Academie voor Counselling en Coaching (ACC

)
Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl

Praktijkboek
De dagen waarop we de praktijktrainingen geven variëren. Meestal houden we de praktijktrainingen op zaterdagen. Soms op doordeweekse dagen of op ochtenden, middagen of avonden. De praktijktraining bestaat uit 60 uur. Die 60 uur is verdeeld over 10 dagen van 6 uur en in sommige steden over 20 dagdelen of avonden van 3 uur. Totaal krijg je 40 lessen van anderhalf uur. Dat zijn 4 lessen per dag of 2 lessen op een dagdeel of avond. (Met de pauzes meegerekend duurt een dag 7 uur en een dagdeel 3 uur en een kwartier.) Bij de versnelde opleidingen volgen de lessen sneller op elkaar. Tijdens de eerste les vorm je een studiegroep. Je kunt tussen de lessen door bij elkaar komen om extra te oefenen. Dat is geen verplichting, wel erg leerzaam; het geeft je een verdieping van de praktijkervaring. In het praktijkboek staat een algemeen trainingsprogramma waarvan de individuele trainers soms iets kunnen afwijken. Het feitelijke programma hangt af van: de trainer, de groep, de feedback, actuele gebeurtenissen en vernieuwingen. De oefeningen en je praktijktrainer helpen je om je leerdoelen te bereiken. Het uiteindelijke leerdoel is om een professionele counsellor of coach te worden. Naast de meest toegepaste oefeningen geven we in dit praktijkboek ook veel extra oefeningen. Die kan de trainer gebruiken om het bestaande programma aan te passen. Je kunt de overgebleven oefeningen zelfstandig of samen met je studiegroep verkennen. Gebruik ze om je leerdoelen te halen. We geven 3 series van oefeningen weer: • Voor Niveau 1: o Inleiding tot Counselling en Coaching o Inleiding tot Mensgericht Coachen • Voor Niveau 2: o Intervisietraining, Marketing en Aanvullende Workshops. Voor je begint met de Praktijktrainingen is het nodig dat je de Ethische Code, de Feedbackregels, de uitgangspunten van Carl Rogers en de Hulpen voor Innerlijke Groei hebt bestudeerd en begint toe te passen. Door het toepassen van die regels creëren we een veilige omgeving, waarin we in alle openheid, eerlijkheid, echtheid en vertrouwen kunnen oefenen, werken aan onszelf en groeien als mens. (De Hulpen voor Innerlijke Groei staan in dit praktijkboek. De andere zaken in de Syllabus.)

www.counselling.nl www.coachacademie.nl
© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 1

Inhoud Praktijkboek
Algemene Praktijk Informatie ................................................................................ Data - Tijden - Lessen ......................................................................................................... Randvoorwaarden .............................................................................................................. Hulpen voor Innerlijke Groei .............................................................................................. Opzet Praktijktrainingen ..................................................................................................... Leerstijlen - Model van Kolb ............................................................................................... Leerstijlen volgens Vermunt ................................................................................................ Johari Window .................................................................................................................. Paradigma’s ....................................................................................................................... Niveau 1 - Inleiding tot Counselling en Coaching - De Oefeningen: ................................ Dag 1 - Bestudeer globaal: De Kunst van het Counsellen (Cd-pakket) .................................. Les 1 (90) Introductie .......................................................................................... Les 2a (30) Stilte ................................................................................................... Les 2b (30) Luisteren ............................................................................................. Les 2c (30) Parafraseren ........................................................................................ Les 3a (30) Reflecteren .......................................................................................... Les 3b (30) Open vragen en Samenvatten .............................................................. Les 3c (30) Verderreikende vragen ......................................................................... Les 4a (30) Gevoelens ........................................................................................... Les 4b (30) Feedback geven ................................................................................... Les 4c (30) Groepsevaluatie .................................................................................. Extra Oefeningen ........................................................................................................ Dag 2 - Bestudeer grondig: De Kunst van het Counsellen (Cd-pakket) ................................. Les 5a (30) Wat zijn Counselling en Coaching? ..................................................... Les 5b (30) Emoties voelen / herkennen (non-verbaal) ........................................... Les 5c (30) Welk probleem speelt er? ..................................................................... Les 6 (90) Blijf bij de cliënt .................................................................................. Les 7a (60) Counsel hoe het niet moet ................................................................... Les 7b (30) Feedback ............................................................................................ Les 8a (60) Vertrouwensband ................................................................................ Les 8b (30) Onmiddelijkheid - Directheid - Assertiviteit - Echtheid ......................... Extra Oefeningen ........................................................................................................ Dag 3 - Bestudeer globaal: Deskundig Hulpverlenen (Gerard Egan) .................................... Les 9a (45) Inschatting van het probleem ............................................................... Les 9b (45) Zich richten op een bepaald probleem en de exploratie ervan ............... Les 10a (45) Uitdagen van de cliënt en het ontwikkelen van nieuwe perspectieven ... Les 10b (45) Het stellen van doeleinden ................................................................... Les 11a (45) Het ontdekken van mogelijke wegen naar het doel ............................... Les 11b (45) Het kiezen van de meest geschikte route .............................................. Les 12a (45) Actie; de route ten uitvoer brengen ...................................................... Les 12b (45) Het evalueren van het hulpverleningsproces ......................................... Extra Oefeningen ........................................................................................................ Dag 4 - Bestudeer grondig: Deskundig Hulpverlenen (Gerard Egan) .................................... Les 13 (90) Nieuwe (potentiële) cliënt, komt voor de eerste keer ............................. Les 14 (90) Fase 1 ................................................................................................. Les 15 (90) Fase 2 ................................................................................................. Les 16 (90) Fase 3 ................................................................................................. Extra Oefeningen ........................................................................................................ © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 2 8 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 38 38 38 38 38 39

Dag 5 - Bestudeer globaal: Stromingen in de Psychologie (W. E. Glassman / H. Geluk) Hoofdstuk 1 t/m 5 ..................................................................... Les 17a (45) Biologische Benadering ....................................................................... Les 17b (45) Behavioristische Benadering ................................................................ Les 18 (90) Cognitieve Benadering ........................................................................ Les 19 (90) Psychodynamische Benadering ............................................................ Les 20 (90) Humanistische Benadering .................................................................. Extra Oefeningen ........................................................................................................ Dag 6 - Bestudeer globaal: Stromingen in de Psychologie (W. E. Glassman / H. Geluk) Hoofdstuk 6 t/m 9 ..................................................................... Les 21 (45) Ontwikkeling van het individu ............................................................. Les 22 (90) Sociaal gedrag ..................................................................................... Les 23 (90) Psychische en psychiatrische problemen .............................................. Les 24 (90) Stress .................................................................................................. Extra Oefeningen ........................................................................................................ Dag 7 - Bestudeer globaal: An Introduction to Counselling (John McLeod) Hoofdstuk 1 t/m 11 ................................................................... Les 25a (45) Werken met systemen: Familie / Bedrijf .............................................. Les 25b (45) Werken met systemen: Familie / Bedrijf .............................................. Les 26 (90) Multiculturele Benadering ................................................................... Les 27 (90) Multiculturele Benadering ................................................................... Les 28 (90) Merknamen en Marketing ................................................................... Extra Oefeningen ........................................................................................................ Dag 8 - Bestudeer globaal: An Introduction to Counselling (John McLeod) Hoofdstuk 12 t/m 21 ................................................................. Les 29a (45) De Macht van de Counsellor / Cliënt .................................................. Les 29b (45) De Macht van de Counsellor / Cliënt .................................................. Les 30a (45) Counsellen in diverse settings .............................................................. Les 30b (45) Counsellen in diverse settings .............................................................. Les 31a (45) Moraal, Waarden, Normen, Ethiek, Ethische Codes ............................ Les 31b (45) Moraal, Waarden, Normen, Ethiek, Ethische Codes ............................ Les 32 (90) Training / Supervisie / Intervisie ......................................................... Extra Oefeningen ........................................................................................................ Dag 9 - Bestudeer globaal: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (R. Vandamme) (M1-2) Les 33 (90) Ontdek jezelf als coach - 5 unieke kenmerken van coaching ................. Les 34 (90) Ontdek jezelf als coach - 6 vormen van coaching ................................. Les 35 (90) Zoek het patroon - Personaliseren van het project ................................ Les 36 (90) Zoek het patroon - Het opsporen van overtuigingen en waarden ........... Extra Oefeningen ........................................................................................................ Dag 10 - Bestudeer globaal: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (R. Vandamme) (M3-5) Les 37 (90) Reflecteer over de wijze van aanpak - Eerste gesprek ............................ Les 38 (90) Reflecteer over de wijze van aanpak - Tweede gesprek ......................... Les 39 (90) Detecteer het niveau van zelfsturing - Zelfsturend team ........................ Les 40a (75) Persoonlijke Transformatie .................................................................. Les 40b (15) Afsluiting eerste Niveau ...................................................................... Extra Oefeningen ........................................................................................................

42 42 42 42 42 42 43 44 44 44 44 44 45 46 46 46 46 46 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 49 50 50 50 50 51 52 53 53 53 54 54 54 55

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 3

Algemene Extra Oefeningen (A1 - A60) .................................................................... Cases: .............................................................................................................. Algemene kort omschreven Cases ....................................................................................... Voor Les 21a Schoolcounselling ....................................................................................... Voor Les 22 Sociaal Probleem ......................................................................................... Voor Les 29 Geheime Opdracht ...................................................................................... Voor Les 30b Groepscounselling ....................................................................................... Voor Les 31a Ethische Dilemma’s .................................................................................... Gedetailleerde Cases (C1 - C170) ........................................................................... Geheime Cases - Cliënt (G1 - G13) ............................................................................ Geheime Cases - Counsellor (G14 - G25) ..........................................................................

56 63 63 66 67 67 67 68 69 91 93

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 4

....................................................................... Les 2a (30) Stilte .................... Les 10a (45) Punt 2 ....................................................................................................................................................... Les 20 (90) Feedback geven en ontvangen ..... Les 3a (30) Reflecteren ................................ Extra Oefeningen ................... Les 5c (30) Welk probleem speelt er? ................ Les 7a (60) Counsel hoe het niet moet ....................................................................................... Les 18b (45) Je voelt er niet veel voor om een cliënt te helpen ....... Les 3b (30) Open vragen en Samenvatten ..................................................... Les 5a (30) Wat zijn Counselling en Coaching? ........................................................www.......Nieuwe Wegen .... Les 12b (45) Punt 6 .................................................................................................6 ......................................................Inleiding tot Mensgericht Coachen ........................... Les 4a (30) Gevoelens ..................... Les 7b (30) Feedback .. Les 3c (30) Verderreikende vragen ....... Les 1 (90) Introductie .... Les 4c (30) Groepsevaluatie .....................................Directheid ....................................................nl ...........................................................................Bewuste Schok ....... Dag 4 .......................Onbewuste Schok .......................................Bestudeer grondig: Praktijkgids voor Coaches (Julie Starr) De vier fasen van een coachingsopdracht ..................................................................................Niveau 1 ................................. Les 8a (60) Vertrouwensband ......................Echtheid ......................................................................................................................................................... Les 19 (90) Weerstanden ....................................................................... Extra Oefeningen ..............................................................Bestudeer globaal: De Kunst van het Counsellen (Cd-pakket) ...... Les 12a (45) Punt 5 ............................................................................................ Dag 2 ....................... Les 6 (90) Blijf bij de cliënt ....................................................................................................................................................................................... Les 2b (30) Luisteren . Extra Oefeningen ..........Actieplan .................................................................................................. Les 11b (45) Punt 4 ...........................................................................................................................................De Nieuwe Route ........................................................................... Les 2c (30) Parafraseren .................. Les 13 (90) Fase 1: Stel de context voor coaching vast .............................Doelen ..... Les 17a (45) Verstandhouding ............................................................. Les 5b (30) Emoties voelen / herkennen (non-verbaal) .............. Extra Oefeningen ................................................ Les 17b (45) Intuïtie ......Bestudeer grondig: De Kunst van het Counsellen (Cd-pakket) .............Bestudeer grondig: Het Counsel en Coach Werkboek (Paul van Schaik) ................ Les 4b (30) Feedback geven .......... Les 16 (90) Fase 4: Afronding .......................................................................................... Dag 1 ..................................................counselling............... 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 110 110 110 110 110 110 110 110 110 111 112 112 112 112 112 113 115 115 115 115 115 115 115 116 © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ..... Les 9a (45) Punt 1 ...5 ........... Les 10b (45) Punt 8 .................................................Bestudeer grondig: Praktijkgids voor Coaches (Julie Starr) De vijf fundamentele Coachingsvaardigheden Barrières bij Coaching ........................................... Les 9b (45) Punt 7 ................................................................ Dag 3 .................. Les 8b (30) Onmiddelijkheid ................................................................................................................................................Het Leven ............................................Assertiviteit ............................... Les 11a (45) Punt 3 ................................................Problemen ................De Oefeningen: ............................................. Les 18a (45) Het eerste contact ................................................................Het Doel en Punt 9 ................................................................... Dag 5 ..................................................................Het Probleem ................................................................................................. Les 14 (90) Fase 2: Creëer inzicht en richting .......PraktijkBoek V3........................................................... Les 15 (90) Fase 3: Evalueer / bevestig het geleerde ..................... Extra Oefeningen ...............................

...........................Het thematiseren van het ontwikkelingsgebied ............. Extra Oefeningen ... Les 26 (90) Zoek het patroon ................................................................... Les 27 (90) Zoek het patroon ...................................Derde Gesprek .......................................... Les 33 (90) Volg de persoonlijke ontwikkeling ...................Bestudeer grondig: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme) Module 1: Ontdek jezelf als coach .................................................................... Les 32 (90) Reflecteer over de wijze van aanpak .................................... Les 31 (90) Reflecteer over de wijze van aanpak ......... Les 21 (90) Ontdek jezelf als coach .........................................................................Wat is Coaching? ................................................................................................... Extra Oefeningen .. Les 40b (45) Groepsevaluatie Les 40a en Afsluiting eerste niveau ............ Les 35 (90) Volg de persoonlijke ontwikkeling .... Les 37b (30) Leiderschapsprofielen .............Personaliseren van het project ................. Les 24 (90) Ontdek jezelf als coach ......... Les 29 (90) Reflecteer over de wijze van aanpak .................................. Dag 7 .................................... Module 5: Detecteer het niveau van zelfsturing .......................................Eerste gesprek ..............................................Tweede gesprek .......... Extra Oefeningen ................... Les 30 (90) Reflecteer over de wijze van aanpak ...Vierde Gesprek .................................... Les 38a (30) Hoe ervaren andere mensen je? ........................................Laat alles los .............................................counselling.............. Les 22 (90) Ontdek jezelf als coach . 117 117 117 117 117 118 119 119 119 119 119 120 121 121 121 121 121 122 123 123 123 123 123 123 124 130 125 125 125 125 125 126 126 126 127 Algemene Extra Oefeningen (A1 ...www..6 vormen van coaching ........................................6 ..................................Eigen indeling .............................Eigen indeling . Les 28 (90) Zoek het patroon ...................... Les 23 (90) Ontdek jezelf als coach ...................................................C69) .............................................................................Bestudeer grondig: Handboek Coachend Leiderschap (Rudy Vandamme) Les 37a (30) Beweging van binnenuit .... Extra Oefeningen ................................................... Les 38b (30) Stap in je rol ....................Dag 6 ................................. Les 40a (45) Mensgericht Coachen ................................. Les 34 (90) Volg de persoonlijke ontwikkeling ...................................... Dag 9 ........Bestudeer grondig: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme) Module 2: Zoek het patroon ...... Les 39 (90) Coachend Leiderschap ................ Extra Oefeningen .........................................................................5 unieke kenmerken van coaching ... 137 © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ............................Bestudeer grondig: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme) Module 3: Reflecteer over de wijze van aanpak ................................................................................................. 128 Cases: Gedetailleerde Cases (C1 ....nl .............PraktijkBoek V3............. Les 37a (30) Leiderschapsprofielen ..........................................................................Het opsporen van overtuigingen en waarden ....Bestudeer grondig: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme) Module 4: Volg de persoonlijke ontwikkeling ............. Les 25 (90) Zoek het patroon .......... Dag 8 .................. Les 36 (90) Volg de persoonlijke ontwikkeling ....................................A50) ......................................LifeCoach op TV .......................................... Dag 10 ..........................Eigen indeling ... Les 38c (30) Stap uit je rol .............................................................Eigen indeling ......6 .Het exploreren van het ontwikkelingsgebied .........

.......................................... 179 McFeedback .................................................. 165 Promotie ..................................................... 190 Verklaring Workshopgever ........................ 227 © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ............................................................................................................................... Coach Kiezen ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 161 Huiswerk Vooraf .............................................................................................. 175 Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 192 Verklaring Cliënt .................................................................. 170 Oefeningen ...................................... 206 Voorbeelden: ............................................................................................................................................. 169 Oplossingsgericht Counsellen ................................................................................................ 212 Praktijkscriptie ..................................... 156 Oefeningen ..... 186 Verklaring Supervisor ......................................................................................................................................6 ...................................................... 195 Counsellor....................................................................................................... 219 Instructies voor de Trainer ............................................... 194 Kwaliteitscriteria en Diepgang ............................................................................ 170 Inleiding ................................................................... 174 Formulieren en Verklaringen: .............................................................................................................................. 214 Folder .........................................................................................................................................Aanvullende Oefeningen: ........Niveau 2 ..................................................................... 180 Rogeriaanse Reflectie ........................................................................ 173 Aanvullende Workshops .................Niveau 3 .................................................. 177 Ontvangen Feedback ............ 202 Checklist ............................................... 181 Profiel Counsellor of Coach .............................................................................................................................Specialist Counsellor of Coach ...................................................................... 218 Algemene Voorwaarden ............... 187 Verklaring Intervisiegroep ........... 167 Aandachtspunten ............ 156 Inleiding .............................................................................................................. 212 Dossier ..................................................................7 ............................................................................................................................www.................................. 149 Intervisie .......... 217 Contract ........................................................................................................................................... 204 Evaluatie van de Opleiding .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 188 Verklaring Studiegroep .................... 191 Verklaring Werkgever / Opdrachtgever ...............PraktijkBoek V3. 200 Checklist ...nl ............................................. 161 Hoe DOE je dat? . 148 Inschrijving Niveau 2 ...................... 159 Marketing ..................................................................................... 196 Supervisor Kiezen ...................Niveau 2 ............................................ 162 De Onderneming ............................................... 168 Intervisie ..........................................................................................................Niveau 1 ........ 185 Verklaring Trainer .......................................................................................................counselling.... 193 Aanmelding Examens .........................................1 ............2 .......................................................................... 198 Checklist ............... 182 Competentiematrix ............................................................................................................................. 176 Ontvangen Feedback ....................................................................................................................................... 150 Brainstormen ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 147 Overzicht Niveau 2 ................................................................................................................. 183 Evaluatie van je Studie ................................................................................................. 189 Verklaring Counsellor / Coach .........................................................................................................................................

11:30 Les 1 (of 5. 12. 27. 177 e. 25.counselling. 24. 10. 15. Soms evalueer je met je trainingsgroep en soms met de hele groep of in 2 grote groepen. Beperk je in de praktijklessen tot het praktische gedeelte en hoe je de theorie kunt toepassen. Zoals Covey zegt: “Begin met het eind in gedachten. 30. De gemiste leerdoelen kun je inhalen door extra oefeningen of opdrachten. De trainers observeren. 3 van 30 minuten of één van 60 en één van 30. Dagindeling van de Praktijkdagen op de Zaterdagen: 09:45 Zaal Open 10:00 . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Tijden . 36. 14. 19. 38)* 13:15 .). De praktijktrainingen vangen meestal aan in januari en september. 23. Thuis neem je vooraf de theorie door. 32. Je kunt gebruik maken van de feedbackformulieren (zie blz. 35.15:30 Koffie / Thee pauze 15:30 . zijn minuten. zodat je de gestelde leerdoelen haalt. Achteraf je scripties schrijven is haast onmogelijk en veel minder leerzaam.Data . Die informatie kun je vinden in dit praktijkboek van blz.8 .13:45 Lunch 13:45 . zodat je daarna weer fris aan de volgende oefeningen kunt beginnen. Dan heb je het grootste leereffect. Het is een pittig lesprogramma.17:00 Les 4 (of 8. 20. Met de theorie kun je beginnen wanneer je wilt.” Hij zegt dat met een hele goede reden. zorg ervoor dat je vooruit werkt en na iedere bijeenkomst opschrijft hoe je de leerdoelen hebt behaald. 18. coach of een supervisor kunt kiezen.counselling. 2 oefeningen van 45 minuten. 11:30 . De getallen tussen haakjes. neem al het relevante materiaal vooraf globaal door. 26.6 . De theorie leer je toepassen door de oefeningen in de praktijktraining. Lesindeling Je krijgt 4 lessen op een dag. 29. 9. Het kan een oefening van 90 minuten zijn. Lesvoorbereiding De Theorie.) Iedere les duurt 90 minuten. 11. 34. zodat je er vanaf lesdag 1 al naar toe kunt werken. 16.www. helpen of doen mee. Na iedere les is er even pauze.v.nl of mail / bel je praktijktrainer of het hoofdkantoor.Lessen Actuele Data. 17. 37)* We beginnen precies om 10:00 uur. Voor specifieke vragen over je studie.11:45 Koffie / Thee pauze 11:45 . Lees daarom nu al over de kwaliteitscriteria en hoe je een counsellor. Let heel goed op: Begin gelijk na de eerste lesdag aan je scripties en houd al je leerervaringen goed bij. Tijden en Trainingslocaties kun je vinden op onze site www. 21. Praktijktrainingen en de Leerdoelen vormen één geheel. 194 t/m 201.15:15 Les 3 (of 7. Als je te lang wacht met het uitwerken van de praktijklessen is het mogelijk dat je vergeet wat je hebt geleerd.PraktijkBoek V3. Houd bewust pauze. 28. aan welke criteria die dienen te voldoen en natuurlijk ook de checklist. 13. 22. de pure theorie of organisatorische zaken kun je je studiecoach mailen of bellen. 31. 40)* * De getallen tussen haakjes zijn de lesnummers van de opeenvolgende bijeenkomsten om die tijd. Les 1 is op dag 1 van 10:00 tot 11:30 en les 5 heb je om dezelfde tijd op dag 2 etc. dan is er nog geen man of vrouw overboord. geven feedback. Je volgt een beroepsopleiding en dat vraagt enige zelfdiscipline. in het lesschema. Vraag na iedere oefening om feedback en werk die thuis uit. 39)* 15:15 .13:15 Les 2 (of 6. Mocht je lessen missen of bepaalde leerdoelen niet hebben behaald. 33. (Of 2 op een avond.nl . Let goed op: Begin met het eind in gedachten! Zoals eerder aangegeven.

• Wees je bewust van jezelf.nl . Vorm tijdens de eerste dag studiegroepen van 3 tot 5 mensen. Studiegroepen.counselling. • Oefen regelmatig met je studiegroep en verwerk de resultaten (leerdoelen) in je scriptie. Meestal komen de leden van de studiegroep tussen de lessen door bij elkaar. de tijd en de omgeving.9 . intervisie geven of andere zaken die je wenst. de oefening. bijvoorbeeld bij elkaar thuis. • Het is nodig dat je je houdt aan de huisregels van de trainingslocatie. meld je dan van te voren af bij je trainer. (Zie dit Praktijkboek. (Die staat aangegeven bij iedere lesdag. Het groepsproces / de groepsdynamica. • Als je een keer niet kunt. • Draag zorg voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen in alle opzichten. • Bestudeer de lesstof voor de volgende training. Tijdens de praktijktrainingen oefenen we alleen de praktijkoefeningen en investeren we geen tijd om te vertellen wat er in de literatuur staat. bel of mail de leden van je studiegroep om te vragen wat er is gedaan. Je helpt elkaar met het behalen van je diploma. haal die dan in met je studiegroep. • Ook is het is fijn als je meehelpt met het wassen en afdrogen van de koffie. Daarom geven we er geen aparte richtlijnen voor. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Versla thuis de bereikte leerdoelen en verwerk die in je scriptie. de volgende lessen voorbereiden. Zowel tijdens de oefeningen als de pauzes. Begin en stop op tijd. die je soms tijdens de les kunt krijgen. • Werk de ontvangen feedback uit en breng de leerpunten in praktijk. zodat je later nog precies weet wat we hebben gedaan. • Vraag eventueel je trainer om extra oefeningen of aanvullende opdrachten.) • De benodigde literatuur voor die les.6 .) Mocht je door omstandigheden in tijdgebrek komen. beïnvloedt en ermee omgaat maakt deel uit van je leerervaringen. • Het is een mooie bewustzijnsoefening om te zorgen dat je je bewust bent van de gesprekken. je bent een rolmodel. • Volg de instructies van de trainer. • Bereid de nieuwe oefeningen eventueel voor. • Besef dat de regels er zijn om je te helpen een professioneel counsellor of coach te worden. • Draag als beginnend Counsellor of Coach zorg voor je omgeving.) • De Feedbackregels. (Zie Syllabus. zodat je het maximale leereffect hebt. uit. Hierdoor halen we het maximale profijt uit de 60 uur praktijktraining. Huiswerk en Scripties. • Vraag om feedback en geef anderen die erom vragen oprechte feedback.) • De Hulpen voor Innerlijke Groei. • Mis je een les. Hiermee oefen je buiten de lessen. • Voer specifieke opdrachten. • Je bent er te gast en je helpt mee met het klaarzetten en opruimen van de stoelen of tafels. • Houd de tijd in de gaten. Je kunt de extra oefeningen doen en hierbij letten op de reeds ontvangen feedback. de ander. Oefen in de les zoveel mogelijk met mensen die niet in je studiegroep zitten. dat kun je zelf lezen. (Zie Syllabus. dan kun je de literatuur globaal bestuderen en op z’n minst de samenvattingen lezen. (Zie Syllabus.Randvoorwaarden Bestudeer voordat je aan een Praktijktraining deelneemt: • De Ethische Code.PraktijkBoek V3. hoe je het ervaart.of theekopjes.) • De Uitgangspunten van Carl Rogers. • Maak aantekeningen tijdens de les. Andere Regels: • Roken mag alleen buiten en het is niet toegestaan om je peuken op straat weg te gooien.www. help elkaar en oefen met elkaar.

maar een middel. • Oordeel nooit over anderen. • Bij het counsellen of coachen gaat het niet om de hoeveelheid. Let er bij jezelf op tijdens de lessen en het dagelijks leven. dien je veel zaken af te leren. • Verifieer alles wat je leert. Leer die waarderen als strenge leermeesters.www. • Gevorderde Empathie. • Oefen dagelijks in de praktijk. • Een cliënt help je het meeste door de staat van je eigen ontwikkeling. • Enige zelfdiscipline is noodzakelijk om de studie te kunnen afronden. Een oordeel zegt meer over jezelf dan de ander. maar loop je het gevaar veel zaken over het hoofd te zien. boeken schrijven. De ontwikkeling van jezelf als Mens is iets anders dan het vaktechnisch leren counsellen of coachen. je medestudenten en je cliënten helpen je hierbij. Wil ik dat ze zo met mij omgaan? Hoe ECHT ben je? Hoe Empathisch? Hoe Onvoorwaardelijk kun je een ander Accepteren? • Wij kunnen alleen mogelijkheden tot groei scheppen. • Word jezelf ervan bewust hoe je met andere mensen omgaat. • Oefen jezelf dagelijks in het Echt Zijn. alleen aanwezig zijn heeft geen zin. maar juist om de diepgang. • Niet aflatende bewuste inspanning zal vroeg of laat worden beloond. meer dan alle technieken en theorie bij elkaar. emoties. intuïtie. denken. • Heb een Heilig Respect voor de Ander.6 . niets is wat het lijkt. Als je alleen naar je intuïtie luistert. Leg aan anderen uit wat je leert. • Respecteer iedere religie. mits je dagelijks serieus en bewust studeert. weerstanden. • Help geen mensen die niet aan zichzelf willen werken. • Door andere (studenten) te onderwijzen leer je zelf heel veel. hoe meer je kunt leren over jezelf. • Een goede hulp bij innerlijke groei is te beseffen dat je ieder moment kunt sterven. • Houd in je gedrag en uitspraken rekening met de gevoelens van andere mensen. gedragingen. trainers. Als je alles goed doet. Ziek zijn van zelfmedelijden heeft geen nut. • We hebben respect voor studenten die hard werken aan zichzelf om Echt te worden.10 . Breng daarom ook de nu volgende zaken in praktijk. • Hier komen alleen mensen die aan zichzelf willen werken en groeien. zou je kunnen omschrijven als Bewuste Liefde. Dank ze hiervoor. dan word je een onbegrijpelijk orakel. • Alleen mensen die zichzelf als een beginner zien. maar je niet als Mens ontwikkelt. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Toch heb je modellen van de werkelijkheid nodig. • Hoe groter de (externe) moeilijkheden worden tijdens je studie. • Leer jezelf te verplaatsen in de positie van een ander. maar beslist niet counsellen of coachen.Hulpen voor Innerlijke Groei Als je alleen de theorie bestudeert. zodat ze in staat zijn om anderen te helpen. • Zeg alleen iets als het de cliënt helpt in zijn of haar proces. • Deze opleiding is niet een doel. we kunnen het niet voor je doen. dan kun je leuke lezingen geven. • Alleen iemand die Geeft zal Ontvangen. Daarom is het belangrijk om tegelijk aan je innerlijke ontwikkeling te werken. • We kunnen er alleen naar streven om een zo goed mogelijk counsellor of coach te worden.) • Voor je kunt Counsellen of Coachen. oefeningen. Begin met hele kleine problemen. Ken Jezelf. Hoe word ik Mezelf? Een aantal hulpen hiervoor: • Onderzoek je eigen gewaarwordingen.counselling. • Groeipijnen zijn zinvol als je ze bewust ervaart. (Begin met 1 minuut per dag. dan kun je veel leren. je Groei en de Praktijk.PraktijkBoek V3.nl . • Weken aan jezelf is niet altijd even leuk. • Bewuste inspanning levert goede resultaten. moeilijkheden en projecties. levensfilosofie of wereldbeeld. De regels. Er is een reden dat jou dat nu overkomt. Als je alleen oefent in de praktijk. kan je schaduwzijde ongemerkt al je werk teniet doen. Soms zijn heftige of pijnlijke ervaringen juist het waardevolst. anderen vertellen wat ze al dan niet moeten doen. • Combineer steeds de Theorie. kunnen iets leren en veranderen.

counselling. Een lezing over hoe je kunt zwemmen of een boek met wetenschappelijke beschouwingen over een fiets of de geschiedenis van de fiets leert je geen praktische zaken. Groeien gaat tot een bepaald niveau automatisch. Soms vragen mensen zich af: “Kan ik echt in 10 maanden tijd leren counsellen of coachen? Het antwoord is: “Ja. Na het behalen van een diploma heeft men faalangst om daadwerkelijk aan de slag te gaan. dat kan heel goed. Daarom besteden we het grootste deel van de praktijklessen aan het zelf doen. Zonder die inspanning is het niet mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen. mocht iets niet duidelijk zijn dan kun je ons altijd mailen of bellen met je vragen.PraktijkBoek V3. hoorcolleges of laten voornamelijk zien hoe anderen iets zouden doen. Aangezien je andere mensen met hun emoties helpt. In onze samenleving zijn die gevoelens jarenlang onderdrukt door onze opvoeding. Je kunt anderen alleen helpen in de mate waarin je zelf bent ontwikkeld. Die gebruiken schriftelijk onderwijs. Er zijn onderwijsinstellingen die praktische vaardigheden via het denken proberen te onderwijzen. Bij de ontwikkeling van jezelf en het counsellen of het coachen van anderen spelen gevoelens een grote rol. Je maakt in korte tijd een geweldig grote ontwikkeling door. is het nodig om een gezonde emotionele ontwikkeling door te maken. De combinatie van Theorie.Opzet Praktijktrainingen Thuis kun je de theorie bestuderen (de cognitieve leerervaringen). zeker als je je best ervoor doet en jezelf eerlijk en oprecht ervoor inspant. Het resultaat van die inspanning is in alle gevallen positief. Het gat tussen het theoretisch weten en het in de praktijk kunnen is te groot voor die mensen. Het kan soms pijnlijk of frustrerend zijn om te groeien. Het Praktijkgedeelte is gebaseerd op Ervaringsgericht leren. Zowel de professoren of docenten als de studenten vermijden het echte doen en houden het bij droogzwemmen. Als je leert zwemmen is de beste leermethode om het water in te gaan. maar het niet zelf kan doen. Als je emotioneel niet goed in je vel zit. Voor je innerlijke ontwikkeling kun je een onderwerp kiezen waar je nu aan toe bent. Het resultaat van die methoden is dat men weet (denken) hoe iets zou moeten. Het ontwikkelen van empathie en later diepere empathie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. het denken en de maatschappij. met theoretische discussies erover. Je komt er beter en sterker uit dan je eerst was. Werken aan jezelf is iets anders dan een studie wiskunde of het schaakspel doorgronden. Je leert door het te doen. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . of je emoties onvoldoende hebt ontwikkeld is het niet mogelijk om anderen hiermee te helpen.” Je krijgt het diploma niet op een presenteerblaadje. coaching en vele andere praktische beroepen is dat de beste methode van leren. Een eerste stap daartoe is de verkenning van onze gevoelens.www. Innerlijke Groei en Praktijk vormt een ideale mix om te groeien in de richting die je het meeste aanspreekt. Fietsen leer je op een fiets. Voor counselling. Dat kan de nodige energie kosten.11 . Je kunt jezelf testen aan de hand van de meerkeuze vragen op het internet. Als counsellor of coach ben jezelf het instrument waarmee je anderen helpt. De ontwikkeling die de meeste studenten in een jaar tijd doormaken is heel groot. Dat is een normaal verschijnsel. Een tweede belangrijk aandachtspunt is dat jezelf het instrument bent dat je gebruikt.6 . daarna is er een zekere bewuste inspanning voor nodig. Je kiest iets wat bij je past en werkt hier gedurende het studiejaar aan. De gevoelens van jezelf en die van een ander.nl .

De rollenspelen helpen je goed. We hebben 2 soorten van rollenspel: • Waarbij je jezelf bent / speelt. moraal. • Waarbij je in de huid van een ander kruipt. Om dat te kunnen is het belangrijk dat je je eigen automatische patroon eerst ziet.nl . We leren je dus eerst af om de standaardreacties op een hulpvraag te vertonen. Je kunt ze dan helpen met hun eigen proces.6 . je leert veel zaken van jezelf als cliënt zijnde. In eerste instantie dien je juist veel af te leren. De eerste is heel leerzaam voor jezelf. afhankelijk van de behoefte die er op een bepaald moment leeft. De oefeningen kunnen ook veel zaken triggeren waar je mogelijk lange tijd niet of nooit aan hebt gedacht. • je af te stemmen op de emotionele signalen van anderen. mogelijk wat meer risico’s durft te nemen dan bij echte cliënten en omdat je de mogelijkheid hebt om feedback te krijgen van je medestudenten en de trainers. Een leerdoel is bijvoorbeeld: “In staat zijn om te parafraseren.www. Daarom streven we naar diverse groepen.PraktijkBoek V3. want je leert je goed in de situatie van anderen in te leven. met je eigen problematiek of uitdagingen. hoe beter je een ander hiermee kunt helpen. Inhoudelijk kunnen we de lessen samen met de studenten aanpassen. die zoveel mogelijk een weerspiegeling zijn van de samenleving. Hoe vrijer je bent van je eigen automatismen.. ethiek en filters kennen. • je emoties te leren accepteren en te ontdekken dat er geen “goede” of “slechte” emoties bestaan. Tijdens de praktijktrainingen streven we naar een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Eigelijk leven die mensen in een eigen droomwereld en zijn zich nauwelijks bewust van de ander. maar signalen die ons iets te vertellen hebben. • het leren scheiden van je eigen emoties van de emoties van de ander. Je leert je eigen normen. • je emoties te leren verwoorden. omdat je in een veilige omgeving kunt oefenen.. Soms is het nodig om een rol te spelen. hoe groter je zelfvertrouwen wordt... waarden. Uiteindelijk leer je in de verscheidenheid kleurrijke patronen te zien. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . te projecteren. Ook buiten de opleiding heb je als student een grote vrijheid om te onderzoeken hoe je je leerdoelen kunt behalen. objectieve en behulpzame feedback te geven aan de counsellor.. Het is niet mogelijk dat de trainer bij iedere oefening bij elk groepje aanwezig is. Een zelfbewustzijn kan je helpen om je bewust te zijn van anderen en de behoeften van anderen. Daarom is het belangrijk dat iedereen goed leert observeren en goede feedback leert geven. Rollenspelen en echt counsellen zijn hiervoor een krachtig middel. zodat je als counsellor of coach in staat bent om mensen met uiteenlopende problemen te helpen. omdat je bepaalde problemen niet hebt en ook niet gehad hebt. Daarom is zelfwaarneming belangrijk. Hoe is het om. gewoon jezelf te zijn..counselling. of weg te laten. Hoe meer variatie. Hierdoor leer je jezelf kennen en van daaruit kun je een zelfbewustzijn laten ontstaan. Naast empathie helpen we bij het ontwikkelen van je zelfbewustzijn.. Dat is een vaardigheid die je leert.12 . Zuiver observeren is de eerste stap om iemand te kunnen helpen. De trainer verdeelt zijn of haar tijd gelijkmatig over de verschillende groepen. De tweede optie is heel leerzaam. De hoofdtaak van de observeerder is om eerlijke.. We werken ook met leerdoelen.We helpen je in dit opzicht bij: • het bewust te worden van je eigen gevoelens.? In de meeste gevallen bevelen we aan om met je eigen materiaal te werken. te adviseren en menen te weten wat voor een ander goed is. Veel mensen zijn geneigd om: in te vullen.. Voor de counsellor of coach is het leerzaam om een grote verscheidenheid aan cases voorgeschoteld te krijgen en te oefenen met veel verschillende mensen.” Hierdoor kunnen we flexibel om gaan met de wegen naar dat leerdoel en zijn vrij in de keuze van de methode om dat te leren. Je leert het verschil proeven tussen zuivere waarneming en projectie.

Zo’n ervaring is vaak emotioneel gekleurd. 4. • Richt je op praktische zaken.PraktijkBoek V3.t. Je ervaart al doende wat werkt en wat niet werkt. 2.www. Niet alleen door je eerste handeling te herhalen. Het is belangrijk om alle fasen van het leerproces te doorlopen. de vier fasen in het model van Kolb: 1.Model van Kolb Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl.nl . • Spring in het diepe met een uitdagende taak. Zelfreflectie en het omschrijven van de behaalde Leerdoelen helpen je hierbij. Beslisser / pragmaticus • Leg verbanden tussen de leerstof en je werk. 3. je bekijkt wat er gebeurd is en daarover ga je nadenken en verder fantaseren. De ontvangen Feedback.Leerstijlen . waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Dat doe je als je de theorie bestudeert. Analyseren en abstract denken (“thinking”). modellen en systemen. Bezinner / Dromer • Maak vooraf een plan. model. Denker / theoreticus • Zoek goed gestructureerde leermiddelen. maar probeert ook de oorzaken en achtergronden daarvan te ontdekken en te bedenken wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn. 3. 4. je gaat toetsen of de in de vorige fase ontdekte theorie werkelijk klopt. eerst doe je iets en dan ontdek je wat de gevolgen daarvan zijn. Je ziet niet alleen wat er is gebeurd. je zoekt een theorie (verklaring. dat wil zeggen. Het ervaren hoe je kunt counsellen en coachen doe je in de Praktijk(lessen). • Neem de tijd om je ervaringen te overdenken. Doener • Ga een directe ervaring opdoen. Actief experimenteren (“doing”).b. soortgelijke situaties. • Bestudeer theoretische concepten. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Op internet kun je diverse testen vinden. Dat doe je via Innerlijke Groei en een volgende Praktijksituatie. (Ontdek je eigen leerstijl. Het model van Kolb maakt onderscheid tussen vier fasen van het leerproces: 1. maar ook door die theorie toe te passen op andere.) Kolb pleit er daarom voor dat je extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt. • Los een probleem op. Er zijn verschillende modellen om leerstijlen in kaart te brengen. Concreet ervaren (“sensing/feeling”). Kolb stelt dat mensen een voorkeursstijl hebben.6 . • Zoek intellectuele uitdagingen. concept). Praktische tips. • Neem de tijd voor lastige beslissingen. 2. omdat ze essentieel zijn voor effectief leren.counselling. Reflectief observeren (“watching”). Hierdoor hoop je aan hetgeen je ervaren hebt en waarover je hebt nagedacht een zekere voorspelbaarheid te kunnen koppelen. een manier van omgaan met leerstof en leeractiviteiten. zodat je weet hoe je het makkelijkst kunt leren en aan welke stijlen je extra aandacht dient te geven. • Leg verbanden met kennis die je al hebt. m. • Zoek iemand die je iets kan demonstreren.13 .

Ze willen ruimte krijgen om vragen te stellen. Ze vragen zich niet af waar de opgedane kennis voor kan dienen. dan denken. stellen kritische vragen. hoe sneller je het leert en hoe beter je het je toekomstige cliënten kunt leren. • Ga dieper op de materie in met je studiegroep. Dat is de reden waarom we (de ACC en de trainers) weinig sturing geven.www. Zij stellen zich onafhankelijk op van hun trainer of coach. Ze hebben geen zelfsturend vermogen. De meest succesvolle leerstijl bij de Academie voor Counselling en Coaching. Ze leren voor een beroep. zonder enige structuur. Toepassingsgericht leren. want anders zul je moeilijk het diploma kunnen halen. 3. Zij structureren en zien verbanden. Zorg dat je je leerstijl 3 of 4 eigen maakt. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Ze hebben een laag zelfsturend vermogen. Ongericht leren.” De Toepassingsgerichte leerders houden niet zo van abstracte theorieën.nl . • Leg verbanden tussen je Professionele Groei en je Innerlijke Groei. Betekenisgericht leren. • Vergelijk de geleerde theorie met je praktijkervaring. Eerst doen.PraktijkBoek V3. De Ongerichte leerders leren alles wat ze tegenkomen. Deze speelt vooral een rol als partner. Wees gerust je hebt een jaar de tijd. • Ga tijdens de trainingen volledig op in de oefeningen. een leerstijl kun je veranderen. Voor deze studenten is leren het onthouden van feiten en begrippen. maar zijn gericht op het uit het hoofd leren. 4. “Zeg me wat en hoe ik het moet doen.Leerstijlen volgens Vermunt Vermunt onderscheidt vier leerstijlen: 1. • Bestudeer de nieuwe theorie. • Verwerk je leerervaringen in je leerdoelen scriptie. Als je mensen gaat counsellen of coachen dien je op die manier te kunnen leren. • Neem de ontvangen feedback van de vorige keer vlak voor de les nog een keer door. voelen en doen. Ze hebben een gemiddeld zelfsturend vermogen. Oefen specifieke zaken.6 . Door de aard van het beroep en de opleiding is het nodig dat je zelfsturend vermogen vergroot wordt en je een Toepassingsgerichte of nog liever een Betekenisgerichte leerder bent of wordt. zeker nu je deze informatie hebt. Volgens Vermunt is een leerstijl geen persoonlijkheidskenmerk. Zij proberen alles het liefst in de praktijk uit. om mee te discussiëren. Ze verwachten van hun trainer of coach dat die precieze aanwijzingen geeft over wat en hoe ze iets moeten doen. Ze hebben een hoog zelfsturend vermogen. De Betekenisgerichte leerders zijn erg met de leerstof bezig. Hoe minder sturing we geven. Ze stellen zich onafhankelijk op van hun trainer of coach. 2. • Besteed tijdens de trainingen ruim aandacht aan het geven en ontvangen van feedback. Zij vragen hun trainer of coach om voorbeelden.counselling.” De Reproductiegerichte leerders vragen zich niet af waarom ze iets moeten leren.14 . Een klein deel misschien nog niet helemaal. Het is echt te leren. ervaren. Een diepgaande manier van leren zou kunnen zijn: • Bereid thuis de lesstof voor de praktijktrainingen goed voor. Ze scheiden de hoofdzaken niet van de bijzaken. ze leggen dwarsverbindingen. zoeken naar het nut van het geleerde en houden hun eigen studie in de gaten. Reproductiegericht leren. Ze zijn stuurloos en erg onzeker over de opleiding. De meeste studenten bij de Academie hebben die leerstijl al. “Laat zien hoe het moet. Ze vinden het leuk om te leren.

Het Johari Window toont aan dat je anderen hiervoor nodig hebt en elkaar kunt helpen groeien. Het resultaat van beide acties is dat je een aantal verborgen talenten (4) ontdekt. Weet ik van mezelf. Weten anderen niet van mij.Vrije ruimte / Open 2 .Privé 4 .Verborgen Talent 3 .counselling. 3 . Anderen leren je beter kennen. Het is nu Ontdekt Talent (OT). Door Feedback te geven en dingen van jezelf te vertellen wordt gebied 3 kleiner. 1 .nl .6 . Feedback Ontvangen Weet ik niet van mezelf.Blinde Vlek Feedback Geven / Van jezelf vertellen. maar wat anderen wel van je weten. Weet ik van mezelf.Privé Hoe meer je geeft.15 . 1 .Blinde Vlek Weten anderen niet van mij. Weten anderen van mij. OT 4 . hoe meer je ontvangt.Verborgen Talent Door het Ontvangen van Feedback wordt gebied 2 kleiner. Weten anderen van mij. Gebied 1 wordt groter.Vrije ruimte / Open 2 .www.Johari Window Het Johari Window laat verschillende gebieden van jezelf zien. Je leert wat je nog niet wist. Weet ik niet van mezelf. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .PraktijkBoek V3.

nl . Hij of zij zit net als wij gevangen in het web van illusies. maar hij is er zich niet volledig bewust van.) De arts adviseert hem om te stoppen met roken. niet van het roken. Als counsellor en coach ga je uit van de werkelijkheid van je cliënt. De ander heeft meestal gelijk vanuit zijn of haar paradigma. het paradigma van de ander te verkennen. Ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je blik op de werkelijkheid verandert. lijkt me zinloos. gedrag en gevoel. vanuit je eigen paradigma weer. Soms is die lens schoon. Houd daar rekening mee als je feedback geeft of ontvangt. Die is ontstaan door veel roken. Niet door je eigen kaarten te uploaden. De focus is ook niet altijd even optimaal. alleen de vraag: “Hoe goed kan ik me inleven in de (gevoels)wereld van de ander en dat verwoorden?” © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (Hij wil van het probleem af. De meeste mensen leven in een droomwereld. Maar een klein deel van hem weet dat en dat deel heeft geen zeggenschap. Nog altijd zijn er tal van conflicten en blazen mensen zichzelf en anderen op vanwege een ander model van de werkelijkheid. dan ons eigen doolhof waar we in rondhollen. en het maximale leereffect kunt hebben. Bijvoorbeeld. dan zit je al fout. Je geeft je eigen waarneming. Voor de mens zelf. De meeste kaarten die we kennen en dagelijks gebruiken zijn benaderingen van een werkelijkheid. Strijden of oorlogen voeren over wiens illusies beter zijn. Voel je de noodzaak om een ander te veranderen. Soms is het makkelijker om het web waar de ander in gekleefd zit te zien.6 . Dat kan alleen door de kaarten.www. In dit eenvoudige voorbeeld weet Meneer A wel dat er een mogelijk verband zou kunnen zijn tussen hoesten en roken. Dat zou een te ingrijpende verandering zijn. Net als een landkaart geeft het ons een model van de werkelijkheid. Er zijn kaarten die weergeven hoe de dingen echt zijn en er zijn kaarten die weergeven hoe we denken dat dingen zouden moeten zijn. Ze vormen de lens waardoor we de wereld waarnemen. Het is een filosofische vraag of we überhaupt de objectieve werkelijkheid wel (kunnen) kennen. Iemand kan alleen veranderen als hij of zij zelf die noodzaak voelt. Je helpt om binnen die wereld naar mogelijkheden te zoeken. soms is die vies. Willen veranderen is iets anders dan van een probleem af willen komen of een uitdaging aan willen gaan. Met behulp van een groot aantal modellen van die werkelijkheid zoeken we ons een weg door het leven. Een heilig respect voor de waarden van de ander ook. Er is geen goed of fout in de lessen. zodat je je in veel verschillende werelden kunt leren inleven. Zo overtuigd kunnen we zijn van ons gelijk. Maar dat wil Meneer A niet. Soms dienen we eerst met ons hoofd tegen een muur aan te lopen om zeker te zijn dat er een muur is. Hij wil van zijn probleem (hoesten) af. Hoe dieper we beseffen dat we in een droomwereld leven.counselling. Mogelijk heeft een ander hier iets aan. Je begeeft je in zijn of haar wereld. soms heeft die een kleur en soms is die vervormd.16 . Meneer A heeft al maanden last van een kriebelhoest. hoe meer respect we voor het paradigma van de ander kunnen krijgen. Zuiver waarnemen (voor zover dat kan) is belangrijk. namelijk onze waarden. We streven naar zo divers (veel verschillende paradigma’s) mogelijke groepen. Hij gaat naar de huisarts om een hoestdrankje.Paradigma’s Ons paradigma is ons referentiekader. achter het masker van kaarten kunnen we mogelijk empathie en mededogen voelen. De paradigma’s beïnvloeden ons leven.PraktijkBoek V3.

.... Vandamme) (M1-2) ........................... Dag 9 .......................17 ........................................... Voor Les 22 Sociaal Probleem ..www...................A60) .. Geheime Cases ... Voor Les 29 Geheime Opdracht ........................................................................................ 18 26 33 38 42 44 46 48 50 53 56 63 63 66 67 67 67 78 69 91 93 © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ................................Bestudeer globaal: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (R............. Deskundig Hulpverlenen (Gerard Egan) ................................................................................... Algemene kort omschreven Cases .................... De Kunst van het Counsellen (Cd-pakket) ....... Glassman / H............. Dag 7 .........Cliënt (G1 ...counselling..............................PraktijkBoek V3...................................................... Vandamme) (M3-5) ............................................................... Geluk) Hoofdstuk 6 t/m 9 .........Bestudeer globaal: Dag 2 ................................................................................................... Glassman / H...................................................Bestudeer globaal: De Kunst van het Counsellen (Cd-pakket) ........... Voor Les 31a Ethische Dilemma’s ......................................Bestudeer globaal: An Introduction to Counselling (John McLeod) Hoofdstuk 12 t/m 21 ....... Dag 10 ............................................6 .......................C170) ...Bestudeer grondig: Dag 5 ................................ Cases: .......................................G13) ................................................... Stromingen in de Psychologie (W............................................................................................G25) ........................................ Voor Les 30b Groepscounselling ................................................. Algemene Extra Oefeningen (A1 .............................. Voor Les 21a Schoolcounselling ..............................Bestudeer globaal: Dag 4 .Bestudeer globaal: Stromingen in de Psychologie (W........ Dag 6 ........Bestudeer globaal: Handboek ontwikkelingsgericht coachen (R............... E...............Bestudeer grondig: Dag 3 .................Counsellor (G14 .......... E............................ Geheime Cases .................... Geluk) Hoofdstuk 1 t/m 5 ...................... Dag 8 .............nl ................................Bestudeer globaal: An Introduction to Counselling (John McLeod) Hoofdstuk 1 t/m 11 .......................Counselling en Coaching Praktijkoefeningen Niveau 1 Dag 1 ............. Gedetailleerde Cases (C1 .. Deskundig Hulpverlenen (Gerard Egan) ..........

• Wie zijn wij? / Wat doen we in het dagelijks leven? / Waarom volgen we deze opleiding? (1) • Vertrouwen / Emoties / Geheimhouding van het besprokene binnen de groep. (3) • Wissel 4 keer van rol. gevoel.Groep. Uitgangspunten van Carl Rogers.Feedback geven . • Hoe kunnen we elkaar op de juiste manier feedback geven? Regels. de ander stelt verderreikende vragen.www.PraktijkBoek V3.2 Mensen. / Ervaar jezelf in de groep. (7) • Wissel van rol.Open vragen en Samenvatten .6 . / Loop ontspannen rond. leermoment.counselling. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpen de open vragen? (16) 3c (30) .Luisteren . • De één vertelt een (emotionele) gebeurtenis uit het verleden. (7) • Wissel van rol.Praktijkdag 1 1 (90) . • De één vertelt over zijn werk. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Om te luisteren? (16) 2c (30) . 4b (30) . de ander luistert met volledige aandacht. / Begroet elkaar in stilte. e. Na afloop samen opruimen. • Neem jezelf en anderen waar.Groep. regels.5 Mensen. 50 gevoelswoorden (positieve en negatieve gevoelens).Groep. • Vertel aan de andere mensen van je groepje hoe je jezelf vaak (of soms) voelt.Groep. (7) • Wissel van rol.Reflecteren .Stilte . • Hoe voelen we ons op dit moment? 2a (30) . • Wees 20 minuten stil.2 Mensen. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpen de vragen? (16) 4a (30) .2 Mensen.18 . (7) • Wissel van rol. de ander stelt open vragen en vat na afloop samen.2 Mensen.Verderreikende vragen . de ander parafraseert. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpt parafraseren? (16) 3a (30) .a.nl . / Wie ben ik? / Wie zijn wij? • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om 20 minuten stil te zijn? (10) 2b (30) . (30) 4c (30) .2 Mensen.Parafraseren . • De één vertelt een toekomstplan / droom. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpt reflectie? (16) 3b (30) . • De één vertelt een recente gebeurtenis. Feedbackregels. • Maak samen een lijst met min.Evaluatie eerste lesdag .Introductie . de ander reflecteert. • Belang van de Ethische Code. • Wat hebben we vandaag geleerd? Hoe voelt dat? Vorming Studiegroepen van 3 tot 5 mensen per groep. • De één vertelt over zijn vakantie.Gevoelens . (7) • Wissel van rol. (15) • Kies voor jezelf 1 ongewenste en 2 gewenste gevoelens die je vaak (of soms) hebt. • Professionele Groei (Groei als Counsellor / Coach) en Innerlijke Groei (Groei als Mens).

Groep.Introductie . • Hoe hebben we deze manier van voorstellen ervaren? (5) E1-3 (45) .Introductie . • Naast het leren van de namen is het ook een goede bewustzijnsoefening.Introductie .) • Geef na het raden aan wat al dan niet juist was en hoe het wel is. (10) • Daarna wordt ieder door die buur aan de groep voorgesteld (1 minuut per persoon). Bert met een Bril . menstype.Groep.Introductie . type woning. getrouwd.Namen Leren .Introductie .Introductie . • Zeg voordat je iets zegt bij de groepsevaluaties steeds eerst je naam.Kale Karel . leeftijd.counselling.Namen Leren .Groep.Dag 1 . • Hoe hebben we deze manier van voorstellen ervaren? (5) E1-4 (45) . • Doe aan het begin en het einde van iedere dag 1 ronde. E1-11 (10) . scholing etc. (5) • Daarna noem je je naam nog een keer en leg je uit wat je kleding over jouw emoties vertelt. • Je geeft in 5 woorden weer wie je bent en in 1 gevoelswoord hoe je je nu voelt.Namen Leren . die doet hetzelfde.Introductie .Groep. politieke voorkeur.v.Namen Leren . waarden. automerk. • Als je vergeet om je naam te zeggen. (5) • Begroet elkaar. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Groep.Introductie . (2) • Daarna wijs je een nieuwe onbekende aan. • Wees stil en loop door elkaar. totdat iedereen is geweest. hobby’s.Introductie .PraktijkBoek V3.6 . normen. E1-6 (0) .Namen Leren . • Draag iedere bijeenkomst naambordjes en noem elkaar bij de naam. • Je zit in een kring en ieder zegt duidelijk zijn of haar naam op het rijtje af.Groep. welke relaties je hebt of waar je voor staat. • Iedereen neemt voor alle aanwezigen een kopie van een foto met een korte beschrijving van zichzelf mee en deelt dat uit.Kennismaken . wat je doet. gaat je beurt voorbij. B. E1-9 (30) . • Ga hiermee door totdat iedereen alle namen heeft opgenoemd.Introductie .www. • Maak een makkelijk te onthouden koppeling tussen je naam en je uiterlijk of persoonlijkheid.Groep. emoties.Namen Leren .Extra Oefeningen E1-1 (30) . • Stel jezelf hiermee aan de groep voor. (Dat kan veranderen tijdens de oefening).Groep.Groep.Groep.Kennismaken .Groep.Vrolijke Victor. E1-2 (45) .Kennismaken . E1-8 (0) .19 .Namen Leren .Kennismaken .nl . E1-5 (45) . • Ieder stelt zichzelf in 5 minuten aan zijn of haar buurman of -vrouw voor. (1) • Ga ermee door totdat je met iedereen kennis hebt gemaakt. kinderen. totdat iedere naam bekend is. (2) • (De groep kan raden naar beroep. geloof. • In de eerste ronde noemt ieder zijn of haar naam op het rijtje af. • Je vertelt iets over de betekenis of afkomst van je naam en hoe je die ervaart.Introductie . • De volgende ronde noemt 1 persoon alle namen op totdat hij of zij het niet meer weet. E1-7 (30) . • Laat anderen raden wie je bent. (1) E1-10 (45) . • De persoon bij wiens naam wordt gestopt noemt zijn of haar naam en de ander gaat verder. zeg je naam en hoe je je nu voelt.

Voel jezelf zitten. Ervaar jezelf en de anderen in de groep.Stilte . 1 minuut. Voel jezelf zitten. • Bij de afsluiting ervan laat je door je heen gaan hoe je de dag hebt ervaren. E2-7 (10) . Sluit je ogen weer.Opening en Afsluiting van de Dag .Opening en Afsluiting van de Dag .) • Er is een denkbeeldige lijn van veel negatieve emoties naar positieve emoties. • Als iedereen stilstaat noemt de eerste zijn naam en ervaren gevoel. E2-8 (20) . • Doe met de groep een geleide meditatieoefening.) • Als iedereen stilstaat noemt de jongste zijn of haar naam en leeftijd.Overal.Groep. Hoe hebben we deze oefening ervaren? (10) E2-2 (30) .• • • • • • • E2-1 (45) . • Begin op stille. (20) • Hoe hebben we deze oefening ervaren? (10) E2-3 (30) .Stilte . (5) Open je ogen weer. (20) • Hoe hebben we deze oefening ervaren? (10) E2-4 (35) .Te midden van Lawaai . • Onderzoek hoe je Innerlijk Stil kunt worden. • Zit stil in een kring. • Wees stil. Ga zo het rijtje af.Overal. Sluit je ogen en ontspan jezelf. • Begin thuis iedere dag met 5 minuten stil te zijn en sluit de dag af met stilte.Stilte . ca.Stilte .Groep.www. • Laat je gedachten tot rust komen.Stilte .Groep.nl .Groep.Groep. E2-9 (10) . (10) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om 20 minuten stil te zijn? (5) • Hoe was het om op leeftijd te gaan staan? (5) E2-5 (35) .Stilte . • Bij de afsluiting ervan laat je door je heen gaan hoe je de dag hebt ervaren. • Begin iedere trainingsdag met 5 minuten stil te zijn en sluit de dag af met stilte. • Begin iedere trainingsdag met 10 minuten stil te zijn en sluit de dag af met de levende stilte. ervaar de diepere innerlijke stilte en de verbondenheid.Opening en Afsluiting van de Dag .Stilte .6 .Groep.Trainingsdag . (1) Daarna komt een volgende. (15) • Ga op het teken van de trainer in stilte op gevoel staan. • Onderzoek hoe je je bewust kunt blijven van jezelf tijdens die stilte en later tijdens het gesprek. Zit stil in een kring. (15) • Ga op het teken van de trainer in stilte op leeftijd staan.Begroeten en Emoties . Oefen hier dagelijks in.20 .Wie ben ik? .Groep. loop rond en begroet elkaar in stilte. Ga zo het rijtje af.Tijdens een Gesprek .Geleide Meditatie .Thuis. rustige plaatsen en oefen later onder moeilijkere omstandigheden. Een willekeurig persoon zegt duidelijk zijn of haar naam. • Wees Innerlijk Stil voor je een gesprek begint en later als je counselt of coacht. • Onderzoek hoe je Innerlijk Stil kunt worden. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .PraktijkBoek V3. • Breng je gedachten tot rust en probeer te ervaren wie je werkelijk bent. loop rond en begroet elkaar in stilte. Ervaar dagelijks stilte.Wie is de Ander? . • Bij het begin van de dag laat je door je heen gaan wat je ervan verwacht.Begroeten en Leeftijd . • Bij het begin van de dag laat je door je heen gaan wat je ervan verwacht.Stilte .counselling. totdat iedereen is geweest. (10) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om 20 minuten stil te zijn? (5) • Hoe was het om op gevoel te gaan staan? (5) E2-6 (10) .Trainingsdag . (Je gokt het gevoel van de anderen. • Wees stil. in stilte op je inwerken. Volg je ademhaling. Laat die persoon en zijn of haar naam. wees 5 minuten stil en laat iedereen in gedachten en gevoel passeren. E2-10 (5) . Ervaar jezelf en de anderen in de groep. Sluit je ogen en ontspan jezelf.Stilte .Stilte . (Je gokt de leeftijd van de anderen.

Luisteren .2 Mensen. (15) E2-19 (5) .Rust .Het Bericht .Thuis. • (Zonder met je eigen verhaal. • Luister naar de TV zonder te kijken.Luisteren . ideeën.Thuis.Natuur. (7) • Wissel van rol. de wind. (10) • Wat leert deze oefening ons? E2-13 (30) .Luisteren ..Stilte . adviezen. E2-18 (15) .. • De één vertelt een onaangename gebeurtenis. meningen of gedachten aan te komen.Luisteren .Met en Zonder geluid .21 . (7) • Wissel van rol. • Als het afwijkt van het oorspronkelijke bericht.Groep. • Neem regelmatig een counselgesprek op en luister naar je eigen stem. (7) • Wissel van rol.Parafraseren .E2-11 (30) .2 Mensen.Echt Luisteren . (5) E2-20 (30) .Luisteren .nl . (7) • Wissel van rol. de muggen. (7) • Groepsevaluatie: Hoe goed konden we elkaar aanvoelen? (16) E2-15 (10) . de zee. • Begin bij de laatste en ga de kring rond in omgekeerde volgorde.Luisteren . de ander parafraseert. de regen. • 10 minuten per dag kun je je volledige aandacht aan de ander geven.Woorden achter de woorden . laat dan ieder zeggen wat hij heeft gehoord.Geheugen .Groep..Je eigen stem .Luisteren .2 Mensen.Wat is er gezegd? . (20) • Groepsevaluatie: Hoe goed kunnen we luisteren? Wat is invulling? (10) E2-14 (30) . • Ga naar de natuur of stille plaatsen en luister daar. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Effect parafraseren? (16) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . maar nu zonder geluid. (10) • Nadat het bericht ieders oren is gepasseerd.Luisteren . (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen / te luisteren? (16) E2-12 (20) .) • Je hoeft alleen maar Echt te Luisteren en te laten zien dat je interesse hebt in de ander. • De trainer leest een kort verhaal voor en stelt daarna een aantal vragen over de inhoud. • Laat iemand een rijtje (5 tot 20) willekeurige woorden oplezen en kijk hoeveel je er onthoudt. • Zit in een kring.PraktijkBoek V3. • De “cliënt” vertelt een emotionele gebeurtenis in een onverstaanbare fantasietaal. • Luister dagelijks 10 minuten naar iemand. Luister op verschillende plaatsen. • De één vertelt een verzonnen gebeurtenis..Luisteren . zegt de laatste het hardop. • De één vertelt iets over zichzelf. • De trainer fluistert bij de eerste een paar korte zinnen in zijn of haar oor. (Bijvoorbeeld een toespraak van een President. de vogels. het onweer. • Die fluistert wat hij of zij heeft gehoord naar zijn of haar buurman of -vrouw.) (5) • Kijk daarna naar hetzelfde programma.www. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Effect parafraseren? (16) E2-20 (30) .2 Mensen. de ander parafraseert. (5) E2-17 (10) .2 Mensen.counselling. • Luister naar de bomen. • De “counsellor” communiceert in dezelfde fantasietaal en probeert de “cliënt” te begrijpen.Overal. de ander luistert met alle aandacht.Parafraseren .6 . E2-16 (10) .

Reflecteren . • De één vertelt over zijn werk of andere bezigheden. (7) • Wissel van rol. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Hoe hielp de reflectie? (16) E3-2 (30) .PraktijkBoek V3.2 Mensen.nl . • De één vertelt een emotionele gebeurtenis uit het verleden. de ander parafraseert. • De één vertelt waarom hij of zij deze opleiding doet. (10) • Groepsevaluatie: Wat deed de counsellor goed? Wat was het effect? Wat kon beter? (10) E3-5 (30) . • Degene die een gesloten vraag stelt.www.Parafraseren .2 Mensen.) • Wissel van rol.counselling. • De één vertelt over zijn vakantie.Groep. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Effect parafraseren? (16) E2-22 (30) . (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Effect parafraseren? (16) E2-23 (20) .2 Mensen.6 . • De ander is dan aan de beurt. • De één kiest een angst en vertelt daarover. • Groepsevaluatie: Hoe ging het stellen van open vragen je af? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .2 Mensen. (7) • Wissel van rol. • De groepsleden mogen alleen open vragen stellen. de ander reflecteert. • Op het moment dat er een gesloten vraag wordt gesteld is de vrager af. • De één vertelt over hoe hij zijn (zij haar) partner heeft ontmoet. • De één vertelt een emotionele gebeurtenis. • Twee mensen zitten voor de hele groep.Open vragen . de ander parafraseert.Parafraseren . de ander reflecteert. • Groepsevaluatie: Hoe ging het stellen van open vragen? (15) E3-6 (30) .Groep.2 Mensen. (7) • (Of over het feit dat de ware nog niet is verschenen. • Als er een gesloten vraag wordt gesteld. (10) • Groepsevaluatie: Wat deed de “counsellor” goed? Wat was het effect? Wat kon beter? (10) E3-1 (30) .Open vragen . de ander reflecteert.Reflecteren .Reflecteren .E2-21 (30) .2 Mensen. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Hoe hielp de reflectie? (16) E3-4 (20) . de ander stelt open vragen. • De één vertelt een recente gebeurtenis. (7) • Wissel na 7 minuten van rol. is dan aan de beurt om iets over zichzelf te vertellen.2 Mensen. (7) • Wissel van rol. de ander stelt alleen open vragen. antwoord dan nadrukkelijk met ja of nee.Groep. • Groepsevaluatie: Hoe ging het stellen van open vragen? (5) E3-7 (30) . • De één vertelt iets over een ongewenste situatie. de ander reflecteert. (7) • Wissel van rol.22 . • Twee mensen zitten voor de hele groep.Reflecteren .Parafraseren . • Iemand uit de groep vertelt iets over zichzelf. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Hoe hielp de reflectie? (16) E3-3 (30) . de ander parafraseert.Open vragen en samenvatten .

t..Gevoelens .2 Mensen. • Je bent een tovenaar of een goede fee en kunt slechts één wens vervullen voor de ander. • De één vertelt iets over zijn of haar toekomstdroom. verderreikende vragen.Vaardigheden .Wensen .. Je cliënt mag 7 wensen doen. • De makelaar maakt een gedetailleerde schets van het huis en de inrichting.”.. (15) • Wissel van rol... • Je vraagt wat iemand wenst. • Hij geeft tevens een samenvattende beschrijving voor een toekomstige koper / huurder. gesloten vragen en samenvatten . (30) • Groepsevaluatie: Hoe ging het gesprek? (15) E3-11 (45) .”. • De één heeft 10 miljoen Euro en laat een droomhuis in een droomomgeving ontwerpen. • De groep roept en 1 persoon schrijft ze op (flip-over). anders is de wenskans verloren. .. (7) • Groepsevaluatie: Hoe ging het gesprek? (16) E3-9 (75) . zodat je cliënt tot de beste wens kan komen. gesloten vragen en samenvatten . In een flits is hij heel rijk . (30) • Wissel van rol. . . . maar ze heeft een heel arrogant karakter.. • Houd een brainstormsessie m. • Vraag door. (20) • Kies voor jezelf 1 ongewenste en 2 gewenste gevoelens die je vaak (of soms) hebt. • Vertel aan de groep hoe je jezelf vaak (of soms) voelt. • De één vertelt iets over zijn of haar huis. Je neemt de wens heel letterlijk en geeft een omschrijving hoe de wens is uitgepakt.Verderreikende vragen .. en hij is er een interne knecht die het huis de hele dag aan het poetsen is. • Voor je iemands wensen vervult help je de ander ontdekken wat hij of zij echt wil. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging de oefening? Kwamen we bij onze diepste wensen? (15) E3-12 (45) .Wensen . verderreikende vragen.2 Mensen. Denk aan de tijd. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging de oefening? Hoe goed kunnen we wensen? (15) E4-1 (45) .b. èn op de vlucht voor de politie wegens de zojuist gepleegde bankoverval. de ander stelt verderreikende vragen. De wens moet binnen 15 minuten worden uitgesproken.nl . Iemand wenst te wonen in een mooi huis. dan is het echt gewenst en is het niet meer terug te draaien. • De architect maakt een gedetailleerde schets van het gewenste droomhuis en de inrichting. (1) • Daarna komt de volgende. • De ander speelt voor architect en stelt de juiste vragen om een schets te kunnen maken. • Contoleer of het geschetste plaatje en de samenvatting kloppen met je wensen. • Iemand kan bijvoorbeeld wensen dat hij heel rijk is.. • Ga door totdat niemand meer iets nieuws kan verzinnen. (7) • Wissel van rol. de ander (speelt voor makelaar) stelt de vragen..23 . (30) • Wissel van rol.counselling. Wijs eventueel op de onvoorziene gevolgen van een bepaalde wens. .Open vragen. Iemand wenst een bloedmooie vrouw. • Contoleer of het geschetste plaatje en de samenvatting kloppen met de realiteit. • Hij geeft tevens een samenvattende beschrijving van je droomhuis.. gevoelswoorden.Groep. Dat doe je strikt naar de letter van de wens. • Je bent een listige tovenaar en kunt iedere wens vervullen.2 Mensen. . Als iemand zegt: “Ik wens. (15) • Wissel van rol.www.E3-8 (30) . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .PraktijkBoek V3.Open vragen.6 .2 Mensen. Als iemand zegt: “Ik wens. Alles is mogelijk.2 Mensen. (30) • Groepsevaluatie: Hoe ging het gesprek? (15) E3-10 (75) . . dan is het echt gewenst en is het niet meer terug te draaien. De trainer geeft een signaal wanneer de tijd echt om is en er niet meer gewenst kan worden. maar wat niet is genoemd kun je zelf invullen op een zodanige manier dat de ander mogelijk niet zo blij is met zijn of haar wens. .Vaardigheden . ook domme wensen.

www. Gedrukt.Overal. (15) • Groepsevaluatie.PraktijkBoek V3. (2) • Je identificeert je nu volledig met die emotie en reageert overeenkomstig. (14) • Groepsevaluatie: Wat is je opgevallen? (16) E4-5 (5) .b.Groep. Je gaat nu steeds een stapje verder.) • Je kunt het in het kort vertellen.Gevoelens . De ander toont ware emoties.Gevoelens .Gevoelens . luistert. de groep waar je deel vanuit maakt. • Kies 2 tegengestelde emoties.24 . • Observeer jezelf in tal van verschillende situaties en kijk hoe je gedrag wordt bepaald. • Schrijf die persoon een brief waarin je ongeremd al je emoties op hem of haar loslaat.Gevoelens .Overal. • Zit tegenover elkaar. kinderen of vrienden wat je voor hen voelt.Gevoelens .Gevoelens . (25) E4-4 (30) . lichaam. • Je kiest voor jezelf een emotie.Thuis.t. • Leef je 7 minuten lang in de ene emotie in en daarna 7 minuten in de andere. winkels. • Van waaruit reageer je in een bepaalde situatie? • Emotie. • Geef in één woord weer hoe je je nu voelt. hoe iedereen zich nu voelt. Is er nog iets blijven liggen van de vorige keer? E4-3 (30) . (5) • Ieder vertelt iets over zijn of haar gevoelens van de afgelopen periode.counselling. (2) • (Kies je voor verdriet. (15) E4-10 (10) . laat de tranen dan gerust vloeien. lichaam. • Observeer mensen in tal van verschillende situaties en kijk hoe hun gedrag wordt bepaald.Overal.) • Kom weer tot jezelf. (2) • Je denkt alleen aan die emotie. • Houd aan het begin en het einde van de dag een snelle ronde m. Je denkt eraan. • Schrijf ook hoe je wenst dat jullie relatie er van nu af aan uit gaat zien. neon. (15) • Evalueer met elkaar wat de observeerder waarnam. • Kom steeds aan het begin van de dag tot een gezamenlijke stilte en wees je bewust van jezelf. zonder dat je die waarneembaar uit. (5) E4-6 (60) .Gevoelens . radio. zing het dan uit.nl . of aan wie je een hekel hebt. De één neemt waar en reageert empathisch. etc. billboards. instincten of intuïtie? (10) E4-9 (60) .Groep. (5) • Wissel van rol.Thuis. De brief die je gaat schrijven verstuur je niet.E4-2 (10) . • Vertel regelmatig aan je partner. kies je voor vreugde. (2) • Je betrekt je lichaam erbij. • Bespreek (met de mensen in je studiegroep) hoe je die oefening hebt ervaren.Gevoelens .6 . instincten of intuïtie? (10) E4-8 (10) . E4-7 (10) . • Welke emoties proberen ze op te roepen? • Van welke psychologische factoren maken ze gebruik? (10) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Groep. (2) • Je gaat je intens inleven en probeert die emotie te voelen. • Van waaruit reageren ze in een bepaalde situatie? • Emotie.2 Mensen. • Je kunt die brief na afloop vernietigen. • Loop met de hele groep door elkaar en begroet elkaar. (Willekeurige volgorde. je voelt hem en je lichaam geeft er uiting aan. • Maak eventueel een kort praatje en loop dan weer door. • Deze oefening doe je puur voor jezelf. TV. denken.Gevoelens . • Bestudeer intensief tal van reclames. denken. • Neem iemand in gedachten die jou vaak irriteert.

(15) E4-15 (30) .Feedback geven . • Vraag het aan je ouders. (15) • Bedenk hoe je zou willen reageren over 3 weken.Feedback geven . • Kijk hoe emoties door films worden opgeroepen.Overal.PraktijkBoek V3.Thuis . (15) E4-13 (60) .Gevoelens .Thuis. (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Bioscoop. (15) • Bespreek de resultaten eventueel in de (studie)groep. (5) • Kijk wat het met je doet.Overal. (5) • Kijk wat het met de ander doet.6 .www. Vraag daar ook naar: “Hoe was het voor je om dat te horen?” • Bespreek de resultaten eventueel in de (studie)groep. • Geef 3 keer per week onder verschillende omstandigheden bewust feedback. • Let er de komende maand dagelijks op hoe je feedback geeft aan mensen. (15) E4-14 (30) . (15) • Onderzoek hoe je er nu op reageert (huidige netwerk).Overal. • Onderzoek hoe je in het verleden reageerde op feedback. • Bespreek de resultaten eventueel in de (studie)groep. • Hoe geef je feedback? Heb je de verbeterdoelen daarbij voor ogen? • Hoe goed wordt de feedback geaccepteerd? • Wat kan er aan de feedback verbeterd worden? (10) • Bespreek de resultaten eventueel in de (studie)groep.25 . familieleden.Feedback geven .nl . vroegere vrienden of bekenden.counselling.E4-11 (10) . • Wat zijn de triggers? Hoe komt het dat je een emotie ervaart? (10) E4-12 (25) .Feedback geven . • Vraag 3 keer per week onder verschillende omstandigheden om feedback.

Groep. • Kies een emotie / gevoel. verken ze in de diepte. verzacht ze niet etc.6 .Counsel hoe het niet moet . • Leef je intens in en ervaar in alle aspecten die emotie. (15) • Groepsevaluatie.3 Mensen (CCO).) • Gebruik een feedbackformulier. focussen.Directheid . • De cliënt heeft een echt (klein) probleem of speelt (zie bij de cases) een probleem. (30) 5b (30) .www.nl .Echtheid . (5) • Wissel 2 keer van rol. counseltechnieken het probleem. • De counsellor gaat tegen alle regels in en maakt zoveel mogelijk verschillende fouten. het gaat om de feedback die volgt. • Een counsellor counselt voor de groep een cliënt met een eenvoudig probleem. • Wissel 2 keer van rol. stilte en empathie. • Wissel 2 keer van rol. • Loop met dat gevoel door de ruimte en begroet elkaar.Groep. (15) 5c (30) .Welk probleem speelt er? .Emoties voelen / herkennen (non-verbaal) . • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen counselling en coaching? • Groepsbrainstormen. • De counsellor exploreert d. • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar) of speelt (zie bij de cases) een probleem. • De counsellor bouwt een vertrouwensband op met de cliënt. • De trainer leert wat juiste / zinvolle feedback is en wat minder goede feedback is.Feedback . • Neem de emoties waar. (10) • (Het maakt niet uit of er veel zaken goed of fout gaan. zonder oordeel.v.3 Mensen (CCO). • Groepsevaluatie: Welke fouten werden er gemaakt? Wat was het effect ervan voor de cliënt? (30) 7b (30) .Onmiddelijkheid .3 Mensen (CCO). (20) 8a (60) .Assertiviteit . 6 (90) . (15) • Groepsevaluatie: Hoe is het voor de cliënt? Hoe goed lukt het volgen.Groep. • Groepsevaluatie: Hoe kun je een vertrouwensband opbouwen? Wanneer krijg je als cliënt het gevoel dat je een counsellor of coach kunt vertrouwen? (15) 8b (30) .Praktijkdag 2 5a (30) .counselling. (5) • De observeerder kijkt welke technieken er gebruikt worden en hoe het gesprek verloopt. (15) • Wissel 2 keer van rol.26 .3 Mensen. • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar).3 Mensen (CCO). Leden van de groep geven na afloop feedback. • CCO-Evaluatie.PraktijkBoek V3. (15) • Blijf bij de cliënt (en los niets op of vlucht niet weg van de gevoelens. • Hoe ervaren wij elkaar? Wat vinden we van elkaar? Wat voelen we bij elkaar? (15) • Groepsevaluatie: Hoe kunnen we op een nette manier zeggen wat we voelen en denken? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . zonder te sturen? (30) 7a (60) . (10) • De observeerder noteert wat de counsellor fout doet en hoe de cliënt hierop reageert.). • Na afloop geeft de observeerder feedback aan de counsellor.Blijf bij de cliënt .m.Wat zijn Counselling en Coaching? .Vertrouwensband . • De counsellor blijft bij de cliënt door te reflecteren.

Extra Oefeningen 1 op 1 Counsellen of Coachen in je eigen Praktijk. Als je als counsellor aan de slag wilt schrijf dan in hooguit 10 zinnen wat jouw kwaliteiten zijn en waarom cliënten zich het beste bij jou kunnen aanmelden.Dag 2 .www. Dit betekent dat: • Je als counsellor je door middel van een “advertentie” aanbiedt. • De cliënt zelf contact opneemt met een counsellor.aan verbonden is per consult. • Er tijdens deze consulten niet wordt gesproken over de opleiding of andere zaken die je niet met een cliënt bespreekt. Zorg dat je een nieuw koppel vormt. De cliënt komt uit je eigen groep. Na 6 weken volgt een evaluatie en worden de rollen omgedraaid. De consulten vinden op een door de jouw gekozen locatie plaats.PraktijkBoek V3. De opdracht: Je counselt of coacht een medestudent in 3 consulten binnen 6 weken. • Er een vergoeding van € 25.) • Je een consult van anderhalf uur hebt.) Interesse? Bespreek deze opdracht met de trainer.. Tijdens deze oefening wordt een echt consult gesimuleerd. • Na ieder gesprek geeft je cliënt uitgebreid feedback. Op de praktijkdag krijg je de mogelijkheid om jezelf als counsellor of coach te presenteren. (Dat gebeurt in het echt niet op die manier. De cliënt kan ervaren hoe het is om gecounseld of gecoacht te worden. Deze oefening wordt als zeer leerzaam ervaren.counselling. begin dan als cliënt. Deze oefening is op basis van vrijwilligheid. dat kan de trainer zijn. Ze bieden zich aan de groep nieuwe cliënten aan.6 .nl . Door middel van deze oefening maak je kennis met het 1 op 1 counsellen in je eigen praktijk. zodat je kunt ervaren wat het is om iemand te counsellen of coachen in je eigen praktijk. Mail of geef die advertentie aan de coördinator. • De counsellors de cliënten als zodanig dienen te behandelen. Het kan zijn dat je nog niet wilt counsellen. maar ook iemand anders. Hij of zij verzamelt de gegevens en zorgt ervoor dat je advertentie bij jouw potentiële cliënten komt. Zoek als cliënt een counsellor uit die bij je past of waarvan de “advertentie” je het meest aanspreekt. Er is alleen aandacht voor de cliënt. bijvoorbeeld bij je thuis. de cliënten worden dan counsellor. o (De volgende keer worden de rollen omgedraaid en ontvang je het bedrag terug. het is geen verplichting. Kijk wie van de groep mee wil doen.27 . Iedereen is in deze opdracht één keer counsellor of coach en één keer cliënt. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .

t. omschrijvingen m.E5-1 (30) . • Iemand leeft zich in een emotie in voor de groep.Wat zijn Coaching en Loopbaanbegeleiding? . (30) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Emoties voelen / herkennen .Groep.www. • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen counselling en psychotherapie? • Groepsbrainstormen.28 .5 Mensen. (15) • Groepsevaluatie: Vergelijk de gevonden definities met elkaar. mag zich in een nieuwe emotie inleven.Groep. • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen coaching en loopbaanbegeleiding? • Groepsbrainstormen.Wat zijn Counselling en Psychotherapie? .Counselling . • Ieder kiest een emotie. o Je begint om er alleen aan te denken. (15) E5-6 (30) . Kom tot een eigen definitie. • Kom tot een definitie van counselling.Groep. waarin je alle aspecten benoemt. (30) E5-5 (30) .nl .2 Mensen. (2) o Daarna kom je weer terug tot jezelf.Emoties voelen / herkennen . • De groepsleden mogen open vragen stellen aan die persoon. (2) • Groepsevaluatie (16) E5-9 (30) . • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen counselling en psychiatrie? • Groepsbrainstormen. (30) E5-2 (30) . (10) • Wissel van rol.6 .Thuis. • Degene die de emotie juist raad.PraktijkBoek V3.Wat zijn Counselling? . • Leg aan iemand van een andere planeet uit wat counselling is.Loopbaanbegeleiding? . (2) o Je geeft er non-verbaal steeds meer uiting aan.Coaching .Wat zijn Therapie . • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? • Groepsbrainstormen. • Je begint met de mildste vorm van die emotie en laat hem steeds intenser worden. (30) E5-3 (30) .Wat zijn Counselling? .Wat zijn Counselling? . (2) o Je gaat hem steeds sterker voelen.counselling. counselling. Gebruik literatuur en internet. • Er mag niet naar de emotie gevraagd worden. • De ander stelt naïeve vragen om het te begrijpen. • Bestudeer de verschillende definities. Je begroet elkaar en loopt weer door.Wat zijn Counselling en Psychiatrie? . die dient geraden te worden. (10) • Groepsevaluatie: Hoe ging het? (10) E5-7 (60) . (2) o Je zit er helemaal in. E5-8 (30) .Groep.b.Groep.Groep. (2) o Daarna ga je hem ook voelen. • Op een teken van de trainer maak je hem steeds een stap je erger. (30) E5-4 (30) . coaching en therapie. Je loopt door elkaar heen. (2) o Verbaal geef je er uiting aan.

Welk probleem speelt er? .a. (5) • Wissel 2 keer van rol.m. (5) • Wissel 2 keer van rol. • De counsellor stemt zich ook af op de cliënt. • De trainer noemt 7 emoties (1 per 2 minuten).Welk probleem speelt er? . (15) • De observeerder kijkt welke technieken er gebruikt worden en hoe het gesprek verloopt. counseltechnieken het probleem. (16) E5-11 (30) . • Loop met z’n allen door elkaar. E5-13 (60) .www. • De counsellor blijft bij de cliënt door te parafraseren.v.v. • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar). • De counsellor blijft bij de cliënt door te parafraseren. • De counsellor exploreert d.3 Mensen (CCO). (15) • Groepsevaluatie.3 Mensen (CCO). • Je krijgt per emotie 2 minuten de tijd om je geheel in te voelen en er uiting aan te geven. focussen.Blijf bij de cliënt .Blijf bij de cliënt .3 Mensen (CCO).counselling.Emoties voelen / herkennen .E5-10 (30) . • Dat kan o. • De cliënt bepaalt waar hij of zij over wil praten. (30) E6-2 (90) . • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar) of speelt (zie bij de cases) een probleem. • De counsellor toont oprechte interesse in het verhaal van de cliënt en volgt. reflecteren. • Als de counsellor een gesloten vraag stelt. • CCO-evaluatie.v. (15) • Wissel 2 keer van rol. E5-12 (30) . • Na afloop vraagt de observeerder hoe het voor de cliënt was en geeft de counsellor feedback. dat mag van alles zijn. (15) • Wissel 2 keer van rol. (5) • Wissel 2 keer van rol. • De cliënt antwoordt alleen d.29 . • De counsellor toont oprechte interesse in het verhaal van de cliënt en volgt. ademhaling. (14) • Groepsevaluatie.3 Mensen (CCO).Groep.m. antwoordt de cliënt alleen met ja of nee. • De observeerder vraagt hoe het was voor de cliënt en geeft feedback aan de counsellor. dat mag van alles zijn. (30) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (5) • De observeerder kijkt welke technieken er gebruikt worden en hoe het gesprek verloopt. focussen. stilte en empathie. door taalgebruik. (15) • Groepsevaluatie. • Wat zijn de gevoelens die de cliënt bij dat probleem ervaart? • Als de counsellor een gesloten vraag stelt.6 . • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar) of speelt (zie bij de cases) een probleem.nl . gesloten vragen. • CCO-evaluatie.m. • De counsellor exploreert d. E6-1 (90) . houding en bewegingen. ja of nee. reflecteren.3 Mensen (CCO). • De cliënt bepaalt waar hij of zij over wil praten.PraktijkBoek V3.m. stilte en empathie. counseltechnieken de onderliggende emoties. • De counsellor probeert uit te vinden wat het probleem is d.v.Welk probleem speelt er? . (5) • De observeerder vraagt hoe het was voor de cliënt en de counsellor. antwoordt de cliënt alleen met ja of nee.

PraktijkBoek V3.Groep. het gaat om de feedback die volgt.) • Drie leden van de groep geven na het gesprek feedback aan de counsellor.counselling.Counsel hoe het niet moet . o welke feedback voor hem of haar het meest leerzaam is. • De groep noteert de mogelijke fouten en de gevolgen.3 Mensen (CCO).Counsel hoe het niet moet . dat mag van alles zijn. • De cliënt heeft een echt (klein) probleem of speelt (zie bij de cases) een probleem. • Groepsevaluatie: Welke werden er gemaakt? Hoe voelde dat aan? (15) E7-2 (30) . o wat hij of zij met de feedback gaat doen. reflecteren. • Noem de onaangename zaken die je bij sommige hulpverleners wel eens hebt ervaren en wat het met je deed. • Maak een brainstormlijst van zaken die een counsellor of coach beter niet kan doen. • Een cliënt wordt gecounseld voor de hele groep.5 Mensen. • De cliënt bepaalt waar hij of zij over wil praten.30 .Counsel hoe het niet moet . (10) • Na afloop proberen de cliënt en observeerder te raden wat die fouten waren. • CCO-evaluatie: Wat was het effect van die fouten? Hoe voelde dat voor de cliënt? (5) • Wissel 2 keer van rol.www.Groep. (15) • Groepsevaluatie: Welke fouten zagen we en hoe had het beter gekund? (15) E7-3 (30) . • Maak een brainstormlijst van zaken die een counsellor of coach absoluut nooit mag doen.Counsel hoe het niet moet . • De counsellor probeert vooral te voelen wat de cliënt voelt en laat dit zien door empathie.E6-3 (90) .5 Mensen.Counsel hoe het niet moet . • Een cliënt wordt gecounseld voor de hele groep.Counsel hoe het niet moet . • CCO-evaluatie. • De counsellor blijft bij de cliënt door te parafraseren. (15) • Groepsevaluatie: Welke fouten zagen we en hoe had het beter gekund? (15) E7-4 (30) .nl . (10) • De counsellor reageert tijdens het ontvangen van de feedback niet.Feedback . (30) E7-5 (30) .Groep. (30) E7-7 (30) . • De counsellor maakt met opzet een paar (subtiele) fouten.5 Mensen. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (15) • Groepsevaluatie. focussen.Blijf bij de cliënt . • Maak een brainstormlijst van zaken die je als cliënt niet fijn zou vinden als een counsellor of coach die zou doen.3 Mensen (CCO). • Een counsellor counselt voor de groep een cliënt met een eenvoudig probleem. (10) • (Het maakt niet uit of er veel zaken goed of fout gaan. (15) • Wissel 2 keer van rol.Counsel hoe het niet moet . • De counsellor maakt een reeks (subtiele) fouten. stilte en empathie. (30) E7-1 (60) . (30) E7-6 (30) . • De counsellor maakt een reeks (grove) fouten. • De groep noteert de mogelijke fouten en de gevolgen.Groep. • Nadat alle feedback is ontvangen geeft de counsellor aan: (10) o hoe de feedback voor hem of haar voelde. (30) E7-8 (30) .6 .

• De trainer geeft aan wat zinvolle feedback is en wat minder goede feedback is. (30) E8-2 (45) .Feedback . de blinde volgt in vol vertrouwen.Vertrouwensband . (Kiest diverse malen. (20) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Feedback en Vertrouwensband . (7) • Wissel van rol. • Een counsellor counselt voor de groep een cliënt met een eenvoudig probleem.Groep. met de hele groep door elkaar. • 1 persoon is geblinddoekt (of heeft steeds zijn of haar ogen gesloten). (15) E7-11 (30) . • Oefen in tweetallen.counselling. (5) • Groepsevaluatie: Hoe was het om blind te zijn? Hoe ging het voeden? (5) E8-1 (60) . totdat hij of zij de taak overdraagt. • 1 persoon is geblinddoekt (of heeft steeds zijn of haar ogen gesloten).3 Mensen.2 Mensen.3 Mensen (CCO). • Oefen in tweetallen.) • Leden van de groep geven na afloop feedback.PraktijkBoek V3. • De blinde legt een van te voren vastgestelde route af.Vertrouwensband .moet voldoen. • De counsellor gaat door totdat hij of zij niet verder kan. (30) • (Het maakt niet uit of er veel zaken goed of fout gaan. • Eerst brainstormen en stel dan een top 10 samen met de belangrijkste zaken bovenaan. • De begeleider leidt de blinde in stilte met zijn of haar hand. met de hele groep door elkaar. (15) E7-10 (50) .) • De derde geeft aanwijzingen hoe de blinde mensen elkaar en hem of haar kunnen voeden. • De counsellor bouwt een vertrouwensband op met de cliënt. • Dan kiest de cliënt een nieuwe counsellor. • De blinde legt een van te voren vastgestelde route af. (7) • Wissel van rol.Feedback en Vertrouwensband .voor jou . • De blinde mensen zitten tegenover elkaar met koekjes tussen hun in.voor jullie .Groep. • Onderzoek wat .) • Groepsfeedback.Feedback en Vertrouwensband .6 . (10) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: o Hoe bouw je een vertrouwensband op? o Hoe bepaal je als cliënt of je een counsellor of coach kunt vertrouwen? o Ieder noemt 3 selectiecriteria waaraan een counsellor .nl . • 2 personen zijn geblinddoekt (of hebben steeds de ogen gesloten). • De trainer geeft aan wat zinvolle feedback is en wat minder goede feedback is. • Een cliënt met een eenvoudig probleem kiest een counsellor uit de groep. (7) • Groepsevaluatie: Hoe was het om blind te zijn? Hoe ging het leiden met de hand? (16) E7-13 (10) .5 Mensen. (25) • Groepsevaluatie: Vergelijk de uitkomsten van de groepjes in de hele groep.E7-9 (45) Feedback .www.2 Mensen. het gaat om de feedback die volgt.31 . • De begeleider gebruikt zijn of haar stem om te zeggen hoe de blinde het beste kan lopen.de belangrijkste criteria zijn waaraan de counsellor of coach moet voldoen wil je het gevoel hebben dat je hem of haar kunt vertrouwen.) (30) • (Het maakt niet uit of er veel zaken goed of fout gaan. (Als je durft yoghurt. het gaat om de feedback die volgt. • Dan stapt iemand uit de groep in de rol van counsellor. • De counsellor gaat door totdat hij of zij niet verder kan. (7) • Groepsevaluatie: Hoe was het om blind te zijn? Hoe ging het leiden met de stem? (16) E7-12 (30) .

(30) • Groepsevaluatie: Wat is er anders geworden tussen jullie door oefening? (10) E8-4 (30) .Echtheid .Assertiviteit .32 .Vertrouwensband . (10) • Groepsevaluatie: Vergelijk de verschillende definities.Onmiddelijkheid .counselling. • Groepsdiscussie: Hoe ging de oefening? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Ieder wijst iemand aan die hij of zij het meeste vertrouwd en legt kort uit waarom.Assertiviteit . (10) • Wissel 2 keer van rol.Onmiddelijkheid .PraktijkBoek V3.Onmiddelijkheid . • A geeft een objectieve omschrijving over hoe B eruit ziet en wat B nu doet. • C observeert beiden en controleert of de omschrijving klopt of een interpretatie is. • Wat is Assertiviteit? Hoe kun Assertief zijn zonder een ander te kwetsen? (20) E8-6 (45) .nl .Echtheid .Assertiviteit .Directheid . alleen een omschrijvende monoloog. • Ieder vertelt iets over zichzelf aan de ander.6 . (10) • Groepsevaluatie: Vergelijk de verschillende definities. • Er is geen dialoog.www.E8-3 (60) .3 Mensen.3 Mensen (ABC).3 Mensen. • Kom tot een gezamenlijke definitie van Echtheid. (20) • Zoek daarna iemand op met wie je nog niet geoefend en gesproken hebt. • Kom tot een gezamenlijke definitie van Assertiviteit.Directheid .Groep.Directheid . • Wat is Echtheid? Hoe kun je zien of iemand Echt is? Hoe weet je of je Echt bent? (20) E8-5 (30) .Echtheid .

• Help de cliënt een fullproof actieplan opstellen.Het evalueren van het hulpverleningsproces. Bekijk de bevorderende krachten en de belemmerende krachten. In werkelijkheid kan iedere stap langer of korter duren. • De counsellor helpt de cliënt om uit te vinden wat er goed en verkeerd gaat in zijn leven. (10) • Groepsevaluatie: Hoe ging het counsellen? Hoe voelde het om gecounseld te worden? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (15) 9b (45) . (10) • CCO-evaluatie: Hoe voelt de cliënt zich? De observeerder geeft feedback aan de counsellor.nl . Schud even de vorige rol van je af. • Gebruik als counsellor je vaardigheden. Voor je cliënt begint met het actieplan ga je samen een krachtenveldanalyse uitvoeren. (15) 11b (45) .Inschatting van het probleem. In iedere oefening ga je een stap verder. De counsellor gebruikt deze dag het model van G. • Samen stellen ze een lijst op (Wat gaat er goed? .Uitdagen van de cliënt en het ontwikkelen van nieuwe perspectieven. • Evalueer als counsellor samen met je cliënt het hele hulpverleningsproces. (10) • CCO-evaluatie: Hoe voelt de cliënt zich? De observeerder geeft feedback aan de counsellor. • Vat als counsellor samen (of laat de cliënt samenvatten) wat hiervoor is besproken. Wissel steeds 2 keer van rol. (10) • CCO-evaluatie: Hoe voelt de cliënt zich? De observeerder geeft feedback aan de counsellor. Maak het elkaar makkelijk.Praktijkdag 3 Neem als cliënt een klein emotioneel probleem. (15) 12b (45) . of iets waar je (soms) mee zit.counselling.6 . • De counsellor gebruikt de technieken en vaardigheden die bij de eerste fase horen. (15) 10b (45) . Om binnen de lestijd te blijven gebruiken we “Fast Forward”. Gebruik de brainstormlijst. • De counsellor helpt de cliënt het probleem te vinden waar hij aan wil werken.33 . (10) • CCO-evaluatie: Hoe voelt de cliënt zich? De observeerder geeft feedback aan de counsellor. (10) • Wat wil de cliënt bereiken? • Groepsevaluatie les 9 en 10: Hoe ging het? Wat ging goed? Wat ging moeilijk? (15) 11a (45) . zodat we het model van begin tot eind kunnen oefenen.PraktijkBoek V3.Het kiezen van de meest geschikte route. Doe na iedere les steeds alsof het een week later is.Zich richten op een bepaald probleem en de exploratie ervan.Wat gaat er verkeerd?). zoals bij een videofilm.Het ontdekken van mogelijke wegen naar het doel. zodat de cliënt nieuwe perspectieven gaat zien. de route ten uitvoer brengen. Let als counsellor op de tijd! 9a (45) . Egan. Onderzoek hoe je de bevorderende krachten kunt versterken en de belemmerende kunt neutraliseren. (10) • CCO-evaluatie: Hoe voelt de cliënt zich? De observeerder geeft feedback aan de counsellor.Actie.Het stellen van doeleinden.www. (15) 12a (45) . (15) 10a (45) . Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 3 Mensen (CCO). omdat het een oefensituatie is en we in 4 lessen alle fasen willen doorlopen. • Help de cliënt zijn of haar doeleinden (SMART) te ontdekken. (10) • CCO-evaluatie: Hoe voelt de cliënt zich? De observeerder geeft feedback aan de counsellor. • Rond de counselrelatie af. • De counsellor helpt de cliënt dat probleem exploreren. • De cliënt komt tot een definitie van het probleem. • Help de cliënt brainstormen over mogelijkheden om zijn of haar doel te bereiken.

nl .SMART .Het Leven. • Je helpt je cliënt om naar Nieuwe Wegen te zoeken. of alle aspecten van een deelgebied. Breng alles met elkaar in overeenstemming. Je houdt het Doel tegenover het Probleem.Punt 3 . • Je helpt je cliënt om een Actieplan op te stellen.Punt 8 .Het Doel en Punt 9 . Schud even de vorige rol van je af. Wat kan er gedaan worden om het doel te bereiken? Brainstormen . omdat het een oefensituatie is en we in 4 lessen alle stappen willen doorlopen.Onbewuste Schok.Het Probleem. Om binnen de lestijd te blijven gebruiken we “Fast Forward”. (15) • Groepsevaluatie: Hoe kon je je cliënt naar een zelfconfrontatie leiden? (15) E11b-1 (45) .Nieuwe Wegen.Actieplan. • Samen onderzoek je welke zaken helpen om de mogelijke impasse te doorbreken. Gebruik de Doelen. • Help je cliënt ontdekken aan welk probleem hij of zij wil gaan werken. Zorg voor een juiste en krachtige formulering. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 2 Mensen (CC). • Groepsevaluatie: Hoe kon je tot concrete afspraken komen? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Help je cliënt bij het vastleggen van zijn of haar Actieplan. zodat we het model van begin tot eind kunnen oefenen.6 . • Je helpt je cliënt om zijn Doel te ontdekken.Extra Oefeningen Het Enneagram als Procesmodel.Doelen. zoals bij een videofilm. Waar zit iemand nu mee? Wat zou iemand in zijn leven willen veranderen? • Kijk wat de meeste stress oplevert.Punt 5 . (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het helpen bij het vinden van mogelijke doelen? (15) E10a-1 (45) .Punt 6 .PraktijkBoek V3. Wat wil iemand WEL? Brainstormen en SMART. In werkelijkheid kan iedere stap langer of korter duren. het Probleem en Het Leven (wat iemand uiteindelijk wil bereiken) als leidraad. Doe na iedere les steeds alsof het een week later is.Bewuste Schok.Dag 3 .De Nieuwe Route .counselling.Kosten / Baten Analyse. (15) • Help elkaar daar eventueel mee de komende tijd.34 . • Je helpt je cliënt om doelen te stellen.Punt 7 . Wat kan er gedaan worden om het doel te bereiken? (15) • Groepsevaluatie: Hoe kon je je cliënt helpen bij het opstellen van een Actieplan? (15) E12b-1 (45) . Maak het elkaar makkelijk. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het inventariseren? Hoe duidelijk zijn de mogelijke problemen? (15) E9b-1 (45) .www. Wissel steeds van rol. of iets waar je (soms) mee zit. zodat hij of zij het uitvoert. De counsellor gebruikt deze dag het Enneagram als Procesmodel. (15) • Groepsevaluatie: Hoe kon je tot “Het Probleem” komen? (15) E10b-1 (45) . • Help je cliënt om alle mogelijke problemen in kaart te brengen.Punt 1 . Neem als cliënt een klein emotioneel probleem. Let als counsellor op de tijd! E9a-1 (45) .Punt 4 . • Je helpt je cliënt zijn situatie inzien. (15) • Groepsevaluatie: Hoe kwam je samen tot een juiste definitie van “Het Doel”? (15) E11a-1 (45) . In iedere oefening ga je een stap verder.Punt 2 . (15) • Groepsevaluatie: Hoe kon je je cliënt stimuleren om nieuwe wegen te vinden? (15) E12a-1 (45) .Problemen. Vele kleine makkelijk haalbare concrete stappen bepalen het succes. • Maak een Krachtenveld Analyse.

In werkelijkheid kan iedere stap langer of korter duren.6 .PraktijkBoek V3. bespreek je als student . zodat we het model van begin tot eind kunnen oefenen. De counsellor gebruikt deze dag het vereenvoudigd 3-fasenmodel (Probleem . Neem als cliënt een klein emotioneel probleem.Evaluatie.www.student met elkaar hoe het ging. Schud even de vorige rol van je af. Doe na iedere les steeds alsof het een week later is. (30) • Groepsevaluatie: Hoe konden we uitvinden wat het hoofddoel is? (30) E11-2 (90) . waar hij of zij aan wil gaan werken. of iets waar je (soms) mee zit. • Help de cliënt om zijn of haar problemen te exploreren en kom uiteindelijk tot de kern van het probleem. omdat het een oefensituatie is en we in 4 lessen alle stappen willen doorlopen.35 . • Help de cliënt om een Route uit te stippelen en een Actieplan op te stellen.Route). (30) • Groepsevaluatie: Hoe konden we uitvinden wat het hoofdprobleem is? (30) E10-2 (90) . In iedere oefening ga je een stap verder. • Rond de sessies af en evalueer samen met je cliënt hoe de gesprekken zijn verlopen. Maak het elkaar makkelijk.Doelfase. (30) • Groepsevaluatie: Hoe konden we uitvinden welke route de cliënt kan en wil gaan? (30) E12-2 (90) .Doel . Wissel steeds van rol. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 2 Mensen (CC). De counsellor let op de tijd! E9-2 (90) . Wat ging goed? Wat ging minder goed? Hoe had het beter gekund? (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het counsellen vandaag? Wat was lastig? Wat ging goed? (30) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .nl .counselling. Om binnen de lestijd te blijven gebruiken we “Fast Forward”.Probleemfase. zoals bij een videofilm. • Waar heeft de cliënt veel aan gehad? Wat gaat hij of zij nu doen? • Op welke punten heeft de cliënt nog hulp nodig? (15) • Na de afronding met je cliënt.Het vereenvoudigd 3-fasenmodel.Routefase. • Help de cliënt om zijn of haar doelen te ontdekken en kom tot het hoofddoel.

De cliënt kiest waar hij of zij over gaat praten. (30) • Groepsevaluatie: Wat ging goed? Wat was moeilijk? Hoe kan het beter? (30) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je probeert je als counsellor zo goed mogelijk in te leven in de wereld van de cliënt. Je hebt niet het idee dat er iets opgelost moet worden en stimuleert dat niet. (30) • Groepsevaluatie: Wat ging goed? Wat was moeilijk? Hoe kan het beter? (30) E10-3 (90) . (30) • Groepsevaluatie: Wat ging goed? Wat was moeilijk? Hoe kan het beter? (30) E11-3 (90) . waardoor de cliënt een stapje verder komt.6 .Het derde gesprek.Het vierde gesprek. Neem een (diepgaand) emotioneel probleem en gebruik het Rogeriaanse model om te counsellen. maar nu ook de structuur van de gesprekken.counselling. E9-3 (90) . is het over oplossingen. dan is dat ook goed. • Help de cliënt bij het verwoorden van waar hij of zij het over wil hebben.nl . Concentreer je dus op het scheppen van het juiste klimaat. Toch help je juist heel goed door de juiste omstandigheden te scheppen.36 .PraktijkBoek V3. • Help de cliënt bij het verwoorden van waar hij of zij het over wil hebben. (30) • Groepsevaluatie: Wat ging goed? Wat was moeilijk? Hoe kan het beter? (30) E12-3 (90) . • Help de cliënt bij het verwoorden van waar hij of zij het over wil hebben. Na ieder gesprek is het een week later. Dat kan door: Echtheid.Het eerste gesprek. • Help de cliënt bij het verwoorden van waar hij of zij het over wil hebben.Het tweede gesprek. Is het over een probleem.Het Rogeriaanse model. Het grote verschil met de voorgaande modellen is dat je veel meer door de cliënt zelf laat bepalen. Bij de voorgaande modellen liet je de inhoud door de cliënt bepalen. Echtheid Empathie Onvoorwaardelijke Acceptatie Werk steeds in een groepje van 2 en wissel van rol. dan is dat prima. Empathie en Onvoorwaardelijke Acceptatie.www.

Het 10 stappenmodel. Neem als cliënt een licht emotioneel probleem, of iets waar je (soms) mee zit. De counsellor gebruikt vandaag het 10 stappenmodel. In iedere oefening ga je een paar stappen verder. Maak het elkaar makkelijk, omdat het een oefensituatie is en we alle stappen willen doorlopen, zodat we het model van begin tot eind kunnen oefenen. In werkelijkheid kan iedere stap langer of korter duren. Om binnen de lestijd te blijven gebruiken we “Fast Forward”, zoals bij een videofilm. Doe na iedere les steeds alsof het een week later is. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 2 Mensen (CC). Wissel steeds van rol. Schud even de vorige rol van je af. De counsellor let op de tijd! Het 10 stappenmodel: Stap 1: Vooroverdenking - De cliënt denkt eraan om hulp te vragen. Stap 2: Contact maken - De cliënt neemt contact op met een counsellor of is er naar toe verwezen. Stap 3: Voorstelling maken van counselling - De cliënt vormt zich een beeld van de counsellor en het komende gesprek. Stap 4: De cliënt en de counsellor ontmoeten elkaar en een grote hoeveelheid emotionele zaken worden besproken. Stap 5: Het probleem wordt helderder voor de cliënt. Hij ervaart een afname van de heftige emoties en krijgt het gevoel dat hij wordt begrepen. Stap 6: Andere zaken komen ter sprake. Mogelijk verwante problemen uit het verleden. Stap 7: Er beter mee omgaan en mogelijke veranderingen worden besproken. Stap 8: Veranderingen en de expressie van angsten voor de gevolgen van de veranderingen. Stap 9: Bereikte doelen. De cliënt is actiegericht en bereikt de eerste doelen. Stap 10: Afronding van de counsellingsrelatie.

E9-4 (90) - Het eerste gesprek - Stap 1 t/m 4. • Doe alles wat je aan het begin van het eerste gesprek hoort te doen. Vraag ook naar stap 1 t/m 3 Werk o.a. aan de vertrouwensband, leg uit hoe je werkt, de betalingsregeling etc. (10) • Help de cliënt bij het verwoorden van de emotionele zaken waar hij of zij last van heeft. (20) • Wissel van rol. • Groepsevaluatie: Wat ging goed? Wat was moeilijk? Hoe kan het beter? (30) E10-4 (90) - Het tweede gesprek - Stap 5 en 6. • Ga door waar je gebleven bent en kijk hoever je komt. (30) • Wissel van rol. • Groepsevaluatie: Wat ging goed? Wat was moeilijk? Hoe kan het beter? (30) E11-4 (90) - Het derde gesprek - Stap 7 en 8. • Help de cliënt bij het verwoorden van hoe hij of zij er beter mee om kan gaan. • Onderzoek mogelijke angsten voor de gevolgen van de veranderingen. (30) • Wissel van rol. • Groepsevaluatie: Wat ging goed? Wat was moeilijk? Hoe kan het beter? (30) E12-4 (90) - Het vierde gesprek - Stap 9 en 10. • Help de cliënt bij stap 9 en 10. • (Gebruik als cliënt wat fantasie, aangezien je waarschijnlijk nog geen doelen hebt bereikt.) (30) • Wissel van rol. • Groepsevaluatie: Wat ging goed? Wat was moeilijk? Hoe kan het beter? (30)

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 37

Praktijkdag 4
Neem als cliënt een klein emotioneel probleem, of iets waar je (soms) mee zit. De counsellor gebruikt deze dag het model van G. Egan. In iedere oefening ga je een stap verder. Maak het elkaar makkelijk, omdat het een oefensituatie is en we in 4 lessen alle fasen willen doorlopen, zodat we het model van begin tot eind kunnen oefenen. In werkelijkheid kan iedere stap langer of korter duren. Om binnen de lestijd te blijven gebruiken we “Fast Forward”, zoals bij een videofilm. Doe na iedere les steeds alsof het een week later is. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 3 Mensen (CCO). Wissel steeds 2 keer van rol. Schud even de vorige rol van je af. Let als counsellor op de tijd! 13 (90) - Nieuwe (potentiële) cliënt, komt voor de eerste keer. • Leg aan de nieuwe (potentiële) cliënt, die niets van counselling weet, uit wat counselling is. • Leg uit hoe je te werk gaat en creëer een vertrouwensband. Je gaat nog niet counsellen (Intake). • Wel geef je informatie over counselling, je werkwijze en beantwoord je de vragen. • Kom tot een counsellingsovereenkomst voor 3 sessies. (20) • CCO-evaluatie: De observeerder geeft feedback aan de counsellor. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Wat vertel je wel en wat vertel je niet? Doel eerste (intake) gesprek? (15) 14 (90) - Fase 1. • Je hebt de cliënt al uitgelegd wat counselling is en hoe je werkt. • Je gaat verder met de vertrouwensband opbouwen en begint te counsellen. • De cliënt geeft het tempo aan. Als counsellor volg je hem of haar. Je blijft bij de cliënt. (20) • CCO-evaluatie: De observeerder geeft feedback aan de counsellor. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Doel eerste counselgesprek? Wat zou je bij jezelf willen verbeteren? (15) 15 (90) - Fase 2. • Het probleem is nu bekend en je gaat samen werken aan nieuwe perspectieven / doelen. • Wat wil de cliënt in de toekomst? • De cliënt geeft het tempo aan. Als counsellor volg je hem of haar. Je blijft bij de cliënt. (20) • CCO-evaluatie: De observeerder geeft feedback aan de counsellor. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Doel counselgesprek in fase 2? Wat zou je bij jezelf willen verbeteren? (15) 16 (90) - Fase 3. • Het probleem en de doelen zijn bekend. • Je gaat samen met de cliënt kijken hoe die doelen te bereiken zijn. • Hoe wil de cliënt zijn of haar doelen bereiken? • De cliënt geeft het tempo aan. Als counsellor volg je hem of haar. Je blijft bij de cliënt. (20) • CCO-evaluatie: De observeerder geeft feedback aan de counsellor. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Doel counselgesprek in fase 3? Wat zou je bij jezelf willen verbeteren? (15)

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 38

Dag 4 - Extra Oefeningen
Neem als cliënt een klein emotioneel probleem, of iets waar je (soms) mee zit. De counsellor gebruikt deze dag het model van G. Egan. Maak het elkaar makkelijk, omdat het een oefensituatie is. Na iedere oefening ga je verder waar je na de vorige sessie gebleven was. Als je de hele dag in fase 1 blijft zitten, dan is dat prima. Laat de gesprekken een natuurlijk verloop hebben, kijk waar de cliënt aan toe is. Doe na iedere sessie alsof het een week later is. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 3 Mensen (CCO). Wissel steeds 2 keer van rol. Schud even de vorige rol van je af. Let als counsellor op de tijd! E13-1 (90) - Nieuwe (potentiële) cliënt, komt voor de eerste keer. • Leg aan de nieuwe (potentiële) cliënt, die niets van counselling weet, uit wat counselling is. • Leg uit hoe je te werk gaat en creëer een vertrouwensband. Je gaat nog niet counsellen (Intake). • Wel geef je informatie over counselling, je werkwijze en beantwoord je de vragen. • Kom tot een counsellingsovereenkomst voor 3 sessies. (20) • CCO-evaluatie: De observeerder geeft feedback aan de counsellor. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Wat vertel je wel en wat vertel je niet? Doel eerste (intake) gesprek? (15) E14-1 (90) - Eerste gesprek. • Je hebt je cliënt al uitgelegd wat counselling is en hoe je werkt. • Je gaat verder met de vertrouwensband opbouwen en begint te counsellen. • Je cliënt geeft het tempo aan. Als counsellor volg je hem of haar. Je blijft bij je cliënt. (20) • CCO-evaluatie: De observeerder geeft feedback aan de counsellor. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Doel eerste counselgesprek? Wat zou je bij jezelf willen verbeteren? (15) E15-1 (90) - Tweede gesprek. • Je vervolgt het eerste gesprek. • De cliënt geeft het tempo aan. Als counsellor volg je hem of haar. Je blijft bij de cliënt. (20) • CCO-evaluatie: De observeerder geeft feedback aan de counsellor. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Doel tweede counselgesprek? Wat zou je bij jezelf willen verbeteren? (15) E16-1 (90) - Derde en laatste gesprek. • Je vervolgt het tweede gesprek. • Speel dat dit het laatste gesprek is. Rond de sessies goed af. • De cliënt geeft het tempo aan. Als counsellor volg je hem of haar. Je blijft bij de cliënt. (20) • CCO-evaluatie: De observeerder geeft feedback aan de counsellor. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Doel derde counselgesprek? Wat zou je bij jezelf willen verbeteren? (15)

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 39

E13-2 (45) - Werf je cliënt. • Verdeel de groep in 2 groepen: 50% Counsellors en 50% Cliënten. De counsellors gaan naast elkaar op leeftijd staan. (De Marktplaats.) Iedere counsellor heeft 2 minuten om zichzelf en zijn of haar product voor te stellen. De oudste begint. • De cliënten staan op gelijke afstand van de counsellors. Ze kiezen een counsellor van wie ze het idee hebben dat hij of zij hun een stap verder kan helpen. Nadat een counsellor zich heeft voorgesteld, kan hij of zij gekozen worden door een cliënt. De cliënt die de counsellor als eerste bij de hand heeft genomen mag van zijn of haar diensten gebruik maken. In geval van twijfel beslist de trainer (veilingmeester). • Daarna is de volgende counsellor aan de beurt. • Wil nu nog niemand gebruik maken van de diensten van een counsellor, dan sluit die counsellor achteraan aan en krijgt later een herkansing. • Ga door totdat iedereen een counsellor heeft. (45) E14-2 (45) - Eerste gesprek. • Als counsellor kun je zelf kiezen welk model je gebruikt. Dat kan het enneagram zijn, maar ook het 3-fasenmodel van Egan, het Rogeriaanse model of meer actiegericht. Kondig dat op de Marktplaats al aan. • Je begint nu het eerste gesprek met je cliënt. (35) • Evalueer met elkaar: Wat ging goed? Wat zou je als cliënt anders willen zien? (10) E15-2 (45) - Tweede gesprek. • Het is een week later. • Je gaat verder met het counsellingsgesprek. (30) • Evalueer met elkaar: Wat ging goed? Wat zou je als cliënt anders willen zien? (5) • Groepsevaluatie. (10) E16-2 (45) - Derde en laatste gesprek. • Het is een week later. • Je gaat verder met het counsellingsgesprek. (30) • Evalueer met elkaar: Hoe hebben de gesprekken je geholpen? (5) • Groepsevaluatie: Hoe goed voldeed de counsellor aan je verwachtingen? (10) De ene helft van de groep is nu counsellor geweest. Na een halve dag worden de rollen omgedraaid en is de andere helft (die eerst cliënt was) counsellor. Begin weer helemaal opnieuw en werk met een andere partner. E13-2 (45) - Werf je cliënt. E14-2 (45) - Eerste gesprek. E15-2 (45) - Tweede gesprek. E16-2 (45) - Derde en laatste gesprek.

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 40

6 .Voor iedere oefening geven steeds 2 andere studenten een demonstratie en bespreken we hoe het ging in de hele groep. Schud even de vorige rol van je af. (20) Wissel 1 keer van rol. Als counsellor help je je cliënt zo goed mogelijk op weg via een intakegesprek en drie counsellingssessies. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 2 Mensen (CC).PraktijkBoek V3. (15) • Groepsevaluatie: Wat vertel je wel en wat vertel je niet? Wat is het doel van het eerste gesprek? • Stel samen een lijst op van punten die je in het gesprek aankaart. (20) Wissel 1 keer van rol. • De cliënt geeft het tempo aan.Nieuwe (potentiële) cliënt. die niets van counselling weet. Je blijft bij de cliënt. Je blijft bij de cliënt.Eerste gesprek (of fase 1 van Egan). (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het gesprek? Wat ging goed? Wat zou je anders doen? (15) • • • Oefen in tweetallen (CC) en ontvang je nieuwe cliënt. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het gesprek? Hoe kun je goed afronden? Wat ging goed? Wat zou je anders doen? (15) • • • Oefen in tweetallen (CC) en ga verder waar je gebleven bent en rond het laatste gesprek af.nl . • Je hebt je cliënt al uitgelegd wat counselling is en hoe je werkt. • Een counsellor en een cliënt zitten voor de hele groep. • Je gaat verder met de vertrouwensband opbouwen en begint te counsellen. Als counsellor volg je hem of haar. • Een counsellor en een cliënt zitten voor de hele groep. Let als counsellor op de tijd! E13-3 (90) . (15) Wissel 1 keer van rol. uit wat counselling is. Wissel steeds van rol. je werkwijze en beantwoord je de vragen. • Kom tot een counsellingsovereenkomst voor één of meerdere sessies. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het gesprek? Wat ging goed? Wat zou je anders doen? (15) • • • Oefen in tweetallen (CC) en ga verder waar je gebleven bent. (30) • • • Oefen in tweetallen (CC) en ontvang je nieuwe cliënt. Het is nu het tweede gesprek. • Wel geef je informatie over counselling. • De cliënt geeft het tempo aan. Groepsevaluatie: Hoe ging het? Welke knelpunten kom je tegen? (20) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • De cliënt geeft het tempo aan. • Je gaat nog niet counsellen. komt voor de eerste keer. Groepsevaluatie: Hoe ging het? Welke knelpunten kom je tegen? (20) E15-3 (90) . Groepsevaluatie: Hoe ging het? Welke knelpunten kom je tegen? (15) E14-3 (90) . of iets waar je soms mee zit of niet zo goed in bent en gebruik dat gedurende les 13 t/m 16. Als counsellor volg je hem of haar. • Als counsellor leg je aan je nieuwe (potentiële) cliënt. Het is nu het derde gesprek.www. Groepsevaluatie: Hoe ging het? Welke knelpunten kom je tegen? (20) E16-3 (90) .counselling. Als cliënt neem je een emotioneel probleem. • Een counsellor en een cliënt zitten voor de hele groep. (20) Wissel 1 keer van rol.Derde en laatste gesprek (of fase 3 van Egan). Je blijft bij de cliënt.Tweede gesprek (of fase 2 van Egan). • Een counsellor en een cliënt zitten voor de hele groep. • Leg uit hoe je te werk gaat en creëer een vertrouwensband. Doe na iedere sessie alsof het een week later is. Als counsellor volg je hem of haar.41 .

Biologische Benadering . Kindertijd. • Wat doet Stress. • Groepsevaluatie: Hoe ging het geven van informatie? (15) 17b (45) . je geeft alleen informatie en beantwoordt de vragen van je cliënt. Seksuele Theorieën. folders of internet. (10) • Wissel 2 keer van rol. • Mogelijke ingangen kunnen zijn: Hypnose. • Groepsevaluatie: o Hoe voelde het voor de cliënt. • Groepsevaluatie: Hoe ging het geven van informatie? Hoe duidelijk is die benadering? (15) 18 (90) . Weerstanden. Symbolen.nl .www. • De groep stelt vragen en geeft feedback. • Help je cliënt zoals hij gedaan zou hebben in zijn tijd. (30) • Wissel van rol.Drugs . (10) • Wissel 2 keer van rol. Eros en Thanatos.3 Mensen (CCO).42 . Je counselt niet. • Help je cliënt zoals hij gedaan zou hebben in zijn tijd. Gebruik je fantasie en overdrijf iets. • Groepsevaluatie: o Hoe voelde het voor de cliënt? o Hoe voelde het om Sigmund Freud te zijn? o Wat zijn de voor.Psychodynamische Benadering . Dromen.Humanistische Benadering . Alcohol of de Overgang met je lichaam? • Wat is psychologisch? Wat is biologisch? • Leg aan je cliënt de biologische kant uit van het gekozen topic.3 Mensen (CCO). • Zoek eventueel informatie op via gespecialiseerde literatuur of internet.PraktijkBoek V3.counselling.Praktijkdag 5 17a (45) .Super-Ego.Ego . Versprekingen.5 Mensen. Grapjes. • Kruip geheel in de huid van Freud en verken het onbewuste van je cliënt. (30) • Wissel van rol.Cognitieve Benadering .en nadelen van zijn methode zoals die toen gebruikt werd? o Hoe is de psychodynamische benadering veranderd? (30) 20 (90) . Id . Complexen.6 . Drugs. Vrije Associatie. Je counselt niet. • Zoek eventueel informatie op via gespecialiseerde literatuur. Verdedigingsmechanismen. • Kruip geheel in de huid van Carl Rogers. • Maak een stresstest. je geeft alleen informatie en beantwoordt de vragen van je cliënt. • Bestudeer hoe je iemand met een fobie of angst via de behavioristische benadering kunt genezen.en nadelen van zijn methode zoals die toen gebruikt werd? o Hoe is de Rogers manier van counsellen aangepast aan deze tijd? (30) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Leg aan een cliënt met een fobie of angst uit hoe je vanuit de behavioristische benadering werkt. (45) • Geef een korte presentatie / demonstratie van de test voor de hele groep. (45) 19 (90) . Overdracht. o Hoe voelde het om Carl Rogers te zijn? o Wat zijn de voor.2 Mensen (CC). • Kies vooraf één topic om je thuis in te verdiepen (Stress . • Ga uit het zicht van je cliënt zitten en indien mogelijk laat de cliënt ontspannen liggen.2 Mensen (CC).Overgang).Behavioristische Benadering .Alcohol .

Complexen. Hoe was het voor de cliënt? Hoe ging het Rogeriaans Counsellen? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Ego .Groep. Behavioristische. • Freud helpt de cliënt met zijn of haar problemen. Id . Mogelijke ingangen kunnen zijn: Hypnose. • Iemand uit de groep speelt voor Sigmund Freud en geeft een korte lezing over zijn theorieën.Extra Oefeningen E17-1 (90) . • Mogelijke ingangen kun je vinden in de syllabus.Psychodynamische Benadering . • Brainstorm over de verschillen en overeenkomsten tussen de cognitieve en de humanistische benadering. Verdedigingsmechanismen.Groep. Dromen. • 2 tot 5 counsellors komen zo aan de beurt. Kindertijd.Groep. Dromen. • Mogelijke ingangen kunnen zijn: Hypnose.Humanistische Benadering .6 . (15) • De derde Rogers beantwoordt de vragen van het publiek.Dag 5 . • Iemand uit de groep speelt voor Carl Rogers en geeft een korte lezing over zijn theorieën. Symbolen. (15) • Een nieuwe Freud geeft een demonstratie met een vrijwilliger uit het publiek. • Hij gaat hiermee door totdat hij vastloopt en dan is een volgende Freud aan de beurt. (45) • De definities van de groepjes worden in de grote groep met elkaar vergeleken. (15) E20-2 (45) . Seksuele Theorieën. Hoe was het voor de cliënt? Hoe ging de psychoanalyse? (15) E20-1 (45) .counselling. • Voor de groep zit iemand die voor Freud speelt en iemand die zijn cliënt is.www. op internet of diverse boeken.Humanistische Benadering .Super-Ego.Groep. • Voor een groep Rogeriaanse Counsellors zit een cliënt.) • Kom tot een heldere definitie van iedere stroming. (15) E19-2 (45) . • Die counselt totdat de cliënt een nieuwe counsellor aanwijst die verder gaat.Super-Ego. Verdedigingsmechanismen. • De cliënt wil op een geheel Rogeriaanse manier worden geholpen en kiest een counsellor.Ego . Psychodynamische en de Humanistische.Psychodynamische Benadering .Verschillende Benaderingen van de psyche van de mens . Symbolen.43 . Eros en Thanatos. Seksuele Theorieën.Cognitieve Benadering . (30) • Evalueer met elkaar. • (Biologische. Vrije associatie. Versprekingen. (15) • Een nieuwe Rogers geeft een demonstratie met een vrijwilliger uit het publiek. (45) E18-1 (90) .5 Mensen. Overdracht. • Onderzoek gezamenlijk de overeenkomsten en verschillen tussen de benaderingen. Grapjes. Overdracht. Complexen. Eros en Thanatos.PraktijkBoek V3. Versprekingen. Cognitieve. Vrije associatie.nl . (30) • Evalueer met elkaar. Weerstanden. Weerstanden. Grapjes. Kindertijd. (90) E19-1 (45) .Groep. (15) • De derde Freud beantwoordt de vragen van het publiek. Id .

maar geleidelijk aan begon de partner zich steeds vreemder te gedragen. • Je werkt als mediator bij een buurtbemiddelingsbureau en je krijgt 2 buren toegewezen die elkaar willen aanvliegen. (25) • Wissel 2 keer van rol en kies daarbij steeds een andere rol voor de cliënt. maar scheiden van een zieke partner die je eeuwig trouw zou zijn. • Je werkt als schoolcounsellor. medestudent. • Groepsevaluatie: Na afloop vertelt ieder in de groep wat hij of zij de komende tijd gaat doen. maar hij gaat samen met jou op verkenning naar zaken die jou helpen. afkomst en gedrag. Vervolgens onderzoek je wat een gemeenschappelijk doel kan zijn en hoe ze daar kunnen komen.3 Mensen (CCO).3 Mensen (CCO).o. • Je legt uit wat je wel en niet voor ze kan betekenen (wat je rol is).6 . de verzorging van de partner en het omgaan met die psychische problematiek zuigt energie. Je stelt duidelijke grenzen aan hun gedrag t. hoofd van de school. Het huwelijk stond al op springen. Stel voor jezelf een top 10 samen. een ouder of iemand die hem of haar pestte. • Groepsevaluatie: Hoe ging het? Hoe neutraal kun je als counsellor blijven? (30) 24 (90) . Je hebt 25 minuten om die persoon te counsellen. Niet zijn ideeën zijn van belang. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het? Wat is mediation? Wat is het verschil met counselling? (15) 23 (90) . (20) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Naar aanleiding van deze schokkende gebeurtenis komt iemand geheel overstuur je praktijkruimte binnenstormen. • Eerst spreek je de buren apart! Daarna spreek je ze tegelijkertijd. is niet ethisch. (10) • Als cliënt kom je hiermee bij je counsellor en vraag je hulp bij het maken van een actieplan. dwars zitten.Stress . Daarna ga je inventariseren wat de mogelijke problemen kunnen zijn.44 .3 Mensen (CCO).Sociaal gedrag . elkaars cultuur. Een leerling of student heeft gisteravond zelfmoord gepleegd.www.PraktijkBoek V3.Ontwikkeling van het individu .3 Mensen (CCC). • Maak een lijst van de zaken die je de laatste tijd irriteren. Je cliënt denkt wel eens aan zelfmoord om uit die uitzichtloze situatie te ontsnappen. ergeren. de kans op genezing is nihil. Je cliënt is een (ex-)vriend(in). leerkracht.Psychische en psychiatrische problemen .nl . (60) • Evalueer met elkaar. De eerste jaren van hun huwelijk waren redelijk goed. • Groepsevaluatie: Hoe zijn je gevoelens als counsellor? Wat kun je in een korte tijd doen? (15) 22 (90) . Ze hebben al maanden problemen met elkaar. Als laatste redmiddel zijn ze naar jou gestuurd. vervelend zijn of ongewenste stress opleveren. Bovendien wordt de partner agressief als de cliënt over scheiden begint.Praktijkdag 6 21 (90) . De liefde is al lang weg. Nu is de emmer flink aan het overlopen. (20) • Wissel 2 keer van rol. (20) • Wissel 2 keer van rol.counselling. die anders moeten. • De counsellor helpt je ontdekken wat je kunt doen. Op aanraden van de huisarts loopt de partner bij een psychiater en moet medicijnen innemen om nog een beetje te kunnen functioneren (TV kijken). jou en elkaar in je kantoor. • Je counselt een cliënt die getrouwd is met iemand die een zware psychische stoornis heeft.v.

Groep.Ontwikkeling van het individu . dan kun je een stapje verder.www. • Counsel een cliënt met een sociaal probleem (zie bij de cases blz. (10) • CCO-evaluatie: De observeerder geeft feedback aan de counsellor. • Hoe bereikt de cliënt zijn of haar doel? (20) • Wissel 2 keer van rol. • Bespreek de problemen en het doel vooraf met elkaar. • Je counselt een leerling. • Je werkt als schoolcounsellor (zie bij de cases: blz. (60) • Groepsdiscussie: Hoe kun je psychische stoornissen herkennen? Hoe ga je daar als counsellor mee om? Wat kun je wel doen? Wat kun je niet doen? Wat zegt de Ethische Code? (30) E24-1 (90) . • De problemen zijn bekend. • Ga hiermee door totdat je bij het heden bent beland. • Begin je levensloop vanaf je geboorte te vertellen. • Als de stoornis geraden is. is een volgende cliënt en counsellor aan de beurt. • Blader eventueel de DSM-IV door. • Groepsevaluatie: Kan de cliënt met zijn of haar actieplan daadwerkelijk aan de slag? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Ga naast elkaar staan aan het beginpunt van een (denkbeeldige) rechte lijn. E21-2 (45) . maar laat wel symptomen zien. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Die lijn stelt je levensloop voor vanaf je geboorte tot het heden. je mag zelf kiezen welke.Stress . (15) • Wissel 1 keer van rol. Het is ook bekend wat het doel is van die cliënt.PraktijkBoek V3. • Heb je een aantal jaren verteld.) • De ander luistert en helpt je bij het vertellen ervan.) • De groepsleden proberen een diagnose te stellen en de stoornis te raden. (20) • CCO-evaluatie: Hoe was het voor de cliënt? Voelde die zich begrepen? (5) • Wissel 2 keer van rol. (Eventueel van de periode ervoor.Dag 6 . • Groepsevaluatie: Wat is de rode draad die je hebt kunnen ontdekken in je leven? (15) E22-1 (90) .3 Mensen (CCO).2 Mensen (CC). • Ieder verdiept zich vooraf in minimaal 1 psychische stoornis. docent of één van de ouders. • (De cliënt zegt het niet. • Een cliënt heeft zeer veel stress tot eventueel een burn-out. • Werk in een groepje van 3.45 .nl . student.3 Mensen (CCO).Sociaal gedrag .6 . • De cliënt heeft een psychische stoornis. ☺ ) • De cliënt en de counsellor zitten voor de hele groep. (5) • Help de cliënt een uitgewerkt actieplan opstellen.3 Mensen (CCO). (Leef je goed in. • De counsellor stelt vragen /counselt om te achterhalen welke stoornis de cliënt heeft.counselling.Psychische en psychiatrische problemen . zodat hij zijn doel behaalt.Extra Oefeningen E21-1 (45) . 67). leraar. maar ook weer niet te goed. onderwijzer.Ontwikkeling van het individu . • Groepsevaluatie: Wat ging goed? Wat was moeilijk? Hoe zou je dat kunnen aanpakken? (15) E23-1 (90) . Je bepaalt zelf het tempo. 66).

• Je krijgt een cliënt met een andere culturele of religieuze achtergrond dan jezelf.46 . • De counsellor legt uit wat hij of zij al dan niet kan betekenen.. Het gaat er ook om wie je bent.. • De rollen zijn: een homoseksueel echtpaar (m/m of v/v) en een counsellor.. De manager motiveert zijn of haar keuze.3 Mensen (CCO). Zorg ervoor dat je de order krijgt. de bewoners en hun familie.nl .1 tot 5 Mensen... Ook al dat geklets in de media en de geschapen stereotypen doen je cliënt geen goed.counselling. Hij of zij voelt zich niet geaccepteerd en mogelijk zelfs gediscrimineerd.Werken met systemen: Familie / Bedrijf . (10) • Na de presentaties besluit de manager wie de winnaar is. In veel landen is een counsellor ook een “community worker”. (5) • Evalueer met elkaar. Je cliënt heeft het idee dat die problemen voortkomen uit een andere cultuur of religie. Je cliënt ervaart problemen met zijn omgeving. 28 (90) . (25) • Wissel 2 keer van rol. Die intergratie in een gemeenschap zorgt ook voor cliënten. Er is counselling en coaching nodig voor het personeel.Multiculturele Benadering . (4) • Ga samen intensief brainstormen hoe je de marketing ervan het beste kunt doen. (5) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (10) 25b (45) . maar wat we zelf gaan doen. Je stelt jezelf voor. iemand die zich voor een bepaalde gemeenschap (groot of klein) inzet. flitsende presentatie voor de hele groep.. 1000 ouderen.. Je cliënt probeert eerst uit te vinden of je hem of haar wel kunt helpen. • Ga intensief met elkaar brainstormen over het volgende vraagstuk: o Wat zijn de mogelijkheden om mensen met verschillende religies / culturen / gebruiken vreedzaam en in harmonie met elkaar te laten samenleven? In Nederland? Wereldwijd? o Welke praktische zaken kunnen we daadwerkelijk zelf doen om dat te bewerkstelligen? o Het gaat er niet om wat anderen kunnen doen. • Kom snel tot overeenstemming wat voor soort counsellings..Merknamen en Marketing . wat je visie is en wat je voor anderen (de gemeenschap) doet. (30) • Stel samen een actieplan op om zoveel mogelijk cliënten te krijgen. • Je geeft een korte presentatie over wat je voor de zorginstelling kunt betekenen. presenteert een globaal plan van aanpak en brengt een offerte uit. • Groepsevaluatie: Hoe ga je om met cliënten vanuit een (hele) andere cultuur? Wat zijn de voorof nadelen van een counsellor van dezelfde cultuur? (15) 27 (90) .3 Mensen (CCC). Degene met het meest aantrekkelijke aanbod krijgt de order voor een jaar.Praktijkdag 7 25a (45) .Multiculturele Benadering . (20) • Geef een korte. • Na de introductie en (zakelijke) afspraken begint hij of zij te counsellen (eerste gesprek). • Onderzoek of het mogelijk is om een vertrouwensband met elkaar op te bouwen. Omdat je een andere culturele of religieuze achtergrond hebt. (30) • Iedere groep presenteert zijn plan voor de hele groep. buren.4 Mensen. (35) • CCC-evaluatie: Hoe was het om mensen in een familiesysteem te counsellen? Hoe beviel de cliëntrol? (10) 26 (90) . (30) • De reden van deze oefening is dat je als counsellor meer kunt zijn dan een 9 tot 5 counsellor..PraktijkBoek V3. • De groep stelt vragen en geeft korte feedback..of coachingsbedrijf je start.5 Mensen..6 .www. werk of familie. twijfelt hij of zij hier sterk aan. • De relatie loopt “niet helemaal lekker”. (30) • Na intensief brainstormen maak je van al die ideeën een Top10 Actieplan (SMART). Er werken 120 mensen op diverse afdelingen en er wonen ca. • De rollen zijn: 3 counsellors / coaches en 1 manager van een grote zorginstelling.Werken met systemen: Familie / Bedrijf .

De ander voelt zich alleen al door die gedachten in zijn of haar eer aangetast. flitsende presentatie voor de hele groep.PraktijkBoek V3.Multiculturele Benadering .www. • Omschrijf wat je biedt in 10 korte pakkende zinnen (reclame). De kinderen in de klas zijn heel divers en onhandelbaar voor je cliënt. apart. • Onderzoek hun probleem en kom tot een counselovereenkomst. Ze maken nu vaak ruzie om niks... • De rollen zijn: een homoseksueel echtpaar (m/m of v/v) en een counsellor. (25) • Wissel 2 keer van rol. een Domeinnaam voor je site en schets een Logo. • Je hebt een echtpaar als cliënt. De ene partner vraag zich af of het niet beter is om te scheiden. Je cliënt heeft het idee dat die problemen voorkomen uit het soort kinderen dat ze heeft. • Groepsevaluatie: Wat waren de hoofdproblemen? Hoe kun je de cliënt verder helpen? (15) E27-1 (90) . Een collega op een andere school heeft brave leerlingen en ze komt uitgerust thuis. voor die klas staan ook niet. • Overtuig de directeuren van de diensten die je aan het bedrijf kunt leveren. Hoeveel sessies spreek je af? Wat wordt het doel van de komende sessies? (25) • Wissel 2 keer van rol.Werken met systemen: Familie / Bedrijf .6 . • Één van de twee is: doof (oordopjes). (35) • CCC-evaluatie: Hoe goed hield de counsellor rekening met de persoon die een handicap had? Hoe ging het counsellen binnen een familiesysteem? Hoe was het om een homoseksuele rol te spelen? (10) E26-1(90) .1 tot 5 Mensen.nl . Ze krijgen volgens haar thuis geen goede opvoeding en een deel is psychisch niet gezond.Extra Oefeningen E25-1 (45) .of coachingsdienst (specialisatie) je op de markt gaat zetten. • Wat kosten je diensten? (30) • Geef een korte. Hoe wil je hen de komende tijd gaan helpen? Overleg dat met hen. • Groepsevaluatie: Hoe goed gaat het? Wat kunnen we verbeteren aan onze vaardigheden? (15) E28-1 (90) . • De relatie loopt “niet helemaal lekker”. • Na de introductie en (zakelijke) afspraken begint hij of zij te counsellen (eerste gesprek). • De rollen zijn: een counsellor of coach en twee directeuren van een bedrijf.. blind (blinddoek). • Hoe kun je je cliënt helpen in deze voor haar uitzichtloze situatie. Banen liggen niet voor het opscheppen. Één familie was altijd al tegen hun huwelijk..3 Mensen (CCC). De man heeft een totaal andere culturele of religieuze achtergrond dan de vrouw. • Bedenk wat voor counsellings. de andere schoonmoeder vond het prima... vaak begrijpen ze elkaar niet.Multiculturele Benadering . • CCC-evaluatie: Hoe overtuigend kwam je over? Wat kan beter? Waar dien je op te letten? (9) E25-2 (45) . • Bedenk een Bedrijfsnaam.3 Mensen (CCO). (12) • Wissel 2 keer van rol.Dag 7 .3 Mensen (CCO). of een combinatie ervan. Het was heel anders dan hij of zij zich had voorgesteld tijdens de opleiding.. (5) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ..Werken met systemen: Familie / Bedrijf . ziek blijven kan niet.3 Mensen (CCC). kan niet praten (tape) of is tot nek toe verlamd.. • Je cliënt is een leerkracht op een basisschool en zit overspannen thuis.Merknamen en Marketing .47 ... • De groep geeft feedback en draagt mogelijk verbeterpunten aan. • De counsellor legt uit wat hij of zij al dan niet kan betekenen.counselling. Wil je ze steeds beide tegelijk zien.

die staat altijd op de eerste plaats.en nadelen intervisie t.counselling. Ethiek. • Pas na afloop van alle rollenspelen mag je de opdrachten aan elkaar laten zien. en de ethische codes. • De counsellor krijgt een geheime opdracht (zie blz. Waarden. 67 en 93 e. • Groepsevaluatie: Aan welke zaken dien je te denken bij ethische dilemma’s? (15) 31b (45) . De cliënt belt met zijn of haar mobieltje naar de counsellor. Deze zijn (nu) nauwelijks op te lossen.Groep. • Groepsevaluatie: Hoe voelde het voor de cliënt? Hoe was het voor de counsellor? (15) 29b (45) . • Groepsevaluatie: Hoe voelde het voor de counsellor? Hoe was het voor de cliënt? (15) 30a (45) .Praktijkdag 8 29a (45) . Waarden. Ethiek. (10) • Denk aan het belang van je cliënt. rug aan rug of gebruik het liefst echte mobieltjes.o. Het is de eerste bijeenkomst. • Vorm diverse zelfhulpgroepen van 3 tot 6 mensen en een groepscounsellor.PraktijkBoek V3.nl .48 . • Probeer jezelf hier op de meest ethische manier uit te redden. (30) • Groepsevaluatie: Waar dien je op te letten bij het begeleiden van groepen? (15) 31a (45) .v. de nieuwe gaat verder met hetzelfde proces. • Wissel 2 keer van rol. 67 en 91 e. (45) 1. (10) • Wissel 2 keer van rol met een nieuwe geheime opdracht. • De groep komt al een aantal maanden wekelijks bij elkaar. kunnen leren beter met hun problemen om te gaan. Normen. • Je krijgt als counsellor / cliënt een netelige case voorgeschoteld (zie bij de cases blz.De Macht van de Counsellor / Cliënt . Hoe ver gaat je geheimhouding? Wanneer zou je die breken? Hoe zou je handelen? 2.Moraal.) en gaat counsellen. • Groepsdiscussie over Moraal. • Pas na afloop van alle rollenspelen mag je de opdrachten aan elkaar laten zien. Normen.v. supervisie? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Wat zou je doen als je cliënt hele andere Normen en Waarden heeft dan jij? Een ander Geloof? .) (60) • Groepsevaluatie: Hoe gaat het leiden van een groep? Waar dien je allemaal op te letten? (15) • Discussie: Voor. Ethiek.Kindermishandeling? 3. • Groepsevaluatie: Welke verschillen ervoer je met face-to-face counselling? Hoe ervoer je de tijdsdruk? Waar dien je alert op te zijn bij (telefonische) crisisinterventie? (15) 30b (45) .Counsellen in diverse settings . • Na een korte voorstelronde leg je de regels uit en geeft je aan welke intervisiemethode je hanteert. • In de groep zitten mensen met ongeveer hetzelfde probleem (zie bij de cases blz.4 tot 6 Mensen.3 Mensen (CCO). • De nadruk ligt op het bespreken van de problemen. maar leidt het groepsproces. • De cliënt krijgt een geheime opdracht (zie blz.) en laat zich counsellen. • Via die methode ga je met de groep intervisie bedrijven. Mogelijke andere punten aangedragen door de groep. Ethische Codes . (10) • Wissel 2 keer van rol met een nieuwe geheime opdracht. 32 (90) .Training / Supervisie / Intervisie .3 Mensen (CCO). • Als counsellor heb je 10 belminuten om hem of haar te helpen.Moraal.4 tot 7 Mensen.Drugsgebruik? . De mensen die er aan toe zijn.www.Geweld? . • Wissel 2 keer van rol. 67).3 Mensen (CCO).v.6 . • Je bent de leider van een startende intervisiegroep van counsellors. Ethische Code. Ethische Codes . (Wissel een paar keer van rol. Normen. Je doet niet inhoudelijk mee. 68).De Macht van de Counsellor / Cliënt .Zelfmoord? .3 Mensen (CCO).Counsellen in diverse settings . Waarden. (10) • Zorg dat je elkaar niet kunt zien door: scherm.Abortus? . • Een Nederlandse zakenman of -vrouw zit in een crisissituatie in Azië.

Counsellen in diverse settings . • Je hebt een goedlopende counsellings.Groep. De benen van je cliënt zitten klem en zijn gevoelloos. (15) • Groepsevaluatie: Hoe counsel je onder zeer zware omstandigheden? Wat doe je wel / niet? (15) E31-1 (45) .Moraal. maar leidt het groepsproces.5 Mensen. Waarden. (50% is slachtoffer en 50% is counsellor.5 tot 7 Mensen. Ethische Code. Ethiek.6 . • Je bent counsellor en komt bij je supervisor om te bespreken hoe het gesprek deze morgen ging. • Welke zaken zou je graag anders zien in de ethische code? • Is de ethische code door de eeuwen heen altijd gelijk? Zal die altijd zo blijven? • Welke aspecten zouden kunnen veranderen als de samenleving anders wordt? • Is er een objectieve ethiek. • Ontvang hier feedback op.49 . • Verzin een tekst voor je telefoonbeantwoorder. (30) E31-2 (45) . • Jullie taak is om je cliënten geestelijke bijstand te geven. Het is wachten op een kraan die de wagon kan takelen en op speciale tangen om het staal open te knippen.Dag 8 . Je doet niet inhoudelijk mee. (20) • Wissel 2 keer van rol. • Stel een eenvoudige ethische code op. Het is een grote chaos.Groep en (CC). je vraagt je af of je het goed hebt gedaan en je zoekt hulp bij je supervisor.nl . maar zitten er nog wel aan. (40) E30-2 (45) .o.counselling. Normen. Normen. Ethische Codes .PraktijkBoek V3. Het is de eerste bijeenkomst.Extra Oefeningen E30-1 (45) . Er is je gevraagd om samen met andere counsellors uit je klas te gaan counsellen. Overal liggen mensen ergens onder of zitten ergens tussen. zonder te spieken in de bestaande ethische code. of gelden de maatschappelijke normen en waarden? • Hoe zit het in landen met geheel andere normen en waarden dan de onze? (45) E32-1 (90) .Training / Supervisie / Intervisie .en nadelen intervisie t. • Via die methode ga je met de groep intervisie bedrijven. Waarden. • Jullie counsellen de mensen die nog klem zitten. (15) • Lees ze aan de hele groep voor en vergelijk de codes van de groepen onderling.www. Medisch gezien kan je cliënt het waarschijnlijk nog wel even uithouden.Counsellen in diverse settings .of coachingspraktijk. • Je bent de leider van een startende intervisiegroep van counsellors. supervisie? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Discussie over Moraal. totdat ze los gemaakt worden.Groep.Training / Supervisie / Intervisie . (5) • Lees die tekst aan de hele groep voor. De nieuwe counsellors vangen ongeruste familieleden op. Ethische Codes . Waarden. Hoe verging het ons? • Groepsevaluatie: Hoe gaat het leiden van een groep? Waar dien je allemaal op te letten? (15) • Discussie: Voor. Normen. Ethiek.v. (15) • Wissel daarna van rol. • Groepsevaluatie: Hoe werkt een supervisor? Wat heb je er aan als counsellor? (30) E32-2 (90) . • Na een korte voorstelronde leg je de regels uit en geef je aan welke intervisiemethode je hanteert.Moraal. • Maak er eentje van 10 hoofdregels op volgorde van belangrijkheid. (60) • Het thema van deze bijeenkomst is de treinramp van vanmorgen. Er zijn vele dodelijke slachtoffers en nog meer gewonden.) • Er is een treinramp gebeurt.3 Mensen (CSO). Maak een realistische opstelling. • Werk met de hele groep door elkaar. Je bent nogal ontdaan van de treinramp. Ethiek.

Praktijkdag 9 33 (90) . Per vorm noteert hij of zij wat goed ging en hoe het beter kan. • Vervolg de gesprekken met je cliënt. Je coacht om samen te ontdekken wat er nog meer speelt of onder de oppervlakte zou kunnen liggen.3 Mensen (CCO). die je nu al redelijk zult kennen. 1.counselling.3 Mensen (CCO).6 vormen van coaching . (15) • De observeerder let hierop. 1. Hoe goed maakt de coach het coachingskader duidelijk? • CCO-evaluatie. Dezelfde groep dus. (10) • Wissel 2 keer van rol.Ontdek jezelf als coach . • Groepsevaluatie: Hoe goed ging het personaliseren van het project? Wat was lastig? (15) Zie volgend blad voor de laatste oefening van deze dag. Hoe goed bevordert de coach de persoonlijke ontwikkeling? 5. • Groepsevaluatie: Hoe goed gebruiken we de 6 vormen van coachen? (15) 35 (90) . Hoe goed biedt de coach een ondersteunende aanwezigheid? 2. Hoe mensvriendelijk is de coach? 4. Hoe goed stelt de coach veralgemeniserende vragen? 4. Hoe goed speelt de coach in op ervaringen? 5. Hoe goed vraagt de coach om de geleverde feedback door derden aan de cliënt? 6. Hoe goed bevordert de coach zelfverantwoordelijkheid? 3. Wat is het persoonlijke aandeel van je cliënt aan die situatie? (15) • De observeerder noteert per item wat goed ging en hoe het beter kan: 1.nl . Je helpt je cliënt om tot zelfreflectie te komen. Speel dat het een week later is. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • De observeerder let hierop. • Je cliënt heeft een werk gerelateerd probleem. Hoe goed stelt de coach persoonsgerichte vragen? 3. Naast de gebruikelijke coachingsvaardigheden en -technieken. Daarnaast gebruik je nu ook de 6 vormen van coachen. Je gebruikt natuurlijk de benodigde coachingsvaardigheden en -technieken en de 5 unieke kenmerken van coachen. • Groepsevaluatie: Hoe goed passen we de unieke eigenschappen toe? (15) 34 (90) .PraktijkBoek V3.Ontdek jezelf als coach . Hoe goed schept de coach een ondersteunend relatieveld? • CCO-evaluatie. Hoe goed parafraseert de coach op een personaliserende manier? 5. Hoe goed brengt de coach op enthousiaste wijze andere mogelijkheden ter sprake? 8. Hoe goed helpt de coach om van de persoonlijke verandering een project te maken? 6.www.50 . Per kenmerk noteert hij of zij wat goed ging en hoe het beter kan. Hoe goed kiest de coach voor het welzijn van de persoon? 2.Personaliseren van het project .3 Mensen (CCO). Hoe goed helpt de coach bij het plaatsen van de veranderingen in het ideaalmodel? • CCO-evaluatie.5 unieke kenmerken van coaching . let je erop dat je de 5 unieke kenmerken van coaching gaat gebruiken. Hoe goed brengt de coach structuur aan en volgt hij of zij de vooruitgang? 3.Zoek het patroon . Hoe goed gebruikt de coach wat er tijdens de coaching gebeurt? 7. Hoe goed stroomlijnt de coach de persoon en het project? 4. (10) • Wissel 2 keer van rol. (10) • Wissel 2 keer van rol. Hoe goed stelt de coach vragen naar de innerlijke ervaringen van de persoon? 2. • Je cliënt heeft een aantal concrete problemen op zijn of haar werk of eventueel in zijn of haar gezin.6 .

Help de cliënt bij het in kaart brengen van zijn of haar Situatie.6 . (20) • CCO-evaluatie.nl . (Gebruik de piramide. Overtuigingen. Identiteit en Missie.www. Dezelfde groep dus.PraktijkBoek V3. Vaardigheden.Zoek het patroon .Vervolg van Dag 9 36 (90) . • Groepsevaluatie: Hoe ging het in kaart brengen van de verschillende onderdelen? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (5) • Wissel 2 keer van rol. Waarden. Speel dat het een week later is. Gedragingen. Rollen.51 .) Onderzoek waar er verandering mogelijk is.Het opsporen van overtuigingen en waarden .3 Mensen (CCO). • Vervolg de gesprekken met je cliënt.counselling.

PraktijkBoek V3.nl .www.Extra Oefeningen Zie voor extra Coach Oefeningen bij de opleiding Mensgericht Coachen.6 .counselling. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .52 . Je kunt zelf kiezen welke oefeningen het beste bij je aansluiten.Dag 9 .

Vraag naar evidenties en geloof in vooruitgang. De werkgever. 12.) 37 (90) . Ga in het tweede gesprek verder waar je gebleven bent. (5) • Wissel 2 keer van rol. 6. Ontwerp projecten en sluit af. begrijpelijk en leesbaar is. Houd rekening met het feit dat je slecht 2 gesprekken hebt en het tempo van de cliënt.Praktijkdag 10 Werk vandaag met mensen met wie je nog niet eerder hebt gewerkt. (In je studiegroep kun je meer tijd nemen om deze oefening uit te diepen. 38 (90) . Zorg dat je cliënt zo ver mogelijk komt in die 2 gesprekken en na een goede afronding zelfstandig verder kan. 9. Er is geld voor 2 gesprekken van 20 minuten.www. Koppel het werkdoel aan een bijkomend doel op het niveau van zelfsturing. Verifiëer en schep het coachingskader. • CCO-evaluatie: De observeerder geeft een samenvatting van wat er bij de cliënt naar boven is gekomen en feedback aan de coach. Exploreer het ontwikkelingsgebied. (10) • Wissel 2 keer van rol. Speel steeds dat het een week later is. • De observeerder doet vandaag 2 zaken: o Houdt bij hoe goed de coach het proces stuurt en de juiste (meest zinvolle) vragen stelt. Thematiseer het ontwikkelingsgebied. Zorg dat het helder. Formuleer het werkdoel. Als coach doorloop je de volgende stappen om je cliënt te helpen: 1. een uitkeringsinstantie of anders een familielid betaalt voor de gesprekken.Reflecteer over de wijze van aanpak . Dat verslag geeft de observeerder na afloop aan de cliënt mee. • CCO-evaluatie: De observeerder geeft een samenvatting van wat er bij de cliënt naar boven is gekomen en feedback aan de coach.counselling. Werk het thuis op de pc uit en mail het aan de cliënt en de coach. 8. Bepaal het soort proces.6 . Mag pittig zijn. 5.Eerste gesprek . De cliënt kiest zoals gewoonlijk een eigen case. 3. • Speel dat het een week later is.53 . o Schrijft een schematisch verslag van de gesprekken (Rapportage). zodat die er thuis mee verder kan. 4. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Bepaal het niveau van zelfsturing. Kijk hoe ver je komt.PraktijkBoek V3. 2.3 Mensen (CCO). Stem af op de wijze van zelfsturing en op de manier waarop de persoon gecoacht wil worden. Consolideer het resultaat van de coaching. duidelijk.Tweede gesprek . • Groepsevaluatie: Hoe ver zijn we gekomen? Mogelijke knelpunten in het proces? (15) Zie volgend blad voor de volgende oefeningen van deze dag.3 Mensen (CCO). Doe interventies. 7. 11. 13.Reflecteer over de wijze van aanpak .nl . 10. • De observeerder doet hetzelfde als in de vorige opdracht. Beluister de aanleiding. • Je hebt 20 minuten voor je eerste gesprek.

Wees zo eerlijk en zuiver mogelijk.. (15) 40b (15) . Dat kan best lastig zijn. pas op projecties. • De groep van 4 overlegt zonder de coach erbij welke rol ze gaan spelen.6 .. Zeg niets.... (32) • Vertel in de hele groep de leerpunten die je bij jezelf hebt ontdekt en hoe je daar de komende tijd aan gaat werken. gestuurde groep komt je kantoor binnensjokken. (20) • Vraag aan de andere deelnemers hoe ze jou waarnemen. Kort en bondig.Zelfsturend team ..Afsluiting eerste niveau: Wat hebben we geleerd..5 Mensen (CCCCC) • Je bent een groepscoach.54 .. (Maak het de coach niet te moeilijk. inclusief jezelf.. Gebruik intuïtie. Schrijf de sterke en minder sterke punten op die je bij iedereen op dit moment voelt. (8) • Help de anderen hun kwaliteiten te verbeteren door zuivere feedback. • Groepsevaluatie: Waar dien je op te letten bij het coachen van groepen? Hoe kun je beginnen om zelfsturing te leren? (20) 40a (75) . Vergelijk dat met je eigen waarneming. Je coacht mensen die op het laagste niveau van zelfsturing zitten.. (3) • De gedemotiveerde. • Vraag om feedback en hoe je het beste kunt werken aan je minder sterke punten. toch is het nodig om het te kunnen.Vervolg van Dag 10 39 (90) . met wat addertjes onder het gras. maar wel pittig.. gevoel en zien. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .nl ..www.PraktijkBoek V3. Kijk elkaar om de beurt aan.Persoonlijke Transformatie ..Detecteer het niveau van zelfsturing . (30) • CCCCC-evaluatie: Hoe ervoer de groep de coach? (5) • Wissel 1 keer van rol... aangezien je van je cliënten hetzelfde verwacht.counselling. • Zit in een kring en sta open voor elkaar..) • Je eerste taak is .. zodat je ze kunt transformeren naar sterke punten. de emoties en hoe iemand overkomt. hoe gaan we verder.5 Mensen. Het gaat om zaken in de persoonlijkheid. het gedrag.

55 .Extra Oefeningen Zie voor extra Coach Oefeningen bij de opleiding Mensgericht Coachen.nl .PraktijkBoek V3.6 . Je kunt zelf kiezen welke oefeningen het beste bij je aansluiten. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .counselling.Dag 10 .www.

je dient alles op te maken aan de meest luxueuze counselpraktijk. Een manier om inzicht te krijgen in iemands financiële gedrag is om je cliënt alle uitgaven en inkomsten gedurende een maand te laten noteren.Drama Therapie. Controleer na afloop hoe ieder zich voelt. Als mensen erg ongezond leven. Een familiefeestje? Iedereen kan wel een situatie met meerder personen bedenken die hij of zij niet erg leuk vond en waar je mogelijk nog mee zit. Je kunt via stadsgidsen ideeën opdoen waar je verschillende soorten mensen kunt ontmoeten. Daarna kun je samen onderzoeken op welke zaken er bezuinigd kan worden.56 .Culturen en Religies.Bewustwording van wat je uitgeeft.ISBN: 90. dan mag dat ook.Bewustwording van wat je eet. Toch kan het zo zijn dat niet iedere groep zo divers is als we eigenlijk zouden willen. Je schrijft alles op wat er door je mond naar binnenkomt. A3 .9 A2 . Hierdoor krijg je samen met je cliënt inzicht in zijn of haar eetpatroon. maar probeert door vragen te ontdekken hoe de cliënt zichzelf ziet. schets de omgeving. terugspoelen. Heb je personeel in dienst.counselling. maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.John Bowker .www. dien jezelf gedurende een week zo’n dagboek bij te houden. Stel je hebt een budget van 1 miljoen Euro. Daarna kun je je laten counsellen om te kijken welke uitgaven echt nodig zijn. Noteer ieder Eurocentje en alles wat je daar voor terug krijgt. Daarnaast zet je de hoeveelheid en het tijdstip. Kies een situatie die je met een groep na kunt spelen. medicijnen. Je bent wat je eet. Nadat je het overzicht hebt gemaakt kun je samen met je counsellor bedenken wat je anders zou willen. de acties en het plot veranderen.Algemene Extra Oefeningen A1 . Om je in te leven kan het helpen dat jezelf op die manier je financiële dagboek bijhoudt. Dat kan door erover te lezen. Sommige mensen hebben financiële problemen.Counselling en Creatieve Therapie.0056. maar ook door die mensen te ontmoeten en tijd vrij te maken om over hun en jouw achtergrond te praten. Ze geven meer uit dan ze ontvangen. A6 . kan het helpen als je ze een dagboek laat bijhouden van wat ze per dag eten en drinken. Soms komt dat doordat ze niet goed met geld kunnen omgaan. Bijvoorbeeld een situatie op je werk die je dwars zit. Gebruik je fantasie. We streven naar zo divers mogelijke groepen. Dus ook de alcoholische consumpties. Kies het juiste aantal personen en vertel ieder zijn of haar rol. Of een situatie in je gezin of familie. “Wat is voor jou de betekenis van die kleur?” “Wat vertelt die vorm jou?” “Welke eigenschappen van dit dier heb je ook?” “Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze hond?” Een tekening kan op die manier een opening vormen tot exploratie van jezelf. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .6 .PraktijkBoek V3. Teken plattegronden. Jij speelt jezelf en levert het script. De counsellor dient natuurlijk niets in te vullen. Soms geef je je cliënten huiswerk op. Onderzoek hoe je je zou kunnen verdiepen in mensen van diverse culturen of religies. A5 . geef aan wat waar staat.435.nl . Vergelijk de uitkomsten met elkaar. Je kunt kijken hoe je reageerde en hoe je liever had willen reageren. Groepen die een afspiegeling vormen van de samenleving. sigaretten etc. De counsellor stelt vragen aan de hand van de tekening.Uitgeverij: Lannoo . Maak een tekening van een dier dat een weerspiegeling is van jezelf. Om te ervaren hoe dat is. A4 . Je kunt hierdoor leren om anders te reageren in bepaalde situaties. Spreek met iemand in je studiegroep af om dat samen te doen en daarna elkaar daarop te counsellen. het verhaal een andere wending geven. Als je wilt counsellen op een luxe jacht.Counsellingspraktijk. Motiveer na afloop de keuzes die je hebt gemaakt. Natuurlijk houd je ook rekening met de grote uitgaven die buiten die maand vallen. zoals de film stopzetten. dan kan dat. Een fraai boek is: Een wereld van religies . Met welk dier kun je je het beste vereenzelvigen? Als je klaar bent kun je elkaar hiermee counsellen.Kok .200 pagina’s . Geef een gedetailleerde beschrijving hoe die eruit gaat zien. vitaminepillen. De counsellor is de regisseur en kan diverse extra technieken gebruiken.

kleinkinderen. waar ze je kunnen vinden.) Iemand heeft bijvoorbeeld een kras gemaakt op de auto van de ander en die ontkent het. Stel je krijgt net te horen dat je nog maar 1 maand te leven hebt. In de rechter kolom omschrijf je mensen met wie je nu nog geen (vriendschaps)band hebt. A8 . Daarna geef je de klas de gelegenheid tot het stellen van vragen en rond het geheel af. Je kunt namen gebruiken. Ga gerust terug tot de kleuterschool of eerder. De twee menen allebei het gelijk aan hun kant te hebben en de ruzie escaleert behoorlijk.Schrijf je eigen grafrede. vrienden. A10 .A7 . Of iemand zag dat zijn of haar partner met een ander zoende. Houd die speech voor een groep mensen om te oefenen.www.b. Ze zitten op de grens van fysiek geweld.) In de middelste kolom zet je mensen met wie je nu een goede band hebt. A11 . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Zet jezelf in het midden van de middelste kolom. Wat hebben je vroegere vrienden je gebracht? Wat heb je hun gegeven? Hoe is die relatie beëindigd? Welke gevoelens koester je nu voor hun? Met wie zou je nu een band willen hebben? Hoe zou je dat kunnen bereiken? Hoe is je relatie met je huidige vrienden / goede bekenden? Met wie zou je geen relatie meer willen hebben? Waarom niet? Met wie zou je een diepere relatie willen? Wat verwacht je ervan? Hoe zou je kunnen werken aan de nieuwe toekomstige relaties? A12 . Schrijf een tekst die je kinderen. Maak je eigen definitie. maar als je die mensen nog niet hebt ontmoet. hoe ze een afspraak kunnen maken. Je legt uit wat counselling wel en niet is. kun je een omschrijving geven hoe die persoon zou zijn. Aan de linkerkant zet je alle vroegere vrienden en goede bekenden die je nu niet of nauwelijks ziet. wat je aan hem of haar zou hebben. kun je samen met je counsellor kijken of je al zo bent. maar wel zou willen hebben. je familieleden. Vergelijk die met de definities die anderen hebben gemaakt. Maak 3 horizontale kolommen. of kunt geven. Je vertelt hoe je werkt. Begin met jezelf en je gezin en ga dan terug in de tijd zover je kunt.6 .57 .nl . wat zou je in die maand gaan doen? Je counsellor heeft je al over de eerste schok heen geholpen en je gaat nu bij je counsellor langs om te onderzoeken hoe je die maand gaat invullen. Zelfstandig of samen met je counsellor kun je het schema gebruiken om verschillende zaken te onderzoeken. Nadat je die tekst hebt geschreven. (Je mag ook voor 1 jaar kiezen. Op een grote middelbare school ben je aangenomen als schoolcounsellor.Wat is Counselling? Onderzoek via internet welke definities de verschillende beroepsverenigingen aan counselling geven. collega’s of bekenden zouden kunnen voorlezen. De counsellor komt toevallig voorbij en wil voorkomen dat ze met elkaar op de vuist gaan.Drama. Of twee mensen willen tegelijk dezelfde parkeerplaats. Je stelt jezelf voor. Teken hierop je familiestamboom. Hoe wil je dat mensen over je denken als je bent overleden? Laten we ervanuit gaan dat je een bovengemiddelde leeftijd bereikt. Kijk ook bij de buitenlandse. tieren en zijn er heel emotioneel onder.Familierelaties.Straatruzie .Introductie Schoolcounselling.Vrienden en Goede Bekenden. Schrijf een presentatie uit die je voor de klas kunt houden.t.counselling. Welke elementen komen bij de meeste definities naar voren.PraktijkBoek V3. Hoe waren de gevoelens van de deelnemers? Wat ging er door de bemiddelaar heen? Wat was makkelijk? Wat was moeilijk? Wat zou je in het echt doen? A13 . Onderzoek samen met je counsellor de (onverwerkte) gevoelens die je hebt m. (Niet in het echt doen. (Mensen die je kent uit een vorig leven kun je daar ook bij zetten. hoe het staat met de geheimhouding etc. schelden. Neem een heel groot vel papier. De tekst geeft weer hoe je in de laatste 20 jaar van je leven was.) Twee mensen spelen een van te voren afgesproken conflict. Neem een heel groot vel papier. alleen als rollenspel.Nog maar 1 maand te leven. Je probeert ze met je stem tot bedaren te brengen.) A9 . (Spreek iets af zonder de counsellor erbij. Ze schreeuwen. Je begint met een opening. of welke zaken je mogelijk in je leven wilt veranderen.

v. bijvoorbeeld problemen op het werk. A15 . Vergelijk na afloop de uitkomsten met elkaar en motiveer je keuzes.58 . zoals stress..Eigenschappen van een voorbeeldige counsellor. In de derde kolom de mensen die je na het behalen van het tweede niveau zou counsellen en in de derde kolom de mensen die je na niveau 3 zou counsellen.Verdedigingsmechanismen.. Groepsdiscussie: Wat is overdracht? Wie van ons heeft wel eens overdracht meegemaakt als hij of zij iemand counselt. persoonlijke problemen.. verlieservaringen. Groepsdiscussie: Stel je kunt een perfecte counsellor ontwerpen. Groepsdiscussie: Welke houding is goed om te counsellen? Welke non-verbale communicatie kun je gebruiken om je cliënt zo goed mogelijk te helpen? Hoe bewust zijn we ons van onze non-verbale communicatie? A19 . In de tweede kolom mensen die je na je studie van het eerste jaar zou kunnen helpen. empathisch. maar ook aan storende factoren.Non-verbale communicatie en houding. mislukte relaties.www.Overdracht. Vergelijk de verschillen die je hebt gevonden met de uitkomsten van de andere studenten. A23 . Wat vertelt het je? Hoe gaan we daar mee om? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . In de eerste kolom zet je met welke problemen je nu mensen zou counsellen.A14 .Welke factoren beïnvloeden het counsellingsgesprek negatief? Groepsdiscussie: Welke factoren beïnvloeden het counsellingsgesprek negatief? Je kunt denken aan zaken waar de counsellor last van kan hebben.Wie help je d. In de vijfde kolom.6 .. Groepsdiscussie: Wat is tegenoverdracht? Wie heeft wel eens tegenoverdracht meegemaakt als hij of zij iemand counselt. Je kunt kijken naar de aard van het probleem.Wat is het verschil tussen counselling en andere vormen van hulpverlening? Kijk of je 5 grote verschillen kunt vinden. A18 . zaken uit het verleden. Wanneer projecteer je iets op andere mensen? A22 .counselling. Waar liggen de grenzen van jou en je cliënt? Hoe zit het met verschillende culturen? A20 . Welke (karakter)eigenschappen zou je hem of haar geven? Je kunt denken aan zaken zoals: eerlijkheid. counselling? Maak een lijst met 5 kolommen.Theoretische verschillen. Kun je kijken welke van die eigenschappen je al hebt en aan welke je nog wilt werken.nl . Kom tot een gezamenlijke lijst met verschillen. Je kunt ook kijken naar de emotionele diepgang van de problemen. Onderzoek samen met je counsellor welke verdedigingsmechanismen je gebruikt. A16 . zoals een telefoon die afgaat. betrouwbaar. Nadat die counsellor af is. Groepsdiscussie: Wanneer raak je een cliënt wel en niet aan. crisissituaties.Aanraken. Groepsdiscussie: Welke psychologische stromingen kennen we? Wat zijn de verschillen tussen die stromingen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van iedere stroming? Welke benadering zou je voor welk probleem gebruiken? A17 . verslavingen.m. mensen die je nooit zou counsellen. Onderzoek samen met je counsellor op welke momenten je aan projectie doet.PraktijkBoek V3.Tegenoverdracht. Hoe gaan we daar mee om? A24 .. Wat kun je doen om het goede in jezelf te versterken? A21 . Kom tot een grote brainstormlijst.Projectie.

Levensstadia.Existentialisme. • Wat zou het verband zijn tussen je droom en je dagelijks leven of het probleem dat je nu hebt? • Wat zijn de sleutelwoorden in je droom? • Wie zijn de sleutelpersonen? A26 . als derde.nl . wat ze in je droom doen. het jaar. • Omschrijf de tijd (tijd van de dag. Wat is vrijheid? Wat is vrijheid in counselling? Hoe helpt vrijheid een cliënt? Stel dat je alles open laat en iemand volledig vrij. Groepsdiscussie: Hoe ziet de piramide van Maslov eruit? Hoe staat het met onze behoeftebevrediging? Welke behoeftes zijn volledig bevredigd en welke nog niet helemaal of helemaal niet? Hoe beïnvloedt een niet bevredigde behoefte de stap naar een hogere behoefte? Ken je mensen die volledig zelfgeactualiseerd zijn? Welke uitzonderingen op zijn piramide kun je bedenken? Wat zou daarvoor een verklaring kunnen zijn? A32 . A30 . A28 . Help je cliënt bij de analyse van de droom. Groepsdiscussie: Onderzoek in de groep: wie uit wat voor gezin komt. Werk in een groep van 4 mensen en maak een definitie van Empathie en Sympathie. als tweede.Maslov.PraktijkBoek V3. Vergelijk in de grote groep de definities met elkaar.Dromen.counselling. Is iemand als eerste geboren.A25 .Empathie en Sympathie. Neem een foto mee van jezelf uit de tijd dat je nog een kind was. Hoe voelde je je toen? Wat wilde je worden? Waar hield je je mee bezig? Wat vond je van je ouders? Waarom koos je juist deze foto? etc.Gezinnen. Vraag aan je cliënt of hij recent een droom heeft gehad die hem nog goed bijstaat. Welke zaken kloppen? Welke zaken zijn anders? A29 .Vrijheid . Let daarbij op het aantal kinderen en welke positie iemand inneemt. • Welke elementen komen in je droom voor? • Begin met het meest in het oogspringende element en ga daarover vrij associëren.6 . Hoe heeft dat je leven beïnvloed? A27 . • Vraag aan de verschillende elementen in je droom. • Omschrijf in 1 woord de locatie van die droom. Welke indeling voor levensstadia sluit het beste bij jouw levensloop aan? Vergelijk je eigen levensloop met die indeling. je leven) van de droom. hoe goed zou dat iemand helpen of juist niet? Hoe goed zou een selectieve structuur en grenzen kunnen helpen? Hoe staat het met deze opleiding? Wie zou volledige vrijheid in dit leven aankunnen? Hoe zou de wereld eruit zien als iedereen dat zou kunnen? Wat zou de voorwaarde zijn om die vrijheid aan te kunnen? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Welke 3 pijlers beschouwde Rogers als belangrijkste bij het counsellen? Door welke technieken en vaardigheden kunnen we die naar buiten laten komen? A31 . Door bijvoorbeeld de volgende vragen (of soortgelijke vragen) te stellen: • Welke naam zou je die droom geven? • Omschrijf in 1 woord de emotionele atmosfeer van die droom. De counsellor helpt je praten over die tijd.www.59 . zodat je duidelijk het verschil kunt zien. of als laatste? Is iemand enig kind.Foto van je zelf als kind. of komt iemand uit een groot nest.De Basis.

naar de ander en welk % praat jezelf? Hoe ligt de verhouding als je counselt? Ieder schrijft voor zichzelf de percentages op. zou je dat op dezelfde manier doen als bij volwassen mensen? Wat zou je hetzelfde doen en wat zou je anders doen? Je kunt denken aan zaken als veiligheid.Gevoelens voor verschillende soorten mensen. Geef de afstanden aan..Rollen .Het counsellen van kinderen. Wanneer ben je wie? Rollen zijn bijvoorbeeld: vader. Daarna ga je die met elkaar vergelijken. (Dat mag niet. Wat voor soort mensen vind je erg prettig? Wat voor soort mensen heb je liever niet in je buurt? Wat zou je doen als je iemand van de laatste groep als cliënt krijgt? A41 . etc. kind. ontwikkeling.Bedrijfscounselling. Hoeveel % van een gesprek luister je. Nadat iedereen het heeft getekend.Teken je probleem. op je werk of bij vrienden.Werkelijke Zelf. student. maar stel. wetten. Maak voor jezelf een lijst met rollen die je dagelijks speelt. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .PraktijkBoek V3. vrijheid.Zones Hoe dicht laat je mensen bij je komen? Wat voelt prettig? Maakt het verschil uit wie die persoon is? Maak een tekening met jezelf in het middelpunt en trek daar cirkels om heen. Let er tijdens de gesprekken die je voert op of het ingeschatte % klopt. klant. De counsellor stelt vragen naar aanleiding van je tekening.Opstelling.o.Luisteren of Praten. maar het van nature al goed zouden kunnen? Welke eigenschappen hebben die mensen? A37 .Euthanasie. jou laten zitten? Mogelijk kun je verschillende opstellingen uitproberen en kijken wat het beste bevalt. hoe zou je hem of haar helpen? A40 . Laat het vanzelf komen.en nadelen van een externe counsellor t.counselling. de ethische code. patronen.) Wie zou je dan wel helpen en wie niet? Hoe zou je dat aanpakken? Stel je hebt in het echt een cliënt die serieus dood wil. van een interne counsellor bij een bedrijf of een instelling zoals een school? A35 . (Het hoeft geen kunstwerk te worden.60 . werknemer. Hoe staat de rol in verhouding tot wie je werkelijk bent? Hoe zien mensen je? Zien ze je rol of je werkelijke zelf? Wat zie je van andere mensen? A34 . familie of bekenden? Wat is het effect daarvan? Ken je mensen die geen counsellor zijn. Hoe gebruik je counsellingsvaardigheden in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld thuis.Trauma. kleuren. werkgever. Hoeveel zones kun je bedenken? Welke mensen laat je in de eerste instantie tot waar naderen? Waar zet je een cliënt? Oefen met iemand uit de groep hoe de verschillende afstanden voelen. Als je kinderen counselt.o. in het dagelijks leven.Counsellingsvaardigheden in het dagelijks leven. ga je elkaar hiermee counsellen. Groepsdiscussie: Wie heeft wel eens een trauma opgelopen? Hoe kwam dat? Hoe ben je er vanaf gekomen? Van welke aspecten heb je nog last? Hoe ga je daar mee om? Wat voor soorten trauma’s kennen we? Hoe kun je mensen met een trauma het beste helpen? A38 . A43 . Welke opstelling van stoelen zou je kiezen als relatiecounsellor? Hoe zou je de partners t. Stel dat counsellors zouden mogen helpen bij zelfdoding.www.6 . Gebruik vormen.v.Afstand . Groepsdiscussie: Wat zijn de voor.v. A42 . verantwoordelijkheid. laat je dan eerst daar op counsellen.nl . thuissituatie. Waar zou je die persoon plaatsen? Hoe zou je de verschillende zone’s kunnen noemen? A39 .) Gebruik je intuïtie en creativiteit. A36 . zelfwerkzaamheid.A33 . aangezien we niet opleiden tot kunstenaar. Ieder kiest een emotioneel probleem of een situatie waar hij of zij mee zit (of zat) en tekent dat.. Als je last hebt van perfectionisme..

Vervolgens werk je je lijstje af. bijvoorbeeld.. een dominant type.6 . Ga terug in de tijd en voel welk verlies je het meeste heeft geraakt.Deze week doen . Onaffe zaken kosten vaak een hoop energie.. A46 . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je mag kiezen wat je wilt.. De counsellor kiest rollen met wie hij of zij de meeste moeite zal hebben. dan zet je ze verder. A48 .Sociaal Netwerk. Oefen in een groep van 4 tot 5 mensen en een counsellor. Ze komt bij je langs om te praten over haar problemen. vrienden als bekenden erin zetten. Bespreek wat het met je gedaan heeft en wat het je nu nog doet.nl .. zodat de mensen die dat kunnen leveren wel in je netwerk zitten. het zwijgzame type..counselling..Ideale Baan. Wat voor werk zou je de rest van je leven willen doen? Waar zou je dat willen doen? Hoeveel zou je bruto willen verdienen? Maak samen met je counsellor een Actieplan om daar te komen... Staan ze verder van je af. Zowel zij als haar kinderen krijgen er regelmatig flink van langs. maar die niet geleverd kunnen worden door je netwerk? Hoe zou je je netwerk kunnen uitbreiden. etc. bijvoorbeeld: de lolbroek. De mensen in je netwerk zet je om je heen. komt er een tovenaar die je in een ideale baan kan toveren.. Daarna ga je die zaken ordenen in: Vandaag doen .Geheimen. Je kunt zowel familie. Je kunt ook wekelijks een lijst maken van zaken die je de komende week gaat doen.Verlieservaringen. Het kan om van alles gaan.Mishandeling.. Het werken als counsellor of coach kan veel van je vragen.61 . Schrijf alles op wat je de komende tijd eigenlijk zou moeten doen. De groepsleden kunnen diverse rollen vervullen. Daarom kan het goed zijn om deel uit te maken van een netwerk van mensen die je eventueel kunnen ondersteunen.Groepscounselling. Hoe ga je haar helpen? Welke vorm van counselling zou je toepassen? A49 .www. of helpen op diverse gebieden... Kijk hoe je studieplek is. Welke zaken vind je er goed aan? Welke zaken zou je anders willen? Hoe kun je dat realiseren? A47 .. personeel of iemand bij wie je kunt uithuilen etc.Scheiding.Onaffe zaken. kinderoppas.Schaduwzijde. Breng je gehele Netwerk in kaart. Verken voor jezelf de zaken die je nooit aan iemand zou vertellen.PraktijkBoek V3. Bespreek dat verlies met je counsellor. Je zou ze eigenlijk moeten doen. Stel je hebt het geluk dat je net bent ontslagen en terwijl je aan het bedenken bent wat je nu zult gaan doen.. Uitbesteden .A44 . Mogelijk zie je naast de nadelen ook voordelen van die scheiding.. Spreek vooraf af wat voor groep het is en welk aspect je van het counsellen wilt oefenen.Niet doen. Welke zaken zijn dat? Wat denk je dat er zou gebeuren als je die zaken zou vertellen aan een ander? Hoe is het voor je om dat geheim te houden? Zou je ze aan je counsellor vertellen? Hoe open zullen je cliënten zijn? A52 . Neem een groot vel papier en zet jezelf in het midden. A50 . A53 . maar. Verken regelmatig je schaduwzijde.Hoe is je studieplek? Als je een goede studieplek hebt. dan geef je aan wat je van hun kunt ontvangen en wat je hun kunt geven. kun je beter studeren.Doen voor . A51 . Als ze dicht bij je staan zet je ze dicht bij. Zijn er zaken die je misschien nodig hebt. ook niet aan de mensen die het dichtste bij je staan. hoe dat voor je voelde en hoe je ermee omging. Laat er empathisch licht op schijnen en kijk wat het met je doet. Wie is er wel eens gescheiden of heeft gescheiden ouders? Bespreek met je counsellor wat de aanleiding was. Als je iedereen hebt. Groepsdiscussie: Een vrouw wordt thuis door haar man die alcoholist is mishandeld. iemand die steeds aan het woord wil zijn. Maak voor jezelf een lijst met onaffe zaken. A45 .. Naast die baan tovert hij er ook alle benodigde vaardigheden bij.

Je hebt de mogelijkheid en het geld om in een parallelle realiteit te vertoeven.PraktijkBoek V3. zonder enige consequentie. De mensen uit de groep proberen te raden wat de betekenis hiervan is.Eigen Oefening voor de hele groep. Wat zou je in dat half jaar allemaal willen doen.t.62 . Geld is geen probleem. de ontvangen feedback kunt oefenen. maken een gebaar. de ontvangen feedback kan oefenen. A55 . zodat niemand wat merkt. zodat je de leerpunten m. A58 . dan kan dat.A54 .Ethische Code. Verzin zelf oefeningen. A59 .nl . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . A56 .6 . Voor de groep nemen 1 of 2 mensen een houding aan. Gebruik een ruime fantasie.Ideale bezigheid. Werk in een groep van 5 mensen en kijk wat jullie er nog van hebben onthouden. Ben je toevallig op weg naar huis. Als je in de prehistorie wilt leven. A60 .www.t. Verzin een verrassende oefening voor de hele groep of je studiegroep. Wat dien je nog te leren om die mensen te kunnen helpen? Wie zou je na niveau 2 willen en kunnen helpen? A57 . of laten een gezichtsuitdrukking zien. Noteer welke zaken je eventueel bent vergeten of afwijken. Je mag jezelf naar iedere willekeurige plek transporteren in iedere willekeurige tijd. Stel je mag er een half jaar tussenuit.Eigen Oefening voor jezelf. zodat hij of zij de leerpunten m. dan kom je net zoals iedere dag op tijd thuis aan. Als die klaar is kun je die vergelijken met de ethische code die je hebt gehad. Voor de eerste les heb je de ethische code bestudeerd. Degene die het raadt mag alleen of samen met iemand anders iets uitbeelden. Je bent echter wel een half jaar ergens anders geweest.b.Lichaamstaal.counselling. Besef wel dat daar geen supermarkt staat. Maak een tweede lijst van mensen die je na afronding van niveau 1 kunt en wilt helpen door counselling. Ontwerp uit je hoofd / geheugen een ethische code en zet erin wat je denkt dat erin zou horen.Eigen Oefening voor een ander.Wie wil je als cliënt? Maak een lijst met mensen die je nu als cliënt wilt en kunt helpen.b. Je kunt er een half jaar verblijven en komt daarna weer op hetzelfde punt uit als waar je vertrokken bent. Verzin een oefening voor een ander.

lichaam vertellen iets anders. 11. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . 4. Iemand met een rookprobleem. 26. Algemene cases voor diverse lessen. 7. Iedere case is de moeite waard. Een ouder die zijn of haar kinderen op een andere school wil plaatsen. Een cliënt heeft moeite met de whiplash van haar man. 3. 15. vraag dan aan je trainer om een case. 30. Een counsellor denkt erover om een eigen praktijk op te zetten. 19. 10. 16. 21. verstand. waardoor het makkelijker is om te counsellen. 32. Neem steeds een ander probleem.). Zenuwen voor de grote dag. Een nieuwe manager die zich nog niet op zijn plek thuis voelt. Een stevige drinker. Daarnaast kan het goed zijn om je in te leven in situaties die je niet hebt meegemaakt. Een boefje van 12 jaar. Probeer te denken en voelen vanuit een bepaalde situatie. Een cliënt die discrimineert. 28. dan volgen hier een aantal cases waaruit je kunt kiezen. Een man wiens vrouw de komende 4 jaar in de gevangenis moet zitten. Een vrouw in het bejaardentehuis. 22. Iemand die geopereerd moet worden. 25. Een cliënte die na 2 jaar nog niet over de dood van haar moeder heen is. Een zakenman bereidt zich voor op een rechtszaak. laat het toeval dan beslissen. 24. Kies het liefst een case waarin je jezelf emotioneel goed kunt inleven. Een middenstander die na 5 jaar nog steeds geen winst maakt. 6. Een manager die problemen heeft met de nieuwe bedrijfscultuur na de overname. Een vrouw die seksuele problemen heeft met haar man. 20. Hoe zou het voelen om zo’n probleem te hebben? Het helpt je om empathisch te worden.Cases . Iemand die zijn zenuwen de baas wil blijven.63 . 18. 14. Een buurtbewoner die de waarde van zijn huis ziet dalen door de aanleg van een weg. 8. 35. 33. omdat je je dan als “cliënt” goed kunt inleven. Een cliënt die op zoek is naar haar doelen. Een sporttrainer die van seksueel misbruik is beschuldigd. Een cliënt is nog niet gewend aan zijn of haar stoma.www. 29. Een oudere die moeite heeft om mee te komen met de huidige samenleving. Als je niet kunt kiezen. 23. Mocht er niet zo snel een probleem naar boven komen. 34. Iemand met kanker vraagt zich af: “wel of geen chemotherapie?”.PraktijkBoek V3. 12. Een cliënt die voor het eerst komt.Korte Omschrijving Het beste is om te oefenen met bestaande problemen. 1. Leerling die al van 3 scholen is weggestuurd. 2. Mocht dat ook niet lukken. Pas de case aan de oefening aan: Let op in welke fase de cliënt zit en begin van daaruit te werken. Leef je gerust in. Bij deze “Kort Omschreven Cases” kun je veel fantasie gebruiken. 27. Een cliënt die aan het revalideren is en het gevoel heeft dat het niet lukt. Een werknemer die last heeft van rokende collega’s. 31. 13. Een ambtenaar die stress heeft door saai werk. 17. Iemand die twijfelt aan het nut van counselling.6 .counselling. Een cliënt in een criminele buurt. Iemand die radeloos is door een beurscrash. Iemand die geen keuzes kan maken.nl . 5. Een natuurbeschermer in de gevangenis. of problemen (uitdagingen) die je al eens hebt gehad. anders merkt de counsellor een incongruentie (Emoties. Iemand die twijfelt over haar geloof. 9.

Een vrouw die gepasseerd is voor een topfunctie.counselling. Een schrijver zonder inspiratie. 88. 37. 74. 64. 48. 85. Een man die het gezeur over zijn schoonzoon (van zijn eigen vrouw) zat is. Iemand die alles heeft verloren door een grote brand. 46. Iemand wiens artikel door een blad is geweigerd. 87. Een werkloze die maar niets kan vinden. Een nieuwe cliënt die de kat uit de boom kijkt. Twee zeer goede vrienden hebben na 28 jaar ruzie gekregen. Iemand die wil dat je een kennis van hem of haar counselt. 50. Een cliënt met zeer zware schulden. Iemand die een kloon overweegt. 61. 66. 73. 40. 45. Bemiddeling in een taxioorlog. 75. Een man die een vrouw heeft die het huishouden verslonst. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Een oma met een zwaar gehandicapte kleindochter. Iemand met infostress. Iemand die vorige week in elkaar is geslagen. 58. 71. Een afdelingschef die vreemd is gegaan met een personeelslid. 92. 52. Iemand die de aanleg van een snelweg door een uniek stukje Nederland wil stoppen.www. Een jong getrouwd stel dat na een jaar weer aan scheiden denkt. Iemand die last heeft van geluidsoverlast. 89. 42. peperspray. Een jong stel vraagt zich af: “Wel of geen kinderen?” Een verpleegster die mogelijk met AIDS besmet is geraakt. Iemand met astma. 91. Iemand met chronische vermoeidheid. Een model van 30 die nu wat moeilijk aan de slag komt. 82. Iemand die gezien heeft hoe haar buurman in elkaar werd geslagen. Een cliënt verdenkt haar zoon van drugsgebruik. 84.nl . Een man wiens vrouw alleen maar aan haar carrière werkt. Een werkgever met personeelsproblemen. 55. 68. Een cliënt die meent dat de aarde vergaat. 79. Iemand die mogelijk helderziend is maar twijfelt. 62. Iemand die problemen heeft met adoptiekinderen. Iemand die aan het afslanken is. 86. 69. 51. Een zoon zit ermee dat zijn rijke vader een jong vriendinnetje heeft. 63. Een bedrijfsarts met gewetensproblemen. Iemand die zijn geslacht wil laten veranderen. stenguns en opsluiten is. Een vrouw in de overgang. 56. 47. Een beschermd opgevoed meisje dat op kamers wil. 49. 76. 90. Een cliënt met onbekende klachten. 83. Een vrouw met eventueel een postnatale depressie. Iemand met veel werkstress. 77. Een verliefde die zijn vriendin met haar ex zag. Een vader heeft ruzie met zijn zoon. Een burgemeester van een grote stad die van fraude wordt verdacht. Iemand die op sterven ligt. Iemand wiens dochter van 8 al een jaar spoorloos is. Een cliënt die steeds over iets anders begint. 59. 53. Iemand die zich niet thuis voelt in een bepaalde bedrijfscultuur. 38. 44. Een directeur van een bouwbedrijf die zijn concurrenten uit de markt wil drukken. Een man met een dominante vrouw. 67.6 . 54. Iemand die voor goede gesprekken langskomt. 78. 72.36. 60. Een demonstrant die tegen wapenstokken. Een dankbare cliënt die je 1000 Euro fooi wil geven. Een cliënt die aan zijn relatie werkt. 39. 81. 57.PraktijkBoek V3. 43. 65. Een moeder wier dochter van 10 gepest wordt op school. 70. Een gokverslaafde. Een cliënt die aanraakangst heeft.64 . 41. 80.

nl .93. 108.www. 126. 97. Een cliënt die een eigen bedrijf wil beginnen.counselling. 116. 131. 114. Een cliënt die vaak nerveus is. Een cliënt die tussendoor bij een helderziende is geweest. Een cliënt probeert de schade op zijn verzekering te verhalen. Een vrouw na haar scheiding. 106. 128. Een cliënt met rugpijn. Een cliënt die zoekt naar de diepere betekenis van het leven. Een sollicitant die niet aan de bak komt ondanks 200 serieuze sollicitaties. 119. 130. Iemand met ernstige financiële problemen. 107. Een ongeneeslijk zieke die hulp bij zelfdoding wil. 111. 121. Een kind met nachtmerries. 112. Een vrouw is op weg om assertiever te worden. Een stagiair die niet goed kan opschieten met zijn begeleider. Een trouwe werkneemster die op straat is gezet. 94. Een vrouw die een man heeft met ADHD. Iemand die vroeger misbruikt is geweest. Iemand met reuma. Een vrouw met een borstkanker. 101. 100. 117. 95. 122. Een moeder die zich geen raad meer weet nu haar laatste dochter het huis uit is. Een agrariër in de schulden. 134. 124. Een leerkracht die verliefd is op een 18-jarige studente. Een vrouw van 70 die depressief is. 104. Iemand heeft last van de kinderen. 109. 132. 133. 120.6 . 127. Een workaholic van 40 die een hartaanval heeft gehad. 103. Iemand die wordt gechanteerd. Man en vrouw kunnen het niet eens worden over de vakantie. Een cliënt is verliefd op de counsellor. Een vrouw die wil dat haar man verandert. 99. Een zus maakt zich zorgen om haar broer. Iemands volkstuintje moet wijken voor een nieuwe wijk. Een IT’er aan de coke. 137. Bemoeizuchtige schoonouders. Een teamlid met problemen. Een cliënt die klaagt over een collega counsellor. Een man in de VUT. Een vrouw die uit de prostitutie wil stappen. 115. Een cliënt van wie de zoon zelfmoord heeft gepleegd. 105. 123. 102. 125. Een vader die wil dat zijn zoon het gaat maken. Een potentiële cliënt die wil weten wat counselling is. Man met een vrouw in de overgang. Iemand met smetvrees. Een voetballer die moet wennen aan zijn nieuwe team. 96. Een jongen heeft besloten om bij zijn ouders weg te gaan. Een student die seks heeft gehad met zijn tekenlerares. 138. 113. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . 136.65 .PraktijkBoek V3. Een vrouw die voor haar hulpbehoevende moeder zorgt. omdat ze haar kinderen al verloren heeft. 118. 135. 98. omdat ze niet goed met geld om kan gaan. 110. 129. Een cliënt die spontane abortus heeft gehad.

zoveel verplichtingen.www. ze weet niet van wie. 3. Meisje van 18 mag niet stappen van haar ouders.. 27. 8. Vriendin gaat vreemd. 4. 20. Een ruzie tussen diverse leerlingen. Een leerling is verliefd op een docent. Counsel dader. bestaat God nog wel? 28.. etc. 39. 24. 12. 15. 2. Een leerling gebruikt drugs.. Een studente is zwanger. 36.Cases voor les 21a (Schoolcounselling). Eenzaamheid. Geloofsproblemen. Student komt na een misdaad weer vrij en gaat verder met zijn studie.66 .. wil niet meer naar school. Counsel haar. Iemand heeft examenvrees. familieleden van de slachtoffers of de omwonenden.counselling.. Een student zit zwaar in de schulden. Een ouder twijfelt over de kwaliteit van het onderwijs. 35. De directeur wordt helemaal gek van alle eisen die er aan hem gesteld worden.... Een docent is door een studente herkend in de rosse buurt waar zij haar beurs aanvulde. 38. 14. 34. Een docent wil zich omscholen. medestudenten. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Een student is van school gestuurd. Meisje heeft alcoholistische vader. Iemand ontdekt per ongeluk dat zijn of haar vader niet zijn of haar biologische vader is. zo weinig tijd. 26. Steekpartij in de klas. Een student denkt dat hij een enge ziekte heeft. 33. Kan geen kamer vinden. de zwaargewonden. 11.. Ouders willen de dealers bij de poort weg hebben. klasgenoten of de docent.. Tijdgebrek. maar weet niet of ze moet “klikken”.. 31. 16. Gescheiden pa (12 jaar niet gezien) wil weer een rol spelen in het leven van de student(e). maar die is niet te pruimen. Ramp in een afgebrand studentenhuis. Student met dodelijke ziekte vraag zich af of de studie nog zinvol is voor hem of haar. Een student is in het verleden door zijn neef seksueel misbruikt.. 23.. 10. De fiets van iemand is al 3 keer gestolen op het schoolplein. 25. 32. 21. Iemands vader blijkt er radicale ideeën op na te houden. Politie heeft geen tijd. Iemand twijfelt aan zijn of haar seksuele geaardheid.6 . 7. Studente weet “iets (criminaliteit)” over anderen. 17. 6. Geen motivatie om te leren. 1... 5 doden en 3 zwaargewonden. Een broertje van een studente is verongelukt.PraktijkBoek V3. slaapt nu bij tante. Intelligente jongen of meisje wordt door de groep gepest. Een docent heeft iets met een studente.. 13. de veroorzaker van de brand. De ouders van een leerling gaan scheiden. de huisjesmelker. 18. slachtoffer.nl . 9. 37. Medestudente wordt het land uitgezet. haar medestudenten of haar docent. Bedreigingen via sms en e-mail. 29. 5. 19. Problemen met de studiekeuze. Counsel docenten. Een docent heeft een burn-out. 22. 40. 30.

16. Mensen die willen afvallen.. 21. 10. dealen of bedreigen. Alcoholisten.nl . Groep gooit regelmatig zwaar vuurwerk in de tuin van iemand. 2. 10.. 9. Ouders van aan drugs verslaafde kinderen.).) 17.. 7. 4. Iemand is verkracht.PraktijkBoek V3. Seksverslaafden.6 . 11. Politieagente voelt zich gediscrimineerd door haar collega’s.. Cases voor les 30b (Groepscounselling . Vrouw mag niet werken van haar man. AIDS-patiënten. 18. 2. Ouders hebben een kind dat zich niet sociaal kan gedragen. 9. vage vrienden. Mogelijk misbruik in een peuterspeelzaal? 12. 18. Een man geeft zijn vrouw wel eens een hengst ter correctie. Mensen met een gehandicapt kind. Intimidatie van verplegend personeel naar ouderen toe. 4.. Iemand voelt zich gediscrimineerd (ras.Cases voor les 22 (Sociaal probleem).). Meisje komt steeds dezelfde potloodventer tegen op weg naar huis. Machtsmisbruik door een meerdere. 5.. 20.counselling. 1. De eigenaar durft er iets van te zeggen en komt om hulp. 13. 8. 14.. Werknemer wordt op zijn werk gepest. De buren misdragen zich (lawaai. Kankerpatiënten. 19. 22. Vrouw of man is getrouwd met een psychopaat. 5. Winkelier voelt zich onveilig. Rookverslaafden. Incestslachtoffers. Mensen met een partner in de gevangenis. Werkeloze IT’ers. Vrouw is getrouwd met iemand die een oorlogstrauma heeft..Zelfhulpgroep van:. 7. Partners van workaholics. Mensen die op hun werk worden gepest.. kleur of status. 20.. rommel. (Counsel de vrouw of de man. 11. Leerkrachten die het gezag voor de klas hebben verloren. 16... 3. Uitgeprocedeerde asielzoekers.. Cases voor les 29 (Geheime opdracht). stank. Mensen met ADHD.www. omdat ze niet met geld kunnen omgaan... Mensen die zwaar in de schulden zitten. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .. Een manager misdraagt zich regelmatig na wat glaasjes. 6. 1. 19. Vraag aan je trainer om die opdracht.. ze zijn radeloos.. alcoholist of verslaafde. Arrestant is zwaar mishandeld tijdens het verhoor.. Kinderen van oorlogsmisdadigers. 17.. Werkeloze mensen zonder opleiding. 15. 13. geloof. 15. 12.67 . 8. 14. 3.). De klanten van het rustige buurtcafé zijn steeds ruiger geworden en maken de dienst uit. Slachtoffers van een zedenmisdrijf. Partners van gokverslaafden. 6. Iemand discrimineert regelmatig anderen. Mensen die een zeer grote ramp hebben meegemaakt.

Je zit als counsellor zelf bijna aan een burn-out. Het gaat om een dossier van iemand die verdacht is van een zwaar misdrijf. 19. 13. 8. De cliënt heeft hetzelfde probleem waar jij al jaren mee tobt. 20. Je komt een cliënt tegen in een gay bar. 3. Er is bij je ingebroken en de dossiers zijn verdwenen. Heeft wel onveilige seks. Je counselt iemand en ontdekt dat hij of zij zijn of haar eigen kind misbruikt. 10. Een counsellor wordt verliefd op de cliënt.Cases voor les 31a (Ethische dilemma’s). Je supervisor blijkt aan de drank verslaafd te zijn en zijn vrouw te mishandelen. 6. Een cliënt wordt verliefd op de counsellor.6 . 1. 2. Je hebt een brief ontvangen van de rechtbank waarin je gesommeerd wordt om een dossier te op te sturen. Een cliënt heeft zelfmoord gepleegd en een familielid zegt je nu dat hij je gaat aanklagen.68 . 15. Een cliënt met AIDS wil het niet tegen zijn partner zeggen. Een arts / psycholoog / psychiater belt op om inlichtingen over een cliënt. 18. 7. 16. Je hebt als counsellor een professionele blunder gemaakt en bespreekt dit nu met je supervisor. Een cliënt wil een ander vermoorden (de verkrachter van zijn dochter). 5. Een cliënt houdt zich keer op keer niet aan zijn (betalings)afspraken. 9.counselling. 11. Je bespreekt dat nu met je cliënt. 17.www. Een cliënt zegt dat ze door een collega. 12. is misbruikt.PraktijkBoek V3. Een cliënt wil zelfmoord plegen. 14. De counsellor krijgt misschien een zakenrelatie met de cliënt.nl . 4. Een vrouw is zwanger van de buurman en wil dat geheim houden voor haar man en buurman. Een cliënt heeft een probleem dat te moeilijk voor je is. die je kent van een jaarvergadering. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .

ook in lastige situaties. Het lijkt wel alsof je steeds meer fouten gaat maken.Huishouden doen? Cliënt: Je leeft samen met een vaste partner. Heb je daar nu 5 jaar hard voor gewerkt.Wat nu? Cliënt: Je hebt al een paar maanden een soort van vriend en gebruikt de pil.Gebrek aan zelfvertrouwen. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . maar zegt genoeg voor jullie beide te verdienen. C4 . Steeds gaan de wensen van anderen. terwijl je collega dat wel krijgt.Oneerlijke beoordeling . Je werkt er al 3 jaar en er mag van je verwacht worden dat je geen fouten meer maakt. je haat huishouden. Je vraagt je af of je wel geschikt bent voor dat werk.counselling.69 . Je hebt je zo goed als het kon aan al die afspraken gehouden. Ziekmelden en toch weggaan zou een optie zijn. Cliënt: Je hebt al een paar keer een grove fout gemaakt op je werk.Ontslag nemen? Cliënt: Tijdens de jaarlijkse beoordeling. terwijl het toch belangrijk is om hiermee te oefenen. Je bent 15 jaar ouder en hij is nog erg onvolwassen. dan tijdens het counsellen van een echte cliënt. Er gaat zoveel door je heen. Je doet wel erg je best en bent niet zo nonchalant als je collega’s.Woede . C1 . Nu ben je al een week over tijd en vraagt jezelf af of je zwanger bent van hem. Vorige maand ben je ontslagen. bijscholing. vakantie. over een te volgen opleiding en je inzet. C3 . Je hebt het gevoel gek te worden. Mogelijk zit daar een oud zeer. Het is een grote chaos in je hoofd. Je houdt wel van hem.nl .PraktijkBoek V3. heb je vorig jaar met je baas afspraken gemaakt. Maar je kunt zo snel geen baan vinden. Ook heb je een keer buikgriep gehad. Waar jullie eerst beiden het huishouden deden. kinderen krijgen. maar dan meer als tijdelijke toy boy dan als vader van je kind. Je bent woedend en vraagt jezelf af of je aanwezigheid daar nog wel zinvol is. voor. De pil is niet altijd even betrouwbaar en je neemt hem niet altijd op hetzelfde tijdstip in. emigreren. Dat kan beter nu naar boven komen.www. Je partner heeft dan 3 weken vrij.Vakantie krijgen . C2 . Je denkt aan omscholing. Het is niet je hobby. omdat ze er nog niet uit zijn of je recht hebt op een uitkering. Het is gewoon een kwestie van vriendjespolitiek en bruinwerkerij. Je kunt geen kant meer op en hoopt dat de counsellor je uitkomst kan bieden. op je werk.Ziekmelden? Cliënt: Je werkt in de verpleging en wilt samen met je partner in juli op vakantie. maar dat is niet zo eerlijk en dan zit een ander in de problemen. Je hebt al te veel overuren en geen tijd om ze op te maken. Dat waren afspraken over hoe je je werk zou doen. om nog maar te zwijgen van de cliënten die verpleging nodig hebben. Net kreeg je weer een beoordelingsgesprek. maar het lukt steeds maar niet. Oefen ook de cases waar je een afkeer van hebt. Je baas had van alles en nog wat op je aan te merken en je krijgt niet de verwachtte loonsverhoging. Je partner vindt het erg voor je. Stel dat je nu echt zwanger bent? Abortus? Alleen opvoeden? Moet je het je vriendje vertellen? Hoe zou hij hierop reageren? Nog even wachten? C5 .Ontslag . Je baas is wat minder blij en heeft je erop gewezen dat het mensenlevens kan kosten. sterker nog. Dit is nu al de derde keer dat je vakantie is geweigerd op een tijdstip dat je weg wilt en kan met je partner. De afdeling is al jaren te krap bezet en je ziet er geen verandering in komen. Het werk gaat je steeds meer tegen staan. Jullie hebben beide een goede baan. Je wilt alles goed doen. Neem deze cases regelmatig door en kijk of er zaken zijn waarmee je wilt oefenen. met name mensen met kinderen. Hoewel je collega’s het dom vinden. zodat je een ruime ervaring krijgt. Je bent er nu van overtuigd dat het er oneerlijk aan toe gaat.Gedetailleerde Cases Werk het liefst met echte problematiek. doe jij dat nu voor de kost. rekenen ze het je niet al te zwaar aan. Iedereen maakt fouten en fouten zijn er om van te leren. Jij voelt je helemaal aan de kant geschoven.Zwanger? . Het CWI komt met domme voorstellen en de uitkeringsinstanties hebben al 4 maanden niets betaald.Gemaakte fout . Het kan voorkomen dat je bepaalde problematiek niet tegen het lijf loopt.6 .

70 . Dat kwam vorige week uit. zorgen dat de ander jou niet wil.Leven vergokt. was je gelijk vertrokken. Je kunt het je ouders en nog minder je aanstaande schoonouders zeggen dat je al een ander hebt. Jullie zijn bankroet.Gearrangeerd Huwelijk .C6 . Je hebt al een paar jaar een geheime liefdesrelatie met iemand anders. Je wilt erg graag werken om zelfstandig te zijn. Je zorgt voor hulpbehoevenden. Je hebt gisteren bericht gekregen dat je moeder ernstig ziek is. Cliënt: Je werkt bijna dag en nacht via tal van uitzendbaantjes. Cliënt: Toen je 4 jaar was.counselling. kom je nergens aan de slag.Promotie. Jij zit ook in de schulden. ondanks spaarzaam gedrag en 60 uur per week werken. misbruikt. net zo goed als iemand die geen handicap heeft.Euro doorheen gejaagd en heeft ook nog tal van schulden bij vage en duistere figuren. Hoewel er tal van subsidies zijn als iemand je aanneemt en er veel wetten zijn om dat te stimuleren. Je partner heeft er 100. Je weet het niet meer. Je hebt het gevoel dat God je dat heeft opgedragen en dat je hierdoor na je dood een betere tijd tegemoet kunt gaan. maar hoe zit het nu met jezelf? C7 . Je broer en zussen vinden dat je meteen moet komen en geld meenemen voor de medische verzorging. Bovendien zit je nu ook in de schulden. maar dat kan een ander ook niet. maar die meent dat het beter is om voor jullie relatie uit te komen: “Schatje.nl .Handicap . Het is hernia en je zou het eigenlijk rustig aan moeten doen en zeker niet tillen. Het is nu tijd om de plannen tot uitvoer te brengen. hadden je ouders al een huwelijk voor je geregeld.www.Geld vergokt . Je schoonfamilie heeft nu al heel lang geduldig op je gewacht.Familie die ver weg woont . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .6 . Je vrienden hebben lekker een uitkering. In feite moet je je verplichtingen nakomen.Bedrog ..PraktijkBoek V3. Er is beslag gelegd op jullie bedrijf. Cliënt: Je hebt ontdekt dat je partner gokverslaafd is.Oneerlijk. Werkgevers zijn bang dat je minder goed werk levert of dat je snel ziek wordt. C10 . C11 . maar je wilt wel een Godsvruchtig leven leiden. Cliënt: Je bent gelovig en doet veel vrijwilligerswerk. Je voelt je gebruikt. Maar je vindt het belangrijker om voor anderen te zorgen dan om je eigen welzijn in dit tijdelijk leven te denken. Je doet het natuurlijk niet daarom.000. beunen er een paar uurtjes per week bij en zitten op rozen. Je kunt veel dingen doen. emigreren.Discriminatie? Cliënt: Je hebt een handicap en hebt het gevoel dat je daarom voor iedere baan wordt geweigerd.Rugpijn en Geloof. C8 .” Maar je kunt het gewoon niet. Al jaren verzin je uitvluchten. Door nu weg te gaan kom je weer terug bij af. wat hen weer op kosten jaagt. Je had nooit een liefdesrelatie mogen beginnen. betere uitvluchten. Je houdt van je partner. Je ziet het niet meer zitten om weer opnieuw te beginnen. maar hij of zij heeft je jaren lang bedrogen en bestolen. Aan promotie of loonsverhoging schijnen ze niet te doen. we leven in Nederland in de 21ste eeuw en niet meer tussen de geiten. Je voelt je nu dubbel gehandicapt en wilt niet langer leven als profiteur van de samenleving. Eens per 2 jaar ga je 3 weken op bezoek bij je familie aldaar. Maar door de prijsstijgingen kom je steeds meer in de financiële problemen. Een samenleving die toch niets om je geeft. Geld heb je al gestuurd. maar weet ook dat je partner ziek is en daarom kun je hem of haar niet verlaten.Geen werk . Je denkt aan zelfmoord. 10 jaar van je leven zijn bedrogen en vergokt. wegvluchten. waar je keihard voor hebt gewerkt.Zieke moeder . Niet alles. Het is tegen je principes en je vindt het niet eerlijk. Je geliefde heeft wel begrip voor je. Maar je moeder kun je ook niet alleen laten. Eigenlijk gaan jouw belastingcenten naar hen toe. Je hebt uit kwaadheid een monitor uit het raam gegooid. Je rug doet steeds meer pijn en volgens de artsen is er niets aan te doen. Je hebt een erg dubbel gevoel. Als je niets te doen had. Maar je zit nu net in een project dat over een week succesvol afgerond moet zijn.Geheime Liefdesrelatie. Je bent hierheen gekomen om hard te werken en geld naar huis te sturen. Je moeder zegt dat je voor je toekomst moet werken en dat als haar tijd komt er toch niets aan te doen is.Geldgebrek . C9 . Vrijwilligerswerk zie je niet zitten. Je bent de leider van dat project en je verwacht een flinke promotie waar je al jaren voor hebt gewerkt. Cliënt: Je komt uit een ver land.

C16 . Het is wel een baan waar je alleen van had kunnen dromen. Cliënt: Je weet al jaren dat je van mensen van hetzelfde geslacht houdt.counselling. Vorige week heb je iemand ontmoet die je zo zal kunnen helpen. maar je bent bang dat je ze verdriet aandoet. Weggaan bij de overheid is ook het opgeven van veel verworven zekerheden. Je wilt precies weten hoe de counsellor te werk gaat. Je vindt het onverantwoord dat de counsellor de sessies wil stoppen. maar je hebt het idee dat een andere counsellor je beter kan helpen. Het probleem waarvoor je kwam is voor een groot deel opgelost. Je studieresultaten zijn vrij laag. C17 . Ook dien je te verhuizen en zou je partner aldaar iets moeten vinden. Er zijn nog zoveel gebieden waarop je hulp nodig hebt. omdat je er wel het een en ander vanaf weet. omdat je vaste verkering is verbroken en je er niet overheen schijnt te komen.Ontwijkend Gedrag? Cliënt: Je komt nu voor de derde keer bij de counsellor. C18 . Je weet niet wat je wilt. of dat ze je nooit meer willen zien. en daarna weer over je baas. en biedt veel uitdagingen. Als er iets met je zou gebeuren. Dan heb je het weer over je relatie. Je hebt er 3 gehad en wilt de andere 4 sessies afzeggen en natuurlijk niet betalen. TA of een Oplossingsgerichte counsellor is. Je was haast al aangenomen.www. Je bent je wilde haren kwijt en hebt al 2 jaar een vast maatje.Liefdesverdriet . Het probleem is nog lang niet verholpen. Gestalt. Je hebt vele wisselende contacten gehad. De nieuwe baan betaalt een heel stuk beter.Homofilie . En wat als je ontslag krijgt in je proeftijd? De kinderen willen blijven wonen bij hun vriendjes.Nieuwe Baan? Cliënt: Je hebt een fijne baan bij de overheid. Je zou niet weten bij wie je anders terecht kunt. Je zegt dat het allemaal niet zo vaart loopt. Jij wilt daar niets van weten. Hij heeft je naar de schoolcounsellor gestuurd. Cliënt: Je wordt gecounseld. Waarom zijn ze nou zo preuts hier? Je weet echt wel hoe je veilig kunt vrijen. Cliënt: Je hebt met je counsellor een counselcontract voor 7 sessies afgesproken. dan weer over je ouders.Uitkomen.PraktijkBoek V3.71 .Welke therapie? Cliënt: Je bent een onzekere cliënt die voor het eerst bij deze counsellor komt.C12 . Cliënt: Je bent een 17-jarige leerlinge en voelt je aangetrokken tot mannelijke leerkrachten. Je vraag je af of de counsellor een Rogeriaans. Je vraagt je af of het niet eens tijd wordt om dat met je ouders te bespreken. maar de counsellor krijgt het gevoel dat je het niet gaat halen op die manier. C14 . De ouders van je maatje leven niet meer. Je hebt nog niets gedaan voor de komende examens. Je komt er alleen niet uit. Je relatie is verbroken. Je hebt duidelijk uitgelegd wat er allemaal mis was gegaan. maar je hebt toevallig gesolliciteerd op een topfunctie. Vorige week omarmde je een leerkracht en begon hem te zoenen. dus die heeft dat probleem niet.Flirten met leerkrachten. Cliënt: Je hebt nu 10 sessies gehad en het is tijd om de counselrelatie te beëindigen. C13 . Op momenten dat de counsellor het wil hebben over je gevoelens. alleen of in de war voelt. daarna had je een tweede gesprek en een week later kreeg je het contract opgestuurd. Je wilt wel. Toevallig werd je uitgenodigd voor een gesprek. dan heeft hij het op z’n geweten. C15 .Studieproblemen. Je hebt al wat over jezelf verteld. ontwijk je dat steeds door ergens anders over te praten. dat je je tijd niet verder wenst te verdoen.nl . Het is hard werken. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . C19 . Jij ziet het probleem niet zo en vindt dat hij zich maar moet laten counsellen. Je hebt nu al zoveel slechte counsellors en therapeuten gehad. gekwetst. Je bent uitdagend gekleed en zit tijdens de lessen met ze te flirten. of je ontkent dat je je verdrietig. omdat je counsellor je al die tijd zo goed geholpen heeft.6 . Vaak spring je van de hak op de tak.Laatste Strohalm.Afspraken afzeggen. Psychodynamisch. om te kijken hoe goed je nog in de markt lag.

counselling.. C27 . maar de meeste mensen zijn zo saai. maar kwam een bekende tegen en jullie zijn lekker naar het strand gegaan. maar je hebt het gevoel dat het je allemaal te veel wordt. Al je vroegere vrienden zijn al getrouwd en hebben kinderen.Weerstanden. Iedereen is druk. maar ik houd het hierbij. Cliënt: Je doet het huishouden.Waarom? Cliënt: Je ontmoette 3 weken geleden een fantastisch iemand..72 . Je hebt al boeken proberen door te nemen over positief denken..C20 ... Je wilt iemand die je blijft boeien en prikkelen. Je bent zelfs nog maagd. werkt voor halve dagen en staat altijd klaar voor familieleden en vrienden. verlies je steeds. Je wilt een verklaring van de counsellor en weten wat je nou moet doen om van je leven een succes te maken. Je lichaam is er wel.PraktijkBoek V3. Dit kan niet omdat. Als je zo doorgaat zal hij of zij je aangeven voor stalken. C23 . wat lege flessen en een paar woorden op een Post-it velletje gaven aan dat het geen droom was geweest. X X X” Degene die je hebt ontmoet wil niets meer met je te maken hebben en ook geen verklaring geven. Je zou er haast een boek over kunnen schrijven. Je vraagt je af waar dat aan ligt... Je gelooft dat het de schuld is van je ouders en de regering.Afdwalende Gedachten.Brede Schouders.Eenzaamheid... C26 .Net niet de Ware. maar je gedachten zijn ergens anders. Je houdt van jullie kinderen en je partner. maar zelfs tal van advertenties en dating bureaus hielpen je niet. Je hebt al jaren geen tijd meer gehad voor jezelf. Je bent helemaal op en vraagt je af waar je het nog voor doet.. maar die waren steeds uitgeleend in de bibliotheek. Cliënt: Je bent erg eenzaam. Vrienden heb je nooit gehad en de baantjes die je krijgt. Je vindt al jaren dat het eens tijd wordt. Je wilt wel een vaste relatie. Alleen de lakens die nu wel in de was konden. Je hebt al redelijk wat potentiële partners ontmoet. Je broers en zussen zijn ook al jaren voorzien.Verandering . Hij of Zij negeert je of gaat je uit de weg. Vandaag bel je je counsellor op om te vertellen dat je het straal vergeten bent en wilt een nieuwe afspraak maken. Cliënt: Je komt nu al voor de tweede keer een kwartier te laat bij de counsellor. C22 .. C28 . Ook de counselsessies hebben je nog niet veel verder gebracht. Voor je de hoop opgeeft ga je nog even naar een counsellor om uit te vinden of je wel normaal bent. Je hebt nog nooit een echte relatie gehad.6 .Vergeten om te komen? Cliënt: Je had gisteren een sessie met je counsellor.. Cliënt: Je hebt al een aantal sessies gehad en het lijkt erop dat je niet veel verder gekomen bent.Geboren Mislukkeling? Cliënt: Het lijkt erop dat je een geboren mislukkeling bent. Alles wat je ooit gedaan hebt is uitgelopen op een mislukking. Cliënt: Je kunt je moeilijk concentreren bij de counsellor. Behalve TV kijken heb je geen echte hobby’s. “Heb genoten.. Ondanks al die leuke en soms wel minder leuke ontmoetingen ben je nog niet de ware tegen gekomen.. zorgt voor jullie kinderen.Te laat komen. Cliënt: Je hebt over gebrek aan belangstelling van de andere sekse niet te klagen..Gedumpt . maar soms duurde het kennismakingsproces wel een paar weken. maar je bent vaak snel uitgekeken op anderen. lijkt het wel of niemand iets voor je wil doen. Vaak bleef het bij een one night stand. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .nl . Het klikte geweldig en jullie smeedden het ijzer toen het heet was. Maar als jezelf eens hulp nodig hebt. De volgende ochtend was het aambeeld (of de hamer) vertrokken. C24 .. Je was het niet vergeten. C25 . Die richting zou een optie zijn maar. C21 . Bij iedere mogelijke verandering begin je steeds te protesteren....www.. Dat kan ook niet want.. Vaak zit je aan andere zaken te denken en hoort maar half wat hij of zij vraagt.

Cliënt: Een half jaar geleden heb je je partner verloren.. Het is gewoon schandalig. naar buiten rende en in woede de deur extreem hard achter je dichttrok. Je wilt het niet.6 . C31 . Met de trein gaan durf je sindsdien niet meer. Nu werk je er aan met de hulp van de counsellor... C35 . Cliënt: Je hebt een reorganisatie meegemaakt. Je bent door hen naar de counsellor gestuurd en wilt alles doen wat die je zegt. Er wordt met niemand z’n wensen en gevoelens rekening gehouden. Je moet nog even sparen. Cliënt: Het lukte je vorige week niet om de baan te krijgen die je altijd zo graag had willen hebben. lieg je erover. Nu kom je bij je counsellor. maar stel je voor dat je het toch doet. Je voelt dat je counsellor wel doorheeft dat je een beetje economisch bent met de waarheid.Verhuisd. Het lijkt erop dat alles mislukt door jouw schuld. Het is gewoon de schuld van je moeder en daar kan counselling niets aan veranderen. Je wordt steeds depressiever en bent bang dat je straks ook zelfmoord gaat plegen. C36 . maar daar kom je niet voor.. omdat het slecht is voor zijn of haar carrière. omdat je studieresultaten slecht zijn. Je ging die toen zelf maar afwassen. C33 . Weer een keer verhuizen is haast geen optie gezien de wachtlijsten en kopen kan ook niet. Cliënt: Je wilt al jaren afslanken. Je voelt je nog steeds niet thuis in je nieuwe huis en de nieuwe woonomgeving.Zelfmoord . omdat de vaat van gisteren er nog stond.Baan niet gekregen. C37 . Je gelooft dat je nu wel over je verdriet heen zou moeten zijn. Je voelt je gevangen zitten. Ook durf je niet in de buurt te komen van een rails en over een rails gaan durf je helemaal niet. maar dat schijnt ook niet te werken. Je nieuwe baan bevalt je wel goed. maar. Cliënt: Gisteren sloegen de stoppen bij je door. maar je vorige counsellor heeft je te kennen gegeven dat hij of zij hiermee niet verder wil gaan.nl .De Afwas. Soms spelen er van die gedachten door je hoofd.Reorganisatie. Als hij je vraagt naar je drugsgebruik. Toen je partner thuis kwam ging die in een rechte lijn naar de TV.Afslanken.Treinen. Hierdoor kun je nauwelijks in de rest van Nederland komen. Cliënt: Je bent een half jaar geleden verhuisd. maar dat is nog niet zo. Je werd zo boos dat je de hele teringzooi door het raam smeet.. Je partner had ondanks de afspraken die jullie hadden gemaakt de vaat laten staan.Liefdesrelatie met de Counsellor.Verloren vriend .PraktijkBoek V3. zeg je dat je die baan eigenlijk toch niet zo leuk vond.C29 . Je wilt wel een dieet volgen en aan sport doen. Je kwam thuis en kon niet koken. Bij je vriend was ook niets te merken van zijn plannen en mogelijk was hij het nooit van plan geweest. C30 .counselling. Je hebt eh.Welwillende Cliënt.Alles gaat prima. C32 . zonder je op te merken... en dat je niet kan blijven treuren. Hij is voor de trein gesprongen. Cliënt: Je hebt een korte relatie gehad met je vorige counsellor. je jas en schoenen aantrok. maar het huis en de mensen in de wijk zijn heel anders dan je had verwacht.73 . Cliënt: Je hebt al een keer met je counsellor gesproken over je drugsgebruik en toen heb je gezegd dat je zou stoppen.Moeder. Je bent nu bij een nieuwe counsellor en vraagt je af of het wel zin heeft. maar een fiets om te oefenen is te duur. gewoon examenvrees.. Je klaagt bij de bedrijfscounsellor over het feit dat iedereen te lijden heeft onder de manier waarop er met het personeel wordt omgegaan. Nu de counsellor je vraagt hoe dat voor je voelt. C38 . Cliënt: Je hebt 2 jaar geleden een vriend verloren. zodat je van je verdriet af komt.. C34 . en gaat het ook niet doen. maar het komt er steeds niet van. Cliënt: Je hebt al jaren lang geprobeerd om aan de relatie met je moeder te werken.www. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je kinderen vinden dat je weer mensen moet gaan ontmoeten.

Door een ongelukkige val kun je de komende jaren nauwelijks meer sporten. Je hebt weinig opleiding of werkervaring en hebt altijd voor de kinderen gezorgd. Counsellor: Je ziet een bekende klant in je winkel.Eerste gesprek . En als je het niet bent. Je vader heeft ook al eens een tijdje in een inrichting gezeten en dat was hem niet goed bevallen... Het is toch net lunchpauze. Je begint depressief te raken. Waarom iets kopen als je ieder moment dood kunt gaan? Je bent vaak ziek van de medicijnen. Je weet precies wat hij of zij leest. maar je wilt wel volledige zeggenschap over jezelf behouden.Eerste gesprek . Je bent ondertussen gescheiden van je partner. Counsellor: Je werkt als hoofd van een verpleeghuis. Je vraagt je af hoe een counsellor kan helpen. Je houdt van dezelfde boeken en zijn of haar uitstraling. Voorzichtig probeer je uit te vinden of deze counsellor te vertrouwen is. rond te kijken of om vrienden te ontmoetten. maar je hebt nooit enige signalen opgevangen. C43 . Cliënt: Je kwam vroeger vaak in de stad om zaken te kopen. Een vriendje op de lagere school verdween ook zomaar in een inrichting. Een vriend zei dat counselling mogelijk een optie is. maar je bent ook woedend op je partner. Het valt je op dat hij of zij sterk is afgevallen en wezenloos rondloopt. Je wilt echter veel meer dan alleen de boeken afstempelen. Je vraagt je af of je partner nog terugkomt. Geld voor eten is ook al op. C40 . Nu is je partner er met een ander vandoor en laat jou met de kinderen alleen achter.Counsellen vanuit een andere rol (Vriend). Straks word je je huis uitgezet. C44 . Je vraagt je af wat er met . Je voelt je onzeker over alles en je cijfers dalen.6 .Eerste gesprek .74 .Ze maken je gek.Counsellen vanuit een andere rol (Winkelier). Je hebt nu een eerste gesprek om dat uit te vinden.In de steek gelaten.C39 . Cliënt: Je bent normaal gesproken altijd vrolijk. Je oudere broer pest je. Cliënt: De relatie met je ouders is erg slecht. Je wilt er niet met je collega’s over praten. Vandaag staat het huilen je dichterbij dan het lachen. Je hebt gevraagd of hij of zij na de les er even over wil praten.Counsellen vanuit een andere rol (Hoofd Verpleeghuis). Nu zit je tussen de wal en het schip. Cliënt: Je bent altijd sportief geweest.PraktijkBoek V3. Je wilt er nu eens serieus over gaan praten met hem of haar. dan maken ze je wel gek.counselling. Je hebt een aantal problemen waar je zelf niet uit kan komen. C41 . terwijl je altijd normaal met hem speelde en niets vreemds had gezien aan hem. Cliënt: Je kreeg gisteren een sms’je van je partner waarin stond dat hij of zij bij je weggegaan is.Eerste gesprek . Soms deed je 3 sporten tegelijk. Je bent stom verbaasd. Cliënt: Je hebt het niet zo op hulpverleners. Nadat je te horen hebt gekregen dat je kanker had. Naast boos en verbaasd ben je ook radeloos.Moeilijke thuissituatie .Uitgeschakeld . C42 . aan de hand zou kunnen zijn en hebt hem of haar uitgenodigd om erover te praten. Je hebt geen vrienden of familie die willen helpen. De gasten en het andere personeel weet je altijd op te vrolijken. Je wacht eigenlijk alleen maar totdat je eindelijk eens genezen bent of doodgaat. Er is iets gebeurt waardoor je niet vrolijk bent en je je moeilijk op je werk kunt concentreren. maar bent te verlegen om ook maar iets te zeggen. Counsellor: Je werkt als leerkracht op een school en ziet dat een leerling in de loop van de tijd steeds stiller wordt. omdat je de huur niet kunt betalen.Ander gedrag . C45 . De relatie tussen je ouders onderling ook.Counsellen vanuit een andere rol (Leerkracht). Je wilt zelf beslissen wat je doet en denkt. Je had hem of haar al maanden niet meer gezien. Niet dat de vonken van jullie 8-jarig samenzijn er nog vanaf sprongen. Omdat het rustig is wil je kijken of je hem of haar kunt helpen. Counsellor: Je bent al jaren bevriend met hem of haar en ziet je vriend(in) in een zwart gat wegglijden.Helpt Counselling? Cliënt: Je werkt in de bibliotheek en bent verliefd geworden op een klant. wat je klant doet.nl . Veel kun je afleiden uit de literatuur die hij of zij iedere week komt lenen. waar die woont en ook dat hij of zij vrijgezel is. had je nergens meer zin in. Mogelijk gaan ze scheiden. Je hoopt dat alles een boze droom is en dat het weer goed komt. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . De sociale dienst staat op het standpunt dat je partner voor je levensonderhoud moet zorgen. Je zit zonder geld en inkomen.Kanker .www. Die zijn er voor psychisch gestoorden.

. Je denkt dat de counsellor zo’n softie van je wil maken. Dat had je natuurlijk gevierd met je vriend die ook een fantastische baan heeft. Het lukt je wel om over andere zaken te praten. Al dat psychologische gedoe staat je erg tegen. je voelt je bedrogen en denkt erover om . Hoewel je er niet zoveel zin in had. Je hebt er hard voor gewerkt en na al die jaren van studeren en werken zit je in de geplande positie. Je hebt een zwaar probleem en vindt het erg moeilijk om erover te praten. Je voelt je niet eens moeder. maar je twijfelt eraan of je het kunt halen. Abortus kan niet. De volgende dag meldde je je ziek op je werk. Eigenlijk ook weer niet. C48 . C52 . Je vond het iets voor domme ongeletterde vrouwen die zomaar zwanger raakte. je walgt van je manager. Vol tegenstrijdige gevoelens ga je naar de counsellor. maar zij kan niets vinden.Stoppen met Studie. Cliënt: Je bent student psychologie en vraagt jezelf af of je de studie moet afmaken. Je bent ongewenst zwanger geworden. Cliënt: Je bent door je huisarts naar een counsellor doorverwezen. maar ergens moest er toch iets misgegaan zijn op vakantie. Cliënt: Je hebt op school gevochten en bent hiervoor naar de schoolcounsellor gestuurd.PraktijkBoek V3. Je bent al bij de huisarts geweest. Mogelijk dat het iets psychisch is. Je schaamt je. Je gebruikte de pil meestal wel. Je vriend gaat natuurlijk ook niet zijn baan opgeven. omdat het tussen je oren zou zitten. Je kunt dan geen woord meer uitbrengen. Er zijn wat mogelijke oorzaken die in je achterhoofd spelen. je hebt veel stress op je werk en er spelen nog wat zaken op het relationele vlak. Na afloop van een feestje nodigde die manager je uit om bij hem of haar thuis nog even wat te gaan drinken. C51 .Carrière of Kind? Cliënt: Je hebt een topbaan en verdient lekker. Samen hebben jullie een aantal fantastische toekomstplannen. C50 ..www. Moesten ze maar de pil gebruiken.Gewichtsverlies. Het probleem is echter dat je altijd tegen abortus bent geweest.. Het oorspronkelijke enthousiasme dat je eerst had is geheel verdwenen. kind krijgen al helemaal niet.nl . Je zit in het derde jaar. De huisarts wil dat je er eerst eens met een counsellor over gaat praten. Je werd aangevallen en verdedigde jezelf. Je wilt geen vast relatie met de vader van het ongeboren kind. Je hebt het afgelopen jaar het een en ander meegemaakt. C53 .Moeilijk om over te praten. “Hoe voelen we ons vandaag? . bent wat meer gaan drinken. Je weet al wat je wilt. Je kent hem pas 4 maanden en hij is erg onbetrouwbaar. C49 . Je gaat naar een counsellor met de vraag of hij of zij je kan helpen. Poepluiers spreken je toch al niet aan en zo’n klein handenbindertje nog minder. want anders word je geschorst. Cliënt: Je komt voor het eerst bij een counsellor. Cliënt: Je merkt dat je de laatste 3 maanden sterk bent afgevallen. Hij lijkt je tijdsverspilling om er met de counsellor over te praten. Je gaat alleen maar om te bewijzen dat je geestelijk gezond bent. Je kunt je eigen zaakjes prima opknappen.Doorverwezen Leerling. lijkt het wel alsof je keel wordt dichtgeknepen. Je gaat naar de schoolcounsellor om te vragen wat het beste is dat je kunt doen.. maar je hebt geen geld voor nog een kind erbij. Je vindt het onzin. (De manager is van hetzelfde geslacht als jij. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Een manager die meer wil. Helaas schijnt je wereld aan duigen te vallen door iets wat ongepland is. Je gelooft niet dat er een verband kan zijn tussen je gewichtsverlies en die zaken. Cliënt: Je hebt intensief samengewerkt met je manager om een nieuw project op te zetten. Je hebt de relatie met hem al verbroken.Yak” Je moet wel. Als alleenstaande moeder heb je het al moeilijk genoeg met 2 kinderen.6 . Iedere keer als je wilt zeggen wat er mis met je is.75 .C46 . Bij hem of haar thuis bleek al snel dat hij of zij een oogje op je had en begon zich nogal op te dringen. stemde je toe. C47 . Je wilt eerst nog van het leven genieten. Voor de zekerheid ga je toch maar naar een counsellor.) Je legde beleefd uit dat je niets voor hem of haar voelde en vluchtte weg.Doorverwezen Cliënt. Je gelooft het niet en denkt dat het lichamelijk is.Abortus? Cliënt: Je bent zwanger en wilt een abortus laten plegen.counselling.

want een uitkering zat er niet in. C56 . omdat jullie niet zwanger konden raken.Verdrongen misbruik . de studiebeurs is gestopt en ze zijn er achter gekomen dat je die ten onrechte hebt ontvangen en moet flink dokken.Tiener.Weggegooid leven? Cliënt: Je bent gestopt met je studie. Je hebt de kinderkamer zo gehouden en bezoekt dagelijks het graf. Nu zit je hele dagen thuis. maar dat mag je niet wensen van de Paus. Vroeger hield je van lezen en wandelen. C55 .counselling.Onverwerkt leed . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je partner wil ook al verder met zijn of haar leven..C54 . maar vergat dat op het hoogtepunt.nl . Het kwam er niet zo van. Je hebt er nooit met iemand over gepraat. omdat anderen zeggen dat je er eens wat aan moet gaan doen. dat vond je lekkerder. Je hebt je studie afgerond.Nieuwe activiteit? Cliënt: Je hebt altijd fijn gewerkt en bent sinds een half jaar met pensioen. C57 . Een zwangerschapstest die je via een vriendin kon krijgen wees uit dat je zwanger bent. Je hebt je in de schulden gestoken. zei dat hij hem er snel uit zou halen. Je kunt bijna niks meer en je voelt je nutteloos. omdat je nogal vaak bij dames of heren van lichte en prettige zeden langsging om flink te experimenteren. Je partner heb je drie jaar geleden verloren. Het hoeft allemaal niet meer zo voor je. De dagen slepen zich voort en je vraagt je af waarom je nog moet leven. C59 . met alles opruimen. Je gaat naar de counsellor.Geen zin om verder te leven.Drop-out . of verzonnen? Hoe zit het met je geaardheid? Ben je misschien toch homofiel? Kan dat de reden zijn dat je nog nooit iets met een meisje hebt gehad? Vol verwarde en tegenstrijdige gevoelens beland je bij een counsellor.Geaardheid. Je hebt daar nog steeds veel verdriet van. Eerst kon je je nog bezighouden... zou je misschien zelfmoord plegen. Je voelt jezelf schuldig dat je hem of haar alleen op de fiets naar school hebt laten gaan.. maar je begint je steeds meer te vervelen. Nu die herinnering naar boven is gekomen vraag je jezelf af waarom je dat al die tijd niet hebt geweten. Cliënt: Je hebt drie jaar geleden een kind van 9 verloren door een verkeersongeluk. maar dan moet het wel iets zijn waar je echt voor gaat. Je wilt wel eens iets gaan doen.. Op dit moment weet je het allemaal niet. omdat ze niet echt kunnen begrijpen wat je meemaakt.Leeg gat .PraktijkBoek V3.Fantasie? .www. Omdat je het leven toch al niet zag zitten deed je het regelmatig zonder condoom. Je doet je wekelijkse beklag over het feit dat je leven zo uitzichtloos is. Je bent in een warm gezin opgegroeid.. Studeren en werken zie je niet zitten. Je raakt steeds depressiever en mensen blijven weg. Je bent boos op de buschauffeur die geen voorrang gaf.76 . Door een documentaire op de TV kwamen er herinneringen uit het verleden naar boven. Cliënt: Je bent een tiener (15) en zwanger geraakt op een feestje. want je hield meer van feesten en andere sociale activiteiten. Of heb je alles gedroomd. omdat de kans klein is. hebt nu een leuke baan en woont op jezelf. Kinderen hebben jullie nooit gehad.6 . Je liet je studiebeurs nog wel doorlopen. Je familie en vrienden zie je niet meer. Je haat de maatschappij die onveilige situaties creëert waardoor er jaarlijks vele verkeersdoden vallen. hoe die negatiever is geworden met geweld. Je kunt daar met niemand over praten. Cliënt: Je bent 85 en woont in een verzorgingstehuis. Je bent er nog steeds niet overheen. De jongen met wie je samen was. Je vrienden heb je inmiddels uit het oog verloren. Je werd dat wel aangezien je menstruatie wegbleef.Dood van je kind. wat dingetjes in de tuin doen. Maar die zaken zijn nu erg vermoeiend.Zwanger .. Je hebt geen familie meer en geen echte vrienden. Eigenlijk zou je het liefst willen sterven. Kan ook niet aan alles tegelijk denken. vrienden bezoeken. C58 . Als je AIDS zou hebben. Op dit moment voel je jezelf een mislukkeling die al zijn kansen heeft verspeeld. drugs en zondigheid. Naar je huisarts durfde je niet en je ouders zouden je gelijk het huis uit sturen als ze er achter kwamen. Je kunt je nu herinneren hoe een pastoor je vroeger heeft misbruikt. Je durfde steeds maar niets te doen en hoopte dat het vanzelf zou overgaan of dat je uit die nare droom zou ontwaken. Hij zei dat je waarschijnlijk toch niet zwanger zou raken. Cliënt: Je bent een gezonde Hollandse jongen. Maar door je werk had je nog wat afleiding. Tot slot vraag je je af of je geen AIDS hebt. Je kunt moeilijk lopen en je ogen gaan sterk achteruit. Je durft je niet te laten testen. Bij de counsellor heb je het over de toestand in de wereld. Zij adviseerde je om met de schoolcounsellor te gaan praten.

counselling. of het zijn signalen vanuit je onbewuste. maar je kunt niet de hele rit zonder.” “De mensen kiezen er zelf voor. Cliënt: Je bent een treinmachinist en vorige week maakte je de derde zelfmoord voor je venster mee. waarna je weer aan de slag moet. nog minder van de counsellor. Nu weigerde je hele lichaam om naar je werk te gaan. Je voelt je al ziek als je aan tram 9 denkt of aan nachtdiensten. te zeggen dat niemand om hem geeft en dat je je vrienden niet in de steek mag laten. Je voelt al een tijd geen vriendschap meer voor hem en begint zijn gedrag spuugzat te worden. Je hebt er niet om gevraagd en hebt er geen controle over. omdat je vaak tot laat in de avond aan het studeren bent of aan het gamen op internet. Het werk wel. Je zou wel willen zeggen dat hij moet oprotten. maar hij raakte helemaal aan lager wal.” “Waarom maak je er geen opnames van en ga je die niet verkopen via internet?” “Jij scoort wel punten zo.3 keer zelfmoord is scheepsrecht. Je wilt wel. Soms blijven die dingen in je hoofd rondmalen. Lekker stappen. Cliënt: Je bent door een docent naar de schoolcounsellor gestuurd. maar dat is alleen in het weekend en dat mag van je ouders. Hij begint dan steeds weer zo zielig te doen. dus rook je toch. Of die stemmen zijn echt. Je probleem was blijkbaar te moeilijk voor hem en in overleg met jou en de nieuwe counsellor heeft hij je doorgestuurd. En dan lopen ze maar te zeiken dat je klantvriendelijk moet zijn.Treinmachinist . Je meldde je ziek.Helpen of verbreken vriendschap? Cliënt: Een goede vriend van je is verslaafd geraakt aan de heroïne. Toch wil je weten wat je er nou mee moet doen. Je had de hoop dat hij zou genezen.Doorgestuurd. Jij ging gewoon verder met je studie. Je hebt er veel over gelezen. Je probeerde hulp voor hem te zoeken. Vorige week is een collega doodgestoken.C60 .nl . maar je lichaam weigert gewoon. Maar je vindt dat de leiding maar eens iets aan de problemen moet doen. eten. is hij zeker te min voor je. Je hebt nu de eerste sessie met je nieuwe counsellor. Freud was aan de coke en alle andere psycho’s hebben ook wel eens wat gebruikt. Vroeger deden jullie leuke dingen samen. maar je kunt hem dat niet duidelijk maken. C65 . Je voelt er niet veel voor om weer je hele verhaal opnieuw te vertellen.www. maar dat heeft allemaal niets opgelost. Nu jij het helemaal gemaakt hebt. Soms zou je gewoon willen doorrijden. stoer doen en relativeren hielp je er iets doorheen. Het is niet zijn zaak wat je doet. Vanuit je werk krijg je 10 counselsessies aangeboden. C64 . “Het kan iedereen overkomen. Cliënt: Je bent trambestuurder en vindt het werk niet meer leuk. maar komt hier niet voor uit. Jullie waren van jongs af aan bloedbroeders en dat is voor eeuwig.Stemmen. C62 .PraktijkBoek V3. Soms zijn het voorspellende dingen. Volgens jou kom je aan die rode ogen. Laat al die agressieve gasten maar lopen. soms zeggen stemmen wat je moet doen. of je bent schizofreen. Je weet wel dat de docent gelijk heeft. Je beoordelingen zijn slecht. Cliënt: Je krijgt zaken door van hogere intelligenties. De eerste twee keer kon je je er nog overheen zetten. Gewoon een grote klerenkast uit de sportschool op iedere tram of een zwaar bewapende commando. Ben je gek? Ben je helderziend? De moeilijkheid is dat die stemmen niet altijd gelijk hebben.” Een soort van galgenhumor. af en toe een blowtje. De laatste jaren ben je steeds meer gaan drinken om de stress de baas te worden. Bepaalde lijnen en diensten zou je echt niet meer willen rijden. Zelf word je geregeld bedreigd of vallen ze andere reizigers lastig. Cliënt: Je hebt een aantal sessies gehad bij een counsellor.77 .” “Maar goed dat je het niet hoeft schoon te maken. Je voelt gewoon dat de volgende suïcidale al weer klaar staat. omdat je volgens hem vaak stoned in zijn les zit. Je deed in ieder geval je werk. Ze kunnen beter hier de orde handhaven dan in een ver land.Geweld in de tram. Roken mag je niet in de tram.Rode oogjes en grote pupillen. Vaak blijken die zaken te kloppen.6 . maar je klanten niet. C61 . Eerst probeer je uit te vinden of je de counsellor kunt vertrouwen en wat hij of zij zou doen als je echt gek bent. Je kreeg een soort collegiale hulp. onderdak en probeerde je met hem te praten. Hij zou dat aan je ogen kunnen zien. C63 . Soms hoor je vreemde zaken. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Uit angst voor veroordeling of opsluiting durf je er met niemand over te praten. In het begin hielp je hem wel met geld. Je rookt wel eens wat.

Waar je van baalt is dat je vorige maand een nieuwe leidster hebt gekregen.Net je vader.A. Cliënt: Je werd al 5 maanden gecounseld. Ze is aangenomen op haar papiertje.Onverwerkt Leed . zeker niet nu je op het punt van een doorbraak staat. C69 . Je hebt het idee dat counselling niet helpt. Je bent al eens naar een andere counsellor gegaan.counselling. Je counsellor had gelijk m.C66 . Jullie zaten helemaal op één lijn. C71 . Je moet zeker 50 uur per week werken en thuis ook nog veel zaken doen. maar je vond het verkeerd dat hij je zo in het diepe wierp.Geen Promotie naar een betaalde baan . Je liep woedend de deur uit en trapte die dicht.www. omdat je geen diploma’s had.PraktijkBoek V3. Je blijft gewoon doorgaan en negeert de stopsignalen van de counsellor. Je kreeg wat huiswerk mee en kon in noodgevallen een collega bellen. ontslag krijgen of ze verlengen gewoon je contract niet. De counsellor heeft je zojuist aan het feit herinnerd dat het volgende week een jaar geleden is dat je partner stierf. C68 . Je kunt niet halverwege stoppen. Je counsellor had het echt nodig en was al heel lang niet weggeweest. Dat gaat niet. Die baan heb je nodig om je huis te kunnen afbetalen en om voor je gezin te zorgen. De tijd vloog om.De counsellor is terug van vakantie.78 . Helaas verhuisde zij naar een ander deel van Nederland. Je mocht niet eens solliciteren.6 . Om in een winkel te werken ben je te oud. Hij doet je sterk denken aan je vader. Cliënt: Je hebt er bijna een sessie opzitten. schoonmaken ben je niet dol op en fabrieken vind je stinken. Hij heeft volgens jou erg onprofessioneel gehandeld. omdat de volgende klant straks aan de beurt is. Je dreigt met weglopen.De laatste minuut. Bij je nieuwe counsellor begin je gelijk over hoe goed ze was en hoe ze werkte en hoe geweldig je je voelde na iedere sessie.Sterfdag. Je vindt dat de counsellor het goed doet en probeert zoveel mogelijk mee te werken.V. Je bent overstuur. Je ziet geen andere uitweg dan jezelf doodwerken.t. diploma hebt. Je kon vrijuit jezelf exploreren en over alles wat je wilde praten.Liever geheel opbranden dan voor de helft.Nieuwe Leidster. Een vaste baan kun je steeds maar niet krijgen. Cliënt: Je hebt wat problemen op je werk. Je wilt hier gelijk op doorgaan en er nog zeker een half uur aan vast plakken. Cliënt: Je werd gecounseld door een hele goede counsellor. omdat je relatie stuk liep en die counsellor heeft je toen niet goed kunnen helpen. Je kunt dan een promotie mislopen. Ze hadden beter jou op die positie kunnen zetten. Je wordt boos op je counsellor. het feit dat je het zonder hem redde. Tijdens de laatste sessie kreeg je te horen dat je counsellor 6 weken vakantie ging nemen om geheel uitgerust terug te komen.Vrijwilligerswerk . Je wordt vanwege het verlies al een 3 maanden gecounseld. Cliënt: Je doet al 5 jaar vrijwilligerswerk. Je bent nog steeds boos. Je bent vaak ziek. Je komt er om je beter te voelen en niet om zout in de wonde gewreven te krijgen. maar je kunt het je niet veroorloven om je ziek te melden.De super counsellor. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . dan valt je tenminste niets te verwijten en lost de verzekering het huis af. C67 . C72 . Je komt nu op de afspraak na de vakantie. Je helpt asielzoekers hun weg te vinden in Nederland.O.b. Cliënt: Je hebt net je baan verloren. Je laat aan het begin van de tweede sessie duidelijk merken hoe je op hem gesteld bent en hoe blij je bent dat je juist hem als counsellor hebt. Door iets wat de counsellor zei werd er iets getriggerd en heb je het gevoel dat je bij de kern (scheiden of niet) van je probleem bent aanbeland. Het klikte heel goed. Cliënt: Je hebt erg veel last van een burnout. maar jij moet haar alles gaan uitleggen. Je spreekt de hoop uit dat deze counsellor ook zo goed werkt. omdat je alleen maar een M. C73 . die van toeten nog blazen weet. Zij heeft je zo fantastisch op weg geholpen. maar je zit er ook mee dat je je zo hebt gedragen. Je bent er ondertussen erg goed in geworden en de mensen zijn blij met je.Counselling helpt niet. Het werk gaat je steeds meer tegenstaan. Die domme trut met haar hakjes en mantelpakje. Daarvoor ben je naar een counsellor toegegaan. Een vak leren zie je niet zitten. Je vroeg je af of je wel zou gaan. C70 . Cliënt: Je partner is bijna een jaar geleden overleden.nl .

Mogelijke Zelfmoord? Cliënt: Je hebt net een sessie met je counsellor gehad en als je counsellor zegt: “tot volgende week”. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Cliënt: Je bent voor het eerst bij een counsellor en je komt tot de conclusie dat je er niets aan hebt. omdat het tijd is. Je wilt vanaf maandag 3 sessies per week om er aan te werken. omdat je nog meer problemen hebt. maar jij wilt echter doorgaan.Beëindigen eerste sessie. Je hebt nog 5 minuten. zeg je dat je helemaal niets gehad hebt aan deze sessie en dat je beslist niet terug wilt komen. Cliënt: Het ging tijdens de sessie goed. Counsellor: Je probeert de sessie te beëindigen. Counsellor: Je rond de sessie af. Je wilt dat iemand je verdriet wegneemt en dat is na een uur nog niet gebeurd. omdat je nu nog meer verdriet voelt. Je wordt boos als de counsellor doorvraagt. Cliënt: Je hebt 55 minuten gepraat over de pijn en het verdriet dat je hebt over je gehandicapte dochter. Je wilt niet voor deze sessie betalen. Je ziet dat de cliënt moe is en rond de sessie af. Toch wil je doorgaan met counsellen. Op het moment ben je redelijk uitgeput van de lange dag en de sessie. Counsellor: De sessie is bijna op z’n einde. Cliënt: Het is de laatste sessie en het probleem waar je voor kwam is verholpen. De tijd van de sessie is om. Op het moment dat de counsellor de sessie wil afronden barst je in huilen uit en komen er nare gevoelens naar boven. Cliënt: Tijdens de sessie heb je het gehad over de slechte schoolresultaten en de ruzie die je had met je vriend(in). C83 .counselling. maar daar kom je niet voor. C82 . Cliënt: Je hebt je woede verkend en begint te begrijpen waar die vandaan komt.79 .Beëindigen eerste sessie. Counsellor: Je probeert de sessie te beëindigen. Counsellor: Je bent je ervan bewust dat je nog maar 5 minuten hebt om het gesprek goed af te ronden. C79 . Er waren wat problemen op je werk en counselling zou kunnen helpen. Straks ga je met je zoontje naar zwemles. Je gaat door met vragen stellen over counselling als de counsellor probeert de sessie te beëindigen. Rond de sessie goed en snel af. C77 . maar tegen het einde van de sessie kom je pas tot de kern.Beëindigen van een sessie. C80 . Je bent nu aan deze counsellor gewend en wilt niet met een ander in zee gaan. je kon veel vertellen en je voelde je prima.www. omdat het tijd is.Beëindigen van een sessie. Op het moment dat de counsellor een afspraak wil maken voor volgende week. Cliënt: Je hebt je onzekerheid en je gevoelens van eenzaamheid verkend.PraktijkBoek V3. C78 .C74 .Verborgen Probleem.Beëindigen eerste sessie. Cliënt: Je bent alcoholist.Beëindigen van een sessie. De counsellor wil stoppen omdat het tijd is. omdat je het gevoel hebt een doorbraak mee te maken.Laatste sessie .6 . C75 . C81 .Nog een probleem. Counsellor: Het is tijd. de volgende cliënt is er al. geef je te kennen dat je volgende week waarschijnlijk niet meer zal leven. C76 . Vandaag kom je met een flinke kegel binnen en de counsellor vraagt zich af of het mogelijk zou zijn dat je wel eens iets drinkt. Je zal zeker niemand aanraden om hier langs te gaan. Daar kom je niet voor.nl .Eerste en Laatste Sessie. Cliënt: Je hebt al veel verteld. Je bent erg economisch met de waarheid.

” Counsellor: Je rond de sessie af.www.Beëindigen van een sessie. je schoolresultaten en na 6 sessies heb je met je ouders afgesproken dat ze een kamer voor je huren. C89 . Je gelooft dat je kunt stoppen met counselling.C84 . afwijzing) weer naar boven komen en bent jaloers op de aandacht die haar kind straks gaat krijgen. Je had nog 2 sessies staan. Daarna is hij overleden. Cliënt: Je hebt gesproken over de ruzie die je hebt met je ouders. C88 . Tegen het einde van deze sessie zeg je tegen je counsellor: “Het is gewoon niet eerlijk. Bij je tweede counsellor ben je een heel eind gekomen.Beëindigen van een counsellingsrelatie. Je wilt weten of de counsellor je kan helpen. Een half jaar geleden zocht je hiervoor de hulp van een counsellor. C93 .Beëindigen van een counsellingsrelatie. Na 3 maanden durf je weer auto te rijden en kun je beter met je schuldgevoelens omgaan. in de steekgelaten worden.Beëindigen van een counsellingsrelatie. Je bent nu een jaar gecounseld en voelt je een stuk zelfverzekerder. dan kun je dat toch wel begrijpen. Cliënt: Je hebt al veel gevoelens verkend en je kunt ze nu een plaats geven. Misschien moet je de nieuwe baan maar niet nemen? C92 . Cliënt: Je broer was 8 jaar geleden overleden. C90 . Je zit niet op dezelfde golflengte als de counsellor. Je kunt nu zonder counsellor verder. Iedereen heeft vrienden en familie en nu moet ik weer een week wachten totdat ik je weer zie.Beëindigen van een counsellingsrelatie. C85 .6 . Je eerste counsellor overleed na een aantal sessies.Beëindigen van een counsellingsrelatie. Je domineert het gesprek en op het einde vertel je dat je gisteren dakloos geworden bent en zonder geld zit. Cliënt: Je komt nu al 2 maanden bij de counsellor.80 . omdat ze zwanger is en een jaar vrij wil nemen. Je zou ook van deze counsellor afscheid moeten nemen. Je hebt het gevoel dat je nu zonder counselling verder kunt. Cliënt: Je bent nu 3 keer gecounseld en hebt het gevoel dat je niet veel verder komt. C87 . Counsellor: Je rond de sessie af. Cliënt: Je legt flink beslag op de counsellor.PraktijkBoek V3. Ik wil je over 2 dagen weer zien. maar vindt dat een verspilling van tijd en geld. Ik kan niet meer tegen die eenzaamheid. Cliënt: Je vriend(in) ging er met een ander vandoor. Cliënt: Je hebt een half jaar voor je zoon gezorgd toen hij leed aan een ernstige ziekte. Als je echt zo empathisch zou zijn.Beëindigen van een sessie. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je voelt de oude gevoelens (eenzaamheid.Beëindigen van een counsellingsrelatie. Je bent 4 maanden lang gecounseld en het gaat al wat beter met je. Maar voor jou is het alleen maar een baan. Je had er moeite mee om mensen te vertrouwen. Over 4 minuten komt de volgende cliënt.counselling. Je vertelt de counsellor dat je man vindt dat je geen counselling meer nodig hebt. Nu het einde nadert voel je heftige gevoelens van verdriet en isolatie weer opkomen.Beëindigen van een counsellingsrelatie. Waar je nog mee zit is het gevoel van jaloezie. Je hebt net van je counsellor te horen gekregen dat ze over een maand stopt met haar praktijk. Je had toen gepland om na 6 maanden te stoppen met counselling.Beëindigen van een counsellingsrelatie. C91 . Het leven lijkt we een constante verlieservaring. Cliënt: Je bent in het verleden seksueel misbruikt door je vader. Cliënt: Je voelde je schuldig over een aanrijding die je had veroorzaakt. Over 5 minuten word je ergens anders verwacht.nl . C86 . maar je kunt een nieuwe baan krijgen in een ander deel van Nederland. Ik zit ieder uur met mijn eenzaamheid.

komen bij jou weer de gevoelens van verlies en verdriet naar boven. C101 .Beëindigen van een counsellingsrelatie. Cliënt: Je kunt moeilijk iemand anders in vertrouwen nemen. aangezien hij of zij het drankgebruik niet als een groot probleem ziet. C95 . Cliënt: Je komt bij je schoolcounsellor voor examenvrees.nl .Doorverwijzen van een nieuwe cliënt. omdat hij vindt dat hun probleem al voor een groot deel is opgelost. Counsellor: Je counselt een echtpaar. Je counsellor wil je doorverwijzen naar een gespecialiseerde counsellor die meer ervaring heeft op dat gebied. Je vraagt je af of je counsellor je kan helpen om een woonruimte te vinden. omdat je nu een goede relatie hebt met je schoolcounsellor en hem of haar volledig vertrouwt. Je wilt niet weer opnieuw beginnen bij een ander. zegt hij of zij de helft van de sessies net voor ze aanvangen af. Je herkent veel gedragspatronen die je broer ook had. De man wil stoppen.counselling. Na overleg met je supervisor heb je besloten om hem of haar door te verwijzen. Je wilt je cliënt doorverwijzen. De vrouw wil doorgaan. Als je cliënt daar over begint. maar je cliënt wil daar niets van weten.Doorverwijzen van een nieuwe cliënt. Counsellor: Je counselt een cliënt die problemen heeft met haar huwelijk. C98 . Je hebt het gevoel niet veel verder te komen met deze cliënt. C100 . Gisteravond werd je door je ouders uit huis gezet. C97 .Doorverwijzen van een nieuwe cliënt.Beëindigen van een counsellingsrelatie. Een nieuwe cliënt blijkt zijn of haar partner te hebben verloren. Het duurde je 10 sessies voordat je deze counsellor het toe durfde te vertrouwen. omdat ze nog wat dingetjes ziet om aan te werken.81 . omdat je eigen gevoelens te veel in de weg staan. Jij wilt dat niet. dan is er dat. Na 10 sessies vertelt ze over vreselijke nachtmerries waarin ze als kind verkracht wordt door haar oom. Je kunt je cliënt niet verder helpen. Counsellor: Je cliënt blijkt vreemd te gaan en zich af te vragen of hij zal gaan scheiden om bij zijn nieuwe vlam te gaan wonen. Je hebt al uitgelegd hoe belangrijk het is om iedere keer te komen. C96 . De hele wereld is overal schuldig aan. Je eigen partner heeft je een paar maanden geleden voor een ander verlaten. Je krijgt al een vervelend gevoel als de afspraak nadert. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Beëindigen van een counsellingsrelatie. Counsellor: Je hebt 6 maanden geleden één van je ouders verloren.PraktijkBoek V3. maar ook na confrontaties blijft hij of zij doorgaan met z’n gedrag.Beëindigen van een counsellingsrelatie. Counsellor: Je counselt je cliënt al 3 maanden. Je wilt niet weer helemaal opnieuw beginnen. omdat hij of zij zowel tijdens de sessies als erbuiten steeds alles probeert te ontlopen. Je eigen broer is door zijn alcoholgebruik gestorven. Volgens de man kunnen ze dat ook zonder counsellor. omdat je waarschijnlijk niet de benodigde hulp kunt bieden.www. Je gaat steeds meer opzien tegen de sessies. Dan is er dit.C94 . Hoewel hij of zij voor iedere sessie betaalt. Je merkt dat je gevoelens van walging en woede voor je cliënt gaat krijgen. Vorige week was hij of zij er weer niet. Je wilt hem of haar doorverwijzen. Je besluit om je cliënt door te verwijzen. Je hebt het zo goed als het kon verwerkt. Ze kan zich daar vaag wat van herinneren. omdat blijkt dat het alcoholprobleem de oorzaak is van andere problemen waarmee hij of zij in de eerste instantie mee kwam. Counsellor: Na twee sessies blijkt je cliënt een drankprobleem te hebben. C99 .Beëindigen van een counsellingsrelatie. Je hebt het met je supervisor besproken. Je hebt ze geholpen om beter met elkaar te communiceren en te werken aan hun relatie.6 . Counsellor: Je counselt een cliënt en het lijkt erop dat je niet veel verder komt. Je bent niet geschoold op het gebied van seksueel misbruik en dient haar daarvoor door te verwijzen.

Doorverwezen .v. Ziekte counsellor. Counsellor: Een counsellor heeft zich onethisch gedragen en kan moeilijk doorgaan met zijn of haar cliënt.82 .i.Doorverwijzen . Hoe staat het met je geheimhouding en je aangifteplicht? C103 .Doorverwezen . C105 . Je bent helemaal van de kaart.Doorverwezen . Je zit aan de 9de sessie en je begint te vermoeden dat ze in het verleden seksueel misbruikt is geweest.counselling.i. Met je supervisor heb je overlegd hoe je het beste kunt handelen. Je wilt nu zeker zijn dat deze counsellor een goede is en geen zuipschuit of iets anders. (De cliënt kwam hem of haar in beschonken toestand in de kroeg tegen en.nl ..Geheimhouding. maar had het er niet over. De ander had ook een mooi verhaal. Hij vond zijn ouders erg controlerend en overbezorgd.i. Je kreeg een lijst met adressen van counsellors die je verder zouden kunnen helpen en belt er nu eentje op om uit te vinden of hij of zij je verder kan helpen.m. Nu moet je weer opnieuw beginnen. onethische counsellor. dan een groentje die jonger is dan jij bent. Je dossier heeft hij met jouw toestemming overgedragen.i. Je dacht wel eens aan zelfdoding. Dat is belangrijk voor je om te weten. Pensioen. Mogelijk weet de nieuwe counsellor de reden. Misschien ving hij jouw gedachten en emoties op en maakte er toen een einde aan? C107 .v.m. Cliënt: Je had net je 5de sessie gehad toen je hoorde dat je counsellor plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Je bent vandaag voor het eerst bij je nieuwe counsellor.PraktijkBoek V3. Ook dat zijn relatie met zijn ouders niet erg goed is. wie dan wel? Van alles spookt er door je hoofd.www.. De counsellor heeft gezegd dat een collega meer competent is op het gebied van het probleem.v. Counsellor: Je counselt een 16-jarige. Het ging eigenlijk best goed en jullie zijn al een heel eind gekomen. verliefdheid counsellor. C108 . als counsellors zichzelf niet in de hand hebben. C109 . Je voelt je ook schuldig.Geheimhouding? Counsellor: Na 6 sessies blijkt je cliënt (23) seks te hebben gehad met een minderjarige (15).6 . Counsellor: Je counselt een cliënt en het blijkt dat het beter zou zijn als je cliënt met zijn of haar partner relatiecounselling zou gaan doen.Doorverwezen .v. Vorige week heeft je counsellor zichzelf omgebracht. Een ouder komt bij je langs en wil weten wat er allemaal besproken is. Verwijs door naar een collega die daarin is gespecialiseerd. C110 .Einde nog niet in zicht? Counsellor: Je werkt als bedrijfscounsellor en er is een limiet van 10 sessies per cliënt.m.Ander soort counselling. omdat hij of zij verliefd begon te worden op zijn of haar cliënt. Cliënt: Je vertrouwen in de mensheid en nu ook in counsellors is flink gedaald.m. Cliënt: Je vond het vreemd dat je bent doorverwezen.v. C104 . Je counselt iemand die bang is dat ze weer last krijgt van eetstoornissen. Cliënt: Je counsellor is met pensioen gegaan en hij heeft je doorverwezen naar een collega die zijn praktijk overneemt. Kan hij of zij bewijzen dat hij of zij te vertrouwen is. Je zit nog wel met het gevoel dat je liever met de meer ervaren counsellor was doorgegaan. Counsellor: Een collega counsellor heeft een cliënt naar je doorverwezen. Mogelijk zou het maanden duren. Het was moeilijk te zeggen hoe lang het zou duren voordat zij weer kon werken. maar de praktijk bleek anders. Je kunt door dit gegeven niet meer met je cliënt verder werken en wilt hem doorverwijzen.i. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .m.) Jij mag verder gaan met deze cliënt.. De jongen heeft je het een en ander verteld over zijn drugsgebruik (wiet) en een weggelopen vriendin. De ouder maakt zich zorgen om zijn of haar zoon.Grenzen .C102 . zelfdoding counsellor.Doorverwezen .Doorverwijzen . Hoe kan iemand met zo weinig levenservaring jouw problemen nou begrijpen? C106 . De cliënt weet dat niet. Cliënt: Je was niet de vrolijkste cliënt en je had het met je counsellor wel eens over je depressieve gevoelens.Tiener .

Je wilt dat je nieuwe counsellor daar iets aan gaat doen. Zijn baas verdenkt hem van diefstal en wil hem ontslaan. De counsellor weet zijn nieuwe adres wel. Je vraagt aan je counsellor of hij of zij je kan helpen aan een slaapplaats.Doorgeven bericht. In het verleden had hij iemand neergestoken.nl . Uiteindelijk besloten jullie toch uit elkaar te gaan. Cliënt: Je werkt bij een bedrijf en hebt de bewijzen in handen van een grote fraude van je baas. Je hebt vannacht buiten geslapen en weet eigenlijk niet waar je heen kunt. C116 . C115 . Er wordt gesuggereerd dat het aan jou ligt en dat je maar gewoon naar je ouders terug moet. Cliënt: Je vertelt aan je nieuwe counsellor hoe slecht je vorige counsellor was.Grenzen . had je wel een claimgedrag en kreeg je vaak de neiging om het weer te proberen. Je houdt wel van haar maar soms ben je dat gejengel helemaal zat en geef je haar een paar flinke meppen. maar zijn straf en behandeling zitten er bijna op. Hij is gewoon een racist.Mishandeling.Grenzen . Je krijgt af en toe verlof om alvast te wennen aan een uitzendbaan.C111 . Je hebt in het verleden iemand neergestoken.Grenzen . C117 . Je man wilde een nieuw leven opbouwen en dat lukt beter zonder jou erbij. Mogelijk een schuurtje of zijn of haar praktijkkamer. zodat hij zijn baan kan behouden. Cliënt: Je werd samen met je man gecounseld. Cliënt: Je bent een tbs-er die weer terug mag keren in de maatschappij. aanbieden. en daarna schaam je jezelf er voor. Cliënt: Je bent een alleenstaande ouder. Vandaag komt hij niet opdagen.6 . De dochter gedroeg zich erg angstig en zag er flink verwaarloosd uit.www. Je biecht bij je counsellor op dat je geld hebt gestolen.83 .counselling. Je hebt ook de zorg voor een 5-jarig meisje. C113 . omdat je wiet wou kopen. Hij is een schande voor de beroepsgroep. Naast racist is hij ook een seksist en counselt hij maar matig. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Discriminatie. Het blijkt dat je baas voor meer dan 10. maar je kunt het niet helpen. C114 . Vaak maakte hij racistische opmerkingen tijdens de counselsessies. De sociale diensten willen je niet helpen en de politie zegt niets te kunnen doen. Toen je haar thuis opzocht zag je haar dochter. Counsellor: Je counselde een tiener die verleden jaar geld en sieraden van zijn ouders stal.Grenzen . Die zat helemaal onder de blauwe plekken en schrammen. Je wilt dat hij dat niet aan de kliniek doorverteld. omdat het toch niets zou worden.Grenzen .Slaapplaats zoeken. Uit angst voor je baan durf je hem niet aan te geven. Counsellor: Je counselt deze vrouw al enige maanden.Niet komen opdagen. omdat zijn ouders wilden gaan scheiden. Vorige week bleek er 30 Euro op zijn werk te zijn verdwenen. boos en hebt af en toe een baantje. Je belooft om het terug te betalen. Hij had toen een moeilijke periode.Diefstal. Je bent depressief. wat uiteindelijk niets opleverde.Grenzen . Jullie hadden vrij lang een knipperlichtrelatie. Cliënt: Je bent bij je ouders weggelopen. De tiener komt nu bij je met het verzoek om met zijn baas te gaan praten. Je zou liever zelfmoord plegen dan dat. Zijn baas is op de hoogte van de moeilijke periode die hij vorig jaar had. Je dochter loopt vaak te zeuren en af en toe heb je het niet meer. maar je straf en behandeling zitten er bijna op. C112 .Grenzen . C118 .Fraude. Die gebruikt hij of zij ‘s nachts toch niet. Ze mishandelden je en je wilt beslist niet naar ze terug. Je ex-man heeft zijn nieuwe adres niet aan je doorgegeven. Hoewel jullie beide wilde scheiden.PraktijkBoek V3. Je blijkt zwanger te zijn en wilt dat de counsellor dat aan hem doorgeeft.Goed woordje voor iemand doen. Hij had hiervan niets uitgegeven en gaf het uiteindelijk terug. Je vraagt aan je counsellor of hij de gegevens die jij hebt verzameld kan doorspelen aan de juiste personen.000 Euro heeft gefraudeerd. omdat je anders weer minder vrijheden krijgt. Counsellor: Je counselt een tbs-er die weer terug mag keren in de maatschappij. Je wilt het niet doen. Tijdens zijn verlof counsel je hem.Grenzen .

Cliënt: Je partner is langdurig (ongeneeslijk) ziek en zijn of haar gezondheid wordt steeds minder. maar toen je bij de uitkerende instantie was. dan je handje ophouden. Dat is mogelijk de enige manier om je partner terug te krijgen. Je was er al mee begonnen. 4 jaar is veel te weinig voor het verpesten van het leven van je dochter. Je hebt vreselijke spijt en vraagt je af hoe het kon gebeuren. Cliënt: Door een ongeneselijke ziekte heb je al jaren last van chronische pijnen.Grenzen . Je weet alleen niet hoe je die kunt benaderen en welke te vertrouwen zijn. Je hebt alles geprobeerd om hem of haar terug te krijgen. Mogelijk heeft hij of zij nog tips voor je. Je dreigt uiteindelijk verlamd te raken. Cliënt: Je dochter was seksueel misbruikt door haar oom. Na 4 jaar TBS is die meneer weer vrijgekomen. Er zijn genoeg specialisten op dat gebied. C121 . Maanden geleden had je al met je partner afgesproken. dat als het zo ver zou komen. Cliënt: Je vriend(in) heeft je na 5 jaar gedumpt voor een ander. Je ziet er weer een stuk hoopvoller uit.6 . Als je je baan verliest en eventueel in de gevangenis komt. Je hebt nooit een ongeluk veroorzaakt en het zal ook nooit meer gebeuren. C123 . maar je bent bang dat het mislukt. Je oude pak is iets versleten en uit de mode.Grenzen . Je belooft dat hij of zij het volgende week terug krijgt. Voor je er toe over gaat bespreek je het eerst met je counsellor. je aan euthanasie zou doen. Cliënt: Je kunt de baan van je leven krijgen. Mogelijk kun je iemand inhuren.PraktijkBoek V3. dan is het leven van hen ook verpest. Je bent er helemaal kapot van. C122 . maar je hebt ook gelezen dat er gifsoorten gebruikt kunnen worden die moeilijk terug te vinden zijn. C125 . De pijn wordt met morfine dragelijk gehouden. Je vraagt aan je counsellor of hij of zij je 300 Euro kan lenen. C120 .Ongeluk.C119 . Je wilt liever je eigen geld verdienen. of dat je gepakt wordt.nl . Je baalt er ook van dat je bent doorgereden.Wraak. Cliënt: Je hebt vorige maand per ongeluk iemand aangereden.Grenzen .Euthanasie. Je wordt al vrij lang gecounseld door je counsellor en vraagt je af hoe je zo’n kerel het beste uit de weg kunt laten ruimen. Wat kun je doen om met je geweten in het reine te komen en niet nog meer slachtoffers te maken? C124 . Niets lukte. Je biecht alles op bij een counsellor. Je schrok zo dat je doorreed. Je verzocht de arts hierom. Je hebt altijd gewerkt en hoopt weer snel een baan te krijgen.84 . geld speelt geen rol. Voor een paar duizend Euro kom je een heel eind. alleen je hebt geen geld om een net pak te kopen die je bij het sollicitatiegesprek nodig hebt.Grenzen . maar bent bang voor de mogelijke gevolgen.counselling. Je wilt alles contractueel vast laten leggen en bent betrouwbaar. omdat het leven van de dode niet terugkomt en jouw vrouw en kinderen afhankelijk zijn van jou als kostwinner.Ongeluk. Je hebt nu het vierde gesprek met je counsellor en op dit moment is je geld op. Je besluit om het zelf te gaan doen.Grenzen .Geldgebrek. Je kunt het niet verkroppen dat hij het lef heeft om je weer lastig te vallen.www. De andere 3 sessies had je wel betaald. Hij belde je op om te zeggen dat hij genezen is en je wil zien om zijn excuses aan te bieden. Je hebt het hem niet vergeven en vindt dat ze die smeerlappen voor eeuwig moeten opsluiten of om z’n minst de doodstraf geven of zonder verdoving castreren. Nu is het niet meer mogelijk om met je partner te communiceren. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . maar hij wil niet meewerken. Je vraagt aan je counsellor of je mag betalen als je weer werk hebt. Dat doe je om de relatie goed af te ronden. Vandaag kom je bij de counsellor op het idee om de rivaal per ongeluk aan te rijden. Je wilt in het reine komen met je geweten. Je vindt het een vernedering om een uitkering aan te vragen. omdat je het dan van je broer kunt lenen. Zelf wil je het ook wel doen. Het is een kwestie van tijd voordat je partner sterft.Grenzen .Grenzen . moest je meer dan een uur wachten en ben je weggegaan voordat je aan de beurt was. Na lang wikken en wegen heb je besloten om een einde te maken aan je leven en vertelt dat aan je counsellor. Cliënt: Je hebt een maand geleden je ontslag gekregen. Je belooft dat je counsellor zelfs 350 terug kan krijgen.Geldgebrek. Je had 3 glazen bier op en bent voor je beroep afhankelijk van je rijbewijs.Zelfdoding. Jezelf aangeven is voor jou geen optie.

maar zonder je been voel je je maar een half mens. maar in het eerste jaar heb je het te bont gemaakt. Serieus onderzoek leek je leuker dan de droge theorieën van dode lui die niet eens een pc hebben meegemaakt.Grenzen . maar je bent nog steeds verliefd en hoopt dat hij of zij zal terug komen. Je geeft je counsellor aan het einde van de laatste sessie een envelop met 200. Jij vond het echter cool om een webcam op de dames docenten wc te plaatsen. maar juist om de psychologische effecten die het had op de klas en de dame in kwestie. Je dacht dat alles heel vrij was. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . alles doet je aan haar denken. C134 . Cliënt: Je hebt een jaar geleden je been verloren door een auto-ongeluk. Cliënt: Je hebt je portemonnee verloren. zo goed als het kan. Je kunt het verlies moeilijk accepteren en hebt een hekel aan die prothese. Je probeert het adres van je partner te krijgen via de counsellor.. omdat je wat problemen had met je partner.Grenzen .Portemonnee. Iedere keer heb je een goede reden waarom je niet meteen kunt betalen. Je bent er nog niet aan toe. C132 . Je hebt geen zin in eten en vraagt je af wat de zin is van het leven.Bloemen . om elkaar op een andere manier te leren kennen. Je hebt je 2 maanden geleden al ziek gemeld en men wil dat je weer aan het werk gaat. Na een langdurig ziekbed. Cliënt: Je brengt regelmatig een bos bloemen mee voor je counsellor. Je kunt het niet verdragen dat ze er niet meer is. Ze stonden gewoon niet open voor nieuwe ideeën en wat experimenten. Je counsellor heeft je goed op weg geholpen en jullie huwelijk bruist weer.Verlies . C128 .Informatie. Je partner heeft je verlaten en de counsellor weet waar je partner woont.Grenzen .Euro.Carrière.Grenzen .www. zodat de rest van de klas kon zien hoe hun “juf” haar plas deed.Moeder. C131 .Verliefdheid. C129 . Cliënt: Na een aantal waarschuwingen ben je definitief van de universiteit gestuurd.counselling. Na alles geregeld te hebben had je pas tijd om je verdriet onder ogen te komen.Verlies . waarbij je haar verpleegd hebt is ze uiteindelijk overleden. Jullie zijn beide dol op zeilen.C126 . Je wilt best wachten tot na de ethische “bekoelingsperiode” van een maand.6 . C133 .Grenzen . C127 . Die hulp was eigenlijk onbetaalbaar.Te laat met betalen. Je wilde psycholoog worden. Je hebt 9 sessies gehad en dit is je laatste sessie. Jij hebt een gloednieuwe zeilboot gekocht en vraagt of je counsellor samen met zijn of haar partner zin heeft in een tochtje met jou en je partner. Na de laatste sessie zie je geen ethische problemen.Verlies .85 . Cliënt: Je bent de partner van iemand die deze counsellor heeft gecounseld.Been.Verlies . Je hebt het niet breed. Cliënt: Je bent verliefd geworden op je counsellor en hebt het gevoel dat hij of zij dat ook op jou is. maar je bent zo dankbaar dat je geholpen bent.nl .Vriendschap. Gewoon wensen en positief denken. Cliënt: Je kwam een half jaar geleden bij je counsellor. Cliënt: Je was erg gehecht aan je moeder. De prik was een beetje uit jullie relatie. Cliënt: Je wordt gecounseld door een student counsellor. Je hebt met je counsellor afgesproken dat de sessies Pro Deo waren. Je weet dat counsellors niets met hun cliënten mogen beginnen en hebt voor je probleem (bindingsangst) een andere counsellor gezocht. maar blijkbaar waren ze redelijk burgerlijk op die universiteit. Het is al 3 jaar uit. Je kunt je been niet meer terugkrijgen. Het ging je niet om het seksuele aspect.Envelop. want wat is nou een maand op levenslang geluk? C130 .PraktijkBoek V3. Je haalt alles uit de kast om er achter te komen waar je ex woont. Zonder die foto lijkt het wel een stuk moeilijker. Met je counsellor heb je ondertussen een goede band gekregen. Je bent erg goed geholpen. Naast een paar honderd Euro zat er ook de foto in van je eerste vriend(in). Vandaag ga je je counsellor vertellen dat het je laatste sessie is en je wilt met hem of haar buiten de sessie afspreken. De hele dag denk je aan haar. Je bent wel regelmatig te laat met betalen.

Cliënt: Je hebt borstkanker en het is nodig om 1 borst te verwijderen. C140 . De mooiste huizen. haar uitgaansgedrag. maar dat wil hij niet. Dat scheelt in pilgebruik. Gisteravond schold hij of zij je helemaal verrot om niets. Je hebt er problemen mee dat je niet meer voor hem kunt zorgen.. Je wilt niet dat ze aan de drugs gaat en stelt duidelijke grenzen m. Na de eerste feesten en blijheid bleek hij of zij totaal veranderd te zijn. Na een maand vraag je je af of het ooit nog goed komt. Je denkt erover om te gaan scheiden.. C139 . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je koos ervoor om bij je vader te blijven.counselling. om haar aan jullie voor te stellen..nl . met echte vrienden. maar met veel moeilijkheden is ze hier toch redelijk opgegroeid. hoe ze eruit ziet.www. Je haat haar. Je wilt geen echte vriendschappen meer aangaan als je die toch weer moet verbreken en die alleen via internet kunt onderhouden. Het laatste jaar hebben jullie vaak onenigheid gehad. C136 . een normale jeugd. kinderen krijgen. Jij kunt niet accepteren dat ze straks een zaaddonor gaat gebruiken. maar je ziet geen verbetering. Je wilt net als andere kinderen een vaste woonplaats. Eigenlijk werd je in die keuze gemanoeuvreerd.t. Mogelijk gaan jullie scheiden. Vorige maand nam je vader een vriendin mee.6 . Ze houdt veel van je. Cliënt: Samen met je partner heb je 14 jaar geleden een meisje geadopteerd. Hoe moet het als je gaat zonnen? Zal de operatie succesvol zijn. Yak.. Je vader is blijkbaar waanzinnig verliefd op haar. Je weet wel dat er weinig opties zijn en je baalt dat je geen zaad meer kunt maken en je niets in de diepvries hebt liggen.Verloren Moeder . Cliënt: Na 2 kinderen had je met je vrouw besloten om jezelf te laten castreren. hoe ze doet. Je vader had ook geen echte keuze en zat met jullie opgescheept. Cliënt: Je partner zat bij de blauwhelmen en kwam na een halfjaar terug. Je vader heeft een verantwoordelijke baan en verkast ieder jaar met zijn gezin naar een ander land om aldaar weer een project op te zetten. Niet dat je partner gekke dingen doet. Je ziet erg tegen het verlies van je vrouwelijkheid op. C138 . Je bent boos om alles wat je ouders je hebben ontnomen. Je wilt een kind van eigen vlees en bloed en niet een koekoekskind.Verloren Partner.. Cliënt: Je zoon is aan de universiteit gaan studeren en woont aldaar op kamers. Je wist al gelijk dat jij en zij nooit goede vrienden zouden worden.b. Je voelt je schuldig. Het leek je een goed idee om iemand zonder ouders te helpen hier een goed leven op te bouwen. Overstuur kom je bij de counsellor. Het meisje kon moeilijk aarden. Ze gaat zelfs naar de kerk.Verloren Woonplaatsen .Vrienden .Verlies . Later heb je een fijne vriendin gekregen en jullie willen bijna trouwen en.Verloren Mannelijkheid. Je broer is al het huis uit.Verloren Zoon. verward. Zal je man je nog aantrekkelijk vinden? Hoe zullen de mensen op straat op je reageren. Hij kuste haar zelfs voor je neus. Met je partner heb je ook al ruzie gekregen over hoe je haar hebt opgevoed.Stiefmoeder. Hij zou alles anders gedaan hebben. Ze toont niet echt veel dankbaarheid naar jullie als ouder en doet waar ze zelf zin in heeft. Het begint ondertussen een conflict tussen jullie te worden. Na de laatste ruzie is ze stiekem weggelopen en jullie hebben al 3 weken niets meer van haar gehoord. C141 . maar hij of zij is een totaal ander mens.. Cliënt: Je bent 14 en hebt er ondertussen schoon genoeg van om steeds maar je ouders achterna te reizen. Je denk erover om dichterbij te gaan wonen. maar innerlijk voel je je een vreemdeling op een onbekende planeet. Jullie konden geen kinderen krijgen. Je vraagt je af wat daar allemaal is gebeurd. Tegelijkertijd moet je zijn studie betalen. Je wilt ook graag kinderen. maar je kunt het niet.Jeugd. Je echte moeder is dan wel een zuipschuit. Die zie je nauwelijks.PraktijkBoek V3. Je partner wil er niets van weten en zegt tijd nodig te hebben. verdrietig en maakt je ongerust.C135 . Cliënt: Je bent 15 en je vader was gescheiden toen je 12 was. of komt het terug? C137 . maar wil toch kinderen van zichzelf.Geadopteerde Dochter. Twee jaar later was je gescheiden van je vrouw en kinderen. de beste scholen en genoeg geld. Je voelt je verstoten. zo truttig. maar niet zo’n onechte trut.86 . Materieel ontbreekt het je aan niets. omdat je moeder verslaafd was aan de drank. Je partner en de legerleiding zeggen er niet veel over.Komend Verlies.

Verloren Dochter en je Partner heeft geen tijd. Je wilt je oude leven weer oppakken (uitgaan).Verloren Scholing en Werk. Cliënt: Je bent 16 en je vader is een paar weken geleden gestorven aan kanker. De dader is doorgereden en niet gepakt. Je moest de kost verdienen voor je ouders. maar die is nu weggevallen. C147 . Maar als je ‘s nachts alleen in bed ligt huil je jezelf in slaap om de volgende dag weer doodmoe wakker te worden.Rouw . 7 en 9 jaar. je dan directeur van dat bedrijf had kunnen zijn. Je voelt je al schuldig bij de gedachte eraan. want je hebt meegeholpen om dat bedrijf op te bouwen.counselling. alsof je een buitenstaander bent. Sindsdien is ze erg depressief. Maar je hebt gewoon nooit de kans gehad. heb je niets meer. Je weet niet hoe de giro werkt. wat je wel of wat je niet moet betalen. C148 . Cliënt: Je bent op zeer jonge leeftijd gaan werken en hebt nauwelijks scholing gehad. Je bent niet in een feeststemming. Cliënt: Je buurvrouw is haar man verloren. Voor jou is het moeilijk om dat op te pakken. voor jullie geen kinderen meer kunnen krijgen. broers en zussen. Je doet het huishouden en werkt voor 35 uur per week.6 . iemand die niet kan studeren. ze hebben het al moeilijk genoeg.Uitgaan. Je partner staat op het standpunt dat jullie dochter niet terugkomt door erover te praten. Je komt er gewoon niet uit. Je vindt dat onrechtvaardig. maar konden ook weer niet zonder elkaar. (die jij in feite hebt betaald).Administratie.Geen tijd voor verwerking . Je broer heeft het door zijn studie. Je bent je gevoel voor eigenwaarde kwijt en veel oud zeer komt naar boven.nl . maar alles lijkt langs je heen te gaan. Je hebt moeite om daar overheen te komen. Je bent de uitputting nabij.Uitputting. C143 . omdat die zichzelf begraaft in het werk en er niet met je over wil praten.Erover praten. Je partner heeft nu een baan in het buitenland en jullie zien elkaar niet meer. als je vader en zus hebben veel verdriet. Cliënt: Je hebt 3 maanden geleden je dochter (8) verloren door een verkeersongeluk. Ze wil niet meer bij je op de koffie komen en verwaarloosd zichzelf. maar loopt er wel stevig van te balen.Buurvrouw. C144 . Je bent boos op je partner. Je bent bang sociaal geïsoleerd te raken. je draait gewoon een knop om. Thuis wil je je voor je kinderen groot houden. Je had lange tijd het gevoel dat het best nog wat zou kunnen worden. Door een fusie ben je overbodig geworden en op straat gezet. Je hebt de zorg voor 3 kinderen van 5.www. Hij of Zij deed altijd de administratie. Cliënt: Je hebt een half jaar een knipperlichtrelatie gehad. maar weet niet goed wat je kunt doen om haar te helpen. Op school heeft iedereen lol en veel leuke verhalen. C146 . C145 . Je kunt het niet maken om dronken thuis te komen. Je had je baan waar je trots op kon zijn.Rouw . Je partner mailde je dat hij of zij het ware geluk bij een ander heeft gevonden. Er komen aanmaningen binnen voor zaken die je niet kunt thuisbrengen en van computers en creditcards weet je al helemaal niets.C142 . C149 . Cliënt: Je bent 3 maanden geleden weduwe of weduwnaar geworden. Zowel jezelf. Je hebt je vrienden al een paar maanden aan het lijntje gehouden. Je weet niet eens welke rekeningen al betaald zijn. Naar een counsellor of een andere hulpverlener wil ze niet.Rouw . Je wordt door de familie gezien als de dommerik. Je kunt het niet langer aanzien. maar voelt dat dat niet gepast is. Je wilt er met niemand over praten. Je bent van mening dat als je vroeger maar naar school had kunnen/ mogen gaan. Cliënt: Je partner is een half jaar geleden overleden. Hij of Zij wil liever meteen een ander kind. wel ver geschopt. Eigenlijk pasten jullie niet bij elkaar. Je wenste je partner veel geluk.Rouw . Op school zit je voor je uit te staren.Verloren Partner.87 .Rouw .PraktijkBoek V3. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Op je werk heb je geen tijd en mogelijkheid om je verdriet te verwerken. Je hebt het gevoel dat je er alleen voorstaan met je verdriet. Cliënt: Je bent 18 en je moeder is een paar maanden geleden aan een hartaanval overleden.Rouw .

Vreemdgaande partner.Studeren . Je moest het met een sms’je doen. Naast de traditionele waarden en normen leef je ook in de Nederlandse cultuur en bent per ongeluk ontmaagd na een wilde vrijpartij op een ruig feest. Je weet niet meer hoe je verder moet. C151 . Je kunt zelfs niet bij de spullen van je partner komen. Dat was een fijne meevaller.Verlies van homoseksuele relatie en jullie kinderen. Ze willen je niet op de begrafenis zien. Jullie gingen wel lang met elkaar om. Je raakte zwanger. Cliënt: Je homoseksuele partner is overleden. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Afzeggen gaat ook niet.PraktijkBoek V3. Hij is niet de kwaadste en je kunt moeilijk ontkomen aan de tradities van je familie. maar nu je gaat studeren ligt de zaak anders.C150 .6 . Je partner is gisteren overleden. Cliënt: Je hebt een langdurige homoseksuele relatie gehad met je partner. C152 . komt de ex van je partner ze opeisen.Verlies . C155 . Je wordt helemaal gek als je de abortus probeert voor te stellen. hoewel je weet dat je partner liever gecremeerd zou worden. Je durft het niet te zeggen en de dag van jullie huwelijk komt steeds dichterbij.Rouw om een ongeboren kind . Je was alles al aan het voorbereiden en in gedachte zag je jezelf al als trotse vader en nu heeft ze jullie kind gewoon vermoord. De familie heeft er gelijk een ander slot opgedaan.counselling. Jullie hebben toen gekozen voor IVF. De familie van je partner heeft je nooit gemogen. Hij heeft al tegen het hele dorp verteld dat jullie gaan trouwen. die soortgelijke zaken heeft gewonnen. Hij is nog steeds stapel op je.88 . totdat ze een andere gozer ontmoette en besloot om abortus te plegen.IVF. Je partner had zijn of haar kinderen meegebracht uit zijn of haar vorige relatie.Maagdelijkheid. De ex heeft een dure advocaat in de hand genomen. Ze raakte zwanger en je wilde graag met haar trouwen en voor het kind zorgen. Cliënt: Het lukte al 5 jaar niet om zwanger te raken.Rouw om een ongeboren kind . Cliënt: Je woont in een klein dorp en na de zomer ga je in Utrecht studeren.nl . hoewel je een sleutel had van elkaars huis. maar na 2 maanden verloor je je ongeboren kind. maar je hebt hierover nooit wat laten vastleggen en het lijkt erop dat jullie aan het kortste eind trekken. Je dient als maagd het huwelijk in te gaan en ze hebben al een partner voor je. Ze zijn dol op je.www. Je bent al die tijd een goede ouder voor die kinderen geweest. Nu je partner is overleden. Je weet niet meer wat je moet doen. Zelfs je ouders zijn enthousiast. Je ging helemaal uit je bol en was niet meer te houden. Je weet van vriendinnen dat ze voor zoiets een smoesje verzinnen. Wat weet hij nou van psychologie? Het was een leuke tijd met hem. maar je wilt niet liegen. maar daar is de familie op tegen. maar jij wilt het gaan maken. Morgen is de begrafenis. Jullie dachten wel aan condooms. maar je maagdelijkheid kun je daar niet mee beschermen. Cliënt: Je hebt een half jaar geleden een leuke meid ontmoet en het was gelijk raak. maar woonden niet samen en hadden niets op papier staan. C154 . De kinderen willen niet. Je bent bang dat anderen je opportunistisch gaan vinden. Dat wilde je vroeger wel. het was toch ook jouw zoon of dochter die is omgebracht? C153 . zeker gezien het feit dat je moeder altijd zo overbezorgd is. nu je kunt gaan studeren. maar jij bent een beetje op hem uitgekeken en wilt je liever op je studie en het studentenleven gaan richten. Het lijkt wel alsof het jullie niet is gegund om kinderen te krijgen.Verhuizen en Afscheid. jij wilt niet en je overleden partner ook niet. Cliënt: Je bent een net meisje en je ouders zijn zeer streng gelovig. Je hebt er al een kamer gevonden en bent er helemaal klaar voor. Je wilt niet dat ze bepaalde foto’s zien en je wilt je eigen spullen terug. Ze heeft niets met jou overlegd. Een vriend met wie je een soort van verhouding hebt is minder blij. Je weet alleen niet hoe je hem dat het beste kunt vertellen. Je bent bang wat er zou gebeuren als je toekomstige traditionele man zal uitvinden dat je geen maagd meer bent.Verlies van homoseksuele relatie. omdat ze vreemd gaat met een ander. In haar verliefdheid leek het haar ook wel wat.

www. alleen het moet dan wel iets zijn wat zinvol is in hun ogen. Je zus mocht wel studeren wat ze zelf wilde (Toerisme) en loopt nu stage op Curaçao. maar al die andere zaken vind je niet leuk. Nu je een heel andere kant van hem ziet. Een week later hebben jullie het weer bijgelegd en de relatie is weer als vanouds. Maar een kind zonder vader opvoeden en werken en studeren is ook niet mogelijk. maar de volgende dag hing je met je kop in de plee van walging om wat je had gedaan. Met knutselen kun je volgens hen geen droog brood verdienen. Wat je oneerlijk vindt is dat je ouders je opleiding niet willen betalen en je zelf ook geen geld hebt om het te betalen. Je wordt niet goed van zijn apathisch gedrag. Jullie mailen en bellen wel eens. Je wilt dat hij ook eens iets gaat doen met zichzelf. Hij heeft het daar geweldig naar zijn zin en praat over de leuke mensen die hij aldaar ontmoet. eten geven en aankleden is vrouwenwerk. Daar ben je het wel een beetje mee eens. Je laatste menstruatie bleef uit en je bent in blijde verwachting. Na 5 maanden begonnen er wat barstjes in jullie geluk te komen.Wie doet wat? Cliënt: Je bent getrouwd met een flitsende manager. C159 . Je geeft les op de volksuniversiteit. C161 . Waar je vooral mee zit is dat je man zelf er niet aan denkt om minder te gaan werken of een andere baan te zoeken. Het was een leuke wip toen jullie dronken waren. maar dat wil hij niet. Je denkt dat het een kwestie van tijd is voordat jullie vriendschap is doodgebloed. Hij vindt kinderen opvoeden iets voor vrouwen.b. Met kunst zal het misschien niet makkelijk zijn om iets te verdienen. Hij zegt dat het gewoon je hormonen zijn. Het is nu toch wat rustiger en als de markt weer aantrekt kan hij er een tweede halve kracht bijnemen. Hij kan later wel sporten met zijn zoon.89 . Zelf heb je ook een prima carrière opgebouwd. twijfel je aan jullie relatie. Hij blijft tot 12 uur in zijn nest liggen en voert niet veel uit. maar je hebt een actief leven buitenshuis opgebouwd. Het lukte gelijk de eerste keer en jullie waren in de zevende hemel. Cliënt: Je hebt een goede vriend met wie je jaren lang optrok. Abortus is tegen je principes. Je man was er automatisch van uitgegaan dat je zou stoppen met werken en het moederschap op je zou nemen. C158 .Luiwammes? Cliënt: Je zoon is na zijn studie op de universiteit weer thuis komen wonen. Die andere gozer zie je echt niet zitten. Jij dacht meer aan een zwangerschapsverlof en dan beide voor halve dagen werken. Sinds 3 maanden is je man met pensioen en begint hij je steeds meer te claimen. Je man werkt in een machobranche en daar is het niet eens bespreekbaar. Jij wilt meer dan alleen moeder zijn. Na een romantische vakantie besloten jullie om zwanger te raken. In het weekend onderneem je zaken met je man. Heeft hij daarvoor nou zijn hele leven voor je gewerkt? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .t. C160 . Je hebt een zware tijd gehad toen de kinderen de deur uit waren. Hij verdiende genoeg voor drie. zoals op bezoek gaan bij de kinderen of een dagje strand. het opvoeden van jullie kindje. maar het kan ook zijn dat het van die ander is. maar je hebt het idee dat het contact steeds minder wordt.6 .Vriend komt niet meer zo vaak langs. Daar is het werken en geen gezeik. Nou ja blij? Je weet eigenlijk niet wie de vader is en wat je moet doen. C157 . Cliënt: Je hebt al 3 maanden een vaste vriend. Hij wil iedere dag dingen met je doen.Gezellig samen dingen doen? Cliënt: Je bent getrouwd met een schat van een man. maar dat zien je ouders niet zitten. Je voelt je nu behoorlijk dom. maar luiers verschonen. Je kunt niet meer gewoon je gang gaan zoals eerst en voelt je verstikt. Het bleek dat jullie beide geheel andere opvattingen hadden m. maar je gelooft wel dat je het in je hebt. Je wilt naar de Kunst Academie.C156 . Liefst al je werk ook nog mee naar huis nemen.Zwanger van iemand. Hij kon geen werk vinden en heeft ook geen uitkering.nl .Wat je hart je ingeeft of wat je ouders willen betalen? Cliënt: Je mag van je ouders gaan studeren en ze willen het zelfs voor je betalen. hij zou je vermoorden.PraktijkBoek V3. Het kan best zijn dat het kind van je vriend is.counselling.Studeren . Straks lijkt het kind op die ander. Je baas heeft je liever voor halve dagen dan helemaal niet. je bent lid van wat clubs en gaat geregeld met wat vriendinnen op stap. Na een knallende ruzie ben je flink aan de haal gegaan. Hij is een half jaar geleden gaan studeren en in al die tijd maar 1 keer terug geweest. Van die ene wip heb je je vriend natuurlijk nooit iets verteld. Je voelt je boos en verraden.

Al 3 keer hebben andere mensen promotie gemaakt die minder hard werken dan jij.90 . C164 . en gaat naar je counsellor toe om te vragen wat de overgang nu precies met je doet en wat je er zelf aan kunt doen. Je wilt wel een multiculturele samenleving.Dreigende burn-out. Je vermoedt dat je afkomst daar iets mee te maken heeft.Afkomst. Cliënt: Je hebt al een tijd last van pijn in je borst. Je wilt er meer over weten. Je moeder heeft ooit eens gezegd dat het een pijnlijke plicht is voor iedere vrouw.t.Openstaan voor Buitenlanders of toch maar niet? Cliënt: Je stond altijd open voor vluchtelingen en tal van buitenlanders. C163 . De markt is ook veeleisender geworden. Je hebt alle verschijnselen. De artsen konden niets vinden en zeiden dat je je niet druk hoeft te maken. maar minder werken is geen mogelijkheid voor je. Over 2 maanden ga je trouwen. je bent kerngezond. maar kunt dat niet hard maken. Hij of Zij is redelijk hersteld. C167 .Partner is gehandicapt en wil scheiden. Nu is het zo complex geworden. Cliënt: Je hebt een eigen bedrijf en om het hoofd boven water te houden moet je 60 tot 70 uur per week werken.Stress. eh. Je weet alleen niet wat je er aan kunt doen.C162 . je weet wel. maar durft er niet naar te vragen of erover te praten.PraktijkBoek V3.Stress.. Van dagelijks en soms 2 of 3 keer op een dag is het gereduceerd tot een zielig restje van 1 keer in de maand. Van je huisarts heb je te horen gekregen dat je in de overgang zit. ga je denken dat ze mogelijk toch gelijk zouden kunnen hebben.. Je hebt het niet zo op pilletjes slikken. Van jullie wilde seksleven.Voor jou is 1 keer in de maand veel te weinig. Je partner is dagelijks te moe om nog iets te doen. Je voelt je ook niet meer veilig op straat. C168 . Je schaamt je erg.Wat is. personeel. Je voelt je niet meteen een rechtse. je houdt nog even veel van hem of haar als voor het ongeluk. Je hebt nu het gevoel dat je helemaal opgebrand bent. C169 . C166 . Je merkt dat je door dit incident en de zaken die je steeds op het nieuws hoort van gedachte en gevoelens aan het veranderen bent m. Je was jong en het werk was eenvoudig. maar als je naar hun argumenten luistert. Je weet dat het een zonde is.nl . dat je het eigenlijk niet meer weet. Vorige week is je vader neergestoken door iemand die niet in Nederland is geboren. Het lijkt wel alsof Nederlanders in hun eigen land niets meer te vertellen hebben.. Je wilt er vanaf.counselling. Cliënt: Je weet dat je veel last hebt van stress. Maar je partner kan steeds minder hebben en wil scheiden. zeker niet na het lezen van de bijsluiter. Vroeger was dat wel te doen. Toch blijf je je zorgen maken. Door zijn of haar werk heeft hij/ zij zeer veel stress. Cliënt: Je hebt tal van vage klachten. Jullie huis is aangepast en de verzekering heeft veel vergoed. je weet wel? Cliënt: Je komt uit een streng gelovig gezin. Je bent bang voor een hartaanval. Je was altijd tegen discriminatie en een voorvechter van gelijkheid. Cliënt: Je werkt al 5 jaar keihard voor een bedrijf. bepaalde bevolkingsgroepen. De prik is er nu wel helemaal af. C170 . Je gelooft wel dat het een leuke man zal zijn.. Het werk gaat je steeds meer tegenstaan en je vraagt je af of het wel zin heeft om zo hard te werken. administratie en tal van zaken die regelmatig mis gaan. Jij wilt er niets van weten.De overgang. Cliënt: Je partner heeft een auto-ongeluk gehad en is beide benen verloren. maar je hebt twijfels over. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . omdat je anders de tent wel kunt sluiten. Je beoordelingen zijn altijd uitstekend. maar ook iets wat je moet doen. maar hoe? Je kunt moeilijk een sabbatical nemen.Stress en seks Cliënt: Je hebt een fijne partner.b. zoals het vroeger was komt niet veel meer terecht. C165 . maar het lijkt wel of er zoveel verkeerd gedrag is in bepaalde groepen. Jij helpt je partner zoveel als je kunt.Promotie .www. hij kon je wel wat voorschrijven.6 . omdat hij of zij jou niet tot last wil zijn. met computers.

Heel goed zelfs.www. ervaring. Omzet. Stiekem heb je al flinke sommen geld verduisterd bij je baas.Cliënt Bij deze geheime cases speel je als cliënt een rol waarvan de counsellor niet op de hoogte is.PraktijkBoek V3. welke opleiding.91 . het ligt aan anderen. Althans je doet net alsof.. Ga natuurlijk weg zonder te betalen. Je gaat er alles aan doen om hem of haar te versieren of op z’n minst een afspraak buiten het counselgebeuren om te maken zodat jullie elkaar beter kunnen leren kennen. aantal cliënten. hoe lang bezig. Kijk wat de zwakke punten van de counsellor zijn en maak hier gebruik van. En verslaafd aan de coke. Je bent idolaat van je counsellor en blijft hem of haar maar verliefd aanstaren. een burn-out.Geheime Cases . Nu even een counselgesprekje om iedereen tevreden te stellen……. De counsellor heeft je fantastisch geholpen. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Helaas ben je door je werkgever in een counseltraject gepraat in de hoop dat je beter wordt. G4 . je partner en familie. Je zou kunnen denken aan een romantische boswandeling.counselling. Probeer uit te testen hoe hij of zij op bepaalde gedragingen reageert. Die uitkering en een hoop vrije tijd bevallen je prima. Je doet net of je een probleem hebt en onderzoekt hoe goed of slecht deze counsellor is. Na afloop geef je hem of haar een beoordeling.m. Alle zakelijke aspecten dus. Omdat er “wat probleempjes” waren binnen het gezin ben je even naar een counsellor gegaan. dat lijkt je bijzonder heilzaam……. maar ook niet extreem moeilijk.Je bent cliënt. Je hebt heerlijk de tijd om aan jezelf te werken en om leuke dingen te doen met je partner. maar wel duidelijk. zijn of haar achtergrond en maakt valkuilen voor hem of haar tijdens het gesprek. Je wilt alles over zijn werkwijze weten.6 . om uit te vinden hoe hij of zij te werk gaat. Maak het elkaar niet te makkelijk. die je al een paar keer een kogel hebben toegestuurd met een foto van een man in een zwart motorpak.Picknickmand en een fles wijn mee. Eigenlijk is je leven nu al een flinke puinhoop door je verslaving. Maar ook welke technieken hij of zij gebruikt. (Die weet alleen dat er iets aan de hand is niet wat. G1 . referenties. G5 . er zijn toch counsellors of coaches die met hun cliënten de natuur in trekken. Je licht zijn of haar bedrijfsvoering door. Voor de rest luister je niet zo naar wat er wordt gezegd. maar je wilt absoluut niet terug naar je baan uit angst dat je weer stress krijgt.Je bent cliënt. Je wilt niet dat de counsellor ontdekt dat je al beter bent……… Je wilt zeker nog een jaar van je vrijheid genieten en daarna wat anders gaan doen……… G2 . Het gaat erom dat de counsellor leert omgaan met lastige situaties en eventueel verborgen agenda’s. Je partner dreigt weg te lopen. Op dit moment zit je langdurig in de ziektewet i.Je bent cliënt. Je werkt voor de consumentenbond en controleert tal van hulpverleners. Probeer alles over zijn of haar bedrijfsvoering te weten te komen. Het is nu de 10de sessie en je hebt eigenlijk geen probleem meer. Speel het zo subtiel en onopvallend mogelijk. Met mij gaat alles goed. Je houdt je verslaving geheim.Je bent cliënt. om zo de kunst af te kijken. om zijn of haar kennis en vaardigheden te testen. want het viel je echt tegen………… G3 .) Het liefst zou je een flinke slag slaan om alle geldzorgen in 1 keer op te lossen.nl . zij hebben een counsellor nodig………. min of meer om iedereen gerust te stellen dat alles in orde is met je. Je staat diep in de schulden bij onderwereldfiguren. Die is medisch gezien eigenlijk wel over. Bezorg de counsellor na afloop mogelijk een “minderwaardigheidscomplex”. Je bent om diverse redenen een beetje economisch met de waarheid. Hierdoor is je persoonlijkheid veranderd. Bij iedere motor die je hoort krijg je al hartkloppingen. Je hebt een afspraak bij een collega counsellor gemaakt.……. maar die is je heimelijke gedrag meer dan zat.v.Je bent cliënt. Hij of zij is de prins of prinses op het witte paard en je bent er helemaal verliefd op.

Fake wat zaken en haal de counsellor over om minimaal 3 sessies per week te houden gedurende 6 maanden.nl . een Witwaspraktijk. En platzak. Je bent nooit gepakt. Je weet je partner tot het uiterste te tergen.Je bent cliënt. Je bent nu alleen bij de counsellor.Je bent cliënt. Je hebt toen verschrikkelijke dingen gedaan. Geld speelt geen rol. zodat jij de goede partij bent en je niet anders kon dan scheiden.Je bent cliënt. Je gebruikt ook de counsellor in je spel. maar je kunt wel je diensten aan de counsellor verlenen.Je bent cliënt. Dat mag niemand weten.Je bent cliënt. En zeer eenzaam.PraktijkBoek V3. Test de counsellor van alle kanten. maar nu achtervolgt je geweten je. Je kunt de zaken. Er komen zaken uit het verleden bovendrijven. Mogelijk dat de zaak al verjaard is. G11 . Buiten de wurggreep die het verleden op je heeft heb je een luxe leventje. Je zit er niet mee om een betaalde vriendschap aan te gaan. haak dan af met een smoesje. Kom met hypothetische voorbeelden.Je bent cliënt. Want overspel is “not done”.counselling. een Sekte waar je lid van bent. Draai om de werkelijke zaken heen. Jij en je partner worden gecounseld. Je hebt geen probleem. uit het verleden. Vakanties naar Spanje kunnen wel. Mocht je de indruk hebben dat zijn tong los zit..www. Tijdens het gesprek steel je energie van je counsellor. Je weet wel dat je niet echt geholpen wilt / kunt worden. Gratis hulp kun je niet accepteren en betalen kun je ook niet……. Mogelijk een tuintje omspitten.Je bent cliënt. Je hebt er recht op…………. Daarom haal je heel onopvallend het bloed onder de nagels van je partner vandaan. Je wilt van je partner scheiden. maar je hebt wel veel aandacht nodig. Je komt bij de counsellor om je goed te voelen. omdat je al een tijdje een relatie buiten je huwelijk hebt met iemand met wie je het heel goed kunt vinden. of dat hij of zij in gewetensnood komt. G10 . Je wilt wel met je geweten in het reine komen. mogelijk ook niet. Voor mensen helpen kan iemand toch geen geld vragen………. de alimentatie en een groter deel van de bezittingen. Probeer de counsellor over te halen partij voor jou te kiezen.92 . een Piramidespel. En gierig. Je wordt al maanden badend in het zweet wakker. G13 . die niet helemaal ok waren herinneren. zonder zichtbaar bewijs. Je bent een echte hanger / energie zuiger en put die counsellor geheel uit. Daarna ga je nog wat bij de buurvrouw tappen……… G12 . omdat je getrouwd bent met een “gevaarlijke gek”. want niets is erger dan de muren die op je afkomen. Probeer er achter te komen wat je partner allemaal heeft gezegd toen hij of zij alleen met de counsellor was. In werkelijkheid probeer je de counsellor JOUW product te verkopen. Je bent er vanwege de grove mishandeling. Kom nooit meer bij die counsellor terug. op zijn of haar kinderen passen / administratie doen…………. hebt het verdrongen. boze familie etc. Je wilt in geen geval de gevangenis in of boetes betalen.. Je doet er alles aan om de counsellor te laten happen.G6 . maar je eist gratis sessies vanuit humanitaire overwegingen. Scheiden zou dan te veel kosten: verdeling van bezittingen. G8 . zodat hij of zij jou mishandelt.Je bent cliënt. Na de scheiding kom je dan heel “toevallig” je minnaar of minnares tegen………… G7 . want je schaamt je dood voor je eenzaamheid. Hierdoor red je je eer. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Althans dat lijkt zo. Dat kan zijn: je Geloof. Je pretendeert natuurlijk wel dat je zeer veel vrienden hebt.6 . (Het ging om pedofilie en moord op het slachtoffer of een grote overval met doden of een anarchistische aanslag op Shell die uit de hand liep en 10 levens kostte. zodat de spoken uit het verleden je niet meer achtervolgen. het een en ander op papier te zetten voor de rechtbank. G9 . Betalen kun je niet.) Probeer eerst uit te vinden of de counsellor aan geheimhouding doet en of hij of zij echt alles geheim houdt.

Als de cliënt tegenstribbelt. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Het probleem is inmiddels toch al verholpen. Gebruik je autoriteit en charisma om dat aan de cliënt te bewijzen. Hierdoor zijn ze niet goed in staat om hun cliënten optimaal te helpen.. Door de hevige werkdruk zie je nauwelijks andere mensen. zodat hij of zij wat losser wordt. Je leeft van hun dankbaarheid en de energie die ze je geven. Je hebt zoveel jaar ervaring en kunt zeer goede adviezen geven.Je bent counsellor Dat zijn we natuurlijk allemaal.nl . Het geeft je een goed gevoel. Wees een hanger / energiezuiger. Je zegt dat en gaat eerst even zijn of haar nek en schouders masseren. Vrij snel kom je met een goed bedoelde zelfonthulling.. dus het mag best. Je bent de 15 .Geheime Cases . Soms hebben ze een verborgen agenda. Probeer vooral de schijn op te houden in het belang van je cliënt………. dat helpt altijd. G19 . In 15 minuten doe je wat anderen in 10 sessies doen. Maak het elkaar niet te makkelijk. maar je gelooft heilig in het placebo-effect.Je bent counsellor En waanzinnig verliefd op je cliënt. Soms bereiken ze het tegendeel van wat de bedoeling is.Je bent counsellor Je ziet dat je cliënt erg gespannen is. Zo ga je altijd te werk. G16 . en je hebt al zoveel mensen op wonderbaarlijke manier genezen dat je wel een tarief van 300 Euro per 45 minuten waard bent. Maar jij bent de allerbeste counsellor die er is. Gelukkig komt er straks weer een cliënt met veel energie. Zuig die cliënt leeg. Speel het zo subtiel en onopvallend mogelijk. Laat ook in je non-verbale gedrag je liefde merken. Een klein foutje is te vergeven.counselling. workshops gevolgd.93 . Zonder cliënten voel je je niet echt leven en futloos.Counsellor Een counsellor is ook maar een mens en kan fouten maken. Dat bespaart een hoop emotioneel geklets. Gedraag je als een verliefde puber of iets in die geest. Je aandacht gaat steeds uit naar dat feit. maar sommige counsellors of coaches kunnen zelf ernstige problemen hebben. Doe het subtiel en stap voor stap bewerk je de cliënt.minuten counsellor. dus het lijkt het je wel gerechtvaardigd om wat met de cliënt te beginnen.Je bent counsellor En verslaafd aan het helpen van mensen. G18 . zodat de cliënt eigenlijk jouw counsellor wordt. maar wel duidelijk. G17 . Je hebt heel veel kwalificaties. Maak de cliënt daarom ook afhankelijk van je. In deze oefening kun je als cliënt het effect van onethisch gedrag ervaren. Je probeert de cliënt wel te helpen.www.PraktijkBoek V3. Laat de cliënt eventjes zijn hart luchten. met een hapje en drankje erbij. Probeer hem of haar ertoe te verleiden om iets buiten de sessies af te spreken. kun je zeggen dat Jij de counsellor bent en weet wat goed is voor de cliënt. Je aanpak bestaat eruit eerst de cliënt te overtuigen van hoe goed je bent. Counsellen in het bos. G15 . G14 . Eigelijk begin je nog maar net.Je bent counsellor Eigenlijk vind je counsellen maar omslachtig. alleen het loopt uit de hand. en kom dan snel tot de kern van het probleem en geef een advies van hoe dat op te lossen is.Je bent counsellor En je hebt zelf een zwaar probleem. Mogelijk is die massage een ingang tot beter (persoonlijk) contact met je cliënt…….6 . maar ook niet extreem moeilijk. zodat daarna ieder willekeurig advies zal helpen om van zijn of haar problemen af te komen. tal van erkenningen. zodat je later als counsellor of coach je bewust bent van je macht en die alleen maar ten gunste van je cliënt gebruikt. Je hebt nu echt een luisterend oor nodig. Vaak willen je cliënten het liefst zo snel mogelijk een advies.

Dat kan heel therapeutisch zijn.counselling. omdat het op zaterdag was en de genoemde prijs was de standaard prijs voor doordeweekse dagen.PraktijkBoek V3. Je probeert vooral geen fouten te maken. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .nl . G22 . Zeg maar drinkonderhoud.6 . Je probeert de cliënt over te halen om een training bij je te doen.Je bent counsellor En erg onzeker over het feit dat je het goed doet. maar …….Je bent counsellor Je doet je best zoals altijd. Je komt onzeker en zenuwachtig over. aangezien je daar veel meer mee verdient en het mogelijk heilzaam is voor de cliënt……….Je bent counsellor En alcoholist. G23 .Je bent counsellor Je spreekt een prijs af aan het begin van de sessie.G20 . Je kunt niet zeggen dat je erg veel hebt gedronken (10 pilsjes) en verzint een smoesje (ontgiftingskuur). G21 . volgens jou dan.Je bent counsellor En bent aan het onderzoeken of het mogelijk is om samen te werken met je cliënt op zakelijk gebied.Je bent counsellor En trainer. Aan het eind bereken je het dubbele. je bent al jaren over je top heen en weet niet goed meer wat je doet……….www. Controleer regelmatig bij de cliënt of alles naar wens is en of het zo gaat als hij of zij het zich had voorgesteld. Maar die paar cliënten die af en toe aanwaaien helpen je in je levensonderhoud te voorzien. Het is niet meer dan logisch dat er voor de zaterdag het dubbele tarief geldt. Je laat hiervan niets merken.94 . Je bent inmiddels in je persoonlijke leven al aan lager wal geraakt. G24 . Alleen je gaat daadwerkelijk 2 keer tijdens het gesprek naar de wc.……… G25 .

..................A56) ... Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme) Module 3: Reflecteer over de wijze van aanpak....... 137 © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ........................Bestudeer grondig: Dag 9 ..........................................................Bestudeer grondig: Dag 6 .......................... ...... .......................Bestudeer grondig: Dag 3 .......................... Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme) Module 2: Zoek het patroon...................Bestudeer grondig: Dag 10 .6 ............... De Kunst van het Counsellen (Cd-pakket) .................Bestudeer globaal: Dag 2 ................. ............. ....................................www...........Bestudeer grondig: De Kunst van het Counsellen (Cd-pakket) ............. .............Bestudeer grondig: Dag 8 .Bestudeer grondig: Dag 5 .................95 ..nl ..................counselling. ........... Het Counsel en Coach Werkboek (Paul van Schaik) .. Handboek Coachend Leiderschap (Rudy Vandamme) ..............Bestudeer grondig: Dag 4 ........................C69) ................................................ Module 5: Detecteer het niveau van zelfsturing..... 96 104 110 112 115 117 119 121 123 123 130 Algemene Extra Oefeningen (A1 ........................ Praktijkgids voor Coaches (Julie Starr) De vier fasen van een coachingsopdracht........Mensgericht Coachen Praktijkoefeningen Niveau 1 Dag 1 ....................... 128 Cases: Gedetailleerde Cases (C1 ....... Praktijkgids voor Coaches (Julie Starr) De vijf fundamentele Coachingsvaardigheden Barrières bij Coaching .Bestudeer grondig: Dag 7 ............................. Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme) Module 1: Ontdek jezelf als coach........ Handboek ontwikkelingsgericht coachen (Rudy Vandamme) Module 4: Volg de persoonlijke ontwikkeling.PraktijkBoek V3.........

regels. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpt parafraseren? (16) 3a (30) .Feedback geven . de ander luistert met volledige aandacht. de ander stelt verderreikende vragen.Groep.Praktijkdag 1 1 (90) .96 . • Neem jezelf en anderen waar.www. / Loop ontspannen rond. • Hoe kunnen we elkaar op de juiste manier feedback geven? Regels. • De één vertelt een (emotionele) gebeurtenis uit het verleden. (7) • Wissel van rol. (7) • Wissel van rol.counselling. • De één vertelt over zijn werk.Stilte . / Begroet elkaar in stilte.Reflecteren .6 . 4b (30) . de ander stelt open vragen en vat na afloop samen. de ander parafraseert. (7) • Wissel van rol. e.Luisteren . 50 gevoelswoorden (positieve en negatieve gevoelens). • Belang van de Ethische Code.Groep. • Hoe voelen we ons op dit moment? 2a (30) . • Professionele Groei (Groei als Coach) en Innerlijke Groei (Groei als Mens). Feedbackregels. gevoel.2 Mensen. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpen de open vragen? (16) 3c (30) .Parafraseren . • Wat hebben we vandaag geleerd? Hoe voelt dat? Vorming Studiegroepen van 3 tot 5 mensen per groep. (15) • Kies voor jezelf 1 ongewenste en 2 gewenste gevoelens die je vaak (of soms) hebt.2 Mensen. / Wie ben ik? / Wie zijn wij? • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om 20 minuten stil te zijn? (10) 2b (30) . • De één vertelt een toekomstplan / droom.PraktijkBoek V3. Na afloop samen opruimen.2 Mensen. leermoment.Open vragen en Samenvatten . (7) • Wissel van rol. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .nl . • Wie zijn wij? / Wat doen we in het dagelijks leven? / Waarom volgen we deze opleiding? (1) • Vertrouwen / Emoties / Geheimhouding van het besprokene binnen de groep. de ander reflecteert.Evaluatie eerste lesdag .2 Mensen. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpt reflectie? (16) 3b (30) . • Maak samen een lijst met min. • Vertel aan de andere mensen van je groepje hoe je jezelf vaak (of soms) voelt.Gevoelens .2 Mensen. (7) • Wissel van rol.a. • Wees 20 minuten stil. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Hoe helpen de vragen? (16) 4a (30) .Groep. (3) • Wissel 4 keer van rol.5 Mensen. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen? Om te luisteren? (16) 2c (30) .Verderreikende vragen . • De één vertelt een recente gebeurtenis. / Ervaar jezelf in de groep.Groep. • De één vertelt over zijn vakantie.Introductie . Uitgangspunten van Carl Rogers. (30) 4c (30) .

E1-9 (30) .Groep. • Ga hiermee door totdat iedereen alle namen heeft opgenoemd. • Je vertelt iets over de betekenis of afkomst van je naam en hoe je die ervaart.Groep. waarden.Groep. • Iedereen neemt voor alle aanwezigen een kopie van een foto met een korte beschrijving van zichzelf mee en deelt dat uit.Introductie . (Dat kan veranderen tijdens de oefening).Vrolijke Victor. • Maak een makkelijk te onthouden koppeling tussen je naam en uiterlijk / persoonlijkheid.) • Geef na het raden aan wat al dan niet juist was en hoe het wel is.Namen Leren .Introductie . B. wat je doet. kinderen.Groep.Introductie .Namen Leren . scholing etc. • Als je vergeet om je naam te zeggen. (5) • Daarna noem je je naam nog een keer en leg je uit wat je kleding over jouw emoties vertelt. • Je geeft in 5 woorden weer wie je bent en in 1 gevoelswoord hoe je je nu voelt. (2) • (De groep kan raden naar beroep.www. leeftijd. (1) E1-10 (45) . • Doe aan het begin en het einde van iedere dag 1 ronde. totdat iedereen is geweest. E1-8 (0) .PraktijkBoek V3.Groep. • De volgende ronde noemt 1 persoon alle namen op totdat hij of zij het niet meer weet.Dag 1 . die doet hetzelfde. • Laat anderen raden wie je bent.Kennismaken . automerk. Bert met een Bril . politieke voorkeur.Namen Leren .Kennismaken . • Zeg voordat je iets zegt bij de groepsevaluaties steeds eerst je naam.Introductie . • De persoon bij wiens naam wordt gestopt noemt zijn of haar naam en de ander gaat verder. zeg je naam en hoe je je nu voelt.Introductie . E1-2 (45) .Groep. hobby’s. normen. totdat iedere naam bekend is. menstype.Groep.Kale Karel .6 . • In de eerste ronde noemt ieder zijn of haar naam op het rijtje af. (10) • Daarna wordt ieder door die buur aan de groep voorgesteld (1 minuut per persoon). • Hoe hebben we deze manier van voorstellen ervaren? (5) E1-3 (45) . • Wees stil en loop door elkaar.Namen Leren . E1-11 (10) . welke relaties je hebt of waar je voor staat.Introductie . • Naast het leren van de namen is het ook een goede bewustzijnsoefening. (5) • Begroet elkaar.v. (1) • Ga ermee door totdat je met iedereen kennis hebt gemaakt.Kennismaken .Namen Leren .Extra Oefeningen E1-1 (30) . type woning.Introductie .Namen Leren .Introductie .97 . E1-5 (45) .Namen Leren .Kennismaken .Introductie . E1-6 (0) . getrouwd. • Hoe hebben we deze manier van voorstellen ervaren? (5) E1-4 (45) .Groep. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . emoties.counselling. gaat je beurt voorbij.Introductie . • Draag iedere bijeenkomst naambordjes en noem elkaar bij de naam.Groep. • Je zit in een kring en ieder zegt duidelijk zijn of haar naam op het rijtje af. E1-7 (30) . • Ieder stelt zichzelf in 5 minuten aan zijn of haar buurman of -vrouw voor.Groep. • Stel jezelf hiermee aan de groep voor. geloof.Groep.Introductie . (2) • Daarna wijs je een nieuwe onbekende aan.nl .

• Bij de afsluiting ervan laat je door je heen gaan hoe je de dag hebt ervaren. wees 5 minuten stil en laat iedereen in gedachten en gevoel passeren.nl . (10) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om 20 minuten stil te zijn? (5) • Hoe was het om op leeftijd te gaan staan? (5) E2-5 (35) . totdat iedereen is geweest. • Hoe hebben we deze oefening ervaren? (10) E2-2 (30) .Groep.Groep. (10) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om 20 minuten stil te zijn? (5) • Hoe was het om op gevoel te gaan staan? (5) E2-6 (10) . Ga zo het rijtje af.Stilte .Stilte .www. loop rond en begroet elkaar in stilte.Tijdens een Gesprek .Trainingsdag . Ga zo het rijtje af. • Begin op stille. (Je gokt het gevoel van de anderen.Trainingsdag . E2-7 (10) .) • Er is een denkbeeldige lijn van veel negatieve emoties naar positieve emoties.Opening en Afsluiting van de Dag . • Begin iedere trainingsdag met 5 minuten stil te zijn en sluit de dag af met stilte.Wie ben ik? .Begroeten en Leeftijd . E2-8 (20) .Stilte .Overal.Groep. E2-10 (5) .) • Als iedereen stilstaat noemt de jongste zijn of haar naam en leeftijd. Ervaar dagelijks stilte. • Begin thuis iedere dag met 5 minuten stil te zijn en sluit de dag af met stilte. (1 minuut!) • Daarna komt een volgende. Volg je ademhaling. • Zit stil in een kring.Opening en Afsluiting van de Dag .Groep.Overal.Stilte .6 . Sluit je ogen en ontspan jezelf. Ervaar jezelf en de anderen in de groep. • Breng je gedachten tot rust en probeer te ervaren wie je werkelijk bent. Voel jezelf zitten. • Doe met de groep een geleide meditatieoefening.Groep.Begroeten en Emoties . • Zit stil in een kring.Geleide Meditatie . • Bij het begin van de dag laat je door je heen gaan wat je ervan verwacht. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Stilte . E2-9 (10) . (20) • Hoe hebben we deze oefening ervaren? (10) E2-3 (30) . (Je gokt de leeftijd van de anderen. Sluit je ogen en ontspan jezelf.98 . Ervaar jezelf en de anderen in de groep.Opening en Afsluiting van de Dag . • Wees Innerlijk Stil voor je een gesprek begint en later als je coacht. • Begin iedere trainingsdag met 10 minuten stil te zijn en sluit de dag af met de levende stilte. • Sluit je ogen weer.Thuis. • Wees stil. (20) • Hoe hebben we deze oefening ervaren? (10) E2-4 (35) . rustige plaatsen en oefen later onder moeilijkere omstandigheden.Groep. Een willekeurig persoon zegt duidelijk zijn of haar naam. • Laat die persoon en zijn of haar naam in stilte op je inwerken.Wie is de Ander? . • Als iedereen stilstaat noemt de eerste zijn naam en ervaren gevoel.Stilte . Voel jezelf zitten. Oefen hier dagelijks in. • Laat je gedachten tot rust komen.Stilte . (5) • Open je ogen weer. • Bij het begin van de dag laat je door je heen gaan wat je ervan verwacht. • Onderzoek hoe je Innerlijk Stil kunt worden. (15) • Ga op het teken van de trainer in stilte op gevoel staan.Te midden van Lawaai .E2-1 (45) . loop rond en begroet elkaar in stilte. (15) • Ga op het teken van de trainer in stilte op leeftijd staan.Stilte .Stilte . • Onderzoek hoe je Innerlijk Stil kunt worden.Stilte . • Onderzoek hoe je je bewust kunt blijven van jezelf tijdens die stilte en later tijdens het gesprek. • Bij de afsluiting ervan laat je door je heen gaan hoe je de dag hebt ervaren.PraktijkBoek V3. • Wees stil.counselling. ervaar de diepere innerlijke stilte en de verbondenheid.Groep.

Je eigen stem .counselling. • Neem regelmatig een coachgesprek op en luister naar je eigen stem.2 Mensen.6 . • Luister dagelijks 10 minuten naar iemand.. • Luister naar de TV zonder te kijken. E2-16 (10) .. meningen of gedachten aan te komen.2 Mensen. • Laat iemand een rijtje (5 tot 20) willekeurige woorden oplezen en kijk hoeveel je er onthoudt. zegt de laatste het hardop. E2-18 (15) .www.Geheugen .Luisteren . • Als het afwijkt van het oorspronkelijke bericht. • De “cliënt” vertelt een emotionele gebeurtenis in een onverstaanbare fantasietaal. • Begin bij de laatste en ga de kring rond in omgekeerde volgorde.Met en Zonder geluid .nl . • De één vertelt een verzonnen gebeurtenis.Luisteren . de wind. (7) • Wissel van rol.2 Mensen.Luisteren . maar nu zonder geluid. (7) • Wissel van rol. de zee. • De “coach” communiceert in dezelfde fantasietaal en probeert de “cliënt” te begrijpen. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Effect parafraseren? (16) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Natuur. • De één vertelt een onaangename gebeurtenis. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om je verhaal te vertellen / te luisteren? (16) E2-12 (20) .99 .Wat is er gezegd? .Luisteren . (15) E2-19 (5) .Thuis.Parafraseren .Groep. de ander parafraseert.Rust . (7) • Groepsevaluatie: Hoe goed konden we elkaar aanvoelen? (16) E2-15 (10) .Luisteren . (7) • Wissel van rol.) (5) • Kijk daarna naar hetzelfde programma. (5) E2-20 (30) .Luisteren . (Bijvoorbeeld een toespraak van een President. • Zit in een kring. de vogels. (7) • Wissel van rol..Woorden achter de woorden .Overal.Groep. de muggen. (20) • Groepsevaluatie: Hoe goed kunnen we luisteren? Wat is invulling? (10) E2-14 (30) . • 10 minuten per dag kun je je volledige aandacht aan de ander geven. • De trainer fluistert bij de eerste een paar korte zinnen in zijn of haar oor. • Luister naar de bomen. • Die fluistert wat hij of zij heeft gehoord naar zijn of haar buurman of -vrouw.Echt Luisteren .) • Je hoeft alleen maar Echt te Luisteren en te laten zien dat je interesse hebt in de ander. het onweer.PraktijkBoek V3.Thuis. de ander parafraseert.Luisteren .2 Mensen.Het Bericht . • (Zonder met je eigen verhaal. de ander luistert met alle aandacht. • De trainer leest een kort verhaal voor en stelt daarna een aantal vragen over de inhoud. • De één vertelt iets over zichzelf. • Ga naar de natuur of stille plaatsen en luister daar. (10) • Wat leert deze oefening ons? E2-13 (30) .Luisteren ..E2-11 (30) . adviezen.2 Mensen. Luister op verschillende plaatsen.Luisteren . (5) E2-17 (10) .Stilte . (10) • Nadat het bericht ieders oren is gepasseerd. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Effect parafraseren? (16) E2-20 (30) . ideeën. de regen.Parafraseren . laat dan ieder zeggen wat hij heeft gehoord.

is dan aan de beurt om iets over zichzelf te vertellen. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Hoe hielp de reflectie? (16) E3-2 (30) . de ander stelt alleen open vragen. de ander parafraseert.www. • Twee mensen zitten voor de hele groep.2 Mensen. (7) • Wissel van rol. • De één vertelt waarom hij of zij deze opleiding doet.2 Mensen. • De één vertelt over zijn vakantie.counselling.Reflecteren . • Degene die een gesloten vraag stelt.Groep.Groep.Parafraseren . • De één vertelt iets over een ongewenste situatie. de ander parafraseert. (7) • Wissel van rol. de ander parafraseert. • Twee mensen zitten voor de hele groep.) • Wissel van rol.E2-21 (30) . • Op het moment dat er een gesloten vraag wordt gesteld is de vrager af.Parafraseren .2 Mensen. • De één vertelt een emotionele gebeurtenis uit het verleden. (10) • Groepsevaluatie: Wat deed de coach goed? Wat was het effect? Wat kon beter? (10) E3-5 (30) . de ander reflecteert.2 Mensen. de ander reflecteert. • Groepsevaluatie: Hoe ging het stellen van open vragen af? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .6 . (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Hoe hielp de reflectie? (16) E3-3 (30) . • De ander is dan aan de beurt. (7) • (Of over het feit dat de ware nog niet is verschenen.nl . • Groepsevaluatie: Hoe ging het stellen van open vragen? (15) E3-6 (30) . • Als er een gesloten vraag wordt gesteld. • De één vertelt een recente gebeurtenis. • Groepsevaluatie: Hoe ging het stellen van open vragen? (5) E3-7 (30) . • De groepsleden mogen alleen open vragen stellen.Groep. • De één vertelt een emotionele gebeurtenis. • De één vertelt over hoe hij zijn (zij haar) partner heeft ontmoet. (10) • Groepsevaluatie: Wat deed de “coach” goed? Wat was het effect? Wat kon beter? (10) E3-1 (30) . de ander reflecteert. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Effect parafraseren? (16) E2-23 (20) . de ander reflecteert.Open vragen .Reflecteren .PraktijkBoek V3.Reflecteren . (7) • Wissel na 7 minuten van rol. (7) • Wissel van rol. (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Effect parafraseren? (16) E2-22 (30) . • De één kiest een angst en vertelt daarover.Open vragen .Open vragen en samenvatten .100 .Reflecteren . de ander stelt open vragen. • De één vertelt over zijn werk of andere bezigheden. (7) • Wissel van rol. • Iemand uit de groep vertelt iets over zichzelf.2 Mensen.Parafraseren . (7) • Groepsevaluatie: Hoe voelde de oefening? Hoe hielp de reflectie? (16) E3-4 (20) . antwoord dan nadrukkelijk met ja of nee.2 Mensen.2 Mensen.

b. dan is het echt gewenst en is het niet meer terug te draaien. verderreikende vragen. gesloten vragen en samenvatten .. (15) • Wissel van rol..Vaardigheden .101 . • De architect maakt een gedetailleerde schets van het gewenste droomhuis en de inrichting. (1) • Daarna komt de volgende. (30) • Wissel van rol. • Contoleer of het geschetste plaatje en de samenvatting kloppen met de realiteit. (30) • Groepsevaluatie: Hoe ging het gesprek? (15) E3-11 (45) . De trainer geeft een signaal wanneer de tijd echt om is en er niet meer gewenst kan worden. . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Iemand wenst een bloedmooie vrouw. • Ga door totdat niemand meer iets nieuws kan verzinnen. • De één vertelt iets over zijn of haar huis. • Je vraagt wat iemand wenst... • Je bent een tovenaar of een goede fee en kunt slechts één wens vervullen voor de ander. en hij is er een interne knecht die het huis de hele dag aan het poetsen is.”. • Voor je iemands wensen vervult help je de ander ontdekken wat hij of zij echt wil. • Contoleer of het geschetste plaatje en de samenvatting kloppen met je wensen. Denk aan de tijd. • Vertel aan de groep hoe je jezelf vaak (of soms) voelt.. ook domme wensen. • De één heeft 10 miljoen Euro en laat een droomhuis in een droomomgeving ontwerpen. • De groep roept en 1 persoon schrijft ze op (flip-over). de ander (speelt voor makelaar) stelt de vragen. (30) • Wissel van rol. . . èn op de vlucht voor de politie wegens de zojuist gepleegde bankoverval.. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging de oefening? Kwamen we bij onze diepste wensen? (15) E3-12 (45) . (30) • Groepsevaluatie: Hoe ging het gesprek? (15) E3-10 (75) ..Open vragen.Open vragen. .E3-8 (30) ..2 Mensen. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging de oefening? Hoe goed kunnen we wensen? (15) E4-1 (45) .2 Mensen.counselling. • De ander speelt voor architect en stelt de juiste vragen om een schets te kunnen maken. • Hij geeft tevens een samenvattende beschrijving voor een toekomstige koper / huurder. zodat je cliënt tot de beste wens kan komen. (7) • Groepsevaluatie: Hoe ging het gesprek? (16) E3-9 (75) . Je cliënt mag 7 wensen doen. Als iemand zegt: “Ik wens. maar ze heeft een heel arrogant karakter. • Iemand kan bijvoorbeeld wensen dat hij heel rijk is. Iemand wenst te wonen in een mooi huis. . maar wat niet is genoemd kun je zelf invullen op een zodanige manier dat de ander mogelijk niet zo blij is met zijn of haar wens. (20) • Kies voor jezelf 1 ongewenste en 2 gewenste gevoelens die je vaak (of soms) hebt. .Groep. • Je bent een listige tovenaar en kunt iedere wens vervullen.www..PraktijkBoek V3.2 Mensen.Wensen . gevoelswoorden. de ander stelt verderreikende vragen. • Houd een brainstormsessie m. • Vraag door. • Hij geeft tevens een samenvattende beschrijving van je droomhuis.”.t. • De makelaar maakt een gedetailleerde schets van het huis en de inrichting. Je neemt de wens heel letterlijk en geeft een omschrijving hoe de wens is uitgepakt. . anders is de wenskans verloren. gesloten vragen en samenvatten . Wijs eventueel op de onvoorziene gevolgen van een bepaalde wens. Als iemand zegt: “Ik wens.. De wens moet binnen 15 minuten worden uitgesproken.6 .nl . .2 Mensen.Vaardigheden . verderreikende vragen. (7) • Wissel van rol. In een flits is hij heel rijk .2 Mensen. • De één vertelt iets over zijn of haar toekomstdroom. dan is het echt gewenst en is het niet meer terug te draaien. Alles is mogelijk. (15) • Wissel van rol.Gevoelens ..Verderreikende vragen . Dat doe je strikt naar de letter van de wens.Wensen .

PraktijkBoek V3. De één neemt waar en reageert empathisch. • Bestudeer intensief tal van reclames.Gevoelens . • Houd aan het begin en het einde van de dag een snelle ronde m.Overal.6 . (15) • Evalueer met elkaar wat de observeerder waarnam. • Observeer mensen in tal van verschillende situaties en kijk hoe hun gedrag wordt bepaald.E4-2 (10) . • Schrijf ook hoe je wenst dat jullie relatie er van nu af aan uit gaat zien.Gevoelens . De brief die je gaat schrijven verstuur je niet. • Vertel regelmatig aan je partner.Overal. • Neem iemand in gedachten die jou vaak irriteert. TV. (2) • Je betrekt je lichaam erbij. (25) E4-4 (30) .Thuis. kinderen of vrienden wat je voor hen voelt.www.Thuis. denken. (5) • Ieder vertelt iets over zijn of haar gevoelens van de afgelopen periode.Gevoelens .Gevoelens . (2) • Je gaat je intens inleven en probeert die emotie te voelen. winkels. kies je voor vreugde. De ander toont ware emoties.) • Kom weer tot jezelf. (15) • Groepsevaluatie. • Van waaruit reageren ze in een bepaalde situatie? • Emotie. radio. • Je kiest voor jezelf een emotie. • Deze oefening doe je puur voor jezelf. de groep waar je deel vanuit maakt luistert. zing het dan uit. (2) • Je identificeert je nu volledig met die emotie en reageert overeenkomstig. • Welke emoties proberen die op te roepen? • Van welke psychologische factoren maken ze gebruik? (10) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (5) E4-6 (60) . • Hoe voel je je nu? Geef je gevoel in één woord weer. • Zit tegenover elkaar. (14) • Groepsevaluatie: Wat is je opgevallen? (16) E4-5 (5) . of aan wie je een hekel hebt. • Leef je 7 minuten lang in de ene emotie in en daarna 7 minuten in de andere. lichaam. denken. lichaam. • Van waaruit reageer je in een bepaalde situatie? • Emotie.) (2) • Je denkt alleen aan die emotie. • Kies 2 tegengestelde emoties.Groep. • Loop met de hele groep door elkaar en begroet elkaar. (5) • Wissel van rol.Gevoelens .Groep. • Observeer jezelf in tal van verschillende situaties en kijk hoe je gedrag wordt bepaald. je voelt hem en je lichaam geeft er uiting aan.nl . • Bespreek (met de mensen in je studiegroep) hoe je die oefening hebt ervaren.b. • Je kunt die brief na afloop vernietigen.102 . (2) • (Kies je voor verdriet. (Willekeurige volgorde.Gevoelens . (Je gaat in deze oefening steeds een stap verder.Gevoelens .counselling. billboards.) • Je kunt het in het kort vertellen. etc. • Maak eventueel een kort praatje en loop dan weer door. hoe iedereen zich nu voelt.Gevoelens .t. zonder dat je die waarneembaar uit.Overal.Gevoelens . E4-3 (30) . Gedrukt. • Schrijf die persoon een brief waarin je ongeremd al je emoties op hem of haar loslaat. • Kom steeds aan het begin van de dag tot een gezamenlijke stilte en wees je bewust van jezelf. E4-7 (10) .2 Mensen. instincten of intuïtie? (10) E4-9 (60) . laat de tranen dan gerust vloeien. Je denkt eraan. (15) E4-10 (10) .Groep. neon. instincten of intuïtie? (10) E4-8 (10) .

(15) E4-14 (60) .counselling. (15) • Bespreek de resultaten eventueel in de (studie)groep. • Wat zijn de triggers? Hoe komt het dat je een emotie ervaart? (10) E4-12 (10) . (15) E4-13 (60) .Thuis.Feedback geven . • Bespreek de resultaten eventueel in de (studie)groep. Vraag daar ook naar: “Hoe was het voor je om dat te horen?” • Bespreek de resultaten eventueel in de (studie)groep.Feedback geven . • Vraag het aan je ouders. • Kijk hoe emoties door films worden opgeroepen.Bioscoop.Feedback geven . (15) • Onderzoek hoe je er nu op reageert (huidige netwerk).E4-11 (10) . • Hoe geef je feedback? Heb je de verbeterdoelen daarbij voor ogen? • Hoe goed wordt de feedback geaccepteerd? • Wat kan er aan de feedback verbeterd worden? (10) • Bespreek de resultaten eventueel in de (studie)groep.nl .Feedback geven .103 .Gevoelens .Overal.Overal. • Geef 3 keer per week onder verschillende omstandigheden bewust feedback. (15) • Bedenk hoe je zou willen reageren over 3 weken. familieleden. • Onderzoek hoe je in het verleden reageerde op feedback. • Vraag 3 keer per week onder verschillende omstandigheden om feedback.Thuis . (15) E4-15 (60) .6 .PraktijkBoek V3. (5) • Kijk wat het met de ander doet. (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Overal.www. • Let er de komende maand dagelijks op hoe je feedback geeft aan mensen. (5) • Kijk wat het met je doet. vroegere vrienden of bekenden.

• CCO-Evaluatie. de technieken het probleem. • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar).6 . • Neem de emoties waar. • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar) of speelt (zie bij de cases) een probleem.v. zonder te sturen? (30) 7a (60) . • Leef je intens in en ervaar in alle aspecten die emotie. • Wissel 2 keer van rol.3 Mensen (CCO).104 .Blijf bij de cliënt . verzacht ze niet etc.3 Mensen (CCO). • De coach bouwt een vertrouwensband op met de cliënt.Assertiviteit .Groep. • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen counselling en coaching? • Groepsbrainstormen.Onmiddelijkheid . Gebruik een feedbackformulier.Groep.Echtheid . (15) • Wissel 2 keer van rol.PraktijkBoek V3. • De coach exploreert d. (15) • Groepsevaluatie: Hoe is het voor de cliënt? Hoe goed lukt het volgen. • De cliënt heeft een echt (klein) probleem of speelt (zie bij de cases) een probleem. • Wissel 2 keer van rol.3 Mensen (CCO).Directheid . • De coach gaat tegen alle regels in en maakt zoveel mogelijk verschillende fouten.Praktijkdag 2 5a (30) .www.3 Mensen. het gaat om de feedback die volgt. • Kies een emotie / gevoel.Welk probleem speelt er? . • Hoe ervaren wij elkaar? Wat vinden we van elkaar? Wat voelen we bij elkaar? (15) • Groepsevaluatie: Hoe kunnen we op een nette manier zeggen wat we voelen en denken? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . 6 (90) . verken ze in de diepte.Groep. • Een coach coacht voor de groep een cliënt met een eenvoudig probleem.Feedback . (15) 5c (30) .Wat zijn Counselling en Coaching? . (10) • (Het maakt niet uit of er veel zaken goed of fout gaan.m. focussen. • De trainer leert wat juiste / zinvolle feedback is en wat minder goede feedback is. (30) 5b (30) .). • Groepsevaluatie: Welke fouten werden er gemaakt? Wat was het effect ervan voor de cliënt? (30) 7b (30) . (5) • De observeerder kijkt welke technieken er gebruikt worden en hoe het gesprek verloopt.nl . • Loop met dat gevoel door de ruimte en begroet elkaar. (20) 8a (60) . zonder oordeel. (10) • De observeerder noteert wat de coach fout doet en hoe de cliënt hierop reageert. (15) • Blijf bij de cliënt (en los niets op of vlucht niet weg van de gevoelens. stilte en empathie.Emoties voelen / herkennen (non-verbaal) .) • Leden van de groep geven na afloop feedback.Vertrouwensband . • De coach blijft bij de cliënt door te reflecteren.3 Mensen (CCO).counselling. (15) • Groepsevaluatie.Coach hoe het niet moet . • Groepsevaluatie: Hoe kun je een vertrouwensband opbouwen? Wanneer krijg je als cliënt het gevoel dat je een coach kunt vertrouwen? (15) 8b (30) . • Na afloop geeft de observeerder feedback aan de coach. (5) • Wissel 2 keer van rol.

105 . E5-8 (30) .PraktijkBoek V3.Wat zijn Therapie . • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen coaching en loopbaanbegeleiding? • Groepsbrainstormen. (15) • Groepsevaluatie: Vergelijk de gevonden definities met elkaar. (30) E5-3 (30) . (2) o Daarna ga je hem ook voelen.counselling. • Bestudeer de verschillende definities. 27 te doen.nl .Wat zijn Coaching en Loopbaanbegeleiding? . (2) • Groepsevaluatie (16) E5-9 (30) . • Leg aan iemand van een andere planeet uit wat coaching is.Extra Oefeningen Spreek met elkaar af om ook de oefening van blz.Dag 2 .Groep. Je begroet elkaar en loopt weer door. • Je begint met de mildste vorm van die emotie en laat hem steeds intenser worden. (10) • Wissel van rol. • Iemand leeft zich in een emotie in voor de groep. (30) E5-2 (30) . • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen coaching en psychiatrie? • Groepsbrainstormen.2 Mensen. (10) • Groepsevaluatie: Hoe ging het? (10) E5-7 (60) . Je loopt door elkaar heen. Kom tot een eigen definitie. • Er mag niet naar de emotie gevraagd worden. counselling.www.t.Wat is Coaching? . • Op een teken van de trainer maak je hem steeds een stap je erger. • De groepsleden mogen open vragen stellen aan die persoon. (30) E5-5 (30) .b. • Ieder kiest een emotie. (2) o Je gaat hem steeds sterker voelen.Emoties voelen / herkennen .Loopbaanbegeleiding? .) E5-1 (30) .Coaching .Wat is Coaching? . (Echt coachen inclusief betaling.Groep. • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen coaching en psychotherapie? • Groepsbrainstormen. • Kom tot een definitie van coaching. • Degene die de emotie juist raad. (2) o Je zit er helemaal in.Groep. (2) o Daarna kom je weer terug tot jezelf. (30) E5-4 (30) . die dient geraden te worden. (2) o Je geeft er non-verbaal steeds meer uiting aan.Groep.Groep.Wat zijn Coaching en Psychiatrie? .Thuis. • Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? • Groepsbrainstormen. omschrijvingen m.5 Mensen.Groep. o Je begint om er alleen aan te denken. (30) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Wat is Coaching? .6 . • De ander stelt naïeve vragen om het te begrijpen. coaching en therapie. Gebruik literatuur en internet. (2) o Verbaal geef je er uiting aan.Wat zijn Coaching en Psychotherapie? .Emoties voelen / herkennen .Counselling . (15) E5-6 (30) . waarin je alle aspecten benoemt. mag zich in een nieuwe emotie inleven.

• Na afloop vraagt de observeerder hoe het voor de cliënt was en geeft de coach feedback. (15) • Groepsevaluatie.v. • CCO-evaluatie. de technieken het probleem.Groep. dat mag van alles zijn. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Wat zijn de gevoelens die de cliënt bij dat probleem ervaart? • Als de coach een gesloten vraag stelt. (30) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • De coach stemt zich ook af op de cliënt. • Dat kan o.E5-10 (30) . • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar) of speelt (zie bij de cases) een probleem. de technieken de onderliggende emoties.m.3 Mensen (CCO). • De coach exploreert d. (14) • Groepsevaluatie. • De trainer noemt 7 emoties (1 per 2 minuten).Emoties voelen / herkennen . • De coach exploreert d. • Als de coach een gesloten vraag stelt. • De coach blijft bij de cliënt door te parafraseren. • Loop met z’n allen door elkaar.m. • De coach probeert uit te vinden wat het probleem is d. E5-13 (60) .v. ademhaling. (5) • De observeerder kijkt welke technieken er gebruikt worden en hoe het gesprek verloopt. • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar) of speelt (zie bij de cases) een probleem. door taalgebruik.3 Mensen (CCO).v. • De cliënt bepaalt waar hij of zij over wil praten. (5) • Wissel 2 keer van rol. (5) • Wissel 2 keer van rol.Welk probleem speelt er? .Blijf bij de cliënt . focussen. E6-1 (90) . • De cliënt heeft een echt probleem (niet te zwaar).a.m. (30) E6-2 (90) .6 . dat mag van alles zijn.v. antwoordt de cliënt alleen met ja of nee.m.3 Mensen (CCO). (15) • Wissel 2 keer van rol.Blijf bij de cliënt .www.counselling. • De coach toont oprechte interesse in het verhaal van de cliënt en volgt. • De cliënt bepaalt waar hij of zij over wil praten. stilte en empathie. ja of nee. (15) • De observeerder kijkt welke technieken er gebruikt worden en hoe het gesprek verloopt. • De coach toont oprechte interesse in het verhaal van de cliënt en volgt. • De coach blijft bij de cliënt door te parafraseren.Welk probleem speelt er? . antwoordt de cliënt alleen met ja of nee. (16) E5-11 (30) . • Je krijgt per emotie 2 minuten de tijd om je geheel in te voelen. houding en bewegingen (15) • Wissel 2 keer van rol. E5-12 (30) . • De observeerder vraagt hoe het was voor de cliënt en geeft feedback aan de coach. • CCO-evaluatie.Welk probleem speelt er? . stilte en empathie. reflecteren. • De cliënt antwoordt alleen d. reflecteren. gesloten vragen.PraktijkBoek V3. (15) • Groepsevaluatie. (5) • De observeerder vraagt hoe het was voor de cliënt en de coach.3 Mensen (CCO).3 Mensen (CCO).106 .nl . focussen.

• De coach probeert vooral te voelen wat de cliënt voelt en laat dit zien door empathie.Coach hoe het niet moet .www.Blijf bij de cliënt . • De coach maakt een reeks (grove) fouten.Feedback .Groep. • De groep noteert de mogelijke fouten en de gevolgen.Coach hoe het niet moet . (15) • Groepsevaluatie: Welke fouten zagen we en hoe had het beter gekund? (15) E7-3 (30) . • De coach maakt met opzet een paar (subtiele) fouten. • Een cliënt wordt gecoacht voor de hele groep. (30) E7-5 (30) .PraktijkBoek V3. (30) E7-7 (30) . • Een cliënt wordt gecoacht voor de hele groep.Coach hoe het niet moet . (15) • Groepsevaluatie. (30) E7-1 (60) . stilte en empathie. o wat hij of zij met de feedback gaat doen.E6-3 (90) .5 Mensen.Groep. het gaat om de feedback die volgt. o welke feedback voor hem of haar het meest leerzaam is. • Maak een brainstormlijst van zaken die je als cliënt niet fijn zou vinden als een coach die zou doen. reflecteren. (15) • Wissel 2 keer van rol.) • Drie leden van de groep geven na het gesprek feedback aan de coach.107 . • Een coach coacht voor de groep een cliënt met een eenvoudig probleem.Coach hoe het niet moet .Coach hoe het niet moet . (10) • (Het maakt niet uit of er veel zaken goed of fout gaan. • De coach maakt een reeks (subtiele) fouten.nl .6 . • CCO-evaluatie.counselling. • De groep noteert de mogelijke fouten en de gevolgen. (10) • Na afloop proberen de cliënt en observeerder te raden wat die fouten waren. (15) • Groepsevaluatie: Welke fouten zagen we en hoe had het beter gekund? (15) E7-4 (30) . (30) E7-6 (30) .5 Mensen. • Noem de onaangename zaken die je bij sommige hulpverleners wel eens hebt ervaren en wat het met je deed. • Maak een brainstormlijst van zaken die een coach beter niet kan doen.Coach hoe het niet moet . • Maak een brainstormlijst van zaken die een coach absoluut nooit mag doen.3 Mensen (CCO).Groep.Coach hoe het niet moet . • De cliënt heeft een echt (klein) probleem of speelt (zie bij de cases) een probleem. • De coach blijft bij de cliënt door te parafraseren. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Nadat alle feedback is ontvangen geeft de coach aan: (10) o hoe de feedback voor hem of haar voelde. focussen. (30) E7-8 (30) . • CCO-evaluatie: Wat was het effect van die fouten? Hoe voelde dat voor de cliënt? (5) • Wissel 2 keer van rol. dat mag van alles zijn. • De cliënt bepaalt waar hij of zij over wil praten.5 Mensen.3 Mensen (CCO). (10) • De coach reageert tijdens het ontvangen van de feedback niet. • Groepsevaluatie: Welke werden er gemaakt? Hoe voelde dat aan? (15) E7-2 (30) .Groep.

• De coach gaat door totdat hij of zij niet verder kan. • Een cliënt met een eenvoudig probleem kiest een coach uit de groep.) • Groepsfeedback.Feedback .de belangrijkste criteria zijn waaraan de coach moet voldoen wil je het gevoel hebben dat je hem of haar kunt vertrouwen.Feedback en Vertrouwensband . (20) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (30) • (Het maakt niet uit of er veel zaken goed of fout gaan.) • De derde geeft aanwijzingen hoe de blinde mensen elkaar en hem of haar kunnen voeden. (Als je durft yoghurt. • Een coach coacht voor de groep een cliënt met een eenvoudig probleem. • Oefen in tweetallen.Groep.2 Mensen. • De begeleider leidt de blinde in stilte met zijn of haar hand.Feedback en Vertrouwensband . • 1 persoon is geblinddoekt (of heeft steeds zijn of haar ogen gesloten).voor jou . • De coach bouwt een vertrouwensband op met de cliënt.2 Mensen. • De blinde legt een van te voren vastgestelde route af. (7) • Wissel van rol. (7) • Groepsevaluatie: Hoe was het om blind te zijn? Hoe ging het leiden met de hand? (16) E7-13 (10) . • De blinde legt een van te voren vastgestelde route af.counselling. totdat hij of zij de taak overdraagt. • Eerst brainstormen en stel dan een top 10 samen met de belangrijkste zaken bovenaan. (5) • Groepsevaluatie: Hoe was het om blind te zijn? Hoe ging het voeden? (5) E8-1 (60) .E7-9 (45) Feedback .3 Mensen (CCO).5 Mensen.6 . • Onderzoek wat .Groep. • De begeleider gebruikt zijn of haar stem om te zeggen hoe de blinde het beste kan lopen. • De coach gaat door totdat hij of zij niet verder kan. (15) E7-11 (30) . • De trainer geeft aan wat zinvolle feedback is en wat minder goede feedback is. • Groepsevaluatie: o Hoe bouw je een vertrouwensband op? o Hoe bepaal je als cliënt of je een coach kunt vertrouwen? o Ieder noemt 3 selectiecriteria waaraan een coach . • Dan kiest de cliënt een nieuwe coach.Vertrouwensband .nl . • 2 personen zijn geblinddoekt (of hebben steeds de ogen gesloten). • De trainer geeft aan wat zinvolle feedback is en wat minder goede feedback is.voor jullie . • Dan stapt iemand uit de groep in de rol van coach. (15) E7-10 (50) . de blinde volgt in vol vertrouwen. (25) • Groepsevaluatie: Vergelijk de uitkomsten van de groepjes in de hele groep.) • Leden van de groep geven na afloop feedback. met de hele groep door elkaar. (30) E8-2 (45) .www. het gaat om de feedback die volgt. (7) • Wissel van rol.PraktijkBoek V3.Vertrouwensband .moet voldoen. • 1 persoon is geblinddoekt (of heeft steeds zijn of haar ogen gesloten). (10) • Wissel 2 keer van rol. • Oefen in tweetallen.3 Mensen. (Kiest diverse malen.) (30) • (Het maakt niet uit of er veel zaken goed of fout gaan. • De blinde mensen zitten tegenover elkaar met koekjes tussen hun in.Feedback en Vertrouwensband . met de hele groep door elkaar. het gaat om de feedback die volgt. (7) • Groepsevaluatie: Hoe was het om blind te zijn? Hoe ging het leiden met de stem? (16) E7-12 (30) .108 .

E8-3 (60) - Vertrouwensband - Groep. • Ieder wijst iemand aan die hij of zij het meeste vertrouwt en legt kort uit waarom. (20) • Zoek daarna iemand op met wie je nog niet geoefend en gesproken hebt. • Ieder vertelt iets over zichzelf aan de ander. (30) • Groepsevaluatie: Wat is er anders geworden tussen jullie door de oefening? (10) E8-4 (30) - Onmiddelijkheid - Directheid - Assertiviteit - Echtheid - 3 Mensen. • Kom tot een gezamenlijke definitie van Echtheid. (10) • Groepsevaluatie: Vergelijk de verschillende definities. • Wat is Echtheid? Hoe kun je zien of iemand Echt is? Hoe weet je of je Echt bent? (20) E8-5 (30) - Onmiddelijkheid - Directheid - Assertiviteit - Echtheid - 3 Mensen. • Kom tot een gezamenlijke definitie van Assertiviteit. (10) • Groepsevaluatie: Vergelijk de verschillende definities. • Wat is Assertiviteit? Hoe kun Assertief zijn zonder een ander te kwetsen? (20) E8-6 (45) - Onmiddelijkheid - Directheid - Assertiviteit - Echtheid - 3 Mensen (ABC). • A geeft een objectieve omschrijving over hoe B eruit ziet en wat B nu doet. • C observeert beiden en controleert of de omschrijving klopt of een interpretatie is. • Er is geen dialoog, alleen een omschrijvende monoloog. (10) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsdiscussie: Hoe ging de oefening? (15)

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 109

Praktijkdag 3
Neem als cliënt een klein probleem, of een situatie die je wilt verbeteren. De coach gebruikt deze dag het Enneagram als Procesmodel. In iedere oefening ga je een stap verder. Maak het elkaar makkelijk, omdat het een oefensituatie is en we in 4 lessen alle stappen willen doorlopen, zodat we het hele model kunnen ervaren. In werkelijkheid kan iedere stap langer of korter duren. Om binnen de lestijd te blijven gebruiken we “Fast Forward”, zoals bij een videofilm. Doe na iedere les steeds alsof het een week later is. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 2 Mensen (CC). Wissel steeds van rol. Schud even de vorige rol van je af. De coach let strikt op de tijd! 9a (45) - Punt 1 - Problemen. • Help je cliënt om alle mogelijke problemen in kaart te brengen, of alle aspecten van een deelgebied. Waar zit iemand nu mee? Wat zou iemand in zijn leven willen veranderen? • Kijk wat de meeste stress oplevert. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het inventariseren? Hoe duidelijk zijn de mogelijke problemen? (15) 9b (45) - Punt 7 - Doelen. • Je helpt je cliënt om doelen te stellen. Wat wil iemand WEL? Brainstormen en SMART. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het helpen bij het vinden van mogelijke doelen? (15) 10a (45) - Punt 2 - Het Probleem. • Help je cliënt ontdekken aan welk probleem hij of zij wil gaan werken. (15) • Groepsevaluatie: Hoe kon je tot “Het Probleem” komen? (15) 10b (45) - Punt 8 - Het Doel en Punt 9 - Het Leven. • Je helpt je cliënt om zijn Doel te ontdekken. Gebruik de Doelen, het Probleem en Het Leven (wat iemand uiteindelijk wil bereiken) als leidraad. Breng alles met elkaar in overeenstemming. Zorg voor een juiste en krachtige formulering. (15) • Groepsevaluatie: Hoe kwam je samen tot een juiste definitie van “Het Doel”? (15) 11a (45) - Punt 3 - Onbewuste Schok. • Je helpt je cliënt zijn situatie inzien. Je houdt het Doel tegenover het Probleem. • Samen onderzoek je welke zaken helpen om de mogelijke impasse te doorbreken. (15) • Groepsevaluatie: Hoe kon je je cliënt naar een zelfconfrontatie leiden? (15) 11b (45) - Punt 4 - Nieuwe Wegen. • Je helpt je cliënt om naar Nieuwe Wegen te zoeken. Wat kan er gedaan worden om het doel te bereiken? Brainstormen - SMART - Kosten / Baten Analyse (15) • Groepsevaluatie: Hoe kon je je cliënt stimuleren om nieuwe wegen te vinden? (15) 12a (45) - Punt 5 - De Nieuwe Route - Actieplan. • Je helpt je cliënt om een Actieplan op te stellen. Vele kleine makkelijk haalbare concrete stappen bepalen het succes. Wat kan er gedaan worden om het doel te bereiken? (15) • Groepsevaluatie: Hoe kon je je cliënt helpen bij het opstellen van een Actieplan? (15) 12b (45) - Punt 6 - Bewuste Schok. • Maak een Krachtenveld Analyse. • Help je cliënt bij het vastleggen van zijn Actieplan, zodat hij of zij het uitvoert. (15) • Help elkaar daar eventueel mee de komende tijd. • Groepsevaluatie: Hoe kon je tot concrete afspraken komen? (15)

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 110

Dag 3 - Extra Oefeningen
Een eenvoudig model om te coachen is de GROW-methode. Kies deze als het enneagram je niet aanspreekt of nu nog te moeilijk is. G = Gewenste uitkomst R = Realiteit O = Opties W = Wil Stap 1 Wat is het doel van de gesprekken? Wat wil je bereiken? Hoe is je huidige situatie? Welke opties heb je om bij je doel te komen? Wat wil je doen om bij je doel te komen?

Introductie, opening van het gesprek. De coach stelt zich voor. Legt uit hoe hij of zij werkt. De cliënt introduceert in het kort zijn of haar vraag. (5) G = Gewenste uitkomst. De coach vraagt naar het doel m.b.t. de vraag en het doel van dit gesprek. o Wat wil je bereiken? o Wanneer wil je het bereiken? o Wat wil je door dit gesprek bereiken? o Is het SMART? (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) (10) R = Realiteit. De coach vraagt naar de huidige situatie. o Wat heb je tot nu toe aan gedaan? o Wat waren daarvan de resultaten? (10) O = Opties. De coach vraagt naar welke opties er zijn voor de cliënt. o Welke mogelijkheden heb je om bij je doel te komen? o Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? (10) W = Wil. De coach vraagt naar de optie of een combinatie van opties die de cliënt wil gebruiken. o Wat ga je doen? o Wanneer ga je het doen? o Kom je hierdoor bij je doel? o Welke hindernissen verwacht je? Hoe kun je die overwinnen? o Welke hulpmiddelen heb je nodig en hoe kun je daar aankomen? o Geef op een schaal van 1 tot 10 aan wat de kans is dat je deze actie uitvoert? (10)

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

E9-1 en E10-1 (180) - GROW-methode - 3 Mensen (CCO). • Coach je cliënt volgens de GROW-methode. (45) • CCO-evaluatie: Geef de coach Feedback (10) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Hoe ging het coachen volgens dat model? (15) E11-1 en E12-1 (180) - GROW-methode - 3 Mensen (CCO). • Stel nieuwe groepjes (CCO) samen. • Neem een nieuw probleem of uitgangssituatie. • Neem de ontvangen feedbackpunten door en coach je nieuwe cliënt. • Vergelijk de nieuw ontvangen feedback na afloop met de eerste feedback.

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 111

Praktijkdag 4
Neem als cliënt een klein probleem, of een situatie die je wilt verbeteren. De coach gebruikt deze dag het “Het 4-fasenmodel van Julie Starr”. In iedere oefening ga je een stap verder. Maak het elkaar makkelijk, omdat het een oefensituatie is en we in 4 lessen alle stappen willen doorlopen, zodat we het hele model leren kennen. In werkelijkheid kan iedere stap langer of korter duren. Om binnen de lestijd te blijven gebruiken we “Fast Forward”, zoals bij een videofilm. Doe na iedere les steeds alsof het een week later is en speel alsof je in die week aan jezelf hebt gewerkt en dus een paar stappen verder bent. Werk de hele dag in hetzelfde groepje van 3 Mensen (CCO). Wissel steeds van rol. Schud even de vorige rol van je af. De coach let strikt op de tijd! 13 (90) - Fase 1: Stel de context voor coaching vast - 3 Mensen (CCO). • Zorg voor een optimale coachomgeving. • Leg uit wat coaching is, wat je cliënt van je kan verwachten en wat jij van je cliënt verwacht. • Ethische code, geheimhouding, aantekeningen, controle vrijwilligheid cliënt. • Afspraken m.b.t. het aantal sessies, de data, tijden, locatie, eventuele derden en de betaling. • Creëer een vertrouwensband, stimuleer betrokkenheid bij de cliënt, wil tot verandering aanwezig? • Mogelijke gewenste (eerste) resultaten. (20) • CCO-evaluatie. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het vaststellen van de context? (15) 14 (90) - Fase 2: Creëer inzicht en richting - 3 Mensen (CCO). • Leer je cliënt kennen. • Welke richting wil je cliënt op? • Help bij het ontwikkelen en formuleren van zijn of haar doelstellingen (SMART). • Help je cliënt inzicht te krijgen in zijn of haar situatie. Gebruik eventueel een test. • Help de cliënt het doel voor ogen te houden en zich in te zetten om het te bereiken. (20) • CCO-evaluatie. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het ontdekken van de richting en het doel? (15) 15 (90) - Fase 3: Evalueer / bevestig het geleerde - 3 Mensen (CCO). • Controleer de vooruitgang t.o.v. het doel. • Evalueer de gesprekken, vraag en geef feedback. • Bevestig het geleerde en de vooruitgang. • Leg verband tussen de resultaten en het coachen. (20) • CCO-evaluatie. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het meten van de vooruitgang / resultaten? (15) 16 (90) - Fase 4: Afronding - 3 Mensen (CCO). • Begin met het einde voor ogen: Hoe goed zijn de doelen behaald? • Zorg dat iedere betrokkene een goed gevoel overhoudt aan het coachen. • Help bij het opstellen van een plan voor persoonlijke ontwikkeling. • Stimuleer het leerproces, zodat het na de laatste sessie doorgaat. • Zorg dat je cliënt zich gesteund voelt. (20) • CCO-evaluatie. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging de afronding? Hoe goed kan je cliënt doorgaan zonder coach? Hoe hebben we het coachingsproces ervaren? Hoe bevalt het 4-fasenmodel ons? (15)

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 112

wat je cliënt van je kan verwachten en wat jij van je cliënt verwacht.) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .) E16-1 (90) . • Afspraken m. Maak het elkaar makkelijk. • Controleer de vooruitgang t. • Welke richting wil je cliënt op? • Help bij het ontwikkelen en formuleren van zijn of haar doelstellingen (SMART).Eerste sessie . Fase 1: Stel de context voor coaching vast.Dag 4 . zodat het na de laatste sessie doorgaat. Fase 4: Afronding. • Speel dat het een week later is en doorloop met je cliënt fase 3 en 4 (20) • Wissel 2 keer van rol • CCO-evaluatie.Eerste sessie (Vorm een nieuwe groep CCO en herhaal oefening 13. controle vrijwilligheid cliënt.o. • Help bij het opstellen van een plan voor persoonlijke ontwikkeling. stimuleer betrokkenheid bij de cliënt. • Leer je cliënt kennen. tijden.3 Mensen (CCO).6 . wil tot verandering aanwezig? • Mogelijke gewenste (eerste) resultaten.3 Mensen (CCO).PraktijkBoek V3.Extra Oefeningen Neem als cliënt een klein probleem. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het meten van de vooruitgang / resultaten? Hoe ging de afronding? Hoe goed kan je cliënt doorgaan zonder coach? Hoe hebben we het coachingsproces ervaren? Hoe bevalt het 4-fasenmodel ons? (15) E15-1 (90) . (20) • Wissel 2 keer van rol • CCO-evaluatie. • Help de cliënt het doel voor ogen te houden en zich in te zetten om het te bereiken. • Doorloop met je cliënt fase 1 en 2. het aantal sessies. • Bevestig het geleerde en de vooruitgang. locatie. • Creëer een vertrouwensband. Fase 3: Evalueer / bevestig het geleerde.Tweede sessie . Neem een nieuwe uitdaging. • Help je cliënt inzicht te krijgen in zijn of haar situatie. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het vaststellen van de context? Hoe ging het ontdekken van de richting en het doel? (15) E14-1 (90) .Tweede sessie (Vervolg oefening 15. • Leg uit wat coaching is. of een situatie die je wilt verbeteren. Fase 2: Creëer inzicht en richting. • Ethische code.v.113 . Gebruik eventueel een test.www. omdat het een oefensituatie is.nl . geheimhouding. • Stimuleer het leerproces. • Begin met het einde voor ogen: Hoe goed zijn de doelen behaald? • Zorg dat iedere betrokkene een goed gevoel overhoudt aan het coachen. E13-1 (90) . houd rekening met de ontvangen feedback en mogelijk nieuwe inzichten.t. • Zorg dat je cliënt zich gesteund voelt. • Evalueer de gesprekken. Verbeter jezelf. de data. aantekeningen. het doel. • Zorg voor een optimale coachomgeving. De coach gebruikt vandaag het “Het 4-fasenmodel van Julie Starr”.counselling. eventuele derden en de betaling. • Leg verband tussen de resultaten en het coachen.b. vraag en geef feedback.

6 . o De eigenaar van de zaak geeft de inhoud van de kassa aan de man. • Doorloop met je cliënt fase 1 en 2.counselling. De man holt weg.Eerste sessie . • Ieder geeft bij de volgende stellingen. als een man binnenkomt die om geld vraagt.Paradigma . (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het vaststellen van de context? Hoe ging het ontdekken van de richting en het doel? (15) E16-2 (90) . • Maak een brainstormlijst: Waarom / waarvoor laten mensen zich Coachen? (10) • Maak een brainstormlijst: Wat voor soorten Coaches zijn er? (10) • Vertel aan de anderen: Welke soort van coachen jou het meeste aanspreekt en waarom. o De winkelier is het geld uit de kassa kwijt. • Bespreek daarna de uitkomsten met elkaar.Luisteren .5 Mensen.PraktijkBoek V3. (30) E15-2 (90) . onjuist of onbekend is. De eigenaar van de zaak belt de politie. Als er verschillen zijn. o De winkelier belt de politie om aangifte te doen van diefstal. Kijk eventueel naar de algemene voorbeelden in dit Praktijkboek en maak het specifiek. o Het is sluitingstijd als de man om geld vraagt. (20) • Wissel 2 keer van rol.Tweede sessie . (20) • Wissel 2 keer van rol • CCO-evaluatie.Vooroordelen .3 Mensen (CCO).114 .www.Oordelen .3 Mensen (CCO). • Speel dat het een week later is en doorloop met je cliënt fase 3 en 4. Ga hiermee door totdat iedereen het met elkaar eens is. (De trainer weet de antwoorden en waarom het zo is.5 Mensen.Groep. (10) E13b-2 (30) . • Groepsdiscussie: Wat zijn oordelen? Wat zijn vooroordelen? In hoeverre hebben wij die? (10) • Wat is een Paradigma? (10) • Hoe kunnen we met deze zaken rekening houden tijdens het coachen? (10) E13c-2 (30) . leg elkaar dan uit waarom een bepaalde stelling juist.Soorten Coaches .) E14-2 (60) . voor zichzelf. Welke punten zijn van belang om op te letten? Waar zou je feedback op willen hebben? (40) • Groepsevaluatie: Hoe ging het? Wat zijn de resultaten van de verschillende groepjes? (20) • Kom tot een gezamenlijke feedbacklijst die je straks gaat gebruiken. • Maak een feedbacklijst die je kunt gebruiken bij het 4-fasenmodel van Julie Starr. een dief en de politie. (15) • Groepsevaluatie: Hoe ging het meten van de vooruitgang / resultaten? Hoe ging de afronding? Hoe goed kan je cliënt doorgaan zonder coach? Hoe hebben we het coachingsproces ervaren? Hoe bevalt het 4-fasenmodel ons? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . o In het verhaaltje komen voor: Een winkelier.E13a-2 (30) .nl . aan of ze Juist. • De trainer leest het volgende verhaal voor: De winkelier heeft net het licht in de zaak uitgedaan. • CCO-evaluatie.Groep. De kassa wordt geopend en de winkelier neemt de inhoud uit de kassa en geeft het aan de man.Feedbacklijst . Er zijn vele vormen mogelijk. Gebruik je creativiteit. Onjuist of Onbekend zijn. o De dief holt met de inhoud weg.

wat coaching is.3 Mensen (CCO).3 Mensen.Weerstanden . Mogelijk kun je je Top 10 aanpassen. omdat hij gestuurd is en zit zijn tijd bij jou wel uit. Gebruik overdrijvingen. Je cliënt gelooft niet dat coachen zal helpen en vraagt zich af wat je aan zijn baas rapporteert. • CCO-evaluatie: Wat deed de coach goed? Wat kan worden verbeterd? (5) • Groepsevaluatie: Wanneer help je iemand wel en wanneer niet? (10) 19 (90) .PraktijkBoek V3. (10) • Groepsevaluatie: Hoe ging het creatieproces? Vragen over feedback? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .. Hij of Zij heeft je telefoonnummer gehad van een goede vriend. (10) 18b (45) . Je hebt nu een eerste gesprek en kijkt of je samen tot een coachingscontract kunt komen.Praktijkdag 5 17a (45) .counselling. is de productiviteit van de werknemer de afgelopen maanden gedaald. • Als coach krijg je een cliënt die gestuurd is door zijn baas. coaching of zichzelf) waarmee je hem niet kunt helpen. (15) 17b (45) . • CCO-evaluatie: Wat deed de coach goed? Wat kan worden verbeterd? (5) • Groepsevaluatie: Waar letten we op als we een potentiële cliënt voor het eerst spreken. Bespreek met je cliënt welke wegen er wel mogelijk zijn. Draag dat lijstje bij je. expressie etc. Laat een reeks voorbeelden zien met verkeerde feedback en daarna juiste feedback en wat de gevolgen daarvan zijn. (10) • Wissel 2 keer van rol. (10) • Groepsevaluatie: Ieder leest zijn Persoonlijke Top 3 voor.Je voelt er niet veel voor om een cliënt te helpen .nl . Na 4 jaar trouwe dienst en prima inzet. (10) • Wissel 2 keer van rol. Ontdek de overeenkomsten en verschillen.. Zorg voor zeker 101 ideeën. • Ga met de ruggen tegen elkaar zitten of gebruik je mobieltje. • Brainstorm: Hoe kan ik zuiver in contact staan met mijn intuïtie? Zorg voor 30 ideeën. • Tijdens het eerste gesprek blijkt dat je potentiële cliënt verwachtingen heeft (van jou. Leg op een zo ethisch mogelijke manier uit dat je je cliënt hiermee niet kunt helpen. • Bedenk met elkaar een origineel script voor 2 opeenvolgende toneelstukjes.Feedback geven en ontvangen . (15) 18a (45) . wat je doet. (20) • Stel een individuele Top 3 samen van zaken die je gaat doen. • Groepsevaluatie: Hoe kun je met weerstanden omgaan? (10) 20 (90) .6 . etc. humor. Hij bezoekt je alleen maar. • Een cliënt die mogelijk behoefte heeft aan personal coaching belt je (coach) op..5 Mensen. Draag dat lijstje bij je.Intuïtie .5 Mensen. • Als coach help je je potentiële cliënt over de drempel heen.. Hij wil er niet over praten en meldt zich steeds vaker ziek. maar wil eerst weten wie je bent. • Brainstorm: Wat kan ik doen als coach om te zorgen voor een goede verstandhouding (vertrouwensband) met mijn cliënten. (15) • CCO-evaluatie: Hoe goed ging de coach om met de weerstanden? (5) • Wissel 2 keer van rol. zodat je eventueel tot een eerste afspraak kunt komen. wat het kost.Het eerste contact (CCO).www. of het wel zal helpen voor hem of haar.115 . (45) • Iedere groep van 5 mensen geeft een uitvoering voor de hele groep (managers). (10) • Groepsevaluatie: Ieder leest zijn of haar Persoonlijke Top 10 voor. De sketches hebben als doel om managers te leren op de juiste wijze feedback te geven aan hun medewerkers. (20) • Stel een individuele Top 10 samen van zaken die je gaat doen. drama.Verstandhouding .5 Mensen.

Groep. • Maak met elkaar 2 brainstormlijstjes: 1. (30) E20a (45) . E17b (45) . 2. te veel gesloten vragen etc. • Groepsdiscussie: o Wat zijn weerstanden? o Wat kan het nut zijn van weerstanden? o Welke soorten zijn er? Som ze allemaal op.www. Ga zo door totdat iedereen een keer coach is geweest.Weerstanden .116 . • Nodig iemand uit die al coacht. trainen etc. Wees hierin creatief en uitgebreid. Iemand uit de groep neemt de rol van de coach over en gaat verder waar de coach is gebleven.Een Professionele Coach . zoals: o Adviseren.Wat helpt. Wanneer het goed gaat en wanneer het mis gaat. (10) • Groepsevaluatie: Hoe luiden onze Top 10’s? (20) • Groepsdiscussie: Hoe goed communiceren we in het dagelijks leven. E19 (90) . • Een cliënt wordt voor de groep door de trainer (of een student) gecoacht. “omver redeneren”. adviseren. met vrienden. De coach gaat door totdat hij of zij het even niet meer weet of de cliënt een andere coach wil. • Een cliënt heeft een probleem of uitdaging en zit voor de groep met een coach. bekritiseren. Je hebt de gelegenheid tot het stellen van vragen.. suggesties of oplossingen aandragen. De eerste kennismaking. Psychotherapie.nl . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .5 Mensen. op het werk? Wanneer houden we ons aan de juiste Top 10? Wanneer niet? Wat zijn dan de gevolgen? Ieder komt met praktijkvoorbeelden uit zijn of haar dagelijks leven. wat helpt niet? . Maatschappelijk werk. Er zijn ook zaken die de communicatie blokkeren. o Oordelen..counselling. (45) E20b (45) .Foutje. De groepsleden zeggen stop als ze een foutje opmerken.Dag 5 . maar ook iemand anders. De trainer doet het goed. De coach zegt dan of hij bewust een fout heeft gemaakt. (30) • Geef samen die presentatie voor de hele groep.. zoals oordelen. (30) • Maak daarna van beide een Top 10. Hij of zij kan iets vertellen over zichzelf en hoe het coachen in de praktijk gaat. (10) • Groepsfeedback: Hoe was het inhoudelijk? Hoe was de presentatie? Hoe duidelijk was de boodschap? Wat was goed? Wat kon beter? (10) • Na de feedback geeft de volgende groep hun presentatie.2 Groepen.Estafette Coachen . • Er zijn zaken die bevorderlijk zijn voor een goed communicatieproces. • Maak samen een korte presentatie over wat Coaching is en wat de verschillen of overeenkomsten zijn met Counselling. “In je neus peuteren” is ook een goed voorbeeld. Bedankt .Groep. o Per stuk: Hoe kun je ze herkennen? Hoe kun je er als coach mee omgaan? o Hoe uiten weestanden zich bij ons? Heeft ieder mogelijk een lievelingsmanier? E18 (90) . Niet om futiliteiten. familie. beschuldigen..6 .5 Mensen.PraktijkBoek V3. Loopbaanbegeleiding.Wat is Coaching? .. Met alle zaken die de communicatie tussen de coach en de cliënt tegen gaan.Groep. maar maakt af en toe met opzet een foutje.Extra Oefeningen E17a (45) . o Met logische argumenten overreden. Met alle zaken die de communicatie tussen de coach en de cliënt bevorderen.. slecht luisteren. (15) • Wissel 2 keer van rol. Het gaat om echte fouten. De coach begint bij het begin. Leidinggeven. die al werkt als coach. afkeuren. Dat kan een student van niveau 2 zijn.

LifeCoach op TV . humor en confrontatie een rol. (15) • De observeerder let hierop. verzorgend personeel. (10) • Groepsevaluatie: Hoe ging het coachen? (5) • Na 1 ronde krijgen we een nieuwe cliënt en LifeCoach. Naast de gebruikelijke coachingsvaardigheden.6 . (10) • Wissel 2 keer van rol.117 . leerkrachten. Naast de LifeCoach is er ook een presentator van het programma. 1.3 Mensen (CCO). Speel dat het een week later is.PraktijkBoek V3. leerpunten voor de coach. Naast de gebruikelijke coachingsvaardigheden en -technieken.Wat is Coaching? . Je doel is om ze uit te leggen wat coaching is.3 Mensen (CCO). Objectieve voorlichting. • Vervolg de gesprekken met je cliënt. (2) • Wissel van rol. Hoe goed helpt de coach bij het plaatsen van de veranderingen in het ideaalmodel? • CCO-evaluatie. Je gebruikt natuurlijk de benodigde coachingsvaardigheden en -technieken en de 5 unieke kenmerken van coachen.www. • De presentator let op de tijd en leidt alles in goede banen. Per vorm noteert hij of zij wat goed ging en hoe het beter kan. (Managers.. Hoe goed bevordert de coach de persoonlijke ontwikkeling. Hoe goed helpt de coach om van de persoonlijke verandering een project te maken? 6.. Je kunt vooraf aan de groep vertellen welke rol zij spelen. werknemers. (10) • Wissel 2 keer van rol. Hoe goed stroomlijnt de coach de persoon en het project? 4.nl . • Er kunnen 6 coaches en 6 cliënten aan bod komen. Daarnaast gebruik je nu ook de 6 vormen van coachen. Hoe mensvriendelijk is de coach? 4. totdat iedereen is geweest. let je erop dat je de 5 unieke kenmerken van coaching gaat gebruiken.Groep. hoe ze het ervaren hebben. of -vrouwen . (15) • De observeerder let hierop. 1. Per kenmerk noteert hij of zij wat goed ging en hoe het beter kan. huismannen.Groep. • Je cliënt heeft een werk gerelateerd probleem.Ontdek jezelf als coach . Hoe goed kiest de coach voor het welzijn van de persoon? 2. Je coacht om samen te ontdekken wat er nog meer speelt of onder de oppervlakte zou kunnen liggen. Iedere cliënt heeft 10 minuten en moet dan verder kunnen.. Hoe goed schept de coach een ondersteunend relatieveld? • CCO-evaluatie. Hoe goed biedt de coach een ondersteunende aanwezigheid? 2..Ontdek jezelf als coach .. ) (3) • Groepsfeedback over: Inhoud presentatie.. speelt ook snelheid. • Iemand uit de groep speelt voor een beroemde LifeCoach die wekelijks op de TV een aantal mensen uit de zaal met tal van uitdagingen verder helpt. hoe de coach overkwam.Ontdek jezelf als coach . vraagt na afloop aan de LifeCoach en de Cliënten. Hoe goed speelt de coach in op ervaringen? 5.Praktijkdag 6 21 (90) . Hij of zij helpt ook bij de selectie van de nieuwe Cliënten en houdt de tijd in de gaten. Het dient boeiend zijn om naar te kijken.5 unieke kenmerken van coaching .Ontdek jezelf als coach . (Die wisselt na 3 rondes van rol.) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Hij of Zij kondigt de LifeCoach aan. klas met middelbare scholieren. Dezelfde groep dus. • Groepsevaluatie: Hoe goed passen we de unieke eigenschappen toe? (15) 22 (90) . Hoe goed bevordert de coach zelfverantwoordelijkheid? 3. 5. Hoe goed brengt de coach structuur aan en volgt hij of zij de vooruitgang? 3. 24 (90) . • Geef een flitsende presentatie aan een groep potentiële cliënten over coaching.6 vormen van coaching . • Groepsevaluatie: Hoe goed gebruiken we de 6 vormen van coachen? (15) 23 (90) .counselling. die je nu al redelijk zult kennen.

(25) E23c (30) . (10) • Wissel 2 keer van rol. 1.nl . Daarna is de volgende aan de beurt. Adviseur.counselling.Ik ga coachen en neem mee.Wat is Coaching? . Speel dat het een week later is.6 vormen van coaching . 1...Wat is Coaching? . Therapeut. Counsellor.Dag 6 .Ontdek jezelf als coach .” Kom samen tot een sluitende definitie van wat een Coach is en wat een Coach doet. (30) E23b (30) . (15) • De observeerder let hierop. • Vervolg de gesprekken met je cliënt. Hoe goed schept de coach een ondersteunend relatieveld? • CCO-evaluatie. Hoe goed brengt de coach structuur aan en volgt hij of zij de vooruitgang? 3. Hoe goed speelt de coach in op ervaringen? 5. De volgende student noemt de reeds genoemde zaken op en voegt zijn gewenste eigenschap eraan toe. Hoe goed kiest de coach voor het welzijn van de persoon? 2. Dezelfde groep dus. stel je jezelf voor en zeg je tegen elkaar je eigen definitie van coaching. Als je iemand tegenkomt. neem je afscheid en ontmoet je een nieuw persoon en wisselt definities uit.Groep. Daarnaast gebruik je nu ook de 6 vormen van coachen. -tool of -vaardigheid en noem die.Ontdek jezelf als coach . • Je cliënt heeft veel stress op het werk en in zijn of haar thuissituatie. Per kenmerk noteert hij of zij wat goed ging en hoe het beter kan. • Brainstorm met elkaar over: “Het onderscheid tussen een Professionele Coach en diverse andere beroepen zoals.Groep.118 .PraktijkBoek V3.Ontdek jezelf als coach . Naast de gebruikelijke coachingsvaardigheden en -technieken.Ontdek jezelf als coach . Nadat je beiden elkaars definitie hebt gehoord.. • Maak voor jezelf een makkelijk te onthouden korte definitie van wat een coach is of wat een coach doet. die je nu al redelijk zult kennen.www. Ga hiermee door totdat je iedereen hebt gehad. Je coacht om samen te ontdekken welke stressbronnen er allemaal zijn. (5) • Loop met z’n allen door elkaar. Hoe goed helpt de coach bij het plaatsen van de veranderingen in het ideaalmodel? • CCO-evaluatie. .3 Mensen (CCO). Trainer.3 Mensen (CCO)..5 Mensen. Je gebruikt natuurlijk de benodigde coachingsvaardigheden en -technieken en de 5 unieke kenmerken van coachen. aangezien de rugzak steeds voller wordt. • Groepsevaluatie: Hoe goed gebruiken we de 6 vormen van coachen? (15) E23a (60) . • Groepsevaluatie: Hoe goed passen we de unieke eigenschappen toe? (15) E22 (90) . Maatschappelijk werker. Onderzoek samen hoe je cliënt de hoeveelheid stress kan reduceren.5 unieke kenmerken van coaching . let je erop dat je de 5 unieke kenmerken van coaching gaat gebruiken.. Het is belangrijk om goed te onthouden wat er is gezegd. Hoe goed stroomlijnt de coach de persoon en het project? 4. Docent. (30) • Iedere groep leest zijn uitgebreide definitie in de hele groep voor en gezamenlijk kijken we welke elementen er in de definities voorkomen. 5. Hoe goed biedt de coach een ondersteunende aanwezigheid? 2. Per vorm noteert hij of zij wat goed ging en hoe het beter kan. (10) • Wissel 2 keer van rol..Extra Oefeningen E21 (90) . (15) • De observeerder let hierop. Hoe goed helpt de coach om van de persoonlijke verandering een project te maken? 6. • Kies een belangrijke coacheigenschap. Hoe mensvriendelijk is de coach? 4. Hoe goed bevordert de coach zelfverantwoordelijkheid? 3.6 . Hoe goed bevordert de coach de persoonlijke ontwikkeling. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Ontdek jezelf als coach .

Hoe goed gebruikt de coach wat er tijdens de coaching gebeurt? 7. Speel dat het een week later is. De Huidige Toestand. 4.nl . Faits Divers.Zoek het patroon . De exploratie heb je al gehad. 3. Waarden. 2. (35) • Wissel van rol.6 . Samenvatten. Hoe goed maakt de coach het coachingskader duidelijk? • CCO-evaluatie. 9. Hoe goed parafraseert de coach op een personaliserende manier? 5.Zoek het patroon . • De cliënt komt voor de eerste keer bij je. Je helpt je cliënt bij de exploratie van zijn of haar ontwikkelingsgebied. Hoe goed stelt de coach persoonsgerichte vragen? 3.Het exploreren van het ontwikkelingsgebied . Veralgemeniseren. Verklaringen en Zelfbedachte Oplossingen. Analyse van gedane Acties. Identiteit en Missie.2 Mensen (CC). Het Coachingskader. Hoe goed brengt de coach op enthousiaste wijze andere mogelijkheden ter sprake? 8. (25) • Wissel 2 keer van rol. • Wissel van rol.3 Mensen (CCO). 5. • Je cliënt heeft een aantal concrete problemen op zijn of haar werk of eventueel in zijn of haar gezin. Wat is het persoonlijke aandeel van je cliënt aan die situatie? (15) • De observeerder noteert per item wat goed ging en hoe het beter kan: 1. Ga verder met: Opsporen van opvallende informatie. 12. Analyse van Vaardigheden.Zoek het patroon . Vaardigheden. (10) • Wissel 2 keer van rol. 7. Rollen.119 . Hoe goed vraagt de coach om de geleverde feedback door derden aan de cliënt? 6.Groep. Overtuigingen.counselling. • Vervolg de gesprekken met je cliënt. Observaties in het Hier en Nu. Hoe goed stelt de coach vragen naar de innerlijke ervaringen van de persoon? 2. Gedragingen. • Ga door met je cliënt. Dezelfde groep dus.3 Mensen (CCO). Dat doe je aan de hand van de 13 gebieden in de spiraal: (35) 1. Help de cliënt bij het in kaart brengen van zijn of haar Situatie. Samen ga je op zoek naar de thema’s die er spelen. 10.) Onderzoek waar er verandering mogelijk is.Praktijkdag 7 25 (90) . 6. 13. • Groepsevaluatie: Hoe ging het in kaart brengen van de verschillende onderdelen? (15) 27 (90) . De introductie en de zakelijke afspraken heb je al gehad. (Gebruik de piramide. Consolideren en kom tot het Ontwikkelingsthema. Typeren. • Groepsevaluatie: Hoe heeft het coachen je geholpen? Wat zou je coach beter kunnen doen? (20) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Zoek het patroon . • Groepsevaluatie: Hoe goed ging het personaliseren van het project? Wat was lastig? (15) 26 (90) . Persoonlijkheidsfactoren. Het niveau van Zelfsturing. De eerste omschrijving van het Doel.Het thematiseren van het ontwikkelingsgebied . Het Verleden. Hoe goed stelt de coach veralgemeniserende vragen? 4. Contextfactoren die een rol spelen in het ontwikkelingsgebied. 8.Het opsporen van overtuigingen en waarden . De Aanleiding. Personaliseren. 11. Je helpt je cliënt om tot zelfreflectie te komen.Personaliseren van het project .PraktijkBoek V3.www. • Groepsevaluatie: Hoe natuurlijk kun je het ontwikkelingsgebied exploreren? (20) 28 (90) .

Extra Oefeningen Oefen dit model regelmatig met verschillende mensen.www.120 . Voor een ander soort oefeningen kun je kijken bij Algemene Extra Oefeningen. maar juist in de verdieping ervan in diverse situaties.6 . Werk het liefst met echte mensen en echte uitdagingen. Als je iedere week een case oefent. uitdagingen. Als je die niet in het echte leven tegenkomt. kun je alle aandacht naar je cliënt laten uitgaan.PraktijkBoek V3.Dag 7 . problemen. Veel oefenen en leren van je feedback is de aangewezen weg daarvoor. De variatie ligt niet in het model.nl . dan kun je bij de gedetailleerde cases kijken. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Op het moment dat je het model en de technieken en vaardigheden kunt dromen. omstandigheden. heb je er 52 in een jaar gedaan en een ruime ervaring opgedaan.counselling. Oefen vanaf nu regelmatig met diverse modellen. Daarnaast is het goed om met een grote verscheidenheid aan situaties te oefenen. zodat het coachen je gemakkelijk afgaat en je je niet meer op het model hoeft te concentreren. Kies specifieke (werk)situaties die je later verwacht tegen te komen of help elkaar bij (werk)situaties en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.

Reflecteer over de wijze van aanpak . Stem af op de wijze van zelfsturing en op de manier waarop de persoon gecoacht wil worden. Verifiëer en schep het coachingskader.Tweede gesprek . • Je hebt 20 minuten voor je eerste gesprek. 11.nl . Er is geld voor 4 gesprekken van 20 minuten. Zorg dat het helder. Beluister de aanleiding. Kijk hoe ver je komt. • Idem Les 29.Praktijkdag 8 Werk vandaag met mensen met wie je nog niet eerder hebt gewerkt. 10.3 Mensen (CCO). Speel steeds dat het een week later is. 29 (90) . • Speel dat het een week later is. Als coach doorloop je de volgende stappen om je cliënt te helpen: 1.counselling.Derde Gesprek . 9. Koppel het werkdoel aan een bijkomend doel op het niveau van zelfsturing. duidelijk.Reflecteer over de wijze van aanpak . 8.Reflecteer over de wijze van aanpak .Vierde Gesprek . Thematiseer het ontwikkelingsgebied.3 Mensen (CCO). (10) • Wissel 2 keer van rol.www. Ontwerp projecten en sluit af. (20) • De observeerder doet hetzelfde als in de vorige opdracht. o Schrijft een schematisch verslag van de gesprekken (Rapportage). De cliënt kiest zoals gewoonlijk een eigen case. Mag pittig zijn. Dat verslag geeft de observeerder na afloop aan de cliënt mee. Exploreer het ontwikkelingsgebied. 32 (90) . Rond het goed af. 5. (20) • De observeerder doet vandaag 2 zaken: o Houdt bij hoe goed de coach het proces stuurt en de juiste (meest zinvolle) vragen stelt.Reflecteer over de wijze van aanpak . Bepaal het soort proces. zodat die er thuis mee verder kan. Formuleer het werkdoel. • CCO-evaluatie: De observeerder geeft een samenvatting van wat er bij de cliënt naar boven is gekomen en feedback aan de coach. een uitkeringsinstantie of anders een familielid betaalt voor de gesprekken. Houd rekening met het feit dat je slecht 4 gesprekken hebt en het tempo van de cliënt. 30 (90) . 7. (5) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Hoe ver zijn we gekomen? Hoe ging het afronden? Wat leverden de gesprekken op? Hoe goed kunnen de cliënten nu zelfstandig verder? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Idem Les 30.3 Mensen (CCO). 4. De werkgever. 13. Vraag naar evidenties en geloof in vooruitgang. maar nu derde gesprek. 12. Zorg dat je cliënt zo ver mogelijk komt in die 4 gesprekken en na een goede afronding zelfstandig verder kan. maar nu vierde en laatste gesprek. 2. Doe interventies. Consolideer het resultaat van de coaching.Eerste gesprek . 3.3 Mensen (CCO). Werk het thuis op de pc uit en mail het aan de cliënt en de coach. • Groepsevaluatie: Hoe ver zijn we gekomen? Mogelijke knelpunten in het proces? (15) 31 (90) .6 . • CCO-evaluatie: De observeerder geeft een samenvatting van wat er bij de cliënt naar boven is gekomen en feedback aan de coach. begrijpelijk en leesbaar is.121 . Bepaal het niveau van zelfsturing. 6.PraktijkBoek V3. Ga in het tweede gesprek verder waar je gebleven bent.

Dag 8 .counselling. dan kun je bij de gedetailleerde cases kijken. Werk het liefst met echte mensen en echte uitdagingen.122 . Voor een ander soort oefeningen kun je kijken bij Algemene Extra Oefeningen.Extra Oefeningen Oefen dit model regelmatig met verschillende mensen. Als je iedere week een case oefent.6 . omstandigheden. Als je die niet in het echte leven tegenkomt. Kies specifieke (werk)situaties die je later verwacht tegen te komen of help elkaar bij (werk)situaties en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Veel oefenen en leren van je feedback is de aangewezen weg daarvoor. uitdagingen. Daarnaast is het goed om met een grote verscheidenheid aan situaties te oefenen. Op het moment dat je het model en de technieken en vaardigheden kunt dromen.www. maar juist in de verdieping ervan in diverse situaties. heb je er 52 in een jaar gedaan en een ruime ervaring opgedaan. zodat het coachen je gemakkelijk afgaat en je je niet meer op het model hoeft te concentreren. Oefen vanaf nu regelmatig met diverse modellen. De variatie ligt niet in het model. problemen.PraktijkBoek V3. kun je alle aandacht naar je cliënt laten uitgaan.nl .

PraktijkBoek V3. Het mentale aspect aan het begin. Kijk hoe je de persoonlijke ontwikkeling het beste kunt volgen. 3.6 . Werk vandaag met mensen met wie je nog niet eerder hebt gewerkt. De kritieke fase. 6.counselling.www.nl . 4. De start: het doorbreken van het patroon. 7. Dat wil zeggen dat de trainer alles over laat aan de groep en geen procesmatige of inhoudelijke sturing geeft. feedbackmomenten. Het liefst iets zeer persoonlijks met een emotionele lading. Naar bewuste competentie. Groepsevaluatie: • Hoe ging het vinden van je eigen oefenstructuur? (15) • Hoe ging het volgen van de persoonlijke ontwikkeling? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . De tijdsindeling. tijdsbewaking laten we geheel aan de studenten over.Volg de persoonlijke ontwikkeling. De trainer verleent passieve hulp. Laat de standaard lesindelingen los. 5. groepsgrootte. de wijze van oefenen. De integratie van hindernissen. maak gebruik van de optimale vrijheid. De verbouwing van het geheel.123 .Praktijkdag 9 Les 33 t/m 36 (360) . Wel is de trainer als observeerder aanwezig en kun je om feedback of hulp vragen. 2. Emotionele aansturing en bewustwording. De cliënt kiest zoals gewoonlijk een eigen case. zodat je je eigen leerproces kunt sturen. Als coach doorloop je de volgende stappen om je cliënt te helpen: 1.

• Kom tot een actieplan...Zelfsturingstest maken . • Zorg ervoor dat je getest wordt door een test die je niet zelf hebt gemaakt.5 Mensen.www... gestuurde groep komt je kantoor binnensjokken. • Je bent een groepscoach.Extra Oefeningen E33 (90) .Detecteer het niveau van zelfsturing . • Groepsevaluatie: Waar dien je op te letten bij het coachen van groepen? Hoe kun je beginnen om zelfsturing te leren? (20) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (Maak het de coach niet te moeilijk.Detecteer het niveau van zelfsturing ...) • Je eerste taak is . • De groep van 4 overlegt zonder de coach erbij welke rol ze gaan spelen.6 . maar wel pittig.Zelfsturend team . • Onderzoek samen met je cliënt hoe je het niveau van zelfsturing een stapje hoger kunt maken.nl ...counselling. (30) • CC-evaluatie: Hoe vond je de test? Hoe hielp het je tot zelfinzicht komen? Hoe goed sluit het actieplan aan bij wat je wilt? (5) • Groepsevaluatie: Hoe goed voldeden de testen? Waar ga je aan denken bij een volgend ontwerp van een test? (20) E35 (90) .. met wat addertjes onder het gras. Wees creatief en zorg dat je groep de beste / leukste test uitdenkt. (30) • CC-evaluatie: Hoe vond je de test? Hoe hielp het je tot zelfinzicht komen? Hoe goed sluit het actieplan aan bij wat je wilt? (5) • Wissel van rol en persoon. (5) • Groepsfeedback: Sterke punten van de test en mogelijke verbeterpunten.. (60) • Geef een korte presentatie voor de hele groep over je test. Je oefent dus met een ander persoon dan net.Dag 9 . • Test met de zojuist ontwikkelde test je cliënt om het niveau van zelfsturing te bepalen. (30) • CCCCC-evaluatie: Hoe ervoer de groep de coach? (5) • Wissel 1 keer van rol. (5) E34 (90) .5 Mensen (CCCCC).Zelfsturing testen . • Ontwikkel een eenvoudige test om het niveau van zelfsturing te testen.Detecteer het niveau van zelfsturing .124 . (3) • De gedemotiveerde.2 Mensen (CC).PraktijkBoek V3. afhankelijk van het niveau en de wensen van je cliënt. Je coacht mensen die op verschillende niveau’s van zelfsturing zitten...

• Kies een gespreksleider. Coach/Katalysator. Manager/Organisator. Stel jezelf voor. • Bespreek eventueel de verschillen in waarneming / ingeving. De rollen zijn: Leider/Ondernemer.. Neem de anderen waar vanuit die rol en hun nieuwe rol. inclusief je eigen naam. 38b (30) . familie... Je bevindt je in een groep met onbekenden. Ieder leest zijn ingeving op van persoon A. (5) • Daarna is de volgende aan de beurt. (20) • Iedere subgroep presenteert zijn definitie aan de gehele groep. de hond. Manager/Organisator. (5) • De ingevingen worden met elkaar vergeleken. ga je met je coach kijken wat je er aan kunt doen. denk hierbij aan de lichaamstaal.Leiderschapsprofielen .. (Leidinggeven kun je ruim zien. speel dan bijvoorbeeld een sloerie. Coach/Katalysator.. • Leidinggevenden komen bij een coach als het leidinggeven niet helemaal lukt.5 Mensen. emoties en gedachten. ga koffie drinken. Wat je ook doet.Stap uit je rol .Beweging van binnenuit . • Leef je geheel in. die zorgt dat ieder aan bod komt en houdt de tijd in de gaten. Men denkt in de eerste instantie dat het aan de medewerkers ligt.www.PraktijkBoek V3. Deskundige/Leraar...6 . kletsen. naar buiten. (15) • Groepsevaluatie: Wat viel ons op? (10) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .nl . Ben je een huismus. bezoek het toilet. Bij welke zaken is er sprake van een beweging van binnen uit? Je coach helpt je die zaken in kaart te brengen. Collega/Vriend) zit je het meest? • Verdeel de ruimte in 5 delen (4 hoeken en het midden) en ga bij mensen met dezelfde rol staan. Ben je een oprecht leider. leid je misschien het gezin.125 . naar binnen.Stap in je rol . • In welke van de 5 rollen (Leider/Ondernemer.. wees toegankelijk of juist afgesloten. Deskundige/Leraar. Je patroon kan in veel gevallen hetzelfde zijn. (1) • Het groepsgesprek over de volgende topics: o Op welke voorbeelden baseer je je bewust of onbewust als je leiding geeft? (8) o Op welke voorbeelden baseer je je als je coacht? (8) o Hoe wordt jezelf het liefste gecoacht? (8) o Wat is de stijl van de huidige gespreksleider? (5) 38a (30) .. vrienden. (10) 38c (30) . speel dan een rijke playboy. (5) • Doe vanuit die rol waar je zin in hebt in de groep.) (15) • Nadat je patroon in kaart is gebracht.2 Mensen (CC). Vaak blijkt de oorzaak een patroon van de leider te zijn.6 Mensen. welke van de 5 rollen van nature het beste bij iemand past. • Kies allemaal een rol die totaal anders is dan je normaal hebt / bent..2 Mensen (CC). Heb altijd te weinig geld en niet veel succes. • Onderga een persoonlijkheidverandering en neem een geheel nieuwe naam en identiteit aan. wees dan oneerlijk.Praktijkdag 10 37a (30) . Als je geen “leidinggevende” bent. blijf in die nieuwe rol.Hoe ervaren andere mensen je? . Kijk met wie het klikt. speel dan een kruiperige ondergeschikte. het huishouden. • Dagelijks doe je vele zaken.Groep.Groep. • Ga in een kring zitten en schrijf spontaan achter ieders naam. De coach helpt je ontdekken welk patroon jij hebt. totdat ieder is geweest.. (15) • Wissel van rol. speel dan een avonturier.counselling. Collega/Vriend. 37b (30) . Ben je altijd een net en braaf meisje. Ben je eerlijk. • Kom in iedere subgroep tot een sluitende definitie van jullie rol.Beweging van binnenuit . 37c (30) . • Daarna zegt persoon A hoe hij zijn (zij haar) eigen natuurlijke rol ziet. (15) • Wissel van rol.

6 . Je kunt ook van rol wisselen en 2 korte gesprekken van 20 minuten voeren. De Coachende Leider helpt je een aantal stappen verder komen.Mensgericht Coachen Laat alles los. • Zoek iemand uit met wie je het goed kunt vinden..PraktijkBoek V3... zo mogelijk.. Je bent 45 minuten lang zijn of haar Persoonlijke Coach. Als je geen leidinggevende hebt of geen lastige taken krijgt kun je je creatieve fantasie gebruiken. Je hebt een afspraak gemaakt met zijn / haar vervanger. een stapje verder.. Je komt niet veel verder met die opdracht. (20) • CCO-evaluatie: Geef de Coachende Leider Feedback (10) • Wissel 2 keer van rol. Door de goede vertrouwensband kun je ook heel direct zijn. • Neem als medewerker een lastige / vervelende taak in gedachten die je onlangs van je leidinggevende hebt gehad. wees Jezelf en een hulpmiddel ten dienste van de ander. omdat je die opdracht niet ziet zitten.. • Na een relatief korte verkenning 5 tot 15 minuten van de uitgangssituatie. nadat je hem / haar de opdracht hebt uitgelegd.www. ga je met je cliënt naar het stellen van doelen en verkent mogelijkheden om die te behalen. • Aan het einde van het gesprek heeft de cliënt iets concreets in handen wat hij of zij gaat doen. hoe gaan we verder. 40a (45) . Je leidinggevende is natuurlijk gelijk daarna op vakantie gegaan en laat jou alles alleen opknappen.Coachend Leiderschap . Zowel bij persoonlijke als werkgerelateerde zaken kun je hem of haar helpen. De vervanger is een Coachende Leider. modellen en vaardigheden los.3 Mensen (CCO). wees gewoon jezelf en help de ander. maar echt coachen van iemand in een echte actuele situatie. Je kent elkaar al een tijd en helpt hem of haar bij het verbeteren van de kwaliteit van zijn of haar leven. Bij deze oefening laat je de theorieën... • Geen rollenspel.39 (90) .126 .Groepsevaluatie oefening 40a en aansluitend Afsluiting eerste niveau: Wat hebben we geleerd.counselling.nl . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . 40b (45) .

Londen en New York. Hun dochter (35. Waardoor? .De edele clientèle van welleer gaat liever naar Parijs. gescheiden met 2 kinderen [4 en 7]) neemt de zaak over een half jaar over. Na een bepaalde tijd kan iemand anders de coachrol overnemen.Dag 10 . (Rioollucht bij oostenwind.. Al vanaf 1910 heetten ze: “Koninklijke Kleine Lotus”.Drie maanden geleden was er een roofoverval. koopzondagen. Ze werkt er nu 4 uur per dag in. Je hebt je Nieuwe Coachbureau een paar straten verder op en via mond-totmond reclame hebben ze alle vertrouwen in je. vindt ze dat ze steeds meer uitgebuit wordt door haar ouders.127 . • • • Kies het best passende coachmodel. Haar man (64) doet de administratie.. . Het was een zaak waar prinsessen en diplomatenvrouwen hun inkopen deden. De winkel is opgericht in 1903 en steeds in de familie gebleven. maar.6 . De dochter zal hun voor de overname iedere maand € 3000.ouders is na haar scheiding van een alcoholist 4 jaar geleden achteruit gegaan. Pa. bemoeizucht etc. / 2 x 30 min..5 Mensen (CCCCC) . hebben geen vakkennis en goede hulpen zijn niet te vinden. maar. Zaken zoals: .Het “gewone werkvolk” komt er niet zoveel vanwege de prijs.PraktijkBoek V3. Houd ook rekening met het niveau van zelfsturing en de groepsdynamica.) .De mensen die er tussenin zitten houden de vinger op de virtuele knip van hun creditcard. men zit elkaar op de lip.Ma.. 1 of 2 Winkelmeisjes) Case: Het is een kleine zelfstandige lingeriezaak. zoals lakens en kussenslopen en luxe badhanddoeken.De relatie dochter . (“Pikante Lingerie / Oubollig”) . .betalen zolang ze leven of maximaal 10 jaar. De eigenaresse (58) heeft de leiding en staat dagelijks 4 uur in de zaak. dochter en de kids wonen boven de zaak.” (Rollenspel: 1 coach en 4 tot 5 cliënten: Ma. of liever die het zich niet kunnen veroorloven om in een Zeeman onderbroek te lopen. voor de feestdagen en bij ziekte.counselling.www.Omdat de omzet daalt. Men verkoopt er hoofdzakelijk Luxe Dames Lingerie. inrichting en bestellingen. Liep goed af.Ze hebben hele andere ideeën over wat ze willen verkopen. (Wissel bijvoorbeeld 3 of 4 keer.. . . koopavonden. Je bent als Coach ingehuurd om een slecht lopende winkel weer winst te laten maken en alle problemen op te lossen. zodat er meer mensen aan bod komen als coach. . . (Zaterdagen. Daarnaast heeft men 40% van de winkel gereserveerd voor beddengoed. Pa..nl .. Wil wel.Extra Oefeningen E37 (180) . De eigenaar en eigenaresse willen met pensioen en rondreizen. .Het gebouw en de riolering dienen grondig te worden gerenoveerd.Ondanks dat het niet meer storm loopt heeft men veel stress.Er wordt gestolen (Door wie? De winkelmeisjes? De klanten?) .. in werkelijkheid liggen de zaken iets ingewikkelder.Winkelhulpjes blijven steeds maar kort. de coach neemt dan de rol van de ander over. Een aantal mogelijke problemen bevinden zich in de schaduwzijde van het bedrijf.De jaaromzet is al jaren aan het dalen en bevindt zich nu op een dieptepunt van slechts € 300. Dochter. Naast de moeder en de dochter zijn er 1 of 2 parttime winkelmeisjes die in de winkel helpen als het nodig is. Na 2 verhuizingen is de zaak alweer 30 jaar gevestigd in een fraai monumentenpandje zonder hypotheek in het centrum van Delft. . groepsevaluatie) .000. “De rijwielzaak om de hoek heb je toch ook maar mooi uit de rode cijfers gehaald. Men gaat voor kwaliteitsmerken en richt zich op de mensen die het zich kunnen veroorloven.) Hoe mooi alles mag lijken.(2 coachgesprekken van 60 min.Het Coachen van een Lingeriezaak. Spreek zonder de Coach erbij af wie welke rollen op zich neemt.) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . vlak voor sluitingstijd. Zaken waar men niet veel over praat en bij de wekelijkse poetsbeurt onder het vloerkleed veegt.Eigenlijk ziet de dochter het niet meer zo zitten om de zaak nog over te nemen.

3 Mensen (CCO). • Brainstorm over verschillende zaken die een coach doet. • Brainstorm over welke unieke (menselijke) eigenschappen de ideale coachende manager zou kunnen hebben.Diversiteit . combineer en groepeer ze en kom tot een Top 10 van voordelen. • In dit geval is de coach een (meewerkende) manager van de groep.Wat doet een coach? .5 Mensen.Wat zijn de voordelen van coachen? .en nadelen van iedere stijl? (10) • Hoe zou je als manager die coacht leiding geven? (10) A5 (90) . (15) • De toehoorders stellen na afloop vragen. Wat is hetzelfde aan ons? (30) • Geef een korte presentatie voor de hele groep over jullie diversiteit en gezamenlijkheid. • Vind meer dan 101 soorten. (10) • Wissel 2 keer van rol. • De groep inclusief de coachende manager pakt samen een project aan. • Na afronding van het project geeft de groep hiervan een presentatie voor de hele groep.. Hoe zijn die eigenschappen? Hoe is zijn of haar gedrag? (30) • Kom na de brainstormfase tot een ideaal plaatje. • De groep maakt een assertiviteitscursus voor werknemers van een productiebedrijf. • Brainstorm over verschillende soorten van coachen / coaches / stijlen / modellen / settings.Verschillende soorten coaches . • Onderzoek met elkaar hoe divers ieder is.www. (20) • Modificeer. Er komt een werknemer bij je die niet zo gemotiveerd is. • Groepsdiscussie: Wat voor stijlen in leidinggeven kunnen we bedenken? (10) • Wat zijn de voor. • Brainstorm over de voordelen van coachen.Coach je eigen team . • Vind meer dan 101 soorten.5 Mensen.Wat doet een coach? . (15) A8 (90) .PraktijkBoek V3.nl . Op welke punten verschillen we van elkaar? (30) • Onderzoek daarna naar punten van overeenkomst. • Je bent een coachende manager. (10) • Welke zaken zou jij graag doen als coach? A4 (30) .6 . • Groepsevaluatie: Hoe kun je als coachende manager een werknemer motiveren? (15) A7 (45) .5 Mensen.5 Mensen.Ontwerp de ideale coachende manager . (20) • Groepeer ze. (5) • Groepsevaluatie: Hoe kunnen we deze ervaring gebruiken in de huidige samenleving? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Vind meer dan 101 voordelen.5 Mensen. (10) A2 (30) . (10) • Groepsevaluatie: Hoe ging het coachen van de groep? (15) A6 (90) .128 .Algemene Extra Oefeningen A1 (30) .5 Mensen.counselling. • Je gebruikt je coachingsvaardigheden om hem of haar te motiveren.Groep. • Kies binnen je studiegroep een coach. (20) • Groepeer ze..Coach je eigen team . (10) • Welke soorten spreken jou het meeste aan? A3 (30) .

counselling.. winkelpersoneel.5 Mensen. ) je hebt. (30) • Groepsevaluatie: Hoe ging het leiden van het publiek? Hoe bracht de facilitator het er vanaf? (30) A10 (60) .PraktijkBoek V3.veronderstellingen . komt soms te laat en houdt zich niet aan de kledingvoorschriften. vaak klopt de kas niet. wat kwaad bloed zet bij andere medewerkers en een productieve.. Je medewerker flapt er nog al eens wat uit. Er is 1 Gastheer of -vrouw (facilitator) en een actief publiek. • Onderzoek bij iedere Soort relatie wat de kenmerken ervan zijn en waar je grenzen liggen. (15) • CCO-evaluatie: Hoe effectief was de coachende manager? (5) • Wissel 2 keer van rol.6 .stereotypen . Wat dienen ze wel en niet te doen? (45) • Groepsevaluatie: Hoe ging het opstellen van de handleiding? (Inhoudelijk en groepsproces. Ze is onvriendelijk naar klanten. Het gedrag van een nieuwe caissière is niet helemaal optimaal.veronderstellingen . werkt te langzaam. • De facilitator stimuleert het publiek om tot een gezamenlijke verkenning van de bovenstaande begrippen te komen. Wat kost een half uur reclames kijken per dag? Of het in de file staan? Of kletsen over niets? Hoe verdoen we ons leven? Of is iedere seconde goed besteed? Wat verwachten we van het leven? Bedenk dat het voor de TV is en het boeiend dient te zijn.5 Mensen.3 Mensen (CCO). (15) • Wissel 2 keer van rol. Met geld kun je tijd kopen door werk uit te besteden.Stelling: Tijd = Geld = Leven . • Speel een talkshow op de TV. familie...3 Mensen (CC).000 Euro..SMART .Beoordelingsgesprek . dan wordt eigenlijk een jaar van zijn of haar leven gestolen..) (15) A16 (15) .Soorten relaties . • Speel een talkshow op de TV. • Groepsevaluatie: Hoe kunnen we met defensieve reacties omgaan? (15) A14 (60) .. • Je bent een coachende manager van een supermarkt. fijne samenwerking blokkeert... afhankelijk van het bedrag.Groep.A9 (90) .3 Mensen (CCO)..Omgaan met defensieve reacties . Als dat wordt gestolen. Bedenk dat het voor de TV is en het boeiend dient te zijn. Diefstal zou je gelijk kunnen staan aan moord. Stel samen met haar een SMART Actieplan op om haar functioneren te toetsen.. A11 (60) .129 .Wat heeft waarde? . • De facilitator helpt het publiek om tot een gezamenlijke definitie van de bovenstaande begrippen te komen. (30) • Presenteer dat voor de hele groep..discriminatie . Kunnen we onze tijd in geld uitdrukken en kijken hoe we met ons leven omgaan. bijvoorbeeld je huis laten schoonmaken.Geven en Ontvangen .www.Groep. of je belastingpapieren laten invullen.Vooroordelen .discriminatie . • Groepsdiscussie: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen coachen en mentoring? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .stereotypen .nl . • Je bent een coachende manager en hebt een gesprek met een medewerker die zich niet erg netjes gedraagt naar andere mensen.Groep. Stel iemand werkt een heel jaar en verdient 20. Kijk hoe je ermee om kunt gaan en zorgen dat de feedback wordt geaccepteerd.. • Je geeft als coachende manager opbouwende feedback aan je medewerker. Die reageert hierop defensief. . Voor geld is ook levensverlengende medische hulp te koop. • Schijf een korte handleiding (1 A4-tje met de belangrijkste punten) over hoe coachende managers het beste hun werknemers kunnen beoordelen. (30) • Groepsevaluatie: Hoe ging het leiden van het publiek? Hoe bracht de facilitator het er vanaf? Waar dient hij of zij allemaal op te letten? (30) A12 (60) . (20) • Groepsevaluatie: Hoe ging het opstellen van een SMART Actieplan? (20) A15 (60) .Vooroordelen . werknemer.Beoordelingsgesprek . (5) • Groepsevaluatie: Hoe ging de presentatie? Hoe helpt het ontworpen model ons? (10) A13 (60) .. • Onderzoek hoeveel Soorten relaties (Vrienden. Er is 1 Gastheer of -vrouw (facilitator) en een actief publiek. • Geef dat schematisch weer.

Houd rekening met het soort mensen dat er werkt. • Maak 2 lijsten: • Welke eigenschappen zou een leider kunnen hebben? • Welke eigenschappen zou een volger kunnen hebben? • Ben je meer een leider. Probeer ze te transformeren naar motiverende hulpen.2 Mensen (CC).b. Iedere maand bezoek je 1 van die vestigingen.5 Mensen. een volger of beide? A20 (45) . En een Actie Top 5 die je de komende week al gaat uitvoeren. (Ieder voor zich.Sterke punten en Verbeterpunten .t. je studie voor coach en een lijst met zaken die je motiveren.5 Mensen.Motiverende Toespraak (Peptalk) . Kom met een lijst van 200 opties.Wat motiveert mij? . Brainstorm met elkaar over zaken die jullie bedrijf kan doen om het personeel meer te motiveren. • Maak een lijst met zaken die je al goed kunt èn zaken die je nog wilt leren m. • Je bent op de wekelijkse meeting van 5 coachende managers van een productiebedrijf (koekjes) met 80 werknemers. Verkoop.2 Mensen (CC). werkt symbolisch een halve dag mee en voor het gezamenlijk diner houd je een korte motiverende toespraak. • Groepsevaluatie: Hoe ging het houden van een motiverende toespraak? Werden we gemotiveerd? Waar dienen we op te letten bij een motiverende toespraak? (20) A21 (45) . bekijkt de resultaten.www. • Naast de ondersteuning van de Academie en je studiegroep kan persoonlijke ondersteuning ook helpen. Door de vertrouwensband die je in de loop der tijd opbouwt. Zoek daarom een studiemaatje met wie je ook tal van persoonlijke zaken kunt delen. of je op 1 golflengte zit en wat aan elkaar hebt.t. spreekt met de mensen. (15) • Wissel 1 keer van rol. Kom samen tot een Top 5 van zaken die makkelijk kunnen worden uitgevoerd.1 Mens.A17 (60) .nl . Bedenk hem spontaan of schrijf thuis die toespraak. Kijk ook hoe je de motiverende zaken kunt versterken. (15) • Wissel 1 keer van rol. • Groepsevaluatie: Hoe hielp het coachen ons? (15) A23 (45) .Motiveren van werknemers .b. (45) A18 (-) . waaruit je een Top 20 gaat maken. (5) A22 (60) . A19 (30) .) (15) • Je gaat met deze lijsten naar je coach en samen onderzoeken jullie wat je aan de demotiverende elementen kunt doen. Personeel.130 .Zoek je maatje (Buddy).5 Mensen. (5) • Wissel 4 keer van rol. coachen. • Als coach help je je cliënt ontdekken hoe hij of zij. Verpakking & Verzending. • Maak een Top 3 van zaken die je nog wilt leren of aan jezelf verbeteren. Productie.Wat motiveert mijn partner? . zijn of haar partner het beste kan motiveren. Jullie zijn manager van één van de volgende afdelingen: Administratie.PraktijkBoek V3.counselling. (15) • Alle studenten lezen hun Top 3 aan de hele groep voor en vragen aan iedereen of ze je willen helpen aan deze punten te werken. kun je elkaar met tal van zaken helpen en ondersteunen als dat nodig is.Leider of volger . • Groepsevaluatie: Hoe ging het voor de coach? Wat heeft het de cliënt gebracht? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Maak een brainstormlijst met zaken die jou demotiveren m. Wat werkt motiverend voor wie? (30) • Groepspresentatie: Geef met z’n vijven een presentatie van je Actie Top 5 op een landelijke meeting van coachende managers. • Je bent een coachende manager van een grote outdoorzaak die 8 vestigingen in Nederland heeft. Kijk of je klikt.6 .

van goederen of diensten.131 .A24 (120) .www. dat een jaar gaat duren. Het doel van die trainingen is dat ieder lid zich bewust wordt van de door hem of haar geleverde kwaliteit.Groep. die je anders zou willen zien. (60) • Geef voor de hele groep (managers) een presentatie van je plan van aanpak. Het management wil 5 tot 10% meer winst zien na afloop van het programma. (5) A28 (45) .Groep. (15) • Ieder leest zijn of haar Top 3 inclusief de geplande acties voor aan de groep.6 . te grote voorraden. • Onderzoek bij je cliënt welke mogelijke stressbronnen hij of zij heeft. (10) • Groepsfeedback: Vragen vanuit de groep. • Groepsevaluatie: Hoe ging het coachen? Hoe goed voelt de cliënt zich geholpen? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .PraktijkBoek V3. • Maak een Top 5 of Top 10 van punten waar je aan gaat werken en stel hiervoor een actieplan op. waar je tegen aanloopt etc. Dat kan zijn: een borende buurman. Kijk welke bronnen de meeste stress opleveren en kom samen tot een actieplan om de hoeveelheid stress te verminderen. (5) A26 (90) . zaken die je soms of vaak irriteren. Die cijfers vermenigvuldig je met elkaar en zo kom je tot een totale hoeveelheid stress die een stressbron oplevert. • Presenteer je Actieplan aan de groep.Stress . Zet achter iedere bron een cijfer van 1 tot 10. en dat er minder verlies is door fouten.Stresslijst . Maak eerst een brainstormlijst van alle stressbronnen.Groep. Zorg ervoor dat de stressreductie meetbaar is. • Maak thuis voor jezelf een uitvoerige stressanalyse. wat je goed deed. Hoe was de presentatie? (5) • Groepsevaluatie: Hoe ging het schrijven van een plan? (15) A25 (90) . Kies 3 zaken waar je de meeste ongewenste stress van krijgt.5 Mensen. (15) • 2 mensen geven na elkaar een lezing.nl .3 Mensen (CCO). 1 levert een heel klein beetje stress op en 10 extreem veel. ziekte verzuim etc. hoe je ermee omging.counselling.Stresslezing . maar ook extern. Kies een bedrijf waar je in dienst bent en maak een globaal plan van aanpak. Welke stappen neem je om de trainingen tot een succesvol einde te brengen? Het uiteindelijke doel is dat de werknemers meer betrokken zijn bij wat ze doen. buslawaai. Vertel in het kort over de oorzaken. • Vertel in de groep over één van de meeste stressvolle periodes in je leven.Stresslijst . Daarachter zet je hoe vaak je van die stressbron last hebt. (25) • Wissel 2 keer van rol. het vieze gootsteenputje.Coachen van iemand met stress .” Die klant kan intern zijn. (5) A27 (90) .Groep.Training Opzetten . Tevens bedenk je wat je er de komende periode aan gaat doen. • Maak voor je zelf een brainstormlijst van zaken waar je veel stress van krijgt. Dat kunnen de bronnen zijn die de meeste stress opleveren. maar ook bronnen die het makkelijkst te elimineren zijn. • Bereidt een lezing voor over stress en geef die aan een groep managers. just NOT in time. (15) • Groepsfeedback: Hoe was het om de lezing te geven? Hoe ging het? Wat ging goed? Welke verbeterpunten (inhoudelijk / presentatie) zijn er? (15) A29 (90) . • Jullie zijn coaches / trainers van een groot bedrijf en willen trainingen op gaan zetten voor het personeel. Mogelijk kun je meer dan 100 bronnen ontdekken in je huidige leven. slordigheden. • Kies aan welke zaken je wilt gaan werken. maar ook de oncontroleerbaarheid van je werk of de angst voor een ziekte en anders wel de overheid met al z’n regels. Het thema is “De klant staat centraal. wat je beter had kunnen doen en hoe je er uiteindelijk vanaf kwam. je huisgenoten.

• Leer die aan je cliënt..) • De cursus bestaat uit 10 avonden van 2 uur.Groep. Maar ook elkaar coachen of opvangen als het even tegen zit. • Leer die aan je cliënt. of ergens anders. Dat kan zijn gezonder leven.Studiegroep. sporten.132 . Noteer het als je stress ervaart... bewegen.OntspanningsTop 10 .nl .Leer je cliënten goed ademhalen . • Groepsevaluatie: Hoe ging het bijhouden van een stressdagboek? Wat kon je daaruit opmaken? Wat was het effect van het bijhouden? Hoe hielp het coachen? (15) A31 (-) . ouders die op het punt staan hun eerste kind te krijgen. op het werk. • Leer eerst zelf de buikademhaling. Zoek een gelijkgestemde en ga samen iets aan de stress doen. etc. buiten in de natuur. (1 = niet erg en 10 = extreem erg) • Neem dat dagboek mee naar de les en laat je coachen.Leer je cliënten progressieve relaxatie .. • Groepsevaluatie: Hoe bevalt die vorm van ontspanning? Hoe ging de oefening? (15) A35 (15) .3 Mensen (CCO). • Leer die aan de hele groep.Ontspanning . • Leer eerst zelf progressieve relaxatie. (15) • De volgende lesdag kan een ander aan de beurt komen.. Bespreek je stresservaringen met je coach en onderzoek wat je er aan kunt doen.6 . • Met je studiegroep (of een andere groep) kun je samen een antistress cursus gaan maken voor een bepaalde doelgroep. • Maak een realistisch plan dat je zo zou kunnen uitvoeren. positieve emoties stimuleren.Oorzaak Stress ..Stressreactie .Een cijfer op de schaal van 1 tot 10. • CCO-feedback: Hoe ging het aanleren van buikademhaling bij een cliënt? Wat kan beter? (5) • Groepsevaluatie: Hoe is het om via je buik te ademen? Hoe ging de oefening? (15) A34 (60) . (15) • Groepsfeedback: Wat zijn de sterke punten van het plan? Welke punten zouden verbeterd kunnen worden? (10) A33 (60) . • Maak voor jezelf een Top 10 van zaken die je graag doet om te ontspannen. • Zoek een Stressmaatje. leuke dingen doen. Zet in 5 kolommen naast elkaar: Tijd .PraktijkBoek V3.2 Mensen. mensen die opgebrand zijn of het dreigen te worden. (25) • Wissel 2 keer van rol.A30 (90) .Zoek een Stressmaatje . (10) • Wissel 2 keer van rol. Maak daar volop gebruik van. Na afloop is er al een verbetering opgetreden en kan men zelfstandig verder. (Mogelijk ga je dat nog doen ook.. examenkandidaten. Iedere week komt men bij elkaar...) • Presenteer dat plan aan de hele groep.www.Stressdagboek . • Ieder leest zijn of haar Top 3 voor in de groep. ontspanningsoefeningen. (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . thuis. Kies eerst je doelgroep (Managers. (15) • Wissel 2 keer van rol. • Bestudeer een ontspanningsmethode die je aanspreekt. Soms is het moeilijk om iets alleen te doen.Groep.3 Mensen (CCO). door een korte uitleg en door ze die te laten ervaren.counselling. A32 (90) .Maak een antistress cursus .Hoe je reageert .3 Mensen (CCO). • Houd een week lang een stressdagboek bij. werkende moeders. A36 (15) .

nl . Vraag aan anderen hoeveel zij per week drinken. (De schaal kan eventueel worden aangepast. (De schaal kan eventueel worden aangepast. • De coach helpt bij zijn of haar cliënt organisatorische zaken in kaart te brengen. Het beginpunt is 0 uur sport per week en het eindpunt is 20 uur of meer. Het beginpunt is 0 alcohol consumpties per week en het eindpunt is 20 of meer. afhankelijk van het drinkgedrag van de groep.Groep.Tijdsmanagement . Vraag aan anderen hoeveel stress zij hebben ervaren. (15) • Wissel van rol. • Wees eerlijk voor jezelf en anderen. maar om het meten ervan. Wat doet iemand gedurende de week allemaal en hoeveel tijd kost het? Het kan een situatie op het werk zijn . maar ook thuis.Alcohol .Ontdek je Plekje . maar om het meten ervan.6 . maar om het meten ervan. (10) • Terwijl je daar staat vraag je jezelf af waar je over 2 maanden zou willen staan. Het gaat niet om het oordelen of veroordelen van iemands rookgedrag.A37 (30) . en maandindeling eruit ziet.) • Iedereen zoekt zijn of haar plaats op die lijn. • Wees eerlijk voor jezelf en anderen. bijna opgebrand. week-. Het gaat niet om het oordelen of veroordelen van iemands drinkgedrag. • Groepsevaluatie: Hoe ging het in kaart brengen en een actieplan opstellen? (10) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . (5) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om deze oefening te doen? (15) A39 (30) . • Wees eerlijk voor jezelf en anderen. Vraag aan anderen hoeveel zij per week roken. maar om het meten ervan.Groep. • Door de zaal loopt een lijn.Ontdek je Plekje . • Vraag jezelf af wat daar voor nodig is om daar te komen.Groep. (10) • Hoe zou je cliënt willen dat zijn of haar dag-.www. (5) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om deze oefening te doen? (15) A41 (90) .Stress van de afgelopen week .) • Iedereen zoekt zijn of haar plaats op die lijn.Sporten . afhankelijk van het rookgedrag van de groep. Het beginpunt is 0 sigaretten per week en het eindpunt is 140 of meer.) • Iedereen zoekt zijn of haar plaats op die lijn. (5) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om deze oefening te doen? (15) A40 (30) . • Door de zaal loopt een lijn. • Vraag jezelf af wat daar voor nodig is om daar te komen. afhankelijk van het sportgedrag van de groep. (De schaal kan eventueel worden aangepast. Het beginpunt is totaal geen stress de afgelopen week en het eindpunt is extreem veel stress.Groep.133 . (15) • Naar welke zaken gaat je cliënt’s hart uit? Aan welke zaken heeft je cliënt een hekel? Welke zaken moeten er gebeuren? Welke zaken zijn onnodig? Wat kan efficiënter? Wat kan uitbesteed worden? etc. Het gaat niet om het oordelen of veroordelen van iemands sportgedrag.) • Iedereen zoekt zijn of haar plaats op die lijn. (De schaal kan eventueel worden aangepast. • Vraag jezelf af wat daar voor nodig is om daar te komen. afhankelijk van hoeveel stress de groep heeft ervaren. (10) • Terwijl je daar staat vraag je jezelf af waar je over 2 maanden zou willen staan. • Door de zaal loopt een lijn. (10) • Terwijl je daar staat vraag je jezelf af waar je over 2 maanden zou willen staan. • Door de zaal loopt een lijn. Help je cliënt bij het maken van een actieplan om dat te bereiken. (10) • Terwijl je daar staat vraag je jezelf af waar je over 2 maanden zou willen staan. (5) • Groepsevaluatie: Hoe voelde het om deze oefening te doen? (15) A38 (30) .Ontdek je Plekje .counselling.PraktijkBoek V3.2 Mensen (CC). Vraag aan anderen hoeveel zij per week sporten.Sigaretten . Het gaat niet om het oordelen of veroordelen van de hoeveelheid stress die iemand ervaart.Ontdek je Plekje . • Wees eerlijk voor jezelf en anderen. • Vraag jezelf af wat daar voor nodig is om daar te komen.

• Je coacht iemand die last heeft van werkstress. A44 (60) . (25) • Wissel 2 keer van rol. • Neem het boek stressmanagement grondig door en pas de zaken toe die je kunnen helpen.1 Mens. • Wat zijn de 7 hoofdzonden? • Ieder geeft aan welke hoofdzonde hij of zij zich het meeste bezondigd en wat voor effect dat heeft op hem of haar.134 . Je helpt je cliënt aan een gezonder denkpatroon. • Je coacht iemand die last heeft van een gebrek aan assertiviteit. (30) A50 (90) .A42 .Doe iets voor een ander . Het lijkt erop dat de werkdruk steeds hoger wordt. Je leert je cliënt assertief te worden. • Je coacht iemand die last heeft van piekeren.3 Mensen (CCO).Vrijheid .PraktijkBoek V3. • Deel de lijstjes met elkaar om nog meer leuke ideeën op te doen of doe dingen gezamenlijk. zonder dat je er iets voor terug wilt.counselling.Stressmanagement . • Maak een brainstormlijst van dingen die je altijd al hebt willen doen. • Doe iets voor een ander.3 Mensen (CCO). • Bespreek met elkaar hoe je die oefening hebt ervaren.6 . A43 (60) . • Zet de 50 beste ideeën op een lijstje.www. Leer je cliënt hiermee omgaan.Doe iets wat je leuk vindt . • Je coacht iemand die veel stress heeft door zijn of haar denken. (25) • Wissel 2 keer van rol.3 Mensen (CCO). • Iedere week kies je een nieuw idee.3 Mensen (CCO).3 Mensen (CCO). Je leert je cliënt hiermee omgaan.Assertiviteit . (3) A46 (90) . Doe dat buiten de les. totdat je er 25 hebt gehad.Groep. • Je coacht iemand die last heeft van woede aanvallen.Stressbestendig denken . mogelijk dezelfde.Groep.Werkstress .1 Mens. (15) • Wissel 2 keer van rol.Boosheid en Woede .nl . Het is vooral een DoeBoek. Werk aan alle facetten van jezelf. • Groepsevaluatie: Hoe kan iemand ontspannen leren werken in een gestresste omgeving? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Wat kan je cliënt zelf doen om zijn of haar situatie te verbeteren? (25) • Wissel 2 keer van rol. (25) • Wissel 2 keer van rol. • Groepsevaluatie: Welke denkpatronen leveren stress op? Welke denkpatronen zijn gezond? (15) A45 (60) . • Dan is je lijst aan evaluatie toe en maak je weer een nieuwe lijst met 50 ideeën.7 Hoofdzonden .Piekeren . • Groepsevaluatie: Wat is piekeren? Wat is er aan te doen? Hoe kun je ermee leren omgaan? (15) A48 (90) . • Groepsevaluatie: Wat is woede? Wat is er aan te doen? Hoe kun je ermee leren omgaan? (15) A47 (90) . • Groepsevaluatie: Wat is een gebrek aan assertiviteit? Hoe kun je iemand leren assertief te worden? (15) A49 (30) .

A51a (60) - Coachen voor Teamleden: De fundamentele aspecten - 3 Mensen (CCO). • Naast het werken aan jezelf, werk je ook aan het zijn van een counsellor en coach. Straks ben je klaar met het eerste niveau. Bij de inschrijving en de eerste les bracht je naar voren waarom je deze opleiding wilde gaan doen. Hoe staat het er nu voor? Stel jezelf een ambitieus doel m.b.t. counselling / coaching. Hoe ziet je situatie er over exact 1 jaar uit? • Een coach helpt je hierbij. (20) • Wissel 2 keer van rol. A51b (30) - Coachen voor Teamleden: De fundamentele aspecten - 4 tot 5 Mensen. • Je bent een faciliterend leider van een groep van 3 tot 6 mensen. Leg de groep uit hoe je als facilitator te werk gaat. Wat zijn de regels. Wat doe je wel en wat niet. Wat verwacht je van het zelfsturend team. Beantwoord vragen van het team. (10) • Wissel 1 keer van rol. • Evalueer in je groepje. (10) A52a (60) - De Geheimen van Meestercoaches - 4 tot 6 Mensen. • Je komt als coach in een klein bedrijf (MKB) van ca. 3 - 5 mensen. • De baas heeft je ingehuurd om de problemen op te lossen. Hij of zij heeft al een aantal zaken genoemd, zoals slecht gemotiveerd personeel, stress, het verlies van klanten, verzuim, klachten, .. • Je hebt 20 minuten de tijd om de wantrouwige personeelsleden te overtuigen van je nut. (20) • Zij en de baas stemmen na afloop. Je krijgt de opdracht of niet! - Wissel 1 keer van rol. • Evalueer in je groepje. (10) • Groepsevaluatie: Hoe kun je het beste handelen in groepen? Waar dien je aan te denken? (10) A52b (30) - De Geheimen van Meestercoaches - Groep. • Je bent een beroemde Personal Coach en je geeft iedere dag tijdens de ontbijtshow 7 gouden tips voor coachende leidinggevenden. Maak er een flitsende show van voor de hele groep. • Iedereen kan even in de huid kruipen van de beroemde Coach en zijn of haar gouden tips geven. A53 (90) - Soorten Coaches / Marketing - Groep. • Bestudeer via internet, de Coachinggids en eventueel andere literatuur alle soorten coaches. • Kijk en vergelijk de mensen, de producten, de prijzen, de algehele marketingstrategie. • Bedenk je eigen bedrijf en geef een pakkende presentatie voor de groep. (2) • De groep geeft een korte feedback. (2)

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 135

A54 (90) - Een Coachingattitude ontwikkelen - 7 Mensen (CCCCCCC). • Er is één cliënt en de 6 anderen zijn coaches met ieder een andere pet (pet 1 t/m 6). • Als coach ben je een symbiotisch wezen dat zich in 6 lichamen heeft gedeeld. • Vervul alléén je eigen rol (pet 1, pet 2, pet 3, pet 4, pet 5 of pet 6) • Zorg dat de cliënt goed geholpen de deur uit gaat. (60) • De Cliënt is Koning en omringt door de 6 Deelpersoonlijkheden van de Coach. • De Cliënt bepaalt welke Deelpersoonlijkheid (Pet) aan het woord is, anderen zwijgen. • Iedere Deelpersoonlijkheid houdt zich strikt aan zijn eigen taak. • Als Cliënt ben je dus volledig zelf- en coachsturend. - Je drukt steeds op 1 van de 6 knoppen. • Stel de juiste vragen aan de juiste Deelpersoonlijkheid. Denk goed na welke vraag de juiste is en wie hem kan beantwoorden. Een coach heeft heel wat informatie nodig om een juist antwoord te kunnen geven. • Hoe ga je om met eventuele blinde vlekken en hoe weet je wat je nodig hebt? • Hoe goed kun je inmiddels zelf het Proces sturen? Ook als je zelf een probleem hebt? • Een goed gestelde vraag aan de juiste persoon is het halve werk, de andere helft doet de ander. • CCCCCCC-evaluatie. (10) • Groepsevaluatie: Hoe is het om als cliënt zelf het proces te sturen? Hoe is het voor de coaches om zich strikt aan hun taak te houden? Welke slimme vragen kan de cliënt stellen? (20) De 6 Petten zijn: 1 - MogelijkhedenCoach Helpt mogelijkheden onderzoeken. Wat is allemaal mogelijk? Wat is haalbaar? 2 - InschattingsCoach Schat in wat er speelt. Wat is de stand van zaken? Welke talenten / sterke kanten? 3 - AdviseursCoach Geeft integer advies. Wat is praktisch? Wat is wijsheid? Wat wil de cliënt doen? 4 - UithoorCoach Hoort de cliënt uit en luistert. Wat speelt er? Wat kun je erover zeggen? 5 - HerinkaderingsCoach Geeft de cliënt een ander referentiekader. Welke Passie? Wat is de andere mogelijkheid? 6 - ActieCoach Welke Actie? Actietaal: Verklaring - Belofte - Verzoek - Aanbod. A55 (90) - Coachbaarheid - 7 mensen. • Ontwikkel met elkaar een methode om de coachbaarheid van mensen te meten. • Iedere groep heeft een coachende leider die zorgt dat “Het Team” binnen 50 minuten met een uitstekende test en presentatie ervan komt. (50) • Presenteer die methode voor de hele groep. (10) • Groepsevaluatie: Hoe ging het coachend leiderschap? (10)

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 136

Gedetailleerde Cases
Kijk voor extra inspiratie ook bij de (gedetailleerde) cases van de opleiding Counselling en Coaching. Je kunt bij de nu volgende cases een passend coachmodel kiezen. Bestudeer eventueel vooraf hoe je een case zou aanpakken. Voor sommige cases heb je extra kennis nodig. Onderzoek waar je die kunt vinden. Deze cases kunnen in de coachpraktijk voorkomen. Over het algemeen specialiseert een coach zich op een aantal gebieden. Door de verschillende cases kun je onderzoeken waar je hart naar uitgaat. Je hoeft niet Iedereen met Ieder probleem te kunnen helpen. C1 - Burn-out. Cliënt: Je werkt al 5 jaar als leidinggevende bij hetzelfde bedrijf. Na een reorganisatie heb je het een stuk drukker gekregen en moest steeds meer overuren maken om alles af te krijgen. Er komt dagelijks meer werk bij en nu lukt het je ook niet meer door overwerk om alles af te krijgen. Op een avond toen je door een computerstoring veel werk was kwijtgeraakt, sloeg je helemaal door. De monitor gooide je door het raam en je wilde je hele kantoor kort en klein te slaan. Gelukkig konden personen van de schoonmaakploeg en de beveiliging je tot bedaren brengen. De volgende dag heb je je daad opgebiecht bij je baas en afgesproken dat je eerst even tot rust zou komen. De huisarts kwam met de diagnose “burn-out” en adviseerde je om zeker 2 maanden rust te houden. Je hebt nergens zin in en vraagt je af of het leven nog nut heeft. Aan je partner en kinderen heb je ook niet veel. Eerst probeerden ze je onsuccesvol op te vrolijken en nu zijn ze je geklaag zat. Na 2 weken besluit je om een coach te raadplegen, om te kijken of hij een oplossing weet. C2 - Waar blijft de winst? Cliënt: Je werkt als ondernemer in je eigen winkel. Je verkoop posters, ansichtkaarten en trendy cadeautjes. In het begin liep de zaak als een trein, maar de laatste jaren komen er steeds minder mensen en kijkt men al snel op een paar centen. Mensen komen het gekochte steeds vaker omruilen en lopen een hoop te zeuren om niets. Je hebt steeds meer werk en minder omzet. Daar komt bij dat de straat weer voor de zoveelste keer is opengebroken en je minder goed bereikbaar bent. De buurt holt ook achteruit, er is veel leegstand en je vaste winkelmeisje zit al 3 maanden in de ziektewet vanwege haar rug. Je gelooft niet dat ze ziek is, maar kunt haar niet ontslaan. Je moet haar gewoon doorbetalen. Dankzij haar gaat jouw zaak de fles op. Jij moet twee keer zo hard werken en kunt niet eens ziek worden. Je vraagt je af of het niet beter is, om de zaak die je in 5 jaar hebt opgebouwd, maar te sluiten en een uitkering aan te vragen. Je zag toevallig een advertentie van een coach in de krant en hebt hem of haar opgebeld om een afspraak te maken. Misschien heeft hij of zij goede ideeën. C3 - Communicatieprobleem. Cliënt: Je bent de nieuwe manager op de afdeling P&O. Er werken diverse mensen onder je. De communicatie verloopt niet goed. Er wordt niet goed samengewerkt. Je hebt het gevoel dat jouw stijl van leidinggeven niet aansluit bij die afdeling. Je weet niet goed wat je daar aan kunt doen. Je wipt even langs bij de coach van het bedrijf. Mogelijk kan je coach je wat handvaten aanreiken. C4 - RSI Cliënt: Je bent hoofd van een productieafdeling en er zitten nu al 3 mensen wegens RSI in de ziektewet. Je gaat op gesprek bij een coach om te kijken of hij of zij daar iets aan kan doen. De coach is een verzuimpreventie specialist, die je mogelijk kan helpen om meer verzuim te voorkomen en de zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. C5 - Slechtnieuwsgesprek. Cliënt: Je bent directeur van een grote scholengemeenschap. Het afgelopen jaar heb je al een aantal keren een slechtnieuwsgesprek moeten voeren. Dat ging je slecht af. Je gaat naar een coach toe om hiervoor getraind te worden.

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 137

C6 - Targets halen. Cliënt: Je bent afdelingschef van een productiebedrijf. De motivatie van het personeel is erg slecht. Men werkt niet hard genoeg en er worden te veel fouten gemaakt. Hierdoor ontstaat veel uitval. Het bedrijf heeft zojuist een grote order gekregen, maar er moet wel op tijd worden geleverd. Bespreek met de bedrijfscoach wat de mogelijkheden zijn om het personeel te motiveren. Zoals het er nu naar uitziet kun je de targets niet halen en werkt men het bedrijf tegen. C7 - Overbodig personeel. Cliënt: Je bent het hoofd van de afdeling verkoop. Door een fusie zijn er minder mensen nodig. Zomaar 10 mensen op straat zetten wil niemand. Toch zijn er 10 mensen te veel. Je wilt met je coach onderzoeken hoe je het probleem kunt oplossen, zodat iedereen tevreden is. C8 - Presentatie op de beurs. Cliënt: Je chef heeft je opgedragen om jullie nieuwe product op de beurs aan potentiële cliënten te tonen. Er zullen 50.000 mensen komen. Je dient demonstraties te geven, promotiemateriaal uit te delen en als het even kan orders binnen te halen. Je hebt faalangst en hebt geen idee hoe je dat beursgedoe moet aanpakken. Het zweet staat al op je handen en je bent bang dat je zal afgaan als een gieter. Bij je sollicitatiegesprek had je je ervaring flink aangedikt en nu moet je iets doen waar je geen kaas van gegeten hebt. Je hebt een coach via internet gevonden en je wilt dat hij je leert wat je op een beurs dient te doen en vooral hoe. Er is geen weg terug. C9 - Zelfvertrouwen. Cliënt: Je werkt als beginnend docent op een middelbare school. Je merkt dat je veel te weinig zelfvertrouwen hebt. De leerlingen lopen hierdoor over je heen. De adviezen van collega’s helpen je niet veel. Je denkt erover om in de ziektewet te gaan of te stoppen, tenzij een coach je kan helpen om je zelfvertrouwen weer terug te krijgen. C10 - Zelfstandige ondernemer. Cliënt: Je bent een kleine zelfstandige ondernemer en het werk groeit je boven het hoofd uit. In feite heb je een luxe probleem. Veel werk, veel inkomsten, maar helaas zitten er maar 80 werkuren in een week en het is al 3 jaar geleden dat je op vakantie bent geweest. Je zou wel wat meer tijd aan je zelf willen spenderen, wat willen sporten of de natuur in, maar er is gewoon geen tijd voor. Als je aan een middag vrij nemen denkt, dan krijg je gelijk stress door het idee dat alles in het honderd zal lopen als je er niet bent. Je wilt met je coach bespreken hoe je daadwerkelijk aan meer vrije tijd kunt komen, zonder dat de winst daalt. C11 - Uitgegroeid in huidige functie. Cliënt: Op het moment zit je niet lekker in je vel. Je baas vindt dat je je werk niet goed doet. Je bent eigenlijk uitgekeken op je werk. Een promotie zit er voorlopig niet in. Je wilt jezelf verder ontwikkelen. Je vraagt je af hoe je dat zou kunnen doen. Op het moment weet je niet goed welke richting je op wilt. Wel weet je dat je niet veel zin hebt in je huidige werk. Je gaat naar je coach om te ontdekken waar je (kern)kwaliteiten liggen. Waar krijg je energie van? C12 - Outplacement. Cliënt: Je bent overbodig geworden op je werk. Je bedrijf heeft je naar een outplacementbureau gestuurd. Je gaat omdat je weinig keus hebt. Je ziet het eigenlijk niet zitten om na 10 jaar trouwe dienst weer ergens opnieuw te beginnen. Je weet niet eens wat je van dat bureau kunt verwachten, maar het klinkt niet erg leuk. Het doet je denken aan slimme jongens die je in een andere baan praten. Mogelijk een baan die je niet wilt hebben maar wel moet aanvaarden. C13 - Self-assessment. Cliënt: Je wilt met je coach onderzoeken welke competenties je nog dient te ontwikkelen om voor een bepaalde functie in aanmerking te komen. Kom samen met je coach tot een eerste globale inschatting en stel vervolgens een actieplan op om stap voor stap die competenties te ontwikkelen.

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 138

Om een burn-out te voorkomen ga je op gesprek bij je coach. C15 . Cliënt: Al jaren ben je een prima leidinggevende in een goedlopend bedrijf. Je hebt erg veel last van stress. moest het nu van onderaf.6 . De Nederlandse chauffeurs die het bedrijf hebben grootgemaakt zijn bang dat ze er door de goedkope krachten uitgewerkt worden. om op kosten te besparen.Zelfsturing introduceren.. Ze zien je als vakantieganger. Het bedrijf gaat ook steeds meer Poolse chauffeurs inzetten. moet je veel op reis. maar hebt geen idee van wat je kunt of wilt doen. die je niet kon weigeren. Het werk loop op zich wel lekker. Je zou het gesaboteerd hebben. Je gaat praten met een loopbaanadviseur. Je wilt je goed voorbereiden. Alles wat je deed was verkeerd en het moest helemaal anders. Veel chauffeurs krijgen last van hun rug. Ze voelen zich onder druk gezet.139 . De betaling is slecht. De kinderen zitten op de universiteit en zijn het huis uit. Cliënt: Je komt over een half jaar van de middelbare school en weet nog niet wat je daarna gaat doen. Je weet gewoon niet wat je wil.Verzuimpreventie. Je zag al aankomen dat zoiets niet werkt.. maar je salaris is 30% meer.Pensioen in zicht. Maar de directie wil hun fout niet toegeven en schuiven het mislukken van het project nu bij jou in de schoenen.Zelfsturing. Cliënt: Je bent hoofd P&O en wilt samen met de coach een actieplan opstellen om het verzuim terug te dringen. Het is wel wat vermoeiender dan eerst. Je zit ook goed in de slappe was. Die schouders zijn wel breed en je kunt veel aan. Je vrienden hebben al plannen en hebben zich bij diverse opleidingen ingeschreven. Je gezin is er helemaal niet zo blij mee. Je werkt in een transportonderneming. Is dit alles wat het leven je te bieden heeft? C17 . Vier maanden geleden kwam de directie met het domme idee van zelfsturing. zodat je niet in een leeg gat valt. Je coach helpt je bij je terugkeer naar werk.Werk en Privé..Stresspreventie. Zelf vind je het niet erg om 10 keer per jaar een weekje van huis te zijn. C22 . of veroorzaken ongelukken.. Aan de ene kant leuk natuurlijk.PraktijkBoek V3. Cliënt: Je bent een manager van een groot concern. Gewoon werken en niet zeiken. Coach: Je legt aan de mensen van een afdeling uit hoe ze een zelfsturend team kunnen vormen. C19 . versnelling terugkeer.. maar het lijkt wel of je alles alleen moet dragen. In plaats van leiding van bovenaf. Je hebt geen zin meer om naar je huidige baan terug te keren. Door je nieuwe functie. Je weet hoe het moet en hoe je de jongens aan het werk kunt zetten. Cliënt: Je hebt de top bereikt en het werk gaat vanzelf. Cliënt: Op je werk maak je je vaak druk over de vele zaken die misgaan. C16 .Reïntegratie. C20 . Je vraagt je af hoe je nu verder wilt. Je kunt samen afspreken om wat voor bedrijf het gaat.www. Je zit tussen twee vuren in. Je hebt al zoveel gedaan en overal succes in gehad.nl . Cliënt: Altijd prima gewerkt en over een half jaar mag je van je pensioen gaan genieten.counselling. aan de andere kant is het wel een grote overgang naar een nieuwe levensfase. Je draagt veel verantwoordelijkheid en hebt het gevoel dat er een hele grote last op je schouders rust. Hierdoor is de sfeer nog slechter geworden.Zingeving.Loopbaanadvies. C18 . Je partner reageert steeds vijandiger en denkt dat je vreemd gaat. Je praat nu met de coach die het idee van zelfsturing heeft geïntroduceerd. Je wilt wel weer aan het werk. C21 . Je bent ervan op de hoogte dat er regels worden overtreden en dat het personeel niet erg gemotiveerd is. De stappen die je samen gaat ondernemen zijn: reïntegratieplan opstellen. Cliënt: Je zit thuis met een burn-out. je ziet een stuk van de wereld en doet veel nieuwe contacten op. zijn overbelast. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . actief werken aan terugkeer in het arbeidsproces.C14 . Het werkte ook niet. Je wilt niet van de regen in de drup komen. plezier in je werk en het leven en een duurzaam resultaat.

maar je loopt na een half jaar nog steeds met je ziel onder je arm. maar moet 2 keer zo hard werken.PraktijkBoek V3. Je wilt niet afgaan. Soms wil je iets gaan doen en dan weet je niet meer wat het was. Je zat daar wel aan je top. Cliënt: Er is je gevraagd om een presentatie te geven voor een bepaalde afdeling van je bedrijf. De mensen zijn net ratten. Je hebt nog nooit zoiets gedaan en ziet er erg tegenop. Je weet niet of je met je partner wilt doorgaan. De oorzaak is dat je relatieproblemen hebt met je partner. zodat je door prestatieloon iets meer kunt krijgen en maximaal het dubbele kunt verdienen als de bedrijfsresultaten heel goed zijn. je weet niet wat voor werk dat zou kunnen zijn.C23 . Je gaat naar je coach toe om samen met hem of haar uit te vinden hoe je dat het beste kunt aanpakken. maar jij hebt de pest aan hem. maar slapen in een aparte kamer en leiden nu een eigen leven.Presentatie geven. Want nu zit je haast iedere avond in de kroeg of voor de TV naar herhalingen te kijken. Er hangt veel vanaf.Relatieproblemen.LifeCoaching. Tijdens het sollicitatiegesprek werden je gouden bergen beloofd. Hij doet niets verkeerd. Het bedrijf blijft groeien. je mobieltje. er is toch niets.en carrièrevraagstukken op te lossen. C28 . Soms zit je bijna te huilen en op andere momenten ben je snel geïrriteerd. Je hebt een leuke uitkering. De hoeveelheid werk neemt toe. maar sinds hij er is gaat niets goed. Je stapte over naar een heel andere bedrijfscultuur. Ziekmelden vanwege het gedrag van je partner is ook geen optie. maar koud en kil. Je hebt veel spijt dat je bent overgestapt. Het bedrijf moet hard concurreren tegen lage loonlanden. maar het was leuk werk. Je weet ook wel dat er objectief gezien niets aan de hand is. met leuke collega’s en een relaxte sfeer. Je moet meer doen in een kortere tijd. Hij doet redelijk goed zijn werk. je potentieel te ontdekken. Je weet niet of je wilt werken. Je weet je soms niet meer te herinneren wat je de vorige dag hebt gedaan. Je ziet geen uitweg. of wat je eraan kunt doen. Je bent alleenstaand en hebt na je ontslag geen collega’s meer om mee te praten. maar er is geen geld om meer personeel aan te trekken. Overdag ben je doelloos aan het rondsurfen op het net. je levens.Nieuwe baan voldoet niet aan de verwachtingen. C25 . De laatste jaren wordt de druk op je steeds groter. Je zou bijna het dubbele verdienen. Je hele dag wordt door die kerel verziekt en je komt uitgeput thuis. Cliënt: Op je werk gaat het niet zo goed. Je kunt er niet over praten met je collega’s. Jullie wonen nog in één huis. Het kantoor is groot. Om te kijken hoe goed je nog in de markt lag reageerde je op een personeelsadvertentie. Je mocht hem vanaf de eerste indruk niet.140 . Cliënt: In je vorige functie had je het prima naar je zit.nl . want anders dreigt je werk je op te slokken. vrienden of familie. Je eet dagelijks wel wat in de kantine van je werk. Maar je kunt je gewoon niet op je werk concentreren. Van de veilige overheid naar het bijna onmenselijke bedrijfsleven. C27 . Je vrienden zijn allemaal druk met hun werk en je hebt het gevoel dat ze je als een loser zien. Je vergeet namen en zelfs afspraken. heeft je chef je geadviseerd om eens met de bedrijfscoach te gaan praten. omdat de marges kleiner worden. Je gaat naar een lifecoach om je zelfrespect te vergroten.Managementcoaching Cliënt: Je bent een manager en doet je werk uitstekend. Cliënt: Je hebt een nieuwe collega gekregen. meer mensen onder je hebben en een 3 keer zo groot kantoor. Soms plan je zaken dubbel. Veel van de beloftes bleken iets anders dan je had verwacht. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . je doelstellingen uit te vinden om ze daarna te bereiken en vooral om meer plezier aan je leven te beleven. Je hebt het gevoel dat er iets moet veranderen. Je partner is vreemdgegaan terwijl je aan het werk was.6 . C24 . Je weet niet wat je wilt.Nieuwe collega. De laatste maanden krijg je last van black-outs. Cliënt: Door je ontslag ben je in een gat terecht gekomen.counselling. Je bent buiten zinnen. De meeste mensen vinden hem wel leuk. Je hebt niet het gevoel dat je hem kunt vertrouwen. Omdat het duidelijk was dat er iets aan de hand is. Je verdient net zoveel als eerst. C26 .www. omdat je het geheim wilt houden. Je weet alleen niet hoe dat komt. Er zouden volop carrièrekansen zijn in dat snel groeiende bedrijf. je e-mail en het aantal vergaderingen wordt ook steeds meer. is beleefd en zelfs vriendelijk. Je hebt veel meer contacten via de telefoon. en je weet niet wat je nu eigenlijk van het leven wilt.

Je hebt ook niets gedaan. Je wilt anderen niet tot last zijn.Moeilijk werk.C29 ..Sociale vaardigheden. Je zegt toch gewoon iedereen goedendag. hem.. Je gaat naar een ervaren coach om te vragen hoe je dat het beste kunt doen. Je hebt wel een spoedcursus gedaan. Je hebt nog steeds geen overwicht en iedereen doet maar een dotje. Je baas betaalt je 10 sessie bij een coach om hier wat aan te gaan doen. plassen. Je weet niet eens of hij wel schuldig is. maar bent niet verdacht. Je voelt je als roker flink gediscrimineerd. In de kantine heeft iedereen het erover. maar ze gunnen je niet eens een pleziertje. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een cocaïnelijn. Wat is nou een goede manier van leiding geven? Kun jij dat leren? Zal men je op je werk dan gaan accepteren of eventueel respecteren? C35 . Je hebt nog steeds veel verdriet. Jij werd ook verhoord i. doet je werk. Je kent hem al jaren en hebt nooit iets gemerkt. Je bent nu 55 en ziet het niet zitten om het nog 10 jaar vol te houden. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Er mag alleen in de pauzes worden gerookt. Je hebt altijd goed gewerkt.PraktijkBoek V3. Tussen de pauzes door kun je je niet op je werk concentreren en merk je dat je wilt roken om je te ontspannen. Nu moet je opeens coachend leiding gaan geven. Het is 5 minuten lopen naar die rookplek en 5 minuten terug. Cliënt: Je hebt niet veel opleiding en bent door werkervaring steeds hoger opgeklommen. Je twijfelt eraan of zoiets wel te leren is. C30 . Je gaat wel naar je werk.. maar je weet niet goed hoe je het in de praktijk kunt brengen. Je hebt veel baantjes gehad en hebt je omhooggewerkt. Je hebt dan nog 5 minuten over om te roken.counselling. Misschien wordt iemand wel als leider geboren en dat ben jij blijkbaar niet. Het werk is te ingewikkeld geworden. Dat heeft de regering verboden en je baas met die regering.nl . Jullie werkten beide op Schiphol. Nu ben je chef en baalt ervan dat je geen leiding kunt geven. C32 .. Je geeft nu leiding aan 7 mensen. Cliënt: Je geeft al een aantal jaren leiding aan een team verpleegsters. Uit een analyse bleek dat het je ontbrak aan sociale vaardigheden. Cliënt: Je partner is drie maanden geleden overleden aan een ernstige ziekte. je doet zowaar je werk. Jullie konden altijd over alles met elkaar praten. Cliënt: Roken moet mogen. Je hebt moeite om het tempo van al die veranderingen bij te houden. Jullie gingen samen stappen. komt zelfs op personeelsfeestjes als het moet. Maar dat schijnt niet genoeg te zijn. Vorige week is hij van zijn bed gelicht en gearresteerd.6 . Dat is maar 3 keer per dag. Je collega’s vinden het heel erg voor je maar men gaat weer snel over tot de orde van de dag. Je weet niet eens wat je bij die vaardigheden moet voorstellen. C31 .Collega gearresteerd.v.Onthoudingsverschijnselen. C33 . Dat bleek tegen te vallen. Een afdakje was te duur. koffie te drinken en een hapje te eten. Op zich gaat het prima. Je kunt nog niet met pensioen en de VUT is ondertussen alweer afgeschaft. Je mag nu zelfs niet meer op je werk roken. Er mag dan alleen buiten worden gerookt.. Hij zou geld hebben aangenomen en diverse zendingen hebben doorgelaten. Maar jouw wereld is flink aan het schudden gebracht. Cliënt: Je doet gewoon je werk zoals ieder ander. Cliënt: Al een aantal jaren ben je de baas over een groepje mensen.Leiderschap. Op school werd je gepest. maar sinds de komst van geautomatiseerde systemen met nieuwe software vind je het werk een stuk moeilijker geworden.Coachend Leidinggeven. Je draagt je verdriet met je mee.. Er konden geen rookplekken op het werk worden gecreëerd. maar meer als een robot dan met plezier.141 . Je verwacht niet dat je over het verlies van je partner heen zult komen. Cliënt: Al een aantal jaren was je goed bevriend met een collega douanier. ontslag nemen of iets anders.www.. Je voelt je verraden. Weer of geen weer. Je weet niet wat je moet zeggen. Het bedrijf wil menselijker worden en de werknemers moeten leuker met elkaar omgaan. Je vraagt je af of je je ziek moet melden. Je hoeft toch geen gladjanus of een softie te worden? C34 . mooi niet dus.m. Je had verwacht dat je leiderschap zou leren door het in de praktijk te brengen.Verlies.

Je werk gaat goed.Examenvrees. Cliënt: Na je studie ben je gelijk in een uitdagende baan gekomen. Volgende week heb je de eerste vergadering met deze mensen.Verkopen van een bedrijf. Je woont nu ver van je vroegere studiegenoten af. Je herkent jezelf niet meer terug. Je wilt eerst uitvinden wat je wilt. Cliënt: Je gaat dagelijks naar je werk.Geen zin meer. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Specialisten op dat gebied durf je ook niet te benaderen. Te oud. hun kinderen. Je hebt nu meer dan 50 personeelsleden en een omzet van 15 miljoen per jaar.Weerstanden. Hoe kun je nou in een week tijd leren leiding geven? Misschien heeft je coach wat tips. Vaak blokkeer je hierdoor op het examen en zak je. Je weet alleen niet hoe je de verkoop van je bedrijf kunt aanpakken. behalve je personal coach dan. De laatste weken voel je steeds meer weerstand om naar je werk te gaan. geen netwerk buiten het ouderschap. Je begon wel eens over zaken die jou boeien.nl .counselling. zodat je je huur kunt betalen en eten kunt kopen. Je bent nauwelijks ziek. Je kunt moeilijk een advertentie zetten.PraktijkBoek V3. het is niet te druk en niet te rustig.6 . Cliënt: In 10 jaar tijd heb je een fantastisch bedrijf opgebouwd. Op de universiteit was alles veel leuker en spontaner. hun auto. Je werkt al een half jaar in een fantastisch bedrijf. C40 . Je leeft redelijk gezond. Je beoordelingen zijn altijd goed.www.C36 . Je wilde hogerop komen en begon aan een nieuwe opleiding. Eigenlijk vertrouw je helemaal niemand. Je ziet voorlopig geen nieuwe kans voorbijkomen.Vervreemding. Je wilt het bedrijf voor een leuk bedrag van de hand doen en gaan rentenieren. je houding. Uiteindelijk heb je toch een diploma gehaald en kon je hierdoor een goede baan vinden. vakanties. Daar voelde je een echte verbondenheid met de anderen. Leuke functies al helemaal niet. Je had gehoopt op een promotie en die is niet doorgegaan. Cliënt: Je hebt je carrière opgegeven toen je met je partner kinderen kreeg. met op zich leuke mensen. Cliënt: Je moet straks leiding gaan geven aan een groep vrijwilligers. Maar tegelijk ben je er nog wel erg aan gehecht. Je voelt je gevangen zitten. Je bent gelukkig getrouwd en hebt twee kinderen. de regio waar je woont. Je hebt al meer dan 50 afwijzingen op sollicitaties ontvangen. Je ziet er erg tegenop. Je snapt niet waar die weerstand vandaan komt. Je vraagt je af wat je zou willen en kunnen doen. Je voelt je als een vreemde eend in de bijt. Cliënt: Je hebt je hele leven al examenvrees gehad. de arbeidsmarkt. Je wilt slagen en niet afgaan zoals vroeger. De gedachte eraan maakt je al ziek. C37 . Je weet niet hoe je leiding kunt geven en je bent bang dat niemand naar je zal luisteren en dat je dichtklapt als je wat wilt gaan zeggen. Er is geen aanwijsbare reden. Iedereen heeft het over zijn partner. Nu de kinderen zelfstandig naar school kunnen gaan wil je gaan werken voor halve dagen. C42 . wat je kunt en wat haalbaar is en dan begeleid worden naar een baan voor halve dagen. etc. sport af en toe en gaat op tijd naar bed. Je wilt weg. Cliënt: Je hebt absoluut geen zin meer in je huidige werk. Het kost je zoveel energie om jezelf naar je werk te sturen en de dagen lijken steeds langer te duren. C39 . maar de baantjes liggen nu niet voor het opscheppen. Vooral in de pauzes. Het lijkt wel alsof je nooit meer aan de slag komt. Er zijn weinig ingrijpende veranderingen op je werk en je hebt er veel zekerheid.142 . Je doet het alleen nog maar voor het geld. dat je kennis niet meer actueel is. Je vraagt jezelf af waar dat aan ligt. Je denkt niet dat je het hier nog jaren uithoudt.Herintreder. Toch voel je je er steeds minder thuis. Je wilt dat het bedrijf in goede handen komt.Leiding geven. omdat het al 7 jaar geleden is dat je hebt gewerkt. dat je maar voor halve dagen wilt werken. sport op de TV en andere zaken die je eigenlijk niets interesseren. de branche. Het bedrijf waar je voor werkt betaalde het. de werkgevers. C41 . C38 . Over een maand heb je het eerste examen en je bent nu al hypernerveus. maar dan halen ze hun wenkbrauwen op en gaan ze verder met waar ze het over hadden.

Iedereen kent elkaar en het is een fijn bedrijf. creatiever zijn en een optimale balans tussen werk en privé scheppen.Persoonlijke Ontwikkeling. Cliënt: Je hebt het gevoel dat je erg chaotisch bent. maar doen het maar half. een kat en 7 muizen. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je komt vaak te laat. neem eens vrij. Je kunt ook goed omgaan met de medewerkers van verschillende afdelingen. een hond.Delegeren. Je runt het huishouden prima. Je hebt zelfs een hekel aan structuren en vaste regels. Cliënt: Je bent een schrijver van damesromannetjes. Je hebt wel wat workshops over dat onderwerp gezien. C45 . maar die vond je te zweverig. Je bent altijd al zo geweest. Vaktechnisch weet je haast alles. Je bent er een beetje op uitgekeken. De kinderen beginnen ook flink te puberen en je wilt niet met aangebrand eten zitten. Er is zoveel te doen.Vergaderen. C50 . De pogingen die je hebt gewaagd. Cliënt: Je bent voorzitter van de OR geworden. Het leiding geven gaat je prima af. Je partner en je kinderen zeggen wel van: ga dit doen. Aan de ene kant wil je een aantal zaken delegeren. C44 . Je hebt het gevoel dat je bij belangrijke onderhandelingen niet het onderste uit de kan weet te halen. Je zorgt voor je partner. hebben je uiteindelijk meer tijd gekost dan opgeleverd. ga dat doen. je doet de boodschappen op tijd. maar omdat het leven steeds hectischer wordt en er meer eisen aan je worden gesteld. daar is niets op aan te merken. 14. maar toen was je geen voorzitter en de toenmalige voorzitter zorgde ervoor dat je toch je zegje kon doen. Je probeerde wel het woord te krijgen. hebt zaken niet op tijd af en je raakt regelmatig je sleutels kwijt. Je zou wel een bestseller willen schrijven. 16). C47 . Dialect en Onderhandelen. Cliënt: Je bent een manager met karakter en je wilt nog beter functioneren. Als directeur ben je het visitekaartje van het bedrijf. Tijdens de eerste vergadering liepen een aantal zaken uit de hand. maken ze er waarschijnlijk een rommeltje van. C48 . De moeilijkheid die je hebt is dat je veel minder kennis over de technische zaken in huis hebt dan je medewerkers. maar je weet niet of het mogelijk is dat je wat minder chaotisch wordt. Er zijn al zoveel boeken geschreven en je kunt geen origineel onderwerp bedenken. Het is niet je hobby.www.Ontbrekende vakkennis.6 . Cliënt: Je bent pas leidinggevende op een technische afdeling geworden.Nog beter worden.Public Relations. maar het betaalt redelijk. maar je kunt je werk ook niet loslaten. Je weet dat het aan jou ligt. luistert naar ieders verhalen etc. Je voelt je geblinddoekt. maar je werd genegeerd. Het lijkt je ook wel wat.PraktijkBoek V3. 3 kinderen (12. Cliënt: Je bent directeur van een kleine zuivelonderneming.counselling. Cliënt: Je bent huismanager. onderhoudt de tuin. Waarom kunnen de mensen niet gewoon naar elkaar luisteren? C46 .nl . Cliënt: Je hebt van collega’s gehoord over persoonlijke ontwikkeling. Je kon de benodigde bestanden niet eens meer vinden. Je wilt daadkrachtiger worden. Het lukte je niet om de vergadering vlekkeloos te leiden. maar je weet niet precies wat dat inhoud en hoe jij je nou persoonlijk kunt ontwikkelen. maar je weet niet of je dat gaat lukken en in de tussentijd moet er wel brood op de plank komen. Als je zaken aan anderen overlaat. Je zit met je noordelijk dialect en hebt het gevoel dat de mensen uit de randstad op je neer kijken. Het lijkt wel alsof ze je nog steeds in je oude rol zien. Bij een nieuwe leidinggevende functie zou je daar weer tegenaan lopen. Dat werd je vroeger ook wel. Alles is vlekkeloos schoon. Je baas was niet echt blij dat je zijn rapport niet op tijd af had. C49 . Het zou jaren studie kosten om die vakkennis te leren.Persoonlijke effectiviteit.Inspiratie.C43 . zijn de gevolgen veel groter. Ze kunnen wel schoonmaken. Vaak kun je hun gesprekken niet eens volgen. De laatste maanden heb je totaal geen inspiratie meer. maar in de praktijk komt het er niet van.143 . Optredens naar buiten toe gaan je minder makkelijk af. Je hebt het gevoel dat je daardoor niet goed in staat bent om beslissingen te nemen. Je hebt helaas geen tijd voor jezelf.

C51 . C54 .v. Veel zaken die ontspannend zouden zijn zie je niet zitten. Je wilt leren hoe je je product goed kunt verkopen en dat nog leuk vinden ook. Je bent creatief en goed met computerprogramma’s. Cliënt: Het bedrijf waar je werkt doet stiekem zaken met een land dat geboycot is i. Je zit zonder klanten. Aangifte? Met je baas overleggen? Vergeten dat je iets hebt gezien? Je wilt je baan behouden. Het had jou kunnen overkomen. Cliënt: Je hebt zeer veel stress op je werk. Je hebt geen idee hoe je je kunt ontspannen. Het ging ook allemaal zo snel dat je niet eens tijd had om rustig te kijken wat er nou gebeurde.Nieuwe Studie.6 . Alsof jij niet goed genoeg zou zijn. Van stilzitten houd je ook niet. Je ervaart het vaak als een persoonlijke afwijzing als iemand geen homepage door jou wilt laten maken. zolang je maar niet moet gaan vissen. C52 .PraktijkBoek V3. Misschien wil je het verkoopgedoe liever door iemand anders laten doen. Je kon niet lang blijven kijken.nl .Assertiviteit. zonder iets te doen. lijkt het wel alsof de markt is ingezakt. Hij gaat precies op dat moment klussen als je wilt gaan leren. Cliënt: Je bent vol enthousiasme een nieuwe opleiding begonnen.m. Je broer raadde je aan om je te laten coachen. Je moet je niet overal zo druk om maken. Je hebt er een hekel aan om jezelf aan te prijzen of om orders te vragen.counselling. Jij en een heleboel andere mensen stonden te kijken. Bijna niemand is hiervan op de hoogte. omdat je de beveiliging aan het controleren was. Je collega’s die hetzelfde werk doen hebben er blijkbaar geen last van. maar je wilt ook niet een verwerpelijk regime steunen en nog minder de Nederlandse wetten overtreden. Zeker als iemand aandringt.Stress. Je zegt wel eens nee. Voor het te laat is ga je met je coach praten om te onderzoeken waar die stress vandaan kan komen en wat je er aan kunt doen. maar je raakt steeds verder achterop. of wat ze van je denken.144 .Ontspanning. Hardlopen kun je niet meer vanwege je knie. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je weet niet wat je moet doen. Je bent bang voor je baan. Toen je op je werk aankwam zag je op internet dat de dader was ingerekend en dat er geen doden waren gevallen. Alles moet af. Misschien is dat wel zo. Je wilt leren om op een nette manier je grenzen te stellen. golfen of zweverige meditaties doen. C57 . C56 . Daar komt bij dat je buurman een grote verbouwing is begonnen. kom je er haast niet meer toe om iets te leren. Je hebt al 3 stresstesten gemaakt en de uitkomst is dat je eigenlijk al een burn-out had moeten hebben. Nu kun je je totaal niet op je werk concentreren en ga je maar even bij je coach langs. Je werkt er als netwerkbeheerder en kwam er toevallig achter. Teamsporten zijn ook niets voor jou. Mogelijk weet je coach een makkelijke oplossing.www. C53 . Cliënt: Je bent als jonge ondernemer gestart met een webdesign bedrijf. Cliënt: Je werkt hard. Maar om de een of andere reden zit de schrik er bij jou goed in. want je trein kwam aan en je sprong er vlug in. Maar dan doe jij al het werk en de ander verdient eraan. Het blijkt dat je studie je meer tijd gaat kosten dan je eerst dacht. waardoor jij meer in het huishouden moet gaan doen. Na de euforie van de eerste spannende start. Je doet wat anderen je vragen en hebt moeite om Nee te zeggen. want dat zou slecht zijn voor je rikketik.Steuntje in de rug. Hierdoor krijg je steeds meer te doen en kun je het werk niet afkrijgen. maar ondertussen werk je voor twee en krijg je maar voor één betaald. C55 . Cliënt: Op weg naar je werk was je op het station getuige van een roofoverval. Cliënt: Je huisarts heeft je verteld dat je meer ontspannen je werk moet gaan doen.Ethische bezwaren. de mensenrechten. Jij hebt slapeloze nachten en haast alle andere symptomen die je maar kunt bedenken. Hoewel je die studie af wilt maken. Bovendien heeft je partner een nieuwe baan gekregen. Je hebt er ook geen tijd voor. Daarnaast vraag je je af waarom je niets deed.Roofoverval. Had je ook maar een vlotte babbel. maar dan krijg je gelijk een naar gevoel en doe je het toch. Je doet wat je manager je vraagt. die nog maanden gaat duren. Je bezoekt de lessen nog wel. omdat er gebruik gemaakt wordt van een tussenfirma die de goederen doorstuurt. Hierdoor zag je redelijk wat documenten die je beter niet had kunnen zien.

Cliënt: Je bent een beginnend coach met een eigen praktijk.counselling.Verliefd. jij maar zoeken en zij stiekem kijken hoe je je jas niet kon vinden. Je wilt je ziek melden. Cliënt: Je bent gay en geniet ervan.C58 . Mogelijk kan hij of zij je een stapje verder helpen.www. Het leven lijkt langs je heen te gaan. waarom doen ze het dan niet bij elkaar in plaats van altijd bij jou? Het zijn van die kleine dingen. Cliënt: Je voelt je de laatste tijd steeds depressiever en je weet niet waar het vandaan komt.145 . maar dan speel je ze juist in de kaart. C59 . maar daar ben je op tegen. Veel zaken zijn verdraaid en je hebt haar helemaal niet bedreigd.Conflictbemiddeling. Cliënt: Je bent verliefd geworden op een medewerker. De bedreiging van gisteren was een reden voor ontslag op staande voet. Ze kunnen dat toch moeilijk verbieden.Gay-Coaching.Vanuit een Burn-Out aan het werk. De volgende dag lag er een ontslagbrief in je postvakje. Ze hadden verwacht dat hun persoonlijke effectiviteit een stuk groter zou worden. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Daarin stond een opsomming van zaken die je de afgelopen 2 jaar allemaal verkeerd zou hebben gedaan en dat er totaal niet met je te werken viel. Voor hen waarschijnlijk. of je ziet zo van die blikken dat je weet dat ze over je gepraat hebben. Zo kinderachtig zijn ze. Het kan je baan kosten. Je bent voor 3 dagen aan het werk in een andere baan. De leidinggevenden doen er niets aan. Je huisarts heeft alleen tijd voor wat pillen. voor jou niet.PraktijkBoek V3. zodat je een normaal leven kunt leiden. Je wilt dat je coach je helpt om hiermee om te gaan.Hooggevoelig. C63 . C64 . Je geniet er intens van. Je hebt nooit een geheim van je geaardheid gemaakt. Je hebt al 2 keer een ontevreden cliënt gehad.Coaching de Coach. Het had ze niets opgeleverd. Cliënt: Je wordt door je collega’s flink gepest en je weet niet wat je daar aan kunt doen. Je wilt de hulp van een coach om ervoor te waken dat je kunt blijven genieten van je werk. Maak je ze nou echt onzeker of ligt dat aan hen? C60 . Tegen de tijd dat je eventueel samenwoont kan één van de twee al een andere baan hebben. dan is het misschien mogelijk om stiekem een relatie aan te gaan. Je slaapt slecht en voelt geen echte vreugde meer. De vorige keer hadden ze je jas een paar kapstokken verder gehangen. Op je werk voel je je niet erg geaccepteerd. Iedere dag is er wel iets. Als je je collega’s er op aanspreekt zeggen ze dat het maar een lolletje is. Zij was daar niet blij mee. Je hebt je ziek gemeld. Ze zei niets.Depressief. Een andere keer hadden ze extra veel suiker in je koffie gedaan. Met je coach heb je een goede relatie opgebouwd in de loop der jaren. Je wilt niet weer in dezelfde valkuil trappen. C62 . Je denkt eraan om 4 dagen te gaan werken. Je gaat je ontslag aanvechten en wilt gewoon blijven werken. maar het gaat niet beter met je. Je wilt weten of de bedrijfscoach niets weet om iets aan het domme gedrag van je collega’s te doen. maar liep gewoon weg. Tegelijk ben je bang dat je weer over je grenzen heen gaat. of dat het beter is om die te negeren. maar ze zijn alleen maar onzekerder geworden. Of men ontwijkt je.Pesten. Die vonden dat ze veel te veel geld uitgaven voor de gesprekken met jou. Die zeggen dat je je niet moet aanstellen en dat het wel meevalt. In het bedrijfsreglement staat dat je geen persoonlijke relaties met je ondergeschikten mag hebben. Je vraagt je af hoe dat komt. Cliënt: Je bent hooggevoelig en hebt van veel zaken last. Cliënt: Je bent hersteld van een burn-out. of men maakt domme grapjes over je. En als het dan zo leuk is. Je wilt dat de coach je hierbij gaat helpen eventueel kan hij of zij bemiddelen in het conflict. Je weet niet of het goed is om te onderzoeken of de gevoelens wederzijds zijn. C61 . Je denkt vaak aan de dood. maar wel irritant. Cliënt: Je bent uit je slof geschoten en hebt je leidinggevende eens flink de waarheid gezegd. maar stel dat hij of zij jou ook leuk vindt.6 . C65 . Je hebt er geen zin meer in. Je voelt je steeds minder thuis tussen je collega’s.nl .

Als thuis iets kapot is haal je de buurman erbij. Ze reageren al hun frustraties op jou af. maar dan moet je alles bewijzen en kun je je baan verliezen. Je kunt nog geen nieuwe lamp ergens indraaien.m. Cliënt: Je werkt al jaren naar alle tevredenheid bij een klein bedrijf. de inflatie. Toen zeiden je ouders dat je overal te dom voor was en het toch niet kon.Aangeleerde Hulpeloosheid.nl . Soms kunnen zaken nu eenmaal niet snel worden gerepareerd. Je weet dat het van vroeger komt.www. Soms maken de klanten de producten zelf kapot doordat ze de gebruiksaanwijzing niet lezen. Hij is het verwende zoontje van de oprichter die nu met pensioen is maar nog wel de eigenaar.146 . Mensen die soortgelijk werk doen verdienen meestal 200 Euro in de maand meer.C66 .Loonsverhoging. Je voelt je afhankelijk van andere mensen. Ergens anders werken is geen optie. Als je computer het niet doet raak je in paniek. omdat je bang bent dat je een stroomstoot krijgt als je het verkeerd doet. C68 . Je wilt dat iemand je leert om die zaken zelf te doen.6 . Omdat het een tijd lang niet zo goed ging met het bedrijf heb je nooit om loonsverhoging gevraagd. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Hij kijkt vaak naar je borsten of kontje. want je bent bang dat je het niet krijgt en dat ze je te duur gaan vinden. Je kreeg wel meer i. Jij zit tussen twee vuren: de klanten en het bedrijf. maar dat is ook geen vetpot. Soms zijn ze behoorlijk verbaal agressief. Cliënt: Je hebt te lijden onder de seksuele intimidatie van je leidinggevende.Seksuele intimidatie. Ondertussen doe je het werk voor twee mensen en je wilt eigenlijk wel wat meer verdienen. Eigenlijk te goed om zo vrij rond te lopen. Je durft niet goed om loonsverhoging te vragen. 80% van de mensen kun je redelijk helpen. 20% van de mensen die je dagelijks krijgt gedraagt zich zeer onaangenaam. Hij denkt volgens jou maar aan één ding. C69 . Je krijgt dagelijks veel klachten te verwerken. omdat je weinig diploma’s hebt.Omgaan met lastige klanten. Ze bleef maar doorzeuren en jij probeerde maar beleefd te blijven. De moeilijkheid is dat je afhankelijk bent van hem. of door onkundig gebruik.v. omdat je steeds om hun hulp moet vragen.counselling. Hij heeft er zelfs voor gezorgd dat je die baan kreeg en hij kan ook voor je ontslag zorgen. Ze proberen kostte wat het kost hun zin door te drijven. Je hebt 2 opgroeiende kinderen en kunt moeilijk rondkomen. Als je auto een gek geluidje maakt ga je naar de garage. Laatst was er een “oude tang” die haar draagbare radio in bad had laten vallen en toen die het niet meer deed kwam klagen dat wij hadden moeten zeggen dat die niet waterdicht was. Cliënt: Je hebt het gevoel dat je eigenlijk meer zou moeten kunnen dan je nu kunt. zodat ze die niet kon lezen. De gebruiksaanwijzing was in te kleine letters gedrukt. Je hebt alles in de praktijk geleerd.PraktijkBoek V3. C67 . Hij waakt ervoor dat anderen het niet merken. maakt er grapjes over en geeft regelmatig te kennen dat je er wel erg goed uitziet. Een klacht indienen kan leuk klinken. Cliënt: Je werkt bij de klantenservice van een bedrijf dat niet zo goed presteert.

........................................................................................................ Intervisie ........................ Inleiding ...... Huiswerk Vooraf ............ 148 149 150 156 156 159 161 161 162 165 167 168 169 170 170 173 174 © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .....................................................................www....................... Inleiding ................................................................147 .. Intervisie ............................................................................................................................................................................................ De Onderneming ..................................... Aanvullende Workshops ..............................................................nl .................................. Oefeningen ......................................................................................................................................Intervisietraining ......... Oefeningen .......................................................... Promotie ............................... Hoe DOE je dat? ...............................................................................................counselling............................................................................................................................................................................................................................................ Brainstormen .......................................................... Marketing ............................................................................................................................................................................Marketing Aanvullende Workshops Niveau 2 Overzicht Niveau 2 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ....... Aandachtspunten ....................................................................................... Oplossingsgericht Counsellen .......................................................................................................................................PraktijkBoek V3......................................................... Inschrijving Niveau 2 ...................................

Marketing vormt een belangrijk onderdeel van je opleiding. omdat die goed werkt en veel diepgang biedt. Afhankelijk van de wensen van de groep kan er ook aandacht gegeven worden aan acquisitie en solliciteren als counsellor of coach. Want het is belangrijk dat je je product (counselling / coaching) kunt verkopen.counselling. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je diploma voor Niveau 1 mag je ook iets later halen. Als je te weinig voor je diensten vraagt. Goed en creatief brainstormen kan ervoor zorgen dat je tot unieke en werkzame oplossingen komt. stelt snel een doel en stimuleert je cliënt om oplossingsgericht te gaan denken.6 . Je verblijft maar 10 tot 15 minuten in fase 1 van Egan. Oplossingsgericht Counsellen of Coachen.PraktijkBoek V3. kun je ze na verloop van tijd niet meer leveren. maar de oplossing. dan kunnen ze niet naar je toekomen. Oplossingsgericht counsellen en coachen brengt je snel bij oplossingen. als samen met je cliënten. Afhankelijk van de wensen van de groep kan hij of zij je hier een aantal zaken over leren. Zowel voor jezelf.148 . Als mensen niet weten dat je bestaat. Je kunt alleen aan Niveau 2 deelnemen als je de praktijklessen van Niveau 1 (grotendeels) hebt afgerond. voelen en leven. Het gaat erom dat je geleidelijk aan meer praktijkervaring opbouwt en jezelf gaat specialiseren in een bepaalde richting. Als je die wens hebt. In sommige gevallen kun je al aan Niveau 2 deelnemen als je halverwege Niveau 1 bent. of een ander erkend counsellingsdiploma hebt gehaald.nl . dat heb je op niveau 1 geleerd. handelen. Het is niet nodig dat je al volledig geslaagd bent. Brainstormen. Afhankelijk van de trainer en de wensen van de groep is het mogelijk om een andere vorm te kiezen. Hierbij stel je niet een probleem centraal. Marketing. Deze bevelen we aan. De praktijktraining van Niveau 2 is totaal 60 uur (10 dagen van 6 uur) en bestaat uit: • 33 uur Intervisie • 12 uur Marketing • 9 uur Specialisatie van de trainer • 3 uur Brainstormen • 3 uur Oplossingsgericht Counsellen / Coachen Intervisie. Brainstormen vormt een uitdagend onderdeel dat je voor veel zaken kunt gebruiken. Het is nodig om te leren hoe je een professioneel bedrijf kunt opbouwen. “Wat komt er allemaal bij kijken?” “Hoe zit het met de belastingen?” “Hoe kan ik het beste reclame maken?” Zijn een paar vragen die je mogelijk hebt.Overzicht Niveau 2 Op Niveau 2 leren we je niet meer hoe je kunt counsellen of coachen. In de Syllabus wordt intervisie volgens de incidentmethode omschreven. kun je dat met je studiecoach / trainer bespreken. Iedere trainer heeft zijn eigen achtergrond en specialisatie. Speciale aanvullende Workshops.www.

Volledige naam (Komt op je diploma. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .www.nl .) 2.149 .nr. .land) 3.postcode . Geslacht 8. Wat verwacht je te leren? c.counselling. Geboortedatum en geboorteplaats 7.6 . Adres (Straat . Welke trainingslocatie kies je? . mailen we deze gegevens door aan je praktijktrainer.Wanneer wil je met de praktijktrainingen beginnen? 9.Inschrijving Niveau 2 Mail de volgende zaken aan het hoofdkantoor: 0. Waarom wil je aan Niveau 2 deelnemen? b. Telefoonnummer 4. Klantnummer 1. Aan welke specialisatie(s) denk je op dit moment? Als je inschrijving is goedgekeurd. E-mailadres 5.PraktijkBoek V3.woonplaats . Homepage 6. Je motivatie (½ A4-tje): a.

Er wordt ook gesproken over het proces van de intervisie zelf. Zie ook de richtlijnen uit “Leren in Vrijheid” van Carl Rogers in Syllabus. Wat in de groep gezegd wordt. Hoe kleiner je Ego. Je wilt doelgericht leren over je werk (counselling of coaching). Je staat open voor jezelf en anderen.PraktijkBoek V3. Je werkt aan je innerlijke groei. Hoe meer je geeft. Je helpt anderen in hun proces. Je brengt actuele ervaringen (persoonlijk of van je werk) in de groep. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . kun je geschorst worden. houd je geheim tegenover de buitenwereld. Het spreekt vanzelf dat je absolute geheimhouding in acht neemt.nl . Waar liggen de knelpunten? Hoe kun je die oplossen? Wat zijn je gevoelens bij bepaalde gebeurtenissen? Wat vind je makkelijk of moeilijk? Wat zijn je behoeftes? Waar liggen je blinde vlekken? Wat doe je juist goed? Hoe kom je op anderen over? etc. hoe meer je kunt leren. Je kunt op de juiste wijze feedback geven. Ieder doet actief mee en de functies rouleren steeds. Alle deelnemers zijn gelijkwaardig.6 . Zorg dus ook dat je e-mails veilig zijn en niemand er bij kan. Je bent bereid om te geven en te ontvangen. Bij overtreding van die regel. kan zijn of haar rol anders worden en tot slot kun je als groep verder zonder begeleider. Je hebt zowel een begeleidende als een lerende rol. Dit houdt in dat je regelmatig met 8 tot 12 studenten of collega’s onderling bespreekt hoe het counsellen of coachen je vergaat. hoe meer je ontvangt. Er zijn geen gezagsverhoudingen of mogelijke belangenverstrengelingen. Je bent je bewust van jezelf in de groep. Naar mate de ervaring van de groep groter wordt.Intervisie Voor een (student) counsellor of coach helpt het om gebruik te maken van intervisie. ongeacht hun ontwikkelingsniveau.150 . Als je zaken bespreekt. Het is natuurlijk op geheel vrijwillige basis. Je werkt volgens de humanistische principes. omdat geheimhouding en vertrouwelijkheid een eerste vereiste zijn in het counsellen en coachen. Je beseft het hoofddoel van de groep. Goed functioneren als intervisiegroep is niet eenvoudig.www. We bevelen beginnende groepen aan om gebruik te maken van een intervisiebegeleider.counselling. Je bent zelf verantwoordelijk voor het slagen van de intervisie. Hier volgt een aantal gebrainstormde voorwaarden om een intervisiegroep goed te laten functioneren: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • De groep begint met het opstellen van de randvoorwaarden (regels). zorg je er altijd voor dat de identiteit van je cliënten nooit achterhaald kan worden.

• Controlefunctie: Aandacht voor je professionalisering en sociale controle. • Vertrouwen op elkaars deskundigheid. • Bijpraatfunctie: Gezellig met collega’s over je werk of andere zaken praten. verbetert de kwaliteit van je werk als counsellor of coach en bespaar je veel geld op supervisie. Bij een volle praktijk kun je dat natuurlijk makkelijk betalen. iedere deelnemer is gelijkwaardig. dan kost dat per jaar (40 werkweken) 40 keer 100 = 4000 Euro.t. • Je krijgt feedback van 8 tot 12 personen i. Doordat je zowel intervisie krijgt. zodat je later ook trainingen kunt geven. • Hierdoor word je veel zelfstandiger. • Netwerkfunctie: Collega’s goed leren kennen en mogelijk samenwerken. counsellors en coaches helpen elkaar. Stel dat je iedere week 1 uur supervisie ontvangt. Je oefent 20 keer alle aspecten van de Incidentmethode. Intervisie kan de volgende functies voor je vervullen: • Leerfunctie: Je leert nieuwe vaardigheden m. Dat is nog geen 10 Euro per uur en is dus 5 . Een intervisiegroep of een supervisor helpt je hierbij. • Je werkt steeds binnen een vastgestelde structuur. Beroepsverenigingen stellen vaak de verplichting dat je supervisie of intervisie ontvangt gedurende de periode dat je werkt als counsellor of coach.p. maar leren je ook hoe die te gebruiken en zelfs hoe je nieuwe hengels kunt maken. • Er wordt getracht om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Niet alleen het eerste jaar bespaar je 3410 Euro. Om professioneel te kunnen werken is het nodig dat je steeds aan jezelf werkt. Je neemt gedurende 10 trainingsdagen deel aan 20 begeleide intervisierondes van 90 minuten. op een supervisor. • Reflecteerfunctie: Stimulatie om te reflecteren over een bepaald werkprobleem.b. • Een groep kan heel stimulerend en uitdagend werken. maar ook bij persoonlijke problemen. • Tien invalshoeken helpen je vaak beter dan de ene invalshoek van een supervisor. de hengel.counselling. één. • Onderlinge advisering bij werkproblemen op een respectvolle manier.6 . Ieder is gelijkwaardig. • Het past bij deze tijd en wordt steeds meer toegepast in bedrijven en instellingen.nl .v. De voordelen van Intervisie boven supervisie zijn: • 5 tot 10 keer voordeliger en later geheel gratis. omdat je het onderling doet.p. omdat je met een groep collega’s zelfstandig verder kunt. Een gemiddeld supervisiegesprek kost al snel 75 tot 150 Euro per uur. • De intervisiegroep is niet hiërarchisch. zeker als je pas begint. • Het is een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces. als de intervisiemethode leert.151 . • Je leert je collega’s goed kennen en kunt er mogelijk beroepsmatig mee samenwerken. als mens en als counsellor of coach. maar het blijft een hoop geld. kun je zelfstandig verder. • Na iedere ronde wissel je van rol.v. Wat is het doel en zijn de functies van Intervisie? Het uiteindelijke doel is dat je zo goed mogelijk counselt of coacht en in dit werk op professionele wijze groeit. zodat je na het tweede niveau zelfstandig verder kunt met dezelfde intervisiegroep of een nieuwe intervisiegroep. Bij ons krijg je 60 uur intervisie voor 590 Euro.10 keer economischer dan supervisie. • Ondersteuningsfunctie: Hulp bij werk. oefen je jezelf. • Door regelmatig in groepen te werken. je werk.PraktijkBoek V3. i. zodat je die kunt dromen. Dit leren we in de praktijk door te oefenen. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . maar in alle jaren die daarna volgen ben je aan intervisie of supervisie niets meer kwijt.Intervisietraining volgens de Incidentmethode voor niveau 2. Wat zijn de kenmerken van Intervisie? • Collegiale ondersteuning. weerbaarder en onafhankelijker. Je krijgt begeleide intervisie over je werk als counsellor of coach en je leert de Incidentmethode toepassen. • Intervisie is niet hiërarchisch. • Nadat je actief aan de intervisietraining hebt deelgenomen.www. • Consultatiefunctie: Je raadpleegt collega’s over specifieke werkproblemen. We geven je niet alleen de vis. zodat je je doelen bereikt. krachtiger.

Je kunt de volgende dag op je werkplek meteen de oplossing in praktijk brengen.Concreet niveau. zie je je eigen blinde vlek relatief snel. Omdat de oplossing vaak voor de hand ligt. • luisteren. • die patronen door nieuwe vervangen. • De structuur en communicatievormen binnen de intervisiegesprekken.www. • zelfsturend leren. • casuïstiek uit je eigen werk inbrengen.Reflectieniveau. • problemen en oplossingen uitwisselen. • Hoe een groep zelfstandig verder kan. De inbrenger krijgt adviezen aangereikt en geeft zelf aan welk advies hij of zij kan gebruiken en waarom. het betreft het analyseren van het ingebrachte probleem. Intervisie over je werk als counsellor of coach krijgen. . • zelfstandig verdergaan met de intervisiegroep. • Vooral het in de praktijk brengen van intervisie. leren werken met nieuwe methoden. Dat je zelfstandig een intervisiegroep kunt opzetten aan wie je de begeleide intervisiemethode kunt leren. Leerdoelen van de Begeleide Intervisie Training.nl . . bestaat uit het op een gerichte wijze terugkijken op het werkprobleem. Van belang is dat er geen concrete adviezen gegeven worden. Je kunt: • de theoretische basisprincipes van intervisie uitleggen. het bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenissen. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • op de juiste wijze feedback geven en ontvangen.152 . Dit leidt op den duur tot veranderingen in gedrag. • de benodigde vaardigheden voor groepsintervisie gebruiken. De groepsleden maken je hierop eventueel attent. invoelen van de ander. Het gaat om een open benadering waarbij de inbrenger uiteindelijk de oplossing samenstelt en deze naar nieuw handelen omzet. en het op verschillende wijze komen tot een advies.counselling. normen en waarden. • een nieuwe intervisiegroep opzetten. 2. hetgeen kan leiden tot gedragsveranderingen. met als doel het vergroten van iemands inzicht. • reflectieverslagen schrijven. • gemotiveerd werken. accepteren. Dit niveau werkt het minst in op gedragveranderingen. Na 10 bijeenkomsten zelfstandig verder te kunnen werken zowel binnen je eigen intervisiegroep. • openstaan. De hoofddoelen van de Begeleide Intervisie Training zijn: 1. • oude (ongewenste) patronen bij jezelf herkennen. als met een andere intervisiegroep. zonder begeleider. op dit niveau is intervisie een uitwisseling over een werkprobleem. • reflecteren op je eigen professioneel handelen. van houding.Bij Begeleide Intervisie leer je: • Wat intervisie is. Binnen intervisie werken we op 3 niveaus: .6 .PraktijkBoek V3.Adviesniveau. maar dat bewust ruimte wordt gelaten voor eigen inbreng en die van de andere deelnemers. 3. • in je scriptie aantonen dat je ze hebt gehaald. • eigen vaardigheden vergroten.

• Rond de analyse af met een adviesronde en bespreking van inzichten. terwijl vrijblijvendheid wordt voorkomen. De literatuur van Jeroen Hendriksen kan je hierbij verder helpen.counselling.). Kennis en ervaring van de deelnemers kunnen worden benut. Deze methode is zeer geschikt voor counsellors. oordelen of suggereren. rust en tijd ervaren om hun verhaal te doen. • Het gaat om feitelijke vragen. • Hoe zit iedereen erbij na de vorige bijeenkomst? • Het reflectieverslag van de vorige inbrenger wordt besproken.nl . zonder te vertellen hoe je zelf handelde of hoe de situatie afliep. • Doorvragen.Analyseren van de persoonlijke situatie (20 min. het biedt zowel ruimte als begrenzing. zodat de deelnemers voldoende openheid. Bij de incidentmethode brengt een deelnemer een recente gebeurtenis uit zijn professie. dat onlangs in de praktijk plaats heeft gevonden.153 .). om meer inzicht te krijgen in de situatie. de groepservaring. die nog niet volledig is uitgewerkt / verwerkt / opgelost. afhankelijk van de omstandigheden. Fase 4 . • Bij het kiezen van het probleem is het belangrijk om te kiezen voor een persoonlijke werksituatie / probleem. Als je incidentmethode onder de knie hebt. • Introductie van het incident / een situatie via een korte schets tot op het kritische moment. De andere deelnemers maken aantekeningen. in de groep.). maar je kunt hem ook gebruiken bij verschillende soorten werknemers in diverse bedrijven of instellingen.Bewustwording (10 min. niet interpreteren.). • De groep stelt informatieve vragen aan de inbrenger. • Deelnemers noteren voor zichzelf. Je kunt denken aan: “Vorige week counselde ik een echtpaar en ze begonnen ruzie te maken. We werken met 6 fasen: Fase 1 . Mogelijke ideeën voor de oplossingen worden weggelaten. • Kort verslag over de in de praktijk gebrachte adviezen naar aanleiding van de toen ingebrachte werksituatie. Het is van belang om flexibel om te gaan met deze structuur. Fase 2 .Wat is de incidentmethode? De incidentmethode is een zeer eenvoudige en redelijk strak gestructureerde methode. De ruzie liep uit de hand en de man liep kwaad de deur uit……. coaches en andere hulpverleners. of met je intervisiegroep veranderingen in de methode of structuur aanbrengen. het werkveld etc. de vragen die ze hebben. De incidentmethode helpt een groep deelnemers om via de structuur en een beperkte tijdsspanne doelmatig en effectief aan een situatie / probleem te werken. zodat het groepsproces soepel en vrij kan verlopen. Structuur is nodig.6 .PraktijkBoek V3. • De inbrenger vertelt hoe hij of zij uiteindelijk heeft gehandeld. die erop gericht is om moeizame zaken of nieuwe ontwikkelingen in een kleine groep te bespreken.Start en reflectie op vorige intervisie-inbreng (10 min.Nieuwe inbreng van een persoonlijke werksituatie / probleem (10 min. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • De inbrenger vertelt nu uitgebreider over zijn of haar situatie.www. Fase 3 . • Men herformuleert de persoonlijke werksituatie / probleem. kun je makkelijk overstappen naar andere methoden.” Wellicht voelde de inbrenger zich hier niet al te gemakkelijk onder en vraagt zich misschien af of hij of zij goed heeft gehandeld. De probleeminbrenger dient betrokken te zijn bij het voorval (incident). Op de incidentmethode zijn een aantal variaties mogelijk.

Start en reflectie vorige intervisie Fase 2 . Fase 6 . 8. Formuleer het thema dat er speelt bij de deelnemers in het hier-en-nu. bijvoorbeeld over de aanwezigheid.) In het reflectieverslag komen de volgende aandachtspunten terug: • Welke inzichten heb je verkregen. (Verwerk die verslagen ook in je scriptie. Tijdshantering intervisiebijeenkomst In het intervisiegesprek is de tijdshantering van groot belang. • Hoe was je gevoelsbeleving na de intervisiebespreking.) en vervolgafspraken (10 min. Besteed veel aandacht aan het nauwkeurig en bondig formuleren van de probleemstelling. Positieve feedback is een krachtig instrument voor gedragsverandering. Dat vergroot de herkenbaarheid en de betrokkenheid. adviezen en eventuele inzichten en gevoelens door de inbrenger verwerkt tot een reflectieverslag.).PraktijkBoek V3. Maak duidelijke afspraken met elkaar voordat je met intervisie begint.154 . Stel veel vragen bij intervisie. vraag door! Maar interpreteer.counselling.Evaluatie (10 min.6 .) en vervolgafspraken plannen dient door de gespreksleider of (10 min. 2.).Verbreding van het werkprobleem in de groep Fase 6 . • Wat heb je met de adviezen binnen de praktijk gedaan. want dat bemoeilijkt het bereiken van de doelstellingen van intervisie.Analyseren van het persoonlijke werkprobleem Fase 4 . Gebruik nooit namen van deelnemers.) (20 min.nl . moeten de onderlinge verwachtingen en doelstellingen van de deelnemers verhelderd worden. • Hoe hebben de deelnemers de bijeenkomst ervaren? • Welke persoonlijke leeropbrengst is er? • Wat is nog niet uitgesproken? • Afspraken voor de volgende intervisiebijeenkomst. • Bepaal welke persoonlijke betrokkenheid ieder heeft tot het ingebrachte probleem. deze -leidster bewaakt te worden. 3.) (10 min.) (20 min. Kies voor die structurering en methodiek van het intervisiegesprek die op dit moment bij de ontwikkeling van deze groep past.www.) Reflectieverslag De inbrenger van het probleem maakt tijdens de intervisie aantekeningen.) (10 min.Evaluatie (10 min. Deze worden met de indrukken. Voor de groep met de intervisie start.Fase 5 . 6. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . 10. Herformuleer het probleem na de analysefase. Nooit met je baas in de intervisiegroep! Bouw geen hiërarchie in. Bij intervisie binnen een organisatie is het aan te bevelen om te werken met een contract. • Is er iets blijven liggen wat aandacht vraagt. Fase 1 .) (10 min. • Verbind hier en nu (groepsbespreking) met de praktijk. dat blokkeert de probleeminbrenger. • Zie je een gedragsverandering binnen het werkveld. 4. Wat zouden jullie doen in deze situatie? • Bespreek de inzichten die ontstaan zijn.Verbreding van de werksituatie of het probleem (20 min. • Hoe heb je het collegiale advies ervaren.Bewustwordingsfase Fase 5 . Het oefenen van het schrijven en bespreken van een reflectieverslag keert steeds terug binnen de intervisie. Een ronde duurt 90 minuten. Gebruik de checklist en het basismodel voor intervisie. 11. oordeel of suggereer niet. Intervisieregels: 1.Inbreng van een nieuw persoonlijk werkprobleem Fase 3 . 7. 9. Besteed ruim tijd aan het inventariseren van werkproblemen en aan de juiste keuze van het te bespreken probleem. De werkwijze en resultaten van intervisie hangen samen met de verschillende stijlen van leren van de deelnemers. 5.

ISBN: 90 244 1497 0 © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .www. van Praag .Uitgeverij: Tijdstroom . van Praag 334 pagina’s . Intervisie doe je voor jezelf. Sluit gezamenlijk een (mondeling) contract af.Uitgeverij: Nelissen .M. Bepaal na een jaar of je gezamenlijk verder wilt en op welke wijze. Daarnaast kan er ook een contract afgesloten worden met de organisatie die intervisie faciliteert. Maak een afspraak wie de eerste bijeenkomst leidt.) 4. Veiligheid en vertrouwen zijn de basis voor een intervisiegroep.H. 5. Spreek een tussenevaluatie en een einddatum plus eindevaluatie af.ISBN: 90 244 1458 x Aanvullende literatuur: Handboek supervisie en intervisie . reiskosten. 11.H. Laat niets naar buiten komen in de koffiekamer of het roddelcircuit. geld.ISBN: 90 5898 002 2 Begeleid intervisie model . 7. bijvoorbeeld gedurende een jaar eenmaal per 3 weken. 2.Verplicht voor niveau 2: Intervisie bij werkproblemen .Jeroen Hendriksen 159 pagina’s . welk huiswerk je moet doen. Zoek een ruimte die rustig gelegen is. een prettige sfeer heeft en waar je niet gestoord kunt worden.Uitgeverij: Nelissen . (Mobieltjes uit. Regel de facilitering van je instelling (als dat een optie is): uren. hoe lang deze duurt. 6. wie voorbereidt.6 . Er bestaat een harde opkomstverplichting.Uitgeverij: Nelissen . Literatuur . Let op de gelijkwaardigheid en collegialiteit in de groep. Toon je enthousiasme en je inzet. Formeer een groep van 8 tot 12 mensen.Checklist: 1.Jeroen Hendriksen 160 pagina’s . 3. 9.van Asperen en Ph.ISBN: 90 244 1475 x Werkboek intervisie .counselling.PraktijkBoek V3.nl . Intervisiebijeenkomsten zijn niet vrijblijvend.Jeroen Hendriksen 133 pagina’s . 8. Maak vooraf een goede planning.155 . en of er een verslag gemaakt wordt. 10. Je eigen kwaliteit en professionalisering zijn ermee gediend.

Brainstormen kun je alleen doen of in groepen.Brainstormen . Het is een aparte vaardigheid.6 . maar als ze bij een counsellor of coach zitten die last heeft van aangeleerde hulpeloosheid.nl . helpt brainstormen om (werkzame) oplossingen te verzinnen. zodat je je cliënten.counselling. Wat is het nut van Brainstormen? Voor een counsellor / coach is het een noodzakelijk instrument. stagneert het creatieve proces. Je leert een bruisende bron van creatieve ideeën te zijn.156 . Schakel dat dus uit. Pas nadat je tientallen of honderden ideeën hebt verzameld ga je ze op hun bruikbaarheid toetsen en eventueel aanpassen. Vaak blokkeert het denken en het oordelen juist het creatieve proces. Je denkt eerst veel mogelijkheden uit en kiest vervolgens de beste.www. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Door goed te worden in het brainstormen. Door te werken volgens gestructureerde regels kun je vaak tot verrassende en passende oplossingen komen. Ieder probleem is oplosbaar. maar ook jezelf beter kunt helpen. De beperking ligt in de benadering van het probleem en de oplossingen. die je doelgericht dient te leren en oefenen. Brainstormen is één manier om je creativiteit te verhogen. ongeacht wat zich voordoet. Niets is minder waar. Als je het eerder doet.Inleiding Wat is Brainstormen? Brainstormen is een gestructureerde manier om ideeën te genereren. Tijdens opleidingen en trainingen van counsellors en coaches wordt het vaak even genoemd en gaat men ervanuit dat de studenten het automatisch kunnen. vraagstukken of uitdagingen. of omzeil het. Bij problemen.PraktijkBoek V3. Het is waar dat de ideeën van je cliënten zelf dienen te komen. Je kunt je cliënten beter helpen en je kunt je eigen praktijk laten floreren. krijg je een grote voorsprong op collega’s die dat niet kunnen. zullen ze hierdoor niet gestimuleerd worden. Hoe doe je het? Bij brainstormen ga je eerst heel veel ideeën eruit flappen. Het maakt niet uit of ze werken of niet.

andere dagen. Freewheelen is goed. Gebruikt triggers.. ook al kom je even niet op nieuwe ideeën. Wees relaxed. Dat komt later bij het uitselecteren. Geheel nieuwe ideeën zijn zeldzaam. Bezie de aarde vanaf mars met een telescoop. Oordeel tijdens het brainstormen absoluut niet. ervaringen. zoals een troubleshooter aannemen. Denk aan kruisbestuiving en combinaties. schrijf het op. Vaak worden oplossingen bedacht voor iets wat niet het echte probleem is. Als het in je opkomt dat moord zou helpen om het probleem op te lossen. de vraagstelling. tijdsduur. 4. Het gaat nu om een grote hoeveelheid ideeën die mogelijk kunnen helpen. Een juiste diagnose is de halve oplossing. 3.counselling. 2. Kijk naar dingen vanuit een verschillend perspectief... 11. dat komt later. Ze hebben je mogelijk wel geholpen om bij het bruikbare idee te komen en de jackpot te winnen. Sommige sessies kunnen minuten duren. kennis. al je zintuigen. wetten of ethiek.” Verander van denkrichting en paradigma. Wees heel zeker van je zaak. Treed buiten je oevers. 12. Kwantiteit (hoeveelheid) telt bij het brainstormen. Gebruik alles wat kan helpen. Het is prima als 99% van de ideeën niet bruikbaar is. de uitgangssituatie. Bouw verder op de ideeën van een ander. Geen enkel idee is te dom: in ieder idee zit wel iets goeds.www. Durf alles wat in je opkomt eruit te flappen. opleidingen. Leef je geheel uit. ideeën kun je niet afdwingen. Zoek naar combinaties en verbeteringen. sessies. Hoe meer ideeën hoe beter. 10.PraktijkBoek V3. Het is fantasie en geen werkelijk doen. denk aan de positieve kanten van ieder idee. achtergronden.De 12 regels voor het Brainstormen: 1. Einstein zei al: “Problemen kunnen nooit worden opgelost binnen het kader waarin die problemen gecreëerd zijn. of waar iets goeds in zit. 6. het is een creatief proces. 7. Ga door. Verander van techniek of doe eerst wat oefeningen. 9. Perfectionisme is ongewenst. (subtiele) veranderingen van bestaande ideeën kunnen de doorslag tot succes geven.157 . Leg de regels van het brainstormproces vast en zorg dat ieder zich hieraan houdt. Schrijf werkelijk alles op. 8. Genereer enthousiasme en zorg dat de groep een positieve houding heeft.nl . Bijvoorbeeld aantal ideeën.. Hoe gekker het idee hoe beter. en houd je hieraan. In fantasie is het prima en het kan tot een wat subtielere oplossing leiden. weken of jaren.. Stel doelen en grenzen. Neem er de tijd voor.6 . Ontspan je tussen de sessies door. Kwaliteit komt later. 5. Zonder goede diagnose is het zinloos om hiervoor oplossingen te bedenken. Onderzoek grondig het probleem. Denk buiten jezelf om. Er zijn geen regels. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ..

158 . zoals crisissituaties of als een standaardoplossing.nl . die je al weet. 6.Verander ze in werkende zaken. combineren. veranderen.Hoe . herschikken. 11 Brainstormtechnieken: 1.. 2. .Waar . diagnose.. • Het gedrag van de groep staat het succes in de weg. vermenigvuldigen.www. Opmerkingen zoals: Dat slaat nergens op. te ingewikkeld. Welke opdrachten geef je haar? 9. zijn er procesregels nodig. 4. stel een Actieplan op en werk dat stap voor stap uit. Genereer ideeën om van de huidige situatie (probleem) naar de nieuwe situatie (doel) te komen. dat hebben we al eens geprobeerd en toen lukte het ook niet.Zaken die goed Brainstormen in de weg staan: • Men pakt een verkeerd probleem aan. 5. substitueren.. dat lukt toch niet. om het succesvol te laten zijn.. Wensdenken Stel dat een goede fee het voor je zou doen.Vrije Associatie. Abstractie Techniek Veralgemeniseer het probleem en bedenk hier oplossingen voor.Wat . Werk de ideeën uit. te duur.PraktijkBoek V3. dat is niet praktisch. Gedwongen relaties.. zijn contraproductief. Kies de slechtste ideeën en vraag je af: Wat is er goed aan? 11. Er is discipline en structuur nodig om het proces te leiden.Via woordenlijsten of tijdschriften . 3. Achteruitdenken Vanuit de ideale situatie terug naar de huidige situatie... Sommige problemen lenen zich niet voor brainstormen. Triggers Toevallig gekozen woorden .. 10. Wat werkt niet? Kies zaken die juist niet werken. mensen willen niet veranderen. omdraaien. 5. verkleinen.Waarom. Je kunt ook geen taart bakken zonder vorm. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . andere dingen gebruiken. Wildest Idea Techniek Hoe gekker hoe beter . Identificatie Kruip in de huid van. haal de ongewenste punten uit bijna goede oplossingen.. Begin dus eerst met een goede probleemanalyse.. 3. 7. Stel vast wat het doel is. 2.Verzin de meest gekke oplossingen. • De sessie verloopt niet gestructureerd.. 8. Brainstormen is heel vrij. Beoordeel ideeën op hun bruikbaarheid en kies het beste. De 5 stappen van het Brainstormproces: 1. Wees een ander of iets anders.counselling.6 . Omkeringstechniek Verwissel de kernwoorden in de probleemdefinitie onderling van plek. maak het op maat... oven of de juiste tijd. Combineer 2 willekeurige uitkomsten. 4. Pas oplossingen aan door: Vergroten. Vragen stellen Wie . Stel vast wat het probleem is.Wanneer . altijd goede resultaten geeft.

ga met je gevoel naar de ander uit. Dat is de 1. omdat ieders situatie anders is. • Ga naar buiten en loop een rondje. Abstractie Techniek . Per groep schrijft 1 persoon de ideeën leesbaar op. • Ga wat eten of drinken. We gaan ons vandaag uitsluitend bezighouden met punt 3: het genereren van ideeën. Hoe zorg ik ervoor dat mijn product gekocht wordt.doc die hij of zij aan ieder van ons mailt. • Praat met iemand over je toekomstplannen als counsellor of coach. maar we laten het voor deze oefening heel algemeen. Na iedere ronde krijgt de workshopgever de losse vellen met ideeën.” Het doel is: “Ik heb veel cliënten.PraktijkBoek V3.counselling. en een actieplan opstellen doen we als huiswerk.6 . Het probleem is in eerste instantie: “Ik heb nauwelijks cliënten.Brainstormen . • Fantasie dansen op muziek.” Dat zou je nog kunnen specificeren. • Loop door de ruimte en begroet elkaar in stilte. Ontspanningen tussen de sessies door: • Doe 5 minuten iets totaal anders bijvoorbeeld: • Luister naar meditatieve muziek.of coachgesprek wordt een product en het gaat niet om cliënten maar om mensen die iets kopen. waarin we alle methoden oefenen.) We hebben 10 rondes van 10 minuten. ontspannen we 5 minuten en vormen we een nieuwe groep. We oefenen in verschillende groepen. Hierdoor zie je de uitdaging en de oplossingen vanuit een wijder perspectief.www.Oefeningen Bij deze oefening hebben we het probleem en het doel al vastgesteld.Veralgemeniseer het probleem en bedenk hier oplossingen voor. De ideeën aanpassen. het filteren van de ideeën. Dat document gebruiken we later weer.159 . • Luister naar rockmuziek. (Dat product is een Counselgesprek. Het counsel. Aan het eind van de dag brengen we de honderden ideeën bij elkaar en zet 1 persoon ze thuis op een rijtje in een Word. • Was kopjes om. • Energizers • © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Een korte stilteoefening met de hele groep.nl . Na iedere ronde gaat de groep uit elkaar. Die worden voor ronde 10 en 11 gebruikt. • Praat met iemand over je vakantie. Hieruit volgt het onderwerp waar we over kunnen brainstormen: “Hoe zorg ik ervoor dat ik veel cliënten krijg om te counsellen / coachen / trainen?” We laten hier meteen de eerste brainstormtechniek op los.een Coachgesprek of een Training.

Waarom. Begin dus met je laatste project / opdracht. (Solo) Je bent miljonair geworden met counsellen / coachen. 7. Gebruik ook hier je fantasie. Hoe pak je het aan? 5. Vandaag gaan we er 10 gebruiken. Welke opdrachten geef je haar? Wekelijks een folder m. Achteruitdenken . vermenigvuldigen. We geven je er nu 11 + 2.160 .) Je kunt alle methoden aanpassen of er diverse bij verzinnen. Mensen met een lasso vangen.Waar .Toevallig gekozen woorden . Hoe heb je die cliënt weten te werven en ga dan naar de één na laatste etc.Kruip in de huid van.Vrije Associatie. 10. Dat wordt dan: interesse in mensen tonen.Dieren counsellen .Een aap als counsellor . Omkeringstechniek . substitueren. 3. maar die vergen meer tijd en ervaring.Lezing houden.Wanneer . 9.Verwissel de kernwoorden in de probleemdefinitie onderling van plek.. . Het maakt zich aantrekkelijk.PraktijkBoek V3.Verander ze in werkende zaken. herschikken.Via woordenlijsten of tijdschriften . hoe heb je dat bereikt? Ga terug in de tijd. . Stemt zich af op de cliënt. Folders in een ziekenhuis leggen . 8.De 11 Beste Brainstormmethoden. overal op TV en in de kranten. Pas oplossingen aan door: Vergroten. Iedere methode gebruiken we 10 minuten.www.counselling.) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Hoe gekker hoe beter . omdraaien. De 1.Combineer 2 willekeurige uitkomsten. Abstractie Techniek .Hoe . Sommige zullen je beter liggen dan andere.. veranderen. vastbinden.Een lezing in een ziekenhuis houden. Deze oefeningen kun je thuis doen: 1. Broodje aap verhalen .. Wat werkt niet? . De 10 technieken laten we los op de ene uitdaging. zeggen dat je geen interesse hebt in zijn zielige probleempjes. Wildest Idea Techniek . combineren. Het hangt ook van het probleem af welke methode het geschiktste is. (MindMappen en een Virtueel Droomlab zijn ook hele goede methoden. Identificatie . 2. Hoe zorgt het product ervoor dat ik gekocht wordt? Het product verbetert zichzelf. 2.Kies zaken die juist niet werken.Verzin de meest gekke oplossingen. Wees een ander of iets anders. andere dingen gebruiken. (7 minuten voor de zaken die niet werken en dan 7 minuten om ze om te zetten.Stel dat een goede fee het voor je zou doen. Gedwongen relaties.Hoe verkopen andere mensen hun product? Missie van Bill: Mijn logo wil ik op iedere PC zien . totdat je in het hier en nu komt.Hoe doen anderen het? . Daarna hebben we 5 minuten pauze voor we geheel verfrist aan de volgende sessie beginnen.Vanuit de ideale situatie terug naar de huidige situatie. Als een cliënt belt.Wie . Kan worden: Na een lezing folders uitdelen.Wat . Word nu dat dier. Kies de slechtste ideeën en vraag je af: Wat is er goed aan? Wat is goed aan een gijzelingsactie? Naamsbekendheid. 11.b.) 4. mijn diensten bij iedere Nederlander in de bus doen. Wie kan ervoor zorgen dat mijn product wordt gekocht? Wie kan mijn product kopen? Wat zou die persoon of organisatie doen om mijn product te verkopen? Waar kan ik mijn product verkopen? Wanneer kan ik het verkopen? Waarom wil ik het verkopen? 6. verkleinen.Bill Gates (Baas van Microsoft. Spionage . Triggers .Logo zo slim als een Vos..nl . maak het op maat..t. Er zijn vele methoden om te brainstormen.of .6 . Vragen stellen . Kies een dier dat je het meest bewondert. .heb ik al voorgedaan. Wensdenken . coachen en pas loslaten als ze hebben betaald.

Je kwam als ultieme winnaar uit de bus. • Brainstormen over Mogelijke Wegen om daar te komen. 2. 4. Reclame Maken zijn DOE-vakken. zodat jij jouw doel bereikt. Ondernemen.nl . Mogelijk wil je weten wat je dan mag doen. Je hoeft niet intelligent. Je was sneller dan miljarden anderen. Verdeel je actieplan in kleine onvermijdbare stapjes. Toch was je microscopisch klein en had je in de afvoer / goot kunnen eindigen. Gebreken en Hulpen. machtig of gezond te zijn. Obstakels. en vraag er de juiste prijs voor. Hiervoor zal ik je geheel gratis 10 Gouden Regels geven. wil een plant groeien en overal vestigingen krijgen. 7. 10. Marketing.v. De 10 Gouden Regels: 1. Ooit ben je op de eerste plaats gekomen door je eigen weg te kiezen. Reclame Maken zijn boeiende vakgebieden als je je hier werkelijk in verdiept. de biologische kan zichzelf als zwevend zieltje zien.161 . ook al vergaat de wereld. Ga altijd door. Ontdek de behoeftes van andere mensen. Als je diepgaand de natuur bestudeert en die kennis weet te gebruiken voor je eigen bedrijf ben je 10 keer beter af dan een universitair afgestudeerde specialist op dat gebied.PraktijkBoek V3. Ontdek in alles de onderliggende principes. Het is beslist geen toeval dat je hier zit. • Uitvoering van je Actieplan. Die mensen zitten in de boeken en doen niet zoveel. Je koos er duidelijk voor om als eerste te eindigen en je conceptie was een onweerlegbaar feit. (Wie de spirituele benadering kiest i.) Visualiseer het geheel en lees de 10 Gouden Regels nog een keer. 6. Een plant die wil voortbestaan is heel creatief. Je zult zien dat je veel van die regels toen ook al toepaste. Zo eenvoudig zijn ze. • Mogelijke Belemmeringen. je kent ze al. • Creatief dromen over je uiteindelijke Doel. Er ligt een verborgen kracht in eenvoud.www. Wees flexibel. Een plant die zijn stuifmeel op een andere plant wil brengen kan hiervoor vele methoden gebruiken. Vraag jezelf bij iedere handeling af: “Brengt dit me dichter bij mijn doel?” 3. ondanks het feit dat hij geen handen en voeten heeft. Je hoeft ze niet eens te leren. Help anderen hun doelen te bereiken.Marketing . 5. De 11de regel is: “Maak een Plan en voer het uit. Het is een bewuste WILsdaad. Weerstanden. aantrekkelijk. • Hulp van buitenaf door de Intervisie DenkTank. Net als een bedrijf. Meer heb je niet nodig. Er zijn letterlijk miljoenen mensen die niets van dat alles hadden en toch hun dromen hebben verwezenlijkt. 8.Hoe DOE je dat? Bij het onderdeel Marketing onderzoeken we de volgende gebieden: • Je Huidige Situatie.” © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Aan deze 10 regels heb je meer dan 100 boeken met tal van marketingtheorieën. Zie jezelf nu als vers spermazaadje ergens in de zaadbal van je vader zitten. Marketing.6 . mits je ze leert kennen en toepast.. Verricht de juiste handelingen op het juiste moment. toch zijn er vele manieren om iets gedaan te krijgen. rijk. Ogenschijnlijk kan een plant niet veel.Ze werken alleen als je ze toepast. bevredig die. Creëer je eigen realiteit.p. Ontdek wat je werkelijk wilt.counselling. Angsten. Let op: Er zijn vele Gouden Regels . 9. Zorg dat ze een Goede Gewoonte worden. Ondernemen. Het herhalen van een paar eenvoudige succesvolle regels levert meer op dan een ingewikkeld plan. Gewoontes gaan namelijk vanzelf en kosten geen moeite.

Laat hem groeien. Je Droom gaat centraal staan. Wat dat is mag je zelf kiezen. Je helpt mensen door ze te counsellen of coachen. werk het bij totdat je een goed idee hebt waar je voor wilt gaan.PraktijkBoek V3. Noem 3 zaken waar je niet tevreden over bent. omdat het iets is waar je de komende jaren aan gaat werken. in loondienst. Creatief dromen over je uiteindelijke Doel. Iets waarvan je hart sneller gaat kloppen. 2 jaar. Je gaat je fantasie richten op jezelf aan het werk als counsellor of coach. Je gaat je droom zo mooi mogelijk maken. Je kunt zelf kiezen of je 1 jaar. Schrijf de elementen waarover je droomt op en werk het uit. als vrijwilliger. Het mooie van fantasie is dat alles kan.Wat kun je? . 3 jaar of 5 jaar vooruit fantaseert. Begin met een wens en kleur dat heel gedetailleerd in. Bestudeer 50 internetsites van collega counsellors. Schrijf van al die sites zaken op die jou aanspreken. Je Huidige Situatie. Het is belangrijk dat je iets wenst dat je echt wilt. Mix de beste ideeën met je eigen droom om er een diamant van te maken. als freelancer.counselling. Ga daarna kijken hoe anderen het doen. voor de lessen over Marketing beginnen.nl . In je fantasie ga je naar de toekomst. Bill Gates had een eenvoudige droom: “Ik wil het Windows Logo op iedere PC. Je gaat iets fantaseren dat je echt wilt.Thuis Uitwerken. eventueel samen met de mensen van je studiegroep. slijp hem. coaches of hulpverleners. Iets waarvoor het de moeite loont om je in te spannen. samen of in een team? • Welke bedrijfsvorm spreekt je het meeste aan? • Waar is je praktijk gevestigd? • Hoe ziet de wijde omgeving eruit? • Hoe ziet je praktijk er van binnen uit? • Hoe komen mensen voor de eerste keer je praktijk binnengewandeld? • Hoe gaan ze er na de laatste sessie uit? • Hoeveel uur doe je dat in de week? • Hoeveel verdien je bruto per maand hiermee? • Welke kosten heb je? • Combineer je het counsellen of coachen met een ander beroep? • En andere zaken die je van belang vindt. rijpen.Wat doe je? .6 . De aandachtsvelden zijn: • Hoeveel jaar later is het nu? • Waarin ben je gespecialiseerd? • Welke problemen los je graag op? • Waar help je mensen graag mee? • Welke mensen zie je als cliënt? • Hoeveel sessies krijgen je cliënten gemiddeld? • Werk je vanuit een eigen praktijk. • Wie ben je? .www. of anders? • Werk je alleen. Gooi alle rommel weg en behoud wat waardevol is: De schitterende kern van je droom. Neem er ruim de tijd voor. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Wat is je specialisatie? • Hoeveel mensen counsel of coach je per week? • Wat krijg je daarvoor terug? • In welke setting doe je dat? • Hoe goed gaat je dat af? • Hoe tevreden zijn je cliënten? • • Noem 3 zaken die je fijn vindt aan je huidige situatie.” Hij paste de 11 Gouden Regels toe en het maakte hem de rijkste mens van deze wereld.162 .

Je gaat nu stap voor stap terug in de tijd om te kijken wat je hebt gedaan om daar te komen. Wel belangrijk. Maak hiervan een korte presentatie (mondeling en op papier) voor je intervisiegroep. Je hebt pas goed gebrainstormd als je meer dan 200 zaken hebt kunnen bedenken. Een thema is bijvoorbeeld: Reclame Maken. tv kijken en zelfs tijdens het vrijen. Wees er echt intensief mee bezig. Het gaat om Grote Hoeveelheden. ga daar dan naar toe. Orden eerst op thema. grote vellen papier (Flip-overvellen) of een notitieblokje om ideeën op te schrijven van wat je allemaal kunt doen om je Doel te bereiken.counselling. alleen of met anderen.6 . Van het doel (eicel) is er in de meeste gevallen maar één tegelijk. Schrijf alle elementen die bruikbaar kunnen zijn geordend (MindMap) op. Denk aan de spermatozoïden. maar mogelijk is je partner daar niet zo blij mee. Je hebt hem volledig bereikt.) Begin met je gewenste situatie.) Er voor zorgen dat je product wordt gekocht is slechts een klein onderdeel van het hele proces. Wat gebeurde er vlak voordat je die situatie bereikte? Wat deed je een dag ervoor? Wat deed je een week ervoor? Wat deed je een maand ervoor? Wat deed je 3 maanden ervoor? Ga door tot je bij het heden uitkomt. hang dan daar je vellen papier op. De tijd die je investeert in het ontdekken van je droom en het bedenken van wegen naar je doel toe.) Gebruik alle brainstormtechnieken. Natuurlijk komen de 11 Gouden Regels en SMART met ons meekijken.nl . Je mag er gerust 20 tot 60 uur in investeren. kun je ze gebruiken om het kaf van het koren te scheiden en er een Full-Proof ActiePlan van te maken. het eten. • Je Uiteindelijke Doel. De centrale vraag is: Wat kan ik doen om bij mijn Doel te komen? (Dat doel heb je hiervoor uitgedacht. Nu je je ToekomstDroom hebt gaan we onderzoeken hoe je die kunt realiseren. Gebruik je computerscherm. of de kleding die je aan hebt. De natuur doet ook alles in het groot. Let wel het gaat om Brainstormen. Als je goede ideeën op de WC krijgt. Je hebt nu een eerste RoadMap.Brainstormen over Mogelijke Wegen om daar te komen.) Je kunt brainstormen tijdens het tandenpoetsen. niet om zaken die je echt allemaal gaat doen. • Je FullProof ActiePlan om bij je Doel te komen.) De 199 andere methoden brainstorm je nu bij elkaar. Voeg de resultaten van je brainstormsessies (Wat kan ik doen om bij mijn Doel te komen? en Hoe zorg ik ervoor dat mijn product gekocht wordt?) samen. Je hebt nu 3 zaken op een rijtje kunnen zetten: • Je Huidige Situatie. niet om kwaliteit.www. Één doel helpt je focussen. overschrijd je grenzen. Toen je leerde Brainstormen stond deze vraag centraal: Hoe zorg ik ervoor dat mijn product gekocht wordt? (Dat product is een Counselgesprek. een hele lading tegelijk. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . als het in het bos of op het strand is. Het product laten kopen is een middel om bij je doel te komen. Wees een bruisende bron van overvloed. Een ander thema kan zijn: Inrichting van je praktijkruimte. Begin met de AchteruitdenkTechniek (Vanuit de ideale situatie terug naar de huidige situatie.PraktijkBoek V3. Nadat je het op thema hebt geordend kun je alles op tijdsvolgorde in je actieplan zetten. Wees creatief. haal je er heel ruimschoots uit. Nadat je een waanzinnige hoeveelheid ideeën hebt geproduceerd. maar vele andere facetten zijn minstens zo belangrijk. (Soms zijn mensen op een verkeerde manier krenterig en lijden verlies door hun besparingen op korte termijn. zodat de snelste aankomt en de rest gaat de prullenbak in. stapels A4 papier.een Coachgesprek of een Training. Ga hier gerust dagen lang mee door. Die zaken heb je nu heel gedetailleerd uitgewerkt. zodat je de 3 punten in 10 tot 15 minuten kunt presenteren. Het is er slechts 1 (Ook al had je meer dan 500 wegen om dat te bereiken.163 .

Jay Levinson & Seth Godin 379 pagina’s . Bolles 320 pagina’s . We denken natuurlijk zo positief dat we niet eens meer weten wat de betekenis van negatief is.Ijs van den Boomen & Wilma van Hoeflaken 290 pagina’s .Uitgeverij: Nieuwezijds .Thinktank Centers of Entrepreneurship 189 pagina’s . die je hebt over je Droom en je ActiePlan hier op.Uitgeverij: Academic Service . Weerstanden..ISBN: 0 395 70013-2 De acht principes voor effectief ondernemerschap . twijfels.nl .Richard N. Maar het is mogelijk dat er misschien nog een paar puntjes zijn waar we niet helemaal uit kunnen komen. • Mogelijke Belemmeringen.Richard N. Schrijf alle vragen.. Angsten. Nadat je die hebt opgeschreven. Mogelijk kun je in de boekhandel of de bibliotheek nog meer boeken vinden die je bieden wat er op dat gebied nog ontbreekt aan je kennis.ISBN: 90 254 1230 0 Professionals & Acquisitie . • Je FullProof ActiePlan om bij je Doel te komen.Uitgeverij: Houghton Mifflin Company . Bolles 320 pagina’s .164 .Mogelijke Belemmeringen. kijk je of je tot een kern of meerdere kernen kunt komen en hoe je die kunt samenvatten. Waar zou je graag hulp bij hebben? Wat heb je nog nodig? Op welke plaats komt dat in je ActiePlan? Je hebt nu 4 zaken op een rijtje kunnen zetten: • Je Huidige Situatie. etc.Uitgeverij: Business Contact . Die gaan we hier uitwerken.ISBN: 90 5712 144 1 © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . • Je Uiteindelijke Doel.Frank Kwakman 137 pagina’s .PraktijkBoek V3.Uitgeverij Academic Service . Obstakels.ISBN: 90 5712 120 4 Solliciteren: Welke kleur heeft jouw parachute? 2003 . Weerstanden.Uitgeverij Nieuwezijds .6 .www.counselling.Dave Marcum en Steve Smith 271 pagina’s .ISBN: 90 5261 413 X Welke kleur heeft jouw parachute? 2003 . Marketing: Het Ondernemingsplan .ISBN: 90 5261 413 X Acquisitie: Professionals & Acquisitie .ISBN: 90 5712 144 1 Handboek Freelancen 2002 / 2003 of nieuwer . Het benaderen van bedrijven en instellingen leer je in “Professionals & Acquisitie” Mensen die in loondienst willen werken kunnen het boek “Welke kleur heeft jouw parachute?” goed gebruiken.. Literatuur: Wil je een eigen praktijk starten dan kan ik “Het Ondernemersplan” aanbevelen.ISBN: 90 5261 141 6 The Guerrilla Marketing Handbook .Uitgeverij: Nieuwezijds .Frank Kwakman 137 pagina’s .Uitgeverij Academic Service . Wil je op een economische manier reclame maken dan is “The Guerrilla Marketing Handbook” een must.. Gebreken en Hulpen. Obstakels.

www. Een arts heeft zijn eigen rayon. Je investeert in je opleiding. Ze zijn een fractie van wat andere ondernemers kwijt zijn. Een groenteboer moet erop letten dat alles verkocht is voordat het wegrot. • Je helpt andere mensen.PraktijkBoek V3. Coach en als je wilt Consultant noemen en zijn of haar diensten aanbieden. Een tweede voordeel is dat je minimale investeringskosten hebt. dan moet je wel eerst “ontdekt” worden. In een hondenpension kun je mogelijk last krijgen van hondenharen en vlooien. • Doorzettingsvermogen hebben. • Je kunt kiezen op welke tijdstippen je werkt.counselling. Je kunt ook aan franchising doen en dan kun je alleen al voor de naam en het idee 20. zijn er ook punten waar je iets harder aan dient te werken dan mensen met een andere onderneming. Je mag ze uitoefenen. overname praktijk. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Daarna investeer je in een praktijkruimte en reclame. Vele beginnende tandartsen zitten diep in de schulden. administratieve krachten en iemand die alle rommel opruimt. De opleiding bij de ACC is heel voordelig. Mogelijk denk je dat je tandarts veel vraagt. Dat is een groot voordeel van die beroepen. Het is fijn dat we hier de vrijheid hebben om anderen te helpen door gesprekken. Die kosten kun je erg laag houden. • Je kunt snel beginnen en ook weer makkelijk stoppen. hoeft geen BTW af te dragen en iedereen weet wat een huisarts is en wat hij of zij doet. Iedere onderneming heeft zijn eigen kenmerken. dan zul je waarschijnlijk niet meer weten wat een leven zonder stress is. • Blijft boeiend en er valt steeds veel bij te leren.6 . Extra aandachtspunten voor de beroepen Counsellor of Coach zijn: • Meer moeite doen om aan cliënten te komen.” Het is wat minder eenvoudig. Dan zit je met de kosten voor het gebouw en de fietsen die erin staan. Het is eenvoudig in die zin.165 . omdat er in deze ingewikkelde maatschappij iets meer bij komt kijken om een succesvolle praktijk te hebben. • Zorg dragen voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid en innerlijke groei. • Je kunt zelf kiezen voor hoeveel uur je werkt. Het bedrag dat een tandarts uitgeeft om te kunnen starten is heel hoog. • Het is belangrijk dat je het echt leuk vindt om te counsellen of coachen. helpt je erg goed.Euro of meer betalen. • Tot op hoge leeftijd vol te houden. inventief. zeer dure apparatuur en arbeidsloon voor zijn of haar assistentes. Iedereen mag zich op ieder willekeurig moment Counsellor.000. Doe je zaken met aandelen zoals een day trading broker.De Onderneming Een eigen bedrijf starten is eenvoudig en het is niet eenvoudig. Handel je in zaken die verboden zijn.nl . dat je een bord op je voordeur kunt plakken “Counsellor A. Ben je een acteur. vaste prijzen. Als je koeien houdt. dan is je levensverwachting een stuk lager dan die van een doorsnee ambtenaar. Naast de grote voordelen. • Je hebt de vrijheid om je product zo te vormen als je wilt. Maar ook als je een rijwielzaak wilt beginnen. Voordelen van de beroepen Counsellor of Coach zijn: • Iedereen mag het uitoefenen. kun je moeilijk uitslapen als ze om 6 uur gemolken dienen te worden en vakantie is een vreemd woord op een boerderij.Marketing . • Lage investeringskosten. maar je weet niet wat zijn of haar kosten zijn: een onbetaalbare opleiding. • Het is te combineren met ander werk. creatief en flexibel zijn. Bovendien heeft een huisarts een gestandaardiseerde opleiding en is het een beschermd en gemonopoliseerd beroep. • Fysiek niet erg belastend.

• Wat ga ik doen? ActiePlan: Marketingplan (o. een samenwerkingsverband. dan doe je het goed. maar juist Strategisch. Het zal je een antwoord geven op vele mogelijke vragen. Kies je voor de tweede optie.PraktijkBoek V3. Je kijkt wat werkt. Die methode werkt beter dan als een kip zonder kop actie ondernemen. Een deel van dat ondernemingsplan heet Marketing. je hoeft alleen je bankafschrift te laten zien.a. heb je er weinig.166 . Maar eigenlijk leer je hier 4 zaken die met elkaar verweven zijn. een nieuw internetadres of een andere huisstijl. Gebruik “Het Ondernemingsplan” bij het uitwerken van je eigen ondernemingsplan.nl . Het is niet alleen een kwestie van moeite doen.Uitgeverij: Academic Service . • Wat kan ik? Je laat SMART los op je Doel. Het bedrijf zoals je het Wenst. Door je ervaring op dat gebied gaat dan veel op de automatische piloot. Je gebruikt alle response op je acties als feedbackmechanisme. Nadat je je ondernemingsplan hebt opgesteld en bent begonnen gaat de meeste tijd en energie zitten in de Promotie van je praktijk.ISBN: 90 5261 141 6 Je hebt in het leven vaak 2 opties: • Wachten tot iets je overkomt. Een grote verandering is bijvoorbeeld een verandering van diensten. Wat sommige mensen doen is met hun mond kiezen voor de tweede optie.www. • Je eigen toekomst creëren. ondanks een extreem hoge belasting.6 . Heb je veel tevreden cliënten. een verhuizing.counselling. Kijk dus ver vooruit. Wat is een Ondernemingsplan? Je beschrijft daarin alle belangrijke zaken m. De kern van je praktijk is je Droom. Het groter geheel heet: De Onderneming. Besteed daarom voldoende (creativi)tijd aan het uitwerken van je ondernemingsplan. Een kleine verandering is een andere kantoorstoel. Een deel van die Promotie kan bestaan uit Reclame Maken. Kijk wat voor jouw praktijk van belang is.Bij het onderdeel Marketing helpen we je met het eerste punt: • Meer moeite doen om aan cliënten te komen. hoef je hier minder tijd en energie in te stoppen.) We hebben dit lesonderdeel Marketing genoemd. terwijl intelligente bedrijven floreren.t. Een deel van Marketing heet Promotie van je bedrijf. maar in hun hart voor de eerste. Bereken per verandering of het op de lange termijn loont. je bedrijf. Het Ondernemingsplan . Interactief Actiegericht? Dat wil zeggen je acties steeds aanpassen aan de hand van de uitkomsten van je vorige acties. personeel aannemen. Zorg dus vooraf dat je zo weinig mogelijk dient te veranderen. Kies je het liefst voor de eerste optie. dan dien je een aantal punten te verbeteren. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Nadat je een begrip bent geworden. dan kun je het beste in loondienst gaan werken of een uitkering aanvragen. Tussendoor kun je kleine wijzigingen in je ondernemingsplan aanbrengen. Hiervoor schrijf je een Ondernemingsplan. De basis is je ActiePlan en het uitvoeren ervan. Over marketing hoeven we geen examen af te nemen. (Economen en politici doen dat nog steeds en je ziet hoe ze regelmatig hele landen naar de economische afgrond sturen.Thinktank Centers of Entrepreneurship 189 pagina’s . omdat dat in een boek staat. Het resultaat is dat ze nauwelijks cliënten hebben. Het geeft je antwoord op deze vragen: • Wat wil ik? Je Droom / Doel. Promotie) en Financieringsplan.b. Het is makkelijk om andere gordijnen te kopen. maar lastig om een nieuwe fundering onder een bestaand huis te leggen. Intelligent en vooral Interactief Actiegericht zijn. Bedenk wel dat wijzigingen je tijd en geld kosten. dan kies je voor het ondernemerschap. Reclame maken is hiervan een onderdeel. een nieuwe bedrijfsnaam. een nieuwe pc of een aanvullende workshop volgen.

Je hoeft jezelf niet te verkopen. Na veel knutselen leggen ze iets op een vieze glasplaat van een afgeschreven kopieermachine en maken een diepte investering van 100 kopietjes.) Marketing is een vak dat je in de praktijk kunt leren. (Tenzij je kiest voor loondienst of vrijwilligerswerk.167 . niet door alleen maar te nemen. Er zijn uitzonderingen. Kijk wat bij je past en werkt. de voordelen van je product! Werk als een jager.t. visitekaartjes of ander reclamemateriaal dat je aanspreekt. het juiste aas gebruikt en weet hoe hij ze dient te benaderen. Soms hebben ze veel volgelingen die het werk voor hen doen. die sporen kan lezen.www. je marketingplan en je doelgroep.b. Ik stel een doel en vraag mezelf af: “Wat ga ik doen om dat te bereiken?” Dat is totaal anders dan de meeste traditionele marketingideeën.Marketing . en toch veel cliënten hebben. Je kiest 30 best passende methoden voor jouw bedrijf. zodat de mond-tot-mond reclame van grote invloed is. Er zijn vele methoden. Van die 30 reclamemethoden kies je vervolgens 10 methoden die je daadwerkelijk gaat toepassen. wel mensen voorlichten m. Je begint nu aan je specialisatie.nl . omdat ze maar een uitkering hebben. Mogelijk komen ze op het geweldige idee om een foldertje te maken. de gewoontes van zijn prooi kent. wat is daarvoor nodig?” Het lijkt op elkaar. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Mensen zoals A. Daar zegt men: “We doen dit of dat en kijken wel hoeveel mensen het kopen. de Promotie en de Reclame. Dat mag. En in een enkel geval verrichten ze wonderbaarlijke genezingen. Soms schrijven ze boeken en zijn bekend. Schrijf die op.Promotie Wil je een eigen bedrijf. Soms zijn er mensen die er andere gedachten op na houden. Ik zou honderden echte namen kunnen noemen van zulke mensen. Je komt er alleen. zetten ze een advertentie en vergeten hun telefoonnummer. Soms zijn er mensen die denken dat het voldoende is als ze een bord op hun deur plakken met de tekst: Counsellor A. onderzoek dan hoe je juist die mensen kunt bereiken. Tegelijk zorg je ervoor dat je goed wordt in Marketing. bestudeer dan succesvolle sollicitatiebrieven en uitmuntende CV’s. Zorg dat je je doelgroep kent en weet hoe je ze kunt bereiken. Zonder dat krijg je waarschijnlijk weinig cliënten. Je gebruikt het verzameld materiaal en de brainstormsessies als inspiratiebron. Een onderdeel van het gehele Marketingplan is de Reclame. Dat alles neem je mee naar de les. Je kunt goed counsellen en coachen. Er zijn soms mensen die hier ogenschijnlijk niet aan doen. door de juiste inspanningen te leveren.6 . Daar lopen ze te klagen dat die zo duur is. Soms helpen ze invloedrijke personen en die maken mond-tot-mond reclame. brochures. De vraag is dan: “Hoe kan ik die mensen vinden en ze met mijn diensten kennis laten maken?” Je gebruikt dan andere methoden dan een relatiecounsellor. Helpt je bij al je problemen. Werk een gedetailleerde reclamecampagne uit die in overeenstemming is met je bedrijf. Een maand later houden ze het voor gezien en gaan een andere cursus doen. De overige 20 houd je als back-up achter de hand. Het is noodzakelijk dat je het leert. Je vak ken je. anders zat je hier niet.counselling. Gebruik daarom al je Psychologische Kennis in de Marketing. Naast je beroepsmatige specialisatie. specialiseer je je ook in de marketing van je doelgroep. Ik werk Doelgestuurd. want counselling werkt al net zo min als Reiki en tuintjes opknappen. maar het is een andere benadering en kan het verschil tussen falen en succes betekenen. Na een maand zonder klanten. Ben je bijvoorbeeld gespecialiseerd in het counsellen van mensen met ernstige brandwonden. gaan voorbij aan het feit dat ze niet goed overkomen.PraktijkBoek V3. Bekijk de sites. die ze waanzinnig zuinig verspreiden. verzamel dan een grote hoeveelheid folders. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Interactieve Actiegerichtheid. Ik geef ook Reiki en knap je tuin op. of zijn veel beter dan alle anderen in een bepaald vakgebied.” Ik zeg: “Ik wil dat 100 of 1000 mensen dit kopen. Wil je in loondienst werken. Vaak hebben die andere of verborgen methoden.

Marketing . die mogelijk heel ongunstig kan uitpakken. Kamer van Koophandel. hoe meer je met andere mensen mag delen. Voorkomen is beter dan genezen. het wekt wel vertrouwen naar je cliënten toe. (In dit praktijkboek is het standaardmodel opgenomen. Het is niet verplicht. Voer ook een deugdelijke administratie. Hoe meer inkomsten je hebt. Zelfstandigenaftrek. etc. Het is van belang om erin te zetten dat je een inspanningsverplichting hebt. En zo zijn er nog een reeks zaken die je niet mag doen. zoals: Investeringsaftrek. kopen en die voorwaarden aanpassen aan je eigen bedrijf. Wettelijke Bepalingen. De belastingsdienst is een organisatie die helpt om het geld dat we verdienen zo eerlijk mogelijk te verdelen. die is er om jezelf en je cliënten te beschermen. Zorg dat je die goed kent en je hieraan houdt. stakingswinstvrijstelling. Sommige zaken kunnen verleidelijk zijn. want als je dat niet doet kom je in financiële problemen. Schrijf je in bij de beroepsvereniging die bij je past. maar op de lange termijn is het beter om zuiver te blijven. Je kunt kijken wat andere bedrijven. zodat je kunt aantonen wat je hebt verdiend en wat je hebt uitgegeven. Koppelverkoop is al helemaal niet toegestaan. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Anders maakt de belastingdienst zelf een schatting. zodat je je positie als counsellor of coach weet.nl Belastingdienst. Ondernemersvrijstelling vermogensbelasting. De Ethische Code is ontstaan vanuit jarenlange praktijkervaring van vele mensen. Je mag geen meervoudige relaties met je cliënt hebben.kvk.www. Marketing. Zie hun site: www. De regels hebben een groot nut. Reken vooraf alles goed door en leg het geld dat je wilt afstaan apart. Meewerkaftrek. Maar ook met bepaalde aftrekmogelijkheden. Toets daarom je onderneming aan de hand van de ethische code. Afhankelijk van de gekozen bedrijfsvorm en de hoogte van je inkomsten heb je te maken met verschillende belastingen: BTW.6 . je verbindt je niet tot de levering van een resultaat. Beroepsverenigingen.168 .K. Je Onderneming.kvk.counselling.) Hier kun je de cd-rom bestellen: www.nl . Fiscale Oudedags Reserve. De kleine-ondernemersregeling. mogen wij niet doen. Om duidelijkheid voor jezelf en je cliënten te scheppen is het aan te bevelen om “Algemene Voorwaarden” op te stellen. Promotie en Reclame dienen in overeenstemming met die code te zijn. counsellors of coaches erin zetten of een standaardmodel bij de K. Een aantal dingen die andere bedrijven wel kunnen doen.nl.v. Het is goed om hiermee rekening te houden bij het bepalen van de hoogte van je tarief.PraktijkBoek V3. Je mag jezelf bijvoorbeeld geen fantastische eigenschappen toedichten.Aandachtspunten Ethische Code voor Counsellors en Coaches. Vennootschapsbelasting. deze te deponeren en kenbaar te maken dat je ze hebt. Loonbelasting. Startersaftrek. Zie onze site voor een aantal aanbevolen beroepsverenigingen. Je kunt diverse verzekeringen afsluiten om je in te dekken tegen bepaalde risico’s. Vraag bij al die verenigingen op wat ze je te bieden hebben. Geeft veel informatie waar je als startende ondernemer aan kunt denken. Verzekeringen. Ook mag je geen valse hoop geven. Algemene Voorwaarden. Ze doen dat door het heffen van belastingen en laat de democratisch gekozen regering beslissen waar dat geld aan wordt besteed. Neem die door. Inkomstenbelasting.

De grote lijnen en de details van wat je wilt en wat je gaat doen weet je nu. Nadat je hebt geworsteld met de bovenstaande 4 punten. We werken op ongeveer dezelfde manier als bij Intervisie van werkproblemen of -uitdagingen.Intervisie Hulp van buitenaf door de Intervisie DenkTank. Als je de bovenstaande 4 punten serieus hebt genomen heb je zeker 20 tot 60 uur hierin geïnvesteerd. Je wilt graag goed beslagen ten ijs komen. Dat is de basis voor de komende jaren. maar dan gaat er te veel tijd verloren met uitdenken van wat je wilt.www. Rest alleen nog de Actie zelf en de sprong in het diepe. Werken aan een Echte Droom doe je niet zomaar even tussendoor.PraktijkBoek V3. We helpen je graag vanaf het punt waar je bent gestrand. Je krijgt terugbetaald in de mate waarin je er bewust mee bezig bent. Geef een presentatie van je Doel en Actieplan. Het is altijd mogelijk om later bij te sturen en zaken te veranderen. F1: Start F2: Inbreng F3: Analyse F4: Bewustwording F5: Verbreding F6: Evaluatie Wat bracht je tot je Droom.169 . De groep stelt vragen en vraagt door.counselling. Uitvoering van je Actieplan. er zullen dingen mis gaan. maar net zoals Odyssees zul je uiteindelijk je de thuishaven bereiken en dan begint het feest pas goed. Het vergt veel. Maar kijk eerst hoe ver jezelf kunt komen. Eerder kan ook. Je bent klaar om je actieplan uit te voeren. hoe beter je eigen Droom gerealiseerd zal worden. Het zal niet van een leien dakje gaan. kun je optimaal gebruik maken van de Intervisie DenkTank. Die is zo goed als die kan zijn. Gebruik die zo efficiënt mogelijk. Je geeft de sterke en zwakke punten aan van je Doel / Actieplan.Marketing . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . De totale tijd is echter 60 minuten. Je hebt 1 uur de tijd om gebruik te maken van de Intervisie DenkTank.nl . zodat ze zich goed kunnen voorbereiden en je de groep optimaal kunt gebruiken. Je hebt veel belangrijk voorbereidend werk gedaan. Ook hier geldt de regel: Je ontvangt in de mate dat je geeft. zodat er 3 mensen per dagdeel van 3 uur aan bod komen en 12 mensen in 4 dagdelen. Waar loop je vast? / Waar zou je advies over willen hebben? Wat zouden anderen doen als ze jouw bedrijf zouden leiden? Welke adviezen spreken je aan? Wat is je eerste stap? (1) (10) (20) (5) (20) (4) Je kunt je presentatie al 7 tot 3 dagen voor de bijeenkomst doormailen aan je DenkTank. Hoe meer je de andere leden van je groep helpt.6 . er zullen tegenslagen komen.

De cliënt staat centraal.Voelen . Doordat emoties.Oplossingsgericht Counsellen Het model van Oplossingsgericht Counsellen (Solution Focused Brief Therapy . aandacht en empathie aan de cliënt. door erop te focussen. hoe zou je het vinden om je toekomstige situatie te verkennen?” Bij OC (Oplossingsgericht Counsellen) verken je in 5 tot 15 minuten de problemen. Je vraagt niet naar de problemen of gevoelens. Vooruitgang en tegenslagen zijn normaal. help je bij het stellen van een doel en ga je over tot het stellen van oplossingsgerichte vragen. Grote veranderingen beginnen met kleine stapjes. “Ik merk dat het je nog steeds erg raakt. Bij counsellen volgens het Rogeriaanse model laten we alles vrij. wanneer de cliënt eraan toe is.6 .www. Denken . We sturen wel procesmatig. als je zijn model gebruikt. “Hoe doe je dat?” Aannames van het OC Model: Verandering is onvermijdelijk. al is dat 10 sessies lang. maar naar zaken die iemand helpen. Apart of gecombineerd. zeker in Fase 3 van Egan. Wat werkt? Wat kan iemand doen? Wat doet iemand al? Het is een aparte stroming. Het heeft zich de laatste 20 jaar verspreid over de wereld.Oplossingen) “We zijn nu tot de kern van je probleem gekomen. Een aantal Instrumenten: Wie is de cliënt? Samenwerking Uitzonderingen Wondervraag Schaalvragen Doel bepalen Oplossingen creëren Focussing Oplossingsgerichte houding Doelen van een sessie Complimenten © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Door de juiste handelingen kom je in de gewenste situatie en ga je je beter voelen. Cliënten hebben de (innerlijke) hulpbronnen om te veranderen. Vaak zijn cliënten al bezig met oplossingen.PraktijkBoek V3.” Bij het model van Egan staat de cliënt ook centraal. dan is dat prima. Het gaat bij OC vooral om doen en minder om denken (RET) of voelen (Rogers).170 . Fase 1 (Problemen) Fase 2 (Doelen) Fase 3 (De Weg naar de doelen . zal een verandering op het ene vlak ook een verandering op het andere vlak kunnen bewerkstellingen.Afkorting: SF) stamt af van Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. denken en het lichaam met elkaar in contact staan. Die bepaalt immers de inhoud van het gesprek. Moeilijke problemen vragen niet altijd om moeilijke oplossingen. Je versterkt dat gedrag. We geven onze tijd.nl . Wil een cliënt het over problemen hebben.Doen zijn drie aparte ingangen die je kunt benutten. nog voor hun eerste counselgesprek. maar je kunt het ook tijdens het counsellen of coachen gebruiken. Door die vragen initieer je het vinden van oplossingen. We proberen te begrijpen en voelen hoe de cliënt zich voelt.counselling.

.171 . Dit is een vreemde vraag. is opgelost! .Uitgebreid: Wie is de cliënt? ..Wat begint er te gebeuren? .p.. Ik zit vast. Wat kun je doen om een stapje of een half stapje op de schaal omhoog te komen? De schaalvragen kun je gebruiken om de vooruitgang naar het doel.Bedank de cliënt voor het vertrouwen dat hij of zij toont door te komen.Hoe weten we wanneer je geen counselling meer nodig hebt? .PraktijkBoek V3..Hoe kan die informatie je helpen? .Ik ga je een nogal vreemde vraag stellen. hoe zou dat zaken veranderen? . Te stellen vragen b..... Wat ik niet wil.. In het midden van de nacht gebeurt er een wonder en het probleem dat je ertoe bracht om vandaag met mij te praten. Oplossingen creëren .. Wat zal.. Binnen mijn controle....Wat voor veranderingen kunnen er op duiden dat er iets begint te gebeuren? . Bij 1 is je probleem het ergst en 10 staat voor de dag na het wonder. als je morgenochtend opstaat. .Wat is de volgende stap? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ..counselling.. het probleem is weg. Als dingen goed gaan.Vraag steeds naar het doel en hoe het mogelijk is om daar te komen. de motivatie en bereidheid tot experimenteren en het vertrouwen te meten. de reclassering.. Er komen meer problemen –› –› –› –› –› Wat ik wil.Parafraseer en gebruik over het algemeen geen confrontaties.Neem aan dat de cliënt al iets doet dat hem mogelijk helpt en vraag hoe hij of zij dat doet.Als de cliënt met oplossingen komt vraag dan: “Stel dat dat zou gebeuren. Ga hiermee door totdat er een haast onmerkbare verandering optreedt en de cliënt iets laat zien wat hij of zij ervan verwacht of wil... het kleine verschil kunnen zijn dat je zal doen zeggen: “Tjee! Er moet iets gebeurd zijn... Soms is iemand gestuurd door bijvoorbeeld zijn ouders.Neem aan dat de cliënt een positief doel heeft voor de sessies. een leerkracht of partner.Vind eerst uit wie de cliënt is.Stel je hebt een schaal van 1 tot 10..6 ..Wat zou je anders willen doen? .Leer de cliënt i. . (pauze) . Het valt te vergelijken met Ericksoniaanse hypnotherapie (trance).. Doel bepalen en steeds nauwkeuriger omschrijven . Als de werkelijke cliënt niet aanwezig is...: Wat is je doel? .. Ik ga vooruit. Uitzonderingen .... Probeer tot een samenwerking te komen met de aanwezige cliënt.Een aantal Instrumenten .Hoe zou je dichter bij je doel kunnen komen? . “Problem-Talk” .www.Aan welke kleine veranderingen kun je zien of je dichter bij je doel komt? .Stel dat dat zou gebeuren.. kun jij op geen enkele manier weten dat er een nachtelijk wonder is gebeurd dat het probleem heeft opgelost. hoe zou dat je kunnen helpen?” .v.. Wanneer treed het niet op? Wanneer is het minder? Wat ging daaraan vooraf? Hoe kun je meer van die uitzonderingen creëren? Hoe versterk je een gewenst patroon? Wondervraag .Neem de taal en het referentiekader van de cliënt over. .Wanneer beginnen kleine beetjes hiervan te gebeuren? Hoe doe je dat? . al is het maar 1 mm dichterbij. . Het zal dan tijd worden om te gaan slapen.. Samenwerking . ..Zoek steeds naar uitzonderingen op het probleem. Na ons gesprek ga je terug naar je werk (huis / school) en je zult de rest van de dag doen wat je gewoonlijk doet.Hoe zou je met anderen om willen gaan? . Als dingen mis gaan.“Solution-Talk” Je verschuift de focus van de aandacht van problemen naar oplossingen..Met welk doel zou je willen beginnen? . ... Buiten mijn controle..nl . Iedereen is rustig en jij bent vredig aan het slapen..Wat voor positieve resultaten krijg je daarvan? . Positieve mogelijkheden. Maar aangezien dit gebeurt terwijl je slaapt. Hoe erg was het probleem de afgelopen tijd? Vragen naar situaties waarin de cliënt nog lager op de schaal stond kan helpen om te vragen hoe hij of zij een stukje hoger is gekomen..” Gebruik veel pauzes bij deze vraag en observeer de cliënt. Schaalvragen .Wat komt er voor het probleem in de plaats? . . vraag dan wat de aanwezige cliënt denkt dat de ander van de sessies verwacht.v. . .

Deze transformaties kunnen je helpen: Problemen zoeken Verzorgen Relatie Competitie Interventie Waarheid zoeken Tijdens de sessie Persoonlijkheid Cultuur Kritisch Twijfelend Weten Vakjargon Informatie Complexiteit Denken. of gedurende lange tijd vragen stellen zonder de cliënt te irriteren. Contract / Huiswerk / Opdrachten. Het gaat ook om een oplossingsgerichte houding. o De cliënt kan aangeven wat hij gedaan heeft en een positief verschil geeft.nl . o De cliënt heeft het idee dat hij al een beetje op de weg naar het doel is. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Door naar steeds kleinere details te vragen kun je focussen.www. Introductie. o De cliënt heeft verklaard wat hij wil of waar hij op hoopt. o De cliënt heeft een toegenomen begrip over het feit dat verandering vanzelf kan plaatsvinden. Je kunt 5 stappen nemen: Stap 1 Vraagstelling van de cliënt.Het is niet alleen een kwestie van de juiste zinnen zeggen. o De cliënt heeft een idee voor de volgende kleine stapjes. kun je moeilijk je cliënt naar oplossingen laten bewegen.Focussing .” “Als we terug komen op de dag na het wonder.counselling. wil het counsellen succes hebben gehad. Stap 5 Afspraken en vastleggen..” Wat zou nog beter helpen? Hoe zou het beter helpen? Oplossingsgerichte houding .6 . Denk en voel dus in oplossingsgerichte vragen.. Complimenten .. maar stel wel de juiste vragen. o De cliënt heeft een realistisch beeld van het probleem. wat er voor jou zou moeten gebeuren..Geef complimenten voor alles wat leidt in de richting van oplossingen. Stap 2 Wondervraag. Draag geen oplossingen aan. zodat de cliënt ze zelf kan ontdekken. o De cliënt heeft zijn doelen in detail omschreven.Geoefende counsellors kunnen de conversatie steeds beter focussen op bepaalde details. Stap 3 Uitzonderingen.PraktijkBoek V3. Als je als counsellor probleem georiënteerd bent. voelen Diepte analyse Verklaring Betekenis Analyse Grote zaken Tekortkomingen Verborgen agenda’s Lijden –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› –› Oplossingen zoeken In staat stellen Doelen Samenwerken Gesprekken Kijken wat werkt Buiten de sessie Mogelijkheden Keuzevrijheid Aanvullend Hoopvol Nieuwsgierig Gewone spreektaal Ervaring Eenvoud Doen Oppervlakte Beschrijving Resultaat Observatie Dagelijkse dingen Capaciteit Goede intenties Succes Doelen van een sessie: o De cliënt voelt zich begrepen.172 . Stap 4 Suggesties. Wat heb je al geprobeerd? Wat hielp? Hoe weet je dat er iets anders is? Wat is er precies anders? Wanneer doet het probleem zich niet voor? Hoe komt dat? Feedback en suggesties om meer uitzonderingen te creëren. “Vertel me er nog een klein beetje meer over.

Je geeft geen tips. Plaats jezelf op de schaal van 1 tot 10. Hoe kun je controleren of de vragen oplossingsgericht zijn? Oefening 2 . Gebruik de Aannames en de Instrumenten van het OC Model. zodat de beginnend counsellor uit de negatieve spiraal komt en uiteindelijk zijn of haar doel bereikt. 10 wil zeggen dat je zeer goed kunt counsellen. de ziektekostenverzekeraars.173 .www.Oplossingsgerichte Vragen. de regering en de wegblijvende cliënten. (15) Stel je hebt een schaal van 1 tot 10. de marketingstrategieën. maar nog niet genoeg cliënten heeft om van rond te komen. Heeft alles geprobeerd. (135) Werk in groepjes van 2.Oplossingsgericht Counsellen.OC . Ten einde raad komt hij voor wat tips van jou. Wel gebruik je oplossingsgericht counsellen. Je bent een oplossingsgerichte counsellor met 10 jaar praktijkervaring en je counselt een beginnend counsellor die een paar maanden geleden zijn praktijk heeft geopend. Waar sta je nu? Waar wil je over een jaar staan? Wat ga je doen om dat te bereiken? Hoe voelde de oefening? Oefening 3 .counselling.nl .6 . die voor jou bleken te werken.De Schaal. Alle groepsleden doen dat tegelijk op dezelfde denkbeeldige lijn die door de zaal loopt. (20) Werk in een groep en brainstorm een flinke lijst met oplossingsgerichte vragen bij elkaar. het beroep. Groepsdiscussie: Hoe heb je het ervaren hebt als counsellor en als cliënt? (15) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Van het oorspronkelijk enthousiasme is niet veel meer aanwezig.De Oefeningen Introductie Oplossingsgericht Counsellen.PraktijkBoek V3. Hij of Zij zit in een negatieve spiraal en twijfelt aan zichzelf. (50) CC-evaluatie: Welke doelen van de sessie zijn gehaald? Wat hielp de cliënt het meeste? (10) Na een uur zoek je een andere oefenpartner en wissel je van rol. maar niets werkt. (10) Oefening 1 . 1 wil zeggen dat je niet kunt counsellen.

de specialisatie van de trainer. de ander in TA. Jungiaanse Psychologie.PraktijkBoek V3. NLP. De één is bijvoorbeeld goed in RET.www. Enneagram.nl .6 .t. Bij de selectie van de trainers letten we juist op de diversiteit. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Psychodynamisch Counsellen.counselling.174 . Vraag aan de trainer die je hebt voor Niveau 2 welke specialistische workshops hij of zij geeft.b. Focussing. We hebben voor deze optie gekozen. omdat er vele mogelijkheden zijn en iedere trainer een is specialist op een ander gebied. Dromen. De inhoud van de aanvullende workshops hangt af van je trainer. Hypnotherapie. etc. Stressmanagement.Aanvullende Workshops We hebben 3 dagdelen gereserveerd voor workshops m.

................... 218 Algemene Voorwaarden ................................................................................................................................................................................................................................. 192 Verklaring Cliënt ...................................................................... 217 Contract ........................................ 214 Folder ............................................................................................................................................................ 185 Verklaring Trainer ...........................PraktijkBoek V3........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 181 Profiel Counsellor of Coach ................................................................. 219 Instructies voor de Trainer ..................................................................................Niveau 1 ............................................................... 188 Verklaring Studiegroep ..................nl ............. 204 Evaluatie van de Opleiding ......................................... 196 Supervisor Kiezen ..... 180 Rogeriaanse Reflectie ......................... 186 Verklaring Supervisor ...................................................................2 ................................counselling................................................................................... 179 McFeedback .................. 227 © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ........................................................................................................................................................................... 190 Verklaring Workshopgever ............... 212 Dossier ............ 198 Checklist .................................................... Coach Kiezen ............ 182 Competentiematrix ...........................................Niveau 2 ............................................................................ 176 Ontvangen Feedback ................................................................................................................................. 193 Aanmelding Examens ........................................... 202 Checklist .................................................................................................................................................................................Niveau 3 ....................................................................................................................................................................................................................... 200 Checklist ........ 189 Verklaring Counsellor / Coach ................................................................................................................................................175 ..............................................................................................................................1 ........ 191 Verklaring Werkgever / Opdrachtgever ...................www........................................................... 183 Evaluatie van je Studie .................. 194 Kwaliteitscriteria en Diepgang ............................................................................... 212 Praktijkscriptie .................................................................................................................................................................................................................................Formulieren en Verklaringen Voorbeelden Instructies voor de Trainer Formulieren en Verklaringen: ........................ 195 Counsellor....................................................................... 206 Voorbeelden: ............... 187 Verklaring Intervisiegroep ... 175 Inleiding ..... 177 Ontvangen Feedback .......................................................................................6 .............................................................................................

Wil je een herexamen doen. zodat je ze eventueel kunt bijstellen.PraktijkBoek V3. Op het Aanmeldingsformulier voor het examen staat welke gegevens je dient te mailen om deel te kunnen nemen aan het examen. Bouw stap voor stap je Portfolio op. Om voor je praktijkgedeelte te slagen heb je Verklaringen (bewijzen) van diverse mensen nodig. Je laat ze door anderen invullen. Laat ze de voorgedrukte verklaringen volledig invullen en ondertekenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van feedback. De ingevulde exemplaren kun je in je studiemap bewaren en gebruiken voor de verfijning van je vaardigheden. zodat je je vooruitgang kunt waarnemen en zien waar er verbetering mogelijk is. Laat je hierbij coachen door iemand uit je studiegroep en doe hetzelfde bij een ander. Zorg dat je altijd een stapel van deze formulieren bij je hebt (in de les en je studiegroep). meld je dan weer volledig opnieuw aan. Je kunt ze regelmatig bestuderen.nl . Die hoef je niet in te leveren. Zorg dat alles goed leesbaar is. zodat je kunt zien wat de effecten zijn van je acties. Van de meeste formulieren heb je meer dan één exemplaar nodig. (Oefen evenveel met iedere deelnemer. Als je niet vraagt. Je kunt deze kopiëren of de digitale versie gebruiken die je op internet kunt vinden. Doe dat steeds minimaal een maand voor het examen. Zorg dat je van iedereen in je praktijkgroep meerdere malen feedback hebt ontvangen.6 . Studeer en oefen actief. Tot slot is er een Evaluatieformulier van de ACC.counselling. Kopieën hiervan gebruik je in je scriptie als bijlagen. zodat je kunt aantonen dat je voldoet aan de gestelde eisen. Deze feedback gebruiken we om de opleiding aan te passen aan de nieuwste wensen en ideeën. zul je ook niet ontvangen.) Feedback in de ruimste zin van het woord is onlosmakelijk verbonden met communicatie en vormt een essentieel onderdeel van je opleiding. Mede dankzij de feedback van de studenten die jullie voorgingen is deze opleiding zo geworden zoals die nu is.Formulieren en Verklaringen Inleiding De nu volgende formulieren dienen als voorbeeld. Bewaar ze goed in je portfolio.176 . Je dient er namelijk om te vragen. Overtypen of een eigen ontwerp maken is een derde optie. Tegelijk geef je anderen die erom vragen eerlijke en zo objectief mogelijke feedback volgens de feedbackregels. Begin er de eerste lesdag al mee. Deze formulieren helpen je bij je studie tot Counsellor of Coach en het samenstellen van je portfolio. Maak een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).www. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . De feedbackformulieren vormen een zeer goede hulp bij je opleiding.

counselling. nummer of omschrijving van de oefening / leersituatie / opdracht: Leerdoel(en) die je hiermee wilt halen: Feedback van de Observeerder .Hoe goed hield C zich aan de gestelde oefening? 2 .Hoe goed was C afgestemd op de cliënt? 10 . welke zaken er beter kunnen en hoe het professioneler / was geweest? 1 .Ontvangen Feedback .Hoe optimaal maakte C gebruik van de tijd? 3 .1 Datum en setting: Naam. aan welke regel diende C zich wel te houden? 4 .PraktijkBoek V3.Hield C zich strikt aan de Ethische Code? Zo nee.Hoe goed ging de non-verbale communicatie? 9 .Hoe goed was de intake (hernieuwde kennismaking) met de cliënt? / Introductie van C? 5 .Hoe goed werd het gespreksmodel gebruikt? 11 .nl .www.Hoe goed leefde C zich in de situatie van de cliënt in? 6 .Hoe goed denk je dat de cliënt geholpen is? 14 .6 .Hoe goed denk je dat C de cliënt heeft begrepen? 13 .Naam: Geef aan wat goed ging.Hoe professioneel kwam C op je over? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .177 .Hoeveel tijd en ruimte kreeg de cliënt? 7 .Hoe goed werden de technieken en vaardigheden gebruikt? 8 .Hoe goed ging de afronding van het gesprek en het maken van de vervolgafspraken? 12 .

Hoe goed kon je je gehele verhaal kwijt? Hoeveel tijd en ruimte kreeg je? 16 .178 .PraktijkBoek V3.Noem minimaal 3 belangrijke feedbackpunten waar je wat mee kunt doen.Hoe professioneel kwam C op je over? 20 .www. 27 .Wat voelde je voor.Noem 3 zaken die je goed deed.Noem 3 zaken die je beter / anders wilt doen.Naam: Geef aan wat goed ging. 25 .Hoe Echt.Feedback van de cliënt .Hoe goed ben je door dit gesprek geholpen? 18 .Hoe ga je nu verder? Wat is de eerste stap die je gaat nemen om verder te komen? 19 . 26 .Hoe voelt de ontvangen feedback voor je? 24 .a.nl . de ontvangen feedback ga ik dit leren om mijn cliënten beter te kunnen helpen: Dat leer ik door: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Empathisch en Onvoorwaardelijk Accepterend voelde C voor je aan? Feedback van jezelf als Objectief Observeerder 21 .6 . welke zaken er beter kunnen en hoe je het fijner / beter had gevonden? 15 .v.counselling.Hoe ging je met die gevoelens om? 23 . tijdens en na de oefening? Wat deed het met je? 22 .Hoe goed voelde je je begrepen? 17 .N.Welke leerdoelen heb je met deze oefening gehaald? ActiePlan 28 .

.... 3 = Meer goed dan fout........... Naam Observeerder: Kies zelf of in overleg een aantal zaken waarover je feedback wilt ontvangen: 1 .............3 .................3 ...........2 ........2 ........................ 1 .............. nummer of omschrijving van de oefening / leersituatie / opdracht: Leerdoel(en) die je hiermee wilt halen: 1 = De hele tijd goed............................3 ..4 .......3 ................................................ 4 = Meer fout dan goed..........3 ...............179 ....4 ..counselling.4 ..........................................5 5 .............5 3 ...2 ...................5 4 ........nl .... 1 ................................4 ...2 Datum en setting: Naam............2 ................................................4 ........................ 1 ....... 5 = Meestal fout. 2 = Groot deel van de tijd goed.............................5 2 .... 1 ...........................................www........................................................Ontvangen Feedback .............6 ...... 1 ........................5 Wat leer je hier uit? Wat ga je doen (SMART) om jezelf op deze punten te verbeteren? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ......PraktijkBoek V3...............................................2 ......

zodat het de volgende keer beter gaat? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .www.PraktijkBoek V3.6 . nummer of omschrijving van de oefening / leersituatie / opdracht: Leerdoel(en) die je hiermee wilt halen: Positieve Opmerkingen Wat kan beter? Positieve Afsluitende Opmerking Wat doet het ontvangen van deze feedback met je? Wat leer je hier uit? Wat ga je doen (SMART).McFeedback Datum en setting: Naam.180 .nl .counselling.

Wat was de reactie van je cliënt hierop? Empathie 20. Als je ervoor openstaat kun je het zelf leren ontdekken. Je kunt ze vlak na een (oefen)sessie voor jezelf of samen met anderen beantwoorden. Echtheid en Empathie. Welke dingen zei of deed je niet. Hoe empathisch was je tijdens het gesprek? 24. Wat liet je van jezelf zien? 19. Hoe non-directief was je? 11. Hierdoor leer je vertrouwen op je eigen gevoelens en intuïtie. Je kunt ze eventueel met je trainer.nl . Hoe zou je die nog meer kunnen verdiepen? Onvoorwaardelijke Acceptatie 8. Voelde je je verbonden met je cliënt? 4. omdat je die moeilijk vond om te zeggen of te doen? 14.Rogeriaanse Reflectie De basis van de Mensgerichte benadering is: Onvoorwaardelijke Acceptatie. intervisiegroep of met je supervisor bespreken. Hoe diep was de vertrouwensband? 6. Indien niet. Welke aannames maakte je hierbij? 10. bij jezelf en bij je cliënt. Welke zaken kon je minder makkelijk accepteren? 12. Hoe goed kon je je verplaatsen in het referentiekader van je cliënt? 21. waardoor kwam dat? Vertrouwensband 5. Wat voelde je. Heb je de hulpvraag of de emotie van je cliënt verdiept / verkend of het probleem willen oplossen? 23. Uiteindelijk zul je de meeste feedback van je cliënten krijgen. Hoe denk je dat je cliënt zich voelde? 22. Had je het gevoel dat je cliënt iets van je verwachtte? Zo ja: wat? Hoe reageerde je daarop? Echtheid (Congruentie) 13. Je kunt ze zien als een verdieping van de feedback. Welke fysieke sensaties vielen bij jezelf op? 16. als je leert om hun signalen op te pikken en er op de juiste manier mee om leert gaan. Waaraan kon je dat merken? 7. Welke emoties voelde je? 17. in je oefengroep. studiegroep. Hoe was het contact met je cliënt? 3. De nu volgende vragen zullen je helpen bij de reflectie over het gevoerde gesprek.www.181 . tijdens het eerste contact? 2. Wat kon je van jezelf niet accepteren? 18. Contact 1. Hoe was het contact met jezelf tijdens het gesprek? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Daarom ligt bij de lessen de nadruk op het ervaringsgericht leren en zullen we niet vertellen hoe het moet. Hoe goed kon je jezelf zijn? 15.counselling. Welke associaties had je bij je cliënt en zijn of haar verhaal? 9.PraktijkBoek V3.6 .

PraktijkBoek V3.Empathisch Onecht ---------------------------|--------------------------.Intuïtief Gericht op verleden ---------------------------|--------------------------.Echt Accepterend ---------------------------|--------------------------.Gericht op emoties / proces Eenduidig ---------------------------|--------------------------.Gericht op toekomst Onbevangen ---------------------------|--------------------------.Ontwikkelingsgericht Analytisch ---------------------------|--------------------------.www.Gericht op emoties / proces Eenduidig ---------------------------|--------------------------.6 .Non-directief Afstandelijk ---------------------------|--------------------------.Non-directief Afstandelijk ---------------------------|--------------------------.Deskundig Cliënt: Geef aan waar de counsellor / coach zich bevindt. Zet een kruisje op het juiste punt zoals in dit voorbeeld: Directief ---------------------------|-------------------x------.Non-directief Afstandelijk ---------------------------|--------------------------.Gericht op toekomst Onbevangen ---------------------------|--------------------------.Relativerend Gericht op ratio / inhoud ---------------------------|--------------------------.Relativerend Gericht op ratio / inhoud ---------------------------|--------------------------.Deskundig © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Directief ---------------------------|--------------------------.Non-directief Counsellor of Coach: Geef aan waar je je bevindt.Willen Veranderen Serieus ---------------------------|--------------------------.Empathisch Onecht ---------------------------|--------------------------.Gericht op emoties / proces Eenduidig ---------------------------|--------------------------. Directief ---------------------------|--------------------------. Directief ---------------------------|--------------------------.182 .of coachgesprek kun je aangeven op welk punt van de schaal je je bevindt.Ontwikkelingsgericht Analytisch ---------------------------|--------------------------.Willen Veranderen Serieus ---------------------------|--------------------------.Gericht op toekomst Onbevangen ---------------------------|--------------------------.Profiel Counsellor / Coach Na het counsel.Echt Accepterend ---------------------------|--------------------------.nl .Ontwikkelingsgericht Analytisch ---------------------------|--------------------------.Dubbelzinnig / ironisch Oplossingsgericht ---------------------------|--------------------------.Echt Accepterend ---------------------------|--------------------------.Willen Veranderen Serieus ---------------------------|--------------------------.Dubbelzinnig / ironisch Oplossingsgericht ---------------------------|--------------------------.Relativerend Gericht op ratio / inhoud ---------------------------|--------------------------.Intuïtief Gericht op verleden ---------------------------|--------------------------. of zit je er tussenin? Zowel de counsellor / coach.Deskundig Observeerder: Geef aan waar de counsellor / coach zich bevindt. Ben je geheel directief of juist non-directief.Intuïtief Gericht op verleden ---------------------------|--------------------------.Dubbelzinnig / ironisch Oplossingsgericht ---------------------------|--------------------------. Kijk hoe je in de loop van de opleiding verandert.counselling. Daarna kun je de uitkomsten naast elkaar leggen en onderzoeken op welke punten je cliënt spanningen heeft ervaren en in hoeverre je afwijkt van zijn of haar verwachtingspatroon. als de cliënt (en de observeerder) vullen het onafhankelijk van elkaar in.Empathisch Onecht ---------------------------|--------------------------.

Het spreekt vanzelf dat je veilig dient te werken. (AC .counselling.Counsellor en Coach) 2.www.a. De cliënt heeft een chronische psychologische moeilijkheid. Theoretisch begrip.PraktijkBoek V3. (PC .a. Je bewust zijn van de grote verscheidenheid aan mensen en wereldbeelden en ermee kunnen werken.Competentie Matrix We raden de studenten aan om zo vroeg mogelijk met counselling of coaching te beginnen. (o. Je cliënt de ruimte geven en zijn wereld verkennen. (SC .a. Eerst in de praktijklessen en later daarbuiten. Ieder van die 7 processen heeft 4 verschillende dieptes. (AC . Volgens deze Matrix werk je aan 7 processen binnen jezelf. Werken binnen de relatie. De praktijk is de beste leermeester. Creatief en samenhangend kunnen werken. Voortdurende Innerlijke Groei. maar een uitdaging.gespecial. Kennis en Innerlijke Groei. Counsellor) 4. Onvoorwaardelijke Acceptatie) 4. De cliënt heeft een terugkerend probleem. Werken met de persoonlijke ervaringen van de cliënt. (o.Counsellor) 3. Werken met verschillen en diversiteit. De cliënt heeft geen probleem.a.a. Gebruik die om je niveau te controleren en verdiepen.nl . Kennis) 7. De juiste therapeutische reacties kunnen geven en het vermogen om in de diepte en de breedte emotioneel betrokken te zijn bij je cliënten. Empathie) 3. (o.a. (o. Veilig werken. (AC . De cliënt heeft een actueel en specifiek probleem. Werken als professionele counsellor. Structuur kunnen bieden en open blijven staan voor het onbekende en onverwachte.6 . Ethische Code) 2. De diepgang die je kunt bereiken is een kwestie van de hoeveelheid Praktijkervaring. De cliënt heeft behoefte aan diep therapeutisch werk. De competentiematrix laat je zien hoe diep je kunt werken als counsellor. De 7 processen zijn: 1. (o. Professionele Vaardigheden en Competentie. Modellen en Creativiteit) De 4 dieptes zijn: 0.gespecial. Vorming professioneel referentiekader. Onvoorwaardelijke Acceptatie) 5. (o. Counsellor) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .a. Werken als een mens.Coach) 1. Je begint mensen te helpen met eenvoudige problemen en kunt later mensen helpen met steeds diepgaandere problemen. Echtheid) 6.183 . (o.

Wie puur voor coachen kiest zal niet de emotionele diepte in gaan en niet mensen met diepgaande emotionele problemen gaan en kunnen helpen. Dat hangt af van je specialisatie en de gekozen werkrichting.Werken als Mens. Op niveau 2 en 3 kun je jezelf specialiseren in een bepaalde richting.Veilig werken. 7 Processen: 1 . Je ziet dat de Matrix overeenkomt met de leerdoelen. 2 Terugkerend Probleem. dan 2. Ieder leerdoel kun je steeds verdiepen. Je kunt eerst Diepte 1 bereiken. 6 . zoek ze op. dan 3 en mogelijk zelfs 4.Werken als Professionele Counsellor 7 . Als je serieus oefent.6 . mits je binnen je competentie werkt.Werken met verschillen en diversiteit. naast je eigen ontwikkeling. specifieke en terugkomende problemen.184 . 2 . ga dan een niveau dieper. Op diepte 0 heeft iemand geen probleem.PraktijkBoek V3. Na het behalen van je diploma van Niveau 1 voor de opleiding Counselling en Coaching. hard studeert en afhankelijk van je achtergrond.nl .Werken binnen de relatie. 3 Diep Therapeutisch Werk.De Matrix 4 Dieptes: 1 Actueel en Specifiek Probleem.Creatief en samenhangend kunnen werken. Heb je het idee dat de lessen te makkelijk zijn. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Oefen met mensen die diepgaande problemen hebben. 3 . maar wil zijn huidige situatie verbeteren.www. kun je mensen helpen met actuele. 4 . Kijk bij de oefeningen die je doet op welke Diepte je werkt. Je kunt tot en met diepte nummer 2 gaan. Je kunt beginnen om mensen met eenvoudige problemen te helpen. Je kunt in een vroeg stadium veilig counsellen. 4 Chronische Psychologische Moeilijkheid. kun je binnen een half jaar op diepte 1 counsellen.Werken met de persoonlijke ervaringen van de cliënt.counselling. Je kunt zelf je eigen diepgang van de lessen bepalen. In sommige richtingen kun je tot en met diepte nummer 3 of 4 gaan. 5 . De meeste coaches werken volgens deze Matrix op diepte 0 en 1.

Hoe gaat het verwerken ervan in je scriptie? 4. Hoe zijn je relaties met je medestudenten? 3. zodat je een vinger aan de pols hebt. Ben je al begonnen met echt counsellen / coachen? 4. Theorie: 1. Wat heb je tot nu toe geleerd? 2.Evaluatie van je Studie Deze vragen kun je gebruiken voor een zelfevaluatie van je studie.nl . Welke zaken m. Welke andere praktijkervaring doe je op? 8. Hoe wil je na Niveau 1 met je studie verder gaan? Algemene zaken: 1. Hoe zijn je relaties tot de studenten in je studiegroep? Leerervaringen: 1. Je kunt hierdoor zien of er punten zijn waar je niet aan hebt gedacht. Welke richting heb je gekozen? 2.of . Heb je jezelf al echt laten counsellen of coachen? 6.b.Wanneer plan je dat te doen? 7. Neem deze lijst na de tweede praktijkdag door en bespreek eventuele knelpunten in je studiegroep. Hoe ziet de ruwe opzet eruit? Praktijk: 1. je studie wil je verduidelijkt zien? 2. Hoe ervaar je de ethische code? 10. Hoe ziet de ruwe opzet eruit? Relaties: 1. Hoe is je studieplanning? 5. Hoe is je relatie met de trainer(s)? 2. Hoe ging dat? . Hoe verwerk je de behaalde leerdoelen / de praktijk in je scriptie? 11. Hoe pas je het geleerde in je leven of werk toe? 3.6 . Welke boeken heb je al aangeschaft? 2. Hoe ben je er mee bezig? 3.counselling. hebt overgeslagen. Wanneer wil je examen doen? Innerlijke Groei: 1.185 . Hoe gaat het studeren? 4. Hoe gaan de oefeningen in de les? 2. extra aandacht behoeven of nog niet helemaal duidelijk zijn.t. Welke aandachtspunten kun je voor je studiegroep bedenken? 6. Wat wil je met het geleerde na Niveau 1 gaan doen? 4. Hoe gaat het in de Studiegroepen? 3. Welke aandachtspunten kun je voor de trainer bedenken? 4. Welke aandachtspunten kun je voor praktijkgroep bedenken? 5.PraktijkBoek V3.www. Welke aandachtspunten kun je voor jezelf bedenken? 3. Wat vind je van de videodagen? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . met je trainer of je studiecoach. Hoe ver ben je met studeren? 3. Wanneer ben je hiermee begonnen of ga je ermee beginnen? 5. Hoe gaat het feedback geven en ontvangen? 9. Neem deze lijst daarna om de twee maanden door.

... 3.................. Heeft de student actief meegedaan aan de oefeningen? .... Ja / Nee Is de student voldoende assertief? .................. Ja / Nee Neemt de student voldoende initiatief? ...... 6...........Verklaring Trainer Laat je praktijktrainer deze verklaring na de laatste les VOLLEDIG invullen..............6 .. Ja / Nee Heeft de student zich voldoende gehouden aan de feedbackregels? ......nl/ Plaats Trainingen: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ............................................ Ja / Nee Staat de student voldoende open voor nieuwe zaken? .......... Ja / Nee * Heeft de student zich voldoende gehouden aan de ethische code? ......... 13.... Ja / Nee Kan de student veilig werken met cliënten? ........ uur... Aantal uren praktijktraining (exclusief de pauzes): .................. 17...nl . 14............................. Ja / Nee Kwam de student steeds op tijd? .................................nl adres trainer: www.. Ja / Nee Is de algemene indruk positief? ........ Bij een “Nee”: Hoe kan de student hieraan werken of dat compenseren om toch te slagen? Algemene indruk van de student en zaken waar de student mogelijk aan zou kunnen werken: Naam Trainer: Datum: Handtekening: Gcoach..................... Ja / Nee Zou je een cliënt aan deze student toevertrouwen? ........... Ja / Nee * Omcirkel het juiste antwoord........ 18.. 5.... 15... Ja / Nee Was het gedrag in de groep positief? ........ Ja / Nee Waren de lessen over het algemeen voldoende voorbereid? ...www...PraktijkBoek V3.... Groep: Naam student: Klantnummer student: 1......... 7................. Ja / Nee Heeft de student een professionele houding (warm zakelijk)? ............ 11......................186 . Ja / Nee Is de student innerlijk voldoende gegroeid? ....................... Ja / Nee Heeft de student zich voldoende gehouden aan de huisregels? . Ja / Nee Heeft de student zich gevoelsmatig goed ontwikkeld? ......... 9................Gcoach..................................... 10.................... Ja / Nee Is de student voldoende empathisch? .. 2................................................. 12.............................. 8.................... 16.........counselling..... 4..

nl . Data van de individuele supervisiegesprekken: 2.nl/ Hoogst genoten relevante opleidingen: Totaal aantal uur praktijkervaring de afgelopen 4 jaar (Dient minimaal 3000 te zijn.www.Verklaring Supervisor Laat je supervisor deze verklaring na de laatste sessie VOLLEDIG invullen. Heeft de student zijn of haar cliënt(en) op een professionele wijze geholpen? Samenvatting van de supervisiegesprekken: Leerpunten voor de student: Naam supervisor: Gcoach.Gcoach.187 Plaats: . Aantal uren individuele supervisie: 3.6 .): Relevante beroepsorganisaties: Datum: Handtekening: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .counselling.nl adres supervisor: www. Naam student: Klantnummer student: 1.PraktijkBoek V3.

t.t.t.b.6 . de student: Leerpunten voor de student: Naam intervisiebegeleider: Handtekening: Gcoach.Gcoach.nl adres intervisiebegeleider: www. de student: 2. Naam student: Klantnummer student: 1. de student: 3.PraktijkBoek V3.b.b. Aantal uren intervisie m. Data van de intervisiegesprekken m.Verklaring Intervisiegroep Laat je intervisiegroep deze verklaring na de laatste bijeenkomst VOLLEDIG invullen.www.counselling.188 . Heeft de student zijn of haar cliënt(en) op een professionele wijze geholpen? Samenvatting van de onderwerpen van de intervisiegesprekken m.nl/ Hoogst genoten relevante opleidingen: Relevante beroepsorganisaties: Namen intervisanten: 1 2 3 4 5 6 Datum: Handtekening: Plaats: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .nl .

PraktijkBoek V3.www.nl .189 .counselling. Naam student: Klantnummer student: Aantal uren dat de student met de studiegroep actief was: Wat heeft de student aan de groep bijgedragen? Hoe hebben jullie de student ervaren? Leerpunten voor de student: Namen studiegenoten: 1 2 3 4 5 Datum: Handtekening: Plaats: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Verklaring Studiegroep Laat je studiegroep deze verklaring na de laatste bijeenkomst VOLLEDIG invullen.6 .

190 .counselling. Coach Laat je counsellor of coach deze verklaring na de laatste sessie VOLLEDIG invullen.of coachingsgesprekken: Leerpunten voor de student: Naam counsellor of coach: Gcoach.nl/ Hoogst genoten relevante opleidingen: Totaal aantal uur praktijkervaring de afgelopen 2 jaar (Dient minimaal 1000 te zijn.): Relevante beroepsorganisaties: Datum: Handtekening: Plaats: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .6 .Gcoach.PraktijkBoek V3. Data van de counsellings. Naam student: Klantnummer student: 1.nl . Aantal uren counselling of coaching: Samenvatting van de counsellings.nl adres counsellor / coach: www.of coachingsgesprekken: 2.Verklaring Counsellor.www.

.v..PraktijkBoek V3..... .... ....counselling.............. uur............ uur. Aantal uren informatieoverdracht.... ....... Aantal uren anders besteed....... ... . 5........ .......... 2...... .nl/ Hoogst genoten relevante opleidingen: Totaal aantal uur praktijkervaring de afgelopen 2 jaar (Dient minimaal 1000 te zijn......... 3.. uur....... Totaal: .. . .... Naam student: Klantnummer student: Datum van de aanvullende workshop: 1.......................v........ .... b........ Samenvatting van de inhoud van de workshop: Leerdoelen van de workshop: Naam workshopgever: Gcoach....... .................. ................... . ..... . rollenspel of anders: ..... lezing: .Gcoach.... .. en hoe?: . Aantal uren actieve participatie van de student. uur...www. Aantal uren (groeps)evaluatie van het geleerde: ......... uur.. .. b....nl adres workshopgever: www.....Verklaring Workshopgever Laat je workshopgever deze verklaring na de workshop VOLLEDIG invullen... .......191 Plaats: .... .......... 4...nl .. ...6 ....): Relevante beroepsorganisaties: Datum: Handtekening: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ....

counselling.Verklaring Opdrachtgever Laat je opdracht.PraktijkBoek V3.www.of werkgever: Internetadres: Naam begeleider: Datum: Handtekening: Functie begeleider: Plaats: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .of werkgever deze verklaring VOLLEDIG invullen. opdracht.6 . Aard van de hulpverlening / coachopdrachten: 3.) Naam student: Klantnummer student: 1. Periode counsellings. Heeft de student zijn of haar cliënt(en) op een professionele wijze geholpen? Beoordeling van de student: Leerpunten voor de student: Naam organisatie.192 .nl . (Als je cliënten geen verklaring kunnen of mogen invullen.of coachingsgesprekken: 2. Totaal aantal uren daadwerkelijk gecounseld of gecoacht: 4.

.Verklaring Cliënt Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen.counselling.Aan welke zaken had je veel? Beoordeling van de counsellor of coach. Heeft de counsellor / coach je op een professionele wijze naar alle tevredenheid geholpen? Beoordeling van de counsellor of coach.Welke zaken zouden er verbeterd kunnen worden? Naam cliënt: Adres / telefoonnummer / e-mail adres: Datum: Handtekening: Plaats: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Periode counsellings.6 .PraktijkBoek V3.of coachingsgesprekken: 2.of coachopdrachten: 3. Totaal aantal uren daadwerkelijk gecounseld of gecoacht: 4.www. . Naam counsellor / coach: 1. Aard van de hulpverlenings.193 .nl .

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Examen Niveau 2. . . ook al kom je niet of annuleer je later weer. onder toezicht van hun supervisor.counselling. ongeacht de reden. Mail netjes onder elkaar de volgende gegevens: . anders gaan de uitslagen of het diploma naar het verkeerde adres.) Meld je altijd minimaal 1 maand voor het examen wordt gehouden aan. Een aanmelding telt als een afgenomen examen.De naam die je op het diploma wenst.194 . Zie onze site voor de actuele data en het adres. De uitslag ontvang je in de regel binnen 2 weken via de mail.PraktijkBoek V3. . Een 2de herexamen kost 50.Klantnummer. Er is 1 gratis herexamen. Je bent vrij om te kiezen wanneer je dat examen wilt doen. 3 en 4: Nadat je scripties zijn goedgekeurd plan je met de examencommissie een datum voor het mondeling examen.6 .euro. Aanmelden Theorie Examen Niveau 1: Je kunt je uitsluitend via de e-mail aanmelden.Postcode.www.Opleiding waarvoor je examen wilt doen. .nl .Geboorteplaats. Het examen duurt een uur. . dan dien je dat ook te mailen. .Geboortedatum. is het mogelijk om examen via internet te doen. Voor mensen die verder dan 200 km van Nederland wonen.(En indien je bent verhuisd of een nieuw e-mailadres hebt en dat nog niet hebt doorgegeven. te voldoen aan de examencommissie. Bij het inleveren van de antwoorden controleren we je ID.Aanmelding Examens Meld je altijd minimaal 1 maand voor het examen aan via de e-mail.

• Tel alleen de uren die je de cliënt counselt of coacht.. Dus geen oefensituaties of counselling-achtige gesprekken tussen neus en lippen door. mits het niet je eigen trainer of co-trainer is. maar letten ook op de kwaliteit en diepgang van de opgedane ervaringen.(Zie blz.) Gecounseld of gecoacht worden. Het zoekproces maakt deel uit van je leerervaringen.PraktijkBoek V3. geen bijkomende werkzaamheden. • Vraag na de laatste sessie aan je counsellor of coach om de “Verklaring Counsellor. • De ervaren en gelicenceerde trainers voldoen aan onze kwaliteitseisen. (Zie blz.197!) • Onderzoek zelf welke counsellor of coach je het meest te bieden heeft èn aan de criteria voldoet. • De sessies mogen pro Deo zijn.www. 191. 190.Kwaliteitscriteria en Diepgang Tijdens de opleiding doe je erg veel praktijkervaring op. Die dient te voldoen aan de door ons èn de beroepsorganisaties gestelde kwaliteitscriteria.of coachingsgesprekken die je voert met je cliënten een verplicht onderdeel.counselling. maar je kunt hiervoor ook een tarief in rekening brengen. • Je kunt dat laten doen door onze trainers. 196 . 187) Workshops. • Geef elkaar na de laatste bijeenkomst de “Verklaring Studiegroep”. • Doe dat serieus en neem je verantwoordelijkheid in het groepsproces.) Studiegroepen: thuis oefenen met je medestudenten. (Zie blz. Per onderdeel geven we hier een aantal richtlijnen.195 .6 . • Voeg de “Verklaring van de Workshopgever” bij. • Vraag na de laatste sessie aan je supervisor om de “Verklaring Supervisor”. 198 .) • Werk je voor een opdrachtgever of organisatie. Zelf Counsellen of Coachen.nl . Die dient te voldoen aan de door ons èn de beroepsorganisaties gestelde kwaliteitscriteria. (Zie blz. • Op niveau 1 is supervisie over de counsellings. • In het kader van je opleiding dien je ook zelf gecounseld of gecoacht te worden door een gediplomeerd en ervaren counsellor of coach. (Zie blz. en je geen tijd hebt om aan de studiegroep deel te nemen. • Kom als professionals bij elkaar en oefen alle mogelijke zaken die je wilt leren.) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Ook geen werkoverleg of beoordelingsgesprekken e. (Zie blz. • Het dienen echte sessies te zijn. (Zie blz. kun je die praktijkuren voor dit onderdeel gebruiken.d. • Vraag na de laatste les aan je trainer om de “Verklaring Trainer”. dat is iets anders dan echt diepgaand coachen.) Supervisie ontvangen. Het zoekproces maakt deel uit van je leerervaringen. mits het niet je eigen trainer of co-trainer is. • Vraag aan de cliënt om een verklaring over het feit dat hij / zij is geholpen. of door een andere erkende supervisor.199!) • Onderzoek zelf welke supervisor je het meest te bieden heeft èn aan de criteria voldoet. of door een andere erkende counsellor of coach. 193. Praktijktrainingen van de Academie.) • Als je al veel in de praktijk werkzaam bent als counsellor of coach. Bij de beoordeling van je praktijkscriptie kijken we niet alleen naar het aantal uren. Coach”. dan kun je (ook) aan hun om een verklaring vragen. 189. • Kies hiervoor mensen met wie je geen persoonlijke relatie of directe werkrelatie hebt. • Je kunt dat laten doen door onze trainers. (Zie blz. • Voeg een anoniem voorbeeld van een dossier bij. 192. 186. (Zie blz.

Counsellor, Coach Kiezen
Gecounseld of gecoacht worden door een Professionele Counsellor of Coach. In het kader van je opleiding dien je ook zelf gecounseld of gecoacht te worden door een gediplomeerd counsellor, coach, psycholoog of therapeut. Dit heeft als doel: • Jezelf verplaatsen in de positie van een cliënt door te ervaren hoe het is. • Tijdens het zoekproces vele soorten counsellors / coaches leren kennen via hun sites. • Ervaren hoe andere professionals werken. • Een aantal stappen verder komen in je eigen proces. • De professionele houding en werkwijze overnemen. • Tot slot het behalen van je studiepunten. • NIET: praten over niets en er zitten puur voor je studiepunten. • NIET: het zien als een leuk uitje en de professional uitproberen. • NIET: werkgerelateerde zaken inbrengen, daarvoor heb je de supervisor. De aangegeven uren per niveau zijn een minimum, het is beter om meer uren te maken als je diepgaand ergens aan wilt werken. Het is een investering in jezelf. Als je jezelf laat counsellen of coachen, dan werk je actief aan persoonlijke problematiek of het behalen van zelfgestelde doelen. Naast de ethische code die voor de Professional geldt, is het van belang dat je je als cliënt aan de gemaakte afspraken houdt. --- Je bent het visitekaartje van de Academie.

De Criteria: • Het zoeken en kiezen van de juiste professional binnen de aangegeven criteria is primair de verantwoordelijkheid van de student. Het zoekproces maakt deel uit van de leerervaringen. Leer zelf zoeken en vinden. Wat is voor jou van belang op dit moment? • De gekozen counsellor, coach, therapeut of psycholoog mag 1 van onze trainers zijn, mits niet je eigen (vroegere) trainer. • Je trainer, counsellor of coach en supervisor dienen 3 verschillende personen te zijn. Dit om mogelijke belangenverstrengeling uit te sluiten en om je met verschillende persoonlijkheden en invalshoeken kennis te laten maken. • De gekozen counsellor, coach, therapeut of psycholoog dient: o lid te zijn van minimaal 1 van de op onze site aangegeven organisaties. o minimaal 1000 uur praktijkervaring gehad te hebben de afgelopen 2 jaar. De gemaakte praktijkuren op het communicatieve vlak kun je bij elkaar optellen. (Counsellen + coachen + trainen + superviseren + intervisiebegeleiden.) o ingeschreven te staan op Gcoach.nl. • Je schrijft een verslag van de sessies en verwerkt dat in je praktijkscriptie. • Je vraagt na de laatste sessie om de Verklaring Counsellor, Coach. • Laat daarop ook zijn / haar internetadres dat hij / zij bij Gcoach.nl heeft zetten, zodat de professional na te trekken is. B.v. www.gcoach.nl/r.schippers.

Hoe te zoeken? • Mond-tot-Mond reclame is een optie. Houd er rekening mee dat wat voor de ene persoon passend is voor jou mogelijk geen goede match is. B.v. iemand die gespecialiseerd is in Burn-out, is mogelijk minder goed in relatietherapie. Daarnaast is het ook van belang dat het klikt met de professional. Ook dat is heel persoonlijk. • Gcoach.nl heeft vele zoekmogelijkheden. Voor je eigen ontwikkeling, profilering en positionering is het leerzaam om alle collega's te bestuderen en te leren kennen. • Je kunt ook zoeken via de beroepsorganisaties. (Zie site.) • Tal van andere gidsen en natuurlijk via de zoekmachines op internet.

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 196

Hoe te selecteren? • Je dient iemand te kiezen die aan alle 4 de Criteria voldoet, niet aan slechts 1 of 2. Dus lid van de aangegeven beroepsorganisatie, voldoende ervaring, op Gcoach.nl te staan ingeschreven en er dient een klik te zijn. • Is er geen klik, voelt het niet goed, dan ga je daar niet langs. • Heeft iemand te weinig praktijkervaring, dan ga je daar ook niet langs. • Staat iemand bij Gcoach.nl ingeschreven en is hij / zij geen lid van de aangegeven beroepsorganisaties, dan ga je daar ook niet langs. Die registratie is noodzakelijk i.v.m.: o de kwaliteitscontrole door de beroepsorganisatie. o mogelijke vergoeding consulten door de ziektenkosten verzekeraars. o kans op beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de professional. o mogelijkheid om een klacht in te dienen, bij overtreding van de ethische code. o Is iemand wel lid van een beroepsorganisatie, maar staat hij / zij nog niet ingeschreven bij Gcoach.nl, dan kun je aan die professional voorstellen zich aldaar te registreren. Het is een half uurtje werk en hij / zij krijgt er extra klanten door. Daarnaast is het geheel gratis en blijft het gratis. • Die registratie bij Gcoach.nl is een vereiste, omdat o je dan alle relevante gegevens van de professional kunt lezen. o je dan ook het aantal uren praktijkervaring kunt je uitrekenen. o elke beroepsorganisatie meet met zijn eigen maten. o Gcoach.nl alleen mensen inschrijft die voldoen aan strenge voorwaarden. o we daardoor een extra controle mogelijkheid hebben. o we mensen kunnen uitschrijven over wie gegronde klachten binnen komen. o we daardoor andere studenten / cliënten beter kunnen beschermen. o we hierdoor de kwaliteit van de opleiding hoog kunnen houden. • Maak voor jezelf een Top 3 en benader de gekozen counsellor, coach, therapeut of psycholoog. • Tot slot houd je aan de gemaakte afspraken. Ook voor cliënten gelden regels.

De Prijs. We leven in een vrije markteconomie en over de prijs valt altijd te praten. De prijs is vanaf zo'n € 50,- / € 70,- per uur. Bij een ervaren professional kun je gerust wat meer betalen. Bij Gcoach.nl kun je een idee krijgen over gangbare prijzen.

Veel gestelde vraag: Ik heb een counsellor, coach of supervisor gevonden en hij / zij voldoet niet aan de gestelde criteria. Mag ik me door hem / haar laten counsellen, coachen of er supervisie van ontvangen? Antwoord: Ja, mag altijd, alleen het telt niet mee voor je studiepunten, er zijn geen uitzonderingen mogelijk. (Behalve voor mensen die in het buitenland studeren. Daarvoor gelden soortgelijke criteria, niet dezelfde.) Ja maar,…….. Nee, de richtlijnen en de criteria liggen vast. De examencommissie let daar strikt op. We gaan niet met 2, 3 of 100 maten meten, want uiteindelijk meet je dan niets meer.

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 197

Supervisor Kiezen
Supervisie ontvangen over je werkervaringen als counsellor of coach. In het kader van je opleiding dien je supervisie te ontvangen van een ervaren supervisor die inhoudelijk geschoold is. Die supervisie heeft als doel: • De kwaliteit van je werk als counsellor of coach verbeteren. • Vinger aan de pols om te kijken of je het goed doet en geen zaken over het hoofd ziet. • Vraagbaak bij twijfels, onzekerheden, hoe te handelen bij een bepaalde cliënt. • Overleg m.b.t. ethische zaken, b.v. bij het breken van de geheimhouding, doorverwijzen. • Leren van de vele jaren praktijkervaringen van de supervisor. • Inhoudelijke vakkennis te ontvangen waar nodig. • Ondersteuning als het even tegen zit m.b.t. je werk. • De professionele houding en werkwijze overnemen. • Tot slot het behalen van je studiepunten. • NIET: werken aan persoonlijke zaken, daarvoor heb je een counsellor of coach. • NIET: hulp bij je opleiding. • NIET: hulp bij marketing van je praktijk. • NIET: zakelijke relatie aangaan met elkaar of netwerken. De aangegeven uren per niveau zijn een minimum, het is beter om meer uren te maken als je diepgaand ergens aan wilt werken. Het is een investering in jezelf. Naast de ethische code die voor de supervisor geldt, is het van belang dat je je als cliënt aan de gemaakte afspraken houdt. --- Je bent het visitekaartje van de Academie.

De Criteria: • Het zoeken en kiezen van de juiste supervisor binnen de aangegeven criteria is primair de verantwoordelijkheid van de student. Het zoekproces maakt deel uit van de leerervaringen. Leer zelf zoeken en vinden. Wat is voor jou van belang op dit moment? • De gekozen supervisor mag 1 van onze trainers zijn, mits niet je eigen (vroegere) trainer. • Je trainer, counsellor of coach en supervisor dienen 3 verschillende personen te zijn. Dit om mogelijke belangenverstrengeling uit te sluiten en om je met verschillende persoonlijkheden en invalshoeken kennis te laten maken. • De gekozen supervisor dient: o lid te zijn van minimaal 1 van de op onze site aangegeven organisaties. o minimaal 3000 uur praktijkervaring gehad te hebben de afgelopen 4 jaar. De gemaakte praktijkuren op het communicatieve vlak kun je bij elkaar optellen. (Counsellen + coachen + trainen + superviseren + intervisiebegeleiden.) o ingeschreven te staan op Gcoach.nl. • Je schrijft een verslag van de sessies en verwerkt dat in je praktijkscriptie. • Je vraagt na de laatste sessie een verklaring van de supervisor. • Laat daarop ook zijn / haar internetadres dat hij bij Gcoach.nl heeft zetten, zodat hij / zij na te trekken is. B.v. www.gcoach.nl/r.schippers.

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 198

Hoe te zoeken? • Mond-tot-Mond reclame is een optie. Houd er rekening mee dat wat voor de ene persoon passend is voor jou mogelijk geen goede match is. B.v. iemand die gespecialiseerd is in Burn-out, is mogelijk minder goed in relatietherapie. Daarnaast is het ook van belang dat het klikt met de supervisor. Ook dat is heel persoonlijk. • Gcoach.nl heeft vele zoekmogelijkheden. Voor je eigen ontwikkeling, profilering en positionering is het leerzaam om alle collega's te bestuderen en te leren kennen. • Je kunt ook zoeken via de op onze site aangegeven beroepsorganisaties. • Tal van andere gidsen en natuurlijk via de zoekmachines op internet.

Hoe te selecteren? • Je dient iemand te kiezen die aan alle 4 de Criteria voldoet, niet aan slechts 1 of 2. Dus lid van de aangegeven beroepsorganisatie, voldoende ervaring, op Gcoach.nl te staan ingeschreven en er dient een klik te zijn. • Is er geen klik, voelt het niet goed, dan ga je daar niet langs. • Heeft iemand te weinig praktijkervaring, dan ga je daar ook niet langs. • Staat iemand bij Gcoach.nl ingeschreven en is hij / zij geen lid van de aangegeven beroepsorganisaties, dan ga je daar ook niet langs. Die registratie is noodzakelijk i.v.m.: o de kwaliteitscontrole door de beroepsorganisatie. o kans op beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de professional. o mogelijkheid om een klacht in te dienen, bij overtreding van de ethische code. • Is iemand wel lid van een beroepsorganisatie, maar staat hij / zij nog niet ingeschreven bij Gcoach.nl, dan kun je aan die professional voorstellen zich aldaar te registreren. Het is een half uurtje werk en hij / zij krijgt er extra klanten door. Daarnaast is het geheel gratis en blijft het gratis. • Die registratie bij Gcoach.nl is een vereiste, omdat o je dan alle relevante gegevens van de professional kunt lezen. o je dan ook het aantal uren praktijkervaring kunt je uitrekenen. o elke beroepsorganisatie meet met zijn eigen maten. o Gcoach.nl alleen mensen inschrijft die voldoen aan strenge voorwaarden. o we daardoor een extra controle mogelijkheid hebben. o we mensen kunnen uitschrijven over wie gegronde klachten binnen komen. o we daardoor andere studenten / cliënten beter kunnen beschermen. o we hierdoor de kwaliteit van de opleiding hoog kunnen houden. • Maak voor jezelf een Top 3 en benader de gekozen supervisor. • Tot slot houd je aan de gemaakte afspraken. Ook voor cliënten gelden regels.

De Prijs. We leven in een vrije markteconomie en over de prijs valt altijd te praten. De prijs is vanaf zo'n € 60,- / € 80,- per uur. Bij een ervaren supervisor kun je gerust wat meer betalen. Bij Gcoach.nl kun je een idee krijgen over gangbare prijzen.

Andere Opties. Doe je vrijwilligerswerk bij een goede organisatie, dan kun je vaak gratis supervisie krijgen vanuit die organisatie.

© Academie voor Counselling en Coaching (ACC) - PraktijkBoek V3.6 - www.counselling.nl - 199

................................. voordat je de gevraagde stukken opstuurt......... heb je de evaluaties van de deelnemers bijgevoegd? ....... Ja / Nee © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ................ Geeft die verklaring op alle punten een voldoende weer? .......... Ja / Nee 14................... Ja / Nee 6.. Ja / Nee 13....... Is de verklaring van je studiegroep als de bijlage opgenomen? ...... Ja / Nee 7.... Ja / Nee 12...ter controle. en wat er in staat heb je zelf ervaren................. Het gaat niet om een theoretisch verhaal of om een verhaal over wat je in het verleden hebt gedaan.. dan gebruik je een verklaring van een cliënt die dat wel wil.... Indien er een aanbevolen compensatie nodig was............................ Heb je de verklaring van workshopgevers ....... Je dient de ingevulde Checklist samen met je Scripties en de Evaluatie van de ACC in te leveren..... Heb je minimaal 25 uur met je medestudenten geoefend in je studiegroep? .....PraktijkBoek V3..... Zijn de pagina’s.... Aan hoeveel aantoonbare praktijkuren kom je totaal?................. Ja / Nee 23...en adresgegevens ...inclusief het oefenen met de cd’s (20 uur) ....... moet aan diverse voorwaarden zijn voldaan.................. heb je de gemiste lessen voldoende gecompenseerd door ze in te halen met je studiegroep én door relevante aanvullende workshops met hetzelfde aantal uren? .... Ja / Nee 25.........nl ..... omdat de cliënt dat formulier zelf invult en geen details over zichzelf hoeft te onthullen... 16.... dus geen namen genoemd? Ja / Nee (Bij de verklaring van de cliënt staan wel zijn naam........... voordat je het geheel opstuurt....................... Ja / Nee 3............. Ja / Nee 17........................ Ja / Nee 20.. heb je van je fouten geleerd en zul je je er in de toekomst aan houden? ......... zonder namen of andere tot een persoon herleidbare gegevens te gebruiken? ........... maak je een goede kans dat je scripties worden goedgekeurd............ Ja / Nee 11....... Ja / Nee 24........................ Is de verklaring van je cliënt(en) en/of opdrachtgever bijgevoegd? ...... Ja / Nee a.... Heb je alle leerdoelen gehaald en dat aangetoond d... Ja / Nee 2....... Zo niet......... Heb je de leerdoelen en praktijkvoorbeelden overzichtelijk in je scriptie verwerkt? .. Ben je minimaal 3 uur gecounseld of gecoacht door een ervaren counsellor / coach? .......Checklist . heb je die uitgevoerd? ...... Heb je minimaal 3 uur gebruik gemaakt van supervisie? ..... Ja / Nee 8.. Is de verklaring van je supervisor als bijlage opgenomen? ........counselling. Zorg dat je aan alle punten van de lijst voldoet.......... uur.. Ja / Nee 9.......... Heeft je scriptie een logische indeling? .... paragrafen en de bijlagen genummerd? ................. Als je de volgende vragen naar eer en geweten met “ja” hebt beantwoord............... De scripties dienen inhoudelijk goed in elkaar te zitten... De Checklist is daarbij een hulpmiddel. adres en klantnummer op de voorkant van je scriptie? .200 . Heb je de leerdoelentabel voorin je scriptie gevoegd? ............) 18....... hoofdstukken...... Wil een cliënt het niet. Heb je één of meerdere vragen met “nee” beantwoord...aan minimaal 123 praktijkuren? .. Heb je de verklaring van je trainer bijgevoegd? .................m.......... Scriptie Praktijk....... Heb je je vanaf de 2ste lesdag aan de Ethische Code en de Feedbackregels gehouden? ... Indien je workshops hebt gegeven.......... Kom je ...... Staan je naam.... of compenseer ze en geef aan op welke wijze je dit hebt gedaan....... Ja / Nee 19......................... Omcirkel het relevante antwoord......... werk er dan aan.......indien gevolgd ........v....6 ................ Ja / Nee 10....... Ja / Nee 22................. maar om een verslag van je eigen leerproces in het hier-en-nu............ Heb je in je scriptie voldaan aan de eis van geheimhouding.. Heb je minimaal 12 uur echte cliënten gecounseld of gecoacht? ............................ praktijkvoorbeelden? ......... Ja / Nee 21.www.... Indien je tussen de 70 en 90% aanwezig bent geweest.. Heb je in je scriptie een voorbeeld gegeven hoe je een dossier bijhoudt.. Ja / Nee 15.... Ja / Nee a..... Heb je de verklaring van je counsellor of coach bij bijgevoegd? .....................bij de bijlagen gevoegd? ...... Ja / Nee 5................. zodat ze een “ja” worden.... Heeft je scriptie een inhoudsopgave? ........ Ja / Nee a...... Ja / Nee 4...... 1................................... gedaan en geschreven. Heb je hiervan de benodigde verklaringen bijgevoegd? ..............Niveau 1 Om het Diploma van Niveau 1 te halen..... De meeste cliënten zijn je hierbij graag ter wille. Ben je minimaal 70% in de praktijklessen aanwezig geweest? . Ja / Nee b........ er fraai uit te zien..... zoals omschreven in de Syllabus......................... Je breekt hiermee niet de geheimhouding...

......................... Staan er literatuur-................ 48........................... door een goede alinea-indeling? ... Ja / Nee Verzending......................... Ja / Nee 42..................... media-............ Ja / Nee 46..... Ja / Nee 54........... Ja / Nee Evaluatie...................................................... Ben je tevreden over de groei die je hebt doorgemaakt? .................................... internetlinkopgaven in? ...... Ja / Nee 47........................ Zijn de bladzijden aan elkaar gehecht? .................. Zijn de bladzijden aan elkaar gehecht? .... Ja / Nee a..... Ja / Nee Checklist............counselling. internetlinkopgaven in? ............ makkelijk en snel leesbaar? ......... Ben je tevreden over deze scriptie? ............... Ja / Nee 41................. Ja / Nee 29....... Zo niet........... Ja / Nee 36.............. Ja / Nee 39...... Ja / Nee 31.... makkelijk en snel leesbaar? ........... Ja / Nee 58......201 ...) ..... Zijn de pagina’s..................... Ik verklaar deze Checklist naar eer en geweten te hebben ingevuld.. 49. Ja / Nee 53. heb je in je scriptie de oorzaak daarvan aangegeven? .....................) 57............... Ja / Nee 45.............. Is het geheel overzichtelijk en goed.......... Staat je naam en adres op de retourenvelop? ...... Heb je van alles back-ups of kopieën gemaakt voordat je het verstuurt? ....... je Lichaam en je Intuïtie aan bod gekomen? ......... Is het geheel overzichtelijk en goed..... Ja / Nee 51................. Ja / Nee 55.... Gaat je scriptie over je Innerlijke Groei van het afgelopen studiejaar? ..... Lever je beide scripties met alle bewijzen............ Ja / Nee 44..................................... (Deze Checklist bewaren we...................... 26.................... Staan je naam..................... Ja / Nee 40......................................... Ja / Nee 56..................... bijlagen en deze Checklist tegelijk in? .. Staan er literatuur-................................. Is de retourenvelop voldoende gefrankeerd? .............nl ................................ Is deze voldoende gefrankeerd? ................. Ja / Nee 43............................................. Ja / Nee 38................... Staat het juiste adres op de envelop? ....................... Ja / Nee 35.. Zitten alle bijlagen overzichtelijk en genummerd achterin je scriptie? ..... Gebruik je voldoende wit in de tekst............................................................... Ja / Nee 33................ media-.6 ................... 32............... Gebruik je voldoende wit in de tekst.. Heeft je scriptie een inhoudsopgave? .......................www................................ Ja / Nee 34..... Bestaat je scriptie uit minimaal 20 bladzijden? . Ben je tevreden over deze scriptie? ....................... Zitten je scripties met de bijlagen en de Checklist in een goed passende envelop? ........... Is je Denken... paragrafen en de eventuele bijlagen genummerd? ...... Heb je actief aan een voor jou zinvol thema gewerkt? ................... door een goede alinea-indeling? ........................................ Ja / Nee 27. Heb je een onderscheid gemaakt tussen Innerlijke Groei en Professionele Groei? ........................................ adres en klantnummer op de voorkant van je scriptie? ........... Ja / Nee 30.... Heb je iedere vraag met “Ja” beantwoord en deze Checklist los bijgevoegd? .................... Zit er een passende retourenvelop bij? ...... Heeft je scriptie een logische indeling? ...................... Ja / Nee 28...... (Schrijf leesbaar!) Klantnummer: Voor.. Ja / Nee Scriptie Innerlijke Groei..................... Heb je de Evaluatie van de ACC los bijgevoegd? (Die bewaren we..... je Voelen................................PraktijkBoek V3..................................................................................... Ja / Nee 52........en achternaam: Adres: Postcode: Woonplaats: De naam die je op het diploma wenst: Geboortedatum: Geboorteplaats: Datum: Plaats: Handtekening: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ...Scriptie Praktijk (vervolg)....................... Ja / Nee 37...... Ja / Nee 50............ Heb je een significante ontwikkeling / groei doorgemaakt? .............................. hoofdstukken...........................................................

..... Staan je naam.. Kom je tot conclusies m.... adres en klantnummer op de voorkant van je scriptie? ......... die bestaat uit 3 delen: Samenvatting van de bestudeerde theorie.............. Ja / Nee 8............ Heeft je scriptie een logische indeling? ........... Gebruik je voldoende wit in de tekst................................................ Ja / Nee 11.........202 .............. de theoretische stellingen? ........ De Checklist is daarbij een hulpmiddel......... Ja / Nee 16... Ben je minimaal 70% in de praktijklessen (begeleide intervisie e............................... Ja / Nee 2. Praktijk........ Ja / Nee b. zodat ze een “ja” worden.... Als je de volgende vragen naar eer en geweten met “ja” hebt beantwoord......................b............. De scriptie dient inhoudelijk goed in elkaar te zitten.................................... Ja / Nee a....) aanwezig geweest? ............. Ja / Nee Deel 1: Samenvatting van de bestudeerde theorie.... makkelijk en snel leesbaar? ....... Je dient de ingevulde Checklist samen met je Scriptie en de Evaluatie van de ACC in te leveren.... paragrafen en de bijlagen genummerd? .. Ben je tevreden over deze scriptie? ................... Ja / Nee 3........ Ja / Nee 20....... delen................... Ja / Nee 13................. Ja / Nee 19........ moet aan diverse voorwaarden zijn voldaan...t...... 1............ door een goede alinea-indeling? ............. 15........................... 10........................... er fraai uit te zien.. Heb je het praktijkdeel samengevat in minimaal 10 pagina’s? ......www.. Heeft je scriptie een inhoudsopgave? ................. Ja / Nee 18........ Indien er een aanbevolen compensatie nodig was.... Ja / Nee 4.........a............ Je maakt 1 scriptie van minimaal 50 pagina’s...... zoals omschreven in de Syllabus.. maar om een verslag van je eigen leerproces in het hier-en-nu............ Omcirkel het relevante antwoord.. Ja / Nee 9........ Behalve de samenvatting van de bestudeerde theorie........ Staan er literatuur-.......... heb je die uitgevoerd? ..................... gedaan en geschreven.. Zijn alle verklaringen van je cliënten en/of opdrachtgever(s) bijgevoegd? .......... heb je de gemiste lessen voldoende gecompenseerd door ze in te halen met je intervisiegroep én door relevante aanvullende workshops / supervisie? ... Ja / Nee 7........ Heb je hiervan de benodigde verklaringen bijgevoegd? ..... Ja / Nee © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .. Innerlijke Groei. Ja / Nee a.....6 ...... Is het geheel overzichtelijk en goed......... Heb je één of meerdere vragen met “nee” beantwoord..... Indien je tussen de 70 en 90% aanwezig bent geweest. Ja / Nee 17.......... Heb je de verklaring van je intervisiebegeleider / supervisor bijgevoegd? ............ Heb je minimaal 160 uur echte cliënten gecounseld of gecoacht? ............. Zijn de bladzijden aan elkaar gehecht? ............ Heb je je praktische ervaringen met die theorie vergeleken? .................... Zitten alle bijlagen overzichtelijk en genummerd achterin je scriptie? . Geeft die verklaring op alle punten een voldoende weer? ...................... en wat er in staat heb je zelf ervaren......... media-.. Ja / Nee 14.....Checklist .... maak je een goede kans dat je scriptie wordt goedgekeurd en je het mondeling examen hierover mag doen.counselling.............. Voor de scriptie in z’n geheel............PraktijkBoek V3..... Zijn de pagina’s......... Ja / Nee Deel 2: Praktijk...... voordat je het geheel opstuurt...... werk er dan aan........................ Zorg dat je aan alle punten van de lijst voldoet..... internetlinkopgaven in? ....Niveau 2 Om het Diploma van Niveau 2 te halen.......... of compenseer ze en geef aan op welke wijze je dit hebt gedaan........ Heb daarbij aangegeven hoe je die theorie in praktijk brengt? ...nl . Ja / Nee 5.................................... voordat je de gevraagde stukken opstuurt.......................................... Ja / Nee 6............................. Ja / Nee 12....... gaat het niet om een theoretisch verhaal of om een verhaal over wat je in het verleden hebt gedaan. Heb je de bestudeerde theorie samengevat in minimaal 25 pagina’s? ...... hoofdstukken........

.....) 48..................................... Ja / Nee Checklist..........nl .. Ja / Nee Heb je de verklaring van je counsellor of coach bij de bijlagen bijgevoegd? ... Ja / Nee 46..... Heb je iedere vraag met “Ja” beantwoord en deze Checklist los bijgevoegd? ........... Ja / Nee Indien je workshops hebt gegeven...... Ja / Nee 43.. Ja / Nee Aan hoeveel aantoonbare praktijkuren kom je totaal?..........t.. Ja / Nee 49.. Ik verklaar deze Checklist naar eer en geweten te hebben ingevuld. Ben je minimaal 5 uur gecounseld of gecoacht door een ervaren counsellor / coach? .............. 40................ 39........... Zo niet..... Ja / Nee 37......... je Lichaam en je Intuïtie aan bod gekomen? ... Heb je een onderscheid gemaakt tussen Innerlijke Groei en Professionele Groei? ........ omdat de cliënt dat formulier zelf invult en geen details over zichzelf hoeft te onthullen.......... Lever je je scriptie met alle bewijzen. Ja / Nee Verzending........................... 24.............. Ben je tevreden over de groei die je hebt doorgemaakt? .................................b..... 28.. Zit er een passende retourenvelop bij? ...... dus geen namen genoemd? Ja / Nee (Bij de verklaring van de cliënt staan wel zijn naam................. bijlagen en deze Checklist tegelijk in? ............en achternaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Gekozen Specialisatie: De naam die je op het diploma wenst: Geboortedatum: Geboorteplaats: Datum: Plaats: Handtekening: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ................counselling.....................................) .............. heb je in je scriptie de oorzaak daarvan aangegeven? ...PraktijkBoek V3. je Voelen............... Is deze voldoende gefrankeerd? ....... Is de retourenvelop voldoende gefrankeerd? ......... 22.....21......... Wil een cliënt het niet..............p...... Bestaat dit deel uit minimaal 10 bladzijden? ................... Zo niet......... 30.... Ja / Nee Heb je in je scriptie een voorbeeld gegeven hoe je een dossier bijhoudt.www..............) Heb 2 intervisie................. Heb je van alles back-ups of kopieën gemaakt voordat je het verstuurt? .. Ja / Nee 44........ Heb je actief aan een voor jou zinvol thema gewerkt? ......... Ja / Nee Kom je aan minimaal 225 praktijkuren (of 205 bij supervisie i..... dan gebruik je een verklaring van een cliënt die dat wel wil.................................. 27.......... Ja / Nee Deel 3: Innerlijke Groei... 26............6 ..... Ja / Nee 35.... intervisie)? ...... Staat het juiste adres op de envelop? ............. Gaat je scriptie over je Innerlijke Groei van het afgelopen studiejaar? .... een door jou ingebracht probleem verslagen? ......... heb je de evaluaties van de deelnemers bijgevoegd? ... Je breekt hiermee niet de geheimhouding.......ter controle................................ Ja / Nee 33............ zonder namen of andere tot een persoon herleidbare gegevens te gebruiken? ............................. 31........................ (Deze Checklist bewaren we...... Heb je je steeds aan de Ethische Code en de Feedbackregels gehouden? .... 32.. (Schrijf leesbaar!) Klantnummer: Voor......... uur... 23. Ja / Nee Heb je in je scriptie voldaan aan de eis van geheimhouding................. Ja / Nee Heb je de ontvangen workshops samengevat en overzichtelijk in je scriptie verwerkt? ...en adresgegevens ...indien gevolgd ............................... Ja / Nee 41......... Staat je naam en adres op de retourenvelop? ..............................203 .... 29.......v..................................bij de bijlagen gevoegd? ..... Zitten je scriptie met de bijlagen en de Checklist in een goed passende envelop? ...... Ja / Nee Evaluatie. Heb je een significante ontwikkeling / groei doorgemaakt? ...... Ja / Nee 47...............of supervisiecases m......... Ja / Nee 38.. Ja / Nee b..... heb je van je fouten geleerd en zul je je er in de toekomst aan houden? ... Ja / Nee 42........ Is je Denken.. Ja / Nee 34...... Ja / Nee a............. 25........ De meeste cliënten zijn je hierbij graag ter wille....... Ja / Nee 36. Ja / Nee 45.. Heb je de Evaluatie van de ACC los bijgevoegd? (Die bewaren we........................ Ja / Nee Heb je de verklaring van workshopgevers .............

................. 1............... Is het geheel overzichtelijk en goed.. Je dient de ingevulde Checklist samen met je Scriptie en de Evaluatie van de ACC in te leveren.. Heb je de bestudeerde theorie samengevat in minimaal 25 pagina’s? ..... Ja / Nee Deel 2: Praktijk.... Ja / Nee 16.. Ja / Nee 5.................................. Ja / Nee 23..... Zijn de bladzijden aan elkaar gehecht? ... hoofdstukken............... Indien je workshops hebt gegeven.................. internetlinkopgaven in? . Ja / Nee 19............ Ja / Nee 9................. Ben je minimaal 10 uur gecounseld of gecoacht door een ervaren counsellor / coach? .... Voor de scriptie in z’n geheel. de theoretische stellingen? ................. moet aan diverse voorwaarden zijn voldaan........ Aan hoeveel aantoonbare praktijkuren kom je totaal?.. voordat je het geheel opstuurt......... Ja / Nee 21........... Ja / Nee 22... intervisie)? . door een goede alinea-indeling? ......204 ....... Ja / Nee 17.www. Zijn alle verklaringen van je cliënten en/of opdrachtgever(s) bijgevoegd? ..... Ben je tevreden over deze scriptie? ............................ Innerlijke Groei.. Ja / Nee 6.... Heb je je praktische ervaringen met die theorie vergeleken? ................................... Heb je één of meerdere vragen met “nee” beantwoord..... Ja / Nee 20............... media-.............. Als je de volgende vragen naar eer en geweten met “ja” hebt beantwoord............... Praktijk................ er fraai uit te zien.... © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ....... Ja / Nee 24...t..... Heb je de verklaring van je counsellor of coach bij de bijlagen bijgevoegd? ............ Heb je de verklaring van je intervisiegroep / supervisor bijgevoegd? .......... gaat het niet om een theoretisch verhaal of om een verhaal over wat je in het verleden hebt gedaan.. Ja / Nee 18...... Heb je minimaal 80 uur intervisie of 40 uur supervisie gehad over je werk? .. Zitten alle bijlagen overzichtelijk en genummerd achterin je scriptie? ........... Ja / Nee 2...counselling... 10.... delen... zoals omschreven in de Syllabus.... gedaan en geschreven........... Ja / Nee Deel 1: Samenvatting van de bestudeerde theorie...................... of compenseer ze en geef aan op welke wijze je dit hebt gedaan......... Omcirkel het relevante antwoord............. Heb je minimaal 300 uur echte cliënten gecounseld of gecoacht? .6 ................................PraktijkBoek V3............Checklist . en wat er in staat heb je zelf ervaren................... Zorg dat je aan alle punten van de lijst voldoet.......... Ja / Nee 14.......... Ja / Nee 4... Zijn de pagina’s. voordat je de gevraagde stukken opstuurt........ De Checklist is daarbij een hulpmiddel.... Ja / Nee 13....................v... paragrafen en de bijlagen genummerd? ..... Heb daarbij aangegeven hoe je die theorie in praktijk brengt? ................... die bestaat uit 3 delen: Samenvatting van de bestudeerde theorie............... werk er dan aan............... maar om een verslag van je eigen leerproces in het hier-en-nu.........p. Heeft je scriptie een inhoudsopgave? ...................................... Staan er literatuur-.. Heeft je scriptie een logische indeling? . Kom je aan minimaal 390 praktijkuren (of 350 bij supervisie i........ Ja / Nee 25.... 15. De scriptie dient inhoudelijk goed in elkaar te zitten.......nl ....... Gebruik je voldoende wit in de tekst.... Ja / Nee 3. zodat ze een “ja” worden........... Ja / Nee 8............................................ Ja / Nee 11.......................... Ja / Nee 12.. uur.bij de bijlagen gevoegd? .............. Ja / Nee 7........indien gevolgd .................... Heb je het praktijkdeel samengevat in minimaal 10 pagina’s? .............. Je maakt 1 scriptie van minimaal 50 pagina’s..... maak je een goede kans dat je scriptie wordt goedgekeurd en je het mondeling examen hierover mag doen............. heb je de evaluaties van de deelnemers bijgevoegd? ..... Behalve de samenvatting van de bestudeerde theorie........ Heb je de verklaring van workshopgevers ......................Niveau 3 Om het Diploma van Niveau 3 te halen..b......... Staan je naam...... makkelijk en snel leesbaar? . adres en klantnummer op de voorkant van je scriptie? .. Kom je tot conclusies m.........................

....... 37..nl ............. De meeste cliënten zijn je hierbij graag ter wille... Heb je actief aan een voor jou zinvol thema gewerkt? ............... Is deze voldoende gefrankeerd? ....counselling..... 26........................ Ja / Nee 33....................... Ja / Nee 29.of supervisiecases m..........................) ....Deel 2: Praktijk (vervolg).............. (Deze Checklist bewaren we................ Heb je in je scriptie een voorbeeld gegeven hoe je een dossier bijhoudt...................... Ja / Nee a......... Ja / Nee 47..........en achternaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Gekozen Specialisatie: De naam die je op het diploma wenst: Geboortedatum: Geboorteplaats: Datum: Plaats: Handtekening: © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . dan gebruik je een verklaring van een cliënt die dat wel wil.... Wil een cliënt het niet... Ja / Nee Verzending...............t...205 ......) 28..........) 46.......... Ja / Nee Deel 3: Innerlijke Groei... Staat het juiste adres op de envelop? ................ Ja / Nee 36..... Ja / Nee 27....ter controle........ Is de retourenvelop voldoende gefrankeerd? . heb je van je fouten geleerd en zul je je er in de toekomst aan houden? .. Ja / Nee Checklist......... Ja / Nee 44... Ik verklaar deze Checklist naar eer en geweten te hebben ingevuld........................... je Lichaam en je Intuïtie aan bod gekomen? ...... Zit er een passende retourenvelop bij? ..... Ja / Nee 45.......... Ja / Nee 31............. Heb je in je scriptie voldaan aan de eis van geheimhouding............. Ja / Nee 35. 30................ Heb je je steeds aan de Ethische Code en de Feedbackregels gehouden? ... dus geen namen genoemd? Ja / Nee (Bij de verklaring van de cliënt staan wel zijn naam........... Heb je iedere vraag met “Ja” beantwoord en deze Checklist los bijgevoegd? ........... omdat de cliënt dat formulier zelf invult en geen details over zichzelf hoeft te onthullen..en adresgegevens ................ Heb je een significante ontwikkeling / groei doorgemaakt? .................. Ja / Nee 40........ Is je Denken.........................PraktijkBoek V3........... 38...b. Ja / Nee 43......................... Ja / Nee 34................................. bijlagen en deze Checklist tegelijk in? ........ Heb je de Evaluatie van de ACC los bijgevoegd? (Die bewaren we.... Heb je van alles back-ups of kopieën gemaakt voordat je het verstuurt? ...... Ja / Nee a....... je Voelen....... heb je in je scriptie de oorzaak daarvan aangegeven? .. Bestaat dit deel uit minimaal 10 bladzijden? ......................... Ja / Nee Evaluatie..... Heb je een onderscheid gemaakt tussen Innerlijke Groei en Professionele Groei? ................. Heb 2 intervisie.................................... Zitten je scriptie met de bijlagen en de Checklist in een goed passende envelop? ... Zo niet............... Ja / Nee 32....................................... (Schrijf leesbaar!) Klantnummer: Voor.........www.. een door jou ingebracht probleem verslagen? ............. Ja / Nee 42......... Ja / Nee 41........ Ja / Nee 39..........6 ................ Staat je naam en adres op de retourenvelop? .......... Gaat je scriptie over je Innerlijke Groei van het afgelopen studiejaar? .................... Je breekt hiermee niet de geheimhouding.............. Ben je tevreden over de groei die je hebt doorgemaakt? .................... Zo niet.......... Lever je je scriptie met alle bewijzen....... zonder namen of andere tot een persoon herleidbare gegevens te gebruiken? .................

De wereld verandert dagelijks. Bij de antwoorden kun je kiezen uit de volgende beoordelingsschaal: 1 .2 . cijfers zijn makkelijk statistisch te verwerken.206 . afstemmen op de hoogste eisen van de beroepsverenigingen. Zonder onderzoek en al die feedback was deze opleiding er niet.nl . onderzoek naar wat collega opleidingsinstituten (wereldwijd) bieden.5 1 = slecht 2 = matig 3 = neutraal 4 = goed 5 = zeer goed Een antwoord in woorden geeft ons de mogelijkheid om je genuanceerde feedback te gebruiken voor verbeteringen.counselling. Daarom vinden we het belangrijk dat je deze evaluatie over de Academie voor Counselling en Coaching samen met je scripties meestuurt. Hierdoor kunnen we de opleiding verbeteren en optimaliseren. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . We gebruiken deze feedback ook voor de beoordeling van ons door beroepsverenigingen en eventueel andere instellingen. Deze opleiding blijft mee veranderen.6 .4 .PraktijkBoek V3. Met commentaar kunnen we wat doen. Een antwoord in cijfers geeft ons (en anderen) een inschatting hoe goed die zaken je bevallen. we zijn je dankbaar voor de feedback die je ons geeft. Ongeacht wat je invult. mensen veranderen. contacten met collega counsellors en coaches. het beeld dat we van onszelf hebben verandert.Evaluatie van de ACC We streven ernaar om onze opleiding continue te verbeteren en up-to-date te houden. zodat we steeds de meest optimale opleiding kunnen aanbieden. Je kunt de vragen beantwoorden met een kort antwoord èn door het omcirkelen van een cijfer. Dat doen we door (literatuur / internet / video / markt ) onderzoek.3 . implementeren van de dagelijkse feedback die we krijgen via de e-mail. telefoon en tijdens de praktijktrainingen.www. We bewaren de ingevulde evaluatie en gebruiken die om onze opleiding continue te verbeteren.

....3 .Kennismaking.......5 15 .......nl .Wat vind je goed aan onze internetsite? 16 ..4 ................3 ...............5 14 .......3 ........... Hoe vind je onze syllabus m...3 .... 1 .......de overzichtelijkheid? .....: 18 ................3 ....4 .....4 ......................4 ............ 1 .....Wat vond je erg positief aan de eerste kennismaking? 8 ...b........2 ..2 ..........Waarom koos je juist voor een beroepsopleiding bij ons? 7 ........5 12 ...4 .....de volledigheid aan informatie? .......Wat was de reden dat je wilde leren counsellen of coachen? 6 .....de vindbaarheid? ...............2 ................2 .........................3 ...........t................................ Hoe vind je onze Internetsite m.3 ..5 20 ...........: 10 ...... 1 ..4 .. 1 ..........6 ..2 ........ 1 ......................................2 ...........Hoe kunnen we de eerste indruk verbeteren? Internetsite...Wat vind je goed aan de syllabus? 23 .2 .......de juiste voorlichting? .............Wat was je eerste indruk / reactie? 3 .2 .....................4 ..........................3 .......... 1 .....counselling....Hoe was je algemene indruk tijdens de eerste kennismaking? ....2 ........Welke extra informatie zou je erin willen? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ....Wat waren je verwachtingen voor je aan de studie begon? 5 ......5 19 ................... 1 .............4 ...de overzichtelijkheid? .Wat zouden we eraan kunnen verbeteren? 17 ........2 .....5 11 ................................................ 1 .5 9 ..5 22 ......5 21 ...... 1 ......de juiste voorlichting? ...............Welke extra informatie zou je erop willen? Syllabus...... 1 ......PraktijkBoek V3.................. 1 ...............Hoe vond je de informatie vooraf? 4 ...........................de diepgang? .....3 ................Hoe heb je de ACC in eerste instantie leren kennen? 2 ........207 ....................www......t.........de diepgang? ....5 13 ..4 .....................de volledigheid aan informatie? ...Wat zouden we eraan kunnen verbeteren? 24 ..4 ......b.........3 ..

..5 43 ...........t.....2 ....2 ...........5 45 ...www....2 ...........4 ..5 28 ....PraktijkBoek V3............4 ..............5 34 ....4 ............3 .................de snelheid van opnemen? ..4 .......3 .........................de juistheid van de gekregen informatie? .....3 .....t............5 33 ...........................t..2 ........3 .) Hoe tevreden ben je met het telefonisch contact met het hoofdkantoor m.4 ...........4 ....... Hoe vind je de antwoorden via de e-mail van ons hoofdkantoor m. 1 ....5 44 .........de diepgang? ....b..........3 .....2 ...... 1 ..4 .b............Wat zouden we eraan kunnen verbeteren? Telefoon...........de juiste voorlichting? ..........: 42 ................... 1 . (Indien je die gezien hebt...........de volledigheid aan informatie? ......Wat vind je goed aan onze communicatie via de e-mail? 41 .................. 1 ........2 ........3 .....4 ..de bereikbaarheid ma t/m vr van 9:00 ..........de juiste voorlichting? .: 25 .....208 .........: 32 .............6 ...............4 ........Wat vind je goed aan de brochure? 30 ........ 1 ..........Wat zouden we eraan kunnen verbeteren? 37 ...Wat zouden we eraan kunnen verbeteren? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ....t......: 38 ... 1 ...Welke extra informatie zou je erin willen? Folder....2 .................) Hoe vind je onze Brochure m...........5 39 .Wat vind je goed aan onze telefonische communicatie? 46 .........Wat zouden we eraan kunnen verbeteren? 31 ....3 ........................Welke extra informatie zou je erin willen? E-mail.2 .......................de overzichtelijkheid? ..................12:00 uur? .....3 ........de juistheid van de antwoorden? .....de volledigheid aan informatie? .............counselling............5 27 ......2 ... (Indien je ons hebt gebeld......Brochure... 1 ................ 1 .....) Hoe vind je onze folder m.3 ................. 1 .....3 .......nl ...b..................2 .....de overzichtelijkheid? ........... 1 ...........5 29 .........................b..de snelheid van antwoorden? .......2 ..........4 .....3 ....4 ......... 1 ...2 .........5 40 .5 35 ...................Wat vind je goed aan de folder? 36 ..5 26 ..............3 .................. 1 ......................4 .................. (Indien je die gezien hebt...

......2 ........5 52 ..........Hoe goed sluit de theorie aan op de praktijk? ......PraktijkBoek V3....5 56 ......t...........Praktijk ....2 . 1 .5 64 .............2 ..b.Wat vind je van de keuzevrijheid hierin? .nl ......5 60 .......counselling...............Wat vind je van de hoeveelheid? ... Innerlijke Groei erbij willen? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .Wat spreekt je vooral aan in de theorie? 57 ......3 ....5 48 ..............Wat vind je van de hoeveelheid? ....5 63 .4 ... 1 ....t.Hoe bevalt het zelfsturend leren? ..............5 72 ...................Waar zou je eventueel meer studietijd aan willen spenderen? 49 ................Innerlijke Groei..3 ...........................4 .....................4 .........................3 .4 .t.........Hoe vind je de balans tussen: Theorie .............4 .............. 1 ......... 1 ........Wat voor praktijkdeel zou je er graag bij willen? Innerlijke Groei..209 ...4 .....2 ..5 62 .Hoe leerzaam vind je het schrijven van de Innerlijke Groeiscriptie? ........Wat vind je van de diepgang? .4 .......3 ............. de opleiding tot counsellor of coach? 67 ..4 .....2 ....5 53 .. 1 ............... 1 ............www.....3 .Welk stuk van je Innerlijke Groei vind je niet zinvol m......3 ........4 .........b..6 ....3 ......4 ...........Wat spreekt je vooral aan in het onderdeel Innerlijke Groei? 73 ..............................................5 54 ...2 .....Hoe was de sfeer tijdens de praktijktrainingen? ... 1 ..........2 ..........3 .3 ......Praktijk .2 .........2 ... 1 ...Innerlijke Groei? ...3 .5 50 . de opleiding tot counsellor of coach? 74 ................. 1 ...................... 1 ..4 ....b.........2 ... 68 ....3 .........4 ..2 ....t.. 51 ....................Wat vind je van de diepgang? ....Theorie ...........2 .. 1 ........................3 ..4 ....5 69 .. 47 ...4 ....................................... 1 ...Hoe goed sluiten de leerdoelen aan op de praktijktraining? .2 ......5 70 ..........Hoe goed sluit het theorie-examen aan op het geleerde? ...4 ........Wat zou je graag als extra m.. 1 ..Hoe goed sluit de praktijk aan op de theorie? ......2 ...... de opleiding tot counsellor of coach? 58 ...........Wat spreekt je vooral aan in het onderdeel praktijk? 66 ......b......4 .............5 71 .....Welke kennis zou je er graag bij willen? Praktijk......Hoeveel heb je aan je Innerlijke Groei gehad voor Jezelf? .Met welke zaken zou je meer of minder sturing willen? Theorie....3 ......Wat vind je van het theorie-examen? ...... 1 ....3 .......... 1 ...................3 ..2 ..5 55 ....5 61 ...............2 ............Welk stuk theorie vind je niet zinvol m......3 ........... 1 ... 1 ....4 .......Hoeveel heb je aan je Innerlijke Groei gehad voor je Professionele Groei? ...... 59 ......5 65 ......Hoe leerzaam vind je het schrijven van de leerdoelenscriptie? .....Welk stuk praktijk vind je niet zinvol m.3 .............2 ..

.............2 ...Hoe ervoer je de bijeenkomsten van je studiegroep? ..Hoe goed is de trainer afgestemd op de groep? .4 ..2 .....4 ...4 ... Studiecoach.2 ..........2 .....3 ....5 96 ....] 107 .............4 ......................Wat vind je goed aan de diensten van je studiecoach? 80 ....................5 83 .....De naam van je studiecoach is: 76 .....nl ................210 ........www...............Wat vind je erg goed aan je trainer? 93 ................Is het voorgekomen dat de Ethische Code is overschreden? Zo ja..counselling..Hoe zinvol was het antwoord? ...............5 98 .5 99 .Hoe goed is de kwaliteit van de trainer vakmatig gezien? .Hoe punctueel is de trainer? .....Wat vind je goed aan je assistenttrainer? 100 ..... 104 ......2 ...Wat zou er aan de werkwijze van je trainer kunnen worden verbeterd? AssistentTrainer. 81 .............3 ........... 1 .. 1 ....3 ..........Hoe goed was je StudieCoach bereikbaar voor eventuele vragen? .......... 1 ..Wat zou er aan de diensten van je studiecoach kunnen worden verbeterd? PraktijkTrainer.... 1 ............3 .4 .Wat zouden we op het punt van regelgeving kunnen verbeteren? © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) ........Hoe was je assistent-trainer als mens? ....4 .3 .....Hoeveel had je aan de feedback van je assistent-trainer? ....4 ..4 ..Hoeveel had je aan de feedback van je trainer? .2 .. (assistent)Trainer.... 75 .....6 ...............4 .....3 ...Hoe goed weet hij of zij de professionele scheidslijn te bewaren? ..3 ..........4 .4 ........2 ......5 91 .... 1 ...3 ..................... [Bij een ernstige overtreding stellen we een onderzoek in en nemen eventueel maatregelen....5 102 .Wat kunnen we op dat punt verbeteren? Regels........2 .......................................5 85 ........Hoe goed is de kwaliteit van de geboden assistentie vakmatig gezien? .....4 .............2 ..............StudieCoach. 1 ......................2 ......4 .....Hoe groot is het leereffect van de praktijklessen? .............. 1 .................. 1 .....2 ........ 1 .3 .........4 .Hoe goed is je trainer bereikbaar voor eventuele vragen? ..............Wat was er goed aan? 103 ................. 1 .2 ......3 ...Hoe goed vind je de minimale regels die we hanteren? .5 106 ..... geef dan een omschrijving van de overtreding (regelnummer) en door wie (Student...PraktijkBoek V3.. 1 .......4 ......3 .. 1 ....2 ...Hoe snel kreeg je een antwoord op je vragen? .................................5 79 .................5 88 ..Hoe snel kreeg je een antwoord op je vragen? .........3 ............Hoe was je trainer als mens? ............4 .De naam van je assistent-trainer is: 95 ..3 .3 .Wat zou er aan de werkwijze van je assistent-trainer kunnen worden verbeterd? Studiegroep..Hoe goed weet hij of zij de professionele scheidslijn te bewaren? ..3 ........2 ..5 87 ....4 ..5 105 .......3 .. 1 ......... Normen en Waarden.....................5 90 ....... 1 .... ACC) die is gedaan..5 84 .........5 86 . 101 ....3 ..4 ... hoe de trainer of anderen daarop reageerden en wat de gevolgen waren............5 92 ........5 89 ... Ethiek..............................De naam van je praktijktrainer is: 82 .........................5 77 .........2 ....................... 94 ...4 ....Hoe goed houden de Trainers en de ACC zich eraan? .....2 .2 ..... 1 ....3 ..... 1 ..3 ...2 ..5 78 ....3 ...................... 1 ........2 ......4 ..................................... 1 ....5 97 .....................Hoe zinvol was het antwoord? .......... 1 .....................2 ... 1 ......

. 1 ......211 . bij gelijkblijvende kwaliteit? Concept.... 1 ...................o....3 .....counselling.2 .....Wat is je totale oordeel over deze opleiding? ........ 122 ..3 .Hoe vond je de kwaliteit / prijsverhouding van de opleiding? .. andere professionele counsellings........) 108 . 1 ............5 110 .. mnd Diploma...5 118 ...... of onbekenden aanbevelen? (Je mag een mooie “testimonial” voor ons schrijven.....Welke algemene suggesties heb je voor ons? 129 ..Hoe leerzaam vond je de korte discussies over de video’s? ...5 124 .2 ... bij een gelijkblijvende prijs? 121 .....www..4 ......nl .............Hoe kunnen we de kostprijs verlagen. uur ........ 1 . 1 .v. 1 .....4 .Wat vind je goed aan de videodagen / video’s? 111 ...5 117 .........4 ....PraktijkBoek V3.Hoe hoog schat je de waarde van het Diploma in t..........3 .....Hoe zou je deze opleiding aan je vrienden. (Indien bezocht..........Welke onderwerpen heb je gemist? 128 ...4 ........5 123 ...........5 120 ...2 ........2 ......Ga je door met het volgend niveau? Waarom wel of waarom niet? Wanneer denk je? 130 ...Wat kunnen we aan de videodagen verbeteren? Studiebelasting....4 ....Hoe vind je het Diploma eruit zien? (Staat op onze site) ..............Videodagen.3 .Hoeveel uur ben je met je innerlijke groei bezig geweest? 114 ........2 ........5 109 ..........4 ........ 116 .....Hoe lang heb je over dit niveau gedaan? . 112 .....2 .....3 .................3 .... uur .. uur ....Wat zou je er aan willen verbeteren? Kwaliteit / Prijs....2 ...Hoeveel uur ben je met de theorie bezig geweest? 113 .Wat kunnen we eraan verbeteren? 127 .........6 ....... 119 .....5 125 ... collega’s..Wat vind je er erg goed aan? 126 . 1 .Hoe kunnen we de kwaliteit verhogen................Hoe goed heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? ............Hoeveel uur ben je met je praktijk bezig geweest? 115 .Hoe vind je het algehele concept van de opleiding? ......2 ......) © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .... 1 ....4 ...........3 .3 .....of coachingsopleidingen in Nederland? ...4 ...Hoe leerzaam vond je de aangeboden video’s? .

Voor P5 hoef je geen bewijs mee te sturen. 22 2 2 Leerdoel 6o1 6o2 6o3 6o4 6o5 6o6 6o7 6o8 6o9 6o10 6o11 6o12 6o13 6o14 6o15 6o16 6o17 6o18 6o19 6o20 6o21 6o22 6o23 6o24 6o25 6o26 6o27 6o28 6o29 6o30 6o31 6o32 6o33 6o34 6o35 6o36 6o37 6o38 6o39 6o40 Blz. 30 4. Scriptie 2. 19. Ieder leerdoel dient gehaald te zijn. waar je dat leerdoel hebt gehaald. 9. 8. Achter elk leerdoel zet je de bladzijdennummers van je scriptie.PraktijkBoek V3. 18 2 2. dan geldt hetzelfde verhaal. 20 2. 25 17. 5 8. 3. Scriptie 2 Deze tabel dien je voorin je scriptie te plaatsen. zodat het makkelijk is terug te vinden. 15. Stuur van alle praktijkuren de bewijzen als bijlagen mee. In de kantlijn van je scriptie zet je het nummer en letter van dat leerdoel. 9 10. Scriptie Leerdoel 7a 7b 7c 7d 7e 7f 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i Praktijktraining Bewijs P1 Bijlage 1 P2 Bijlage 2 P3 Bijlage 3 P4 Bijlage 4 P5 P6 Bijlage 5 P7 Bijlage 6 PT 2 Uren 60 28 15 4 21 4 30 162 Blz. Als je bijvoorbeeld 3 uur supervisie hebt gehad. Geen bewijs = niet gedaan. Als je gecounseld bent of een workshop hebt gevolgd.6 .counselling. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .www.212 . zorg dan voor een verklaring van je supervisor.nl .Voorbeeld Praktijkscriptie Leerdoel 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 6j 6k 6l 6m 6n Blz.

.. Het leek erop dat ik de gevoelens van anderen duidelijker kon waarnemen.. zeker als ik met mensen in contact ben..Thuis Tijdens het journaal hoorde ik mijn dochter iets negatiefs zeggen over buitenlanders en achterlijke cultuur. 03 ...Studiegroep We hebben met elkaar eerst de feedbackregels besproken en nog een keer de geheimhoudingsregels binnen deze groep..PraktijkBoek V3. maar vroeg me af of dat was toegestaan. omdat we bij elkaar thuis afspreken. Zonder die oefening had ik misschien gelijk oplossingen aangedragen en mogelijk nog de verkeerde..1 Na de introductie begonnen we gelijk met een moeilijke oefening...counselling.. Nu kon ik er niet van wegvluchten door te gaan praten. Bij haar op school zaten ook van die “trutjes”.. Hoewel ik nog maar pas begonnen ben. Daarna gingen we door de ruimte lopen en tegenover elkaar staan.10 . 30 .. Eerst zaten we ontspannen op een stoel.www.2004 . omdat ik haar collega ben en omdat ik nog niet ver genoeg ben om haar goed te kunnen helpen.09 . Misschien kan ik dat eens met haar bespreken. Haar probleem was niet opgelost. Ik zat te denken aan de oefening van 7 minuten luisteren... De volgende keer zorgen we ervoor dat we in alle rust en privacy kunnen werken.213 . parafraseren en het stellen van open vragen. Dat was een punt. Haar man zat in de kamer ernaast te werken. Normaal gesproken praat ik de hele dag.. Als ik mocht spreken had ik waarschijnlijk over mijn eigen belevenissen gesproken of haar advies gegeven..Praktijkdag .nl . . 6o28 1a 1b 2a 1d 3a+3c © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .2004 .. . Of leg ik dan mijn waarden op? Dat doe je als ouder toch best vaak. . Ik mocht alleen luisteren.6o40 18 .. Doorvragen enzo.. De andere mensen zag ik ook knikken. Ik kon mijn ogen dicht doen en wegdromen.09 . Dat was voor mij erg confronterend.. Eens in de les vragen hoe ik dat dilemma kan oplossen. Het was fijn om te zien dat 15 minuten echte aandacht wonderen kan verrichten. namelijk 15 minuten stil zijn. ...6 .10 . Dat ging nog. Er was niet echt de tijd en ruimte om diep op haar gevoelens in te gaan. Goed om aan te denken als we straks echte cliënten hebben. dus dat zal wel goed geweest zijn. Ik merkte ook mijn eigen associaties en hoe ik soms in gedachte afdwaalde.. Een afscherming om in werkelijk contact te komen met de ander. We gingen verder met een luisteroefening..Werk Vandaag was een collega helemaal overstuur op het werk. heb ik haar opgevangen.. Dat deed ik wel non-verbaal. Hoewel ik geen collega’s mag counsellen volgens de ethische code (dubbele relatie). Ook zonder deze opleiding kwamen mensen al naar me toe. Het was een vreemde gewaarwording om 15 minuten stil te zijn samen met 15 andere mensen.2004 .. Ik vraag me af hoe ik dat haar kan afleren en wat humanistische waarden en normen kan leren. heb ik haar toch een luisterend oor geboden. Ik heb me beperkt tot luisteren. Ik merkte dat zij anderen aan het veroordelen was en in feite discrimineerde op grond van afkomst. Ik merkte bij mezelf de neiging om steeds te reageren op. 07 ... maar ze voelde zich wel een stuk beter. Volgens ons kon hij alles horen. Mijn oefenpartner vertelde 7 minuten lang over een gebeurtenis op haar werk.. Ik voelde me hierdoor niet zo vrij. Ik heb haar doorverwezen naar een counsellor met wie ze geen relatie heeft..2004 ... Uiteindelijk hebben we hem maar een kaartje voor de bioscoop gegeven... doordat ze haar hart kon luchten. Het lijkt erop dat ik praten vaak als afscherming gebruik.. Nu kon ze haar verhaal afmaken. Dit keer zaten we bij .

de voortgangsrapportage en eventueel de regels van de instelling of het bedrijf waar je voor werkt.) Een vierde reden is om de zaken goed met je supervisor te kunnen bespreken. Zie www. Daarna op een goed beveiligde losse computer. En tot slot is niet iedere cliënt even blij met een dossier als het niet echt nodig is. Ook bij het vastleggen van gegevens in een dossier. (Dat mag alleen met toestemming van de cliënt en dat is aan een groot aantal ethische en wettelijke regels gebonden.Dossier Vaak wordt ons gevraagd hoe een dossier eruit ziet en wat je allemaal dient op te schrijven. Het kan zijn dat er mensen. manipuleren of gewoon zijn eigen nieuwsgierigheid willen bevredigen.PraktijkBoek V3. Het veiligst is geen dossier. want het blijft eenvoudig om in de meeste computers in te breken.b. PGP heeft een methode. Dat kan 15 jaar zijn. Een zevende reden kan zijn dat je tijdens het counsellen of coachen beter bij de les bent. koppel dat altijd los van de naam en adresgegevens van je cliënt. gegevens van diverse cliënten door elkaar gaat halen. dan kan dat ook niet gebeuren.214 . Als je geen dossiers hebt. je cliënt en in bepaalde mate je supervisor mag weten wat erin staat. Daarnaast dien je rekening te houden met de geheimhouding. Daarna komt een dossier op papier of diskette (cd-ROM) zonder herkenbare gegevens m. Sluit die computer nooit aan op internet. Heel veilig.counselling. maar ook 1 jaar. huisgenoten of inbrekers. Het kan je helpen bij je eigen professionalisering.nl . Meegeven aan de cliënt kan ook. Je hebt een geheimhoudingsplicht. Iemand kan gegevens stelen en je cliënten gaan chanteren. bijvoorbeeld familie of een arts. of totdat je de laatste sessie hebt gehad. de cliënt in een kluis. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Ongeacht waar en hoe je een dossier bewaard. Een zesde reden om dossiers bij te houden is dat cliënten het fijn kunnen vinden om alles nog eens na te lezen. Je kunt met codenummers werken. Als je veel mensen counselt of coacht. Bepaalde instanties kunnen je dwingen ze af te staan.) Hoe dien je een dossier te bewaren? Veilig.www. Bewijsmateriaal kan een vijfde reden zijn. Wat zijn de nadelen van dossiers? Dat ze in de verkeerde handen kunnen komen. Dus niet je medewerkers. of wat erger is. Ze kunnen gestolen worden. Niemand behalve jij. Het is dan belangrijk dat je aan kunt tonen dat je juist hebt gehandeld en dat de doodsoorzaak niet bij jou ligt. Bij de doorverwijzing van een cliënt kan het makkelijk zijn als de nieuwe hulpverlener met toestemming van de cliënt kan doornemen wat er al is besproken.) De eerste regel is dat je altijd in het belang van je cliënt dient te handelen. Wat is het nut van een dossier? Dat je de belangrijkste feiten van de voorgaande gesprekken weer actueel in je geheugen kunt brengen.pgp. Een derde reden kan zijn wetenschappelijk onderzoek. Je kunt ook aan encriptie doen. Het heeft ook te maken met de aard van het probleem of de uitdaging. Hoe relevant zijn de gegevens nog na een bepaalde tijd? (Als je voor een instelling werkt of lid bent van een beroepsvereniging.t. (Lees ook de Juridische Handleiding.6 .) (Lees ook de Juridische Handleiding m. Je kunt het de laatste sessie aan je cliënt meegeven of samen in de papierversnipperaar gooien. Mogelijk kun je oude dossiers doornemen en zien hoe je gegroeid bent en kijken of je iets mogelijk beter had kunnen doen. omdat je daarna de belangrijkste zaken dient op te schrijven.t. Je kunt het beste die methode kiezen die bij je doelgroep en jouw manier van werken past. collega’s. Het is dan noodzakelijk om van elkaar te weten wie wat doet. Hiervoor zijn vele mogelijkheden.b. over het hoofd ziet. Hetzelfde geldt als je werkt in een multidisciplinair team. nadat je een cliënt gecounseld of gecoacht hebt.com. van mening zijn dat dat door jouw toedoen komt. de wet en Dossiers. In feite kun je dat zelf bepalen. Hoe lang dien je een dossier te bewaren? Dat kun jezelf bepalen. Een kleiner nadeel is dat het enige tijd kost om het steeds bij te werken. Mogelijk kun jezelf nog meer voordelen bedenken. Het kan zijn dat een cliënt om het leven komt. kunnen hun regels de tijdsduur bepalen. die je ook voor e-mails kunt gebruiken. bestaat het gevaar dat je belangrijke feiten vergeet. Mogelijk zijn er nog andere methoden.

nl . dus niet de naam van de poes van de ex van de buurvrouw. In je boekhouding vermeld je dat je aan persoon x een dienst hebt verleend en dat je hiervoor contant bent betaald. Bij betaling via de bank zal dat niet lukken.) Als je wel voor dossiers kiest.Waar kies je voor? Je kunt ervoor kiezen om geen dossiers bij te houden. • Je bent analfabeet. Mogelijke redenen: • Je helpt mensen die een niet al te eerlijke / eerbare levenswandel hebben. Je geeft iemand wel een factuur.en adresgegevens. • Houd je persoonlijk dossier (als je die hebt) apart. (Die informatie is niet relevant voor de cliënt. Zorg ook dat het zo geheim mogelijk blijft. dat een bepaalde cliënt langs geweest is. Het lijstje met nummers houd je op een aparte plaats verborgen. welk nut een dossier kan hebben en hoe we die zo veilig mogelijk kunnen bewaren.) • Mogelijke andere regels die voor jou van belang zijn. die zijn of haar eigen dossier altijd mag inzien. Je kunt daarin ook de feedback van de cliënt zetten. • Gebruik een schema dat past bij de counsel. In sommige gevallen kan dat wel bezwaarlijk zijn. Regels: • Zet bovenaan een codenummer i. Facturen kun je met de hand intypen. (Hierin kun je beschrijven wat de sessies met jou doen en wat je met je supervisor of intervisiegroep wilt bespreken. blind of hebt een andere handicap waardoor je niet kunt schrijven of lezen. Je kunt dat systeem vergelijken met de codes die je gebruikt voor elektronisch betalingsverkeer. maar het kan ook via een boekhoudprogramma. Hetzelfde nummer gebruik je bij de naam. (Een recorder zou dan een optie zijn. de belastingdiensten en de familieleden weten dat iemand langs geweest is voor een counsellings. naam en adresgegevens. dan heb je vele mogelijkheden om die vorm te geven.v. • Zorg dat je het dossier ook na lange tijd nog kunt volgen. • Betalingsgegevens.6 .of coachingsgesprek. zorg ervoor dat Het Dossier geheim blijft. Schrijf geen romans. De keuze hangt af van het aantal cliënten dat je hebt. • Je verricht geen geneeskundige handelingen. • Schrijf alleen relevante zaken op.p. gebruik telegramstijl. Als het noodzakelijk is kun je ook met een tussenstap werken als extra beveiliging.counselling. • Ontdek een manier die voor jou en je cliënten het fijnste werkt. • Je hebt principiële bezwaren tegen dossiers. en eventueel een codenummer.en adresgegevens en bij de betalingsgegevens. Je kunt met de hand werken.www.of coachstijl die je hanteert. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je onderzoekt je eigen functioneren daarin. Je kunt klein beginnen en later op een ander systeem overstappen.) Mogelijk kun je nog andere methoden uitdenken. met dure gespecialiseerde software.215 .of coachingsmethode die je gebruikt is een dossier niet relevant. Je kunt een papieren lijstje maken met cliëntnummers en achter die nummer willekeurige andere nummers zetten. • Wees kort en bondig. In de meeste gevallen is het niet erg als de banken. Je kunt dan de optie van contante betaling aanbieden. • Werk schematisch en overzichtelijk. of voor een tussenoplossing kiezen. • Inhoud van de gesprekken (het Dossier). • Door de counsellings. De cliëntnummers gebruik je voor je administratie en de andere nummers voor je dossiers. Ongeacht wat voor systeem je kiest. • De meeste van je cliënten kunnen na 1 sessie al zelfstandig verder. (De TAN code bij de Postbank. Hoe kun je weten welk dossier van wie is als er geen naam op staat? Je kunt met een cliëntnummer werken.PraktijkBoek V3. maar niet de naam en het adres van die persoon. De administratie zou kunnen bestaan uit 3 delen: • Naam. de datum. maar vermeld daarop alleen het factuurnummer. gaan we onderzoeken wat we erin kunnen zetten en hoe we die opbouwen. het bedrag. Wat kun je in Het Dossier zetten? Nu we weten wat een dossier is.

Een goed voorbeeld van een dossier is “Het Counsel en Coach Werkboek”. Gebruik je meerdere modellen en heb je diverse soorten cliënten. dan is het waarschijnlijk niet relevant naar iemands algemene medische of psychische geschiedenis te vragen. Doen.6 . Als je oplossingsgericht werkt komen er andere zaken in te staan. Je mag ook geen vragen stellen die niet relevant zijn. Bij iemand met een burn-out kunnen deze zaken wel van belang zijn.t. Dat kan een niet ingevuld voorbeeld zijn.PraktijkBoek V3. Intuïtie. Als je vanuit organisaties werkt. Ontwerp dus je eigen dossiers en vergelijk die met elkaar in je studiegroep. dan bij een uitstekend geheugen.v. Of een fantasie voorbeeld hoe je die zou invullen. dient centraal te blijven staan. Waarschijnlijk werk je met een ander model.en nadelen af te wegen. omdat je al een verklaring van een cliënt inlevert en we zouden die gegevens dan kunnen koppelen. Onderzoek eerst met welk model je bij voorkeur werkt. Heden. Voelen. Je kunt ook informatie ordenen naar: Denken. Tegelijk wordt het Enneagram als procesmodel gebruikt.b. Zet al die voorbeelden in je computer. Heb je een matig geheugen dan schrijf je meer op. Je kunt ze dan op je pc invullen of eerst uitdraaien en ze met de hand invullen. de geheimhouding niet de details van een cliënt verwerken. omdat hij of zij volgende week een speech moet geven voor 1000 mensen. Je mag nooit een cliënt in vakjes duwen die voor hem of haar niet relevant zijn. Je kunt hiervoor een checklist maken. Je dossier verwerk je ook in je scriptie m. de cliënt. Dat zou je weer kunnen onderverdelen in Verleden. Als iemand bijvoorbeeld komt. • De stappen van het gebruikte counsellings. Het is een persoonlijke keuze. die door hun partner worden mishandeld. • Een vragenlijst met relevante vragen. Daarop zet je de gegevens die tijdens het gesprek naar bovenkomen. Het dossier kan een hulp zijn. waardoor je de verbanden tussen de gebieden ziet. Je kunt i. Ongeacht hoe je de informatie ordent. dan kun je natuurlijk van systeem veranderen.216 . Als je meer ervaring hebt. als mens.www.counselling. die je bij de intake gebruikt.of coachingsmodel. dan bij de psychodynamisch benadering. Actie. Het gaat om je cliënt en hoe je die het beste kunt helpen. Je hebt dan 16 gebieden waarover je informatie noteert. dan bij het counsellen van mensen. Het is ook niet relevant om naar iemands drugsgebruik te vragen. • Voldoende ruimte voor je schematische aantekeningen. dan gebruik je geen model en schrijf je chronologisch op wat van belang is. zodat het steeds beter bij jou en je cliënten aansluit. Toekomst.Voorbeelden van Dossiers.nl . Als je werkt met mensen die een eetprobleem hebben komt daarop iets anders te staan. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Je dient zelf de voor. In de blauwdruk van je dossier komen dus de volgende zaken: • Codenummer. Werk je 100% Rogeriaans. dan hebben die mogelijk een gestandaardiseerd systeem dat je dient te gebruiken. Dat is geschreven om systematisch de verschillende gebieden die van belang zijn weer te geven. Wel of geen Dossier? Wij laten het vrij of je dossiers aanlegt of niet. Mogelijk zijn er een aantal standaard zaken die je graag van iedere cliënt wilt weten. Wel dien je in het kader van je opleiding aan te tonen dat je een dossier kunt aanleggen en dus voorbeelden ervan met je scripties mee te sturen. je leerdoelen. Je kunt voor iedere stap een vel papier reserveren. Lees de Juridische Handleiding om te zien wat de Wet voorschrijft en onderzoek of die wetten van toepassing zijn op jou. dan kun je meerdere soorten dossiers maken.m. Wat op die checklist komt te staan hangt af van je doelgroep.

De ethische code. Hoe je te bereiken bent (telefoon [tijden] . Verwijzing naar je site en de algemene voorwaarden.of coachingspraktijk begint. opleiding. duidelijkheid en volledigheid. de kleuren. Voor wie counselling / coaching is. Wie je bent (korte achtergrond informatie. dan is het goed om een informatiefolder te hebben.counselling. Druk / print / kopieer het eerst in kleine oplagen en onderzoek wat de tekst met iemand doet.6 . We zullen je geen kant en klare folder geven. energie en onderzoek in. • • • • • • • • • • • • Wat counselling / coaching is. Een goede folder maken is niet eenvoudig.www. werkervaring. Kijk wat je aanspreekt en vooral wat je cliënten aanspreekt. Routebeschrijving (Kaartje). Je kunt ook zaken uitbesteden aan diverse specialisten. zodat je tot een steeds betere versie komt. Hoe je werkt. Je tarief.e-mail . © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .post) Je werktijden. Denk ook aan de lay-out. Maar die blijven afhankelijk van wat je hun aanlevert. mogelijkheid tot klacht indienen.nl . de spelling. Stop hier voldoende tijd. Laat het door vele mensen lezen terwijl je erbij staat en vraagt om hun commentaar. Bestudeer sites en folders van anderen om ideeën op te doen.Folder Als je een eigen counsellings. specialisatie) Waar je praktijk is. lid van beroepsvereniging.PraktijkBoek V3. Andere diensten die je aanbiedt. wel geven we globaal aan wat je erin kunt zetten.217 .

Contract Je kunt met je cliënten een mondeling contract afsluiten. de sessies. De financiële afspraken m. Regeling m.b. brieven. De grenzen van de vertrouwelijkheid. Het feit dat je een inspanningsverplichting levert.PraktijkBoek V3.) Regeling m.218 . Informatie over de eventuele dossiers. (Dat je het ruim vooraf aankondigt. De volgende zaken kunnen in een contract staan: • • • • • • • • • • • • Hoe vaak de sessies zijn en de lengte per sessie. voor beide partijen. het afzeggen van de sessies. maar ook schriftelijk.t.b.6 .t.b. e-mails en telefoongesprekken.t. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Een schriftelijk contract heeft het voordeel dat er minder misverstanden mogelijk zijn. prijsveranderingen.www. brieven en e-mail. Vermeld je beroepsorganisatie en dat je onder hun tuchtrecht valt. inclusief het financiële aspect. Garantie dat de counsellor gedurende de gehele tijd aanwezig zal zijn.nl . Het minimum en eventueel het maximum aantal sessies. ook al komt de cliënt niet.counselling. Refereer aan je algemene handelsvoorwaarden en de ethische code. Het gebruik van de telefoon.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument. voor wie en welke voorwaarden je op wilt stellen. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten. Je dient die wel op maat voor je eigen praktijk te maken. spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.PraktijkBoek V3.219 . (Voor de levering aan bedrijven is er een andere standaardversie. of is naar datum bepaalbaar. VAN: Je (bedrijfs)naam en adres. Artikel 2 Algemeen 1. Het opstellen van je voorwaarden is een waardevolle investering.www.nl . 3. De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.) Zo ziet een standaard uitdraai van de Algemene Voorwaarden eruit. De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak. en een de consument. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1). tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. natuurlijk persoon. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm.counselling. Houd rekening met de wettelijke regels voor counsellors of coaches en de ethische code. Maak hem op maat voor je eigen bedrijf en laat hem door een jurist of andere expert op dat gebied controleren voordat je hem deponeert en er naar verwijst. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker. 2. Wat je aanpast hangt af van wat je diensten zijn. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum. tenzij gebruiker om praktische. voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.6 . Zorg ervoor dat je vastlegt dat je een inspanningsverplichting hebt. hoe je werkt. die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen. Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.counselling.2. binnen 30 dagen geschiedt. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven. bij voorkeur schriftelijk. 4. tenzij er sprake is van overmacht.PraktijkBoek V3. Artikel 5 Levering 1. 5. Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen. 6. 7. dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Tenzij anders overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3. vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.nl . 5. is deze indicatief. tenzij gebruiker anders aangeeft. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden. Gebruiker is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument. 3. 2. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument. tenzij anders aangegeven. 4. geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.www. 6. tenzij gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. Komen gebruiker en de consument bezorging overeen.6 . (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2). De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. noodzakelijk voor de levering. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.220 . (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3). Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 Monsters en modellen 1. 5. De onder 1. dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt.www. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze nietconformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid. 7. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. 3.nl . laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen. 2. zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel. de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 1. zonder schriftelijke toestemming van gebruiker.221 .6 . naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. De onder 1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument. 4. daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.Artikel 6 Garantie 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 / 6 / 12 / 24 maanden na levering. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie. tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).PraktijkBoek V3. indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is. dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 8. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .counselling. 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer. Gebruiker verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs.

tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering. verzend. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren. Artikel 11 Prijsverhoging 1. 4. blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of . Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd.counselling. Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt. kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging. doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Artikel 10 Risico-overgang 1. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak. op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.222 .Artikel 9 Onderzoek.en voorrijdkosten in rekening te brengen. dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7). 2. 2.nl .www. 2. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5). Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn. Artikel 12 Betaling 1. tenzij . Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6). De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 3. Na verloop van de garantietermijn is gebruiker gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging.6 . ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 3. doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan gebruiker met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.PraktijkBoek V3. reclames 1. inclusief administratie-.

indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).PraktijkBoek V3. 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.nl . Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren. welke redelijkerwijs noodzakelijk waren. surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar. 3. In geval van faillissement. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar.counselling. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom. 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. . Artikel 13 Opschorting en ontbinding 1. komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim. Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten.na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Gebruiker kan.De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. . zonder daardoor in verzuim te komen.223 . 2. is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.6 .00. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. indien: . Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort. 5.www. Dit met een minimum van € 50. dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt. tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Artikel 14 Incassokosten 1. 6.4. de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. een aanbod tot betaling weigeren. behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Indien de consument aan gebruiker informatiedragers. 5. software en andere materialen of (elektronische) bestanden. tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten 1. ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen. 2. elektronische bestanden of software etc. Artikel 17 Aansprakelijkheid 1. verstrekt.224 . Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet. blijven eigendom van gebruiker. Artikel 15 Vrijwaringen 1.nl . Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. 3. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. schetsen. (elektronische) bestanden enz. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn. software.. films. is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld. elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. films. dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen. 4. dan wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak. garandeert deze dat de informatiedragers. dan wel terugbetaling van de koopprijs. 3. schetsen.www.PraktijkBoek V3. tekeningen.6 .counselling. die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade. De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens. tenzij anders is overeengekomen. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. tekeningen. 2. zoals ontwerpen. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9). tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 4.

Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Artikel 19 Geschillen 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.225 . 2. alle van buiten komende oorzaken. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt. 2. 2. zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.6 . (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).www. indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.counselling. tenzij de kantonrechter bevoegd is. voorzien of nietvoorzien. een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Artikel 20 Toepasselijk recht 1. doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen. 4.PraktijkBoek V3. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10). Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. 3.nl . Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.4. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen. 5. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . Artikel 18 Overmacht 1. intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11). Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. en noch krachtens de wet. 5.

..counselling.kvk.. 2..Artikel 21 Wijziging.nl. 3.v. te bestellen: www.q.PraktijkBoek V3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden.. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c. is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend..K. uitleg en vindplaats van de voorwaarden 1. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst....6 .226 ... © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) .nl ..www. De digitale versie inclusief toelichting is bij de K. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te .

Maak wel koppelingen tussen de theorie. We zetten ze hier neer. Je kunt als counsellor of coach niet te laat komen bij je cliënten. zodat ze goed kunnen counsellen en/of coachen. Let op de naleving van de eerder gegeven regels: Ethische Code. zodat je als student weet dat die instructies van de Academie komen en de trainer die niet kan veranderen. We hebben een aantal minimale grenzen. Het is ook mogelijk om bepaalde specialisten uit te nodigen. andere relaties zijn niet toegestaan. Feedback regels en de Hulpen voor Innerlijke Groei. de trainer. Je hebt een trainer . maar het is ook mogelijk om bepaalde oefeningen te vervangen door voor dat moment betere oefeningen. Hierdoor komt na verloop van tijd iedereen steeds later. het feedback geven en ontvangen minimaal 85% van de tijd dient te zijn.PraktijkBoek V3.student relatie. De praktijklessen zijn er voor om de theorie in de praktijk te brengen en niet om de theorie te leren. De student is zelf verantwoordelijk voor het behalen ervan.6 . Het is wel zo dat het zelf doen. Welke oefeningen er gedaan worden hangt af van de studenten. zie ethische code. We willen graag professionele counsellors en coaches en geen lama waaien mensen. actuele gebeurtenissen. het moment. • Begin strikt op tijd. de oefeningen en de ervaringen en geef waar nodig enige toelichting. De reden daarvoor is dat je laatkomers anders zou belonen en mensen die wel op tijd komen straft. de gebruikte ruimte etc. ook al komen er mensen later. Het doel van de opleidingen van de ACC en dus ook de praktijktrainingen is om de studenten te leren counsellen en/of coachen. • • • Een gelukkig en gezond leven is het product van goede gewoontes.counselling. Vertel geen theoretische zaken die de student zelf in de literatuur had kunnen lezen. © Academie voor Counselling en Coaching (ACC) . In het bedrijfsleven is het normaal om op tijd te komen. omdat die je bij je professionalisering helpen.Instructies voor de Trainer De trainers zijn al op de hoogte van deze instructies. de groepsdynamica.nl . 10:00 uur is 10:00 uur en geen 10:01. het ervaren. De tweede reden is dat we het maximale profijt willen halen uit die 60 uur. Je kunt gebruik maken van de aangegeven oefeningen.www. Randvoorwaarden. Maximaal 15% van de tijd mag passief toehoren of kijken zijn. Hierdoor beloon je de mensen die de lessen wel goed hebben voorbereid. korte films te vertonen of ze op andere wijzen praktijkervaring te laten opdoen. De oefeningen kunnen de studenten helpen bij het behalen van hun leerdoelen.227 . Als trainer probeer je de studenten zoveel mogelijk te helpen die leerdoelen te behalen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful