Matematicã

Clasa I

1. Indicaþi numãrul care urmeazã: 61, 62, …… A) 60 B) 61 C) 63 D) 64

E) 65

2. Pe un platou erau 27 de prãjituri. Au fost consumate 27. Câte au mai rãmas pe platou? A) 15 B) 7 C) 20 D) 27 E) 0 3. Descoperiþi regula ºi completaþi seria urmãtoare: 11, 22, 33, …… A) 34 B) 44 C) 45 D) 55 E) 66 4. Ordonaþi crescãtor numerele: 67, 43, 37, 9, 16, 98 ºi indicaþi varianta corectã: A) 98, 67, 43, 37, 16, 9 B) 67, 43, 98, 37, 16, 9 C) 43, 67, 37, 98, 9, 16 D) 9, 16, 43, 37, 67, 98 E) 9, 16, 37, 43, 67, 98 5. Ordonaþi descrescãtor numerele: 15, 33, 64, 18, 9 ºi indicaþi varianta corectã: A) 9, 15, 18, 64, 33 B) 15, 18, 9, 33, 64 C) 64, 15, 18, 33, 9 D) 64, 33, 18, 15, 9 E) 9, 15, 64, 33, 18 6. Irina are 10 jucãrii: doi sunt ursuleþi de pluº, cinci sunt pãpuºi, iar restul maºinuþe. Câte maºinuþe are Irina? A) 7 B) 5 C) 2 D) 3 E) 4 7. Într-o curte se aflã o gãinã ºi o vacã. Câte picioare sunt în curte? A) 4 picioare B) 10 picioare C) 2 picioare D) 8 picioare E) 6 picioare

4

Matematicã

Clasa I

8. O scarã avea 9 trepte. Am urcat 6 trepte ºi am obosit. Câte mai am de urcat? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0 9. Dacã un termen este 7 ºi suma este 10, care este celãlalt termen? A) 7 B) 6 C) 5 D) 3 E) 4 10. Din cele 16 prãjituri, Maria a mâncat 3, iar Andrei 7 prãjituri. Câte prãjituri au rãmas pe platou? A) 9 B) 5 C) 6 D) 14 E) 2 11. Cât trebuie sã adãugãm la suma numerelor 13 ºi 4, pentru a obþine 20? A) 17 B) 20 C) 4 D) 3 E) 2 12. În urmã cu doi ani, Maria avea 7 ani. Câþi ani va avea peste trei ani? A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 13 13. Suma numerelor 14 ºi 8 este: A) 24 B) 23 C) 6 D) 20 E) 22

14. Câte numere din ºirul 0 – 15 sunt formate numai din unitãþi? D) 15 E) 11 A) 10 B) 8 C) 9 15. Numãrul 20 este format din: A) douã zeci B) douã unitãþi C) 10 unitãþi D) douã unitãþi ºi o zece E) douã zeci ºi douã unitãþi

5

Matematicã

Clasa a II-a

1. Mãriþi diferenþa numerelor 62 ºi 49 cu 37. Indicaþi rezultatul: A) 48 B) 52 C) 49 D) 51 E) 50 2. Scãzãtorul este 29 ºi restul 35. Cât este descãzutul? A) 54 B) 34 C) 64 D) 24 E) 46 3. Pe o plajã erau 8 pescãruºi. Au plecat 3 ºi au mai venit 20. Câþi pescãruºi sunt acum? A) 23 B) 31 C) 5 D) 25 E) 22 4. Mã gândesc la un numãr. Îl adun cu 13 ºi scad 2 din rezultat. Obþin 22. La ce numãr m-am gândit? A) 11 B) 13 C) 15 D) 24 E) 22 5. Diferenþa a douã numere este 25. Dacã adãugãm 7 la diferenþa obþinem scãzãtorul. Care este descãzutul? A) 32 B) 57 C) 28 D) 23 E) 31 6. Cu cât este mai mare suma numerelor 23 ºi 17 decât diferenþa lor? A) 40 B) 6 C) 34 D) 23 E) 17 7. Acum trei ani, Vlad avea 10 ani. Andrei este cu 7 ani mai mic decât Vlad. Caþi ani va avea Andrei peste 2 ani? A) 3 B) 10 C) 8 D) 13 E) 23 8. Andrei ºi Maria au împreunã 7 portocale. Maria are cu o portocalã mai mult decât Andrei. Indicaþi câte portocale are Maria. B) 8 C) 7 D) 3 E) 4 A) 10

6

Matematicã

Clasa a II-a

9. Însumaþi trei numere consecutive, cel din mijloc fiind 32. A) 95 B) 96 C) 93 D) 94 E) 97 10. Diferenþa a douã numere naturale este 24, cel mai mic dintre ele fiind 12. Indicaþi care este celãlalt numãr? A) 36 B) 12 C) 34 D) 11 E) 37 11. Micºoraþi cu 30 diferenþa numerelor 66 ºi 26. Indicaþi rezultatul: A) 40 B) 70 C) 20 D) 10 E) 50 12. Luaþi din cel mai mare numãr impar de douã cifre diferite cel mai mic numãr par de douã cifre. Indicaþi rezultatul: A) 89 B) 87 C) 85 D) 83 E) 81 13. Într-o cutie sunt 42 de bile galbene; în alta am numãrat cât cel mai mic numãr par de douã cifre consecutive. Câte bile sunt in total? A) 33 B) 51 C) 56 D) 32 E) 54 14. Dan a citit jumãtate dintr-o revistã ºi mai are de citit 18 pagini. Câte pagini are revista? A) 10 B) 40 C) 36 D) 20 E) 25 15. Scrie un numãr natural par de trei cifre pare consecutive, cifra zecilor fiind 4. A) 246 B) 148 C) 426 D) 462 E) 264

7

Matematicã

Clasa a III-a

1. Micºoraþi de douã ori suma dintre jumãtatea numãrului 16 ºi sfertul numãrului 32. Indicaþi rezultatul obþinut: A) 9 B) 17 C) 8 D) 7 E) 18 2. Pe douã rafturi se aflã 32 de cãrþi repartizate în mod egal. Adriana mai pune pe primul raft încã 18 cãrþi. Indicaþi câte cãrþi sunt acum pe primul raft: A) 34 B) 16 C) 18 D) 32 E) 36 3. Aflaþi numãrul natural care împarþit la 6 dã câtul 14 ºi restul 3. A) 85 B) 88 C) 82 D) 84 E) 87 4. Calculaþi: 100 – 14 x 3 : 2 – 96 : ( 75 – 69 ) = A) 16 B) 79 C) 63 D) 69 E) 75

5. Suma a douã numere este 36. Unul este cu 4 mai mare decât celãlalt. Indicaþi care este cel mai mare numãr: A) 16 B) 40 C) 32 D) 20 E) 4 6. Aflaþi sfertul diferenþei dintre triplul numãrului 12 ºi jumãtatea numãrului 24. A) 16 B) 33 C) 36 D) 63 E) 6 7. Suma a douã numere este cel mai mare numãr impar de douã cifre. Al doilea numãr este de douã ori mai mare decât primul. Indicaþi cât este al doilea numãr: A) 97 B) 33 C) 66 D) 64 E) 32 8. Aflaþi diferenþa dintre produsul numerelor 9 ºi 8 ºi suma lor. Indicaþi rezultatul: A) 55 B) 72 C) 17 D) 54 E) 45 9. Aflaþi valoarea lui „a“ din expresia: 70 – ( a x 3 ) = 19 A) 51 B) 17 C) 18 D) 41 E) 27 10. Diferenþa a douã numere este 24. Câtul lor este 4. Indicaþi care este numãrul cel mai mare: A) 72 B) 28 C) 24 D) 32 E) 8

8

Matematicã

Clasa a III-a

11. Într-un bidon sunt 19 l ulei. În altul sunt de douã ori mai mulþi litri. Indicaþi câþi litri de ulei rãmân dacã se consumã 47 l: A) 57 B) 10 C) 38 D) 14 E) 17 12. Completaþi ºirul, respectând regula de formare: 8, 16, 24, …, 40. A) 29 B) 42 C) 24 D) 28 E) 32 13. Latura unui pãtrat este dublul lui 29. Indicaþi câþi metri de sârmã ne trebuie sã imprejmuim gardul: A) 116 m B) 58 m C) 232 m D) 230 m E) 223 m 14. Indicaþi ce numãr trebuie scãzut din 815 pentru a obþine triplul lui 231: A) 122 B) 230 C) 800 D) 462 E) 693 15. Un termen al unei adunãri este 131 iar altul este de 4 ori mai mare decat el. Indicaþi cât este suma lor: A) 393 B) 262 C) 524 D) 655 E) 650 16. Deîmpãrþitul este 842, iar împãrþitorul este 2. Indicaþi cât este câtul: A) 412 B) 840 C) 846 D) 844 E) 421 17. La suma numerelor 713 ºi 87 adãugaþi câtul numerelor 795 ºi 5. Indicaþi rezultatul: A) 800 B) 959 C) 159 D) 995 E) 599 18. La o crescãtorie sunt 98 curci, de douã ori mai multe gâºte, iar raþe cât curci ºi gâºte la un loc. Indicaþi câte raþe sunt: A) 294 B) 196 C) 98 D) 96 E) 249 19. Într-o cutie sunt 24 bomboane. Indicaþi câte bomboane trebuie luate, pentru a ramâne cu un sfert din ele: A) 12 B) 10 C) 18 D) 28 E) 81 20. Aflaþi diferenþa numerelor 907 ºi 358: A) 551 B) 459 C) 549 D) 651 E) 649

