Tajuk: Gema Sepi Gadis Genius

Rujukan: Antologi muka surat 104
1.Namakan 2 watak dan perwatakan yang terdapat di dalam cerpen:
Watak
Perwatakan (ciri-ciri-sikap-sifat)

Tajuk: Gema Sepi Gadis Genius
Rujukan: Antologi muka surat 104
1.Namakan 2 watak dan perwatakan yang terdapat di dalam cerpen:
Watak
Perwatakan (ciri-ciri-sikap-sifat)

2.Tema bagi cerpen ini ialah:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Tema bagi cerpen ini ialah:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Huraikan pendapat anda berkenaan persoalan berikut:
Kasih sayang ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Persahabatan sejati ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Huraikan pendapat anda berkenaan persoalan berikut:
Kasih sayang ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Persahabatan sejati ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Susun peristiwa berikut mengikut kronologi:

4.Susun peristiwa berikut mengikut kronologi:

Peristiwa
Dia cemburukan kakaknya yang tidak genius namun boleh menjalani
kehidupan sebagai remaja normal manakala dia perlu berkelakuan
seperti orang dewasa.
Beliau dan rakan-rakan menerima pujian di atas kejayaan mengesan
dan memerangkap penceroboh daripada pensyarahnya.
Seorang gadis genius yang berusaha untk mengesan penceroboh
maklumat dunia digital. Selain itu, beliau juga menghadapi konflik jiwa
remaja.
Dia, kakaknya dan rakan-rakan merancang sesuatu. Penceroboh
maklumat Negara Berjaya dikesan dan akan ditangkap.

Nombor

Peristiwa
Dia cemburukan kakaknya yang tidak genius namun boleh menjalani
kehidupan sebagai remaja normal manakala dia perlu berkelakuan
seperti orang dewasa.
Beliau dan rakan-rakan menerima pujian di atas kejayaan mengesan
dan memerangkap penceroboh daripada pensyarahnya.
Seorang gadis genius yang berusaha untk mengesan penceroboh
maklumat dunia digital. Selain itu, beliau juga menghadapi konflik jiwa
remaja.
Dia, kakaknya dan rakan-rakan merancang sesuatu. Penceroboh
maklumat Negara Berjaya dikesan dan akan ditangkap.

Nombor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful