Subiecte aplicative CONTABILITATE FINANCIARĂ APROFUNDATĂ CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.

Se constituie o societate comercială al cărei asociat depune la casieria unităţii suma de 1.000 lei, din care se achită diverse taxe şi onorarii pentru constituirea societăţii în sumă totală de 900 lei. După începerea activităţii aceste cheltuieli se amortizează în 12 luni şi se restituie asociatului suma depusă iniţial. Se achiziţionează un program informatic la preţul de 5.000 lei, TVA 24% care se achită prin virament bancar. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, inclusiv amortizarea lunară şi scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire. Explicaţii Depunerea de către asociat a sumei la casierie Achitarea taxelor şi onorariilor (cheltuielilor de constituire) Amortizarea lunară a cheltuielilor de constituire (900/12) Restituirea către asociat a sumei depuse Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor complet amortizate Achiziţionarea programului informatic Achitarea facturii Cont debitor 5311 201 6811 4551 2801 % 208 4426 404 Cont creditor 4551 5311 2801 5311 201 404 5121 Sume 1000 900 75 1000 900 6200 5000 1200 6200

= = = = = = =

2. Societatea comercială realizează prin propriul compartiment de informatică un program

informatic pentru care efectuează în prima lună următoarele cheltuieli: cheltuieli cu materiale consumabile 1.000 lei, cheltuieli cu salariile brute 2.300 lei. În a doua lună se efectuează cheltuieli cu materiale consumabile în sumă de 300 lei. La sfârşitul celei de-a doua luni se recepţionează programul informatic. Durata de amortizare 2 ani. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii, inclusiv amortizarea lunară şi scoaterea din evidenţă a programului informatic. Explicaţii Consumul de materiale în prima lună Cheltuieli cu salariile brute Decontarea cheltuielilor efectuate cu programul informatic în prima lună Consumul de materiale în a doua lună Finalizarea programului informatic şi intrarea lui în patrimoniu Amortizarea lunară a programului informatic (3600/24) Scoaterea din evidenţă a programului informatic complet amortizat Cont debitor 602 641 233 602 208 6811 2808 Cont creditor 302 421 721 302 % 233 721 2808 208 Sume 1000 2300 3300 300 3600 3300 300 150 3600 1

= = = = = = =

Plata furnizorului extern se face din contul bancar la cursul de 4.diferenţă nefavorabilă de curs valutar: = 210000 lei = 215000 lei 5000 lei - 4.20 lei/EURO = 210000 lei . O societate comercială hotărăşte construirea în regie proprie a unei magazii. comision vamal 0. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.30 lei/EURO . TVA 24%. Facturarea se face la cursul 4.000 lei. a comisionului vamal şi a TVA Cont debitor 2131 2131 % 446 447 4426 % 404 665 Cont creditor 404 % 446 447 5121 Sume 210000 22050 21000 1050 77742 21000 1050 55692 215000 210000 5000 = = = Plata datoriei furnizorului extern = 5124 Calcul a) taxe vamale. Explicaţii Înregistrarea facturii externe (50. Metoda de amortizare este cea liniară.5%.000 EURO.000 lei. contribuţia la fondul de şomaj 0.20 lei/EURO) Înregistrarea taxelor vamale şi a comisionului vamal Plata în vamă a taxelor vamale. a taxelor vamale şi comisionului se face prin virament bancar. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii. comision vamal şi TVA: . În a doua lună se mai consumă materiale în valoare de 1. inclusiv amortizarea lunară a magaziei. taxa vamală 10% la valoarea în vamă. Se achiziţionează din import o instalaţie la un preţ de 50. în prima lună au loc următoarele cheltuieli: cu materiale consumabile: 3.TVA = (210000 + 21000 + 1050) x 24% = 55692 b) plata datoriei externe . Explicaţii Consum de materiale consumabile în prima lună Cheltuieli cu salariile brute Cheltuieli cu contribuţia la asigurări sociale 18% Cheltuieli cu contribuţia la fondul de şomaj 0.000 EURO x 4. cu salariile: salarii brute 2.000 lei.000 EURO x 4.2%.5% Cheltuieli cu contribuţia la fondul asigurărilor de sănătate 5.valoare în vamă = 50.30 lei/EURO.datorie istorică: 50.000 EURO x 4.2% Cont debitor 602 641 6451 6452 6453 Cont creditor 302 421 4311 4371 4313 Sume 3000 2000 360 10 104 2 = = = = = .20 lei/EURO.5% = 1050 lei . În acest scop.taxe vamale = 210000 x 10% = 21000 lei .5%. contribuţia la fondul asigurărilor de sănătate 5. contribuţia la asigurări sociale 18%.20 lei/EURO . Plata TVA.3.datorie actuală: 50.comision vamal = 210000 x 0.000 EURO x 4. Durata normală de funcţionare este de 10 ani. apoi se recepţionează şi se dă în folosinţă magazia.

000 lei şi TVA 24%. factura încasându-se ulterior prin bancă. Durata de utilizare este de 5 ani. Să se completeze planul de amortizare şi să se înregistreze în contabilitate operaţiile privind achiziţia. amortizarea anuală. deoarece Aa pentru anul N+3 este mai mare decât Ad.33 Începând cu anul N+3 se va aplica regimul de amortizare liniar. Explicaţii Înregistrarea achiziţionării autoturismului Achitarea datoriei prin virament bancar Amortizarea anuală N+1 Amortizarea anuală N+2 Amortizarea anuală N+3 Vânzarea autoturismului Scoaterea din evidenţă a autoturismului Încasarea creanţei Planul de amortizare: Anul Amortizarea anuală degresivă N+1 40000 x 30% = 12000 N+2 28000 x 30% = 8400 N+3 6533 N+4 6533 N+5 6534 Amortizarea cumulată 12000 20400 26933 33466 40000 Cont debitor % 2133 4426 404 6811 6811 6811 461 % 2813 6583 5121 Cont creditor 404 5121 2813 2813 2813 % 7583 4427 2133 461 Sume 49600 40000 9600 49600 12000 8400 6533 22320 18000 4320 40000 26933 13067 22320 = = = = = = = = Valoarea rămasă (valoarea netă contabilă) 40000 – 12000 = 28000 40000 – 20400 = 19600 40000 – 26933 = 13067 40000 – 33466 = 6534 40000 – 40000 = 0 Ra = 100/5 = 20% Rd = 20% x 1.5 = 30% se va utiliza în anii N+1 şi N+2 N+3: Ad = 19600 x 30% = 5880 Aa = 19600/3 = 6533. metoda de amortizare este cea degresivă.000 lei şi TVA 24%.12. vânzarea şi scoaterea din evidenţă a autoturismului.N un autoturism în baza facturii: preţ de cumpărare 40. O societate comercială achiziţionează pe data de 30.Decontarea cheltuielilor efectuate cu magazia în prima lună Consum de materiale consumabile în a doua lună Finalizarea magaziei şi intrarea lui în patrimoniu Amortizarea lunară a magaziei (6474/120) 231 602 212 6811 = = = = 722 302 % 722 231 2812 5474 1000 6474 1000 5474 54 5. 3 . La sfârşitul anului N+3 autoturismul se vinde la un preţ negociat de 18. Factura se achită prin virament bancar.

La data de 30.000 lei şi TVA 24%. La sfârşitul anului N+6.12. Durata de utilizare este de 5 ani.N Cont debitor % 231 4426 % 231 4426 Cont creditor 404 404 Sume 49600 40000 9600 99200 80000 19200 4 = = .000 lei şi TVA 24%. amortizarea anuală. Explicaţii Înregistrarea achiziţionării echipamentului Înregistrarea cheltuielilor de transport aferente achiziţionării echipamentului Achitarea datoriei către furnizorul de echipament prin virament bancar Achitarea datoriei cărăuşului prin virament bancar Amortizarea anuală N+1 Amortizarea anuală N+2 Amortizarea anuală N+3 Amortizarea anuală N+4 Vânzarea echipamentului Scoaterea din evidenţă a echipamentului Încasarea creanţei Cont debitor % 2131 4426 % 2133 4426 404 404 6811 6811 6811 6811 461 % 2813 6583 5121 Cont creditor 404 404 5121 5121 2813 2813 2813 2813 % 7583 4427 2133 461 Sume 99200 80000 19200 6200 5000 1200 99200 6200 17000 17000 17000 17000 23560 19000 4560 85000 68000 17000 23560 = = = = = = = = = = = 7. amortizarea anuală.000 lei şi TVA 24%.000 lei şi TVA 24%.11.11. conform facturii şi situaţiei de lucrări la data de 30. Cheltuielile de transport facturate de cărăuş sunt de 5. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile privind achiziţia.6. O societate comercială încheie un contract cu un antreprenor pentru construirea unui depozit.000 lei şi TVA 24%. factura încasându-se cu ordin de plată. constructorul facturează lucrările în valoare de 40. Ambele facturi se achită cu ordin de plată. O societate comercială achiziţionează pe data de 16. Explicaţii Recepţia lucrărilor executate. La data de 25. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile privind achiziţia.12. La sfârşitul anului N+4 echipamentul se vinde cu preţul de 19. factura încasându-se ulterior prin bancă.000 lei şi TVA 24%. vânzarea şi scoaterea din evidenţă a echipamentului vândut.N. Durata de utilizare este de 10 ani.N se finalizează lucrările şi se facturează restul lucrărilor în valoare de 80. metoda de amortizare este cea liniară. vânzarea şi scoaterea din evidenţă a construcţiei. metoda de amortizare este cea liniară.12. conform facturii şi situaţiei de lucrări la data de 25.N Recepţia lucrărilor executate. construcţia se vinde la un preţ negociat de 50.N un echipament în baza facturii: preţ de cumpărare 80.

Recepţia obiectivului de investiţii terminat consemnată în procesul verbal de recepţie Amortizarea anuală N+1 Amortizarea anuală N+2 Amortizarea anuală N+3 Amortizarea anuală N+4 Amortizarea anuală N+5 Amortizarea anuală N+6 Vânzarea depozitului Scoaterea din evidenţă a depozitului Încasarea creanţei 212 6811 6811 6811 6811 6811 6811 461 % 2813 6583 5121 = = = = = = = = = = 231 2813 2813 2813 2813 2813 2813 % 7583 4427 2133 461 120000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 62000 50000 12000 120000 72000 48000 62000 8.N cu preţul de 70.12. 5 . degresiv (varianta AD1) şi a celui accelerat de amortizare. Să se calculeze amortizarea anuală şi lunară prin aplicarea regimului liniar. Planul de amortizare liniar: Anul Amortizarea anuală liniară N+1 70000 x 20% = 14000 N+2 14000 N+3 14000 N+4 14000 N+5 14000 Ra = 100/5 = 20% Planul de amortizare degresiv: Anul Amortizarea anuală degresivă N+1 70000 x 30% = 21000 N+2 49000 x 30% = 14700 N+3 11433 N+4 11433 N+5 11434 Amortizarea lunară 1750 1225 953 953 953 Amortizarea cumulată 21000 35700 47133 58566 70000 Valoarea rămasă (valoarea netă contabilă) 70000 – 21000 = 49000 70000 – 35700 = 34300 70000 – 47133 = 22867 70000 – 58566 = 11434 70000 – 70000 = 0 Amortizarea lunară 1167 1167 1167 1167 1167 Amortizarea cumulată 14000 28000 42000 56000 70000 Valoarea rămasă (valoarea netă contabilă) 70000 – 14000 = 56000 70000 – 28000 = 42000 70000 – 42000 = 28000 70000 – 56000 = 14000 70000 – 70000 = 0 Ra = 100/5 = 20% Rd = 20% x 1.000 lei.5 = 30% se va utiliza în anii N+1 şi N+2 N+3: Ad = 34300 x 30% = 10290 Aa = 34300/3 = 11433. Data puneri în funcţiune este 15.33 Începând cu anul N+3 se va aplica regimul de amortizare liniar.N.12. iar durata normală de funcţionare este de 5 ani. deoarece Aa pentru anul N+3 este mai mare decât Ad. pentru un echipament de lucru achiziţionat în 10.

Titlurile vândute se scot din evidenţă. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii. cu scopul de a obţine o influenţă asupra gestiunii unităţii emitente şi pentru obţinerea unui venit financiar sub formă de dividende.000 acţiuni x 10 lei/bucata) Cont debitor 261 269 5121 5311 622 6641 Cont creditor 269 5121 761 7641 5311 261 Sume 50000 50000 11000 12000 120 10000 = = = = = = 6 . Explicaţii Achiziţionarea acţiunilor cu plata ulterioară (5.000 acţiuni x 12 lei/bucata) Plata comisionului Scoaterea din evidenţă a acţiunilor vândute (1. cu plata ulterioară. Ulterior se vând 1. Se achiziţionează 5.000 acţiuni x 10 lei/bucata) Achitarea vărsămintelor neefectuate Încasarea dividendelor Vânzarea acţiunilor cu încasare imediată (1. În anul următor se încasează prin cont dividende aferente titlurilor în valoare de 11.Planul de amortizare accelerat: Anul Amortizarea anuală degresivă N+1 70000 x 50% = 35000 N+2 8750 N+3 8750 N+4 8750 N+5 8750 N+2: Aa = 35000/4 = 8750 Amortizarea lunară 2917 729 729 729 729 Amortizarea cumulată 35000 43750 52500 61250 70000 Valoarea rămasă (valoarea netă contabilă) 70000 – 35000 = 35000 70000 – 43750 = 26250 70000 – 52500 = 17500 70000 – 61250 = 8750 70000 – 70000 = 0 9. cu încasare imediată şi se plăteşte un comision de 1%.000 acţiuni către terţi la preţul de vânzare de 12 lei/bucata.000 lei.000 acţiuni cu preţul de 10 lei/bucata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful