GRUP ŞCOLAR ECONOMIC DE TURISM, IAŞI CLASA a – VI–a 1 oră / săptămână DISCIPLINA: CULTURĂ CIVICĂ PROFESOR : HATMANU GEORGIANA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR 2009-2010

alcătuirea unui mic dicţionar de termeni specifici drepturilor copilului .2 3.2 METODE ŞI TEHNICI Expunere Conversaţie OBS. Scurt istoric al Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului 2.studiu de caz .2 3 S2 S3 S4 S5 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului Drepturile fundamentale ale copilului Promovarea şi respectarea drepturilor copilului 1. România şi Convenţia privind drepturile copilului 4.UNITATE DE CONŢINUT Noţiuni introductive UNITATE DE ÎNVĂŢARE Prezentarea tematicii ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE Definire Exerciţiul COMPETENŢE SPECIFICE NR.1 1. Dreptul la identitate 2.analiza unor cazuri de abateri de la regulamentul şcolar .1 4. a unor scrisori adresate instituţiilor statului. de primărie. Instituţii ale statului care promovează şi apără drepturile copilului 2. ORE DATA 1.1 2. Dreptul la protecţie împotriva violenţei.3 2. abuzului şi a exploatării 7. de consiliul elevilor.dezbaterea unor cazuri de încălcare a drepturilor copiilor cunoscute din mediul lor de viaţă sau prezentate de mass-media .alcătuirea unor liste cu propuneri pentru optimizarea relaţiilor elev-elev.3 10 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 5.Protecţia mediului-condiţie a vieţii 1.2 2..Dreptul la opinie şi informare 5.Educaţia-drept şi obligaţie 4.elaborarea unor rebusuri tematice .1 5. Drepturile omului-drepturile copilului 3.2 4.simulare . elevi-conducerea şcolii . de ONG-uri privind drepturile copilului .4 9 .Realizarea unor compuneri şi desene care să ilustreze drepturile omului . elevprofesor.1 3. individual sau pe grupe.joc de rol .redactarea.3 7 S23 S24 S25 S26 Modelare didactică Testul docimologic .alcătuirea unor portofolii cu exemple de promovare sau încălcare a drepturilor copilului .3 3. Organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale care promovează 2. unor ONG-uri. unor sponsori pentru rezolvarea problemelor unor copii aflaţi în situaţii de risc .2 5. Dreptul la familieresponsabilităţile părinţilor 3.studierea în cadrul activităţilor pe grupe a unor cazuri soluţionate de conducerea şcolii. 1 S1 Expunere Conversaţie euristică Dezbatere Studiu de caz Proiectare Problematizare Conversaţie euristică Problematizare Simulare Modelare didactică Interpretare de text Expunere Dezbatere Modelare didactică Modelare didactică Copilul şi universul copilăriei Copilul şi universul copilăriei .alcătuirea unor liste cu drepturi şi cu responsabilităţile asociate acestora 1. Dreptul la joc şi activităţi recreative 6.iniţierea unor acţiuni de sprijin a unor 4. Principiile generale ale Convenţiei 1. Dreptul la securitate şi protecţie socială 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful