You are on page 1of 19

SALĂ DE SPECTACOL – INSTALAŢII

Conductele de aer condiţionat (absorbţie şi refulare) se vor căptuţii la interior cu materiale fonoabsorbante sau se prevăd cu filtre acustice. Se recomandă ca la dimensionarea lor să se utilizeze viteze reduse dăunătoare audiţiei. Sala de spectacol se va amplasa la anumită distanţă de încăperile care produc zgomote, fiind protejată de acestea. Sub sală nu se admite amplasarea centralei termice sau a centralei de aer condiţionat. Când sălile de repetiţie sau alte încăperi cu activităţi zgomotoase sunt amplasate lângă sală, s evor lua măsuri de izolare fonică. Fumoarele sunt încăperi a căror suprafaţă este de 0,02 mp/spectator, închise pentru a se opri împrăştierea fumului, se prevăd cu instalaţii de aer condiţionat sau de absorbţie a fumului. Se recomandă evitarea trecerilor prin fumoar spre foaiere sau sper WC, astfel tratarea arhitecturală a acestuia seamănă cu cea a foaierului. Toalete, WC –uri, Acestea se amplasează la fiecare nivel, de preferinţă suprapuse, pentru ca construcţia să fie economică, şi se vor dimensiona în funcţie de numărul de persoane pe care le deserversc, considerând numărul femeilor egal cu cel al bărbaţilor.
1

de 0,5-1,5 m/s, ce nu produc zgomote

Încăperi anexe scenei - Camera de reglaj: este destinată pentru dirijarea luminii şi poate fi amplastă în trei locuri: • Lateral. axa La intrarea în fiecare grup de WC se va prevedea o toaletă cu oglindă şi lavoar.Grupurile de WC se plasează simetric în raport cu longitudinală a sălii de spectacol. considerându-se un lavoar pentru 100 de persoane.08mp de fiecare spectator. din dreptul ieşirilor din sala de spectacol şi a încăperilor importante din complexul sectorului de recepţie a publicului. Condiţia care se impune în rezolvarea acestuia. Este des utilizată amplasarea laterală a camerei de reglaj. Suprafaţa totală a toaletelor şi a cabinelor pentru WC se consideră 0. Pentru bărbaţi se va prevedea un WC şi două pisoare pentru fiecare o 100 de persoane. 2 . iar pentru femei un WC pentru 50 de persoane. pe o platformă în consolă dispusă pe peretele portalului şi lângă deschiderea acestuia • • În fundul sălii de spectacol În subsolul scenei lângă sufler. Toaletele se despart de cabinetele de WC cu un perete care se înalţă până în tavan. Nu este recomandabil accesul în grupurile de toaletă şi WC de pe scări. este de a asigura vederea integrală şi de ansamblu a scenei.

se amplasează la nivelul scenei şi în apropiere de aceasta. dintre care una direct în exterior şi una pentru circulaţis interioară . pentru a se asigura legătura cât mai comodă cu aceasta. Ea este prevăzută cu tabloul de semnalizări şi comandă.Această cameră comunică lateral cu un spaţiu pentru tabloul de distribuţie şi dedesubt cu camera transformatoarelor. - Depozitul pentru aparatură electrică şi depozitul maşinistului scenei Se amplasează la nivelul scenei. ci să aibă două ieşiri.50 m. Pereţii laterali. al diverselor mecanisme de protecţie împotriva incendiului. pentru a asigura accesul şi funcţionarea lor deplină în cazul declanşării unui incendiu. - Camera postului de pompieri. pentru situaţii de incendiu. Amplasarea în fundul sălii se recomandă doar în situaşia când subsolul nu poate fi ocupat sau când capacitatea sălii este redusă. planşeele şi uşile de acces ale acestor două încăperi trebuie proiectate din materiale rezistente la foc.70 m. având o legătură interioară cu o scară de pompieri. Acesta serveşte pentru depozitarea 3 . toate prevăzute cu ieşiri comode. Înălţimea camerei de reglaj este de minim 2. iar cea a transformatorului de 2. Această încăpere nu trebuie să comunice direct cu scena.Camera pompelor de incendiu se amplasează sub camera postului de pompieri. folosind materiale inflamabile.

prevăzute cu duş. - Cabine pentru solişti (două persoane).60 mp de persoană. separate pentru bărbaşi şi femei.Cabinele artiştilor şi ale colectivelor auxiliare Se amplasează cât mai aproape de nivelul scenei de joc. cabinele pentru artişti se clasifică: - Cabine individuale. prevăzute fiecare cu duş. deservite de o parte şi de alta de scări. Pentru a evita intrările întârziate în scenă nu se recomandă utilizarea ascensoarelor. Această încăpere poate fi amplasată şi la primul nivel sub scenă. şi amplaste la diferenţă maximum de un nivel faţă de planşeul scenei de joc.Cabine pentru patru persoane. . circa 3. 4 . la o diferenşă maximă de trei niveluri şi având legături cât mai comode cu aceasta. cunoscând faptul că ele se pot defecta sau pot fi folosite în acelaşi timp de alte persoane. amplasate la nivelul scenei de joc.Depozitul maşinistului scenei serveşte pentru păstrarea instrumentelor şi pieselor necesare montării decorurilor.reflectoarelor mobile şi a altor piese necesare iluminării portative. Ele se amplasează simetric în raport cu axa longitudinală a scenei. . După destinaţie şi dimensiunea lor. iar în teatrele mai mici împreună cu depozitul aparaturii electrice. deservite de baterii de duşuri amplasate la acelaşi nivel. circa 5 mp de persoană. cu legătură directă cu scena.

cu menţiunea ca ea să nu fie amplasată sub sală sau sub scenă. se amplasează în imediata apropiere a scenei. - Atelierul electromecanic. 5 . se admite după caz posibila lui amplasare şi în afara clădirii. sau în centrul complexului de clădiri când sala face parte dintr-un ansamblu.. - Săli de repetiţii şi camerele de studii.Cabine colective.Centrala de aer condiţionat Aceasta se amplasează cât mai central şi totdeauna în afara spaţiului de sub scenă şi sală. . necesare muncitorilor din acest sector. .50 m.Fiecare nivel cu cabine trebuie prevăzute cu cu toalete. Dimensionarea se realizează funcţie de mărimea instalaţiei de aer condiţionat cerută de program şi funcţie de destinaţia teatrului. WC şi săli de duşuri.5 mp de persoană şi prevăzute cu grupuri separate de duşuri pentru bărbaţi şi femei.Centrala termică Se amplasează în clădire în situaţia când aceasta este o clădire independentă. calculate pentru 2. Toate ateliere se prevăd cu duşuri şi WC. Înălţimea acestor încăperi este de minimum 4. sunt izolate fonic. cu excepţia celor care au duşuri separate în cabine. se prevăd cu instalţii de aer condiţionat şi de aspiraţie a prafului. .

Săli destinate operei 5-6 mc/pers .Complexul acestor încăperi se dotează cu camere de odihnă pentru muncitori. astfel se recomandă ca raportul între înălţimea. de timpul de reverberaţie).50mc/pers . funcţie de volum este: X = (V/30)1/3 Din care rezultă: 2x = h = înălţime. WC. etc. Astfel se recomandă pentru: săli de teatru de dramă sau conferinţă 4. raport valabil pentru toate tipurile de săli. Determinarea volumului sălii După ce s-a stabilit capacitate sălii se determină volumul acesteia. duşuri. lăţimea şi lungimea unei săli să respecte condiţia 2 : 3 : 5 . (acesta ţine seama de cubajul necesar fiecărui spectator.7 mc.5 .Săli de concert 5-7 mc/pers - Săli de circ nu trebuie să depăşească 8 mc/pers Proprţia sălii: raportul dintre dimensiunile unei săli este importantă. 6 . Limitele cubajului pentru un spectator s-a stabilit între 4. în special pentru cele ce derivă din forma dreptunghiulară. O metodă de calcul pentru determinarea acestor dimensiuni. de condiţiile acustice pentru duferite genuri de spectacol.

3x = l = lăţime. 5x = L = lungime 7 .

Ventilaţie. cu ajutorul serpentinelor aşezate sub galeriile de lucru. sala de spectacol se va încălzi cu radiatoare. aşezate lateral sau pe peretele de fund în nişe pentru a nu jena circulaţia. Volumul scenei se încălzeşte la partea inferioară cu radiatoare amplasate la nivelul pardoselii scenei. În sălile în care se prevede numai ventilaţie. care se ăpoate amplasa lângă scenă. atât pe timp de iarnă cât şi pe timp de vară. sub unul din buzunarele laterale sau sub depozitul de zi. aer condiţionat Instalaţiile de ventilaţie şi aer condiţionat din clădirile sălilor de apecatcol prezintă aspecte diferite.INSTALAŢII Instalaţia de încălzire În sala de spectacol nu se recomandă instalarea radiatoarelor . ceea ce permite şi soluţionarea realizării coşului de fum . 8 . Sala de spectacol trebuie prevăzută cu o instalaţie de aer condiţionat. iar la partea superioară. Centrala se proiectează deobicei în subsolul sectorului scenei. Se recomandă ca centrala să aibe legătură cu exteriorul. pe peretele de fund. deoarece încălzirea cestui volum este bine să fie realizată cu aer condiţionat.

Principiile care stau la baza proiectării unei instalaţii de aer condiţionat pentru o sală de spectacol sunt următoarele: - Introducerea aerului tratata pe sus. pentru teatrele cu max.75 m de peretele lateral. unde instalaţiile de scenă permit acest lucru. cu legături la conductele principale în dreptul golurilor de la nivelul scenei şi la o distanţă de minimum de 0. cum şi sub prima galerie de lucru. evacuarea aerului viciat pe jos pe pereţii laterali sau sub gradenele amfiteatrelor - Introducerea aerului tratat în zona mijlocie a sălii prin guri de aer aşezate sub balustrada balcoanelor şi sub construcţia acestora şi evacuarea aerului viciat prin tavan şi lângă pardoseala parterului - Introducerea aerului tratat la parte a inferioară a sălii prin pereţii laterali sau contratreaptă gradenelor evacuarea aerului viciat la partea superioară a sălii prin tavan. Instalaţia de aer condiţionat a scenei se face prin instalarea gurilor de aer pe peretele din fund a scenei sau lateral în primul plan. lângă sau prin tavan. 9 . 600 de locuri sau cele afectate cluburilor. Instalaţia de aer condiţionat se va extinde şi la celelalte încăperi din partea de recepţie a publicului sau din sectorul scenei.Această instalaţie de aer condiţionat poate fi înlocuită cu o instalaţie de ventilaţie.

în vederea eliminării prafului depus. lavoarelor din cabinele actorilor. se va realiza o instalaţie cu o reţea de conducte pentru absorbţias prafului. a camerelor de acumulatoare şi acizi. se va prevedea o instalţie independentă de evacuare a aerului viciat pe cale mecanică sau naturală. din sălile de repetiţie. a grupurilor sanitare. De asemenea la partea superioară a casei scenei se vor prevedea ţevi perforate ( drencere) sau alte dispozitive pentru 10 . cum şi guri de absorbţie pentru montarea aspiratoarelor mobile.Pentru ventilarea fumoarelor. se prevăd două guri de apă pe peretele subsolului scenei la care se pot monta furtunuri mobile pentru deservirea oricărui loc al scenei de joc. Pentru purificarea aerului de praful de pe scenă. se prepară în boilerul ampasat în centrala termică. a cabinei de proiecţie. Instalaţii de apă şi pentru stingerea incendiului Reţeaua de alimentare cu apă este separată de cea pentru stingerea incendiului. Alimentarea cu apă menajeră se face din reţeaua oraşului. Centrala de condiţionare a aerului datorită vibraţiilor se va amplasa astfel încât să fie în afara zonei sălii de spectacol. Pentru realizarea efectelor de scenă. din ateliere şi depozite . bufetelor cât şi atelierelor de producţie. Apa caldă necesară duşurilor.

Hidranţii interiori se vor amplasa astfel ca să se asigure stingerea fucului în orice parte a clădirii cu două jeturi de apă. camerei pentru autotransformator 11 . Instalaţia de stins incendiu: hidranţi.obţinerea efectelor de ploaie naturală. în afara camerei regulatorului. acţionată manual sau mecanic. ce poduce o perdea de apă. pentru stingerea planşeului scenei de sub ele. Drencele trebuie să fie amplasate astfel: . se vor prevedea cel puţin patru guri de apă pe planşeul scenei.Deasupra tuturor golurilor de uşi care leagă scena cu încăperile învecinate. 100 mm. pentru stropirea uşilor care închid aceste goluri . pentru colectarea apelor rezultate din aceste efecte şi de evacuarea lor în instalaţia de canalizare. Izolarea volumului scenei se face printr-o instalaţie de drencere.Sub grătarele de pe scenă şi sub pasarelele inferioare.De ambele părţi ale cortinei de incendiu . Pentru localizarea şi stingerea incendiului în anumite zone ale clădirii se instalează şprinklere. şprinklere şi drencere precum şi hidranţi exteriori. Şprinklerele se instalează în scenă sub pasarele. sub plafonul buzunarelor şi arierscenă. În acest sens în planşeul scenei se vor prevede două trape cu diametrul de cca.

recuzite şi butaforii. recizite şi butaforii.şi departe de instalaţia cortinei de incendiu. De asemenea se instalează în depozitele de serviciu pentru decoruri. în atelierul de recuzite. Se mai pot instala şi în alte încăperi din clădire dacă se consideră necesar acest lucru. în atelierul de tâmplărie. în depozitul de decoruri rulate şi în depozitul de mobile. În cazul când reţeaua orăşenească nu poate asigura debitul de apă de incendiu se prevede o rezervă tampon de apă stocată în două rezervoare cu sistem de pompare. 12 .

13 .

14 .

nivelul de iluminare trebuie să asigure o trecere treptată de la accesul în clădire până la sala de spectacole.Instalaţii electrice . dintr-o încăpere special amenajată. pentru a crea ambianța festivă. a sălii şi a anexelor. strălucitoare ce anunță reprezentația ce urmează să înceapă. realizarea iluminatul ambianțe prezintă o complexitate deosebită și trebuie să îndeplinească funcțiuni multiple. în funcț ie de plastica arhitecturală a spațiului. permițând reglajul fin al nivelului de iluminare. Comanda luminii trebuie realizată centralizat. Nivelul de iluminare variază în funcție de destinația sălii între 50-100-150 lx. În toate tipurile de săli este necesară realizarea unui iluminat general uniform distribuit.Iluminatul scenei În spațiile de producție/scenă. pentru a permite o trecere gradată de la nivelul de iluminare maxim la cel necesar în timpul spectacolului și invers. aceasta din urmă având un nivel de iluminare mai ridicat. precum oricărei luminoase 15 . fie prin aparate de iluminat integrate în tavanul suspendat. . Distribuția fluxului luminos trebuie să aibă și o componentă superioară pentru a satisface condițiile de confort vizual. iar în holuri și foyere se recomandă 150-200 lx.Iluminat general Asigură condiţiile de vizibilitate ale scenei. În spațiile destinate publicului. amplasate în scafe sau prin utilizarea de candelabre decorative.

să realizeze lumina colorată care simulează lumina naturală caracteristică unei anumite ore din zi. În funcție de poziția aparatelor de iluminat.Semnalizarea de incendiu 16 . camera pompelor. cu marcarea direcţiilor de ieşire. tabloul principal de distribuţie electrică. . să fie posibilă comanda manuală sau automată și reglajul lent sau rapid al fluxului luminos de la un pupitru electronic de comandă. iluminatul orizontului. să poată realiza efecte luminoase. . din lateral-față.Iluminatul de siguranţă Ssistemul de iluminat de siguranță are rolul de a asigura vizibilitatea necesară evacuării publicului şi a persoanelor de pe scenă. sistemul de iluminat de producție poate fi din față. iluminat mobil. iluminat lateral. iluminat de siguranţă în încăperea postului de pompieri.impuse de regie. orice iluminat localizat sau local în orice punct al scenei. iluminat de circulație în sală și marcarea hidranților. ventilare. climatizare. Iluminatul de siguranţă cuprinde: iluminatul căilor de evacuare. şi de a permite continuarea lucrului în încăperile cu destinaţie specială. ale atelierelor de producţie şi acţionarea diferitelor aparate ale instalaţiilor de încălzire. iluminat împotriva panicii. etc. . să asigure iluminarea uniformă a zonei în care se desfășoară acțiunea.Instalaţia de forţă Deserveşte diversele mecanisme ale scenei. de sus.

. Puterea transformatorului va acoperi simultan puterea instalată pentru iluminat şi forţă.Semnalizare regizorală Semnalizarea regizorală deserveşte sectorul scenei şi are scopul de a conduce principalele procese de montare a spectacolului. Acest post de transformare va fi alimentat de la două surse diferite de energie electrică cu funcţionare permanentă. 17 .Instalaţia de curenţi slabi Cuprinde instalaţia de telefonie. senzori de avertizare incendiu. semnalizări optice sau fonice. racordată la soneria de alarmă de la postul de pompieri şi în biroul administratorului general al teatrului. - Staţia şi substaţia de transformatoare asigurarea energiei electrice necesare tuturor Pentru instalaţiilor. sau pe actori de momentul în carea aceştia trebuie să intre în scenă. camere de supraveghere cu circuit închis. amplasată în subsolul sau în afara clădirii. Informatorii eletrici sunt amplasaţi în întreaga clădire şi sunt prevăzuţi cu o instalaţie de iluminat specială pentru a putea fi utilizaţi în orice situaţie. internet. . să anunţe spectatorii de începerea actelor.În camera postului de pompieri se instalează o instalaţie specială de semnalizare pentru incendiu. se va prevedea un racord electric printr-o statţie sau substaţie de transformare. Aceste semnale se comandă de la tabloul asistentului de regie.

Ed. I9/1999 *** Îndrumător de instalaţii de încălzire. BIBLIOGRAFIE - Vintilă.Instalaţia de acumulatoare Pentru alimentarea sistemului de iluminat de siguranţă în cazul întreruperii alimentării energiei electrice din sursa orăşenească. Ed. 2002 - *** Normativ de instalaţii electrice. Bucureşti. II. Instalaţii sanitare şi de gaze. I6/1999 18 . Vol. 1957 - *** Manualul de instalaţii. I7/2000 *** Îndrumător de instalaţii de ventilare şi climatizare. Vol. T. Bucureşti.I şi V. se va prevede o instalaţie de acumulatoare care se pune în funcţiune automat la încetarea furnizării curentului. Tehnică. Editura Artecno. Îndrumător de proiectare. I5/2002 - *** Îndrumător de instalaţii sanitare.. Cruceru. I13/1996 *** Îndrumător de instalaţii de gaze. Bucureşti. Tehnică. 1987 - *** Manualul arhitectului proiectant.. Ş.

19 .