BAB 2 : GURU 2012

0

BAB 2 : GURU 2012
2.0 PENGENALAN Secara umumnya, guru adalah seseorang yang mengajar walaupun satu huruf. Guru juga merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah.

Konsep profesion boleh dirumuskan sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang Menurut Lieberman (seorang tokoh pendidikan di Amerika Syarikat yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi,

bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya.

mempunyai ikhtisas dalam latihan perguruan Guru dianggap sebagai pakar dalam pendidikan Ciri-ciri Konsep Profesion Perguruan

Mempunyai autonomi menentukan kaedah-kaedah mengajar dalam bilik darjah

Pekerjaannya merupakan perkhidmatan yang penting kepada individu dan negara

Menjadi ahli kesatuan yang menentukan kod etika sebagai panduan guru dalam segala aktiviti profesionalnya

1

BAB 2 : GURU 2012
Bagaimanapun, perguruan juga mengandungi ciri-ciri lain yang tidak dianggap sebagai satu profession. Di antaranya ialah : i. Guru tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Orang yang tidak mempunyai latihan ikhtisas dalam bidang perguruan pun boleh digelar sebagai guru, selagi dia menjalankan tugas mengajar. Selain itu, seseorang itu tidak semestinya beroleh ilmu pengetahuan daripada buku sahaja tetapi juga daripada televisyen, majalah, buku-buku dan sebagainya. ii. Kemasukan ahli ke dalam profesion perguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan. Sebahagian besar orang biasa pun boleh menjadi guru yang tidak perlu mempunyai kebolehan intelek atau kelayakan akademik yang tinggi. iii. Autonomi seseorang guru adalah terhad. Kebanyakan keputusan tidak boleh dibuat oleh guru sendiri tetapi dibuat oleh pentadbir sekolah. iv. Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru itu jika tidak mematuhi kod etika yang ditentukan oleh kesatuannya. v. Tidak semua guru diwajibkan menjadi ahli dalam kesatuan guru. Tambahan pula, terdapat banyak kesatuan guru yang mempunyai matlamat pembentukan yang berbeza.

Guru yang memperolehi kemahiran profesional adalah guru yang bertauliah dan cekap menjalankan tugas-tugas seperti pengajaran, bimbingan dan aktiviti kokurikulum berlandaskan amalan teori-teori pendidikan.Tugas seorang guru amat mencabar. Terdapat segelintir individu yang bimbang untuk menerima tanggungjawab sebagai seorang guru. Ini kerana mereka bimbangkan kerenah pelajar yang akan mereka lalui termasuk beban tugas yang harus dipikul. Walau bagaimanapun, tidak kurang juga sesetengah individu yang bersedia mengajar kerana minat mereka yang mendalam untuk mendidik anak-anak bangsa.

2

BAB 2 : GURU 2012
2.1 DEFINISI GURU

BAHASA SANSKRIT

Guru adalah pengajar ilmu Guru adalah symbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu (vidya) & pembagi ilmu Guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran

AGAMA HINDU

AGAMA BUDDHA

AGAMA SIKH

Posisi penting; salah satu inti ajaran agama Sikh adalah terhadap ajaran Sepuluh Guru Sikh kepercayaan

AGAMA ISLAM

Guru adalah murabbi (pengasuh), muallim (pengajar), muaddib (pengajar adab sopan), mudarris (guru) alim @ ulama Ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait dengan masyarakat yang berstatus

MON SOOK SANG

Guru adalah sebagai pengamal ilmu, dan ilmu yang diperolehi diamalkan dan disebarkan kepada pelajar-pelajar untuk menghasilkan generasi yang berilmu. Imam Ghazali berpendapat ilmu tidak dapat dipisahkan daripada hakikat dan kebenaran. Ia meliputi kefahaman tentang agama dan kemahiran-kemahiran untuk kehidupan. Seseorang yang berilmu bukan sahaja memiliki kebenaran, malahan keyakinan serta kesedaran bahawa ilmu boleh memberikan kepuasan kepada jiwa manusia dan menimbulkan kehidupannya. keinginan untuk mengejar kebahagiaan yang bermakna dalam

3

BAB 2 : GURU 2012
Mok Soon Sang, 1999, menyatakan bahawa seseorang yang berilmu pengetahuan sering dipandang tinggi martabatnya. Ini adalah kerana ilmu dapat

mentranformasikan manusia daripada bebal kepada cerdik, buta huruf kepada berpelajaran, dan serba kekurangan kepada sempurna, baik dalam kebendaan mahupun dalam kerohaniannya. Bangsa yang berjiwa besar, mempunyai wawasan

tinggi serta dapat meningkatkan martabatnya ke mercu kejayaan dan kecemerlangan adalah bangsa yang berilmu pengetahuan, sentiasa mengejar ilmu yang digunakan sebagai alat yang penting untuk kemajuan sama ada bagi diri mahupun masyarakat dan negara. Mengikut Falsafah Pendidikan Negara, matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Guru bertanggungjawab dalam menyebarkan ilmu yang diperolehi agar matlamat Falsafah Pendidikan Negara tersebut tercapai (Mok Soon Sang, 1999).

2.2

PERANAN GURU Profesionalisme adalah nilai yang berkait rapat dengan fungsi pekerjaan seseorang. Nilai ini perlu wujud dalam diri seseorang yang matlamat pekerjaannya

untuk mencapai keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan bertanggungjawab (Sufean Hussin, 1995). Oleh itu sebagai guru untuk memenuhi peranan dan tanggungjawab dalam profesion perguruan, guru itu perlu komited pada peranan dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya, menjaga maruah diri, dan sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dari semasa ke semasa.

Guru perlulah menguasai bidang ilmu yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar. Ini kerana guru akan menjadi rujukan bukan sahaja kepada murid-murid, tetapi juga kepada rakan sejawat dan juga kepada masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, guru perlulah banyak membaca, sama ada mengenai mata pelajaran yang diajar ataupun isu-isu semasa agar tidak dikatakan ketinggalan (Esah Sulaiman, 2004).

4

pertandingan bahas dan lain-lain (Esah Sulaiman. Pada masa yang sama. Guru juga perlu menyertai seminar pendidikan dan menghadiri Kursus Latihan Dalam Perkhidmatan untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti pengajaran (Mok Soon Sang. Ia meliputi kefahaman tentang agama & kemahiran2 untuk kehidupan Ilmu merupakan kefahaman yang sebenar & diperolehi daripada hasil pendapatan manusia. 5 . ilmu adalah sama dengan kefahaman agama dan kemahiran-kemahiran untuk kehidupan. kem motivasi. melalui pengalaman @ kajian secara sistematik mengikut kaedah sains Mengikut tafsiran Confucius (551-475 S. Antara cara melaksanakannya adalah dengan menganjurkan minggu bahasa. guru juga menyemarakkan budaya ilmu di kalangan ahli masyarakat sekolah. 2000). Mengikut beliau.M).BAB 2 : GURU 2012 Guru-guru juga perlu mengajar dengan fakta yang betul supaya murid-murid dapat belajar dengan tepat dan menerima ilmu pengetahuan yang betul. seorang tokoh pendidik yang terkenal di China. Konsep Ilmu Conficius (551-475SM) Imam Al Ghazal Prof Syed Muhammad AlAltas Ilmu merupakan sesuatu yang bermakna & membawa penyuburan serta semangat kepada jiwa manusia Konteks Masa Kini Ilmu ialah proses memperolehi kefahaman & pengetahuan sesuatu perkara @ hakikat yg sebenar Ilmu tidak dapat dipisahkan dengan hakikat & kebenaran. 2004). Imam Ghazzali berpendapat ilmu tidak dapat dipisahkan daripada hakikat dan kebenaran. ilmu didefinisikan sebagai kefahaman dan pengetahuan sesuatu perkara atau hakikat yang sebenar.

ilmu sebagai kecekapan diri dan ilmu yang dilahir daripada kontemplasi.1 Pendidik Guru adalah pendidik dan pengasuh kanak-kanak yang akan menjadi warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan negara pada masa depan. Mengikut Kamus Dwibahasa. Sharifah Alwiyah Alsagoff berpendapat bahawa ilmu merangkumi beberapa aspek iaitu ilmu sebagai kepercayaan.BAB 2 : GURU 2012 Profesor Syed Muhammad al-Attas mengatakan bahawa ilmu merupakan sesuatu yang bermakna dan membawa penyuburan serta semangat kepada jiwa manusia.2. akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan (Mok Soon Sang. 2000). Jadi. ilmu merupakan kefahaman yang sebenar dan diperolehi daripada hasil pendapatan manusia. perkataan akauntabiliti dijelaskan sebagai bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. 2. Di bawah konteks masa kini. di bawah konteks keguruan.penikmatan dan kajian kendiri. Peranan 6 . melalui pengalaman atau kajian secara sistematik mengikut kaedah sains (Mok Soon Sang. 2000).

Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. profesional dan sosial yang baik dan murni. guru dilatih untuk menguasai kemahiran mengajar dan diberi tugas menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. iii. 7 . 2000). segala tingkah laku guru akan menjadi contoh teladan kepada muridmuridnya. ii. Di samping itu. Cooper berpendapat bahawa guru yang berkesan ialah guru yang memperolehi ilmu pengetahuan khusus dan kemahiran mengajar seperti: i. Memperoleh ilmu pengetahuan yang lengkap dalam mata pelajaran yang diajar. Hanya guru yang mempunyai tatasusila yang tinggi akan berjaya menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna (Mok Soon Sang. Oleh yang demikian. Dilatih untuk menguasai kemahiran mengajar & diberi tugas menyampaikan ilmu kpd murid2nya i) Menguasai ilmu pengetahuan dlm teori pembelajaran & sosiologi manusia ii) Mewujudkan interaksi yg positif dlm pelbagai hala iii) Memperoleh ilmu pengetahuan yang lengkap dalam pelbagai hala iv) Menggunakan teknik mengajar yg memudahkan pelajar PENDIDIK Ciri-ciri guru berkesan oleh J.BAB 2 : GURU 2012 yang dimainkan oleh guru dalam bidang pendidikan tidak kurang pentingnya. guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi. Menunjukkan sikap jujur yang dapat menggalakkan pembelajaran serta mewujudkan interaksi yang positif dalam pelbagai hala. Menguasai ilmu pengetahuan dalam teori pembelajaran dan psikologi manusia.M Cooper : Guru ialah pendidik yang berilmu pengetahuan. J. M. guru harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa suatu hari nanti. Selain menyebar ilmu.

(Mok Soon Sang. Sebagai pembentuk masyarakat penyanyang. norma dan kehendak masyarakat. vi. lagu kebangsaan dan bahasa kebangsaan. (Mok Soon Sang. Oleh itu. sopan santun dan sifat hormat menghormati biasanya dipelajari di sekolah. Sebagai penghubung di antara guru. ii. perkara-perkara yang berkaitan dengan moral seperti bahasa. Sebagai penyebar ilmu kemasyarakatan. Guru juga wajarnya mengajar kebudayaan kebangsaan seperti mengetahui tentang bendera Negara. pegawai kerajaan dengan masyarakat. persekolahan yang berorganisasi itu memainkan peranan dalam mengekalkan corak kehidupan dan kebudayaan yang dianggap baik dalam masyarakat sosial.2 Agen Sosialisasi Sekolah sebagai satu institusi masyarakat juga mementingkan perkembangan dan perubahan tingkah laku murid-murid mengikuti nilai. Sebagai pembentuk sahsiah sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Contohnya. nilai. Ringkasnya. iv. dan sahsiah yang sempurna bagi pelajar memenuhi kehendak dan peraturan masyarakat AGEN PERUBAHAN Pendidikan adalah proses & aktiviti yg bertujuan membawa perubahan kepada seorang individu mengikut norma & nilai sesuatu masyarakat Berperanan mengekalkan kebudayaan tradisi yg bersesuaian dengan kemajuan & pembangunan tetapi juga menyediakan masyarakat untuk menghadapi & menerima pembaharuan 2. 2000) 8 . 2000) AGEN SOSIALISASI Pendidikan di institusi perlu mementingkan nilai kemasyarakatan Berperanan menanamkan sikap. peranan guru sebagai agen sosialisasi adalah : i.2.BAB 2 : GURU 2012 iv. Sebagai penyumbang kepada masyarakat. Sebagai role model kepada murid dan masyarakat. ibu bapa. Menggunakan kaedah dan teknik mengajar yang memudahkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. v. iii.

Pada masa ini. iv. Daripada program pendidikan berpusat ilmu pengetahuan kepada program pendidikan sepadu. iii. sekolah merupakan pengaruh utama sebagai satu aspek alam sekeliling yang mendatangkan kesan dalam pembentukan sahsiah seorang individu (Mok Soon Sang.2. 1999) Abdul Halim al-Muhammadi (1991) menegaskan bahawa guru merupakan ejen kepada keberkesanan pendidikan. kebudayaan masyarakat sentiasa berubah. Daripada strategi berpusat guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran kepada strategi berpusatkan murid. 1999). intelek dan jasmani. Pada hari ini. Pada zaman moden ini. Kejayaan dan keberkesanan pendidikan adalah berhubung rapat dengan kesedaran para guru terhadap tanggungjawabnya. Daripada rasinaliti teknikal yang mengandaikan bahawa semuanya adalah sama dan homogen. 1999).BAB 2 : GURU 2012 2. (Mok Soon Sang. kelengkapan ilmunya dan keluhuran peribadinya. Justeru itu.3 Agen Perubahan Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seorang individu mengikut norma dan nilai sesuatu masyarakat. tersendiri dan dinamik. sekolah tidak hanya semata-mata memberi pendidikan dalam aspek mengekalkan kebudayaan tradisi yang bersesuaian dengan kemajuan dan pembangunan tetapi juga menyediakan ahli-ahli masyarakat untuk menghadapi dan menerima pembaharuan (Mok Soon Sang. 9 . yang meliputi rohani. guru adalah dipertanggungjawabkan untuk memberi pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas kendiri seseorang. Dari perkhidmatan rutin kepada perkhidmatan penyayang. Perubahan dalam pendidikan di Malaysia bermakna menukar dari segi kebiasaan serta rutin ke satu bidang yang baru seperti : i. ii. pendidikan di seekolah tidak memadai lagi dengan penyampaian pengetahuan dan cara hidup tradisi. Dari stail pendidikan dan kepimpinan yang autokratik kepada demokratik. rutin dan statik kepada rasinaliti reflektif yang bersifat berbeza dan heterogenus. Walau sebaik manapun sesuatu sistem pendidikan. maksud yang ingin disampaikan tidak akan mencapai matlamatnya sekiranya ejen yang menyampaikan tidak efektif. v. Oleh itu.

2000). Guru perlu sentiasa berusaha menanam sikap. 2000). si samping penggunaan kemudahan-kemudahan seperti pusat sumber untuk memperolehi ilmu daripada aktiviti bacaan dan rujukan. 2.2. 2000). Guru-guru diharapkan menjadi pengganti ibu bapa. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam pembentukan sahsiah murid. sebaliknya boleh dijadikan contoh yang berkesan. ilmu terus berkembang. menjadi kaunselor kepada muri-murid.4 PENGAJAR & PENYEBAR ILMU Menyampaikan ilmu pengetahuan berdasarkan sukatan pelajaran Menjadi rujukan kepada murid2. Peranan guru amat diperlukan terutamanya kepada masyarakat yang masih tidak membangun agar dapat memberikan pengajaran dan didikan agar masyarakat ini tidak ketinggalan zaman dan masih di takuk yang lama. Selain tugas di dalam bilik darjah. Sekolah dan institusi pendidikan yang lain merupakan pusat perkembangan ilmu yang utama dengan membekalkan ilmu dalam pelbagai disiplin melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Amalan atau mengaplikasikan ilmu menjadi pengukur piawai untuk membuktikan kesahihannya (Mok Soon Sang. 10 . Guru diharapkan dapat menjadi agen pembaharuan bagi masyarakatnya. nilai dan ilmu pengetahuan kepada generasi baru ke arah yang ingin dibentuk oleh masyarakat (Mok Soon Sang.BAB 2 : GURU 2012 Paduan antara kemahiran keilmuan dengan keluhuran peribadi merupakan kriteria peribadi pendidik yang tidak boleh dipisahkan. guru juga mempunyai tugas lain yang diharapkan oleh masyarakat. Budaya ilmu didefinisikan sebagai segala aktiviti ilmu pengetahuan yang dilaksanakan oleh setiap ahli masyarakat dan diterima sebagai nilai tara utama dalam amalan hidup mereka (Mok Soon Sang. menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang baik dan seterusnya memberikan contoh dan sahsiah yang baik kepada masyarakat. rakan sejawat & masyarakat Menyemarakkan budaya ilmu di kalangan ahli masyarakat sekolah Sumber ilmu adalah diperolehi daripada amalan hidup manusia dan dalam proses amalan itu.

2. membimbing murid menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dan sebagainya. Oleh itu. Guru membimbing pelajar dalam pembelajaran mereka. Misalnya. Bagi murid-murid yang menghadapi masalah sosio-emosi. guru dikehendaki memainkan peranan sebagai pembimbing untuk membantu murid-murid mengatasi masalah yang mereka hadapi. guru hendaklah membimbing murid-murid ini supaya mereka dapat membina sifat keyakinan diri semula dan menyertai aktiviti pembelajaran secara aktif dengan murid-murid yang lain.BAB 2 : GURU 2012 Pembimbing •Menolong individu memahami diri sendiri dan orang lain Fasilitator / Pemudah Cara • Memotivasikan pelajar • Membimbing pelajar • Memberi peneguhan & ganjaran • Memastikan disiplin terkawal Penyelidik •Dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Segala bimbingan. guru boleh membibing murid-murid menjalankan aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan. di dalam bilik darjah. Guru juga bersedia meluangkan masa mendengar masalah pelajar dan memberi nasihat yang membina kepada pelajar agar mereka membuat keputusan yang betul dalam sesuatu perkara. murid-murid sering menghadapi pelbagai masalah pembelajaran serta masalah sosio-emosi. kecewa. ajaran dan nasihat yang 11 . selain mengajar.5 Pembimbing Menurut Mok Soon Sang (2000). seperti rasa takut. guru digalak untuk menjalankan penyelidikan tindakan •Hasil daripada kajian yang dijalankan dapat mengukuh serta memperkembang lagi teori yg diamalkan & menyelesaikan masalah 2. bosan dan sebagainya. memberi bimbingan dalam mengurus persatuan dan kelab di sekolah.

guru haruslah menyediakan segala rancangan pengajaran dan pembelajaran yang sistematik serta alat bantu mengajar yang mencukupi. Sehubungan dengan ini. tugas utama seorang guru ialah melicinkan segala proses dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran dengan menggunakan kaedah menyoal. 12 .2. 2. mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dengan menggunakan dorongan dan teknik peneguhan serta megawal disiplin kelas supaya segala proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Sebagai seorang fasilitator. membimbing mereka menjalankan aktiviti pembelajaran. membekalkan bahan-bahan pelajaran yang mencukupi serta sesuai untuk digunakan oleh murid-murid. sistematik dan teratur.6 Fasilitator / Pemudah Cara Memotivasikan Pelajar Memastikan Disiplin Terkawal FASILITATOR Membimbing Pelajar Memberi Peneguhan & ganjaran Fasilitator bermaksud pemudah cara. memberi arahan dengan jelas dan ringkas. 2004).BAB 2 : GURU 2012 diberikan adalah secara ikhlas dan bukannya untuk meminta hadiah atau bayaran (Esah Sulaiman. memotivasikan murid-murid supaya bersedia belajar.

menyusun bilik darjah. dan nilai yang hendak diajar pada setiap hari. guru merancang pengetahuan. Hasil daripada kajian yang dijalankan dapat mengukuh serta memperkembang lagi teori yang diamalkan dan juga menyelesaikan masalah (Esah Sulaiman.7 Penyelidik Guru juga merupakan seorang penyelidik yang aktif (Mohd. membentuk kumpulan pembelajaran. Dalam menyelesaikan masalah pendidikan seperti pengajaran-pembelajaran. guru digalak untuk menjalankan penyelidikan tindakan. kemahiran.BAB 2 : GURU 2012 2. guru juga menyelaras segala aktiviti dalam kelasnya supaya berjalan secara teratur dan lancar. 13 . Sebagai seorang pengurus.8 Pengurus Sebagai pengurus pembelajaran. Guru membuat keputusan sebelum mengajar.2. 2004).2. dan mempamerkan hasil kerja pelajar (Esah Sulaiman. 1998). 2. Saleh. 2004). disiplin dan pengurusan.

2004). daerah dan kebangsaan (Esah Sulaiman.BAB 2 : GURU 2012 Guru juga melakukan banyak kerja pentadbiran seperti mengemaskini kedatangan pelajar. mengurus keadaan fizikal bilik darjah supaya menjadi lebih kondusif untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 14 . mengurus murid-murid supaya menjalankan tugas mengikut jadual bertugas seperti membersihkan bilik darjah dan menyusun meja-kerusi. pelajarnya dapat menteladani guru tersebut. dan mengurus aktiviti kumpulan supaya dapat dilaksanakan mengikut rancangan. Selain tugas-tugas tersebut.9 Pembentuk Akhlak Guru adalah pembentuk akhlak pelajar (Shahril.2. Pengajarannya diterapkan dengan nilai moral supaya ilmu yang dipelajari dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. menyediakan laporan prestasi pelajar. tugas guru sebagai pengurus ialah mengurus rutin bilik darjah. Kecekapan guru menjalankan tugas sebagai pengurus akan mewujudkan suasana sosio-emosi yang selesa. 2004). disiplin kelas yang baik dan keadaan bilik darjah yang kondusif dan sesuai untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran 2. memberi bimbingan dan pelbagai lagi bagi memajukan pelajarnya. 1993). Guru yang berkelakuan buruk biasanya tidak disukai oleh masyarakat. Dengan menunjukkan tingkah laku yang baik. mengurus murid-murid supaya mematuhi segala peraturan bilik darjah. mengurus bahan-bahan pengajaran supaya dapat digunakan dengan lebih berkesan. Adakalanya guru itu merupakan pengurus di peringkat sekolah. dan tidak akan menjadi bahan rujukan oleh mereka (Esah Sulaiman.

mereka harus menjadi contoh yang baik kepada murid dan masyarakat. Mendedah dan memahamkan murid-murid kepada berbagai-bagai bentuk ibadat yang wajib dikerjakan dan cara melakukannya samada dari segi hokum dan hikmatnya mahupun faedah dan pengaruhnya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. iv. Dengan itu. Menyedari dan insaf bahawa mereka menjadi ikutan dan teladan kepada muridmurid dalam segala hal. berpuasa. suka menjaga kebersihan dan sebagainya. iii. Salleh. (Ahmad Mohd.BAB 2 : GURU 2012 Abdul Rauf Dalip (1985) menyenaraikan empat peranan guru agama terhadap muridmuridnya dalam membentuk akhlak pelajar: i. ii. Menanamkan perasaan cinta dan taat kepada Allah Taala dalam hati muridmuridnya dan menanamkan iktikad yang benar serta kepercayaan yang betul dalam jiwa mereka. 1997) 15 . rajin belajar. Menimbulkan semangat dan minat murid-murid ke atas mempraktikkan ajaranagama sehingga menjadi adat kebiasaan bagi mereka seperti mengerjakan sembahyang.

kurang mengormati rakan-rakan dan pelbagai sikap negative yang lain. tentu ada antara guru-guru yang telah mempengaruhi aspek tertentu dalam kehidupan murid-muridnya sehingga muridnya itu berjaya.10 Penulis Ramai guru yang terlibat dalam penulisan artikel. 2. ada yang bertindak kasar. Guru perlu mengadakan pelbagai aktiviti dan bimbingan supaya pelajar seperti ini memperoleh kemahiran bersosialisasi (Esah Sulaiman. Ada yang suka menyendiri. 16 .BAB 2 : GURU 2012 2.12 Pembina Kemahiran Sosial Menurut Lavoie (1994) pelajar terdiri daripada pelbagai latar belakang dan personality. rakan seperjuangan dan pelajar (Esah Sulaiman. 2004).2. buku teks sekolah serta buku-buku ulangkaji mengikut bidang kepakaran masing-masing.2.2. tidak suka berinteraksi dengan rakan lain. Guru sebenarnya penjaga kepada impian negara dengan keyakinan bahawa melalui pendidikan dapat ditingkatkan lagi kualiti kehidupan manusia (Esah Sulaiman. 2004). Banyak peristiwa di sekolah yang boleh dijadikan bahan penulisan guru untuk dikongsi dengan masyarakat. 2. Dalam kehidupan sebagai guru.11 Penjaga Impian Parkay (1990) mengatakan guru juga sebagai penjaga impian (keepers of the dream). 2004).

maka peranan dan tanggungjawab ibu bapa perlu digalas oleh guru di sekolah dalam tempoh berkenaan. Peranan yg agak berat kerana bilangan pelajar adalah ramai PENJAGA / IBU BAPA Memberi perhatian serius kepada perancangan & pelaksanaan dari sudut keselamatan pelajar 17 . perancangan dan pelaksanaan dari sudut keselamatan pelajar perlu diberi perhatian serius (Esah Sulaiman.BAB 2 : GURU 2012 2. 2004). Ini merupakan peranan yang agak berat kerana bilangan pelajar adalah ramai. Oleh itu.2.13 Penjaga / Ibu Bapa Apabila pelajar berada di sekolah. Keselamatan pelajar semasa berada di sekolah perlu diberi perhatian.

Apakah yang dimaksudkan dengan “guru yang berkesan”? 18 . Berikan 3 contoh definisi guru. 2.BAB 2 : GURU 2012 TAJUK:DEFINISI GURU SOALAN LATIHAN 1.

iii. Menggunakan kaedah dan teknik mengajar yang memudahkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran mereka. 19 . iii) Dalam agama Hindu. muallim (pengajar). Menguasai ilmu pengetahuan dalam teori pembelajaran dan psikologi manusia. Seorang guru adalah pemandu spiritual/kejiwaan murid-muridnya. Memperoleh ilmu pengetahuan yang lengkap dalam mata pelajaran yang diajar. ii. 2.BAB 2 : GURU 2012 SKEMA JAWAPAN 1.murid di sekolah. mudarris (guru) alim atau ulama. iv. guru ialah murabbi (pengasuh). ii) Mengikut istilah yang digunakan oleh sarjana-sarjana Islam. guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu (vidya) dan juga pembagi ilmu. Menunjukkan sikap jujur yang dapat menggalakkan pembelajaran serta mewujudkan interaksi yang positif dalam pelbagai hala. i) Menurut Mok Soon Sang guru adalah ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait dengan masyarakat yang berstatus dan merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawab untuk mendidik murid . muaddib (pengajar adab sopan). Guru yang berkesan ialah guru yang memperolehi ilmu pengetahuan khusus dan kemahiran mengajar seperti: i.

Berikan lima contoh peranan guru dan huraikan 2 daripadanya.BAB 2 : GURU 2012 TAJUK: PERANAN GURU SOALAN LATIHAN 1. 20 .

Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab.BAB 2 : GURU 2012 SKEMA JAWAPAN 1. b) Guru juga merupakan seorang penyelidik yang aktif. guru digalak untuk menjalankan penyelidikan tindakan. Hasil daripada kajian yang dijalankan dapat mengukuh serta memperkembang lagi teori yang diamalkan dan juga menyelesaikan masalah. guru dilatih untuk menguasai kemahiran mengajar dan diberi tugas menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. a) Guru sebagai pendidik b) Guru sebagai penyelidik c) Guru sebagai ibu bapa d) Guru sebagai agen sosialisasi e) Guru sebagai fasilitator 2. 21 . guru harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa suatu hari nanti. disiplin dan pengurusan. Dalam menyelesaikan masalah pendidikan seperti pengajaran-pembelajaran. a) Guru ialah pendidik yang berilmu pengetahuan. Di samping itu.

Jadi adalah penting bagi seorang guru mempunyai sahsiah yang murni. Menurut Kamus Dewan 2001: Sahsiah merupakan keperibadian.2 Sahsiah dan Keperibadian guru Sebagai seorang guru atau pendidik yang menjadi medium utama kepada penyampaian dan penyebaran ilmu.peribadi: yang utama ialah menuntut ilmu dan melengkapkan proses pembinaan peribadi atau sahsiah sebagai insan yang terpuji SAHSIAH •Keperibadian. peribadi KEPERIBADIAN •Perihal sifat.3 Sahsiah dan Keperibadian Guru 2. tidak hairanlah sahsiah dan keperibadian mereka sering dilihat dan diadali oleh murid seterusnya masyarakat. sikap seseorang yang membezakannya daripada yang lain 2.3.Buktinya dapat 22 .1 Definisi Untuk menjadi seorang guru yan baik bukanlah satu perkara yang mudah. Ini adalah kerana peranan guru bukan sahaja menyebarkan ilmu tetapi sahsiah yang di pamerkan juga menjadi contoh yang boleh membentuk sikap seseorang pelajarnya. Situasi ini berlaku kerana masyarakat melihat dan menilai guru sebagai agen sosial yang memainkan peranan cukup tinggi dalam menjana pembangunan sesebuah negara menerusi pembangunan modal insan sebermula peringkat awal pendidikan.3.BAB 2 : GURU 2012 2.

Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa Dengan lembut sabarnya mengajar tulis-baca.T dan tidak kerana hal-hal yang lain yang membawa keuntungan atau kebendaan mencari nama ii. karya sasterawan negara Usman Awang.BAB 2 : GURU 2012 dihayati dalam sajak Guru Oh Guru pada rangkap ketiga. USMAN AWANG 1979 Sahsiah yang murni dan wajib juga dituntut dari perspektif Islam dimana mengikut Abd Halim (1991). Guru Oh Guru Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara Jika hari ini seorang ulama yang mulia Jika hari ini seorang peguam menang bicara Jika hari ini seorang penulis terkemuka Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa.W. i. Zuhud Mendidik pelajarnya agar mencari keredhaan Allah S. Halim Mempunyai sifat lemah lembut dan sopan santun 23 .

3 Sahsiah Dari Segi Kualiti Peribadi 1. Luhur Menjaga kebersihan jiwa daripada segala kekotoran ada dan syara’ serta mempunyai peribadi yang tinggi iv. 24 . tetapi juga dari segi sosial. Bertangungjawab Sifat tangungjawab yang ada dalam diri seseorang itu dapat membantu guru itu menjalankan tugasnya dengan mudah. hasad dengki dan sifat keji yang lain. Pengertian sahsiah yang murni mempunyai pelbagai ciri-ciri. 2. Oleh yang demikian. Berkemampuan Mempunyai kemampuan dalam menyampaikan ilmu v. sahsiah guru yang berjaya pada masa sekarang bukan hanya ditinjau dari segi sifat dan kualiti peribadi serta profesional semata-mata. Mahmudah Memliki sifat-sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah iaitu angkuh. kita boleh melihat sahsiah murni dari beberapa perspektif.3.BAB 2 : GURU 2012 Mahmudah Zuhud Ber kemampuan Halim Luhur iii. Jadi untuk memudahkan kita lebih memahami pengertian sahsiah guru yang murni. riya’.

BAB 2 : GURU 2012 2. Yakin Seorang guru haruslah mempunyai keyakinan yang tinggi dalam melakukan tugasannya. Kepimpinan Dengan kualiti kepimpinan yang ada.menjadi sumber rujukan dan contoh kepada para pelajar menerusi pelbagai aspek mampu untuk menimbulkan rasa hormat pelajar kepada 25 .rancangan mengajar yang tersusun. Ini gurunya. sahsiah dan keperibadian yang tinggi dan mulia seperti berikut:a) Integriti Seorang guru harus memiliki integriti atau kejujuran yang tinggi. Baik Hati Sikap baik hati yang ditonjolkan akan membuatkan pelajar rasa selesa dan dihargai 6. Oleh yang demikian.Ianya boleh dilihat melalui cara penyampaian ilmu yang telus dan bersungguh-sungguh. 3. pertuturan. Sabar Tahap kesabaran yang tinggi dapat membezakan seseorang itu bertindak secara rasional ataupun tidak 5. Jenaka Sifat jenaka yang ada pada diri seseoran guru itu mampu mebuatkan pelajarnya rasa gembira dan mnimbulkan minta untuk belajar Justeru guru memiliki tanggungjawab besar bukan sahaja secara langsung iaitu mengajar di sekolah bahkan tidak langsung iaitu menerusi sikap dan tingkah laku. 4. perwatakan dan pemikiran. seseorang guru itu akan mampu mengawal sesuatu situasi yang dihadapinya. emakanan.

guru harus bersikap profesional dalam menguruskan emosi agar proses penyampaian ilmu berjalan lancar.Cita-cita untuk membangunkan sistem pendidikan negara tidak mampu diraih sekiranya tiada kerjasama dan persefahaman antara guru-guru. c) Semangat berpasukan Semangat berpasukan merupakan salah satu elemen penting dalam menentukan kejayaan sekolah melalui kesungguhan melaksanakan tanggungjawab yang diberi samada dari perspektif kurikulum dan kokurikulum .Integriti guru biasanya akan dinilai oleh pelajar sekaligus akan disampaikan kepada ibu bapa dan seterusnya menjadi bualan masyarakat.sikap profesional perlu ditunjukkan dalam mesyuarat kepada ketua dan rakan sekerja demi mencapai kata sepakat tanpa sebarang perbezaan pendapat yang melampau dalam mencapai objektif bagi visi dan misi sesebuah sekolah.ibu bapa.BAB 2 : GURU 2012 dalaman dan luaran.Dalam hal ini.Ini sejajar dengan peranan yang dipikul sebagai agen sosial masyarakat.Selain itu.bahagian pentadbiran dan pengurusan seterusnya jabatan dan kementerian yang terlibat. b) Profesional Guru juga perlu memiliki tahap kesabaran yang tinggi apabila berhadapan dengan pelbagai masalah termasuklah masalah peribadi.etika keguruan juga harus dititikberatkan samada semasa atau selepas waktu persekolahan. ADIL TELUS AMANAH AKAUNTABILITI BERETIKA BERILTIZAM CINTA ILMU KOMPETEN MUAFAKAT HORMAT FOKUS MATLAMAT 26 . Di samping itu.

Satu kesalahan yang melibatkan keruntuhan sahsiah dan keperibadian guru.bukan saja mencemarkan maruah seorang guru malahan keseluruhan profesion keguruan.maka proses penyebaran ilmu akan tergugat dan ianya mengganggu dan mempengaruhi pembangunan sistem pendidikan negara. c) Menyekat proses penyebaran ilmu Lantaran kepercayaan pelajar dan masyarakat yang mula goyah berikutan sahsiah dan keperibadian guru yang tercemar.4 Kesan keruntuhan sahsiah dan keperibadian guru a) Mencemarkan profesion keguruan Sahsiah dan keperibadian guru harus dijaga dan ia amat sensitif pada sebarang perkara yang boleh menggugat nama baik profesion keguruan. cemar profesion. b) Menghilangkan kepercayaan pelajar dan masyarakat Tatkala sahsiah dan keperibadian guru mula tercemar. maka secara automatik pelajar hilang kepercayaan terhadap kredibiliti guru itu sendiri ataupun terus membuat kesimpulan secara menyeluruh terhadap profesion keguruan berkaitan keupayaan dan kemahiran guru untuk mengajar.Hal ini seterusnya memberi impak kepada ibu bapa dan masyarakat khususnya.3.BAB 2 : GURU 2012 2. pembangunan negara terjejas menyekat proses penyebaran ilmu 27 .

ibu bapa.masyarakat dan negara. e) Pembangunan negara turut terjejas Akhir sekali.bersahsiah dan berperibadi mulia susulan daripada kesilapan atau kesalahan yang dilakukan oleh segelintir guru yang melanggar sahsiah dan keperibadian keguruan.sudah tentu institusi masyarakat mula runtuh akibat keruntuhan sosial pelajar.pandai.warga guru dan pendidik keseluruhannya harus menyedari hakikat akan kepentingan menjaga sahsiah dan keperibadian dimata pelajar.BAB 2 : GURU 2012 d) Keruntuhan sosial pelajar dan masyarakat Guru merupakan ikon pelajar dan sebarang kesalahan yang melibatkan sahsiah dan keperibadian guru akan turut mempengaruhi tindak-tanduk pelajar.Mereka akan mengganggap kesalahan sahsiah atau peribadi merupakan satu kesalahan umum yang boleh dilakukan memandangkan guru sendiri turut tergelincir dalam melakukan kesalahan tersebut. 28 .kemajuan sesebuah negara turut terjejas kerana gagal melahirkan generasi bijak.Sekiranya anggapan ini berpanjangan. 2.3.5 Kesimpulan Oleh yang demikian.

Apakah kesan dan perbezaan antara keruntuhan sahsiah guru dengan keruntuhan sahsiah seseorang yang bukan guru di mata masyarakat? 29 . Apakah definisi sahsiah dan keperibadian? 2.BAB 2 : GURU 2012 TAJUK: SAHSIAH DAN KEPERIBADIAN GURU SOALAN 1. 3. Terangkan satu contoh sahsiah dan keperibadian yang tinggi yang perlu ada dalam diri seorang guru.

Keruntuhan sahsiah bagi golongan bukan guru akan hanya dipersalahkan pada dirinya sahaja tetapi berbeza sekiranya seseorang itu ialah guru.Berbeza dengan golongan bukan guru. Keruntuhan sahsiah seseorang guru lebih memberi kesan yang mendalam pada pandangan masyarakat berbanding dengan seseorang yang bukan guru.tidak mengajar tidak akan wujud dalam diri guru yang memiliki integriti kerana berpegang teguh kepada konsep amanah dan kebertanggungjawaban yang tinggi.Guru yang memiliki integriti yang tinggi dapat menjalankan tugas dengan telus dan bersungguh-sungguh lebih-lebih lagi dalam menjalankan tanggungjawab ketika menyampaikan ilmu.BAB 2 : GURU 2012 SKEMA JAWAPAN 1. Integriti atau kejujuran merupakan satu contoh sahsiah dan keperibadian yang harus ada dalam diri setiap guru.guru merupakan agen sosial yang penting dalam mendidik masyarakat melalui pendidikan di sekolah. 2.Segala kemahiran dan keupayaan guru itu akan turut dipertikai sekiranya terdapat kesalahan dari segi sahsiahnya.Berikutan itu. Definisi sahsiah adalah peribadi manakala keperibadian adalah sikap atau tingkah laku seseorang yang membezakannya daripada yang lain.Ini kerana. Ini kerana kesalahan dari segi sahsiah yang mungkin dilakukan oleh seorang guru akan mencemarkan profesion keguruan itu keseluruhannya. 30 . 3.Gelaran pendidik itu sendiri seharusnya melambangkan kesempurnaan dalam memberi contoh dan teladan yang baik terhadap masyarakat.masyarakat akan hilang kepercayaan dan rasa hormat pada guru tersebut amnya dan profesion guru khususnya.Masalah masuk lewat ke kelas.

4. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. ETIKA KEGURUAN Satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara.BAB 2 : GURU 2012 2. Normatic •panduan dan pertuturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat. produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. Metachic •analytic yang berfungsi menganalisis semua peraturan yang berkaitan tingkah laku baik atau jahat dan critical yang berfungsi untuk mengkritik terhadap apa-apa yang telah dianalisis. 31 . ETIKA PROFESIONAL semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti. pelajar.4. Terbahagi kepada 2 iaitu normatik dan metachic.1 Definisi ETIKA Berasal dari bahasa Greek adalah “ethos“ watak kesusilaan atau adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. peranan nilai. ETIKA PROFESION PERGURUAN 2. ETIKA Kamus Dewan etika ditakrifkan sebagai satu prinsip moral atau set prinsip set moral. serta tingkah laku profesion dalam masyarakat.

2.4. akademik dan status-status lain. warna. Dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan murid-murid. daya cipta dan rohani. masyarakat awam dan negara.BAB 2 : GURU 2012 2. 32 . bahasa. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa.   Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur.4.  Guru tidaklah harus bertingkah laku yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan.  Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu dikalangan murid-muridnya dan memendu mereka memperkembangankan potensi mereka dari segi jasmani. intelek.matlamat yang diterima oleh masyrakat. Dia haruslah bertugas sebagai "pengganti ibu bapa" dalam usaha untuk membentuk tingkah laku murid-murid ke arah matlamat.2 Etika dan Tanggungjawab Guru 2. Dia haruslah memberi perhatian dan pengajaran unutk semua murid tidak kira bangsa dan agama dan kepercayaaan. kepercayaan politik.1 Etika Profesion Perguruan  Seorang guru tidak harus bertingkah laku yang boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. jantina. Dia haruslah bertingkah laku terhadap murid-muridnya sebegitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. persatuan atau persendirian. Kepentingan murid-muridnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingankepentingan masyarakat. asal keluarga. Tangungjawab utama seseorang guru ialah terhadap murid-muridnya. tempat asal.     Dia haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan tiap-tiap muridnya. intelek. agama.    Dia harus menghormati hak titp-tiap murid supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri murid-murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan.

2 Tanggungjawab Seorang Guru 1. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan. Dia tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid-muridnya dan ibu bapa pelajar.BAB 2 : GURU 2012     Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap murid-muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat setia dan berguna. Terhadap masyarakat & negara 33 . Dia tidaklah harus menerima apa-apa bayaran daripada murid-muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran-bayaran yang disahkan. 2. Dia haruslah bertingkah laku begitu rupa suapaya menjadi contoh yang baik terhadap murid-murid.       Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. politik persendirian terhadap murid-muridnya. Terhadap pelajar 2. Dia tidak harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. Terhadap rakan sejawat &profesion perguruan TANGGUNGJAWAB SEORANG GURU 4. Dia tidaklah harus memaksakan kepercayaan.4. Dia tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa murid-murid atau ahli-ahli masyarakat dalam manjalankan tugas-tugas profesionnya. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan caracara yang sah sahaja ( iaitu berdasarkan kecekapan).2. keagamaan. Terhadap ibu bapa 3.

 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan serta berusaha dengan sepenuh-penuhnya untuk menunaikan tanggungjawab yang diberikan. pertuturan serta memberi contoh yang baik kepada pelajar. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya.   Sentiasa bersedia untuk membantu rakan sejawatan terutama guru yang baru menyertai profesion. Mengawal diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion serta menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. 2. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas.2. Guru tidak harus mengajar semata-mata untuk mendapatkan ganjaran. mental. politik. emosi.    Mempunyai perawakan yang baik dari segi pakaian.4.BAB 2 : GURU 2012 2.2. atau membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah sesorang guru. jasmani. keturunan dan agama. sosial.4 Tanggungjawab terhadap Rakan Sejawat & Profesion Perguruan  Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. 34 . persidangan.4.3 Tanggungjawab terhadap Pelajar   Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal yang lain. Bersikap adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor-faktor ekonomi.

menghormati orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan.  Memupuk sikap dalam diri pelajar dengan nilai yang membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia.BAB 2 : GURU 2012 2. 35 .2. bertanggungjawab dan berguna.4.  Pelajar juga mestilah menghormati masyarakat tempat guru berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang penduduk negara dengan tingkah laku yang sopan dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.5 Tanggungjawab terhadap Masyarakat dan Negara  Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu jaran yang boleh mencemarkan nama baik Negara ataupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Rukunegara. keturunan dan agama.

c) Etika keguruan adalah satu set _________________ atau _______________ guru terhadap masyarakat dan negara. _____________ dan ___________ dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban.BAB 2 : GURU 2012 TAJUK : ETIKA PROFESION PERGURUAN Soalan : Jawab soalan-soalan berikut. Lengkapkan definisi-definisi berikut: a) Etika berasal dari bahasa Greek iaitu ___________ di mana watak ______________ atau _____________ yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. 1. Membawa perkara itu untuk dibincangkan dalam mesyuarat staf sekolah 36 . Soalan 2 hingga 3 berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. peranan nilai. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. pelajar. Sebagai seorang yang memahami Kod Etika Perguruan Malaysia. 2. serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. apakah yang harus dilakukan oleh Cikgu Tana? A. Cikgu Tana seorang guru kelas telah menerima aduan daripada beberapa orang murid mengenai seorang guru baru yang bersikap tidak adil terhadap mereka. b) Etika professional adalah semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan _____________.

II dan IV sahaja D. bersikap adil. Merujukkan murid yang membuat pengaduan kepada kaunselor sekolah C. Berbincang dengan guru itu supaya masalah tersebut dapat diatasi D. Apakah tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat yang perlu dipatuhi mengikut Kod Etika Perguruan Malaysia? I.BAB 2 : GURU 2012 B. I dan III sahaja B. II dan III sahaja 37 . menjauhkan diri dari kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru A. I. bercakap dan bertingkah laku yang dapat memberi contoh yang baik III. Melaporkan kepada Guru Besar sekiranya aduan tersebut betul dan boleh menjejaskan imej perguruan 3. berpakaian. berusaha menunaikan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh IV. I. III dan IV sahaja C. mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan maruah guru II.

f) Etika keguruan adalah satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Lengkapkan definisi-defini berikut: d) Etika berasal dari bahasa Greek iaitu adat “ethos“ di mana watak kesusilaan atau yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. produktiviti dan disiplin tahap dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. 2. pelajar. Membawa perkara itu untuk dibincangkan dalam mesyuarat staf sekolah 38 . serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. 1. peranan nilai. Cikgu Tana seorang guru kelas telah menerima aduan daripada beberapa orang murid mengenai seorang guru baru yang bersikap tidak adil terhadap mereka. Sebagai seorang yang memahami Kod Etika Perguruan Malaysia. apakah yang harus dilakukan oleh Cikgu Tana? A.BAB 2 : GURU 2012 SKEMA JAWAPAN TAJUK : ETIKA PROFESION PERGURUAN Soalan : Jawab soalan-soalan berikut. e) Etika professional adalah semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan kualiti . Soalan 2 hingga 3 berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.

bersikap adil. I dan III sahaja B. II dan III sahaja 39 . berpakaian. berusaha menunaikan tanggungjawab dengan bersungguh-sungguh IV. Merujukkan murid yang membuat pengaduan kepada kaunselor sekolah C. I. III dan IV sahaja C. Melaporkan kepada Guru Besar sekiranya aduan tersebut betul dan boleh menjejaskan imej perguruan 3. II dan IV sahaja D. bercakap dan bertingkah aku yang dapat memberi contoh yang baik III. mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan maruah guru II. Apakah tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat yang perlu dipatuhi mengikut Kod Etika Perguruan Malaysia? I. menjauhkan diri dari kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru A.BAB 2 : GURU 2012 B. Berbincang dengan guru itu supaya masalah tersebut dapat diatasi D. I.

bermoral. manakala sudut istilah pula menerangkan bahawa. Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawab untuk mendidik pelajar-pelajar. Masyarakat juga menggambarkan rakyat sesebuah negara. berilmu. Masyarakat mengharapkan supaya guru-guru dapat memainkan perananperanan yang lain selain daripada menjadi tenaga pengajar di sekolah.BAB 2 : GURU 2012 2. masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individ u yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang pelbagai bangsa dan budaya yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. Manakala masyarakat didefinisiskan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di suatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. menjadi penasihat dan pembimbing di dalam 40 . Misalnya guru diharapkan menjadi pengganti ibubapa.5 GURU DAN MASYARAKAT Guru adalah ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan masyarakat dan peranan ekonomi yang berstatus.

menjadi kaunselor kepada para pelajar. 1990). tugas dan tanggungjawab guru tidak terhad di dalam kelas sahaja. PENGGANTI IBUBAPA PENGAMAL & PENYEBAR NILAI KEBUDAYAAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP GURU PENASIHAT DAN PEMBIMBING CONTOH SAHSIAH POSITIF 2. Berikut merupakan tindakan yang sepatutnya diambil oleh guru dalam menjayakan pembentukan budaya masyarakat ke arah yang lebih positif 41 . Di samping menjalankan tugas di dalam kelas. Di samping itu.5.1 Pembentukan budaya masyarakat Di dalam proses membentuk budaya masyarakat yang cemerlang dan baik. imej guru akan dapat dipertingkatkan sekiranya guru sentiasa melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan masyarakat. Kini. badan kebajikan. seseorang guru itu juga hendaklah bekerjasama dengan rakan sejawatnya kerana kemajuan pelajaran dan pendidikan murid-murid di sekolah bergantung kepada kerjasama dan muafakat di antara semua golongan guru di sekolah itu.BAB 2 : GURU 2012 pembentukan sahsiah pelajar. Di antara aktiviti masyarakat yang boleh diikuti oleh guru ialah aktiviti pergerakan belia dan sukan. (Mok Soon Sang. guru-guru juga turut memberi sumbangan bagi memastikan kebudayaan bangsa dapat diterapkan dengan baik. menjadi pengamal dan penyebar nilai-nilai kebudayaan yang elok dan seterusnya menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. aktiviti kebudayaan dan sebagainya.

BAB 2 : GURU 2012 Menjelaskan norma-norma sekolah Memberi pendedahan tentang pendidikan Menerapkan cita-cita positif pelajar Peka terhadap masyarakat PEMBENTUKAN BUDAYA MASYARAKAT Membina hubungan komunikasi yang sihat Bersifat seperti masyarakat i) Memberi pendedahan kepada ibubapa mengenai keberkesanan pendidikan. Ini adalah untuk memudahkan seseorang guru itu berkomunikasi dengan baik di dalam masyarakat memandangkan guru juga adalah sebahagian daripada masyarakat. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk memberi pendedahan kepada ibubapa mengenai keberkesanan pendidikan. Tanggungjawab ini harus dipikul oleh setiap guru bagi memastikan pelajar sentiasa cenderung untuk belajar bagi mencapai cita-cita mereka. Antaranya mengadakan perjumpaan dengan ibubapa bagi membincangkan perkembangan pelajaran anak-anak mereka dan memberi sedikit gambaran kepada ibubapa tentang proses pendidikan yang dijalankan. ii) Membantu pelajar menetapkan cita-cita. iii) Menjalin hubungan komunikasi yang sihat: Sikap ini bagi memastikan bahawa masyarakat berasa selesa setiap kali berinteraksi dengan guru dan sekaligus melahirkan rasa hormat masyarakat terhadap guru. iv) Bersifat seperti orang luar (masyarakat). 42 .

3 Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) Persatuan ibubapa dan Guru (PIBG) merupakan komponen penting dalam merealisasikan wawasan sekolah. Mewujudkan kerjasama dengan ibubapa dalam memperbaiki disiplin di kalangan pelajar. Objektif penubuhan persatuan ini adalah untuk membantu ke arah kegemilangan dan pencapaian matlamat sekolah dari segi ko- 43 .        Mengadakan hubungan dengan ibubapa untuk bersama-sama mengawasi kemajuan anak mereka. terutama dalam pelajaran. kesihatan dan keselamatan jalanraya. Antaranya ialah. 2. Pihak sekolah boleh menganjurkan berbagai-bagai kursus atau ceramah bagi ahliahli masyarakat tentang keagamaan. Membantu pelajar-pelajar miskin dengan menyediakan kutipan derma. Menjadi penyelas program orientasi untuk para pelajar dan ibubapa. vi) Menjelaskan norma-norma sekolah kepada masyarakat. Mengadakan sesi bimbingan keluarga jika didapati masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca daripada keluarga. Kepekaan yang ditunjukkan oleh seorang guru terhadap masyarakat membolehkan guru dapat menilai diri sendiri dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang guru.2 Perkhidmatan perbincangan sekolah dengan ibubapa Perkhidmatan ini adalah untuk memberi pendedahan kepada ibubapa mengenai anakanak mereka di sekolah. 2.5. akhlak. Sikap mengambil tahu terhadap keperluan masyarakat penting untuk mengetahui sejauh mana mereka boleh memahami tanggungjawab seorang guru.BAB 2 : GURU 2012 v) Peka terhadap masyarakat. Ini merupakan salah satu daripada keperluan yang harus dilakukan oleh setiap guru untuk memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah bagi mengelakkan salah faham masyarakat. Menghubungi ibubapa apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan.5.

disiplin. PIBG berperanan sebagai pemangkin kepada usaha bagi mewujudkan sekolah sebagai institusi masyarakat yang dapat diterjemahkan melalui program peningkatan sekolah.4 Peranan guru di kaca mata masyarakat. Kewujudan PIGB juga menggambarkan semangat bekerjasama di antara pihak ibubapa dan para guru bagi memastikan kejayaan dan kelancaran aktiviti serta program sekolah.BAB 2 : GURU 2012 kurikulum. 2. moral dan keceriaan. Kesedaran terhadap tugas dan tanggungjawab dari kedua-dua belah pihak akan memberi impak yang positif dan memberangsangkan ke atas kecemerlangan sekolah.5. Pengurusan sekolah akan lebih berkesan dengan penglibatan PIBG secara berfokus dan terancang. Pengamal Keperluan Negara Penyebar Ilmu Pakar Rujuk GURU Pembina Negara Penggerak Masyarakat 44 . Jalinan kerjasama yang erat antara pentadbir sekolah dan peneraju PIBG dapat meyakinkan warga sekolah bagi membawa kejayaan yang gemilang kepada sekolah.

iv) Guru sebagai Pembina Negara  Pembangunan sesebuah Negara bergantung pada tenaga rakyat yang berilmu pengetahuan. Oleh itu. 2. guru tersebut hendaklah sentiasa berusaha ke arah peningkatan ilmu pengetahuan dalam kemahiran pengajaran. v) Guru sebagai penyebar ilmu  Guru sememangnya menitikberatkan aspek penerapan budaya ilmu di kalangan para pelajar.BAB 2 : GURU 2012 i) Guru sebagai pengamal mengikut keperluan negara  Seseorang guru sering bertindak mengikut keperluan Negara. iii) Guru sebagai penggerak masyarakat  Guru merupakan perintis yang mana mendatangkan pelbagai pembaharuan dalam sesebuah masyarakat. Budaya ilmu tersebut merangkumi kegiatan membaca. Golongan tenaga rakyat ini terhasil daripada guru. Daya produktiviti yang tinggi terhasil daripada masyarakat yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Setiap pengajarannya adalah berdasarkan kurikulum iaitu samada KBSR.5 KESIMPULAN Cita-cita rakyat Malaysia melalui pendidikan menjadi jelas dan semakin jitu dengan wujudnya Falsafah Pendidikan Negara pada tahun 1988 dan pengisytiharan Wawasan 2020 pada tahun 1991. Rakyat pula bertanggungjawab meningkatkan produktiviti ekonomi Negara. berkarya dan menjalankan refleksi. ii) Guru sebagai pakar rujuk  Setiap guru memang mempunyai kekuatan-kekuatan dalam bidang pengkhususannya. berfikir. Sekolah sebagai institusi dan guru sebagai seorang profesional dalam bidang pendidikan bertanggungjawab untuk mendidik dan melahirkan 45 . KBSM ataupun KBKK yang sememangnya digubal berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara. Tenaga rakyat yang berketerampilan dan berilmu pengetahuan tinggi merupakan usaha guru sebenarnya.5.

sekolah. Guru juga merupakan perantara di antara pelajar. Terdapat tiga aspek penting dalam pembentukan seorang guru yang perlu diikuti iaitu tahap pendidikan guru. Jadi.BAB 2 : GURU 2012 generasi yang akan datang dan secara tidak langsung merealisasikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan 2020. latar belakang pengetahuan yang hendak diajar (penguasaan bidang) dan kaedah atau cara ilmu pengetahuan yang disampaikan (pedagogi) kepada para muridnya. ibu bapa dan masyarakat. Guru haruslah menyemai dan memupuk sifat dan kualitinya sendiri di dalam usaha menjalankan tugasnya sesuai dengan seorang pendidik. GURU MASYARAKAT SEKOLAH IBU BAPA PELAJAR Guru memainkan peranan menyebar ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa. pengasuh serta penyebar ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa. guru haruslah mempunyai segala sifat dan kualiti yang murni dan bernilai bagi memastikan tanggungjawab seorang guru dapat dijalankan sebaik mungkin. Guru yang mempunyai sahsiah yang baik akan dapat mempengaruhi pembelajaran murid-murid dengan berkesan sekali. proses penyebaran dan pembentukan generasi berilmu tidak akan sempurna dan tidak mungkin akan tercapai. Tanpa guru. 46 .

TAHAP PENDIDIKAN PENGUASAAN BIDANG KAEDAH PEDAGOGI Pembentukan insan ke arah keadaan yang harmonis dan seimbang akan membolehkan pelajar-pelajar menjadi rakyat yang berilmu pengetahuan. ia juga perlu mengambil kira nilai lain iaitu kerohanian. 47 . Guru yang profesional perlu cekap dalam pelbagai aspek termasuklah pengajaran. ekonomi. dan sosial sebagai asas dalam pengajaran dan tugas lain dalam pendidikan. kepimpinan. sebagai seorang guru di negara yang sedang pesat membangun. iltizam dan ikhlas.BAB 2 : GURU 2012 Sifat-sifat baik seorang guru umumnya adalah hasil latihan dan kesedaran hendak mencapai matlamat menjadi guru yang berwibawa. kemahiran interpersonal dan lainlain kemahiran yang diperlukan pada masa kini. pengurusan. Guru yang mempunyai etika profesionalisme juga perlu menunjukkan sifat taqwanya dengan menjalankan tugas dengan penuh amanah. penyelidikan. bertanggungjawab dan berkebolehan mencapai kebahagiaan diri sendiri serta memberi sumbangan demi pembangunan dan kemakmuran negara. Walaupun begitu.

3. Apakah objektif penubuhan dan peranan PIBG dalam sistem pendidikan? 48 . Huraikan dua tindakan yang boleh diambil oleh guru dalam usaha membentuk budaya masyarakat yang positif. Berikan 4 peranan guru di mata masyarakat selain daripada menjadi tenaga pengajar di sekolah.BAB 2 : GURU 2012 TAJUK: GURU DAN MASYARAKAT SOALAN LATIHAN 1. 2.

Peranan guru: 1) sebagai pengganti ibubapa 2) sebagai penasihat dan pembimbing 3) sebagai contoh sahsiah yang positif 4) sebagai pengamal dan penyebar nilai kebudayaan 2. Kebanyakan masyarakat terutama yang tinggal di kawasan luar bandar kurang mengambil berat tentang pendidikan. Di sinilah guru perlu memainkan peranan untuk mendedahkan sejauh mana pendidikan boleh mengubah sebuah kehidupan. 49 . Apabila perhubungan komunikasi berjalan dengan baik barulah mudah untuk guru memberikan input pendidikan yang berguna kepada masyarakat tersebut.BAB 2 : GURU 2012 SKEMA JAWAPAN 1. peka dan peramah dengan masyarakat setempat. 1) Memberi pendedahan tentang pendidikan Huraian. 2) Membina hubungan komunikasi yang sihat Huraian .Untuk mencapai matlamat pendidikan di dalam masyarakat. faktor utama yang perlu diambil kira ialah hubungan komunikasi.Masyarakat perlu mengetahui tentang kepentingan pendidikan dalam kehidupan kita. Guru perlu berfikiran terbuka. Amatlah penting untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan masyarakat sebelum seseorang guru maju ke langkah seterusnya dalam membentuk budaya yang positif.

Objektif penubuhan persatuan ini adalah untuk membantu ke arah kegemilangan dan pencapaian matlamat sekolah dari segi ko-kurikulum.BAB 2 : GURU 2012 3. Persatuan ibubapa dan Guru (PIBG) merupakan komponen penting dalam merealisasikan wawasan sekolah. disiplin. PIBG berperanan sebagai pemangkin kepada usaha bagi mewujudkan sekolah sebagai institusi masyarakat yang dapat diterjemahkan melalui program peningkatan sekolah. moral dan keceriaan. 50 .

Motivasi Guru dan Pengurusan Budaya Kolaboratif Pengurus Pendidikan Wanita. Rashid. Profesion Keguruan Pilihan Terakhir?: Suatu Tinjauan. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Skudai Ibrahim Ahmad. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. 2012 dari http://maklumatku. t.slideshare.: t. Bhd. Cabaran Profesion Keguruan. 97 – 105. Bhd. t. L. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Rahim Abd. 2012 dari: http://www. Choong. Murid dan Alam Belajar. dari http://www.com/2011/09/motivasi-guru-dan-pengurusan-budayakolaboratif-pengurus. 2007. Bhd. Profesionalisme.com.utm.th.th. N.K. Diperoleh :10 April. Diperoleh:10 April. Diperoleh : 14 April.pdf Abd. Motivasi Pengurusan Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Arthur Jupong.net/arthurjeo/7-cabaran-profesion-keguruan Atan Long (1980). Bhd. Abd Rahman Abd Majid Khan. Ahmad Mohd Salleh (1997). Pedagogi Kaedah Am Mengajar.K. 2009. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. 1999. t. Choong.my/url?sa=t&rct=j&q=jurnal%20keguruan&source=web&cd=2&sqi=2&ve d=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Feprints. 2009. 2009.my%2F2342%2F1%2FProfesion_Kerguruan 51 .BAB 2 : GURU 2012 BIBLIOGRAFI Abd Ghani Abdullah & Tang K. 31 (2006).tp. 2012. Falsafah. Esah Sulaiman (2004). Pengenalan Pedagogi: UTM.wordpress. Guru Sebagai Penyelidik. L.pt. : Kuala Lumpur.files. Pedagogi dan Metadologi. Jurnal Pendidikan.google. Kuala Lumpur: Percetakan Cergas (M) Sdn.

doc&ei=YJWJT7jFC8LJrAeZvOjACw&usg=AFQjCNFRL9Hl1LtiX6tZmpDPbPj bxa-g0Q Kamus Dewan. Yahya Buntat & Zainuddin Masrom. Pedagogi. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. Selangor: PTS Publications & Distributor Sdn. Norlena Salamuddin. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. 38(E). Pemulihan.pdf Salleh Abd. Mohd Jasmy Abd Rahman. Pedagogi. Pedagogi 4. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Rashid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.th.Pengayaan Dan Isu Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Mok Soon Sang (2000). Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Semester 1.com/2011/09/proseskognitif-pelajar-cemerlang-dan-tidak-cemerlang. Rohizani Yaakub. Jurnal Pendidikan. Pengayaan dan Pendidikan. Rosadah Abd Majid. 2012. Mok Soon Sang (1999). Shahabuddin Hashim. 2003.: t. Pendidikan di Malaysia (Edisi ketujuh). 27 – 34. Ruhizan Mohd Yassin.th.).files.tp. 2003. Mohd Zohir Ahmad. t. Satu Tinjauan. t. Amalan Etika Profesion Perguruan di Kalangan Guru-guru Sekolah Kebangsaan kampung Melayu. Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan. Bhd. 52 .pt.wordpress. Jurnal Teknologi. Mok Soon Sang (2000). (3rd ed. t. Diperoleh: 14 April. 65-74. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. johor. Mok Soon Sang (1989).BAB 2 : GURU 2012 _Pilihan_Terakhir. Pemulihan. Proses Kognitif Pelajar Cemerlang dan Tidak Cemerlang. Kulai. Pemikiran Profesional Keguruan Terhadap Kurikulum Dan Pengajaran. 27 (2001). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. Mok Soon Sang (1990). dari http://maklumatku. (2000).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times