UCAPAN PENGHARGAAN

Sekalung penghargaan dan juga terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Encik Mohd Zulhafiz bin Mohd Zubir, guru muzik tahun 6 di atas dorongan dan bimbingan beliau kepada kami dalam menyiapkan buku skrap ini. Juga terima kasih kepada setiap ahli kumpulan iaitu Sarah Yasmin, Aina Najihah dan Azlyn Marsha yang telah bekerjasama dalam menyiapkan tugasan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful