Curriculum Vitae Europass

Informaţii personale
Prenume / Nume Irina-Eugenia IAMANDI

Telefon(oane) Fax E-mail(uri)

Fix: irina_iamandi@yahoo.com irina.iamandi@gmail.com irina.iamandi@rei.ase.ro Română 21.06.1981 Feminin.

Mobil: +40723690072

Naţionalitate Data naşterii Sex

Domeniul Economist, Lector universitar doctor în cadrul ocupaţional Catedrei de Relaţii Economice Internaţionale,

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice din Bucureşti Învăţământ şi cercetare în domeniul economic universitar

Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat 01.10.2009 – prezent Lector universitar doctor (titular)

Pagina 1/15 - Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI

02. 6.2005 Preparator universitar (suplinitor) Activitate didactică – Predare seminarii de: Management internaţional.Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică – Predare cursuri şi seminarii de: Management internaţional. ASE Bucureşti) Academia de Studii Economice din Bucureşti. Tehnica operaţiilor de comerţ exterior.2007 – 01. Bucureşti Învăţământ şi cercetare Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale 01.02.2007 Preparator universitar (titular) Activitate didactică – Predare seminarii de: Management internaţional. Sector 1. Sector 1. Negociere şi contractare internaţională. Tehnica operaţiilor de comerţ exterior (la ciclul licenţă) Cercetare ştiinţifică – Specializare în Relaţii Economice Internaţionale Coordonare program master în calitate de secretar ştiinţific – Programul de Master în Afaceri Internaţionale / Master în Tranzacţii Internaţionale (Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Negociere şi contractare internaţională. Etică şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale (la ciclul licenţă şi la programul de Master în Afaceri Internaţionale) Cercetare ştiinţifică – Specializare în Relaţii Economice Internaţionale Coordonare program master în calitate de director adjunct – Programul de Master în Afaceri Internaţionale (Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.2009 Asistent universitar (titular) Activitate didactică – Predare seminarii de: Management internaţional. Nr. Negociere şi contractare internaţională.02. Str. 6. Bucureşti Învăţământ şi cercetare Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale 12.10. Str. Piaţa Romană. Piaţa Romană. Tehnica operaţiilor de comerţ exterior (la ciclul licenţă) Cercetare ştiinţifică – Specializare în Relaţii Economice Internaţionale Coordonare program master în calitate de secretar ştiinţific – Programul de Master în Afaceri Internaţionale (Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.02.2004 – 21. ASE Bucureşti) Academia de Studii Economice din Bucureşti. Negociere şi contractare internaţională. Nr. Nr. Piaţa Romană. Bucureşti Învăţământ şi cercetare Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale 21. Sector 1. ASE Bucureşti) Academia de Studii Economice din Bucureşti.10. Tehnica operaţiilor de comerţ exterior (la ciclul licenţă) Cercetare ştiinţifică – Specializare în Relaţii Economice Internaţionale Pagina 2/15 .Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . 6.2005 – 12. Str.

Piaţa Romană.5/S/59184.E. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara – Instituţii de învăţământ superior Studii postuniversitare superioare (cercetare ştiinţifică postdoctorală în cadrul Şcolii Postdoctorale din ASE Bucureşti) Disciplinele principale studiate / competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Pagina 3/15 . Bucureşti Învăţământ şi cercetare. în vederea maximizării avantajelor de ordin competitiv Academia de Studii Economice din Bucureşti.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . Str. proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013) Aferente specializării şi cercetării postdoctorale în domeniul ştiinţelor economice Proiectul de cercetare postdoctorală cu titlul: Armonizarea politicilor de responsabilitate socială corporativă în cadrul U.Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Academia de Studii Economice din Bucureşti. Proiectul „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” (cod POSDRU/89/1. Sector 1. în parteneriat cu Universitatea Reading din Marea Britanie. Şcoala Postdoctorală. Educaţie şi formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Noiembrie 2010 – Prezent Cercetător bursier în cadrul ŞCOLII POSTDOCTORALE din ASE Bucureşti. Nr. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 6.

Master in Business Communication in Foreign Languages – Instituţie de învăţământ superior Studii postuniversitare (studii de masterat) Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţele profesionale dobândite Martie 2005 – Iulie 2005 Certificat de absolvire a CURSULUI POSTUNIVERSITAR de Psihopedagogie şi Metodică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) Aferente specializării postuniversitare în Psihopedagogie şi Metodică Pagina 4/15 . Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. Aplicaţie la nivelul României Academia de Studii Economice din Bucureşti.08.2009) Aferente specializării postuniversitare doctorale în Relaţii Economice Internaţionale Teza de doctorat cu titlul: Responsabilitatea socială corporativă şi performanţele companiilor multinaţionale.Perioada Calificarea / diploma obţinută Iunie 2010 Certificat de absolvire a CURSULUI POSTUNIVERSITAR de perfecţionare în „Managementul educaţiei la distanţă” din cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă (DID) (în curs de obţinere) Aferente specializării postuniversitare de perfecţionare în managementul educaţiei pentru învăţământul la distanţă Academia de Studii Economice din Bucureşti. specializarea Relaţii Economice Internaţionale (Ordinul MECI Nr. specializarea Comunicare de Afaceri în Limbi Străine – Master in Business Communication in Foreign Languages Aferente specializării postuniversitare masterale în Comunicare de Afaceri în Limbi Străine Lucrarea de disertaţie cu titlul: The Influence of Culture on Motivation Academia de Studii Economice din Bucureşti. Departamentul de Învăţământ la Distanţă (DID) – Instituţie de învăţământ superior Studii postuniversitare de perfecţionare Disciplinele principale studiate / competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţele profesionale dobândite Octombrie 2005 – Octombrie 2008 Diplomă de DOCTOR în Ştiinţe Economice. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale. 4698 din 14.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . Şcoala Doctorală – Instituţie de învăţământ superior Studii postuniversitare superioare (studii universitare avansate şi cercetare ştiinţifică în cadrul Şcolii Doctorale din ASE Bucureşti) Octombrie 2004 – Martie 2006 Diplomă de MASTER.

specializarea Economie Internaţională Aferente specializării universitare în Relaţii Economice Internaţionale – Traseul de Economie Internaţională Lucrarea de diplomă cu titlul: Etica în afacerile economice internaţionale: principii şi practică Academia de Studii Economice din Bucureşti.Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea / diploma obţinută Academia de Studii Economice din Bucureşti. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) – Instituţie de învăţământ superior Studii postuniversitare Octombrie 2000 – Septembrie 2004 Diplomă de ECONOMIST licenţiat. Greacă Pagina 5/15 . – Instituţie de Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute Română Engleză.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . Spaniolă. Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale – Instituţie de învăţământ superior Studii universitare Septembrie 1996 – Iunie 2000 Diplomă de BACALAUREAT (obţinută la Liceul teoretic Hermann Oberth) şi Atestat de Competenţă Profesională în Limba Spaniolă (obţinut la Liceul teoretic Miguel de Cervantes Saavedra) Aferente specializării liceale Matematică – Fizică – Spaniolă bilingv Liceul Miguel de Cervantes învăţământ preuniversitar Studii preuniversitare liceale Saavedra – Instituţie de Disciplinele principale studiate / competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Septembrie 1988 – Iunie 1996 Diplomă de absolvire a ciclului primar şi gimnazial Aferente specializării Spaniolă bilingv în cadrul ciclului primar şi gimnazial Liceul Miguel de Cervantes Saavedra învăţământ preuniversitar cu clasele I – XII Studii preuniversitare primare şi gimnaziale.

comunicativitate. creativitate. 2000). capacitate ridicată de analiză şi sinteză. simţ estetic nativ.2007). Capacitate de organizare şi coordonare.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . abilităţi de cercetare ştiinţifică (participare la simpozioane de specialitate organizate de CNMP şi vizite de studiu la universităţi şi centre de cercetare din străinătate). capacitate mare de învăţare şi asimilare (burse de cercetare doctorală obţinute în perioada 2005-2008). E-Views. Reuters Knowledge. receptivitate.Autoevaluare Nivel european (*) Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Scriere Participare Exprimare la Discurs oral scrisă conversaţie Limba Engleză Limba Spaniolă Limba Greacă Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator C2 experime C2 experime C2 experime C2 experime C2 experime ntat ntat ntat ntat ntat Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator C2 experime C2 experime C2 experime C2 experime C2 experime ntat ntat ntat ntat ntat Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator A1 elementa A1 elementa A1 elementa A1 elementa A1 elementa r r r r r (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de lucru în echipă puternic dezvoltat. Datastream. abilităţi de lider (Director adjunct al Programului de Master în Afaceri Internaţionale. MS-PowerPoint). Facultatea REI. Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Pagina 6/15 . disponibilitate de lucru 24/7. Aptitudini artistice în domeniul desenului şi al picturii. dinamism. Thomson One (curs de iniţiere în utilizarea bazelor de date Thomson Reuters oferit de reprezentanţii Thomson Reuters România – ianuarie 2009). flexibilitate. premiul I la Olimpiada Naţională de Limba Spaniolă. Permis de conducere categoria B. Utilizare aparatură birotică. iniţiativă. capacitate mare de concentrare. clasa a XII-a. utilizare baze de date internaţionale Thomson Reuters – 3000 Xtra. Internet. operare Microsoft Office (MS-Word. Operare PC pe sisteme de operare Windows. MS-Excel. comunicare şi negociere în limbi străine. ASE Bucureşti – începând din octombrie 2009). competenţe artistice în domeniul dansului sportiv (cursuri la Şcoala de dansuri Latino Time . adaptabilitate. Aptitudini de comunicare în limbi străine (certificate de competenţă lingvistică şi atestate naţionale şi internaţionale – limba engleză şi limba spaniolă.

din partea REI Octombrie 2009 – Prezent Director adjunct al programului de Internaţionale – ASE. a lucrărilor de disertaţie şi în cele ale sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti. din partea ASE.5/S/59184) Septembrie – Noiembrie 2010 Membru în comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale “The Future of Europe: The Economic and Financial Crisis Impact on the European Business Environment”. REI. ASE) Noiembrie 2009 Membru în comitetul de organizare al work-shop-ului „Metode de gestiune a riscurilor agropedoclimatice prin alternative de transfer”. Catedra REI Septembrie 2009 – Prezent Membru în Societatea Română de Economie (SOREC) Noiembrie 2007 – Prezent Membru în Centrul de Internaţionale (REI. 10 studenţi / an universitar) Iunie 2008 Responsabil de număr “The Romanian Economic Journal” – No. 27 (1/2008) Octombrie 2007 – Prezent Cadru didactic coordonator lucrări de licenţă (aprox. 30 studenţi / an universitar) Noiembrie 2006 Membru în comitetul de organizare al Conferinţei internaţionale “The Future of Europe: Challenges and Opportunities”. Catedra REI Iulie 2005 – Octombrie 2009 Secretar ştiinţific al programului de Master în Afaceri Internaţionale / Master în Tranzacţii Internaţionale – ASE. din partea REI Octombrie 2004 – Prezent Membru sau secretar ştiinţific în comisiile de susţinere a lucrărilor de licenţă.Data Informaţia Noiembrie 2010 – Prezent Bursă postdoctorală – Şcoala Postdoctorală (ASE Bucureşti).Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . Cercetări în Relaţii Economice Master în Afaceri Data Informaţia Data Informaţia Data Informaţia Data Informaţia Data Informaţia Data Informaţia Data Informaţia Data Informaţia Data Informaţia Data Informaţia Data Informaţia Pagina 7/15 . REI. în cadrul proiectului „Cercetări şi extensie privind managementul riscurilor agropedoclimatice prin derivate pe factori climatici” Octombrie 2009 – Prezent Cadru didactic coordonator lucrări de disertaţie (aprox. REI. Proiectul „Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” (cod POSDRU/89/1.

Referinţele pot fi furnizate la cerere.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . Data: Noiembrie 2010 Semnătura: Pagina 8/15 . Anexă Lista de lucrări.

. Filip Radu). România. ARTICOLE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE: The Evaluation System of Higher Education Personnel.LISTA DE LUCRĂRI: CĂRŢI PUBLICATE: Etică şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. 2010. Editura Economică. articol în curs de publicare în Metalurgia Internaţional – revistă cotată CNCSIS categoria A şi indexată ISI şi BDI: ISI Thomson Reuters – Thomson Scientific Master Journal List (Science Citation Index Expanded şi Journal Citation Reports/Science Edition). Drăgoi Mihaela Cristina. SCOPUS – ELSEVIER. Ionescu Ecaterina. Bucureşti. Albu Lucian Liviu.M. An Empirical Analysis on the Romanian Case (co-autori: Cărăgin Andreea Raluca. ISI Web of Knowledge – Regional Journal Expansion European Union 2010. - - Distribuţia regională a soluţiilor de depozitare existente şi necesare în România (co-autori: Drăgan Gabriela. Iamandi Irina-Eugenia. Voicu-Dorobanţu Roxana. Şercăianu Mihai). Anul (Year) XV. România. Editura Ştiinţifică F. Marinoiu Ana-Maria. Lupu Radu. România.R. Iordan Mioara. Neguţ Silviu. Chiciudean Anton Coriolan. Popa Ioan. România. 2008. Pagina 9/15 . Belu Mihaela. 2009. 2010. ISBN: 978-973-709-381-3. ISBN: 978-973-709-504-6.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . Bucureşti. ISBN: 978-606-505-291-8. Bucureşti. Editura Economică. 364 pagini. Chiciudean Alina. Constantin Laura-Gabriela. Iamandi Irina-Eugenia). (Fundaţia Metalurgia Română). Responsabilitatea socială corporativă în companiile multinaţionale (autor unic: Iamandi Irina-Eugenia). Editura ASE. Bucureşti. Iacoboaea Cristina. 352 pagini. EBSCO. ISSN: 1582-2214. The British Library etc. ProQuest.

indexată BDI. 2007. ISSN: 1454-4296. Special Issue (3-4). GESIS etc. articol publicat în Jurnalul Economic (The Romanian Economic Journal) (REJ) – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI: EconPapers-RePEc. Corporate Social Responsibility and Social Responsiveness in a Global Business Environment. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Numărul (No. SWETS Information Services. Editura ASE. INSPEC (IEE.pdf. Ulrich’s. Open JGate. Constantin Laura-Gabriela. CSA. DOAJ. Chiciudean Alina. Scirus. http://rejournal. ISSN: 1454-4296.pdf.us/e-library/transactions/economics/2008/27578.. 15-27. Editura ASE. Greece. Ulrich’s. Voicu-Dorobanţu Roxana). articol publicat în European Research Studies Journal (ERSJ) – revista organizaţiei ştiinţifice International Strategic Management Association. Greece.pdf. Piraeus. BL. ZMATH. http://www. Anul (Volume) XI. MD. June 2008. EI. ISSN: 1109-9526.eu/Portals/0/Arhiva/JE%2024 /JE%2024%20Voicu-Dorobantu %20Iamandi.. Numărul (Issue) 26 (4/2007). inclusă în SSRN (Social Science Research Network) şi în indexul EconLit (the electronic indexing and abstracting service of the American Economic Association) şi distribuită de EBSCO Publishing. articol publicat în Jurnalul Economic (The Romanian Economic Journal) (REJ) – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI: EconPapers-RePEc. IET). http://rejournal. http://rejournal. EBSCO. 167-178.pdf. Cărăgin Andreea Raluca. ISSN: 1108-2976. 99-122. Anul (Volume) X. pp. pp. SCOPUS. Editura ASE.eu/Portals/0/Arhiva/JE%2033/JE%2033%20-%20IAMANDI %20CONSTANTIN. ACM. Volume 5. DOAJ. Anul (Year) XIII. Iamandi Irina-Eugenia). DEST Database. Open JGate. SocioNet. România.php? option=com_docman&Itemid=154. Drăgoi Mihaela Cristina). GESIS etc. Editura ASE. Open JGate. Scirus. Iunie 2008. DOAJ. Numărul (Issue) 24 (2/2007). România. MATHSCINET of AMS.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . Septembrie 2010. http://rejournal.. Iamandi Irina-Eugenia. Scirus. pp. Scirus. articol publicat în Jurnalul Economic (The Romanian Economic Journal) (REJ) – Pagina 10/15 . IARAS etc. Editura WSEAS Press. Anul (Volume) X. The Case of Romania (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. DOAJ. NLG. ISSN: 1454-4296. ERSJ Printing House. Chiciudean Alina. ULRICH. Anul (Year) XII. GESIS etc. Open JGate.. Corporate Social Responsibility – Analysing Social and Financial Performance. SocioNet. ELP. Septembrie 2009. Decembrie 2007. Cazul României (co-autori: Cărăgin Andreea Raluca.eu/Portals/0/Arhiva/JE%2037/JE%2037-Cernat-Gruici%20et%20al. Open JGate. Instruments for Evaluating the Performance of Corporate Social Responsibility. articol publicat în WSEAS Transactions on Business and Economics (WSEAS – World Scientific and Engineering Academy and Society) – revistă indexată ISI/BDI: ISI Thomson Reuters (ISINET). 330-340. Ulrich’s. Editura ASE. Issue 6. DOAJ. Ulrich’s. România. Numărul (Issue) 27 (1/2008).ersj. Corupţia – un risc pentru România în Uniunea Europeană (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. USA. Bucureşti. http://rejournal.) 33 (3/2009). http://www. pp. A Comparative Theoretical Approach (autor unic: Iamandi IrinaEugenia). 19-30. SocioNet. Constantin Laura Gabriela). România.- - - - - - - - An Overview on the Romanian M&A Market during the Recent Financial Crisis (co-autori: Cernat-Gruici Bogdan. ISSN: 1454-4296. articol publicat în Jurnalul Economic (The Romanian Economic Journal) (REJ) – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI: EconPapers-RePEc.wseas. An Economic Analysis of the Romanian Healthcare System based on an European Comparative Approach (co-autori: Drăgoi Mihaela Cristina. Bucureşti. Numărul (No. Volume X. Athens. Ulrich’s. SocioNet. ELSEVIER Science Direct & ELSEVIER Bibliographic Database. Rolul organizaţiilor naţionale în sprijinirea misiunilor comerciale internaţionale. Addressing Socially Responsible Investments through Alternative Risk Transfer Solutions at International Level (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. pp. Iulie 2007. 61-93.eu/Portals/0/Arhiva/JE%2027/JE %2027%20-%20Iamandi%20Filip. SocioNet. MA. pp. Iamandi Irina-Eugenia). CSBA. 89-115.. articol publicat în Jurnalul Economic (The Romanian Economic Journal) (REJ) – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI: EconPapers-RePEc.. Infosys.eu/index.pdf. ISSN: 1454-4296. Constantin Laura-Gabriela).eu/Portals/0/Arhiva/JE %2026/JE%2026%20Caragin%20Iamandi. evaluată şi recunoscută/acceptată de JEL (Journal of Economic Literature). Filip Radu).) 37 (3/2010). GESIS etc. The Romanian Case (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. Ionescu Ecaterina. pp. GESIS etc. articol publicat în Jurnalul Economic (The Romanian Economic Journal) (REJ) – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI: EconPapers-RePEc. MATHEMATICAL REVIEWS of AMS.pdf. România. Scirus.

Analysing the Performance of Waste Management Companies in the Context of Sustainable Investments at the Global Level (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. Iamandi Irina-Eugenia). Numărul (Issue) 23 (1/2007). Constantin Laura-Gabriela. România. Oradea. Editura Cartea Studenţească. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. lucrarea va fi publicată (decembrie) în revista „Analele Universităţii din Oradea”. Iaşi. Editura Universităţii din Oradea. Scirus. Cernat-Gruici Bogdan). 2010. Ediţia a VI-a (2829. Ulrich’s. p. CD-ROM). Constantin LauraGabriela. 2010.05. 2010. 2010. Oradea. Mircea Asandului). şi publicată în volumul Conference Proceedings “European Integration – New Challenges” (CD-ROM).pdf. Constantin Laura-Gabriela).pdf. ISSN: 1454-4296. Empirical Evidence on the Relationship between Mergers & Acquisitions and the Romanian Stock Market (co-autori: Cernat-Gruici Bogdan. România. LUCRĂRI PREZENTATE ŞI PUBLICATE LA CONFERINŢE: A Complex Analysis of Corporate Social Responsibility Role within Public Relations Field (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei. pp. Editura - - - - Pagina 11/15 . 2010. ISSN: 122569 („Analele Universităţii din Oradea” – format tipărit).. Bucureşti. Copernicus). ICAAP.2010). 126-137.10. Vol. volumul conferinţei este indexat BDI: EBSCO Publishing (http://itchannel. ISBN: 978-973-703-550-9 (general). lucrare prezentată la Conferinţa internaţională a Facultăţii REI “Risks and Opportunities on the Emerging Markets” (18.2010). Joldeş Cosmin Silviu Raul. Bucureşti. 2010. Bucureşti. Anul (Volume) X. ISBN: 978-973-703-621-6. Alin Marius Andrieş. rezumat lucrare publicat în volumul Abstracts Proceedings “European Integration – New Challenges” (tipărit). III (Editori/coordonatori: Dinu Airinei.2010). lucrările conferinţei vor fi supuse spre evaluare şi indexare ISI – Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters şi publicate într-un număr special al „Analelor Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională ICEA-FAA 2010 – “The International Conference on Administration and Business” (04-05. Seria Ştiinţe Economice. Editura ASE. Editura ASE. Oradea.eu/Portals/0/Arhiva/JE%2023/JE%2023%20Iamandi. http://rejournal. România. România.ro/faasesiune/content/icea-faa-2010). GESIS etc. 2010. pp.05. Bucureşti. ISSN: 1582-5450 („Analele Universităţii din Oradea” – format electronic. 1955-1960. ISBN: 978-606-505-350-2. Carmen Pintilescu. România. Corporate Social Responsibility during the Economic Crisis. România. Tom XIX. pp. Editura Universităţii din Oradea. rezumat lucrare publicat în volumul Abstracts Proceedings “European Integration – New Challenges” (tipărit). http://steconomice. CEEOL. Editura Universităţii din Oradea. On the Risks and Opportunities Associated to Internet Banking Services in Romania (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. 2010. Iaşi. http://www. ISBN: 978-606-10-0149-1 (Conference Proceedings). 2010. SocioNet. şi publicată în GEBA 2010 Conference Proceedings. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei.ro/faasesiune/sites/default/files/ICEA_FAA_2010_final. 2010. România. Ediţia a IV-a (21-23. Seria Ştiinţe Economice – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI (RePEc. Oradea. Ulrich’s. 2010 – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI (RePEc. şi publicată în volumul Conference Proceedings “European Integration – New Challenges” (CD-ROM). Joldeş CosminSilviu-Raul). Oradea. DOAJ. Iunie 2007. Ediţia a VI-a (28-29. DOAJ şi EBSCO). Oradea. 1306-1310. Olesia Lupu. Constantin Laura-Gabriela. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională GEBA 2010 – “Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration”. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională „Integrarea europeană – Noi provocări” – “European Integration – New Challenges”. România. Bucureşti. Constantin Laura-Gabriela. ISSN: 1844-5519 (Abstract Proceedings). ISBN: 978-606-501-070-3. pp. România. DOAJ) sau în revista “Review of Economic and Business Studies” – revistă indexată BDI (RePEc. România.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI .itchannel. Facultatea de Ştiinţe Economice.06. 99. Joldeş Cosmin-Silviu-Raul). pp. România. The Case of the Romanian Companies (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia.ro/anale/. Mioara Borza.2010). 2010. România. pp.revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI: EconPapers-RePEc.uoradea. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională „Integrarea europeană – Noi provocări” – “European Integration – New Challenges”. 2010. Editura Universităţii din Oradea. 3-18. 285-293. România.2010).06. 261-270. Open JGate.

05.- - - - - - Universităţii din Oradea.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . Editura Universităţii din Oradea. from the Globalization and Post-Globalization Perspective”.wseas. Oradea. Modelling the Case of Romania (co-autori: Drăgoi Mihaela Cristina. lucrările conferinţei vor fi supuse spre evaluare şi indexare ISI – Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters. România. România. Ediţia a V-a (29-30. 2010 – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI (RePEc. Ediţia a XVI-a (07-08. România. Constantin Laura-Gabriela). România. România. ISSN: 1844-5519 (Abstract Proceedings). Stan Carmen Eleonora. Sibiu.05. I – Plenary Session. www. 2008. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională IECS 2010 – “17th International Economic Conference in Sibiu: The Economic World’ Destiny: Crisis and Globalization?”. Ediţia a IX-a (24-26. Editura Universităţii Ovidius din Constanţa. Iamandi Irina-Eugenia). Tom XIX.ro/anale/volume/2009/v1-international-relations-andeuropean-integration/26. Iamandi Irina-Eugenia). Editura WSEAS Press (Athens. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională IECS 2009 – “16th International Economic Conference in Sibiu: Industrial Revolutions. Oradea. Constantin Laura-Gabriela. Editura Universităţii din Oradea. şi publicată în volumul “Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics (MCBE `08) – Recent Advances in Computer Engineering.org/s/ovi/oviste. România.05. Tehnologie GIS în format proprietar. Constanţa. 175-180 – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI (RePEc şi DOAJ) şi pe CD-ROM-ul „Analele Universităţii din Oradea”. 2009. Drăgoi Mihaela Cristina.2010). 2010. Facultatea de Ştiinţe Economice. Chiciudean Alina. pp. Ionescu Ecaterina. Ediţia a XVI-a (24-25. Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu. Tom XVIII. 2010. 2010.repec. 2009. ISSN: 1582-9383. utilizată în evaluarea efectelor asupra mediului.2008). 160-166.2010). Volumul X. lucrările conferinţei vor fi supuse spre evaluare şi indexare ISI – Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters.org). 2010.05.uoradea. Joldeş Cosmin). Ediţia a XVII-a (13-14. 2009. 2010.pdf. Sibiu. România. 2009. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei. Editura Universităţii din Oradea. Iaşi. 1494-1499 – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI: RePEc (http://ideas. lucrarea va fi publicată (decembrie) în revista „Analele Universităţii din Oradea”. generate de deşeurile rezultate din activităţi de construcţii şi demolări (co-autori: Chiciudean Anton Coriolan.2009). Seria Ştiinţe Economice. Bucureşti. România.2009). ISSN: 122569 („Analele Universităţii din Oradea” – format tipărit). lucrare prezentată la Conferinţa internaţională „Probleme actuale ale economiei globale” – “Present Issues of Global Economy”. 2009. Cernat-Gruici Bogdan. pp. România. Oradea. România. ISBN: 978-606-10-0149-1 (Conference Proceedings). 2009. ISBN: 978-973-739-987-8. 91-96 şi pe CD- Pagina 12/15 . p.10. ISSN: 1582-5450. pp. 2010. An Analysis of the Catastrophe Bonds Market. Strategies for Successful Banking Collection in Romania (co-autori: Joldeş Cosmin Silviu Raul. România.html) şi DOAJ. Seria Ştiinţe Economice. Bucureşti. Iamandi Irina-Eugenia. Issue 1. A Series of Reference Books and Textbooks”. România. Iamandi IrinaEugenia). International Business and European Integration. 175-183. Chiciudean Alina. România. http://steconomice. Ediţia a VI-a (21-22. DOAJ şi EBSCO). pp. Strategies of Corporate Social Responsibility in the European Union (co-autori: Joldeş Cosmin. 2008. şi publicată în revista „Analele Universităţii din Oradea”. Constanţa. volumul conferinţei va fi un număr special al „Revistei Economice” – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI (RePEc). şi publicată în revista „Analele Universităţii Ovidius Constanţa”. Oradea. ISSN: 1582-5450 („Analele Universităţii din Oradea” – format electronic.uoradea. Economic and Social Determinants of Health. Sibiu. 2009.ro/anale/. Sibiu. 75. Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu. Greece. Vol. România. lucrare prezentată la Conferinţa ştiinţifică internaţională “9th WSEAS International Conference on Mathematics and Computers in Business and Economics” (MCBE `08).06. Constantin Laura-Gabriela). Tom XVIII. CD-ROM). ISBN: 978973-739-775-1.2008). lucrare prezentată la Conferinţa internaţională „Integrarea europeană – Noi provocări pentru economia României” – “European Integration – New Challenges for the Romanian Economy”. 2008. Iamandi Irina-Eugenia. pp. Seria Ştiinţe Economice. Modelling the Volatility of an Index (co-autori: Constantin Laura-Gabriela. Facultatea de Ştiinţe Economice. 2010. Oradea. lucrare prezentată la Simpozionul Internaţional „Sisteme Informaţionale Geografice”. Corporate Social Responsibility in Romania (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. http://steconomice. Seria Ştiinţe Economice. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei.

CSA. Implicaţiile noilor reglementări de mediu ale Uniunii Europene asupra strategiei energetice naţionale (co-autori: Filip Radu. Volumul II. ISTP® – Index to Scientific & Technical Proceedings®. A Comparative Approach (co-autori: Drăgoi Mihaela Cristina. Tg. ISTP/ISI Proceedings – Index to Scientific and Technical Proceedings.05. Ediţia a III-a (13. România. http://steconomice. ISBN: 978-960-6766-76-3. 15 pagini. România. 2008. 2008. ISSN: 1582-5450. 2008. 2008. 327-337 – revistă cotată CNCSIS categoria C. Cărăgin Andreea Raluca. MATHSCINET of AMS. Karlskrona (Suedia).ro/anale/volume/2008/v2-economy-and-businessadministration/121. ISSN: 1582-5450. Seria Ştiinţe Economice. 2008.pdf. Filip Radu. Seria Ştiinţe Economice. Romania. Nr. Polonia. Vol. MD. Drăgoi Mihaela Cristina). ISSHP/ISI Proceedings – Index to Social Sciences & Humanities Proceedings). Corporate Social Responsibility – Analysing Social and Financial Performance.2007). 1/2008. Iamandi Irina-Eugenia). 2008. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională „Creşterea economică în contextul extinderii Uniunii Europene” – “Economic Growth and E. 2008.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . Bucharest. România. Bucureşti.05.03. pp. II – Economy and Business Administration. şi publicată în revista „Analele Universităţii din Oradea”. ISSN: 1790-5109. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei. Ediţia a IV-a (30-31. EBSCO. 2008. ELSEVIER Science Direct & ELSEVIER Bibliographic Database. România. lucrare prezentată la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju” – “Private Higher Education in Poland and the European Union – Present State and Perspectives of Development” (1821. DEST Database. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei. România.2008). „Economie şi globalizare” – “Economics and Globalization” (23-24. SCOPUS. Târgu Jiu. Impactul modificărilor climatice globale asupra societăţii şi mediului în România” (22. 2007. ISBN: 978-606-505-065-5. Tom XVII. CSBA. 2008. Editura Academică Brâncuşi. IARAS. ISSN: 1790-5095. NLG etc. Bucureşti. Chiciudean Alina. DoPP. România. The Case of Romania (co-autori: Cărăgin Andreea Raluca. The Case of Romania (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. Drăgoi Mihaela Cristina). Bucureşti. Editura ASE. lucrare prezentată la cea de-a VII-a Conferinţă naţională „Modificările globale ale mediului. Belu Mihaela. EI. ELP. The Role of National Organizations in Supporting Trade Missions Abroad. pp. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice „Integrarea europeană – Noi provocări pentru economia României” – “European Integration – New Challenges for the Romanian Economy”. MATHEMATICAL REVIEWS of AMS. România.U. ISSHP® – Index to Social Sciences & Humanities Proceedings®. ISSN: 1842-4856.2008). Corporate Social Responsibility in the Romanian Banking Sector (co-autori: Joldeş Cosmin.11. 376-384.06. 2008 – publicaţii indexate ISI şi BDI: ISI Thomson Reuters (ISINET. GNLST. ULRICH. BL. Iamandi Irina-Eugenia). Gdynia (Polonia). State and Non-State Economic Tertiary Education in Romania. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională “The Future of Europe: Security and Economic Pagina 13/15 . Ediţia a IV-a. lucrare prezentată la Conferinţa ştiinţifică internaţională ECO-TREND 2007.2008).2008). şi publicată în revista „Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu”. Editura ASE. The Case of the Romanian Market (co-autori: Belu Mihaela. Editura WSEAS Press. COD CNCSIS: 718. Iamandi Irina-Eugenia. Bucureşti. România.- - - - - - - ROM-ul “Proceedings of the WSEAS International Conferences”. România. şi publicată în volumul “Conference Proceedings: Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy rozwoju”..2008). Iamandi Irina-Eugenia). Oradea. Tom XVII. 2008. 675-680. Bucureşti. extension process” (16-17. pp. lucrare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Catedrei REI „Procese economice globale” – “Global Economic Issues”. 2008. 668-673 – revistă cotată CNCSIS categoria B+ şi indexată BDI (RePEc şi DOAJ) şi pe CD-ROM-ul „Analele Universităţii din Oradea”. ZMATH. COD CNCSIS: 665. Gdynia. ACM. Cărăgin Andreea Raluca. Customer Relationship Marketing.06. http://www. Jiu. România. Editura Sowa Digital Printing House.worldses. Oradea. ISBN: 978-83-918369-4-1. Achiziţiile şi fuziunile: modalitate de pătrundere pe pieţele externe (co-autori: Belu Mihaela. Editura Universităţii din Oradea. Bucureşti. ISBN: 978-606505-099-0. 2008. 2008. 2007. Iamandi Irina-Eugenia). Editura Universităţii din Oradea.pdf. pp.org/books/2008/bucharest/mathematics-and-computers-in-businessand-economics. Iamandi Irina-Eugenia). pp. Facultatea de Ştiinţe Economice. IET).uoradea. INSPEC (IEE. 44-64. România. June 24-26. Oradea.

10 pagini. România. 2007. ISBN: 978-973-594-833-7. Familiei şi Protecţiei Sociale.11. România. Târgu Jiu. AMPOSDRU – Fondul Social European. Bucureşti. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei.11.E. Bucureşti. lucrare prezentată la Conferinţa internaţională “The Future of Europe: Challenges and Opportunities”.11. O analiză empirică a procesului de selectare a pieţelor externe. Bucureşti. ISBN: (10) 973-742-321-0. ISBN: 978-973-594-931-0. Ministerul Muncii. 2006. „Economie şi globalizare” – “Economics and Globalization” (24-25. România. Ion Gh. România. Ediţia a II-a (22-24.11. mai 2007 Responsabilitatea socială corporativă în contextul globalizării afacerilor – Proiectul de cercetare doctorală. Editura ASE. Voicu-Dorobanţu Roxana). Bucureşti. ISBN: 978-973-594-966-2. România. Corupţia – un risc pentru România în Uniunea Europeană (co-autori: Iamandi Irina-Eugenia. septembrie 2006.2007).06. Ediţia a III-a. Craiova. Reforma Uniunii Economice şi Monetare – despre soluţii şi pseudo-soluţii (coautori: Iamandi Irina-Eugenia. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei. România. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei. România. 2006. 10 pagini.dr. România. Chiciudean Alina). România. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei. România. Bucureşti. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Voicu-Dorobanţu Roxana). Ediţia a III-a. România. 10 pagini. 2007. Iamandi IrinaEugenia. Bucureşti. lucrare prezentată la Simpozionul Internaţional „Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei” (2324. 7 pagini. 2006. 18 pagini. 7 pagini.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI . PROIECTE ŞI RAPOARTE DE CERCETARE DOCTORALĂ: Responsabilitatea socială corporativă – Evaluarea implicării sociale a companiilor multinaţionale – Raportul final de cercetare doctorală. PARTICIPĂRI ÎN PROGRAME DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ: Bursier (cercetător) în proiectul de cercetare postdoctorală POSDRU/89/1.2007).univ. Editura Universitară Craiova. martie 2008 Responsabilitatea socială corporativă – Strategie de afaceri la nivel global – Raportul intermediar de cercetare doctorală. Bucureşti. 14 pagini.2006). Editura ASE. lucrare prezentată la Conferinţa ştiinţifică internaţională ECO-TREND 2006. „Economie şi globalizare” – “Economics and Globalization” (24-25. 2006. 2006. Editura Economică.06. lucrare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Concurenţă şi competitivitate în secolul XXI” (22. România. Craiova. ISBN: (10) 973-742-321-0.5/S/59184 (ASE Bucureşti. 2006. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara (U. şi publicată pe CD-ROM-ul conferinţei. Consideraţii privind etica în managementul organizaţiilor multinaţionale de afaceri (autor unic: Iamandi Irina-Eugenia).- - - - - - Development”. în parteneriat cu Universitatea Reading din Marea Britanie. 2007. (13) 978-973-742-321-1. ISBN: 973-594-833-8. Jora Octavian Dragomir). (13) 978-973-742-321-1. România. POS DRU 2007-2013 – Pagina 14/15 . 2006. Editura ASE. lucrare prezentată la Simpozionul anual al Catedrei REI „România şi integrarea în Uniunea Europeană: Primele lecţii” (14. Ediţia I (17-18. – Guvernul României. 2006. Bucureşti. Dealing with Corruption in South-Eastern Europe (co-autori: Cărăgin Andreea Raluca. 2006. Responsabilitatea socială corporativă – Abordare strategică de îmbunătăţire a performanţelor companiilor inter-naţionale.2006).2006). Editura Universitară Craiova. ISBN: 978-973-594-896-6. România.2006). lucrare prezentată la Conferinţa ştiinţifică internaţională ECO-TREND 2006. Bucureşti. Iamandi Irina-Eugenia. ISBN: 978-973-709-382-0. Progrese şi direcţii necesare de acţiune la nivel european (autor unic: Iamandi Irina-Eugenia).11. Şcoala Postdoctorală): Performanţă şi excelenţă în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România – proiect de cercetare postdoctorală (Manager de proiect: Prof. 2006. ROŞCA – ASE Bucureşti). Aplicaţie la nivelul unei IMM din România (co-autori: Cărăgin Andreea Raluca. Bucureşti. Târgu Jiu. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi coordonat de Academia de Studii Economice din Bucureşti. Editura ASE.2006).

Nr.300 RON (3. Gabriela DRĂGAN – ASE Bucureşti.Curriculum vitae Irina-Eugenia IAMANDI .09. – ANCS – CNMP – PNCDI 2 – Programul 4.dr.2007.univ. Valoare contract (numai de la bugetul de stat): 1.C. Rodica Milena ZAHARIA – ASE Bucureşti. O analiză diagnostic a evoluţiei deşeurilor provenite din construcţii şi demolări în mediul urban în contextul post aderării României la Uniunea Europeană – MADECON (Director de proiect: Prof.750.947 RON. Valoare contract (numai de la bugetul de stat): 1. Nr.11.dr. OIPOSDRU – ASE Bucureşti). Nr.09.dr. Valoare totală proiect cercetare postdoctorală: 18. Licitaţia 3 SCG. Valoare proiect (include şi alte surse atrase): 1.univ. Perioada de desfăşurare: septembrie 2007 – noiembrie 2010. Director implementare-dezvoltare în proiectul de cercetare: Managementul deşeurilor. Perioada de desfăşurare: septembrie 2007 – decembrie 2010.2007. Tineretului şi Sportului.5 RON.Ed. înregistrare contract: 91058/14.C. Pagina 15/15 . Consiliul pentru Implementarea Schemei Competitive de Granturi – CISCG şi Unitatea Tehnică pentru Implementarea Schemei Competitive de Granturi – UTSCG) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – Banca Mondială (BIRD – BM). Cercetării. Nr.232. Membru (cercetător) în proiectul de cercetare aplicativă şi extensie finanţat prin Schema Competitivă de Granturi (SCG) din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR): Cercetări şi extensie privind managementul riscurilor agropedoclimatice prin derivate pe factori climatici – proiect de cercetare internaţional (Director de proiect: Prof. Facultatea de REI). Perioadă implementare proiect cercetare postdoctorală: 36 luni (mai 2010 – aprilie 2013). „Parteneriate în domeniile prioritare”).102.000 Euro. Valoare finanţare bursier: 100. MADR: 200.840 RON finanţare nerambursabilă).075.C. – ANCS – CNMP – PNCDI 2 – Programul 4. „Parteneriate în domeniile prioritare”). Facultatea de REI).- - - Instrumente Structurale 2007-2013 – Ministerul Educaţiei.2010. Valoare totală proiect (include şi cofinanţare sau contribuţie in-kind): 250.000 Euro. Unitatea de Management a Proiectului „Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultură” – UMPMAKIS.09.univ.) – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) – şi condus şi monitorizat de Centrul Naţional de Management Programe (CNMP) (M. Proiect complex finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (M.2008. înregistrare proiect: 141628/AG 141989/11. Nr. Silviu NEGUŢ – ASE Bucureşti. Perioada de desfăşurare: noiembrie 2010 – martie 2013. Valoare finanţată prin SCG – MAKIS.400 RON net/lună*28 luni + 1.188 RON.Ed. Proiect finanţat de la bugetul de stat prin acordul de împrumut încheiat între România (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR şi Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA. înregistrare contract: 31082/14.C. 17. contract individual cercetare postdoctorală: 0504/01. Perioada de desfăşurare: septembrie 2008 – decembrie 2010. Proiect complex finanţat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării (M.700 RON net/lună*3 luni mobilitate).552.) – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) – şi condus şi monitorizat de Centrul Naţional de Management Programe (CNMP) (M. Membru în proiectul de cercetare: Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare în vederea creşterii competitivităţii universităţilor din România pe plan internaţional – CERACADCOMP (Director de proiect: Prof.147 RON (din care.656.Ed.Ed.5/S/59184. Facultatea de REI). contract proiect cercetare postdoctorală: POSDRU/89/1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful