Prelucrarea prin forjare Forjarea este procedeul de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a metalelor şi aliajelor

şi se realizează prin aplicarea unor forţe exterioare, statice sau dinamice, manual sau mecanic, cu ajutorul unor prese sau ciocane. În funcţie de forma uneltelor şi de modul de conducere şi control al deformării, forjarea poate fi liberă sau prin matriţare. Operaţia de forjare trebuie să se execute fără fisurarea semifabricatului, iar asupra lui să se acţioneze cu forţe cât mai reduse. Pentru asigurarea unei plasticităţi corespunzătoare, de cele mai multe ori, semifabricatul se prelucrează la cald, iar încălzirea se realizează în cuptoare încălzite cu combustibil lichid, solid, gazos, sau electric. Ca semifabricate iniţiale, la forjare, se folosesc lingourile turnate iar pentru executarea pieselor mici şi mijlocii, se folosesc profile laminate de diferite dimensiuni. Avantajele prelucrării prin forjare rezultă din costul redus al prelucrării, prin caracteristicile mecanice Fig.1. Forjarea liberă superioare ale pieselor şi prin omogenitatea structurii. mecanizată. Ca dezavantaje putem aminti calitatea suprafeţelor şi precizia dimensională scăzute. Forjarea duce, ca şi orice deformare plastică, la o îmbunătăţire substanţială a proprietăţilor metalelor şi aliajelor, Astfel, are loc o creştere a compactităţii metalului şi o îmbunătăţire a proprietăţilor lui mecanice. Cu cat gradul de deformare este mai mare, cu atât proprietăţile mecanice ale produsului forjat sunt mai bune. Forjarea se realizează prin două metode: forjarea liberă şi forjarea în matriţă.

1

Prin forjare manuală se execută de obicei piese mici pentru uz agricol sau artizanal. dornuri cleşti. universale care nu determină direct forma şi dimensiunile piesei. ciocane.2. Refularea prin forjare: a.Fig. Aceste scule cuprind nicovale. b – refulare ideală. Materialul se deformează liber. Acest procedeu se aplică realizării pieselor individuale sau de serie mică şi se caracterizează prin executarea deformării între berbecul şi nicovala ciocanului sau presei fără intermediul unor scule speciale de complexitate mare.cilindru de refulat. Forjarea liberă manuală este procedeul de prelucrare prin deformare plastică la care se folosesc scule simple. prin intermediul unor scule de mică complexitate care sunt acţionate manual. figura 1 2 . menghină etc. dălţi. Forjarea liberă mecanică se realizează cu ajutorul sculelor de mână prin aplicarea lucrului mecanic de deformare de către utilaje şi instalaţii de forjare. Forjarea liberă Se poate realiza manual sau mecanizat. c – cilindru sub formă de butoi.

Găurirea la străpungerea semifabricatului. Deoarece există întotdeauna frecare între suprafaţa matriţei şi metal. Vom aborda doar întinderea şi găurirea sau perforarea Întinderea este operaţia prin care se măreşte lungimea iniţială a semifabricatului şi micşorarea secţiunii transversale pe baza legii constanţei volumului. lăţirea. pentru a asigura o deformare uniformă. la care materialul metalic se va deforma în cavitatea unei scule numită matriţă. îndoirea.3. Miezul rămas blocat în poansonul tubular se elimină prin presare. figura 4 a. Acest lucru demonstrează că regula generală prin care un metal se va deforma mai uşor în direcţia celei mai apropiate suprafeţe libere reprezintă punctul de cea mai mică rezistenţă. Efectul pe care îl are frecarea. Găurirea cu poanson tubular (inelar) se realizează prin pătrunderea poansonului prin apăsare pânăFig. . răsucirea. Operaţiile de bază ale forjării libere sunt: refularea. Schema deformării treptate a materialului în timpul deformării: a) semifabricatul încă nedeformat b) semifabricatul deformat într-o fază intermediară c) faza finală când matriţa este complet închisă. întinderea. după răsturnarea piesei cu 1800 de străpungere a lui. Întinderea sau complexe.4. Matriţarea Matriţarea este procedeul de prelucrare prin deformare plastică. După construcţia 3 Fig. figura 3. cilindrul se deformează mai puţin în zonele de contact decât în zona centrală. de împingere a materialului şi a doua. Găurirea sau perforarea Este operaţia prin care se urmăreşte obţinerea unei găuri pătrunse sau nepătrunse în semifabricatul sau piesa forjată. luând forma unui butoi. gâtuirea. În prima etapă. Găurirea pieselor mari cu poansoane pline se face din două părţi. Matriţele sunt scule care dau forma şi dimensiunile piesei realizate prin deformare plastică la cald sau la rece. forma finală a piesei deformate ar trebui să fie un cilindru cu diametru mai mare şi înălţime mai mică. După găurire piesa se calibrează cu ajutorul unui dorn sau se prelucrează prin aşchiere. figura 2. de a micşora deformarea metalului.Operaţia de forjare cea mai simplă este refularea unei piese cilindrice între două matriţe plane.5. Găurirea se execută cu poansoane pline sau cu poansoane tubulare pentru găuri cu diametrul de peste 400 mm. în mod ideal. figura 4 b. astfel încât. Forţa de compresiune face ca metalul să curgă în toate direcţiile. Ea se realizează pe baza legii rezistenţei minime iar modificarea dimensională depinde de forma sculei. tăierea şi sudarea. Întinderea simplă se execută cu scule plate iar semifabricatul se roteşte cu 900 după fiecare lovitură. este utilizat pentru a produce piese de anumite forme cu ajutorul unor matriţe simple Fig. cavitate ce va determina forma şi dimensiunile produsului rezultat.

6. se compune din două bucăţi (semimatriţe) în care sunt practicate una sau mai multe cavităţi. . figura 6. c – matriţă închisă. După construcţia matriţelor şi după modul de deformare al materialelor. La matriţele deschise. La terminarea operaţiei de matriţare. în momentul închiderii complete a celor două semimatriţe sub acţiunea forţei de deformare. Tipuri de matriţe a – matriţă simplă. La matriţele închise care nu au canal de bavură. denumită matriţă. Fig. d – matriţă deschisă 1 – semimatriţă superioară. 5 – canal de bavură. În interiorul matriţei. 2 – plan de separaţie. Această bavură se va îndepărta după forjare. La matriţele deschise. 4 – semimatriţă inferioară. în aşa fel încât golul matriţei să fie complet umplut.7. Scula. la matriţele simple.matriţelor şi după modul de deformare al materialelor. matriţele pot fi închise sau deschise. canalul de bavură 4 Fig. matriţele pot fin închise sau deschise. Succesiunea deformării metalului în matriţă deschisă este redată în figura 5. canalul de bavură permite scurgerea surplusului de material şi totodată umplerea completă a cavităţii matriţei. figura 6 c şi d. mai este prevăzut şi un canal de bavură. Este important ca semifabricatul ce urmează a fi forjat să cuprindă suficient metal. Deoarece este dificil să se introducă o cantitate absolut egală de metal în fiecare loc în timpul întinderii şi refulării. figura 6pentru debavurare. 3 – cavitate de lucru. în care se formează bavura. în afară de cavitatea de lucru. b – matriţă dublă. în momentul apropierii celor două matriţe. Matriţă d. la matriţele duble. se introduce o cantitate mai mare. figura 6 c. cantitatea de material necesară pentru deformare trebuie să fie calculat exact. Cavitatea matriţei este un locaş care redă forma piesei dorite şi poate fi practicat într-o singură semimatriţă. se realizează deformarea materialului plasat în cavitate. iar excesul de metal va ieşi sub formă de bavură. sau în ambele semimatriţe.

• operaţii complementare. Ciocan matriţor. cel mai utilizat este ciocanul cu contralovitură. Deoarece matriţarea pieselor complexe se face în mai multe faze. o presă cu fricţiune. de prematriţare. tratamente termice de recoacere sau normalizare dacă este cazul. care datorită mişcării celor doi berbeci şi acelor două jumătăţi de matriţă care se deplasează în sensuri contrare şi cu viteze egale. matriţele posedă de obicei. Utilaje pentru matriţare Matriţele se montează pe instalaţia de forţă care poate fi: un ciocan matriţor. figura 7. acesta din urmă reprezentând negativul piesei matriţate. la cald sau la rece. şi totodată umplerea completă a cavităţii matriţei. prese hidraulice sau utilaje specializate. Rolul acestor locaşuri (cavităţi) este acela de a permite modificarea semifabricatului. • matriţarea propriu-zisă. asigurând la matriţarea finală umplerea perfectă a locaşului de finisare. • încălzirea semifabricatelor la temperatura optimă de deformare în cazul matriţării la cald. figura 12.permite curgerea surplusului de material. de pregătire. în funcţie de grosimea bavurii şi puterea utilajului existent. după un număr cat mai redus de lovituri şi cu pierderi minime de material prin bavura formată. care trebuie să ţină seama de adaosurile de contracţie şi de cele de prelucrare mecanică prin aşchiere. de matriţare finală.12. • control tehnic de calitate. 5 . mai multe locaşuri. debavurarea. Tehnologia matriţării Tehnologia matriţării cuprinde următoarele etape: • debitarea semifabricatului. bavură care se îndepărtează ulterior prin tăiere cu o ştanţă de debavurare. Dintre ciocanele matriţoare. Fig. o presă cu excentric. locaş care cuprinde şi canalul de bavură. permit obţinerea unui lucru mecanic de deformare care permite matriţarea piesei dintr-o singură lovitură.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful