Kijk op Reeuwijk

WAARDIGE
DODENHERDENKING
pagina 3
KUNST AAN DE PLAS
pagina 4
TOERISME STIMULEREN
MET PASSANTENHAVEN
pagina 5
PLATEEL LATEN TAXEREN
OP KEURDAG
pagina 9
VIERDE REEUWIJKSE
ROLSTOELDRIEDAAGSE
pagina 11
DIERENHULP KOMT
UIT WOERDEN
pagina 21
21E JAARGANG
NUMMER 19 - 2012
WOENSDAG 9 MEI
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland! erland
Italiëweg 5 · 2411 NR Bodegraven · Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 · info@bbmglas.nl · www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
HORLOGES!
vrijetijdshorloges, sporthorloges,
werkhorloges, modehorloges,
uitgaanshorloges, kinderhorloges,
zakhorloges, hanghorloges, enz.,enz.
In MEER dan 25 merken vindt U
horloges bij juwelier Van Deth.
Korte Groenendaal 11-13 Gouda (0182) 51 49 19
Mourits c.s. advocaten
voor particulier en ondernemer
Fokkerstraat 11 - 2811 EN Reeuwijk - Tel. 0182 300 945
www.mouritsadvocaten.nl

Notaris D’Aumerielaan 3 • Reeuwijk • Tel. (0182) 30 11 66
info@slingerland.nl
www.slingerland.nl
Vrijblijvende taxatie?
Bel ons gerust!
WWW.VLAAI-INN.NL
High Tea i.p.v. €24,50
Speciaal voor Moederdag nú € 19,95 p.p.
Moederdagtip
vlaai·|uu º 0ud Bodegraaíseweg 22 º 2411 hS Bodegraveu º Jel. 0172·612787
A12 Bodegraven-Reeuwijk
verdwijnt van de radio
Regelmatig hoorde men ’s ochtends op de radio de melding van fles op de A12 ter hoogte van Reeuwijk en/of
Bodegraven. Daar komt nu ongetwijfeld een eind aan, want afgelopen weekend is het laatste deel van de A12
tussen Gouda en Woerden voorzien van vier rijstroken. Waar de A12 afgelopen jaren nog op de 12e plek in de
Nederlandse fletop stond, lijkt met de verbreding het fleleed (grotendeels) voorbij.
De wegwerkzaamheden op
de A12 richting Utrecht ter
hoogte van Bodegraven-
Reeuwijk en de aanslui-
ting met de N11 zijn twee
jaar eerder uitgevoerd dan
oorspronkelijk gepland. En
ook de uitvoering afge-
lopen maanden verliep
voorspoedig. Zes weeken-
den lang heef het verkeer
zich even moeten schikken
in de noodzakelijke weg-
versmalling, nodig voor
de uitbreiding naar vier
rijbanen. Er was overlast,
maar deze is zeer beperkt
gebleven. Ook afgelopen
weekend waren de opstop-
pingen te overzien. Af en
toe moest er tijdens de
Start bouw tijdelijk winkelcentrum Miereakker
Dezer dagen wordt gestart
met de bouw van de tijdelijke
winkels voor de ondernemers
van winkelcentrum de Mie-
reakker. De bouw en inrich-
ting van het terrein gaan drie
maanden duren. De verhuizing
van de ondernemers staat
gepland voor augustus.
Op 23 april is overeenstem-
ming bereikt tussen TOP
Vastgoed en de laatste onder-
nemers. Daardoor kan het
bestaande winkelcentrum in
september leeg worden opge-
leverd en kan de sloop volgen.
De ontwikkelaar en gemeente
zijn blij met de concrete plan-
ning voor de uitvoering van
de werkzaamheden. Wethou-
der Wendy Verkleij: “We zijn
een flinke stap verder in de
realisatie van een mooi nieuw
winkelcentrum aan de Mie-
reakker, met daaromheen een
nieuwe inrichting van de open-
bare ruimte.” Het duurt nog
ongeveer twee jaar voordat
het publiek gebruik kan maken
van het nieuwe winkelcentrum
en de geplande woningen.
Lees verder op pagina 3
BIJ
Bij inlevering van deze bon en geldig van do 10 t/m za 12 mei 2012.
Spare ribs
kant-en-klaar 500 gram 4.95
Miereakker 10
2811 BB Reeuwijk
Tel. 0182-394195
vanmeurs.gildeslager.nl
Slagerij Van Meurs
Mi kk 10
De publicatie van de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
vindt u op pagina
12, 13 en 14
Tel. 0172 - 611100 www.riggelingmakelaars.nl
DRIEBRUGGEN
Kastanjelaan 40
Vraagprijs:
€ 215.000,-- v.o.n.
Ruime eengezinswoning met
uitgebouwde bijkeuken uitstekend
onderhouden en fraai afgewerkt.
De verkoper betaalt
voor u tot 1 juli 2012
€ 4.754,90
Uw overdrachtskosten
voor 1 juli 2012
€ 0,00
KOOP NU VRIJ OP NAAM!
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 2
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
MEDISCHE EN
APOTHEEKDIENST
Reeuwijk: Medisch Centrum Reeu-
wijk, Dunant laan 2, (overdag van
08.00-17.00 uur), 0182-393244
Driebruggen/Waarder:
A.H. Boogaards, C.J. de Wilde,
Burg. Doormanstraat 25,
Driebruggen, 0348 501307
(overdag van 08.00-17.30 uur).
HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP)
Voor spoedeisende huisartsenzorg
’s avonds, ’s nachts, in het weekend
en tijdens feestdagen. Uitsluitend
op tel. afspraak ma t/m vr 17.00-08.00
uur, in het weekend en tijdens feest-
dagen 24 uur bereikbaar. Bleuland-
weg 10, Gouda, tel. 0182-322488.
Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10, Gouda, tel. 0182-
505050. Bezoektijden: Dagelijks
13.30-14.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
Polanerbaan 2, Woerden,
tel. 0348-427911.
Apotheek
Apotheek Reeuwijk, Miereakker
(overdag), tel. 0182-392042
Avond , nacht en weekenddienst apo-
theek: Dienst Apotheek Midden-Hol-
land (DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
tel. 0182-698820.
Verloskundige:
Mw. J.C.J. Hoenderdos en
Mw. I. Mensch 0182-394562.
TANDARTSEN
Spreekuur spoedgevallen za. 12 en
zo. 13 mei Praktijk Greenline, Rons-
seweg 551, tel. 0182-543000.
KERKDIENSTEN
R.K. Parochie De Goede Herder
Reeuwijk Dorp
Zaterdagavond: 19.00 uur
Zondag: 09.00 uur
R.K. Kerk H. Bonaventura Woerden
Zaterdagavond: 17.30 uur
Zondag: 09.30 & 11.00 uur
Gereformeerde Kerk Waarder
Zondag 13 mei:
09.30 uur: Dhr. J.B. Alblas
18.30 uur: Ds. H.P. de Goede
Protestantse Gemeente De Ark
Reeuwijk Brug
Zondag 13 mei:
09.30 uur: Ds. D. van Veen
Hervormde Gemeente Sluipwijk
Zondag 13 mei:
10.00 uur: Ds. A. Robbertsen
18.30 uur: Ds. B. Oosterom
Hervormde Gemeente Ichthuskerk
Reeuwijk Brug
Zondag 13 mei:
09.30 uur: Ds. D. Siebelink
18.30 uur: Ds. C. van Duijn
Hervormde Gemeente
Reeuwijk Dorp
Zondag 13 mei:
09.30 uur: Ds. L.W. Smelt
18.45 uur: Ds. D. Siebelinkg
Hervormde Gemeente Waarder
Zondag 13 mei:
09.30 en 18.30 uur Ds. D. Breure
Ned. Herv. Gem. (in Hersteld
Verband) Waarder
Zondag 13 mei:
09.30 uur: Ds. H. van der Ziel
18.30 uur: Ds. Nobel
Christengemeente ‘Elim’
Basisschool De Regenboog,
Greidweide 1, Reeuwijk-Brug
Zondag 6 mei: 10.00 uur
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING
WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522. Dagelijks op afspraak,
voor vergunningverlening, hand-
having en toezicht (VHT) en de Wmo.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
THUISZORG
Agathos Thuiszorg, tel. 010-2640777
PrivaZorg Thuiszorg, tel. 030-6365302
Vierstroom, tel. 0900-9300
RST Zorgverleners, tel. 0342-422324
Stichting Zuwe Zorg, tel. 0900-2359893
Zorgpartners Midden-Holland,
tel. 0182-393222
Thuiszorg INIS, tel. 010-4519316
Buurtzorg, Reeuwijk team West,
tel. 06-10264752
Buurtzorg Reeuwijk team Oost,
tel. 06-10449043
Buurtzorg Waarder/Driebruggen,
tel. 06-83214029.
HULPMIDDELEN
Bij de Vegro Thuiszorgwinkel kan
men (zorg)hulpmiddelen lenen, huren
en kopen, Bodegraafsestraatweg 3,
Gouda, tel. 0800-2887766.
www.vegro.info
RIVIERDUINEN/
GGZ MIDDEN-HOLLAND
Vragen op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg (o.a. bij depressie
en verslaving), Ronsseweg 225,
Gouda, tel. 0182-563600.
ALGEMEEN
MAATSCHAPPELIJK WERK
Kwadraad, Kon. Wilhelminastraat 90,
Reeuwijk. Spreekuur maandag en
donderdag van 09.00-10.00 uur, tel.
0900-1202150/0182-594710. Buiten
kantooruren voor crisis situaties: 0900
120 21 50 / 0182-594710.
WMO-RAAD
BODEGRAVEN-REEUWIJK
Belangenbehartiging namens
licha melijk en geestelijk gehandi-
capten, mantelzorgers en alle andere
doel-groepen binnen de Wmo.
Riet Fontijn, tel. 0172-612892,
email: m-fontijn@hetnet.nl
OPVOEDBUREAU MIDDEN-
HOLLAND (JSO)
Spreekuur Reeuwijk: ma 13.00-16.00
uur; MFA De Oude Tol, Hooiweide 4,
2811 JE Reeuwijk, 0182-547888.
PALET WELZIJN
Organisatie voor mantelzorg-
ers en vrijwilligerswerk in de zorg.
Antwerpseweg 7, Gouda,
tel. 0182-547920 (bereikbaar op
werkdagen 09.00-12.30 uur).
MEE MIDDEN-HOLLAND
Voor mensen met een beperking of
chronische aandoening. Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, tel. 0182-520333.
OUDERENADVISEUR
Welzijnsstichting Kerverland en
SWOB, tel. 0348-785499. Spreekuur:
woe 10.00-11.30 uur in kantoor naast
zaal Kerverland, Waarder.
GEHANDICAPTEN
PLATFORM
Stichting Platform Gehandicapten-
beleid Reeuwijk. Contactpersoon:
Wilma Grondman, tel. 0182-395051,
wmgrondman@kpnplanet.nl.
VRIJWILLIGE HULPDIENST
Waarder/Driebruggen
Bereikbaar tussen 08.30-09.30,
12.30-13.00 en 18.30-19.30:
Ank v. Duuren, 0348-502087,
Dirk Hagoort, 0348-501285.
DIABETESLIJN
Voor alle vragen over diabetes,
tel. 033-4630566(24 uur per dag,
’s nachts alleen in geval van nood).
PUREE
Platform Uitkeringgerechtigden Bode-
graven-Reeuwijk. Tel. 0182-392226,
email: info@stichtingpuree.nl
PRE EN POSTNATAAL
Zwangerschapsgym
Iedere woe, Einsteinstraat 52
19.00 u. prenatale gymnastiek
21.00 u. postnatale gymnastiek
Info: Yvonne Looman, 0182-395941.
HUISDIEREN
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van Heuven Goedhartstr. 45,
Reeuwijk, 0182-392568.
Dierenartsenpraktijk Bodegraven BV,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Dierenhulpverlening Woerden,
Dieren in nood of vermist,
0348-414242.
Ad Verkleij
Helma van Dijk
Zinkeling 77
2771 NZ Boskoop
fax: 0172-231906
Ad: 06-11263031
Helma: 06-40286425
Dag en nacht bereikbaar
Dag en nacht bereikbaar
Email: info@brouwerdekoning.nl
Internet: www.brouwerdekoning.nl
Veerlaan 18a
2851 BV Haastrecht
0182-501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656
H.J. Uiterwijk
Sinds 1962
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
info@harkesbegrafenissen.nl - www.harkesbegrafenissen.nl
Persoonlijke zorg
voor uw begrafenis
g g
Telefoon (0172) 21 21 22
Dokter Hamburgerlaan 59 - 2771 JR Boskoop
Wij verzorgen alleen begrafenissen - Dag en nacht bereikbaar


" Eens als de bazuinen klinken "
Na een periode, waarin zij steeds verder afstand moest
nemen van de wereld om haar heen, is mijn zus, onze tante
en oud tante in alle rust ingeslapen

Tiny van Manen

Hilversum, 21 juli 1929

Gouda, 5 mei 2012

Teun van Manen

Jan en Wilma

Gert en Liesbeth

Achterneven en achternichten
Correspondentieadres:
Familie van Manen
De Lange Krag 9
2811 RZ Reeuwijk
Tiny is overgebracht naar het uitvaartcentrum van Monuta,
Aalberseplein 1 te Gouda, aldaar geen bezoek.

De dienst van Woord en Gebed vindt plaats op vrijdag 11
mei om 13.30 uur in de " De Ark", 't Kerkestuk 1 te Reeuwijk.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren
van 12.45 tot 13.15 uur.

De begrafenis zal plaatshebben omstreeks 15.00 uur op
de Algemene Begraafplaats aan de Schinkeldijk te
Reeuwijk.

Na de begrafenis nodigen wij u uit in de aula van de
begraafplaats voor een kort samenzijn.

Tiny hield van bloemen.

Dag lieve
Dag lieve man
Dag lieve man en vader
Dag lieve man, vader en opa
Dag lieve

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is
geweest, geven wij kennis van het overlijden van mijn
lieve man, onze vader, schoonvader, grootvader en
overgrootvaderWillem Mees Benschop
Wim
in de leeftijd van 87 jaar.


J.M. Benschop-Hey

Albert en Joke
Aafje
Miep en Dick
Wim en Heleen

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Monuta Uitvaartzorg
t.a.v. J.M. Benschop en familie
Aalberseplein 1
2805 EG Gouda
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Familieberichten kunnen tot dinsdag 12.00 uur
worden opgegeven, telefonisch via 0182-399266 of via de
mail: advertentie@kijkopreeuwijk.nl
Duidelijke
website van
CAK
Duidelijke, toegankelijke en
begrijpelijke informatie. Dat is
belangrijk voor mensen met
een zorgbehoefte. Vooral als
het gaat om de financiën die
daarmee zijn gemoeid. Staats-
secretaris van VWS, Marlies
Veldhuijzen van Zanten, en
Eric van den Brink, algemeen
directeur CAK, hebben de
volledig vernieuwde web-
site www.hetcak.nl in gebruik
genomen. Met de vernieuwde
website maakt het CAK een
stap voorwaarts in het verbe-
teren van de dienstverlening
aan haar klanten en ketenpart-
ners. De mens staat hierbij
centraal. De informatie wordt
bijvoorbeeld niet meer gege-
ven vanuit de wettelijke rege-
ling en bijbehorende bena-
ming, maar vanuit de situatie
waarin iemand zich bevindt. In
de nabije toekomst wordt de
website ook ingezet voor het
regelen van bepaalde zaken.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld
het doorgeven van een adres-
wijziging.
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 3
van Staverenstraat 39b tel. (0182) 39 23 00
2811 TL Reeuwijk fax (0182) 39 53 66
auto-rijschooI · taxi-bedrijf
schiphoIservice · groepsvervoer
Kaas & Meer viert moederdag
Aanbiedingen:
1 kilo Graskaas voor maar 5.95
2 grote zakken Pelpinda’s 5.50
Moederdagtip:
200 gram Roombrie
+ 1 pak toast voor maar 3.75
Van Tolstraat 5, Bodegraven
Telefoon 0172-650999
E-mail info@kaasmeer.nl
Twitter @KaasMeer
Kaas & Meer voor de lekkerste moederdagcadeaus
Wegens succes:
aanleg een op- of afrit wor-
den afgesloten en waren
de rijstroken tijdelijk ver-
legd met een bijbehorende
snelheidsbeperking, maar
daarmee was het ook wel
allemaal gezegd.
Zes weekenden is er in
weer en wind hard gewerkt,
de asfalteermachines heb-
ben overuren gedraaid en
de vrachtwagens met asfalt
hebben af en aan gereden.
Maar het is in de beoogde
zes weken gelukt, zonder
dat er gebruikt hoefde te
worden gemaakt van het in
de planning meegenomen
zevende reserveweekend.
En terwijl dit laatste week-
end op de twee verlegde
open gebleven rijbanen het
verkeer langsreed, werd er
aan de toegevoegde rijstro-
ken de laatste hand gelegd.
Twee banen breed trokken
de machines van de frma
Heijmans de nieuwe zoab
asfaltlaag, terwijl ze op de
voet werden gevolgd door
een colonne vrachtwagens
om hen van voldoende ‘voe-
ding’ te voorzien en aantal
walsmachines om hun werk
mooi glad af te werken.
De Werkgroep Innovatie
Nieuwerbrug liet overigens
na de opening weten nog
steeds bevreesd te zijn voor
sluipverkeer door Nieuwer-
brug. De eerste maandag-
ochtend na de opening van
de vier rijbanen was er in
de spits geen fle meer. Vol-
gens Rijkswaterstaat is de
tijdwinst voor automobilis-
ten in de spits 8 minuten.
Tekst en beeld: Wim de Boevère
Vervolg van pagina 1
A12 bij
Bodegraven-
Reeuwijk
verdwijnt van
de radio
Waardige Dodenherdenking
Op 4 mei werd er in diverse
kernen stilgestaan bij de
Dodenherdenking. Zo kwam
om 19.30 uur een grote
groep mensen in Waarder
bijeen op het kerkplein voor
de plechtige stille tocht naar
het herdenkingsmonument
voor Hendrik Verhoog op de
begraafplaats in Waarder.
Hendrik Verhoog was de
eerste ingezetene van
Waarder die, tengevolge
van zijn inzet voor het
vaderland, bij de verdediging
van vliegveld Valkenburg
op 20 mei 1940 is gevallen.
Voorafgegaan door wethouder
Hans Vroomen met zijn
echtgenote en Arie van Eijk,
vertrok de omstreeks 300
personen tellende stoet
vanuit de dorpskern over de
Molendijk naar het monument
op de begraafplaats. Daar
aangekomen werd de ‘Last
Post’ gespeeld en hield
wethouder Hans Vroomen een
toespraak waarin onder meer
het belang en het bijzondere
van onze huidige vrijheid,
waar toentertijd zulke offers
voor zijn gebracht, werd
benadrukt.
Hierna volgden enkele minu-
ten stilte en aansluitend speel-
den enkele leden van OBK
twee coupletten van het Wil-
helmus. Namens de gemeente
volgde vervolgens de krans-
legging, waarna school-
kinderen van de drie scholen
in Waarder en Driebruggen
en vertegenwoordigers van de
beide Oranjeverenigingen een
bloemstuk legden, gevolgd
door een lange rij Waarderse
en Driebrugse kinderen die
allen een witte roos plaatsten.
De indrukwekkende plechtig-
heid werd afgesloten met een
defilé van alle meegekomen
aanwezigen langs het monu-
ment.
Tekst en beeld: Wim de Boevère
Blauwalg in Plas Elfoeven
Tijdens het zwemseizoen, dat
op 1 mei is gestart, wordt het
zwemwater door de water-
beheerders van provincie
Zuid-Holland onderzocht op
aanwezigheid van bacteriën
en blauwalgen. Als de water-
kwaliteit onvoldoende is of
als een zwemlocatie onvei-
lig is, stelt de provincie een
zwemverbod in of brengt een
negatief zwemadvies uit. Bij
de eerste controles is in de
Plas Elfhoeven in Reeuwijk de
norm voor blauwalg overschre-
den. Zwemmen op deze loca-
tie wordt dan ook ontraden,
blauwalgen kunnen huidirri-
tatie en maag-/darmklachten
veroorzaken. De provincie
laat verder weten dat op de
officiële zwemlocaties nieuwe
publieksinformatieborden wor-
den geplaatst. Deze borden
bevatten informatie over voor-
zieningen, recreatiemogelijk-
heden en waterkwaliteit van de
zwemlocatie. Meer informatie:
www.zuid-holland.nl/zwemwa-
ter of via de zwemwatertele-
foon: 0800-9036.
Gevonden
dieren
In Reeuwijk is aan het Wolle-
gras een lapjespoes aangetrof-
fen, schildpad rood/zwart/wit.
Informatie: www.dierencen-
trale.nl of Stichting Dierenhulp-
verlening Woerden e.o., tele-
foon 0348-414242 of website
www.dierenhulpverleningwoer-
den.nl.
FRANSE ROOMBRIE
Lekker voor op toast of stokbrood
200 gram voor
Telefoon 0172-650456 º www.debodegraafsekaasboer.nl
OUD SNIJDBAAR
1½ jaar gerijpt in ‘t oude pakhuis
Nú deze week heel kilo 9.90
500 gram voor 4.45
+
-
Kaashal
Prins Hendrikstraat 24
2411 CT Bodegraven
Geopend: di-vr-za
Bodegraven
Winkelcentrum Broekvelden
Iedere vr. 13.00 - 17.00 uur
Iedere za. 8.00 - 16.00 uur
Reeuwijk
Van Staverenstraat
(t.h.v. bibliotheek)
Iedere do. 8.30 - 12.00 uur
7.
90
1.
50
ONZE SPECIALITEIT DE LEKKERSTE
PROEF DE LENTE IN MEI
KADO TIP
5.
98
BOEREN KILO KAASJE
Leuk verpakt vanaf
GRASKAAS 2012
JONG EN ROMIG
Lokaal gerijpt. Nú heel kilo
500 gram 3.45
8.
75 p.st
S
u
p
e
r
le
k
k
e
r
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 4
www.wapenvanreeuwijk.nl
info@wapenvanreeuwijk.nl
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Reserveren gewenst
’t WAPEN
Notaris d’Aumerielaan 17
2811 HS Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 23 64
Fax (0182) 39 23 99
Zondag 13 mei is dé dag om al die geweldige
moeders flink te verwennen. Ze verdienen het om
in het zonnetje gezet te worden. Wij helpen daarbij
met een High Tea en een Moederdagmenu.
Moederdag verwendag!
Reserveren gewenst.
Graag tot ziens.
High Tea
Moederdagmenu
High Tea (14.00-16.00 uur)
Ontvangst met prosecco. Voor de kinderen is er kinderchampagne.
Aansluitend staat er een High Tea buffet voor u klaar, waarvan u
onbeperkt kunt genieten.
Prijs: € 22,50 p.p. incl. verschillende smaken thee, exclusief andere dranken.
Moederdagmenu
Ontvangst met prosecco en voor de kinderen kinderchampagne.
Aansluitend serveren wij:
º 0un gesneden gegaaìde kaíIshaas mel aspeìges en díííesaus
º Waaìdse zí}íende mel gebakken oesleìzwammen
º Bananenbavaìoís mel ohoooíadeoake
º KoIIe mel 3 bonbons
Prijs: € 35,- p.p. excl. dranken.
Kunst aan de Plas:
fantastische cultuurbelevenis
De manifestatie Kunst aan de Plas beloof een fantastische cultuurbelevenis te worden. Kunst aan de Plas is een
fetsroute langs kunstenaars, die thuis of op een mooie locatie in het plassengebied hun werken tentoonstellen.
Op zaterdag 19 en zondag 20 mei verwelkomen 26 Reeuwijkse en zes gastexposanten van 11.00 tot 17.00 uur
de bezoekers om hun creaties te laten zien. Een prachtige kans om al fetsend te genieten van de omgeving en
tevens de uitgebreide collectie kunstwerken te bewonderen. Kunst aan de Plas: vóór en dóór Reeuwijkers.
Initiatiefnemer Rotary
Club Reeuwijk organiseer-
de zes jaar geleden de eer-
ste Kunst aan de Plas. Het
was een daverend succes
en de manifestatie is een
tweejaarlijks terugkerend
evenement geworden. Irma
Sier en Marion Smit, die
samen met Gerard Aerts en
Carolien Kooy het orga-
niserend comité vormen,
vertellen met aanstekelijk
enthousiasme over de op
handen zijnde derde afe-
vering.
“Kunst aan de Plas heef
een tweeledig doel. Het
bevorderen van het cul-
tureel bezig zijn van de
Reeuwijkers en het laten
zien van wat er gemaakt
is. Het is echt vóór en dóór
Reeuwijkers, maar er zijn
ook zes gastexposanten. Nu
Reeuwijk bij Bodegraven
hoort, heef Gerard Aerts
geprobeerd Kunst aan de
Plas te koppelen aan Reis-
genoten, maar dat is niet
gelukt. Nu valt alles binnen
Reeuwijk, het hele plas-
sengebied, Reeuwijk-Dorp,
Reeuwijk-Brug en de Tem-
pel. Er zijn heel veel soor-
ten werk te zien, schilde-
rijen, foto’s, grafsch werk,
kunstenaarsboeken, beeld-
houwwerken, pentekenin-
gen, keramiek, textielschil-
derijen, echt van alles.”
De kunstenaars stellen een
deel van hun verkopen
tijdens Kunst aan de Plas
beschikbaar voor een goed
doel, bepaald door de Rota-
ry Club Reeuwijk. Dit jaar
is het doel ‘Wandelen voor
Water’. Rotary Internatio-
nal werkt mee aan de doel-
stelling van de Verenigde
Naties om in 2015 het aan-
tal kinderen dat sterf door
gebrek aan water en goed
sanitair te halveren.
Irma Sier: “Zes jaar gele-
den ben ik door Gerard
Aerts gevraagd om te hel-
pen bij de organisatie van
Kunst aan de Plas, omdat
ik door mijn functie bij de
kunstgalerie Gouda veel
kunstenaars ken.” Marion
Smit vult aan: “En Irma
heef mij erbij gevraagd.
Marion, grafsch ontwer-
per en schilder, stelt weer
haar huis aan de Thorbec-
kelaan open om werk van
zichzelf en andere kun-
stenaars te laten zien. “Ik
laat thuis nieuw werk zien,
nieuwe kunstenaarsboeken
en de prenten uit de boe-
ken zijn ook aan de muren
tentoongesteld. Het is wel
jammer dat ik niet zelf de
fetsroutes kan maken om
het werk van de anderen
te zien.”
VERRASSING
Volgens Irma en Marion is
het goed te doen om alles
in twee dagen te bekij-
ken. Er zijn vier verschil-
lende fetsroutes die mooi
op elkaar aansluiten. Ook
lopend vanaf aangegeven
parkeerplekken zijn de
routes te volgen. Gevraagd
naar wat je beslist niet mag
missen, zegt Irma: “Wat ik
heel erg mooi vind, zijn de
beelden van Lothar Vige-
landzoon. Hij is een auto-
didact, hij maakt prachtige
beelden. Lothar is gebo-
ren in Paramaribo Suri-
name, woont vanaf 1966 in
Nederland en is sinds 2000
afwisselend in Reeuwijk
en Vence. Hij doet voor het
eerst mee. Een Reeuwij-
ker die hier al lang blijkt te
wonen, een verrassing dat
er toch steeds weer nieuwe
gezichten in Reeuwijk
opduiken.”
Marion Smit vindt het
werk van Irma Sier zeer de
moeite waard. “Zij expo-
seert haar textielschilde-
rijen voor het eerst tijdens
Kunst aan de Plas. Irma zit
vanaf het eerste begin bij
de organisatie, maar deed
nooit zelf mee. Zij maakt
heel mooi werk. Irma expo-
seert in heel veel plaatsen
op de wereld, maar het is
bijna twintig jaar geleden
dat haar werk in Reeuwijk
te zien was. Haar schilde-
rijen zijn te bezichtigen in
Centrum Reeuwijk, waar
ook de beelden van Lothar
staan. Gelukkig blijven
die nog na 19 en 20 mei te
zien, dus kan ik er ook van
genieten.”
Marion Smit wijst nog op
de kunstlunch. “Speciaal
voor de manifestatie heef
‘t Wapen een kunstlunch
samengesteld. Als de men-
sen op 19 of 20 mei bij ‘t
Wapen lunchen, krijgen zij
het kunstbord, waarop de
lunch geserveerd wordt,
mee naar huis.”
Kunst aan de Plas op 19 en
20 mei van 11.00 tot 17.00
uur. Meer informatie www.
kunstaandeplas.nl
Tekst: Narda Rebel
Expositie
Reeuwijkse Anda Runia
Tot en met 5 juni kan men het nieuwe werk van Anda
Runia bezichtigen in de bibliotheek aan de Van Stave-
renstraat in Reeuwijk-Brug. Ook in het kader van de
kunstroute Kunst aan de Plas is zij aanwezig: in het
weekend van 19 en 20 mei zal Anda in de bibliotheek
aanwezig zijn, evenals Henk Oskam met gedichten en
Hans Meijer met Chinese schilderingen. Ook dit jaar
hoopt ze veel bezoekers in de bibliotheek te ontvangen,
want kunst verrijkt het leven! Meer info:
andarunia-art.nl.
Routes
Gratis plattegronden en
routes zijn verkrijgbaar
bij de startpunten:
• ‘t Wapen, Notaris
d’Aumerielaan 17
• De Hartloper,
Reeuwijkse Houtwal 3
• Gasterij Vergeer,
Dorpsweg 32
• ‘t Vaantje,
Korssendijk 32
Kunst van Anda Runia: te zien in de bibliotheek en tijdens Kunst aan de
Plas op 19 en 20 mei
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 5

0$5,$*$//$1'
9,(57-$$5
6SHFLDOHDFWLHRSGHZ
'
ZHEVLWH
Bextel nu ulvuxt!
0182-392389
8urgerreeuw|[k
uames - Peren - 8abymode Llngerle 8odyfashlon nachLmode 8eenmode
8aadhulsweg 27 · 2811 P1 8eeuwl[k

G
E
L
D
T

V
O
O
R
A
L
LE D
A
M
ES- EN HERENSLIPS M
.U
.V
. IN
V
IS
IB
L
E
S
E
R
I
E
S
SLIPS
3+1GRATIS
1 t/m
30 juni 2012 of zolang de voorraad strekt
kerkweg 25 º 3465 J6 0r!ebruggen
IeI. 0348-501316 º www.vand!jk-mob!eI.nI
VERKOOPNIEUWENGEBRUIKTsONDERHOUDENREPARATIE
APKKEURINGENAIRCOSERVICE
Tweede netwerkbijeenkomst recreatie & toerisme druk bezocht
“Bodegraven-Reeuwijk toeristisch
ontsluiten met passantenhaven”
Tijdens de tweede netwerkbijeenkomst recreatie en toerisme op donderdag 26 april bij Roei- en Zeilvereniging Gouda in Reeuwijk is een
viertal concrete ideeën aan de deelnemers voorgelegd voor aanvullingen, advies en een eerste stap tot realisatie.
Onder aanvoering van
Marco Kastelein, namens
de Koepel Ondernemend
Bodegraven-Reeuwijk, en
wethouder Hans Vroomen
is door de verschillende
werkgroepen de afgelo-
pen winter gewerkt aan
het verzamelen en uitwer-
ken van wensen en ideeën
om Bodegraven-Reeuwijk
verder te ontwikkelen op
het gebied van recreatie en
toerisme.
LOKALE SAMENWERKING
De middag begon met een
presentatie van Michiel de
Graaf van de Florijn die,
samen met Mariska de
Wilde van Bed&Breakfast
‘het kleine huisje’, het
Tafel&Bed-arrangement
heef bedacht. Een vijfgan-
gen diner gecombineerd
met een overnachting in
de 150 meter verderop
gelegen Bed&Breakfast.
Een voorbeeld van lokale
samenwerking. Jan van
der Werf, voorzitter van
stichting Struinen en Vor-
sen, bevestigde dat samen-
werking bij promotionele
activiteiten loont en bena-
drukte dat ondernemers nu
aan zet zijn. “Ondernemers
moeten zelf investeren om
te zorgen dat recreanten en
toeristen het ontwikkelde
netwerk gebruiken.”
Daarna werden de project-
thema’s gepresenteerd:
Ontwikkeling Reeuwijkse
Hout, Realisatie vaarver-
bindingen, Aanleg beter
geoutilleerde aanlegplaat-
MEDEWERKSTER
gevraagd
Zoek je een zaterdagbaan en vind je
het leuk om van ‘s ochtends 8:00 tot
18:00 uur te werken en eventueel in
de vakantieperiodes of andere drukke
dagen? Loop dan eens binnen in onze
slagerij voor meer informatie of neem
telefonisch contact op met Mevr. Van
Meurs, tel. 0182-304011 of 0182-394195
SLAGERIJ VAN MEURS
MIEREAKKER 10
REEUWIJK
Tevens inboedelopslag
Jac. Koster en Zn.
Bodegraven
Telefoon: (0172) 61 36 35
Voor al uw
binnen- en buitenwerk
Serge Garretsen
Mobiel (0651) 16 05 61
Paul de Vries
Mobiel (0614) 39 13 05
Rembrandtstraat 35
2811 XD Reeuwijk
Telefoon (0182) 55 33 10
Fax (0182) 537844
sen en Recreatiekrant
Bodegraven-Reeuwijk. Na
een korte werksessie per
thema is een trekker toe-
gewezen die het thema
verder gaat uitwerken. Bij
een volgende bijeenkomst
worden deze uitgewerkte
plannen gepresenteerd en
beoordeeld.
Tekst: Lianne van der Made
Honden aan lijn tijdens broedseizoen
Het broedseizoen is weer
begonnen. De Partij voor de
Dieren in Zuid-Holland wil
dat honden in deze periode
in natuur- en recreatiegebie-
den aangelijnd zijn om vogels
rust te bieden en ongestoord
te laten broeden. Om vogels
ongestoord te laten broeden,
zijn deze maanden wel delen
van natuur- en recreatiegebie-
den afgesloten, maar helaas
niet overal. Ook op veel
plaatsen waar honden de rest
van het jaar mogen loslopen,
moeten ze in het broedsei-
zoen wel aan de lijn. “Veel
mensen beseffen onvoldoen-
de hoe kwetsbaar broedende
vogels zijn in een druk bevolkt
land als Nederland. Elk jaar
krijgen we meldingen dat niet-
aangelijnde honden vogels
doodbijten,” aldus Carla van
Viegen, fractievoorzitter van
de Partij voor de Dieren in
Zuid-Holland. Soms is het
niet duidelijk of honden in
bepaalde gebieden al dan niet
mogen loslopen.
De Partij voor de Dieren hoopt
dat mensen beseffen dat in
het broedseizoen hun hond
altijd aangelijnd moet zijn of
onder appel moet worden
gehouden.
I1ALIAANSE PIZZERIA - IjSSALON - 1HUIS8EZORCINC
Dorpsweg 3, Reeuwijk-Dorp, tel. 0182-391139, www.carlostrattoria.nl
De gehele zomer onbeperkt eten: gamba’s, kip of
spareribs, geserveerd met pasta pesto € 17,50
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 6
Radio van Dijk viert verbouwing
Radio van Dijk heeft de winkel aan de Van Heuven Goedhartstraat in Reeuwijk-Brug een nieuwe look gegeven waarbij
de klant centraal staat. Er is ruimte om onder het genot van een kopje koffie een nieuwe aankoop door te spreken of
om meer informatie te krijgen over diverse producten. In de winkel is er meer ruimte gekomen voor tablets en laptops.
De ingrijpende verbouwing is achter de rug; tijd om iedereen uit te nodigen om de vernieuwde winkel te komen bekij-
ken. Dit kan op zaterdag 12 mei vanaf 15.00 uur. Tijdens deze feestelijke dag staan een hapje en drankje klaar. Ook
zijn er demonstraties van 3D TV’s en koffiemachines. Het Radio van Dijk team heeft ter gelegenheid van de vernieu-
wing een aantal producten geselecteerd voor een scherpe prijs. Bij aankoop vanaf 10 euro ontvangt men tevens een
Radio van Dijk cadeaubon t.w.v. 10 euro (beltegoed uitgezonderd).
Ledenvergadering ROV
De Reeuwijkse Ondernemersvereniging houdt op donderdag 10 mei haar ledenvergadering bij Gasterij Vergeer in
Reeuwijk-Dorp. Naast een korte informele ledenvergadering zal Daniëlle Verboom-Vergeer, eigenaar van Gasterij
Vergeer, meer vertellen over haarzelf en Gasterij Vergeer. Verder is burgemeester Christiaan van der Kamp aanwezig.
Vanuit het bestuur zullen hem verschillende vragen worden voorgelegd. Om 17.30 uur zijn de ondernemers van harte
welkom om deel te nemen aan het walking dinner. De vergadering start om 20.00 uur. Daarna is er gelegenheid om
onder het genot van een drankje te netwerken. Kosten voor deelname aan het buffet zijn 20 euro p.p., de drankjes zijn
voor rekening van de ROV.
Mocht men alleen naar de vergadering willen komen, dan kan men om 20.00 uur aansluiten. Verdere informatie:
e-mail: secretariaat@rovreeuwijk.nl of www.rovreeuwijk.nl.
Video van evenementen
Nico Hermenet uit Reeuwijk heeft
zijn bedrijf Videopromoties.nl
nadrukkelijker op de kaart gezet
door voorbeeldvideo’s te maken,
onder andere van de jongste
Koninginnedagviering. Hij legde in
alle dorpskernen van Bodegraven-
Reeuwijk waar activiteiten op het
programma stonden de gezellige
en soms komische belevenissen
op videobeelden vast. Voor een
kijkje: ga naar www.videopromo-
ties.nl/blog. Het nog jonge bedrijf
verzorgt kwalitatief goede en zeer
betaalbare videoproducties voor
zowel bedrijven als particulieren. Geen dure crew bij u over de vloer, maar één persoon die alles met de opdrachtgever
doorneemt, filmt en monteert. Of het nu om de registratie van een huwelijk gaat of de promotie van een bedrijf, Nico
pakt het vooral helder en no-nonsense aan. Persoonlijk waar dat nodig is, maar ook prikkelend en aanzettend tot actie.
Zoals Nico het zegt: “Met video breng je emotie over en het houdt de aandacht langer vast dan tekst. Daarom is het
zeker in deze tijd zinvol voor bedrijven om bijvoorbeeld een videopromotie toe te voegen aan de eigen site.” Informatie:
www.videopromoties.nl.
Open huis Spiritueel Centrum Aglaja
Op zaterdag 19 mei is er van 11.00 tot 15.30 uur open huis in Centrum Aglaja in Zwammerdam. Er is informatie over
diverse cursussen, activiteiten én de opleiding Holistisch Hulpverlener van de St. Vorming Spiritueel Genezerschap.
Daarnaast zijn workshops zoals: ontspannende voetmassage, een kristallegging, mediteren, mantra-zingen en intuïtief
schilderen. Ook kan men vrijblijvend een consult ontvangen en kennis maken met de energetische behandelwijze.
Informatie: www.aglaja.nl.
Strandjutterswinkel vol leuke snuisterijen
Op zaterdag 12 mei wordt in Reeuwijk-Brug
de bijzondere strandjutterswinkel geopend. Bij
Jachtwerf Coen Rutjes aan de Oudeweg 1c is
een winkel gecreëerd waar allerlei nieuwe en
tweedehands artikelen worden verkocht. Te
denken valt aan sieraden, kleding, teakhouten
meubelen, woonaccessoires, speelgoed en
hebbedingetjes. Ook is er een uitgebreide kra-
lenshop. De openingstijden van de strand-
jutterswinkel zijn donderdag, vrijdag en zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur. Buiten deze tijden
om is de winkel open als het winkelbord buiten
staat. Tijdens de opening op 12 mei zijn er
extra activiteiten voor kinderen. Zo zijn er gratis
limonade, een ballon en wat lekkers voor hen.
Op de jachtwerf is er al sinds jaar en dag de
verkoop van watersportartikelen, zoals red-
dingsvesten, onderhoudsmaterialen en boot-
benodigdheden. De winkel Strandjutter is hier
weliswaar een verlengde van, maar biedt heel
andere artikelen voor een breed publiek.
Informatie: www.jachtwerfcoenrutjes.nl.
Bedrijfsberichten
De rubriek Bedrijfsberichten staat open voor bedrijfs nieuws met een Reeuwijks tintje.
Nieuws melden doet u via een e-mail naar redactie@kijkopreeuwijk.nl
Sifra Groep
Partners: René van der Lem, Lex Timmer
en Cees van der Vlist
Bestaat sinds: 2006
Aantal werknemers: 5 vaste (3 projectleiders en
2 managementondersteuners)
en een variabel aantal zzp’ers
Dienstverlening: Consultancy Facility Management, Vastgoed, Detachering, Training
Wie herinnert zich niet de actie van Youp van
’t Hek, eind 2010? Daarin maakte de cabaretier
via twitter (meer dan 200.000 volgers) gehakt
van de falende klantenservice van een landelijk
bekende telefonieaanbieder. Een regelrechte
aanklacht tegen slecht functionerende service-
afdelingen van grote bedrijven die zaken doen
met consumenten. Niet zelden staan callcenters
synoniem voor een ondoorzichtig keuzemenu,
lange wachttijden, onbevoegde medewerkers,
slechte service. Onnodig, vindt René van der
Lem. ‘Wij proberen bedrijven er van bewust te
maken dat zij hun beste verkopers in de
callcenters moeten zetten. Die werkplekken
moet je opwaarderen. Dus meer bevoegdheden
geven, beter betalen en uiteindelijk levert dat
voor het bedrijf veel meer op. Wij vinden het
leuk om dit soort concepten te ontwikkelen voor
en met onze opdrachtgevers’
Daarmee geeft Van der Lem direct een kijkje in
de vakgebieden die de Sifra-Groep tot zijn
specialismen rekent: Facility Management.
Anders gezegd: dienstverlening bieden zodat
bedrijven en organisaties hun werk goed en
prettig kunnen verrichten. Maar het vakgebied
waarop Van der Lem, Timmer en Van der Vlist
zich begeven is breder. Veel breder. Detache-
ring, trainingen en huisvesting nemen ook een
belangrijke plaats in.
VAN VOORBEREIDING TOT
SLEUTELOVERDRACHT
Laten we die huisvesting even vasthouden. Voor
een groot aantal klanten treedt de Sifra-Groep
op als projectleider bij de realisatie van
nieuwbouw, renovatie, herinrichting en interieur-
concepten. Van voorbereiding tot sleutelover-
dracht. ‘Voor onze opdrachtgevers bewaken wij
het hele traject. Dat betekent dat wij wel eens
op de rem trappen als een architect een
bepaalde keuze maakt. Zo geven wij bijvoor-
beeld aan om andere bouwmaterialen te
gebruiken, omdat dit op termijn meer voordeel
geeft voor onze opdrachtgever.’ Van der Lem
vervolgt: ‘Ook denken wij mee over strategische
keuzes en wat dit voor gevolgen heeft voor de
bedrijfsvoering. Waar komen de klanten
vandaan? Waar wonen je medewerkers,
enzovoort.’
Bij het vorig jaar opgeleverde kantoor van
SynCount op bedrijventerrein Rijnhoek in
Bodegraven fungeerde de Sifra-Groep als
projectbegeleider. Namens SynCount toont
Sander Koeleman zich tevreden met het
maatwerk dat de Sifra-Groep leverde. ‘Wij
wilden een open en transparante uitstraling van
het pand, omdat dat iets zegt over hoe wij onze
taakopvatting zien: benaderbaar en persoonlijk.
Daar heeft de Sifra-Groep een goede vertaling
aan gegeven.’
SAMENWERKING IN DE REGIO
Hoewel de Sifra-Groep landelijk opereert hecht
Van der Lem zeer aan samenwerking in de
regio. De onderneming is lid van de Raad van
Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID).
‘Maar dat vind ik niet genoeg,’ klinkt het
daadkrachtig. Van der Lem richtte met enkele
collega’s zes jaar geleden Happy Business
Time op (sinds twee jaar een stichting). Een
netwerkclub. ‘Daarmee had ik een podium om
ook de Sifra-Groep te presenteren. Op die
manier heb ik andere ondernemers leren
kennen. Happy Business Time is een laagdrem-
pelige businessclub met inmiddels zo’n 80
donateurs.’ Van der Lem denkt dat ondernemin-
gen in de regio – juist in deze economisch
mindere tijden – elkaar moeten versterken. De
referentielijst van de Sifra-Groep laat naast de
nieuwbouw van SynCount nog meer bedrijven
uit de omgeving zien. De Rabobank Rijn- en
Veenstroom Woerden-Bodegraven bijvoorbeeld.
En de geplande renovatie van het Evertshuis in
Bodegraven.
ANDERE MANIER VAN ZAKEN DOEN
De afgelopen jaren lieten een golf aan verande-
ringen zien. Dit vooral onder invloed van de
opkomst van het internet en sociale media. Alle
ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Van der
Lem verwacht dat dit ook leidt tot een andere
manier van zaken doen. De Sifra-Groep
experimenteerde daar onlangs mee toen het
een training verzorgde. ‘Daarbij maakten we
vooraf geen prijsafspraken. We lieten anderen
zeggen wat ze het waard vonden,’ verduidelijkt
Van der Lem deze noviteit. ‘Wij willen het
traditionele loslaten en zijn steeds op zoek naar
innovaties,. Het is gewoon leuk om nieuwe
concepten te ontwikkelen en te werken met
mensen die ons inspireren en die beschikken
over vakkennis. Wij zijn een ambitieuze
organisatie en willen ons onderscheiden door
met de beste bedrijven zaken te doen.’
Tekst: Ad van den Herik. Beeld: Sifra-Groep
KI JK ACHTER DE SCHERMEN
EEN INITIATIEF VAN ONDERNEMERSVERENIGINGEN BOV, RVHID EN ROV
Sifra-Groep kan Youp
van ’t Hek pareren
Facility Management. Een vakgebied dat veel kansen biedt. Dat was in 2006 de
motivatie voor René van der Lem met zijn compagnons Lex Timmer en Cees van
der Vlist om de Sifra-Groep op te richten. Door kennis en ervaring te koppelen
aan motivatie en inzicht laat het trio andere bedrijven beter presteren.
Bezoekadres: Oranjelaan 1b
Postadres: Postbus 17
2410 AA Bodegraven
Telefoon: 0172-617530
Webadres: www.sifragroep.nl
E-mail: info@sifraroep.nl
Sifra-Groep
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 7
Notaris d’Aumerielaan 23 - Reeuwijk - Telefoon: 0182 - 30 05 80
Volop geschenkideeën
voor Moederdag
Wist u dat…
… wij een uitgebreide
cadeaushop hebben?
… met veel moois (en lekkers)
voor de allerliefste moeders?
… wij glazen graveren* om het
geschenk persoonlijker te maken?
* graveren heeft een levertijd van 2 dagen.
Openingstijden
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag t/m zaterdag
12.00 - 17.00 uur
Kerkweg 30
Driebruggen
tel. 0348-502650
www.slagerijgelderblom.nl
INKOOPVOORDEEL INKOOPVOORDEEL
Vleeswaren-voordeel
Boerenbeenham
100 gram € 1.89
Gegrillde
fricandeau
100 gram € 1.45
Shoarmarollade
150 gram € 1.98
Kip grillworst
per stuk € 3.49
Vers-vlees-voordeel
Schnitzels
Alle soorten
varkensschnitzels
4 stuks € 4.99
Carpaccioburgers
gemaakt van grof gehakte
biefstuk, met pijnboom-
pitjes, Parmezaanse kaas en
kappertjes
2 stuks € 3.99
Specialiteit v/d week
Asperge gebraad
100 gram € 1.79
Mexicaans
kippetje
braadsleetje met pikant
gekruide kipfiletlapje,
met wokgroenten en
tortillasaus
100 gram € 1.49
Uit eigen keuken
Aspergesoep
½ liter € 2.99
Gegratineerde
aspergeschotel
400 gram € 6.99
Asperge-zalm-
salade
150 gram € 2.98
Erkend installatie bedrijf
Van den Heuvel Elektro
ontwerpt, levert,
keurt en installeert
elektrotech nische
installaties.
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A º 2811 NA Reeuwi|k
1el. (0182) 52 26 77 º Mobiel (0651) 10 25 41
Wij rekenen 6% BTW
op onze diensten!
Th. van Leeuwensingel 24‡2811 BN Reeuwijk
Tel. 0182 - 301 304‡06 - 53 255 319‡www.velthuyzen.nl
Bestaand en nieuwbouw
Alle soorten sierpleister
Spuitwerk • Stucwerk
Gipsornamenten • Gipslijsten
Stucco • Betonlook
GroenLinks wil waterpunten in Reeuwijk en Bodegraven
De fractie van GroenLinks
stelt de gemeenteraad
voor om in te stemmen
met twee publieke water-
tappunten, waar mensen
drinkwater kunnen tappen
om dorst te lessen of fesjes
na te vullen. Het stimu-
leert mensen om meer
gebruik te maken van goed
kraanwater in plaats van
gebotteld water, waarbij
de verpakking vaak als
zwerfafval op straat komt.
De Nederlandse bevolking
drinkt tegenwoordig bijna
1 miljoen liter fessenwa-
ter per dag. De produc-
tie en het (internationale)
vervoer van fessenwa-
ter belasten het milieu tot
duizend maal meer dan de
consumptie van kraanwa-
ter. De benodigde wegwerp-
fesjes belanden als afval
in het milieu, in Nederland
jaarlijks 500.000 lege fes-
jes. Een drinkwaterpunt
scheelt plastic en scheelt
mensen in hun portemon-
nee. Stichting JointhePipe
wil overal ter de wereld
kraanwatertappunten
realiseren. De non-proft
organisatie zet zich in voor
een eerlijke verdeling van
schoon drinkwater over
de gehele wereld. In de
ontwikkelingslanden heb-
ben honderden miljoenen
mensen nog steeds geen
toegang tot veilig drink-
water. JointhePipe heef
ook speciale waterfesjes
en -kannen ontwikkeld
waarvan de opbrengst naar
waterprojecten gaat. In het
raadsvoorstel van Groen-
Links komt er in Reeuwijk
en Bodegraven elk zo’n
watertappunt. De kosten,
2500 euro per punt, zouden
uit algemene reserve moe-
ten komen.
Net zoals in Gouda zouden er ook in Reeuwijk en Bodegraven waterpunten moeten komen
Open tafel
senioren
Op 15 mei is er weer een open
tafel voor senioren in Kerver-
land. Op het menu staat als
voorgerecht een Italiaanse
tomatensoep. Het hoofdge-
recht is roerbak met kip en
rösti (aardappelgerecht). Het
diner wordt begeleid met een
glas rode/witte wijn of fris en
afgesloten met een heerlijk
toetje en koffie of thee. Wilt U
mee-eten? Bel naar Ben en
Marijke van der Lugt, telefoon
0348 502659 of 0640 227933.
Mee met
ballonvaart
Op woensdagavond 23 mei
(uitwijkdatum 6 juni) vertrek-
ken naar verwachting enkele
luchtballonnen vanuit een
weiland bij Waarder. De familie
Oskam organiseert de bal-
lonvaart en biedt geïnteres-
seerden aan om mee te varen
(vol = vol). Kosten: Volwasse-
nen € 145.- p.p., kinderen t/m
14 jaar, vanaf 1.20 m € 135.-
p.p. Telefoon: 0348-501379.
I1ALIAANSE PIZZERIA - IjSSALON - 1HUIS8EZORCINC
Dorpsweg 3, Reeuwijk-Dorp, tel. 0182-391139, www.carlostrattoria.nl
Iets te vieren? Thuis of op de zaak?
Wij willen dit graag voor u verzorgen, bel: 06-22201781
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 8
www.radiovandijk.com
Van Heuven Goedhartstraat 35 · keeuwí|k - 1e| (0182) 39 33 66
· zeer groot assortíment
· vee| artíke|en op voorraad
· persoon|í|ke bedíeníng
· ínsta||atíe en ínstructíe thuís
· eígen technísche díenst
Service van de zaak
Wl1COLL · lNßOUWAllAkA1UUk · 1v & AULlO · kLlAkA1lL
Heropening win|e| kadio van Li||
Aanbiedingen donderdag, vrijdag en zaterdag: OP=OP
Radio van Dijk
8osch stoIzuíger
vermogen 1700 Watt
van € 99,- voor
7anussí koe|kast
1aíe|mode| |oe||ast
Lnergie||asse A
van € 259,- voor
U bent van harte we|kom op onze oIñcíë|e heropeníng op
zaterdag 12 meí vanaI 15:00 uur ín onze wínke| met een hap|e
en een drank|e. 1evens díverse demonstratíes van
3D 1V's en koIñemachínes.
Samsung 1V
LLL 1v 66 cm met ingebouwde |abe|decoder
van € 399,- voor

4
9
,-

2
5
9
,-

1
7
9
,-
Cadeaubon
van € 10,-
Bij besteding
vanaf € 10,-
voor elke
klant!
(be|tegoed uitgezonderd)
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 9
3 koopjesdagen
Koningin Wilhelminastraat 86 - Reeuwijk - Tel. (0182) 39 28 87 - Open: ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur & za 9.00 - 16.00 uur
10, 11, 12 mei
Schoenen-sandalen-slippers
voor dames en kinderen.
Deze schoenen staan buiten op de tafels.
Prijzen van € 19,00 tot € 39,00
O
P
=
O
P
sĂŶ ;ŶĂƚƵƵƌͿŽĞǀĞƌďĞƐĐŚĞƌŵŝ ŶŐĞŶ
ƚŽƚ ƐƚĞŝ ŐĞƌƐ͕ ǀĂŶ ďƌƵŐŐĞŶ ƚŽƚ ŐƌŽĞŶ
ǀŽŽƌnjŝ ĞŶŝ ŶŐĞŶ͕ ǀŽŽƌ ĂĂŶů ĞŐ ŽĨ ĂĚǀŝ ĞƐ͘
jan tinbergenstraat 14 | 2811 dz reeuwijk
tel: (0182) 395 094 | mob: 06 54 39 20 31 | fax: (0182) 396 510
tŝ ů ƚ Ƶ ŵĞĞƌ ŝ ŶĨŽƌŵĂƚŝ Ğ Ŭŝ ũŬ ĚĂŶ ŽƉ ǁǁǁ͘ƐĞƌǀŝ ĐĞĚŝ ĞŶƐƚƌĞĞƵǁŝ ũŬ͘Ŷů
OUD PAPIER
Vrijdagavond
komen wij weer
uw oud papier en karton
ophalen in
Reeuwijk-Dorp
Wilt u het vóór 19.00 uur,
netjes verpakt of opgebonden,
aan de weg zetten?
Informatie:
06-41877397
Zaterdagmorgen
komen wij weer
uw oud papier en karton
ophalen in
Reeuwijk-Brug
Wilt u het vóór 9.00 uur,
netjes verpakt of opgebonden,
aan de weg zetten?
Informatie:
06-46174273
Bij voorbaat hartelijk dank!
WILT U WAT
BETEGELEN?
bel dan de
TEGELZETTER
(0172) 21 60 84
Tegelzettersbedrijf
VERLAAN
Valkenburgerlaan 14
2771 DA BOSKOOP
Laat plateel taxeren
tijdens speciale keurdag
Op 17 mei (Hemelvaartsdag) van 11.00 tot 15.00 uur vindt er in het Museum Gouda, Achter de Kerk 14 in
Gouda de jaarlijkse plateelkeurdag plaats. Een panel van vier deskundigen beoordeelt het meegebrachte
Nederlandse plateel en bekijkt waar en wanneer het gemaakt is, en indien mogelijk door wie. Ook wordt er
een schatting gemaakt van de waarde. Men mag uiterlijk 3 stuks plateel per persoon laten taxeren.
Vanuit Bodegraven-Reeu-
wijk is er een forse inbreng in
deze speciale dag: Barbara
Walraven uit Bodegraven is
plateeltaxateur, plateelonder-
zoeker en fotograaf. Nico van
Eijk uit Reeuwijk is eveneens
plateelspecialist en geeft aller-
lei informatie. Peter Bierens
uit Reeuwijk fungeert deze
dag als spreekstalmeester. De
andere keurmeesters zijn:
Hans Vogels, conservator van
het museum, Joop Nobel, ver-
zamelaar en auteur van het
boek over Plateelbakkerij
Regina en Johan Karelse,
auteur van het boek van
Goudse plastieken en taxateur
van Goudse plastieken. Hanna
Friederichs, een plateelrestau-
rateur, demonstreert hoe een
gebroken vaas weer onzicht-
baar gerepareerd kan worden.
Van 30 juni t/m 28 oktober is
er overigens als vervolg op de
keurdag een Regina tentoon-
stelling in Museum Gouda.
Informatie over de dag:
www.museumgouda.nl
Collectie Wim Spijker in Museum Gouda
I1ALIAANSE PIZZERIA - IjSSALON - 1HUIS8EZORCINC
Dorpsweg 3, Reeuwijk-Dorp, tel. 0182-391139, www.carlostrattoria.nl
Op mooie dagen, vers Ita|iaans schepi[s te verkri[gen op
de Not. d'Aumerie|aan (t.h.v. parkeerp|aats E|Fhoevenj
Wijziging leveranciers Wmo hulpmiddelen
Nieuwe thuiszorgpost Centrum Reeuwijk
Verschillende gemeenten,
waaronder Bodegraven-
Reeuwijk, hebben via een
aanbesteding de voorzienin-
gen Wmo gezamenlijk inge-
kocht. Inwoners die te maken
krijgen met veranderingen ont-
vangen persoonlijk bericht. De
gemeente sluit een contract
voor de duur van twee jaar.
Het contract is 1 mei inge-
gaan. Gemeenten zijn verant-
woordelijk voor de verstrekking
van individuele hulpmiddelen
aan inwoners met een beper-
king. Deze verantwoordelijk-
heid vloeit voort uit de Wet
maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). De gemeenten
kopen jaarlijks voor miljoenen
euro’s aan voorzieningen in.
Het kan gaan om bijvoorbeeld
rolstoelen of scootmobielen.
De door het Intergemeentelijk
Samenwerkingsorgaan Mid-
den-Holland (ISMH) uitgevoer-
de Europese aanbesteding
heeft geleid tot een gunning
van de opdracht aan de firma’s
Harting-Bank, Beenhakker en
JENS. Er is gekozen voor drie
leveranciers zodat inwoners
zelf ook nog kunnen kiezen. In
2007 hebben gemeenten ook
al gezamenlijk aanbesteed
voor de inkoop en dat is goed
bevallen. Naast aandacht voor
het omlaag brengen van de
kosten is ingezet op handha-
ving van een kwalitatief hoog-
staand voorzieningenniveau.

De thuiszorg van Centrum
Reeuwijk heeft zich ten doel
gesteld om zichtbaarder en
dichter bij de cliënt te willen
zijn. Daarom gaat de thuis-
zorgpost verhuizen van de
eerste etage van de Reeha-
ven naar de centrale hal van
het Centrum. De vernieuwde
thuiszorgpost zal op maandag
14 mei om 10.15 uur feeste-
lijk worden geopend door de
heer Simon de Jong (lid van
de Raad van Bestuur Zorg-
partners Midden Holland) en
mevrouw J.W. Nieuwveld-IJs-
selstijn (oudste thuiszorgcliënt).
Bij die gelegenheid wordt ook
de nieuwe naam voor Centrum
Reeuwijk bekendgemaakt, een
naam waarvoor iedereen een
suggestie kon doen. Tevens
kunnen bezoekers tijdens de
feestelijke opening bij de infor-
matiekraam kennismaken met
de medewerkers van de thuis-
zorg en zich te laten informeren
over Comfort à la Carte, het
uitgebreide dienstenpakket van
Zorgpartners. Iedereen is wel-
kom, de koffie met wat lekkers
erbij staat klaar!
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 10
WWW.KAREL-5.NL
INFORMATIE AANVRAGEN
0182 - 538 400
HOOGST UITZONDERLIJK
Gouda
in
5 HOOGST UITZONDERLIJKE VILLAPPARTEMENTEN
AAN DE ACHTERWILLENSEWEG IN GOUDA
Aan de rand van het natuurgebied Goudse Hout wordt een uniek vormgegeven, zeer
duurzaam, uiterst exclusief kleinschalig appartementencomplex gerealiseerd met 5
zeer ruime en luxe villappartementen.
Dit appartementencomplex ontstijgt de middelmaat. Dergelijke projecten zijn alleen
te vinden in Rotterdam, Amsterdam en ’t Gooi, maar nog niet in de Goudse regio.
Karel 5 biedt ontzettend veel value for money. U mag met recht spreken over ‘hoogst
uitzonderlijk’ wooncomfort.
- uitzonderlijke architectuur
- toepassing van hoogwaardige en duurzame materialen
- veel privacy, het complex is gelegen op een eiland. Uitsluitend toegankelijk via
twee bruggen
- beveiligde toegangspoort
- een ondergrondse stallingsgarage voor 2 auto’s per appartement
- lift geeft direct toegang tot eigen appartement
- ruimte voor DGA kantoor (fiscaal aantrekkelijk) of gastenverblijf
- terrassen aan beide zijden van het appartement
- villappartementen standaard voorzien van domotica
- woning volledig zelf in te delen
- interieuradvies op maat door een interieurarchitect
- vijf minuten fietsen naar het historische stadshart van Gouda
- tegenover het natuurgebied Goudse Hout en de Reeuwijkse plassen

Karel 5 biedt zó veel luxe en comfort en houdt zó veel rekening met uw persoonlijke
woonwensen, dat we u eigenlijk maar één advies kunnen geven: laat u persoonlijk
informeren en – voor zover dat nog niet is gebeurd – enthousiasmeren door Carla
Goedhart of Robert Roos van Boer Makelaardij. U kunt hen bereiken door contact op
te nemen via 0182-538400. En laat u dan gelijk uitnodigen voor de zeer exclusieve
bijzondere start verkoop op 14 mei 2012!
+
Neem contact op voor een persoonlijke uitnodiging
voor de start verkoop op 14 mei 2012!
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 11
De kopers van vrijstaand wonen
kijken bij De Koning & Witzier Makelaars!
www.koningwitzier.nl
Reeuwijk - Nieuwenbroeksedijk 1
Erfperceel, ca. 2.000 m
2
. Weiland,
ca. 2.000 m
2
. Water, ca. 6.000 m
2
.
Te bouwen woning 800 tot 1.000 m
3
.
Eigen ontwerp mogelijk!
Koopsom: € 960.000,- k.k.
Bouw uw droomhuis aan de plassen!
Tel. 0348 - 50 22 24
Rust, Ruimte, Vrijheid... Vrijstaand wonen!
Binnenweg 4, 2411 NA Bodegraven • tel. (0172) 61 19 70
w w w . d o m b u r g b o d e g r a v e n . n l
I nt er i eur bouw • Ver bouwi ngen • Renovat i es • Hout bewer ki ng
Vierde Reeuwijkse
Rolstoeldriedaagse
In samenwerking met De Zonnebloem en de Seniorenvereniging 55+ organiseert
Centrum Reeuwijk dit jaar voor de vierde keer de rolstoeldriedaagse op maan-
dag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 juni.
Tijdens deze rolstoeldrie-
daagse gaan circa 50 rol-
stoelgasten en hun duwers
op pad. Het vertrek is om
18.00 u vanaf het voorplein
van het Centrum Reeu-
wijk aan het Treebord.
Hiervandaan worden drie
mooie wandelroutes uitge-
zet van circa 4 km. Bedoe-
ling is om circa 20.00 uur
terug te zijn. Onderweg is
er een kleine rustpauze
voor een kopje kof e/thee.
Op de laatste avond wordt
de stoet binnengehaald
met vrolijke muziek. Op
het grote plein bij de fon-
tein kan men dan met een
drankje en een hapje heer-
lijk nagenieten. De bijdrage
voor de rolstoeldriedaagse
is € 7,50 per rolstoelgast en
€ 7,50 voor de huur van de
rolstoel. Inschrijving vindt
plaats via een inschrijf-
formulier dat wordt ver-
spreid onder de doelgroep
en eveneens bij de recep-
tie van Centrum Reeuwijk
is af te halen. Informatie:
Daniëlle van Velde of Erna
Martens, tel. 0182-393222
(kantooruren). Tot slot: er
is de oproep van de organi-
satie aan familieleden en
bekenden van de deelne-
mende rolstoelgasten om
mee te lopen: gedeelde
vreugd is dubbele vreugd,
nietwaar!
Wandelexcursie in polder Oukoop-Stein
Oud polderlandschap
zorgt voor nieuwe
vitaliteit
Staatsbosbeheer en familie De Goeij organiseren op zaterdag 26 mei een wan-
delexcursie in de polder Stein-Oukoop. De Groene Hart gids van Staatsbosbeheer
leidt deelnemers rond en vertelt over de natuur en het omliggende gebied. Ervaar
het eeuwenoude landschap van plassen en ontginningen en de nieuwe ontwikke-
ling van de natuurboerderij. Geniet van een typisch Hollands landschap met zijn
vergezichten, water, weide, en weidevogels.
Ten zuiden van de Reeuwijk-
se plassen ligt een waardevol
natuurgebied dat een bezoek
meer dan waard is. Het
gebied was honderden jaren
geleden een veenmoeras en
is ontgonnen voor landbouw
en veeteelt. Er zijn nu nieuwe
ontwikkelingen gaande. De
weilanden worden ingericht
als foerageer-, rust- en broed-
gebied, en houtkades worden
toegankelijk voor wandelaars.
Een nieuwe ontwikkeling is
er ook op agrarisch gebied.
Agrariërs zijn belangrijke
natuurbeheerders en dat stelt
eisen aan de bedrijfsvoering.
Een nieuw te ontwikkelen
boerderij krijgt een land-
schapsinrichting die geheel
afgestemd is op de natuur-
waarden die de polder eigen
is.
De startplaats van deze
tocht is Hoeve Stein aan de
Oukoopsedijk 20 te Reeuwijk.
Bij aankomst om 10.00 uur
staat de koffie klaar en krijgt
men een korte uitleg over de
plek waar men is. De wande-
ling duurt ongeveer twee uur
en voert door de polder en
zal ook langs de Oukoopse
Molen gaan. Hier kunt u van
dichtbij de werkende molen
zien. De deelnemers dienen
zich vooraf aan te melden via
www.groenehartcentrum.nl
of via 06-23774925. Zorg wel
voor goede wandelkleding en
schoeisel. Een verrekijker ver-
groot het kijkplezier. Kosten:
€ 8,00 voor deelnemers vanaf
12 jaar en € 4,00 voor deelne-
mers tot 12 jaar, inclusief con-
sumpties.
Pinksternoveen in Petrus en Pauluskerk
in Reeuwijk-Dorp
Pinksteren is één van de
drie grote christelijke fees-
ten, maar misschien wel de
minst bekende. Toch wordt
dit jaar al voor de 17e keer
ter voorbereiding op dit feest
een Pinksternoveen gehou-
den in het Groene Hart. In 16
verschillende R.K. parochies
en protestantse gemeenten
kan men zich in de negen
dagen tussen Hemelvaart en
Pinksteren gezamenlijk voor-
bereiden op de komst van de
Heilige Geest, wiens steun en
inspiratie welkom is. Iedere
avond zijn er speciale woord-
en gebedsdiensten rond een
algemeen thema, veelal voor-
gegaan door vrijwilligers van
de verschillende kerken. Het
thema van deze noveen luidt:
‘n Gids voor onderweg’.
Gidsen kunnen je dingen
laten zien die je uit jezelf mis-
schien nooit opgemerkt zou
hebben. Gidsen wijzen je de
weg als je richting zoekt op
je weg. De diensten staan
open voor iedereen en iedere
avond na afloop van de vie-
ring is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten bij een
kopje koffie of thee. In de
H.H. Petrus en Pauluskerk in
Reeuwijk-Dorp is de dienst op
23 mei, aanvang 19.30 uur.
Nieuwdorperweg 22 | 2811 LB Reeuwijk
Tel. 0182 - 391003 | Mobiel 06 - 140 48 122
Algemene Fysiotherapie | Ontspanningstherapie
Psychosomatische Fysiotherapie | Ademtherapie
www.fysiotherapiehetkompas.nl
HORECA STARTPUNTEN
1. ‘t Wapen, Notaris d’Aumerielaan 17
2. De Hartloper, Reeuwijkse Houtwal 3
3. Gasterij Vergeer, Dorpsweg 32
4. ‘t Vaantje, Korssendijk 32
zaterdag 19 en zondag 20 mei
van 11:00 tot 17:00 uur
Kunst aan de Plas: Zesentwintig lokale kunstenaars presenteren op
locatie hun werk. Als u wilt voert een fietsroute u door de dorpskernen en het
plassengebied langs de verschillende adressen. De kunstenaars kunnen alles vertellen
over de beeldende technieken waarin zij gespecialiseerd zijn, zoals pentekeningen,
beeldhouwwerken, schilderijen in olie-, acryl- of aquarelverf en natuurfoto’s soms
gecombineerd met gedichten.
In het derde weekend van mei staan van 11.00-17.00 de deuren gastvrij voor u open en
op een aantal adressen zijn tevens gastexposanten uitgenodigd.
Routefolder: Haal de routefolder op bij een van bovengenoemde startpunten.
Als de kunstenaars werk verkopen zullen zij een deel afstaan aan “wandelen voor water”;
het goede doel van de Verenigde Naties, waarvoor ook Rotary Reeuwijk zich inzet.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan alvast op www.kunstaandeplas.nl
Kunst aan de Plas
2012 in Reeuwijk.
Een initiatief van Rotary Reeuwijk
DRUKKERIJ VERZIJL Gouwestreek
Openbare
vergaderingen
Extra bijeenkomst commissie Ruimte
Op donderdag 24 mei is er een extra vergade-
ring van de commissie Ruimte. De vergadering
begint om 20.00 uur en ongeveer 10 dagen van
tevoren verschijnt de agenda op onze website in
het Raadsinformatiesysteem (ris).
Bezwaarschriftencommissie
Dinsdag 22 mei 2011.
Onderwerpen:
Ď ĮĶ.İĭ uur. besluit college van Įĭ februari
2012 tot het verlenen van een omgevings-
vergunning voor de aanleg van een jachthaven
ter hoogte van perceel Ree 2 te Reeuwijk
Ď įĭ.ĭĭ uur. besluit college van Įİ januari įĭĮį
tot afwijzing van een verzoek om handhaving
tegen een schutting op het perceel
Ravensbergseweg 16 te Reeuwijk
Ď įĭ.İĭ uur. besluiten college van Į en ĮIJ
november įĭĮĮ en Įİ februari įĭĮį tot
onder andere gedeeltelijke afwijzing van
een handhavingsverzoek in verband met de
doorvaartbreedte ter hoogte van de
Oudeweg 26 te Reeuwijk
Ď įĮ.ĭĭ uur. besluit college van Įij december
2011 tot het opleggen van een last onder
dwangsom, wegens overtreding van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht en
overtreding van het bestemmingsplan aan
de Lemsteraak 1 te Bodegraven, alsmede
het bezwaarschrift gericht tegen het besluit
van het college van 10 januari 2012, tot het
opschorten van de begunstigingstermijn die
is verbonden aan de hiervoor bedoelde last
onder dwangsom.
De stukken van deze hoorzitting liggen tijdens
openingstijden ter inzage bij de afdeling
Concernondersteuning en -ontwikkeling.
Belangstellenden kunnen deze hoorzitting
bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met dhr. mr. B. Suijkerbuijk,
via tel. 0172 - 522 522.
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp wijzigingsplan Westeinde 81
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge artikel
İ.ij van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat
met ingang van donderdag 10 mei 2012,
gedurende zes weken (dus tot en met woens-
dag 20 juni 2012), het ontwerpwijzigingsplan
Westeinde 81 ter inzage ligt.
Het plan betreft het wijzigen van de agrarische
bestemming in een bestemming bedrijfsdoelein-
den op de locatie Westeinde 81. Het agrarisch
bedrijf zal deels gesloopt en herbouwd worden
ten behoeve van oprichten van een kleinschalig
bedrijfsverzamelgebouw.
Het ontwerpwijzigingsplan ligt op de volgende
wijzen ter inzage:
Ď digitaal als pdfĊbestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-reeuwijk.nl >
Plannen en Projecten > Wonen,leven en
werken > Driebruggen
Ď op papier Đinclusief de onderliggende stukkenđ
en digitaal tijdens de openingsuren in het
gemeentehuis in Bodegraven
Na telefonische afspraak (0172 - 522 522) kan
het bestemmingsplan worden ingezien in het
voormalige gemeentehuis van Reeuwijk.
De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op:
http://reeuwijk.gemeentedocumenten.nl
Gedurende de inzagetermijn kunnen
belanghebbenden zienswijzen ten aanzien
van het ontwerpwijzigingsplan, naar keuze
schriftelijk of mondeling, indienen. Schriftelijke
zienswijzen dienen gericht te worden aan het
college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge
zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht
tijdens openingstijden. Hiervoor dient een
afspraak te worden gemaakt met de afdeling
Planontwikkeling en -regie via
tel. 0172 - 522 522.
Ontwerp omgevingsvergunning bouw vier
woningen Vlietkade, tussen nrs 35 en 37 te
Bodegraven
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Peeuwijk maken ingevolge paragraaf İ.İ. van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
ĐWabođ en afdeling İ.ı van de Algemene wet beĊ
stuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen
hebben een omgevingsvergunning te verlenen.
De omgevingsvergunning heeft betrekking op de
bouw van vier woningen (type twee-onder-een-
kapđ aan de vlietkade, tussen huisnummers İIJ
en İĴ. Pet gaat om de volgende activiteiten.
Ď Pet bouwen van vier woningen
(artikel 2.1 lid 1, sub a Wabo)
Ď Pet afwijken van het bestemmingsplan
(artikel 2.1 lid 1, sub c Wabo)
Teneinde medewerking te kunnen verlenen
aan voornoemde activiteiten zijn Burgemeester
en Wethouders voornemens om op grond van
artikel į.Įį, lid Į, sub a onder İ van de Wabo
vergunning te verlenen met een afwijking van
het bestemmingsplan.
De aanvraag, het ontwerp besluit, het raads-
besluit inzake de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing en
overige bijbehorende stukken liggen voor een
ieder van donderdag 10 mei 2012 tot en met
woensdag 20 juni 2012 op de volgende wijzen
ter inzage:
Ď digitaal als pdfĊbestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-reeuwijk.nl >
Wonen, leven en werken > Plannen en projec-
ten > Project Vlietkade vier woningen
Ď op papier en digitaal tijdens openingsuren in
de leeskamer van het gemeentehuis in
Bodegraven
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder ten
aanzien van de ontwerpbesluiten naar keuze,
een schriftelijke of mondelinge zienswijze indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht
worden aan het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren ge-
bracht worden tijdens openingstijden. Hiervoor
moet een afspraak gemaakt worden met de
afdeling Planontwikkeling en -regie via
tel. 0172 - 522 522.
Het college van burgemeester en wethouders
neemt een besluit over de verlening van de
omgevingsvergunning, waarbij de eventueel
ingediende zienswijzen zullen worden betrok-
ken.
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
Ď Porstlaan įį. uitbreiden woning ĐįĭĊĭıĊįĭĮįđ
Ď Kerkstraat ĮįĮ. Kappen van een boom
(22-04-2012)
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via tele-
foonnummer 0172 - 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Vragen of klachten over afval
8el tussen Ĵ.İĭ en ĮĴ.ĭĭ uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500
Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Vaandag tĆm vrijdag. Įİ.ĭĭ Ċ Įij.ĭĭ uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
u kunt een afspraak maken via het
bestuurs secretariaat, tel. 0172 - 522 204
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Meer bekendmakingen

Ď Potonde 8urg. Kremerweg Ć 0ammekant. 1ijĊ
delijk plaatsen 2 reclameborden (20-04-2012)
Ď Wielewaal ıIJ. vergroten dakkapel
ĐįİĊĭıĊįĭĮįđ
Ď 0oudseweg IJ. Plaatsen dakkapel
ĐįİĊĭıĊįĭĮįđ
Ď Veije į. 0eheel vernieuwen bedrijfsloods
(bouwvergunning fase 2) (20-04-2012)
Ď 5tatenlaan ıĭ. Plaatsen dakkapel
ĐİĭĊĭıĊįĭĮįđ
Reeuwijk
Ď Anne lrankstraat IJİ. 8ouwen dakopbouw
(20-04-2012)
Ď 1waalfmorgen nabij 0ukoopse kade. 8ouwen
panoramatafel (17-04-2012)
Ď 0udeweg Įĭĭ. Aanleg steiger ĐįIJĊĭıĊįĭĮįđ
Ď 0udeweg Įĭį. Aanleg steiger ĐįIJĊĭıĊįĭĮįđ
Ď Loetendijk Įı ğ Įıa. 0eheel vernieuwen į
woningen (25-04-2012)
Ď Pembrandtstraat IJĮ. Plaatsen į dakkapellen
(29-04-2012)
Verleende bouw- en sloopvergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
Ď Nabij Luidzijde Įİĭ. Aanleg ñetspad
(19-04-2012)
Ď Noordzijde ĮĴ. Wijziging op eerder verleende
vergunning (27-04-2012)
Reeuwijk
Ď Kaarde įa. Plaatsen ñetsenberging
(18-04-2012)
Ď 0ude Peeuwijkseweg įij. 8ouw varkensstal
ĐįİĊĭıĊįĭĮįđ
Ď Nieuwdorperweg İIJa. 8ouwen woning
(25-04-2012)
Ď Pandenburgseweg ĮĮ. 0phogen van een
perceel (27-04-2012)
Verlengde beslistermijn
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Reeuwijk
Ď Kerkweg ĮĮa. 8ouw wand t.b.v. oeverzwaluwen
(19-04-2012)
Ď Klein Llfhoeven. Aanleg natuuroever
(01-05-2012)
Bezwaar of beroep tegen verleende
omgevingsvergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen. u moet dan binnen de termijn van
zes weken rechtsreeks beroep instellen bij de
Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht,
Postbus įĭİĭį, įIJĭĭ LP 0en Paag.
u kunt geen beroep instellen als u gedurende de
termijn van terinzageligging van het ontwerpbe-
sluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht,
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden
verweten. Bij de gemeente kunt u informeren of
u tegen een verleende vergunning bezwaar kunt
maken of beroep moet instellen. Len bezwaarĊ of
beroepschrift moet uw naam en adres bevatten,
de datum en uw handtekening, een omschrijving
van de betreffende vergunning en de motivering
van uw bezwaar of beroep. Bij een beroepschrift
moet zo mogelijk een kopie van de vergunning
worden meegestuurd.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
schort in de regel de werking van de vergunning
niet op. Met andere woorden: de vergunning
waartegen u bezwaar hebt, mag dus gebruikt
worden. Als u dat niet wilt dan kunt u, nadat
u bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft
ingesteld, om een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Gravenhage.
De gemeente feliciteert…
week 19 - 2012 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Nieuws
Op 26 april werd de tweede bijeenkomst Re-
creatie en toerisme gehouden. Na de opening
door wethouder Hans Vroomen en Marco
Kastelein van de ondernemersvereniging De
Koepel werd een presentatie gehouden over
een succesvol samenwerkingsverband tussen
een restaurant en een 8edğ8reakfast. 1an van
de Werf van Struinen en Vorsen kwam hierna
aan het woord en hield een sterk pleidooi voor
samenwerking van ondernemers binnen de
gemeente. “Het Groene Hart is geschikt om
mensen te laten genieten, maar er mag ook
best geld aan verdiend worden.” Wanneer
ondernemers binnen de regio samenwerken,
kunnen toeristen tevens langer in het gebied
verblijven. De pauze activiteit werd georga-
niseerd door 1aap de vries van 0e 0roene
Hartslag. In de zaal stond een zuil met een
selectie van plaatjes uit het Groene Hart.
Aanwezigen konden aan de hand van de foto’s
met elkaar in gesprek gaan.
Na de pauze konden de aanwezigen zich
aansluiten bij één van de vier thema’s:
Burgemeester Van der Kamp heeft op 27 april om 10.00 uur 11 inwoners van Bodegraven-
Reeuwijk in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een ‘lintje’.
Bovenste rij van links naar rechts: A.M. Schen-
kels, B.W. Schenkels, Th.C. v.d.Berg, Burge-
meester C. van der Kamp, D. Broere en S. de
Bruijn.
Onderste rij van links naar rechts: L. Dijkmans,
H.Th.W. v.d.Berg-Winthorst, N. van der Vlist-van
Ravenswaaij, M. Rolloos, W.M. Hoogendoorn en
0.1. 8oersĊKruse.
Terugblik bijeenkomst Recreatie en toerisme
Lintjesregen Bodegraven-Reeuwijk
De gemeente wil graag haar banden met de
wijk- en dorpsteams versterken door intensiever
samen te gaan werken. Als eerste stap orga-
niseerde de gemeente op įİ april įĭĮį een
bijeenkomst over wijk- en dorpsgericht samen-
werken. Leden van de wijk- en dorpsteams, ook
die in oprichting, collegeleden, hoofden van alle
afdelingen en de directie bespraken met elkaar
hoe een vernieuwde wijk- en dorpsgerichte
samenwerking eruit kan komen te zien. Ook de
voorwaarden om tot een vruchtbare samenwer-
king te komen, kwamen aan de orde. Op de web-
site staat een uitgebreid beeldverslag van deze
avond. Op 7 mei heeft een vervolgbijeenkomst
plaatsgevonden en op 12 juni behandelt de com-
missie Samenleving de ‘Startnotitie dorps- en
wijkgericht werken’
aanlegplaatsen, ontwikkeling Reeuwijkse Hout,
vaarverbindingen en de toeristenkrant. Per
thema discussieerden de belangstellenden
over de mogelijkheden en perspectieven voor
ontwikkeling. Belangstellenden kunnen de
komende maanden concreet aan de slag met
het uitwerken van de thema’s. De uitkomsten
hiervan worden tijdens de İe bijeenkomst
gepresenteerd.
Eerste stap wijk- en dorpsgericht samenwerken
Afval: opgeruimd staat netjes
Wilt u bij het aanbieden van afval rekening
houden met uw omgeving? Lr zijn nog altijd
inwoners die hun afval te vroeg aanbieden of
zakken naast de containers zetten. uw mag
uw container pas op de ophaaldag buiten
zetten en geen zakken buiten de containers
aanbieden.
Waarschuwing blauwalg plas
Elfhoeven Reeuwijk
De provincie geeft een waarschuwing voor
de zwemlocatie Plas Llfhoeven. uit monsters
blijkt dat in de Llfhoeven een overschrijding
van blauwalgcellen aanwezig is. Len waarĊ
schuwing betekend dat zwemmen op de
betreffende zwemlocatie een gering gezond-
heidsrisico met zich meebrengt. Kijk voor de
meest actuele stand van het zwemwater op
www.zuid-holland.nl > actuele maatregelen of
bel met de zwemwatertelefoon:
070 - 441 75 50.
Bodegraven-Reeuwijk trots op
alle ‘oranjevrijwilligers’
Het voltallige college bezocht op Koningin-
nedag verschillende locaties in Bodegraven-
Peeuwijk. 1ong en oud genoten van de
festiviteiten. Burgemeester en wethouders
werden overal met open armen ontvangen.
Zij begonnen deze zonovergoten dag met een
ontbijt samen met de gedecoreerden.
Inloopavond wijzigingen
rotonde N459
Op donderdag 24 mei organiseert provincie
Zuid-Holland een inloopavond over de maat-
regelen op de N459 (bij de N11) voor een
betere doorstroming van het verkeer tussen
Bodegraven en Reeuwijk. Bewoners, onder-
nemers en andere geïnteresseerden zijn
welkom tussen ĮĶ.ĭĭ en įĭ.İĭ uur in het ACĊ
restaurant te 8odegravenĊPeeuwijk. Lr is geen
plenair gedeelte dus u kunt op elk gewenst
tijdstip binnenlopen. Meer informatie vindt u
op www.zuidholland.nl/n459.
Wijziging leveranciers Wmo
hulpmiddelen
De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Bergam-
bacht, Boskoop, Nederlek, Ouderkerk, Gouda,
Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidplas
hebben de voorzieningen Wmo gezamenlijk
ingekocht via een aanbesteding. Inwoners die
te maken krijgen met veranderingen ontvan-
gen een persoonlijk bericht. De gemeente
sluit een contract voor de duur van 2 jaar. Het
contract is ingegaan op 1 mei 2012.
Start bouw tijdelijk winkel-
centrum Miereakker
De voorbereidingen voor de bouw van het
tijdelijk winkelcentrum aan De Oude Tol zijn
afgerond. In mei wordt gestart met de bouw
van de tijdelijke behuizing voor de onderne-
mers van het bestaande winkelcentrum Mie-
reakker te Reeuwijk. De bouw en inrichting
van het terrein gaat drie maanden duren. De
verhuizing van de ondernemers staat gepland
voor augustus.
Start inspraak legger
oppervlaktewater
Hoe breed is deze sloot en wie onderhoudt
hem? Het antwoord op deze vraag en nog veel
meer informatie over watergangen, gemalen,
stuwen en het onderhoud hiervan staat in de
nieuwe legger oppervlaktewater. Informatie
die van belang is voor mensen die wonen of
eigendommen hebben langs het water.
Geen explosieven aangetroffen
1ğA 5urvey heeft een explosievenonderzoek
uitgevoerd binnen onze gemeente op verzoek
van Dosco Baggerwerken BV. Het explosie-
venonderzoek is uitgevoerd in verband met
de geplande baggerwerkzaamheden. De
werkzaamheden zijn afgerond en er zijn geen
explosieven aangetroffen.
En verder op de website te lezen
Blijf op de hoogte: bezoek regelmatig onze website (www.bodegraven-reeuwijk.nl)
Klachten bezorging
gemeentegids
Klachten met betrekking tot de verspreiding
kunnen tot en met 11 mei worden gemeld op
verspreiding@lokaaltotaal.nl onder vermelding
van straat, huisnummer, postcode en woon-
plaats. Lokaal Totaal zorgt voor bezorging op
de adressen die gemeld worden.
Gemeentehuis
gesloten
Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei is
het gemeentehuis gesloten in verband
met Hemelvaartsdag.
Op maandag 21 mei bent u vanaf 9.00 uur
weer van harte welkom.
Laat duurzaam van je horen!
De gemeente organiseert een duurzaamheids-
markt op zaterdag 16 juni van 13.00 uur tot
17.00 uur in Fort Wierickerschans. Duurzaam-
heid gaat natuurlijk over de natuur, maar het
heeft ook effect op de samenleving, politiek
en economie. Het is iets wat iedereen raakt.
Heb jij wilde ideeën over duurzaamheid?
Divers, dynamisch of uitdagend? Alleen of met
een hele groep?
Stuur je ideeën voor 1 juni 2012 naar
communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl en wij
laten jou weten of je jouw presentatietalent
op 16 juni mag laten zien en één van de prijzen
in de wacht weet te slepen.
U kunt een beroepschrift en een verzoek om
een voorlopige voorziening ook digitaal indienen
bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.
Omgevingsvergunning kappen houtopstand
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk hebben op 3 mei 2012 de volgende
omgevingsvergunningen kappen houtopstand
verleend op grond van artikel 4.12 van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening. Voor vragen kunt
u contact opnemen met de afdeling Realisatie
en beheer, tel. 0172 - 522 522.
Ď Į ceder aan de Kerkstraat ĮįĮ, įıĮĮ v1 te
Bodegraven. De boom ontneemt de woning
te veel zonlicht. In de toekomst komt er een
bloesemboom te staan op de plek van de
ceder
Ď Į paardenkastanje aan de 's 0ravenbroekse-
weg įĮ, įĵĮĮ 08 te 8odegraven. 0e boom is
dusdanig aangetast door de bloederziekte,
dat de stabiliteit van de boom gevaar voor de
omgeving kan opleveren
Bezwaar
Bezwaar is mogelijk. Zie de voorwaarden in het
kader '8ezwaar'.
Welstandscommissie
De gedelegeerde van de welstandscommissie
heeft in principe zitting op woensdagochtend
van 9.30 tot 12.30 uur iedere even week aan
de Raadhuisweg 3 te Reeuwijk. De welstands-
vergaderingen zijn openbaar. De agenda is op te
vragen bij de afdeling Vergunningen, handhaving
en toezicht, tel. 0172 - 522 522.
Wet milieubeheer
Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden
geluid
Burgemeester en wethouders zijn van plan het
volgende besluit te nemen:
Ď vlietkade tussen İIJ en İĴ te 8odegraven. het
vaststellen van hogere geluidswaarden voor
het realiseren van vier nieuw te bouwen
(2 x twee-onder-één-kap) woningen. Dit besluit
wordt gecombineerd met het besluit tot het
volgen van een projectafwijkingsbesluitproce-
dure op grond van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht
Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende
stukken kunt u van 10 mei tot en met 20 juni
2012 inzien bij de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk. U kunt uw schriftelijke zienswijzen over
een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij
het college van burgemeester en wethouders
van Bodegraven-Reeuwijk indienen, per adres
Milieudienst Midden-Holland, Postbus 45,
įĵĭĭ AA 0ouda. voor mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de Milieudienst
Midden-Holland (tel. 0182 - 545 700). Belang-
hebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren
brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later
beroep instellen tegen een definitief besluit.
Inzage
Voor inzage kunt u tijdens kantooruren terecht
in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk,
Raadhuisplein 1 te Bodegraven,
tel. 0172 - 522 522. Voor inzage buiten kan-
tooruren kunt u een afspraak maken. Deze
Vervolg bekendmakingen
week 19 - 2012 | www.bodegraven-reeuwijk.nl
communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | 1 ĭĮĴį Ċ IJįį IJįį
bekendmaking staat ook op de website van de
Milieudienst Midden-Holland, www.milieudienst-
middenholland.nl.
Collegebesluiten
Vaststelling gewijzigde tarieventabel
evenementenvergunning
Burgemeester en wethouders van Bodegra-
ven-Reeuwijk maken met inachtneming van
het bepaalde in de artikelen 139 e.v. van de
0emeentewet en artikel İ.ıį van de Algemene
wet Bestuursrecht het volgende bekend. De
gemeenteraad heeft in zijn vergadering van
12 maart 2012 de Legesverordening 2012
gewijzigd.
De wijziging heeft betrekking op de tarieven voor
het in behandeling nemen van een vergunning-
aanvraag evenementen. Het tarief voor het in
behandeling nemen voor een aanvraag evene-
mentenvergunning bedraagt voor:
Ď een klein evenement Ħ İIJ,Ċ
Ď een groot evenement Ħ ĮIJĭ,Ċ
De gewijzigde verordening treedt in werking met
ingang van de eerste dag na de datum van deze
publicatie.
Het besluit is opgenomen in het fiscale verorde-
ningenregister, onder nummer 20. De verorde-
ning is vanaf 9 mei 2012 in te zien op de website
en ligt tevens ter inzage in de leeskamer op het
gemeentehuis in Bodegraven. Voor belangstel-
lenden zijn op verzoek en tegen betaling kopieën
verkrijgbaar. Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de heer A.E. Jansen,
tel. 0172 - 522 522.
Verordeningen en beleidsregels
Nadere beleidsregels uitvoering subsidies
maatschappelijke ondersteuning 2012
Deze beleidsregels treden in werking de dag na
publicatie en hebben als overkoepelend doel
dat de maatschappelijke ondersteuning die aan
de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk geboden
wordt, eerst uit gaat van eigen kracht, eigen
mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid.
Overkoepelend doel is dat alle inwoners van
Bodegraven-Reeuwijk kunnen deelnemen aan de
maatschappij. De volledige tekst van de nadere
beleidsregels staat op onze website onder
Bestuur en organisatie > Beleid en regelgeving.
De nadere beleidsregels liggen ter inzage in het
gemeentehuis vanaf vrijdag 10 mei voor een
periode van 12 weken.
Bezwaar Awb
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van het besluit een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en ten minste
omvatten:
Ď naam en adres van de indiener
Ď een dagtekening
Ď een omschrijving van het besluit
waar tegen u bezwaar maakt, en
Ď waarom u het niet eens bent met
het besluit
Eveneens is het voor belanghebbenden
mogelijk om bij de voorzieningsrechter bij de
Pechtbank 's0ravenhage, 5ector 8estuurs-
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
een voorlopige voorziening te vragen, indien
zij menen een spoedeisend belang te heb-
ben. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
College van burgemeester en wethouders,
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
ReVisie heeft een nieuwe kijk op Jeugdzorg
Het landgoed Hulst Hof aan de Weijpoort te Nieuwerbrug wordt nu nog particulier bewoond, maar daar komt binnen afzienbare tijd verandering in. Bij de provincie
Zuid-Holland ligt een verzoek tot onthef ng die het, na goedkeuring, mogelijk maakt om van deze locatie een zorglocatie te maken voor wonen, werken en revalideren.
Welkom bij ReVisie vlnr. Piet Hulst, Robin en Ernst Olivier
Piet Hulst legt uit: “Het is
de bedoeling dat op het ter-
rein van Hulst Hof zorg in
de meest brede zin wordt
gerealiseerd voor jongeren
met een beperking alsook
voor senioren. Daarnaast
zijn er plannen de woon-
boerderij te verbouwen tot
revalidatiecentrum. Voor-
uitlopend op al deze ver-
anderingen heef Stichting
ReVisie zich hier onlangs
gevestigd.’’ Stichting ReVi-
sie biedt zorg aan jonge-
ren van 14 tot 23 jaar met
een verstandelijke beper-
king. Via dagbesteding of
individuele dagbegeleiding
worden zij ondersteund in
het opnieuw richting geven
aan hun leven. Het resul-
taat van deze hulp kan een
(her)start op school of op
de arbeidsmarkt betekenen
of leiden tot residentieel
wonen.
SPOOR BIJSTER
Ernst Olivier is behan-
delcoördinator en crea-
tief therapeut bij Stichting
ReVisie. “In de achttien
jaar dat ik voor diverse
instellingen werkzaam
was, ontstond bij mij de
behoefe op zoek te gaan
naar een nieuwe vorm van
jeugdzorg. In het huidige
zorgaanbod is er sprake
van een opeenstapeling
van diverse specialisa-
ties waardoor de hulpvra-
ger vaak het spoor bijs-
ter raakt. Ter voorkoming
hiervan heef Stichting
ReVisie een integraal hulp-
aanbod ontwikkeld. Jon-
geren die wij onder onze
hoede nemen begeleiden
we net zo lang tot er een
oplossing is gevonden die
aansluit bij de behoefe
van de hulpvrager. Veel
jongeren worden individu-
eel begeleid.’’
ZORGVRAAG
Aanmelden kan met het
aanmeldingsformulier van
ReVisie, zoals te vinden is
op de website. Jongeren die
in aanmerking komen voor
dagzorg en/of behandeling,
krijgen na een kennisma-
kingsgesprek een intakege-
sprek. Zodra de zorgvraag
helder is en hiervoor een
indicatie is afgegeven, kan
er direct worden gestart
met zorgverlening. In het
geval dat er geen overeen-
stemming in zorgvraag
en afgegeven indicatie is,
beschikt Stichting ReVisie
over de deskundigheid en
mogelijkheden om alsnog
tot de juiste indicatiestel-
ling te komen. “Onze inte-
grale aanpak voorkomt
versnippering van dos-
siervorming en versnelt
de procedure en daarmee
de zorgverlening. Voor
jongeren die binnen onze
doelgroep vallen, bieden
wij een integraal traject
waarin kwaliteit en ef -
ciency voorop staan. Het
is een lastige materie die
zich in dit korte artikel
niet volledig laat uitleg-
gen. Dus wie hierover meer
wil weten, nodigen we van
harte uit contact met ons
op te nemen.’’
www.stichting-revisie.nl
Tekst en beeld: Margon van den Berg
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 15
Oostbaan 1130
2841 ML Moordrecht
Tel. 0182 - 39 62 84
of 06 - 53172902
Julianalaan 24
2811 KV Reeuwijk
Tel.: 0182-359325
www.verweijelektro.nl
ELEKTRO
UNETO-VNI
Erkend installateur
Kaagjesland 47 | 2811 KL Reeuwijk
Tel. 0182 - 39 22 74 | vanbreda@planet.nl
GROTE SORTERING GASFLESSEN
OOK BP GAS LIGHT IN 5 EN 10 KG.
KIJK OP WWW.VAKTUIN.NL
Advocatuur s NMI-meditation s Juridisch advies
Leeghwaterstraat 23 s Postbus 210 s 2810 AE Reeuwijk
Tel: 0182-300 540 s Fax: 0182-300 597
ruiter@advocatenkantoorderuiter.nl s www.advocatenkantoorderuiter.nl
Méér dan alleen juridische bijstand!
Elke woensdag op De Lange Krag naast
Winkelcentrum Miereakker te Reeuwijk-Brug.
GOUDEN HOLLANDER
EEN 3.5 JAAR NATUURGERIJPTE BROKKELKAAS
€ 4.99 500 GRAM
KOM GEZELLIG
PROEVEN
OP DE MARKT…
TYNJETHALER
EEN ZOETE, FRIESCHE, BOEREN, SPECIALITEIT
€ 5.95 500 GRAM
KING SIZE PINDA’S
(topkwaliteit)
500 gram VOOR 2.50
PIJNBOOMPITTEN
200 gram VOOR 3.95
BLAUWE ROZIJNEN (JUMBO)
500 gram VOOR 1.99
CRANBERRY’S
500 gram VOOR 3.99
Aanbiedingen zijn de hele maand mei geldig.
Diervoeders, snacks en accessoires
Iedere week bij ú op de markt!
LAAGSTE PRIJS GARANTIE !!!
FOLDER MEI 2012
MAAND-KNALLER
1,50
FRICANDELLETJES
GEHAKTBALLEN
MET KIP
VOOR DE HOND
MET KIP
1,50
LEKKER SNACKEN MET UW HOND!
10 STUKS
KIPPENPOTEN
GEPOFT
VOOR DE HOND
2,95
5,00
40 STUKS
1
2

C
M
KIP
PENS
LAM-RIJST
3
S
T
U
K
S
1
0
S
T
U
K
S
Roomboter amandel
gevulde koeken
4 voor € 4
en de 5
e
GRATIS
Ambachtelijke kaas
en uienkruier
voor € 2.50
Meer info?
Schoonheidsinstituut XENIA
Citroenvlinderstraat 14
2805 KJ Gouda, Tel: 0182-516466
Web: www.xeniagouda.nl
AFVALLEN?
Verlies met BioSlimLine 8-14%
van uw lichaamsgewicht in slechts
24 dagen! Geheel natuurlijk, veilig
en dus verantwoord.
Nieuw in Nederland:
PROSHOCKICE
· DefnitieI verwijderen
van overtollige vetcellen.
· Een leven zonder cellulite.
Genomineerd Beauty Award 2011 en 3e plaats landelijke publieksprijs 2011
JOHN
STOLWIJK
Aannemersbedrijf
Randenburgseweg 8
2811 PR REEUWIJK
Tel. (0182) 39 51 20
Fax (0182) 39 56 23
I1ALIAANSE PIZZERIA - IjSSALON - 1HUIS8EZORCINC
Dorpsweg 3, Reeuwijk-Dorp, tel. 0182-391139, www.carlostrattoria.nl
Ook voor een drank[e en een heer|i[ke kop ita|iaanse
koFhe bent u van harte we|kom aan onze geze||ige bar
Goudse Keramiek Dagen omvatten ook glas
Tijdens de 37ste editie van de
Goudse Keramiek Dagen, op
17 en 18 mei, ligt het accent
niet alleen op keramiek, maar
ook op glas. Want behalve
circa 105 vooraanstaande
keramisten uit binnen- en
buitenland komen dit jaar ook
verschillende glaskunstenaars
hun werk op de keramiekmarkt
presenteren en demonstreren.
Wat de keramisten betreft: zij
presenteren ook nu weer een
groot en gevarieerd aanbod
keramiek (beeldend, design,
gebruiksgoederen) voor elke
portemonnee. Diverse stand-
houders hebben met nieuwe
creaties ingespeeld op het
thema ‘Keramiek en Glas’.
Publiekstrekkers zijn de com-
petities voor het draaien van
de hoogste vaas en breed-
ste schaal. Deze wedstrijden
vinden plaats op het centrale
podium, zowel op Hemel-
vaartsdag als de vrijdag erna.
Ook voor de jeugd zijn er tal-
rijke activiteiten.
Humanistisch
lunchcafé
Het Humanistisch Verbond
afdeling Midden-Holland ver-
zorgt op zondag 13 mei een
boeiende bijeenkomst onder
de titel ‘Levenskunst’. Gast-
spreker is socioloog en filosoof
Dick Kleinlugtenbelt. Hij zal
ingaan op Levenskunst, de
zorg voor een beheerste en
bevriende relatie met jezelf en
anderen. Niemand kan zonder
vriendschap. In onze moderne
tijd verwachten we van vriend-
schap zekerheid en vertrou-
wen in het woelige water
van de haastige moderniteit.
Locatie is het Verzetsmuseum,
Turfmarkt 30 te Gouda, van
11.00 tot 14.00 uur, zaal open
10.45 uur. Toegang is gratis.
Omgaan met luchtwegklachten
Op donderdag 10 mei wordt een bijeenkomst van Longpunt
gehouden in cultureel Centrum Concordia in Haastrecht. Tinka
Mesman van het Groene Hart Ziekenhuis gaat in op het omgaan
met luchtwegklachten. De toegang is gratis en iedereen (longpa-
tiënten, hun omgeving en zorgverleners) is welkom. Informatie
over tijd en aanmelden: www.astmafonds.nl/ons-werk/longpunt.
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 16
Kijk op Bodegraven
Een selectie van het nieuws uit de kernen Bodegraven, Nieuwerbrug en De Meije van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk; zie www.kijkopbodegraven.nl voor de volledige berichten en al het andere nieuws uit deze kernen.
Indrukwekkende 4 mei
herdenking
De Stichting 4 mei herdenking Bodegraven organiseerde dit
jaar voor de 25e keer een muzikale 4 mei herdenking. Dit jaar
hebben de leerlingen van klas 1 en 2 van het Antoniuscollege
kunstwerken gemaakt met de oorlog als inspiratie. Die zijn in
de ontmoetingsruimte van de Ontmoetingskerk aan de Spoor-
straat geëxposeerd. Het herdenkingsdienst zorgde voor een
sfeer die kippenvel bezorgde bij de aanwezigen. Het geza-
menlijk zingen van het Wilhelmus na de twee minuten stilte
deed daar nog een schepje bovenop.
Reisgenoten feestelijk geopend
Het Evertshuis sluit het expositieseizoen af met de bijzondere
tentoonstelling Reisgenoten. De expositie, die nog tot 1 juli is
te bekijken, geeft een voorproefje op de Atelierroute Reis-
genoten die op zaterdag 2 en zondag 3 juni in Bodegraven,
Driebruggen, Nieuwerbrug en Waarder wordt gehouden. In de
foyer van het Evertshuis hangt van elk van de 45 deelnemen-
de kunstenaars aan Atelierroute Reisgenoten één kunstwerk.
Wethouder Hans Vroomen: “Deze overzichtstentoonstelling
is een soort appetizer, het smaakt naar meer. Op 2 en 3 juni
kan elk van ons deze eerste kennismaking verdiepen door het
werk van de kunstenaar in eigen omgeving te bekijken.” Nade-
re informatie: www.atelierjelle.nl.
Koud bevrijdingsfestival
prima verlopen
Ondanks het koude weer van zaterdag 5 mei is het bevrij-
dingsfestival prima verlopen. Het publiek is getrakteerd op uit-
eenlopende muziek van punk en metal tot hardcore en dance.
De Bodegraafse band Waterproof Shampoo! wist het publiek
voor zich te winnen. Na de optredens van allerlei bands
namen dj’s het over voor het dance-gedeelte van het festival.
Bloemenmarkt kerkplein
Brugkerk
De werkgroep Kerk en Dorp organiseert op zaterdag 12 mei
een bloemenmarkt op het kerkplein van de Brugkerk. Van
9.00 tot 14.00 uur is iedereen van harte welkom. Er zijn ver-
schillende kramen met perkplanten om thuis de bloembakken
mee te vullen of wellicht cadeau te geven voor Moederdag.
Ook zijn er kramen met wijn, kaarsen en stroopwafels. De
opbrengst van deze dag komt ten goede aan de Brugkerk en
aan een activiteit voor de jeugd van Nieuwerbrug in de zomer
van 2012.
Molen de Arkduif te bezichtigen
Zaterdag 12 mei is het Nationale Molendag. Ook molen de
Arkduif in Bodegraven is
op deze dag geopend.
Naast rondleidingen door
de molen is er meel te
koop om zelf brood van
te bakken en wordt er
brood van bakker Ko
van Daalen en Bakke-
rij Bussing verkocht dat
gemaakt is met Ark-
duifmeel. Ook verzorgt,
bij goed weer, Eet- en
Bierlokaal de Molen een
barbecue op het terras.
Informatie:
www.molendearkduif.nl.
Wie durf een slang te aaien?
De evenementencommissie van het Wierickehuis laat vrijdag
11 mei de medewerkers van reptielenopvanghuis Pret met
Rep naar Nieuwerbrug komen. Belangstellenden kunnen
insecten en reptielen als vogelspinnen, slangen en kikkers van
dichtbij bekijken, voelen en aaien. Kom vrijdag van 18.30 tot
circa 21.30 uur naar het Wierickehuis. Entree € 2,00.
Op Sterk Water bestormt
Evertshuis
Het verrassende en spectaculaire improvisatie cabaret van
‘Op Sterk Water’ zal op vrijdag 11 mei het Bodegraafse podi-
um bestormen. De voorstelling begint om 20.30 uur. Informa-
tie: www.evertshuis.nl. Beeld: Merlijn Doomernik
Autopuzzeltocht Nieuwerbrug
Oranjevereniging ‘Prinses Juliana’ organiseert op donderdag
17 mei, Hemelvaartsdag, een autopuzzeltocht. Er wordt een
route langs verschillende bekende en onbekende plekjes uit-
gezet. De puzzeltocht is voor iedereen geschikt, jong en oud.
Enige vereisten zijn een bestuurder met goede rijvaardigheid
en passagiers met een goede kennis van het koningshuis.
Inschrijven en starten kan tussen 13.30 en 14.30 uur vanaf de
parkeerplaats naast het Wierickehuis in Nieuwerbrug. Kosten
zijn € 5,00 per auto.
Inloopavond wijzigingen
rotonde N459
Op donderdag 24 mei organiseert provincie Zuid-Holland een
inloopavond over de maatregelen op de N459 voor een betere
doorstroming van het verkeer tussen Bodegraven en Reeu-
wijk. Bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden
zijn welkom tussen 19.00 en 20.30 uur in het AC-restaurant te
Bodegraven-Reeuwijk. Er is geen plenair gedeelte dus binnen-
lopen kan op elk gewenst moment. Tijdens de informatieavond
zijn schetsen en ontwerptekeningen te bekijken en mede-
werkers van de provincie zijn aanwezig om een toelichting te
geven. Informatie: www.zuidholland.nl/n459.
De Gildeslager verrast je smaak
Vader snijdt het vlees
Laat het vlees aansnijden zondag maar aan vader over. Met onze
‘Tommy chicken’ kan ook de minder ervaren vader prima uit de voeten.
Het gaat hier om lekker gemarineerde kip met tomaat, ontbijtspek en ui.
Moeders: eet smakelijk! Meer over deze nieuwe Gildetrophy vindt u op
www.gildeslager.nl.
Gildetrophy
Tommy chicken
100 gram
1
50
Gildekwaliteit
Hamlappen
500 gram
4
95
Gildekwaliteit
Lente burger
per stuk
0
90
Lekker voordelig
Boeren snijworst
150 gram halen 100 gr. betalen
Uit de Gildekeuken
Nasi met Saté
samen 1000 gram
8
50
Slagerij Van Meurs
Miereakker 10
2811 BB Reeuwijk
0182-394195
vanmeurs.gildeslager.nl
Aanbiedingen
zijn geldig van
08-05-2012 t/m
12-05-2012.
De Bodegraafse band Waterproof Shampoo! wist het publiek prima
te vermaken
UNETO-VNI
Erkend installateur
André Nuijen
Albert Schweitzerstraat 16
2811 SC Reeuwijk
Telefoon (0182) 39 63 24
Mobiel (06) 10 90 22 40
E-mail: info@elektro-totaal.nl
www.elektro-totaal.nl
DjYZlZ\&'™'-&&CCGZZjl^_`™Z"bV^a/alYZkdh5dca^cZ#ca
[Vm/%&-'"(%%(*.™bdW^Za/%+"''-%-'&.
=ZiVYgZhkddgVajllZg`oVVb]ZYZc
i^bbZg"ZcdcYZg]djYhWZYg^_[
AZdcYZKdh
™dcYZg]djYhlZg`
™eaVh]j^h$gZXgZVi^Zldc^c\
™VVcWdjlZcYV`deWdjl
™kZgWdjl^c\Zc
™`Zj`ZchZcWVY`VbZgh
™`do^_cZcZcYV``VeZaaZc
™gVbZcZcYZjgZc
™iZ\ZaZcbZihZalZg`Zc
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 17
8aadhuisweg 11 º 2811 h¥ 8eeuwijk º IeIeIooo (0182} 53 04 39 º IeIeIax (0182} 53 82 40
Loodgieters- eo verwaræiogsbedrijI
ßert ¥ook
Advies
ootwerp eo
uitvoeriog vao.
Loodgieterswerk
Centrale verwarming
Sfeerverwarming
Sanitair · gas · water · riolering
Lood · tinkwerk · dakbedekking
=dkZc^ZghWZYg^_[BJAI>"IJ>C7K
Leehlehc][l_d]"WZl_[i"h[Wb_iWj_[
[dedZ[h^ekZlWdjk_d[d$CWWheealeeh
X[iY^e[__d][d"lbedZ[hi"X[h[][d_d][jY$[jY$
<:<6G6C9::G9K6@L:G@>CJLIJ>C
BVV`ZZckg^_Wa^_kZcYZV[hegVV`dbjlij^clZchZcYddgiZcZbZc#
AVV\Z^cY&&6()+*@<9g^ZWgj\\Zc
IZa#%()-)*(++&;Vm%()-)%--,)
^c[d5bjai^ij^c#calll#bjai^ij^c#ca
I1ALIAANSE PIZZERIA - IjSSALON - 1HUIS8EZORCINC
Dorpsweg 3, Reeuwijk-Dorp, tel. 0182-391139, www.carlostrattoria.nl
Lunch, prive of zakelijk
in overleg, bel Carlo 06 22 201 781
Voor onderhoud en reparatie aan uw gasapparatuur,
ook voor al uw overige installatie werkzaamheden.
Voor vragen, storingen en afspraken zijn we bereikbaar op tel. 06 55550821 of
per e-mail: info@gouwelijn.nl
Gouwe Lijn Centrale verwarming
vestì¿ìo¿sadres: 8eatrìx|aao 25 · 2811 II keeuwìjk j Correspoodeotìeadres: Nìeuwe Markt 9 · 2411 88 8ode¿raveo
www.gouwelijn.nl
Cursus Reiki 1 op 19 en 26 mei
ͻ ĞŚĂŶĚĞůŝŶŐĞŶĞŶĐŽŶƐƵůƚĞŶͻ Ontspanningsmassage
ͻ Nieuw cursusprogramma najaar 2012
Tel: 06-245 37 426
www.inhanden.nl
Lid BHET en RING geregistreerd
WƌĂŬƟũŬǀŽŽƌŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐ͕ŵĂƐƐĂŐĞ͕ŚĞĂůŝŶŐĞŶZĞŝŬŝ
In Handen
Margriet Castrikum
SCHOONHEIDSSALON
LENI BEELE
Ruichthoek 12
2811 AG Reeuwijk
Tel. (0182) 39 53 32
van maandag t/m
donderdag
lid A.N.B.O.S.
- Gezichtsbehandelingen met
produkten van DR. ECKSTEIN
- Harsen bovenlip, kin, benen en
bikinilijn
- Verven wimpers, wenkbrauwen
- Spanningsmasker
- Elektrisch ontharen
- Verwijderen steelwratjes
- Verwijderen couperose
Tentoonstelling
Arie J. Bouter
Tot 20 mei is in pand Roodbol
in Gouda een expositie te
zien van werken van de
bekende Goudse beeldend
kunstenaar Arie J. Bouter.
Het is veertig jaar geleden
dat de 70-jarige Bouter
zich vestigde in zijn atelier
Achter de Kerk. In het kader
van de tentoontoonstelling
‘Terugblik’ worden er bij
de Firma Van Drie diverse
activiteiten georganiseerd. Op
vrijdag 4 mei wordt een film
vertoond over het ontstaan
van een toren en eveneens
wordt er een interview met
Arie Bouter uitgezonden. Op
vrijdag 11 mei draait Maarten
Termeulen Nederlandstalige
luisterliedjes en op vrijdag
18 mei interviewt Pim Leefsma
Arie Bouter over onder andere
zijn werk. Deze avonden in
pand Roodbol, Achter de Kerk
13, zijn gratis toegankelijk en
beginnen om 21.00 uur.
Purperreigers weer te zien
Informatieochtend borstkanker
Op donderdagmorgen 10 mei van 10.00 tot 12.00 uur wordt er in het Groene Hart Ziekenhuis, locatie
Jozef in Gouda een inloopochtend voor borstkankerpatiënten gehouden. Tijdens deze inloop kan er
met leden van de Borstkanker Vereniging Nederland, die uit ervaring weten wat het betekent borst-
kanker te hebben, over diverse onderwerpen worden gesproken. Informatie: Hilda de Haan, tele-
foon: 0182-551829 (‘s avonds).
De purperreigers zijn weer
terug in de Nieuwkoopse
Plassen. Deze zeldzame,
roestbruine moerasvogels
overwinteren aan de kust van
West-Afrika, maar zodra het
weer het toelaat komen ze
naar de moerasgebieden, nat-
te rietlanden en lage struiken
in Nederland om te broeden.
De purperreiger is goed te
herkennen aan zijn bruino-
ranje nek met zwarte strepen.
De vogel komt wat slungeliger
over dan zijn broer, de blauwe
reiger. De purperreiger is erg
zeldzaam en staat dan ook op
de Rode Lijst. Uitbreiding van
de moerasgebieden en een
goede waterkwaliteit blijven
van essentieel belang voor het
behoud van de vogel.
Beeld: Dick Renes
Kinderbijschrijving vervalt
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag
moeten kinderen een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar
Nederland te kunnen reizen. Vóór 1 mei was het mogelijk een spoedaanvraag te doen, met ingang van 9 mei 2012 is dit
alleen in bijzondere gevallen mogelijk. Het ministerie van BZK heeft een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen
dat de reguliere aanvragen die tijdens de zomerpiek worden gedaan, zoveel als mogelijk binnen de normale levertijden
kunnen worden geleverd.
Maatregelen aanvragen reisdocumenten kinderen
Met ingang van woensdag 9 mei 2012 mogen wij een aan-
vraag voor een reisdocument niet in behandeling nemen als
het huidige document nog tot of na 1 september 2012 geldig
is. In dit geval mag u op zijn vroegst één maand voordat de
geldigheid van het reisdocument verstrijkt een nieuw docu-
ment aanvragen. Deze maatregel voorkomt dat aanvragers
te vroeg een reisdocument aanvragen en zo onnodig beslag
leggen op de voorraad documenten en de personalisatie-
capaciteit.
Kan de aanvrager aantonen dat hij op reis gaat naar een land
waarvoor geldt dat het paspoort of de Nederlandse identitei-
tskaart bij aankomst of vertrek een minimum periode geldig
moet zijn, dan mag de aanvraag wel in behandeling worden
genomen. Voorwaarde is dat dit moet worden aangetoond.
Spoedaanvraag alleen in bijzondere gevallen
Met ingang van woensdag 9 mei 2012 mag een spoedaan-
vraag niet meer in behandeling worden genomen indien een
kind jonger is dan 13 jaar en 8 maanden en is bijgeschreven in
een paspoort waarvan de geldigheid op of na 1 juli 2012 ver-
loopt. Alleen om humanitaire redenen is een spoedaanvraag
nog toegestaan. Denk hierbij aan vertrek naar het buitenland
in verband met een medische behandeling of het bijwonen
van een begrafenis. Voorwaarde is dat de noodzaak van de
reis wordt aangetoond en er niet gereisd kan worden op de
bijschrijving.
Afdeling Burgerzaken
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 18
WiIxo\ iN oi sHowioo\
oiNsotc f|\ vii¡otc 1o-1; uui
ztfiiotc 1o-1| uui
EEJTPOTUSBBU 1z
z811 i\ RFFVXJKL
f o18z ¸µ|_z;
XXXIPHFOEPPSODPN
JOGP!IPHFOEPPSODPN
Lid van
AUTOBEDRIJF
LEO DE JONG
FIAT SPECIALIST
Het juiste adres voor een auto
vanaf ¤ 750,- tot nieuw!
Ook voor: • alle onderhoud • spuitwerk
• APK keuringen • reparaties
*>ÌÌiÜi}Ê£nÊUÊ­ä£nÓ®Êx£Ê™£ÊnÈ
www.autobedrijfleodejong.nl
Miereakker 20
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen,
verse noten, olijven en tapenades, diverse specialiteiten
Acties geldig tot 20 mei 2012
`
t

K
a
a
s
h
u
y
s
v
e
rs, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
Nootmix
van `t Huys
250 gram 2.49
Weydeland
Belegen

9.95 kilo
Toscaanse
Tapenade
2.25
100 gram
Geitenkaas
Fenegriek
1.98
100 gram
Brie de
Meaux
1.98
Echte GRASkaas gaat ons nog niet lukken....................
We kunnen u wel voorzien van andere lekkere kaasstukken
100 gram
regelrecht uit de Beemsterpolder
+100 gram GRATIS!
heerlijke,
zachte Boerenbrie
+100 gram GRATIS!
zachte
Komijn
500 gram 3.95
Jan Tinbergenstraat 21
2811 DZ Reeuwijk
Tel. (0182) 301 100
Fax (0182) 304 774
info@jachtwerfreeuwijk.nl
www.jachtwerfreeuwijk.nl
Einsteinstraat 52 U 2811 EP Reeuwijk U Tel. 0182-537067
post@alletto.nl U www.alletto.nl
º Accountancy º Administraties º Belastingadvies º Lonen
Hulp en advies nodig bij uw administratie?
Alletto
Ac c ount ant s & Adv i s eur s
Geef uw kleur de verzorging die het verdient!
Als kleurspecialisten geven wij u het advies uw haar te laten
behandelen met de Color Block Treatment van Alfaparf Milano.
Wat is Color Block Treatment?
Dit is een 3-in-1 behandeling;
1. Spa behandeling voor de hoofdhuid;
genezende Tea Trea zorgt voor verzorging
en ontspanning van de scalp direct na een
kleuring.
2. Speciale Color Block werking die
haarschubben sluit en kleuren langer
sprankelend houden.
3. Intensieve verzorging die crème-
spoeling overbodig maakt.
Ter introductie ontvangt u
deze behandeling voor slechts € 5,-
Hoe onderhoud u de kleur thuis? Wij geven u graag een
vrijblijvend advies in de vorm van een speciale aanbieding;
Alfaparf Color Protection Shampoo
+ Conditioner samen van € 31,90
nu voor slechts € 22,50
EEF!
kappers
Notaris d’aumerielaan 15 - Reeuwijk Brug - 0182-301300
www.eefkappers.nl
Woensdag-, donderdag- en vrijdagavond
geopend tot 21.00 uur
Elf jaar Zimbabwe
in Zwammerdam
De BeeldenTuin aan de Lindenhovestraat 2 in Zwammerdam
gaat haar elfde seizoen in met een geheel nieuwe collectie beel-
den uit Zimbabwe. De BeeldenTuin gaat open op 13 mei en sluit
14 oktober en is open iedere woensdag, zaterdag en zondag van
14.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak (06 11437988). De
authentieke kunstobjecten uit de Shona-cultuur komen zeer tot
hun recht in de mooie, rustieke poldertuin. De Stichting Beauti-
ful Zimbabwe, die de beelden levert, heeft tot doel het verwer-
ven van gelden om onder andere een soort ambachtsschool in
Epsworth (een buitenwijk van Harare) te ondersteunen. Het mes
snijdt aan twee kanten: de kunstenaars verdienen geld door de
verkoop van hun werk en de onderwijskansen in Harare wor-
den gestimuleerd. Ook tuinliefhebbers kunnen hun hart ophalen.
Naast de Zimbabweaanse lijn zijn er ook sculpturen van Gerard
Bes te zien. De tuin op zich is al verrassend, maar heeft boven-
dien een uniek uitzicht op de enige nog werkende molenviergang
en op de dorpen Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn en Nieuw-
koop. Er worden ook diverse exposities en workshops gehouden.
Zie hiervoor: www.debeeldentuin.com.
Woonplant mei: Potroos
Van alles te doen op Goudse
Hofstedendagen
Waterschap mag geldboetes
opleggen
Tijdens de Goudse Hofste-
dendagen kan men een gratis
ritje in fraaie antieke rijtuigen
maken. Op zaterdag 12 mei
van 14.00-17.00 uur starten
speciale ritten voor kinderen
van ca. 15 minuten. Op zon-
dag 13 mei van 11.00-16.00
uur kunnen volwassenen en
kinderen meerijden met twee
rijtuigen getrokken door twee
Friese paarden en gereden
door een koetsier en palfrenier
in formele kleding. Opstap-
punt/eindpunt bij de Koetserij,
Bloemendaalseweg 39. Voorts
zijn er op zondag 13 mei drie
bekende verhalenvertellers die
Een klassieke schoonheid met
een oorsprong die duizenden
jaren in het verleden ligt. De
woonplant van de maand mei
is misschien wel de plant met
de meeste symboliek en de
meeste verhalen. Van liefde
en puurheid tot verbonden-
heid: de roos vertegenwoor-
digt het allemaal. De roos is
voornamelijk bekend als snij-
bloem, maar juist de Potroos
is de laatste jaren sterk in
opkomst qua populariteit. Het
betekent een nieuwe variant
op de schoonheid die al in
de oudheid zorgvuldig werd
gekoesterd en geteeld. Het
waren de Grieken, Romeinen
en Egyptenaren die destijds al
hun uiterste best deden om de
perfecte roos te kweken. Maar
ook in China en Afrika werd de
pracht van de roos al gewaar-
deerd.
De rode roos in de knop ver-
tegenwoordigd ‘puur en lief-
devol’ en een bloeiende rode
roos ‘volwassen liefde’. Een
witte roos symboliseert ‘echte
liefde en geestelijke puurheid’,
een rode en witte roos samen
‘eenheid en verbondenheid’.
En de gele roos staat voor
intieme vriendschap en ver-
bondenheid.
Gemeenten doen te weinig zaken
met zzp’ers
Gemeenten doen te weinig zaken met zzp’ers. Dat blijkt uit het
onderzoek dat de Kamer van Koophandel heeft gepubliceerd.
Gemeenten zijn vaak verrast over het grote aantal zzp’ers dat in
hun gebied woont en werkt. En onbekend maakt onbemind. Uit
het onderzoek blijkt ook dat gemeenten meer aandacht moeten
geven aan de bedrijfshuisvesting van zzp’ers. Bijna een vijfde van
alle zzp’ers zoekt naar andere huisvesting in de eigen gemeente.
Het gaat daarbij niet alleen om flexibele kantoorruimte. Ook klei-
ne werkplaatsen zijn gewenst en bedrijfsverzamelgebouwen die
samenwerking eenvoudiger maken. Verder willen zzp’ers gemak-
kelijker meedoen aan aanbestedingen van de overheid. Nu erva-
ren ze nog hoge drempels. Bij Kamer van Koophandel Rotterdam
staan nu ruim 90.000 zzp’ers ingeschreven. Zij moeten zich ook
beter presenteren aan gemeenten. Het rapport en het overzicht
van het nieuwe, op maat gesneden programma voor zzp’ers is te
vinden op www.kvk.nl/zzptips.
de toehoorders meenemen
op ontdekkingsreis. Ieder half
uur van 12.00 tot 14.30 uur
kan men in de boomgaard van
de Papaverhoeve, Bloemen-
daalseweg 75 genieten van
vertellingen. Op zaterdag 12
mei is er de Stekjesmarkt van
Gouwe Daad op het erf van
de boerderij aan de Bloemen-
daalseweg 56. Allerlei planten
voor binnen en buiten zijn daar
tegen heel redelijke prijzen te
koop. De opbrengst gaat naar
een goed doel: Leren van de
Besten, een stichting die zich
inzet voor het onderwijs in het
Andesgebergte van Peru.
Per 1 mei is het voor water-
schap Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden niet meer
nodig om voor lichte milieu- en
keurovertredingen een proces-
verbaal op te maken. Vanaf
deze dag wordt landelijk de
bestuurlijke strafbeschikking
ingevoerd. Dit betekent dat een
opsporingsambtenaar van het
waterschap gelijk een bon kan
uitschrijven bij het zien van
bepaalde overtredingen. Het
gaat om overtredingen als een
illegale lozing van stoffen, het
handelen in strijd met waterver-
gunningsvoorschriften en het
zonder vergunning verrichten
van werkzaamheden op een
kade. De buitengewone opspo-
ringsambtenaren (BOA) van
het waterschap zijn bevoegd
de boete uit te vaardigen. Het
Centraal Justitieel Incassobu-
reau (CJIB) int de boete. In de
Keur van het waterschap staat
wat wel en niet mag in of nabij
oppervlaktewater en dijken.
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 19
U kunt bij ons terecht voor:
- Onderhoud en APK, 8anden, CarCheck, Alrcoservlce,
Glasservlce, Schadeherstel, Trekhaken en Accessolres.
- Leverlng van nleuwe auto's, Autolease en Occaslons
- Carwash
Denk aan uw winterbanden!
wl[ advlseren u graag.
PASCALSTRAAT ( I ND ZOUTMAN) I 2811 DZ REEUWI JK I T. 0182 392350 I WWW. AUTOSERVI CEREEUWI JK. NL
APK KEURING
€ 29,50
|ncluslef gratls wasbeurt.
Lxcluslef afmeldkosten,
4-gas test of roetmetlng.
Gratls APK bl[ een grote
onderhoudsbeurt!
AUTOWASSEN
VANAF € 6,50
Uw auto bllnkend schoon
ln enkele mlnuten.
Onze Carwash zorgt ervoor.
Kl[k op onze webslte voor
onze openlngstl[den.
24 uur per dag
zelfservlce tanken!
Waarde
BON
W
a
a
r
d
e
b
o
n
euroline
zonwering & rolluiken
Vraag naar de voorwaarden.
De Bree 15 - 2415 BE Nieuwerbrug
Telefoon (0348) 68 89 23
www.eurolinezonwering.nl
GRATIS
MOTOR
K
O
R
-
1
9
1
2
I1ALIAANSE PIZZERIA - IjSSALON - 1HUIS8EZORCINC
Dorpsweg 3, Reeuwijk-Dorp, tel. 0182-391139, www.carlostrattoria.nl
www.carlostrattoria.nl of thuisbezorgd.nl
facebook: carlo’s trattoria
Vivace schittert op Muziekfestival Forte
Zondagmiddag 6 mei heeft
op Fort Wierickerschans het
Muziekfestival Forte 2012 voor
amateur zang- en muziek-
verenigingen uit de regio het
Groene Hart plaatsgevonden.
Wat eind vorig jaar begon als
organisatie-initiatief voor het
15-jarig jubileum van de West-
side Bigband uit Waddinxveen
heeft geleid tot dit breed opge-
zette festival. Veel bezoekers
zijn naar het festival gekomen
om te genieten van de gevari-
eerde muzikale optredens. Zo
waren er optredens van het
regioproject fanfare Fort
Wierickerschans orkest,
gemengd koor Vivace uit
Reeuwijk, ensemble Sax 4
Fun uit Alphen aan den Rijn,
RiemerVanDerBij & Band en
Jazzband Just Us uit Woer-
den, Club Verbrugge uit
Koor Vivace Reeuwijk was één van de deelnemers aan Muziekfestival Forte 2012
Utrecht, popband De Nooduit-
gang uit Delft en de Westside
Big Band uit Waddinxveen.
Naast muziekoptredens waren
er ook activiteiten voor kinde-
ren en rondleidingen over het
Fort.
Tekst en beeld: Pancras Kuipers
Speelgoedactie voor Stichting Tulipan
De Stichting Tulipan geeft al
tien jaar kleinschalige hulp aan
mensen in Oekraïne, vooral
in Trans-Karpatië. Dit voorjaar
is er weer een bus vol spul-
len die kant op gegaan, met
rolstoelen, rollators, inconti-
nentiemateriaal, een hoog-
laagbed en tillift. Ook waren er
spullen bij voor twee wees-
huizen, waar men gelukkig
was met de dekens, lakens,
speelgoed en schoolmeubel-
tjes. Verder werd bijgedragen
aan een operatie, hoortoestel-
len en het verbeteren van het
sanitair in een weeshuis. Voor
het weeshuis in Perenchrest
is een nieuwe speelgoedac-
tie gestart. De stichting vraagt
iedereen om op zolder te kij-
ken of er misschien nog Duplo
of Lego spullen of houten
puzzels liggen. Men kan deze
inleveren bij:
Addie Didden en Dik Bezemer:
Kosterdijk 22 in Waarder
Jetty Bazuin: Pr. Margriet-
straat 7 in Waarder, tel. 0348
501346;
Anja van Eck, Gruttolaan 15 in
Driebruggen, tel. 0348 502371;
Marco Spits, Scheisloot 11 in
Bodegraven, tel. 0172 617385;
Jan Buruma, Julianastraat 44
in Bodegraven, tel. 0172
786099.
De kinderen in Perenchrest
rekenen op u. Men kan natuur-
lijk ook donateur worden van
de Stichting Tulipan, bankre-
keningnummer 39.88.40.113.
De activiteiten zorgen voor
blijde gezichten aldaar. Of het
nu gaat om het geven van een
(kinder)rolstoel zodat men
weer mobiel wordt en familie
kan opzoeken, of om laptops
voor schoolkinderen, de hulp
is praktisch en komt direct op
de goede plek. Dat geldt bij-
voorbeeld ook voor gehoorap-
paraten, benodigde operaties
en medische apparatuur die
het leven van mensen verlicht.
Daarnaast worden er andere
spullen gebracht, van voedsel
tot knuffels voor zieke kinde-
ren. Steeds is de hulp welkom
en wordt in dank aanvaard.
Timmer- en
Aannemingsbedrijf
Edisonstraat 21 a 2811 EM Reeuwijk Tel. 0182 - 30 07 58
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 20
* 1+1 Gratis: Maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS?
Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

Zalmfilet
met huid
2 pakken à 375 gram
Normaal 17.24 Nu 8.62
1+1
GRATIS
*
1+1
GRATIS
*
1+1
GRATIS
*
A
a
n
v
u
lle
h
!!
1
+
1
GRATIS
*

Roomboter croissant
Vers uit eigen oven.
2 stuks
Hak
Appelmoes Pot 370 ml
of set 8 kuipjes à 100 ml
of Fruitsnack
Alle soorten
2 stuks
Danio
Fruitkwark
Alle smaken
Beker 450 gram
Elders 1.89
1

00
Per beker

Aardbeienvlaai
Met slagroom
Geschikt voor
10-12 personen.
Hele vlaai
Normaal 10.99
Weekendaanvuller!!

Alleen op:
vrijdag
mei
zaterdag
mei
1
1
1
2
9

00
Per vlaai
Pickwick
Delicious Spices,
Fruit Wellness,
Fruit Variatie,
Dutch Tea Blend
of Seasons
Alle smaken
Pak 20 zakjes
Elders 1.59
Pepsi, 7-Up
of Sisi
Alle smaken
Fles 1,5 liter
Elders 1.38
Per fl es
1
00
Per pak
1
00
Gehaktschnitzels
Krokant, boeren of zigeuner
2 pakken à 5 stuks naar keuze
Normaal 8.98 Nu 4.49
Per pak
1
00
1
+
1
GRATIS
*
Koek
Gevulde koek,
Sneeuwwafel,
Chocolade Sprits,
Aardbeiencakerol of
Abrikozencakejes
Pak 200-300 gram
Normaal 1.29

Aardappelschijfjes,
-krieltjes , -blokjes,
-golfjes of minikrieltjes
naar keuze
Bijv. 2 zakken aardappelschijfjes
Normaal 1.98 Nu 0.99
2 zakken à 450 gram
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - woensdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Geldig in week 19 (zondag 6 mei t/m zaterdag 12 mei 2012)
392816
www.kappersite.nl
Winkelcentrum Miereakker 16,
Reeuwijk
KAPPER
&
SHOP
Dames- en herenkapsalon
Hairstylist Alexander
Agenda
WOENSDAG 9 MEI
• Theeschenkerij Nooit-
gedacht, Waarder, 1e dag
SDWA fetsdriedaagse,
18.30 uur
• Gemeentehuis Bodegra-
ven, commissie Bestuur en
Financiën, 20.00 uur
DONDERDAG 10 MEI
• Kerverland, Waarder,
Bewegen voor Ouderen,
9.00-9.45 uur
• Kerverland, Waarder,
kof e voor ouderen, 9.45-
10.45 uur
• Custwijc, Driebruggen,
Seniorenvereniging, koers-
bal, 14.30-16.30 uur
• Custwijc, Driebruggen,
buurtsport voor jongeren
10 t/m 15 jaar, 19.00-20.30
uur
• Schouw PKN kerk, Waar-
der, Passage, Herman Sin-
gers, 19.45 uur
• Theeschenkerij Nooit-
gedacht, Waarder, 2e dag
SDWA fetsdriedaagse,
18.30 uur
• Gemeentehuis Bodegra-
ven, commissie Ruimte,
20.00 uur
• Gasterij Vergeer, Reeu-
wijk-Dorp, ledenvergade-
ring ROV, vanaf 17.30 uur
VRIJDAG 11 MEI
• Theeschenkerij Nooit-
gedacht, Waarder, 3e dag
SDWA fetsdriedaagse,
18.30 uur
• Kennedysingel, Reeu-
wijk-Brug, panna toernooi,
18.45 uur
• WDS-kantine, Driebrug-
gen, klaverjassen, 20.00
uur
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, kroegavond inloop
16+, 21.00-01.00 uur
ZATERDAG 12 MEI
• Infocentrum De Hart-
loper, Reeuwijkse Hout,
Eetbare Wilde Wandeling,
10.00 uur
• Infocentrum De Hart-
loper, Reeuwijkse Hout,
11.00-17.00 uur
• Streekmuseum Oudheid-
kamer, Reeuwijk-Brug,
10.00-17.00 uur
• Hervormde kerk Waar-
der, psalmzang en koren,
19.30 uur
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, tienerdisco, 20.00-
23.30 uur
ZONDAG 13 MEI
• Infocentrum De Hart-
loper, Reeuwijkse Hout,
11.00-17.00 uur
• Streekmuseum Oudheid-
kamer, Reeuwijk-Brug,
13.00-17.00 uur
MAANDAG 14 MEI
• Centrum Reeuwijk,
Reeuwijk-Brug, opening
nieuwe thuiszorgpost,
10.15 uur
DINSDAG 15 MEI
• Kerverland, Waarder,
open tafel senioren, 11.45
uur
• Gereformeerde kerk
Waarder, viering Hemel-
vaart/Pinksteren, 19.00 uur
WOENSDAG 16 MEI
• Custwijc, Driebruggen,
gymnastiek voor ouderen,
9.00-10.00 uur
• Kerverland, Waarder,
kof e/bingo-ochtend voor
senioren, 9.30-11.30 uur
• Kerverland, Waarder,
aanwezigheid ouderenad-
viseur Heleen Feenstra,
10.00-11.30 uur
• Kerverland, Waarder,
koersbal, 14.00-16.00 uur
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, knutselmiddag jeugd
4 t/m 10 jaar, 13.30-15.00
uur
DONDERDAG 17 MEI
• Streekmuseum Oudheid-
kamer, Reeuwijk-Brug,
13.00-17.00 uur
VRIJDAG 18 MEI
• Loose End, Reeuwijk-
Brug, kroegavond inloop
16+, 21.00-01.00 uur
Blekerssingel 92 - Gouda - Telefoon (0182) 51 14 84
Ook voor
horren
Dé specialist op
het gebied van binnen-
en buitenzonwering!
Bel voor vrijblijvende informatie
tel. 0182 - 51 14 84. Desgewenst
komen wij ook bij u thuis!
Kijk ook op: www.zonwering-noorlander.nl
“Bouw starterwoningen
kan helpen”
“Juist als je goed kijkt naar volkshuisvestingsopgaven moet je tot de conclusie komen dat de bouw van star-
terwoningen kan helpen en van essentieel belang is voor de toekomst van onze gemeente.” Dat is in het kort
de visie van de huurdersvereniging Bodegraven.
De huurdersvereniging
Bodegraven reageert daar-
mee op de inbreng die
drie makelaarskantoren
indienden bij de gemeente
als bijdrage in de discus-
sie die gevoerd gaat wor-
den over het gemeente-
lijke volkshuisvestings- en
woonbeleid. De vereniging
is nogal verbaasd over de
wijze waarop de make-
laars zich gepresenteerd
hebben en praat zelfs over
‘gegoochel met cijfers’. “Als
we alleen naar Bodegra-
ven kijken dan staan daar
nog geen 250 woningen
te koop. Daarvan zijn er
130 die minder kosten dan
€ 250.000 en 68 onder de
€ 200.000. Starters kunnen
op dit moment echt niet
meer betalen dan laatst-
genoemd bedrag. Als star-
ters geen passende woning
weten te vinden, zullen ze
wegtrekken en de onder-
zoeken wijzen uit dat
terugkeer naar het geboor-
tedorp dan niet zo gemak-
kelijk meer is.”
Daarin ziet de vereniging
een groot probleem. “Wil-
len we in de toekomst een
goede bevolkingsopbouw
hebben, dan moeten we de
starters aan ons binden.
Juist deze groep vormt de
basis voor de toekomst
van de kernen. De groep
jong volwassenen is nu al
ondervertegenwoordigd en
door de verdergaande ver-
grijzing zal de bevolkings-
opbouw steeds meer uit
balans raken. In onze visie
moet je de huisvesting van
jongeren juist goed facili-
teren, want dat is de groep
die gezinnen gaat stich-
ten, zorgt dat de scholen
voldoende aanwas krijgen
en het verenigingsleven
vitaal houdt. Kortom, een
doelgroep die nodig is om
de kernen gezond, gezel-
lig en levendig te houden.
Als je die groep laat ver-
trekken, zal dat gemis zich
later erg doen voelen.” De
huurdersvereniging reali-
seert zich dat de bouw van
starterwoningen niet dé
oplossing voor alle proble-
men zal betekenen, maar
dat het wel degelijk een
belangrijke bijdrage kan
leveren aan de oplossing
van een volkshuisvestings-
probleem.
Tekst: Bert Verver
Voor al uw tegelwerk in huis
Wederik 24 • 2811 RK Reeuwijk
Tel: 06-50470045
www.ravesteinvof.nl
info@ravesteinvof.nl
Tegelzettersbedrijf Ravestein V.O.F.
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 21
In samenwerking met gebroeders Blom Groenten en Fruit
organiseren wij op zondag 13 mei een
Moederdag Aspergebuffet
van 15.00 tot 19.00 uur
(U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur)
Het uitgebreide buffet omvat onder meer:
º Terrihe vah gerookte zalm met groehe eh witte asperges
º Aspergesoep gevuld met gerookte zalm
º Fuhdercarpaccio met asperges eh eeh zachte hohihg-dillesaus
º Asperges Limburg met warme boerehham, gekookt ei,
gekookte aardappels en gesmolten boter
º Asperges met gepocheerde zalm met hollahdaisesaus
º Lamskotelet met asperges eh hohihg-tijmsaus
ºAsperge-ijs met verse aardbeieh eh slagroom
Prijs € 27,50 p.p. excl. dranken
Kihdereh zijh ook vah harte welkom. Ze kuhheh heerlijke
pannenkoeken eten. Bent u geen liefhebber van asperges?
Geeh probleem. U kuht kiezeh voor pahhehkoekeh of eeh
vah de ahdere gerechteh vah de Fahhehpoufkaart.
Muzikale omlijstihg: Fuud vah Fiel speelt achtergrohd-
muziek eh lekkere dahshummers.
Heeft u trek gekregen? Reserveer dan via 0182-513213
of info@le-patapouf.nl. Graag tot ziens !
Zalen- en partycentrum
& Evenementen op locatie
Le Patapouf
Kolkmahstraat 1-3
2805 CG Gouda
T 0182-513213
M 0641-455159
E ihfo@le-patapouf.hl
l www.le-patapouf.hl
Dierenhulpverlening in Reeuwijk
komt vanuit Woerden
Sinds januari van dit jaar is Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken ook actief in Reeuwijk. Tijd voor een nadere kennis-
making omdat zij er zijn voor alle dieren die in een situatie zitten, waar ze niet om hebben gevraagd.
Dierenopvang
in Bodegraven
De Werkgroep Bode-
graven van de afde-
ling Rijnland verleent
dierenhulp in- en rond
Bodegraven, Nieuwer-
brug en De Meije. Al
twintig jaar kan men
het telefoonnummer
0172-611377 bellen voor
vermiste of gevonden
dieren in deze regio.
“Wij kunnen Reeuwijk
er niet bijdoen,” aldus
Johan van de Hoogen-
band, coördinator van
de werkgroep. Er wordt
echter nauw samenge-
werkt met Stichting Die-
renhulpverlening Woer-
den, die voor Reeuwijk
optreedt. “Wij werken
samen omdat wij niet
over een ambulance en
een dierenasiel beschik-
ken. Wij registreren
vermissingen, maar
de Woerdense collega’s
halen de dieren op en
zorgen voor de opvang.”
Aan het woord is Astrid
Boot, coördinator vrijwil-
ligerszaken van de Stich-
ting Dierenhulpverlening.
“Wij bieden hulp en vervoer
aan gewonde en overleden
dieren in deze omgeving en
hebben twee kerntaken. Ten
eerste registeren we gevon-
den dieren en proberen
we de eigenaars te trace-
ren, zodat de dieren zo snel
mogelijk weer bij hun baas-
je kunnen worden gebracht.
Onze tweede taak is om die-
ren waarvan we niet weten
van wie ze zijn, tijdelijk
onderdak te bieden. Zo gaan
de poezen en honden naar
het asiel en we hebben voor
andere dieren ook opvang-
adressen; de konijnen gaan
naar een ander opvang-
adres dan de siervogels.
Alle andere dieren, zoals
reptielen of schildpadden,
brengen wij naar een gespe-
cialiseerd opvangadres. Als
na twee weken het baasje
niet is gevonden, proberen
we een andere eigenaar te
vinden. En dan willen we
de dieren plaatsen op een
goede plek en kijken we
naar het belang van de die-
ren, niet naar de mensen.
En ik moet zeggen: dat lukt
ons vrij aardig, we stromen
goed door.”
De Stichting Dierenopvang
is een goed georganiseerde
vereniging die bestaat uit
120 vrijwilligers. Ze zijn
fnancieel afankelijk van
een vergoeding van de
gemeente en van gifen en
donaties. Zij hebben een
website die intensief wordt
gebruikt bij vermissingen
van dieren. De meldingen
worden ook op de kabel-
krant gezet en elke week
aan de lokale kranten
doorgegeven. Astrid vertelt
hoe het in zijn werk gaat:
“We vragen altijd aan de
eigenaren of zijzelf zo snel
mogelijk een foto van hun
vermiste huisdier op onze
website bij hun melding
willen plaatsen. Een foto
zegt altijd meer dan een
beschrijving. Het hoofd van
onze PR-werkgroep was
onlangs haar kat kwijt. Ook
zij had een foto van haar
kat op de website gezet.
Mensen die aan de andere
kant van Woerden woon-
den, hadden een vreemde
kat zien lopen. Op onze site
zagen zij een foto van die
kat en zo kreeg zij haar kat,
vele kilo’s lichter welis-
waar, weer terug!”
TELEFONISCHE
HULPDIENST
De medewerkers van de
dierenhulpverlening zijn
vierentwintig uur per dag
beschikbaar, zeven dagen
in de week. De vrijwilligers
van de telefonische hulp-
dienst werken vanuit huis.
Zij krijgen de meldingen
van gevonden, gewonde,
vermiste en overleden die-
ren binnen, maar ook van
bijvoorbeeld vastgevroren
watervogels in de winter.
Zij geven adviezen en bege-
leiden ook mensen van
wie het huisdier is over-
leden. “Wij hebben twee
ambulances in gebruik.
De ambulancemedewer-
kers hebben de ambulance
voor de deur staan en ruk-
ken uit na een melding. Zij
vervoeren gewonde dieren
naar bij de dierenarts en
gevonden dieren naar het
opvangadres. De ambulan-
ce doet ook zogenaamde
taxi ritten naar bijvoor-
beeld de dierenarts of voor
euthanasiebegeleiding.”
Astrid vertelt dat het fjn
is als dieren gechipt zijn,
maar heef nog wel een
tip voor eigenaars. “Ver-
geet niet na een verhuizing
de gegevens te wijzigen,
anders wordt het voor ons
zo’n zoektocht als we het
weggelopen dier weer wil-
len terugbrengen.”
Wat moet je nu doen als
je een onbekend huisdier
zien lopen of je huisdier
kwijt bent?
Astrid legt uit: “Mensen
moeten altijd bellen naar
0348-41 42 42. Je krijgt dan
een telefoniste aan de lijn
die onder andere vraagt
waar het dier vermist of
gevonden is en hoe het
er uit ziet. Zij maakt daar
een melding van die direct
wordt geregistreerd en op
de website komt. Wij advise-
ren aan vinders om zelf ook
op onderzoek uit te gaan.
Wij zeggen tegen men-
sen die een hond hebben
gevonden: ga ermee buiten
wandelen. Hondenbaasjes
kennen elkaar en weten
vaak ook hoe de hond heet
en waar de hond ongeveer
woont. Zo worden veel hon-
den weer teruggevonden.”
De vereniging is nu op
zoek naar medewerkers
in Reeuwijk. Vrijwilligers
die twee keer per maand
de telefoontjes willen aan-
nemen of op de ambu-
lance willen rijden. Maar
ook zoekt de vereniging
hulp voor op braderieën
en in het dierenasiel. Een
speciale opleiding is niet
vereist. “Het enige dat wij
vragen, is dat de mensen
van dieren houden. Ik ben
zelf gek op katten en zou
het vreselijk vinden als ze
iets overkomt. Ik hoop dan
ook dat er iemand zal zijn
die zich in geval van nood
over mijn kat ontfermt en
ervoor zorgt dat hij weer
bij mij terugkomt. Daarom
ben ik dit werk gaan doen.”
Zie ook de website:
www.dierenhulpverlening-
woerden.nl.
Tekst: Karin Wagter
º groot - klein onderhoud
º aanbouw - verbouw
º nieuwbouw
º tegel- en metselwerk
Henri vd Wetering
U wilt verbouwen, maar waar begint u?
Eén telefoontje is genoeg, wij adviseren u graag.
Fostadres. 0vertoou 3 · 2811 Lh Feeuwijk · Tel. (0182) 39 50 09
ßetoekadres. van Leeuwenhoekstraat 23 · Mobiel. 0ë21 877 515
info@aanneuingsbedrijfwetering.nl · www.aanneuingsbedrijfwetering.nl
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 22
Oplage: 6.300 exemplaren
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Reeuwijk is een handels-
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Paul Engels
Tel. (0182) 394 810
redactie@kijkopreeuwijk.nl
Redactiemedewerkers:
Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda
Rebel, Bert Verver, Karin Wagter
Inleveren kopij:
uiterlijk maandag 09.00 uur
Overname artikelen toegestaan
met bronvermelding: Kijk op
Reeuwijk
Advertenties:
Letty Blanken
Tel. (0182) 399 266
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00
uur. Daarna kan plaatsing niet
gegarandeerd worden.
Informatie over tarieven en
aanleveren op aanvraag via
advertentie@kijkopreeuwijk.nl
of op www.kijkopreeuwijk.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven (0172) 615 588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopreeuwijk.nl
Colofon
Kijk op Reeuwijk • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • Tel (0182) 399 266 • Fax 399 265
www.kijkopreeuwijk.nl
Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een
vakje.
Naam: .............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen, ver-
miste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diegenen
die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk wonen. Maxi-
male waarde van het te koop gevraagde of aangebodene € 110,-.
De prijs moet vermeld worden. Maximaal één Kijkertje met één
onderwerp per adres/per week. Kijkertjes die niet aan bovenstaan-
de regels voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let op: in
een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aangebo-
den.
INLEVEREN
Deze bon (tot donderdag 12.00 uur) afgeven bij:
- Sigarenmagazijn Corona, Kon. Wilhelminastraat 6, Reeuwijk;
- G. Kastelein, horlogemaker/juwelier, Kerkweg 19, Driebruggen;
- Plus Hoogendoorn, Dorp 14, Waarder;
- Hugo de Grootstraat 27, Reeuwijk-Dorp.
Of deze bon opsturen naar:
- Kijk op Reeuwijk, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopreeuwijk.nl (verplicht naam en adres vermelden)
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
SPORTIEF AGENDA
Uw verfspecialist voor de regio
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNOHXURSRQ]HDXWRPDWLVFKHPHQJPDFKLQHV
v
e
r
f
hui s bodegraven
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
%HVSDDU18WLHQWDOOHQHXUR·V
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNO
%%%%%%%%%%%%HHVSDDDU 8 111111188WWWWWWWWWWWWWWW
IN UW KLEUR GEMENGD
Extreem duurzame
aflak voor buiten,
7 tot 9 jaar. Bij ons zeer
voordelig geprijsd.
Vaste lage prijs
€ 38,50 per liter
Dorus Rijkersstraat 2
2811 XP Reeuwijk
Tel.: 06 12 11 55 22
E-mail: n.heeren@planet.nl
Woensdag 9 mei
Voetbal
20:00 WDS A1 Siveo A1
17:30 Alph. Boys F14 RVC F4
19:00 Gr.WII VAC ME3 RVC ME1
Donderdag 10 mei
Voetbal
19:30 WDS 4 Siveo 5
Zaterdag 12 mei
Voetbal
14:30 Perkouw 1 WDS 1
12:00 Zwam’dam A1 WDS A1
12:00 WDS B1 Spirit B3
10:30 WDS C1 Sportlust C3
12:45 Floreant C3 WDS C2
09:00 WDS D1 Sportlust D4
11:15 Floreant D4 WDS D2
09:00 WDS E1 Be Fair E4
10:00 WDS E2 ESTO E4
10:00 Floreant E7 WDS E3
08:30 Be Fair F4 WDS F1
10:45 VEP F5 WDS F2
14:30 CVC 1 Zwam’dam 1
12:15 Jod. Boys 11 CVC 6
12:45 Rohda ‘76 A1 CVC A1
12:45 Olympia B2 CVC B1
12:45 Sportlust ‘46 B3 CVC B2
12:45 CVC C1 Berkel C2
11:00 CVC C2 SPV C2G
10:45 CVC D1 Moordrecht D1
09:00 Rohda D3 CVC D2
09:30 CVC E1 Sportlust E1
09:00 Alph. Boys E6 CVC E2
09:30 CVC E4 Alph. Boys E8
08:45 Berkel E3 CVC E5
10:45 VEP E5 CVC E6
09:30 Jod. Boys F2 CVC F1
08:30 CVC F2 Olympia F4
08:30 Zevenhoven F1 CVC F3
11:00 RVC F2 CVC F4
08:30 CVC F6 Groeneweg F6
11:00 Berkel DA2 CVC DA1
14:30 RVC A1 BVCB A2
16:15 RVC A2 ESTO A2
12:45 Stolwijk B1 RVC B1
12:45 ASW B3 RVC B2
10:30 RVC C1 Lekkerkerk C1
12:30 RVC C2 Rohda C4
10:45 Jod. Boys D3 RVC D1
10:30 ARC D5 RVC D2
09:30 RVC D3 Haastrecht D3
08:45 Floreant E2 RVC E1
09:30 RVC E2 TOGB E10G
11:00 RVC E3 Groeneweg E5
11:00 RVC F2 CVC F4
10:15 Rohda F2 RVC F3
09:30 RVC F5M Be Fair F8
12:45 Zwaluwen MB2 RVC MB1
12:30 RVC MC1 MVV MC2
08:30 Haastrecht ME1 RVC ME1
Korfbal
15:30 Reeuwijk 1 Paalcentraal 1
14:00 Reeuwijk 2 Vr’schaar 3
12:30 Reeuwijk 3 Korbis 4
13:00 Nie’kerk 10 Reeuwijk 4
13:30 KOAG A3 Reeuwijk A1
11:00 Reeuwijk C2 Nie’kerk C4
12:00 KCC/Hijbeko D2 Reeuwijk D1
10:00 Korbis D2 Reeuwijk D2
10:30 Maassluis E1 Reeuwijk E1
11:00 IJ’vogels E1 Reeuwijk E2
09:30 Maassluis E4 Reeuwijk E3
11:00 Reeuwijk F1 Maassluis F2
10:00 IJ’vogels F2 Reeuwijk F2
Zondag 12 mei
Voetbal
10:00 RVC DA2 Taurus DA1
Dinsdag 14 mei
Voetbal
18:30 RVC F1 TOGB F2
24-uurs storingsdienst
service inspectie
installatie onderhoud
voor particulieren en bedrijven
Van Leeuwenhoekstraat 25 2811DW Reeuwijk
Tel. (0182) 394613 info@maaselektro.nl
www.maaselektro.nl
landelijk erkend installateur
Panna knock-out
Op vrijdag 11 mei is er aan de Kennedysingel een Panna knock-
out voor de leeftijdscategorieën 8-12, 13-15 en 16+ jaar. De
laatste categorie begint om ongeveer 21.00 uur, de jongeren om
18.45 uur. De organisatie hoopt net als vorige keer op een grote
opkomst, vorige keer waren er maar liefst 72 voetballende kin-
deren en waren en ook veel ouders en vrienden komen kijken.
Eten en drinken is gratis. Er zijn weer mooie prijzen te winnen
en natuurlijk de wisselbekers! MZZL heeft recent een pagina op
facebook: mzzl reeuwijk. Voor vragen kan men ook mailen naar
mzzl@gmail.com.
Aspage Automatisering
Einsteinstraat 21a
2811 EP Reeuwijk
Telefoon: 0182-551368
Fax: 0182-551612
Internet: www.aspage.nl
E-mail: info@aspage.nl
Aspage
Automatisering
Voor hulp bij storingen, virussen,
advies, aansluiten van hardware,
installatie van software en méér!
0!82-52 70 99 · 0ó-22 ó9 48 42
jun Tìnbergenstruut 8G · 28!! DZ Reeuwìjk
Beschoeììngen, plunkìeren, steìgers schuttìngen, bruggen
en tuìnuunleg. Aanleg nutuurvrìendelìjke oevers.
Leverìng vun zund, grìnd en grond.
Kerkelijke viering
Hemelvaart en Pinksteren
Op dinsdag 15 mei is iedereen van harte welkom om 19.00 uur in
de Gereformeerde Kerk in Waarder om de viering van Hemel-
vaart/Pinksteren mee te maken met de kinderen, ouders en per-
soneel van de Prins Willem Alexanderschool, de school met de
Bijbel. Met elkaar horen we vanuit de Bijbel wat er tijdens Hemel-
vaart en Pinksteren gebeurde en wat dat ons nu nog te zeggen
heeft. Ook zijn er werkjes van de kinderen te bewonderen. Na
afloop is er koffie/thee en limonade voor iedereen. Het belooft
een mooie viering te worden.
Psalmzangvereniging,
jeugdkoor en Kurverkoor
Rondvaarten
door kleurrijk Boskoop
Stichting Rondvaarten en Promotie Boskoop organiseert ook dit
jaar op Hemelvaartsdag (donderdag 17 mei) en 2e Pinksterdag
(maandag 28 mei) de rondvaarten langs de kwekerijen van Bos-
koop. In open boten en onder begeleiding van vakkundige gid-
sen wordt door het mooie kwekersgebied van Boskoop gevaren,
waarbij ook (Reeuwijkse) natuurgebieden worden aangedaan die
niet bereikbaar zijn per auto of fiets. Aan deze boottochten kan
men zowel individueel als per groep deelnemen. Groepen dienen
vooraf te reserveren. Voor individuele bezoekers geldt vol is vol.
Men kan plaatsen vooraf reserveren bij VVV Boskoop, telefoon
0172-214644 of info@vvvboskoop.nl. De afvaarten zijn op Hemel-
vaartsdag om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur en op 2e Pink-
sterdag om 13.30 uur en vertrekken vanaf Overslag 14 te Bos-
koop. Ook op alle zaterdagen zijn er rondvaarten om 13.30 uur.
Op 12 mei wordt de jaarlijkse
afsluitingsavond van de zang-
vereniging gehouden in de
Hervormde kerk van Waarder.
Psalmzangvereniging ‘Psalm-
zingt den Heere’ o.l.v. Thea
Stekelenburg met als orga-
nist Marius Smits en jeugd-
koor ‘De Davidsharp’ o.l.v.
Margreet Bik met als organist
Evert de Vries leveren een
inspirerende bijdrage. Als
gastkoor is uitgenodigd het
Kurverkoor uit Waarder o.l.v.
Ad van Pelt, met als organist
Esther Dijkstra. Een andere
invulling wordt gegeven door
verschillende musici met
panfluit, dwarsfluit, blokfluit
en klarinet. Zij zullen enkele
koorzangen begeleiden, maar
ook de samenzang. De col-
lecte is ten bare van de NET
Foundation, een stichting die
via internet mensen over de
gehele wereld ondersteunt
met Bijbelstudie en oplei-
dingen. Mensen die zich
op gevaarlijke of eenzame
plaatsen bevinden of die
om andere redenen niet
in de gelegenheid zijn om
een theologische school te
bezoeken. De heer G. van
Nieuwenhuis zal een kort
appelwoord verzorgen. Al
vanaf € 25,- heeft een stu-
dent toegang tot theologisch
onderwijs. Extra informa-
tie: www.netfoundation.nl of
doneer een gift op rek. nr.
126930619. Kom luisteren en
meezingen. De vereniging
hoopt op een mooie avond,
waarin de Heere centraal
mag staan, door het gezon-
gen Woord van allen. De
avond begint om 19.30 uur.
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 23
E-maiI: info@nomenfietsen.nI ª internet: www.nomenfietsen.nI
Raadhuisweg 31 º 2811 HT Reeuwijk º Tel. 0182 - 396 334
25% korting
op tassen en
manden
E
e
n
p
r
a
c
h
tig
m
o
e
d
e
r
d
a
g
c
a
d
e
a
u
Binnenweg 4, 2411 NA Bodegraven • tel. (0172) 61 19 70
w w w . d o m b u r g b o d e g r a v e n . n l
I nt er i eur bouw • Ver bouwi ngen • Renovat i es • Hout bewer ki ng
Huurappartementen en koopwoningen aan
Van Staverenstraat
Einsteinstraat 23 · 0182-394052 · www.ruton.nI
RenauIt CIio, Iaag in wegenbeIasting
zuinig in verbruik, uw ideaIe auto7
· 3 deurs · auIomaaI · blauw meIallic
Omschrijving: slechIs 110.800 km gelopeh
b|. 2001 · Nieuwe APK + ohderhoudsbeurI
bi| aahkoop!
Juist nu zit u goed bij Ruton Autoservice!
· APK voor eeh eerli|ke pri|s, zohder ohhodige reparaIies,
· PeparaIies wordeh hooiI uiIgevoerd zohder uw IoesIemmihg,
· Wi| hebbeh uw ohderdeleh bihheh 2 uur ih huis,
· Wi| werkeh aah alle merkeh, vah a IoI z,
· WilI u ieIs laIeh checkeh aah de auIo? Wi| werkeh ook zohder aIspraak!
Bekijk onze vernieuwde website!!! www.ruton.nI

3.000,-
Creatieve zangworkshop: vrij om te zingen
Heb je zin op een leuke, crea-
tieve en muzikale avond? Doe
mee met de workshop Vrij om
te zingen op 11 mei voor mei-
den en vrouwen van 10 jaar tot
99 jaar, verzorgd door Regina
Davis. Zij is professioneel ope-
razangeres met internationale
ervaring en verzorgt daarnaast
muzieklessen (zang, gitaar of
piano). De workshop is crea-
tief, leerzaam, ontspannen en
vol plezier. Verschillende zan-
goefeningen en muziekstijlen
komen aan bod. Regina: “Ik
hoop dat iedereen de vrijheid
voelt om te zoeken en te ont-
dekken dat wat God in je heeft
Woningbouwvereniging
Reeuwijk, de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, de
bouwcombinatie Westveen
en projectontwikkelaar Tim-
paan hebben overeenstem-
ming bereikt over de prijzen en
voorwaarden voor de grond,
bouw en ontwikkeling voor
23 huurappartementen en 8
‘KoopGoedkoop’ starterswo-
ningen in het nieuwbouwpro-
ject ‘Westveen’ op de hoek
van de Van Staverenstraat
en Van Heuven Goedhart-
straat in Reeuwijk-Brug. In de
tweede helft van 2012 zullen
de woningen te huur worden
aangeboden via de website
van de woningbouwvereni-
ging en een advertentie in de
Kijk op Reeuwijk. De bouw
zal naar verwachting begin
augustus starten. Naast deze
appartementen zullen hier
ook koopwoningen in diverse
prijsklassen worden gebouwd.
Medio juni start de verkoop.
Voor Woningbouwvereniging
Reeuwijk worden hier ook 8
starterswoningen gebouwd
met de KoopGoedkoop rege-
ling. De verkoop voor deze
woningen is in handen van
Era de Koning Makelaardij in
Woerden en start kort na de
zomervakantie.
Loten De Zonnebloem
Vanaf 14 mei start in Reeuwijk, Waarder en Driebruggen de lotenverkoop voor De Zonnebloem, de
vrijwilligersorganisatie die tal van activiteiten organiseert en ondersteunt. De prijs van een lot is € 2,-
en met elk lot maakt men kans op € 15.000,- (de hoofdprijs) of één van de 5.020 geldprijzen.
Bezoek op 12 mei een gemaal of afvalwaterzuivering
uitgeschreven waar leuke prij-
zen aan verbonden zijn. Vol-
wassenen kunnen meedoen
met een woordpuzzelwed-
strijd. Vooraf aanmelden voor
een bezoek aan één van onze
geopende locaties is niet
nodig. Toegang en activiteiten
zijn gratis. Meer informatie:
www.rijnland.net/opendag.
Het hoogheemraadschap van
Rijnland houdt op zaterdag 12
mei open dag. Iedereen kan
van 12.00-16.00 uur een kijkje
nemen achter de schermen
van boezemgemaal Katwijk,
gemaal De Antagonist in Leid-
schendam, gemaal Th. Brans
in Boskoop, Molenviergang
Aarlanderveen en afvalwater-
zuiveringen Gouda, Leiden
Noord en Velsen. Medewer-
kers van Rijnland vertel-
len over hun werk en geven
rondleidingen. Ook kinderen
zijn welkom. Zij kunnen op 12
mei meedoen met een quiz
en een heus diploma verdie-
nen. Daarnaast kunnen zij
als Droppie Water op de foto.
Voorafgaand aan de open
dag is er een kleurwedstrijd
Kom over de Brug
gelegd. Je weet nooit wat je
zult vinden als je het niet pro-
beert.” Ervaring met zingen is
niet nodig.
De workshop vindt plaats aan
de Einsteinstraat 12d (Indus-
trieterrein Zoutman) en start
om 19.45 uur met koffie of
thee. De zangworkshop wordt
georganiseerd door Cre@
Café, een initiatief van Chris-
tengemeente Elim. De kosten
zijn 2 euro per persoon. Er
zijn 15 plaatsen beschikbaar.
Geef je via mail op bij Nelleke
Kikkert (nkikkert@gmail.com).
Meer informatie:
www.elimreeuwijk.nl.
Op 28 mei (tweede Pinkster-
dag) wordt in het centrum van
Boskoop de derde editie van
het Kom over de Brug evene-
ment georganiseerd. Van-
wege het iets andere karakter
van het feest is besloten om
er ‘Kom Lekker over de brug’
van te maken. De horeca in
Boskoop en Reeuwijk en de
Rotaryclub Boskoop hebben
de handen ineen geslagen en
met elkaar de eerste stap-
pen gezet voor dit culinaire
feest. Horecagelegenheden uit
Boskoop en Reeuwijk hebben
voor deze dag een overheer-
lijke menukaart opgesteld met
hapjes en drankjes uit eigen
keuken. Omlijst met muziek en
kinderspelen zullen rondom
het Kleine Kerkje op het Gou-
weplein vanaf 16.00 uur de
terrassen open gaan en wordt
het heerlijk genieten van hap-
jes, drankjes en muziek. Vanaf
13.00 uur is het kinderplein
al geopend. Met spelletjes,
springkussens en andere
kinderactiviteiten kunnen de
kinderen zich vermaken op het
plein. Alle activiteiten van het
feest staan op www.komover-
debrug.info.
Kijk op Reeuwijk 9 mei 2012 - pagina 24
Mobiele Reisadviseur
Marianne Höppener
0182 - 52 38 83
www.reisadviesreeuwijk.nl
- Reisadvies en boeken van uw vakantie, desgewenst bij u thuis
- Persoonlijke service op het hoogste niveau, zonder extra kosten
- Niet eindeloos zoeken. Ik selecteer voor u de mooiste vakantie
- Alle reizen geboekt onder ANVR & SGR voorwaarden
Open dag Waterscouting St. Willibrordus
Op zaterdag 12 mei opent
Waterscouting St. Willibrordus
haar deuren voor alle jongens
Kringloopwinkel
“DE KRI NG”
Kon. Wilhelminahof 1
2811 SZ Reeuwijk
Openingstijden
Ma : 13.00 - 15.30
19.00 - 20.30
Wo : 10.00 - 15.30
Za : 10.00 - 15.30
Telefoon: 0182 - 30 00 33
Bgg: 39 37 15 / 39 46 89
en meiden die eens willen
beleven wat waterscouting
allemaal te bieden heeft. De
middag zal in het teken staan
van sport en spel, zowel op,
in als rondom het water. Alle
Reeuwijkse sporters bij wereldtop
Kijkertjes
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN
t7&3,001t""/,001t7&3)663t5"9"5*&4
Raadhuisweg 137 te Reeuwijk
Vraagprijs: € 549.000,-- k.k.
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
Zeer centraal gelegen vrijstaand herenhuis
met vaarverbinding naar de Reeuwijkse
Plassen! Dit fraai afgewerkte herenhuis is in
2007 gebouwd met een aangebouwde gara-
ge, een privé aanlegsteiger, 4 ruime slaapka-
mers, luxe keuken en sanitair. De woning is
gelegen langs de Breevaart. De basisscholen
liggen op loopafstand, alsmede de sport-
complexen, uitvalswegen (A12, A20 en
N11) en winkels voor de dagelijkse bood-
schappen. Inhoud woning circa 633m³,
woonopp. circa 164m².
goede
inruil-
waarde
• t.k. vogelkooi zwart Pagode model
met toebeh. incl. 2 zebravinken, 2x
man € 25,- tel. 0643-571285
• gratis af te halen 200 trommel-
stenen, rood/zwart 10x10x6 cm tel.
0182-394169
• t.k. jong dwergkonijntje geboren op
2-3-2012 € 12,50 tel. 0182-395350
• t.k. meisjesfiets voor 8-10 jr. i.p.st.
blauw € 55,- tel. 0626-210594
• wie kunnen we blij maken met
Eftelingzegels van AH, ruilen tegen
C1000 dagjeuit-zegels tel. 0182-
300986
• t.k. Sony Trinitron advanced 100
hz digital plus breedbeeld tv met kast
€ 85,- tel. 0627-053023
• t.k. ijzeren knaagdierenkooi met
toebehoren. 90lx53b cm inklapbaar
€ 15,- tel. 0627-370609
• t.k. tafelmodel koelkastje met vries-
vakje € 20,- tel. 0620-0338178
• t.k. mooie antieke barrok stoel met
brede zitting, moet opnieuw bekleed
worden € 39,- tel. 0182-395326
• t.k. papier-snijset, bestaand uit,
mat, lineaal en 3 verwisselbare
rolmessen € 3,- tel. 0644-562097
• t.k. opdekbinnendeur merk Can-
doo, met facetglas, 231 cm bij 0.83
cm nieuw, nog in verpakking € 110,-
tel. 0648-252123
• gevraagd diascanner tel. 0628-
201606
• t.k. Auping spiraal handmatig
voet- en hoofdsteun 90x200 cm
€ 50,- tel. 0618-216866
• t.k. stationsfietsen 2 heren- en
1 damesfiets € 30,- p.st. tel. 0172-
611787
• t.k. 2 fietsenrekken voor elk 3 fiet-
sen (OBS3) à €10,- p.st. tel. 0182-
524553
• gratis ± 150 tegels 50x50 (beton)
en rest betonnen klinkers (rood)
tel. 0348-502614
• t.k. sterke aluminium schuifladder
3x9 sporten € 75,- tel. 0348-501592
• t.k. electr. barbecue op voet rond
model met kap € 25,- tel. 0626-
058091
• t.k. parkiet 6 weken oud € 7,50 tel.
0618-121575
• t.k. meisjesfiets 2,5 jaar oud € 20,-
tel. 0182-600555
• t.k. gst grafite vloertegels 30x60
1,6 m² € 75,- tel. 0182-301455
• t.k. 2 bureaustoelen zwart en bruin
€ 9,95 p.st. tel. 0626-691732
• t.k. Multicycle damesfiets 6 versn.
in pr. staat € 85,- tel. 0182-394381
• t.k. poezenmand van riet om poes
te vervoeren z.g.a.n. € 7,50 tel. 0681-
911868
• t.k. Batavus Eagle meisjesfiets
26 inch handrem 24 versn. € 25,-
tel. 0640-751753
• t.k. Singer handnaaimachine € 7,50
tel. 0182-393371
• t.k. Berkelmans h. schoenen zwart
en bruin nieuw in doos mt 8½ € 85,-
tel. 0182-530419
• t.k. DVD-speler Panasonic S75
i.g.st. € 20,- tel. 0182-394394
• gevonden omgeving Moerweide
BlackBerry-hoesje tel. 0622-920592
• t.k. botenloods € 80,- tel. 0182-
392258
• t.k. 3 CD’s K3 zonder hoesje € 10,-
tel. 0610-867993 (na 19.00 uur)
• t.k. centrifuge wit 2800 toeren
i.z.g.st. € 40,- tel. 0172-612773
• gevraagd koelkast tot € 15,- of
koelvriescombi tot € 25,- tel. 0626-
462760
• t.k. wegens beëindiging koikarpers
€ 110,- tel. 0652-710707
• gevr. 2 kittens van ong. 6 weken
oud tel. 0652-609834
• t.k. 4 goede paardrijbroeken mt 38
€ 25,- p.st. tel. 0629-187699
Goed spel Mariska Veer op NK dammen
In de meivakantie organiseer-
de DEZ Reeuwijk samen met
de Stolwijkse damvereniging
het NK dammen voor meisjes.
Op zaterdag 5 mei was het slot
van het evenement. Voor de
enige Reeuwijkse deelneem-
ster, Mariska Veer, was het
een wat teleurstellend einde. In
de poulefase speelde ze fan-
tastisch. Ze won daarin zelfs
van de latere kampioene
Gerlinda Schaafsma. Het
goede spel van Mariska is
het resultaat van heel veel
trainingsarbeid. Met het ver-
toonde spel behoort zij abso-
luut thuis in de top van de
Nederlandse damsters van
haar leeftijd. Helaas pakte de
toernooiopzet met kruisfina-
Mariska Veer bij aanvang van haar partij tegen de latere Nederlands kampioene dammen
les ongunstig voor haar uit,
waardoor ze op de laatste dag
alleen nog maar kon strijden
voor de zevende plek. Door
een snelle winst stelde ze die
klassering veilig.
Wijnproeverij
Business Club CVC Reeuwijk
De Businessclub CVC Reeuwijk hield onlangs een wijnproeve-
rij met bijbehorende culinaire hoogstandjes bij ’t Vaantje. Onder
leiding van eigenaar/uitbater Jim van der Lee, tevens hoofdspon-
sor van CVC Reeuwijk, maakten de ruim 40 aanwezige leden en
introducés kennis met verschillende wijnen uit Chili, Spanje en
Italië. Voorzitter Henk Kortenoeven gaf in zijn welkomstwoord het
belang aan van de Business Club, de activiteiten die zij organi-
seert en de financiële support die zij geeft aan voetbalvereniging
CVC Reeuwijk. De chef-kok van ’t Vaantje, Martin Baas, gaf een
toelichting op het uitgebreide menu en gaf de genodigden de
nodige inzichten in de beste combinatie van wijnen en gerechten.
Na afloop van de proeverij werd er volop nagepraat en werden
favorieten wijnen en gerechten onderling vergeleken. Het was vol-
gens de reacties van de aanwezigen een erg geslaagde avond.
bezoekers van de open dag
kunnen natuurlijk deelnemen
aan alle activiteiten of zelf
een keertje meezeilen in
een heuse lelievlet. De
leeftijdsgroepen binnen
de St. Willibrordusgroep
zijn: Welpen (7-11 jaar),
Verkenners (11-14 jaar), Wilde
Vaert (15-17 jaar). Kinderen en
ouders zijn welkom van 13.00
tot 16.00 uur aan de Vlietdijk
14a in Reeuwijk. Let op: er zijn
slechts drie parkeerplaatsen
en daarom is het raadzaam
om op de fiets te komen.
Meer informatie: e-mail info@
willibrordusgroep.nl en website
www.willibrordusgroep.nl.
Sportschool ‘Shaolin Kempo
Kai’ heeft met zes sporters
zeer succesvol deelgenomen
aan de wereldkampioenschap-
pen Kempo in Antalya (Turkije).
Onder hen twee Reeuwijksers
en twee Bodegravers. Has van
der Poel (Reeuwijk), Shannen
van der Poel (Reeuwijk),
Sanne Hogendoorn, Monique
den Hartog (Bodegraven),
Anna Verdouw (Bodegraven)
en Wesley Weidema hebben
de naam van de sportschool
hoog gehouden. Sanne ver-
overde een 3e plaats bij het
‘semi-contact’ (sparren) en
Wesley werd wereldkampioen
op dat onderdeel. Sifu Has
werd op het onderdeel gewa-
pende Kata 3e en zijn dochter
Shannen werd met de gewa-
pende kata 2e. Ook Monique
veroverde op dat onderdeel
een geweldige 2e plaats. Ook
was er het onderdeel Kata
zonder wapens en ook daar
leverde de sporters toppres-
taties: Monique werd 2e en
haar dochter Anna 3e op de
wereldranglijst. En dan was er
nog het onderdeel ‘self-defen-
se’; Has en Wesley werden
met hun ‘self-defense’ 3e en
ook Monique werd samen met
Has wereldkampioen op dit
onderdeel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful