Academia de Studii Economice din Bucureşti Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului

Diagrama ISHIKAWA

Autor:

........………………………………………………………………………...........CUPRINS CUPRINS……………………………………………………………………………2 INTRODUCERE……………………………………………………………………3 Ce este diagrama ISHIKAWA?……………………………………………………4 Când se utilizează diagrama ISHIKAWA?.14 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………15 2 ..10 SUMMARY........................6 Tipuri de diagrame cauză-efect……………………………………………………8 STUDIU DE CAZ………………………………………………………………….......5 Paşi în construirea unei diagrame os de peşte……………………………………...............

mai ales dacă opiniile membrilor sunt diferite privind cauza reală a problemei – diferite şi totuşi identificate corect.INTRODUCERE Rezolvarea problemelor apărute în activitatea unei echipe este deseori o provocare. să arăt unde şi când se foloseşte. Lucrarea de faţă este structurată pe mai multe capitole. dispecerat şi publicitate. Una din metodele de analiză a problemelor complexe care par a avea mai multe cauze interdependente este diagrama Ishikawa. În primele patru am încercat să definesc diagrama „os de peşte”. componentele. 3 . cum se construieşte o astfel de diagramă şi nu în ultimul rând tipurile existente. A fost abordată din patru puncte: achiziţionarea de automobile. Am ales această temă deoarece diagrama ISHIKAWA este una dintre cele mai folosite metode de identificare a cauzelor prin cunoaşterea problemei. În ultimul capitol am realizat un studiu de caz cu privire la intrarea pe piaţă a unei noi filiale a unei companii de taxi. recrutarea de şoferi. De aceea cu cât cunoaştem mai bine această metodă inventată de statisticianul Kaoru Ishikawa cu atât ne va fi mai uşor sa o utilizăm şi să o aplicăm ori de câte ori este nevoie. eficienţa acesteia fiind garantată.

Este numită şi . Această diagramă ilustrează cauzele principale şi secundare ale unui anumit efect (simptom).. fig. prin procesul de brainstorming şi este utilizată pentru identificarea cauzelor de bază ale unor probleme. apoi sunt înşirate cauzele.capul” peştelui. 4 .oaselor” şi împărţite pe categorii. Se realizează în grup. Cauzele suplimentare pot fi adăugate pe noi ramificaţii. iar cauzele posibile pot fi ierarhizate. problema ce trebuie rezolvată este notată în . Această funcţie explică de ce instrumentul de faţă este cunoscut şi sub denumirea de diagramă cauză-efect.1 Diagrama ISHIKAWA – structură Se recomandă utilizarea acesteia doar atunci când există o singură problemă. întrucât a fost dezvoltată de Kaoru Ishikawa sau ..diagrama Ishikawa”. de-a lungul . Într-o diagramă tipică de acest fel...diagrama os de peşte”.Ce este diagrama ISHIKAWA? Diagrama „os de peşte” este un instrument de analiză ce caracterizează un anumit procedeu. deoarece seamănă cu scheletul unui peşte.

Cuvinte cheie: Diagrama cauză-efect. analiza cauzei de bază. şi nu a simptomelor. diagrama Ishikawa. Descoperim legăturile importante dintre diferite variabile şi posibile cauze. care influenţează o problemă. Arătăm legăturile dintre factorii diverşi. Îndreptarea atenţiei către o problemă anume. diagrama ilustrează într-o manieră clară relaţiile dintre un anumit efect identificat şi cauzele potenţiale ale acestuia. Obiectivul principal al diagramei os de peşte este ilustrarea grafică a legăturii dintre un rezultat şi factorii ce au dus la apariţia acestuia. Îndreptăm atenţia echipei asupra cauzelor. Când se utilizează diagrama ISHIKAWA? Diagrama os de peşte poate fi folosită atunci când dorim să: Îndreptăm atenţia către o problemă anume. Identificarea zonelor cu informaţii insuficiente. Acest instrument are următoarele obiective principale: Determinarea cauzelor de bază ale unei probleme. fără a recurge la plângeri şi discuţii irelevante. Înţelegem mai bine cum funcţionează procesul respectiv. diagrama os de peşte.Astfel. Paşi în construirea unei diagrame os de peşte 5 . Înfăţişăm grafic diferitele teorii despre cauzele care ar putea sta la baza unei probleme.

Definiţi efectul pe înţelesul tuturor. de aceea. Pasul 2 – Folosiţi un tabel. şi-aşa mai departe Folosiţi definiţii operaţionale. Trebuie să hotărâţi ce abordare e optimă grupului dumneavoastră. În acest moment trebuie respectate următoarele reguli: Hotărâţi-vă asupra efectului pe care îl veţi examina. Acest lucru poate crea o atmosferă optimistă.Desenul arată ca un schelet de peşte şi. Nu uitaţi. membrii echipei se pot abate de la problemă. Totuşi. în partea dreaptă a diagramei. Diagrama cauză-efect poate ajuta la identificarea motivelor pentru care un procedeu nu se desfăşoară conform planului. diagrama este numită de multe ori diagrama os de peşte. probleme legate de lucru. apoi chenarul în care se va nota efectul. În cazul unui efect negativ. uneori e mai uşor ca participanţii să se concentreze asupra cauzelor unei probleme decât asupra unui rezultat excelent. care îi va încuraja pe participanţi. Metoda ajută la identificarea cauzelor de bază şi asigură înţelegerea generală a acestor cauze. Dacă unii au neclarităţi cu privire la scopul întâlnirii. problema nu va fi soluţionată. E de preferat să formulaţi efectul în termeni pozitivi. Efectele pot fi anumite caracteristici. în urma căruia au fost identificate cauzele unui rezultat nedorit. dacă este posibil. justificându-se şi dând vina pe cineva anume. obiective stabilite. va tinde să stimuleze mândria şi apartenenţa la zonele productive. Deşi trebuie să aveţi grijă ca un efect negativ să nu ducă la apariţia unor certuri. în funcţie de tema discutată. Toată lumea trebuie să înţeleagă această problemă şi procedeul/produsul despre care discutaţi. care se referă la un rezultat dorit. aşezat la vederea tuturor şi desenaţi şira spinării. un efect poate fi pozitiv (un obiectiv) sau negativ (o problemă). acest instrument este folosit pentru a nota pe scurt rezultatele procesului de brainstorming. o discuţie pe baza lucrurilor care nu merg cum trebuie poate stimula o atmosferă şi mai relaxată şi uneori creşte participarea grupului. Un efect pozitiv. De multe ori. Iată paşii în construirea şi analizarea unei diagrame cauză-efect: Pasul 1 – Identificaţi şi definiţi rezultatul ce trebuie analizat. Formulaţi problema şi notaţi-o într-un chenar. 6 .

printro linie diagonală. în partea stângă a chenarului ce conţine efectul. Scrieţi categoriile principale. Pasul 4 – Discutaţi despre fiecare cauză principală şi identificaţi ceilalţi factori secundari. Încadraţi fiecare categorie într-un chenar şi legaţi toate chenarele de săgeată. Acestea sunt denumirile principalelor ramificaţii ale diagramei şi vor deveni categorii. Stabiliţi cauzele sau categoriile principale. Pasul 3 – Identificaţi cauzele principale care au dus la apariţia efectului în discuţie. îndreptată spre dreapta. Ar trebui să folosiţi denumiri relevante pentru diagrama pe care o realizaţi. Încadraţi descrierea efectului într-un chenar. în dreptul cărora vor putea fi listate alte cauze posibile. 7 . altele dedesubt. care pot avea legătură cu efectul. Identificaţi cât de multe cauze şi notaţi-le ca subcategorii. Aceasta este şira spinării.- Desenaţi o săgeată orizontală. unele deasupra săgeţii. alese de echipa dumneavoastră. în dreptul ramificaţiilor principale. Scrieţi în dreapta săgeţii o descriere scurtă a efectului sau rezultatului. în dreptul cărora veţi putea trece multe alte subcategorii.

Pasul 5 – Identificaţi treptat tot mai multe cauze şi aşezaţi-le în dreptul subcategoriilor.echilibrul” diagramei şi verificaţi detaliile comune mai multor categorii.- Fiecare cauză trebuie descrisă în detaliu. O categorie cu multe subramificaţii poate denota nevoia de analiză suplimentară. s-ar putea să trebuiască să le combinaţi într-o singură categorie. S-ar putea să trebuiască să împărţiţi diagrama în câteva mai mici.. Căutaţi cauzele care se repetă. Tipuri de diagrame cauză-efect 1) Diagrama cauză-efect 5M – structura osoasă de bază include: Maşini Mână de lucru Metode Materiale Mentenanţă 8 . Întrucât diagramele cauză-efect ajută la identificarea cauzelor posibile. în cazul în care o categorie are prea multe subcategorii. Analiza ajută la identificarea acelor cauze care necesită cercetări suplimentare. notaţi-o în dreptul fiecăreia. E posibil ca acestea să fie cauzele de bază. astfel încât să puteţi măsura efectele schimbărilor pe care le puneţi în aplicare. Examinaţi . Puteţi face acest lucru punând o serie de întrebări care încep cu De ce… ?. Vedeţi ce poate fi măsurat în cazul fiecărei cauze. Dacă mai multe ramificaţii principale au doar câteva subramificaţii. Dacă o cauză secundară determină mai multe cauze principale. O categorie principală cu doar câteva cauze specifice poate denota nevoia de identificare a altor cauze. Oricare dintre cauzele principale poate fi retranscrisă ca efect. aţi putea folosi analiza Pareto pentru a decide cauzele ce vor fi studiate mai întâi. Pasul 6 – Analizaţi diagrama.

atunci se identifică sub-procese sau etape ale procesului care vor fi analizate separat. se identifică astfel cauzele cheie. în cadrul fiecărei etape / sub-proces se poate utiliza câte o diagramă 4M / 5M / 6M / 4P. Pentru domeniile extra-productive sunt considerate mai potrivite diagramele 4P: Politici Proceduri Personal Poziţie (amplasare) • • se utilizează atunci când problema de rezolvat nu poate fi localizată în cadrul unui singur departament / secţie / divizie se recomandă întâi întocmirea unei diagrame de proces în vederea identificării cauzelor potenţiale ale problemelor identificate în fiecare etapă a procesului • dacă procesul este prea mare pentru a putea fi considerat în ansamblu. în timp ce alţii adaugă o a şasea dimensiune. rezultând o diagramă 4M. cauzele majore identificate sunt tratate ulterior ca ramuri separate. recurgându-se la o analiză în detaliu a acestora 2) Diagrama cauză-efect de proces: 9 . care vor fi supuse unei analize ulterioare 3) Diagrama cauză-efect pentru analiză dispersională – este utilizată de obicei după elaborarea unei diagrame de tip 4M / 5M / 6M / 4P.Unii utilizatori omit mentenanţa. rezultând o diagramă 6M. Mama Natură.

Crystal CAR. 1. Pentru recrutarea şoferilor se va ţine cont de un interviu.Achizitionare automobile. atât noi cât şi second–hand unde se va ţine seama de raportul calitate – preţ. Odată ce datele problemei au fost stabilite firma trece la rezolvarea paşilor stabiliţi.STUDIU DE CAZ O firmă de taxiuri. aceştia vor fi angajaţi pe baza unui interviu care va urmări următoarele aspecte: capacitatea de comunicare cu posibilii clienţi.Soferii. recrutarea de şoferi . Pentru automobilele second – hand se vor urmări aspectele: • • • • • Anul de fabricaţie Uzura acestora Dotările Starea de funcţionare Confortul oferit clienţilor Pe lângă strictul necesar de automobile se vor achiziţiona şi maşini de rezervă în cazul stricării sau indisponibilităţii acestora. Având în vedere bugetul disponibil se vor achiziţiona automobile. 2. dispecerat şi publicitate. Acest interviu va avea la baza mai multe întrebări: Ce calificare şi ce experienţă are? 10 .efect ISHIKAWA Problema trebuie abordată în patru paşi : achiziţionare de automobile. orientarea acestora în oraş ( cunoaşterea zonei). Problema se studiază printr-o Diagrama cauză . Firma se angajează să respecte toate normele cu privire la funcţionarea acesteia potrivit legilor în vigoare. intră pe piaţa din Târgovişte cu o nouă filială.

Deoarece firma este noua pe piaţa din TGV se va apela la serviciile unei firme de publicitate care va promova imaginea ei.- Daca are atestatul luat în taximetrie? Cum poate fi contactat în cazul în care un alt şofer este indisponibil? Daca suferă de anumite boli care îi pot afecta capacitatea de conducere? Daca locuieşte în zona unde îşi va desfăşura activitatea sau cât de bine cunoaşte zona de Daca sunt de acord să lucreze pe timp de noapte? 3. În primul rând se va închiria un spaţiu pentru desfăşurarea activităţii. 11 .Dispecerat.Publicitate.Capacitatea de comunicare? . 4.Daca a mai profesat in domeniu? . Dispecerii vor fi aleşi pe baza unui interviu: .Disponibilitatea acestora? Se va stabili de comun acord unda de frecvenţă pe care se va comunica. Se va ţine cont ca spaţiul activitate? să fie suficient de mare pentru amplasarea tuturor aparaturilor electronice necesare unei bune desfăşurări a activităţii.

12 .

13 .

It is considered one of the seven basic tools of quality management. Causes in the diagram are often categorized such as to the 4M’s: Machine Method Material Man Power The cause-and-effect diagram can be used by individuals or teams. Ishikawa diagrams were proposed by Kaoru Ishikawa in the 1940’s and it was first used in the 1960’s.SUMMARY Ishikawa diagram (also called fishbone diagram or cause and effect diagrams) are diagrams that show the causes of a certain event. probably most effectively by a group. A typical utilization is the drawing of a diagram on a 14 .

The team assists by making suggestions and eventually.wikipedia.blackboard by a team leader. BIBLIOGRAFIE 1) Tehnici si instrumente utilizate in managementul calitatii: Olaru. Lefter. the entire cause and effect diagram is filled out.deklausen.wordpress.org/wiki/Ishikawa 15 .com 4) http://en. Marieta . Viorel 2) http://www. Alexandru . Isaic-Maniu.ro 3) http://blogideologic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful