GEOPOLITICA SI GEOSTRATEGIA MARII NEGRE

UNIVERSITATEA CRESTINA „DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

MUNTEANU ALEXANDRA FLORINA AN III , GRUPA 4

are şansa să reuşească în plan geopolitic. Deşi închisă din toate părţile. Acest teritoriu este împărţit în câteva zone corespunzătoare gamei de realităţi geopolitice şi etno-culturale. să încerce necunoscutul. mizând pe orientarea istorică a poporului roman. asupra noii strategii euro-atlantice la Marea Neagră. explicaţia constând. Marea Neagră înseamnă dincolo de considerentele geografice. în regiunea Europei centrale şi sud-estice. Dacă facem o analiză geoistorică. în contrast cu întinderea.GEOPOLITICA SI GEOSTRATEGIA MĂRII NEGRE Când vorbim de Marea Neagră. România. strâmtorile i-au ispitit pe corăbierii antichităţii. înţelegem alături de litoralul stăpânit de-a lungul Mării Negre şi cu gurile Dunării. Poziţia. Abordând aspectele legate de România şi Moldova. Dughin acceptă ideea că acestea reprezintă părţi ale unei regiuni geopolitice unice. cea mai mare putere regională. putem afirma că Marea Neagră a fost foarte ospitalieră. Simion Mehedinţi l-a evidenţiat în ideea de a încadra România pe axa Carpaţi-Europa centrală-zona preasiatică În zona de proximitate a României. un paradox geopolitic. bucurându-se de o faimă pozitivă. în planul reconfigurării raportului de forţe la scară regională. în îndelungata istorie a acestui bazin maritim. prin apariţia şi dispariţia de pe arena internaţională a unor state şi redimensionarea unor noi frontiere Interesante sunt şi poziţiile diferitelor state riverane Mării Negre. dar unicitatea este doar un etnos . în pofida furtunilor care o traversează. dreptul legitim al poporului român de a se putea afirma pe plan internaţional. politic şi cultural. Evident că Rusia. reprezintă elementul de geografie politică. Marea Neagră uneşte şi separă două mari religii-două mari culturi şi mentalităţi: nordul ortodox şi sudul islamic. putinţa de afirmare în lume. după cum am văzut. pe aplicarea modelelor socio-economice vest europene. În viziunea lui Alexander Dughin independenţa Ucrainei poate avea sens în calitate de coridor sanitar. pe care. este interesată de această regiune. prin poziţia sa geografică. prin exerciatarea spiritului de aventură şi a poftelor de câştig. încă din antichitatea îndepărtată. vedem înregistrându-se unele mutaţii spectaculoase. deoarece elementele opuse ca orientare geopolitică nu permit acestei ţări să adere nici la blocul de sest nici la cel de vest. având posibilităţile de integrare în structurile europene şi euro-atlantice.

conflictele politice nesoluţionate şi potenţialul lor de escaladare şi de răspândire. care să fie legat de sistemul de securitate al Mării Baltice. într-o zonă bogată în surse energetice. poate contribui la păstrarea şi regenerarea mediului înconjurător prin sprijinirea implementării programelor ştiinţifice şi tehnologiiile internaţionale.ortodox unitar.O. în contextul actual.I. în primul rând datorită situării sale geografice. Bulgaria. incapacitatea regională de a creea noi structuri şi mecanisme eficiente de întărire a securităţii şi apărării. a cărei istorie mai îndepărtată şi chiar apropiată a fost destul de zbuciumată. Viitoarea securităţe în Europa de Est se va baza pe trei mari areale. prin intermediul Ucrainei şi Poloniei şi să traseze . ar trebui să se urmărească o politică a echilibrelor. Unii specialişti în geopolitică şi geostrategie afirmă că. îl reprezintă creearea unui Sistem de securitate al Mării Negre. În viziunea ucraineană. care să includă Turcia.Baltica-Adratica şi Marea Neagră. N. ameninţările din regiunea Mării Negre îşi au originea atât în exterior cât şi în interior. care. ar fi.A. Ucraina. partea ucraineană consideră că aceasta s-a impus în zonă prin implementarea unor programe: ATCSE (Asistenţa tehnologică pentru C. dar şi de calitatea sa de membru în diverse organizaţii politice şi economice regionale În viziunea lui Borys Tarasyiuk.S.T. Printre cele mai importante se pot reţine: intensificarea influenţei geopolitice a instituţiilor internaţionale şi a altor state. aducând în acest sens următoarele argumente: principala sarcină a Alianţei este de a susţine pacea şi stabilitatea.T. Georgia.competiţia regională externă şi internă pentru căile de transport şi acces la resurse. Referitor la rolul Uniunii Europene. dar de încredere. de reconciliere naţională şi de rezolvare paşnică a diferendelor de ordin etnic. România. de dezvoltare economică. ceea ce subliniază şi importanţa strategică a Mării Negre. în încercarea de a-şi rezolva diferendele şi de a-şi satisface propriile interese ajung să le ignore pe cele locale. este interesată de această zonă. TRACECA (Culuarul de transport transeuropean) şi INOGATE (Proiect pentru resursele de petrol şi gaze).O şi Rusia ca partener separat. Georgia se apropie tot mai mult de Europa În această ţară.în realizarea sarcinii sale.T. Alianţa de Nord poate să joace un rol cheie în stabilizarea şi apărarea Mării Negre. N.A.O ar putea ajuta şi la îmbunătăţirea climatului economic în regiune. Ucraina. în faţa complexelor interacţiuni ale forţelor interne şi externe. dar şi incapacitatea instituţiilor internaţionale de a veni cu soluţii eficiente şi coerente în cazul unor conflicte acute. la limba de origine romanică adăugându-se elemente culturale şi lingvistice din anturajul slav. instabilitatea politică naţională accentuată într-o serie de state din regiune. datorită aşezării şi a istoriei ei. naţiunea cea mai instabilă din caucaz. Totuşi. Pasul următor după cum se sugerează.A. ca membre N. cea georgiană.).

distrugerea căilor de comunicaţii. refugiaţi. începând cu Republica Moldova şi Ucraina. Împărtăşirea interesului comun. Franţa. N. integrarea treptată în unele pieţe europene. Germania.Marea Neagră. Acest concept de europenizare stadială este înţeles în mai multe etape: transfigurarea politică a ceea s-a numit odată Trans. arhitectura vastă a securităţii eurpene de la Baltica la Marea Neagră. etc. Ţările din Caucazul de sud.. ceea ce îi dezarmează. Uniunea Europeană a oferit ţărilor din această regiune: mai multe fonduri după anul 2007. reprezintă un factor critic pentru securitatea regiunii Atât Azerbaidjanul cât şi Georgia. în Georgia şi Karabah. trei jucători regionali puternici. Uniunea Europeană şi Rusia. a produs pierderea controlului asupra unor regiuni. printre altele.Caucaz. fiecare stat trebuind să formuleze detalii semnificative a Planurilor de acţiune.. În documentul amintit. pe teritoriul lor.astfel. de trecere de la schiţarea identităţii regionale de tranziţie. crearea pe scară largă a unor urgenţe umanitare. conflictele având drept consecinţe. Includerea Adzerbaidjanului în sistemul de securitate al Mării Negre. reprezintă în opinia noastră singura strategie care poate fi aplicată cu succes. Caucazul de sud are legătură diractă cu Iranul. Astăzi. Lituania.U. Turcia. dar şi de Armania. o dimensiune turcă şi legături supra regionale cu S. Armenia utilizează conceptul de europenizare stadială a regiunii Caucazului de sud. o prioritate a politicii externe. intervenţia rusească în conflictele secesioniste din Abhazia şi Osetia de Sud. Iran şi Turcia. Uniunea Europeană şi-a îndreptat atenţia spre Zona Mării Negre Astfel. noi reguli de folosire a fondurilor de ajutor existente.A. .E. a căror concurenţă pentru influenţă în această zonă. spre o viitoare unitate geopolitică. determinată în primul rând de vecinii direcţi-Rusia. faţă de conexiunea cu Rusia.A. Georgia. legate de dialog politic. documentul conţinând nişte principii generale. spirit de cooperare în domeniul securităţii. poate deschide pieţelor europene şi americane accesul la rezervele caspice de petrol. în completarea celei de-a doua. U.T. alte promisiuni vagi. au avut de suferit de pe urma existenţei unor regiuni autonome-sub suzeranitatea Rusiei-. idee care ar fi împărtăşitră şi de ţările central europene. Anglia. la 12 mai 2004. a treia fază. Adzerbaidjan.O. văd în vecinătatea Mării Negre. şi Orientul Mijlociu. pot reprezenta cadrul legitim menit să influenţeze în mod pozitiv dezvoltarea din ţările fostelor state sovietice din zona Mării Negre. evident atractivitatea. etc. dar fără nici o promisiune de aderare. În Azerbaidjan se vorbeşte de importanţa ţărilor din Caucazul de sud. a doua fază a europenizării ar fi reprezentată de arhitectura europeană şi euro-atlantică extinsă. în Caucazul de sud. Comisia Europeană a publicat propunerile pentru Politica de securitate europeană. Astfel. un număr mare de persoane dislocate.

Iasi 1999 Paul Claval “Geopolitica si Geostrategie”Editura Corint. editura Polirom. Bucuresti 2002 .Bibliografie: Gheorghe Bratianu “Marea Neagra”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful