Cuprins: 1.

Probleme generale

1.1. Prezentarea firmei..............3 1.2. Relatiile cu mediul extern............5
1.2.1. Subordonare ................. ...5 1.2.2. Relatiile cu institutiile financiare ...........5 1.2.3. Dependenta de furnizori...................6 1.2.4. Piata muncii....................6 1.2.5. Mediul tehnologic......................8

1.3. Organizarea firmei..............9
1.3.1. Structura restaurantului...............9 13.2. Organigrama restaurantului............... 1.3.3. Analiza S.W.O.T...................15

1.4. Serviciile prestate de firmã...........16 1.5. Stabilirea preturilor.............19

2.

717j92h ;

717j92h ;

717j92h ;

Probleme specifice

717j92h ;

717j92h ;

Descrierea produsului de alimetatie publicã..20
717j92h ;

Aspecte ale promovãrii produsului de alimentatie publicã ...................30
717j92h ;

1. Probleme generale 1.1. Prezentarea firmei

Restaurantul "Butucul de vie" este localizat în orasul Onesti, judetul Bacãu. Acesta este situat pe unul dintre bulevardele principale ale orasului, si anume Bulevardul Oituz, numãrul 21, telefon de contact pentru diferite ocazii 0234.317.890. Acest restaurant este recunoscut în rândul locuitorilor orasului sub numele de "Zahana". Restaurantul apartine societãtii comerciale ROGER S.R.L. Onesti. Din aceast motiv, în momentul de fatã S.C. ROGER S.RL are ca principal obiectiv de activitate, pe lângã comercializarea produselor alimentare si "activitãti specifice pentru restaurante si alimentatie publicã", conform codului CAEN 5530. Ea este înregistratã cu urmãtoarele date de identificare:  
717j92h ;

Cod fiscal: 18032633 Numãr de ordine în Registrul Comertului: J16/2350/1995.

717j92h ;

Societatea si-a început activitatea prin comercializarea produselor alimentare de diferite tipuri prin intermediul unui lant de magazine proprii. Magazinele prin intermediul cãrora sunt distribuite aceste produse cãtre populatie sunt situate în piata centralã a orasului Onesti. În momentul în care aceastã afacere s-a extins, societatea a decis înfiintarea unui restaurant. Ceea ce este mai deosebit la acest restaurant este faptul cã aprox. 50% dintre alimentele necesare la pregãtirea diferitelor feluri de mâncare sunt furnizate de societate, deoarece aceasta are abator propriu si laborator de pregãtire a diferitelor de produse. Restaurantul a fost înfiintat în anul 2005, din luna martie fiind deschis pentru clienti. În ceea ce priveste activitatea restaurantului, în primii doi ani firma oferea servicii numai în incinta restaurantului. În anul 2007, datoritã amplificãrii cererii pentru serviciile prestate de restaurant, firma include în oferta sa de servicii si serviciile de catering, de livrare a produselor comandate la domiciliul clientilor sau la biroul acestora. A fost totusi putin dificil la început, dar am aflat cã dupã o campanie promotionalã de 3 luni, cererea pentru acest

a fost cea care a avut cel mai mare success. Subordonare Dupã cum am mentionat mai sus.R.serviciu a crescut semnificativ. acest serviciu asigurã firmei 20% din cifra de afaceri lunarã a restaurantului.C. 1. Ce a avut un real success.2.000 de locuitori. aproximativ 65.2. referitor la activitatea acestui restaurant. care pe lângã acesta mai detine si un lant de magazine cu produse alimentare de diferite tipuri. Nu am avut acces la date concrete legate de cifra de afaceri si profitul restaurantului de la înfiintare si pânã în prezent. de acestea se ocupã contabilul sef al . care la rândul lui rãspunde direct Adunãrii Generale a Asociatilor. Aceasta s-a întamplat deoarece numãrul de locuitori din orasul Onesti este relativ mic. restaurantul apartine S. În prezent.2. a fost reclama cunoscutã sub numele de "reclamã din gura în gurã". 1. managerul general al restaurantului trebuie sã se consulte în primul rând cu Directorul General. Conducerea acestui restaurant este subordonatã Directorului General al societãtii. fãcutã gratis pentru firmã de altfel. Relatiile cu institutiile financiare În ceea ce priveste relatiile restaurantului ca unitate economicã cu institutiile financiare. În ceea ce priveste rezultatele financiare ale restaurantului. care a prins cel mai bine la segmental de clienti vizat.2. Pentru actiunile care îi depãsesc setul responsabilitãtilor.L.. acestea oferã o imagine de ansamblu favorabilã pentru continuarea activitãtii societãtii. Acest gen de reclamã. Relatiile cu mediul extern 1.1. ROGER S. conducerea considerâdu-le date confidentiale ale fiecãrui agent economic.

L. ea având posibilitatea de returnare a împrumutului. De relatiile între societate si institutiile financiare se ocupã contabilul sef.societãtii ROGER S. Societatea nu a avut nici o problemã în obtinerea acestui împrumut.2. societatea mai are relatii si cu institutiile bancare.3. de actele si documentele care existã în circuitul restaurantului se ocupã gestionara acestuia. Pentru restul produselor. Relatiile dintre societate si furnizori sunt mentinute în cele mai bune conditii. Acesta se ocupã de depunerea tuturor actelor la organelle specializate din judet. sub forma ratelor lunare. Casa Judeteana de Pensii Bacãu. etc. având în vedere activitatea economicã desfãsuratã pânã în acel moment. Pentru restituirea acestui împrumut societatea efectueazã plãti lunare cãtre institutia bancarã. Piata muncii .4.R. aici este ceva mai special fatã de alte restaurante din oras. pentru restaurant societatea a pãstrat aceeasi furnizori cu care are încheiate contracte si pentru magazine. întocmirea notelor de intrare-receptie. Dependenta de furnizori În legãturã cu furnizorii restaurantului. plãtirea salariilor cãtre angajati. aici o mare parte dintre produse sunt asigurate de cãtre propria societate. deoarece pentru deschiderea restaurantului "Butucul de vie" s-a apelat si la un împrumut bancar. De asemenea. cum ar fi: Administratia Financiara.2. 1. 1. Intr-o formã mai rudimentarã. Gestionara restaurantului se ocupã de toatã documentatia în ceea ce priveste receptia diferitelor tipuri de mãrfuri. Produsele asigurate de societate sunt în principal cele de carmangerie. emiterea comenzilor cãtre diferiti furnizori. etc. Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Bacãu. Dacã celelalte restaurante trebuie sã încheie contracte cu furnizorii pentru toate produsele de care au nevoie.

au aparut si scolile de formare profesionalã a adultilor. Dupa 1947 au apãrut primele scoli de profil: scoli profesionale si licee orientate pe alimentatie publicã si turism si scolile postliceale cu specialitatea "tehnician in alimentatie publicã". S.N. Dupa 1989.G. În ceea ce priveste metoda de recrutare pe care managerul a ales-o pentru restaurantul "Butucul ce vie". uneori. statul s-a implicat în pregãtirea personalului prin centre de perfectionare. Astfel.-uri.L. pregãtirea din domeniu a mai capatat o componentã când. clientul. asociatii si fundatii care. sanctioneazã drastic lipsa de pregãtire. dar. care s-a ocupat din 1971 de perfectionarea cadrelor din ITHR (Întreprinderea de Hoteluri. Primele forme de pregãtire în acest domeniu au aparut în România sub forma scolilor de arte si meserii. fiecare se orienteazã cãtre oferta cea mai bunã venita din partea concurentei sau. Aceastã "explozie" se datoreazã în mare parte legii care spune cã fiecare angajat din acest domeniu trebuie sã aibã aceastã diplomã de calificare. pe lângã scolile vocationale a apãrut un numãr mare de O.R. în ultima vreme. meseria se invatã prin ucenicie la locul de muncã. cei mai multi au ocazia sã experimenteze serviciile profesioniste din strãinatate. pe lângã cea vocationalã reprezentatã de scolile de arte si meserii si licee de profil. Criticul cel mai important. Pe mãsurã ce capatã experientã si "renume" în bransã. mai ales cã. importanta gãsirii unor oameni bine pregãtiti este indiscutabilã. Aceasta lipsã de personal bine pregatit si continua cãutare a patronilor si managerilor a unor oameni capabili sã asigure o calitate superioarã a produselor si serviciilor oferite clientilor a declansat un alt fenomen: migratia profesionistilor de la un angajator la altul. aceasta este una din ce în . de la design la calitatea produsului oferit.-uri. Mai târziu. Restaurante si Turism).Una dintre cele mai grave probleme la momentul actual ale operatorilor din industria ospitalitãtii este gãsirea personalului calificat si cu experientã. ca scoala departamentalã a Ministerului Turismului. în urma acreditarii primite din partea CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor) pot emite diplome de calificare. Într-un domeniu în care fiecare detaliu conteazã. în cele mai multe cazuri. aleg chiar sã plece din tarã.

Organizarea firmei 1. 1. managerul a ales varianta pregãtirii la locul de muncã. cifra de afaceri se dubleaza în timpul verii.3. flexibil. selectand în cadrul interviului persoane care au o anumita mentalitate si care se potrivesc afacerii pe care o conduc. Mediul tehnologic Astãzi în domeniul restauratiei se face din ce în ce mai mult apel la tehnologie. functional care sã facã fatã atât evenimentelor prevãzute cât mai ales evenimentelor neprevãzute. Se va prevede dotarea restaurantului cu sistem de aer conditionat. În aceste conditii. Infrastructura trebuie sã asigure un mediu sigur. în urmatoarele trei luni se va înregistra o scadere constanta a ratei somajului. demn de avut în vedere.5. uitãndu-se mai putin la diplomele pe care acestia le posedã sau nu. Pentru a respecta si prevederile legii. care sã facã fatã tuturor cerintelor clientilor. .1. mediul tehnologic trebuie sã fie la cele mai înalte standarde si unul dintre factorii cu implicare mare în activitate. 1. În legãturã cu situatia somajului în domeniul "activitãtilor specifice pentru restaurante si alimentatie publicã".2. Acest lucru este mai cu seama vizibil în lunile de varã. Pentru ca activitatea restaurantului sã vinã cât mai bine în întâmpinarea cerintelor clientilor. la acest factor important care sã asigure rentabilitatea restaurantului. Structurã .ce mai des întâlnitã în ultimul timp.3. angajatii sunt trimisi pentru a-si obtine si calificare pe hârtie. În ultimii ani rata somajului din acest domeniu a început sã suporte o scãdere. acces la telefon public. Potrivit analizelor Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM). rata acestuia prezintã o imagine de ansamblu favorabilã. Infrastructura practicã si performanta trebuie sã vizeze spatiul functional atât din bucãtãrie cât si din sala de mese. fapt pentru care este nevoie de mai multã fortã de muncã. În alimentatia publica.

încaperi anexe bucatariei: depozitare frigorifica. spalatoare veselã si vase) .    Terasã: în directã legãturã cu restaurantul. accesul de marfa în zona bucatariei (prin spatele restaurantului). Terasa Teresa este deschisã clientilor în sezonul cald. 717j92h . legume). Vestiarele si grupurile sanitar pentru personal . depozitare alimente în stare conservata sau proaspata (dep. depozit bauturi. 717j92h . 717j92h . Acest restaurant se aflã sub conducerea societãtii ROGER S. În alcãtuirea structurii restaurantului intrã urmãtoarele functiuni:  Subsol. Terasa este cea .Dupã cum am mentionat mai sus.L. creându-se conditiile benefice pentru pãstrarea diferitelor tipuri de alimente. 717j92h 717j92h . Subsolul La subsolul clãdirii în care este amenajat acest restaurant se aflã amenajate câteva dintre încãperile anexe bucãtãriei: depozitare frigorifica.R.    Barul. 717j92h . . Spatiile sunt aerisite corespunzãtor.serviciu. depozit bauturi. restaurantul "Butucul de vie" este situat pe Bulevardul Oituz. legume). numãrul 21. fiind asigurate aceleasi conditii ca si în interiorul restaurantului. Mãrfurile care sunt achizitionate pentru restaurant sunt depozitate în aceste anexe. Spatii de productie: bucataria principala (oficiu. Onesti. preparari calde si reci. Grupuri sociale pentru clienti. spatii primire marfa. depozitare alimente în stare conservata sau proaspata (dep. Spatii de servire pentru clienti. 717j92h .

care sã asigure conditii propice clientilor. cu exceptia cã sunt tapitate. spatii primire marfa. iar deasupra sunt asezate în colt naproanele. Spatii de servire pentru clienti Spatiile de servire pentru clienti sunt reprezentate de cele douã saloane ale restaurantului: un salon pentru nefumãtori si un salon în care fumatul este permis. Pardoseala terasei este realizata din gresie (mai multe nuante de crem). la cerere. preparari calde si reci. de 8 si. datoritã numãrul de clienti fumãtori tot mai mare. În ambele saloane sunt mese de formã pãtratã. Salonul pentru nefumãtori are o capacitatea de 60 de locuri. . iar salonul pentru fumãtori are o capacitate de 80 de locuri. Primul salon la intrarea în restaurant este cel pentru fumãtori. cele de 8 persoane. plasate în ghivece speciale. Pardoseala saloanelor este realizatã din gresie (mai multe nuante de maro). Acestea sunt acoperite cu fete de masa. La cerere se pot amenaja si mese de 12 persoane sau chiar mai multe. ea este deci o continuare a restaurantului. accesul de marfa în zona bucatariei (prin spatele restaurantului).bucataria principala (oficiu. scaunele sunt tot din acelasi material ca si mesele. si de formã dreptunghiularã. spalatoare veselã si vase) . Din moment ce vremea permite. În salonul în care este permis fumatul. toate fiind confectionate din lemn masiv. Spatii de productie. Aceastã terasã are o capacitate de 40 de locuri. Spre deosebire de terasã. Pe terasa exista mese de 4. S-a luat decizia ca salonul pentru fumãtori sã aibã o capacitate mai mare. De asemenea saloanele sunt ornamentate cu flori naturale. ghivece cu flori (muscate. Cele douã saloane sunt despãrtite printr-o usã glisantã. astfel încât fumul de tigarã din salonul fumãtorilor sã nu deranjeze clientii nefumãtori. confectionate din lemn masiv. urmând în partea dreaptã si salonul pentru nefumãtori. În jurul meselor scaunele sunt tot din lemn. pe terasa sunt aduse umbrele. existã un sistem de ventilatie bine pus la punct.care face posibil accesul în restaurant. floarea soarelui si flori salbatice) si sunt plantati arbusti pitici. de 12 persoane. cele de 4 persoane. în saloane.

La bucatarie au acces numai lucratorii departamentului alimentatie. hota cu evacuare pe acoperis. Usile sunt mari. crem. mese de inox. fluxul de evacuare a deseurilor. masurile luate pentru evitarea poluarii (separatorul de grasimi. la peste 30 m înaltime). batante însa pentru a usura munca ospatarilor. din lemn. Spalatorul : . plansete. bauturi nealcoolice). asigura înscrierea acestor dotari în normele sanitare specifice. cafetaria (produse de mic dejun. pentru a pastra aceeasi linie cu cea din restaurant. dulapuri ce adapostesc vasele si ustensilele necesare în procesul de productie. prelucrare termica (bucatarie calda). Pardoseala bucatariei este din gresie în nuante de maro. bucatarie si spalatoare. bufet de serviciu ( bucatarie rece). biroul bucatarului sef). Oficiul Oficiul face legatura între spatiile de servire pentru clienti. iar peretii sunt acoperiti de faianta în nuante mai deschise. chiuvete. Pardoseala existenta aici este din gresie si mozaic. roboti de bucatarie. de culoare verde(kaki)-maro. Alimentele sunt aduse de la subsol la parter (bucataria) cu liftul hidraulic. carmangerie. În legatura cu bucataria sunt amplasate anexele (grupul sanitar. spalatoare. Zonificarea functionala a bucatariei cu utilajele de preparare a hranei. friteuze. cuptoare. depozit frigorific. deserturi.Bucataria reprezinta principalul spatiu al productiei. oficiul restaurantului. Sectorul de productie cuprinde mai multe zone de lucru : prelucrare preliminara. inclusiv ospatarii care au acces numai în zona care da spre restaurant. anumite spatii de depozitare. În oficiu se afla casieria si dulapurile pentru inventarul de rezerva. Bucataria dispune de tot ce e necesar pentru pregatirea în cele mai bune conditii a preparatelor culinare : masini de gatit cu foc deschis (gaz metan).

zone de gips carton. port-prosoape.Un spalator pentru vesela . tirbusoane. Întocmirea bonului de marcaj se face la casa de marcat.Un spalator pentru oale . etajere-suporturi. Barul-serviciu Zona de bar se afla în cadrul salonului pentru fumãtori. storcatoare de fructe. în coltul din stanga al încãperii. chiuvete. Barul (categoria I) este bine dotat. iar peretii de faianta. Din cadrul barului mai fac parte depozitul bar si oficiul bar. masuri de capacitate. . s. Pardoseala este acoperita de gresie. Grupuri sociale pentru clienti Acestea sunt mereu într-o stare de curatenie ireprosabila si au compartimente cu cabinete speciale pentru barbati si femei.oficiu va elibera bauturile la pahar sau la sticla.a. La bar vor lucra barmanii pe doua schimburi pe întreaga durata a zilei. în baza bonului de marcaj.Din oficiu se intra în zona destinata spalatorului. ca pe timpul serii (si nu numai ) sa atraga atentia asupra acestui loc. În partea dreapta a barului exista un televizor la care au vizibilitate clientii din salonul pentru fumatori. Existã de asemenea un televizor si în salonul de nefumãtori. Barul este realizat din lemn. Grupurile sociale au în dotare : scaune WC. Dupa ce se efectueaza operatiunea de spalare si uscare vasele vor fi depozitate la locurile lor pentru un nou ciclu. În rafturi sunt încorporate spoturi. Barul . având : masina de fabricat cuburi de gheata. Exista sifoane de curgere si gratare de lemn. având în spate rafturi frumos amenajate cu sticlele bauturilor oferite spre vânzare. dozatorul de cafea. Bucataria restaurantului dispune de doua spalatoare : . suporturi pentru hârtie igienica. uscatoare de mâini. . numeroase si variate pahare.

ambiantã.O. Analiza S.ambianta este asuguratã de o formatie muzicalã Puncte slabe . fiind dotate cu necesarul corespunzator : sapun.a. deoarece este intrat pe piatã de relative putin Oportunitãti .distribuitoare de sapun lichid. Baile destinate femeilor au nuante de alb-galbui. primire . ventilatie continua. Puncte tari . decor.W. Pardoseala si peretii sunt realizate din gresie. s. având dulapuri individuale. etc.prezenta concurentilor directi în aceeasi zonã cu acest restaurant . Acestea beneficiaza ca întreg restaurantul de o curatenie perfecta. În interiorul grupurilor sociale este asigurata o ventilatie continua. prosoape.3. Baile beneficiaza de gresie si faianta. spalatoarele si dusurile destinate personalului. iar cele destinate barbatilor alb cu verde 1.experinta destul de scurtã pe care o are restaurantul . iar tavanul este acoperit de materiale lavabile.3.T. substante odorizante. faianta si materiale lavabile. Vestiarele si grupurile sanitar pentru personal : Vestiarele personalului sunt separate pentru barbati si femei. În legatura cu vestiarele sunt amplasate grupurile sanitare.

clientii având posibilitatea de a alege dintr-o gamã largã de produse ce pot fi servite în restaurant. Restaurantul "Butucul de vie" oferã clientilor sãi trei tipuri de servicii: .inclinatia spre inovare din partea clientilor preparatã . cum ar fi pizzeriile distribuitori de hranã .raport calitate/pret important 1.nivelul de notorietate în constructie Amenintãri .clienti foarte timpul lor liber si servesc masa si nu numai tot mai mult versatili în afara locuintei aparitia .4.nevoi de securitate . Serviciile prestate de firmã Restaurantul "Butucul de vie" oferã un meniu cu mâncãruri si bãuturi deosebite.atingerea pragului de maturitate a unor segmente unor noi concurente. acasã sau la birou.angajatii din busteni profitã din ce în ce mai mult de .timp .

aniversãri. având în vedere faptul cã preocuparea oamenilor pentru o alimentatie sãnãtoasã si hrãnitoare este in crestere în ultimii ani. Aceasta este exact ceea ce restaurantul "Butucul de vie" cautã sã ducã la îndeplinire pentru fiecare client în parte. ale cãror ingrediente sunt 100% naturale. 717j92h .   Servicii de alimentatie publicã pentru clientii obisnuiti ai restaurantului. . ciorbe. supe. meniul fiind de asemenea bogat în preparate românesti si internationale. Servicii de catering. fiecare cu meniuri speciale. preparate la grãtar. 717j92h . cu un continut redus de grãsimi si colesterol. Conducerea s-a hotãrât asupra acestui tip de serviciu din mai multe motive. Societatea doreste sã atragã si sã satisfacã pretentiile a si mai multor clienti prin varietatea produselor culinare si sortimentele de bãuturi disponibile. produse de patiserie-cofetarie. Organizeazã mese festive si de protocol.preparate calde. restaurantul a beneficiat "gratuit" de reclamã din partea clientilor. 717j92h . bãuturi alcoolice si nealcoolice. Din aceste considerente. preparate din peste. Restaurantul este creat atât pentru a deservi clientii la una dintre mesele existente în restaurant cât si la domiciliul sau la biroul acestora. Aici intervine activitatea de catering a restaurantului. Obiectivul societãtii este de a satisface pe deplin exigentele gastronomice ale clientilor. printre care:  Datoritã serviciilor de calitate oferite. reclama "din gurã în gurã". restaurantul "Butucul de vie" are un meniu bogat ce urmãreste preferintele actuale ale clientilor. Ceea ce cautã un client în momentul în care împinge usa unui restaurant este sã mãnânce diferit de fiecare datã. nunti. Restaurantul "Butucul de vie" este renumit pentru calitatea si diversitatea preparatelor culinare-gustãri reci si calde. 717j92h .

Datoritã acestor motive. 717j92h . nunti. De asemenea restaurantul mai organizeazã mese festive si de protocol. 20% organizarea de evenimente speciale. . Produsele care sunt oferite clientilor prin acest serviciu sunt identice cu cele oferite în interiorul incintei restaurantului. În ceea ce priveste ponderea serviciilor în formarea cifrei de afaceri a restaurantului. în functie de tipul evenimentului. prin serviciul de catering. 717j92h . 20% activitatea de catering. Acesta fiind situat pe unul dintre principalele bulevarde ale orasului. Comenzile de tip "home delivery" se preiau telefonic si se onoreazã în aproximativ 40 min. Costul transportului este diferentiat dupã zona de distributie. 717j92h . sau sunt pregatite în functie de dorintele celor care le comandã. Durata maximã de distributie a comenzii este de 15 minute din momentul când autovehiculul pleaca de la restaurant. Distributia se referã aici la serviciul de catering ce satisface cu promptitudine cererile de livrare la domiciliu sau birou a preparatelor solicitate de clienti.  În ultima perioadã restaurantul a fost frecventat de tot mai multi clienti. 60% activitatea de zi cu zi a restaurantului. Pentru fiecare dintre aceste ocazii speciale. Pentru aceste ocazii angajatii restaurantului asigurã si amenajarea saloanelor. Datoritã vadului comercial de care dispune restaurantul. Restaurantul "Butucul de vie" detine în prezent 2 autovehicule ce asigura activitatea de catering. populatia a început din ce în ce mai mult sã profite de timpull liber de care dispune. restaurantul a venit în sprijinul clientilor fideli dar si potentialilor clienti. aceasta se prezintã sub urmãtoarea formã:    717j92h . 717j92h . fiecare cu meniuri speciale. În cazul unor aglomerãri se recurge la folosirea masinilor personale a doi angajati ce au aceasta sarcinã complementarã în situatiile de fortã majorã. care sunt realizate fie în totalitate de cei de la restaurant. Cum am mentionat anterior. restaurantul pune la dispozitia clientilor meniuri deosebite. aniversãri. în aceastã zonã sunt amplasate multe firme de diferite domenii.

Descrierea produsului de alimentatie publicã .1. 1. Stabilirea preturilor Pretul este singura componentã a mixului de marketing care produce venituri. deoarece acest fapt va duce la scãderea costurilor pe unitatea de produs si la cresterea pe termen lung a profiturilor. Se va determina mai întâi pretul în functie de cost si apoi pretul de diferentiere de concurenti. acestea urmând a fi adãugate ulterior. Fixarea preturilor pentru restaurantul "Butucul de vie" decurge din douã etape si urmeazã atingerea a douã obiective. celelalte componente necesitând numai cheltuieli. Prin stabilirea preturilor. de asemenea. Probleme specifice 2. putând fi modificat foarte rapid. El este . Cunoscând toate ingredientele ce intra în alcãtuirea meniurilor se va calcula initial pretul fãrã a lua în calcul impozitul pe societate si Tva-ul. dupã fixarea nivelului marjei. Primul obiectiv este de acoperire a costurilor si atingerea unei marje de profit.Prin intermediul acestor servicii restaurantul încearcã sã vinã cât mai bine în întâmpinarea cerintelor clientilor. un element foarte flexibil al mixului. Conducerea restaurantului doreste sã maximizeze numãrul de produse vândute. 2. iar al doilea obiectiv vizeazã practicarea unui pret care sã corespundã imaginii restaurantului pe care restaurantul doreste sã o promoveze. restaurantul va urmãri MAXIMIZAREA VOLUMULUI VANZARILOR.5.

  717j92h . Preluarea rapidã a comenzii de la client si transmiterea acesteia mai departe. 717j92h . Organizarea de mese festive si de protocol. 717j92h . Atentia acordatã de ospãtãrite în observarea clientilor care sunt gata sã dea o comandã. aniversãri. La domiciliu clientului sau la biroul de lucru. Pe fiecare turã existã urmãtorii angajati: un chelner pentru bar si 2 ospãtãrite pentru cele douã saloane. din mai multe puncte de vedere. 717j92h . Angajatii restaurantului lucreazã în douã schimburi pe zi.  Capacitatea de lucru si promptitudinea personalului de la bucãtãrie. Procesul de servire al clientilor este unul de calitate. acolo unde este necesar. în orice moment al zilei. adicã la bar sau la bucãtãrie. Servirea clientilor este asiguratã prin intermediul chelnerilor si ospãtãritelor. este scurt. 717j92h . În incinta propriului restaurant: 717j92h . nunti. când este deschisã si terasa restaurantului.Restaurantul "Butucul de vie" oferã clientilor sãi servicii de alimentatie publicã astfel:  717j92h . în mod obisnuit. 717j92h .  Servirea clientilor în cele douã saloane si pe terasa restaurantului.activitatea de catering. . care desigur se încadreazã în programul de lucru al restaurantului. momentul în care clientul intrã în restaurant si momentul în care i se prezintã meniul. Pe timp de varã. pentru servirea clientilor sunt la dispozitie 3 ospãtãrite. fiecare cu meniuri speciale. printre care:    Intervalul de timp.

Scrob taranesc ca la mama acasa (3 oua. afumati natural) Bultz haiducesc (mamaliguta. ceafa.20 lei 650 gr. 190 gr. 717j92h . mititei. Pret 3. carne afumata de la borcan) Brânza cu smântana si mamaliguta Cârnaciori subtiri de casa afumati cu 2 ochiuri Creier pane de vita Creier pane de porc Creier macelaresc de vita 8. 150/180/200 gr. 500 gr. 200 gr. pastrama porc de casa afumat. 18. sunca.50 3. cârnaciori subtiri. brânza burduf. aripioare de pui.50 lei 8.40 lei 18. slanina afumata la tigaie. Pret 18. angajatii respectând principiul de bazã care asigurã eficienta unei afaceri. 200 gr. ghiudem. cartofi prajiti) Platou pasare (piept pui la gratar. stãpânul nostru".50 lei 6.50 5.50 3. jumari porc afumat) Bultz taranesc (mamaliguta. Restaurantul "Butucul de vie" pune la dispozitia clientilor urmãtorul meniu: Gustari calde MENIUL ZILEI Greutate 190 gr.80 lei 11. 500 gr.  Servirea clientilor în functie de comenzile efectuate se face respectând regulile de bazã de servire a acestora. 200 gr.80 lei 5. 717j92h .80 lei lei lei lei Cascaval pane Crochete cascaval Crochete piept pui snitel piept pui Bultz ciobanesc (mamaliguta. Tratarea clientilor cu respectful cuvenit.50 lei 700 gr. "Clientul nostru. 600 gr. muschi file. slanina afumata natural.80 lei 4. cârnaciori subtiri de casa la tigaie. brânza burduf. pulpa pui dezosata. cârnati.40 lei 11.50 lei 6. la alegere: (cascaval.40 lei 6. ceapa rosie. cârnaciori subtiri afumati. 19. 500 gr. 200 gr. Greutate 600 gr. 100 gr. ficatei de pui. 300 gr. oua) Omleta 3 oua si. 100 gr. slanina afumata la tigaie. ceapa rosie) Platou taranesc (carne de porc afumata natural la tigaie. brânza burduf. brânza burduf.50 lei Platouri Platou a la "Casa Româneasca" (toba de casa. cartofi prajiti) Platou mixt vita si porc (muschi vita. brânza burduf.80 lei 5.50 lei . slanina afumata). 240 gr. catabolsi. brânza burduf.

40 3.50 lei .50 6.50 Mâncare gãtitã Sarmale moldovenesti în foi de vita sau varza cu mamaliguta fierte la cuptor în oala de lut Pomana porcului (carne porc crescut la curte Greutate 400 gr.50 6.40 lei 7.00 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei Peste Ciorba de pastrav Pastrav la tigaie cu mamaliguta si mujdei Crap prajit cu mamaliguta si mujdei Saramura de crap File merlucius cu sos grecesc File de salau prajit cu mamaliguta si mujdei Peste marunt (chitici) proaspat la ceaun Greutate 400 100 100 400 300 100 100 gr. gr. brânza de burduf. gr. gr. ceapa rosie. gr.20 2. gr.cartofi prajiti) Platou oaie (pastrama frageda de oaie. gr.50 2. gr. gr.00 2.50 2. gr.40 3. gr.50 4. gr. gr. 300 gr.40 4. gr. gr.50 2. gr.50 4. gr. cârnaciori subtiri de oaie.50 2. Pret 5. Pret 6. slanina la tigaie.50 8.50 4. gr.50 2. gr.50 5. gr. Pret 2. Pret 4.50 4. gr. cartofi prajiti) 650 gr.50 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei Mâncare de post Ciorba de legume Sarmale de post cu mamaliguta Clatite cu ciuperci Salata orientala Ciuperci la cuptor Bureti la tigaie Fasole batuta Varza calita Iahnie de fasole Spaghete cu ciuperci Greutate 400 200 300 100 100 100 250 250 250 250 gr. gr. 18.50 8.40 3. gr.50 5. gr.40 3. gr.50 2.50 2.50 lei Ciorbe Ciorba de burta Ciorba de vitel Ciorba de porc Ciorba de perisoare Ciorba de fasole cu afumatura Ciorba de fasole Ciorba de pastrav Ciorba de legume Bors moldovenesc de gaina Supa taraneasca de gaina cu taitei de casa Greutate 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 gr.

300 gr.50 3.50 lei 8. gr. 200 gr. omleta Pipote la ceaun cu mamaliguta si mujdei Aripioare crocante la ceaun Aripioare în fulgi de porumb (mâncare picanta) Pulpe pui la ceaun Pulpe pui dezosate Greutate Pret 400 gr. 100 gr.50 lei 7. 400 gr.40 6. la alegere. 6. 400 100 100 100 100 gr.00 lei Preparate pasãre Pui cu smântâna Pui la ceaun transat macelareste cu mamaliguta si mujdei Tochitura piept pui Ficatei de pasare la tigaie cu mamaliguta si mujdei Rulada piept pui umpluta. 350 400 400 400 400 400 250 gr. carne tocata.00 lei 6. gr. ficatei. 200 gr.50 lei 6. 7.80 lei 6.50 lei lei lei lei lei Preparate carne de vitã Biftec umplut cu cascaval (muschi de vita tocat.00 lei 2. gr. 7. 100 gr.40 6. cu cascaval.40 lei 8.50 lei 6. 100 gr. ou.50 lei 8. brânza de burduf cu mamaliguta) Tochitura de afumaturi (carne porc afumata. cascaval) Gulas ardelenesc (mâncare picanta) Greutate 250 gr.50 3. gr.50 lei 600 gr. 400 gr.si mamaliguta) Tochitura moldoveneasca (carne porc proaspata la ceaun.40 6. 100 gr. gr. 100 gr. ciuperci Pulpa de porc la tava Pulpa de vita la tava Carne de porc la borcan pregatita taraneste ca la mama acasa Costite de porc proaspete cu rozmarin Costite de porc afumate la ceaun Piftie de porc Pastrama de oaie frageda pregatita dupa reteta proprie si stinsa cu vin rosu Pastrama de rata Rasol de porc afumat cu hrean 500 gr.50 lei 8.40 6. cu cascaval. la alegere.00 lei 6.50 lei . 100 gr.50 lei 8.40 lei 2. mamaliguta) Muschi file afumat natural la tigaie Cârnaciori subtiri de casa afumati natural la tigaie Tocanita de purcel cu mamaliguta Chiftele cu piure de cartofi Ciolan de porc afumat cu fasole Ciolan de porc afumat cu varza la cuptor Varza calita la cuptor cu cârnati afumati Fasole cu cârnati de casa afumati Musaca de cartofi Rulada pulpa porc umpluta. 400 gr. gr.50 lei 6.40 2. 200 gr. 200 gr. 200 gr. brânza burduf. gr.50 lei 5. gr. gr.40 lei 5. ciuperci.40 6. 200 gr.40 6.50 lei 2.40 lei lei lei lei lei lei lei 200 gr. 8. cârnaciori subtiri.50 2.40 lei 6. ficatei. Pret 12. gr.

200 gr. gr. gr. 100 gr. 7. castraveti. Buc. gr.90 12. Pret 8.50 Grãtar Ceafa de porc la gratar Muschi file la gratar Muschiulet de porc la gratar Pulpa de porc la gratar Muschi de vita la gratar Piept de pui la gratar Pulpe pui dezosate Frigarui de pui la gratar Mititei la gratar Cârnati de casa la gratar Creier de vita la gratar Greutate 200 200 200 200 200 200 200 200 50 100 200 gr.40 1.50 lei 3. gr.50 250 gr. gr.40 8. 200 gr. gr.50 lei 3.50 lei 4. ton.00 le 1. gr. Pret 5.00 le 0. 200 gr. 300 gr. 200 gr.00 le 1.40 6. 3. 200 gr.50 lei lei lei lei Salate Salata de porumb cu ton si lamâie Salata a la rus Salata orientala Gogosari la otet Muraturi Varza murata Conopida murata Salata taraneasca (rosii.50 lei 4.20 2.40 lei 12. gr. 250 gr.50 lei 12.30 lei 1.50 2.80 11. 200 gr. 200 200 100 200 gr.00 lei . ceapa. Buc. kaizer.50 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei Garnituri Iahnie de fasole Fasole batuta Piure de cartofi Cartofi pai Cartofi taranesti (cartofi.50 2.00 le 1. 250 250 250 250 gr. gr. Pret 6.50 lei 6. 200 gr. gr. pane la tigaie Cartofi natur Orez Legume mexicane Greutate 250 250 250 250 gr.40 8.00 2. gr. cascaval) Cartofi feliati cu coaja.50 lei 2. gr.50 3.50 lei 2.50 lei 2.50 lei 0. 100 gr.50 8.50 lei 2. gr. gr. gr. gr.50 lei 1.50 lei 4.40 8.50 lei 11.Stroganoff de vita Escalop de vita Muschi de vita tonat (muschi vita. 50 gr.50 2.40 8. copere. gr.50 lei 3.50 lei 7. 200 gr. maioneza) Pulpa vita la tava Muschi de vita la gratar Rasol vitel cu hrean Creier de vitel 300 gr. 100 gr. ceapa) Bureti murati Ardei iuti Hrean Mujdei Usturoi Smântâna Chifle Mamaliguta Greutate 200 gr. gr. 200 gr.50 2. gr.

50 2.50 5.00 7.00 4.50 3.00 lei lei lei lei lei lei lei GIN Bellman's Gardon's Greutate 100 ml 100 ml Pret 7.B.00 5.00 12.00 lei BERE Carlsberg Heineken Skol Ciuc Timisoreana Tuborg Greutate Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Pret 5.00 lei VODKA Stalinskaia Absolut Finlandia Cappone Smirnoff Palinca Greutate 100 100 100 100 100 100 ml ml ml ml ml ml Pret 6.00 6.00 7. curacao.00 WHISKY Teacher's J. Pret 3.00 5.00 2.00 15.00 20.50 2.00 lei 15.00 12.00 12.50 lei lei lei lei lei lei .00 lei 15.50 lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei lei CONIAC Ovidiu Veterano Alexandrion Metaxa *** Metaxa ***** Couture Baron's Martel Miorita Greutate 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ml ml ml ml ml ml ml ml ml Pret 5.50 lei 8.DESERTURI Clatite Papanasi Înghetata asortata Salata de fructe Greutate 250 150 150 150 gr.50 7.00 7.50 4. gr.00 10.50 4.00 20.00 9. menta. gr. caise.50 4.00 lei 20.00 12.00 6.00 3.00 lei lei lei lei lei lei LICHIORURI Creme Dekuypir (banane. gr. Ballantines Greutate 100 ml 100 ml 100 ml Pret 15. etc) Campari Garone Martini Cinzano Angeli Cherry Havana Club Rom Old Pascas Greutate 100 ml 100 100 100 100 100 100 100 ml ml ml ml ml ml ml Pret 8.

Harghita Bergenbier Bergenbier .00 20.50 4.00 20.00 2.00 lei 20.00 lei lei lei lei lei VINURI Vinul casei Weisser Husi Busuioaca Jidvei Feteasca Neagra Dry Riesling Riesling Cotnari Tamâioasa Româneasca Feteasca Grasa Frâncusa Murfatlar Muscat Ottonel Pinot Noir Beciul Domnesc Riesling Cabernet Suvignon Merlot Feteasca Alba Feteasca Neagra Pinot Noir Muscat Ottonel Vincon Vincon 1949 sampanie Zoresti Bucium Greutate Litru Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla Pret 8.00 lei .00 lei 18.00 3.Red Force Greutate Sticla 1/4 Sticla 330 Sticla 1/4 Bidon 1/2 Bidon 1/2 Sticla 330 Sticla 750 Doza Pret 4.00 20.00 lei lei lei lei lei lei lei lei BAUTURI CALDE Cafea mica Cafea mare Greutate Pret 2.00 22. Fanta.00 6.00 lei 15. Sprite) Apa minerala Perla Harghitei Perla Harghitei Energizant .50 3.00 2.00 20.00 2.00 18.00 3.00 lei 19.50 lei lei lei lei 18.00 18.00 lei 7.00 lei 18.00 lei 4.00 20. Sprite) Suc (Coca-Cola.00 lei lei lei lei lei lei lei 36.00 lei 22.00 3.00 lei 22.00 lei 15.00 9.00 3.fara alcool Silva Ursus Sticla Sticla Sticla Sticla Sticla 2.00 20.00 lei BAUTURI RACORITOARE Santal Nectar Prigat Suc (Coca-Cola.00 4. Fanta.

Având în vedere cã bugetul la început pentru promovare a fost limitat.50 5. 2.2. de un capãt din partea de sus a pungii de hârtie va fi capsat si bonul comenzii. De asemenea înainte ca comanda sã fie transmisã mai departe. Aceasta este preluatã de chelnerul de la bar de serviciu.00 2. radio. presa cotidianã. reviste. în functie de ce este necesar.00 5. De asemenea restaurantul organizeazã cine si mese festive pentru diferite ocazii. clientilor le sunt puse la dispozitie aceleasi produse care se pot servi si în incinta restaurantului. Plata comenzii se face în momentul în care comanda ajunge la client. Dupã ce produsele sunt gata pregãtite de la bucãtãrie.00 2.M. s-a exclus la început reclama la televizor si în cinematografe. clientul nu trebuie decât sã sune la restaurant si sã efectueze comanda. Pentru comunicarea media se apeleazã în general la televiziune.00 1. Aspecte ale promovãrii produsului de alimentatie publicã Momentan restaurantul "Butucul de vie" nu are în derulare nici o activitate de promovare. acestea sunt împachetate în recipiente de diferite mãrimi. la solicitãrile diferitilor clienti. Comanda este preluatã de unul dintre cei doi soferi si dusã la locul specificat la telefon. Pentru a beneficia de produsele restaurantului prin intermediul acestui serviciu. Kent Marlboro Parliament Greutate Pachet Pachet Pachet Pachet Pret 5.Ness Cappucino Ciocolata calda Ceai 2. Dupã ce toate produsele sunt portionate potrivit în recipiente.50 5. .50 lei lei lei lei lei lei lei lei TIGARI L. afise. care o predã mai departe la bucãtãrie. pe care este inscriptionatã sigla restaurantului. acestea sunt ambalate în pungi de hârtie. cinema. cãtre client.50 Referitor la activitatea de catering.

diferite meniuri pentru diferite ocazii. fiind la începutul sezonului cald. etc. si nu în cele din urmã date de contact.). precum prima directã (cafeaua oferitã gratuit la prânz si aperitivul oferit seara). recomandarea din partea bucatarului cu privire la un produs. iar preturile pentru spoturile publicitare nu au fost ridicate ceea ce a convenit bugetului alocat politicii de comunicare. În ceea ce priveste publicitatea în presa cotidianã. personalul societãtii. sa hotãrât distribuirea unor fluturasi prin rândul locuitorilor din Onesti dar si din zonele din împrejurimi. De asemenea. acitivitatea de promovare s-a orientat spre ziarele distribuite gratuit în Onesti si Bacãu asigurându-se astfel cã mesajul va fi citit de cea mai mare parte a populatiei. . scris pe o tabla. Comunicarea prin mijloacele non-media a fost deosebit de importanta pentru promovarea restaurantului având în vedere faptul ca bugetul alocat comunicarii la început a fost redus. când se peesupune cã activitatea oricãrui restaurant înfloreste cel mai bine. Planuri de viitor în ceea ce priveste activitatea de promovare a restaurantului constau în: crearea unui site în care sã fie prezentat restaurantul.Radioul si presa cotidianã au fost singurele elemente media care au promovat mesajul publicitar al restaurantului "Butucul de vie". S-a apelat asadar la promotii. inclusiv preturile acestora. tipurile de servicii oferite. S-a apelat la posturile de radio locale. promotiile din interiorul restaurantului (afisele de pe mese care permit evidentierea unor produse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful