PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian

Tajuk 8

STRATEGI, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN

Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Suaian. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. menginterpretasi bahan kurikulum dengan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 2. menjelaskan perbandingan antara strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 3. merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan strategi, kaedah dan teknik

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi

Kaedah

Teknik

67

Terdapat pelbagai jenis strategi. guru atau tenaga pengajar Pendidikan Jasmani Suaian bertanggungjawab sebagai pendidik yang kritikal dalam membantu pembinaan dan perkembangan murid-murid kurang upaya. 8. Untuk lebih 30 tahun. keterencatan akal. kaedah dan teknik dalam penyampaian isi pembelajaran. Kaedah dan Teknik yang Bersesuaian Dalam Pendidikan Jasmani Suaian Strategi. masalah 68 organisasi tersebut lebih Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) sejak . buta. The Education for All Handicapped Children Act merupakan sebuah organisasi pendidikan untuk kanak-kanak atau individu khas. Individu terbabit mungkin mempunyai masalah yang melibatkan kecacatan fizikal. bisu. pekak.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian KANDUNGAN Strategi. Pemilihan strategi. Kecacatan atau ketidak upayaan mereka terdiri daripada pelbagai jenis. Tetapi dikenali sekarang sebagai Disember 2004. kaedah dan teknik yang tepat akan membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran.0 PENGENALAN Pendidikan Jasmani Suaian telah dipraktiskan dalam sesi persekolahan biasa sejak permulaan pemerintahan kerajaan yang diperakui oleh Kongres pada tahun 1975 yang memberi peluang kepada murid sebagai laluan untuk menerima pendidikan umum. tidak sempurna sifat anggota badan). mental ataupun masalah kesihatan. gangguan emosi. pelbagai masalah ketidaksempurnaan fizikal (kudung. Guru Pendidikan Jasmani Suaian perlu menyesuaikan sistem pengajaran dan pembelajaran untuk individu yang mengalami kecacatan atau kurang upaya dalam sebuah sekolah yang mempunyai murid-murid yang normal. kaedah dan teknik pengajaran adalah perkara yang perlu dititik beratkan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Antara masalah atau kecacatan yang dialami oleh mereka ialah autisme.

kaedah dan pendekatan. masalah pertumbuhan otot. kaedah dan teknik dalam penyampaian isi pembelajaran. Pemilihan strategi. KAEDAH DAN TEKNIK YANG BERSESUAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN Strategi. kaedah dan teknik pengajaran adalah perkara yang perlu dititik beratkan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Strategi juga dianggap sebagai kebijaksanaan memilih sesuatu pendekatan dan kecekapan dalam merancang teknik dan kaedah. 8. ketidaksempurnaan postur badan dan lainlain. Terdapat tiga jenis strategi dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran iaitu : 69 .PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian sistem saraf. Strategi adalah suatu bentuk operasi yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dan juga merupakan aktiviti pengurusan yang telah dirancang untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan guru.1. kaedah dan teknik yang tepat akan membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran.1 STRATEGI. Terdapat pelbagai jenis strategi.1 Strategi Strategi merangkumi kesemua aspek termasuklah teknik. kaedah z y x strategi teknik Rajah 1 8.

pencapaian objektif pengajaran guru penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi menghafaz tetapi kurang upaya untuk membuat interprestasi murid terbatas. Sesi pengajaran dan pembelajaran berbentuk kuliah iaitu guru banyak memberi penerangan dan murid hanya mendengar setiap penerangan dengan teliti. Murid tidak berpeluang menyampaikan pendapat mereka. menjana idea 8.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 8. Ciri.2 Strategi Berpusatkan Murid Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.1.1. lebih banyak masa diperuntukkan kepada pembelajaran dalam strategi ini.1. Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan Komunikasi antara murid dan guru adalah sehala Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan Interaksi antara murid adalah pasif dan pergaulan sosial Kebolehan dan minat murid tidak diambil berat Murid menjadi kurang kreatif dan tidak diberi peluang untuk sebagai penonton sahaja. Antara ciri bagi strategi pemusatan murid ialah : 70 .1.ciri strategi pemusatan guru ialah : • • • • • • • • • • • Guru sebagai penyampai maklumat dan murid berperanan Kepimpinan guru bersifat autokratik.1 Strategi Berpusatkan Guru Strategi pemusatan guru memperlihatkan guru sebagai individu yang memainkan peranan utama dalam menguasai dan mengawal segala bentuk aktiviti yang dijalankan.

Bahan-bahan tersebut terbahagi kepada dua iaitu bahan pengajaran yang disediakan oleh guru (powerpoint. carta. kognitif dan afektif 71 . peralatan sukan.1. mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran maksimum untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. radas dan sebagainya).PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian • • • • Guru merupakan pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran Komunikasi yang berlangsung adalah komunikasi dua hala Kepimpinan adalah berbentuk demokratik di mana murid Strategi pengajaran dan pembelajaran mengutamakan digalakkan untuk memberikan pendapat objektif pencapaian murid di mana perkembangan yang seimbang sepertimana yang dinyatakan dalam aspek JERIS dapat dihasilkan • Ujian penilaian berbentuk formatif digunakan untuk mengkaji kelemahan murid dan memastikan ujian kemahiran yang guru lakukan berjaya atau tidak • • pelajar • 8. Sebagai panduan kepada guru untuk merancang pengajaran Mengutamakan kaedah kumpulan dan penglibatan penuh dan pembelajaran yang lebih baik pada masa akan datang Strategi Berpusatkan Bahan ini menggunakan bahan sebagai medium utama untuk Strategi penyampaian isi pengajaran dan pembelajaran.1. lembaran kerja. gambar rajah) dan bahan pembelajaran yang digunakan oleh murid ( buku teks.3 Murid bersikap lebih kreatif dan inisiatif. Ciri-ciri bahan yang digunakan adalah seperti berikut : • • • • Guru dan murid menggunakan bahan sepenuhnya untuk Melibatkan interaksi antara murid dengan bahan Murid dan guru perlu cekpa menggunakan bahan secara Strategi ini menekankan keseruhan aspek iaitu aspek fizikal.

mempunyai kesinambungan dan perlu melakukannya mengikut peraturan agar objektif pembelajaran yang spesifik dapat diperolehi dalam jangka masa yang pendek.1. Guru perlu menyusun langkah pengajaran secara teratur.1. 8. Contoh-contoh kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • • • • Kaedah inkuiri penemuan Kaedah Induktif Kaedah Deduktif Kaedah Penyiasatan Kaedah Penyelesaian Masalah Kaedah Kumpulan Kaedah Sumbangsaran Kaedah Demonstrasi Kaedah Lawatan Kaedah Belajar Cara Belajar dan lain-lain 8.3 Teknik 72 . Kesemuanya adalah bertujuan untuk mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian • • • Pengajaran guru bertumpu kepada pengajaran bermakna Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah Strategi ini mementingkan pengajaran dan pembelajaran dan berkesan kumpulan yang bermakna melalui pengalaman sebenar.2 Kaedah Kaedah ialah satu prosedur yang membolehkan pelaksanaan pengajaran dijalankan secara teratur. kemas dan sistematik serta suatu bentuk langkah pengajaran yang tersusun rapi.

Teknik merupakan unitunit kecil yang terkandung dalam kaedah. Contoh-contoh teknik yang digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ialah : • • • • • • • • • Teknik Syarahan Teknik Kuiz Teknik Bercerita Teknik Main Peranan Teknik Simulasi Teknik Sosio-drama Teknik Permainan Teknik Ajuk Hafaz Teknik Soal Jawab dan lain-lain Jasmani Suaian. Guru perlu membahagikan slot pengajaran dengan cuba menggunakan ketiga-tiga strategi dalm sesi pengajaran dan pembelajaran. Teknik juga adalah suatu kemahiran yang digunakan guru untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah pengajaran serta cara guru untuk menjalankan pelbagai langkah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. guru atau tenaga pengajar perlu Pendidikan menggabungkan ketiga-tiga strategi iatu pemusatan guru. Guru perlu membahagikan masa dengan betul untuk menjalankan setiap teknik yang dipilh. pemusatan murid dan pemusatan bahan.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian Teknik merupakan muslihat yang digunakan guru untuk menyampaikan bahan dan isi pengajaran kepada murid secara optimum. Guru tidak boleh hanya memberi arahan dan bercakap sepanjang waktu kerana golongan kurang upaya ini tidak boleh menerima arahan terlalu banyak dan secara berterusan. Prosedur penggunaan strategi pengajaran dapat dilihat melalui rajah di bawah: STRATEGI Guru menyampaikan isi pengajaran KAEDAH DAN TEKNIK 73 .

Strategi / Kaedah / Teknik Mengeraskan Diri (Freez Up):  Berhenti bercakap  Mata memandang guru Penyumbang / Pencipta Wayne Herninko Norwood School Bethesda. kaedah dan teknik yang sesuai digunakan untuk kanak-kanak kurang upaya.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (berpusatkan guru) penerangan / demonstrasi (berpusatkan guru + berpusatkan murid ) Guru memberi arahan kepada murid untuk membentuk kumpulan kumpulan / simulasi (berpusatkan murid) Murid melakukan aktiviti ikut arahan yang diberikan penyelesaian masalah / latih tubi / permainan (berpusatkan murid + berpusatkan bahan) Murid menggunakan bahan yang disediakan guru permainan / latih tubi (berpusatkan guru + berpusatkan murid ) Berbincang dan rumusan perbincangan / penyoalan Jadual di bawah menunjukkan hasil kajian Ahli Pengkaji Barat tentang strategi. MD Maklum Balas - 74 .

PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian  Mulut tutup  Mata dan telinga dibuka Bergerak dalam Keadaan Terkawal ( Move Under Control ) :  Tidak berlari di luar kawasan  Tidak berlari dan menganggu rakan lain Ambil Peralatan (Get Equipments) :  Ambil peralatan yang disediakan seorang demi seorang (tidak berebut)  Ambil Secara Sopan (tunjukkan demonstrasi)  Ambil Secara Berhati-hati Memberi isyarat. respon (Reminder for Any Cue) :  Soal Murid : “Apakah yang awak cari?”  Memberi pujian: “Tahniah. awak boleh lakukannya!”  Membantu murid yang tidak mampu melakukan aktiviti Mengingatkan murid tentang tugasan dan kemahiran yang dipelajari 75 .

OR 1) Dengar dan lakukan 2) Tidak menganggu rakan lain 3) Berhatu-hati 4) Berhenti apabila wisel dibunyikan 5) Menghormati antara satu sama lain R.Trust/Team Building Nancy Gordon Rob Matthews Pleasant Valley School Peoria. IL Selama 23 tahun mengajar Pendidikan Jasmani Suaian. Beliau menyukai cara ini kerana ianya ringkas dan bersesuaian.E..Safety (keselamatan) P – Purpose (perlaksanaan) E – Enthusiasm (minat dan rasa ingin tahu) C – Challenge (cabaran) T .P. beliau mendapati kelas dapat dikawal melalui dua perkara utama ini Beliau menyatakan yang idea dan strategi ini diambil daripada buku yang bertajuk “A Book Purchased At A Convention”.S. R .C.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 1) Pakai pakaian dan kasut yang bersesuaian 2) Hormat diri sendiri dan diri orang lain 3) Bergerak secara berhati-hati 4) Gunakan peralatan dengan cermat 1) Cuba bersungguhsungguh Larry Satchwell Steve Arnold Westridge 2) Bersikap baik antara Elementary satu sama lain Lake Oswego.T.E.Right To Learn ( belajar dengan betul) E – Effort (kesungguhan) S . Cara ini adalah yang terbaik dan mudah untuk diingati dan diaplikasi 76 .

C. Kaedah A.Act Safely (bertindak mengikut keselamatan) B . perlu diingatkan.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (kepercayaan / semangat berkumpulan) A . angkat tangan jika hendak bercakap Tetapi. Guru boleh menentukan arahan mengikut keseuaian tahap kecacatan dan ketidak upayaan murid dengan memberi arahan secara individu.Be Prepared And Be Positive (bersedia dan bersikap positif) Kent Kuelper Spring Hill Elementary School Selama 18 tahun beliau menggunakan cara ini. Kaedah 5 C yang boleh digunakan guru ialah : 1. Alaska 1) Jadi pendengar yang baik 2) Mengikut segala arahan 3) Layan orang lain dengan rasa hormat 4) Gunakan peralatan dengan betul 5) Sering melakukan yang terbaik 6) melakukan aktiviti dengan penuh keseronokan Mark Searles Momet Elementary School Plattsburgh. tangan diam. mata dan telinga buka.Work Hard – Learn Anchorage. NY Beliau menerangkan setiap peraturan dengan teliti kepada murid.B. Contohnya : Pendengar yang baik bermaksud mulut diam.Do Your Best (lakukan yang terbaik) Have Fun .D merupakan yang terbaik dan menjadikan beliau seorang guru yang bagus Anchorage C – Cooperate (kerjasama) School District D . setiap murid mempunyai kecacatan dan masalah yang berbeza. Murid-murid kurang upaya agak sukar untuk 77 . Clarity (kejelasan) – Guru perlu memberi arahan kepada murid dengan jelas agar mereka bertindak mengikut arahan dan tidak tersalah anggap dengan setiap arahan yang diberi.

Maka. guru perlu bersabar dan cuba memberikan perhatian kepada mereka keran mereka memerlukan kawalan keselatan yang tinggi untuk mengelakkan sebarang kecederaan 5. 2. guru perlu menyatakan arahan berulang kali agar mereka belajar untuk menerima dan memahami arahan. Guru perlu membuatkan mereka rasa dihargai atas kesungguhan yang mereka tunjukkan. Guru perlu menetapkan tindakan yang perlu dilakukan terhadap murid. mendengar arahan. dan bersikap secara terkawal di dalam kelas boleh dijadikan contoh dan diberi pengharagaan. 78 . Contohnya. strategi dan teknik pengajaran agar muri-murid tidak mudah berasa jemu. Caring (ambil berat) – murid istimewa sememangnya memerlukan perhatian yang lebih dari orang lain. guru perlu bersikap kreatif dengan mengubah dan mempelbagaikan kaedah. Change (mengubah) – walaupun guru telah merancang kaedah yang digemari.Contonya guru perlu memberi arahan tentang peraturan menjaga tingkah laku dengan baik. Consistency (konsistensi) – Murid yang mampu mengawal tingkah laku dengan baik. Consequences ( sebab dan akibat) – Guru perlu bersedia dengan sebarang jangkaan tingkah laku murid. 4. Maka. 3. terdapat murid yang tidak boleh mengikut arahan yang diberi oleh guru atau tidak mampu melakukan aktiviti yang dijalankan maka guru perlu membimbing dan membantu murid tersebut.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian memahami arahan.

). (2003). D. V. Mosston.specialchildren. Kelly.com/od/specialeducation/g/APE. (2002). kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran di samping rakaman proses pengajaran Pendidikan Jasmani Suaian di sekolah.wikipedia. S. Adapted Physical Education (5th ed. CA: Benjamin Cummings. IL: Human Kinetics.htm http://www. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan strategi. M.html PORTFOLIO Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.org/code/eptw/pdf_profiles/adaptivephysical. Developing The Phisical Education Curriculum: An Aqchievement-based Approach.pecentral.). San Francisco. (2004). Daniels & Evelyn A.Davies (2002).J.& Melograno. L.org/wiki/Adapted http://www.PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian TUGASAN TERARAH Bagi meningkatkan pengetahuan.C.about. Developmental Physical Education For All Children (4th ed. IL: Human Kinetics. San Francisco.html http://www.sharingsuccess. RUJUKAN Arthur S.pdf http://www. Teaching physical education (5th ed. & Donnelly. Champaign. Champaign.apens. Gallahue. CA: Harper and Row Publishers.L. 79 .).org/adapted/adaptedsites. & Ashworth.E.org/whatisape. F. LAMAN WEB http://en.

PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 80 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful