You are on page 1of 27

Plik Czytaj To dla Diablo II

©2000 Blizzard Entertainment. Wszelkie prawa zastrzeżone. Diablo, Battle.net i Blizzard Entertainment są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Havas Interactive, Inc. i/lub jego części w USA i/lub innych krajach. Wszelkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli. Nowe informacje i uaktualnienia: http://www.blizzard.com Ten dokument najlepiej przeglądać w rozdzielczości 800 x 600 lub wyższej. SPIS TREŚCI Od twórców Umowa Licencyjna Końcowego Użytkownika Wymagania Systemowe Instalacja
Jak zainstalować Opcje instalatora

Podstawy sterowania Konfigurowalne klawisze Wskazówki, porady i inne informacje
Ogólna pomoc Polecenia w czasie gry dla wielu graczy Kanał Rozmów Battle.net Rozmowa z graczami, którzy nie są na Twoim kanale rozmów Tworzenie lub przyłączanie się do gry na Battle.net Korzystanie z Menu Gry Korzystanie z mini panelu Korzystanie z 'Ctrl' - Bieganie Używanie klawisza Alt - podświetlanie przedmiotów leżących na ziemi Używanie klawisza Shift - atak z miejsca Informacje o potworach Przedmioty Grupowane Zwoje Korzystanie z Pasa Umiejętności Przypisywanie i Korzystanie ze Skrótów Klawiszowych Kontaktowanie się z BNami Handel z BNami Jak wynajmować i kontrolować Najemników Jak handlować z innymi graczami Tworzenie drużyn z innymi graczami Stosunki w drużynie Złoto Twoja Skrytka Kamienie szlachetne i przedmioty z miejscem na klejnot Przedmioty Magiczne, Rzadkie, Unikalne i z Zestawów Podnoszenie poziomu i przydzielanie punktów statystyk i umiejętności Punkty nawigacyjne Kapliczki i Studnie Korzystanie z Automapy Zadania Zapisywanie/Wczytywanie Postaci oraz Zwłoki Co się dzieje gdy Twoja postać ginie

DIABLO II dla wielu graczy
Battle.net America Online Sieć lokalna Połączenia szeregowe i przez modem

Kontakt
Informacje ogólne Pomoc techniczna Sprzedaż bezpośrednia

Porady odnośnie działania gry
Testowanie i działanie grafiki Działanie Muzyki Działanie opcji graficznych Jakość Oświetlenia Rozmyte Cienie Tryb Perspektywy Działanie pamięci podręcznej CD Programy działające w tle Pamięć systemowa, a działanie Akceleratory 3D, a działanie

Aktualizacje, poprawki i rozwiązywanie problemów Deinstalacja
Deinstalacja Diablo II Deinstalacja Battle.net

OD TWÓRCÓW Po pierwsze, dziękujemy za kupienie Diablo II. Długo i ciężko pracowaliśmy nad tą grą i mamy nadzieję, że dostarczy Wam ona rozrywki na długie godziny. Umieściliśmy w Diablo II wiele specjalnych funkcji, które nie będą dla Was oczywiste nawet jeśli jesteście doświadczonymi graczami pierwszego Diablo. Tak więc prosimy zajrzeć do instrukcji i dalszej części tego dokumentu. Podczas gry każdą z pięciu różnych klas postaci Diablo II dostarcza CAŁKIEM innych wrażeń. Na przykład podstawowa taktyka walki i zaawansowana strategia opracowana dla Barbarzyńcy nie sprawdza się dla Nekromanty. Po wielu godzinach grania postacią należącą do jednej z klas, wypróbuj jedną z pozostałych. Nie zawiedziesz się. Możesz także rozwinąć znaną sobie klasę postaci na nowe sposoby. Możesz to osiągnąć tworząc nową postać, ale tym razem zdobywając się inne umiejętności. Dowiesz się, że Diablo II można przejść na wiele różnych sposobów. Kiedy pokonasz Diablo na normalnym stopniu trudności będziesz mógł jeszcze spróbować gry na poziomie Koszmar, a potem przyjdzie czas na Piekło. Najtrudniejsze wyzwanie czeka Cię po stworzeniu postaci Zawodowej - takiej, która może zginąć tylko raz - przekonaj się jak daleko uda Ci się dotrzeć.

Podczas rozgrywek wieloosobowych, Diablo II dostarcza całkiem nowych doświadczeń. Strategia działania drużyn i konieczność przestawienia się na inny sposób myślenia, działania i komunikacji sprawiają, że gra dostarczy Ci całkiem innych wrażeń. Kiedy będziesz miał za sobą rozgrywki jednoosobowe, połącz się z Battle.net i spróbuj pograć postacią w jednej z krain. Mamy nadzieję, że gra w Diablo II dostarczy wam tyle rozrywki co nam. Do zobaczenia na Battle.net. - Blizzard Entertainment UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA PRZED ZAINSTALOWANIEM TEGO PROGRAMU POWINIENEŚ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ. POPRZEZ INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE WYKORZYSTANIE TEGO PROGRAMU ZGADASZ SIĘ NA WARUNKI TEJ UMOWY. JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ WARUNKÓW UMOWY, NATYCHMIAST ZWRÓĆ NIEUŻYWANY PROGRAM DO MIEJSCA ZAKUPU LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM OBSŁUGI KLIENTA BLIZZARD ENTERTAINMENT tel. (949) 955-1382 I W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY ZAKUPU OTRZYMASZ ZWROT PIENIĘDZY. To oprogramowanie("Program"), wszystkie materiały drukowane, wszelka dokumentacja dostępna w sieci lub w postaci elektronicznej, oraz wszelakie kopie i produkty powstałe w oparciu o ten program i materiały, są chronionym prawem autorskim dziełem Blizzard Entertainment, oddziału Havas Interactive, Inc. oraz/lub jej filii lub dostawców. Korzystanie z tego Programu regulowane jest warunkami Umowy Licencyjnej Końcowego Użytkownika, która znajduje się poniżej ("Umowa Licencyjna"). Program przeznaczony jest wyłącznie do użytku określonych w ramach Umowy Licencyjnej. Kategorycznie zabrania się wykonywania jakichkolwiek działań niezgodnych z tą Umową Licencyjną. UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA 1. Warunki Licencji. Blizzard Entertainment ("Blizzard") niniejszym daje, a użytkownik, poprzez instalację programu akceptuje ograniczoną licencję bez praw wyłączności oraz prawo do zainstalowania i używania jednego (1) egzemplarza tego Programu na domowym, przenośnym lub biurowym komputerze. Dodatkowo Program posiada opcję do gry w wiele osób, która pozwala korzystać z niego w Internecie poprzez Battle.net - sieciową usługę firmy Blizzard Entertainment. Korzystanie z Programu poprzez Battle.net jest uzależnione od przyjęcia Umowy Licencyjnej odnośnie Battle.net. Blizzard Entertainment zastrzega sobie prawo do uaktualnienia, modyfikacji lub zmiany Umowy Licencyjnej dla Battle.net w dowolnym momencie. 2. Prawa Własności. Wszelkie nazwy, prawa własności i prawa własności dóbr intelektualnych zawartych i dotyczących Programu (włączając w to i jednocześnie

nie ograniczając się do: wszelkich nazw, kodu komputerowego, tematów, obiektów, postaci, imion postaci, historii, dialogów, powiedzeń, miejsc, pomysłów, grafiki, animacji, dźwięku, kompozycji muzycznych, efektów audiowizualnych, metod operacji, praw moralnych, wszelką powiązaną dokumentacją, appletów włączonych do Battle.net, zapisów rozmów, informacji na temat profilu użytkownika, nagrań gier rozegranych na Battle.net, i oprogramowania) są własnością Blizzard Entertainment lub jego licencjobiorców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Program jest chroniony prawami własności Stanów Zjednoczonych, międzynarodowymi umowami i konwencjami na temat praw własności i innymi prawami. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Battle.net może zawierać pewne licencjonowane materiały i licensorzy firmy Blizzard mogą dochodzić swoich praw w przypadku jakiegokolwiek pogwałcenia niniejszej Umowy. 3. Obowiązki Końcowego Użytkownika. A. Zgodnie z niniejszą Umową Licencyjną, Użytkownik nie może, w części lub całości, kopiować, fotokopiować, reprodukować, tłumaczyć, rekonstruować, modyfikować, wydobywać kod źródłowy, dekompilować, tworzyć produkty w oparciu o Program, ani też usuwać z niego odpowiednie oznaczenia lub znaki firmowe, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Blizzard. B. Program jest licencjonowany jako pojedynczy produkt. Poszczególne jego części nie mogą być używane na więcej niż jednym komputerze. C. Masz prawo do wykorzystywania programu na użytek własny, ale nie masz prawa do: (i) sprzedaży lub przekazywania innym reprodukcji Programu, ani do wypożyczania, lizingu, lub licencjonowanie Programu innym osobom bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Blizzard. (ii) wykorzystywania Programu lub jego części w celach komercyjnych, włącznie z: wykorzystaniem go w miejscach takich jak: kawiarnie, salony gier lub inne instytucje. Blizzard może zaproponować osobną Umowę Licencyjną, pozwalając użytkownikowi na wykorzystanie Programu w celach komercyjnych. Proszę skontaktować się z firmą Blizzard, aby ustalić szczegóły; (iii) stawiania serwerów z naszymi grami, naśladowania lub przeadresowywania protokołów komunikacyjnych używanych przez firmę Blizzard Entertainment® jako część Battle.net, poprzez emulację protokołów, tunneling, modyfikowanie lub dodawanie elementów do Programu, korzystanie z programów użytkowych lub jakiejkolwiek innej techniki znanej obecnie, lub wynalezionej w przyszlosci, do jakichkolwiek celów, włączając w to grę sieciową w Internecie, grę sieciową z wykorzystaniem komercyjnych bądź niekomercyjnych siecii do grania, lub jako część zawartości sieci, bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Blizzard;

(iv) tworzenia lub utrzymywania więcej niż jednego jednoczesnego połączenia z Battle.net. Wszelkie połączenia z Battle.net, czy to stworzone przez Program, czy przez inne narzędzia, mogą być dokonywane jedynie w sposób wyraźnie zaaprobowany przez Blizzard Entertainment. Użytkownik pod żadnym warunkiem nie może łączyć się lub tworzyć narzędzia pozwalające na połączenie z interfejsami Battle.net innymi od tych, które Blizzard Entertainment przeznaczył dla publicznego użytku. 4. Przekazywanie programu. Możesz na stałe przekazać swoje prawa do Programu, pod warunkiem, że odbiorca zgodzi się na przyjęcie tej Umowy Licencyjnej, a ty wyrazisz zgodę na usunięcie Programu ze swojego domowego, przenośnego, lub biurowego komputera. 5. Rozwiązanie umowy. Ta Umowa Licencyjna jest ważna do chwili jej rozwiązania. W każdej chwili możesz rozwiązać Umowę Licencyjną, niszcząc Program. Blizzard może, według swego uznania, rozwiązać tę Umowę Licencyjną jeśli nie będziesz stosować się do zawartych w niej warunków. W takim przypadku musisz natychmiast zniszczyć Program. 6. Kontrola Eksportu. Program nie może być reeksportowany, umieszczany w sieci lub w inny sposób eksportowany do żadnego kraju (lub mieszkańca kraju), na który U.S. nałożyło embargo towarowe, lub do jakiejkolwiek osoby z listy Ministerstwa Skarbu USA (U.S. Treasury), Departamentu Specjalnie Desygnowanych Obywateli (Specially Designated Nationals), lub Tabeli Zakazanych Zamówień (Table of Deny Orders) Ministerstwa Handlu USA (U.S. Commerce Department). Instalując lub używając ten Program, użytkownik przedstawia i gwarantuje tym samym, że nie znajduje się pod kontrolą, ani nie jest mieszkańcem lub obywatelem żadnego z powyższych krajów, ani też nie znajduje się na żadnej z powyższych list. 7. Ograniczona Gwarancja. Blizzard wyraźnie zrzeka się zapewnienia jakiejkolwiek gwarancji dla Programu i Instrukcji. Program i Instrukcja są dostarczone „jak są", bez gwarancji żadnego rodzaju, włączając w to gwarancje kupieckie, przystosowanie do określonego celu, lub gwarancje nienaruszalności. Na użytkowniku spoczywa ryzyko wypływające z użytkowania i działania zarówno Programu jak i Instrukcji.. Jednak Blizzard gwarantuje, że w ciągu 90 dni od daty zakupu Programu, nośnik zawierający Program będzie wolny od wad produkcyjnych. Jeśli w czasie tego okresu nośnik okaże się wadliwy i zostanie przedstawiony dowód zakupu wadliwego Programu, Blizzard może 1) naprawić wadę, 2) dostarczyć użytkownikowi produkt o takiej samej lub niższej wartości, lub 3) zwrócić pieniądze. 8. Ograniczenie odpowiedzialności. ZARÓWNO FIRMA BLIZZARD HAVAS INTERACTIVE, INC., JEJ SEKCJE, ODDZIAŁY I PRACOWNICY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNE W ŻADEN SPOSÓB ZA UTRATĘ LUB JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU SZKODY SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z TEGO PROGRAMU, WŁĄCZNIE Z UTRATĄ REPUTACJI, PRZESTOJAMI W PRACY, BŁĘDAMI LUB AWARIAMI KOMPUTERÓW, LUB JAKIMIKOLWIEK STRATAMI LUB SZKODAMI KOMERCYJNYMI.PONADTO BLIZZARD ZRZEKA SIĘ UDZIELANIA WSZELKICH

GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PROBLEMU ROKU 2000, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚCI OPROGRAMOWANIA. BLIZZARD NIE GWARANTUJE, ŻE DATY PRZED, W CZASIE, LUB PO ROKU 2000 NIE BĘDĄ MIAŁY WPŁYWU NA DZIAŁANIE PROGRAMU. BLIZZARD NIE GWARANTUJE RÓWNIEŻ, ŻE PROGRAM BĘDZIE W STANIE ODPOWIEDNIO PRZETWARZAĆ, WYSYŁAĆ I/LUB OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O DATACH POMIĘDZY STULECIAMI, WŁĄCZAJĄC W TO ZMIANĘ INFORMACJI O DACIE POMIĘDZY RÓŻNYMI PRODUKTAMI CZY APLIKACJAMI. PONADTO BLIZZARD ENTERTAINMENT NIE JEST W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA STRATY LUB UTRATĘ POSTACI GRACZY, KONT, STATYSTYK LUB INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU PRZECHOWYWANYCH NA BATTLE.NET. ROZUMIEM I PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE BLIZZARD ENTERTAINMENT NIE JEST I NIE MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK PRZERWY W DZIAŁANIU BATTLE.NET, WŁĄCZAJĄC W TO ZAKŁÓCENIA DZIAŁANIA DOSTAWCY USŁUG INTERNETOWYCH, BŁĘDY W DZIAŁANIU OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU LUB WSZELKIE INNE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO UTRATY DANYCH LUB ZAKŁÓCEŃ OBSŁUGI. 9. Odszkodowanie. Niniejszym zgadzasz się, że Blizzard dozna niepowetowalnej szkody jeśli nie zostaną dotrzymane warunki niniejszej Umowy Licencyjnej. Dlatego zgadzasz się, aby Blizzard miał prawo, bez obligacji, lub dowodów szkody, do odpowiedniego odszkodowania w przypadku złamania tej Umowy Licencyjnej. W przypadku sporu pomiędzy stronami związanego z tą Umową Licencyjną. Strona, która wygra spór będzie mieć prawo do wyegzekwowania od drugiej strony wszelkich kosztów, płac prawników i innych wydatków związnych z udziałem w sporze. 10. Ograniczenia Licencji. Żadna część tej Umowy Licencyjnej nie zabrania wykonywania lub zatwierdzania wykonania kopii lub adaptacji Programu, jednak pod warunkiem, że (1) stworzenie nowej kopii lub adaptacji było niezbędne do dalszego korzystania z Programu w zgodzie z Umową Licencyjną i TYLKO DLA TEGO POWODU; lub (2) kopia albo adaptacja zostaną stworzone WYŁĄCZNIE dla potrzeby archiwizacji danych i wszystkie archiwalne kopie zostaną zniszczone w przypadku Przekazania Programu, Wygaśnięcia tej Umowy Licencyjnej lub w innych przypadkach kiedy dalsze korzystanie z Programu przestanie być legalne. 11. Różne. Niniejsza umowa została sporządziona w oparciu o prawo Stanu Kalifornia i wszelkie spory, które mogą się wokól niej pojawić będą rozpatrywane w opraciu o prawo kalifornijskie. Użytkownik wyraża zgodę, żę wszelkie roszczenia i postępowania prawne wytoczone przez jedną ze stron zostaną złożone i będą rozpatrywane w dowolnym sądzie federalnym hrabstwa Los Angeles, stan Kalifornia, który posiada odpowiedni zakres jurysdykcji. Umowa licencyjna może zostać , zmieniona, zmodyfikowana lub uzupełniona jedynie na piśmie, przy dokładnym wyszczególnieniu zmian, modyfikacji i uzupełnień wprowadzonych przez każdą ze stron. Ta umowa licencyjna stanowi pełne porozumienie pomiędzy stronami i zastępuje każdą poprzednią umowę, zarówno pisemną jak i ustną. Niniejszym zaświadczam, że zapoznałem się i zrozumiałem tę Umowę Licencyjną i przyjmuję do wiadomości, że zainstalowanie Programu oznacza moją zgodę na warunki przedstawione w tej Umowie. Zaświadczam również i zgadzam się, iż Umowa Licencyjna stanowi oficjalne porozumienie pomiędzy mną i firmą Blizzard,

oraz, że zastępuje każdą poprzednią bądź aktualną umowę, zarówno pisemną jak i ustną, oraz wszelkie inne porozumienia pomiędzy firmą Blizzard i moją osobą. WYMAGANIA SYSTEMOWE CPU: Do gry w Diablo II niezbędny jest procesor Pentium 233 lub szybszy. Pamięć: 32 MB RAM - wymagane dla trybu Jednego Gracza. 64 MB RAM wymagane dla rozgrywek wieloosobowych. Twórcy Otwartych gier Battle.net i serwery TCP/IP : sugerowane 128 MB RAM (256 MB RAM przy rozgrywkach dla czterech lub więcej graczy). Miejsce na dysku twardym: Instalacja do rozgrywki jednoosobowej zajmuje około 650 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym. Do instalacji z obsługą rozgrywek wieloosobowych konieczne jest 950MB wolnej przestrzeni na dysku twardym. Aby dokonać pełnej instalacji, na dysku musi być 1,4 GB wolnego miejsca. Grafika: Do gry w Diablo II konieczna jest karta graficzna SVGA i monitor pracujący w rozdzielczości 800 x 600 i co najmniej 256 kolorach. Obsługiwane są także akceleratory 3D Glide lub Direct3D. Akceletator musi mieć 8MB RAM do tekstur. Dźwięk: do gry w Diablo II konieczna jest karta dźwiękowa zgodna z DirectX. Diablo II obsługuje karty dźwiękowe symulujące efekty środowiskowe i lokalizację 3D, takie jak odbicia i pogłosy. Aby uzyskać najlepsze efekty należy się upewnić, że karta jest właściwie skonfigurowana i że głośniki stoją we właściwych miejscach. System operacyjny: Diablo II jest grą działającą w środowisku Windows 95/98/2000/NT I korzystającą z Microsoft DirectX. Gra działa z DirectX 6.1 lub wyższym, ale polecamy jego aktualizację do wersji 7.0a za pomocą instalatora Diablo II. W systemach Windows 2000 i NT 4.0 instalowanie Microsoft DirectX nie jest konieczne, bo stanowi on część systemu operacyjnego. Jeżeli masz problemy z Windows 95/98, po instalacji sterowników Microsoft DirectX, prosimy skontaktować się z pomocą techniczną Microsoft: Telefon w USA: 1-800-426-9400 Listę numerów pomocy w innych krajach można znaleźć na witrynie pomocy technicznej Microsoft: http://www.microsoft.com INSTALACJA Jak zainstalować Proszę umieścić dysk instalacyjny Diablo II w napędzie CD-ROM. Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie w ciągu minuty, proszę otworzyć

Dysk Startowy i uruchomić „Setup.exe", program instalacyjny Diablo II. Opcje instalatora W instalatorze Diablo II dostępne są trzy opcje: Instalacja do rozgrywek jednoosobowych wymaga 650MB wolnej przestrzeni na dysku twardym i instaluje tylko pliki do rozgrywki jednoosobowej. Nie polecamy podejmowania prób grania w trybie wieloosobowym za pomocą takiej wersji. W przypadku instalacji do rozgrywek wieloosobowych niezbędne jest 950MB wolnego miejsca na dysku. Po wybraniu tej opcji zainstalowane zostanie całe Diablo II za wyjątkiem filmów. Po dokonaniu takiej instalacji można grać zarówno w trybie jedno- jak i wieloosobowym. Aby dokonać pełnej instalacji konieczne jest co najmniej 1.4 GB wolnego miejsca na dysku. Za pomocą tej opcji można zainstalować całe Diablo II razem z plikami filmów, dzięki czemu oglądając filmowe sekwencje pomiędzy aktami nie będzie trzeba wymieniać dysków. PODSTAWY STEROWANIA Esc – Włącza lub wyłącza menu gry i pozwala wyjść z innych menu. Lewy przycisk myszki – służy do wykonywania „domyślnych" akcji, które zależą od sytuacji: Kliknij na jakimś miejscu na ziemi, aby tam podejść. Aby zaatakować potwora korzystając z aktualnie przypisanej umiejętności, klinknij na nim lewym klawiszem. Jeśli przytrzymasz klawisz myszki na potworze, Twoja postać będzie powtarzać ataki, aż do chwili gdy puścisz klawisz albo potwór zginie. Kliknięcie pozwala upuścić/podnieść przedmiot na ziemię/z ziemi, pasa lub ekranu ekwipunku. Pozwala korzystać z kapliczek, drzwi i skrzyń. Pozwala na komunikowanie się z BNami - Rozmowę, Handel, Hazard, Wynajem, Identyfikację i Nasycanie przedmiotów. Prawy przycisk myszki – pozwala użyć umiejętności przypisanej aktualnie do tego klawisza, wypić wybraną miksturę lub uaktywnić zwój lub wolumin. Klawisze kursorów – Przewijanie Automapy.

KONFIGUROWALNE KLAWISZE A (lub C) – włącza lub wyłącza Ekran Cech Postaci. B (lub I) – włącza lub wyłącza Ekran Plecaka/Ekwipunku. P – włącza lub wyłącza Ekran Drużyny. M – włącza lub wyłącza Ekran Wiadomości. Q – włącza lub wyłącza Dziennik Zadań. H – Wywołuje nakładkę Pomocy.

T – Włącza lub wyłącza Drzewko Umiejętności. S – Włącza lub wyłącza menu Umiejętności przypisywanych klawiszom myszy. F1 do F8 – przygotowuje (lub ustawia) Umiejętności przypisane lewemu lub prawemu klawiszowi. Kółko myszy do góry – przewija w górę wszystkie klawisze funkcyjne (F1-F8). Kółko myszy w dół – przewija w dół wszystkie klawisze funkcyjne (F1-F8). ~ -- Włącza lub wyłącza pas większy niż 1x4. 1, 2, 3, and 4 – powoduje użycie przedmiotu umieszczonego w tym przedziale. Enter – Otwiera/zamyka okno rozmowy w grze. Ctrl – Przytrzymaj, aby biec. R – Włącza/wyłącza automatyczne bieganie. Shift – Przytrzymaj podczas klikania lewym lub prawym klawiszem myszy, który powoduje użycie umiejętności - postać będzie atakować z miejsca. Alt – Podświetla wszystkie przedmioty upuszczone na ziemię. Z – Włącza/wyłącza portrety wszystkich członków drużyny. Tab – Włącza/wyłącza automapę. F9 – Wyśrodkowuje Automapę na graczu. F10 – Włącza/wyłącza wygaszanie Automapy. F11 – Włącza/wyłącza wyświetlanie imion graczy / BN na Automapie. F12 – Włącza/wyłącza wyświetlanie członków drużyny na mapie. Klawiatura 0 – Postać 1 – Postać 2 – Postać 3 – Postać 4 – Postać 5 – Postać 6 – Postać numeryczna – Komunikacja głosowa (włącz NumLock, aby używać)br> mówi „Pomocy!" mówi „Za mną." mówi „To dla ciebie." mówi „Dzięki." mówi „Przepraszam!" mówi „Żegnaj." mówi „Giń."

Print Screen – Zapisuje ekran w folderze Diablo II jako "screenshotX.jpg". Spacebar – Wyłącza wszelkie powyższe ekrany i nakładki. N – Usuwa wszystkie wiadomości tekstowe z ekranu.

WSKAZÓWKI, PORADY I INNE INFORMACJE Ogólna pomoc W celu wywołania nakładki pomocy naciśnij klawisz „H". Polecenia w czasie gry dla wielu graczy Naciśnij 'Enter' by wywołać nakładkę rozmów w dolnej, środkowej części ekranu. (Zobaczysz migający wskaźnik „_" ) Wpisz wiadomość i naciśnij 'Enter'. Wszyscy w grze (którzy na to pozwalają) zobaczą Twoją wiadomość w lewym, górnym rogu ekranu. Wywołaj ekran wiadomości naciskając 'M' aby zobaczyć wszystkie wiadomości otrzymane w czasie gry. Poniżej znajdują się przykłady kilku różnych poleceń dostępnych w czasie rozgrywki:

![Twoja wiadomość] Wyświetla wiadomość ponad głową Twojej postaci, jak balonik. Dzięki temu tylko gracze blisko Ciebie zobaczą tą wiadomość. Wiadomość pojawia się na kilka sekund. /msg [nazwa konta] [wiadomość] Przesyła wiadomość do jakiegokolwiek gracza posiadającego 'konto', który znajduje się gdziekolwiek na Battle.net - na dowolnym kanale i w dowolnej grze włącznie z Diablo, Warcraft i Starcraft. UWAGA: Klawisz 'strzałka do góry' przywołuje ostatnie 8 wpisanych przez Ciebie wiadomości. Skorzystaj z niego jeśli chcesz powtórzyć wiadomość, lub nieco ją zmienić przed ponownym wysłaniem. Kanał rozmów Battle.net Na kanałach rozmów Battle.net postacie pojawiają się u dołu ekranu. Jeżeli na jednym z nich znajdzie się więcej postaci, niż może się zmieścić, to ich listę będzie można przewijać klikając na jednej z trójkątnych strzałek.. Okno rozmów pojawia się w lewej części ekranu. Na jego prawej krawędzi umieszczony jest pasek przewijania. Pod nim znajduje się pole tekstowe i sześć przycisków dla najczęściej używanych komend - Wyślij, Szepnij, Ujawinij, Odrzuć, Przywróć i Pomoc. Wyślij - Rozmowa z innymi postaciami znajdującymi się na kanale rozmów 1. Kliknij wewnątrz pola tekstowego i wpisz swoją wiadomość. 2. Naciśnij klawisz 'Wyślij' by przesłać wiadomość wszystkim obecnym na kanale. Szepnij – Prywatna rozmowa z innymi graczami na kanale rozmów 1. Kliknij wewnątrz swojego okna tekstowego i wpisz wiadomość.. 2. Kliknij lewym klawiszem na postaci, aby ją podświetlić. 3. Naciśnij klawisz 'Szept', aby wysłać wiadomość tylko do tego gracza. Ujawnij - Pozwala Ci wykonać na kanale rozmów „akcję". 1. Kliknij wewnątrz swojego okna tekstowego i wpisz akcję. [podskakuje z radości] 2. Naciśnij klawisz 'Ujawnij' 3. Za Twoim imieniem pojawi się wiadomość. [Imię Twojej postaci] podskakuje z radości. Odrzuć - Blokuje nadchodzące wiadomości od wybranego gracza. 1. Kliknij na postaci lewym klawiszem, aby ją podświetlić. 2. Naciśnij klawisz 'Odrzuć'. Przywróć - Zezwala na nadchodzenie wiadomości od wybranego gracza. 1. Kliknij na postaci lewym klawiszem, aby ją podświetlić. 2. Naciśnij 'Przywróć'.

Pomoc – Wyświetla pomoc dla trybu rozmów Diablo II. UWAGA: Kiedy umieścisz wskaźnik na postaci w kanale rozmów, nad portretem postaci pojawi się jej nazwa konta Battle.net oraz obecny poziom. Rozmawianie z graczami, których nie ma na Twoim kanale rozmów Używaj komend /msg na Battle.net w następujący sposób: 1. Kliknij wewnątrz okna rozmowy i napisz: /msg [nazwa konta] [wiadomość] 2. Naciśnij 'Enter'. Przykład: /msg CreepingDeath dołącz do mojej gry DII o nazwie Trapped. Hasło to Ice. Przesyła to informację graczowi na Battle.net, posiadającemu odpowiednie konto. Funkcja ta działa na wszystkich kanałach rozmów i grach Diablo, Warcraft lub Starcraft.. Przykład: /squelch [nazwa konta] LUB /unsqelch [nazwa konta] Pozwala to Odrzucić i Przywrocić graczy spoza kanału rozmów Diablo II. Odwiedź http://www.battle.net/chat/commands.shtml albo naciśnij klawisz Pomoc aby wyświetlić pełną listę poleceń Battle.net. Tworzenie lub przyłączanie się do gry na Battle.net Okno Kontrolne pojawia się po prawej stronie ekranu wraz z pięcioma klawiszami poleceń - Stwórz, Dołącz, Ranking, i Wyjdź. Naciśnięcie któregoś z tych klawiszy powoduje wyświetlenie odpowiedniego okna rozmów w Oknie Kontrolnym. Stwórz - Naciśnij ten klawisz, aby Stworzyć grę. Wpisz Nazwę Gry (wymagane). Aby stworzyć prywatną grę, wpisz Hasło. Możesz Szepnąć nazwę gry i hasło innym graczom na kanale rozmów jeśli chcesz ich zaprosić do swojej gry. Możesz wprowadzić Opis Gry. Możesz zmienić też Maksymalną Ilość Graczy (domyślnie ustawione jest 4). Możesz zaznaczyć okno koło ustawień Różnic Postaci i zmienić domyślną wartość 4. Kiedy zaznaczysz Różnice Postaci, wówczas postacie, których poziom różni się od Twojego o liczbę większą niż ustawiona, nie będą mogły dołączyć do gry. Na końcu naciśnij klawisz 'Stwórz Grę'. UWAGA: Jeśli zapomnisz Nazwę Gry i Hasło w czasie rozgrywki, to po prostu naciśnij 'Tab' aby wywołać Automapę i spójrz w prawy górny róg. Dołącz - Naciśnij ten klawisz, by przyłączyć się do gry. Wpisz Nazwę Gry i Hasło, jeśli je znasz. W innym wypadku musisz wybrać grę z listy umieszczonej poniżej pola Nazwy Gry. Przy wybranej grze pojawi się liczba graczy i lista postaci. Jeśli jest to konieczne skorzystaj z pionowych strzałek do przewinięcia listy. Po wybraniu gry naciśnij klawisz Dołącz. UWAGA: Jeśli Wyjdziesz z gry i nikt w niej nie zostanie, gra będzie trwać jeszcze przez kilka minut. Dzięki temu możesz do niej powrócić w wypadku gdy Twój komputer został rozłączony z Internetem. Musisz jednak pamiętać nazwę tej gry i wprowadzić ją w pole Nazwa Gry, gra ta nie pojawi się bowiem na liście ogólnie dostępnych.

Kanał - Naciśnij ten klawisz, by wywołać ekran Kanału. Wpisz Nazwę Kanału albo wybierz kanał rozmów z listy poniżej pola Nazwy Kanału. Naciśnij OK. Ranking - naciśnij ten klawisz, by wywołać ekran Klasyfikacji. Wybierz Ranking Zawodowców lub Normalny. Postacie są klasyfikowane według zdobytego doświadczenia. Wybierz opcję Ogólna lub Poszczególne Klasy. Klasyfikacja zostanie wyświetlona w wybranej konfiguracji. Wyjdź - Naciśnij ten klawisz, by Wyjść z kanału rozmów i powrócić do ekranu Wybór Postaci. Korzystanie z Menu Gry Naciśnij 'Esc' by wywołać menu. Ponowne naciśnięcie spowoduje powrót do gry. Kliknij na wejściu menu aby przejrzeć ustawienia. Kliknij na suwaku i przesuń czaszkę na wybrane ustawienie. Jeżeli opcja jest zaciemniona, nie może być zmieniona przy aktualnym trybie dźwięku/grafiki, albo wyłączyła ją inna opcja. Menu gry ma następującą strukturę: OPCJE (wywołuje podmenu opcji) OPCJE DŹWIĘKOWE (wywołuje podmenu opcji dźwiękowych) DŹWIĘK: główny suwak głośności (w prawo jest głośniej) MUZYKA: suwak głośności muzyki (w prawo jest głośniej) BALANS 3D: suwak zrównoważenia efektów dźwiękowych 2D/3D (przesuń bardziej w prawo by zwiększyć głośność 3D) AKCELERACJA SPRZĘTOWA: WŁĄCZONA lub WYŁĄCZONA (WYŁĄCZONE wyłącza BALANS 3D i EFEKTY ŚRODOWISKOWE) EFEKTY ŚRODOWISKOWE: WŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE GŁOS BN: GŁOS I TEKST, TYLKO GŁOS lub TYLKO TEKST OPCJE GRAFIKI (wywołuje podmenu opcji grafiki) JAKOŚĆ OŚWIETLENIA: NISKA, ŚREDNIA I WYSOKA (przy WYSOKIM światło jest najłagodniejsze) ROZMYTE CIENIE: WŁĄCZONE lub WYŁĄCZONE (przy WYŁĄCZONYCH cienie są całkiem czarne) PERSPEKTYWA: WŁĄCZONA lub WYŁĄCZONA (tylko w trybie 3D, nie działa pod 2D DirectDraw) Suwak GAMMA regulujący jasność/kontrast OPCJE AUTOMAPY (wywołuje podmenu opcji Automapy) WYGASZANIE: BRAK, WYŚRODKOWANE lub WSZĘDZIE (przy WYŚRODKOWANE Automapa jest bardziej przejrzysta koło Twojej postaci) AUTOCENTROWANIE: TAK lub NIE POKAŻ DRUŻYNĘ: TAK lub NIE (przy TAK pokazuje na Automapie wszystkich członków drużyny) POKAŻ IMIONA: TAK lub NIE (przy NIE pomija wyświetlanie imion członków drużyny) KONFIGURACJA STEROWANIA (wywołuje ekran konfiguracji klawiatury/myszy) POPRZEDNIE MENU ZAPISZ I WYJDŹ Z GRY (zapisuje Twoją postać, wychodzi z gry i powraca

na Battle.net) POWRÓT DO GRY Korzystanie z mini panelu Naciśnij przycisk mini-panelu (znajduje się w środku panelu sterowania umieszczonego u dołu ekranu), aby wywołać i odesłać mini-panel ze środka dolnej części ekranu. Kliknij na jednym z przycisków mini-panelu (w kolejności od lewej - Postać, Ekwipunek, Drzewko Umiejętności, Ekran Drużyny, Automapa, Dziennik Wiadomości, Dziennik Zadań i Menu Wyjścia) aby wywołać odpowiedni ekran lub nakładkę. Korzystanie z 'Ctrl' - Bieganie Aby biec naciśnij i przytrzymaj Ctrl. Bieganie poza miastem pochłania Wytrzymałość. Uważaj by nie stracić jej całej kiedy jesteś ścigany. Kiedy Wytrzymałość spadnie do zera Twoja postać zacznie iść zamiast biec. Jeśli tak się zdarzy, musisz zwolnić klawisz Ctrl i stać nieruchomo przez kilka sekund zanim zaczniesz odzyskiwać Wytrzymałość. Wtedy będziesz mógł iść odzyskując jednocześnie siły. Wytrzymałość będzie wzrastać, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu Uwaga: Biegać można także włączając tryb auto-biegania za pomocą klawisza „R". Aby znowu chodzić, naciśnij go ponownie. Używanie klawisza Alt - podświetlanie przedmiotów leżących na ziemi Naciskając i przytrzymując klawisz „Alt" możesz podświetlić przedmioty (broń, zbroje, mikstury, zwoje, złoto, itd.), które możesz podnieść z ziemi. Ponad przedmiotem pojawi się nazwa kategorii przedmiotu w jakimś kolorze: Biały - Normalny przedmiot Szary - Przedmiot z Miejscem na klejnot Niebieski - Magiczny przedmiot Zielony - Przedmiot z zestawu Żółty - Rzadki przedmiot Złoty - Unikalny przedmiot Kliknij na nazwie lub na samym przedmiocie, by go podnieść. Używanie klawisza Shift - atak z miejsca Jeżeli chcesz zaatakować korzystając z umiejętności umieszczonej pod prawym lub lewym przyciskiem myszy bez ruszania się z miejsca - przytrzymaj klawisz „Shift". Informacje o potworach Kiedy umieścisz wskaźnik myszy nad potworem, zobaczysz jego nazwę i klasę. Za imieniem pojawi się czerwona linia ilustrująca liczbę punktów życia potwora. Kolor nazwy ma znaczenie. Biały tekst oznacza standardowy rodzaj potwora, niebieski czempiona, a złoty unikalnego potwora lub przywódcę. Przedmioty grupowane Niektóre przedmioty mogą być połączone w grupy. Są to na przykład woluminy identyfikacji lub portali miejskich, klucze, a także wszelkie przedmioty którymi

można rzucać lub wystrzeliwać - strzały, bełty, noże do rzucania, oszczepy, wybuchające mikstury itp. Wykorzystanie przedmiotu grupowanego obniża jego liczebność o jeden. Kiedy ilość pocisków spadnie do zera, przedmiot znika. Zużyte woluminy można ponownie zapełnić zwojami. Możesz łączyć przedmioty grupowane tego samego rodzaju ( na przykład kołczany strzał) podnosząc jedną grupę i upuszczając na inną. Ilość z obu grup zostaje zsumowana. W wypadku gdy po połączeniu dwóch grup powstałaby wartość przekraczająca dopuszczalne maksimum, nadmiar przedmiotów tworzy własną grupę. UWAGA: Nie można rozdzielać grup. Zwoje W Diablo II są tylko dwa rodzaje zwojów - zwoje Miejskiego Portalu i zwoje Identyfikacji. W obrębie jednego woluminu można przechowywać wiele zwojów tego samego rodzaju. W Akcie I zwoje i woluminy sprzedaje Akara, można je znaleźć pod zakładką Różne w jej ekwipunku. Aby otworzyć portal w pobliżu własnej postaci, kliknij prawym przyciskiem myszy na zwoju (lub woluminie) Portalu Miejskiego. By wrócić do miasta zlokalizowanego w tym akcie, kliknij na portalu lewym przyciskiem myszy. Pozostanie on aktywny do czasu kiedy ponownie z niego skorzystasz w mieście i wrócisz na miejsce, w którym został rzucony. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Zwoju (lub woluminie) Identyfikacji aby zamienić wskaźnik w znak zapytania. Umieść kursor nad niezidentyfikowanym przedmiotem w ekwipunku i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby go zidentyfikować. Korzystanie z pasa Naciśnięcie jednego z 4 skrótów klawiszowych pasa powoduje użycie przedmiotu umieszczonego na odpowiadającym mu miejscu 1, 2,3 lub 4. W pasie można umieścić tylko mikstury Zdrowia, Many, Wytrzymałości, Odmrażania, Odtrutki oraz zwoje. Naciśnięcie jednego ze skrótów klawiszowych pasa powoduje wypicie mikstury, lub rzucenie czaru znajdującego się na zwoju. Zakładając szarfę lub większy pas, można rozszerzyć cztery podstawowe miejsca dodając kolejne rzędy o takiej samej pojemności. Dostęp do nich można uzyskać umieszczając wskaźnik myszy nad pasem w mini-panelu. Kiedy jakiś przedmiot z pasa zostanie wykorzystany, wszystkie przedmioty przechowywane w przedziałach powyżej opróżnionego przesuną się w dół, uzupełniając miejsce. Dla pełnej wygody powinieneś ustawiać przedmioty tego samego rodzaju pionowo. Możesz też korzystać z klawisza '~' aby otwierać i zamykać większe pasy. Umiejętności Wszystkie 5 klas postaci rozpoczyna grę z dwoma identycznymi umiejętnościami Atak i Rzucanie. "Atak" pozwala zadać obrażenia przy pomocy trzymanej w ręce broni (lub rękach, w przypadku Barbarzyńcy).

"Rzut" miota broń lub miksturę przeznaczoną do rzucania w stronę przeciwnika. Nekromanci zaczynają ponadto grę z umiejętnością „Odesłanie", która pozwala niszczyć istoty przywołane przez innego gracza. Każda klasa postaci może rozwinąć 30 różnych umiejętności. Te dodatkowe zdolności podzielone zostały na trzy kategorie. Umiejętności z każdej kategorii są przypisane do Drzewka Umiejętności - podobnie do Drzewka Technologii w strategiach czasu rzeczywistego. Umiejętności dzielą się na dwie kategorie - Bierne i Aktywne. Umiejętności Aktywne wymagają rzucenia lub użycia w jakiś inny sposób. Umiejętności Bierne działają automatycznie, w sposób niewidoczny. Mistrzostwa (jedne z Umiejętności Biernych) działają cały czas, gdy postać korzysta z odpowiadającemu Mistrzostwu przedmiotu lub umiejętności. Aury Paladyna (inny rodzaj umiejętności biernych) działają zawsze, gdy są ustawione na prawym klawiszu myszy. Ikony Aur mają złoty kolor. Wszystkie Umiejętności Aktywne, za wyjątkiem Ataku, Rzucania, Odsyłania i Poświęcenia, zużywają Manę. Większość Umiejętności Biernych nie korzysta z Many. Koszt użycia umiejętności i inne informacje na jej temat zostają podświetlone po przesunięciu wskaźnika na ikonę umiejętności. Jeżeli ikona ta jest czerwona, danej Umiejętności nie można użyć. Może się tak zdarzyć z powodu braku Many, lub jeżeli wymagany do Umiejętności przedmiot nie jest umieszczony na właściwym miejscu. Oto kategorie Umiejętności: Amazonka: Umiejętności Władania Włócznią i Oszczepem, Umiejętności Bierne i Magiczne, Umiejętności Władania Łukiem i Kuszą. Czarodziejka: Zaklęcia Chłodu, Zaklęcia Błyskawic, Zaklęcia Ognia. Barbarzyńca: Zawołania Bitewne, Mistrzostwa Bojowe, Umiejętności Bojowe. Paladyn: Aury Defensywne, Aury Ofemsywne, Umiejętności Bojowe. Nekromanta: Zaklęcia Przywołania, Zaklęcia Trucizn i Kości, Klątwy. UWAGA: Wybranie broni do rzucania włącza Umiejętność Rzucania na lewym klawiszu myszy. Po rzuceniu ostatnią bronią, umiejętność (a także broń) przełączy się automatycznie na wcześniej używaną - za wyjątkiem sytuacji, gdy poprzednią bronią był łuk lub kusza. Przypisywanie i korzystanie ze skrótów klawiszowych Można przypisać 8 skrótów klawiszowych, aby wybierać umiejętności na lewym i prawym klawiszu myszy. Wywołaj na ekran klawisze Umiejętności i naciśnij jeden ze skrótów klawiszowych - 'F1' do 'F8' - przypiszesz tym samym skrót do wybranej umiejętności. Kiedy skończysz przypisywać umiejętności, naciśnij S lub spację. UWAGA: Niektórych umiejętności nie można przypisać do lewego klawisza myszy. Do prawego klawisza można przypisać dowolną umiejętność.

Kontaktowanie się z BNami Kliknij na BN. Jeśli pojawi się menu tekstowe, możesz się kontaktować. Jeśli wybierzesz 'Rozmowa', usłyszysz wprowadzenie BNa, historyjkę, albo informacje o zadaniu. Jeśli wybierzesz 'Handel', będziesz mógł kupować, sprzedawać, lub naprawiać przedmioty. (Patrz niżej) Na przykład w Akcie I Gheed proponuje Ci 'Hazard' oferując na sprzedaż niezidentyfikowane przedmioty, ale po niezłych cenach. Kashya pozwala 'Wynająć' najemnika, jeśli wykonasz dla niej pewne zadanie. (Patrz niżej) Charsi potrafi 'Nasycać' przedmiot rzadką mocą magiczną po tym, jak wykonasz jej zadanie. Handel z BNami Kliknij na jednym z BN (Akara, Gheed, Charsi w Akcie I). Z menu, które się pojawi wybierz Handel. Twój ekwipunek pojawi się po prawej stronie ekranu, a wyposażenie BNa po lewej. Górną część ekwipunku BNa zajmują cztery zakładki ekwipunku - Zbroje, Broń , Magia i Różne. Jeśli w danej kategorii nie ma żadnych przedmiotów, zakładka będzie czerwona. Kupowanie: Kliknij na interesującej Cię zakładce. Twoja postać nie może używać przedmiotów przedstawionych na czerwonym tle. Przesuwając wskaźnik na poszczególne przedmioty w ekwipunku BN, możesz odczytać pojawiające się opisy. Wyświetlona zostaje cena w złocie i inne cechy przedmiotu. Jeśli Twoja postać nie ma wystarczających współczynników, to w opisie przedmiot będzie miał czerwony kolor. Jeśli znajdziesz przedmiot który chcesz kupić, kliknij na nim lewym klawiszem. Pojawi się menu 'Kupna'. Żeby kupić przedmiot kliknij na „Tak", albo naciśnij „Nie". Sprzedawanie: Przesuń wskaźnik na przedmioty w swoim ekwipunku i obejrzyj pojawiające się opisy. U góry pojawi się cena sprzedaży w złocie. Kliknij lewym klawiszem na przedmiocie który chcesz sprzedać (w ten sposób podnosząc go) i przenieś go na ekwipunek NPC. Ponownie kliknij lewym klawiszem - przedmiot spadnie na ekwipunek BNa a Ty otrzymasz złoto. Zastanów się czy na pewno chcesz sprzedać przedmiot, bo po transakcji możesz go co prawda odkupić, ale za solidną kwotę! Naprawianie: (tylko kowal Charsi oferuje tę usługę w I Akcie) Kliknij na „Kowadle", klawiszu napraw u dołu ekranu ekwipunku BN. Przesuń wskaźnik na przedmioty w swoim ekwipunku. Zauważ ,że w pojawiających się informacjach na temat przedmiotu znajduje się koszt naprawy. Aby naprawić przedmiot, kliknij na nim lewym klawiszem (wróci do pełnej wytrzymałości). Możesz powtórzyć tę czynność dla każdego przedmiotu. Kiedy skończysz, kliknij ponownie na ikonie „Kowadła". Każdy przedmiot o wytrzymałości 0 trzeba naprawić, aby można go było używać. NOTE: When an equipped item's durability is low, a color-coded player icon appears in the upper right corner of the screen. Items displayed in yellow have low durability. Items in red have 0 durability and cannot be used (have no effect) until repaired. Bring up your Inventory and sweep your cursor over your equipment to inspect its durability. UWAGA: Kiedy wytrzymałość używanego przedmiotu spadnie do niskiego poziomu, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się oznaczona kolorem ikona. Przedmioty z żółtą ikoną mają niską wytrzymałość. Przedmioty czerwone mają wytrzymałość równą 0 i nie można ich używać (nie działają) aż do naprawy. Aby sprawdzić wytrzymałość przedmiotów, wywołaj ekran ekwipunku i przesuń

wskaźnik na poszczególne przedmioty. Jak wynajmować i kontrolować Najemników W pierwszym Akcie Kashya wynajmuje najemniczki, Łotrzyce, po wypełnieniu dla niej pewnego zadania. Kliknij na Kashyi aby wywołać jej menu. Jeśli pojawi się „Najmij" kliknij na tej opcji. Wybierz najemnika, którego chcesz wynająć. Naciśnij „OK". koło Twojej postaci pojawi się Łotrzyca, a w lewym górnym rogu ekranu jej ikona. Ponad ta ikoną znajduje się pasek Zdrowia Łotrzycy. Łotrzyca będzie za Tobą podążać i automatycznie strzelać do wszelkich pobliskich potworów lub wrogich graczy. Nie możesz zrobić krzywdy swoim najemnikom, a oni nie mogą zranić Ciebie ani członków Twojej drużyny. Wynajęcie najemnika kosztuje pewną ilość złota. Są bardzo lojalni i walczą do śmierci. Podążają za Tobą przez portale i punkty nawigacyjne. Jak handlować z innymi graczami Aby zaproponować innemu graczowi handel kliknij na nim, jeśli jesteście razem w mieście. (Nie można handlować poza miastem) Pojawi się okno rozmowy z komunikatem „Czekaj na Innego Gracza". Pojawi się też klawisz „Anuluj". Gracz, na którym kliknąłeś zobaczy okno rozmowy z komunikatem „Zgadzasz się na Handel?" i „OK/Anuluj".; możesz zaczekać, aż gracz naciśnie „OK" lub „Anuluj", albo możesz wycofać swoją propozycję naciskając „Anuluj". Jeżeli drugi gracz zgadza się i kliknął na „OK.", pojawi się Ekran Handlu Gracza. Po prawej stronie znajduje się Twój ekwipunek, a po lewej Okno Handlu. W górnej połowie tego okna pojawią się przedmioty, które drugi gracz proponuje do handlu. Dolna połowa zawiera Twoje oferty. Przesuń przedmioty pomiędzy swoim Ekwipunkiem a własną połową Okna Handlu. To samo robi twój partner. Możesz zmienić ilość złota klikając na klawiszu „Złoto" na swojej połowie Okna Handlu. Kiedy będziesz zadowolony z proponowanej transakcji kliknij na „Zaakceptuj wymianę". Drugi gracz wyraża zgodę w ten sam sposób. Kiedy zobaczysz, że „ Zaakceptuj wymianę" innego gracza przyjmuje kolor zielony, on/ona zgodził się na wymianę. Możesz przerwać handel klikając na klawiszu „Anuluj" u dołu ekranu, albo naciskając klawisz 'Esc'. Tworzenie Drużyn z innymi Graczami Aby wywołać ekran Drużyny naciśnij klawisz 'P'. Zobaczysz listę graczy w aktualnej rozgrywce i własny stosunek do nich. Białe imiona oznaczają nastawienie Neutralne, zielone członków Twojej drużyny, a czerwone Wrogich graczy. Obok imienia każdego osiągalnego gracza znajduje się klawisz Drużyny z następującymi opcjami:

ZAPROSZENIE: Naciśnij ten klawisz by zaprosić gracza do przyłączenia się do Twojej Drużyny. PRZERWIJ: Po zaproszeniu gracza (ale zanim przyjmie zaproszenie) możesz wycofać zaproszenie naciskając ten klawisz. ZGODA: Jeśli jakiś gracz zaprosił Cię do przyłączenia się do jego drużyny, naciśnij ten klawisz by przyjąć zaproszenie. Jeśli nie pojawia się żaden klawisz, wówczas gracz nie jest osiągalny - ponieważ jest już członkiem innej drużyny. Nie możesz zaprosić takich graczy, dopóki nie porzucą obecnej drużyny. Oczywiście oni mogą zaprosić Cię do swojej. Jeśli jesteś już w drużynie, możesz ją opuścić naciskając klawisz ODEJDŹ u dołu ekranu drużyny. Jeżeli odłączysz się od drużyny liczącej ponad dwóch graczy, pozostali gracze pozostaną w tej drużynie. Po opuszczeniu drużyny możesz założyć własną, lub przyłączyć się do innej. Na prawo od klawisza Drużyny każdego gracza znajdują się 4 mniejsze klawisze, z których każdy może być WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY. Pierwszym z nich jest klawisz Neutralny/Wrogi. Kiedy klawisz pokazuje skrzyżowane miecze oznacza to że jesteś Wrogi wobec danego gracza. Drugim klawiszem jest POZWÓL/ZABROŃ na OGRABIENIE ZWŁOK. Trzeci to DOPUŚĆ/WYKLUCZ z ROZMOWY. Kiedy WYKLUCZASZ gracza, nie może on słyszeć ani widzieć żadnej Twojej słownej komunikacji. Ostatnim klawiszem jest ODRZUĆ/PRZYWRÓĆ. Jeśli ODRZUCISZ gracza, nie będziesz słyszał ani widział żadnych komunikatów z jego strony. UWAGA: Kiedy naciskasz swoje klawisze Drużyny lub Wrogości, poddany ich działaniu gracz otrzymuje odpowiednią wiadomość dotyczącą Twojego działania. Stosunki w Drużynie Każdy gracz ma do wyboru dwa rodzaje nastawienia względem innych graczy Neutralne (domyślne) i Wrogie. Zmiany nastawienia dokonuje się na ekranie Drużyny (naciśnij 'P', aby ją wywołać). Oto jak działają te ustawienia: Wrogie: Możesz atakować graczy przy tym ustawieniu - tak jakby byli potworami. Aby Gracz X mógł być Wrogi względem Gracza Y, Y musi mieć Poziom 9 lub wyższy. Jeśli Gracz X staje się Wrogi względem Gracza Y, Portal Miejski należący do X (jeśli jest) zamyka się, a Gracz Y automatycznie staje się w odpowiedzi Wrogi względem Gracza X. Wrodzy gracze mogą korzystać wyłącznie z własnych portali. Jeśli Gracz X staje się wrogi względem Y, a potem zmienia swoje nastawienie na Neutralne, Gracz Y pozostaje Wrogi wobec Gracza X dopóki sam nie zmieni swego nastawienia. Gracz może stać się Wrogi tylko w mieście. Drugi gracz może być gdziekolwiek. Jeżeli gracz stanie się Wrogi względem członka Drużyny, zostaje po prostu wyrzucony z niej i staje się zwykłym Neutralnym. Neutralne: Przy takim ustawieniu nie możesz zaatakować graczy. Jeśli spróbujesz wybrać na cel konkretnego Neutralnego gracza, zamierzony cel zmieni się na pobliskiego potwora, Wrogiego gracza, albo po prostu na ziemię. Nie możesz bezpośrednio zranić Neutralnego Gracza. Gracze Neutralni mogą tworzyć wspólnie Drużynę. Członkowie Drużyny dzielą się złotem w proporcjach odpowiadających ich poziomowi doświadczenia (gracz który zadał śmiertelny cios otrzymuje małą premię). Niektóre nagrody za zadania otrzymują wszyscy członkowie Drużyny, jeżeli chociaż jeden z nich

wykonał zadanie. Niektóre umiejętności, takie jak Aury Paladyna i Zawołania Bitewne Barbarzyńcy działają też na wszystkich członków Drużyny. UWAGA: Jeśli jakiś gracz zmieni swoje nastawienie do Ciebie, otrzymasz odpowiedni komunikat. Złoto Klawisz Złota jest umieszczony na ekranie Plecaka (Ekwipunku). Aby wybrać ilość złota którą chcesz wyrzucić lub przekazać innemu graczowi, naciśnij go. Ilość złota jaką może nosić Twoja postać zależy od jej poziomu - 10000 na poziom. Twoja Skrytka W centrum każdego miasta (w Akcie I koło ogniska w obozie Łotrzyc) znajduje się duża skrzynia. Jest to twoja Skrytka. Aby ją otworzyć kliknij na niej. Możesz przekładać przedmioty pomiędzy swoją Skrytką a Ekwipunkiem Postaci. Możesz także przechowywać w niej złoto - do 50000 w Akcie I, do 100000 w Akcie II, 150000 w Akcie III i 200000 w Akcie IV. Handlarze pobiorą złoto z Twojej skrytki za zakupy, które przekraczają ilość złota niesioną przez postać. Aby opuścić ekran Skrytki kliknij na klawiszu wyjścia, albo naciśnij 'Esc' lub spację. UWAGA: Nie zostawiaj na ziemi przedmiotów dłużej niż jest to konieczne. Zwykłe przedmioty znikają po około 15 minutach. Magiczne, Rzadkie, Zestawy i Unikalne przedmioty znikają z ziemi po około 1 godzinie. Kamienie szlachetne i przedmioty z miejscem na klejnot Przedmioty o szarych nazwach mają jedno lub kilka miejsc na klejnot. Miejsca te stają się widoczne po podświetleniu przedmiotu na ekranie ekwipunku. Kamienie szlachetne różnych rodzajów i o różnej jakości możesz umieszczać w miejscach na klejnot, polepszając tym samym jego właściwości. Istnieje pięć kategorii jakości kamieni - nadkruszone, ze skazą, zwykłe, bez skazy, oraz doskonałe. Po umieszczeniu kamieni w miejscach na klejnot nie można już wyjąć. Dotknięcie Kapliczki Kamieni przenosi jeden kamień (losowo wybrany z ekwipunku postaci) do wyższej klasy jakości. Przedmioty magiczne, rzadkie, unikalne i z zestawów Nazwy Zestawów, przedmiotów Magicznych, Rzadkich i Unikalnych maja odpowiednio: zielony, niebieski, żółty, i złoty kolor. Przedmioty Magiczne mają jedną lub dwie cechy magiczne. Rzadkie Przedmioty, pomimo swej dwuczłonowej nazwy, posiadają 3-5 cech magicznych. Zestawy Przedmiotów posiadają unikalne nazwy i mają liczne cechy magiczne. Za używanie kompletnego Zestawu są dodatkowe korzyści.. Unikalne Przedmioty mają unikalne nazwy i właściwości. Podnoszenie poziomu i przydzielanie punktów statystyk i umiejętności Kiedy postać podnosi swój poziom zdobywając odpowiednią ilość punktów doświadczenia (za zabijanie potworów), po prawej i lewej stronie dolnej części ekranu pojawią się klawisze „Nowe Statystyki" i „Nowa Umiejętność". Kiedy będziesz bezpieczny kliknij na tych klawiszach wywołując Cechy Postaci i Drzewko Umiejętności.

Za każdym razem gdy zdobywasz poziom możesz rozdzielić 5 punktów cech pomiędzy swoje 4 cechy - siłę by zwiększyć obrażenia, zręczność by polepszyć szansę trafienia i uniknięcia ataku, witalność by polepszyć życie, lub energię, od której zależy Mana. Aby podwyższyć współczynnik kliknij na klawiszu „+" przy odpowiednim współczynniku. Za każdym razem gdy zdobywasz poziom możesz dodać 1 punkt do osiągalnej umiejętności. Osiągalna dla Ciebie umiejętność musi spełniać wymagania poziomu i musisz posiadać wymagane umiejętności, umieszczone wyżej na drzewie. Kliknij na wszystkich trzech kategoriach umiejętności i przesuń wskaźnik na każdą osiągalną umiejętność (ma wyraźny biały kolor), by przed wyborem obejrzeć ich opisy i efekty działania. Punkty nawigacyjne W Akcie I obozowisko Łotrzyc zwiera jeden Punkt Nawigacyjny. Można znaleźć inne poza miastami, rozrzucone w różnych Aktach. Kiedy znajdziesz jakieś przejście kliknij na nim by je uaktywnić. Po uaktywnieniu Punktu Nawigacyjnego możesz z niego natychmiast przenieść się do dowolnego wcześniej uaktywnionego Punktu. Kapliczki i Studnie Poza miastami znajdują się kapliczki i studnie. Każda ma opisową nazwę, która pojawi się jeśli najedziesz na nią wskaźnikiem. Aby uruchomić jedno z tych tajemnych miejsc, kliknij na nim lewym klawiszem myszy. Efekty kapliczek mijają po pewnym czasie. Tylko jedna kapliczka na raz może wpływać na gracza - ta ostatnio dotknięta. Studnie, a także większość kapliczek można odwiedzać wielokrotnie - po pewnym czasie ich moc powraca. Korzystanie z Automapy Naciśnięcie klawisza 'Tab' włącza lub wyłącza Automapę. Kiedy Automapa jest wyświetlona przy pomocy klawiszy kursorów możesz ją przesuwać. Aby wyśrodkować Automapę po prostu wyłącz ją i włącz ponownie. Automapa ma nastepujace kolorowe oznaczenia: Niebieski Krzyż: Twoja postać Żółty Krzyż: Otwarty Portal Miejski Biały: BN Czerwony: Neutralni i Wrodzy gracze Jasnozielony: Członkowie Drużyny Jasnoniebieski: Znajdujące się pod Twoją kontrolą przywołane potwory Ciemnozielony: Przywołane potwory pod kontrolą Twojej drużyny Fioletowy: Twoje zwłoki W Akcie I wyrusz ścieżką z obozu Łotrzyc na pustkowia. Możesz przetrząsnąć okoliczne tereny by nie przeoczyć czegoś ważnego. Elementami krajobrazu są pieczary, kapliczki studnie, punkty nawigacyjne i obszary zadań, a ponadto rzeki, ścieżki, mury, żywopłoty, domy, klify i tym podobne. Zadania Klawisz Zadań pojawi się w dolnym lewym rogu ekranu, kiedy zmieni coś w Twoich zadaniach. Kliknij na nim by wywołać ich opis.

Zadania pojawiają się zawsze gdy rozpoczynasz lub kończysz jakieś zadanie. Niektóre zadania wyznaczają BN - a niektóre pojawiają się po natrafieniu na ważną część misji. Twórca gry określa jakie pojawią się w niej zadania. Kiedy postać gracza tworzy grę, tylko zadania jeszcze niewykonane przez tę postać mogą się w niej pojawić. Jeśli postać dołączy do gry zawierającej zadanie już przez nią ukończone, nie może zdobyć dodatkowej nagrody za udział w rozwiązaniu zadania. Ponadto BN nie będą rozmawiać z postacią na temat tego zadania. Jeśli postać ukończyła zadanie zawierające spotkanie z wodzem potworów i/lub obszar specjalny, po czym zaczęła nową rozgrywkę, wódz i/lub obszar specjalny zostanie ponownie umieszczony w grze. Ale zadanie się nie pojawi i postać nie otrzyma po raz drugi nagrody. Przy większości zadań, w sytuacji gdy ukończy je gracz który jest członkiem drużyny, inni członkowie drużyny otrzymają pewną część nagrody. Nie współpracujący i złośliwi gracze mogą przeszkadzać Ci w ukończeniu zadania. W takim wypadku możesz wyjść, stworzyć nową grę (z hasłem powstrzymującym hołotę) i ponownie podjąć zadanie. Zapisywanie/Ładowanie postaci oraz zwłoki Co pewien czas Diablo II automatycznie zapisuje Twoją postać w czasie gry. Zapisywanie odbywa się także gdy wybierzesz z Menu Gry „Zapisz i Wyjdź z Gry". Automapa i losowo wykreowany świat można zapisać w grze na Jednego Gracza, ale nie jeśli grasz na Battle.net lub w innej opcji gry na Wielu Graczy. Jeśli zginiesz i wyjdziesz z gry nie odzyskawszy swoich zwłok, na początku nowej gry tą postacią zwłoki zostaną umieszczone w mieście bieżącego Aktu. Zapisywane dane postaci zawierają Cechy Postaci, Ekwipunek, Umiejętności, Skróty do Umiejętności, Skonfigurowane Klawisze, Uaktywnione Punkty Nawigacyjne, zwłoki postaci (jeśli są), listę wykonanych zadań i zawartość Skrytki. UWAGA: Tylko Ty (i ci którym na to pozwolisz) możesz ograbić własne zwłoki. Co się dzieje gdy Twoja postać ginie Twoja postać traci pewien procent złota, noszonego i przechowywanego w Skrytce. Strata jest równa poziomowi postaci w procentach - ale nie więcej niż 20%. Po odliczeniu kary śmierci od złota przenoszonego przez Twoją postać, reszta spada na ziemię. Jeśli kara pochłonie całe niesione złoto, ewentualna reszta zostanie zabrana ze Skrytki. W rozgrywce dla Jednego Gracza kara śmierci nie odbiera całego złota. Nie zabiera się w ogóle złota ze Skrytki, a 500 złota na poziom postaci jest zwolnione od kary śmierci. Na przykład jeśli zginie 10 poziomowa postać niosąca 5000 złota nie traci go w ogóle.

Na stopniu trudności Koszmarnym i Piekielnym jako dodatkową karę śmierci Twoja postać traci część Doświadczenia, ale nie spadnie przez to na niższy poziom. Jeśli Twoja postać obecnie nie ma zwłok, zostaną one stworzone i Twoje przedmioty zostaną przy zwłokach. Jeśli postać ma zwłoki, używane przedmioty i złoto po prostu upadną przy nich na ziemię. Przedmioty nieużywane w chwili śmierci pozostaną w Twoim ekwipunku. Po naciśnięciu 'Esc' zostaniesz zreinkarnowany w mieście danego Aktu. Odrodzona postać zachowuje przedmioty, które nie były używane w momencie śmierci. Jest to dobry moment na odwiedzenie Skrytki i pobranie zapasowego sprzętu. Kiedy odnajdziesz zwłoki, kliknij na nich by ograbić je z wszystkich przedmiotów. Tylko ty (i ci którym na to pozwolisz) możesz ograbić swoje zwłoki. Jeśli wyjdziesz z gry przed ograbieniem własnych zwłok, zostaną umieszczone w mieście następnej gry jaką stworzysz lub do której dołączysz. UWAGA: Jeśli stworzona przez Ciebie postać była „Zawodowcem", to nie zostanie zreinkarnowana - po prostu staniesz się duchem na kanale rozmów Battle.netu. DIABLO II DLA WIELU GRACZY Battle.net Battle.net jest usługą internetową dostarczaną przez Blizzard Entertainment, która pozwala graczom spotykać się, rzucać wyzwania innym graczom, dołączać do gier i współzawodniczyć w obejmującym cały świat systemie klasyfikacji, wszystko to bez dodatkowych opłat. Aby korzystać z Battle.net, Twój komputer musi mieć zainstalowany protokół TCP/IP i musi pbsługiwać TCP/IP dla 32-bitowych aplikacji. Jeśli łączysz się z Internetem poprzez Windows Dial-up Networking i przeszukujesz sieć Netscape Navigator'em 2.0 lub nowszym, albo Microsoft Internet Explorer'em 3.0, to masz prawdopodobnie zainstalowane odpowiednie oprogramowanie TCP/IP. Jeżeli jednak korzystasz z Netscape 1.x czy innej 16-bitowej przeglądarki, wtedy prawdopodobnie Twój system nie jest skonfigurowany do 32-bitowych aplikacji. W takim wypadku powinieneś skontaktować się ze swym dostawcą internetowym w sprawie dostarczenia nowszego oprogramowania. "Mogę rozmawiać z innymi użytkownikami, ale nie mogę dołączyć do gry." Aby grać w grę na Wielu Graczy Twój system musi być zdolny do odbierania pakietów danych gry ( mówiąc technicznie, pakietów UDP i TCP) od innych graczy. Niektórzy dostawcy usługi nie zezwalają na przepuszczanie danych tego typu albo nie zapewniają użytkownikom ich własnego adresu internetowego, do którego można by przesłać dane. Jeśli nie jesteś pewien czy to dostawca blokuje ten rodzaj połączenia, prosimy skontaktować się z nim w celu uzyskania więcej informacji. Jeśli próbujesz grać w Diablo II poprzez komputer bezpośrednio połączony do Internetu przez Twego pracodawcę lub inną organizację, powinieneś wiedzieć że niektóre firmy blokują pewne typy nadchodzących do ich sieci

danych. Aby grać w Wielu Graczy na Battle.net możesz poprosić administratora sieci o zezwolenie napływu pakietów UDP i TCP przez port 6112. "Inni zawieszają mi grę w środku partii!" Doszły nas słuchy o użytkownikach wykorzystujących luki w zabezpieczeniach Windows 95 i NT do zawieszania innych użytkowników w czasie rozgrywek na Battle.net. Firma Microsoft wypuściła poprawki tych błędów zarówno dla Win95 jak i NT. Poprawki te chronią przed większością, ale nie wszystkimi takimi programami. Odwiedź witrynę firmy Microsoft http://www.microsoft.com/search/default.asp, by uzyskać pomoc odnośnie „Outof-Band" i „Invalid ICMP Datagram Fragments". Sprawdź też nowe poprawki zabezpieczeń na http://www.microsoft.com. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Battle.net patrz indeks pomocy na dysku instalacyjnym Diablo II. America Online Aby połączyć się z Battle.net przez AOL musisz korzystać z 32-bitowego oprogramowania klienta Windows 95 AOL. Jeśli nie jesteś pewien czy masz takie oprogramowanie, prosimy skontaktować się bezpośrednio z AOL. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Battle.net przez AOL patrz indeks pomocy na dysku instalacyjnym Diablo II. Sieć lokalna Diablo II działa w trybie na Wielu Graczy przez sieci kompatybilne z IPX. Jeśli Twój komputer jest połączony z siecią lokalną, ale nie jesteś pewien czy jest ona kompatybilna z IPX, prosimy skontaktować się z administratorem sieci. "Mam IPX ale nie mogę przyłączyć się do gry, a inni nie widzą stworzonych przeze mnie rozgrywek." W Diablo II nie można grać przez segmenty sieci. Jeśli nie jesteś pewien czy twoja sieć jest podzielona na segmenty skontaktuj się z administratorem sieci. Powinieneś także sprawdzić czy wszystkie komputery w sieci korzystają z takiej samej ramki. Możesz zmienić typ ramki używanej przez komputer w sieciowym panelu sterowania Windows 95/98 albo Windows NT. Dla Windows 95/98 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kliknij na menu Start Wybierz Ustawienia Wybierz Panel Sterowania Kliknij dwa razy na Sieć Kliknij dwa razy na „Protokół zgodny z IPX SPX" Wybierz klawisz Zaawansowane Wybierz „Rodzaj Ramki" z obszaru „Właściwości". Upewnij się czy ustawienie „Wartość" jest takie same jak na innych komputerach

Dla Windows 2000/NT 1. Kliknij na menu „Start" 2. Wybierz „Ustawienia"

3. 4. 5. 6. 7.

Wybierz Panel Sterowania Kliknij dwa razy na Sieć Wybierz Protokoły Podświetl „Protokół zgodny z NWLink IPX/SPX" Wybierz Właściwości. Sprawdź czy na wszystkich komputerach jest ten sam Rodzaj ramki.

Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat ustawień i rozpoznawania problemów z Siecią Lokalną, patrz indeks pomocy Na Dysku Instalacyjnym Diablo II. Połączenia szeregowe i przez modem Diablo II działa tylko na połączeniach TCP/IP , nie działa bezpośrednio przez modem ani połączenia szeregowe (null modem). Możesz oczywiście korzystać z modemu, by łączyć się z dostawcą internetowym. Możesz grać postacią Krainy łącząc się i logując na Battle.net albo możesz grać Otwartą postacią wybierają opcję INNE DLA WIELU GRACZY a potem wybierając OTWARTY BATTLE.NET albo TCP/IP. Jeśli wybierzesz grę TCP/IP, serwerem gry będzie komputer jednego z graczy. Ten gracz musi podać (na przykład przez usługę komunikacyjną taką jak ICQ) adres IP innym graczom by mogli połączyć się z serwerem. KONTAKT Informacje ogólne http://www.blizzard.com http://www.battle.net Adres Pocztowy Blizzard Entertainment P.O. Box 18979 Irvine, CA 92623 Pomoc Techniczna Dział Pomocy Technicznej firmy Blizzard Entertainment postara się pomóc Ci rozwiązać wszelkie problemy związane z używaniem Diablo II. Prosimy zwrócić uwagę, że postacie z Krain są przechowywane na serwerach Battle.net firmy Blizzard i mogą zostać usunięte jeśli właściciel konta Battle.net je porzuci. Porzucenie takie określa się na tych samych zasadach co stosowane przy kontach Battle.net. Aby być pewnym, że któraś z Twoich postaci Krainy nie zostanie usunięta, upewnij się że grasz nią dłuższy czas po stworzeniu i w miarę regularnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy przeczytać ostrzeżenia, które pojawiają się przy tworzeniu nowej postaci Krainy. Sieciowa pomoc techniczna znajduje się na sekcji pomocy naszej witryny http://www.blizzard.com/support

Przy skontaktowaniu się z naszymi przedstawicielami pomocy technicznej poprosimy o podanie następujących informacji. Numeru telefonu Adresu E-Mail i pocztowego Rodzaju używanego komputera Stosowanej wersji systemu operacyjnego Windows Informacji o producencie CDROM, myszy i klawiatury Nazwy gry firmy Blizzard z którą masz kłopoty (np. Diablo II) Opisanie problemu lub podanie informacji o błędzie którą otrzymałeś Telefon: (949) 955-1382 Fax: (949) 737-SNOW Email: support@blizzard.com W godzinach od 9.00 do 18.00 czasu Pacyfiku Pracownicy naszej pomocy technicznej nie będą udzielać informacji na temat samej rozgrywki, planów wydawniczych ani żadnych innych nie związanych z problemami technicznymi. Dział Sprzedaży Blizzard Sales PO Box 18979 Irvine, Ca. 92623 Telefon: (800) 953-SNOW, albo (949) 955-0283 Fax: (949) 737-SNOW Email: sales@blizzard.com W godzinach od 9.00 do 18.00 czasu Pacyfiku Jeśli posiadasz grę krócej niż 90 dni, prześlij wszystkie CD na adres Działu Sprzedaży Blizzard wraz z opakowaniami i kopią rachunku, a otrzymasz za darmo inny egzemplarz. Jeżeli posiadasz grę ponad 90 dni lub nie masz rachunku, prześlij CD wraz opakowaniami CD plus 10 dolarów USA. Radzimy wysyłać wszelkie paczki do Blizzard Sales pocztą poleconą. Dzięki temu zostaniesz powiadomiony o nadejściu przesyłki. PORADY ODNOŚNIE DZIAŁANIA GRY Grafika Ekran instalacyjny wyświetla opcję przeprowadzenia Testu Grafiki. Możesz wybrać spośród dostępnych trybów graficznych, by poprawić działanie gry na Twoim komputerze. Opcja ta pozwala wybrać rodzaj karty 3D, albo uruchomienie gry w trybie DirectDraw (2D). Aby zastosować tryb 3D Twoja karta graficzna musi mieć przynajmniej 8 MB RAM do tekstur. Wybór Glide lub Direct3D zazwyczaj znacznie poprawia działanie. Muzyka

Jeśli wyłączysz w Diablo II muzykę, znacznie zmniejszysz obciążenie procesora. Może to poprawić działanie na starszych lub wolniejszych komputerach. 1. 2. 3. 4. Aby wyłączyć w Diablo II muzykę, naciśnij klawisz Esc. Potem kliknij na opcje dźwiękowe w menu, które się pojawiło. Następnie przeciągnij suwak Głośność Muzyki maksymalnie w lewo. Naciśnij ponownie Esc by powrócić do gry.

Opcje Graficzne By poprawić działanie gry, można zmienić wiele opcji graficznych. 1. Aby zmienić opcje graficzne, naciśnij Esc. 2. Następnie kliknij na Opcje Grafiki zmień ustawienia w menu, które się pojawiło. Jakość oświetlenia Ta opcja zmienia wygładzenie oświetlenia. Istnieją trzy ustawienia: NISKA, ŚREDNIA i WYSOKA. Ustawienie tej opcji na NISKĄ przyspieszy działanie gry. Rozmyte Cienie Ta opcja powoduje rozmycie pojawiających się na ekranie cieni. Wyłączenie jej przyspiesza działanie komputera. Tryb Perspektywy (niedostępny w DirectDraw) Opcja ta powoduje skalowanie części świata, symulujące wzrokowy efekt perspektywy. Wyłączenie jej spowoduje, że gra będzie wyglądała mniej trójwymiarowo, ale za to będzie działać szybciej. Pamięć podręczna CD Możesz zmienić rozmiar pamięci podręcznej CD-ROMu by przyspieszyć działanie i skrócić czas dogrywania z kompaktu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Otwórz Menu Start Wybierz Ustawienia Wybierz folder Panelu Sterowania Otwórz System Wybierz Wydajność Kliknij na System Plików Wybierz CD-ROM

Napędy CD korzystają z różnych rozmiarów pamięci podręcznej i ścieżek dostępu. Może będziesz musiał poeksperymentować z ustawieniami by znaleźć optymalne. Jeśli masz 32 MB RAM, powinieneś ustawić minimalny rozmiar pamięci podręcznej. Programy działające w tle Programy działające w tle w czasie połączenia z Internetem, takie jak ICQ, przeglądarki sieciowe, programy do komunikacji głosowej, Pointcast czy Netcast spowalniają prędkość działania Diablo II. Wyłączenie tych programów internetowych przyspieszy szybkość działania gry. Pamięć systemowa a działanie

Innym sposobem na poprawienie działania Diablo II, jeżeli grasz na 32 MB systemie jest dodanie RAMu do Twojego komputera. Windows 95/98 zużywa około 5 MB RAM i przez to Diablo II musi korzystać z pamięci wirtualnej. Proces ten działa wolniej niż bezpośrednie korzystanie z RAMu. Prędkość procesora jest tylko jednym z czynników wpływających na szybkość, dodatkowa pamięć może znacznie przyspieszyć działanie gry. Akceleratory 3D a działanie Aby ulepszyć działanie w stosunku do DirectDraw (2D), zainstaluj kartę grafiki z akceleratorem 3D, posiadającą co najmniej 8 MB RAM do tekstur, obsługującą Glide albo Direct3D API. AKTUALIZACJE, POPRAWKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Proszę zajrzeć do indeksu pomocy umieszczonego na dysku Instalacyjnym Diablo II. DEINSTALACJA Deinstalacja Diablo II W celu odinstalowania Diablo II należy wykonać następujące kroki: 1. 2. 3. 4. Kliknąć na Menu start Otworzyć Programy Wybrać Diablo II Kliknąć na ikonie Odinstaluj

Podczas odinstalowywania Diablo II zachowane rozgrywki i postacie nie zostaną skasowane. Jeśli chcesz je usunąć musisz zrobić to ręcznie. Konto na Battle.net, a także postacie w krainach wciąż będą się znajdować na Battle.net i będziesz mógł nimi grać za jego pośrednictwem korzystając z dowolnego systemu, w którym Diablo II jest zainstalowane. Uwaga dla użytkowników jednocześnie korzystających z dwóch systemów: Windows 9X i Windows 2000/NT. Proszę pamiętać, że Diablo II trzeba odinstalować w tym samym Systemie operacyjnym, w którym zostało zainstalowane. Jeśli na przykład zainstalujesz Diablo II pod Windows 9X to musisz je odinstalować także z niego. Odinstalowanie Battle.net W celu dokonania deinstalacji Battle.net należy wykonać następujące kroki: 1. 2. 3. 4. 5. Kliknąć na menu start Wybrać Panel kontrolny Wybrać opcję Dodaj/usuń programy Podświetlić Battle.net Kliknąć na przycisku Dodaj/Usuń