You are on page 1of 27

Chng3 HNG DN S DNG CHNG TRNH TEMS INVESTIGATION 1.

Gii thiu chung c kim tra giao din v tuyn cho vic phn tch theo thi gian thc. Bn c th gim st knh thoi cng ging nh truyn data trn GPRS, EDGE, chuyn mch knh (CSD) hay cc kt ni chuyn mch tc cao (HSCSD). Cc phin data c th c qun l t trong TEMS Investigation. 2. Giao din ca TEMS Investigation Workspace v worksheet Thc th lu tt c cc ca s v thit lp ngi s dng trong phin lm vic gi l

workspace. Ch c th m duy nht 1 workspace ti mt thi im. qun l cc ca s lm vic ca bn thun li, bn c th chia workspace ca bn thnh vi worksheet. C th ti 10 worksheets c th lm lm vic ng thi.

Tool bar Chc nng ch yu ca tt c cc thanh cng c c th c s dng. Hu ht cc nt cng c c phn nh trn menus.

Navigator T Navigator, bn c th m cc ca s trnh din, thay i khong mu cho cc n v thng tin v qun l cc worksheet. Navigator c s dng cho vic thit lp ti bc u tin ca mt phin lm vic.

Menu bar Menu phn nh hu ht cc thanh cng c. Status bar Thanh Status biu din k t v bn tin ch ra trng thi hin thi ca ng dng. 3. Mt s thao tc ca bn ghi Bt u ghi Click biu tng Start Recording trn Record toolbar bt u ghi d liu. Hp thoi xut hin s yu cu tn bn Dng bn ghi Click Stop Recording trn Record toolbar. Logfile s c ng.

4. Mt s thao tc vi m li mt bn ghi

M li mt logfile ghi c thc hin bng Replay toolbar 5. Giao din ngi dng 5.1. Ch ngi dng Ch driving test Thng tin trnh din trn mn hnh c c t thit b ngoi. Trong ch ny bn c th ghi cc bn ghi mi. Thng tin trnh din c c t logfile. Trong ch ny bn c th kim tra v phn tch Lu - Phi ng cc logfile trc khi kt ni vi cc thit b ngoi. - m c logfile phi ngt cc kt ni ngoi.

5.2.

Toolbar

5.2.1 Thit b iu khin toolbar

5.2.2 Connections Toolbar

5.2.3 Record Toolbar

5.2.4 Report toolbar

5.2.5 File and view toolbar

6.Mt s ca s lm vic mc nh ca TEMS Investigation. Trong mi trng lm vic ca TEMS Investigation c chia ra lm nhiu Worksheet khc nhau cho cc mc ch lm vic khc nhau. Ta c th ng bt cc ca s trong cc Worksheet ny, cng nh ta c th thm cc ca s mong mun vo cc mt vi Worksheet chnh:

6.1 GSM

Worksheet ny a cho ta thng s c bn nht ca cc thng tin v tuyn mng GSM nh: thng s cell serving v neighbour, cc tham s trn giao din v tuyn, thng s v knh v tuyn ang s dng hay cc biu c bn biu th Rxlevel, Rxqual, SQI.

6.2 DATA y l worksheet m t cc thng s dnh cho truyn d liu nh: knh v tuyn s dng, loi CS cho GPRS hay EDGE, thng tin d liu u vo, tc truyn d liu

6.3 SIGNALLING

Wordsheet ny m t ch yu cc s kin trn giao din v tuyn, i cng vi n l cc bn tin lp 3 trn giao din Um.

MAP

Ca s ny hin th cc kt qu o mong mun hin th nh Rxlevel, rxqual, thay i hay iu chnh i tng hin th, kch tp hp nhng d liu v bn nh bn . M bn Trong ca s Worksheet Map, kch vo Layer Control: Hp thoi Layer control Add/Edit Theme chnh sa.

thun tin cho qu trnh i o th d liu v bn l cn thit. Do cn thit phi

xut hin, chn Add, ch n bn cn hin th, OK, chn automatic layer, OK.

6.5

CONFIGURATION

Worksheet ny c mt s ca s cho nhn din s kin, m thanh cho s kin v ca s nhn din cell. l cellfile. Cellfile L mt file c nh dng *.cell, bao gm cc thng s m t ca cell nh tn cell, kinh , v ca cell, MCC, MNC, LAC, CI (cell serving v neighbour), azimuth. T cc thng s o thng s trong hnh. c ca MS, TEMS Investigation chuyn i mt s tng ng vi cc thng tin trn Cellfile v hin th trn mn

Hnh 2: M t cu trc cellfile Exert, Mcom2001 Load cellfile vo TEMS: View Navagator General Cellfile Load, ch n cellfile cn load vo TEMS OK M cellfile ( c th chnh sa cellfile lun trong TEMS): Trong Worksheet Configuration, trong Cell Definition chn open, ch n Cellfile mun m.

6.6

CONTROL

worksheet ny ta c mt s ca s iu kin, nhng quan trng nht l ca s Comman Sequence (thit lp cho ch o thoi).

7. o Driving test dng phn mm tems 7.1. Chun b. 01 My tnh xch tay. Phn mm Tems Investigation 9.0, c 3 cng usb. Phn mm Franson GPSGate 2.5. 02 thit b u cui (in thoi Sony Ericson T610) o 2 ch l Idle mode v dedicated mode. 02 cp ni t 2 in thoi ti my tnh. 01 b thu GPS. 7.2 Quy trnh lp t. Xc nh cng COM cho 2 in thoi ( sau khi ci t drive y ): Vo Device manager\Port. Trong trng hp ny hai cng COM cho 2 in thoi l COM 10 v COM 11.

Xc nh cng COM cho GPS: Chy chng trnh Franson gps Gate 2.5 ( ci t) mn hnh nh sau:

Trong tab Output chn cng COM cho GPS, trong trng hp ny ta chn COM 8 nh hnh v.

Chy phn mm TEMS Investigation 9.0 mn hnh s hin ra nh sau:

Lc ny ta thit lp cu hnh cho 2 in thoi v GPS: Trn menubar chn Configuration\Port Configuration nh hnh v di

Mn hnh hin ra nh sau:

Tip theo ta Add 2 in thoi v GPS bng cch click vo biu tng c du cng trong ca s Port Configuration mn hnh nh hnh v di, khi ta chn cng COM c xc nh trn v tn my in thoi, nh trng hp ny ta chn COM 10 v my T610, click OK

Tng t ta chn cng cho my th 2 v cho GPS, sau khi Add xong cho c 3 thit b mn hnh s hin ra nh sau:

n F2 kim tra kt ni, sau khi kt ni thnh cng mu ca biu tng in thoi chuyn sang mu xanh nh hnh v di:

Sau khi kt ni hon tt ta s c nh s : S kt ni nguyn l:

S kt ni thc t

Khi vic kt ni cc thit b hon tt th ta bt u ci t chc nng thc hin cuc gi cho in thoi. Pha trn, bn tri mn hnh c ca s Command Sequence.

Vo nt

ci t.

S xut hin ca s:

Chn mc click vo du

trn mc Voice s hin ra cy th mc

Chn Dial . Bn phi s xut hin mc ci t. mc Number/MS c hin tn MS2 ta nhp vo s cn gi hoc l tng i 900

Nhn vo mt Sau click vo trn mc General s hin ra cy th mc:

Ta chn mc Wait . bn phi s hin cc mc ta in vo. mc Seconds ta in vo s giy kt ni cuc gi.

Sau nhn vo nt Sau ta tr li chn mc Voice v chn End Call.

Sau nhn vo nt V ng ca s li. Sau ta li chn mc trn ca s Command Sequence Ta chn ca s Sequence Handling. V nh du kim vo mc Repeat (no.of times) Pha di c thng s Infinite nu ta nguyn th n s setup cho ta khng gii hn s ln thc hin cuc gi. cn nu ta mun thc hin gii hn bao nhiu ln gi th ta in s ln gi vo . Cn pha di Infinite l thi gian ngh quay li lnh thc hin cuc gi. y n mc nh l 3giy quay li lnh ban u.

Nhn Cui cng ta chn

kt thc lnh. trn ca s Command Sequence bt u thc hin lnh gi.

a bn khu vc o v v tr cc trm ln bn : Trn Menubar vo Presentation\positioning\map

S hin ra nh bn di

Chn bn khu vc cn o n Alt+L

Trn ca s Layer Control click add button chn file bn bn khu vc cn o. Sau khi chn bn , a v tr cc trm BTS ln bn . Trn Menubar chn Configuration\General

Trn ca s General Click vo cellfile Load chn file cha danh sch cc trm BTS. V click vo Add a c s d liu vo map sau bm OK

Khi s hin ra v tr ca cc trm BTS

7.3. Quy trnh o kim 7.3.1 S quy trnh o

7.3.2 Thit lp bi o o trong ch MS ri Thc hin bi o cht lng v vng ph ca mng trong ch MS ri (khng thoi). o ch thoi Thc hin bi o cht lng v vng ph ca mng trong ch thoi. o kh nng thit lp cuc gi: V mc ch o kim kh nng thit lp cuc gi ca cell nn s cuc gi phi ln, khong thi gian gia 2 ln thit lp cuc gi v thi gian cuc gi khng qu di. o kim tra rt cuc gi: kim tra chnh xc tnh trng rt cuc gi ca cell th s cuc gi phi ln v thi gian trung bnh mt cuc gi cng khng c qu ngn. o kim tra kh nng Handover gia cc cell: o kh nng HO ca 2 cell th

bi o phi thc hin o 2 chiu. o kim phc v cng tc ti u: Nu mc ch o kim phc v cng tc ti u trm (o thit lp cuc gi, HO..) th thi gian t khng qu ngn hoc qu di: 7.3.3 o kim vng ph ca cell (o ch Idle Mode) Trong Idle Mode MS o tn hiu trn tn BCCH, v BTS lun pht knh BCCH vi cng sut ln nht khi bo trong cell, do vy o ch ny ta c th xc nh c vng ph thc t ca cell. Thit lp bi o

MS sau khi kt ni c t ch ri, khng thit lp cuc gi. Cch o Ln lt i v hng ca tng cell n khi khng no khng thu c tn hiu ca cell hoc MS c chuyn sang phc v bi cell khc th dng li. Trong trng hp mun o vng ph thc t ca cell m khng mun MS chuyn sang phc v bi cell khc th ta c th o bng cch lock tn BCCH ca cell cn o v i theo hng cell n khi no khng thu c tn hiu ca cell th dng li. Nn chn tuyn ng c th i c xung quanh trm xc nh c vng phc v chnh ca trm, tuyn ng c chn khng nn qu gn trm. khu vc nng thn, chn tuyn ng nn cch chn trm khong 0.5 -2km. khu vc thnh ph, th x th nn chn tuyn ng cch chn trm khong 200-500m. Tuy nhin tu theo a hnh thc t chn tuyn ng sao cho ph hp. 7.3.4 o cht lng tn hiu (Dedicate Mode) Ch o c s dng xc nh, kim tra kh nng ph v ca cell nh: Thit lp cuc gi, tnh trng rt cuc gi, chuyn giao vi cc cell ln cnCh ny cng xc nh bin chuyn giao ca cell. - Thit lp : MS sau khi kt ni c thc hin thit lp cuc gi trong mt thi gian nht nh v chu trnh c lp li. o ti mt im: Ngi o ng cch trm 300-500m (vi trm phc v khu vc x , huyn), 100m (vi cc trm trong khu vc thnh ph) trnh trong qu trnh o MS b Ping-Pong HandOver nhiu ln. Ti ta tin hnh thc hin cuc gi , s cuc gi thit lp phi ln c c mt kt qa tin cy. o handover: i v hng cc neighbour cells kim tra handover vi cc cells neighbour cng site v khc site. o tuyn: Nn chn tuyn ng c th i c xung quanh trm xc nh

c vng phc v chnh ca trm, tuyn ng c chn khng nn qu gn trm. khu vc nng thn, chn tuyn ng nn cch chn trm khong 1 -2km. khu vc thnh ph, th x th nn chn tuyn ng cch chn trm khong 200-500m. Tuy nhin tu theo a hnh thc t chn tuyn ng sao cho ph hp. 7.4 Cc ch s hiu qu KPI KPI l cc ch s th hin cht lng mng. ch s lm tiu ch nh gi mng di ng tt hay ti. Mt nhn vin Thit k ti u mng li cn nm r cc ch s KPI, bit phn tch, nh gi v a ra quyt nh hnh ng ti u nht nng cao cht lng mng li cng nh ci thin cc ch s . 1. Cuc gi rt- khng thc hin RF Php o t l cuc gi thit lp thnh cng m rt do TCH RF loss TCH_RF_loss= 2. T l nghn knh SDCCH T l nghn knh SDCCH l t l % s ln c gng cp pht knh SDCCH khng thnh cng trn s ln c gng cp pht knh SDCCH T l nghn knh SDCCH= 3. T l chuyn giao thnh cng Php o t l ca tng kt qu chuyn giao o th trong chuyn giao c honh thnh thnh cng bao gm bn trong cell, bn trong BSS v bn trong chuyn giao BSS. HOSR= 4. T l li chuyn giao (Handover Failure Rate-HOFR) T l php o ca chuyn giao th m kt qu khng thc hin chuyn giao vi cucgi rt. HOFR= 5. T l cuc gi thnh cng( Call Success Rate- CSR) xc nh phn trm cuc gi c ci t thnh cng v kt ni ti thit b u cui cch thng( v d nh khng rt cuc gi) *100

T l cuc gi thnh cng l mt ch th tt ton b ti s n nh mng. n l s kt hp t l thnh cng cuc gi v t l rt cuc gi bng con s v tnh ton chung nh cng thc di y: Call Success Rate= 6. T l ci t cuc gi thnh cng. xc nh t l ca vic thc hin cuc gi m kt qu l s thnh cng cuc gi thnh cng v nhn dng, xc nh s lng l do ring bit cho ci t cuc gi li. Khng thc hin ci t cuc gi( call setup failures) c th xy ra cho mt s l do. l quan trng nhn dng nguyn nhn v xc nh ngun gc ca li ci t cuc gi. CSSR= 7. T l rt cuc gi( Call Drop Rate- CDR): Mt cuc gi m kt thc bt thng c gi l mt cuc gi b rt. cuc gi rt xy ra vi nhiu l do v trong nhiu l do c xc nh thng qua phn tch s liu. Nguyn nhn: Do nhiu, s di chuyn my di ng ra ngoi vng ph sng ca trm pht sng, di chuyn my di ng trong nh, khng thc hin chuyn giaio, pin my di ng khng hot ng, c vn phn cng ca my, vn phn cng ca BSS v nhiu vn khc. DCR=