9

Matematicã

Clasa a IV-a

1. Calculaþi: 898 – ( 605 – 235 x 2 + 168 : 3 ) x 2 – 189 = Indicaþi rezultatul: A) 605 B) 135 C) 382 D) 516 E) 327 2. Calculaþi câtul numerelor x ºi y, iar apoi indicaþi rezultatul: X= ( 2498 – 398 ) : 2 +2939 – 1789 Y = 7 x 9 x 3 x 0 + 80 x 2 – 60 + 90 x 0 A) 2200 B) 22 C) 220 D) 1050 E) 2100 3. Triplul unui numãr este cu 7248 mai mare decât numãrul iniþial. Indicaþi numãrul: A) 3624 B) 10872 C) 3246 D) 3462 E) 10782 4. Ne gândim la un numãr. Dupã ce îl micºorãm de 4 ori, rezultatul îl micºorãm încã de douã ori, obþinem 632. Indicaþi la ce numãr ne-am gândit ? A) 1264 B) 632 C) 4965 D) 5056 E) 4596 5. Suma vârstelor a doi fraþi este de 28 de ani. Diferenþa dintre vârstele lor este 4 ani. Indicaþi câþi ani are fiecare: A) 18 ani ºi 14 ani B) 16 ani ºi 12 ani C) 15 ani ºi 11 ani D) 16 ani ºi 10 ani E) 14 ani ºi 12 ani 6. Suma a trei numere impare consecutive este 297. Indicaþi numerele: A) 94, 96, 98 B) 92, 94, 96 C) 95, 97, 99 D) 97, 99, 101 E) 99, 101, 103 7. Dupã ce a donat unui orfelinat un sfert din jucãriile sale ºi apoi jumãtate din numãrul celor rãmase veriºorilor ei, Simona a mai rãmas cu 72 de pãpuºi ºi ursuleþi. Indicaþi câte jucãrii a avut la început Simona: A) 38 B) 288 C) 144 D) 48 E) 192 8. Descoperiþi numãrul natural impar: A) 11791 B) 11796 C) 11632 D) 11444 E) 11628 9. Înlocuiþi steluþa pentru a fi adevaratã relaþia: 7918 : 37 = 2 * 4 A) 2 B) 3 C) 1 D) 0 E) 4 10. Deîmpãrþitul este 34270, împãrþitorul este 84, iar restul …… A) 82 B) 84 C) 86 D) 80 E) 81

10

Matematicã

Clasa a IV-a

11. Cifra unitãþilor de mii din numãrul 741059 este: A) 4 B) 7 C) 1 D) 0 E) 9 12. Suma dintre un numãr, jumãtatea ºi sfertul sãu este 343. Indicaþi care este numãrul: A) 142 B) 169 C) 328 D) 49 E) 196 13. Dacã la un numãr adaugãm 16, apoi 7, scãdem 2, apoi 3, se obþine 61. Indicaþi care este numãrul: A) 23 B) 66 C) 43 D) 61 E) 16 14. Indicaþi produsul dintre suma vecinilor micºoratã cu 18 ai celui mai mic numãr natural par scris cu trei cifre distincte ºi 2: A) 186 B) 372 C) 327 D) 168 E) 204 15. Lungimea unui dreptunghi este cât o treime din cel mai mare numãr impar de douã cifre. Lãþimea este o treime din lungime. Indicaþi cât este perimetrul: A) 99 B) 88 C) 66 D) 22 E) 33 16. Perimetrul unui dreptunghi este 3780 m. Indicaþi dimensiunile lui ºtiind cã lãþimea este cu 40 m mai mare decât 4/6 din lungime: A) L = 3700m; l = 3660 m B) L = 1100m; l = 760m C) L = 185m; l = 225m D) L = 1110m; l = 780m E) L = 2220m; l = 247 m 17. Suma a douã numere este 200. Care sunt numerele, ºtiind cã primul numãr este sfertul celui de-al doilea? A) 50 ºi 150 B) 80 ºi 120 C) 40 ºi 160 D) 20 ºi 180 E) 60 ºi 140 18. Gãseºte factorul necunoscut: 3428 : a = 857 A) 6 B) 2 C) 4 D) 8 E) 3 19. Aflaþi numãrul natural a cãrui pãtrime din ºesimea lui este 27. A) 108 B) 648 C) 64 D) 27 E) 248 20. Scrieþi numãrul ale cãrui cifre reprezintã numere consecutive cu suma 12. A) 138 B) 426 C) 345 D) 462 E) 435

11

Matematicã

Clasa a V-a

1. Care este ultima cifrã a numãrului obþinut dupã efectuarea produsului 175 • 133 ? A) 5 B) 7 C) 4 D) 6 E) 8 6n 6n 5 5 2. Egalitatea 5 • 2 – 3 • 2 = (2 ) , n , este adevãratã dacã n are valoarea: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3. ªtiind cã numãrul ab + ba este pãtrat perfect, indicaþi câte soluþii are problema: A) 6 B) 5 C) 8 D) 7 E) 0 n+2 n+1 n 4. Dacã 4 + 4 + 4 = 336, atunci n este : A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 18 13 58 6 5 33 20 5. Rezultatul calculului [ 2 : 2 + (3 ) + 6 : 6 ] : [ 2 • 320 + + 227 • 213 + (35)6 ] este: A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 5 6. Dacã suma a cinci numere naturale consecutive este 120, atunci, cel mai mic dintre ele este: A) 22 B) 21 C) 23 D) 24 E) 25 7. Care este valoarea expresiei 0,01 + 100 • 0,02 + 0,1 • (2,4 – – 0,4) : 0,01? A) 22,01 B) 2,201 C) 220,1 D) 21,01 E) 20,21 8. Cel mai mare numãr de patru cifre diferite, divizibil cu 25, este: A) 9975 B) 9875 C) 9950 D) 9999 E) 9825 9. Câte pãtrate perfecte sunt mai mari decât 7 ºi mai mici decât 50? A) 3 B) 6 C) 5 D) 4 E) 7 10. Câte numere naturale, mai mici decât 1000, dau restul 2 la împãrþirea cu 3? A) 341 B) 333 C) 319 D) 321 E) 318

12

Matematicã

Clasa a V-a

11. Un strungar face 36 de piese în 5 ore. În cât timp va face 63 de piese? A) 8,5 ore B) 7h 30 min C) 8 1/4 h D) 8 ore E) 8h 45 min 12. Câte cifre de 9 are numãrul 100100 – 1? A) 100 B) 1000 C) 200 D) 400 E) 10000 13. Câte fracþii subunitare de forma 2n+1 , n existã? 17 A) 6 B) 8 C) 9 D) 7 E) 17 14. Media aritmeticã a numerelor a = ºi b = este: C) 1004

D) 110 E) 4,8 3 16. Aflaþi numãrul raþional care înmulþit cu dã acelaºi 8 rezultat ca ºi când am înmulþi cu 3 diferenþa dintre el ºi 1,75. A) 2 B) 2,2 C) 3 D) 100 E) 1,75 17. Care este suma divizorilor proprii ai numãrului 18? A) 4 B) 22 C) 20 D) 18 E) 39 2 din el este 14. Care este 18. Suma dintre un numãr natural ºi 5 acest numãr? A) 4 B) 22 C) 20 D) 10 E) 39 19. Cardinalul mulþimii { x / x , x < 44 ºi x = numãr prim } este: A) 13 B) 14 C) 12 D) 15 E) 10 20. Cel mai mare numãr natural de 3 cifre diferite divizibil cu 12 este: A) 984 B) 996 C) 999 D) 995 E) 978

A) 1002 B) 1003 D) 2006 E) 2007 15. 5% din 4% din 60000 este: A) 119,5 B) 120 C) 100

13

Matematicã

Clasa a VI-a

1. Fracþia

este echivalentã cu:

A) 0,5 B) 0,(16) C) 0,1(6) D) 0,(3) E) 0,(36) 1 - 1 [ 1 - 1 ( 5 - 2 ) • 4]} este: 2. Opusul numãrului a = 36{ 2 2 2 2 6 3 1 A) 15 B) C) 1 D) -15 E) -36 15 15 84 3. Dacã suma a douã fracþii cu numãrãtorul 7 este 35 , iar suma numitorilor este 12, atunci diferenþa numitorilor este: A) 5 B)2 C) 4 D) 3 E) 6 4. ªtiind cã a + 3b = 5 aflaþi valoarea lui E = a2 + 3ab + 9b2 + 3ab + 1. A) 20 B) 26 C) 24 D) 37 E) 30 5. În fiecare lunã preþul unui material se majoreazã cu 25%. Cât a costat materialul acum trei luni, dacã în prezent el costã 62,5 lei? A) 35 lei B) 32 lei C) 42 lei D) 40 lei E) 26 lei 6. 3 tone de lemne, dupã uscare, cântãresc doar 2460 kg. Câte procente s-au pierdut prin uscare? A) 13% B) 18% C) 25% D) 40% E) 12% 7. Soluþia ecuaþiei: este: A) 0,6 B) – 4,5 C) 5 D) 3 E) 0 8. Înainte de a lua salariul George avea 10 lei ºi o datorie de 8 lei. Cu câþi lei rãmâne George dupã ce primeºte salariul de 600 lei ºi îºi achitã datoria? A) 560 B) 680 C) 520 D) 602 E) 610,8 9. Valoarea lui x din proporþia: este: A) 1 B) 15 C) 12 D) 3,25 E) 10 10. Într-o urnã sunt bile numerotate de la 10 la 35. Care este probabilitatea ca scoþând la întâmplare o bilã, numãrul înscris pe ea sã fie cel puþin 25? 11 12 10 7 A) 13 B) C) D) E) 26 26 26 26 16

14

Matematicã

Clasa a VI-a

11. Care sunt mãsurile unghiurilor unui triunghi, ºtiind cã sunt direct proporþionale cu numerele 5;06 ºi 7? 0 0 A) 400;500;900 B) 500 ;600 ;700 C) 450; 550;800 0 0 0 D) 35 ;45 ;85 E) 30 ;60 ;90 12. Raportul mãsurilor a douã unghiuri complementare are valoarea de 00,1(1). Atunci mãsurile lor sunt: 0 0 0 A) 790 ; 110 B) 800 ; 100 C) 810; 90 D) 75 ; 15 E) 77 ; 13 13. În care triunghi mãsura oricãrui unghi este mai micã decât suma mãsurilor celorlalte douã unghiuri? A) obtuzunghic B) dreptunghic C) ascuþitunghic D) isoscel E) echilateral 14. În triunghiul isoscel ABC, AB AC, m(≺ A) = 1400, [ BB’] este bisectoarea unghiului B ºi BD AC, cu B' (AC), D AC. Aflaþi m(≺DBB’): A) 400 B) 300 C) 500 D) 600 E) 800 15. Cât este baza unui triunghi isoscel, care are perimetrul de 18 cm, iar raportul dintre una din laturile congruente ºi bazã este 2 ? 5 A) 8 cm B) 9 cm C) 10 cm D) 11 cm E) 80 cm 16. Câte grade are un unghi, a cãrui mãsurã este de ºapte ori mai micã decât suma dintre complementul ºi suplementul sãu? A) 500 B) 400 C) 900 D) 300 E) 800 17. Punctele A, B, C sunt coliniare, în aceastã ordine, astfel încât AB = 6 cm, BC = 2 cm ºi AC = 8 cm. Care este distanþa dintre mijloacele segmentelor [AC] ºi [AB]? A) 3 cm B) 2 cm C) 1 cm D) 0 cm E) 4 cm 4 18. Douã unghiuri adiacente au raportul mãsurilor de 5 , iar bisectoarele lor sunt perpendiculare. Care este mãsura unghiului mai mare? A) 500 B) 1000 C) 900 D) 1300 E) 1100 19. Dacã O este mijlocul segmentelor [AA’] ºi [BB’], atunci: A) [AB] [AA’] B) [AB] [A’B’] C) [AA’] [BB’] D) [OA] [AA’] E) [OB] [AO’] 20. Pliind o foaie de hârtie în 6 pe lungime ºi în 4 pe lãþime se obþine un pãtrat. Dacã perimetrul foii nepliate este 100 cm, care este lãþimea foii? A) 30 cm B) 20 cm C) 40 cm D) 25 cm E)10 cm

15

Matematicã

Clasa a VII-a

1. Se considerã numerele raþionale a, b, c ºi d, astfel încât 2a = 9b = 16c = 12d = x ( a + b + c + d ). Atunci: A) x Z B) x > 1 C) x < 1 D) x = 1 E) x = 0 2. Ecuaþia ||x| – 1| = 4 are: A) soluþii pozitive B) soluþii opuse C) soluþii negative D) o singurã soluþie E) nu are nici o soluþie 3. Într-o urnã sunt 100 de bile numerotate de la 1 la 100. Care este probabilitatea ca, extrãgând o bilã la întâmplare, numãrul ei sã fie pãtrat perfect? A) 1 B) 1 C) 1 2 5 10 D) 3 E) 1 10 4. Din 2006 cubuleþe cu latura de 1 cm, se construieºte un cub cât mai mare posibil. Câte cubuleþe rãmân nefolosite? A) 150 B) 0 C) 218 D) 308 E) 278 5. Dacã numerele x, y, z, sunt direct proporþionale cu 2; 3 ºi 4, iar x2 + y2 + z2 + 2xy + 2yz + 2xz = 324, atunci x + y + z este: A) 18 B) 20 C) 16 D) 14 E) 17 6. Dupã douã creºteri succesive de preþuri, prima de 10%, iar a doua de 15%, un stilou costã 25,3 lei. Care a fost preþul iniþial al stiloului? A) 20 lei B) 18,5 lei C) 5,06 lei D) 19,8 lei E) 21 lei 7. Tatãl are 52 ani, iar cei doi fii ai sãi au 24 ani, respectiv 18 ani. Peste câþi ani vârsta tatãlui va fi egalã cu suma vârstelor fiilor sãi? A) 6 ani B) 10 ani C) 5 ani D) 4 ani E) 11 ani 2 + |1 – |+| – 3| obþinem: 8. Calculând – A) 0 B) 2 C) 4 D) 8 E) 4 9. Rezultatul calculului 0,003 : 10–3 + + –
–2

este:

A) 0 B) 7 C) 4 D) 3 10. Valoarea expresiei 2004200520062 – 200420052005 • • 200420052007 este: A) 1 B) 2004 C) 2005 D) 2006

E) E) 2007

16

Matematicã

Clasa a VII-a

11. Un pãtrat ºi un triunghi echilateral au laturile egale. Care este raportul ariilor lor? A) 1 B) 1 C) 1 D) E) 2 3 2 12. Un dreptunghi ºi un pãtrat au fiecare aria de 64 cm . Lãþimea dreptunghiului este un sfert din latura pãtratului. Care este lungimea dreptunghiului? A) 30 cm B) 3,2 dm C) 3 dm D) 31 dm E) 34 dm 13. Baza unui paralelipiped dreptunghic are dimensiunile de 15 cm ºi 18 cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor sale este 220 cm. Care este înãlþimea sa? A) 22 cm B) 20 cm C) 19 cm D) 25 cm E) 17 cm 14. Aria unui triunghi dreptunghic isoscel, care are perimetrul de 3( 2 + ) cm este: 9 cm2 A) B) 20 cm2 C) 5 cm2 2 2 2 D) 3 cm E) cm2 4 15. Lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic sunt: ; ºi . Aflaþi aria acestui triunghi. A) B) C) D) E) 16. Fie ABCD un pãtrat ºi AC BD = {O}. Câte triunghiuri dreptunghice isoscele se pot identifica pe figurã? A) 6 B) 8 C) 4 D) 2 E) 10 17. Un trapez isoscel are un unghi de 300 ºi laturile neparalele de lungime m. Aflaþi înãlþimea trapezului. A) B) C) D) m E) 18. Perimetrul ºi aria unui triunghi echilateral sunt exprimate prin acelaºi numãr real. Care este latura acestui triunghi? A) B) C) D) E) 19. La ce distanþã se aflã ortocentrul unui triunghi dreptunghic, faþã de centrul sãu de greutate, dacã are ipotenuza de 12 cm? A) 4 cm B) 8 cm C) 5 cm D) 2 cm E) 10 cm 20. Se dã un trapez isoscel, cu un unghi de 600, latura neparalelã are lungimea de 6 cm, iar baza micã este de 4 cm. Aria trapezului este: A) D) cm2 B) E) cm2 C) cm2

17

Matematicã

Clasa a VIII-a

1. Fie funcþia liniarã f : , care verificã relaþia 2xf(x) = f2(x) + x2. Aflaþi unghiul dintre graficul funcþiei f ºi axa cordonatelor. A) 300 B) 450 C) 600 D) 750 E) 900 2. Numãrul a = A) –4 D) 4 – 2
2

are valoarea: C) – 1

B) E) 1

3. Rezultatul calculului [(3 + 2 )2007 • (6 – 4 )2006 ] : (3 + 2 ) este: A) 1 B) 22006 C) 22007 D) E) 22008 4. Fie funcþia f : , f(x) = ax + 2 ºi M (2; 1) Gf . Aflaþi distanþa de la originea sistemului de coordonate la graficul funcþiei. A) B) C) D) E)

5. ªtiind cã x + 1 = 3 ºi x = 0, atunci x2 + 12 este: x x A) 4 B) 7 C) 3 D) 2 6. Mulþimea S a soluþiilor inecuaþiei |2x – 3| < – 1 este: A) S = (– ; 1) B) S = (2; + ) C) S = O 3 D) S = { 2 }; E) S = (–1; 2) 8 7. Soluþiile în x ale sistemului 8

E) 9

A) (–1; 1) ; (1; 2) D) ( 4; 6) ; (5; 5)

B) (–3; 5) ; (4; 2) E) (0; 3) ; (5; 4)

{

sunt: C) (–2; 3) ; (4; 5)

8. Expresia (x2 – 2x + 5) (x2 – 2x + 21) + 64 este pãtrat perfect pentru: A) (x2 – 2x + 5)2 B) (x2 – 2x +13)2 C) (x2 – 2x + 15)2 2 2 D) (x – 2x + 21) E) nu este pãtrat perfect 9. Dacã x + 1 = 2 ºi x = 0, atunci S = este: x A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) 1 10. Ecuaþia admite soluþia: A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 ,x E) 8
*

,

18

Matematicã

Clasa a VIII-a

11. Un pãtrat ABCD se îndoaie dupã diagonala AC, astfel încât triunghiul DAB devine echilateral. Aflaþi mãsura unghiului diedru dintre planele (DAB) ºi (ABC). B) 300 C) 450 D) 600 E) 900 A) 00 2 12. Suma ariilor feþelor unui paralelipiped dreptunghic este de 80 cm , iar suma lungimilor muchiilor sale este de 48 cm. Care este lungimea diagonalei sale? A) 15 cm B) 12 cm C) 8 cm D) 16 cm E) 18 cm 13. În cubul ABCDA’B’C’D’, unghiul dintre planele (A’B’C) ºi (ABC) are mãsura de: A) 600 B) 300 C) 450 D) 750 E) 800 14. Fie ABCD un romb cu m(≺ A) = 1200, AC BD = {O}. Dacã MO (ABC), AB = a ºi MO = 2a, atunci aria triunghiului MAB este: A) B) C) D)
2 2 2

E)

15. Dacã a,b,c, sunt lungimile laturilor unui triunghi ºi 3(a + b + c ) = (a + b + c)2, atunci triunghiul este: A) isoscel B) dreptunghic C) echilateral D) oarecare E) obtuzunghic 16. Pe planul triunghiului ABC, m( ≺ A) = 900, AB = 30 cm, AC = 40 cm, se ridicã perpendiculara AM = 32 cm. Atunci d(M; BC) este: A) 32 cm B) 40 cm C) 58 cm D) 36 cm E) 28 cm 17. Care este diagonala unui paralelipiped dreptunghic, în care trei diagonale ale feþelor au lungimile de cm, cm ºi 3 cm? A) 9 cm B) 24 cm C) 5 cm D) 25 cm E) 17 cm 18. Patru puncte necoplanare determinã: A) 3 plane distincte B) 4 plane distincte C) 6 plane distincte D) nici un plan E) 2 plane 19. Volumul unui cub cu diagonala de 6 cm este: A) 36 cm3 B) cm3 C) cm3 3 3 D) cm E) cm 20. Dacã un tetraedru regulat are latura de cm, atunci volumul sãu este: A) cm3 B) cm3 C) cm3 3 3 D) cm E) cm

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful