CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1

KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
1
B1
Mengetahui perkara yang didengar-ditutur, dibaca
dan ditulis.
B1DT1
Menulis huruf hijaaiyyah.
B1DT1E1
Menulis semula huruf hijaiyyah mengikut kaedah
yang betul.
1. Guru mengedarkan lembaran kerja.
2. Murid menyalin semula huruf yang terdapat dalam
lembaran kerja.

.‫انسخ الحروف التية‬

‫ذ‬

ITEM CONTOH

‫د‬

‫خ‬

‫خ‬

‫ب ت ث ج‬

‫ا‬

‫ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ‬

‫ف ق ك ل م ن و هـ ل ء ي‬

1

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS

AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
1
Mengetahui perkara yang didengar-ditutur, dibaca
dan ditulis.
B1DT1
Menulis huruf hijaaiyyah.
B1DT1E2
Menulis huruf hijaiyyah bersambung mengikut
kaedah yang betul.
1. Guru mengedarkan lembaran kerja.
2. Murid diminta menyalin semula huruf-huruf
hijaiyyah yang boleh bersambung di awal, di
tengah dan di akhir dan yang tidak boleh
bersambung.

. ‫انسخ‬

ITEM CONTOH

‫ـــــــــــــــب‬
‫طبيب‬


‫ــــــــــــبــــــــــ‬
‫صــــــــبر‬


2

‫بــــــ‬
‫باب‬


CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

ITEM CONTOH

Menulis
1
Mengetahui perkara yang didengar-ditutur, dibaca
dan ditulis.
B1DT1
Menulis huruf hijaaiyyah.
B1DT1E2
Menulis huruf hijaiyyah bersambung mengikut
kaedah yang betul.
1. Guru mengedarkan lembaran kerja.
2. Murid diminta menulis huruf-huruf hijaiyyah yang
boleh bersambung di awal, di tengah dan di akhir
dan yang tidak boleh bersambung.

.‫صل الحروف الهجائية التية حسب مواقعها‬
‫آخر الكلمة‬
‫وسط الكلمة‬
‫أول الكلمة‬
‫الحر‬
‫ف‬
____=‫ا‬+‫ل=___ ك‬+‫ا‬+‫ط‬
=‫ي‬+‫ا‬
‫ا‬
__
___
____
___=‫ب‬+‫ص=_ ع‬+‫ب‬+‫ل=___ ع‬+‫ب ب‬
__
___
__
___=‫ت‬+‫ب=__ ق‬+‫ت‬+‫ي=___ ي‬+‫ت ت‬
__
__
__
___=‫ث‬+‫و=__ ب‬+‫ث‬+‫ص=__ ش‬+‫ث ث‬
_
___
__
‫اكتب الحروف الهجائية التية بقواعدها الصحيحة كما في‬
.‫المثال‬
‫وسط الكلمة اخر الكلمة‬
‫أول الكلمة‬
‫الحرف‬
‫ص‬‫ـــق‬
‫ـــقــ‬
‫قـــــ‬
‫ق‬
‫ل‬‫ن‬


3

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
2
Mengetahui dan memahami perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis.
B2DT1
Menulis perkataan dengan bimbingan.
B2DT1E1
Menulis perkataan dengan betul.
1. Guru mengedarkan lembaran kerja.
2. Murid menyalin perkataan.

.‫انسخ الكلمات التية‬
___________________ : ‫كتاب‬

_________________:

‫كرسي‬

_________________ : ‫مكتب‬
ITEM CONTOH

_________________ : ‫مروحة‬

_________________:

: ‫مسطرة‬
________________

4

‫قلم‬

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
2
Mengetahui dan memahami perkara yang didengarditutur, dibaca dan ditulis.
B2DT1
Menulis perkataan dengan bimbingan.
B2DT1E2
Menulis perkataan dengan betul.
Guru memberi senarai perkataan dan meminta murid
menulis perkataan mengikut kategori.

‫قرأ‬

.‫( اكتب الفعال التية‬1
‫أكل‬
‫كتب‬

‫طالب‬

.‫(اكتب السماء التية‬2
‫مسطرة‬
‫مدرسة‬

‫سمع‬

‫سيارة‬
ITEM CONTOH

‫على‬

‫ك‬

.‫(اكتب الحروف التية‬3
‫إلى‬
‫من‬

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
5

KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
3
Mengetahui, memahami dan memberikan respons
terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan
ditulis.
B3DT1
Menulis perkataan.
B3DT1E1
Menulis perkataan dengan betul.
Guru memberi senarai perkataan dan meminta murid
menulis perkataan mengikut kategori.

.‫(اكمل الجدول‬1
ْ ‫ِم‬
‫ن‬
‫النظا‬
‫فة‬

‫و‬
‫الحص‬
‫ة‬

‫علي‬

‫يرتب‬

‫الجدا‬
‫ر‬
‫حرف‬

‫تنظما‬
‫ن‬

‫يمس‬
‫ح‬
‫ل‬
‫فعل‬

‫اسم‬

ITEM CONTOH

.‫(عّين السم والفعل والحرف فيما يأتي‬2
.‫ اشتري الكتاب في الدكان‬.1
.‫ يذهب محمد الى المدرسة بالسيارة‬.2
.‫ تأكل الطالبة السندويشات‬.3
‫حرف‬

‫فعل‬

‫اسم‬

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
6

KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
3
Mengetahui, memahami dan memberikan respons
terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan
ditulis.
B3DT1
Menulis perkataan.
B3DT1E1
Menulis perkataan dengan betul.
Guru memberi senarai perkataan dan meminta murid
menulis sinonim atau antonim bagi perkataan
tersebut.

.‫(وّفق بين الكلمتين المترادفتين‬1
‫تلميذ‬

‫نجح‬

‫ثـما‬
‫ر‬

‫أكل‬

‫أفلح‬
‫تناو‬
‫ل‬
‫عائل‬
‫ة‬
ITEM CONTOH

‫طالب‬
‫أسرة‬
‫فواك‬
‫ه‬
.ّ‫( اختر المضادات للكلمات التي تحتها خط‬2
/‫) درس‬
.‫ ذهب محمد إلى المدرسة‬-‫أ‬
(‫ جلس‬/‫رجع‬
/‫ ينام‬/‫) يقرأ‬
.‫ يفتح التلميذ باب الفصل‬-‫ب‬
( ‫يغلق‬
/‫ كثير‬/‫) صغير‬
.‫ الفيل جسمه كبير‬-‫ج‬
( ‫بعيد‬
/‫ تحت‬/‫) فوق‬
.‫ السيارة أمام البيت‬-‫د‬
( ‫خلف‬
/‫) الحمر‬
.‫ أنا أشتري الثوب البيض‬-‫ه‬
( ‫ الزرق‬/‫السود‬

7

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
3
Mengetahui, memahami dan memberikan respons
terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan
ditulis.
B3DT1
Menulis perkataan.
B3DT1E2
Menulis Tasrif Fiil Madhi
( ‫ )الفعل الماضي تصريف‬mengikut urutan.
Guru memberi jadual tasrif fiil madhi(

‫)الماضي‬

‫تصريف الفعل‬

dan meminta murid melengkapkannya.

: ‫اكمل‬

ITEM CONTOH

( ‫) هم‬
‫فعلوا‬
‫درسوا‬

‫دخلوا‬

( ‫) هما‬
‫فعل‬

‫أكل‬

8

( ‫) هو‬
‫فعل‬
‫درس‬


‫لعب‬

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
4
Mengetahui, memahami dan memberikan respons
yang betul terhadap perkara yang didengar-ditutur,
dibaca dan ditulis dalam situasi yang tertentu.
B4DT1
Menulis frasa.
B4DT1E1
Membina dan menulis frasa dengan betul.
Murid memadankan dua perkataan menjadi frasa dan
menulisnya semula di ruangan yang disediakan.

. ‫كون تركيبا مناسبا مستعينا بالكلمات التية‬
‫ب‬
‫أ‬
‫النوم‬
‫ركوب‬
‫السبوع‬
‫كرة‬
‫الحيوانات‬
‫غرفة‬
‫المدرسة‬
‫نهاية‬
‫العدو‬
‫حديقة‬
‫القدم‬
‫ساحة‬
‫الخيل‬
‫سباق‬
ITEM CONTOH

.5 ._________________ .1
._________________
.6 ._________________ .2
._________________
.7 ._________________ .3
._________________
._________________ .4
9

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND

Menulis
4

PENYATAAN
STANDARD

Mengetahui, memahami dan memberikan respons
yang betul terhadap perkara yang didengar-ditutur,
dibaca dan ditulis dalam situasi yang tertentu.

DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

B4DT2
Menulis huruf dengan menggunakan Khat Naskh.
B4DT2E1
Menyalin semula huruf dengan menggunakan Khat
Naskh.
1. Guru meminta pelajar menyalin semula beberapa
huruf hijaiyyah dalam bentuk khat nasakh.

.‫ط النسخ‬
ّ ‫انسخ الحروف التية بخ‬

‫س‬

‫و‬

‫ط‬

ITEM CONTOH

10

‫خ‬

‫ث‬

‫أ‬

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIR

ITEM CONTOH

Menulis
5
Mengetahui, memahami dan memberikan respons
yang betul dan tepat terhadap perkara yang
didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi
tertentu.
B5DT1
Menulis ayat mudah dengan bimbingan.
B5DT1E1
Membina dan menulis ayat mudah dengan betul.
Guru memberikan beberapa ayat mudah dan
meminta murid menyalinnya.

.‫انسخ الجمل التية مع فهم معانيها‬
...............
‫(صباح الخير‬1
.....................
...............
‫( كيف حالك؟‬2
.....................
...............
.‫( مدرستي كبيرة‬3
.....................
...............
.‫( أذهب إلى المدرسة‬4
.....................
............... .‫ل صباح‬
ّ ‫( أتناول الفطور ك‬5
.....................

11

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIR
ITEM CONTOH

Menulis
5
Mengetahui, memahami dan memberikan respons
yang betul dan tepat terhadap perkara yang
didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi
tertentu.
B5DT1
Menulis ayat mudah dengan bimbingan.
B5DT1E1
Membina dan menulis ayat mudah dengan betul.
Guru
meminta
pelajar
menyusun
perkataan
membentuk ayat yang lengkap

: ‫رّتب الكلمات التية لتكون جمل مفيدة‬
‫على – الكتاب – المكتب‬

(1

‫ في‬- ‫النترنيت – محمد – يتجّول‬

(2

‫أمين – بالزيارة – كوال لمفور – إلى – قام‬

(3

‫ نذهب – الحيوانات – لنشاهد‬- ‫ حديقة – إلى‬- ‫السد‬

(4

‫ يستريحون – الطلب – شاطيء البحر – في – معلمهم‬- ‫مع‬

(5

12

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
5
Mengetahui, memahami dan memberikan respons
yang betul dan tepat terhadap perkara yang
didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam situasi
tertentu.
B5DT2
Menulis perkataan dengan menggunakan Khat
Naskh.
B5DT2E1
Menyalin semula perkataan dengan menggunakan
Khat Naskh.
Guru meminta pelajar menyalin semula beberapa
perkataan dalam bentuk khat naskh.

ITEM CONTOH

.‫ط النسخ‬
ّ ‫انسخ الكلمات التية بخ‬

‫المدرسة‬
.................
‫التلميذ‬
.................

13

‫يستيقظ‬
.................

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENSS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN
ITEM CONTOH

Menulis
6
Mengetahui, memahami dan memberikan respons
yang betul dan tepat dengan berhemah tinggi
terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan
ditulis dalam situasi yang tertentu.
B6DT1
Menulis ayat mudah.
B6DT1E1
Menulis ayat mudah yang gramatis.
1. Guru memberi senarai perkataan dan meminta
murid membina ayat mudah yang tepat.
2. Guru memberi senarai ayat yang salah dan
meminta murid membetulkannya.

.‫أ( كّون جمل مفيدة مستعينا بالكلمات التية‬
:
‫درس‬
(1
___________________________
:
ُ ‫لعب‬
‫ت‬
(2
___________________________
: ‫ي‬
ّ ‫الكرس‬
(3
___________________________
:
‫المطعم‬
(4
___________________________
14

:
‫( إلى‬5
___________________________
.‫حح الخطاء في الجمل التية‬
ّ ‫ب( ص‬
.‫ي‬
ّ ‫ت التلميذ على الكرس‬
ْ ‫جلس‬
(1
.............................................. : ‫الجابة‬
........
.‫الطالبة يأكل الرز في المطعم‬
(2
.............................................. : ‫الجابة‬
........
‫( الكتاب إلى المكتب‬3
.............................................. : ‫الجابة‬
........

CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TINGKATAN 1
KEMAHIRAN
BAND
PENYATAAN
STANDARD
DESKRIPTOR
EVIDENSS
AKTIVITI
PENTAKSIRAN

Menulis
6
Mengetahui, memahami dan memberikan respons
yang betul dan tepat dengan berhemah tinggi
terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan
ditulis dalam situasi yang tertentu.
B6DT2
Menulis ayat dengan menggunakan Khat Naskh.
B6DT2E1
Menyalin semula ayat menggunakan Khat Naskh .
Guru menyediakan contoh kata-kata hikmah Arab
dan meminta murid menyalinnya dengan Khat Naskh.

.‫أكتب الحكمة التية بخط النسخ‬
15

‫عَذُرُهْم‬
‫س َأ ْ‬
‫ل الّنا ِ‬
‫عَق ُ‬
‫َأ ْ‬
‫‪γ ............................... Σ‬‬

‫حْيَلَة‬
‫ق اْل ِ‬
‫جُة ُتَفّت ُ‬
‫حا َ‬
‫ال َ‬
‫‪γ ............................... Σ‬‬

‫‪16‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful