NO 21& 23,JALAN RAJA IDRIS, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN

MODUL 3 JOB DELEGATION 01.06 : PREPARE WORK DISTRIBUTION 01.08 : DELEGATE JOB FUNCTION
NAMA : SITI NOREZUANA BINTI ROZLAN SITI NORHASNA MIRA BINTI SUKARDI THIBA A/P THAMILSELVEN RAJA MUHD SYAFIQ BIN RAJA ZULKIFLI TAHAP : 4 (EMPAT) KURSUS: DIPLOMA EKSEKUTIF SISTEM MAKLUMAT

perniagaan korporat. dan perkara-perkara yang berkaitan dengan personel. memantau penyelenggaraan rekod personel dan pelbagai keperluan sistem maklumat sumber manusia. dan prestasi kakitangan. merancang. menjalankan tugas yang berkaitan. Ini bermaksud bahawa hak pekerja perlu dihormati dan dijaga mengikut peruntukan undang-undang. pengambilan pekerja. dan menyelaras dasar yang berkaitan dengan aktiviti sumber manusia dan perhubungan perindustrian bagi perusahaan atau organisasi. atau organisasi bahagian: sumber manusia rujukan: pengesahan jawatan: 1/04/2012 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS SUMBER MANUSIA                merancang. dasar dan prosedur Mempastikan perubahan dilaksanakan dengan teratur dan diterima oleh semua pekerja Sebagai rujukan oleh pengurus barisan hadapan oleh kerana kepakarannya Menjadikan dirinya dan setiap pekerja terutama sekali pekerja berjawatan penting sebagai rakan strategik perniagaan organisasi .SKOP KERJA PENGURUS SUMBER MANUSIA Skop kerja: pengurus sumber manusia Laporan kepada: ketua pengurus Klasifikasi: GRED M48 Tarikh:26/03/2012 PENGURUS SUMBER MANUSIA Pengurus sumber manusia merancang. mengawal perbelanjaan dan memastikan sumber digunakan dengan cekap. dan menyelaras aktiviti pengurusan sumber manusia untuk memaksimumkan strategi penggunaan sumber manusia dan menjaga fungsi seperti pampasan pekerja. kenaikan pangkat. merancang dan mengarah operasi harian. menjadual dan memantau tugasan pekerja lain Menjaga kedudukan pekerja di dalam perkhidmatan. latihan. dan pematuhan pengawalaturan dalam lingkungan agensi kerajaan. merencana. pengantara dan rundingan dengan pekerja. penetapan struktur upah dan rundingan upah. latihan. menetapkan dan mengarah prosedur operasi dan pentadbiran. dasar sumber manusia. mewakili jabatan dalam urusannya dengan bahagian lain dalam organisasi atau dengan badan luar. memantau pemilihan. memantau program dan aktiviti yang berhubung dengan kesihatan dan keselamatan pekerjaan dengan penglibatan semua pihak yang berkaitan. mengarah. mengurus. mengarah. merancang dan menyusun prosedur bagi pengambilan kakitangan.

.. Mampu berkomunikasi dengan baik Kelulusan         B. Japan (2000) Cert. Mudah memberi pertolongan. in Special Training Course in General Mgt.institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan dan diiktiraf setaraf dengannya Diploma Pengurusan Sumber Manusia (INTAN) . in General Land Mgt.. (Hons) Universiti Malaya . Hokkaido Development Agency.(Pengajian Asia Tenggara) Ijazah sarjana muda diiktiraf oleh kerajaan dari pada institusi. Seminar for Regional Planning & Mgt.com. in Digitized Land Information System.. in Regional Development.1978 . in Urban Land Policy & Mgt. Jln Bateri 34/5 Bukit Kemuning. UK Cert. Sweden Land Institute. Gavle (2003) RUJUKAN : HUBUNGI KAMI: SYARIKAT SONY ELEKTRONIK SDN BHD No 46.1979 Cert.A. Light Ind Areaoff Jln Bukit Kemuning 42450 Shah Alam. of Cambridge. of London (1990) Cert.PENGETAHUAN. Univ. JICA. Cekap dalam menangani sebarang masalah. International Land Institute. Tahap penulisan (Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris) yang baik. Univ. Boleh bekerjasama dalam satu pasukan. Tokyo Cert. Selangor Malaysia Tel: 03-8871 2600 / 03-8886 1111 Faks: 03-8881 0796 / 03-8890 1237 Emel: sony_elektronik@yahoo. KEMAHIRAN DAN KEBOLEHAN          pengalaman setahun dalam sumber manusia Mahir bertutur dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.my .. Kemahiran menggunakan aplikasi komputer Mahir dalam bidang pengurusan rekod dan maklumat.

Mengadakan motivasi kepada pekerja agar pekerja dapat menumpukan perhatian kepada tugas serta tanggungjawab dan mengekalkan minat mereka kepada organisasi. . . .Membuat pelaksanaan keutamaan pengisian kekosongan jawatan.JADUAL TUGASAN MINGGUAN BAGI PENGURUS SUMBER MANUSIA Mingguan Minggu pertama Jawatan Tugasan .Membuati tugasan dan fungsi tertentu dalam pengurusan sumber manusia. Minggu kedua Pengurus sumber manusia Minggu ketiga Minggu keempat .Menyemak dan mengemaskini rekod perkhidmatan anggota perkhidmatan secara berterusan. .Memberi latihan dan Pembangunan Pekerja bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja agar jabatan pengurusan sumber manusia dapat memberi perkhidmatan berkesan kepada organisasi Melakukan pemantauan terhadap displin pekerja . . .Membuat pemantauan dan menggalakkan pemeriksaan kesihatan pekerja.Memgadakan pengambilan dan pemilihan pekerja baru untuk mencari pekerja yang berkebolehan.Menyediakan pelan pembangunan yang mengariskan strategic pengurusan dan pembangunan perkhidmatan .Melakukan pengawalan aktivitiaktiviti yang berhubung dengan sumber manusia .

Menyediakan kemudahan persaraan serta insentif-insentif lain agar dapat meningkatkan komitmen pekerja dan memberi mereka motivasi untuk terus kekal dalam perkhidmatan Menjalankan pengoditan ke atas sumber manusia sekali setahun untuk mengetahui sama ada dasar proses.- - - Membuat penetapan gaji bagi pegawai yang dinaikkan pangkat secara pelantikan. prosedur dapat memenuhi keperluan organisasi dalam jangka masa pendek dan panjang .

Tel: 03-8871 2600 / 03-8886 1111 Faks: 03-8881 0796 / 03-8890 1237 Emel: sony_elektronik@yahoo. Unit ini ditubuhkan oleh pihak syarikat untuk membuat aduan kepada jabatan tersebut sekiranya berlaku sebarang kehilangan.my TUBUH UNIT SIASATAN Syarikat Sony Elektronik sdn. Selangor Malaysia. Jln Bateri 34/5 Bukit Kemuning. Nama unit siasatan tersebut adalah Unit Siasatan Bergerak di bahagian (Storan). kecuaian barang dan sebagainya supaya barang tersebut boleh diselenggara. Pihak syarikat perlu menghubungi dan melaporkan kepada jabatan tersebut serta tidak perlu menunggu sehingga kehadiaran pengurus kerana jabatan ini ditubuh oleh pengurus sendiri untuk memudahkan syarikat serta tidak menyusahkan pekerja syarikat yang lain.com.kerosakan. diselia atau did baik pulih dengan cepat dan pantas untuk digunakan semula oleh pihak syarikat tersebut. . Light Ind Areaoff Jln Bukit Kemuning 42450 Shah Alam.SYARIKAT SONY ELEKTRONIK SDN.BHD No 46. bhd telah menubuhkan sebuah unit siasatan di dalam syarikat tersebut.

siri LPP/J/2 676 Jenis Barang/Peralatan Jenama Barang Sony digital camera DSCF717 -KarachiCamera Kipas Angin Deskfan Miyako 1227 Memory Cards Sony MRW-F3 DXC Speaker sony SSF7000 Tarikh 27/03/ 2012 Nilai Masa Kuantiti Barang (Seunit) 10. No.00 pagi 2 RM95 3.Pekerja: Sse-023 Jawatan: Penyelia Bahagian: Storan No Tel:0164918122 MAKLUMAT MENGENAI BARANG YANG HILANG Bil 1.00 7 teng ah mala m RM900 Tempat kejadian: Stor simpanan barang . TGL/98 /858 29/03/ 2012 6. JH/034 0IT 30/03/ 2012 12. BB/908 28/03/ 2012 8.LAPORAN KEHILANGAN BARANG Nama Pegawai Bertugas: En. Mohd Johan Bin Kamarul No.00 5 mala m RM1200 Pekerja Yang Terlibat 2.00 pagi 20 RM 65 Kakitangan yang bertugas di stor 4.

Pastikan speaker tersebut digunakan dengan baik. Pastikan kakitangan membuat pemeriksaan terhadap barang berulang kali. Pastikan memory kard tersebut disimpan ditempat tersusun. Pekerja dari bahagian lain masuk tanpa kebenaran pengurusan stor. CARA PENYELESAIAN MASALAH          Semasa waktu rehat pastikan kakitangan tutup pintu bilik penyimpanan barang. Pegawai unit keselamatan tidak diperiksa kunci tatakira dan termasuk kunci keselamatan pejabat. Pastikan tulis nama. Kipas perlu diperiksa 3 minggu sekali kerana barang dalam stor boleh rosak. Pastikan barang dikawal oleh pihak yang sepatutnya seperti pengawal keselamatan atau penjaga stor Pastikan simpan speaker ditempat yang sesuai dan selamat.barang yang keluar dan masuk didalam buku log yang telah disediakan. . Pastikan keadaan kipas sentiasa bersih.Jumlah keseluruhan kerugian: RM13790 PUNCA KEHILANGAN BARANG     Punca pejabat tidak di kunci semasa keluar rehat Tidak tempat meletakkan ditempat asalnya. yang betul dan selamat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful