Kertas Kerja SMART REMAJA.

KERTAS KERJA PROGRAM “SMART REMAJA”
1. Tujuan :

[Perkembangan Awal Remaja]

Kertas kerja ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada remaja tentang perubahan fizikal, emosi, dan psikologi alam remaja serta menyediakan remaja ke arah tugas perkembangan hidup yang sihat. 2. Objektif : 1. Untuk membantu golongan remaja mengenali diri dengan lebih dekat. 2. Untuk membantu golongan remaja supaya lebih produktif selaras dengan wawasan kerajaan ke arah melahirkan golongan belia yang cemerlang,gemilang dan terbilang. 3. untuk memberi pendedahan dan pengetahuan tentang remaja dari sudut kesihatan. 4. Untuk membendung gejala sosial yang semakin meruncing dikalangan remaja masa kini. 3. Kumpulan sasaran : Pelajar Tingkatan 1 dan 2. 4. Anjuran: Unit Bimbingan dan Kaunseling. 5. Tarikh & Tempoh Perlaksanaan. Tarikh 5.03.12 [ Isnin ] 6.03.12 [ Selasa ] 7.03.12 [ Rabu ] 8.03.12 [ Khamis ] 6. Tempat : Bilik Multimedia. Masa. 2.00 – 4.00 ptg 2.00 – 4.00 ptg 2.00 – 4.00 ptg 2.00 – 4.00 ptg Sasaran Lelaki Ting 1 Perempuan Ting 1 Lelaki Ting 2 Perempuan Ting 2

.. Disemak oleh : . Kedah..00 145.. Kesimpulan : Dengan terlaksananya program seperti ini golongan remaja dapat lebih mengenali diri dari segi tumbesaran fizikal. Disediakan oleh ...... ..... 7.....00 Makanan & Minuman [ RM20 X 4 kali = RM80 ] RM 80. 9........ ( Ch’ng Kim San ) Kaunselor Pelajar.. Sumber Kewangan : 1 Pendapatan Peruntukan Pendidikan Moral/Islam Jumlah.... ………………………. 8.00 Jumlah.. RM Perbelanjaan 145.Kertas Kerja SMART REMAJA.... Kaedah Pelaksanaan :  Ceramah  Bengkel  Latihan dalam Kumpulan  Main peranan... Disahkan oleh : …………………………. Petani. mental serta sosial mereka dengan lebih dekat. Save as Kertas Kerja SMART REMAJA..00 50... SMK St Theresa Sg.00 15..00 Dokumentasi Cenderamata 145.

Kertas Kerja SMART REMAJA. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful