze banca.și prestează toate tipurile de servicii financiare. și este capabilă să rezolve în mod eficient obiectivele băncii. vicepreședinții băncii și contabilul șef a BC ”MAIB” S. . .Acceptarea unui larg spectru de depozite. 12 . . organului executiv.Operațiuni de schimb valutar.Servicii de brokeraj pe piața hârtiilor de valoare. întreprinderi de stat. întreprinderi din industria prelucrătoare. Coinstar. . . deservește organizații de construcții. .Creditarea în valută națională și în valută străină. În vederea documentării cu informația cu privire la membrii consiliului.F. BC ”MAIB” S.Transferuri bănești rapide în orice colț al lumii în cadrul sistemelor de plată internaționale Western Union. . Unistream. organizașii de transport. vezi anexa 3 și 4. întreprinderi din ramura agricolă.Servicii de consultanță în sfera investițiilor.Servicii bancare electronice: ”Internet-banking”. Privat Money. Быстрая Почта.Deschiderea și deservirea conturilor bancare în valută străină sau națională.. inclusiv din liniile de credite ale organismelor financiare internaționale.Păstrarea valorilor în safeuri individuale. La momentul de față BC ”MAIB” S. firme de comerț și industrie private si altele. se datorează și repartizării eficace a funcțiilor și formării reușite a organigramei băncii (anexa 2).T. cât și prin intermediul rețelei conturilor corespondente cu utilizarea sistemului S. Echipa de specialiști a BC ”MAIB” S.Emiterea cecurilor nominative și a cecurilor de călătorie American Express. Cel mai prețios capital al băncii sunt clienții. este formată din profesioniști.. inclusiv: . ”SMS-banking”.W. ”Clic card”. Mulți lucrători ai băncii și-au făcut stagiul în instituțiile bancare și financiare din Europa și America.A.A.A.I. .A. prestează clienților săi un spectru larg de sevicii. bazate pe tehnologii bancare performante.la tarife rezonabile (anexa 24). . Eficiența echipei de specialiști a BC ”MAIB” S.A.

care poate fi și în valută străină (anexa 7) –este o dispoziţie dată de către plătitor Băncii care îldeserveşte de a transfera benefeciarului 13 .Primirea plăților pentru serviciile comunale.) sunt: . Capitolul 2.Organizarea și asigurarea deservirii operaționale și de decontare a persoanelor fizice și juridice. .Efectuarea operațiunilor în valută străină.Darea în arendă a safeurilor și asigurarea păstrării individuale a documentelor și altor obiecte de preț ale persoanelor fizice și juridice. ORGANIZAREA ȘI EVIDENȚA OPERAȚIUNILOR DE DECONTARE Decontarea reprezintă orice plată efectuată prin intermediul documentelor de decontare fără a întrebuința moneda în forma sa concretă. precum și altor plăți.A. pot fi cunoscute studiind anexa 5. . etc. . acestora atribuindu-se anumite funcții. .Deschiderea și evidența conturilor curente în valută națională.Rețeaua de filiale s-a dezvoltat continuu până la 69 de filiale și 22 oficii secundare dintre care 4 puncte de schimb valutar și 18 agenții. .A. Numărul și adresele juridice ale filialelor și agențiilor BC ”MAIB” S. Documentele de plată care se utilizează la efectuarea plăților fără numerar: Ordinul de plată (anexa 6). . care sunt situate pe tot teritoriul republicii. a impozitelor. a celor în valută străină.Efectuarea creditării persoanelor juridice și fizice din contul mijloacelor atrase de filială în limitele stabilite de regulamentele corespunzătoare ale băncii.A.Emiterea și administrarea instrumentelor de plată. dată băncii cu scopul executării plății fără numerar pentru livrarea mărfii sau valorilor. taxelor. Serviciile prestate de filialele BC ”MAIB” S. (extras din regulamentul filialei BC ”MAIB” S.Acordarea consultațiilor și altor servicii permise prin autorizația Băncii Naționale a Moldovei. . .Cumpărarea și vînzarea valutei străine. Documantul de deconater reprezintă ordinul sau cererea întreprinderii întocmită pe suport material. de depozit și altor conturi ale persoanelor sus-menționate..

servicii prestate. Închierea contractului cu indicarea formei de plată – transfer de credit. lucrări executate. Prezentarea ordinului de plată în 2 exemplare la bancă. Verificarea corectitudinii îndeplinirii documentelor şi trecerea la scădere a sumei dindocument din contul curent al plătitorului. Transferul de credit Mecanismul decontărilor prin ordinul de plată utilizat la Transferul de credit: BP 4 BNM 7 6 8 BB 9 3 5 Plătitorul 1 2 10 Beneficiarul 1. 4. Exemplarul 2 al ordinului de plată împreună cu extrasul din cont se transmiteplătitorului ca confirmare de efectuare a operaţiunii. Livrarea mărfurilor şi prestatrea serviciilor. rămas la bancă prin sistemul SAPI se tansmite la BNM. 6. precum şi alte plăţi. 5.o anumită sumă de bani. 8. În baza exemplarului 1. Transmiterea informaţiei şi a documentelor de plată la BB. 14 . 3. În baza ordinului de plată se pot efectua operaţiuni de plăţi pentru mărfurile livrate. 7. tranzacţii cu valori mobiliare de stat. pentru stingerea unei obligaţiuni a plătitorului faţă de beneficiar. După verificarea corectitudinii îndeplinirii ordinului de plată suma din contulcorespondent al băncii plătitoare (BP) se trece la contul corespondent al bănciibeneficiare (BB) . 2. Termenul de valabilitate pentru a fi prezentat la bancă este de o zi lucrătoare ( ziua emiterii nu se ia în calcul).

BB scoate la imprimantă 2 exemplare a ordinului de plată şi în baza unui exemplar trece suma din document în contul beneficiarului şi-l coase în mapa cu documentele zilei. deoarece necesită procesarea documentelor în sens dublu. transferul de credit poate fi: Transfer ordinar.utilizat în scopul efectuării plăților care se referă numai la bugetul public național și poate fi inițiat atît de către clientul băncii (titular de cont bancar) cît și nemijlocit de banca în nume și pe cont propriu. Conform Regulamentului privind transferul de credit din 21 aprilie 2006. Are un timp de procesare mai îndelungat ce în cazul dispoziției de plată. Termenul de valabilitate a dispoziției de plată trezorerială privind prezentarea de către emitent la banca plătitoare este de o zi lucrătoare. cu ultima modificare din 14 iulie 2007. precum și la transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice. Exemplarul 2 împreună cu extrasul din cont se transmite beneficiarului. care nu se referă la bugetul public național și poate fi inițiat atît de către clientul băncii (titular de cont bancar) cît și nemijlocit de banca în nume și pe cont propriu. transferul mijloacelor bănești în fonduri extrabugetare.reprezintă cererea beneficiarului înaintată plătitorului de a plăti o anumită sumă de bani pentru marfe livrată. precum și la efectuarea altor plăți. Primirea documentelor de decontare de la Întreprinderi se efectuează de către Bancă pe parcursul zilei operaţionale.este utilizat în scopul efectuării tuturorplăților. Ordinul de plată trezorerial. Transfer bugetar. Termenul de valabilitate a cererii dispoziţiei de plată este un an de zile de la data emiterii. Cererea de plată. precum și la achitarea cambiilor și efectuarea alor plăți stipulate în contract. precum și la transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice. serviciile prestate. 15 . ca confirmare de înscriere a sumei în cont.Cererea dispoziţiei de plată acceptată de către plătitor şi neachitată în termen reprezintă un document de executare silită.se utilizează pentru plata impozitelor și taxelor în veniturile bugetului de stat și bugetelor unităților administrativ-teritoriale. 10.9.

BP 6 5 8 BNM 5 8 3 4 BB 9 7 7 Plătitorul 1 2 10 Beneficiarul 1. Încheierea contractului cu indicarea formei de plată. Debitarea directă se face în baza mandatului de debitare directă (contract) care se întocmește în trei exemplare.Ordinul incaso . cu excepţia perceperii în/din contul bancar al unităţii Trezorăriei de stat. 6. trece la scădere sumei date din contul plătitorului. Transmiterea documentului de plată la BB. 3.se utilizaează în cazul perceperii în mod incontestabil a mijloacelor băneşti (restanţe ale contribuabililor la impozite şi taxe. Livrarea mărfurilor şi prestarea serviciilor. BNM prin SAPI transmite informaţia la BP.se utilizează în cazul perceperii în mod incontestabil a mijloacelor băneşti de la debitori conform prevederilor actelor normative în vigoare şi documentelor de executare silită. cît şi a restanţelor la bugetul asigurărilor sociale de stat etc.debitare directă. Prezentarea cererii de plată la BB. care se face prin debitarea de către banca plătitoare (BP) a contului plătitorului la suma din cererea de plată și creditarea de către banca bneficiară (BB). Debitarea directă este o modalitate fără numerar. se efectuează în baza angajamentului privind debitarea directă încheiat între beneficiar și banca sa în 2 exemplare. verifică dacă în contul plătitorului sunt suficiente mijloace băneşti în caz că aceste sunt. BP scoate la imprimantă 2 exemplare a documentului de plată . 16 . Mecanismul operațiunii de plată prin Debitare directă. 4.) în contul bancar trezorerial al unităţii Trezoreriei de Stat. 2. Ordin incaso trezorerial . iar creditarea contului beneficiarului. alte plăţi obligatorii în bugetul public naţional etc.. 5.

Exemplarul doi împreună cu extrasul din cont se transmite beneficairului ca confirmare de înscriere a sumei date în contul său. pentru a deschide acreditivul. tipul. Plătitor 1 Beneficiar 7 2 12 8 11 4 6 10 BP 3 BNM 11 4 9 BB 1. efectuează o operațiune de plată contra documentelor prezentate de către beneficiar sau autorizează o altă bancă să efectueze această plată. 10. „Moldova Agroindbank”SA utilizează ambele forme ale acreditivului: acoperit şi irevocabil.C. Mecanismul de circulație a documentelor prin acreditiv documentar. În ultima perioadă de timp atît pe teritoriul RM. Plătitorul prezintă băncii sale BP.7. în care se indică toate atribuțiile acreditivului (termen. Acreditivul este un instrument de plată fără numerar care asigură o sumă necesară pentru efectuarea plăților de către debitori. Ct 2224). în cazul cînd beneficiarul cere băncii sale să plăteacsă sau să accepte plata pentru mai mulţi beneficiari.C. Această formă de plată reprezintă un angajament prin care banca emitentă. suma.acreditiv documentar.). Transmiterea exemplarului doi împreună cu extrasul din contul plătitorului. din numele clientului său. B. 9. o cerere de acreditiv în 4 exemplare. În baza unui exemplar al documentului de plată BB înscrie suma dată în contul beneficiarului prin înregistrarea ( Dt 1031. „ Moldova Agroindbank ” SA se utilizează acreditivul documentar transferabil. denumirea contului. Încheierea contractului cu indicarea formei de plată. Transmiterea informaţiei despre efectuarea operaţiunii la BB. etc. ca confirmare de efectuare a operaţiunii. 17 . 2. cît şi de către B. 8.

3 prin SAPI se transmit la BP ca confirmare de utilizare a acreditivului. 9. Borderoul se verifică. Transferul incontestabil. cu menţiunile BP se transmit prin SAPI la BB. care se emite în două exemplare în cazul cînd emitentul ordinului este în calitate de beneficiar și în trei exemplare cînd emitentul ordinului este împuternicit de către organele abilitate. 4. În baza exemplarului 2 se deschide un cont de acreditiv pe numele beneficiarului. care se coase în mapa cu documentele zilei. care le autentifică cu semnătura şi ştampila sa şi le transmite la BB. 10. Exemplarul 3 se transmite beneficiarului ca înştiinţare despre deschiderea acreditivului pe numele său. 6. 11. Exemplarul 2 și 3. 7. adică a unei persoane terțe. Exemplarul 2 rămîne la BP în documentele zilei. Beneficiarul în aceeaşi zi în baza documentelor de livrare întocmeşte borderoul de utilizare a acreditivului în 4 exemplare. se semnează şi se legalizează de către bancă. 5. 8. Beneficiarul primind înştiinţarea livrează sau prestează serviciile. În baza unui exemplar al cererii se trece la scădere din contul plătitorului suma indicată încerere. un exemplar al acestuia serveşte pentru transferul sumei în cont prin înregistrarea contabilă. Exemplarul 2.Incasso se face din contul plătitorului prin ordinul incasso. 12. care se coase în mapa cu documentele zilei. Mecanismul de plată prin Ordinul Incasso. Exemplarul 4 împreună cu extrasul din cont se transmite beneficiarului ca confirmare a trecerii sumei în cont.3. Plătitor 4 Beneficiar 1 7 BP 3 2 5 BNM 2 5 BB 6 18 . iar exemplarul 3 se transmite plătitorului ca confirmare de utilizare a sumei totale a acreditivului.

avînd la bază un sistem bine organizat pe baza contractuale între deținător. Apoi această Dispoziţie de Plată Centralizatoare este transmisă Centrului de Decontări al Băncii Naţionale. Pentru deschiderea unui cont de card la B. În baza documentului de plată primit de la BP. 5. Cardul bancar se poate deschide numai dacă solicitantul de card va avea deschis la bancă un cont.1. Decontările prin intermediul cardurilor Cardul este un instrument cu ajutorul căruia se poate efctua plata unui produs sau serviciu. Cardul este un instrument de plată fără numerar. prin care un posesor autorizat poate achita contravaloarea unor mărfuri sau servicii achiziționate de la comercianții abilitați să accepte cardul. BC "Moldova-Agroindbank"S.achitat parțial. 3. întocmeşte Dispoziţia de Plată Centralizatoare unde sunt grupate toate aceste instrumente de plată după tip şi bancă. 4. Ct 1031).A. Banca dată primeşte astfel de Dispoziţii Centralizatoare de la BNM de trei ori pe zi. Beneficiarul transmite la BB ordinul incaso. apoi trece la scădere suma din contul plătitorului prin înregistrarea contabilă (Dt 2224. pe care banca îl verifică şi îl ia la evidenţă. „Moldova Agroindbank” SA este 19 . BB trece suma dată în contul beneficiarului prin înregistrarea contabilă (Dt 1031. emitent și comerciant sau prestatorul de servicii. 2.C.Ct 2224). 7. BP ia la evidență la un cont de memorandum documentele de platăși transferă suma parțială beneficiarului cu indicarea pe versoul documentului. Împreună cu menţiunea BB ordinul incaso se transmite la BP prin SAPI. Un exemplar scos la imprimantă împreună cu extrasul din cont se transmite beneficiarului ca confirmare de înscriere a sumei în cont. Un alt exemplar împreună cu extrasul din cont se transmite plătitorului ca confirmare de efectuare a plăţii. la sfîrşitul zilei operaţionale. E de menționat faptul că în cazul cînd în contul plătitorului nu este suma necesară pentru efectuarea plății. În baza documentului de plată executorul de cont verifică dacă în contul plătitorului este suma necesară şi documentele care permit transferul incontestabil.

deoarece toate operațiile pe aceste carduri au loc cu autorizarea obligatorie. Visa Electron și Cirrus/ Maestro sunt carduri cu nivel înalt de securitate. B. Toată informația referitoare la posesorul cardului. menite să satisfacă cerințele întregii populații. astfel. Moldova-Agroindbank oferă un instrument de plată care conține caracteristici de securitate performante-cardurile cu cip. cu anumite condiții (anexa 10). Cardurile sunt destinate pentru plățile electronice și retrageri numerar din bancomate. Cardurile cu cip sunt carduri hibride. (anexa 8). cardurile emise de această bancă sunt: Carduri de debit: Moldova-Agroindbank oferă două carduri electronice cu o perioadă de valabilitate de 3 ani – Cirrus/Maestro + Visa Electron – ambele carduri la contul de card principal. care elimină posibilitatea de fraudă. dotate atît cu microprocesor. Carduri cu cip: Pentru a spori nivelul calitativ al serviciilor și produselor oferite și pentru excluderea posibilităților de fraudă. Cu toate acestea. Cardurile electronice Visa Electron și Cirrus/Maestro sunt cele mai simple și răspandite în lumea cardurilor electronice de debit. Cu cardurile Visa Electron și Cirrus/Maestro este posibil de retras numerar de la oricare din sutele de mii de bancomate din diverse tari. „Moldova Agroindbank” SA oferă o gamă largă de tipuri de carduri (anexa 9). indiferent de sistema de plăți care predomina într-o anumită regiune a lumii. cît și cu bandă magnetică. contul acestuia. adica cu verificarea on-line. 20 .necesară o cerere din partea solicitantului în care se indică exact tipul de card dorit. Aceste carduri sunt cele mai accesibile și reprezintă cea mai optimală alegere pentru cei care doresc să beneficieze de principalele avantaje oferite de cardurile bancare la un preț mic. care permit întotdeauna efectuarea operațiunilor dorite. Cardurile Cirrus/Maestro nu pot fi folosite la achitarea mărfurilor și serviciilor prin Internet. etc. poștă. banca emitentă și alt tip de informație este criptată în microprocesor în condiții de maximă securitate. cel mai important avantaj pe care îl prezinta fiind gradul ridicat de securitate.C.

Deoarece peste hotare tehnologia cip este mult mai larg raspindită. în lei. care cuprinde toată rețeaua de bancomate. tranzacții mult mai rapide la comercianți. Microprocesorul poate îngloba o gamă largă de aplicații suplimentare datorită capacității mare de memorie. 21 . Cardurile cu cip devin tot mai populare printre clienții băncii comerciale “Moldova-Agroindbank”. De asemenea. utilizatorul unui astfel de card va fi recunoscut ca posesor al unui card sigur. filialele și reprezentanțele băncii. Prin urmare. cardurile cu cip pot fi utilizate și peste hotare. dat fiind faptul că ele conțin caracteristici de securitate performante care oferă o mai mare siguranță împotriva copierii cardului și respectiv utilizării neautorizate a lui. destinat exclusiv studenților la zi (inclusiv masteranzilor și doctoranzilor la secția de zi) pe care îl poti utiliza atît în țară cît și în străinatate prin beneficiile pe care le include. Printre acestea s-ar putea enumera aplicațiile de loialitate sau de fidelizare a clienților. Moldova-Agroindbank a finalizat cu succes modernizarea integrală a rețelei de acceptare a cardurilor cu cip. POS-terminale de plată la comercianți. produse potențiale auxiliare. derulate mai rapid și o gamă largă de servicii suplimentare potențiale pe acelaș card. Carduri pentru tineret: ISIC Avanti ISIC Avanti este un card bancar de debit. În plus cardurile cu cip oferă numeroase avantaje. Cardurile cu cip pot fi folosite la bancomatele si POS-terminalele atît a băncii Moldova-Agroindbank cît și a celorlalte bănci.Banca Comercială “Moldova-Agroindbank” este certificată de către două sisteme internaționale de plăți concomitent – MasterCard și Visa – să emită și să accepte carduri cu cip. cum ar fi: reducerea considerabilă a fraudelor. eliminarea riscului de copiere și contrafacere a cardului. funcționarea în anumite situații independent de sistemele informatice și de comunicații (off-line) în condiții de maximă securitate. Popularitatea cardurilor cu cip este de înțeles. tehnologia cipului înseamnă tranzacții mult mai sigure. beneficiind de respectul și de recunoașterea comercianților și personalului băncilor unde se va deservi.

Acces la ISIC-CONECT – reduceri de comunicare (telefonie. Valabilitatea cardului ISIC Avanti este de 16 luni. . ISIC Avanti la nivel internațional oferă: .21000 de reduceri în restaurante.recunoaștere internațională a statutului de student. Acest produs este destinat achitării bunurilor şi serviciilor la magazine virtuale prin intermediul Internet-ului. începind din luna Septembrie pînă în luna Decembrie.2800 de reduceri la intrări în muzee și locuri culturale în întreaga lume. .acces la serviciile bancare AVANTI ale Moldova Agroindbank. Cardul virtual În contextul eforturilor sale de facilitare maximă a accesului clienţilor la serviciile şi produsele acordate. implicit.acces la rețeaua de reduceri ISIC AVANTI. . .2700 de reduceri la locuri de distracții în întreaga lume.24 de ore de acces liber la LINIA FIERBINTE de URGENȚĂ.2400 de reduceri în hotele pentru tinerii.beneficii la participare în programele de muncă și călătorie ale companiei ACORD Travel. autobuz. . sms and voicemail). necesităţii tot mai acute într-un instrument sigur de plăţi on-line. e-mail. tren în întreaga lume. . baruri și magazine de cumpărături. .Acces la rețeaua globală de peste 5000 de organizații de turism specilizate în serviciile pentru tineri. fiind conceput astfel încît să se plieze pe structura anului școlar/universitar la nivel internațional.recunoașterea statutului de student.reduceri la servicii de turism pentru tineri/studenți.1200 de reduceri la bilete de avion. a anului următor.ISIC Avanti în Moldova oferă: . . . . inclusiv. precum şi în alte medii unde cardul nu necesită a fi 22 . inclusiv la distanţă şi. . . Moldova Agroindbank a lansat o nouă soluţie – Cardul Virtual „MasterCard Standard Virtual”.

Astfel.e-commerce (Internet). deţinătorul Cardului virtual de la Moldova Agroindbank va putea efectua cumpărături de pe orice site al comerciantului pe care este prezentă sigla «MasterCard». nu are PIN-cod şi nu dispune de banda pentru semnătura deţinătorului pe verso. Rechizitele cardului virtual (numărul şi termenul de valabilitate) se aplică pe un suport de plastic ce are forma unui card bancar şi un design predefinit. key-entered şi alte tranzacţii. Cardul nu este dotat cu banda magnetică sau cip. care posedă toate caracteristicile funcţionale unui card Visa Electron. Moldova Agroindbank a lansat proiectul cu denumirea „Cardul Clic!”. Cardul Virtual se emite pe un termen de un an. Noul produs confirmă odată în plus angajamentul ferm al BC „Moldova Agroindbank” SA de a răspunde celor mai exigente aşteptări ale clienţilor. deoarece utilizatorul va folosi doar rechizitele acestuia. O noutate pe piața cardurilor bancare o reprezintă Cardul Visa Electron Clic. inclusiv codul de autentificare al cardului (CVC2) folosit ca un element de protecţie în desfăşurarea tranzacţiilor într-un mediu CNP (card not present). 23 . direct de la computerul său personal.prezentat în formă fizică şi anume – mail-order. phone-order. De exemplu . MO/TO (Mail-order /phoneorder). explorînd posibilităţile mari oferite de tehnologiile avansate. În cadrul acestui proiect. după propriul gust şi dorinţă. care se transmite deţinătorului împreună cu plicul sigilat cu codul CVC2 (codul de autentificare al cardului). banca oferă 2 tipuri de card: . Moldova Agroindbank a acordat șansa unică de a deveni posesorul unui card bancar cu design individual. care permite crearea individuală a design-ului cardului personal. Banca le dă forţă pentru a se dezvolta. Datorită tehnologiilor moderne. Cardul Virtual de la Moldova Agroindbank vine să asigure confortul maxim şi un grad sporit de protecţie în efectuarea cumpărăturilor on-line.Visa Electron Clic este un card de debit cu bandă magnetică. Prezenţa fizică a cardului bancar nu este necesară.

Pe teritoriul RM plăţile interbancare se efectuează prin intermediul BNM. pentru ridicarea numerarului. şi B. Aceste decontări se efctuează în baza existenței unor relații inter şi intrabancare. În rest. inclusiv prin Internet. acestea sunt carduri internaţionale de debit. prin intermediul relaţiilor de corespondenţă sau de parteneriat cu B.C. Relaţiile intrabancare sunt relaţiile stabilite între unităţile ce aparţin aceleiaşi B. sucursale şi centrala băncii. Decontările intrabancare realizează stingerea obligaţiunilor apărute între clienţii care se deservesc de aceeaşi bancă sau în aceeaşi subunitate bancară.C.Centrală prin intermediul conturilor curente ale clienţilor şi contul corespondent al băncii la BNM.relaţiile dintre diferite B.C. cardul este utilizat conform Regulamentului cu privire la cardurile bancare din 24. . Pe teritoriul RM.Visa Classic Clic Cardul Visa Classic Clic este un card de debit hibrid dotat cu microprocesor (Cip). iar relaţiile ce se desfăşoară pe orizontală cuprind subunităţi diferite. 24 . străine (anexa 11). Aceste relaţii se pot desfăşura pe plan vertical între filiale.C. prin intermediul relaţiilor de corespondenţă prin conturile Nosto şi Loro. prin faptul că aspectul lor poate fi creat personal aplicînd design-ul individual pentru fiecare card.02. La formarea relaţiilor interbancare participă: . .relaţiile externe dintre bănci din diferite sisteme bancare. Cardurile Visa Electron Clic şi Visa Classic Clic se deosebesc de alte carduri bancare. Pentru BNM însă acest cont va fi un cont de pasiv – Loro.. cît şi cu bandă magnetică care oferă un nivel înalt de securitate a tranzacţiilor. unde fiecare B. precum și la BC ”Moldova Agroindbank” SA. Decontările prin intermediul conturilor corespondente ”Nostro” și ”Loro”. pentru a putea efectua operaţiuni interbancare îşi deschide un cont corespondent Nosto.C. care pentru aceasta va fi un cont de activ.2005. care pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi în toată lumea.relaţiile între B. decontările între filială și centrala băncii.

Veniturile aferente acestor operaţiuni ocupă circa 80-85% din veniturile totale ale băncii. care a fost introdus în 2006 şi este organizatdin: sistemul de plată pe bază brută pe timp real. Contul corespondent se deschide în momentul înregistrării băncii şi primirii autorizaţiei în baza unui contract încheiat între B. . „ Moldova Agroindbank ” şi BNM. unde fiecare filială a băncii are un cont Loro. Creşterea competiţiei între băncile comerciale. precum și în structura portofoliilor de credite.C. pentru existenţa permanentă a disponibilităţilor băneşti suficiente. au determinat importante modificări în politica de credite promovată de bănci. unde se indică drepturile şi obligaţiile părţilor. Plăţile intrabancare se efectuează prin intermediul sediului central al B. acordă credite persoanelor fizice şi juridice (inclusiv şi băncilor) în valută naţională sau în valută liber convertibilă (anexa 12).A. Ofiţerii de credit sunt partea cea mai vizibilă din personalul unei bănci. sistemul de compensare cu decontare pe bază netă. Capitolul 3. comisioanele pentru deschiderea şi deservirea contului. Iar pentru filiale acest cont este un cont Nostro. Plăţile intrabancare se efectuează prin SAPI. prin intermediul căruia se fac decontări între filială şi centrală. ca venit operaţional. iar politicile de creditare ale băncii au un rol important în creşterea economică și dezvoltarea unor anumite domenii de activitate.Fiecare bancă conform legislaţiei în vigoare este obligată să-şi alimenteze contul corespondent. plăţii dobînzii şi altor plăţi aferente. prin intermediul căruia se fac decontările între sediul central şi filiale. Creditul este orice angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiţia rambursării lor la un termen stabilit. ORGANIZAREA OPERAȚIUNILOR DE CREDITARE ȘI EVIDENȚA ACESTORA Creditele deţin ponderea cea mai importantă în ansamblul activelor unei bănci şi reprezintă o sursă importantă de cîștig. 25 . BC "Moldova Agroindbank" S. dar şi dintre bănci şi alte entităţi care au început să acorde credite sau să asigure finanţări.C. precum şi a ratelor dobînzii pe care BNM o plăteşte lunar la soldul contului.

26 . precum și propriile norme și instrucțiuni de lucru. constituirea relațiilor durabile cu clienții prin oferirea produselor și serviciilor performante și de calitate înaltă. Creditele. valorile de recuperat. pe aceasta baza sa ramburseze împrumuturile si sa-si achite dobânzile. banca va respecta prevederile Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor din Republica Moldova. de credit. creanțele comerciale precum și dobânzile aferente trecute în litigiu sunt considerate creanțe îndoielnice.M. care va fi posibilă datorită creșterii volumului creditelor acordate. respectiv de a genera venituri si lichidități ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobânzii. si respectiv. Activitatea de creditare se bazează. cît și pentru clienți. instrucțiunilor și regulamentelor emise de B. cît și spre îmbunătățirea calității și majorării profitabilității portofoliului de credite. numărului de clienți. pe analiza viabilității si realismul afacerilor în vederea identificării si evaluării capacității de plata a clienților. care pe seama creditelor pot sa-si dezvolte afacerile. în calitatea sa de bancă centrală cu atribuții de reglementare în domeniile monetar. în primul rând. Activitatea băncii este direcționată atît spre creșterea cotei de piață la credit.N. iar volumul minim de garanțiilor constituite trebuie sa acopere datoria maxima a împrumutului către banca. Determinarea capacității de plata a clienților se face prin analiza aspectelor financiare si nefinanciare ale afacerilor atât din perioadele expirate cât si din cele prognozate. a normelor. Creditele trebuie sa fie în toate cazurile garantate. Acordarea creditelor trebuie sa fie avantajoasă atît pentru banca. Operațiunile de aprobare si acordare a creditelor au la baza prudența bancară ca principiu fundamental ce caracterizează întreaga activitate a băncii. sa obțină profit si. deoarece prin extinderea si diversificarea portofoliului de credite poate obține profit suplimentar.În întreaga activitate de creditare. formata din credite si dobânzi. valutar și de plăți. dobânzi restante.

prin crearea şi punerea în funcţie a unei diviziuni specializate . riscul operaţional şi altele. portofoliul de credite al diviziunii retail în cadrul BC MOLDOVA 27 . Un important indicator al stabilității băncii îl reprezintă ponderea creditelor cel mai riscant produs bancar în suma globală de bilanț. Obiectivele de bază ale băncii au fost elaborarea și lansarea de noi produse. În scopul micşorării riscurilor gestionate banca este predispusă să treacă la o etapă cardinal nouă de dirijare a riscurilor bancare. Totodată.serviciul de risc manager. În vederea administrării riscului si acoperirii eventualelor pierderi din credite si dobânzi. la finele anului 2011. reieșind din faptul că activitatea de creditare a băncii valorifică cel mai mare volum al resurselor financiare și generează cea mai mare sumă a veniturilor . termene de acordare. datorită dezvoltării economiei și a măririi fluxului cererii de mijloace bănești. pe ramuri ale economiei. valute. banca constituie rezerva generala pentru riscul de credit și provizioane specifice de risc pentru credite si dobânzi potrivit legii. afacerile derulate pe acest segment au căpătat posibilități și perspective reale de dezvoltare.Banca gestionează în permanenţă riscul de credit. sporirea numărului de clienți și creșterea și diversificarea portofoliului de credite de rînd cu îmbunătățirea calității acestuia prin monitorizarea permanentă a creanțelor. fapt ce a permis băncii să atragă și să fidelizeze antreprenorii. datorită creșterii numărului de clienți. În urma acțiunilor de optimizare și diversificare a coșului de produse de credit și a implementării practicilor internaționale de oferire a serviciilor financiare întreprinderilor business-ului mic și mijlociu. riscul de lichiditate. aprobat de organele competente. Strategia și tactica băncii în domeniul creditării în anii 2010-2011 s-a bazat pe principiul diversificării portofoliului de credite pe clienți. mediu și lung în lei și valuta pe seama resurselor proprii și a celor atrase. inclusiv de creditare. ea reprezintă una din direcțiile de bază ale BC Moldova Agroindbank SA. Banca acordă credite pe termen scurt. tipul gajului și alte criterii destinate diminuării riscurilor. Astfel. în conformitate cu prevederile din planul de credite si resursele de acoperire ale acestora.

prin întărirea relațiilor deja definite cu clienții existenți și stabilirea relațiilor durabile și reciproc avantajoase cu clienții noi. perfecționîndu-le în funcșie de cerințele clienților săi.AGROINDBANK SA a constituit 6 007 548 lei. Banca diversifică continuu produsele creditare. orientată spre abordarea individuală. profesionalismul. Activitatea BC Moldova Agroindbank SA pe parcursul anului 2011 a fost îndreptată primordial spre consolidarea parteneriatului pe termen lung cu clienții săi corporativi. (față de 5 048 444 mii lei în 2010 și 3 973 487 mii lei în 2009). preocuparea permanentă pentru satisfacerea deplină a necesităților clientului. Evoluția portofoliului de credite Portofoliul de credite 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 6007548 5048444 3973487 2009 2010 2011 Sursa: rapoartele anuale al BC Moldova Agroindbank SA BC Moldova Agroindbank SA desfășoară o activitate intensivă cu clienții. competența și eficiența devenind elemente centrale ale strategiei sale. BC Moldova Agroindbank SA a fost dispusă spre finanțarea proiectelor investiționale și activitatea curentă a agenților economici. înregistrîndu-se o creștere cu 16% în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. fapt redat în figura 1. precum și în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai (investiții imobiliare). La 31 28 . oferirea condițiilor și produselor adecvate și avantajoase. În anul 2011. Figura 1. la fel a susținut și acordarea de credite în scopul satisfacerii necesităților de consum ale populației.

nealimentară vinificație comercianți de autovehicule transport Sursa: raportul anual al BC Moldova Agroindbank SA pentru anul 2011 Politica de creditare a băncii este promovată de către comitetul de credite compus din persoane cu funcţii de răspundere în aparatul cîrmuirii băncii.decembrie 2011 creditele acordate celor mai mari 20 debitori ai Băncii sunt în valoare de 2 264 408 mii lei. fapt care se poate observa în figura 2. Gestiunea operaţiunilor de creditare este efectuată de către comitetul de creditare. Valori mai mici. dar importante. prezentarea documentelor necesare ca 29 . şi se supune consiliului. reprezentînd 35. alimentară producerea uleiului agricultură ind. au înregistrat și celelalte ramuri ale economiei.59% din portofoliul brut de credite a băncii. Ponderea cea mai mare în portofoliul de credite au deținut-o creditele acordate comerțului și creditele acordate industriei. Tehnologia creditării presupune parcurgerea unui șir de etape obligatorii băncilor comerciale. Structura portofoliului de credite pe ramuri 130491 89445 118295 52198 243348 586949 206077 311044 228376 6825 291360 comerț ind. În cadrul BC Moldova Agroindbank SA aceste etape sunt: Etapa preliminară ce presupune solicitarea creditului de către persoana fizică sau juridică printr-o cerere specială (anexa 13). Figura 2.

. Etapa de aprobare și acordare a creditului include negocierea condițiilor. banca oferă credite persoanelor juridice pe termen scurt. Cercetarea cererii de acordare a creditului. În continuare va fi descrisă tehnologia creditării persoanelor juridice. Am să prezint o întreagă metodologie a operaţiunilor de creditare a persoanelor juridice pe etape.certificat de salariu (anexa 14). precum şi adresa directorului de întreprindere. unde se indică: .scopul utilizării creditului. statutul înregistrat. Acest proces include mai multe etape pe care le voi descrie în continuare. ETAPA I. Acordînd credite banca dată ia în consideraţie factorii ce asigură rambursarea creditelor către bancă în conformitate cu contractul de credit. Aşadar. Persoanele juridice pot solicita credite de la MAIB numai dacă persoane juridică este înregistrată în Republica Moldova. organizaţia care solicită creditul. mediu şi lung. controlul gajului (pentru care se percep anumite taxe conform anexei 16) și lucrul cu creditele problematice. semnarea contractului și acordarea propriuzisă. are bilanţ contabil de sine stătător. controlul utilizării acestora conform destinației. ANALIZA CERERILOR DE CREDIT Agenţii economici prezintă cererea de acordare a creditului. hotprîrea privind acordarea creditului. Clientul se adresează la bancă cu solicitare de credit şi prezintă o cerere întocmită după o formă prestabilită . La etapa de rambursare și monitoring a creditelor se efectuează controlul achitării creditelor. scrisoarea de garanţie. 30 . cont de decontare sau de împrumut la IPBank. bilanţul contabil al anului trecut şi a celui de gestiune. CREDITELE PERSOANELOR JURIDICE Relaţiile de creditare ale băncii cu clienţii sunt complexe şi se deosebesc unele de altele în funcţie de durata de utilizare a creditului şi statutul clientului. business planul. certificat privind veniturile solicitantului de credit (anexa 15) și evaluarea financiară și nefinanciară a potențialului debitor.denumirea întreprinderii.

termenii de achitare a creditului.unde este depozitat gajul.suma creditului cerut.asigurarea materială a rambursării creditului. D) întrebări privind asigurarea rambursării creditului: . concentrînd atenţia sa asupra următoarelor probleme: A) Date privind întreprinderea. . B) Factori (probleme) ce au dus la solicitarea de credit. Analiza cererii de credit cuprinde: 1) Analiza formală. . . ..are clientul o sursă specială de rambursare a creditului. 31 . . .tipurile de credit primite de la alte bănci în ultimele şase luni. în cadrul căreia se urmăreşte prezentarea tuturor documentelor.cum clientul presupune să ramburseze creditul. C) Probleme legate de rambursarea creditului: .există oare persoane garante şi care este situaţia lor financiară.durata de utilizare a creditului.se află gajul sub controlul clientului şi poate fi el realizat. 2) Analiza capacităţii de rambursare. . . conţinutul şi corectitudinea îndeplinirii lor. . .tipuri de conturi deschise la banca dată şi la alte bănci comerciale.ce fel de asigurare se dă în gaj. .cine este proprietarul gajului.cît numerar încasează întreprinderea pe parcursul ciclului operaţional. după primirea cererii lucrătorul bancar stă de vorbă cu solicitantul creditului.

adică nu e inclus în "Lista neagra" sau "Lista sură a băncii". Dacă însă. În cazul cînd se decide de a acorda sau nu credit. şi-n primul rînd. excepţie pot face cererile de creditare ale clienţilor fideli ale băncii. Fiecare cerere de acordare a creditului se supune unei analize detaliate şi multilaterale. trebuie de apreciat riscul de creditare. pentru instituţia bancară este important dacă acesta este un client al băncii şi care a mai beneficiat anterior de credite sau a mai deschis conturi în banca dată. sau acesta este un client nou şi pentru prima dată se adresează aici. legat de acordarea creditului. Dacă propunerea clientului nu coincide cu principiile politicii de creditare. Studierea solvabilităţii clientului şi evaluarea riscului. Riscul de creditare trebuie evaluat chiar din momentul adresării persoanei juridice în bancă.este necesară permisiunea cuiva pentru a realiza gajul. După convorbirea susţinută cu clientul. . lucrătorul bancar consideră că are rost să lucreze în continuare cu clientul dat el efectuează o analiză detaliată a stării financiare a întreprinderii împrumutătoare. . F) Problemele legate de relaţiile clienţilor cu alte bănci. Dacă clientul dat a mai beneficiat de credite şi banca nu a avut pretenţii faţă de dînsul.. Cînd se analizează o cerere de acordare a creditului. La analiza solvabilităţii sunt folosite diverse surse informaţionale: 32 . probabilitatea neachitării creditului la timp.în ce mod a fost evaluat gajul. privind constatarea gradului de risc. banca întotdeauna trebuie să ţină cont de perspectivele achitării angajamentelor faţă de depunător. acest fapt va ridica considerabil şansele lui la primirea unui nou credit. Dacă pe parcursul studiului prealabil specialistul de creditare nu obţine un răspuns pozitiv la întrebările principale privind eliberarea creditului. De aceea înainte de a acorda creditul. În aceste condiţii se explică clientului cauzele de ce nu poate fi eliberat creditul. atunci cererea se refuză. cererea de creditare trebuie refuzată.care sunt cheltuielile de păstrare a gajului. ofiţerul de credite ia decizia să continue sau nu lucrul cu clientul dat.

).1.2. Astfel se sfîrşeşte prima etapă a creditării. atunci întreprinderile date se referă la categoria a doua de solvabilitate a creditului. Întreprinderile ce realizează un coeficient mai mic de 1. bănci) .dări de seamă şi alte materiale ale întreprinderilor de stat şi private ( dări de seamă despre solvabilitate.3 .3 se referă la întreprinderile care nu au posibilitate de a rambursa creditul. la datoriile pe termen scurt ce urmează a fi plătite. creditori. cumpărători ai producţiei sale. adică numai mărfurile şi ambalajul.1).. Conform bilanţului contabil (forma Nr.materiale primite nemijlocit de la client. cercetări analitice de ramură etc. care se calculează ca raportul dintre mijloacele proprii şi datoriile pe termen scurt.5. 33 . care se prezintă o dată în trimestru se calculă indicii solvabilităţii. b) Coeficientul de lichiditate. se calculează ca raportul dintre mijlocele lichide fără elementele uşor realizabile ale mijloacelor normate.2). ce urmează a fi plătite. Indicatorii principali precăutaţi sunt: a) Coeficientul acoperirii. Dacă valoarea coeficientului este de 1. Ofiţerul de credite ce se ocupă de client prezintă o informaţie care cuprinde: .5 se referă la întreprinderile de categoria întîia de solvabilitate a creditului.Termenul final de rambursare. ETAPA II: NEGOCIEREA ŞI APROBAREA CREDITELOR După analiza cererii de credit urmează etapa negocierii şi aprobării creditului. . care este prezentată în fiecare lună şi a dării de seamă privind rezultatele financiare (forma Nr.informaţii comunicate de cei care au avut contacte cu clientul acesta (furnizori. Întreprinderile ce realizează un coeficient mai mare de 1.Volumul creditului solicitat. .5.0 . .materiale despre client aflate în arhiva băncii (dacă acesta anterior a fost sau este client al băncii. Valorile optimale ale acestui coeficient sunt 2.Destinaţia creditului. .

Rezultatul analizei economico-financiare. .Termenul de angajare a creditului.Modalitatea de rambursare a creditului.Termenii de rambursare aratelor scadente. . Hotărîrea primară este menţionată într-un proces-verbal.. Serviciul de creditare ia decizia corespunzătoare de a acorda sau nu creditul solicitat de persoana în cauză.metodele şi termenii rambursării creditului.termenii de utilizare a creditului.suma creditului. Pregătirea şi semnarea contractului de credit. ETAPA III: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CREDIT Contractul de credit este actul juridic încheiat între bancă şi împrumutant prin care se materializează acordul de voinţă dintre cele două părţi. În procesul structurării creditului se determină principalele caracteristicile creditului: . . Această etapă se numeşte structurarea creditului. . .Rezultatul analizei planului de afaceri. .tipul creditului. 34 . Decizia finală o ia Comitetul de Credite. . . . lucrătorul bancar trece la elaborarea condiţiilor contractului de credit. care se comunică solicitantului de credite. contra numerar). Temeiul juridic al contractului de credit îl constituie prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi regulamentele interne ale MAIB. .Rezultatul verificării garanţiilor. .Rezultatul analizei indicatorilor financiari. decizia şi documentaţia respectivă avizată de către serviciul de creditare ale băncii este comunicată şi transmisă Comitetului de Credite şi direcţiei de creditare şi finanţare. Dacă a fost luată decizia pozitivă privind eliberarea creditului.Modalitatea de acordare a creditului (prin virament. Ulterior.Rata dobînzii la data semnării şi clauza privind dreptul de modificare de către bancă a ratei dobînzii.

atunci împrumutantul va utiliza timp îndelungat necontrolat creditul primit. care stă la baza creditului.dobînda aferentă . şi dimpotrivă.. Aici se arată suma care este supusă prorogării. Creditul poate fi suplimentat prin încheierea unui Acord Adiţional la contractul de credit între bancă şi persoana juridică. Aceasta depinde de scopul utilizării creditului. 35 .alte condiţii. Contractul de credit se încheie numai în sediul băncii. al II-lea se înmînează clientului. Pentru persoanele juridice contractul de credit se întocmeşte în două exemplare (I-ul rămîne la unitatea băncii. ETAPA IV: ACORDAREA CREDITULUI Acordarea creditului aprobat de către bancă se începe numai după ce debitorul depune la dosarul de credite toate documentele solicitate de bancă.) Creditul eliberat se înregistrează separat într-un Registru Special de Evidenţă a Creditelor pentru persoane juridice. În dependenţă de scopurile utilizării creditului se determină şi termenii utilizării. rata dobînzii care este de circa 5% suplimentar la dobînda deja existentă. atunci împrumutantul poate să rămînă fără de capital necesar pentru o funcţionare normală. caracterul operaţiunilor pentru finanţarea cărora se solicită creditul. Banca propune clientului acel tip de credit şi condiţii de rambursare. Prorogarea poate fi efectuată numai o singură dată (conform politicii de creditare a MAIB). O etapă importantă este determinarea tipului de credit. eventualele penalizări. inclusiv şi garanţiile aprobate şi asigurate. care caracterizează cel mai bine afacerea dată. Structurarea bine argumentată a creditului constituie un moment important al afacerii creditare. Dacă banca a stabilit în contract nişte termeni restrînşi de rambursare a creditului. posibilităţile şi sursele de rambursare a creditului. dacă banca stabileşte nişte condiţii mai libere de achitare a creditului.

banca stabileşte împreună cu acesta sumele de rambursare şi termenii la care urmează a se face plata.prin alocarea de o singură dată la sfîrşitul perioadei de utilizare a creditului . eliberarea corectă şi în termenii stabiliţi a sumelor eliberate). La persoanele juridice se prevede numai transferul mijloacelor băneşti la contul de decontare. al III-lea se înmînează clientului). al II-lea serveşte pentru evidenţă în dosar a datoriei la credit. 36 . Rambursare creditului poate fi efectuată prin două metode: . în cazul eşalonării plăţilor. iar evidenţa lui de către lucrătorului departamentului contabilitate şi finanţe. Iar dacă debitorul nu va achita datoria. Pentru încasarea ratelor din creditul scadent se foloseşte metoda virării sumelor respective în baza dispoziţiei de plată. ETAPA V: RAMBURSAREA CREDITULUI Eşalonarea şi rambursarea creditului aprobat se face în termenii de rambursare stabiliţi în funcţie de posibilităţile reale de plată a beneficiarului determinate de specificul activităţii sale. în baza unei dispoziţii de plată întocmită de către bancă în trei exemplare (I-ul serveşte drept bază pentru transferarea mijloacelor conform contractului de credit. depinde de înţelegerea încheiată între părţi (contabilitatea fiind obligată să urmărească. contractul de credit împreună cu alte documente se eliberează pentru problemele creditării în vederea efectuării perceperii creditelor expirate prin intermediul organelor juridice sau de arbitraj.sau prin împărţirea sumei creditului plus dobînda pe mai multe perioade. În cazul neonorării obligaţiilor de către debitor. sumele nedepuse se trec la contul creditelor expirat. În funcţie de situaţia concretă a împrumutantului.Acordarea creditului se face integral sau eşalonat. Aceşti termeni sunt înscrişi în aşa-numitul grafic de rambursarea creditului. Perfectarea contractului de credit se efectuează de către lucrătorul departamentului de creditare .

debitorului numit arendaş. termenilor de rambursare. Leasingul 37 . În acest rînd se reflectă suma creditelor acordate de către bancă inclusiv şi overdrafturile. sectorul creditar a rămas unul din cele mai importante activităţi a băncii. La BCA MAIB ca formă de asigurare a rambursării creditului se utilizează ipoteca. acordă în arendă proprietate. iar veniturile obţinute din această activitate ocupă locul cel mai important în structura veniturilor. Cerinţele în urma leasingului financiar sunt instrumente utilizate de bancă în calitate de arendator. 2. Deşi s-au produs schimbări serioase pe piaţa financiară a Republicii Moldova. carduri de credit. . îmbunătăţirea calităţii portofoliului de credite.credite standarde. . rapoarte privind credite expirate. cambii. . Evidenţa bilanţieră a operaţiunilor de creditare este următoarea: 1.credite dubioase. Banca zilnic clasifică toate creditele şi le repartizează conform categoriilor jos numite: . .credite supravegheate. fidejusiunea şi depozitul. În corespundere cu Regulamentul BNM cu privire la clasificarea creditelor şi formarea fondului de risc din 22 iunie 1998.credite substandarde.Formele asigurării rambursării creditelor se întocmeşte cu documentele speciale care au putere juridică şi are sursă concretă de rambursare a creditelor. Cea mai convenabilă formă de asigurare a creditului fiind depozitul. Credite. creşterea rentabilităţii în urma operaţiunilor de creditare. gajul. duce evidenţa portofoliului de credite pe fiecare tip al împrumutantului cu evidenţierea sumei. factoring etc. etc. cel mai frecvent mijloace fixe. Cerinţe privind leasingul financiar. Banca prezintă diferite rapoarte BNM referitoare la creditele eliberate. În politica de creditare a băncii priorităţile principale sînt: optimizarea sistemului de gestiune cu riscurile de creditare.credite compromise.

financiar este o formă recunoscută de finanţare la termen. Cerinţele în urma leasingului financiar în rîndul dat se raportează la valoarea brută (anterior oricăror reduceri pentru pierderi la leasingul financiar) excluzînd venitul necîştigat. 4.toate taxele și comisioanele se vor achita de debitori prin ordine de plată din conturile curente sau în numerar. . Minus reduceri pentru pierderi la reduceri. . Leasingul financiar cu termenul expirat la data gestionară se reflectă în acest rînd. cu excepţia cazurilor în care leasingul financiar a fost anulat.achitarea creditelor în valută străină și a dobînzilor aferente se vor efectua în valuta contractului de credit. În acest rînd se reflectă suma fondurilor de risc efectivă formată pentru pierderi la credite (contul reduceri pentru pierderi la credite). . Conturile în care se reflectă leasingul financiar sunt 1531. În cazul tuturor creditelor se ține cont de anumiți parametri: . 1532. Contul în care se reflectă aceste sume este 1501.suma oricărui credit și a dobînzilor aferente calculate pentru 2 luni nu va depăți prețul de gaj al bunurilor acceptate ca sursă secundară de achitare.suma oricărui credit în lei și în valută negociat de către băncile comerciale nu poate depăși limitele stabilite de legislație.banca comercială va avea o claritate exactă privind scopul creditului. .toate creditele se vor acorda de banca comercială cu condiția achitării lunare a dobînzii. 3. Suma acestui rînd se obţine prin sumarea rîndurilor "Credite şi cerinţe privind leasingul financiar" minus rîndul "Minus reduceri pentru pierderi la credite". În acest rînd se reflectă datoriile debitoare ale băncilor şi ale clientelei privind leasingul financiar. Administraţia evaluează portofoliul de credite zilnic cu scopul determinării dacă suma fondului de risc este adecvată pentru acoperirea pierderilor la credite. 38 . Credite şi cerinţe privind leasingul financiar net. chiar dacă îndeplinirea acordului de leasing financiar este dubios. .

99 4.69 6. Majorarea mărimii capitalului social se efectuează prin mărirea valorii nominale a unei acțiuni . Druga d. Logar Milena Acțiuni de tezaur Alții TOTAL 4.maib. care prevede că aportul unui fondator nu trebuie să depășească 35% din capitalul social. Disponibil: www.44 100 31.V.99 4.2 38. RESURSELE BĂNCII ȘI ACTIVITATEA PRIVIND ATRAGEREA LOR Capitalul social (acționar) se formează în urma atragerii mijloacelor bănești prin emisiunea acțiunilor băncii și plasarea acestore din urmă.o.65 Poteza Adriatic Fund B.32 4. Deținătorii de acțiuni preferențiale au dreptul de a primi dividende fixate sau nefixate la finele fiecărui an.32 4. BC ”Moldova-Agroindbank” S.V. Suma totală a acestuia depinde de numărul de acțiuni plasate.99 4. Factor Banka D.A. aceste acțiuni dau drept de vot .72 4.2 38. Activa Holding B. Tabelul 1. Structura capitalului acționar la 31 decembrie 2010 și 2011 Nr.69 6. Mărimea aportulrilor făcute de către acționari este determinată de actele de constituire a băncii.99 4. precum și prin mărirea numărului de acțiuni (emisiune de noi acțiuni). deci și la conducerea băncii în dependență de numărul de acțiuni posedate. iar numărul fondatorilor să nu fie mai mic de 3 persoane. are un capital social în mărime de 1736 201mii lei.Capitolul 4.o.D.65 4.44 100 Sursa: Raportul auditorilor independenți 2011[online]. Deținătorii de acțiuni ordinare au dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acționarilor.md 39 .72 4. Denumirea acționarului 2011 (%) 2010 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 Societatea civilă a acționarilor Grupului și afiliații 31. Micșorarea capitalului social poate fi fectuată prin micșorarea valorii nominale a unei acțiuni sau prin răscumpărarea unei părți din acțiunile deja plasate.

care apar în activitatea băncii şi asigură stabilitatea funcţională a acesteia.fondul de rezervă– se formează în scopul acoperirii pierderilor eventuale. Mărimea acestui fond trebuie să constituie nu mai puțin de 15% de la mărimea capitalului social al băncii. 40 . Soldul profitului nerepartizat sunt resursele băneşti rămase la dispoziţia administraţiei şi acţionarilor băncii după plata impozitelor şi dividendelor. pînă la mărimea prevăzută de statut. dintre care 19 membri ai managementului executiv și non-executiv și alte 16 persoane afiliate. Alți acțonari ai Grupului sunt în număr de 3 196 dintre care 2 810 de acționari sunt persoane fizice și 386.fondul statutar – reprezintă baza economică necesară pentru existenţa băncii. Aceste mijloace se utilizeazăpentru plata dividendelor.persoane juridice.La data de 31 decembrie 2010 societatea civilă a acționarilor Grupului și afiliații săi include în total 35 de persoane. Fondurile proprii de rezervă (Capitalul de rezervă) În scopul asigurării îndeplinirii obligațiunilor sale față de clientelă banca creează un fond de rezervă. Aceste cazuri sunt: plata dividendelor fixe la acțiuni privilegiate. Acesta se formează din profitul net al băncii . (31 decmbrie 2009: 2 820 persoane fizice și 388 persoane juridice). Profitul nerepartizat. care reprezintă de fapt rezultatul financiar al bănciidupă impozitare. şi condiţia obliligatorie pentru crearea băncii ca persoanăjuridică.crearea fondurilor de stimulare economică. plata dobânzilor la depozite în cazul insuficienței beneficiului băncii. Fondurile băncii au diverse scopuri: . care asigură utilizarea lor în caz de necesitate. şi care se utilizează conform planurilor băncii. plata impozitelor şi pentru formarea fondului de rezervă. Resursele proprii le reprezintă totalitatea fondurilor create de bancă pentru asigurarea stabilităţii financiare şi beneficiului apărut din activitatea băncii. însă care conform prevederilor BNM nu trebuie să fie mai mici de 5%. . Capitalul de rezervă este plasat de către bancă în active cu lichiditate înaltă. completarea fondului de risc. o altă componentă a capitalului reprezintă suma profitului acumulat în procesul activităţii financiare care rămîne la dispoziţia băncii. Formarea fondului de rezervă se face treptat prin defalcările anuale din profitul net al băncii.

Dacă depunerea 41 . Suma minimă se stabileşte de către bancă. Resursele atrase. profit nedistribuit 2. surplus de capital atribuit acţiunilor preferenţiale cumulative şi parţial cumulative. depozitele la vedere şi la termen ale persoanelor fizice şi juridice.Conform regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc.capital normativ de grad I :acţiuni ordinare. emiterea obligaţiunilor şi a cambiilor bancare. să stabilească clauzele contractului. depozitele băncilor corespondente. vînzarea unor HVS sau corporative.capital normativ de grad II: acţiuni preferenţiale cumulative şi parţial cumulative cu scadenţă nefixata. acţiuni preferenţiale cu dividend nefixat. banca stabileşte de sine stătător condiţiile de efectuare a operaţiunilor cu depozitele populaţiei.. . datorii subordonate. cauzate de nerambursarea creditelor acordate de către bancă. ca de exemplu împrumuturile de la BNM. depozite ale instituţiilor financiare internaţionale.Resurse depozit: în componenţa acestora se includ conturile curente ale agenţilor economici şi ale persoanelor fizice.fondul de risc– este creat pentru acoperirea pierderilor posibile. ale instituţiilor financiare şi publice. Minus cotele de participare a capitalurilor altor bănci. sumele în tranzit între unităţile băncii. Depozitele se primesc pe numele unei anumite persoane. Depozitele. Modalitatea de efectuare a operaţiunilor de primire a depozitelor este următoarea: Pînă la deschiderea contului de depozit. ale altor bănci şi Trezorăriei statului.certificatele de depozit. Banca plăteşte dobînzi la depozite în conformitate cu clauzele stipulate în contract. Primirea depozitelor se efectuează în baze contractuale. în dependenţă de caracteristica acestora avem: . capitalul normativ total al băncii se împarte în : 1. de pe piaţa interbancară de la alte bănci.Resurse nondepozit: pe aceste banca le poate cumpăra în cazul lipsei de lichiditate. prin întocmirea cererii de deschidere a contului de depozit. Deponentului i se deschide un cont de depozit.acţiuni preferenţiale cu dividend fixat cumulativ emis pe un termen nelimitat. colaboratorul Băncii trebuie să-l facă cunoscut pe deponent cu condiţiile depozitului . dacă anterior nu a avut.

o cerere de transfer. La încheierea zilei operaţionale. Dobînda la depozite se calculează în ultima zi bancară a lunii şi în ziua expirării termenului contractului şi se transferă la contul indicat în contract. Colaboratorul Băncii perfectează contractul de depozit în două exemplare. semnat de persoana împuternicită şi legalizat prin ştampila Bancară a subdiviziunii. La începutul zilei operaţionale. colaboratorul băncii face totalurile pe operaţiuni. Dacă beneficiarul contului doreşte ca contul lui să fie alimentat automat îndeplineşte mandatul de alimentare automată a contului său. Dacă în cursul zilei deponentul s-a adresat cu cererea de prelungire a depozitului. iar în caz de transfer din alte conturi din bancă. verifică datele din documente cu cele din bilanţ. pregăteşte notele de contabilitate pentru efectuarea operaţiunilor de restituire a depozitelor.18). Formula de calcul : Reprezentant al deponentului este persoana care are procură eliberată de deponent.C. iar dacă clientul doreşte să retragă mijloacele băneşti din contul de depozit îndeplineşte cererea de reziliere a contractului de depozit. colaboratorul băncii selectează contractele cu termen de expirare în ziua respectivă . 42 . Depozitele oferite de B. depune banii în casieria Băncii după ce primeşte un exemplar al contractului de depozit.17. Data expirării contractului nu se include. înregistrînd-ul în registrul de evidenţă a contractelor de depozit. prin care poate dispune de suma depozitului şi de dobînda la el. nota de contabilitate se anulează şi se perfectează din nou contract de depozit. Modul de ţinere a conturilor de depozit şi de calculare a dobînzilor la ele. deponentul înfăptuiește avizul de introducere a banilor în numerar.se efectuează în numerar. „Moldova Agroindbank” SA sunt prezentate în (Anexa 16. Deponentul semnează contractul. Dobînda se calculează începînd cu ziua intrării mijloacelor băneşti în contul de depozit pînă la data expirării contractului.

Creditele interbancare. Creditele centralizate – credite preluate de la BNM. reprezintă o metodă de atragere şi plasare a mijloacelor temporar libere ce aparţin instituţiilor de creditare . La determinarea sumei creditului.centralizate– acordate de BMN. Acesta se acordă în lei moldoveneşti. Mijloacele băneşti dincontul corespondent. ea trebuie să 43 . perfectînd o dispoziţie testamentara în două exemplare. . indicînd data.. Mijloacele băneşti din casă. Aceste credite pot fi: . Mai răspîndite sunt acordurile creditare care conţin condiţiile de asigurare. Creditele interbancare pot fi acordate cu sau fără asigurare .Creditul overnight – este un credit cu pe termen ultrascurt. Această dispoziţie se semnează în prezenţa colaboratorului Băncii. în complexul agro-industrial şi în alte sectoare ala economiei de importanţă majoră. Alte instituţii financiare care posedă autorizare de efectuare a operaţiunilor corespunzătoare. Piaţa resurselor creditare interbancare se deosebesc de alte segmente ale pieţii financiare prin universalitatea deservirii necesităţilor bancare. în scopul alocării acestora cooperativelor de construcţie a locuinţelor . care se acordă peste noape în scopul menţinerii rezervelor obligatorii. . Acest segment este cea mai operativă sursă pentru manţinerea lichidităţii băncilor. pentru completarea conturilor corespondente şi pentru efectuarea operaţiunilor active pe alte segmente ale pieţii financiare. asigurare pentru creditul interbancar serveşte: Patrimoniul debitorului. În acest caz o importanţă deosebită o au relaţiile de corespondenţă între banca debitoare şi cea creditoare.C.Creditele directe – sunt acordate de BNM B. La baza acestor relaţii stă evaluarea băncii debitoare în calitate de subiect al relaţiilor creditare. luna şi anul perfectării. Subiecţi ai pieţii creditelor interbancare sunt: Banca Naţională a Moldovei.Deponentul are dreputul de a indica Băncii persoanele cărora urmează să le fie restituit depozitul în cazul decesului lui . De obicei. banca creditoare ia în consideraţie mărimea capitalului social a băncii debitoare.decentralizate – preluate de la alte bănci comerciale. Pentru ca banca să poată beneficia de un asemenea credit. . BăncileComerciale.

Facilitatea de lombard – reprezintă o formă de creditare pe o perioadă de 5 zile şi constă în cumpărarea de către BNM a activelor eligibile ale băncii la un preţ determinat. Scopul acestui credit este de menţinere a lichidităţii. REPO de cumpărarea se efectuează de către bancă în scopul atragerii de resurse pentru menţinerea lichidităţii. Licitaţia se desfăşoară în baza cererilor depuse la BNM. În categoria activelor eligibile se clasifică VM de stat. cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea licitaţiei. Achitarea acestui credit precum şi a dobînzii aferente se face prin ordinul de plată din contul Loro al băncii. stabilit la data vînzării. În caz că cererile se acceptă către licitaţie. dar pentru 44 . Deasemeni REPO de cumpărare poate fi cu o rată variabilă sau fixă. aceasta declară timpul şi termenele şi volumul operaţiunii. fiecare participant nu poate propune mai mult decît 5 variante de preţuri. dematerializate emise de Ministerul Finanţelor în monedă naţională. Cumpărarea – vînzarea operaţiunii REPO se efectuează în cadrul unor licitaţii organizate de către BNM. să nu aibă restanţe la creditele de lombard şi să dispună de garanţii bune (HVS). precum şi rata. Băncile comerciale preiau astfel de credite nu în scopul formării rezervelor minime obligatorii. Creditele descentralizate -creditele procurate de la alte băcii. acestea se acceptă şi se înscriu într – un Registru al cererilor primite . . Aceste credite au scopul de a acoperi dificitul de lichiditate. Această operaţiune poate fi REPO de vînzare sau REPO de cumpărare. iar mai apoi la un preţ de răscumpărare stabilit de BNM banca le răscumpără.îndeplinească unele condiţii ca: încheierea unui contract între BNM şi bancă. Pentru a putea beneficia de acest tip de credit banca trebuie să incheie un contract cu BNM pe o perioadă nelimitată de timp . Aceste cereri se confirmă prin HVS şi se primesc de către BNM pînă la orele 10. Efectuarea acestei operaţiuni are loc pe piaţa deschisă sub foră de licitaţie organizate de BNM. iar participanţilor respectivi li se transmite avizul de înregistrare şi de participare la licitaţie. BNM poate fi atît cumpărător al VMS. eligibilitatea acestora depinde de termenul de scadenţă a lor.00.Operaţiunea REPO – reprezintă operaţiunea de vînzare a VMS cu răscumpărarea acestora la o dată prestabilită sau la vedere. cît şi vînzător.

Cambia poate fi cu dobîndă se comercializează la preţ nominal adăugîndu-se suma dobînzii. ca regulă sunt pe termen scurt. Venitul se formează de la diferenţa dintre preţul nominal şi preţul de procurare a cambiei. În esenţă acesta reprezintă titlu de valoare care atestă dreptul la o anumită sumă de bani care a fost depozitată la bancă şi care oferă deasemeni dreptul deponentului sau succesorului de a primi la scadenţă sau la vedere suma depozitului plus dobînda aferentă. însă dacă termenul acestuia expiră certificatul se consideră a fi ca document de plată.Cambia bancară reprezintă o valoare mobiliară emisă de bancă care constă în obligaţia băncii de a plăti o sumă anumită deţinătorului acesteia. care la rîndul său sunt încheiate în baza unor convenţii generale ale băncilor privind colaborarea pe piaţă.administrarea lichidităţii şi obţinerea profitului. cu rată fixă şi flotantă. . Creditele interbancare atrase de pe piaţa interbancară naţională. deasemeni pot fi cu dobîndă şi cu scont. la scadenţă şi cu scont se emite la valoarea de procurare şi se achită la scadenţă la valoarea nominală.C. Cambia se emite. Acestea pot fi nominative şi la purtător.Certificatele de depozit – B. Creditele interbancare sunt acordate în baza unor contracte încheiate între bănci. ca regulă. . pînă la un an. Un factor important la solicitarea sau acordarea unui asemenea credit sunt relaţiile de corespondenţă între bănci. Ele pot fi preluate de la băncile autohtone cît şi de la organisme financiare internaţionale. Aceste credite necesită acoperire. „ Moldova Agroindbank ” SA este prima bancă care introduce pe piaţa produselor bancare Certificatul de depozit. Rata dobînzii la creditele interbancare este mai mare decît la depozite. Deasemeni cambiile bancare pot fi la vedere sau la termen. Aceste sunt perfectate pe suport de hîrtie cu grade de securitate.Termenul de circulaţie a certificatelor este de un de zile. scopul acestora fiind lichiditatea. 45 . iar cele de pe piaţa internaţională au scopuri strategice ca majorarea capitalului şi creditarea diferitor ramuri ale economiei. la prezentarea căruia banca este obligată să-l achite. deoarece sunt privite ca oricare alte credite ce încorporează în sine un anumit grad de risc. acestea fiind pe termen lung.

recunoscut operator pe piaţa valorilor mobiliare. certificați în domeniul activității pe piața valorilor mobiliare. . practică următoarele activităţi pe piaţa valorilor mobiliare: . consultă individual orice client interesat în realizarea celor mai ambitioase idei investiționale.analiza pieței valorilor mobiliare. edținînd calitatea de membru al Bursei de valori din Moldova și Participant la Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Republicii Moldova..consultanță privind evaluarea și gestionarea riscului investirii în valori mobiliare. propune clienților săi următoarele tipuri de servicii: .Capitolul 5.prezentarea de opinii și recomandari în legătură cu vînzarea și cumpărarea valorilor mobiliare. în temeiul licenţei eliberate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Calitatea serviciilor în cadrul activităţilor profesioniste este asigurată de un staf calificat şi diversat. oferă o gamă largă de servicii în domeniu. oricînd dispus să ofere noi oportunităţi în lumea investiţiilor.Activitatea de consulting investitional reprezintă activitatea desfașurată de către bancă privind recomandarea personală dată unui client în legatura cu una sau mai multe tranzacții cu valori mobiliare. BC „Moldova Agroindbank” S. la cele mai avantajoase condiţii.A.recomandări privind formarea și gestionarea portofoliului de valori mobiliare. . Scopul esențial în domeniul prestării serviciilor de consulting investițional constă în prezentarea oportunităților și oferirea soluțiilor optime în vederea satisfacerii necesităților și exigenților clientului. . Activitatea de consulting investiţional reprezintă activitatea desfăşurată de către bancă privind recomandarea personală dată unui client în legatură cu una sau mai multe tranzacţii cu valori mobiliare. STUDIEREA ACTIVITĂȚII BC MOLDOVA AGROINDBANK SA PE PIAȚA VALORILOR MOBILIARE BC „Moldova Agroindbank” S.A.SERVICII DE CONSULTING INVESTIŢIONAL. BC “Moldova Agroindbank”S. 46 . Prin acest produs specialiștii băncii.A. .

cît şi pentru beneficiari (acţionari. BC “Moldova Agroindbank” S. impune imperativul identificării unor noi surse de finanţare a activităţii lor. destinat facilitării decontărilor băneşti la răscumpărarea.SERVICII AGENT DE PLATĂ. Activitatea de underwriting reprezintă activitatea de mediere la emisiuni.BC “Moldova Agroindbank” S.deservirea emisiunii valorilor mobiliare în relaţiile financiare ale emitentului cu deţinătorii de valori mobiliare. O alternativă demnă în acest sens o reprezintă atragerea mijloacelor financiare prin emisia şi plasarea de valori mobiliare. obligaţionari. precum şi necesitatea diminuarii riscului creditar. sau 182. sau 364 zile. avînd termenul de circulaţie 28. propune potenţialilor clienţi produsul inedit – servicii agent de plată. .promovarea ofertei publice şi a plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului pe piaţa primară. Pe piaţa hîrtiilor de valoare de stat circulă următoarele tipuri de hîrtii de valoare de stat (în continuare HVS): 1. stingerea (inclusiv anticipată) a valorilor mobiliare şi achitarea veniturilor aferente acestora. dacă aceasta este prevăzut în contract.asistenta acordată emitentului de valori mobiliare la elaborarea şi perfectarea prospectului ofertei publice şi a altor documente pentru înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară. Bonuri de trezorerie . asigurînd posibilitatea distribuirii mijloacelor băneşti aferente valorilor mobiliare prin întreaga reţea de filiale şi reprezentante ale MAIB. Produsul „Agent de plată” oferă o serie de avantaje.SERVICII DE UNDERWRITING. .A. în vederea promovării ofertei publice primare şi plasamentului valorilor mobiliare ale emitentului. .). 47 . propune potenţialilor clienţi produsul capabil să faciliteze atragerea resurselor financiare şi anume: . desfasurată de bancă în numele emitentului..A. etc. Dezvoltarea dinamică a societăţilor comerciale. atît pentru emitent.HVS emise cu scont (mai mică decît valoarea nominală) răscumpărate la valoarea nominală la scadenţă.

La primul nivel al sistemului organizat sunt deschise pentru fiecare participant trei conturi: 1.2. HVS sunt emise în formă dematerializată (înscrieri în conturi).HVS emise cu scont (mai mică decît valoarea nominală) răscumpărate la valoarea nominală la scadenţă. termenul de circulaţie fiind indicat în Comunicatul Oficial de lansare al HVS. Sistemul înscrierii în conturi este avantajoasă atît pentru emitentul HVS (Guvernul Republicii Moldova) cît şi pentru investitori (băncile comerciale. Obligaţiunile de stat pot fi vîndute la un preţ mai mic decît valoarea lor nominală (cu scont). Bonuri de administrare a decalajului de casă . Scopul principal al sistemului de înscrieri în conturi este de a efectua înregistrarea precisă şi continuă a identităţii de proprietate asupra hîrtiilor emise în formă dematerializată de către Ministerul Finanţelor. 3. adică nu se tipăresc blanchete speciale de hîrtie. 48 HVS depuse de către participanţii la licitaţie. Un cont pentru portofoliul propriu al participantului . avînd termenul de circulaţie nu mai mic de o zi şi nu mai mare de 364 zile. care lucrează în acest sens din numele său sau din numele clienţilor). care au intervenit în operaţiunile efectuate pe piaţa secundară. la valoarea lor nominală sau la un preţ mai mare decît valoarea lor nominală (cu primă). Plasarea HVS reprezintă Piaţa Primară a HVS şi se efectuează prin intermediul licitaţiilor desfăşurate de către BNM sau în mod direct conform dispoziţiilor Ministerului de Finanţe al Republicii Moldova.I. Vînzarea HVS la licitaţie se efectuează prin satisfacerea cererilor de cumpărare a satisfăcător. Acest sistem va înregistra HVS începînd cu emiterea lor şi terminînd cu introducerea tuturor modificărilor. începînd cu preţul maxim şi terminînd cu preţul care este . în conturi la Banca Naţională. în departamentul credite şi operaţiuni de plată al BNM.HVS emise pe un termen de 365 de zile şi mai mare cu rata dobînzii stabilită. Obligaţiuni de stat . dobînda fiind plătită periodic şi sunt răscumpărate la valoarea lor nominală la scadenţă. Evidenţa HVS dematerializate se ţine în sistemul de înscrieri.Contul Nr.

Aşadar banca comercială prezintă prin intermediul poştei electronice Comisiei de Licitaţie pînă la orele 10 în ziua licitaţiei la Banca Naţională cereri pe tipul de HVS dorite şi termen de circulaţie. Acest contract reglementează obiectul contractului (HVS). obligaţiile părţilor (banca să-şi onoreze obligaţiile de a cumpăra HVS din numele şi la dispoziţia clientului. 49 . la preţul stabilit de client. 3.la însărcinarea investitorilor în diferite volume şi la diferite preţuri. BNM eliberează BC "MAIB" şi altor dealeri avizul de cumpărare obligată.II.III. litigiile şi divergenţele părţilor. indicîndu-se denumirea acestui investitor străin şi ţara lui de reşedinţă. BNM sustrage aceste mijloace în mod incontestabil pentru plata HVS prin dispoziţia sa de incaso. să asigure numai tîrziu de a doua zi de la desfăşurarea licitaţiei disponibilitatea de mijloace băneşti suficientă pe contul corespondent la Centrul de Decontări al Băncii Naţionale a Moldovei în sumă totală a cererilor satisfăcute. Un cont pentru portofoliul clienţilor ţinut de către bancă . şi alte condiţii care nu sunt mai puţin importante. cererile investitorilor sunt indicate într-un rînd separat.Contul Nr.Contul Nr. Un cont de gaj pentru evidenţa HVS din portofoliul propriu al participantului gajate BNM la solicitarea creditelor . transferîndu-le ulterior Ministerului de Finanţe. Data transferării sumei Ministerului transferării sumei Ministerului Finanţe pentru HVS procurate la licitaţie se consideră data cumpărării HVS şi de la această dată se calculă perioada de maturaţie a HVS. cît şi din numele băncii. Clientul încheind în prealabil cu BC "MAIB" un contract pentru procurarea hîrtiilor de valoare informă înscrisuri în conturi. care pot conţine atît cereri de procurare a HVS din partea clientului. termenele şi condiţiile contractului. iar clientul să transfere pe contul său deschis la "MAIB" mijloacele băneşti necesare pentru achitarea volumului necesar de HVS şi comisionul aferent). Dealerul este în drept să depună pînă la cinci cereri competitive de procurare în nume propriu şi pînă la zece cereri .2. În prima zi după desfăşurarea licitaţie.

Banca înştiinţează clientul despre rezultatele licitaţiei. termenii de utilizare. Operaţiuni REPO. 5. evidenţa cărora se ţine în Departamentul credite şi operaţiuni de plată al BNM. prezentînd BNM soldurile HVS cu data scadenţei în portofoliul propriu şi în portofoliul clienţilor . ce este urmată de răscumpărarea aceloraşi HVS de către MAIB.în sumă totală şi inclusiv pe fiecare clint.1 al BNM. Operaţiuni pe piaţa deschisă . care conduc la transferul HVS din contul nr. Operaţiuni de transfer din portofoliul propriu al MAIB. Facilitatea de lombard. 2. valoarea nominală. Băncile în acest caz sunt obligate să înceteze cu trei zile înainte scadenţei operaţiunile de transfer de pe piaţa secundară. Operaţiuni de transfer din portofoliul propriu al băncii în portofoliul propriu al altei bănci comerciale. unde se indică mai multe detalii ce priveşte tipul transferului. în acelaşi mod se procedează dacă cererile nu au fost satisfăcute.1 al MAIB în contul nr. Plata dobînzii se va efectua în condiţiile de emitere a HVS. suma.efectuate de către BNM. care presupune efectuarea a următoarelor tipuri de operaţiuni de transfer: 1. operaţiuni de transfer din portofoliul propriu al IPBank în portofoliul propriu al altei bănci comerciale a HVS. 4. etc. în portofoliul clienţilor al altui participant în urma vînzării-cumpărării HVS. La efectuarea tuturor operaţiunilor pe piaţa secundară cu HVS se îndeplineşte formular de transfer al HVS. sistemul de înscrieri în conturi 50 . în urma vînzării-cumpărării HVS. rambursîndu-i (dacă e cazul) suma de bani care se obţine de la diferenţa dintre preţul propus de client şi preţul de licitaţie. 3. în cazul nostru al BCA MAIB în portofoliul BNM ce este urmată de răscumpărarea aceloraşi HVS de către MAIB. la valoarea lor nominală. A doua piaţă a HVS este Piaţa Secundară. HVS vor fi răscumpărate la data scadenţei anunţate în condiţiile emiterii. operaţiune de transfer din portofoliul propriu al băncii. Drept rezultat al operaţiunilor cu HVS.

În condiţiile boom-ului inflaţionist statul vinde obligaţiile sale dealerilor. Lunar BC MAIB SA prezintă Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare dări de seamă în care se arată volumul tranzacţiilor cu hîrtii de valoare din numele său şi din numele clienţilor.A. micşorînd lichiditatea lor.A.perfectează registre şi dări de seamă (registrul zilnic al operaţiunilor de transfer efectuate cu HVS. În contextul existenţei legislaţiei complexe în domeniul reglementării activităţii pe piaţa valorilor mobiliare. extrasul din conturile participanţilor pentru operaţiunile efectuate pe parcursul zile). 51 . Circulaţia secundară se face pe piaţa extrabursieră. . deservirea ofertelor publice a valorilor mobiliare pe piaţa secundară cu posibilitatea exercitării funcţiilor de agent de plată. sporind conturile de rezervă a lor.SERVICII DE BROKERAJ Activitatea de brokeraj reprezintă activitatea de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare. lista tuturor operaţiunilor neacceptate.. În condiţiile de criză economică Guvernul se străduie să stimuleze activitatea economică cu ajutorul BNM-ului şi cumpără obligaţii de stat de la dealeri. Compania de brokeri BC “Moldova Agroindbank”S. BC “Moldova Agroindbank”S. registrul zilnic al operaţiunilor de transfer efectuate cu HVS contra plată. desfaşurată de Bancă în calitate de mandatar sau comisionar. lista clienţilor care participă la tranzacţie. propune potenţialilor clienţi prestarea serviciilor de brokeraj în condiţii de maximă confidenţialitate şi profesionalism. oferă un şir de servicii ca: - servicii de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare corporative prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei (în baza de mandat sau comision). deţinînd calitatea de Membru al Bursei de Valori din Moldova si participant la Depozitarul National de Valori Mobiliare al Moldovei şi dispunînd de un cadru funcţional competent. ce activează în baza contractului de brokeraj de mandat sau de comision.dealeri care duc operaţiile active de cumpărare şi vînzare a obligaţiilor de stat. Piaţa este creată de un grup de firme .

Acordarea informaţiei cu privire la ratele de schimb ale valutelor străine. 52 . . . - asistenţa informaţională cu privire la situaţia pieţei bursiere. .Eliberarea valutei convertibile in numerar.Transferul mijloacelor valutare.Deschiderea conturilor valutare.Primirea depozitelor in valuta străina. . . . TIPUL ȘI MODUL ORGANIZĂRII LOR Datorită autorizației pe care o dețin.Overdrafturi in valuta străina.Operaţiuni cu băncile corespondente. Capitolul 6. .Acordarea creditelor in valuta străina. .Vânzarea/cumpărarea valutei străine prin virament. . BC ”Moldova Agroindbank” SA desfășoară următoarele game de operațiuni: . . OPERAȚIUNILE CU VALUTĂ.Servicii cu privire la incaso documentar.- administrarea valorilor mobiliare şi mijloacelor băneşti destinate investirii şi reinvestirii în valorile mobiliare ale clientului în cazul în care astfel de servicii sînt prevăzute în contractul de brokeraj. .Garanţii bancare. .Vânzarea/cumpărarea mijloacelor valutare in numerar. .Încasarea valutei convertibile in numerar.Întocmirea si verificarea declaraţiei de repatriere/cartelei de plată.Acreditive de import si export.Eliberarea adeverinţelor si extraselor privind deţinerea conturilor si mişcarea mijloacelor de pe cont.Verificarea autenticităţii bancnotelor. . .Eliberarea la cererea clienţilor a unor adeverinţe si scrisori perfectate in limba străina. . . băncile comerciale au dreptul de a desfășura activități financiare și datorită acesteia.

„ Moldova Agroindbank” SA persoana fizică va înainta o cerere de deschidere a contului. Poziţia valutară este de două tipuri: deschisă şi închisă. numai pentru efectuarea plăţilor permise din străinătate şi în cazul rambursării creditelor în valută.C. cît şi pe cele juridice. Pentru plasarea sau retragerea banilor de pe cont este necesar de a prezenta la bancă cererile prezentate în anexa 19 și 20. Persoanele juridice pot efectua plăţi peste hotare numai prin virament. precum şi la data veniturilor aferente dobînzii şi înscrierii în cont a altor venituri în valută. iar la vînzarea valutei străine persoanelor fizice nu li se eliberează permisiunea de a scoate valuta peste hotare. „ Moldova Agroindbank” SA calculează mărimile şi raporturile poziţiei valutare deschise separat pentru fiecare valută. Dispoziţia privind cursurile stabilite se noteză întrun registru numerotat. prezentînd buletinul de identitate. Deasemeni persoanele juridice pot să cumpere valută străină. Persoanele juridice pot deschide conturi curente în valută pentru efectuarea plăţilor în favoarea nerezidenţilor. 53 . în baza cererii de schimb valutar (anexa 21) Banca stabileşte cursurile de vînzare-cumpărare a valutei în tranzacţiile cu persoanele juridice. cursurile pot fi unice pentru toţi clienţii sau individuale în funcţie de valoarea tranzacţiei. B. Pentru a deschide un cont în valută la B. cusut. „ Moldova Agroindbank” SA deserveşte atît persoane fizice.C.Poziţia valutară este folosită de către bancă în scopul diminuării riscurilor valutare şi a controlului asupra acestora. diferenţa dintre cursul de cumpărare şi cursul de vînzare constituie comisionul băncii. lista acestor cursuri este accesibilă pentru clienţi.000 de dolari SUA se efectuează cu permisiunea BNM.C. însoţite de documentele ce confirmă necesitatea efectuării acestor plăţi. în limitele operaţiunilor curente internaţionale sau cu scopul de a achita datoriile în valută nerezidenţilor şi în cazul cînd mijloacele au fost cumpărate de pe piaţa valutară internă. Cursul de cumpărare se stabileşte zilnic printr-o poziţie semnată de conducătorul băncii şi se legalizează prin ştampila băncii. Poziţia valutară apare la data încheerii tranzacţiei pentru cumpărarea sau vînzarea valutei şi a altor valori în valută. Cumpărarea sumelor ce depăşesc valoarea de 50. La determinarea poziţiei valutare B.

asigurarea serviciului de pază.prin virament aplicînd sistemul electronic "Internet-Banking" Casa de schimb valutar are dreptul să efectueze aşa operaţiuni ca: . banca printr-un aviz în scris. Casa de schimb valutar este 54 . în fiecare zi pînă la orele 12 dimineaţa B. persoanele fizice trebuie să prezinte actul de identitate în scopul combaterii spălării banilor. Operațiunile de schimb valutar pot fi efectuate: . dotarea tehnică şi documentară.În cazul efectuării unor operaţiuni de schimb valutar a unei sume mai mari de 500 de dolari SUA. care se stabilesc se înregistrează într-un registru numerotat. care trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de BNM.„ Moldova Agroindbank ” SA stabileşte cursul casei de schimb valutar de cumpărare şi cursul de vînzare a valutei străine pentru persoanele fizice. Pentru ca bancă să poată deschide case de schimb valutar. B. Avizul va conţine: sediul casei de schimb valutar. . iar diferenţa dintre cursuri reprezintă venitul băncii. . adică comisionul băncii.în numerar prin intermediul Punctelor de Schimb Valutar ale băncii.operaţiuni de schimb valutar prin intermediul cardurilor. . comunică BNM hotărîrea cu trei zile înainte de a deschide casa de schimb valutar.„ Moldova Agroindbank ” SA este obligată să informeze BNM despre cursurile stabilite de cumpărare şi de vînzare a valutei a caselor de schimb valutar proprii. contabilului şef şi prin ştampila băncii.operaţiuni de cumpărarea valutei în numerar şi a cecurilor de călătorie de la persoane fizice din contul mijloacelor lor proprii. .operaţiuni de schimb valutar în numerar pe o altă valută.C.C. cusut şi vizat prin semnăturile conducătorului.C.operaţiunea de vînzare a valutei în numerar şi a cecurilor de călătorie de la persoanele fizice din contul mijloacelor lor proprii. Cursurile de cumpărare şi de vînzare a valutei. B.„ Moldova Agroindbank ” SA efectuează operațiuni curente de schimb valutar virament și numerar cu o gamă largă de valute străine la un curs competitiv al pieței valutare fără aplicarea comisioanelor.

C.obligată să înregistreze la casa de marcaj toate operaţiunile de schimb valutar prestate persoanelor fizice. funcţionarul casei îi va înmîna clientului buletinul de schimb valutar. iar celălalt rămîne în casa de schimb valutar şi este depus în mapa cu documentele zilei.07.A. Pentru fiecare operaţiune de schimb se deschide unregistru aparte în care se ţine evidenţa îndeplinirii operaţiunilor. Pentru confirmarea efectuării operaţiunii.01. O modalitate de efectuare a transferului internaţional de fonduri este utilizarea transferului rapid de numerar.C.8 din 28. Banca oferă 2 opţiuni de a efectua transferuri internaţionale de bani în Moldova: cu deschiderea contului curent la bancă sau fără cont curent. Există mai multe metode de a transmite bani în Moldova. Regulamentul BNM cu privire la condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare nr.190-XVI din 26. Moldova Agroindbank a iniţiat colaborări cu diferite sisteme de transfer. adresa completă si numărul de telefon 55 .2010. Regulile sunt elaborate în conformitate cu Legea cu privire la reglamentarea valutară nr.„ Moldova-Agroindbank ” SA de către participanţii la transfer – persoanele particulare. ”Moldova-Agroindbank” S. care ţine de efectuarea transmiterii mesajelor monetare fără deschiderea conturilor la B. Regulamentul BNM cu privire la activitatea băncilor în sistemele de transfer internaţional de mijloace băneşti nr. prenumele beneficiarului. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr.2010.2007 şi alte documente normative interne ale BC „Moldova-Agoindbank” S. Transferurile prin conturi bancare (cunoscute drept transferuri SWIFT) presupun că atît expeditorul cît şi beneficiarul să dispună de conturi bancare.62-XVI din 21. Regulile de prestare a serviciilor de transfer international de mijloace bănești în cadrul B.10.204 din 15. dar acestea la rîndul lor implică numeroase riscuri.2008. se comunică băncii numele. Pentru a reduce aceste riscuri pentru clienţii săi. La iniţierea unui astfel de transfer.A.03. conţin prevederi comune tuturor sistemelor de transfer internaţional de mijloace baneşti la care participă banca şi stabilesc ordinea de încasare şi eliberare a transferurilor. codul SWIFT al băncii la care se expediază banii (Moldova Agroindbank AGRNMD2X) şi numărul contului bancar.

numărul buletinului de identitate. Prin intermediul Serviciului de Transfer. 7 zile pe săptămână. Pentru a efectua un transfer interbancar prin SWIFT este necesar ca ambele bănci participante la transfer sa fie membre ale acestui sistem și să schimbe coduri de autenticitate. înfiinţat in anul 1973 în Belgia. Toate mesajele care circulă între utilizatori trebuie să corespundă standardelor mesajelor textuale. 5$ .000 de puncte de acces. În cazul transferurilor internaţionale rapide. . actualmente alaturată la ZAO Raiffeisenbank. Banca participă la următoarele sisteme de transfer: . Toate transferurile SWIFT sunt garantate cu viteză sporită. prezent în 95 de ţări ale lumii prin circa 190. după ce transferul a fost efectuat. Amsterdam şi Capple Town (SUA). Reţeaua este accesibilă 24 ore. cu un comision de circa 1%. Taxe: 1. Rusia. elaborate de către reprezentanţii comunitarii utilizatorilor și care sunt în prezent în circulaţie. protecţie si sunt econome. care are principalele componente cele trei centre de procesare a mesajelor şi anume: procesoare regionale aflate la Bruxelles. avînd o tradiție de peste 159 de ani în domeniul transferurilor rapide de bani.Быстрая Почта Eliberarea și plata transferurilor Быстрая Почта se efectuează prin punctele de deservire ale băncii în baza acordului de colaborare semnat cu „Impexbank ”. Serviciul SWIFT -SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication). Funcţionalitatea SWIFT se bazează pe o reţea binestructurată.4% din suma transferului.(pentru urgentarea plăţii). nu este necesară deschiderea unui cont la bancă. 56 .Unistream -sistem de transfer internaţional. avînd tarife accesibile (anexa 22) și pun la dispoziția clienților o rețea de parteneri care oferă servicii în peste 400. Banii vor ajunge în 1-2 zile. min.Western Union -lider mondial în domeniul transferurilor de bani. Este unicul sistem în bancă care permite transferuri și în Ruble rusești. Transferurile se efectuează fără deschiderea unui cont bancar şi sunt disponibile pentru destinatar în 10-15 minute. serviciile Western Union sunt prestate la toate filialele și reprezentanțele Moldova Agroindbank.000 de locații din peste 200 de țări.

Migom Prin intermediul acestui sistem. Azerbaidjan. Israel. Azerbaidjan. Marea Britanie.3% pînă la 2% în funcţie de suma transferată. .Blizko Prin intermediul sistemului de transfer „Blizko” pot fi efectuate sau recepţionate transferuri băneşti din Federaţia Rusă. iar comisionul pentru transfer constituie de la 1.transferurile bănești «Coinstar Money Transfer» garantează siguranță. Perioada de procesare a tranzacţiilor este de 1-10 minute. Letonia.000 USD. Georgia. .Coinstar . Pentru efectuarea sau recepţionarea sumelor transferate este necesară doar prezentarea buletinul de indentitate.000 EUR / 10. Comisionul pentru transfer constituie doar 2-3% din suma transferului. Uzbekistan. Ucraina. USD şi RUB. Suma maximala a platii: 10. Estonia. Canada. Kazahstan. Kazahstan. Plafonul maxim al sumei transferate prin intrmediul sistemului „Migom” constituie 15. Uzbekistan. Belarus. .000 RUB.3-2%. Tadjikistan. rapiditate și comoditate. Letonia. . Armenia. Georgia. Sistemul cuprinde peste 8500 de puncte de acces în regiunea dată. Banca acordă următoarele tipuri de servicii pentru persoanele fizice rezidente și nerezidente: 57 . Perioada de procesare a tranzacţiilor este de doar 1 minut. USD şi RUB. Kоrgоzstan. Transferurile pot fi efectuate în trei valute: EUR. Republica Cehă. Comisionul de transfer este achitat în întregime de către ordonator și diferă în dependență de țară. Transferurile pot fi efectuate în trei valute: EUR. Belarus. Armenia.000 EUR/USD sau 590.Privat Money Prin intermediul serviciului “Privat Money” se fac transferuri in USD sau EUR in decurs de numai 10 min. Tadjikistan. persoanele fizice pot efectua sau primi transferuri din Federaţia Rusă. Ucraina şi Republica Cehă. Serviciile «Coinstar Money Transfer» sunt prestate în peste 10 000 de oficii în 80 de țări ale lumii la prețuri acceptabile (anexa 23). Pentru a efectua transferuri de bani prin intermediul “Privat Money” nu trebuie decit sa se completeze la orice filiala Moldova Agroindbank o cerere în formă de blanchetă-tip “Privat Money” (anexa 22) și să fie prezentat buletinul de identitate. Franţa. Kîrgîzstan.Comisionul pentru efectuarea transferului variază în funcţie de suma transferată şi este cuprins între 1.

- expedierea transferurilor în Dolari SUA, moneda unică EUR şi Ruble ruseşti; - eliberarea transferurilor în Dolari SUA, moneda unică EUR şi Ruble ruseşti; La realizarea transferurilor internaţionale de mijloace băneşti, legisla’ia în vigoare impune anumite reguli pentru băncile comerciale, reguli apolicabile și în cazul BC ”Moldova Agroindbank” SA, astfel, legislația valutară stabilește următoarele limite: Pentru rezidenţi, în funcţie de suma transferului, sunt stabilite următoarele condiţii: − pină la 1,000 euro (sau echivalentul lor) – transferul este realizat fără prezentarea la Bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relaţia de casătorie sau instituirea tutelei/curatelei; − de la 1,000 până la 10,000 euro (sau echivalentul lor) – transferul este realizat la prezentarea la Bancă a documentelor ce conformă legătura de rudenie/relaţia de casătorie (certificat de naştere, certificat de căsătorie, ş.a.) sau instituire tutelei/curatelei − mai mult de 10,000 euro (sau echivalentul lor) – transferul este realizat la prezentarea la Bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relaţia de căsătorie sau instituirea tutelei/curatelei, precum şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului de către persoana fizică în favoarea căreia se efectuează transferul şi conţin date despre suma plăţii/transferului, scopul si destinaţia platii. − pentru transferurile, efectuate în legătură cu stabilirea persoanei fizice cu domiciliul în străinătate sau pe numele său în legătură cu aflarea temporară în străinătate, sau în scopul obţinerii vizei, indiferent de suma transferului, este necesară prezentarea documentelor confirmative suplimentare. Pentru nerezidenţi, în funcţie de suma transferului, sunt stabilite următoarele condiţii: − pină la 1000 euro (sau echivalentul lor) – transferul este realizat fără prezentarea la Bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie/relaţia de casătorie sau instituirea tutelei/curatelei;
58

− mai mult de 1000 euro (sau echivalentul lor) – transferul este realizat la prezentarea în Bancă a documentelor, care confirmă necesitatea efectuării acestor transferuri, iar transferurile peste hotare în favoarea rudelor, se efectuează la prezentarea Băncii a documentelor, care confirmă gradul de rudenie; Persoana fizică poate efectua transferuri în străinătate a mijloacelor băneşti cu următoarele destinaţii: cheltuieli familiale; în legătură cu stabilirea persoanei fizice cu domiciliu în străinătate; în legătură cu aflarea temporară în străinătate; obţinerea vizei; donaţie; plăţi/transferuri necomerciale socialmente importante; transferuri ale persoanei fizice în contul său deschis în străinătate; alte plăţi/transferuri în favoarea nerezidenţilor. Condițiile de realizare a transferului internațional de mijloace bănești sunt puse la dispoziția clientului prin intermediul următoarelor documente: - Regulile de prestare a serviciilor de transfer internațional de mijloace bănești; - Conditiile de executare a transferului internațional de mijloace bănești (anexa 22). Banca beneficiarului nu este obligată să informeze destinatarul transferului despre intrarea mijloacelor băneşti. Expeditorul își asuma obligația de a informa destinatarul (beneficiarul) despre denumirea Sistemului de Transfer, suma şi valuta transferului, numărul unic de identificare al acestuia (şi, în caz de necesitate, adresa băncii destinatarului). Eliberarea transferului este efectuată la solicitarea verbală (sau în scris) a clientului cu prezentarea următoarelor date : - Codul unic de identificare a transferului; - Suma și valuta transferului (în dependență de eliberare a Sistemului de Transfer); - Numele, prenumele beneficiarului; - Patronimicul beneficiarului (în dependență de eliberare a Sistemului de Transfer); - Numele, prenumele și patronimicul expeditorului; - Alte date în cazurile necesare.

59

Transferul este eliberat cu condiția corespunderii datelor din Sistemul utilizat la eliberarea transferului cu informaţia prezentată de beneficiar şi actul de identitate al acestuia. Pentru eliberarea unui transfer banca nu percepe de la beneficiar un comision. Banca nu va purta responsabilitate pentru refuzul de a achita transferul bănesc în cazul necorespunderii datelor despre beneficiar, îndicate de catre expeditor. Resposabilitatea în astfel de cazuri o poarta expeditorul. La eliberarea unui transfer înternațional de mijloace bănești, Banca verifică daca mesajul de însoţire aferent conţine informaţia deplină cu privire la identitatea persoanei care a iniţiat transferul: - numele și prenumele; - codul unic de identificare a transferului; - adresa sau numarul naţional de identitate (numarul de identificare de stat) sau data şi locul nașterii. Lipsa informației complete cu privire la persoana care a iniţiat transferul se va considera drept un factor în evaluarea potenţialului caracter suspect al transferului. Încasarea transferului este efectuată la solicitarea verbală (sau în scris) a clientului (plătitorului) cu prezentarea Actului de Identitate: Transferul se încasează în cazul în care sunt îndeplinite următoarelor condiţii: - Actul de indentitate este valabil; - Clientul dispune de documente confirmative (în caz de necesitate); - Clientul dispune de suma necesară pentru transfer şi comisionul pentru efectuarea acestui transfer. În cazul în care clientul îndeplineşte aceste condiţii, operatorul băncii: - Face o copie a Actului de Identitate; - Introduce informaţia despre transfer în Sistem; - Înmînează clientului copia Formularului de efectuare a transferului şi explica clientului cum beneficiarul poate primi banii. - Comisionul pentru efectuarea transferului se percepe de la expeditorul transferului. La eliberarea transferului, beneficiarului nu i se percepe o plată adiţională.
60

. ORGANIZAREA ȘI GESTIUNEA CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI INTERN Politica de contabilitate este elaborată în baza Legii Contabilităţii nr.A. . asocierii).elaborării noilor procedee de contabilitate. lipsa informatiei complete cu privire la persoana care a iniţiat transferul se va considera drept un factor în evaluarea potenţialului caracter suspect al transferului. . iar în filiale – la contabilul şef al filialei.la Şeful Departamentului Contabilitate şi Finanţe . Politica de contabilitate se elaborează de către Departamentul Contabilitate şi Finanţe şi poate fi modificată în cazul: .Preşedintelui Comitetului de Condudere al băncii. Politica de contabilitate se păstrează în Centrală .2007 şi Standardului Naţional de Contabilitate nr.Prim-vicepreşedintelui Comitetului de Conducere al băncii.contabil şef al băncii. .Vicepreşedinţilor Comitetului de Conducere al băncii. . Banca verifică dacă mesajul de însoţire conţine înformaţia deplină cu privire la identitatea persoanei care a îniţiat transferul. Capitolul 7. 61 . .modificări în sistemul de reglementare normativă a contabilităţii. Pentru aplicare în lucru copiile Politicii de contabilitate se pun la dispoziţia următoarelor persoane: .modificărilor legislaţiei în vigoare .La încasarea unui transfer înternațional de mijloace bănești.reorganizării băncii (fuziunii.1 “Politica de contabilitate” ce prezintă un element de reglementare normativă a contabilităţii în Republica Moldova şi urmează a fi aplicată cu respectarea prevederilor altor Standarde Naţionale de Contabilitate Politica de contabilitate se extinde asupra tuturor subunităţilor BC “Moldova-Agroindbank” S.04.Şefului Departamentului Planificare Strategică şi Buget.schimbării proprietarilor.113-XVI din 27.

.Şefului Departamentului Administrare Riscuri. Rapoartele financiare includ indicatorii activităţii tuturor filialelor. se supun unui audit extern care 62 BC “Moldova-Agroindbank” SA se bazează pe următoarele convenţii fundamentale ale .. .Şefului Departamentului Trezorerie. Rapoartele financiare în bancă se întocmesc în moneda naţională a Republicii Moldova-leul moldovenesc (MDL).Banca este analizată ca o unitate în activitate continuă. audit şi control. raportul privind fluxul mijloacelor băneşti.Politica de contabilitate.Şefului Departamentului Resurse Umane şi Oganizare.30 ”Dezvăluiri în rapoartele financiare ale băncilor şi altor instituţii financiare” banca întocmeşte următoarele rapoarte: bilanţul contabil. indiferent de momentul efectiv al încasării sau plăţii mijloacelor băneşti. reprezentanţelor şi subunităţilor băncii indiferent de locul amplasării acestora.Permanenţa metodelor . precum și la contabilităţii: . ceia ce înseamnă că banca îşi va continua activitatea într-un viitor previzibil.Specializarea exerciţiilor (contabilitatea de angajamente – metoda calculării). Indicii financiari prezentaţi în rapoarte. raportul privind profitul şi pierderile. Indicii financiari prezentaţi în rapoarte urmează să reflecte toate operaţiunile economice şi tranzacţiile care s-au petrecut în perioada gestionară. . acceptată de bancă este aplicată în mod consecvent de la o perioadă gestionară la alta. precum şi corectitudinea aplicării metodelor şi procedeelor de evidenţă. raportul privind fluxul capitalului propriu şi notele explicative la rapoartele financiare. . În conformitate cu SNC nr. Veniturile şi cheltuielile băncii se constată şi se reflectă în contabilitate şi în rapoartele financiare ale băncii în perioada în care acestea s-au produs. . Indicii financiari prezentaţi în rapoartele întocmite conform SNC corespund rezultatelor reale din Registrul Contabil Principal al băncii.Continuitatea activităţii . Politica de contabilitate în cadrul băncilor comerciale.Şefului Departamentului Audit Intern.

. .Elaborarea şi verificarea bilanţului contabil desfăşirat al băncii comerciale.Autorizarea sumelor înaintate de clienţi spre plată sau încasare. Banca este în drept în fiecare an să revadă oferta pentru efectuarea acestui exerciţiu. în lei.Asigurarea transmiterii documentelor de plată cătr banca de destinaţie. 63 . cu respectarea termenelor de decontare şi a condiţiilor impuse de legislaţie.Secţia decontări intra şi interbancare . Consiliului băncii şi Comisiei de cenzori.Efectuază operaţiuni de decontareprin virament. . în conformitate cu legislaţia.Deschiderea contului corespondent la BNM pentru realizarea decontărilor interbancare.Prelucrarea informaţiei privind ordinile înaintate de clienţi şi reglarea soldurilor în conturile acestora. respectiv întroducerea lor în compensare sau depunerea lor la BNM . . Procedeele de organizare şi gestiune a contabilităţii se efectuază în următoarele secţii: .Secţia evidenţă contabilă . . .Realizarea arhivării documentelor aferente decontării intra şi interbancare. ATRIBUŢIILE SECŢIEI EVIDENŢĂ CONTABILĂ: . Rezultatele auditului extern se aduc la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor.se asigură de compania internaţională de audit. precum şi despre orice neregulă din administrarea şi din efectuarea operaţiunilor care ar putea conduce la pierderi materiale pentru bancă.Secţia casierie ATRIBUŢIILE SECŢIEI DECONTĂRI INTRĂ ŞI INTERBANCARE: .intra şi interbancare.Procedura realizării decontărilor interbancare conform legislaţiei în vigoare .Verificarea şi compensarea soldurilor în contul corespondent al băncii în urma acumulării pachetelor de documente de plată. pentru clienţii băncii şi contabilitate proprie. Compania de audit informează Banca Naţională despre orice acţiune frauduloasă comisă de funcţionarii băncii.

64 . .transferuri bănesti în valută naţională şi valută străină.efectuează operaţiuni de plată şi încasări pentru persoanele fizice şi juridice respectînd normele de lucru.organizează şi ţine evidenţa valorilor şi a numerarului aflat în tezaur şi în case.ordin de plată. .Efectuarea procedurii de închidere a conturilor persoanelor juridice.cererea privind deschiderea acreditivului. Nu orice client foloseste totalitatea serviciilor prestate de către bancă .Suspendarea operaţiunilor în conturile clientelei. .examinări privind plăţile de intrare şi iesire.coordonează efectuarea operaţiunilor de tezaur şi casierie ale băncii etc. sechestrarea sumelor în baza notificărilor emise de către diferite instanţe. precum şi celelalte valori. . urmărirea disponibilităţilor de numerarîn lei şi valută străină. .Efectuarea inventarierii anuale a bunurilor băncii. .Ţinerea evidenţei privind înregistrarea şi executarea ordinelor incasso. ţinerea evidenţei intrării şi decontărăă obiectelor de mică valoare şi scurtă durată.Ţinerea evidenţei formularelor de strictă evidenţă.. SERVICIUL CASIERIE ÎNDEPLINEŞTE URMĂTOARELE FUNCŢII: . .Efectuarea înregistrării facturilor de expediţie eliberate. .gestionează numerarul primit sau încasat. înregistrarea facturilor fiscale în registrul procurărilor şi livrărilor. . însă transferul mijloacelor este serviciul folosit cu siguranţă de către acesta.Efectuarea controlului documentelor de deschidere a conturilor persoanelor juridice. BC “Moldova Agroindbank” prestează următoarele servicii: .operaţiuni documentare. . .cerere. . . Una dintre cele mai importante funcţii a băncilor sunt plăţile . .Perfectarea rezultatelor inventarierii în conformitate cu legislaţia în vigoare. .ordin de plată . Plăţile prin virament pe teritoriul Republicii Moldova sunt efectuate in baza: .Gestionarea valorilor materiale încredinţate.

Documentele de plată prezentate băncii-plătitoare şi executate de către aceasta nu pot fi rechemate de catre plătitor. . Celelalte cazuri sunt reglementate de legislaţie. 65 .economisirea timpului (clientul nu trebuie să prezinte în bancă originalele documentelor de plată). . Dispoziţiile clientului către bancă trebuie să fie intocmite in conformitate cu exigenţele BNM ori în modul stabilit de către bancă.A.ordin de încasare. Zi bancară (operaţională) este considerată ziua efectuarii operaţiunilor bancare pentru Client.posibilitatea de a gestiona contul din alte regiuni geografice ale țării.ordin de plată trezorarială de încasare. Dispoziţiile trebuie semnate de către Client şi să corespundă cu specimenul de semnaturile şi ştampile.posibilitatea de recepţionare şi transmitere a mesajelor în regim non-stop.posibilitatea de a transmite orice informaţie referitoare la raporturile dintre bancă şi client. Termenii executarii sunt calculaţi în zile bancare. Documentele de plată sunt întocmite în limba de stat. .satisfacerea mai rapidă și la un nivel înalt al cerințelor clientului. . .. AVANTAJELE ACESTUI SISTEM „CLIENT-BANCĂ” SUNT EVIDENTE: . . Banca acceptă documentele de plată spre executare numai in cazul existenţei mijloacelor suficiente necesare pentru achitarea totalului sumei indicate din contul platitorului. Banca execută dispoziţiile clientului în termenii stipulaţi de regulamentul interior al băncii. Graţie utilizării sistemului de conexiune prin model „Client-bancă” Clienţii au posibilitatea de a face schimb de documente cu subunitaţile BC “Moldova Agroindbank”S.operativitate în lucrul cu contul clientului persoană fizică sau juridică. Dispoziţiile pot fi transmise bancii inclusiv prin sistemul „Client-bancă” ori alte mijloace oferite de bancă.

2. 2. 4.A.A. O retea largă de bănci-corespondente care permit transferul plăţilor în orice parte a lumii precum şi recepţionarea mijloacelor băneşti în termeni mici. Banca transmite executarea dispoziţiilor Clientului către băncile-corespondente cu care colaborează. Termenii de executare a dispoziţiilor se exprimă în zile bancare. Decontările fără numerar în cadrul BC “Moldova Agroindbank” S. dispoziţie incaso.Sistemul „Client-banca” are toate mijloacele necesare pentru efectuarea semnăturii electronice şi cifrării care integral corespund exigenţelor contabilităţii automatizate. oferă deschiderea şi deservirea complexă a conturilor în valută naţională şi cea străina. se efectuează în baza următoarelor documente: 1. Ziua bancară reprezintă ziua în care se efectuează operaţiuni bancare destinate Clientilor.A. dispoziţie de plată. La dispoziţia clienţilor stă o gamă largă de operaţiuni prin numerar si virament. 3. Calitatea BC “Moldova Agroindbank ” S. 3. Viteza Plăţile directe în Chişinău şi în teritoriul Republicii Moldova . 66 . aplicarea operaţiunilor documentare. Colaboratorii băncii de înaltă calificare vor oferi consultanţă gratuită clientilor băncii referitoare la operaţiunile de transport /import.: 1. Siguranţa si comoditatea Dispoziţiile Clientului sunt executate de către Bancă în limitele soldului existent în cont. dispoziţie trezorerială. Organizarea şi evidenţa operaţiunilor de decontare fără numerar în cadrul BC “Moldova Agroindbank”se efectuează în conformitate cu “Regulamentul privind decontările fără numerar în Republica Moldova” aprobat la 12 iulie 1996. cerere-dispoziţie de plată. Avantajele deservirii de casa si decontari oferita de catre BC “Moldova Agroindbank ”S. Banca execută dispoziţiile Clientului în termenii stabiliţi în conformitate cu prevederile lor interne ale programului de lucru al Băncii. În caz de necesitate.

67 .numărul documentului de decontare.denumirea plătitorului şi a beneficiarului (se admit abrevieri uzuale ale denumirii plătitorului şi a beneficiarului). precum şi alte plăţi. În baza dispoziţiei de plată pot fi efectuate decontările pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate. se efectuează în formă electronică.M.A. data şi anul contractului sau al altui document care confirmă expedierea sau primirea mărfurilor.denumirea documentului de decontare. data. . numărul contului în bancă. Semnăturile trebuie să corespundă cu semnăturile şi amprenta ştampilei din fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă băncii. La BC “Moldova Agroindbank” SA documentele de decontare se întocmesc în formă electronică. că la BC “Moldova Agroindbank”S.destinaţia plăţii (numărul. codul şi sediul băncii. Trebuie de menționat faptul. luna. virarea mijloacelor băneşti la Centrul Decontări al B. iar luna – cu litere. .denumirea băncii plătitorului şi a băncii beneficiarului.Documentele de decontare sunt prezentate operaţionistului de la bancă care verifică corectitudinea întocmirii lor şi prezenţa următoarelor rechizite: . .codul fiscal al întreprinderii care emite documentele de decontare. DECONTĂRILE ÎN BAZA DISPOZIŢIEI DE PLATĂ Dispoziţia de plată este o dispoziţie dată de către plătitor băncii care îl deserveşte de a transfera beneficiarului o anumită sumă de bani. Dispoziţia de plată la“Moldova Agroindbank” se primeşte spre îndeplinire timp de 24 de ore. .suma plăţii indicată cu cifre şi litere. executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor şi alte plăţi ori plata preventivă). Data şi anul se indică cu cifre. anul emiterii. . iar valabilitatea documentului este de 10 zile de la data întocmirii acestuia (ziua întocmirii nu se ia în calcul).N. .semnăturile şi amprenta ştampilei întreprinderii care emite documentul de decontare se pun pe primul exemplar. .

Agentul economic întocmeşte o dispoziţie de plată în care se înscrie destinaţia plăţii “pentru retribuirea muncii”. (în special în organizarea operaţiunilor de decontare) nu se utilizează carnetele de cecuri cu limită la sumă.La “Moldova Agroindbank” S. se efectuează de 3. La BC “Moldova Agroindbank” S. La“Moldova Agroindbank” ordinea acordării mijloacelor pentru retribuirea muncii se face în baza dispoziţiei de plată.. Acestea pot fi eliberate pentru fiecare zi operaţională în decursul căreia titularul contului a executat operaţiuni economice în contul curent sau poate fi întocmită pentru o săptămînă (o lună. Transmiterea poştei electronice la Centrul Decontări (se transmit mai multe documente de decontare a mai multor clienţi) de la “Moldova-Agroindbank”.A. de asemenea. În cadrul activităţii bancare a BC “Moldova Agroindbank” S. un semestru etc. clienţilor li se oferă doar carnete de cecuri de ridicare a numerarului.N. Extrasele din conturile clienţilor sunt eliberate de bancă la prima cerere a clientului. Dacă titularul 68 . Adjunctul contabilului-şef zilnic efectuează transmiterea poştei electronice de la “Moldova-Agroindbank”la Centrul Decontări al B. Astfel de carnete de cecuri nu pot fi utilizate ca documente de decontare. în compartimentul “Organizarea şi evidenţa operaţiunilor de casă”).de aceea dispoziţia de plată se perfectează de către plătitor în conformitate cu cerinţele Regulamentului în 2 exemplare.M. un trimestru.4 ori pe zi.A.). Ordinea primirii carnetelor de cecuri de ridicare a numerarului va fi descrisă în compartimentul “Organizarea şi evidenţa operaţiunilor de casă”. utilizarea cărora este menţionată în “Regulamentul privind decontările fără numerar în RM”. ordinul de plată reprezintă un document de uz intern şi nu este un document în baza căruia să se efectueze operaţiunile de decontare între clienţi (ordinul de plată şi particularităţile utilizării lui vor fi reflectate. Această dispoziţie de plată este însoţită de lista cotizaţiilor în Fondul Social.A. ci doar pentru ridicarea numerarului din cont. La eliberarea mijloacelor băneşti pentru retribuţia muncii “Moldova Agroindbank” reţine automat suma cotizaţiilor în Fondul Social şi execută transferul acestora.

.suma în credit. . să controleze implimentarea politicii de management.se indică taxa pe valoarea adăugată. Organizarea auditului şi controlului intern Activitatea de control intern în cadrul BC “Moldova Agroindbank” S. . acesta din urmă poate fi anexat la dosarul personal al clientului. .să asigure efectuarea monitoringului permanent al riscurilor activității financiare și al riscurilor operaționale. Funcţiile auditului intern în cadrul “Moldova Agroindbank” sunt următoarele: Monitoring. conţine: . .soldul contului după efectuarea operaţiunii. care se anexează la dispoziţie de plată. pentru fiecare secţie aparte.contul corespondent. aprobate de conducerea băncii.numărul contului persoanei juridice şi denumirea clientului.soldul pînă la efectuarea operaţiunii.data.A. Control Să organizeze şi să asigure controlul permanent pe calea inspecţiilor şi reviziilor sistematice a activităţii subdiviziunilor băncii privind corespunderea 69 .A. . analizei curente a situaţiei financiare. să verifice şi să analizeze starea controlului intern în subdiviziunile băncii şi s-o aprecieze în mod corespunzător.numărul documentului în baza căruia s-a eliberat. .codul Băncii Plătitoare.destinaţia plăţii (pentru cipsuri) şi documentul în baza căruia se efectuează operaţiunea.contului nu solicită primirea imediată a extrasului din cont. care presupune că titularul contului este beneficiarul acestei decontări. . Extrasul din cont al clientului . Extrasul din cont conţine data şi ora la care a fost listat şi ştampila BC “Moldova Agroindbank” S. luna şi anul întocmirii. . se desfăşoară în baza planului anual şi a planurilor trimestriale de control.

cazurile privind încălcarea de către funcţionari a legislaţiei. regulamentelor şi documentelor interne care reglementează activitatea şi definitivează politica instituţiei financiare. care reflectă toate problemele examinate în cadrul controlului.măsurile luate de către conducătorii subdiviziunilor controlate privind lichidarea deficienţelor constatate şi rezultatele acestora. anexate în raportul de audit financiar. dispoziţiilor interne. care reglementează activitatea şi definitivează politica instituţiei financiare. precum şi pentru scopurile analizei activităţii unor anumiţi factori ai instituţiei financiare. de la ultima verificare şi pînă la zi. deciziilor organelor de conducere ale instituţiei financiare şi instrucţiunilor lor funcţionale. Lichidarea deficienţilor Să execute controlul asupra lichidării deficienţelor. propunerile asupra lichidării acestora. 70 . neajunsurile şi încălcările depistate. . prevederilor actelor normative. în raport de volumul actelor supuse controlului şi frecvenţa eventualelor abateri constatate.acţiunilor lor legislaţiei.riscurile depistate care se repetă. Controlul general al operaţiunilor bancare se exercită asupra operaţiilor efectuate în perioada anterioară începerii controlului. Examinare şi verificare Să examineze cazurile încălcărilor de către salariaţii băncii a legislaţiei. actelor normative. precum şi regulamentelor şi documentelor interne. . Concluzii Să prezinte concluzii pe rezultatele controalelor conducerii băncii şi subdiviziunilor corespunzătoare pentru luarea măsurilor asupra lichidării deficienţilor. Documentarea controlului Să asigure documentarea deplină a fiecărui control şi să perfecteze concluziile privind rezultatele controlului. actelor normative. Auditorul asigură integritatea şi restituirea documentelor primite de la subdiviziunile corespunzătoare. operaţiunile şi documentele din perioada supusă controlului se verifică în totalitate sau prin sondaj. Auditorul informează conducerea băncii referitor la: .

.Modul de prezentare a rezultatelor controlului intern secţiei auditului intern şi adunării generale a acţionarilor.Procedeele şi modul de executare a controlului intern.Întocmirea dărilor de seamă privind rezultatele controlului realizat pe direcţii în parte.Evaluarea rezultatelor obţinute pe compartimente şi comparaea acestora cu obiectivele propuse.Compartimentul de control prezintă trimestrial conducerii băncii rapoarte asupra realizării planului de control şi a rezultatelor controlului.Controlul evidenţei operaţiunilor bancare efectuate. . Activităţile secţiei controlul intern sunt: . . .Baza normativă ce reglementează procedeele de realizare a controlului intern. 71 . .Verificarea şi analiza zilnică a bilanţului contabil desfăşurat şi consolidat al băncii comerciale. .

. suntem noi”. MAIB nu se consolează numai cu realizările din trecut. drept cea mai bună. Astăzi MAIB este una dintre cele mai importante bănci ale ţării. ci în fiecare an îşi pune drept scop noi schimbări importante. obţinerea noilor performanţe. Aprecierea performantelor băncii de către publicațiile financiare internaționale vine sa confirme poziția de lider a BC MOLDOVA-AGROINDBANK SA pe piața financiar-bancară a Republicii Moldova. nu odată. dar care are rădăcini adînci. ea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societăţii. Calea parcursă pînă în acest moment. timp de mai mulți ani consecutivi. Ca instituţie şi activitate. factori ce contribuie la consolidarea poziţiei sale în sistemul bancar al ţării. Desemnarea băncii. ca cea mai bună bancă a anului de către instituţii şi publicaţii internaţionale. Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” SA este o bancă tînără. partenerilor. 72 . clienţilor că intenţia de a deveni o bancă privată modernă este una realizabilă. Însă. Această afirmaţie a făcut-o un bancher în cartea publicată de Nancy Markhom „Banii altora”.una de dezvoltare dinamică susţinută insuflă încrederea că banca va reuşi să atingă cele mai înalte culmi.Concluzii „Într-o oarecare măsură banca . Banca se bucură de încrederea clienţilor care pe parcursul mai multor ani s-au convins de stabilitatea acesteia precum şi calitatea incontestabilă a serviciilor oferite. unde banca deţine 100% din acţiuni. care sunt în permanenţă actulizate şi diversificate. demonstrează eficienţa strategiilor adaptate de către bancă precum şi dezvoltarea durabilă a acesteia. – prima dintre băncile comerciale locale – înregistrează compania «MAIB LEASING». BC «Moldova Agroindbank» S. calificarea și pregătirea personalului. datorită nevoilor oamenilor de a efectua diverse tranzacţii.A.. oferind o gamă largă de servicii şi fiind recunoscută. fapt observat şi de mine în cadrul practicii. Această bancară a fost fondată în baza Agroprombank SSSR sucursala Moldova. Banca există pentru clienţii săi. pentru a demonstra acţionarilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful