You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

13 V 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
Kochani! Kiedy przegldaem biuletyny sprzed roku, dwch i trzech lat, te wanie z dnia Pierwszej Komunii, to umiechnem si pod nosem. Waciwie za kadym razem wspominaem o pierwszokomunijnym zamieszaniu, dodatkowo przy wiosennych porzdkach, zakoczeniu roku szkolnego i tym podobnych. A umiechnem si dlatego, e tamte iloci spraw, ktre trzeba byo ogarn s niczym, w porwnaniu do tego, co si w parafii dzieje w tym roku. Ten wanie weekend, oprcz Pierwszokomunijnych wzrusze, przynosi nam pierwsze w historii parafii prymicje! Miejmy nadziej, e doczekamy jeszcze kiedy nastpnych, ale pierwszych ju nie bdzie... I to wszystko dzieje si na tle witowanego w Ameryce Dnia Matki. Przy caej reszcie spraw, oczywicie... Ale po kolei... A waciwie, to nie wiem, jak bdzie po kolei. Msza Prymicyjna, to wydarzenie jednorazowe, chocia znak wice kapaskich pozostanie na doniach i w sercu czowieka na cae ycie. Diakon Antoni Brooks, uprzednio skadajc w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii luby zakonne, zostanie podniesiony do godnoci i posugi prezbitera. Ile si w tym momencie dzieje, ile zmienia! Jaka wielka tajemnica si dokonuje! Zaszczyt, ale i ogromnie wana suba. Szczcie, ale czsto w samotnoci zy... Bdziemy mieli szans uczestniczy w Wielkim Pocztku posugi kapana, ktry od tej pory odprawi niezliczone iloci Mszy, jeszcze wicej wyspowiada penitentw, ochrzci dzieci, przyprowadzi do bierzmowania, namaci olejem chorych, a wreszcie pomodli si nad trumn. Ile Boych spraw dokona si przez jego rce... A Pierwsza Komunia obchodzona jest wprawdzie co roku, ale co zrobi, e dla tych dzieci, ktre do niej przystpuj, dla ich rodzicw, bab i dziadkw, to jest moment rwnie wany, moe nawet bardziej osobisty. Znw zatroskamy si patrzc w przyszo tych dzieci o to, by z tego dnia, tego przejcia i podniosoci zostao jak najwicej. eby to by pocztek, a nie koniec yciowej przygody z Panem Jezusem. I wreszcie Dzie Matki pomodlimy si z caego serca za te dzielne kobiety, ktre day nam ycie, wychowanie, tylu rzeczy nauczyy, tyle opowiedziay. Pomodlimy o to, eby Pan Bg da wszystko, czego potrzebuj te mamy, ktre s jeszcze z nami, a te, ktre ju od nas odeszy, eby przytuli do siebie i da im wieczn rado. Najwaniejsze jednak jest to, e te wszystkie tematy s ze sob tak nierozczne, jak tylko mog. Przecie bez Mamy diakona (a od soboty ju ksidza) Antoniego, bez dzielnej i kochanej Judy Brooks, nie byoby tej uroczystoci w naszej parafii. Nie odpowiedziaby na powoanie i nie przyjby wice, gdyby Ona nie przygotowaa go do jego Pierwszej Komunii witej. Z kolei nie byoby sakramentu Eucharystii, gdyby nie kapaskie donie i serca. Jedno z drugiego wynika, jedno do drugiego prowadzi, jedno bez drugiego nie istnieje. Zatem wszystkim, ktrzy ten czas przeywaj tak wyjtkowo, od ksidza Antoniego poczynajc (bo jest tylko jeden), poprzez dzieci pierwszokomunijne, ich rodziny, poprzez wszystkie Mamy, a koczc na caej naszej rodzinie parafialnej, ktra w tym wszystkim uczestniczy, ycz, aby Boe bogosawiestwo, ktre spywa, owoce tego, co si dokonuje by cae to wito trwao jak najduej w naszych sercach!
ks. Sawek

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Liturgiczna
SOBOTA - 12 MAJA 9:00 Z podzik. za otrzymane aski z prob o dalsz opiek dla Zofii w dniu urodzin 10:00 Pierwsza Komunia wita 4:00 + Jan Tyrcha - crka z rodzin 5:30 Dzik. za szczliw operacj, z prob o Boe bog., zdrowie i opiek Matki Boej dla Elleen Gretkerewicz 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - 13 MAJA 8:00 + Zofia Klimkowicz - crka z rodzin 9:30 + Henryka Basak w 5 r. m.,+ Urszula Basak -m i ojciec 11:15 + Stefan Izydorek w 5 rocz. mierci oraz o zdr. i Boe bog. dla caej rodziny - ona z rodzin 1:00 W intencji Ksidza Neoprezbitera Antoniego Brooksa 1:00 Za Matki yjce i zmare 1:00 W int. Tomasza Skpskiego w 3 rocz. urodzin 1:00 O pomylne zakoczenie studiw dla Marka 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Bronisawa i Tomasz ak - dzieci 1:00 + Kazimierz i Tadeusz Kilianek 1:00 + Karolina Syjut i Wojciech Syjut, Maria i Jan Kruczyk 1:00 + Z rodz. Rabaziskich i Kostro 7:00 + Ryszard Fertner w 4 rocz. m. - ona PONIEDZIAEK 14 MAJA 9:00 + Cecylia Wawrzyniec 7:00 O Boe bog. dla crki w dniu imienin WTOREK 15 MAJA 9:00 Za parafian 7:00 + Bolesaw Gaicki RODA 16 MAJA 9:00 + Ryszard Kraszewski 7:00 + Leonard i Stanisawa abiccy CZWARTEK - 17 MAJA 9:00 O Boe bog. dla s. Magorzaty Tomalki w dniu urodzin 7:00 + Bronisaw Kulpa - Krystyna i Franciszek Noworolnik PITEK - 18 MAJA 9:00 O zdrowie i Boe bog. dla Krystyny 7:00 O Boe bog. i potrzebne aski dla Diany z ok. urodzin 7:00 + Anna i Krzysztof Makuch oraz + Emilia Mio 7:00 + Zbigniew Szymaski 32 r. m. - crka Magorzata z rodz. SOBOTA - 19 MAJA 9:00 + Genowefa Szubzda 4:00 + Wadysaw, Zofia Samul 5:30 + Bronisawa Walicka w 16 rocz. mierci - crka - syn z rodzin - rodzina - siostra - syn - Barbara i Victor - m i crka - rodzice

LEKTORZY
4:00 - Olga Oko 5:30 - Victoria Wystpek, Alexander Wystpek 8:00 - Celina Pultanis, Edward Wajszczuk 9:30 - Katarzyna Popiel, Dorota Gutowska, Lucyna Malarz 11:15 - Dzieci Rocznicowe 1:00 - Krzysztof Grzesiak, Justyna Sobtka, Zofia Duniec-Dmuchowska 7:00 - Malwina Mirowska, Agnieszka Bryczkowska

Sobota/ Niedziela - 19/20 maja

4:00 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 5:30 - (chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii) 8:00 - Janusz Wolski, Zbigniew Ziarnowski 9:30 - Stanisaw Kwiek, Andrzej opatowski, Jzef Madurski, Augustyn Nytko 11:15 - Marek Bieciuk, Roman Kogut, Mariusz Przydzia, Krzysztof Zadrozny 1:00 - Albert Ciesielski, Stanisaw Krlczyk, Jerzy Put, Janusz Wolkowicz 7:00 - Joseph Chagnon, Adam Jasiski

KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela 19/20 maja

WNIEBOWSTPIENIE PANA JEZUSA - 20 MAJA 8:00 O Boe bog. dla ks. Antoniego Brooksa 9:30 + Rozalia Piech i Jzef Piech 11:15 Zakoczenie Roku Szkolnego, Rocznica I Komunii w. 1:00 Dzik. za otrzymane aski z ok. 90 ur. Romualda Fadanelli 1:00 O zdrowie i bog. Boe dla Joanny Melnyk z ok. urodzin 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O Boe bog. dla Dariusza Paprzyckiego z ok. ur. - mama 1:00 + Wanda Musiaowska - rodzina Turek 1:00 + Wiesaw Kasierski w 3 rocz. mierci - crka z rodz. 1:00 + Kazimierz Petecki - ona z rodzin 1:00 + Stefan Izienicki - rodzina 7:00 Dzik. za otrzymane aski dla rodziny Puowskich

Co znaczy kocha Boga? Odpowiedzia nam dzi Chrystus jasno i dobitnie: Jeli bdziecie zachowywa Moje przykazania, bdziecie trwa w mioci Mojej... Innymi sowy: mio Boa, to nie jest problem uczu, ale zachowywania Boych przykaza. Czy tak wanie kocham Boga? Dzisiaj przypada kolejna rocznica objawie fatimskich, kiedy to Maryja gorco wzywaa do modlitwy racowej i pokuty. Ta jej proba jest aktualna take dzisiaj, std podejmijmy j ochotnym sercem. Wspomnijmy te dramatyczne wydarzenia, jakie rozegray si na Placu witego Piotra 13 maja 1981 roku kiedy prbowano zabi papiea Jana Pawa II. Dzikujmy Pani Fatimskiej za ocalenie papiea i promy o opamitanie dla terrorystw. Jak pamitamy, w czasie wielkanocnym jestemy zobowizani przystpi do sakramentu pojednania. Powoli czas ten zblia si do koca, zadbajmy o sumienne wypenienie tego chrzecijaskiego obowizku. W przysz niedziel bdziemy obchodzili uroczysto Wniebowstpienia Paskiego. NABOESTWA MAJOWE Zapraszamy w miesicu maju na naboestwa maryjne: od poniedziaku do pitku 15 minut przed Msz w. dla dzieci w rody o godz. 6:45pm w soboty o godz. 3:45pm. Rodzicw zachcamy, aby przywozili dzieci na naboestwa maryjne, aby te i w taki sposb przekazywali, uczyli i wychowywali dzieci w naszej polskiej tradycji religijnej.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

W tym tygodniu patronuj nam:


w poniedziaek, 14 maja wity Maciej, aposto, wybrany do grona Dwunastu na miejsce Judasza. Jest on patronem midzy innymi budowniczych, kowali, cieli, cukiernikw i rzenikw, take orduje za maestwami pragncymi potomstwa; w rod, 16 maja wity Andrzej Bobola, kapan i mczennik. y na przeomie XVI i XVII wieku, zasyn jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz. Zyska miano owcy dusz. Dnia 16 maja 1657 roku zosta schwytany przez Kozakw. Mimo okrutnych tortur nie wyrzek si wiary w Jezusa. Jego relikwie znajduj si w kociele Ojcw Jezuitw przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

ZMIANA ODPRAWIANIA MSZY WITYCH Od 21 maja do 14 wrzenia ulegnie zmianie rozkad odprawiania Mszy w. w tygodniu. Msze wite od poniedziaku do czwartku odprawiane bd o godz. 9:00 rano, w pitek wieczorna Msza w. o godz. 7:00. W soboty i niedziele Msze w. bez zmian. WAKACYJNY PROGRAM DLA DZIECI Od 4 czerwca do 24 sierpnia zapraszamy na wakacyjny program dla maluchw od 3-6 lat. Zapisy bd w holu kocioa 20 i 27 maja. Szczegy: p. Marta 586286-8452, p. Marzena 586795-8653 i p. Justyna 586795-0794 oraz na plakatach w holu kocioa. KOLONIA DZIEWCZT I OBZ HARCERSKI Od 22 lipca do 4 sierpnia hufiec harcerek Ziemia Rodzinna zaprasza wszystkie dziewczta w wieku od 7 do 15 lat na koloni - obz w Biaowiey. Informacje: druhna Kasia Mrukowicz 586-817-2409 lub ziemiarodzinna@gmail.com II SPOTKANIE MODZIEY POLONIJNEJ Spotkanie odbdzie si w dniach od 27 lipca do 3 sierpnia. W programie: wyjazd do Czstochowy, Biskupina, Poznania. Koszt uczestnictwa 600 z. Zgoszenia prosz przesya na adres: smpmorasko2012@wp.pl do 15 czerwca. WAKACJE DLA MODZIEY Siostry Misjonarki Chrystusa Krla zapraszaj modzie od 13 do 18 lat na Wakacje z Bogiem, od 24 czerwca do 1 lipca w Orodku Rekreacyjnym w Marianville, MI. Informacje i zgoszenia: s. Dorota (773) 704 2267. W zwizku z duym zainteresowaniem w sprawie pomocy prawnej przy otrzymaniu amerykaskiego obywatelstwa informujemy, e jest moliwo zorganizowania spotkania w naszej parafii po polsku, w niedziel 27 maja. Do spotkania z urzednikami Urzedu Emigracyjnego dojdzie wyacznie po uprzedniej rejestracji. Zgoszenia przyjmuje Bogusaw Kozakiewicz tel: 248-396-1370. Jeeli macie Pastwo pytania w sprawach dotyczcych waszego statusu; nie jestecie pewni waszej sytuacji prawnej (jestecie po rozwodzie, yjecie w separacji, mielicie sprawy sdowe, bylicie karani); nie jestecie pewni waszej sytuacji podatkowej (oszustwa podatkowe, niepacenie podatkw, bankructwa); jeeli mieszkacie w USA wiele lat, nie mwicie w jzyku angielskim i chcielibycie otrzyma amerykaskie obywatelstwo lecz nie wiecie, czy jest to moliwe; jeeli uwaacie, e istniej przeszkody w otrzymaniu obywatelstwaprosimy o kontakt. Wszystkie porady prawne podczas tego spotkania bd bezpatne!!! KAWIARENKA 6 maja kawiarenk przygotowywali rodzice modziey bierzmowanej: p. Anna i p. Artur Gobiewski z Patrykiem, p. Bogusia Hejnar, p. Renata Konopka z Karolin, p. Grayna Piwowarski, p. Hanna Ptak z Karolin. Dochd z kawiarenki wynis $632.00. Bg zapa!

MSZA WITA GRADUACYJNA Msza w. w intencji uczniw i studentw, ktrzy w tym roku kocz nauk w High School, College lub na Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedziel 17 czerwca o godz. 11:15 am. Osoby te prosimy o przyjcie na msz w. w uroczystych strojach z zakoczenia roku. Ci wszyscy, ktrzy chc, aby ich imiona i nazwiska zostay wyczytane podczas Mszy w. i wypisane w biuletynie prosimy o zgoszenie w biurze parafialnym do 11 czerwca. ZAPISY NA KATECHEZ 2012/13 W niedziel 20 maja po Mszach w. w holu kocioa bdzie moliwo zapisu dzieci na lekcje religii. Zapisu mona rwnie dokonywa w biurze parafialnym. Koszt zapisu we wrzeniu bdzie droszy. ZAPISY DO SZKOY POLSKIEJ Trwaj zapisy do Szkoy Polskiej - we wtorek, rod i pitek podczas zaj lekcyjnych. Blankiet rejestracyjny znajduje si na gwnej stronie internetowej szkoy po prawej stronie. Prosz wydrukowa, wypeni i przynie do szkoy w wyej wymienionych dniach i godzinach. Podrczniki na rok szkolny 2012/13, bd zamwione tylko dla dzieci zarejestrowanych w maju. Ksiki bd sprzedawane przed rozpoczciem roku szkolnego we wrzeniu. FESTIWAL PARAFIALNY odbdzie si 2 i 3 czerwca. Ju zwracamy si z proba o pomoc w przygotowaniu festiwalu (osoby chtne do pracy przed i w czasie festiwalu proszone s o zapisywanie si na tablicy, ktra umieszczona jest w holu kocioa). Zwracamy si take z prob o przynoszenie artykuw spoywczych do kuchni oraz rzeczy na Pchli Targ. SPOTKANIE Zapraszamy na drug cz spotkania o wiadkach Jehowy, ktre odbdzie si w sobot 20 maja o 10:00 am. KOLEKTA DIECEZJALNA Ofiary na Catholic Services Appeal mona skada w kopertach, ktre wyoone s z tyu kocioa. Bg zapa! NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa, Roberta i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

POMOC W SPRAWACH EMIGRACYJNYCH

Ofiary niedzielne z 6 maja: Ofiary z kopert: $6,652.00 Ofiary bez kopert: $1,158.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731-7573 Finanse - Alicja Malik Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 11:00 pm) Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Modzieowy Laudamus Te - Justyna Pal Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne