UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVIȘTE FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ SPECIALIZAREA AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ, AN IV STUDENTI: ANGHEL DĂNUȚ-CRISTIAN ȘI DELUREANU

ANDREI

PROIECT
-Proiectare asistată de calculatoare-

1

duratei lungi de operare şi instalării uşoare.806 ms-2. atât din motive comerciale cât şi de dezvoltare tehnologică. Unitatea standard SI pentru acceleraţie este ms-2 dar de multe ori aceasta se exprimă în multipli ai acceleraţiei gravitaţionale. precum şi măsurări de vibraţii umane. răspunsului de bandă-largă în frecvenţă şi amplitudine. Accelerometrele concepute pentru sistemul airbag necesită de obicei sensibilităţi inerţiale de 20 . masei reduse. În funcţie de nivelul acceleraţiei şi de banda de frecvenţă a acesteia.INTRODUCERE ÎN MĂSURAREA ACCELERAȚIEI Măsurarea şocurilor şi vibraţiilor are aplicabilitate la o mare varietate de probleme industriale şi comerciale. testarea şi monitorizarea operaţională a structurilor şi maşinilor.măsurarea vibraţiilor de înaltă frecvenţă (până la câteva zeci de kHz). .250 g (cap de scală) pentru airbaguri de impact lateral. . diagnosticarea structurală. inclusiv dezvoltarea.câteva zeci de Hz). cu o variaţie de frecvenţă joasă (0 . Accelerometrele sunt printre produsele microprelucrate cu cel mai mare volum de utilizare In sistemele de control ale airbag-urilor la automobile. declanşarea airbag-urilor în accidentele de automobil şi furnizarea de semnale de reacţie pentru stabilizarea imaginii într-o înregistrare video atunci când aceasta suferă din cauza vibraţiilor cauzate de susţinerea cu mâna a camerei. maşini etc. rachete.măsurarea vibraţiilor de joasă frecvenţă (până la câteva sute de Hz). Aceste dispozitive încă acoperă o arie importantă a necesităţilor de testare a vibraţiilor. Valorile acceleraţiei care apar în diverse aplicaţii variază de la 10-6 g la 2·105 g. monitorizarea stării de bună funcţionare a maşinii. Iniţial. g = 9. Începând cu ultimul deceniu.măsurarea şocurilor (nivel ridicat de accelerare în banda de frecvenţă de până la 100 kHz). Pentru detectarea mişcării vibratorii sunt folosite aproape exclusiv accelerometre. 2 . structura accelerometrului constă dintr-un corp cu o anumită masă (seismică) ataşat elastic de o bază care este în contact cu o structură vibrantă ce trebuie măsurată (figura 1).). accelerometrele microprelucrate reprezintă un domeniu în rapidă ascensiune. accelerometrele de dimensiuni standard s-au bazat pe efectul piezoelectric. . Clasificarea accelerometrelor În general. dimensiunilor mici.măsurarea acceleraţiei corpurilor solide (avioane. măsurarea acceleraţiei poate fi considerată ca având următoarele categorii: .100 g (cap de scală) pentru airbag-uri de impact frontal şi de 100 . datorită preciziei înalte.

pentru a forma un dispozitiv capacitiv cu armături paralele. Cele mai multe accelerometre folosite astăzi se bazează pe un principiu piezoelectric (PE). cum ar fi cuarţul. care îşi schimbă rezistenţa electrică în funcţie de solicitarea mecanică aplicată. caracteristici de amortizare stabile care maximizează răspunsul în frecvenţă. sunt în mod natural piezoelectrice în cazul în care sunt tăiate corespunzător. Circuitele electronice 3 . precum şi robusteţe pentru a rezista la acceleraţiile mari în condiţii diverse. Accelerometrele PR oferă avantajul de răspuns în curent continuu (DC). Accelerometrele piezorezistive utilizează elemente tensometrice. sau capacitiv (C). Accelerometrele piezoelectrice folosesc un sistem cu o masă pentru a genera o forţă proporţională cu amplitudinea şi frecvenţa vibraţiilor. utilizând un principiu fizic corespunzător. fiind proporţională cu masa corpului (elementului seismic) şi acceleraţia. ele au în mod inerent o impedanţă de ieşire mică. Acest lucru le face potrivite pentru măsurări de impulsuri de lungă durată. piezoresistiv (PR). In mod normal. realizat din siliciu monocristalin şi apoi conectat electrostatic. cele de tip PR sunt practic lipsite de histerezis mecanic şi prezintă sensibilitate mai bună cu mai multe ordine de mărime. Un avantaj al materialelor PE este că acestea nu necesită sursă externă de alimentare. Valoarea acestei forţe se datorează legii lui Newton. într-un semnal electric. existente în vibraţiile din transporturi. Deplasarea corespunzătoare a suportului elastic poate fi transformată. Rezultatul este un senzor care oferă un răspuns DC la intrările de acceleraţie. Forţa este aplicată unui element PE care produce o sarcină la nivelul terminalelor sale proporţională cu mişcarea mecanică. Unele cristale. Aceste accelerometre pot fi livrate la dimensiuni standard şi miniaturale. dar au sensibilitate scăzută. Ele sunt ataşate mecanic la capătul unor braţe rigidizate şi conectate electric Intr-o punte Wheatstone pentru a produce un semnal electric proporţional cu mişcarea de vibraţie. Accelerometrele capacitive utilizează un senzor capacitiv în majoritatea cazurilor fabricat prin tehnici de microprelucrare. care este convertită într-o deplasare a suportului elastic. În comparaţie cu dispozitivele de măsură cu sârmă. Elementul individual al senzorului este. Materialele feroelectrice sunt mult mai frecvent utilizate datorită sensibilităţii lor mult mai mari.Figura 1 Mişcarea bazei accelerometrului exercită o forţă F asupra masei seismice. Pentru multe aplicaţii. sensibilitatea este suficient de mare astfel încât preamplificarea semnalului la ieşire nu mai este necesară. Deoarece utilizează o sursă externă de alimentare.

Sistemul va fi. de influenţa senzorului asupra mişcării care urmează a fi măsurate. fiecare este destinat să asigure fidelitate crescută într-o aplicaţie particulară. cu cât sensibilitatea este mai mare. · Efectele tranzitorii legate de temperatură. de asemenea. Caracteristicile de performanță ale accelerometrelor Pentru a obţine date de test de înaltă fidelitate. utilizatorul trebuie să cunoască în mod aprofundat caracteristicile de performanţă ale senzorului. cu atât este mai mare raportul semnal/zgomot al sistemului. ·Efectele de solicitare a bazei. realizată prin metode chimice. · Domeniul de frecvenţă. destinate aplicaţiilor de monitorizare a traiectoriei. · Domeniul amplitudinii şi liniaritatea. Semnalul de ieşire poate fi sarcină electrică sau tensiune. funcţie de principiul senzorului şi condiţiile de măsurare. Accelerometrele rezonante disponibile pe piaţă utilizează o structură de cuarţ cu o configuraţie specială. Sensibilitatea este definită ca o modificare normalizată a semnalului de ieşire al senzorului pe modificarea unitară de acceleraţie la semnalul de referinţă: Unde ∂ q reprezintă modificarea normalizată a semnalului de ieşire cauzată de acceleraţia aplicată ∂ a. Caracteristicile critice la alegerea unui accelerometru sunt. suspensie şi rezonatoarele microprelucrate) este fabricat din siliciu. au capacitatea de a furniza măsurări într-un mediu cu şocuri sau vibraţii mari. de asemenea. există mai multe modele disponibile. Diferitele modele de accelerometre capacitive pot măsura o gamă largă de acceleraţii. stabilă la variaţiile temperaturii. În cazul în care întregul accelerometru (constând din masa seismică. de obicei. Parametrii cei mai relevanţi sunt: · Sensibilitatea. · Sensibilitatea faţă de temperatură. O abordare alternativă pentru atingerea sensibilităţii ridicate şi obţinerii unei game dinamice mari este de a utiliza o microstructură rezonantă ca element de detecţie. greutate şi răspuns în frecvenţă. Din această cauză. deseori. legate de sensibilitate. · Încărcarea masică. · Sensibilitatea transversală. evaluării structurale a aeronavelor/vehiculelor şi altor cerinţe de măsurare de înaltă precizie a acceleraţiei de joasă frecvenţă. În următoarele paragrafe se va discuta despre aceste caracteristici ale accelerometrelor. rezultă reduceri substanţiale de costuri. În general. o componentă critică a întregului lanţ de măsurare. Accelerometrul este. Printr-o proiectare atentă. El trebuie să fie avizat de influenţa mediului asupra acestor caracteristici şi. Accelerometrele “high g” sunt utilizate în sisteme electronice pentru airbag-uri. frecvenţa unei structuri rezonante poate fi foarte sensibilă la forţele de tracţiune sau comprimare şi frecvenţa de rezonanţă poate fi măsurată cu o precizie foarte bună. Accelerometrele “low g” (acceleraţii reduse). mai puţin 4 . ca element de detecţie.asigură semnale de nivel ridicat şi impedanţă redusă de ieşire.

Modelele bine izolate pot fi utilizate la frecvenţe mult mai mici. limitată de către greutate şi de constrângerile răspunsului în frecvenţă. prin urmare. de 2 . astfel cu cât este mai mare sensibilitatea pentru un model specific. funcţie de caracteristicile mecanice ale accelerometrului. Figura 2 5 . În cazul în care obiectul de test prezintă un răspuns cu un singur grad de libertate. Răspunsul de înaltă frecvenţă este. o metodă de fixare a lui de obiectul de testat. Domeniul de frecvenţă este domeniul în care sensibilitatea are o valoare specificată de o anumită toleranţă. care este. în scopul obţinerii unor date exacte. accelerometrele uşoare trebuie utilizate pe circuite imprimate mici . Cele mai multe accelerometre prezintă un răspuns neamortizat cu un singur grad de libertate în cazul montării. Selectarea sensibilitaţii poate fi. Răspunsul va fi plat ± 5% până la aproximativ 1/5 din frecvenţa de rezonanţă. pe panouri subţiri. Încărcarea masică este un criteriu care trebuie considerat în asociere cu structura de măsurat. Intervalul de frecvenţă este limitat pe de o parte de răspunsul la joasă frecvenţă. precum şi pe elemente de masă redusă ale obiectelor de test mari. sensibilitatea este proporţională cu masa seismică.2 MHz. Date utile pot fi obţinute la frecvenţe mai mari.susceptibil la perturbaţii electrostatice şi electromagnetice. în cazul în care se aplică factori de corecţie corespunzători. uzual (în cazul accelerometrelor PE). Mişcarea de vibraţie va fi atenuată semnificativ în cazul în care masa dinamică a accelerometrului se apropie de masa dinamică a structurii pe care este montat. accelerometrul va reduce frecvenţa de rezonanţă. Un răspuns tipic în frecvenţa al unui accelerometru este prezentat în figura 2. În accelerometrele de dimensiuni standard. accelerometrele miniaturale trebuie să fie utilizate pentru toate testările modale. Prin urmare. Accelerometrele piezoresistive sunt capabile să ofere şi răspuns de curent continuu (DC). dar a fost raportată chiar şi o frecvenţă de rezonanţă la 1. Frecvenţa de rezonanţă prezintă valori tipice de la câteva sute de Hz până la câteva zeci de kHz.5 Hz pentru a rejecta ieşirea piroelectrică a acestor traductoare. Prin urmare. cu atât este mai mare greutatea şi mai mică frecvenţa de rezonanţă.

întinde sau îndoi în locul în care accelerometrul este montat. Elementele PE produc efecte tranzitorii legate de temperatură care se manifestă prin apariţia unui semnal de ieşire la modificarea temperaturii. sensibilitatea va varia între 0 şi 1 . Limitarea de temperatură a accelerometrelor capacitive este în general dictată de limitarea circuitelor electronice din componenţa lor. numită sensibilitate transversală. de exemplu. de asemenea.. Variaţiile de temperatură pot fi cauzate de schimbări bruşte în obiectul testat sau de curenţi de aer. 6 . Pentru ca accelerometrele nu sunt perfecte din punct de vedere mecanic. Fiind în contact direct cu zonele tensionate. Accelerometrele PE tind să aibă o neliniaritate foarte previzibilă care poate fi exprimată ca o creştere procentuală a sensibilităţii cu acceleraţia aplicată. O parte din această tensiune poate fi transmisă senzorului.. Cu alte modele. Aceste efecte pot fi reduse printr-o proiectare corespunzătoare a senzorului. producând efecte de solicitare a bazei care nu au legătură cu mişcarea/vibraţia ce trebuie evaluată. Domeniul amplitudinii şi liniaritatea sunt parametrii importanţi ai unui accelerometru. În cazul în care circuitul de condiţionare al semnalului are în componenţă filtre trecesus. Accelerometrele PR sunt liniare în mod explicit şi sunt specificate pentru un maximum de valori de neliniaritate.2000 g pentru unele modele. În cele mai multe aplicaţii acestea sunt efecte de foarte joasă frecvenţă şi sunt detectate doar în cazul în care circuitul de condiţionare al semnalului prezintă răspuns la ieşire şi sub 1 Hz. baza accelerometrului este. În mod inerent. Unele modele sunt optimizate pentru stabilitate a sensibilită ţii la sarcină. comportamentul nelinear al accelerometrelor C poate fi compensat prin intermediul unor circuite electronice. În unele teste. sensibilitatea de tensiune este mai constantă cu temperatura. Versiuni speciale pot fi folosite de la aproape zero absolut până la la 760°C.. Cerinţele specifice legate de sensibilitatea faţă de temperatură pot orienta utilizatorul în alegerea principiului de funcţionare al unui accelerometru. făcându-l neoperant pentru perioade scurte de timp. 93°C. acestea vor prezenta o mică sensibilitate la vibraţiile transversale/laterale.. histerezis şi nerepetabilitate. trebuie acordată o mai mare atenţie. solicitată. este imperios necesar ca accelerometrul să nu producă nici un răspuns semnificativ la deplasarea laterală a obiectul de testat. 5% din sensibilitatea pe axa principală. 1% pentru 500 . Cele mai utilizate accelerometre PE funcţionează de la temperaturi aflate sub zero până la 177°C sau 260°C.Pentru măsurări pe o singură axă. deoarece semnalele piroelectrice pot satura amplificatorul. specimenul se poate flexa. Acest efect se numeşte efect piroelectric. În funcţie de orientarea vibraţiilor transversale. Accelerometrele PR au domeniul de operare în plaja -18°C .

Un accelerometru este foarte util într-o multitudine de aplicaţii. myDAQ NI are doar 2 intrări analogice. care este instalat în LabVIEW cu driverul NI DAQmx şi este convertit la un nivel de programare de bază în utilizarea LabVIEW. Acest accelerometru pe 2 axe este configurat pentru a primi o tensiune de intrare 5 VDC. Datele vor fi achiziţionate cu ajutorul DAQ Assistant. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ 7 . acest accelerometru are opţiunea de a seta sensibilitatea [g / mV]. PREZENTARE GENERALĂ Acest document explică cum se poate măsura accelerația folosind un accelerometru de tip ADXL203 cu National Instruments myDAQ în LabVIEW. pedometre.Măsurarea accelerației folosind un accelerometru pe 2 axe. aşa că vom valorifica 2-axa pentru accelerometrul ales. robotică. De asemenea. 2. myDAX și LabVIEW 1. Cu toate acestea. controlere de jocuri. Aceste accelerometre sunt folosite pentru a măsura forţele în G de către mașini și avioane. şi multe alte aplicaţii.

4. 3.Accelerometru pe care l-am ales necesită o alimentare de 5 V. STRATEGIA DE CODIFICARE În LabVIEW avem nevoie de prima intrare a valorii tensiunii analogice de la accelerometru pentru myDAQ NI folosind Asistent DAQ. şi să emită o tensiune analogica pentru fiecare axă. În cele din urmă. Prin urmare. vom afişa valorile într-o diagramă de pe panoul frontal pentru ca utilizatorul să poata vizualiza. 8 . vom vira X și Y la o placă de achiziție de tip NI USB-6008 spre AI0 şi AI1 intrări analogice. Apoi vom mai avea nevoie pentru a converti tensiunea la o valoare de accelerare folosind setarea sensibilitate pentru accelerometru. X. un control numeric pentru tensiunea de ieşire nominală de la zero-G acceleraţie. INTERFAȚA DE UTILIZATOR LABVIEW Am creat o interfață pentru utilizator ce are un control numeric pentru stabilirea sensibilităţii accelerometrului. şi un indicator grafic pentru a afişa valorile de acceleraţie. Y.

Schema bloc LabVIEW arata foarte similar cu diagrama bloc de codare: Configuratia lui DAQ Assistant: 9 .

Realizarea unei aplicații cu ajutorul unui accelerometru de tip ADXL203 Interfața de utilizator în LabVIEW: 10 .

Schema bloc LabVIEW: Formulele pentru stabilirea coordonatelor: 11 .

pdf 3.tuiasi.com/ 4. NI Example Finder 12 . http://www.com/PDF/ADXL203.Bibliografie 1.ro/ 2. http://telecom.robotshop. http://romania.etc.ni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful