INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

CUPRINS
CUPRINS....................................................................................................................................1 INTRODUCERE........................................................................................................................3 Cap.1 Elemente de bază ale AutoCAD – ului.........................................................................4 1.1Deschiderea sesiunii de lucru.........................................................................................4 1.2Prezentarea ecranului de desenare.................................................................................6 1.3Introducerea comenzilor.................................................................................................8 1.4Sisteme de coordonate....................................................................................................9 1.5Introducerea datelor.....................................................................................................10 1.6Închiderea sesiunii de lucru..........................................................................................12 Cap.2 Comenzi de iniţializare şi ajutoare grafice................................................................14 2.1. Comanda GRID..........................................................................................................14 2.2.Comanda ORTHO.......................................................................................................15 2.3.Comanda OSNAP.......................................................................................................15 2.4.Comanda LIMITS.......................................................................................................17 2.5.Comanda PAN............................................................................................................17 2.6.Comanda REDRAW...................................................................................................18 2.7.Comanda SNAP..........................................................................................................18 2.8.Comanda UCS.............................................................................................................19 2.9.Comanda VIEW..........................................................................................................20 2.10.Comanda VIEWERS.................................................................................................21 2.11.Comanda ZOOM.......................................................................................................22 2.12.Comanda UNITS.......................................................................................................23 Cap.3 Comenzi de desenare....................................................................................................24 3.1. Comanda LINE..........................................................................................................25 3.2. Comanda CIRCLE.....................................................................................................27 3.3. Comanda XLINE (construction line).........................................................................28 3.4. Comanda MLINE (multiline).....................................................................................30 3.5. Comanda PLINE (polyline).......................................................................................31 3.6. Comanda ARC...........................................................................................................33 3.7. Comanda ELLIPSE ARC...........................................................................................36 3.8. Comanda ELLIPSE....................................................................................................37 3.9. Comanda DONUT.....................................................................................................38 *Diametrul median este de 31 mm....................................................................................39 3.10. Comanda RECTANGLE..........................................................................................39 3.11. Comanda POLYGON..............................................................................................40 3.12. Comanda TRACE....................................................................................................41 3.13. Comanda SPLINE....................................................................................................42 3.14. Comanda SKETCH..................................................................................................43

1

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3.15. Comanda POINT......................................................................................................44 Cap.4 Selectarea obiectelor.....................................................................................................45 Cap.5 Comenzi de editare a obiectelor..................................................................................50 5.1. Comanda ERASE.......................................................................................................51 5.2. Comanda COPY OBJECT.........................................................................................51 5.3. Comanda MIRROR....................................................................................................52 5.4. Comanda OFFSET.....................................................................................................53 5.5. Comanda ARRAY.....................................................................................................54 5.6. Comanda MOVE........................................................................................................57 5.7. Comanda ROTATE....................................................................................................58 5.8. Comanda SCALE.......................................................................................................58 5.9. Comanda TRIM.........................................................................................................59 5.10. Comanda EXTEND.................................................................................................60 5.11. Comanda BREAK....................................................................................................61 5.12. Comanda CHAMFER..............................................................................................62 5.13. Comanda FILLET....................................................................................................63 5.14. Comanda EXPLODE...............................................................................................64 5.15. Comanda LENGTHEN............................................................................................65 5.16. Comanda PEDIT......................................................................................................66 5.17. Comanda SPLINEDIT.............................................................................................68 5.18. Comanda DIVIDE....................................................................................................69 5.19. Comanda MEASURE..............................................................................................70 5.20. Comanda CHANGE.................................................................................................71 5.21. Comanda CHPROP..................................................................................................72 5.22. Comanda COLOR....................................................................................................73 5.23. Comanda LINETYPE..............................................................................................74 5.24. Comanda DIST.........................................................................................................75 5.25. Comanda AREA.......................................................................................................76 5.26. Comanda HATCH (BHATCH)................................................................................77 Cap.6 Înscrierea textelor.........................................................................................................81 Cap.7 Cotarea desenelor..........................................................................................................86 Cap.8 Lucrul cu straturi........................................................................................................110 Cap.9 Aplicaţii........................................................................................................................115 Anexă cu lista de comenzi AutoCAD...................................................................................151 Bibliografie..............................................................................................................................157

2

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

INTRODUCERE
Munca de proiectare a unui inginer nu mai poate fi concepută în afara calculatorului, indiferent de specializare reprezentările virtuale devenind limbajul curent de exprimare. Începând din faza conceptuală până la etapa de manufacturare, desenul în plan, dar mai ales modelarea solidelor sunt necesare în toate etapele de elaborare şi promovare a unui produs. Această lucrare propune cititorului iniţierea în mediul de programare asistată AutoCAD 2002 prin intermediul unor teme a căror rezolvare este prezentată pas cu pas, integrând treptat comenzile specifice, pentru temele finale fiind oferite numai sugestii generale de rezolvare. Datorită faptului că temele prezintă gradat majoritatea aspectelor legate de utilitarul AutoCAD 2002, acest curs poate fi de folos oricui doreşte să abordeze proiectarea asistată, atât de către începători cât şi de iniţiaţi, pentru care sunt prezentate informaţii legate de setări, variabile de sistem şi mod de lucru, pe tematici. Este de reţinut că, în general, utilizarea calculatorului în proiectare este o alegere care oferă aproape întotdeauna mai multe soluţii. De aceea, cititorii sunt invitaţi să găsească şi alte căi de rezolvare a temelor. Algoritmii prezentaţi sunt orientativi. Ei sunt doar structuri de bază care ajută la desăvârşirea temei.

3

introducerea comenzilor. pe iconul AutoCAD – figura1.1 Elemente de bază ale AutoCAD – ului Grafica pe calculator este un termen general care conţine orice disciplină sau activitate care foloseşte calculatoarele pentru a genera. . prelucra şi reprezenta imagini.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap.1 Deschiderea sesiunii de lucru Deschiderea sesiunii de lucru a sistemului AutoCAD este identică cu cea a oricărei aplicaţii care rulează sub sistemul de operare Windows.sisteme de coordonate. 1 2 CAD – Computer Aided Design (proiectarea asistată de calculator) CAM – Computer Aided Manufacturing (fabricare asistată de calculator) 3 CAE – Computer Aided Engineering (inginerie asistată de calculator) 4 .introducerea datelor. Ea este tehnologia esenţială a sistemelor CAD1/CAM2/CAE3. Programul AutoCAD este un produs al firmei AutoDesk şi este una dintre cele mai cunoscute şi răspândite aplicaţii CAD pentru calculatoare personale. Aceasta constă din aplicarea unui dublu click pe butonul din stânga mouse-ului. . .închiderea sesiunii de lucru. În urma acestei comenzi. . . 1. Acest capitol are ca scop familiarizarea utilizatorului cu sistemul AutoCAD. oferindu-i o privire de ansamblu asupra tehnicilor de utilizare şi a performanţelor acestui sistem.prezentarea ecranului de desenare. În acest sens sunt prezentate elementele de bază ale sistemului AutoCAD: .deschiderea sesiunii de lucru.1.2. pe ecranul calculatorului va apare imaginea din figura1.

1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Icon AutoCAD Fig.2 Fereastra deschiderii sesiunii de lucru 5 .1 Iconul sistemului AutoCAD Desen nou Desen existent Fig.1.

din fereastra de deschidere a sesiunii de lucru se alege opţiunea Open drawings – figura 1. 1.1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD În cazul în care se doreşte deschiderea unei noi sesiunii de desenare . 6 .3 Ecranul de desenare Elementele ecranului de desenare din figura 1. Dacă se doreşte continuarea unui desen anterior.2 Prezentarea ecranului de desenare Meniuri Meniuri Zona de desenare Cursor grafic Sistemul de coordonate Linia de comandă Bara de stare Fig.3 sunt: . din fereastra deschiderii sesiunii de lucru se alege opţiunea Create drawings.meniurile – organizează funcţiile şi comenzile sistemului AutoCAD funcţie de acţiunile acestora. cu specificarea fişierului în care se află desenul dorit.bara de instrumente – pentru o apelare rapidă a comenzilor sistemului AutoCAD. . cu adoptarea sistemului de măsurare a dimensiunilor („English” – dacă se lucrează cu mărimi ale căror valori sunt în ”inch” sau în ”feet” sau Metric – dacă se lucrează cu mărimi ale căror valori sunt în ”m”).2.

Înlătură elemente selectate de pe un desen şi le plasează în memoria temporala (Clipboard) Windows Copy Paste Copie elementele selectate de pe un desen şi le plasează în memoria temporara (Clipboard) Windows Plasează conţinutul memoriei temporale în desenul curent Match Properties Undo. prin indicarea sistemului de coordonate curent şi a direcţiilor axelor de coordonate ale acestui sistem. . .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD .zona de desenare – zona reprezentării grafice. .bara de stare – oferă informaţii despre nivelul de interacţiune pus la dispoziţie de sistemul AutoCAD utilizatorului.sistemul de coordonate – oferă informaţii despre planul curent de desenare. Bara cu instrumente standard Pictograma New Nume Creează noi desene Utilizare Deschide desene existente Salvează desene activate Open Save Print Print preview Tipăreşte desenul curent Previzualizarea desenului curent Spelling Cut Verifică ortografia cuvintelor selectate sau a întregului desen.linia de comandă – prezintă ”dialogul” dintre sistemul AutoCAD şi utilizator. Redo Preia proprietăţile primului obiect selectat şi le impune obiectelor selectate anterior Reface secventa comenzilor din memoria tampon Launch Browser Osnap Încarcă internet-Explorer-ul cu web-site-ul AutoCAD-ului Legarea de obiecte UCS Distance Configurarea sistemul de coordonate Determină distanta între două puncte selectate Redraw View Aerial View Redesenează ecranul pentru al curaţi de obiecte temporale sau alte obiecte inutile Accesează fereastra Aerial View Named View Pan Oferă acces la comenzile viewport Mută desenul fără a schimba scara de afişare Zoom Zoom Window Măreşte sau micşorează scara de vizualizare Măreşte o parte din desen printr-o fereastra dreptunghiulară 7 . .cursorul grafic – indică poziţia curentă.

1.5.selectarea comenzii din Bara cu instrumente – figura 1. prin metodele următoare: . iar pentru a trasa o linie se selectează simbolul din figură printr-un click stânga al mouse-ului. Fig. De exemplu. dacă avem de desenat o linie. Fig.5 Selectarea comenzii LINE din Bara cu instrumente 8 . a). Selectarea comenzii din Meniu Din Meniu se selectează opţiunea Draw printr-un click stânga al mouse-ului.1.selectarea comenzii din Meniu – figura 1. .4 Selectarea comenzii ”LINE” din ”Meniu” b).5. .4.de la tastatură.3 Introducerea comenzilor Sistemul AutoCAD (AutoCAD 2000) permite utilizatorului introducerea comenzilor pentru desenare. În cazul considerat simbolul este cel din figura 1. după care se selectează comanda Line din această opţiune. Selectarea comenzii din Bara cu instrumente Pentru fiecare comandă AutoCAD pe bara cu instrumente există câte un simbol.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Zoom Previous Reintoarce desenul la vederea precedentă Help Accesează sistemul de asistenţă on line 1. putem proceda astfel.

centrelor cercurilor şi ale arcelor de cerc. Poziţia unui punct se stabileşte 9 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD c).6.1. aveţi următoarele posibilităţi de introducere a acestui punct: . AutoCAD-ul vă cere să precizaţi un punct.6 Selectarea comenzii LINE prin introducerea acesteia de la tastatură Aşa cum s-a procedat în cazul exemplului considerat se poate proceda în cazul tuturor comenzilor AutoCAD. axele de coordonate ale unei elipse şi altele. mijlocul şi sfârşitul liniilor.să-l indicaţi pe ecran cu ajutorul mouse-ului. După introducerea comenzii.4 Sisteme de coordonate Pentru realizarea unui desen în AutoCAD. 1. aveţi nevoie de o metodă sistematică de specificare a punctelor.să-i specificaţi coordonatele în linia de comandă. Fig. Când. Această comandă va apărea în ”Linia de comandă” în dreptul promptului ”command” – figura 1.Introducerea comenzii de la tastatură În acest caz utilizatorul trebuie să scrie denumirea comenzii cu ajutorul tastaturii. Aceste puncte pot defini începutul . utilizatorul trebuie să apese tasta Enter. pentru validarea acesteia. pentru realizarea unei comenzi. ATENŢIE: în cazul desenării în 2D nu este necesară indicarea coordonatei ”z”. AutoCAD utilizează un sistem de coordonate carteziene (rectangulare): OXYZ. Pentru introducerea punctelor. .

Acest sistem de coordonate este: UCS ( User Coordinate System). Pentru a putea desena aceste elemente geometrice simple. în cazul realizării unui desen se utilizează elemente geometrice (grafice) simple. ca de exemplu: linie.b. şi el este definit de utilizator prin specificarea originii şi prin orientarea dorită a axelor acestui sistem. în AutoCAD. vom utiliza un sistem de coordonate UCS. 1. AutoCAD permite utilizarea unui sistem de coordonate care să permită desenarea unor entităţi. Fig. 10 . pentru desenarea piesei din figura 1. având originea în punctul A şi direcţia axelor ca în figura 1. relativ la altele. De exemplu.1.a.7. arc de cerc.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD prin specificarea distanţei dintre acest punct şi originea sistemului de coordonate pe direcţia axelor acestui sistem. De exemplu.5 Introducerea datelor După cum se ştie. În cazul desenării în 2D.50). pe lângă comanda care descrie acest element este necesară şi introducerea unor puncte care definesc acel element. cerc.7. elipsă. AutoCAD utilizează sistemul de coordonate al lumii: WCS ( World Coordinate System).în cazul desenării unei linii este necesară introducerea coordonatelor punctului de început al liniei şi cele ale punctului de sfârşit al liniei respective. a. Atunci când avem de desenat o piesă mai complexă.7 b. poligon etc. care are punctul A(50.

Aceste coordonate se introduc de la tastatură. 0). Cele două elemente ale coordonatelor polare absolute se introduc de la tastatură. (50<-45) 11 .2) . Distanţa care trebuie introdusă este aceea de la originea sistemului de coordonate la punctul respectiv.-9) . Coordonatele carteziene absolute sunt raportate întotdeauna la origine (0. 0. În cazul valorilor pozitive nu este necesară introducerea semnului ”+”. . Coordonatele polare absolute determină poziţia unui punct raportată la originea sistemului de coordonate XOY. direcţia pozitivă a axei OX. şi anume: .în schimb pentru valorile negative este necesară introducerea semnului ”-” înaintea valorii respective. 1. Exemplu: (1. Introducerea datelor Pentru desenarea unei element geometric simplu se pot utiliza două tipuri de coordonate: . . există patru modalităţi de inroducere a punctelor sau a coordonatelor. iar unghiul care determină poziţia este unghiul dintre axa OX şi linia imaginară ce uneşte punctul respectiv cu originea sistemului de coordonate. fiind separate de o paranteză stânga ”<” fără spaţii (spaţiul în AutoCAD este considerat sfârşitul comenzii). Unghiurile pozitive sunt măsurate în sens trigonometric (în sens invers acelor de ceasornic) pornind de la poziţia valorii de zero grade. scriind valorile cotelor pentru cele trei axe ale sistemului de coordonate: X.5. Valorile introduse pot fi pozitive şi/sau negative.utilizarea coordonatelor absolute. Exemplu: (20<15) . (-5. în mod prestabilit. în AutoCAD.coordonate polare. se introduc doar valorile cotelor pentru axele X şi Y.introducerea directă a distanţei.1. Z. separate prin virgulă.-10).utilizarea coordonatelor relative. Y.coordonate carteziene. . .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru acest lucru. dar specificarea acestei poziţii se face printr-o distanţă şi un unghi.afişarea coordonatelor. În cazul în care punctul se află în planul XOY. (1. care este.

Afişarea coordonatelor Coordonatele pot fi vizualizate în fereastra de afişare a coordonatelor. Salvarea unui desen se poate face astfel: 12 . Utilizarea coordonatelor relative Coordonatele relative. nu mai sunt raportate faţă de originea sistemului de coordonate. Coordonatele relative sunt diferenţiate de cele absolute prin simbolul ”@” care precede valorile. acesta trebuie salvat în memoria calculatorului. ci faţă de ultimul punct desenat. 8 Fereastra de afişare a coordonatelor 1. 1. Exemplu: (@5. Introducerea directă a distanţelor Sistemul AutoCAD permite specificarea coordonatelor relative şi prin introducerea directă a distanţelor. Fig. faţă de cele absolute. care este plasată la capătul din stânga al barei de stare.6 Închiderea sesiunii de lucru După terminarea unui desen. 1. după care se poate trece la un alt desen sau se închide sesiunea de lucru.5.3.10) – pentru coordonate carteziene relative sau (@30<45) – pentru coordonate polare relative.5. Această metodă este mult mai directă şi poate fi aplicată atât în cazul coordonatelor carteziene cât şi în cazul coordonatelor polare.2. Se specifică un punct prin mutarea mouse-ului pentru a specifica direcţia şi se introduce distanţa la care va fi desenat următorul punct.4.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 1. Pentru utilizarea acestei metode este necesară activarea modului Ortho (direcţii ortogonale).5.1.

după care se apasă butonul SAVE din fereastra de dialog.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - în cazul unui desen nou.9. se poate face atât cu comanda SAVE cât şi cu comanda SAVE AS. care nu a mai fost salvat în memoria calculatorului. pe ecranul calculatorului apare o fereastră de dialog. astfel în căsuţa din partea de sus a ferestrei de dialog. 13 . din meniul FILE.1. în dreptul notaţiei SAVE IN să apară acest director. Pentru salvarea fişierului desen într-un director stabilit anterior. Astfel.9 Fereastra de dialog a comenzii SAVE AS După introducerea comenzii. figura 1. Fig. se caută acest director în coloana din stânga şi se face dublu click pe el cu ajutorul mouse-ului. care conţine o coloană cu directoare. iar în partea de jos sunt două linii: una pentru introducerea numelui fişierului curent şi alta pentru tipul de fişier. al cărui nume va fi înscris în dreptul notaţiei File name. acest director devine director curent şi în el se va face salvarea fişierului dorit.

pentru salvarea lui se introduce comanda SAVE. Cap.1. în urma căreia fişierul va fi salvat.2 Comenzi de iniţializare şi ajutoare grafice 2.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - în cazul unui desen deja existent în memoria calculatorului. În acest caz pe ecranul calculatorului nu mai apare nici o fereastră de dialog. Comanda GRID 14 .

2. De asemenea. . Aceste puncte sunt un mijloc de ajutor pentru desenare.ON/OFF – activează/dezactivează un mod grid definit. Comanda ORTHO are numai opţiunea activare sau dezactivare: Command: ORTHO ON/OFF<implicit>:modul ortho se activează (ON). Când este activ. .Comanda ORTHO Comanda ORTHO asigură forţarea deplasării cursorului după direcţii ortogonale. va fi afişat mesajul “Grid too dense to display” . Se specifică grila introducând comanda: Command: GRID Specify grid spacing (x) or [ON/OFF/Snap/Aspect]<implicit>:se selectează o opţiune Unde: . Această operaţie se poate face şi prin apăsarea tastei F7.3. 2. . relativ la reţeaua modului snap. pe care îl putem utiliza în acelaşi fel în care utilizăm liniile de pe o hârtie milimetrică. Deşi nu este necesar. egală pe cele două axe. respectiv dezactivează (OFF).grid spacing (x) – permite specificarea densităţii punctelor.Aspect – permite specificarea densităţii punctelor diferită pe cele două axe. AutoCAD nu poate afişa grila dacă punctele sunt prea apropiate unele de altele. uniform poziţionate. mulţi utilizatori experimentaţi ai AutoCAD-ului specifică spaţierea grilei egală cu rezoluţia SNAP sau un multiplu al acesteia.Snap – distanţele punctelor vor fi egale cu pasul de incrementare al modului snap. modul ORTHO face posibilă trasarea liniilor perpendiculare pe direcţiile orizontală şi verticală ale grilei snap.Comanda OSNAP 15 .2.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Comanda GRID creează o reţea rectangulară de puncte pe ecran. se poate activa/dezactiva modul ORTHO tastând F8.

endpoint. . înainte de utilizarea unei comenzi de desenare sau de editare.quadrant. Modurile object permit poziţionarea cursorului într-o anumită parte a unei entităţi sau într-un punct care este într-o relaţie spaţială specifică cu entitatea. .center. . . cu opţiunea Object Snap Din această căsuţă de dialog se pot selecta una din opţiunile: . 2. Fig.midpoint. 16 . .node.1 Fereastra de dialog Drafting Setting.nearest.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Folosind comanda OSNAP putem alege una sau mai multe setări pentru object snap. Dialogul decurge astfel: Command: OSNAP Apare fereastra de dialog Drafting Settings în care este selectată opţiunea Object Snap.

Specify upper right corner: specificaţi coordonatele colţului din dreapta sus .intersecţie aparentă. adică cele specificate de calculator <0. După introducerea comenzii LIMITS pe ecran va apare: Command: limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF]<0.0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD intersection. atât pentru spaţiul model cât şi pentru spaţiul hârtie.0000. dacă aceste coordonate nu coincid cu cele implicite afişate de către calculator. şi controlul verificării acestora.5.0000> după care apăsaţi tasta Enter. o limită stânga jos şi o alta dreapta sus. Nu există limită în direcţia axei Z. şi apăsaţi tasta Enter. Această comandă se poate introduce fie de la tastatură.Comanda PAN 17 . . Din fereastra de dialog se selectează opţiunile dorite cu care se va lucra pe tot parcursul desenului curent. tangent. .297.0000. 2.297. 2. perpendicular. astfel: Command: LIMITS fie din bara de meniuri din comanda FORMAT alegând subcomanda DRAWING LIMITS. Limitele desenului sunt exprimate ca o pereche de puncte în sistemul de coordonate WCS.0000>: Specify upper right corner<420.0.4. adică<420.Comanda LIMITS Folosirea comenzii LIMITS permite indicarea limitelor desenului curent.0000.0000>.0000>:……… Specify lower left corner: specificaţi coordonatele colţului din stânga jos sau aceste coordonate sunt implicite.none.0000.

Comanda REDRAW Comanda REDRAW redesenează entităţile vizibile din viewport-ul curent. acesta este localizat în cel mai apropiat nod al reţelei. de exemplu pentru îndepărtarea semnelor de marcaj ale punctelor. redesenarea imaginii pe ecran se realizează în mod automat. Localizarea punctelor în zona grafică este facilitată de o reţea rectangulară imaginară de puncte (care nu este afişată) şi de mecanismul de snap (localizare). fără a modifica factorul de mărire. 2.7.6. Pentru ieşirea din această operaţie se apasă tasta Enter sau Esc. Comanda are formatul: Command: PAN Şi pe ecran va apare o palmă cu ajutorul căreia se deplasează zona de vizualizare. Formatul comenzii este: 18 . Astfel putem să vedem detalii care erau în afara ecranului înaintea comenzii PAN. La deplasarea cursorului. După executarea unor comenzi AutoCAD. 2.Comanda SNAP Această comandă permite deplasarea controlată a cursorului în zona grafică.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Această comandă permite deplasarea ferestrei de vizualizare a desenului într-o nouă poziţie. Este apelată de utilizator ori de câte ori este necesară “curăţarea” ecranului şi reactualizarea imaginii afişate pe ecran. În acest scop se tastează REDRAW la prompt-ul AutoCAD-ului: Command: REDRAW sau este preluată din meniul ecran.

Comanda UCS Comanda UCS este una dintre cele mai importante comenzi AutoCAD care permite definirea.0.Snap spacing – stabileşte pasul de incrementare pentru modul de lucru snap.8. . 2. restaurarea şi ştergerea sistemelor de coordonate utilizator (User Coordinate System).Style – permite alegerea unuia dintre cele două stiluri ale grilei: standard şi izometric (care ajută la desenarea izometrică). De exemplu. . Când modul snap este activ.ON/OFF – permite activarea/dezactivarea modului de lucru snap.Rotate – permite rotaţia grilei SNAP cu un unghi dat în jurul unui punct de bază.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command:SNAP Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/rotate/Style/Type] <implicit>: se selectează o opţiune Unde: .Type – permite alegerea uneia dintre cele două moduri:polar sau grid. cuvântul snap apare în bara de stare. . . Formatul comenzii este: Command: UCS Current ucs name: World Enter an option[New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/ Del/Apply/?/World] <world>: se selectează o opţiune. Această operaţie se poate realiza şi prin apăsarea tastei F9. salvarea. dacă se selectează opţiunea New pe ecran va apare următoarea cerinţă: Specify origin of new UCS or [Zaxis/3point/Object/Face/View/X/Y/Z] <0. .Aspect – stabileşte pasul de deplasare a cursorului la o valoare diferită pe direcţiile X şi Y. Unde: 19 .0>:se specifică originea noului UCS sau una din celelalte opţiuni.

originea noului UCS şi direcţia axei X sunt fixate în funcţie de tipul obiectului selectat. se cere unghiul de rotaţie.9. Object – defineşte un nou UCS prin alinierea lui la un obiect existent pe care îl selectăm. Save – salvează UCS-ul curent sub un nume precizat de utilizator. conform tabelului 7. Face – la fel ca şi Object. dar pentru solide. Formatul comenzii este: Command: VIEW Pe ecran apare o fereastră de dialog. Prev – restaurează ultimul UCS. 3point – defineşte un nou UCS solicitând trei puncte: originea. World – determină setarea sistemului de coordonate al lumii WCS(World Coordinate System). 2. View – defineşte un nou UCS a cărui axă Z este paralelă cu direcţia curentă de vizualizare. Y. din [1]. se solicită numele UCS-ului care se doreşte a fi restaurat. punctele nu trebuie să fie pe aceeaşi linie.Comanda VIEW Comanda VIEW permite crearea. Z. Utilizarea comenzii VIEW reduce numărul de apelări repetate ale comenzilor ZOOM şi PAN şi duce la mărirea vitezei de lucru. X/Y/Z – rotesc UCS-ul curent în jurul axelor respective. ? – listează UCS-urile salvate. 20 . O vedere este o zonă a desenului căreia I s-a atribuit un nume. originea noului UCS coincide cu originea vechiului UCS. relativ la UCS-ul curent.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - - - - Zaxis – defineşte un nou UCS cu o origine diferită şi o nouă axă Z. Restore – restaurează un UCS salvat anterior.1. axa X pozitivă şi axa Y pozitivă. opţiunea este utilă pentru scrierea textelor după direcţii oblice. Del – şterge unul sau mai multe UCS-uri din lista UCS-urilor salvate. specificând pentru fiecare coordonatele originii şi axele X. salvarea şi restaurarea unor vederi ale desenului.

Cercurile şi arcele sunt desenate folosind mai mulţi vectori de lungime mică. în funcţie de factorul de scară stabilit pentru operaţia de zoom. Pentru regenerări mai rapide se poate stabili acest parametru la o 21 . Reversul constă în creşterea timpului necesar pentru regenerare. Valoarea implicită este 100 şi determină programul să-şi utilizeze algoritmul intern pentru calculul numărului optim de vectori pentru fiecare cerc sau arc. Cu cât se specifică mai mulţi vectori cu atât cercurile şi arcele se obţin cu mai multă acurateţe. astfel încât acesta să fie desenat cu acurateţe. Formatul comenzii este: Command: viewres Do you want fast zoom?<y>(Doriţioperaţii de zoom rapide?) Enter circle zoom percent(1-20000)<implicit>:se precizează o valoare. AutoCAD validează regenerarea rapidă a imaginilor afişate pe ecran. Dacă se răspunde cu Y la primul prompt.10. Comanda VIEWERS Acestă comandă controlează regenerarea rapidă în AutoCAD şi rezoluţia atât a cercurilor cât şi a arcelor. “Circle zoom percent” ne oferă controlul asupra preciziei cu care sunt desenate cercurile şi arcele pe ecranul grafic.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 2.

Comanda ZOOM Comanda ZOOM permite modificarea scării de vizualizare a desenului pentru a uşura. Cu ajutorul tastelor cu săgeţi dreptunghiul poate fi deplasat din nou. Se cere apoi : Modification or Height unde se va preciza : fie factorul de micşorare/mărire (urmat de X). Se va indica un punct printr-una din metodele cunoscute. . Pentru a încheia comanda se va apăsa de două ori tasta Enter. Cu Enter este fixat la mărimea aleasă. pe ecran apare totul: atât spaţiul afişat cât şi întregul desen. Folosind din nou tastele cu săgeţi . 2. Formatul comenzii este următorul: Command: ZOOM Specify corner of window.Dynamic – prin această opţiune. Prima comandă . enter a scale factor (nX or nXp). Unde: .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD valoare mai mică de 100. în acest fel. dată prin tastele cu săgeţi . duce la deplasarea acestui dreptunghi.Center – se cere centrul zonei ce va fi mărită/micşorată prin Center point. Peste ele este pus un dreptunghi trasat cu linie întreruptă care coincide cu zona afişată. ca de exemplu 2X. or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window]<real time>: se selectează o opţiune. iar pentru reprezentări ale curbelor care conţin arce cu acurateţe mai bună se poate preciza un parametru mai mare de 100. dreptunghiul poate fi mărit/micşorat. fie câte unităţi să fie prezentate pe înălţimea (Height) ecranului. fiecare cerând o modalitate diferită de specificare a amplificării şi porţiunii din desen ce trebuie afişată. Această comandă cuprinde mai multe opţiuni. care măreşte de două ori desenul.All – reface desenul asfel încât pe ecran să apară toate componentele acestuia. editarea lui. Pe ecran va apare zona 22 . Apăsând tasta Enter el este fixat în poziţia aleasă. .11.

dacă se alege acea variantă de ZOOM. Opţiunea XP este utilizată la scanarea desenului în spaţiul hârtie la pregătirea desenului pentru plotare. Deplasând/mărind dreptunghiul de încadrare prea mult. Decimal. Feet. Extents – ecranul va cuprinde desenul întreg.). Previous – prin această opţiune se va prezenta ecranul anterior stabilit cu ZOOM sau PAN. Milimeters. Scientific) utilizat şi a unităţii de măsură (Inches.5xp vederea din viewport-ul respectiv va fi redesenată în spaţiul hârtie cu un factor de scalare de 1:2. Second corner ale dreptunghiului care va mărgini ecranul. dacă se răspunde cu 0. Miles. Scale(nX/nXP) – introducând o valoare numerică urmată de X. deci consum de timp. 2. Dacă nu apare clepsidra. se cere dimensionarea spaţiului afişat. Engineering. 23 . va fi necesară regenerarea desenului. aceasta este considerată scara.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - - - - cuprinsă în dreptunghi. deci se va realiza coincidenţa spaţiului afişat cu cel efectiv. prin 5X se va cere mărimea de 5 ori a imaginii (scara 5:1). în stânga jos poate să apară un semn care aduce cu o clepsidră.5xp la prompt-ul comenzii: Command: ZOOM All/…/<nX/nXP>:0. Window – se cer punctele diagonal opuse (First corner:.12. Altfel spus. Repetarea acestei opţiuni prezintă ecrane anterioare. ea arată că. Fractional. indiferent de zona alocată. vederea plană rezultată va fi plotată la scara 1:2. De exemplu. Meters etc. în ordinea inversă. Când se plotează desnul din spaţiul hârtie în mărime naturală. Comanda UNITS Comanda UNITS se referă la stabilirea sistemului de măsurare (Arhitectural. De exemplu. viteza de execuţie a zooming-ului va fi mare. Aceasta acţionează asupra unui viewport modificându-l relativ la spaţiul hârtie.

Acest capitol îşi propune prezentarea comenzilor AutoCAD folosite pentru desenarea în două dimensiuni a acestor entităţi. Majoritatea acestor comenzi cer utilizatorului o serie de date care sunt necesare execuţiei comenzii: coordonate de puncte. 24 . Modurile de introducere a acestor date sunt descrise în cap. valori de parametrii. distanţe.1 Fereastra de dialog pentru comanda UNITS Cap.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Sistemul de măsurare Precizia Unitatea de măsură Fig.3 Comenzi de desenare Cu toate că AutoCAD este alcătuit dintr-un pachet de programe deosebit de complexe. valori de unghiuri. 2.1 [1]. entităţile fundamentale cu care el operează sunt create de câteva comenzi.

Pentru furnizarea punctelor de capăt ale segmentului se poate utiliza oricare dintre metodele disponibile pentru introducerea punctelor.75(primul punct al segmentului de dreaptă) To point: 175. segmentul de dreaptă. Fig. din meniul grafic DRAW – figura 3.3.158(al doilea punct al segmentului de dreaptă) To point: 245.pictograma comenzii LINE Un exemplu de utilizare a comenzii LINE este prezentat în continuare: Comand: LINE First point: 50.1 Meniul grafic DRAW 3. Dacă se introduce un punct în 2D.1. opţiunile fiind grupate pe submeniuri. Meniul derulant DRAW conţine comenzile de desenare. Opţiunile comenzii se introduc direct în linia de comandă. AutoCAD utilizează elevaţia curentă pentru componentă Z a punctului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Calea cea mai rapidă este de a selecta pictograma comenzii. .1.112(al treilea punct al segmentului de dreaptă) To point: enter 25 . Specificarea puctelor se poate face utilizând coordonate 2D sau 3D. Comanda LINE Cu ajutorul acestei comenzi desenăm entitatea de bază din AutoCAD. ori o combinaţie a lor.

În cazul în care cea mai recentă entitate este un arc.2 Exemplu de utilizare a comenzii LINE Se observă din exemplul dat că cererea “To point” se repetă. Dacă se răspunde cu “Space” sau “Enter” procesul de trasare al segmentului este încheiat. segmentul de dreaptă fiind tangent la arc şi în continuarea acestuia. la prompt-ul “To point” se răspunde în continuare cu coordonatele altor puncte. astfel încât. se va închide secvenţa de segmente de dreaptă prin unirea cu o linie a sfârşitului ultimului segment definit cu punctul specificat la începutul comenzii LINE. după aceea comanda LINE continuă în mod obişnuit cu cererea “To point:”. Dacă la cererea “From point” se răspunde cu “Space” sau “Enter”. Anularea ultimului segment de dreaptă desenat se face introducând u la prompt-ul “To point” . AutoCAD cere numai lungimea acestuia (Length of line: ).INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. Dacă se doreşte trasarea unor segmente de dreaptă înlănţuite. 26 . Dacă am desenat cel puţin două segmente de dreaptă.3. tastând c (close) la prompt-ul “To point” . sfârşitul acestuia defineşte punctul de plecare şi direcţia noului segment. atunci punctul de început al segmentului de dreaptă se consideră în punctul final al celei mai recente entităţi de tip Arc sau Line trasate. Dacă se tastează ENTER ca răspuns la promptul Specify first point aceasta face ca punctul de start al noului segment să fie identic cu punctul final al ultimului segment sau arc desenat.

dacă se introduc coordonatele unui punct acestea sunt atribuite. 4. în funcţie de elementele care se specifică: 1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3. Răspunsurile pentru cele 5 modalităţi de desenare a cercurilor în AutoCAD sunt: ~ Centru – Rază (figura 3. trei puncte. două puncte în care cercul să fie tangent la diferite entităţi şi raza cercului.a) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 78. centrului cercului. centrul şi diametrul cercului. implicit. două puncte diametral opuse.132 (coordonatele centrului cercului) diameter/ <radius>: 35 (raza cercului) ~ Centru – Diametru command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: se indică coordonatele centrului cercului Diameter/<radius>: d Diameter: 55 27 . centrul şi raza cercului. 3.2. 2.pictograma comenzii CIRCLE Formatul comenzii este următorul: Command: CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>: se selectează o opţiune. Comanda CIRCLE Această comandă este folosită pentru trasarea unui cerc utilizând una din următoarele 5 metode. 5. .3.

3 Cercuri desenate cu comanda CIRCLE c.c) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: TTR Enter Tangent spec: se selectează prima entitate de tangenţă Enter second Tangent spec: se selectează a doua entitate de tangenţă Radius: 30 3.b) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 3P first point: coordonatele primului punct second point: coordonatele celui de-al doilea punct third point: coordonatele celui de-al treilea punct ~ TTR ( Tangentă-Tangentă-Rază) (figura 3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD a. b. Fig.3.3.3. Comanda XLINE (construction line) 28 . 3. ~ 2P (două puncte) command: circle 3P/2P/TTR/<Circle point>: 2P First point on diameter: se dau coordonatele primului punct Second point on diameter: se dau coordonatele ceui de-al doilea punct ~ 3P (trei puncte) (figura 3.

Ang – trasează o dreaptă la un unghi dat. . .Hor – trasează o orizontală printr-un punct dat.Bisect – trasează bisectoarea unui unghi.pictograma comenzii XLINE Comand: XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: . .Ver – trasează o verticală printr-un punct dat.Offset – trasează o dreaptă paralelă la un obiect. Trough point Angle start Bisect Angle vertex Angle end 29 . . .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Această comandă este folosită pentru construirea unei drepte. .Point – trasează o dreaptă prin două puncte.

. Zero.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD distance Offset Object 3. în cadrul grosimii acesteia (Top.Scale – scalează grosimea multiliniei.Justification – determină poziţia punctelor de capăt ale segmentelor multiliniei. . Style = Standard Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: . 30 . faţă de grosimea implicită din fişierul de stiluri.pictograma comenzii MLine Command: Mline Current settings: Justification =Top. Bottom).4. Scale = 1. Comanda MLINE (multiline) Această comandă desenează o succesiune de linii multiple paralele.STyle – stabileşte stilul multiliniei. .

care va fi trasat în continuarea ultimului segment desenat. Width: grosimea poliniei. . h gt en L Next point Next point Start point Close Arc: deschide o sesiune de trasare a arcelor. compusă din segmente de dreaptă şi arce de cerc.00 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Start point: punctul de start. 31 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3.Angle – unghiul la centru al arcului CEnter – centrul arcului. cu opţiunile: . Length: lungimea următorului segment al poliniei. .pictograma comenzii PLine Command: Pline Specify start point: Current line-width is 0. Halfwidth: jumătatea lăţimii poliniei. .Line – deschide o sesiune de trasare a segmentelor de dreaptă. Next point: punctul următor. Comanda PLINE (polyline) Această comandă desenează o polilinie.5.Direction – direcţia tangentei în punctul de start al arcului.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - Radius – raza arcului. End point punctul final. Direction End point CEnter An gl e End point Second point Start point Ending width Starting width Fill off Fill on 32 . la trasarea arcului prin puncte. Second point: al doilea punct al arcului.

. . .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 3. punctul de start în punctul P şi unghiul alfa. punctul de start în punctul M şi punctul de sfârşit în punctul N. .arc de cerc cu centrul în punctul O.arc de cerc cu punctul de start în V şi punctul de sfârşit în S având raza cunoscută. .arc de cerc ce trece prin trei puncte (A. B. Comanda ARC Această comandă desenează un arc de cerc.pictograma comenzii ARC Command: ARC Specify start point or [Center]: A Specify second point or [Center/End]: B Specify end point of arc: C End point Start point Second point Command: ARC Specify start point or [Center]: c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: M 33 . . C).arc de cerc cu punctul de start în D şi punctul de sfârşit în E având direcţia cunoscută.arc de cerc cu centrul în punctul O.arc de cerc cu centrul în punctul O. punctul de start în punctul Q şi lungimea arcului L. .arc de cerc cu punctul de start în F şi punctul de sfârşit în G având unghiul cunoscut. Se pot trasa arce de cerc în mai multe moduri: .6.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: N Center Start point End point Command: ARC Specify start point or [Center]: c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: P Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a Specify included angle: alfa (450) Center Angle 45 ° Start point Command: ARC Specify start point or [Center]:c Specify center point of arc: O Specify start point of arc: M Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L Specify length of chord: lungime coardă 34 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Center

Start point

50

Command: ARC Specify start point or [Center]: D Specify second point or [Center/End]: e Specify end point of arc: E Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: d Specify tangent direction for the start point of arc: ……
Direction Start point

End point

Command: ARC Specify start point or [Center]: V Specify second point or [Center/End]: e Specify end point of arc: S Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: r Specify radius of arc: raza arcului

35

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Start point

R100

End point

3.7. Comanda ELLIPSE ARC Această comandă desenează arce de elipsă. - pictograma comenzii ELLIPSE ARC Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: _a Specify other end point of axis: B Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa Specify start angle or [Parameter]: P Specify end angle or [Parameter/Included angle]: M

36

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD
Start angle

Distance

Axis endpoint 2 End angle

Axis endpoint 1

3.8. Comanda ELLIPSE Această comandă desenează elipse. - pictograma comenzii ELLIPSE Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: A Specify other end point of axis: B Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa (20)
Distance

Axis endpoint A

Axis endpoint B

Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: c Specify center of ellipse: centrul elipsei Specify other end point of axis: D Specify distance to other axis or [Rotation]: distanţa (20)
37

20

pictograma comenzii DONUT 38 20 . Comanda DONUT Această comandă desenează cercuri cu grosime.9. Grosimea cercului este desenată „goală” sau „plină” dacă variabila de sistem FILL este ON sau OFF.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Distance Center Axis endpoint D Command: ELLIPSE Specify axis end point of ellipse or [Arc/Center]: E Specify other end point of axis: F Specify distance to other axis or [Rotation]: r Specify rotation around major axis: unghiul de rotaţie faţă de poziţia cercului a cărui proiecţie este elipsa (45) Axis endpoint E Axis endpoint F 3. .

Fillet – desenează un dreptunghi cu colţurile rotunjite cu o anumită rază.50>: 30 Specify outside diameter of donut <1. . .0>: specificaţi diametrul exterior al cercului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: DONUT Specify inside diameter of donut <0.Width – desenează un dreptunghi cu o anumită grosime a laturilor (grosimea liniilor cu care se trasează acel dreptunghi). . (valoarea implicită este 15) Specify center of donut or <Exit>: C Specify center of donut or <Exit>: enter/escape/backspace Exemplu: Command: donut Specify inside diameter of donut <0.10.5>: specificaţi diametrul interior al cercului.pictograma comenzii RECTANGLE Command: RECTANGLE Specify first corner point or [Chamfer/ Elevation/ Fillet/ Thickness/ Width]: specificaţi primul colţ (stânga jos) sau una din opţiuni Specify other corner point or [Dimensions]: specificaţi celălalt colţ (dreapta sus) sau dimensiunile Opţiuni: . .00>: 32 Specify center of donut or <exit>: P Specify center of donut or <exit>: enter *Diametrul median este de 31 mm Ø3 1 Center (P) 3. 39 . (valoarea implicită este 0.Elevation – elevaţia dreptunghiului. Comanda RECTANGLE Această comandă desenează un dreptunghi.Chamfer – desenează un dreptunghi cu colţurile teşite la o anumită valoare a teşiturii.5) Specify outside diameter of donut <1.

.00>: 0.11. Width – înălţimea dreptunghiului.pictograma comenzii RECTANGLE Command: POLYGON Enter number of side <4>: introduceţi numărul de laturi ale poligonului (numărul de laturi implicit este 4) Specify center of polygon or [Edge]: specificaţi centrul poligonului sau [latura] Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: introduceţi opţiunea [Înscris în cerc/Circumscris cercului] <implicit este Înscris> Specify radius of circle: specificaţi raza cercului 40 . Length – lungimea dreptunghiului.3 Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: A Specify other corner point or [Dimensions]: B 3. b.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . Comanda POLYGON Această comandă desenează poligoane regulate. Exemplu: Command: RECTANG Specify first corner point or Other corner B First corner A [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: w Specify line width for rectangles <0.Dimensions – dimensiunile dreptunghiului: a.

4 41 . dacă variabila de sistem FILL este ON.00>: 0.5>: specificaţi grosimea segmentelor <implicit 0.5> Specify start point: specificaţi punctul de start Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point: enter sau C (close) – dacă se construieşte un contur închis Exemplu: Command: trace Specify trace width <1. Comanda TRACE Această comandă trasează segmente de dreaptă. respectiv OFF. cu grosime Grosimea segmentelor este „goală” sau „plină”.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inscris in cerc Circumscris cercului R3 0 Center R30 Center 3.12. Command: TRACE Specify trace width <0.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify start point: A Specify next point: B Specify next point: C Specify next point: enter Start point A Next point B Next point C 3.13. cuadrică sau cubică. . 42 .Close – închide cuba spline.pictograma comenzii SPLINE Command: SPLINE Specify first point or [Obiect]: specificaţi primul punct sau [Obiectul] Specify next point: specificaţi următorul punct Specify next point or [Close/Fit tolerance]: specificaţi următorul punct Specify next point or [Close/Fit tolerance]: specificaţi următorul punct Specify next point: enter Specify start tangent: enter Specify end tangent: enter Opţiuni: . Comanda SPLINE Această comandă desenează o curbă spline.

Command: SKETCH Record increment <0.1>: mărimea segmentelor care compun linia Sketch. fără a ieşi din comandă.Fit tolerance – stabileşte toleranta de trecere a curbei prin punctele impuse. Quit – încheie comanda fără a păstra liniile temporare. Record – permanentizează liniile temporare. Opţiuni: Pen down – indică faptul că se trasează „peniţa este pe hârtie”. Pen eXit Quit Record Erase Connect . 43 . Comanda SKETCH Această comandă desenează linii de ruptută. Pen up – indică faptul că nu se trasează „peniţa este ridicată”. Next point First point 3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD . eXit – salvează liniile temporare.14. formate din segmente.

Modul cum va fi marcat punctul pe ecran este controlat de variabila de sistem PDMODE. Pdmode 2 3 4 Afişare pe ecran 44 . Connect – conectează capătul liniei temporare indicat.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - Erase – şterge liniile temporare din punctul indicat. Comanda POINT Această comandă desenează un punct. până la sfârşitul liniei trasate. până la sfârşitul ultimei linii trasate.15. Mărimea segmentelor de dreaptă: 10 3.

atunci când se cere selecţia.4 Selectarea obiectelor Comenzile de editare solicită. permiţând selectarea obiectelor individual. definirea ferestrei se face prin indicarea a două colţuri 45 . 4. lucru care se poate realiza în mai multe moduri fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap.1:  cu ajutorul unui pătrăţel selector. prin tastarea literei W. selectarea obiectelor. în general. mărimea selectorului se poate regla.  cu ajutorul unei ferestre (Window). care determină selectarea tuturor entităţilor aflate integral în interiorul ferestrei. prin comanda Pickbox sau din fereastra Selection a comenzii Options din meniul Tools. care este afişat automat.

adăugarea de obiecte selectate unei mulţimi de selecţie. se foloseşte selecţia de tip Window. prin opţiunea Previous – tastând litera P – care determină reluarea unei mulţimi de selecţie. prin opţiunea WPolygon – tastând literele WP – care selectează toate entităţile aflate în totalitate în interiorul unui contur poligonal convex. cât şi a obiectelor pe care le intersectează. prin opţiunea Undo – tastând litera U – care determină renunţarea la ultimul obiect selectat. o mulţime de selecţie include mai multe obiecte şi poate fi creată prin comenzile Select sau Group. se foloseşte selecţia de tip Crossing. din cadrul unei mulţimi de selecţie. după Remove. prin opţiunea Last – tastând litera L – indicând astfel ultimul obiect desenat. opposite corner (fereastra este indicată printr-un dreptunghi trasat cu linii continue). definirea ferestrei se face prin indicarea a două colţuri opuse (fereastra este indicată printr-un dreptunghi trasat cu linii întrerupte). prin tastarea literei C. invers. definit de vârfuri. prin opţiunea CPolygon – tastând literele CP – care selectează toate entităţile aflate integral sau parţial în interiorul unui contur poligonal convex. definit de vârfuri. fără să se specifice tipul selecţiei – în cazul în care cel de-al doilea punct este la dreapta primului. definind o fereastră prin două puncte indicate. deschisă. atât a obiectelor ce se află în totalitate în interiorul ferestrei. conturul de selecţie fiind o inie frântă. prin opţiunea Fence – tastând litera F – similară cu CPolygon. cu ajutorul unei ferestre închise (Crossing). prin opţiunea BOX – tastând literele BOX – care combină opţiunile Crossing şi Window.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD           opuse – first corner. prin opţiunea Remove – tastând litera R – care permite excluderea unor obiecte selectate. ceea ce determină selectarea. prin opţiunea Add – tastând litera A – care reia. 46 .

 prin opţiunea Single – tastând litera S – care permite selectarea unui singur obiect.  prin opţiunea AUto – tastând literele AU – care permite metoda implicită pentru selectarea obiectelor individuale (indicarea prin pătrăţel selector).  prin opţiunea Group – tastând litera G – care determină selectarea tuturor obiectelor dintr-un grup creat prin comanda Group. pentru alegerea tutror obiectelor dintr-o mulţime de selecţie.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD  prin opţiunea Multiple – tastând litera M – care determină programul AutoCAD să scaneze baza de date o singură dată.  prin opţiunea All – tastând literele ALL – care determină selectarea tuturor obiectelor desenate. Modul de selectare Selectare individuală Afişare Selectare Window 47 . dacă se selectează o poziţie pe care nu există nimic desenat. se trece automat la opţiunea Box.

Aceste grip –uri sunt selectori care apar. devenind roşii şi opace atunci când sunt selectate prin editare.1 Moduri de selectare a obiectelor Atunci când sunt selectate. 4. în vederea editării acestora. în poziţii specifice. Grip –urile apar ca nişte pătrăţele transparente.2. este cu ajutorul unor puncte de prindere numite grip –uri. obiectele sunt evidenţiate prin afişarea lor cu linie întreruptă. Selectarea unui 48 .4. atunci când mouse-ul se află deasupra lor. pe entităţile desenate. de culoare albastră. o dată cu selectarea acestora direct la promptul „Command:” (nici o comandă nu este activă) – fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Selectare Crossing Selectare WPolygon Selectare CPolygon Selectare Fence Fig. O altă posibilitate de selectare a obiectelor. respectiv verzi. fără a le selecta.

prin tragerea de un grip al acestuia.  modul Mirror – permite obţinerea simetricului obiectului selectat faţă de o dreaptă care trece prin grip-ul selectat. Cele cinci moduri de editare cu ajutorul grip-urilor acţionează astfel:  modul Stretch – permite deformarea obiectului selectat.4. Fig. mutare. în funcţie de alegerea utilizatorului) poate fi construită 49 .  modul Rotate – permite rotirea obiectului selectat în jurul gripului selectat. Trecerea între cele cinci moduri de editare a grip-urilor se face prin acţionarea tastelor <Enter> sau <Space>. rotire.  modul Scale – permite mărirea / micşorarea obiectului selectat în raport cu grip-ul selectat. scalare şi oglindire. Se pot selecta mai multe grip –uri ţinând apăsată tasta <Shift>.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD grip se ace prin punctare cu mouse-ul.2 Selectarea cu ajutorul grip-urilor Grip-urile permit modificarea obiectelor prin unul din cele cinci moduri specifice: deformare.  modul Move – permite deplasarea obiectului selectat cu un vector care porneşte din grip-ul selectat. O mulţime de selecţie ( o mulţime de obiecte care pot fi editate împreună sau separat.

5. 50 .m.4. Fig.metoda „verb/substantiv”. sau după aceasta.5 Comenzi de editare a obiectelor Comenzile de editare a obiectelor se referă la acele comenzi de modificare a obiectelor bidimensionale desenate în AutoCAD pot fi activate din meniul grafic Modify – fig. mărimea pătrăţelului selector Pickbox. mărimea şi culoarea grip-urilor şi alte proprietăţi privind selecţia pot fi modificate prin intermediul unei casete de dialog la care se poate ajunge din meniul Tools. fereastra Selection. Ordinea de selectare.3 Fereastra Selection Cap. – din meniul derulant cu acelaşi nume. comanda Options.1.a. la promptul Select objects: . din meniurile rapide care se deschid prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului ş.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD înainte de a se defini comanda care să i se aplice – metoda „substantiv/verb”.d.

2. Comanda COPY OBJECT Cu această comandă se pot realiza copii ale obiectelor deja desenate. . Fig.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Aceste comenzi acţionează asupra unui obiect sau asupra unei mulţimi de obiecte. selectate după metodele prezentate în capitolul precedent. . O parte dintre comenzile de editare sunt accesibile din meniul Modify.5.pictograma comenzii COPY OBJECT Command: COPY OBJECT Select objects: selectaţi obiectul de copiat Select objects: enter ( pentru a încheia selecţia) Specify base point of displacement. Comanda ERASE Cu această comandă se pot şterge obiectele desenate după selectare. or [Multiple]: specificaţi punctul de bază pentru sursă sau [Multiplu] 51 .1 Meniul grafic Modify 5.1.pictograma comenzii ERASE Command: ERASE Select objects: selectarea obiectului (entităţii) de şters Select objects: enter (pentru validarea comenzii) 5. împreună cu alte comenzi de desenare din AutoCAD.

pictograma comenzii MIRROR Command: MIRROR Select objects: selectaţi obiectele de oglindit. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). Specify second point of mirror line: specificaţi al doilea punct de pe linia de oglindire. Comanda MIRROR Cu această comandă se pot desena simetricele obiectelor selectate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify second point of displacement or <use first point as displacement> specificaţi punctul pentru copie Opţiunea Multiple se referă la „câte copii se doreşte să se facă pentru obiectul respectiv”.3. Delete source objects? [YES/NO] <N>: ştergeţi obiectul sursă? [Da/Nu] <N> Exemplu: 52 . . Exemplu: Inainte Dupa Punctul de baza Punctul secund 5. Specify first point of mirror line: specificaţi primul punct de pe linia de oglindire. în raport cu o dreaptă.

prin punctul.pictograma comenzii OFFSET Distance Desenarea unui obiect la o distanţă impusă Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <1. Comanda OFFSET Cu această comandă se poate desena un obiect de acelaşi tip cu cel selectat.4.00>: specificaţi distanţa sau [punctul] <1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte Dupa 5.00> : valoarea distanţei Select object to offset or [exit]: selectaţi obiectul sau [ieşiţi] Specify point on side to offset: specificaţi partea de care se va desena noul obiect Select object to offset or [exit]: enter (pentru ieşirea din comandă) Desenarea unui obiect printr-un punct dat Command: OFFSET Specify offset distance or [Through] <1.00>: specificaţi distanţa sau [punctul] <1.00>: t Punctul dat 53 . . sau la distanţa indicate.

5. sau figura 5. Comanda ARRAY Cu această comandă se pot crea copii multiple ale unui obiect.b. pentru multiplicare rectangulară.a. într-o reţea rectangulară sau polară.pictograma comenzii ARRAY Command: ARRAY ⇒ se deschide o casetă de dialog ca cea prezentată în figura 5. pentru multiplicare polară. .5.5. 54 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or [exit]: selectaţi obiectul sau [ieşiţi] Specify through point: specificaţi punctul în care se va desena noul obiect Select object to offset or [exit]: enter (pentru ieşirea din comandă) 5.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Fig.5.5.a Caseta de dialog a comenzii RECTANGULAR ARRAY

Fig.5.5.b Caseta de dialog a comenzii POLAR ARRAY 55

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

Copii multiple rectangulare (figura 5.6) Rows – număr de linii; Columns – număr de coloane; Row offset – distanţa dintre linii; Column offset – distanţa dintre coloane; Angle of array – direcţia de multiplicare. Exemplu: Să se realizeze 6 copii multiple (3 coloane şi 2 linii) ale obiectului dat, la distanţa de 20 mm, atât pe orizontală cât şi pe verticală.

20

Fig.5.6 Copii rectangulare (Rectangular Array)

Copii multiple polare (figura 5.7) Center point (X, Y) – centrul polar de multiplicare; Total numbers of items – numărul total de copii; Angle to fill – unghiul de umplere (unghiul pe care vor fi dispuse copiile) Exemplu: Să se realizeze 4 copii multiple dispuse pe un cerc cu diametrul de 25 mm, având centrul în punctul C.

56

20

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

5 Ø2

C

Fig.5.7 Copii polare (Polar Array)

5.6. Comanda MOVE Cu această comandă se mută obiectele selectate, prin translaţie, după un vector definit prin două puncte sau faţă de un punct prin coordonate relative. - pictograma comenzii MOVE Command: MOVE Select objects: selectaţi obiectele; Select objects: enter (pentru a încheia selecţia); Specify base point or displacement: specificaţi punctul de deplasare; Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: specificaţi punctul unde doriţi să mutaţi obiectul selectat.

Punctul de deplasare

Punctul nou

57

Inainte 30° Dupa Valoarea unghiului de rotire poate fi pozitiv sau negativ. Specify rotation angle or [Reference]: specificaţi unghiul de rotire sau [unghiul de referinţă] – valoare unghi.8. Prin scalare se înţelege mărirea sau micşorarea unui obiect sau a mai multor obiecte cu o scară dorită. în funcţie de sensul de rotire. dacă se doreşte rotirea obiectelor selectate în sensul acelor de ceasornic. în raport cu un punct.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. 5. Comanda ROTATE Cu această comandă se rotesc obiectele selectate. în plan. valoarea unghiului trebuie să fie negativă. Specify base point: specificaţi punctul faţă de care rotiţi obiectele selectate.pictograma comenzii ROTATE Command: ROTATE Select objects: selectaţi obiectele de rotit.pictograma comenzii SCALE 58 . iar dacă rotirea se face în sens trigonometric valoarea acelui unghi este pozitivă. Astfel. .7. în jurul unui punct. Comanda SCALE Cu această comandă se scalează obiectele selectate. . Select objects: enter (pentru a încheia selecţia).

atunci când obiectul selectat intersectează frontiera.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: SCALE Select objects: selectaţi obiectele. Specify base point: specificaţi punctul faţă de care scalaţi obiectele selectate. atunci când obiectul selectat nu intersectează frontiera. Edge – specifică modul de acţiune a comenzii. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia).select to extend or [Project/Edge/Undo]: selectaţi obiectele de tăiat sau [Project/Edge/Undo] Select objects to trim or shift . .select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter (pentru a încheia comanda) Opţiuni: Project – specifică modul de acţiune a comenzii. Comanda TRIM Cu această comandă se retează porţiuni ale obiectelor desenate. 5. Opţiuni pentru Edge: 59 . UCS – în planul orizontal al UCS – ului curent. View – în vederea curentă.9. Undo – anulează ultima acţiune de retezare. dincolo de o muchie tăietoare (frontieră). Select objects: enter (pentru a încheia selecţia).pictograma comenzii TRIM Command: TRIM Select cutting edges … Select objects: selectaţi obiectele. Select objects to trim or shift . Opţiuni pentru Project: None – în spaţiul tridimensional. Specify scale factor or [Reference]: scpecificaţi factorul de scară sau [Referinţa] Reference – permite scalarea faţă de o dimensiune de referinţă.

când acesta nu intersectează frontiera. Opţiuni pentru Project: None – extinde obiectele care intersectează frontiera în spaţiul tridimensional. No extend – nu retează obiectele.10. Select object to extendor shift – select to trim or [Project/Edge/Undo]: selectaţi obiectele de prelungit sau [Project/Edge/Undo] Select object to extendor shift – select to trim or [Project/Edge/Undo]: enter (pentru a încheia comanda) Opţiuni: Project – specifică modul de proiecţie prin care se extind obiectele.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Extend – retează obiectele până la intersecţia fictivă cu prelungirea frontierei. 60 . . Select objects: enter (pentru a încheia selecţia). Inainte Dupa 5.pictograma comenzii EXTEND Command: EXTEND Select boundary edges … Select objects: selectaţi obiectele. Comanda EXTEND Cu această comandă se extind porţiuni ale obiectelor desenate până la o frontieră aleasă. Undo – anulează ultima acţiune de extindere. Edge – controlează modul de extindere a obiectului.

. View – extinde obiectele care intersectează frontiera în vederea curentă. No extend – nu extinde obiectele. Specify second break point or [First point]: specificaţi al doilea punct de eliminare sau [specificaţi primul punct] – al doilea punct Command: BREAK Select object: selectaţi obiectul din care doriţi să eliminaţi o porţiune. Inainte Dupa 5. Opţiuni pentru Edge: Extend – extinde obiectele până la intersecţia fictivă cu prelungirea frontierei.pictograma comenzii BREAK Command: BREAK Select object: selectaţi obiectul din care doriţi să eliminaţi o porţiune.11.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD UCS – extinde obiectele care intersectează frontiera în planul orizontal al UCS – ului curent. Comanda BREAK Cu această comandă se elimină o porţiune din obiectul selectat sau îl separă în două părţi. Specify second break point or [First point]: specificaţi al doilea punct de eliminare sau [specificaţi primul punct] – f 61 .

62 . Specify second break point: specificaţi al doilea punct de eliminare. . Distance – se definesc distanţele de teşire (Dist1.50 – distanţele curente sunt Dist1 = 2. No trim – nu elimină acele segmente (deci. prin două distanţe sau printr-o distanţă şi un unghi. Angle – stabileşte unghiul de teşire.12. Opţiuni: Polyline – teşeşte toate colţurile unei polilinii. 5.5 mm Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Methoe]: selectaţi prima linie sau [Polilinia/Distanţa/Unghiul/Tăiere/Metoda].50 Dist2 = 2. Comanda CHAMFER Cu această comandă se realizează teşirea unui contur sau a unui colţ. liniile teşite vor fi păstrate intact şi v-a apărea şi teşitura) Method – controlează metoda de definire a teşiturii. Trim – controlează modul de afişare a teşiturii: Trim – elimină segmentele dintre intersecţia liniilor teşite şi punctele de unde începe teşitura.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify first break point: specificaţi primul punct de eliminare.pictograma comenzii CHAMFER Command: CHAMFER (Trim mode) Current chamfer Dist1 = 2. Dist2). Select second line: selectaţi a doua linie.5 mm şi Dist2 = 2.

Radius – se defineşte raza de racordare (rotunjire). 2 2 63 . Opţiuni: Polyline – rotunjeşte toate colţurile unei polilinii. Radius = 2. . Comanda FILLET Cu această comandă se realizează rotunjirea (racordarea) unui contur sau a unui colţ. liniile racordate vor fi păstrate intact şi v-a apărea şi racordarea). No trim – nu elimină acele segmente (deci.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte 2 Dupa 2 5. Trim – controlează modul de afişare al racordării: Trim – elimină segmentele dintre intersecţia liniilor racordate şi punctele de unde începe racordarea. Select second object: selectaţi al doilea obiect.13.pictograma comenzii FILLET Command: FILLET Current settings: Mode = Trim.50 Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: selectaţi primul obiect sau [Polilinia/Raza/Tăiere].

14. solide. regiuni – în obiectele componente. . reţele 3d. cote. Select objects: enter (pentru a încheia selecţia de obiecta şi pentru a se realiza comanda propriu-zisă). 64 . polilinii.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte Dupa Fara taiere Cu taiere R2 R2 5.pictograma comenzii EXPLODE Command: EXPLODE Select objects: selectaţi obiectele pe care vreţi să le explodaţi. Comanda EXPLODE Cu această comandă se explodează entităţile compuse – blocuri.

00>: introduceţi valoarea cu care se lungeşte obiectul sau valoarea unghiului cu care se modifică arcul. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. Comanda LENGTHEN Cu această comandă se modifică lungimea unui obiect sau unghiul unui arc. Specify new end point: specificaţi noul punct de sfârşit. 65 . c) Total : Specify total length or [Angle]: specificaţi lungimea totală sau [Unghiul]. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. d) DYnamic : Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii.00>: introduceţi procentajul cu care se modifică lungimea obiectului. b) Percent : Enter percentage length <100. Select an obiect to change or [Undo]: selectaţi obiectul de modificat sau anulaţi ultima modificare făcută.15.pictograma comenzii LENGTHEN Command: LENGTHEN Select an obiect or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: a) DElta : Enter delta length or [Angle] <0. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Select an obiect to change or [Undo]: enter (pentru încheierea comenzii.

66 . într-o polilinie. Comanda PEDIT Cu această comandă se pot edita polilinii 2D.16. . 3D sau reţele 3dmesh. Join – uneşte segmente de dreaptă şi arce de cerc alăturate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Width – uniformizează grosimea unei polilinii. Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo] : introduceţi o opţiune: Close – închide o polinie.pictograma comenzii PEDIT Command PEDIT Select polyline or [Multiple]: selectaţi polilinia sau [Multiplu].

OFF . astfel: ON – „potriveşte” segmentele de linie întrerupte între punctele de capăt ale poliliniei.editare punctelor de control (vertex) ale poliliniei. Edit vertex . curba trece prin toate vârfurile (punctele de capăt ale segmentelor componente ale poliliniei. Editarea punctelor de control (vertex) ale polinliniei se face prin opţiunile: 67 .„potriveşte” segmentele de linie întrerupte între vârfuri. Undo – anulează ultima operaţiei efectuată asupra poliliniei.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fit – desenează o curbă formată din arce de cerc. Ltype gen – controlează modul de desenare a poliliniilor compuse din linii întrerupte. Spline – desenează o curbă spline care trece prin capetele poliniei. Decurve – anulează efectul opţiunilor Fit sau Spline.

c. a. după schimbarea grosimii). eXit – determină ieşirea din sesiunea de editare vârfuri. Regen – regenerează polilinia (se foloseşte. b. printr-un segment de dreaptă. Go – declanşează executarea unei opţiuni de editare a vârfurilor.pictograma comenzii SPLINEDIT Command SPLINEDIT Select spline: selectaţi obiectul spline Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: 1) Fit data – modifică structura punctelor de control (vertex). Comanda SPLINEDIT Cu această comandă se poate edita un obiect Spline. Delete – şterge vârfuri.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD - Next – trece la vârful (vertex) următor. Close – închide o curbă deschisă sau realizează continuitatea curbei la capete. Break – permite ruperea poliliniei în două părţi. Previous – trece la vârful (vertex) precedent. Width – modifică grosimea pentru segmentul următor al poliliniei. f. Tangent – direcţia tangentei în punctul curent. de obicei. 68 .17. Purge – curăţă baza de date. d. Move – mută un vârf (vertex). 5. e. g. Add – adaugă vârfuri. Tangents – modifică tangentele de la capetele curbei. Open – reface starea dinaintea aplicării opţiunii Close. Insert – inserează un nou vârf (vertex). care va fi folosită la curbarea cu opţiunile Fit sau Spline. Move – mută vârfuri. Straighten – înlocuieşte porţiunea din polilinie dintre două puncte. .

b (block). Enter the number of segments or [Block]: introduceţi numărul de segmente pe care doriţi să le obţineţi – număr de la 2 la 32767. a. Enter the number of segments or [Block]: introduceţi numărul de segmente pe care doriţi să le obţineţi sau [Blocul] . Close. i.închide curba. Refine – reglează vârfurile. d.18. Undo – anulează ultima modificare. prin plasarea unor marcatori în punctele de diviziune. Weight – modifică densitatea vârfurilor. Add control point – măreşte numărul vârfurilor. Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniaţi blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] <Da>. rEverse – inversează direcţia curbei. Move vertex – mută vârfuri. toLerance – modifică abaterea de trecere a curbei prin vârf. 69 . Elevate order – măreşte gradul curbei spline. eXit – determină părăsirea opţiunii. c. 5. eXit – determină părăsirea opţiunii. Comanda DIVIDE Cu această comandă se împarte un obiect selectat într-un număr ales de părţi egale. Enter name of block insert: introduceţi numele blocului folosit ca marcator pentru divizare. b.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 2) 3) 4) 5) 6) h. Command : DIVIDE Select object to divide: selectaţi obiectul de divizat.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

5.19. Comanda MEASURE Această comandă are un efect similar cu comanda DIVIDE, în locul numărului de segmente de divizare, alegându-se lungimea acestora. Command : MEASURE Select object to measure: selectaţi obiectul de „măsurat”; Specify lenght of segment or [Block]: specificaţi lungimea segmentului sau [Blocul] – blocul (b); Align block with object? [Yes/No] <Y>: aliniaţi blocul cu obiectul de divizat [Da/Nu] <Da>; Specify lenght of segment: specificaţi lungimea segmentului (valoarea segmentelor). Exemplu: Command: Measure Select object to measure: se selectează cercul Specify lenght of segment or [Block]: b Align block with object? [Yes/No] <Y>: enter Specify lenght of segment: 2.5

70

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

5.20. Comanda CHANGE Această comandă are ca efect modificarea unor caracteristici ale obiectelor selectate. Command : CHANGE Select objects: selectaţi obiectul; Specify change point or [Properties]: specificaţi punctul faţă de carese schimbă proprietăţile obiectului sau [Proprietăţile]; Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ /Thickness]: introduceţi proprietăţile de schimbat [Culoare/Elevaţie/Strat/ /Tipul de linie/Scara liniei/Grosimea liniei/ Grosimea]. Change point: - modifică forma şi poziţia obiectului, în raport cu un punct ales M, astfel: - pentru un segment, se mută capătul cel mai apropiat de M, în M; - pentru un cerc, se modifică raza, astfel ca M să se situeze pe cerc; - pentru un bloc, se mută punctul de inserţie în M; - pentru un atribut, se schimbă textul şi stilul; - pentru un text, se schimbă stilul şi punctul de inserţie. Properties – modifică proprietăţile obiectului:
71

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD

-

Color – modifică culoarea; Elevation – modifică elevaţie; LAyer – modifică stratul; LType – modifică tipul de linie; ltScale – schimbă factorul de scară pentru linii; LWeight – modifică grosimea liniei; Thickness – modifică grosimea.

5.21. Comanda CHPROP Această comandă are ca efect schimbarea unor proprietăţi ale obiectelor selectate. Command : CHPROP Select objects: selectaţi obiectul; Select objects: enter (pentru încheierea selecţiei); Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ /Thickness]: introduceţi proprietăţile de schimbat [Culoare/Elevaţie/Strat/ /Tipul de linie/Scara liniei/Grosimea liniei/ Grosimea]. Properties – modifică proprietăţile obiectului: - Color – modifică culoarea; - Elevation – modifică elevaţie; - LAyer – modifică stratul; - LType – modifică tipul de linie; - ltScale – schimbă factorul de scară pentru linii; - LWeight – modifică grosimea liniei; - Thickness – modifică grosimea. Exemplu: Command: chprop Select objects: Specify opposite corner: 5 found Select objects: enter Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: lt Enter new linetype name <ByLayer>: phantom2 Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: enter
72

73 . Comanda COLOR Această comandă stabileşte culoarea pentru obiectele ce urmează a fi desenate. nume.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Inainte Dupa 5. Bylayer.22. În dreptul „Color” se poate introduce: număr. Byblock.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. 74 . În cazul în care se doreşte un tip de linie care nu există în această casetă. deschizându-se caseta de dialog următoare. După alegerea tipului de linie se apasă butonul „OK”. Comanda LINETYPE Această comandă defineşte tipurile de linie pentru obiectele ce urmează a fi desenate. şi se încarcă tipul de linie dorit. se apelează la „butonul” Load.23. În această casetă de dialog se află toate tipurile de linie din baza programului.

Delta Y = ……. . Delta X = …….. Angle in XY plane = ….pictograma comenzii DIST Command : DIST Specify first point: Specify second point: Distance = …..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5.... Comanda DIST Această comandă permite aflarea distanţei dintre două puncte.24.. Angle from XY plane = …. Delta Z = …… 75 .

pictograma comenzii AREA Command : AREA Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: specificaţi primul colţ sau [Obiectul/Adaugă/Scade]. Area = ……. .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5.88. Specify next corner point or ENTER for total: specificaţi colţul următor sau tastaţi ENTER pentru total.. Comanda AREA Această comandă permite aflarea ariei şi a perimetrului unui obiect.34 76 . Perimeter = …… Exemplu: Să se afle aria şi perimetrul pentagonului: A B E C D Command: area Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: A Specify next corner point or press ENTER for total: B Specify next corner point or press ENTER for total: C Specify next corner point or press ENTER for total: D Specify next corner point or press ENTER for total: E Specify next corner point or press ENTER for total: A Specify next corner point or press ENTER for total: enter Area = 2139.25. Perimeter = 176.

a şi b. Comanda HATCH (BHATCH) Pentru haşurarea suprafeţelor secţionate se pot folosi comenzile Bhatch sau Hatch.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 5. Câteva dintre modelele de haşură existente implicit sunt prezentate în figura 5.1.26.26.26.1. Fig.26.1. Modelul de haşură poate fi ales dintr-un set de modele sau poate fi creat de către utilizator.a Fig. care plasează un model de haşură într-o suprafaţă mărginită de un contur închis. Modificarea parametrilor unei haşuri deja existente se obţine cu ajutorul comenzii Hatchedit.b 77 .5.5.

2. Secţiunea Scale permite stabilirea distanţei dintre liniile de haşură. Secţiunea Angle permite stabilirea unghiului de înclinare a haşurii (valoarea 0 – zero. adică dacă se modifică poziţia unui vârf al frontierei haşura să se modifice sau nu după noua poziţie a vârfului respectiv.5. Secţiunea Swatch permite vizualizarea tipului de haşură selectat. coincide cu o înclinaţie a haşurii de 450).26. Secţiunea Select objects permite selectarea frontierelor zonei de haşurat. permite stabilirea parametrilor de haşurare.2 Comanda BHATCH.26. Secţiunea Pattern permite stabilirea tipului de haşură. Secţiunea Pick Points permite selectarea zonei de haşurare prin indicarea unui punct din interiorul acesteia. Secţiunea Composition permite realizarea sau nu a legăturii dintre frontierele zonei de haşurat şi haşura. 78 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. unul din cele prezentate anterior sau unul definit de utilizator. prin intermediul unei ferestre de dialog Boundary Hatch – figura 5.

Astfel.5. şi este stabilit cu ajutorul opţiunilor secţiunii Island detection style. dinspre exterior spre centru.26.stilul normal – se haşurează orice suprafaţă închisă. sunt selectate cele trei contururi sau este indicat un punct în interiorul zonei extreme.3).26. 79 . Outer şi Ignore. se obţine: .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Secţiunea Advance a ferestrei Boundary Hatch permite configurarea altor parametrii ai haşurii (figura 5. aceasta este încadrată de haşură. dacă este întâlnită o zonă cu text.3 Modul de abordare a „insulelor” întâlnite poate fi: Normal. dacă la definirea conturului de haşurat. Fig.

fără a accepta insulele ca obiecte de frontieră. . Secţiunea Island Detection Method permite activarea sau ignorarea „insulelor”. pentru a detecta frontierele.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD stilul outer – se haşurează doar prima suprafaţă închisă întâlnită. după care este parcursă frontiera întâlnită. Secţiunea Boundary set defineşte mulţimi de selecţie în cadrul cărora sunt analizate frontierele zonei de haşurat.stilul ignore – se haşurează toată suprafaţa din interiorul conturului extrem (ignoră frontierele interioare). dinspre exterior spre centru. programul examinează toate obiectele din vederea curentă. la indicarea zonei de haşurat prin selectarea unui punct interior. caz în care frontierele sunt căutate doar printre elementele mulţimii de selecţie. în sensul acelor de ceasornic. - 80 . Secţiunea Object type permite păstrarea în desen a frontierelor suprafeţelor haşurate – aceste frontiere pot fi reţinute ca polilinii sau regiuni. Opţiunea Ray Casting determină considerarea unei linii fictive între punctul specificat şi cel mai apropiat obiect. Pentru a se restrânge căutarea. Opţiunea Flood determină recunoaşterea insulelor. Un nou set de selecţie poate fi creat prin butonul New. În mod implicit. se pot folosi mulţimi de selecţie prestabilite.

Prin comanda Style se pot crea stiluri de text cu caracteristicile dorite. care pot fi salvate cu nume alese de utilizator. se pot folosi fonturi True Type (fişiere cu extensia „. Stilul implicit al AutoCAD este numit Standard.1Fereastra de dialog a comenzii Style Din fereastra de dialog a comenzii Style –figura 6.6 Înscrierea textelor Pentru a plasa un text în cadrul unui desen trebuie stabilite caracteristicile acestuia: fontul. pot fi stabilite următoarele caracteristici ale stilului de scriere: Style name – numele stilului. orientarea etc.6. înălţimea şi înclinarea caracterelor.1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. Aceste caracteristici sunt controlate prin comanda Style.ttp”) sau fonturi compilate AutoCAD 81 . Font name – numele fontului (forma literelor). Fig.

Width factor – factorul de lăţime. faţă de orizontală. valoarea 1. dar acestea vor fi compilate în prealabil prin comanda Compile. raportul dintre lăţimea caracterelor şi înălţimea acestora are. Specify rotation angle of text <0>: specificaţi unghiul de rotire al textului. respectiv îngustate.shx”). Specify height <valoare curentă>: specificaţi înălţimea textului.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD (fişiere cu extensia „. prin care se controlează proporţionalitatea caracterelor. pentru a le transforma în fonturi „.unghiul de înclinare a scrierii. implicit. Enter text: enter (pentru închiderea comenzii). iar pentru vizualizarea noului stil se apasă butonul Preview.shx”. Upside down – scrierea în oglindă. o valoare supraunitară sau subunitară va determina folosirea unor caractere lăţite. şi după stabilirea numelui şi caracteristicilor sale. Vertical – scriere pe verticală. Comanda Text Această comandă afişează promptul: Current text style: „stilul curent” Text height: „valoarea curentă” (Stilul textului curent Înălţimea textului) Specify start point of text or [Justify/Style]: specificaţi punctul de început al textului sau [Justify/Stil]. 1. de asemenea. înălţimea caracterelor va fi stabilită la inserarea textului. Pentru definirea unui stil nou de text. Oblique angle .pbf”). pot fi folosite fonturi PostScript (extensia „. se selectează butonul New al ferestrei de dialog Style. Height – înălţimea scrierii. valoarea zero a unghiului de înclinare caracterizează scrierea dreaptă. Scrierea unui text se face prin comenzile Text sau Mtext. se tastează enter pentru validarea textului. Backwards – scriere de la dreapta la stânga. dacă se fixează valoarea zero. se acţionează butonul Apply. un unghi pozitiv sau negativ determină înclinarea caracterelor spre dreapta. Opţiunile comenzii: 82 . respectiv spre stânga. Enter text: introduceţi textul dorit.

pentru a păstra proporţiile. Justify – oferă următoarele subopţiunii: . Command: Mtext Current text style: „stilul curent” Text height: „valoarea curentă” (Stilul textului curent Înălţimea textului) Specify first corner: specificaţi primul colţ. Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: specificaţi colţul opus sau [opţiuni]. bottom right) – permit alegerea marginilor textului: Top – superioară.Middle – centrează textul.Fit – potriveşte textul între două puncte. middle center. faţă de un punct ales. Height – înălţimea textului. BL. . dar modificând factorul de înălţime. BC. MR. TR. ML. Style – permite alegerea altui stil de scriere decât cel curent. b. se poate importa dintr-un editor de text sau se poate copia folosind memoria Clipboard. 83 . atât pe orizontală. întreg textul paragrafului fiind considerat ca o entitate. Opţiunile comenzii Mtext sunt: 1. prin procedee de tip Cut/Paste. faţă de un punct. care va fi centrul dreptunghiului în care se va încadra textul. Textul dorit se poate introduce direct de la tastatură. 2. Left – stânga.TL. . top center. păstrând înălţimea literelor.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD a. care schimbă şi înălţimea. precum si a punctelor de mijloc (Middle) şi de centru (Center). bottom center. BR (top left. bottom left. care va fi centrul liniei de bază a textului. middle right. într-un spaţiu definit de utilizator. MC. . spre deosebire de Align. middle left. prin indicarea unui punct. top right. Comanda Mtext Această comandă permite plasarea în desen a unui întreg paragraf de text. TC. .Center – centrează textul pe orizontală.Align – determină alinierea textului între două puncte alese de utilizator. Right – dreapta.Right – aliniază textul la dreapta. . cât şi pe verticală. Bottom – inferioară.

3.o linie de comenzi pentru formatarea textului.Exactly – exact. . care conţine: . Colţul opus Cu ajutorul acestei ferestre de dialog se pot introduce. Rotation – unghiul de rotaţie al textului.rtf”). pe lângă simbolurile uzuale (grade.o zonă pentru tastarea propriu-zisă a textului. dar şi prin importarea unor texte deja editate în alte fişiere (importul se face din fişiere cu extensia „. Colţul de start Scrierea textului se realizează prin intermediul unei ferestre Multiline text editor. φ) şi altele prin apăsarea butonului Symbol.At least – oarecare. 4. Line spacing – spaţiul dintre linii: . Combinaţia de taste 84 Simbolul . 6. Style – ca şi la comanda Text. 5.txt” şi „. plus/minus. . 2.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Justify – ca şi la comanda Text. Width – grosimea textului.

stil. Select an annotation object or [Undo]: enter (pentru închiderea comenzii) Comanda Properties permite înlocuirea şi altor proprietăţi (aliniere.) faţă de comanda Ddedit. Comanda Ddedit – permite înlocuirea caracterelor textului şi a unor proprietăţi ale acestuia. 85 . Command: Ddedit Select an annotation object or [Undo]: selectaţi obiectul (textul) de modificat sau [Anulare].INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD %%d %%p %%c Simbolul pentru grade (0) Simbolul pentru plus/minus (±) Simbolul pentru diametru (φ) Modificarea unui text se poate face prin comenzile Ddedit şi Properties. strat etc. ca rezultat al selecţiei apare caseta de dialog Multiline text editor.

40 20 A la 5 3 3 li lc 15 Ø5 R5 elc 86 20 . .1: .7 Cotarea desenelor Prin cotare se înţelege operaţia de înscriere a dimensiunilor formelor geometrice simple din care este alcătuită piesa.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. precum şi a celor care definesc poziţia reciprocă a acestora sau a pieselor componente ale unui ansamblu. .liniile ajutătoare (la).textul cotei (tc).extremităţile liniei de cotă (elc). . Elementele cotării sunt prezentate în figura 7.liniile de cotă (lc).liniile de indicaţie (li). .

Aceasta cuprinde o casetă de vizualizare a stilului curent de cotare şi un set de butoane pentru: crearea unui nou stil de cotare..1 Elementele cotării Programul AutoCAD lucrează cu trei categorii de cote. se pot folosi comenzile: . . 87 .2. .DIM – deschide o sesiune de cotare. .Dimassoc = 1 – cote „nonasociative”. săgeata etc. controlate prin variabila de sistem Dimassoc: . grupează elementele componente ale cotei într-o singură entitate. Definirea şi/sau modificarea unui stil de cotare se poate realiza prin comanda Dimstyle. pentru compararea unui stil de cotare etc. după care se revine la promptul Command. prin selectarea lor împreună. există o legătură dinamică între obiectul cotat şi cotă. din care se iese doar prin acţionarea tastei <ESC>. care afişează fereastra Dimension Style Manager.Dimassoc = 2 – cote „asociative”.DIM1 – permite trasarea unei singure cote.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.Qdim – permite cotarea rapidă a unor obiecte. figura 7. .7. Pentru a cota un desen realizat în AutoCAD. sunt alcătuite din entităţi individuale: textul cotei. linia de cotă. modificarea obiectului nu conduce şi la modificarea automată a cotei. pentru modificarea unui stil de cotare deja existent. liniile ajutătoare.Dimassoc = 0 – cote „explodate”. Pentru a controla aspectul cotelor. modificarea obiectului conduce automat la modificarea corespunzătoare a cotei. care cuprind informaţii referitoare la elementele cotării. AutoCAD foloseşte stiluri de cotare.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. figura 7.7. figura 7. pentru crearea efectivă a unui nou stil de cotare 88 .4 Fereastra New Dimension Style: nume stil. Fig.3 Fereastra Create New Dimension Style În cadrul acestei ferestre se stabilesc: numele noului stil de cotare (New Style Name).7. Fig.3. Create New Dimension Style. numele unui stil de cotare existent de la care se porneşte (Start With): căror dimensiuni să se aplice noul stil (Use for).4. prin care se trece la crearea efectivă a noului stil de cotare. Prin acţionarea butonului Continue se deschide o nouă fereastră New Dimension Style: nume stil.7.2 Fereastra Dimension Style Manager Pentru crearea unui stil nou de cotare se acţionează butonul New din fereastra Dimension Style Manager. buton care permite deschiderea unei alte ferestre de dialog.

5 Fereastra New Dimension Style: nume stil. Lines and Arrow Text – permite definirea parametrilor legaţi de textul cotei: stilul de scriere. marcajele centrelor cercurilor şi a arcelor – figura 7. a săgeţilor. precizia de afişare. 3. săgeţile (extremităţile). introducerea unor prefixe sau sufixe – figura 7. Fig. Primary Units – stabileşte unităţile de măsură în care vor fi exprimate cotele: tipul.5. sunt: 1. – figura 7. Fit – controlează opţiunile de plasare a textului cotei. 89 . suprimarea săgeţilor etc. în cazul când acesta nu încape între liniile ajutătoare: scoaterea în exterior a textului. 4. poziţia faţă de linia de cotă – figura 7. 2. pentru stabilirea liniilor de cotă şi a extrimităţilor acestora.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Secţiunile ferestrei New Dimension Style: nume stil.7. afişarea cifrei zero de la extremităţile textului cotei.6. culoarea şi înălţimea. Lines and arrows – permite definirea parametrilor ce ţin de forma cotei: liniile de cotă.4. liniile ajutătoare.7.

7. pentru secţiunea Fit 90 .6 Fereastra New Dimension Style: nume stil.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.

Fig.9.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig.7 Fereastra New Dimension Style: nume stil. Alternate Units – permite folosirea unui al doilea sistem de unităţi de măsură pentru cote – figura 7.8. pentru secţiunea Alternate Units 6.7. pentru secţiunea Primay Units 5.7. 91 . Tolerances – controlează modul de afişare a toleranţelor dimensionale – figura 7.8 Fereastra New Dimension Style: nume stil.

pentru a vedea diferenţele dintre stilul de cotare curent şi un alt stil.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. precedat de caracterul „~” Salvează un stil de cotare sub un anumit nume Listează valorile variabilelor de cotare. ci doar comenzile prezentate în tabelul 7. Comenzile acceptate în timpul sesiunii de cotare Exit REDraw STAtus STYle Undo sau U OVeride REStore Comenzi utilitare Determină părăsirea sesiunii de cotare. revenind la promptul Command: Redesenează fereastra de afişare curentă Listează parametrii curenţi ai tuturor variabilelor de cotar Stabileşte stilul textului cotei Determină anularea ultimei operaţii de cotare Comenzi pentru controlul stilului Modifică parametrii variabilelor de cotare pentru cotele selectate Stabileşte un stil de cotare definit anterior şi salvat cu Save. modificându-le la parametrii curenţi Save VAriables HOMetext Newtext OBlique TEdit TRotate UPdate 92 . numele acestuia din urmă va fi tastat.7.9 Fereastra New Dimension Style: nume stil. Tabelul 7. pentru secţiunea Tolerances În timpul sesiunii de cotare nu se pot folosi comenzile de desenare sau editare uzuale.1 (caracterele pentru care tastarea este obligatorie au fost marcate prin aldine).1. pentru un stil specificat Comenzi de editare a cotelor Readuce textul deplasat al unei cote la poziţia iniţială Modifică textul cotelor Stabileşte un unghi de înclinare pentru liniile ajutătoare Permite schimbarea poziţiei şi a unghiului textului cotei Modifică orientarea textului cotei Acţionează asupra cotelor deja desenate.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ALigned 20 Comenzi pentru desenare a cotelor Aliniază cota cu originile liniilor ajutătoare ANgular Permite unghiurilor cotarea 45° Baseline Permite cotarea faţă de aceeaşi bază de cotare 14 5 CEnter Permite marcarea centrului unui cerc sau arc de cerc COntinue Permite cotarea în serie 10 20 15 93 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Diameter Permite diametrelor cotarea 0 Ø4 HORizontal Leader ORdinate Permite trasarea cotelor orizontale Permite construirea liniilor de indicaţie Permite cotarea coordonate în 27.77 13.88 0 15 TEXT 64. 12.48 0 .89 15 Vertical 94 10 77.59 RAdius Permite cotarea razelor R5 ROtated Linia de cotă desenată înclinat faţă de direcţia de măsurare Permite trasarea liniilor de cotă verticale 99 12.

Din fereastra de dialog se stabilesc elementele privind definirea abaterilor de la forma sau profilul şi poziţia reciprocă a suprafeţelor. 95 . Tabelul 7.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Pentru a controla aspectul cotelor (stilul de cotare). AutoCAD foloseşte un set de variabile de cotare – în tabelul 7. după stabilirea anterioară a lui Dimtm şi Dimtp Stabileşte valoarea abaterii inferioare a cotei Stabileşte valoarea abaterii superioare a cotei Stabileşte mărimea extremităţilor de tip linie oblică.2 sunt prezentate o parte dintre acestea.2 Variabile de cotare Variabila de cotare Dimassoc Dimasz Dimblk Dimcen Dimexe Dimgap Dimrnd Dimscale Dimstyle Dimtad Dimtih Dimtoh Dimtol Dimtm Dimtp Dimtsz Dimtxt Efectul acesteia Controlează generarea cotelor asociative Stabileşte mărimea săgeţii de cotă Permite inserarea unui bloc în locul săgeţilor de cotă Controlează mărimea marcajului pentru centrul cercurilor sau arcelor de cerc Stabileşte cu cât depăşeşte linia ajutătoare linia de cotă Stabileşte distanţa dintre linia de cotă şi textul cotei Rotunjeşte valorile cotelor inserate Scalează toate elementele cotei Numele stilului curent de cotare Stabileşte plasarea textului deasupra liniei de cotă Controlează orientarea textului cotei. respectiv în afară Controlează afişarea toleranţelor. atunci când este scris între liniile ajutătoare. pentru liniile de cotă Stabileşte înălţimea textului cotei Există posibilitatea introducerii în desen a toleranţelor geometrice (de formă şi de poziţie) – figura 7.10 – prin comanda Tolerance.

10 Fereastra Geometric tolerance O modalitate eficientă de cotare este utilizarea pictogramelor.3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Fig. care sunt prezentate în tabelul 7. Tabelul 7.3 Comenzile meniului Dimension Pictograma Comanda Linear Dimension Aligned Dimension Ordinate Dimension Radius Dimension Efectul comenzii Cotare liniară Aliniază cota Cotare în coordonate Cotează raze Diameter Cotează diametre Dimension Angular Dimension Cotează unghiuri Quick Dimension (Qdim) Baseline Dimension Continue Dimension Cotează rapid obiecte Cotează faţă de singură bază Cotează în serie o 96 .7.

rotirea acestuia.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Quick Leader Tolerance Center Mark Dimension Edit Cotează prin linie de indicaţie Introducerea de toleranţe geometrice Marchează centrul unui cerc sau arc de cerc Editează cote Dimension Text Editează textul cotei Edit Dimension Update Actualizează cote Dimension Style Stabileşte stilul de Control cotare Dimension Style Creează şi modifică stilul de cotare Pentru modificarea textului cotei se poate face şi prin comanda Ddedit. La promptul comenzii. De asemenea. editarea cotelor se poate realiza prin comanda Dimedit. pentru a roti sau modifica textul cotei se defeşte mai întâi modificarea dorită şi apoi se selectează dimensiunile asupra cărora operează modificarea. Aceasta permite schimbarea textului cotei. readucerea în poziţia iniţială sau înclinarea liniilor ajutătoare ale cotei. Aplicaţie 97 .

În acest exerciţiu vor fi folosite facilităţi de cotare pentru piesa turnată din desenul prototip PIESĂ.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD AutoCAD-ul furnizează o gamă largă de posibilităţi de cotare a desenelor. Comenzi noi 98 .

În cutia de dialog apăsaţi butonul Annotation. Începeţi un nou desen numit DIM1 bazat pe prototipul PIESĂ. Figura 1 4. 2. Din meniul derulant Tools alegeţi Toolbars/Dimensioning . Lăsaţi suficient spaţiu în jurul proiecţiei pentru a putea adăuga cotele. folosind comanda Zoom Window din toolbar-ul Standard. Pe ecran vor fi observate trei proiecţii ale unei piese turnate ce a fost încărcată. vertical şi aligned diameter continue şi baseline angular leader radius Procedura de desenare 1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD dim linear horizontal. Măriţi zona proiecţiei frontale a piesei turnate ca în figura 1. 3. Din toolbar-ul Dimensioning alegeţi Dimension Style . Obţineţi cutia de dialog Annotation în 99 . Asiguraţi-vă că modurile grid şi snap au fost activate.

la selectarea centrului trebuie indicat cercul al cărui centru interesează). Din lista de moduri de prindere va fi selectat punctul cel mai apropiat de centrul cursorului. Selectaţi prima extremitate a liniei în colţul din dreapta jos al piesei turnate şi a doua în centrul celor două cercuri (atenţie. Din toolbar-ul Dimensioning selectaţi Linear. Specificaţi un punct la aproximativ 30 mm sub limita inferioară a piesei turnate. În afară de aceste puncte. Plasaţi dimensiunea liniei de cotă la aproximativ 30 mm în partea dreaptă a ultimei linii din această proiecţie. Dimensiunea verticală va fi creată ca în figura 2. 7. Alegeţi Running Object Snap din toolbar-ul Standard. Din toolbar-ul Dimensioning selectaţi Linear. trebuie specificat şi un punct prin care trece linia de cotă corespunzătoare. Inchideţi cutiile de dialog apăsând pe OK. Punctaţi colţul din stânga jos al piesei turnate ca prim punct al dimensiunii de cotare şi colţul din dreapta jos reprezentând a doua extremitate a originii liniei. vor trebui indicate două puncte ce determină dimensiunea orizontală ce va fi cotată. 100 . Dimensionare liniară 6.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD care apăsaţi butonul Units. Aceste opţiuni de indicare precisă a punctelor vă vor ajuta să cotaţi precis şi rapid. 5. În cutia de dialog Primary Units alegeţi din opţiunile Precision valoarea 0 pentru a nu avea zecimale. AutoCAD-ul cere locul în care va fi plasată linia de cotă. Bifaţi modurile de selectare intersection şi midpoint. În editorul de desenare.

Selectaţi Aligned Dimension a toolbar-ului Dimensioning. ca în figura 3. Se dimensionează acum cavitatea din partea stângă a piesei turnate. Din toolbar-ului Dimensioning selectaţi Diameter Dimension . Figura 3 Dimensionarea cercurilor Pentru a completa dimensionarea acestei proiecţii trebuie adăugate cotele celor două cercuri. 101 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 2 8. 9. Aceasta vă permite să adăugaţi dimensiuni (cote) liniare înclinate. Setaţi locaţia liniei de cotă la aproximativ 30 mm de marginea proiecţiei.

Prin deplasarea mouseului puteţi modifica poziţia cotei diametrului. Figura 5 102 . Selectaţi cercul exterior al piesei într-o poziţie corespunzătoare orei 1 pe cadranul unui ceasornic.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 4 În linia de comandă va apare cererea de selectare a arcului sau cercului ce urmează a fi cotat.

după care puteţi regla locaţia textului în mod dinamic. Folosind comanda zoom all vizualizaţi întregul desen după care cu zoom window măriţi proiecţia laterală a piesei turnate aşa cum este arătat în 103 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 6 Se poate observa acum că o imagine a cotei de diametru apare pe ecran. Figura 7 11. selectându-l într-un punct corespunzător poziţiei orei 11 a unui ceasornic. Cotaţi cercul mai mic în acelaşi mod. ca în figura 4. 10.

În linia de comandă va apare cererea de selectare a celei dea doua extremităţi a liniei de cotă. aşa cum este arătat în figura 7. selectaţi Continue Dimension şi tastaţi <Return> la prompterul următor după care veţi selecta cota liniară de 40 mm. Selectaţi colţul din dreapta jos al piesei turnate. Folosind opţiunea Linear Dimension trasaţi cota de 80 mm din colţul din stânga jos al piesei turnate până la baza nervurii.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD figura 6. aşa cum este ilustrat în figura 8. Lăsaţi suficient spaţiu în jurul proiecţiei pentru a putea adăuga cotele. Revenind la proiecţia cotată iniţial. Figura 8 Folosirea opţiunii Baseline 104 . Reveniţi în toolbar-ul Dimensioning şi selectaţi Continue Dimension . Nu este nevoie să specificaţi prima extremitate a cotei deoarece aceasta este atribuită implicit de AutoCAD ultimului punct al cotei trasate anterior. Alegeţi a doua extremitate a cotei în punctul în care nervura înclinată întâlneşte baza piesei turnate. 13. 14. Folosirea opţiunii Continue 12.

Selectaţi Baseline Dimension . Trasaţi cota verticală de 15 mm (vezi figura 9) punctând colţul din stânga jos al piesei turnate ca primă extensie a liniei de cotă. Rutina baseline va considera ca primă extensie a cotei ce trebuie trasată corespunde cotei precedente. Figura 9 Figura 10 105 . Selectaţi poziţia liniei de cotă la aproximativ 30 mm de corpul piesei turnate.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 15. 16.

Cota de 150 mm va fi creată cu caracteristici comune cotei de 15 mm. 14. La prima cerere a punctelor ce definesc unghiul selectaţi punctul în care nervura înclinată întâlneşte baza piesei turnate. Alegeţi al doilea punct în partea superioară a bosajului piesei. Apăsaţi <Return> pentru a putea specifica punctele necesare cotei unghiulare. Trasaţi cota orizontală de 69 mm ce reprezintă lungimea bosajului. urmăriţi figura 12 pentru a identifica punctele ce trebuiesc selectate. Confirmaţi valoarea cotei terminând cotarea cu această bază (vezi figura 11). La cererea primei extremităţi a unui braţ al unghiului alegeţi capătul de sus al liniei înclinate. Dacă este necesar.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 11 Selectaţi colţul din dreapta sus al bosajului piesei turnate. Introduceţi extremitatea 106 . ca în figura 12. Selectaţi Angular Dimension . Trasarea cotelor unghiulare (angular) 16. 15. ca în figura 10.

cu ajutorul modului ortho. Figura 14 pentru a obţine vederea din figura 107 . Daţi comanda Zoom Window 13. Cota unghiulară va fi trasată ca în figura 12.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Figura 12 celui de-al doilea braţ al unghiului alegând un punct oarecare pe verticala ce trece prin vertex. Figura 13 Cotarea leader 17.

Selectaţi opţiunea Radius Dimension . Cotarea razelor 20. 21. La cererea textului introduceţi M10 pentru a specifica gaura filetată din figura 14. Figura 15 19. Tastaţi coordonatele punctului de sfârşit al liniei leader 130. Aceasta vă permite să introduceţi note despre anumite entităţi din desen. 290 şi tastaţi <Return> pentru a completa detaliile liniei leader.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 18. Măriţi întregul desen cu comanda Zoom All. indicându-le printr-o săgeată. Opţiunea Radius lucrează în acelaşi mod cu Diameter. selectaţi cercul din dreapta sus într-un punct corespunzător orei 1 de pe cadranul unui ceas. La cererea arcului sau cercului ce trebuie dimensionat. Dezactivaţi modul snap (off) şi la cererea From point selectaţi un punct de pe cercul exterior în poziţia corespunzătoare orei 10 pe cadranul unui ceas folosind opţiunea nearest a modului osnap. Folosiţi zoom window pentru a crea o imagine similară celei din figura 15. Introduceţi cota R5 şi 108 . Selectaţi opţiunea Leader din toolbar-ul Dimensioning.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD specificaţi dinamic locaţia textului la aproximativ 30 mm în exteriorul piesei turnate. folosind tehnicile de cotare Linear Dimension şi Continue Dimension. Completaţi dimensiunile proiecţiei plane ca în figura 17. Folosiţi comanda Zoom All pentru a vedea întregul desen. 24. Se observă că AutoCAD-ul marchează automat centrele cercurilor şi axele de simetrie. Introduceţi textul pentru linia de cotă R10 specificând şi de astă dată poziţia textului la aproximativ 30 mm în afara piesei (vezi figura 17). Salvaţi desenul şi ieşiţi din editorul de desenare. Figura 16 Figura 17 22. 23. ca în figura 16. Selectaţi din nou opţiunea Radius Dimension şi alegeţi raza de rotunjire a colţului din stânga sus a piesei turnate. 109 .

Fig. fiecare piesă componentă poate fi creată pe un strat separat. un anumit tip de linie şi o anumită grosime a liniei. liniile subţiri etc.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap. Comanda prin care se pot crea şi modifica straturi este Layer. liniile de contur. putând renunţa oricând la afişarea unuia sau a mai multora dintre ele – figura 8. opţiuni de plotare (imprimare)..8. tipul şi grosimea liniei. care determină deschiderea unei ferestre de dialog Layer Properties Manager – figura 8.2 Fereastra Layer Properties Manager Secţiunea Named layer filters a ferestrei stabileşte care dintre straturi sunt listate: show all layers (toate straturile). culoarea. pentru fiecare strat putându-se asocia o anumită culoare. prin care se pot selecta proprietăţile straturilor: vizibilitate. după cum la un desen de execuţie al unei piese.. show all used layers (toate 110 . cotele.1.2. haşurile. în cadrul unui desen de ansamblu. accesul la editare.8 Lucrul cu straturi Elementele unui desen pot fi organizate pe straturi (Layer). pot fi desenate pe straturi diferite. De exemplu.

ca cea din figura 8. deschizându-se o fereastră de dialog.8. prin care se obţine afişarea straturilor care nu îndeplinesc un anumit criteriu.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD starturile folosite) şi show all Xref dependent layers (toate straturile dependente de referinţe externe). Se pot folosi drept criterii de afişare proprietăţile straturilor (culoare. Named Layer Filters. La acţionarea butonului. din partea superioară a ecranului.3.3 Fereastra Properties Manager Layer Există opţiunea Invert filter. fără ca acesta să devină strat curent. prin folosirea butonului […]. în lista straturilor apare un strat nou. Fig.). Butonul New creează un nou strat. prin introducerea numelor acestora. tip de linie etc. cu numele implicit Layer 1 (numele putând fi modificat). doar a straturilor care îndeplinesc criteriul curent de filtrare. 111 . Caseta Apply to layer toolbar determină afişarea în linia de afişare a proprietăţilor. Se pot crea mai multe starturi simultan. separate prin virgulă.

112 . stratul curent. programul ignoră entităţile de pe un strat „îngheţat”. numele poate fi modificat. reducându-se astfel timpul necesar regenerării desenului. Butonul Current determină ca stratul selectat să devină strat curent (stratul în care se lucrează în momentul respectiv). un strat „îngheţat” este invizibil. Nu pot fi şterse straturile care conţin obiecte. prin selectare. în partea inferioară a ferestrei.8. respectiv restaurarea stării straturilor care detaliază dintr-un desen. Butonul Show/Hide Details controlează afişarea. Freeze/Thaw – ”îngheaţă” / „dezgheaţă” un strat. Lock/Unlock – determină blocarea / deblocarea accesului la editarea obiectelor aflate pe strat.4 Secţiunea Show/Hide Details Butoanele Save State şi Restore State permit salvarea. la un moment dat. Secţiunea List of Layers afişează straturile şi proprietăţile lor. a unei secţiuni care detaliază proprietăţile stratului selectat – figura 8. Fig. prevenind modificarea accidentală a acestora. stratul Defpoints.4.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Butonul Delete permite ştergerea unui strat. Acestea sunt: Name – numele stratului. stratul 0. On/Off – face un strat vizibil / invizibil.

culoarea poate fi schimbată.5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Color – stabileşte culoarea entităţilor de pe un strat.6 Fereastra Select Linetype Lineweight – stabileşte grosimea de linie asociată obiectelor de pe un strat.8.8. la fel ca şi culoarea. Fig.6. acesta poate fi schimbat dintr-o casetă de dialog – figura 8.5 Fereastra Select Colors Linetype – stabileşte tipul de linie asociată stratului. prin selectare dintr-o casetă de dialog – figura 8. prin acţionarea asupra numelui grosimii respective. acţionând cu butonul mouse-lui asupra numelui tipului de linie. aceasta 113 . prin acţionarea asupra numelui culorii respective. cu butonul mouse-lui. Fig.

Fig.8. Proprietăţile implicite ale acestui strat sunt: culoarea cu numărul de cod 7 (alb sau negru. Plot/Don’t Plot – se pot stabili straturi care vor fi sau nu tipărite. depinzând de culoarea de fond a spaţiului de lucru). din caseta de dialog Lineweight – figura 8. este creat automat stratul 0. 114 . La începerea unui desen. grosimea liniei implicită (0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD poate fi modificată.01 inch sau 0.7 Fereastra Lineweight Plot style – se poate asocia unui strat un stil de tipărire. care nu poate fi şters sau redenumit.25 mm) şi stilul de plotare – normal.7. tip de linie – continuă (continuous). definit anterior.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Cap.50>: 0. Să se deseneze chenarul unui format A3 şi indicatorul.0 Specify next point or [Undo]: 420. pentru realizarea unui desen de execuţie al unei piese.00>: enter Se trasează chenarul formatului A3 cu comanda LINE.5 Specify ending width <0. şi din fereastra Mechanical Desktop Power Pack Today se selectează opţiunea Create Drawings şi de aici subopţiunea Metric.5 (enter) Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410.10 115 .00>: 0.00.00>: enter Specify upper right corner <420.00 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w Specify starting width <0.10 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 410.0 Specify next point or [Undo]: 420. Se deschide o sesiune de lucru AutoCAD.287 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10.9 Aplicaţii 1.10 Current line-width is 0.297 Specify next point or [Undo]: c Command: Pline Specify start point: 10. Command: Line Specify first point: 0.00.297 Specify next point or [Undo]: 0. Se stabilesc limitele desenului cu comanda LIMITS: Command: Limits Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.287 Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: c Command: Line Specify first point: 20.0.297.

50 Specify next point or [Undo]: enter Pentru desenarea celorlalte linii componente ale indicatorului se folosesc comenzile: offset. Prima dată se desenează conturul exterior al acestuia.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Undo]: 20.50 Specify next point or [Undo]: 410. Dimensiunile de gabarit ale indicatorului sunt: lungime = 180 şi înălţime = 40. Command: Offset Specify offset distance or [Through] <1.10 Specify next point or [Undo]: 230. trim şi extend.00>: 30 Select object to offset or <exit>: P2 Specify point on side to offset: P3 Select object to offset or <exit>: enter 116 .287 Specify next point or [Undo]: enter (esc) Se începe desenarea indicatorului. Command: Line Specify first point: 230.00>: 60 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <60.

00>: 16 Select object to offset or <exit>: P4 Specify point on side to offset: P5 Select object to offset or <exit>: enter 117 .00>: 20 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <30.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <30.00>: 45 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter – se reia comanda offset Specify offset distance or [Through] <45.

Edge = None Select cutting edges … Select objects: P5 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: P7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <16.00>: 4 Select object to offset or <exit>: P4 Specify point on side to offset: P8 Specify point on side to offset: P9 Specify point on side to offset: P10 Select object to offset or <exit>: enter 118 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings : Projection = UCS.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P2 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Înainte de comanda Trim După comanda Trim 119 .

Edge = None Select cutting edges … Select objects: P2 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS.00>: 9 Select object to offset or <exit>: P5 Specify point on side to offset: D4 Specify point on side to offset: D5 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P3 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: D5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter După comanda Trim 120 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <4.

3 Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <9. Command: Change Select objects: P1 Select objects: P2 Select objects: P3 Select objects: P4 Select objects: P5 Select objects: enter Specify change point or [Properties]: p Enter property to change or [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: LW Enter new lineweight <ByLayer>: 0.3 mm). se selectează liniile ce doresc a fi modificate şi apoi se foloseşte comanda Change.00>: 12 Select object to offset or <exit>: P5 121 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Anumite linii sunt groase. Pentru a le transforma din linii cu grosime standard în linii cu o anumită grosime (0.

/BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T3 Specifyv second endpoint of text baseline: T4 Specify height <3.50>: 3.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify point on side to offset: M1 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings : Projection = UCS.50 Enter text: Desenat Enter text: enter Command: Text 122 ..50 Enter text: Proiectat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/….50>: 3. Edge = None Select cutting edges … Select objects: P3 Select objects: 1 found Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: M2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/None]: enter Pentru completarea indicatorului cu textul aferent se foloseşte comanda Text.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…. Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3../BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T1 Specifyv second endpoint of text baseline: T2 Specify height <3.

50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/….50>: 3.50>: 3.50 Enter text: Verificat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Enter text: Scara Enter text: enter Command: Copy Select objects: N1 Select objects: 1 found Select objects: enter Specify base point or displacement./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T9 Specifyv second endpoint of text baseline: T10 Specify height <3. or [Multiple]: N1 Specify second point or displacement or <use first point as displacement>: N2 123 .../BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T7 Specifyv second endpoint of text baseline: T8 Specify height <3.50>: 3..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Enter text: Aprobat Enter text: enter Command: Text Current text style: „STANDARD” Text height : 3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/…./BR]: f Specify first endpoint of text baseline: T5 Specifyv second endpoint of text baseline: T6 Specify height <3.50 Specify start point of text or [Justify/Style]: j Enter an option [Align/Fit/….

Fig.1. în care se înlocuie „Scara” cu „Material” Select an annotation object or [Undo]: enter În mod asemănător se procedează şi pentru completarea celorlalte rubrici.9. până când indicatorul este complet – figura 9.1 Indicatorul unui desen 124 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Ddedit Select an annotation object or [Undo]: N2 Apare fereastra Edit text.

grosime – 0. 125 .09 mm. utilizând straturile. culoare – negru.35 mm. culoare – roşie.09 mm.stratul linie subţire: tip linie – Continuous.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD 2. .2. . şi anume: . grosime – 0.startul linie groasă: tip linie – Continuous. culoare – verde. grosime – 0.stratul axă: tip linie – Dashdot. Se stabilesc cinci straturi. Să se deseneze piesa din figura 9.

0 126 .1 Specify next point or [Close/Undo]: @0.-1 Specify next point or [Close/Undo]: @-158. şi trasăm axa de simetrie a piesei. Command: Line Specify first point: 55.5 Specify next point or [Undo]: 250.5 Specify next point or [Close/Undo]: @-25.5.-5 Specify next point or [Close/Undo]: @150.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.-0.148.09 mm.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.5. culoare – Cyan.-24 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.5.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD stratul haşuri: tip linie – continuă. grosime – 0. Command: Line Specify first point: 50.1 Specify next point or [Close/Undo]: @8. culoare – Blue.0.148.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0. .0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.09 mm.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.148.5 Specify next point or [Close/Undo]: enter Modificăm stratul curent în aşa fel încât stratul Linie groasă să devină strat curent.1.stratul cote: tip linie – continuă.9.5 Specify next point or [Close/Undo]: @1.0 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.55 Specify next point or [Close/Undo]: @1.1 Specify next point or [Close/Undo]: @0. Stabilim strat curent: stratul Axa.5 Specify next point or [Close/Undo]: @0. grosime – 0. şi desenăm conturul piesei.2 Specify next point or [Close/Undo]: @25.55 Specify next point or [Close/Undo]: @3.5 Specify next point or [Close/Undo]: @1.

155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.9.0 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.-0.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.1.55 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 86.9.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.55 Specify next point or [Close/Undo]: @-0.2 Specify next point or [Close/Undo]: @-3.0 Specify next point or [Close/Undo]: @0.0.157 127 .-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 61.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 58.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Close/Undo]: @0.155 Specify next point or [Close/Undo]: @0.-13 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 56.1 Specify next point or [Close/Undo]: c Command: Line Specify first point: 56.

5 Specify next point or [Close/Undo]: @0. Command: UCS Current UCS name: *World* Enter an option [New/Move/ ….5.148.] <World>: m Specify new origin point or [Zdepth] <0.40 Specify next point or [Close/Undo]: enter 128 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Close/Undo]: @0. pentru a desena cele două axe corespunzătoare găurilor de M10 şi apoi desenăm axele respective.0>: 55.-20 Specify next point or [Close/Undo]: @0. adică la intersecţia dintre suprafaţa frontală din stânga a piesei şi axa de simetrie a acesteia.148.5 Se schimbă stratul curent pe stratul Axa.133. Command: Line Specify first point: 55.-30 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 244.-17 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 87.0.5 Specify next point or [Close/Undo]: @0.25 Specify next point or [Close/Undo]: enter Pentru a lucra mai uşor mutăm UCS din punctul curent în punctul de coordonate 55.163.

-15 Specify next point or [Close/Undo]: @0.10 Specify next point or [Close/Undo]: @0.-25 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Mirror Select objects: w Specify first corner: N1 Specify opposite corner: N2 Select objects: enter Specify first point of mirror line: D1 129 .24 Specify next point or [Close/Undo]: @-1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <0>: 120 Select object to offset or <exit>: P1 Select point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: enter Pentru trasarea celor două găuri de M10. Command: Line Specify first point: 51. vom considera că gaura înainte de filetare are φ8.9 Specify next point or [Close/Undo]: @4. Se trece stratul curent pe stratul Linie groasă.0 Specify next point or [Close/Undo]: enter Se trece stratul curent pe stratul Linie subţire. Command: Line Specify first point: 50.1 Specify next point or [Close/Undo]: enter Command: Line Specify first point: 51.

or [Multiple]: D1 Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: D3 Command: Spline Specify first point or [Object]: T1 Specify next point: T2 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T3 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T4 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: T5 Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: enter Specify start tangent: enter 130 . Command: Copy Select objects: w Specify first corner: M1 Specify opposite corner: M2 Select objects: enter Specify base point of displacement.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify second point of mirror line: D2 Delete source objects? [Yes/No] <N>: enter Pentru a desena şi cea de-a doua gaură folosim comanda Copy.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify end tangent: enter Command: Mirror Select objects: P1 Selects objects: enter Specify first point of mirror line: R1 – este mijlocul segmentului de dreaptă Specify second point of mirror line: R2 Delete source objects? [Yes/No] <N>: enter Se îngheaţă straturile Axa şi Linie subţire şi apoi se haşurează cu comanda Bhatch. K2 şi K3). Din această fereastră se modifică: .Pick points – se stabilesc trei puncte pentru cele trei zone interioare de haşurat (K1. . Se trece startul Haşuri ca strat curent. prin indicarea unui punct în interiorul zonei de haşurare.pattern: ANSI 31. Command: Bhatch – apare fereastra de dialog Boundary Hatch. 131 .

132 . Să se reprezinte piesa din figura 9.3 în triplă proiecţie ortogonală.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD După dezgheţarea celor două straturi. îngheţate înainte de haşurare. avem desenul de execuţie al piesei. utilizând straturile. mai puţin cotele. 3.

277 133 . mutăm UCS – ul în centrul zonei de desenare.] <World>: m Specify new origin point or [Zdepth] <0.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD = 60 = Ø20 40 7. Pentru a se lucra mai uşor.5 15 25 5 1 0 10 10 10 10 1 0 15 50 A Fig.5 Specify next point or [Undo]: @0. Desenarea conturului. Command: Line Specify first point: 0.00.0.0>: 210.3 Se stabilesc trei straturi corespunzătoare: linie groasă (contur). ştiind că avem 3 proiecţii.-138. Se consideră că chenarul pentru un format A3 şi indicatorul aferent sunt deja desenate. se împarte acest spaţiu în 4 părţi. axe şi cote.148.5 Pentru a reprezenta cele 3 proiecţii astfel încât să se utilizeze cât mai eficient spaţiul de desenare. Command: UCS Enter an option [New/Move/ …. 9.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify next point or [Undo]: enter Command: enter Specify first point: -190.0 Specify next point or [Undo]: enter Din desenul piesei vedem că cele 3 proiecţii au următoarele cote de gabarit: proiecţia principală: L = 70. Command: Offset Specify offset distance or [Through] <1. Trasăm cele 3 dreptunghiuri în care se vor încadra proiecţiile respective.00 Specify next point or [Undo]: @390. h = 30.00>: 20 Select object to offset or <exit>: P Specify point on side to offset: P1 Select object to offset or <exit>: P Specify point on side to offset: P2 Select object to offset or <exit>: D Specify point on side to offset: D1 134 . proiecţia de sus: L = 70. proiecţia din stânga: L = 60. 0. h = 30. h = 60. lăsând faţă de liniile desenate anterior câte 20 mm.

00>: 30 Select object to offset or <exit>: P1 Specify point on side to offset: P3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <30.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to offset or <exit>: D Specify point on side to offset: D2 Select object to offset or <exit>: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <20.00>: 60 Select object to offset or <exit>: P2 135 .00>: 70 Select object to offset or <exit>: D1 Specify point on side to offset: D3 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <70.

Edge=None Select cutting edges . Select objects: D1. D2. D3..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify point on side to offset: P4 Select object to offset or <exit>: D2 Specify point on side to offset: D4 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. D4 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P12 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P13 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: P14 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 136 ..

D6. D8. D10 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: D2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: D4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: T8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 137 ..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings: Projection=UCS. D9. Edge=None Select cutting edges .. Select objects: D5. D7.

şi vom trece la desenarea efectivă a proiecţiilor. Line şi Extend.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Astfel. Trim. P şi D. am construit cele 3 dreptunghiuri aferente celor 3 proiecţii ortogonale ale piesei. Circle. folosind comenzile Offset. În continuare ştergem cele două drepte. Command: Erase Select objects: P Select objects: D Select objects: enter Command: Offset Specify offset distance or [Through] <Through>: 10 Select object to offset or <exit>: M1 Specify point on side to offset: M2 Select object to offset or <exit>: M3 138 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify point on side to offset: M2 Select object to offset or <exit>: M4 Specify point on side to offset: M6 Select object to offset or <exit>: M5 Specify point on side to offset: M6 Select object to offset or <exit>: M7 Specify point on side to offset: M9 Select object to offset or <exit>: M8 Specify point on side to offset: M9 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <10>: enter Select object to offset or <exit>: N1 Specify point on side to offset: N2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <10>: 30 Select object to offset or <exit>: N3 Specify point on side to offset: N4 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <30>: 15 Select object to offset or <exit>: N5 Specify point on side to offset: N4 Select object to offset or <exit>: enter 139 .

N6. Edge=None Select cutting edges . Select objects: N5...INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Trim Current settings: Projection=UCS. N7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: N6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset Specify offset distance or [Through] <15>: 10 Select object to offset or <exit>: Q1 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter 140 .

. Select objects: Q6 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter Command: enter Current settings: Projection=UCS..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify offset distance or [Through] <10>: 25 Select object to offset or <exit>: Q1 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: enter Specify offset distance or [Through] <25>: 35 Select object to offset or <exit>: Q3 Specify point on side to offset: Q2 Select object to offset or <exit>: enter Command: Line Specify first point: Q4 Specify next point or [Undo]: Q5 Specify next point or [Undo]: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Edge=None Select cutting edges . Select objects: Q8 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 141 ... Edge=None Select cutting edges .

.. Select objects: S1. Select objects: Q6.. S2 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S3 142 . Edge=None Select cutting edges . Edge=None Select cutting edges .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Erase Select objects: Q8 Select objects: Q10 Select objects: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Q12 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Q13 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS..

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset Specify offset distance or [Through] <10>: 15 Select object to offset or <exit>: S1 Specify point on side to offset: S5 Select object to offset or <exit>: S2 Specify point on side to offset: S5 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Edge=None Select cutting edges . Select objects: S6... S7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: S8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Din punctul S9 construim o linie perpendiculară pe dreapta S6. 143 .

. Select objects: S6. Edge=None Select cutting edges . 144 .. S7. S11 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Astfel am obţinut şi proiecţia din stânga.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Line Specify first point: S9 Specify next point or [Undo]: S10 Specify next point or [Undo]: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Command: Offset Specify offset distance or [Through] <15>: 10 Select object to offset or <exit>: E4 Specify point on side to offset: E6 Select object to offset or <exit>: E5 Specify point on side to offset: E6 Select object to offset or <exit>: enter Command: Trim Current settings: Projection=UCS. Edge=None Select cutting edges ... Select objects: E7 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E8 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Offset 145 .

.. Select objects: F1.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Specify offset distance or [Through] <10>: 15 Select object to offset or <exit>: F1 Specify point on side to offset: F3 Select object to offset or <exit>: F2 Specify point on side to offset: F3 Select object to offset or <exit>: enter Se construieşte o linie din punctul S4 perpendiculară pe dreapta d1. ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. F2 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: E7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F6 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F7 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F8 146 . Edge=None Select cutting edges . respectiv din punctul S5 perpendiculară pe dreapta d2.

F10..INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter ⇒ Command: Trim Current settings: Projection=UCS. F11.. F12 Select objects: enter Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F9 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F10 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: F11 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G1 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G2 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G3 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G4 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: G5 Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: enter 147 . Edge=None Select cutting edges . Select objects: F9.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD ⇒ Se construieşte o linie de axă din punctul S6 perpendiculară pe dreapta d3. Command: Line Specify first point: G6 Specify next point or [Undo]: perpendicular pe d3 Specify next point or [Undo]: enter Command: Copy Select objects: G7 Select objects: enter Specify base point or displacement. şi apoi vom copia dreapta d4 astfel încât mijlocul acesteia să fie plasat în mijlocul linie nou construite (G6 = G8). or [Multiple]: G6 Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: G8 (mijlocul dreptei construite anterior) Command: change Select objects: G9 Select objects: Specify change point or [Properties]: p Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: la 148 .

astfel. Pentru a reprezenta conturul piesei cu linie groasă. Command: change Select objects: w Specify first corner: Specify opposite corner: 41 found 149 . cu selectarea obiectelor în modul Window. Pentru acest lucru îngheţăm stratul Axe şi apoi folosim comanda change.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Enter new layer name <0>: axe Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter Command: circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: G8 Specify radius of circle or [Diameter]: 10 Obţinem. şi cea de-a treia proiecţie a piesei. trebuie să schimbăm stratul în care au fost desenate liniile corespunzătoare conturului.

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Select objects: enter Specify change point or [Properties]: p Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: la Enter new layer name <0>: linie groasa Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ Thickness]: enter 150 .

într-o reţea rectangulară sau polară Deschide fereastra Active Assistance Verifică desenul curent Stabileşte fundalul scenei Haşurează un contur închis Controlează afişarea marcatorilor punctelor Elimină o parte dintr-o entitate Teşeşte muchiile şi colţurile obiectelor Schimbă proprietăţile obiectelor Modifică proprietăţi ale obiectelor: culoarea. colour. tipul. aliniată h. elevaţia. grosimea şi factorul de scală pentru linii. stratul. ddcolor co. butoane sau combinaţii de taste Editează textul Stabileşte stilul şi mărimea de afişare a punctelor Deschide sesiunea de cotare Creează o singură cotă Creează o cotă liniară. grosimea Desenează un cerc Închide desenul curent Stabileşte culoarea Copiază obiecte Copiază obiecte cu punctul de start preselectat Defineşte meniuri mobile.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Anexă cu lista de comenzi AutoCAD Comanda ABOUT ALIGN APERTURE ARC AREA ARRAY ASSIST AUDIT BACKGROUND BHATCH BLIPMODE BREAK CHAMFER CHANGE CHPROP CIRCLE CLOSE COLOR COPY COPYBASE CUSTOMIZE DDEDIT DDPTYPE DIM DIM1 DIMALIGNED ed Varianta al a aa ar Efectul comenzii Afişează informaţii despre AutoCAD Aliniază obiectele în raport cu alte obiecte Controlează mărimea selectorului Trasează arce de cerc Calculează aria Realizează copii multiple. bh br cha ch c col. cp dal. dimali 151 .

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD DIMANGULAR DIMBASELINE DIMCENTER DIMCONTINUE DIMDIAMETER DIMDISASSOCIATE DIMEDIT DIMLINEAR DIMORDINATE DIMOVERRIDE DIMRADIUS DIMREASSOCIATE DIMREGEN DIMSTYLE DIMEDIT DIST DIVIDE DONUT DRAGMODE DRAWORDER DSETTINGS DWGRPROPS ELEV ELLIPSE ERASE EXPLODE EXTEND FILL FILLET GRID GROUP 152 dan, dimang dba, dimbase dce dco, dimcont ddi, dimdia dda ded, dimed dli, dimlin dor, dimord dov, dimover dra, dimrad dre d, ddim, dst, dimsty dimted di div do dr ds, ddrmodes, rm, se Creează o cotă unghiulară Cotează faţă de o singură bază Creează un marcaj pentru centrul unui cerc sau arc de cerc Cotează în serie Cotează un diametru Elimină asociativitatea unei cote Editează cotele Creează cote liniare Creează cote în coordonate Modifică variabilele de cotare pentru un obiect selectat, fără a modifica stilul de cotare Cotează o rază Asociază o cotă unui obiect Reactualizează locaţia unei cote asociative Creează şi modifică stilul de cotare Mută şi roteşte textul cotei Măsoară distanţa dintre două puncte Împarte un obiect în părţi egale, prin marcatori Desenează cercuri cu grosime Controlează modul DRAG Schimbă ordinea de afişare a obiectelor Stabileşte parametrii pentru modurile SNAP, GRID, POLAR, Object Snap Stabileşte proprietăţile desenului curent Stabileşte altitudinea curentă Desenează o elipsă sau un arc de elipsă Şterge obiectele selectate Desparte un obiect în elementele componente Extinde obiectele până la intersecţia cu alte obiecte Controlează umplerea entităţilor cu grosime Realizează racordarea obiectelor Afişează o reţea de puncte Creează o mulţime de selecţie

el e x ex fi g

HATCH HATCHEDIT HELP <F1> HIDE HLSETTINGS INSERT JPGOUT JUSTIFYTEXT LAYER LAYERP LAYERPMODE LEADER LENGTHEN LIMITS LINE LINETYPE LTSCALE LWEIGHT MEASURE MENIU MIRROR MLEDIT MLINE MLSTYLE MODEL MOVE MREDO MSPACE MTEXT

h he hi ddinsert, i

ddlmodes, la

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Haşurează o suprafaţă mărginită de un contur Modifică proprietăţile unei haşuri existente Accede la informaţii Regenerează un desen, eliminând liniile ascunse Controlează afişarea liniilor acoperite Inserează blocuri sau desene în desenul curent Salvează în format JPG Modifică încadrarea textului Gestionează straturi Anulează ultima modificarea sistemului de straturi Elimină din memorie schimbările asupra sistemului de straturi Creează o linie de indicaţie Modifică lungimea unui segment de dreaptă sau arc Stabileşte limitele desenului curent Desenează segmente de dreaptă Controlează tipul de linie Stabileşte factorul de scară pentru afişarea liniilor Stabileşte grosimea liniei Plasează marcatori, la intervale specificate, de-a lungul obiectelor Încarcă un fişier de meniu Desenează simetricele obiectelor faţă de o axă Modifică multilinii Desenează multilinii (linii paralele) Stabileşte stilul pentru multilinii Determină trecerea în spaţiul model Mută obiectele în altă poziţie Anulează efectul mai multor comenzi Undo sau U Comută în spaţiul model Creează un paragraf de text 153

lead len l lt, ltype, ddltype lts lw, lineweight me mi ml

m ms t, mt

INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD MULTIPLE MVIEW MVSETUP NEW OFFSET OOPS OPEN OPTIONS ORTHO OSNAP PAN PEDIT PLINE PLOT POINT POLYGON PREFERENCES PREVIEW PROPERTIES mv Repetă comanda până la anulare Controlează ferestrele de afişare în spaţiul hârtie Stabileşte specificaţiile unui desen Creează un nou desen Creează linii şi curbe paralele la o distanţă specificată Anulează ultima comandă Erase Deschide un desen existent Permite personalizarea parametrilor AutoCAD Controlează modul Ortho Permite selectarea precisă a punctelor Deplasează zona afişată Editează polilinii Desenează polilinii Copiază desenul la plotter, imprimantă sau într-un fişier Desenează puncte Desenează poligoane regulate Permite configurarea AutoCAD Permite previzualizarea desenului care va fi tipărit Controlează proprietăţile unui obiect

o

ddgrips, gr, op, pr ddosnap, os p pe pl print po pol pre ch, ddchprop, ddmodify, mo, props prclose ps pu le

PROPERTIESCLOSE PSPACE PURGE QDIM QLEADER QNEW QSAVE QSELECT QTEXT QUIT RAY RECOVER 154

exit

Închide fereastra Properties Comută în spaţiul hârtie Elimină din memoria desenului elementele nefolosite, de tip: strat, bloc, stil etc. Plasează cotele principale ale unui obiect Plasează o linie de indicaţie Deschide un nou desen cu opţiunile unui şablon implicit Salvează desenul curent Creează o mulţime de selecţie pe baza unor criterii Controlează afişarea şi tipărirea textului Părăseşte sistemul AutoCAD Creează o semidreaptă Recuperează desenele afectate de erori

dezactivată prin comanda Undefine Anulează efectul unei comenzi anterioare Undo sau U Redesenează fereastra curentă.RECTANG REDEFINE REDO REDRAW REDRAWALL REGEN REGENALL REGENAUTO REGION ROTATE SAVE SAVEAS SCALE SCALETEXT SELECT SNAP SPLINE SPLINEDIT STATUS STRETCH STYLE STYLESMANAGER TEXT TIME TOLERANCE TOOLBAR TOOLPALETTES TOOLPALETTESCLOSE TRACE TRIM U UCS UCSICON UCSMAN rec r ra re rea reg ro sc sn spl spe s st tol to tr u INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Desenează un dreptunghi Redefineşte o comandă AutoCAD. eliminând marcatorii Regenerează fereastra curentă Regenerează toate ferestrele Controlează regenerarea automată a desenului Creează o regiune Roteşte obiectele în jurul unui punct Salvează desenul Salvează desenul curent sub un nume nou Scalează obiectele Scalează texte Creează o mulţime de selecţie Controlează saltul cursorului pe ecran Desenează o curbă spline Editează o curbă spline Afişează valoarea curentă a parametrilor AutoCAD Permite deformarea unui obiect. ascunde şi creează meniuri grafice Deschide fereastra Tool Palettes Închide fereastra Tool Palettes Desenează linii cu grosime Retează porţiuni ale obiectelor Anulează ultima comandă Controlează sistemul de coordonate UCS Controlează vizibilitatea pictogramei UCS Gestionează UCS – urile definite 155 . pătrând legăturile Creează un stil de scriere Afişează caseta de control a stilului de tipărire Creează o linie de text Afişează timpul de editare Înscrie toleranţe geometrice Afişează. eliminând marcatorii Redesenează toate ferestrele.

ddunits ddview. v xl z Redefineşte o comandă AutoCAD Anulează ultima comandă Controlează formatul de afişare a unităţilor Salvează şi restaurează porţiuni din desen Stabileşte rezoluţia de afişare Creează o linie infinită Descompune un obiect compozit în părţile componente Controlează mărimea suprafeţei afişate 156 .INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD UNDEFINE UNDO UNITS VIEW VIEWRES XLINE XPLODE ZOOM u un.

2000 9. 2005 12.Grafică industrială asistată de calculator. Mark Middlebrook – AutoCAD 2004. Academiei Române. Autodesk. 2003 8. Ivan. CampusPress. Ind. Ed. Carmel. Imre Zsolt . 2003 5. First interactive. 2004 157 .. Beall. Academiei Române. 2002 3. 2003 6. 2003 10. Vieru Ionel – AutoCAD. Ed. New Riders Pub. Inc. Kurt Hampe – AutoCAD – the professional reference. Academiei Române. 2004 11. Michael E. Academiei Române. Simion Ionel – AutoCAD 2002 pentru ingineri. 1993 4. 2003 7.. ENI. Howard M. Ed. Miklós. Ed. Fulmer – AutoCAD 2004. Maria-Cornelia . Academiei Române. San Rafael. Paris. Paris.INFOGRAFICĂ – Iniţiere în AutoCAD Bibliografie 1. Academiei Române.Desenare 2D cu AutoCAD 2002. Simion Ionel – AutoCAD 2000. Ed. Ed. Nantes. Ed. 2004 2. Olivier Le Frapper – AutoCad 2004. CA. Ţapu Ermina – Drawing. – AutoCAD 2004. Simion Ionel – AutoCAD 2004. Academiei Române. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful