Vă mulţumim că aţi vizitat BAILE OLANESTI!

Vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne acordaţi câteva minute pentru a răspunde la următoarele întrebări referitoare la impresia pe care v-a lăsat-o experienţa in statiunea noastră. Pentru noi este foarte importantă părerea dvs. şi ne dorim foarte mult să ne oferiţi răspunsuri cât mai sincere, chiar dacă acest lucru ar reflecta aspecte negative ale statiunii noastre. Orice punct slab identificat în urma răspunsurilor dvs. va constitui pentru noi o provocare în vederea îmbunătăţirii acelui aspect. Vă asigurăm de confidenţialitatea răspunsurilor dvs. şi de faptul că indiferent de aprecierile pe care le faceţi, scopul nostru rămâne şi pe viitor acela de a corespunde în cât mai mare măsură cerinţelor dvs. ca şi client sau posibil client. 1. Cum aţi aflat de statiunea Baile Olanesti? (puteţi selecta mai multe variante) TV Radio Presa scrisă Pliante si cataloage Târguri de turism Internet Trecând prin zonă Alte surse Nota dvs.:

2. Acordaţi câte o notă de la 1 („impresie foarte proastă”) la 10 („impresie foarte bună”) pentru: 2.1 Diversitatea produselor şi pachetelor de călătorie oferite de catre unitatile de cazare din statiune 2.2 Informaţiile şi detaliile disponibile în legătură cu produsele şi pachetele de călătorie oferite de catre unitatile de cazare 2.3 Raportul dintre ceea ce oferă agenţiile de turism şi ceea ce va este oferit in statiunea Baile Olanesti 2.4 Calitatea per ansamblu a serviciilor oferite de unitatile de cazare din statiunea Baile Olanesti 2.5 Ordinea în agenţie 2.6 Curăţenia în agenţie 2.7 Aspectul estetic al agenţiei 2.8 Aspectul estetic, calitativ, îngrijit al materialelor tipărite (afişe, pliante, broşuri etc.) 2.9 Profesionalismul personalului agenţiei (cunoştinţele în domeniu) 2.10 Amabilitatea personalului agenţiei 2.11 Aspectul îngrijit şi curat al personalului agenţiei 2.12 Interesul faţă de clienţi manifestat de către personalul agenţiei

3. Ţinând cont de impresia generală, per ansamblu, pe care va lăsat-o statiunea Baile Olanesti, sunteţi: foarte nemulţumit nemulţumit relativ nemulţumit nici nemulţumit, nici mulţumit relativ mulţumit mulţumit foarte mulţumit 4. Aţi mai petrece sejurul în viitor in statiunea Baile Olanesti? Sigur nu Cred că nu Nici-nici Cred că da Sigur da 5. Aţi recomanda şi altora (cunoştinţe, prieteni etc.) statiunea Baile Olanesti? Sigur nu Cred că nu Nici-nici Cred că da Sigur da

6. Sunteţi:

Bărbat

Femeie

7. Vârsta dvs. este: Sub 25 ani Între 26-30 ani Între 31-40 ani Între 41-50 ani Peste 50 ani 8. Venitul dvs. lunar net (cumulând toate sursele de venituri) se încadrează în categoria: Sub 1.000 lei Între 1.000 – 2.000 lei Între 2.001 – 3.000 lei Între 3.001 – 4.000 lei Între 4.001 – 5.000 lei Peste 5.000 lei 9. Cel mai înalt nivel de educaţie absolvit de către dvs. este: Liceu sau mai puţin de atât Şcoală post-liceală sau colegiu Facultate nivel licenţă Facultate nivel masterat Doctorat sau studii post-universitare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful