ALLAN ÉS BARBARA PEASE

A férfinak szex kell, a nônek szerelem

PARK KÖNYVKIADÓ

A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Allan & Barbara Pease: Why Men Want Sex & Women Need Love.) Simon Róbert fordításában közöljük. London. Fordította Copyright © Allan Pease 2009 Hungarian translation © 2009 Sóvágó Katalin ISSN 0865-0705 Magyar kiadás © 2010 Park Könyvkiadó. o. Budapest Szerkesztette Szalay Marianne A szöveget gondozta Lovass Gyöngyvér Mûszaki szerkesztô Szabados Erzsébet A borítót tervezte Barka Ferenc Tördelte Köböl Vera . 2009 Sóvágó Katalin A könyvben szereplô Korán-idézetet (260. Orion Books Ltd.

Nincs szükség a kapcsolatte- 223 .4. A szex úgyszólván minden más fajnál hét–tíz másodperces ügy. amelynek egyedüli célja a fajfenntartás. Miért van a nôknek orgazmusa? Csak az ember nôstényeinek van orgazmusa.

hogy majdnem mindig a nôk közelében tartsa a férfiakat. nem pedig elôtte. vagyis a hím sose tudja. A magasan képzett nôk hajlamosabbak elválni. akkor is. A foganás sikere érdekében a nô orgazmusának ejakuláció közben vagy azt követôen kell történnie. annál kevésbé választ jól a szerelemben. a méhnyak izmai lefelé. A fejlôdésbiológusok egyfajta minôségi rostának tekintik a nôi orgazmust. rendelkezik azokkal a génekkel. legalábbis evolúciós szempontból. A képek megmutatják. hogy a szex állandó kapcsolatteremtô folyamat legyen. hogy a férfi. Ezért van fokozott jelentôsége annak. és megnyitják a méhszájat. ha éppen nincs peteérésük. Feltételezésük szerint a nô megérzi. ha a férfi nem rendelkezik a szükséges génekkel. Viszont ha minden éjszaka elélvez a partnerével. annál alacsonyabb az EQ-ja (érzelmi hányadosa). viszonyokat folytatni. és kevesebb valószínûséggel 224 . maga a természet közli vele. mert ez növeli a foganás esélyét. vagyis szavatolja a férfiak közellétét. Vagyis minél okosabb. A nôk mindig alkalmasak a szexre. ha a férfi és a nô egyszerre élvez el. amelyeket a nô kíván a gyermekének. mikor „tüzel”. amelynek az a célja. 5. Kutatók videokamerákat helyeztek el nôk hüvelyében az orgazmus dokumentálására. hogy minél magasabb egy nô IQ-ja (intelligenciahányadosa). mint a porszívó. ez elôsegíti. hogy az orgazmus pillanatában a hüvely izmai fölfelé húzódnak. hogy az úgy szippantsa fel a spermát.remtés hosszadalmas szertartására. és ilyenkor a szervezete nem áll át orgazmusmódba. Ez vélhetôleg valamilyen evolúciós alkalmazkodás. Miért buták olyan gyakran a szerelemben az okos nôk? A vizsgálatok kimutatták. Az embernôstény peteérésének nincsen külsô jele.

ha a férfiak három-öt évvel idôsebbek náluk. hogy az asszonyok. de ez általában csak olyankor következik be. ahelyett hogy elengednék magukat. A nôk azt szeretik. akkor pedig az erôforrásai is elapadnak. hogy az anyagilag sikeres nôk kevésbé türelmesek és sokkal zsarnokibbak a kevésbé sikeres férfiakkal. és hajlandóbbak elkötelezni magukat. Egyes kultúrákban a nôk olykor fiatalabb férfiakhoz mennek feleségül. mint a társuk. hogy az intelligens nôk túl sok idôt töltenek kapcsolatuk értelmének és indokainak elemzésével. akik többet keresnek. annál valószínûbb. Ezek többnyire „érdekházasságok”.szülnek. mint azok. Miért kedvelik a nôk az idôsebb férfiakat? David Buss. kétszer gyakrabban válnak el. akiknek a keresete nagyobb a férjükénél. Dr. vagy a férfi tetemes örökség. hogy több erôforrással és magasabb státussal rendelkezik. ha a nô gazdag. Az American Journal of Marriage and Family számos tanulmányra hivatkozik. aki 37 kultúrát tanulmányozott. Továbbá az idôsebb férfiak szolidabbak. ugyanis minél idôsebb egy férfi. hogy a nôk kivétel nélkül minden kultúrában elônyben részesítik az idôsebb férfiakat. egy negyvenévesnek 53 000 dollár volt az átlagkeresete. Például 2008-ban Ausztráliában egy húszéves férfinak 27 000 dollár. és megnyílnának érzelmileg a férfi elôtt. Ez azt bizonyítja. mert a sokkal idôsebb férfi nagyobb valószínûséggel korábban hal meg. Tény. amelyek szerint egyre nagyobb számban válnak el azok a nôk. 225 . illetve rang és hatalom várományosa. 6. A siker intelligenciája szerzôje azt írja. akik kevesebbet keresnek. megbízhatóbbak. úgy találta. egy harmincévesnek 44 000 dollár. Robert Holden. akik nehezen bírnak együtt élni a náluk sikeresebb asszonnyal.

illetve politikai korrektségre törekvô tévémûsorokban. az idôsebb férfiak lepontoznák a kívánatosság versenyében. Ennek két oka van.A férfiak szexobjektumot látnak a nôkben. Érintésre való érzékenységük segítette a nôket. másodszor. A nôk sikerobjektumot látnak a férfiakban. legföljebb vígjátékban vagy iróniára. a 39 éves építômunkáshoz. a hatalom és az erôforrások ígéretével. hogy a nôk testfelszínén több mint 10 000 tapintási idegvégzôdés van. Miért akarják a nôk. mint amilyen annak idején az 59 éves Elizabeth Tayloré volt. a férfiak elônyben részesítik a kevésbé intelligens nôket. Elôször is. nem érzi szükségét a férfi erôforrásainak. Alkalmanként idôsebb nôk sokkal fiatalabb férfiakkal létesítenek kapcsolatot. A nôk elônyben részesítik a náluk intelligensebb férfiakat. míg a férfiakén csak 3000. 7. aki feleségül ment Larry Fortenskyhez. ha megérintik ôket. Az életben ilyesmi ritkán fordul elô. Ez azt is megmagyarázza. hogy megérintsék ôket? Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak. miért szeretik a nôk. és miért olyan fontos nekik a testi közelség. a nônek megvannak a saját erôforrásai. Viszont a fiatalabb férfit magához vonzhatja a szex. viszont ritkán láthatunk okos nôt buta férfi mellett. és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nôk? címû könyvünkben elárultuk. hogy tisztában lehessenek csecsemôik érzelmeivel és állapotával. 226 . Ezek a kapcsolatok szinte mindig rövid életûek. Gyakran láthatunk buta nôt (vagy magát butának megjátszó nôt) okos férfi mellett. mivel fajfenntartási szavatossága már lejárt.

de ilyen alkalom nem lesz még egyszer. most mind a ketten kívánhattok tôlem valamit! – Úgy szerettük volna körbehajózni a Földet csak egyszer! – sikkantotta a feleség. A tündérke suhintott egyet a varázspálcájával. édes. A nôk nagyon sok érintésre vágynak a szexen kívül – összebújásra. hogy elvezethet a szexhez.Egy hatvanas házaspár a 35. és azt mondta: – Amiért ilyen csodálatos példát mutattatok másoknak a hosszú. A férj gondolkozott egy percig. akik hálátlan piszkok. csókra. az kívánság. Az erkölcsi tanulság ebbôl az. hogy a férfiaknak. 227 . hogy a tündérkék is nôk. A feleség nagyon elszomorodott. Hirtelen megjelent az asztaluknál egy icipici tündér. ám ahogy a kapcsolat állandósul. masszírozásra. hogy legyen egy harminc évvel fiatalabb feleségem. mert tudják. házassági évfordulóját ünnepelte egy romantikus kis vendéglôben. Én azt kívánom. és – csiribí-csiribá! – már ott is volt a feleség tenyerében két jegy a Queen Mary II-re. A tündérke suhintott egyet a varázspálcájával. nem lenne szabad elfeledniük. hogy a nô szexet akar. A férfiak többsége meg is teszi mindezt az udvarlás idején. a hajuk megsimogatására. de a kívánság. és ez mindenütt óriási problémákat okoz a kapcsolatokban. sokan leszoknak róla. aztán így szólt: – Bocs. boldog házasságra. Ám a legtöbb férfi úgy értelmezi a testi közelséget. és – csiribí-csiribá! – a férj máris 95 éves lett. kézfogásra.

Ha az ôskori pár mindkét tagja 228 . hogy a nôk csak teljesen oldott kedélyállapotban. túl sötét. Ingerlés közben a nôk agyi tevékenysége megnôtt a primer szomatoszenzoros kéregállományban.Mibôl tudod. hogy a férfi készen áll a szexre? Abból. A szoba túl világos. a falak túl vékonyak. Miért tûnnek a nôk szétszórtnak szex közben? Világszerte arról panaszkodnak a férfiak. a nôket borzasztóan foglalkoztatni kezdi a környezetük. hogy lélegzik. a férfi ilyenkor gyakorlatilag vak és süket lesz minden külsô ingerre. zaklatottságtól és aggodalmaktól mentesen képesek élvezni a szexet. az idegtudományok professzora a hollandiai Groningen egyetemén kutatócsoportjával együtt összehasonlította 13 heteroszexuális nô agyi tevékenységét négyféle állapotban: pihenés közben. A nôk több vágányon futó agya egyszerre tudja kezelni az összes környezeti információt. viszont csökkent az amigdalában és a hippokampuszban (az éberség és a szorongás agytartományaiban). túl csendes. „Az én feleségem mindig nevet szex közben. igazolva. mindegy. a csikló ingerlése közben és a csikló orgazmusig történô ingerlése közben. túl zajos. mit olvas. hogy ha szexelésre kerül a sor. 8. mímelt orgazmus közben.” EMO PHILLIPS Gert Holstege. A férfiakat nem izgatja az ilyesmi: az egyvágányú agy csakis az aktuális feladatra összpontosít. valaki megláthatja vagy meghallhatja ôket.

a hûtlenség volt. aki hajlandó megosztani vele az erôforrásait – nem pedig egy mosdatlan. Ez az egész azt akarja jelenteni. 9. és úgy találta. amelyet az internetes pornó erôltet. hogy a nôt ne érje stressz. szoros versenyben a verbális agresszióval. Az a világ. vagy jó ötletnek tartja. a férfi nem bánja. brutális barom lúzerrel. Buss azt is megállapította. Ez tökéletes ellentétben áll azzal a képpel. A nôk háromnegyede viszont túlbecsülte a férfi reagálását az ô agressziójukra. gondoskodnia kell róla. és néhányan bevallották. A férfiakat kevésbé izgatta a szexuális agresszió (43%). hogy míg a nôk többsége valószínûleg tiltakozna. könnyen áldozatul esnek a ragadozóknak. nem kell zavaró tényezôktôl tartania. amikor valaki engedély nélkül kiéli a szexuális késztetéseit a másikon. a férfinak ki kell választania a megfelelô pillanatot. lágy zenével kell álcáznia a külsô zajokat. amit a férfiak feltételeztek a nôkrôl. ha rácsapnának a fenekére. A legrosszabb. hogy biztonságban van. hogy a nôk számára a szexuális agreszszió a legrosszabb. és ez a feladat a nôkre hárult. amit egy férfi elkövethet egy kapcsolatban (93–100%). hogy felajzaná ôket. David Buss 147 szexuálisan sértô eseményt szedett listába. Hogy a nônek legyen hangulata a szexhez. Valakinek fél szemmel ôrködnie is kellett. jóképû férfival képzeli el. büdös. hogy a férfiak következetesen alábecsülik. és éreztetnie kell a nôvel. általában valami gazdag. Ha egy nô álmodozik a szexrôl. mennyire elfogadható a szexuális agresszió a nôknek.kizárólag a párzással foglalkozott volna. ahol 229 . Hogyan érzékelik a nôk a szexuális agressziót? Nagy vonalakban azt nevezhetjük szexuális agressziónak. vagyis hogy a nôknek nagyon is kedvükre való az erôszakos szex.

hogy a nô legfôbb vonzereje a fajfenntartási képesség. például hatalmi harcok vagy vállalati politika. Viszont ha a férfi csinálta ugyanezt egy nôvel. Az ilyen viselkedést sok nô kiábrándítónak tartja. másodszor. A nôk többsége sértésnek veszi. hogy a férfiak úgy gondolkodnak. Hogy látják a nôk a szexuális zaklatást? A szexuális zaklatások miatt emelt panaszok 93%-át nôk nyújtják be. az csak 1. Olykor élnek panasszal férfiak is a nôktôl elszenvedett szexuális zaklatások miatt. hogy az izgalom hetes skáláján a férfiak 6. 230 . A férfiak többsége bóknak veszi. hogy ez történjék velük! David Buss beszámol róla.a nôk azt hiszik. A statisztikák színleg azt bizonyítják. ám ezek mögött rendszerint más indokok rejtôznek. mint ôk. 10. Az idôsebb nôk e vonatkozásban elenyészô kisebbséget alkotnak. a nôk sokkal több mindent érzékelnek zaklatásnak.07-re osztályozták. kevés férfi tesz panaszt. a férfiak pedig feltételezik. ha a férfiak szexuálisan zaklatják. amiért egy nô szexuálisan zaklatta – inkább álmodoznak arról. ha egy nô hozzájuk dörgölôzött a bárban. más férfiak zaklatása miatt. a fennmaradó 7%-ot férfiak. hogy a nôk hozzájuk hasonlóan gondolkoznak. Ez is azt bizonyítja. A nôk által benyújtott négy panasz közül három a 20–30 évesektôl származik. ám itt több enyhítô körülmény van: elôször is. hogy majdnem mindig a férfiak zaklatják a nôket. megért a katasztrófára. ha a nôk szexuálisan zaklatják.82-es izgalmat jelentett a nônek.

vagyis a férfi erôforrásai döntô szerepet játszanak a nôk szexre való hajlandóságában. A sikeres rocksztárokat és egyetemi diplomásokat csak 38% sérelmezte volna. amit a férfiak 67%-a és a nôk 17%-a talált volna hízelgônek. hogy a tesztoszterontól túltengô. hogy az utóbbi öt évben szexuálisan zaklatták ôket. hogyan reagálnának. mennyire sértené ôket. a férfiak 15%-át sértette volna egy ilyen ajánlat. A nôket az sértette volna a legjobban (60%).Barbara Gutek. és a nônek az agresszív gének kellenek. és ez valamilyen ösztönös szinten vonzza peteéréskor a nôt. Gutek professzor továbbá úgy találta. mint a kedves fiúknak. a kaliforniai Claremont Egyetemi Továbbképzô Iskola pszichológiaprofesszora munkahelyeken folytatott vizsgálatokat. mondják el. A nôi test a Russel Crowe-féle vagányra éhezik. mert az agresszív férfiaknak nagyobb a túlélési hányadosa. A sértôdés egyenes arányban csökkent. felkérve a dolgozókat. babusgató társ mellett. 231 . míg a férfiaknak legfeljebb 9%-a volt kénytelen zaklatást elviselni. ha más társadalmi rétegbôl származó férfiak közelednének hozzájuk. és szinte egyikük sem jelentette. David Buss egy másik kísérletet is végzett. hogy a nôk 63%-át. A nôk 55%-a arról számolt be. ha építômunkások és szemetesek tettek volna nekik ajánlatot. rangsorolják. rossz fiúkról? A nôk többsége havonta két-három napon át. amelyben arra kért nôket. A hónap többi napján boldogan megmarad a csendes. a peteérés idején rossz fiúkról álmodozik. domináns hímek mindig túlélték a csendes. megbízható. ahogy javult a férfi státusa és rendelkezése az erôforrások felett. ha egy munkatárs szexelésre kérné fel ôket. Miért nem értenek semmit a férfiak és miért kell a nôknek mindig új cipô? címû könyvünkben is megírtuk. rendes fazonokat. 11. Miért képzelegnek a nôk csúnya.

Az angol kórházi nyilvántartásokból egyértelmûen kiderül. Fokozott stressz idején megnô ez az arány. akiknek alacsony a szerotoninszintjük. A legsúlyosabb csokoládéfüggôk azok a nôk. Ennek az alkotóelemei ugyanis a nôi agyban a cannabisreceptorokhoz kapcsolódnak. Miért szereti olyan sok nô a szexnél is jobban a csokoládét? A férfiak szemében a csokoládé csak egy étel. de csak a DNS-teszt derített rá fényt. akinek jó génjei vannak. mert az agyunk arra hajszol bennünket. hogy szaporodással meneküljünk a fenyegetô halál elôl. amelyek szerint a házasságban született csecsemôk kb. 232 . ha megpuhul. Valószínûleg évszázadokon át ez lehetett a helyzet. 2. tehát ha egy nô csokoládét eszik. egyszerre tölti el a szerelem és a füvezés mámora. Tíz rejtélyes ok. Sajnos ez a két kívánalom nem mindig található meg ugyanabban a férfiban. A háborús stressz és a szigetországban állomásozó amerikai katonák kínálta lehetôség növelte az emberek szaporodási vágyát. de olyan férfit is akar. aki eltartja és leköti magát melléje. A menstruációjuk alatt eszik a legtöbb csokoládét. A szerrôl lejött heroinistáknak is a csokoládé a kedvencük. nem pedig függôséget okozó szer.A nô tudatosan keres olyan férfit. Csokoládét nem veszélyes enni vezetés közben. 12. amiért a nôk jobban szeretik a csokoládét a szexnél 1. hogy a második világháború idején minden házasságon belül született hatodik csecsemônek nem a férj volt az apja. A csokoládé élvezetet szerez még akkor is. mint számos nô esetében. mert jobban érzik magukat a csokoládé feniletilamintartalmától. Ezt bizonyítják a DNS-vizsgálatok is. 10%-ának nem a férj az apja.

és tiszteletben tartsák a véleményüket. 5. Összefoglalás Látható tehát. babusgatók. Ha a férfiak azt akarják. A csokoládé nem rémül meg az „elkötelezôdés” szótól. ha kitesszük az asztalra a csokoládét. 9. 233 . 7. mert szabadságra van szükségük az utód kihordása és gondozása miatt. legyenek gyöngédek. hogy a nôk igenis élvezik a szexet. 8. hogy a párjuk gyakrabban kezdeményezzen. mint a férfiakban. A csokoládéval nem verjük fel a szomszédokat. • A nôk vágynak a szexre. A férfiaknak azt üzenjük. 4. Csokoládé után nyugodtan elalhatunk. melynek létezésérôl korábban fogalmuk sem volt. A csokoládénak nem számít a méret. csak egészen más okokból. 10. A hónap minden napján ehetünk csokoládét. • A jó nemi élet és a boldog kapcsolat titka annak megértése. 3. 6. • A nôk érzelmi beruházást igényelnek. jóval gyakrabban. mint a férfiak. hogy a férfiaknak és a nôknek eltérô szexuális szükségleteik és motivációik vannak. arra vágynak. A csokoládénál nem kell mímelni a gyönyört.A csokoládé akárhol ehetô (még a mama szeme láttára is). mert nem hortyog a fülünkbe. • A nôkben gyengébb a szexuális késztetés. a nôi szexualitásnak egy olyan világába léphetnek be. A nôk különlegesnek akarják érezni magukat. hogy ha tudomásul veszik a nôk eltérô felfogását a szerelemrôl és a szexrôl. A fônök akkor se fog megbotránkozni. hogy bevonják ôket a döntésekbe. egy agyonhajszolt nô fontossági listáján igencsak hátul kullog a szex. mint amennyire bevallani hajlandók. és tüsténkedjenek a konyhában.

Szex és agy 13 Azonos célok. más feltételekkel 14 A szerelem hatalma 15 A szerelem biológiája 16 Szerelem elsô látásra 18 Darwin miatt van az egész! 19 Összebújás 20 Miért ôrülnek meg egymásért a szerelmesek? 22 Végigfutott rajtam a hideg! 23 Nem bírok aludni. ha ejtenek? 36 Összefoglalás 37 2. nem bírok enni 24 Mit mutatnak az agyi képalkotó eljárások? 26 A szerelem mint narkó 26 A szex és a szerelem földrajza az agyban 27 Miért látják másképp a szerelmet a férfiak és a nôk? 29 Hogyan értékeli a férfi agya a nô vonzerejét? 31 Hogyan értékeli a nô agya a férfi vonzerejét? 32 Miért nem tartós a nemi vágy? 34 Mi történik. Egyenes beszéd a szexrôl és a szerelemrôl 40 Változnak az idôk 42 Hogyan tanulmányozzák ma az embereket? 43 Miért olyan fontos a szeretet és a szerelem? 44 A szeretet/szerelem hét típusa 47 Szerelmi térképeink 48 289 .Tartalom Bevezetés 5 A Nagy Ô keresése 7 Hogyan szúrta el a Nyugat a szexet? 9 A statisztika 11 1.

század a férfiaknak? 52 Összefoglalás 54 3. Mit akarnak igazából a nôk? 55 A nôk változó igényei 56 A mami azt mondta. amit kiejt a száján a nô 74 Hét egyszerû dolog. amit a nôk akarnak a férfiaktól 66 Elkötelezettség.Hogyan színezi ki látásunkat Hollywood és a tömegtájékoztatás? 50 Miért nehezebb a 21. Miért kell káprázatos gyûrût ajándékozni a nônek? 73 Az utolsó tíz dolog. Mit akarnak igazából a férfiak? 82 Hogyan formálja a média a férfiak látásmódját? 84 Mit akarnak igazából a férfiak? 87 Mit tesz meg a férfi a szexért? 88 A férfiak nem gondolkoznak kapcsolatban 90 A férfibeszéd megfejtése 92 A férfiak a szaporodási mutatóra hajtanak 93 Térjünk a lényegre! 96 Mire tanítanak az apróhirdetések? 98 Miért lett ennyire fontos a vonzó külsô? 100 Mit jelent a „vonzó”? 101 290 . amit a nôk vonzónak találnak a férfiakban 75 Miért nem kell a nônek a lúzer? 79 A nôk mindig csak erôforrásokat akarnak 79 Összefoglalás 80 4. hogy nézzek körül! 58 A lányok szórakozni akarnak 59 Mit akar igazából a nô? 61 Már a majmok is 62 A nôk többször élveznek el a gazdag férfiaktól 65 Az öt legfontosabb dolog.

Viszonyok és hûtlenkedés 128 Mi a viszony? 130 A hûtlenség statisztikája 131 Miért vannak viszonyok? 134 Megtörténhet minden szinten 136 Miért lépnek félre a nôk kevesebbszer.Amazóniai divat 102 Mit keresnek a férfiak a szépségben? 103 A mi világszépségversenyünk 104 Ösztönös válasz a szép arcokra 105 Ami begerjeszti a férfiakat: a 70%-os csípô-derék arány 106 Mi riasztja el a férfiakat? 107 Hogyan választanak a melegek? 107 A kormány mint új férj 108 Összefoglalás 109 5. Keresünk alkalmi szexpartnert komoly kapcsolatra 112 Mi az alkalmi szex? 114 A „szexuális kapcsolat” meghatározása 116 Miért szexelünk alkalmilag? 118 Hogyan érezzük magunkat az alkalmi szex után? 121 Hogyan befolyásolják az apák a gyerekeik magatartását? 122 Hány partnert akar ön? 123 Szexuális fantáziálás és alkalmi szex 124 Mi a melegek álláspontja? 125 Összefoglalás 126 6. hogy azt pletykálják… 145 A csalás nyolc klasszikus jele 146 Hogyan kezeljük a csalót? 149 291 . mint a férfiak? 137 A hûtlenkedés hat közkeletû mítosza 139 A viszony kilenc típusa 141 Miért álom a „tökéletes viszony”? 145 Hallottam.

Miért szeretik a férfiak az áramvonalas nôket? 202 292 . Mennyit érünk a társkeresô tôzsdén? 165 Hogyan találjunk igazán klassz társat? 177 Hogyan változtassuk meg a szerelmi életünket örökre? 179 A lista és a számstatisztika 183 Kitôl ôrizkedjen? 186 Mr. Miért csak szex a szex a férfiaknak? 194 3. A semmi-szoba 196 4. Téves árulkodó jelei 187 Ha nem mûködik a kémia 188 A 9%-os törvény 189 Összefoglalás 190 8. Miért ébrednek a férfiak erekcióval? 193 2. Miért nem mondják meg a férfiak a nôknek az igazságot a szexrôl? 197 6./Ms. amelyet a nôk nem értenek 192 1.Megoldás és tisztázás 151 Útmutató gyógyuláshoz viszony után 152 Négy alapvetô stratégia a félrelépések megakadályozására 154 Összefoglalás 154 7. Hogyan találjuk meg az eszményi társa(ka)t? A párképesség tesztje 156 Hogy kezdôdik a legtöbb kapcsolat? 156 A jó társ megtalálása 158 Sarkalatos értékek és meggyôzôdések 159 Az öt legelterjedtebb hiba az új kapcsolatokban 161 A párképességi mutató 162 A párképesség tesztje. 15 rejtély a férfiakban. Miért mániája a férfiaknak a nôi mell? 196 5.

Az öt listavezetô kérdés. rossz fiúkról? 231 12. Miért képzelegnek a nôk a csúnya. Miért buták olyan gyakran a szerelemben az okos nôk? 224 6. Miért kedvelik a nôk az idôsebb férfiakat? 225 7. hogy „szeretlek?” 210 15. és miért fitogtatják a sörhasukat? 207 12. Miért szereti olyan sok nô a szexnél is jobban a csokoládét? 232 Összefoglalás 233 293 . A férfiak és az ô fétiseik 208 13. 12 igazság a nôkrôl. Hogyan érzékelik a nôk a szexuális agressziót? 229 10. Mit akarnak a nôk a szextôl? 216 2. Miért akarják a nôk. Miért van a nôknek orgazmusa? 223 5. Hogy látják a nôk a szexuális zaklatást? 230 11. Miért viselnek középkorú férfiak Speedo fürdônadrágot nyilvánosan. amelyrôl a legtöbb férfinak fogalma sincs 214 1. hogy a nôk kezdeményezzenek? 203 9. Miért olyan fontos a férfiaknak. Miért olyan nehéz kimondani a férfiaknak. hogy megérintsék ôket? 226 8. amellyel a legtöbb férfit meg lehet rémíteni 211 9. Mikor kész a férfi az elkötelezôdésre vagy a házasságra? 205 11. Hogyan lehet rávenni a nôket a gyakoribb szexre? 220 4. Miért tájolják el magukat a férfiak a mulatóban? 204 10. Mi aggasztja a férfiakat? 209 14. Miért tûnnek a nôk szétszórtnak szex közben? 228 9. Miért olyan a G-pont. Miért kezdeményeznek a nôk olyan ritkán? 218 3. mint egy ufó? 203 8.7.

Tovább a boldogabb jövôbe? 250 Ma a házasok vannak kisebbségben 252 Tájékozottabb-e a mai fiatalság? 254 Miért ígér mindig olyan sokat az új szerelem? 255 Nem vagyunk egyformák 256 Valóban vonzzák egymást az ellentétek? 258 A világ legrosszabb szeretôi 259 Hogyan látják a szexet más országokban? 260 Ki maradt ki? 261 Mit mutat az ujjam? 262 A jövô szerelmének tudománya 265 A jó partner kiszimatolása 266 Tíz indok. A párképességi mutató növelésének 13 taktikája 234 Nyolc dolog. amelyet a nôk a párképességi mutatójuk növelése érdekében tehetnek 241 Hogyan kritizálják a nôk a konkurenciát? 248 11. amiért jó orvosság a szex 268 A nagy átverés 268 Kinek ki jut? 269 Miért ért véget valószínûleg az evolúció? 271 Mikor kell megbeszélni a problémákat? 272 Összefoglalás 273 Bibliográfia 276 . amelyet a férfiak a párképességi mutatójuk növelése érdekében tehetnek 234 Hogyan kritizálják a férfiak a konkurenciát? 241 Öt dolog.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful