SISTEM DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE

1.Considerente pentru supraveghere Infectia nosocomiala a ramas in continuare o problema de sanatate publica de actualitate pentru Romania, ce determina cresterea duratei de spitalizare si implicit a costurilor. Numeroase studii au aratat ca punerea la punct a unui program de supraveghere si aplicarea masurilor adecvate de profilaxie si control au dus la scaderea semnificativa a ratei de infectie. Standardizarea metodelor de supraveghere la nivel national, face posibila compararea rezultatelor si elaborarea unor strategii adecvate de preventie si control. 2. Scopul supravegherii: Cresterea calitatii serviciilor medicale in spital prin reducerea riscurilor infectioase. 3. Obiectivele supravegherii • Estimarea incidentei celor mai relevante categorii de infectii nosocomiale, din punct de vedere al sanatatii publice, in unitatile sanitare “sentinela” (considerate cu risc) • Cunoasterea evolutiei temporale la nivel regional si national a epidemiologiei infectiilor si a microorganismelor responsabile • Depistarea precoce a oricarui caz/focar de infectie nosocomiala in scopul reducerii impactului acestora. • Identificarea factorilor de risc (inclusiv cunostinte, deprinderi) si implementarea unor masuri de diminuare/ eliminare a efectelor acestora • Evaluarea activitatii de prevenire si control a infectiilor nosocomiale • Constientizarea importantei prevenirii infectiilor nosocomiale de catre personalul medico-sanitar. Programul de supraveghere al infectiilor nosocomiale din unitatile sentinela .se desfasoara conform ord.MSP/CNAS nr.574/269/2008 in sectiile de: chirurgie, obstetrica ginecologie, neonatologie, ATI ale unitatilor sanitare selectate. 4. Descriere clinica Definitia de supraveghere : Infectia nosocomiala este infectia contractata in unitati sanitare cu paturi si se refera la orice boala infectioasa, ce poate fi recunoscuta clinic sau microbiologic si pentru care exista dovada epidemiologica a contractarii infectiei in timpul spitalizarii.

Se considera un focar de infectie nosocomiala, 3 sau mai multe cazuri de infectie nosocomiala cauzate de acelasi tip de microorganism, care au aparut in aceeasi sectie si intr-o perioada de timp egala cu incubatia maxima specifica. In sectiile mentionate mai sus se va desfasura atat activitatea de supravegherea de rutina a infectiilor nosocomiale cat si cea de supraveghere a urmatoarelor tipuri de infectii nosocomiale: a) Infectiile plagii operatorii superficiale (de incizie) b) Infectiile plagii operatorii profunde c) Septicemia dovedita etiologic prin examene de laborator d) Septicemia clinica (Starea toxico-septica clinica) e) Septicemia nosocomiala prin cateterism central - definitie epidemiologica f) Septicemia nosocomiala prin cateterism central - definitie clinica g) Infectia ombilicala (omphalita) Pentru infectiile selectate a fi supravegheate se vor respecta definitiile de caz din ordinul MSP nr.916/2006. Populatie inclusa: - toti pacientii spitalizati in sectia sentinela cu peste 2 zile de spitalizare (+ 48h de la intrarea in sectie) Supravegherea inceteaza la data iesirii din sectie (transfer, externare, deces). Investigatiile specifice de laborator vor aborda obligatoriu urmatoarele: - Genul Staphylococcus - Genul Enterococcus - Pseudomonas aeruginosa - Familia Enterobacteriaceae : Klebsiella, Escherichia coli

Sistemul de supraveghere – tip sentinela Supravegherea de tip sentinela este o metoda utilizata in toate tarile in vederea estimarii unei incidente reale a infectiilor nosocomiale si este aplicata datorita urmatoarelor motive: permite o mai buna supraveghere a problemei de sanatate publica in unitati selectate prin asigurarea unei supervizari mai eficiente a activitatilor desfasurate in sistem; supravegherea « tintita » este mai usor aplicabila datorita unor costuri mai reduse fata de supravegherea de tip exhaustiv. Sistemul « sentinela » este creat pentru a aduce informatii suplimentare care vor sustine deciziile in ceea ce priveste controlul si supravegherea fenomenului. Acest tip de supraveghere de tip « sentinela » NU INLOCUIESTE supravegherea de rutina a infectiilor nosocomiale la nivelul tuturor unitatilor sanitare, conform reglementarilor legale in vigoare si nici

Flux informational si feed-back:

Unitatea « sentinela » Medicul sef al compartimentului de prevenire si control al infectiilor nosocomiale organizeaza sistemul de supraveghere la nivelul unitatii: desemnarea echipei de lucru, definirea atributiilor membrilor echipei, instruirea personalului medico-sanitar din sectiile selectate cu privire la obiectivele programului, protocoale de lucru, formularele utilizate, circuitul informational, indicatori de evaluare, precum si sectiile care sunt selectate. Medicul sef al compartimentului de prevenire si control al infectiilor nosocomiale organizeaza depistarea cazurilor de infectie nosocomiala conform definitiilor de caz din Ordinul MSPnr. 916/2006 pentru tipurile de infectii selectate cat si recoltarea probelor biologice pentru examenul bacteriologic. Medicul sef al compartimentului de prevenire si control al infectiilor nosocomiale completeaza fisele de supraveghere ale cazurilor de infectie nosocomiala. Fisele completate sunt trimise saptamanal, in fiecare zi de luni pentru saptamana precedenta, la autoritatea de sanatate publica judeteana. Medicul sef al compartimentului de prevenire si control al infectiilor nosocomiale raporteaza lunar la autoritatea de sanatate publica judeteana indicatorii de evaluare stabiliti in prezenta metodologie. Medicul sef al laboratorului de microbiologie organizeaza realizarea investigatiilor de laborator conform cu protocoalele din metodologie elaborate de INCDMI Cantacuzino si trimite tulpinile izolate (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) de la cazurile de infectie nosocomiala la institutul de sanatate publica regional, respectiv la Institutul Cantacuzino pentru judetele arondate ISP Bucuresti, prin intermediul autoritatii de sanatate publica judetene.

Nota: In situatia in care spitalul nu are capacitatea de laborator pentru investigatii bacteriologice asigurarea diagnosticului de laborator se va face astfel: - In judetele unde se afla localizat un institut de sanatate publica, acesta asigura diagnosticul de laborator si trimite tulpinile izolate (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) la I.Cantacuzino. - In celelalte judete laboratorul autoritatii de sanatate publica judetene asigura diagnosticul de laborator si trimite tulpinile izolate (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) la institutul regional, respectiv la Institutul Cantacuzino.

comunica trimestrial la autoritatea de sanatate publica judeteana si a .pune la dispozitia autoritatilor arondate baza de date elaborata de ISP Bucuresti . . direct sau prin intermediul ASPJ/ISP.monitorizeaza si evalueaza trimestrial la nivel regional derularea programului utilizand indicatorii de evaluare din metodologie . Autoritatea de sanatate publica judeteana . Programul 3.CEBTIN. pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna anterioara.centralizeaza situatia probelor biologice trimise spre testare Institutului Cantacuzino/ institutului regional . respectiv I. lunar.asigura trimiterea probelor la institutul de sanatate publica regional.colecteaza si agrega inregistrarile provenite de la autoritatile de sanatate publica arondate si trimite la ISP Bucuresti .monitorizeaza si evalueaza trimestrial derularea programului in unitatea/unitatile selectate utilizand indicatorii de evaluare din metodologie .verifica si valideaza datele din fisele primite . la Institutul Cantacuzino vor fi suportate de catre unitatea sanitara solicitanta din fondurile acordate in cadrul programului national de sanatate. Cantacuzino (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) . in judetele in care acesta nu este asigurat de ISP .sprijina tehnic si metodologic autoritatea de sanatate publica si/sau unitatile sentinela .instruieste personalul medico-sanitar din unitatea sanitara cu paturi.verifica si valideaza datele din fisele primite .desemneaza din compartimentul/biroul de epidemiologie persoana care asigura suport tehnic profesional pentru organizarea si functionarea programului: . numarul de externati pe fiecare sectie sentinela precum si numarul de probe biologice trimise spre testare la Institutul Cantacuzino . respectiv sectiile selectate . lunar.CEBTIN. precum si numarul de externati de pe sectiile sentinela din luna supravegheata . pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta.Costul tuturor analizelor de laborator solicitate de unitatea sanitara sentinela. baza de date (format unic EPI DATA /EPIINFO).completeaza si trimite la institutul de sanatate publica regional.comunica trimestrial unitatilor sanitare sentinela rezultatele analizelor epidemiologice efectuate Institutele de sanatate publica: . baza de date (format unic EPI DATA /EPIINFO).asigura diagnosticul de laborator pentru unitatile sanitare sentinela care nu au capacitatea de laborator pentru investigatii bacteriologice.

CEBTIN.determina rezitenta la AB a tulpinilor cercetate si transmite datele catre ASPJ.transmite rezultatele la institutul/autoritatea de sanatate publica precum si la ISP Bucuresti .raporteaza trimestrial/anual indicatorii realizati de unitatile incluse in program. pe baza metodologiei de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale.asigura activitati de perfectionare profesionala continua pentru personalul implicat in activitatile de supraveghere si control la nivel regional Institutul Cantacuzino: . in cazul in care acestea sunt situate pe teritoriul aceluiasi judet cu institutul de sanatate .asigura diseminarea informatiilor obtinute in urma analizelor epidemiologice efectuate la nivel national.primeste lunar tulpini izolate din unitati sentinela de la institutul/autoritatea de sanatate publica. la Agentia Nationala pentru Programe de Sanatate.organizeaza instruiri si activitati de perfectionare profesionala pentru personalul implicat in activitatile de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale. .confirma rezistenta la antibiotice a tulpinilor primite . institutele de sanatate publica regionale si Autoritatea de Sanatate Publica din Ministerul Sanatatii Publice.elaboreaza protocoalele de lucru pentru identificarea germenilor stabiliti .municipiului Bucuresti rezultatele analizei epidemiologice efectuate la nivel regional .asigura diagnosticul de laborator pentru unitatile sanitare sentinela care nu au capacitatea de laborator pentru investigatii bacteriologice. monitorizeaza si evalueaza programul national de supraveghere a infectiilor nosocomiale in sistem sentinela la nivel national.CEBTIN .transmit trimestrial ISPB CEBTIN informatiile obtinute in urma analizelor de laborator efectuate si AB rezistentei germenilor izolati conform metodologiei la nivelul ISP regional . trimestrial/anual. .asigura diseminarea informatiilor obtinute in urma analizelor de laborator efectuate si AB rezistentei germenilor izolati conform metodologiei Institutul de Sanatate Publica Bucuresti prin CEBTIN: . .asigura identificarea si caracterizarea preliminara a tulpinilor primite de la unitatile sanitare sentinela . Cantacuzino – Centrele Nationale de referinta si asigura trimiterea tulpinilor (numai pentru microorganismele specificate in metodologie) pentru caracterizare completa si realizarea bancii de izolate la nivel national transmitand cel putin 20 % din tulpinile izolate. De asemeni transmite tipul si numarul de agenti etiologici la care s-a efectuat testarea rezistentei la antibiotice .institutele regionale colaboreaza cu I. . catre autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti. ISPB.efectueaza analiza si sinteza datelor microbiologice pe care o trimite trimestrial si ori de cate ori este nevoie la ISP Bucuresti – CEBTIN . .implementeaza. lizotip/subtip/genotip) . confirma si efectueaza investigatii pentru markeri epidemiologici (serologie.

.ISP Bucuresti prin CEBTIN va elabora si pune la dispozitia institutelor de sanatate publica regionale formatul EpiData al bazei de date. pe tipuri de infectii).Nr.Cost mediu /actiune de depistare a unui caz de IN depistat in sistem rutina..Rata incidentei IN depistate in sistemul de rutina din sectiile selectate din unitatile sentinela Indicatori fizici – trimestrial: . . .Cost mediu /actiune de depistare a unui caz de IN depistat in sistem sentinela. Fisa de supraveghere si ghidul de completare a fiselor : vezi ANEXE Indicatori de evaluare: Indicatori de rezultat .Rata incidentei IN depistate in sistemul sentinela (nr. cazuri IN depistate in sistem rutina investigate cu laboratorul pe unitate sentinela Indicatori de eficienta . . .Nr.trimestrial: . . . cazuri IN depistate in sistem sentinela investigate cu laboratorul pe unitate sentinela .Nr.Nr. . cazuri IN depistate in sistemul de rutina in sectiile selectate.Cost mediu/actiune de investigare cu laboratorul a unui caz IN in sistem sentinela.anual: .Cost mediu/actiune de investigare cu laboratorul a unui caz IN in sistem rutina. cazuri IN depistate in sistem sentinela pe unitate sentinela si pe tipuri de infectii. cazuri noi de infectii nosocomiale/100 externati – pe tipuri de sectii.

transfer) _________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Deces ___________________ . fisa ½__½__½__½ FISA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE : SEPTICEMIE NOU NASCUTI DATE SPITAL Judet _____________________________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Oras _____________________________________ Cod spital _____________________________________ 1-judetean 2municipal 3orasenesc 4universitar ½_½ Sectie _____________________________________ 1. FISA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE : SEPTICEMIE NOU NASCUTI Nr.OG 2-ATI nou nascuti ½_½ DATE MAMA Numar foaie observatie ___________________ ½_½_½_½_½_½ Nume si prenume ___________________________________________ CNP ½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data nasterii ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data internarii în spital ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data internarii în sectie ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data iesirii din spital (externare.ANEXA – FISE DE SUPRAVEGHRE 1.

neprecizat programata 1 .neprecizat De urgenta 1 .neprecizat Epiziotomie/ perineotomie 1 .1-da 2-nu ½_½ Data deces ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ DATE COPIL Numar foaie observatie ___________________ ½_½_½_½_½_½ Nume si prenume ___________________________________________ CNP ½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data nasterii ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Sex ___________________ 1-masculin 2-feminin 9-necunoscut ½_½ Varsta gestationala ( saptamani) __________________ Paritate Data iesirii din spital (externare.neprecizat ½_½ Durata de la eliminarea lichidului amniotic .da 2 – nu 9.da 2 – nu 9.neprecizat ½_½ Infectie urinara la internare ______________ 1-da 2-nu 9.neprecizat NASTERE NATURALA 1.neprecizat NASTERE PRIN CEZARIANA 1 .neprecizat ½_½ Hipertermie in timpul nasterii 1-da 2-nu 9.da 2 .da 2 – nu 9.da 2 – nu 9.neprecizat FACTORI DE RISC MAMA Tratament antibiotic la intrare in sectie _____________ 1-da 2-nu 9.da 2 – nu 9.da 2 – nu 9.nu Delivrenta artificiala 1 .da 2 – nu 9.neprecizat Manopere instrumentale 1 . transfer) _________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Deces ___________________ 1-da 2-nu ½_½ Data deces ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ NASTEREA Locul nasterii 1 domiciliu 2 spital 3 altele 9 -neprecizat Asistenta la nastere 1 .

Initiala: inainte de intubatie 9-necunoscut 2.rahi 3 generala 4.½_½ Anestezie 1.fara 9 – necunoscut Alaptare 1-da 2-nu 9.ocazional 9neprecizat Ventilatie non invaziva______________ 1.neprecizat FACTORI DE RISC NOU NASCUT Manevre de ingrijire ( gavaj) 1-da 2-nu 3 .Exclusiva: in absenta intubatiei ½_½ Intubatie/traheotomie 1-da 2-nu 9-necunoscut ½_½ Data intubatie/traheotomie ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Numar de reintubari în timpul sejurului: ½_½_½ Cateterism venos central – CVC 1-da 2-nu 9-necunoscut ½_½ Data debut CVC ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data final CVC ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Numarul de CVC: se considera numai cele montate in ATI ½_½_½ Numar de CVC trimise la laborator pentru cultura ½_½_½ Sondaj vezical 1-da 2-nu 9-necunoscut ½_½ Data debut sondaj vezical ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data final sondaj vezical ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Tratament cu antibiotice in ultimele 48 ore 1-da 2-nu 9-neprecizat STERILIZARE INSTRUMENTAR Sterilizare instrumentar ______________ 1-chimica 2autoclavare ½_½ Tip statie sterilizare ______________ .peidurala 2.

cateter 4.nespecificat Hemocultura ______________ 1-da 2nu ½_½ Data recoltarii 1 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data recoltarii 2 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data recoltarii 3 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod).febra 2.digestiva .apnee 3bradicardie 4.fara 9.Infectie nosocomiale a tesutului sangvin 1-da 2nu ½_½ Data debut ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Infectie aparenta 1 inainte de externarea din maternitate 2 dupa externare 9 neprecizat Simptomatologie 1. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Tratament antimicrobian 1-da 2nu 9necunoscut ½_½ Poarta de intrare 1. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Rezistenta la antibiotice 2 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod).1-centrala 2proprie blocului operator ½_½ INFECTIE NOSOCOMIALA 1.

necunoscuta ½_½ INFECTIE NOSOCOMIALA 1. mucoase 2.pulmonara 5-sinus 8.altele 3. mucoase 2.Infectiile nosocomiale ale tesutului sangvin 1-da 2-nu ½_½ Data debut ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Hemocultura ______________ 1-da 2-nu ½_½ Data recoltarii 1 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data recoltarii 2 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data recoltarii 3 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod).plaga operatorie 9.tegument.cateter 4. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Rezistenta la antibiotice 2 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod).tegument.plaga operatorie 9.urinara 6.necunoscuta ½_½ 2.digestiva 7.pulmonara 5-sinus 8. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Tratament antimicrobian 1-da 2-nu 9-necunoscut ½_½ Poarta de intrare 1.urinara 6.altele 3.7. FISA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE DE PLAGA .

universitar ½_½ Sectie _____________________________________ 1-ATI adulti 2-ATI copii 3-chirurgie generala 4.ginecologie 5neurologie 6-urologie ½_½ DATE PACIENT Numar foaie observatie ___________________ ½_½_½_½_½_½ Nume si prenume ___________________________________________ CNP ½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data nasterii ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Sex ___________________ 1-masculin 2feminin 9necunoscut ½_½ Data internarii în spital ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data internarii în sectie ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data iesirii din spital (externare. fisa ½__½__½__½ FISA DE SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE DE PLAGA DATE SPITAL Judet _____________________________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Oras _____________________________________ Cod spital _____________________________________ 1-judetean 2-municipal 3-orasenesc 4.Nr. transfer) _________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Deces ___________________ 1-da 2-nu ½_½ Data deces ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ INTERVENTIE Cod specialitate ___________________ 1 -Chirurgie toracica 2 -Chirurgie cardiovasculara 3 -Chirurgie digestiva 4 -Chirurgie generala 5 -Chirurgie oncologica .

boala sistemica severa 4 .curat 2.infectat ½_½ Urgenta ______________ 1-da 2nu ½_½ Proceduri multiple ______________ 1-da 2nu ½_½ Antibioprofilaxie ______________ 1-da 2nu ½_½ .contaminat 4.6 –Urologie 7 -Ginecologie 8 -Obstetrica 9Neurochirurgie 10 .Chirurgie ortopedica 11 -Chirurgie plastica si reconstructiva 12 -Chirurgie de transplant 13-Chirurgie ambulatorie 14 Neurologie 99 Necunoscut ½_½_½ Cod interventie principala ______________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Data internarii în spital ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Durata interventiei (minute) ______________ ½_½_½_½ Scor severitate ______________ 1 –pacient fara probleme medicale 2 –boala sistemica usoara 3 .posibil contaminat 3.boala sistemica invalidanta 5 –stare preterminala 6 –Apgar 7varsta gestationala ½_½ Clasele de contaminare ______________ 1.

superficiala 2plaga chir.nastere .necunoscut ½_½ Recoltare din ______________ 1-da 2nu ½_½ Data recoltarii 1 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Mod de recoltare 1 ______________ 1-stergere 2-aspirare 3-tub dren ½_½ Data recoltarii 2 _____________ .decubit 4.ombilic 9 .asistenta la nastere 1 domiciliu 2 spital 3 altele 9 nespecificat 1 calificata 2 necalificata ½_½ ½_½ Sterilizare instrumentar ______________ 1-chimica 2autoclavare ½_½ Tip statie sterilizare ______________ 1-centrala 2proprie blocului operator ½_½ INFECTIE NOSOCOMIALA Infectie plaga ______________ 1-da 2nu ½_½ Data debut infectie ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Tip infectie ______________ 1.plaga chir. profunda 3._ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Mod de recoltare 2 ______________ 1-stergere 2-aspirare 3-tub dren ½_½ Cultura 1-da 2nu ½_½ Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Rezistenta la antibiotice 2 _____________________________________ .NOU NASCUT.

fisa ½__½__½__½ FISA DE SUPRAVEGHERE SEPTICEMIE /INFECTIE URINARA. FISA DE SUPRAVEGHERE SEPTICEMIE /INFECTIE URINARA. tesut local.(vezi ghid pentru cod). hemocultura 3. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Antibioterapie (numai pentru infectia nosocomiala) 1-da 2nu ½_½ Data completarii ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Recoltarea din : secretie.ADULTI Nr.ginecologie 5neurologie 6-urologie ½_½ DATE PACIENT Numar foaie observatie ___________________ ½_½_½_½_½_½ Nume si prenume ___________________________________________ CNP ½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data nasterii ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Sex ___________________ 1-masculin 2feminin 9necunoscut ½_½ Data internarii în spital ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ .ADULTI DATE SPITAL Judet _________________________________ ____ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Oras _________________________________ ____ Cod spital _________________________________ ____ 1-judetean 2-municipal 3-orasenesc 4universitar ½_½ Sectie _________________________________ ____ 1-ATI adulti 2-ATI copii 3-chirurgie generala 4.

imunosupresoare.<500 polinucleare circulante (aplazie) 2. SIDA) 3-fara imunodepresie 9.necunoscut ½_½ Sterilizare instrumentar ______________ 1-chimica 2autoclavare ½_½ Tip statie sterilizare ______________ 1-centrala 2proprie blocului operator .Data internarii în sectie ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data iesirii din spital (externare. radioterapie. limfom. transfer) _________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Deces ___________________ 1-da 2nu ½_½ Data deces ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ FACTORI DE RISC Tratament antibiotic la intrare in sectie _____________ 1-da 2-nu 9-necunoscut ½_½ Pacient cu traumatism ______________ 1-da 2-nu 9-necunoscut ½_½ Categorie de diagnostic______________ 1-medical 3-chirurgie programata ½_½ 2-chirurgie urgenta 9-necunoscut Provenienta 1-domiciliu 4-transfer 2-centru de îngrijire 5-transfer ATI 3-alte sectii de spital 9-necunoscut ½_½ Imunodepresie la internare 1 . corticoizi de lunga duratat si/sau afectiune imunodeprimanta (leucemie.alt tip de imunodepresie: tratamente cu chimioterapice.

febra(>38) 2hipotensiune 3.nespecificat Data debut ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Hemocultura ______________ 1-da 2-nu ½_½ Data recoltarii 1 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data recoltarii 2 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data recoltarii 3 ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod).½_½ Ventilatie non invaziva______________ 1.oligurie 9.Initiala: inainte de intubatie 9necunoscut 2.Infectiile nosocomiale ale tesutului sangvin 1-da 2-nu ½_½ Simptomatologie 1. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este .Exclusiva: in absenta intubatiei ½_½ Intubatie/traheotomie 1-da 2nu 9necunoscut ½_½ Data intubatie/traheotomie ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Numar de reintubari în timpul sejurului: ½_½_½ Cateterism venos central – CVC 1-da 2nu 9necunoscut ½_½ Data debut CVC ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data final CVC ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Numarul de CVC: se considera numai cele montate in ATI ½_½_½ Numar de CVC trimise la laborator pentru cultura ½_½_½ Sondaj vezical 1-da 2nu 9necunoscut ½_½ Data debut sondaj vezical ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Data final sondaj vezical ___________________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ INFECTIE NOSOCOMIALA 1.

modificarea caracteristicilor urinei emise 4. mucoase 2.tegument.pulmonara 5-sinus 8. Infectie nosocomiala urinara 1-da 2-nu ½_½ Data debut ______________ zz / ll / aaaa ½_½_½_½_½_½_½_½_½ Simptomatologie 1.deteriorarea starii fizice si /sau mintale 9.durere/tensiune suprapubiana 3.urinara 6.nespecificat Microorganism 1 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Rezistenta la antibiotice 1 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod).plaga operatorie 9.febra > 38 si sau frison 2.rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ Rezistenta la antibiotice 2 _____________________________________ (vezi ghid pentru cod). Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Tratament antimicrobian 1-da 2-nu 9-necunoscut ½_½ Poarta de intrare 1.necunoscuta ½_½ 2.altele 3. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Microorganism 2 _______________________ (vezi ghid pentru cod) ½_½_½ .cateter 4.digestiva 7.

Se ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ _____________________________________ noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ ½_½_½ Tratament antimicrobian 1-da 2-nu 9-necunoscut ½_½ Poarta de intrare 1.digestiva 7.cateter 4. mucoase 2. externare. Supravegherea inceteaza la data iesirii din sectie (transfer.Rezistenta la antibiotice 2 (vezi ghid pentru cod).tegument. CODIFICARE DATE SPITAL Judet: cod 1-42 Judet Cod Judet Cod Judet Cod Judet Cod Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita-Nasaud Botosani Braila Brasov Bucuresti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buzau .necunoscuta ½_½ ANEXA – GHIDURI 1. FISA SUPRAVEGHERE SEPTICEMIE/INFECTIE URINARA ADULTI TERMENI UTILIZATI SI CODIFICARE Populatie inclusa: toti pacientii spitalizati in sectia sentinela cu peste 2 zile de spitalizare. deces).altele 3.pulmonara 5-sinus 8.plaga operatorie 9.urinara 6.

Calarasi CarasSeverin Cluj Constanta Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Mures Neamt 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Olt Prahova Salaj Satu-Mare Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Valcea Vaslui Vrancea .

9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Se noteaza administrarea unui antibiotic pe cale sistemica prescris in 48h care . transfer): zi/luna/an (trebuie sa fie+ data intrarii + 2) Deces: cod 1. 2. 9 Deces Cod Deces Cod Deces Cod Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data deces: zi/luna/an FACTORI DE RISC Tratament antibiotic la intrare in sectie: cod 1.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Oras: numele orasului Spital: cod 1-4 Spital Cod Spital Cod Spital Cod Spital Cod Judetean 1 Municipal 2 Orasenesc 3 Universitar 4 Sectie: cod 1-6 Sectie Cod Sectie Cod Sectie Cod ATI adulti ATI copii 1 2 Chirurgie generala Ginecologie 3 4 Neurologie Urologie 5 6 DATE PACIENT: Numar foaie observatie Nume/Prenume: nume si prenume pacient CNP: codul numeric personal (13 cifre) Data nasterii: zi/luna/an Sex: cod 1. 9 Sex Cod Sex Cod Sex Cod Masculin 1 Feminin 2 Necunoscut 9 Data internarii in spital: zi/luna/an Data internarii in sectie: zi/luna/an Data iesirii din sectie (externare. 2. 2.

Pacient cu traumatism: cod 1. 2. 3. radioterapie.preced sau urmeaza internarea in ATI (poate fi un martor al unei infectii prezente la internare). 2. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Categorie de diagnostic: cod 1. 9 chimica 1 autoclavare 2 Nepreciza t 9 Tip statie sterilizare: cod 1. 2. corticoizi de lunga duratat si/sau afectiune imunodeprimanta (leucemie. imunosupresoare. 2. limfom. ingrijiri de lunga durata Transfer: transferat de la o alta unitate sanitara dar nu din alta sectie ATI Transfer ATI: transferat din alta sectie de ATI (alta unitate sanitara) Imunodepresie la internare: cod 1. 3. 9 centrala 1 proprie blocului operator 2 Nepreciza . SIDA) 2 fara imunodepresie 3 Nepreciza t 9 Sterilizare instrumentar: cod 1. 2. 5. 3. 9 domiciliu centru de îngrijire 1 2 alte sectii spital transfer 3 4 transfer ATI Neprecizat 5 9 Centru de ingrijiri: centre de bolnavi cronici. 9 <500 polinucleare circulante (aplazie) 1 alt tip de imunodepresie: tratamente cu chimioterapice. 9 medical 1 chirurgie urgenta 2 chirurgie programata 3 Nepreciza t 9 Chirurgie de urgenta : interventia s-a efectuat fara programare in 24h de la internare Chirurgie programata : interventia a fost prevazuta cu cel putin 24h inainte de efectuare Provenienta: cod 1. 4. 2.

Numarul de CVC: se considera numai cele montate in ATI.cateter de dializa . 2. 2 cifre. se considera data de final data ultimului cateterism.toate cateterele venoase centrale pe una sau mai multe cai (subclaviculara. femurala. Nu se tine cont de eventuale intreruperi pe parcurs ale cateterismului. 9 . 2. chiar si cele de la pacientii decedati. numeric 2 cifre. jugulara interna si externa. brat. data internarii in ATI Daca pacientul iese din ATI inca intubat se considera data de final. se considera data de final data intreruperii ultimei intubatii.t 9 Ventilatie non invaziva: cod 1. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Criterii de includere: . 9 Initiala : inainte de 1 Exclusiva: in absenta intubatiei 2 Nepreciza 9 intubatie t Intubatie/traheotomie: cod 1. etc) Criterii de excludere: . Cateterism venos central – CVC: cod 1. SONDAJ VEZICAL: cod 1. Nu se tine cont de eventuale intreruperi pe parcurs ale intubatiei. data iesirii din ATI.cateter arterial . 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data intubatie. zi/luna/an Numar de reintubari în timpul sejurului: numeric. cod 99 neprecizat Numar de CVC trimise la laborator pentru cultura. cod 99 pentru neprecizat Daca pacientul a fost intubat inainte de internarea in ATI se considera data de debut a intubatiei. se considera data de final data iesirii din ATI. 2. Daca exista mai multe episoade de intubatie succesive. cod 99 neprecizat Se recomanda cultura pentru toate cateterele venoase centrale.cateter venos scurt . data internarii in ATI Daca pacientul iese din ATI cu CVC. 2. numeric 2 cifre. Daca exista mai multe episoade de cateterism succesive.camera implantabila Data debut CVC zi/luna/an Data final CVC zi/luna/an Daca pacientul purta un CVC inainte de internarea in ATI se considera data de debut a cateterismului.

2 Da 1 Nu 2 Data recoltarii 1 zi/luna/an Data recoltarii 2 zi/luna/an Data recoltarii 3 zi/luna/an Microorganism 1: cod 0-99 din tabel microrganisme tabel microrganisme Microorganisme COD Staphylococcus aureus 1 Staphylococcus epidermidis 2 Stafilococi coagulaza negativi 3 Staphylococcus haemolyticus 4 Alti stafilococi coagulaza negativi 5 Streptococcus piogenes (A) 6 Streptococcus agalactiae (B) 7 Alti streptococi hemolitici C. Inainte de-a intra in supraveghere se testeaza urina cu bandeleta urinara.Toti pacientii cu infectie urinara vor fi exclusi din supraveghere. INFECTII NOSOCOMIALE 1. numai la cei pozitivi la acest test efectuandu-se examenul citobacteriologic). 9 febra (>38) 1 hipotensiune 2 oligurie 3 Neprecizat 9 Data debut zi/luna/an Hemocultura: cod 1.. altii 10 Enterococcus faecalis 11 Enterococcus faecium 12 Enterococcus altii 13 Enterococcus nespecificat 14 Coci Gram + Alti coci gram pozitivi 15 Moraxella catharralis 16 Moraxella sp.Infectiile nosocomiale ale tesutului sangvin: cod 1. data internarii in ATI. altii 17 Moraxella sp. Daca pacientul iese din ATI cu sonda. Nu se tine cont de eventuale intreruperi pe parcurs ale sondajului. G 8 Streptococcus pneumoniae 9 Streptococcus spp. nespecificat 18 .Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data debut sondaj vezical zi/luna/an Data final sondaj vezical zi/luna/an Daca pacientul are o sonda inainte de internarea in ATI se considera data de debut a sondajului. 2 Da 1 Nu 2 Simptomatologie: cod 1. se considera data de final data intreruperii ultimului episod. 2. se considera data de final data iesirii din ATI. Daca exista mai multe episoade de sondaj succesive. 3. Recoltari urmatoare: la 7 zile de sondaj si la scoaterea sondei(este suficienta bandeleta. La toti cei cu bandeleta pozitiva se efectueaza examenul citobacteriologic al urinii.

. altele 67 . nespecificat 21 Coci GramAlti coci Gram . 24 Bacili Gram + Lactobacilus sp.. nespecificat 31 Enterobacter clocae 32 Enterobacter aerogenes 33 Enterobacter agglomerans 34 Enterobacter sakazakii 35 Enterobacter gergoviae 36 Enterobacter sp. altii 37 Enterobacter sp. 53 Providencia 54 Salmonella enteritidis 55 Salmonella tiphy sau paratiphy 56 Salmonella typhimurium 57 Salmonella.. nespecificat 51 Hafnia sp.g. 60 Yersinia sp. nespecificat 47 Serratia marcenses 48 Serratia liquefaciens 49 Serratia sp. nespecificat 63 Acinetobacter baumannii 64 Acinetobacter calcoaceticus 65 Acinetobacter haemolyticus 66 Acinetobacter sp. nespecificat 38 Escherichia coli 39 Klebsiella pneumoniae 40 Klebsiella oxytoca 41 Klebsiella altele 42 Klebsiella sp.Neisseria meningitidis 19 Neisseria sp. altii 20 Neisseria sp. 23 Bacillus spp. 61 Alte Enterobacteriaceae 62 Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae. nespecificat 59 Shigella spp..22 Corynebacterium sp. altele 50 Serratia sp. 25 Listeria monocitogenes 26 Alti Gram-positive bacili 27 Citrobacter freundii 28 Citrobacter koseri (e. altele 46 Proteus sp.. nespecificat 43 Proteus mirabilis 44 Proteus vulgaris 45 Proteus sp. diversus) 29 Citrobacter sp. altele 58 Salmonella.. alte 30 Citrobacter sp. 52 Morganella sp.

Acinetobacter sp., nespecificat 68 Pseudomonas aeruginosa 69 Stenotrophomonas maltophilia 70 Burkholderia cepacia 71 Familia Pseudomonadaceae, altele 72 Familia Pseudomonadaceae, nespecificat 73 Haemophilus influenzae 74 Haemofilus parainfluenzae 75 Bacili Gram Alti bacili Gram -, non-Enterobacteriaceae 76 Anaerobi Bacteroides fragilis 77 Bacteroides altii 78 Clostridium difficilae 79 Clostridium altii 80 Alti anaerobi 81 Mycobacterium, atipic 82 Mycobacterium tuberculosos complex 83 Chlamydia sp. 84 Mycoplasma sp. 85 Actinomyces sp. 86 Alte bacterii Alte bacterii 87 Candida albicans 88 Candida sp., altele 89 Candida, nespecificat 90 Aspergillus fumigatus 91 Aspegilus niger 92 Aspegillus sp., altii 93 Fungi Alte 94 Virusuri Adenovirusuri 95 Enterovirus (polio, Coxsackie, ECHO) 96 Virus herpes simplex 97 Alte virusuri 98 Microoorganism neidentificat 99 Examen microbiologic steril 0 Rezistenta 1: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism identificat tabel rezistenta la antibiotice Nume generice Cod Nume comerciale Peniciline Penicilina G si V 1 Ospen, Penicilna G,V Penicilina M: meticilina 2 Bristopen Penicilina A: ampicilina, amoxicilina 3 Ospamox, Hiconcil, Zamociline Amoxicilina +acid clavulanic 4 Augmentin, Amoxiklav Piperacilina 5 Baypen, Piperaciline,

Tazociline Ticarcilina 6 Ticarcilina +acid clavulanic 7 Ticarpen Carbapenem, Monobactam, Sulbactam 8 Azactam, Tienam Cloxacilina 9 Oxacilina 10 Alte peniciline 11 Cefalosporine Generatia I: Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin, Alte 12 Oracefal, Cefazoline, Keforal, Cefalotine, Cefaperos, Cephalexine Generatia II: Cefaclor, Cefamandole, Cephalexine, Cefoxitine, Cefprozil, Cefuroxime, Alte 13 Zinat, Kefandol Generatia III : Cefixime, Cefdinir, Cefditoren, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftibuten, Ceftioxime, Ceftriaxone, Alte 14 Claforan, Rocephine, Cefobis, Fortum, Oroken Generatia IV: Cefapime 15 Cicline Doxiciclina, 16 Vibramycin, Doxiciclina, Doxidar Minociclina 17 Minocyne Tetraciclina, Oxytetraciclina 18 Alte 19 Aminoglicozide Gentamicina 20 Amikacina 21 Kanamicina 22 Neomicina 23 Streptomicina 24 Tobramicina 25 Netilmicina 26 Alte 27 Macrolide Eritromicima 28 Spiramicina 29 Azitromicina 30 Claritromicina 31 Alte macrolide 32 Sulfonamide Trimetoprim sulfametoxazol 33 Sulfacetamida 34 Sulfasalazina 35 Alte 36 Alte antibiotice Cloramfenicol 37

Clindamicina 38 Ethambutol 39 Isoniazida 40 Metronidazol 41 Nitrofurantoin 42 Pirazinamida 43 Rifampicina 44 Vancomicina 45 Alte antibiotice care nu se regasesc in tabel 46 Neprecizat 99 Microorganism 2: cod 0-99 din tabel microrganisme Rezistenta 2: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism identificat Tratament antimicrobian pentru infectia nosocomiala: cod 1, 2, 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Poarta de intrare: cod 1-6, 9 Cateter 1 Digestiva 4 Tegument, mucoase 7 Pulmonara 2 Sinus 5 Altele 8 Urinara 3 Plaga operatorie 6 Neprecizat 9 2. Infectie nosocomiala urinara: cod 1, 2 Da 1 Nu 2 Data debut zi/luna/an Simptomatologie: cod 1-4, 9 febra (>38) 1 durere/tensiune suprapubiana 2 modificarea caracteristicilor urinei emise 3 deteriorarea starii fizice si/sau mentale 4 Neprecizat 9 Microorganism 1: cod 0-99 din tabel microrganisme Microorganism 2: cod 0-99 din tabel microrganisme Rezistenta 1: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism identificat Rezistenta 2: cod 1-46, 99 tabel rezistenta la antibiotice. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite, pentru fiecare microorganism

pentru pacientii spitalizati cu sejur +2 zile Numar de zile de spitalizare: numeric .pentru toti pacientii internati in sectie.identificat POARTA DE INTRARE Cateter 1 Digestiva 4 Tegument.pentru toti pacientii spitalizati in serviciu (indiferent de durata sejurului) . CODIFICARE DATE SPITAL Judet: cod 1-42 Judet Cod Judet Cod Judet Cod Judet Cod Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita-Nasaud Botosani Braila Brasov Bucuresti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buzau Calarasi CarasSeverin Cluj Constanta . mucoase 7 Pulmonara 2 Sinus 5 Altele 8 Urinara 3 Plaga operatorie 6 Neprecizat 9 Data completare zi/luna/an DATE NECESARE PENTRU FIECARE SECTIE PENTRU CALCULARE INDICATORI Numar de paturi din spital: numeric Numar de paturi din sectie: numeric Numar de internari in sectie : numeric . FISA SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE: SEPTICEMIE NOU NASCUTI TERMENI UTILIZATI SI CODIFICARE Populatie inclusa: toti pacientii spitalizati in sectia sentinela cu peste 2 zile de spitalizare. cu peste 2 zile de spitalizare Durata medie de internare: numeric 2.pentru toti pacientii internati .

Covasna Dambovita Dolj Galati Giurgiu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gorj Harghita Hunedoara Ialomita Iasi Ilfov Maramures Mehedinti Mures Neamt 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Olt Prahova Salaj Satu-Mare Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Valcea Vaslui Vrancea 31 32 33 34 35 .

9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Epiziotomie/perineotomie: cod 1. 2. cod 99 pentru neprecizat Paritate (numar nasteri): numeric Data iesirii din spital (externare. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 . 9 domiciliu 1 spital 2 altele 3 Neprecizat 9 Asistenta la nastere: cod 1. 3.36 37 38 39 40 41 42 Oras: numele orasului Spital: cod 1-4 Spital Cod Spital Cod Spital Cod Spital Cod Judetean 1 Municipal 2 Orasenesc 3 Universitar 4 Sectie: cod 1-2 Sectie Cod Sectie Cod ATI nou nascuti 1 Obstetrica Ginecologie 2 DATE MAMA: Numar foaie observatie Nume/Prenume: nume si prenume pacient CNP: codul numeric personal (13 cifre) Data nasterii: zi/luna/an Data internarii in spital: zi/luna/an Data internarii in sectie: zi/luna/an Data iesirii din sectie (externare. 2. 2. 2 cifre. transfer): zi/luna/an Deces: cod 1. 2. 9 Deces Cod Deces Cod Deces Cod Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data deces: zi/luna/an DATE COPIL Numar foaie observatie Nume/Prenume: nume si prenume pacient CNP: codul numeric personal (13 cifre) Data nasterii: zi/luna/an Sex: cod 1. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Nastere naturala: cod 1. 2. 2. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data deces: zi/luna/an NASTEREA Locul nasterii: cod 1. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Manopere instrumentale: cod 1. 2. 2. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Delivrenta artificiala: cod 1. transfer): zi/luna/an Deces: cod 1. 9 Masculin 1 Feminin 2 Necunoscut 9 Varsta gestationala (saptamani): numeric. 2.

9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 FACTORI DE RISC MAMA Tratament antibiotic la intrare in sectie: cod 1. 2. 2. data internarii in ATI Daca pacientul iese din ATI cu CVC. etc) Criterii de excludere: . 2 cifre. 2. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data intubatie. 2.cateter venos scurt . 2. femurala. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Nastere de urgenta: cod 1.camera implantabila Data debut CVC zi/luna/an Data final CVC zi/luna/an Daca pacientul purta un CVC inainte de internarea in ATI se considera data de debut a cateterismului. 3. cod 99 pentru neprecizat Cateterism venos central – CVC: cod 1. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Durata de la eliminarea lichidului amniotic: ore. Nu se tine cont de eventuale intreruperi pe parcurs ale cateterismului. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Nastere programata: cod 1. jugulara interna si externa. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Hipertermie in timpul nasterii: cod 1.cateter arterial . numeric Anestezie: cod 1. 9 Da 1 Nu 2 ocazional 3 Neprecizat 9 Ventilatie non-invaziva: cod 1. se considera data de final data iesirii din ATI.toate cateterele venoase centrale pe una sau mai multe cai (subclaviculara. zi/luna/an Numar de reintubari în timpul sejurului: numeric. Daca exista . 2. 2.Nastere prin cezariana: cod 1. 4. 2. brat. 2. 2. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 FACTORI DE RISC NOU-NASCUT Manevre de ingrijire(gavaj): cod 1. 2.cateter de dializa . 2. 9 initiala (inainte de intubatie) 1 exclusiva(in absenta intubatiei) 2 Neprecizat 9 Intubatie/traheotomie: cod 1. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Criterii de includere: . 9 peridurala 1 rahi 2 generala 3 fara 4 Neprecizat 9 Alaptare: cod 1. 3. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Infectie urinara la internare: cod 1.

2 Da 1 Nu 2 Data debut zi/luna/an Infectie aparenta: cod 1.mai multe episoade de cateterism succesive. Numarul de CVC: se considera numai cele montate in ATI. 2. chiar si cele de la pacientii decedati. 2.Infectiile nosocomiale ale tesutului sangvin: cod 1. numeric Se recomanda cultura pentru toate cateterele venoase centrale. 2. se considera data de final data ultimului cateterism. numeric 2 cifre. 9 inainte de externarea din maternitate 1 dupa externare 2 Nepreciza t 9 Simptomatologie: cod 1. SONDAJ VEZICAL: cod 1. cod 99 neprecizat Numar de CVC trimise la laborator pentru cultura. 9 chimica 1 autoclavare 2 Nepreciza t 9 Tip statie sterilizare: cod 1. 2 Da 1 Nu 2 Data recoltarii 1 zi/luna/an Data recoltarii 2 zi/luna/an Data recoltarii 3 zi/luna/an Microorganism 1: cod 0-99 din tabel microrganisme tabel microrganisme Microorganisme COD Staphylococcus aureus 1 Staphylococcus epidermidis 2 Stafilococi coagulaza negativi 3 Staphylococcus haemolyticus 4 Alti stafilococi coagulaza negativi 5 Streptococcus piogenes (A) 6 . 4. 3. 2. 2. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 STERILIZARE INSTRUMENTAR Sterilizare instrumentar: cod 1. 2. 9 febra 1 apnee 2 bradicardie 3 fara 4 Nepreciza t 9 Hemocultura: cod 1. 9 centrala 1 proprie blocului operator 2 Nepreciza t 9 INFECTII NOSOCOMIALE 1. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Data debut sondaj vezical zi/luna/an Data final sondaj vezical zi/luna/an Tratament cu antibiotice in ultimele 24 h: cod 1.

altii 10 Enterococcus faecalis 11 Enterococcus faecium 12 Enterococcus altii 13 Enterococcus nespecificat 14 Coci Gram + Alti coci gram pozitivi 15 Moraxella catharralis 16 Moraxella sp. altele 46 Proteus sp.. nespecificat 31 Enterobacter clocae 32 Enterobacter aerogenes 33 Enterobacter agglomerans 34 Enterobacter sakazakii 35 Enterobacter gergoviae 36 Enterobacter sp. alte 30 Citrobacter sp.. 52 Morganella sp. nespecificat 51 Hafnia sp. nespecificat 43 Proteus mirabilis 44 Proteus vulgaris 45 Proteus sp.Streptococcus agalactiae (B) 7 Alti streptococi hemolitici C.g. altii 17 Moraxella sp. nespecificat 47 Serratia marcenses 48 Serratia liquefaciens 49 Serratia sp. 25 Listeria monocitogenes 26 Bacili Gram + Alti Gram-positive bacili 27 Citrobacter freundii 28 Citrobacter koseri (e. altele 50 Serratia sp. diversus) 29 Citrobacter sp.. altii 37 Enterobacter sp. nespecificat 21 Coci GramAlti coci Gram . nespecificat 38 Escherichia coli 39 Klebsiella pneumoniae 40 Klebsiella oxytoca 41 Klebsiella altele 42 Klebsiella sp. altii 20 Neisseria sp. 23 Bacillus spp.. G 8 Streptococcus pneumoniae 9 Streptococcus spp.22 Corynebacterium sp.. 53 Enterobacteriaceae Providencia 54 .. 24 Lactobacilus sp. nespecificat 18 Neisseria meningitidis 19 Neisseria sp.

Salmonella enteritidis 55 Salmonella tiphy sau paratiphy 56 Salmonella typhimurium 57 Salmonella.. altele 72 Familia Pseudomonadaceae. altele 89 Candida. nespecificat 73 Haemophilus influenzae 74 Haemofilus parainfluenzae 75 Bacili Gram Alti bacili Gram -. altele 58 Salmonella... altii 93 Fungi Alte 94 Virusuri Adenovirusuri 95 Enterovirus (polio. atipic 82 Mycobacterium tuberculosos complex 83 Chlamydia sp. ECHO) 96 Virus herpes simplex 97 Alte virusuri 98 Microoorganism neidentificat 99 Examen microbiologic steril 0 Rezistenta 1: cod 1-46. 86 Alte bacterii Alte bacterii 87 Candida albicans 88 Candida sp. nespecificat 68 Pseudomonas aeruginosa 69 Stenotrophomonas maltophilia 70 Burkholderia cepacia 71 Familia Pseudomonadaceae. altele 67 Acinetobacter sp.. Coxsackie. 99 tabel rezistenta la antibiotice. 61 Alte Enterobacteriaceae 62 Enterobacteriaceae. nespecificat 59 Shigella spp. nespecificat 63 Acinetobacter baumannii 64 Acinetobacter calcoaceticus 65 Acinetobacter haemolyticus 66 Acinetobacter sp. nespecificat 90 Aspergillus fumigatus 91 Aspegilus niger 92 Aspegillus sp. 60 Yersinia sp. Se noteaza maxim 8 . 85 Actinomyces sp. 84 Mycoplasma sp. non-Enterobacteriaceae 76 Bacteroides fragilis 77 Bacteroides altii 78 Clostridium difficilae 79 Clostridium altii 80 Anaerobi Alti anaerobi 81 Mycobacterium.

Fortum. Tienam Cloxacilina 9 Oxacilina 10 Alte peniciline 11 Cefalosporine Generatia I: Cefadroxil. Oroken Generatia IV: Cefapime 15 Cicline Doxiciclina. Zamociline Amoxicilina +acid clavulanic 4 Augmentin. Cefaperos. Cefoperazone. Cefobis. Cefditoren. Sulbactam 8 Azactam. Cefalotine. pentru fiecare microorganism identificat tabel rezistenta la antibiotice Nume generice Nume comerciale Peniciline Cod Penicilina G si V 1 Ospen. Ceftibuten.antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite. Cephalexine Generatia II: Cefaclor. Cefazolin. Doxiciclina. Amoxiklav Piperacilina 5 Baypen. Cefamandole.V Penicilina M: meticilina 2 Bristopen Penicilina A: ampicilina. Cefoxitine. Piperaciline. Rocephine. Alte 12 Oracefal. Cephalexin. Oxytetraciclina 18 Alte 19 Aminoglicozide Gentamicina 20 Amikacina 21 Kanamicina 22 Neomicina 23 Streptomicina 24 Tobramicina 25 Netilmicina 26 Alte 27 Macrolide . Penicilna G. Alte 14 Claforan. amoxicilina 3 Ospamox. Cefotaxime. Cephalexine. Cefpodoxime. 16 Vibramycin. Tazociline Ticarcilina 6 Ticarcilina +acid clavulanic 7 Ticarpen Carbapenem. Hiconcil. Ceftazidime. Cefdinir. Ceftioxime. Cefazoline. Cefprozil. Monobactam. Ceftriaxone. Cefuroxime. Kefandol Generatia III : Cefixime. Alte 13 Zinat. Keforal. Doxidar Minociclina 17 Minocyne Tetraciclina.

FISA SUPRAVEGHERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE INFECTIILE NOSOCOMIALE DE PLAGA Populatie inclusa: toti pacientii spitalizati in sectia sentinela cu peste 2 zile de spitalizare. deces). mucoase 7 Pulmonara 2 Sinus 5 Altele 8 Urinara 3 Plaga operatorie 6 Neprecizat 9 Data completare zi/luna/an 3. 9 Cateter 1 Digestiva 4 Tegument. 99 tabel rezistenta la antibiotice. pentru fiecare microorganism identificat Tratament antimicrobian pentru infectia nosocomiala: cod 1. 2. Supravegherea inceteaza la data iesirii din sectie (transfer. Se noteaza maxim 8 antibiotice la care microorganismul este rezistent Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate Se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite.Eritromicima 28 Spiramicina 29 Azitromicina 30 Claritromicina 31 Alte macrolide 32 Sulfonamide Trimetoprim sulfametoxazol 33 Sulfacetamida 34 Sulfasalazina 35 Alte 36 Alte antibiotice Cloramfenicol 37 Clindamicina 38 Ethambutol 39 Isoniazida 40 Metronidazol 41 Nitrofurantoin 42 Pirazinamida 43 Rifampicina 44 Vancomicina 45 Alte antibiotice care nu se regasesc in tabel 46 Neprecizat 99 Microorganism 2: cod 0-99 din tabel microrganisme Rezistenta 2: cod 1-46. 9 Da 1 Nu 2 Neprecizat 9 Poarta de intrare: cod 1-6. CODIFICARE Judet: 1-43 Oras: Cod Spital Judetean 1 Municipal 2 Orasenesc 3 Universitar 4 . externare.

mezenter 01 Apendicectomie 02 Chirurgie de cai biliare (fara colecist). stomac.Sectie: ATI adulti: 1 ATI copii: 2 Chirurgie generala: 3 Ginecologie: 4 Neurologie:5 Urologie: 6 Pacient: Nume/Prenume CNP Data nasterii: zi/luna/an Sex: Masculin 1. hernie hiatala. transfer): zi/luna/an (trebuie sa fie+ data intrarii + 2) Deces: da 1. sigmoid 05 Chirurgie abdominala . necunoscut 9 Data internarii in spital: zi/luna/an Data intrarii in sectie: zi/luna/an Data iesirii din sectie (externare. Feminin 2. neprecizat 9 Data deces: zi/luna/an Interventie in specialitatea Cod (specialitate) Chirurgie toracica 1 Chirurgie cardiovasculara 2 Chirurgie digestiva 3 Chirurgie generala 4 Chirurgie oncologica 5 Urologie 6 Ginecologie 7 Obstetrica 8 Neurochirurgie 9 Chirurgie ortopedica 10 Chirurgie plastica si reconstructiva 11 Chirirgie de transplant 12 Chirurgie ambulatorie 13 Neurologie 14 Necunoscut: 99 Cod interventie principala Digestiv Viscere operate. eventratie si ruptura). esofag. ficat si pancreas 03 Colecistectomie 04 Colon. peritoneu (laparatomie exploratorie). epiplon. eventratie(exceptie diafragm). nu 2. omfalocel 07 Chirurgie proctologica 08 Chirurgia splinei 09 . numele interventiei COD Diafragma (hernie diafragmatica. duoden 06 Chirurgie parietala abdominala: hernie.

sau chisto-peritoneal: punere. maduva spinarii si radacinile sale nervoase 30 Interventie pe coloana vertebrala (explorarea sau decompresia maduvei spinarii sau a radacinilor nervoase prin excizia/incizia structurilor vertebrale-os sau disc). inlocuire. ablatie) 28 Interventie pe nervii cranieni în portiunea lor extracraniana. reconstructie. ablatie de nodul ) 25 Chirurgia sânului. si interventiile pe portiunea intracraniana a nervilor cranieni) 27 Derivatia extracraniana (sunt extern. ventriculo-cardiac. pe nervii preiferici. numele interventiei COD Chirurgia arterelor periferice fara trunchiurile supraaortice 10 Chirurgia pe cord deschis 11 Chirurgia pe cord inchis(Coronarele si pericardul) 12 Chirurgia marelor vase intrabdominale si pelviene 13 Chirurgia marelor vase intratoracice 14 Trunchiul supra-aortic 15 Inlocuirea valvelor cardiace 16 Chirurgia venelor periferice 17 Bypass aorto-coronarian cu grefon local 18 Bypass aorto-coronarian cu grefon pe un alt situs(de exemplu safena) 19 Ginecologie-Obstetrica Viscere operate. ventriculosubdural. numele interventiei chirurgicale COD Interventie pe craniu si encenfal (incusiv derivatiile intracraniene intracraniene.Cardiovasculara Viscere operate. pe cale abdominala 21 Interventii ( în afara de histerectomii HICA si HICV ) asupra organelor genitale feminine si a structurilor de sustinere pe cale joasa 22 Histerectomie pe cale abdominala 23 Histerectomie pe cale vaginala 24 Chirurgia glandei mamare (abces. revizuire. fara reconstructie imediata 26 Neuro-chirurgie Viscere operate. si sistemul simpatic 29 Interventii pe coloana vertebrala (inclusiv osteosinteza). 31 Interventie pentru excizia unei tumori sau leziuni intracraniene 32 . exluzând chimionucleoliza. mastectomie partiala sau totala. interventiile de osteosinteza pe craniu. plastie. numele interventiei chirurgicale COD Operatie cezariana 20 Interventii ( în afara de histerectomii HYSA si HYSV ) asupra organelor genitale feminine si a structurilor de sustinere.

tumorilor cutanate. 4 Pacient cu atingere sistemica invalidanta. sutura plagilor) 43 Chirurgia glandei tiroide 44 Transplantul de organe 45 Alte interventii care nu se regasesc în categoriile anterioare. scor de risc preoparator. a bazinetului. uretra) si rezectia transuretrala de prostata 39 Diverse Viscere operate. numele interventiei chirurgicale COD Chirurgia glandelor endocrine (paratiroide. dar nu foarte invalidanta. ablatia nevilor. mediastin (in afara de vasele pulmonare). Pacient sanatos. 38 Chirurgia aparatului urinar (uretere. Acest cod trebuie utilizat numai în cazuri exceptionale. fara osteosinteza si fara artrodeza. utilizat de Societatea Americana de ATI care clasifica pacientii în 5 categorii. 3 Pacient cu atingere sistemica serioasa. 36 Interventie pe organele genitale masculine (excluzând prostata ) 37 Interventie pe prostata (prostatectomie. reprezentând o amenintare constanta pentru viata sa. numele interventiei chirurgicale COD Chirurgia rinichiului. excizia sau ablatia ganglionara) 41 Chirurgia politraumatica: pacient cu doua sau mai multe leziuni traumatice cu risc vital 42 Chirurgia tesuturilor moi si a pielii (grefe de piele. suprarenale. 46 Nu e cazul 00 Neprecizat 99 Data interventiei: zi/luna/an Durata interventiei(minute) Scor de severitate (se completeaza numai la cei care au suferit o interventie chirurgicala) Scorul de severitate (ASA). în afara de exereza pulmonara (pneumectomie sau lobectomie) 34 Chirurgia exerezei pulmonare si a bronhiilor. prin abord posterior fara laminectomie. 35 Urologie Viscere operate.etc) excluzând pancreasul si tiroida 40 Chirurgia maduvei osoase. incuzând diafragmul si hernia hiatala. evacuarea hematoamelor sau abceselor.Chirurgia herniei de disc lombare. ablatia corpilor straini. perete toracic. vezica. a sistemului limfatic ( transplantul de maduva. 1. adenomectomie) excluzând rezectia transuretrala de prostata. lipoamelor. 5 Pacient . 2 Pacient cu atingere sistemica usoara. timus. 33 Torace Viscere operate. chistelor. numele interventiei chirurgicale COD Chirurgie toracica: pleura.

2. Pacient cu atingere sistemica serioasa. Scor Apgar : de la 01 la 10 . 00 nu e cazul. o supravietuire mai mare de 24 de ore este improbabila. Pacient muribund In acest caz. Nu sunt deschise tracturile digestiv.muribund. hepatica. Actele chirurgicale sunt clasificate în urmatoarele 4 categorii: 1. renala. Pielea este initial intacta. trebuie luata în considerare clasa de contaminare a procedurii principale. 3. cu sau fara interventie. sau urogenital în conditii bine controlate si fara contaminare habituala (urina sterila. 4. În caz de proceduri multiple. Pentru chirurgia ortopedica.2 cifre . Pacient sanatos Aceasta presupune pacienti fara atingere organica. Daca plasam un drenaj acesta trebuie sa fie un sistem închis. Posibil contaminat Interventia presupune deschiderea sau traversarea unei zone cu flora bacteriena saprofite. 99 necunoscut Varsta gestationala : saptamani. urogenital sau orofaringean. bronsita cronica usoara. De exemplu: angina pectorala moderata. respirator. De exemplu: angina pectorala de repaus.Curat Interventia se realizeaza pe o zona normal sterila. respirator. Interventia este însotita de deschiderea tracturilor digestiv. psihologica. 3 contaminat . 6 Nu e cazul. cardiaca). reprezentând o amenintare constanta pentru viata sa. 2. Pacient cu atingere sistemica invalidanta. 99 neprecizat . 9 neprecizat Clasificarea riscului intrinsec al unui tip de incizie particulara este realizata de Colegiul American de Chirurgie care defineste 4 categorii. Contaminat Interventii care presupun deschiderea sau traversarea unei zone inflamate nepurulente. 2 posibil contaminat. 3. 9 Neprecizat 1. 5. Interventii care se insotesc de contaminare masiva cu continutul . insuficienta sistemica avansata (pulmonara. 4 infectat. diabetul. dar nu foarte invalidanta. anemie. biochimica sau psihica. 00 nu este cazul Clasele de contaminare 1 curat. o interventie pe o articulatie care a fost în prealabil obiectul unei alte interventii (sau unei punctii sau unei injectii) trebuie sa fie pusa cel putin în clasa 2. bila neinfectata). hipertensiunea severa. 0 nu e cazul . Pacient cu atingere sistemica usoara Exemplu: hipertensiune usoara. decompensarea cardiaca incipienta.

2 necalificata. 3 altele. Aceasta definitie sugereaza prezenta organismelor responsabile de infectie in plaga. 9 Neprecizat Recoltare din : 1 secretie. tesut local si hemocultura. 9 neprecizat Recoltare: 1 Da. 2 nu. 9 neprecizat Nou nascut . înaintea interventiei. 3 decubit. corpi straini sau fecale. deschiderea tracturilor urogenital sau biliar in prezenta unei infectii urinare sau biliare. 2 Nu. 9 Neprecizat Data debut infectie: zi/luna/an(se noteaza data in care sunt indeplinite criteriile definitiei de caz) Sunt incluse numai infectiile nosocomiale care apar la 48h de la internare(intrare in sectie) Tip infectie: 1 plaga chirurgicala superficiala. 2 proprie blocului operator. 5 secretie si hemocultura. 2 plaga chirurgicala profunda.tubului digestiv. 9 neprecizat Sterilizare instrumentar 1chimica. 4. 2 autoclavare. 2 aspirare. 2 spital. 4 alte . 4 alte. 9 necunoscut Cultura 1 Da. Plagile traumatice vechi (mai mult de 4 ore). 6 tesut local si hemocultura. 0 nu e cazul. Urgenta : 1 da. 2 nu. 7 secretie. 0 nu e cazul. 9 neprecizat Infectie nosocomiala Infectie plaga: 1 Da. 9 neprecizat Tip statie 1 centrala. 2 Nu. 9 neprecizat Nou nascut-asistenta la nastere: 1 calificata. Plagile traumatice deschise recent (mai putin de 4 ore). 2 nu. 3 hemocultura. pentru fiecare microorganism identificat Tabel 1 Microorganisme COD Staphylococcus aureus 01 . 9 neprecizat Data recoltarii 2: zi/luna/an Mod de recoltare 2: 1 stergere.loc nastere: 1 domiciliu. 3 tub dren. 9 Neprecizat Microorganism 1 (din tabel 1) Rezistenta la antibiotice 1(din tabel 2) Microorganism 2(din tabel 1) Rezistenta la antibiotice 1(din tabel 2) Rezistenta la antibiotice: pentru cele 2 microorganisme identificate (se noteaza numai antibioticele la care microorganismul este rezistent) se noteaza codul fiecarui antibiotic in casute diferite. 9 neprecizat Proceduri multiple: 1 da. 2 aspirare. 3 tub dren. 9 neprecizat Data recoltarii 1: zi/luna/an Mod de recoltare 1: 1 stergere. 9 neprecizat Antibioprofilaxie: 1 da. 2 tesut local. 4 secretie si tesut local. 4 ombilic. 2 Nu. Infectat Interventia se face pe o zona continând puroi.

Staphylococcus epidermidis 02 Stafilococi coagulaza negativi 03 Staphylococcus haemolyticus 04 Alti stafilococi coagulaza negativi 05 Streptococcus piogenes (A) 06 Streptococcus agalactiae (B) 07 Alti streptococi hemolitici C. nespecificat 21 Coci GramAlti coci Gram . altii 20 Neisseria sp. . 25 Listeria monocitogenes 26 Othe Gram-positive bacili 27 Citrobacter freundii 28 Citrobacter koseri (e.. G 08 Streptococcus pneumoniae 09 Streptococcus spp.g.22 Bacili Gram + Corynebacterium sp. altii 17 Moraxella sp. 24 Lactobacilus sp.. other 30 Citrobacter sp. 23 Bacillus spp. nespecificat 18 Neisseria meningitidis 19 Neisseria sp. diversus) 29 Citrobacter sp. altii 10 Enterococcus faecalis 11 Enterococcus faecium 12 Enterococcus altii 13 Enterococcus nespecificat 14 Coci Gram + Alti coci gram pozitivi 15 Moraxella catharralis 16 Moraxella sp.

nespecificat 47 Serratia marcenses 48 Serratia liquefaciens 49 Serratia sp. altele 46 Proteus sp. 52 Morganella sp. nespecificat ... 53 Providencia 54 Salmonella enteritidis 55 Salmonella tiphy sau paratiphy 56 Salmonella typhimurium 57 Salmonella. altele 50 Serratia sp.nespecificat 31 Enterobacter clocae 32 Enterobacter aerogenes 33 Enterobacter agglomerans 34 Enterobacter sakazakii 35 Enterobacter gergoviae 36 Enterobacter sp.. altele 67 Acinetobacter sp. altele 58 Salmonella. altii 37 Enterobacter sp. 60 Yersinia sp... nespecificat 63 Acinetobacter baumannii 64 Acinetobacter calcoaceticus 65 Bacili Gram Acinetobacter haemolyticus 66 Acinetobacter sp. nespecificat 59 Shigella spp. nespecificat 51 Hafnia sp.. nespecificat 38 Escherichia coli 39 Klebsiella pneumoniae 40 Klebsiella oxytoca 41 Klebsiella altele 42 Klebsiella sp. 61 Alte Enterobacteriaceae 62 Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae. nespecificat 43 Proteus mirabilis 44 Proteus vulgaris 45 Proteus sp.

68 Pseudomonas aeruginosa 69 Stenotrophomonas maltophilia 70 Burkholderia cepacia 71 Familia Pseudomonadaceae, altele 72 Familia Pseudomonadaceae, nespecificat 73 Haemophilus influenzae 74 Haemofilus parainfluenzae 75 Alti bacili Gram -, nonEnterobacteriaceae 76 Bacteroides fragilis 77 Bacteroides altii 78 Clostridium difficilae 79 Clostridium altii 80 Anaerobi Alti anaerobi 81 Mycobacterium, atipic 82 Mycobacterium tuberculosos complex 83 Chlamydia sp. 84 Mycoplasma sp. 85 Actinomyces sp. 86 Alte bacterii Alte bacterii 87 Candida albicans 88 Candida sp., altele 89 Candida, nespecificat 90 Aspergillus fumigatus 91 Aspegilus niger 92 Aspegillus sp., altii 93 Fungi Alte 94 Virusuri Adenovirusuri 95 Enterovirus (polio, Coxsackie, ECHO) 96 Virus herpes simplex 97 Alte virusuri 98 Microoorganism neidentificat 99 Examen microbiologic steril 00

Tabel 2 Nume generice Nume comerciale Peniciline Cod Penicilina G si V 01 Ospen, Penicilna G,V Penicilina M: meticilina 02 Bristopen Penicilina A: ampicilina, amoxicilina 03 Ospamox, Hiconcil, Zamociline Amoxicilina +acid clavulanic 04 Augmentin, Amoxiklav Piperacilina 05 Baypen, Piperaciline, Tazociline Ticarcilina 06 Ticarcilina +acid clavulanic 07 Ticarpen Carbapenem, Monobactam, Sulbactam 08 Azactam, Tienam Cloxacilina 09 Oxacilina 10 Alte peniciline 11 Cefalosporine Generatia I: Cefadroxil, Cefazolin, Cephalexin, Alte 12 Oracefal, Cefazoline, Keforal, Cefalotine, Cefaperos, Cephalexine Generatia II: Cefaclor, Cefamandole, Cephalexine, Cefoxitine, Cefprozil, Cefuroxime, Alte 13 Zinat, Kefandol Generatia III : Cefixime, Cefdinir, Cefditoren, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Ceftazidime, Ceftibuten, Ceftioxime, Ceftriaxone, Alte 14 Claforan, Rocephine, Cefobis, Fortum, Oroken Generatia IV: Cefapime 15 Cicline Doxiciclina, 16 Vibramycin, Doxiciclina, Doxidar Minociclina 17 Minocyne Tetraciclina, Oxytetraciclina 18 Alte 19 Aminoglicozide Gentamicina 20 Amikacina 21 Kanamicina 22 Neomicina 23 Streptomicina 24 Tobramicina 25 Netilmicina 26 Alte 27 Macrolide

Eritromicima 28 Spiramicina 29 Azitromicina 30 Claritromicina 31 Alte macrolide 32 Sulfonamide Trimetoprim sulfametoxazol 33 Sulfacetamida 34 Sulfasalazina 35 Alte 36 Alte antibiotice Cloramfenicol 37 Clindamicina 38 Ethambutol 39 Isoniazida 40 Metronidazol 41 Nitrofurantoin 42 Pirazinamida 43 Rifampicina 44 Vancomicina 45 Alte antibioticecare nu se regasesc in tabel 46 Neprecizat 99 Antibioterapie (numai pentru infectia nosocomiala): 1Da; 2 Nu; 9 Neprecizat Data completarii: zi/luna/an

ANEXA : PROTOCOALE DE LUCRU PENTRU LABORATORUL DE MICROBIOLOGIE

DEFINI II ŞI ABREVIERI ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . DOMENIU DE APLICARE 3. SCOP 2. DOCUMENTE DE REFERIN Ă 4.PROCEDURA IZOLAREA SI IDENTIFICAREA PRELIMINARA A ENTEROBACTERIILOR DIN PROBE BIOLOGICE CUPRINS 1.

FORMULARE. DOCUMENTE CONEXE ANEXE ………………………………………………………………………………. DESCRIEREA ACTIVITATII 6. ……………………………………………………………………………… . INREGISTRARI. ……………………………………………………………………………….5.

Editura Medicala. 4.P.mediu Mc Conkey . spitale) participante in programele nationale de supraveghere a infectiilor nosocomiale si rezistentei la antibiotice 2.se face dezinfectia zilnica a locului destinat recoltarii .lame microscopice .termostat .recipiente pentru materiale infecte 5.frigider . Pentru identificare folositi numai colonii izolate de pe medii slab/moderat selective (ex. dar există tratamente şi măsuri profilactice eficiente şi riscul de răspândire a infec iei este limitat ) Reguli generale: . ADCL). DOMENIU DE APLICARE Programele nationale de supraveghere a infectiilor nosocomiale si rezistentei la antibiotice 3.mediu ADCL .ansă bacteriologică .2.stativ . MEDII SI REACTIVI: . MATERIALE. DEFINI II ŞI ABREVIERI . 1972 .1.2. Conditii prealabile 5.procedurile de laborator specifice se realizeaza preferabil in boxă de biosiguranta pentru eventualii aerosoli care se pot produce in timpul lucrului.1.NA 5. .geloza nutritiva 2% .pipete Pasteur sterile .se respecta regulile generale de igiena personala si protectia muncii (echipament de protectie. MEDII SI REACTIVI: 5. AABTL.mediu MIU .mediu MILF şi solu ia de clorură ferică .Dumitru Buiuc. etc). pentru comunitate si pentru mediu.2. spalarea mainilor.tuburi sticla 12/120 .H. SCOP Izolarea si identificarea tulpinilor de Enterobacterii in laboratoarele din sistemul de sanatate publica (ASP.1.1. Burgess Publishing Company. MATERIALE SI ECHIPAMENTE: . 2008.R. McConkey. Ewing – Identification of Enterobacteriaceae.mediu AABTL .mediu TSI . se folosesc manusi in timpul manipularii tulpinilor bacteriene 5.1. 5. DESCRIEREA ACTIVITATII 5.2. Expunerile în laborator pot cauza infec ii severe.tuburi sticla 16/160 . ECHIPAMENTE. Marian Negut – Tratat de Microbiologie Clinica – Editia a II-a.2.1. Aspecte privind biosiguranta in laboratorul de microbiologie: Enterobacteriile fac parte din grupa de risc 2 (reprezinta un risc moderat pentru personalul medical.bec de gaz . Edwards and W. DOCUMENTE DE REFERIN Ă .

mediu cu malonat .3. MILF prin în eparea coloanei mediului.3.2..TSI prin în eparea coloanei mediului şi descărcarea ansei pe pantă. colectii purulente cutanate si ale tesuturilor moi. MILF.solutie dezinfectanta pentru neutralizarea sticlariei si materialelor infecte 5.solutie 20% de H2O2 . secretie bont ombilical. MIU. Descrierea activitatii 5.mediu Simmons cu citrat . pe un set minimal de teste biochimice: TSI.3.benzi pentru oxidaza . 5.2.1. infectii urinare etc.2. secretie plaga.3. malonat care permit o diferentiere preliminara a principalelor grupuri de patogeni enterici. Mc Conkey).3.1. Identificarea preliminara: 5. Caractere biochimice minimale Insamanteaza numai culturi pure.3. pe cat posibil inaintea aplicarii antibioterapiei sau imediat inaintea administrarii urmatoarei doze de antibiotic.) se face cu respectarea precautiilor generale. cu arderea ansei intre grupurile de striuri. adăuga i o bandă pentru indol . Caractere morfologice de cultura: noteaza aspectul coloniilor pe mediile de izolare (colonii S sau R.1. dupa metoda pentagonului: 5.3. citrat Simmons.1. Prefera tehnica de epuizare prin striuri succesive. . Insamantarea probei clinice pe medii de cultura pentru obtinerea de colonii izolate in vederea identificarii preliminare Disperseaza aproximativ 0.1. Caractere microscopice: bacili sau coco-bacili Gram negativi 5. se utilizeaza mediul de transport Amies. Prelevarea probei clinice (hemocultura.3.1 ml din proba clinica cu ansa. pe medii slab sau moderat selective pentru Enterobacterii (ex. 5. lactozo-pozitive sau lactozo negative) 5.1.2. Daca nu este posibil. Transportul probei clinice: este obligatoriu ca proba recoltata sa fie insamantata in cel mult 2 ore de la recoltare. AABTL.2. cu atentie speciala pentru aplicarea tehnicii aseptice.3.3. dupa urmatoarea metoda: .trusa coloratie Gram: .benzi pentru reactia oxidazei .MIU.3.Însămân a i cu ansa bacteriologică fir câte 1 tub din următoarele medii fara sa ardeti ansa de la un tub la altul: .benzi pentru indol . Izolarea din probe clinice 5.2.

culoare rosie) Fermentarea zaharurilor .L.se citeste pe partea dreapta pentru glucoza .F (mediu solid.culoare roz-maroniu. Interpretarea rezultatelor: Mediul T.S.I. coloana dreapta): Mobilitate si Indol: vezi MILF Uree: . cu o coloana dreapta si o parte inclinata.pe partea inclinata pentru lactoza/zaharoza : -reactie pozitiva = virarea culorii mediului in galben -reactie negativa = culoarea mediului nemodificata (rosu) Producerea de gaz – se citeste in partea dreapta a mediului TSI -reactie pozitiva = aparitia de bule de gaz in mediu si/sau impingerea / fracturarea mediului -reactie negativa = lipsa bulelor de gaz Producere de H2S – se citeste in partea dreapta a mediului -reactie pozitiva = culoare neagra la nivelul coloanei drepte a mediului -reactie negativa= absenta culorii negre Mediul M.1 tub cu mediu malonat lichid Incuba i mediile însămân ate timp de 18-24 h la 36 ± 1 0C . din partea inferioara a benzii de indol atasata mediului -reactie pozitiva = banda se coloreaza in rosu in partea inferioara -reactie negativa = banda ramane galbena in partea inferioara Producerea de Lizindecarboxilaza: -reactie pozitiva = mediul ramane de culoare violet -reactie negativa = mediul vireaza in galben Producerea de Fenilalanindeaminaza: prin adaugarea solutiei de clorura ferica – cateva picaturi la suprafata mediului -reactie pozitiva = aparitia unui inel de culore verde la limita de separare dintre mediu si solutia de clorura ferica -reactie negativa = lipsa aparitiei inelului de culoare verde intre mediu si solutia de clorura ferica MIU (Mobilitate/Indol/Uree) mediu solid . culoare mov) Mobilitatea: -mobil = mediu tulbure in totalitate -imobil = crestere numai pe traseul ansei si de jur-imprejur mediul ramane limpede Indol: reactia indolului se citeste in portiunea galbena.I (mediu solid.. coloana dreapta.Mediul Simmons cu citrat prin descarcarea ansei pe panta .

Nota: Testarea activitatii exoenzimatice si incadrarea in genuri si specii a Enterobacteriaceaelor se poate face alternativ prin utilizarea galeriilor API 20 E.Stergeti masa de lucru cu dezinfectant dupa terminarea lucrului. 6. Editura Medicala.Puneti lamele folosite pentru realizarea frotiurilor intr-un cristalizor cu dezinfectant. Marian Negut – Editia a II-a.1 si a tabelului 31-6 pg.Puneti hartie de filtru pe masa de lucru. unde vor sta 24 ore. la sfarsitul lucrului o aruncati in containerul cu materiale de unica folosinta care va fi inactivat . 2008. FORMULARE.Puneti mediile insamantate. care va fi sterilizat . . 6. de care nu mai aveti nevoie. in containerul cu materiale infecte. INREGISTRARI. de culoare verde): -reactie pozitiva = mediul devine albastru -reactie negativa = mediul ramane verde Mediul cu malonat (mediu lichid de culoare verde): -reactie pozitiva = mediul vireaza in albastru -reactie negativa = mediul ramane verde Important : Incadrarea in genuri si specii se va face conform tabelului de identificare exoenzimatica Enterobacterii din Anexa nr. Activitati finale Masuri de biosiguranta: .-reactie pozitiva = mediul devine roz-rosu -reactie negativa = culoarea mediului ramane neschimbata Mediul Citrat Simmons (mediu solid inclinat. 705 din – Tratat de Microbiologie Clinica. DOCUMENTE CONEXE -caiet / registru de inregistrare a tulpinilor -formulare de inregistrarea comportamentului biochimic a tulpinilor testate . Dumitru Buiuc.

.

Paratyphi A. 2. Familia Enterobacteriaceae: identificarea preliminaraa Nr Crt. fergussoni si majoritatea tulpinilor de E. 5. 12. 3. vulneris e Exceptand serovarurile Typhi si Gallinarum de S. enterica h Exceptand serovarurile Typhi. 8. Fenilala nindea min. 4. enterica g Exceptand serovarurile Gallinarum si Pullorum de S. 11. Penneri produc doar in proportie de 50% l 11-89% din tulpini sunt pozitive . enterica i Exceptand K. 9.30 º C +d V V V V + + V + +f +i V + +j - + = majoritatea tulpinilor positive.I. Genul T. a Simboluri: b Cu E. + + + - 1. Myxofaciens nu produc H2S. Ure Ind. 7.coli Shigella Salmonella Citrobacter Klebsiella Enterobacter Hafnia Serratia Proteus Providencia Morganella Yersinia + + + + + + + + + + + + +f V +k - +c + +i + V V +b +g + + + 22 º C + + + + + 22 . enterica f Exceptand serovarurile Paratyphi A de S. coli inactiv c E.F Mob.I Glucoza(coloana) Acid Gaz +b +c + +i + + V + V + - H2S Lac/Zah M. V = variatii in functie de specie exceptia E. .S. vulneris si E. Rhinoscleromatis j Exceptand Serratia plymuthica k Tulpinile de P. 6.L. iar cele de P. 10. Lizinde carb. Gallinarum si Pullorum de S.ANEXA 1.= majoritatea tulpinilor negative. coli inactiv d Exceptand E.

ANEXA 2 FORMULAR DE INREGISTRARE CARACTERE MORFOLOGICE SI EXOENZIMATICE Nr. Mobil.alanin Uree Citra t Sim mon s Malonat PROCEDURA IZOLAREA SI IDENTIFICAREA PRELIMINARA A ENTEROCOCILOR DIN PROBE BIOLOGICE . F. Tulp Data Frotiu Gram Aspect colonii (S/R) Aspect colonii (L+/L-) Glucoza Gaz H2S Lact. Indol Lyzin. / Zah.

.

...................................................58 1...........................................................59 2...................62 7......................................62 Anexa 3.......................................... DEFINITII SI PRESCURTARI ...............................................................59 6.............................. DOCUMENTE DE REFERINTA.......................... ............................................................59 4................... BULETIN DE ANALIZA.................. 7........................................1................................................................................................................................................................................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED....................................................................................................... ANEXE................................................................................................................... SCOP......... FORMULARE / INREGISTRARI............................................................................ DOCUMENTE CONEXE.........................................59 3........................................................ DOMENIUL DE APLICARE................................................................................................ RESPONSABILITATI .............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED..................... DESCRIEREA ACTIVITATII.................. 8...............62 7..........................................................................................................................2.......... DOCUMENTE CONEXE......59 5.... Error! Bookmark not defined......................CUPRINS CUPRINS.............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED......................................... FORMULARE / INREGISTRARI.....

E. Negut – Tratat de microbiologie clinica. 2005 4. DOCUMENTE DE REFERINTA 3. E. hirae. DOMENIUL DE APLICARE Aceasta procedura se aplica in diagnosticul microbiologic al infectiilor produse de tulpini bacteriene din genul Enterococcus in sistemul de supraveghere al bolilor transmisibile Genul Enterococcus a fost recunoscut in 1984 cu doua specii : E. Expunerile în laborator pot cauza infec ii severe.3. Bilbie. Prescurtari 5.2. N. raffinosus. Bacteriologie Medicala. etc).1.1. faecium. fifth edition. pentru comunitate si pentru mediu. dar există tratamente şi măsuri profilactice eficiente şi riscul de răspândire a infec iei este limitat ) Reguli generale: . C. Bucuresti. separate din genul Streptococcus – grupul D Lancefield . Carmen Panzaru. Color atlas and textbook of Diagnostic Microbiology. catetere sau imunodepresie de diferite cauze) . gallinarum.B.Mahon and G. Pozsgi – Ed. Enterococii habiteaza tractul digestiv si genito-urinar al omului si animalelor. Alte specii izolate mai rar din infectii umane sunt : E. SCOP Prezenta procedura descrie izolarea si identificarea preliminara a tulpinilor de enterococi izolati din diferite probe biologice 2. M. faecium (10 – 15%).608 3. Text book of Diagnostic Microbiology. E.4.2. V. mundtii etc. 1995 3.6. 1997.. D. 1984 3.pe baza diferentelor genetice.Koneman et al. spalarea mainilor. Vasilica Ungureanu – in D. 3. 1990 3. E. Ed.procedurile de laborator specifice se realizeaza in boxă de biosecuritate pentru eventualii aerosoli care se pot produce in timpul lucrului.5. Sunt bacterii oportuniste.2. Metode si tehnici de laborator – Institutul Cantacuzino.W. . DEFINITII SI PRESCURTARI 4. se folosesc manusi in timpul manipularii tulpinilor bacteriene 5. Medicala.R. Ghid national de biosiguranta pentru laboratoarele medicale. In prezent acest gen cuprinde peste 19 specii. Manuselis. faecalis si E.se respecta regulile generale de igiena personala si protectia muncii (echipament de protectie. medicala. Lippincott Company. Buiuc.1. Resurse necesare . Consideratii de biosecuritate: Enterococii fac parte din grupa de risc 2 (reprezinta un risc moderat pentru personalul medical. Prinipalele specii ce pot fi intalnite in patologia umana sunt E. DESCRIEREA ACTIVITATII 5. 3. 562 . pag.se face dezinfectia zilnica a locului destinat recoltarii . Definitii 4. ele cauzand o infectie atunci cand apar conditii ce determina o scadere a capacitatii de aparare a organismului (plagi chirurgicale. Identificarea cocilor Gram pozitivi aerobi si facultativ anaerobi – Irina Codita. Buiuc.J. faecalis ( 80 – 90% din infectiile cu enterococi) si E. Bucuresti 2008.1.

care prin bilă sau săruri biliare inhibă contaminan ii Gram-pozitivi.autoclav .5% NaCl . cu margini regulate.2.solutie salina izotona .3. Restul enterococilor sunt α. Caractere de cultura Pe geloza – sange Dupa insamantarea pe geloza –sange si incubare la 35 – 370C pentru 16 – 24 h.boxa de biosecuritate nivel 2 .ansa bacteriologica . iar prin azidul de sodiu inhibă bacteriile Gram-negative. In cazul in care hemocultura se efectueaza in sisteme neautomatizate se recomanda utilizarea pentru izolarea microorganismelor aerobe a bulionului tip Columbia cu agenti de inactivare a antibioticelor.ulei pentru imersie .sterilizator umed . Unele tulpini de E. Hemocultura se efectueaza conform protocolului adoptat in cadrul laboratorului.trusa API 20 Strep (facultativ) . mundtii şi E.2. sulfureus formează colonii pigmentate în galben . durans sunt β-hemolitice indiferent de sângele utilizat pentru prepararea mediului. de cal sau de om cca 1/3 din tulpini sunt β-hemolitice.bec de gaz .sterilizator uscat 5. 5.tuburi 12 / 120 mm sau placi Petri sterile .4.placi cu geloza – sange . Izolarea din prelevate contaminate impune utilizarea unui mediu selectiv ca agar bilă-esculină-azid.4.2. datorată precipitării ionilor metalici. ECHIPAMENTE .coloranti Gram .5. Alternativ. rotunde. Enterococcus casseliflavus. enterococii prezinta urmatoarele caractere de cultura : Coloniile enterococilor sunt alb-gri. poate prezenta ocazional E.mediu – agar bila esculina . iar pe mediile selective prin colistin şi acid oxolinic/acid nalidixic tind să fie mai mici. 5.1. dar pe mediul cu sânge de iepure. faecalis este nehemolitic.microscop optic . Pe agar cu sânge de berbec E. Izolarea tulpinilor de enterococi Se realizeaza prin insamantarea prelevatelor clinice pe medii de izolare primara : geloza baza cu adaus de 5% sange de berbec.2. Materiale .sau nehemolitici Pe agar cu bilă-esculină şi azid coloniile enterococilor sunt alb-cenuşii cu halou negru. Caractere morfotinctoriale .mediu – bulion cord-creier cu 6. E.incubator de 35 – 370 C .4.tampoane de bumbac sterile . O falsă pigmentare. “S”.apa oxigenata reactiv comercial . de preferat utilizand echipamente cu citire automata si seturi de medii comerciale.flacoane a 100 ml sterile .1. cu diametrul de 1 – 2 mm.stativ pentru tuburi 5.geloza Columbia (Oxoid) . pentru inhibarea bacteriilor Gram-negative poate fi folosit agarul bază Columbia cu supliment selectiv: colistin (10 µg/ml) şi acid nalidixic (15 µg/ml) ori acid oxolinic (5 µg/ml). faecalis. Teste de identificare 5.

testarea sensibilitatii la antibiotice . 5. de 100 ml la temperatura camerei .4. în timp ce tulpinile de Streptococcus şi Gemella nu se dezvoltă în acest mediu.Stocheaza mediul in flacoane de 100 ml.5% NaCl) este pozitiv pentru majoritatea speciilor de Enterococcus şi Aerococcus. faecalis ATCC 29212 sau o tulpina de streptococ de grup D . 5.A doua zi realizeaza citirea Citire si interpretare .Rezultat pozitiv : cresterea bacteriana si inegrirea pantei de agar sau a sectorului de placa inoculat .3.Rezultat negativ : absenta cresterii bacteriene – bulionul ramane limpede Controlul calitatii Pentru controul calitatii testului se vor utiliza intotdeauna : .La examenul microscopic al frotiului colorat Gram enterococii sunt sferici. .Stocheaza mediul in flacoane. inchise etans.4.Inoculeaza agarul bila esculina “in panta” sau un sector de pe placa Petri . obtinandu-se rezultatele mentionate la Citire şi interpretare . care cresc pe mediul cu 40% bilă şi hidrolizează esculina determinând înnegrirea mediului.Rezultat negativ : absenta cresterii bacteriene si a inegririi mediului sau prezenta cresterii bacteriene si absenta inegririi mediului ( data de streptococii de grup B) Controlul calitatii Pentru controul calitatii testului se vor utiliza intotdeauna : .4. adaugand 65 gr.EM -___ . izolarea streptococilor si meningococilor si pt.Inoculeaza bulionul cu 6.Rezultat pozitiv : cresterea bacteriana determina tulburarea mediului .un martor negativ : o tulpina de streptococ viridans Obs.Repica 2-3 colonii din cultura de 18 – 20 h de pe agar-sange ( vezi F.Nu se accepta rezultatul unui test daca nu se realizeaza controul de calitate.un martor pozitiv : E. în perechi sau lan uri scurte.Repica 2-3 colonii din cultura de 18 – 20 h de pe agar-sange . Testele care individualizeaza genul Enterococcus sunt : 5.Sterilizeaza mediul prin autoclavare 15 min. Testul toleran ei la sare ( 6.4. : concentratia de 40% bila in mediu este critica: la concentratii mai mici se pot dezvolta si streptococii viridans. inchise etans.A doua zi realizeaza citirea Citire si interpretare .1.Prepara agarul bila esculina conform instructiunilor producatorului .Incubeaza la 350 – 370C pentru 18 – 20 h .4. Testul bila-esculina (BE) este pozitiv în principal pentru enterococi şi streptococi de grup D. ovali sau cocobacilari dispuşi izolat. Etape pregatitoare .Prepara bulionul cord-creier conform instructiunilor producatorului. Testul catalazei – Enterococii sunt in mod normal catalaza-negativi. care hidrolizeaza esculina si dau reactii fals pozitive.370C.un martor negativ : un streptococ de grup D .5% NaCl în 24-72 ore la 350C . Unii streptococi viridans pot da testul bila-esculina pozitiv in culturi incubate in atmosfera cu CO2. care se dezvoltă în bulion cu 6.4.Pentru realizarea testului repartizeaza cate 5 ml bulion in tuburi de 12/120 mm Procedura propriu-zisa . 5. stocheaza-le la +20C…+80C. sau ~ 20 ml in placi Petri. la 1210C .Prepararea placilor cu medii pt. la temperatura camerei .un martor pozitiv : E.Pentru realizarea testului – topeste agarul si toarna ~ 5 ml in tuburi de 12/120mm cu solidificare “in panta”.Incubeaza la 350 – 370C pentru 18 – 20 h . NaCl pentru 1 litru bullion cord creier .Se accepta rezultatul unui test daca se realizeaza controul de calitate .Se accepta rezultatul unui test daca se realizeaza controul de calitate . Etape pregatitoare . Procedura propriu-zisa . faecalis ATCC 29212 .2.4.5% NaCl .

pozitiv – Enterococcus casseliflavus . Buletine . DOCUMENTE CONEXE 7. purtatori etc. – focare. Testul pigmentului Procedura propriu-zisa .1. Registru identificare enterococi 7.4.3.4.1.1.1. Identificarea de specie a enterococilor 5. Identificarea de specie a enterococilor cu ajutorul trusei comerciale API 20 Strep – conform instructiunilor producatorului 5.4.1.Model Fisa insotitoare tulpini Enterococcus spp.5.Model Fisa de inregistrare caractere morfologice si exoenzimatice Anexa 3 . – Program infectii nosocomiale (se inainteaza impreuna cu o adresa de solicitare a analizei) – obligatorie pentru programul de supraveghere tip sentinela si programul de supraveghere a rezistentei la antibiotice Anexa 4 .5.negativ – Enterococcus faecalis ATCC 29212 6.din cultura tulpinii de testat.2. FORMULARE / INREGISTRARI 7. pe geloza Columbia cu sange de berbec racleaza cateva colonii cu ajutorul unui tampon de vata steril si examineaza culoarea acestora pe tamponul de vata Citire si interpretare .4.1. fara alta adresa de inaintare) . Registru de stocare probe ANEXE Anexa 1 – Identificarea de gen Enterococcus Anexa 2.cerere investigatie ( analiza) 7. (se trimite ca atare.20 ore.Reactie pozitiva : culoare galben citrin .5.de 18 . FORMULARE / INREGISTRARI.- Nu se accepta rezultatul unui test daca la controul de calitate nu se obtin rezultatele mentionate la Citire şi interpretare 5.5. Caiet de lucru 7.Reactie negativa : culoare alb-gri sau incolor Controlul de calitate : la fiecare testare se vor folosi martori .1.Model Fisa insotitoare a tulpinii de Enterococcus spp.

dispusi izolati sau in lanturi Testul catalazei Negativ Pozitiv ( probabil stafilococi) α. γ. β .5% Testul PYR . Gram(+).hemoliza Testul BE NaCl 6. ovali.ANEXA 1 IDENTIFICAREA DE GEN ENTEROCOCCUS (ALGORITM) Izolatul clinic ( placa primara de izolare) Coloratia Gram coci sferici.

(+ + +) Enterococ (+ . grup D ANEXA 2 FISA DE INREGISTRARE CARACTERE MORFOLOGICE SI EXOENZIMATICE Nr. pigment) Oxidaza Catalaza Voges -Proskauer Hidroliza ac.Data………………………. hipuric (HIP) Hidroliza esculinei Testul PYR α-GALactozidaza α-Glucuronidaza (α—GUR) . Specie identificata Aspect microscopic – frotiu Gram Caractere de cultura (Aspect colonii : hemoliza.. tulpina……………………..) Str.

/………………/……………. proba (lab./……………... Data colectarii probei: zi/luna/an ……………/………………../………………. Date laborator: Data curenta: zi/luna/an ……………../…………. Codul laboratorului* …………….. Sex m f necunoscut Luna si anul nasterii …………. Diagnostic clinic: ……………………………………………… Date spital: .) ……………………………….…………….. Date pacient: Cod numeric personal (Mx 12 caractere) sau initiale ………………. Date tulpina: Tip Nr.Fosfataza alcalina (PAL) Leucin Amino-peptidaza (LAP) Hidroliza argininei (ADH) Fermentare riboza Fermentare arabinoza Fermentare manitol Fermentare sorbitol Fermentare lactoza Fermentare trehaloza Fermentare inulina Fermentare rafinoza Fermentare amidon Fermentare glicogen Anexa 3 Fisa insotitoare a tulpinii de Enterococcus spp.

. ………………….ro si/sau strepto@cantacuzino. Fax. ………………. completeaza S. I sau R ……………………………………… ……………………………………… Gentamicina rezistenta inalta µg/disc……………… ……………………………………… Vancomicina ……………………………………… Optional: Cotrimoxazol Eritromicina Linezolid Quinupristin/Dalfopristin Streptomicina Teicoplanina Tetraciclina Alt antibiotic……………………...ro.ro Acest document a fost redactat la I. 5287105.N./…………….. * Coordonatorii nationali stabilesc codul laboratorului. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………….C. …………………. Splaiul Independentei No... ………………….M.. …………………... Cantacuzino.C.I.3069307.. ……………….D. tel 40-21-5287173 .. ………………. ………………. Bucuresti. Splaiul Independentei No.. pentru a fi completat in laboratoarele participante la Programul National de Supraveghere a Infectiilor Nosocomiale Semnatura si parafa mediculul de la unitatea solicitanta . constand din codul tarii. I.... tel 40-215287246. urmat de 3 numere ** Consta din cele3 numere ale laboratorului... Romania... ………………. Chir Med O/G Uro Alte CMI Infec. ……………….103. Alt antibiotic………………………. Cantacuzino. CP 1 – 525. …………………. E-mail staphylo@cantacuzino.. Fax. CP 1 – 525. Alt antibiotic……………………. ……………….Nume/cod spital** Originea pacientului: Data internarii: Sectia: Urg. Ped/nn ……………………………………………. urmate de o litera.I.. …………………. 40-21. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ………………..D. nec. ………………. ATI Hem Pe/nn ATI Testarea rezistentei la antibiotice: Zona S/I/R si/sau CMI Amoxicilina SAU Gentamicina Ampicilina S/I/R (mm) ……………….N. 40-21-5287305.103. …………………. ……………/……………….M. Bucuresti. ………………….. Diametru (mg/l) …………………... Romania.. …………………. care identifica spitalul Trimiteti acest formular pe adresa Laboratorului Infectii Nosocomiale si Rezistenta la Antibiotice. …………………. internat amb.. …………………. …………………. E-mail Office@cantacuzino.. ……………….. ……………….

ro.. tel 40-21-5287173 . Splaiul Independentei No. 40 mail: staphylo@cantacuzino...CERERE ANALIZA SI FISA DE INSOTIRE A TULPINILOR DE ENTEROCOCI Acest document a fost redactat la I.. 40-21......C.... tel 40-21-5287226..ro si/sau strepto@cantacuzino.N. CP 1 – 525. Romania. Splaiul Independentei No...I.. Fax.. Fax.. pentru a fi completat in laboratoarele participante in programele nationale de supraveghere a bolilor transmisibile UNITATEA SOLICITANTA__________________________________________________________________ _______________________________________ Adresa_Nr. un numar de……… tulpini de enterococi pentru confirmare / identificare de specie / testarea sensibilitatii la antibiotice: N r .... tul pin ii Numele si prenumele Var sta/ Sex Localitate a de domiciliu sau unitatea de unde provine Diagn ostic clinic Trata ment efectu at anterio r izolari i Dat a izol arii Prod usul exa min at Prove ta** *Se completeaza la primire de catre executant ** focar colectiv.. CP 1 – 525.... Bucuresti..Ora.103.. control medical periodic Trimiteti aceasta forma pe adresa Laboratorului Infectii nosocomiale si Rezistenta la Antibiotice Cantacuzino....ro Conducatorul unitatii..__________________din____________________ADRESA_____________________ _________________________________________________TELEFON_____________________ _____________________________Fax_________________________________________Email___________________ Va trimitem alaturat.. c r t Nr.103........... 5287105.. contact.. purtator.....D.M.Data. Romania. Semnatura si parafa Nume in ...3069307. E-mail Office@cantacuzino.... medicului de la unitatea solicitanta clar...... Bucuresti. in cadrul programului ……………………………………………...... Cantacuzino.

PROCEDURA SPECIFICA IZOLAREA DIN PRODUSE BIOLOGICE UMANE SI IDENTIFICAREA PRELIMINARA A BACILILOR GRAMNEGATIVI NEFERMENTATIVI (inclusiv Pseudomoas aeruginosa si Acinetobacter spp.) .

..................3 3............................................. DOCUMENTE DE REFERINTA........................10 .........................................................3 2................................................................................................................. DOMENIUL DE APLICARE.................................................................................................................................................................................................................................CUPRINS CUPRINS........................................3 5...................3 4.............................................2 1......................................................................................................... DOCUMENTE CONEXE.....................................59 6.......................................................................... FORMULARE / INREGISTRARI.... SCOP............................................................ DESCRIEREA ACTIVITATII..................................... DEFINITII SI PRESCURTARI ...........

. 3. M.Identification of gram-negative non fermenting rods J. Incadrarea taxonomica a multor tulpini. glucozo-nefermentative (inclusiv Psedomonas aeruginosa si Acinetobacter spp). medicala. Mac Faddin. Brevundimonas. Buiuc.1. apartin acum genurilor: Pseudomonas. pag. Burkholderia. Microorganisme incluse anterior in genul Pseudomonas. DOCUMENTE DE REFERINTA • • • • Identificarea bacillor Gram negativi aerobi glucozo-nefermentativi . Ed. Stenotrophomonas. Ralstonia. sputum and associated specimens Health Protection Agency . SCOP Izolarea si identificarea preliminara a bacteriilor Gram negative. (grupurile I-V pe baza omologiei ARNr ). 765 .Investigation of bronchoalveolar lavage.in D. Williams and Wilkins Ed. Bucuresti 2008. Negut – Tratat de microbiologie clinica. DOMENIUL DE APLICARE Prezenta procedura se aplica in diagnosticul microbiologic al infectiilor cu bacili Gram negativi nefermentativi in laboratoarele autoritatilor de sanatate publica si/sau spitalelor care participa in programele nationale de supraveghere a bolilor transmisibile. apartinand acestui grup heterogen si vast de microorganisme.F.. Comamonas.786 Health Protection Agency . 2. suporta o reactualizare continua.Biochemical tests for identification of medical bacteria. 1980 .

ansa platina 5.1. Produse biologice = prelevate umane din leziunile produse de micoorganism la poarta de intrare.tuburi sticla 16mm/16cm .lame.incubator 37˚C .benzi pentru indol .lamele . Mediu selectiv = mediu care permite dezvoltarea selectiva a anumitor germeni. Izolarea din probe clinice si probe de mediu 5. Definitii Izolarea = insamantarea (cultivarea) produselor biologice umane / probelor de mediu avand ca scop izolarea bacteriilor si identificarea lor.2.solutie dezinfectanta pentru neutralizarea sticlariei si materialelor infecte . DEFINITII SI PRESCURTARI 4.1 % solutie ditiotreitol sau N-acetil cisteina la sputa Agita usor aprox 10 sec Incubeaza 35-370C pentru 15 min . culturale.anse calibrate .1.1 .benzi pentru reactia oxidazei .centrifuga 3000 rotatii pe minut. Materiale si echipamente . Izolarea din probe moderat contaminate (sputa .mediu MIU . biochimice).2.mediu MILF şi solu ia de clorură ferică .4.mediu Simmons cu citrate . cai urinare). 4. tesuturi ) Procesarea sputei : Adauga un volum egal de 0. DESCRIEREA ACTIVITATII 5.trusa coloratie Gram .10 ml bulion nr.2. Prescurtari 5. organele tinta sau metastazele infecioase nespecifice si probe prelevate din caile de raspandire (sange.mediu TSI .placi Petri cu mediu agar nutritiv cu adaos sange de berbec 7-10% .1.solutie 20% de H2O2 . Identificarea = determinarea speciei / subspeciei bacteriene pe baza diferitelor caractere (morfotinctoriale. preferabil cu racire .medii selective: Agar Mac Conkey sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza . limfa) si din caile de eliminare (intestin.microscopic optic .hota cu flux laminar -vortex .

01ml produs pe Agar Mac Conkey. Prelevatele de la pacientii care au primit tratament cu antibiotice pot de asemenea sa dea rezultate fals negative. aspirat transtraheal ) Procedura de izolare • Omogenizeaza proba • Insamanteaza cu ajutorul ansei calibrate 0. sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza sau mediu CLED • Incubeaza peste noapte la 37˚C • Citirea si interpretarea rezultatelor Numar colonii < 10 colonii / placa 10-100 colonii > 100 colonii Ufc / ml < 103 103-104 104-105 Valori critice pentru diagnostic infectie pozitiv: 105-106 ufc/ ml pentru aspiratele bronhoscopice 103 pentru prelevatele protejate 104 pentru lavaj bronho-alveolar Observatie: Valorile pot sa nu se intanleasca daca infectia este in stadiul incipient sau bronhiolita este prezenta. In cazul in care hemocultura se efectueaza in .2. Izolarea din alte prelevate provenind din tractul respirator inferior (aspirat bronsic.4. aspirat traheal. de preferat utilizand echipamente cu citire automata si seturi de medii comerciale. sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza sau mediu CLED Incubeaza peste noapte la 37˚C 5. Izolarea din sange Efectueaza hemocultura conform protocolului adoptat in cadrul laboratorului. 5.2. periaj bronsic.3.2. urina) Procedura de izolare • • • • • • • • • • Centrifuga proba la 2500-3000 rpm timp de 20-30 minute Arunca supernatantul prin inversarea tubului Omogenizeaza sedimentul Depunde o picatura din sedimentul omogenizat pe o lama de sticla si realizeaza un preparat lama-lamela Citeste lama la microscopul optic – examen bacterioscopic direct O alta picatura din sediment se incubeaza in 10 ml bulion nutritiv simplu O picatura de sediment este dispersata pe Agar Mac Conkey sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza Incubeaza placile insamantate si tubul cu bulion nutritiv simplu la 37˚C peste noapte Din tubul cu bulion simplu redisperseaza Agar Mac Conkey sau Agar Albastru de Bromtimol Lactoza Incubeaza la 37˚C peste noapte 5. aspirat transtoracic. Izolarea din probe necontaminate (LCR.2.Agita usor 15 sec pentru omogenizare Dilueaza 10 l sputa omogenizata in 5 ml apa distilata Inoculeaza 1 l din acesta dilutie pe fiecare placa de cultura Procedura de izolare • • • Omogenizeaza proba Disperseaza proba procesata pe Agar Mac Conkey. lichide de punctie. lavaj bronchoalveolar.

cepacia.2. Identificarea 5.2.3.3. testul oxidare / fermentare glucoza. Teste de identificare preliminare (prezenta oxidazei. continuata de o incubare la 300 C pana la 5 zile Nota 2: Unele specii (Pseudomonas fluorescens.3. Identificarea: 5. .1.2. 5. cepacia ) necesita pana la 5 zile de incubare: incubare initiala la 35-370C pentru 2 zile.3.3. Producerea pigmentului albastru-verde confirma diagnosticul de Pseudomonas aeruginosa. producerea de pigment. Controlul caracterelor morfotinctoriale 5.2.3. agar nutritiv cu adaos de sange defibrinat de berbec 7-10%) si / sau medii de cultura selective (Agar selectiv Pseudomonas. glucozo-nefermentative (inclusiv Psedomonas aeruginosa si Acinetobacter spp). Cultura prezinta un miros aromat (flori de tei). dat de amestecul dintre piocianina (pigmentul albastru) si pioverdina (pigmentul galben fluorescent).1. ce se intensifica dupa 48 ore ( beta-hemoliza).sisteme neautomatizate se recomanda utilizarea pentru izolarea microorganismelor aerobe a bulionului tip Columbia cu agenti de inactivare a antibioticelor. datorita producerii aminoacetofenonei.1.3. C. Identificarea speciilor de bacili Gram-negativi glucozo-nefermentativi se desfasoara in mai multe etape: 5. Este strict aerob si se dezvolta la temperaturi cuprinse intre 5-42° optim la 370C.1. Pe agar nutritiv cu adaos de sange defibrinat de berbec : colonii cu o zona de hemoliza slaba dupa 18-24 ore. • Incubeaza 18-24 de ore la 35-37˚C.2.3.Insamantarea pe medii de cultura in vederea izolarii si / sau identificarii 5. 5. Nota 1: Unele specii (B. P putida ) se dezvolta mai bine la 200C Nota 3: Pentru teste de identificare sunt preferate mediile neselective. Agar selectiv B. Insamantarea pe medii de cultura in vederea izolarii si / sau identificarii: Disperseaza cultura pe medii de cultura neselective ( agar nutritiv . eventual kit-uri comerciale API 20NE) Testele de identificare preliminara includ: Diferentierea BGN nefermentativi de alti bacili Gram-negativi aerobi Teste de diferentierea preliminara a genurilor / speciilor de bacili Gram-negativi glucozonefermentativi pe baza producerii de pigmenti Testele de diferentiere definitiva a Pseudomonadelor non-flourescente si a altor bacili Gram-negativi nefermentativi se efectueaza in cadrul CNR Pseudomonas 5. Pigmentul este fluorescent in lumina ultravioleta cu lungime de unda scurta (254 nm). Pe agar nutritiv simplu si /sau Agar selectiv Pseudomonas: Pseudomonas aeruginosa poate produce o cultura care prezinta pigment verde-albastru.Controlul caracterelor morfocoloniale 5. Agar Mac Conkey) in vederea obtinerii de colonii izolate.3. Controlul caracterelor morfo-coloniale Examineaza cu atentie caracterele de cultura: Pseudomonas aeruginosa: este bacilul glucozo-nefermentativ cel mai fracvent asociat cu infectiile.3.2. catalazei. Identificarea preliminara a bacteriilor Gram negative.2.

35° Nota 1: unele tulpini nu cresc la 37° C. coci in lanturi scurte. Pot fi dificil de decolorat. de care trebuie sa fie distins. Teste de identificare preliminare (prezenta oxidazei. sau culturile vechi pot apare in forma de filamente ondulate. producerea de pigment. . O variatie a coloratiei si a dimensiunilor celulare pot fi observate. subtiri.5 /1. uneori mucoide. 5. o reactie a oxidazei pozitiva.5µm adeseori fiind forma cocoida si dispusi in diplococi.0. Controlul caracterelor microscopice: Realizeaza un frotiu din cultura proaspata. Dimensiunea si aspectul coloniilor sunt similare cu cele ale Enterobacteriaceelor. eventual kit-uri comerciale API 20NE) Teste de diferentiere a BGN din Familia Pseudomonadaceae (Pseudomonadele) de alti BGN (Fam Enterobacteriaceae): Testul oxidazei Pseudomonadele prezinta.sange sau agar nutritiv:Coloniile sunt netede S (smooth).2.5. galbene deschis sau grialbicioase.Unele tulpini pot produce pigment rosu (piorubina) sau pigment melanic (piomelanina) Acinetobacter spp: Pe geloza . in perechi sau lanturi scurte.5.3.Unele izolate clinice. in mod special de Acinetobacter haemolitycus. iar in cele din culturi de pe medii cu antiseptice. testul oxidare / fermentare glucoza. Apar sub forma de bacili Gram-negativi scurti / cocobacili de dimensiuni 1. pot produce pe agar sange hemoliza. necapsulati.5-2. de pe mediu solid Realizeaza o coloratie Gram a frotiului Vizualizeaza frotiul la microscopul optic cu obiectivul cu imersie (100x) Interpretare: Coloratia Gram nu permite diferentieri intre BGN nefermentativi carea apar sub forma de bacili Gram-negativi nesporulati. catalazei. Nota 2: Tulpinile din genul Acinetobacter spp.2. drepti sau usor incurbati. Nota 1: Pe frotiurile din culturi tinere pot apare forme filamentoase. bacili in forma de virgula. de dimensiuni 0.8 µm / 1. spre deosebire de BGN din familia Enterobacteriaceelor care sunt oxidazo-negative. unele tulpini pot produce un pigment maron difuzibil.3. Cele mai multe tulpini se dezvolta optim intre 30C.3 µm dispusi izolat. in general.3.2. Multe tulpini sunt incapsulate. • • • 5.

S. culoare rosie) Fermentarea zaharurilor . cu o coloana dreapta si o parte inclinata.Mediul Simmons cu citrat prin descarcarea ansei pe panta Incuba i mediile însămân ate timp de 18-24 h la 36 ± 1 0C . Teste suplimentare sunt necesare pentru diferentierea lor de B. din secretiile respiratorii ale pacientilor cu afectiuni pulmonare cronice (fibroza chistica) trebuie suspectate a fi in primul rand P.F (mediu solid. culoare mov) Mobilitatea: -mobil = mediu tulbure in totalitate -imobil = crestere numai pe traseul ansei si de jur-imprejur mediul ramane limpede Indol: reactia indolului se citeste in portiunea galbena. MILF. .L. care permit o diferentiere preliminara a bacililor Gram negativi nefermentativi. Interpretarea rezultatelor: Mediul T.I.MIU. aeruginosa. acromogene.Însămân a i cu ansa bacteriologică fir câte 1 tub din următoarele medii fara sa ardeti ansa de la un tub la altul: . Caractere biochimice minimale Insamanteaza numai culturi pure. adăuga i o bandă pentru indol . Chryseomonas luteola. pe un set minimal de teste biochimice: TSI. Acinetobacter spp. dupa urmatoarea metoda: .I (mediu solid.. Flavimonas orizyhabitans) Nota 3:Izolatele mucoide.Nota 1: Tulpinile mucoide dau o reactie pozitiva lenta (1 min) Nota 2: Exista specii de BGN nefermentativi care sunt oxidazo-negative (ex: 95 % din speciile de Stenotrophomonas maltophilia. coloana dreapta.TSI prin în eparea coloanei mediului şi descărcarea ansei pe pantă. maltophilia. cepacia si S.pe partea inclinata pentru lactoza/zaharoza : -reactie pozitiva = virarea culorii mediului in galben -reactie negativa = culoarea mediului nemodificata (rosu) Producerea de gaz – se citeste in partea dreapta a mediului TSI -reactie pozitiva = aparitia de bule de gaz in mediu si/sau impingerea / fracturarea mediului -reactie negativa = lipsa bulelor de gaz Producere de H2S – se citeste in partea dreapta a mediului -reactie pozitiva = culoare neagra la nivelul coloanei drepte a mediului -reactie negativa= absenta culorii negre Mediul M. din partea inferioara a benzii de indol atasata mediului -reactie pozitiva = banda se coloreaza in rosu in partea inferioara -reactie negativa = banda ramane galbena in partea inferioara Producerea de Lizindecarboxilaza: -reactie pozitiva = mediul ramane de culoare violet .se citeste pe partea dreapta pentru glucoza . MIU. citrat Simmons. care ocupa locul 2 si 3 in colonizarea si infectia tractul respirator la acesti pacienti. MILF prin în eparea coloanei mediului.

4.fisa de evidenta tehnica a microscopului optic cu imersie ANEXE ANEXA 1 – Formular inregistrare caractere morfologice si exoenzimatice Bacili Gram negativi nefermentativi ANEXA 2 .1.fisa de evidenta tehnica a centrifugii . coloana dreapta): Mobilitate si Indol: vezi MILF Uree: -reactie pozitiva = mediul devine roz-rosu -reactie negativa = culoarea mediului ramane neschimbata Mediul Citrat Simmons (mediu solid inclinat. (se trimite ca atare. – focare.registru receptie materiale . Sterilizeaza aria de lucru 6. Autoclaveaza toate materialele care au venit in contact cu produsul patologic sau cultura bacteriana 5.4 Activitati finale 5.registru tulpini izolate si identificate .Model Fisa insotitoare tulpini Pseudomonas aeruginosa si/sau Acinetobacter spp.culoare roz-maroniu. Acinetobacter este imobil. nu fermenteaza glucoza. indolul si fenilalanina sunt de obicei negative.2.fisa de evidenta tehnica a incubatorului .Model Fisa insotitoare a tulpinii de Pseudomonas aeruginosa – Program infectii nosocomiale (se inainteaza impreuna cu o adresa de solicitare a analizei) – obligatorie pentru programul de supraveghere tip sentinela si programul de supraveghere a rezistentei la antibiotice Anexa 3 . purtatori etc.registre receptie si control medii/reactivi . fara alta adresa de inaintare) . FORMULARE / INREGISTRARI. Citratul Simmons este pozitiv Identificarea de specie a bacililor Gram negativi nefermentativi se poate face alternativ cu ajutorul trusei comerciale API 20 NE – conform instructiunilor producatorului 5. de culoare verde): -reactie pozitiva = mediul devine albastru -reactie negativa = mediul ramane verde Important : Pseudomonas aeruginosa si Acinetobacter spp. Pseudomonas aeruginosa este mobil. DOCUMENTE CONEXE .4.-reactie negativa = mediul vireaza in galben Producerea de Fenilalanindeaminaza: prin adaugarea solutiei de clorura ferica – cateva picaturi la suprafata mediului -reactie pozitiva = aparitia unui inel de culore verde la limita de separare dintre mediu si solutia de clorura ferica -reactie negativa = lipsa aparitiei inelului de culoare verde intre mediu si solutia de clorura ferica MIU (Mobilitate/Indol/Uree) mediu solid .

.

F.alanin Uree Citrat Simmons Oxidaza Catalaza Gen /specie Pagina : 78 din 83 . Mobil. Indol Lyzin. Tulp Data Frotiu Gram Aspect colonii (S/R) Aspect colonii (L+/L-) Glucoza Gaz H2S Lact.ANEXA 1 FORMULAR DE INREGISTRARE CARACTERE MORFOLOGICE SI EXOENZIMATICE Nr. / Zah.

Pagina : 79 din 83 .

…………………. Optional: Amikacin ……………………………………… ……………….. ………………../…………….. Splaiul Independentei No. …………………. Originea pacientului: internat amb. Data colectarii probei: zi/luna/an ……………/………………. ……………….. Norfloxacin ……………………………………… ………………...C.. Netilmicina ……………………………………… ………………. format din codul tarii.. ………………….103. …………………... Tetraciclina ……………………………………… ………………. Cotrimoxazol ……………………………………… ………………. …………………. ………………. …………………... ……………………………………… ……………….M. Acid nalidixic ……………………………………… ………………../………………/……………. …………………. * Coordonatorii nationali stabilesc codul laboratorului. I.N. …………………. CP 1 – 525..D. …………………. Uro Hem Ped/nn Pe/nn ATI Alte Testarea rezistentei la antibiotice S/I/R Diametru CMI completeaza S. . I sau R (mm) (mg/l) Zona S/I/R si/sau CMI Ticarcilin SAU Ampicilina Gentamicina SI/SAU Tobramicina Ciprofloxacin SAU Cefotaxim SAU SI/SAU Ofloxacin Ceftriaxon Ceftazidim ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………….. probei (lab. O/G ATI Urg. nec..... pentru identificarea spitalului Trimiteti aceasta forma pe adresa Laboratorului Infectii nosocomiale si Rezistenta la Antibiotice./…………. …………………. Alt antibiotic……………………………. Piperacilin+Tazobactam ……………………………………… ………………. Codul laboratorului* ……………. ………………….. Diagnostic clinic: ……………………………………………… Date spital: Nume/cod spital** ……………………………………………. Imipenem SAU Meropenem ……………………………………… ………………./………………... Alt antibiotic……………………………… ……………………………………… ………………. ………………….. ………………….. …………………./…………….. urmat de trei numere ** Consta in cele trei numere ale laboratorului. ……………….) Mx 12 caractere ……………………………….. …………………. Sex m f necunoscut Luna si anul nasterii ………….Formular de trimitere a tulpinilor de bacili gram negativi non-enterobacterii Date laborator: Data curenta: zi/luna/an …………….... …………………. Sectia: Chir Med Infec.. Date tulpina: Nr. urmate de o litera. Date pacient: Cod (Mx 12 caractere) …………………..... Cantacuzino.. Data internarii: ……………/………………. ………………....I.

40-21-5287305. staphylo@cantacuzino.N. CP 1 – 525. E-mail Office@cantacuzino. pentru a fi completat in laboratoarele participante la Programul National de Supraveghere a Infectiilor Nosocomiale Semnatura solicitanta si parafa mediculul de la unitatea . Romania. tel 40-21-5287226. 40-21. Fax. Fax. Cantacuzino. Romania.Bucuresti.ro si/sau pseudomonas@cantacuzino.C.3069307.I. tel 4021-5287173 . Splaiul Independentei No. 5287105. Bucuresti.D.103.ro E-mail: Acest document a fost redactat la I.ro.M.

Splaiul Independentei No. Romania.LCR etc... pentru a fi completat in laboratoarele participante in programele nationale de supraveghere a bolilor transmisibile UNITATEA SOLICITANTA______________________________________________________________________________ ____________________________________________________ Nr.. E-mail Office@cantacuzino.. Nr... 5287105. 40-21...... Semnatura Nume si parafa in ..C...Cerere de analiza si fisa insotitoare a tulpinilor de Pseudomonas aeruginosa trimise pentru identificare/confirmare Acest document a fost redactat la I....C..Ora.biopsie. tel 40-21-528722 mail: staphylo@cantacuzino.3069307. CP 1 – 525.I.I.....ro Conducatorul unitatii expeditoare. ***antibioterapie anterioara recoltarii probei ****SIDA.... CP 1 – 525.ro si/sau pseudomonas@cantacuzino.. tel 40-21-5287173 .. crt.103.aspirat bronsic....imunosupresie Trimiteti aceasta forma pe adresa Laboratorului Infectii nosocomiale si Rezistenta la Cantacuzino..cateter... Splaiul Independentei No.... un numar de …… tulpini de Pseudomonas pentru confirmare/serotipare/lizotipare/patterne de antibiorezistenta Nr.. Bucuresti. adresa___________________din____________________ADRESA____________________________ _________________________________________________________ TELEFON__________________________________________________Fax_______________________________________________ _____E-mail__________________________________ Catre I.. CANTACUZINO CENTRUL NATIONAL DE REFERINTA PENTRU PSEUDOMONAS Va trimitem alaturat. medicului de la unitatea solicitanta clar.. Numele Varsta Localitatea tulpini si de domiciliu i prenumel sau unitatea e medicala de unde provine* Data Diagnost izolari ic clinic i Produsul examinat Provenient Diagnostic a** prezumpti v de specie *Sectia clinca **abces....D. Bucuresti..N....N.D.. Romania....M... Cantacuzino...M....Data... Fax...boli cronice.103.ro...

PROCEDURA IZOLAREA SI IDENTIFICAREA PRELIMINARA A STAFILOCOCILOR DIN PROBE BIOLOGICE .

Vasilica Ungureanu – in D. Buiuc. Health Protection Agency – Identification of Staphylococcus species.1. DEFINITII SI PRESCURTARI 4. pag 5-33. 562 .BSOP ID7 U. Prescurtari ONPG = o-nitrofenil-β-D-galactopiranozid Termonucleaza (ADN-aza termostabila) = nucleaza termorezistenta care descompune ADN-ul distrugand nucleii celulari si duce la scaderea pH-ului mediului 5.1. Negut – Tratat de microbiologie clinica. Bucuresti 2008. medicala. Carmen Panzaru. Consta in microorganisme individuale foarte asemanatoare din punct de vedere morfo-fiziologic si genetic. dar alte microorganisme sunt sensibile 4. 2. DOMENIUL DE APLICARE Prezenta procedura se aplica in diagnosticul microbiologic al infectiilor stafilococice in laboratoarele autoritatilor de sanatate publica si/sau spitalelor care participa la supravegherea infectiilor/toxiinfectiilor stafilococice in cadrul programelor nationale de supraveghere a bolilor transmisibile. Micrococcus species and Stomatococcus species . D. Gen = cuprinde mai multe specii cu caractere asemanatoare Familia = cuprinde mai multe genuri ce au anumite caractere comune Clona = grup de microorganisme derivat dintr-un singur individ printr-un proces de reproducere asexuata. pag. Food & Drug Administration Center for Food Safety & Applied Nutrition Bacteriological Analytical Manual Online-January 2001 • • • 4. avand incluse in compozitie substante fata de care acestea sunt rezistente. DOCUMENTE DE REFERINTA • Identificarea cocilor Gram pozitivi aerobi si facultativ anaerobi – Irina Codita. 3. Definitii Specie = categoria taxonomica de baza. Buiuc. utilizat mai ales pentru microorganisme din categoria bacteriilor si ciupercilor Mediu selectiv = mediu care favorizeaza dezvoltarea microorganismelor tinta. DESCRIEREA ACTIVITATII 5. Parazitologia.Bacteriologia.1. Epidemiologia – 38 :1993. SCOP Izolarea si identificarea preliminara de gen si specie a bacteriilor apartinand Genului Staphylococcus.S. avand ancestori comuni in antecedentele relativ recente. Ed.2. Virusologia. Consideratii de biosiguranta: .608 Genul Staphylococcus – Irina Codita . M.

ulei pentru imersie .3. C.flacoane a 100 ml sterile .plasma de iepure .3.stativ pentru tuburi 5.bec de gaz . B.sterilizator uscat 5. Teste pentru diferentierea familiei Micrococcaceae de Streptococcaceae Teste pentru diferentierea Genului Staphylococcus de Genul Micrococcus Teste pentru diferentierea S.microscop optic . Izolarea si identificarea Genului Staphylococcus si speciilor in cadrul genului se desfasoara in mai multe etape: 5. pentru comunitate si pentru mediu.2. Cultivarea culturii primare pe medii de cultura pentru obtinerea de colonii izolate in vederea identificarii 5. etc).sterilizator umed . Identificarea: 5.3.2. Izolarea din probe clinice: .tampoane de bumbac sterile .1.boxa de biosecuritate nivel 2 .1.trusa API Staph 20 (facultativ) . dar există tratamente şi măsuri profilactice eficiente şi riscul de răspândire a infec iei este limitat ) Reguli generale: . D.se face dezinfectia zilnica a locului destinat recoltarii . care contin si anticorpi antipolizaharid capsular) .2. ECHIPAMENTE . spalarea mainilor.3.2.3.reactivi aglutinanti pentru diagnostic rapid S.3. Resurse necesare 5.2.se respecta regulile generale de igiena personala si protectia muncii (echipament de protectie.3.ansa bacteriologica .3. Caractere biochimice: A.1.coloranti Gram .aureus de stafilococii coagulazo-negativi Teste pentru pentru diferentierea speciilor de stafilococi coagulazo-negativi 5.3. Caractere microscopice 5. Expunerile în laborator pot cauza infec ii severe.placi cu geloza – sange . aureus (preferabil de a treia generatie. Izolarea din probe clinice 5.3.procedurile de laborator specifice se realizeaza in boxă de biosecuritate pentru eventualii aerosoli care se pot produce in timpul lucrului.3. . Caractere morfologice de cultura 5.1.solutie salina izotona .Stafilococii fac parte din grupa de risc 2 (reprezinta un risc moderat pentru personalul medical.geloza Columbia (Oxoid) .2. se folosesc manusi in timpul manipularii tulpinilor bacteriene 5.tuburi 12 / 120 mm sau placi Petri sterile .autoclav .incubator de 35 – 370 C . Materiale .3.3.

Transportul probei clinice: este obligatoriu ca proba recoltata sa fie insamantata in cel mult 2 ore de la recoltare. 5.5. LCR.1. secretie vaginala.3. Prelucrarea probelor clinice Prelucreaza probele clinice in functie de provenienta anatomica si gradul de contaminare. Probe clinice intens contaminate: alimente. Clasificarea probelor clinice in functie de gradul de contaminare: a.3. Insamantarea pe medii de cultura pentru obtinerea culturii primare Insamanteaza probele clinice intens contaminate omogenizate pe mediu hiperclorurat lichid. In produsele bogate in microorganisme. tesuturi c. Prelevarea probei clinice: secretie purulenta.3. In produsele sarace in microorganisme. Probe clinice moderat contaminate: sputa. Frotiu din proba biologica – coloratie Gram 5. pe cat posibil inaintea aplicarii antibioterapiei sau imediat inaintea administrarii urmatoarei doze de antibiotic. urina. Insamanteaza probele clinice moderat contaminate omogenizate pe mediu hiperclorurat solid. avand in vedere prezenta naturala a stafilococilor la nivelul tegumentelor si riscul de contaminare a prelevatelor. lichide de punctie. sputa.4. apar grupati in gramezi.2. Efectueaza examen microscopic direct din probele omogenizate sau din sedimentul probelor centrifugate.1. apar in lanturi scurte. se face cu respectarea precautiilor generale. asemanatoare ciorchinilor de struguri. dispusi in perechi sau lanturi scurte Aspect caracteristic.1. lichid de voma b. lichide si exsudate obtinute prin punctie (articulara. fecale. uretrala sau de col uterin etc. Nota: la pacientii tratati cu antibiotice aspectul caracteristic de coci Gram pozitivi dispusi in gramezi poate fi inlocuit cu cel de coci Gram variabili. incubeaza 18-24 h la 36 ± 1˚C.1. vasculara – hemocultura). Centrifugheaza probele clinice necontaminate. . otica. pleurala. pericardica. urina. sinuzala. incubeaza 18-24 h la 36 ± 1˚C.3. sange Omogenizeaza probele intens contaminate si cele moderat contaminate. mastoidiana. cu atentie speciala pentru aplicarea tehnicii aseptice. 5. dispusi intra sau extracelular.3.1. Stafilococii sunt coci Gram pozitivi. Probe clinice necontaminate: LCR. cu exceptia sangelui. perechi sau izolati.

La microscopul cu imersie apar grupati in gramezi de forma ciorchinelui de strugure.3.3. cu exceptia sangelui. dispozitia neregulata de ciorchine va fi inlocuita cu cea in lanturi scurte. Cultivarea culturii primare pe medii de cultura pentru obtinerea de colonii izolate in vederea identificarii a. Efectueaza hemocultura conform protocolului adoptat in cadrul laboratorului.Insamanteaza probele necontaminate centrifugate. Nota 1: Unele specii cum ar fi S. 5. Executa un frotiu din cultura proaspata. rare.aureus si S. Nota: In conditii de stress metabolic (temperatura. haemolyticus produc in general o zona circulara de hemoliza in jurul coloniei.Examineaza cu atentie caracterele de cultura. Caractere microscopice a. margini regulate.3.3. In cazul in care hemocultura se efectueaza in sisteme neautomatizate se recomanda utilizarea pentru izolarea microorganismelor aerobe a bulionului tip Columbia.1. auricularis cresc intr-un timp mai indelungat.3.3. factori antimicrobieni. de 18-24 h.3. 5. presiune osmotica.menadiona etc) 5.3. pe agar nutritiv cu adaos de sange defibrinat de berbec si in bulion thioglocolat. Daca frotiul se realizeaza din cultura in mediu lichid. uneori galben sau orange. pe mediu solid. se dezvolta numai in prezenta CO2 sau a altor metaboliti (hemina. etc) pot deveni Gram variabili: in aceeasi gramada. Incubeaza 18-24 h la 36 ± 1˚C. corespunzator formei “S” de crestere pe mediile solide. suprafata neteda. Au o forma sferica. cu diametrul cuprins intre 1-3 mm. 5.2. Disperseaza cultura primara pe un mediu agar nutritiv cu adaos de sange defibrinat de berbec 58% in vederea obtinerii de colonii izolate. bombata si lucioasa. Coloniile de Staphylococcus pe agar nutritiv cu adaos de sange au aspect cremos. Sunt in general opace si pot fi albe. Pigmentul si hemoliza sunt caractere variabile in functie de conditiile de crestere si pot lipsi la S. Nota 2: Unele variante de S. Pentru observarea caracterelor de cultura ale stafilococilor coagulaza-negativi se prelungeste incubarea la 48 h. Unele specii de stafilococi coagulaza negativi pot prezenta pigment si/sau hemoliza. Incubeaza 18-24 de ore la 36 ± 1˚C. 5. ei vor fixa intens violetul de gentiana. Caractere morfologice de cultura . b. de preferat utilizand echipamente cu citire automata si seturi de medii comerciale.3. Teste pentru diferentierea familiei Micrococcaceae de Streptococcaceae Testul catalazei . Coloreaza Gram. crem. de coci. utilizand protocolul existent in laborator Interpretare: Deorece stafilococii sunt bacterii Gram pozitive. de 24-36 de ore. sunt rotunde. Caractere biochimice A.Identificarea genului si speciei: Pentru identificare se utilizeaza colonii izolate pe mediile neselective.2.3. aureus. in aceleasi conditii. alaturi de coci gram pozitivi pot aparea mai multi sau mai putini coci gram negativi. Pe mediile cu sange S. lentus si S. perechi sau coci izolati.aureus. b. pH.

Nota: S. zona de inhibitie cu diametrul ≤10 – rezistenta Microorganismele apartinand genului Staphylococcus sunt sensibili la furani. Teste pentru diferentierea genului Staphylococcus de genul Micrococcus Testul sensibilitatii al furazolidon a. Prepara in solutie salina izotona sterila o suspensie din cultura de testat cu densitate corespunzatoare etalonului 0. b. Teste pentru diferentierea S.Catalaza este o enzima prezenta in majoritatea bacteriilor aerobe si anaerobe. b. Ea nu este prezenta la genurile Streptococcus. in primele 4 ore si la 18 – 24 ore.aureus de stafilococii coagulazo-negativi Testul coagulazei libere (in tub) Peste 96% din tulpinile de S. INTERPRETAREA REACTIEI Test pozitiv: Coagulare (cheag in masa.5ml plasma intr-un tub de 12/12 mm. Incubeaza in baie de apa la 37°C. e. C.capitis pot fi catalazo-negative B. aureus coaguleaza plasma prin activarea unui factor plasmatic similar trombinei: coagulaza libera a. Cultiva tulpina de cercetat un mediu solid care sa nu contina sange. val de fibrina) cu lichid limpede in cazul SA Test negativ: Absenta cheagului. c.coli si ca martor negativ Enterococcus faecalis Interpretare: Reactia pozitiva consta in aparitia efervescentei. d. lichid tulbure in cazul SCN .epidermidis sau E. Daca reactia de efervescenta nu se produce sau se produce foarte tarziu (dupa 10 minute de exemplu) reactia este considerata negativa.5 ml din cultura de 24 ore in bulion nutritiv in tubul cu plasma c.5 McFarland. cu tubul inclinat in mod adecvat d. Intinde 1ml solutie 3% H2O2 peste cultura de 18-24 ore.Utilizeaza o cultura pura de 24 de ore pe mediu neselectiv. b. Uzual se foloseste agar nutritiv simplu 2% turnat in panta in tuburi de sticla. Atentie! Cheagul poate fi lizat scurt timp dupa formare. Masoara diametrul de inhibitie. Incubeaza peste noapte la 37˚C. Citeste reactia prin inclinarea tubului la intervale de 30min. e. a. Insamanteaza suspensia ca pentru antibiograma difuzimetrica. in meduza. intre care si Genul Staphylococcus. Lactobacillus si Lactococcus. Repartizeaza 0. Incubeaza la 37˚C timp de 18-24 ore c. d. Adauga 0. Interpretare: zona de inhibitie cu diametrul ≥15 – sensibilitate. grunji.aureus subspecia anaerobius si S. Omogenizeaza suspensia prin rotirea sau scuturarea usoara a tubului. pe un cadran al unei placi cu mediu Mueller Hinton. fiind eliminate imediat bule de gaz (O2). Foloseste ca martor pozitiv S. cu ajutorul unui tampon de bumbac. Plaseaza in centrul ariei insamantate un disc cu 100 g furazolidon.

Raceste la temperatura camerei d. Repartizeaza in godeuri cate o picatura din proba fara a depasi marginile godeului f.aureus a. Interpretarea reactiei Rezultat pozitiv: Aglutinare sub forma de grunji Rezultat negativ: Absenta aglutinarii.epidermidis ca martor negativ prelucrate in aceleasi conditii g. S.aureus ca martor pozitiv si S.aureus este semnalata de aparitia unei aglutinari vizibile cu ochiul liber. . a. Citeste reactia dupa 20 – 30 sec si apoi dupa 2 – 3 min.intermedius. Utilizeaza o tulpina sigur pozitiva si o tulpina sigur negativa ca martori de reactie.hycus. Incubeaza la 37˚C si citeste la 1. Prezenta S. Decupeaza in mediul Lachica godeuri cu diametru de 2 mm e.aureus Testul coagulazei legate (pe lama) Majoritatea tulpinilor de S. Fierbe 30 minute proba de cercetat c.aureus. Se comercializeaza diferite kituri de aglutinare. S. aureus rezistent la meticilina. S.aureus cu ajutorul testelor comerciale de aglutinare. Adauga o picatura de plasma de iepure si omogenizeaza frotiul cu ajutorul unei anse bacteriologice c.aureus coaguleaza plasma prin actiune directa asupra fibrinogenului : coagulaza legata de peretele celular. S. ce contin particule de latex sensibilizate astfel incat sa detecteze clumping factorul si/sau proteina A specifice S.aureus sunt producatoare de ADN-aza termostabila (termonucleaza) Nota : S.2.intermedius. Foloseste S.Nota: S. Testul termonucleazei Peste 90% din tulpinile de S.3.hycus pot fi producatoare de termonucleaze si incadrate in mod eronat ca si S. Testele de generatia a doua detecteaza si antigene capsulare.scheleiferi. Emulsioneaza 1 – 2 colonii din tulpina de testat intr-o picatura de apa distilata b.schleiferi pot da reactii pozitive si pot fi catalogate in mod eronat ca S. care pot fi defective in structuri proteice de suprafata. facilitand astfel identificarea tulpinilor de S. Realizeaza o cultura de 24 de ore in bulion BHI b.4 si 24 ore Identificarea S.

Vitek 2.fisa de evidenta tehnica a frigiderului .fisa de evidenta tehnica a centrifugii .). reanimare in cazul infectiilor de cateter. Diferentierea speciilor de stafilococi coagulazo-negativi Identificarea preliminara a speciei pentru stafilolococii coagulaza negativi este utila in serviciile de chirurgie cardio-vasculara in cazul infectiilor sistemice/endocarditelor/infectiilor legate de prezenta dispozitivelor protetice cardio-vasculare. testul fosfatazei. testul ONPG. FORMULARE / INREGISTRARI.fisa inregistrare tehnica densitometru Vitek2 ANEXE Anexa 1.Model Fisa insotitoare tulpini S. ortopedie si neurochirurgie in cazul infectiilor legate de prezenta dispozitivelor protetice etc. 6.fisa de evidenta tehnica a termostatului . teste comerciale de aglutinare si testul coagulazei D.registru tulpini izolate si identificate preliminar . API Staph 20) sau echipamente de identificare automata (ex. FORMULARE / INREGISTRARI . se face la INCDMI “Cantacuzino”. teste pentru glicozidaze (pentru producerea de β-glucozidaza si β-glucuronidaza).Model Fisa insotitoare a tulpinii de S. ornitinei. DOCUMENTE CONEXE 6. etc. Identificarea definitiva a speciei de stafilococ coagulaza-negativ.Model Fisa de inregistrare caractere morfologice si exoenzimatice ANEXA 2 . fermentarea zaharurilor. urologie in cazul infectiilor urinare cu stafilococi coagulazanegativi.registre receptie si control medii/reactivi registru receptie materiale . fara alta adresa de inaintare) . testul producerii de ureaza. Teste pentru identificarea speciilor cu importanta medicala: sensibilitatea la novobiocina (5 g/disc daca diametrul zonei de inhibitie este ≤ 16mm atunci specia este considerata rezistenta la novobiocina). purtatori etc. aureus – TIA. aureus se recomanda utilizarea a cel putin 2 teste de identificare: ex.1.fisa de inregistrare tehnica densitometru Densimat . aureus – Program infectii nosocomiale (se inainteaza impreuna cu o adresa de solicitare a analizei) Anexa 3 . testul PYR (pirolidonil arilamidaza). testul Voges-Proskauer (producerea de acetoina).Nota : Pentru identificarea fenotipica a S. (se trimite ca atare. In laboratoarele clinice si de sanatate publica se pot utiliza pentru efectuarea testelor biochimice galerii (kituri) comerciale (ex. decarboxilarea lizinei. argininei.

. tulpina……………………. pigment) Oxidaza Catalaza Oxidare . Specie identificata Aspect microscopic – frotiu Gram Aspect colonii S/R Aspect colonii (hemoliza.fermentare glucoza Coagulaza libera Clumping factor Clumping factor + proteina A ± polizaharid capsular (latexaglutinare) Termonucleaza Fermentare fructoza Fermentare manoza Fermentare maltoza Fermentare lactoza Fermentare trehaloza Fermentare manitol Fermentare xilitol Fermentare melibioza Nitrati-nitriti Fosfataza Voges -Proskauer .ANEXA 1 FISA DE INREGISTRARE CARACTERE MORFOLOGICE SI EXOENZIMATICE Nr.Data……………………….

Fermentare rafinoza Fermentare xiloza Fermentare saharoza Α.metil-D-glucozide (MDG) N-acetil-glucozamina (NAG) arginina uree .

Date tulpina: Nr. I sau R (mm) (mg/l) Oxacilina Meticilina Vancomicina PCR pentru gena Mec A ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… pozitiv negativ ………………. ………………. ……………….../………………../………………/……………. ………………. aureus Date laborator: Data curenta: zi/luna/an ……………. O/G ATI Urg.. ………………….. Romania. Data internarii: ……………/……………….. …………………. …………………. …………………. ………………….) Mx 12 caractere ………………………………. inclusiv netestat) Optional: Ciprofloxacin Eritromicina Gentamicina Rifampicina Streptomicina Tetraciclina Alt antibiotic……………………... Cantacuzino...Anexa 2 Fisa insotitoare a tulpinii de S. Originea pacientului: internat amb. CP 1 – 525. I... ………………..../…………. Bucuresti. …………………. Uro Hem Ped/nn Pe/nn ATI Alte Testarea rezistentei la antibiotice: S/I/R Diametru CMI Zona S/I/R si/sau CMI completeaza S..... ………………….. Splaiul Independentei No. Alt antibiotic………………………..D./……………. Sectia: Chir Med Infec. ………………….……………. tel 40-21- . …………………..N. …………………. necunoscut ( …………………. probei (lab. urmate de o litera.. nec.I.. urmat de 3 numere ** Consta din cele3 numere ale laboratorului.. ………………../…………….. ………………….. ………………. Alt antibiotic……………………. Data colectarii probei: zi/luna/an ……………/……………….. care identifica spitalul Trimiteti aceasta forma pe adresa Laboratorului Infectii nosocomiale si Rezistenta la Antibiotice. ………………. Sex m f necunoscut Luna si anul nasterii …………. Codul laboratorului* …………….. * Coordonatorii nationali stabilesc codul laboratorului..103. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………….C. constand din codul tarii. ……………….M.. ………………. Diagnostic clinic: ……………………………………………… Date spital: Nume/cod spital** ……………………………………………. ……………….. Date pacient: Cod numeric personal (Mx 12 caractere) ……………….

D. Fax. E-mail Office@cantacuzino. 40-21.N. Romania.3069307. Splaiul Independentei No. 5287105.C.I.M. 40-21-5287305. tel 40-21-5287173 . pentru a fi completat in laboratoarele participante la Programul National de Supraveghere a Infectiilor Nosocomiale Semnatura si parafa mediculul de la unitatea solicitanta . Cantacuzino. E-mail: staphylo@cantacuzino. Bucuresti.103.5287226. CP 1 – 525.ro si/sau pseudomonas@cantacuzino. Fax.ro.ro Acest document a fost redactat la I.

N. Nr. adresa___________________din__________________________________________________ ADRESA__________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________ TELEFON__________________________________________________Fax____________________________________________ ________E-mail_________________________________________ Catre I. un numar de __________tulpini pentru identificare/confirmare Nr. Numele si Varsta Localitatea de Data Diagnostic Produsul Provenient crt. Conducatorul unitatii. Diagnostic prezumptiv de specie Mentiuni speciale* Semnatura . aureus trimise pentru identificare/confirmare UNITATEA EXPEDITOARE_________________________________________________________Nr.Model Fisa insotitoare a tulpinilor de S. si parafa medicului de la unitatea solicitanta.C.D. boli cronice. imunosupresie etc.I. tulpinii prenumele domiciliu sau unitatea izolarii clinic examinat a de unde provine 1 2 * antibioterapie anterioară recoltării probei ** SIDA. „CANTACUZINO” CENTRUL NATIONAL DE EXPERTIZA MICROBIOLOGICA MEDICALA Va trimitem alaturat.M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful