Székelyföld hetilapja

Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. május 11–17.

II. évfolyam

19. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

Kockakövekkel Nyirő ellen

BALÁZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

Botrányos!
unta Levente megírta levelét. Nem akármilyen levelet, hanem amolyan „komasági” színvonalút, amelynek még súlyos következményei is lehetnek a magyar-székely viszony további alakulására. Szégyen a városra, Székelyföldre, Erdélyre. Bunta polgármester miközben a közvéleményt megtéveszti a nemzeti egységről szóló nyilatkozataival, a valóságban nem talál módot arra, hogy harminc nap alatt kiadjon egy közterület-használatra szükséges engedélyt. Ez más romániai városok esetében nem ütközött akadályba, még Lippa román elöljárója is konstruktívabb volt, de ő inkább felszedi az utca burkolatát. Még azért sem! A régi aktivista időket idéző, kioktató levélben többek között ezt írja a magyar Országgyűlés elnökének: „Kérjük, tartsák tiszteletben azt, hogy Nyirő József a székelyeké, Székelyföldé.” Ide jutottunk! Gyalázatos visszakacsintás a magyarságot megosztó 2004. december ötödikére. Kiráz a hideg az ilyen kijelentésektől: Márai Sándor a Felvidéké!, Kosztolányi Dezső a Délvidéké!, az Országháza a magyaroké! Nem, uraim, mindannyian a magyar nemzethez tartozunk, az Országház a Nemzet Háza. Van még cifrább is a levélben: „Székelyföld pedig a mienk, székelyeké!” Na most ezt hogy kell érteni? Hol kell felmutatni a magyar útlevelet? Mert a román hatalom felé nem igazán szokta ezt hangoztatni a polgármester. Ha jól emlékszem, nem is mondott soha ilyent a regátiaknak. Nem csodálkoznék azon sem, ha valamelyik testvértelepülés elöljárója kalapot emelne ezek után és megköszönné az eddigi együttműködést. Megnyugtatom a magyar testvéreket – Székelyföld az övék is. Székelyudvarhely viszont nem Bunta Levente magántulajdona.

B

ILLUSZTRÁCIÓ

Az emigrációban elhunyt erdélyi író, Nyirő József újratemetését szervező Magyar Országgyűlés Hivatala szerint Székelyudvarhely polgármestere nem támogatta az újratemetéssel összefüggő közterület-használati engedély kiadását, ennek ellenére május 27-én, pünkösdvasárnap megtartják a rendezvényt. 3. oldalon
AMBRUS ANDRÁS ambrus.andras@szekelyujsag.ro

AJÁNLÓ

Új utcanévtáblák Kézdin
6. oldalon

Medvetámadások
A tavasz megérkeztével ismét előbújtak a medvék a téli szálláshelyeikről és közelebb merészkedtek a lakott helyekhez, ahol háziállatokra, sőt emberekre is rátámadtak.
CSISZER LÓRÁNT
csiszer.lorant@szekelyujsag.ro

Vitézavatás Csíkban
7. oldalon

Florea toplistás
9. oldalon

Avatárok
11. oldalon

Gulyás udemerizmus
14. oldalon

usnádfürdőn egy helybeli lakos udvarában a tyúkok között pusztított egy medve a közelmúltban, de Lövétén és Homoródszentmártonban

T

is medve ölt borjút és csikót. Kászonaltíz közelében levő esztenán május másodikán történt egy medvetámadás, amelyben két pásztort, szerencsére nem súlyosan, sebzett meg a vad. Itt tavaly kilőttek egy medvét, a mostani támadás után még nem sikerült megtalálni. 7. oldalon

www.szekelyujsag.ro
HIRDETÉS

2

BELFÖLD

BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK

II. évfolyam 19. szám

HÍREK RÖVIDEN

Önállóság nélkül
A kisebbségi törvénytervezet megszavazását ígérte Victor Ponta miniszterelnök a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselőinek, azonban a tervezetből törölnék a kulturális autonómiára vonatkozó részt. A 2005-ben előterjesztett jogszabály kulturális autonómiát adna a kisebbségeknek, azaz anyanyelvű intézményeiket a közösség által megválasztott autonómiatanácsok igazgatnák. Ezt az önállóságot azonban a román pártok egyike sem hajlandó támogatni.

A gulyás nem puliszka
Romániában nincs nemzeti kisebbség
A Victor Ponta vezette szociálliberális kormány nyilvánosságra hozta programját. Ez szerint úgy tűnik, a Ponta-kabinet számára Romániában nem léteznek nemzeti kisebbségek.
Ponta-kabinet a törvényesség betartását, a társadalmi igazságosság helyreállítását és az ország természeti erőforrásainak védelmét sorolja legfőbb prioritásai közé, továbbá hadat üzen a korrupciónak, és folytatná az erőfeszítéseket, hogy Románia megfeleljen az uniós elvárásoknak. A kormány 53 oldalas programjában egyetlen helyen esik szó a nemzeti kisebbségekről, mégpedig a kormány külpolitikai prioritásai között: Bukarest védelmezi a szomszédos országokban élő, román közösségek jogait.

Mindent tönkretehetnek
Három dolgot vár el a kormányra lépő Szociálliberális Szövetségtől a DemokrataLiberális Párt – közölte Emil Boc. Mint mondta, 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel, 3 százalékos költségvetési hiánnyal és a külföldi befektetők növekvő bizalmával zárt a PDL. Most a munkaügy, igazságügy és az oktatás területén elért eredmények tönkretételétől tart a leginkább.

A

KOMMENTÁR
Annyiban egyetértünk Victor Pontával, hogy a romániai magyarság nem tartozik az etnikai kisebbségek közé, hiszen egy erdélyi őshonos nemzetről van szó, mely sosem fogadta el a kisebbségi státuszt. Az egy más kérdés, hogy nem tudnak velünk mit kezdeni. Nagyot tévednek, ha azt hiszik, az erdélyi magyarságot összemoshatják az RMDSZ-szel, aztán a mosdóval kiönthetik a gyermeket is. A magyarok túlzottan sokáig, békésen vártak. Csak szólni szeretnék: a gulyás nem puliszka!

Távoznak
Lemondott Lucian Duţă, az Egészségbiztosító Pénztár vezetője arra hivatkozva, hogy Victor Ponta miniszterelnök az államtitkárok leváltását tervezi. Nem sokkal előtte benyújtotta lemondását Florin Vlădan is, aki tavaly decembertől vezette a gazdasági minisztérium alárendeltségében működő Állami Részesedések és Ipari Privatizálás Hivatalát. Hírek szerint több államtitkár is lemondásra készül.

Növelik a hiányt
Pénzt csepegtet a kormány
Victor Ponta miniszterelnök kezdetben hazugnak nevezte az előző kormányt, mert első áttekintésre nem tartotta lehetségesnek a közalkalmazottak fizetésének emelését. Később visszakozott.

Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALAPÍTÁSI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X

Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD

Vezető szerkesztő
CSONT ZSUZSA

Nagyobb lesz a tét
Elfogadta a szenátus a frissen kormányra került Szociálliberális Szövetség (USL) választásitörvény-módosítását, amely egyfordulós, tiszta egyéni választókerületes rendszer bevezetését irányozza elő. A tervezet értelmében az első forduló után az a jelölt nyer mandátumot az egyéni választókerületben, aki a legtöbb szavazatot kapja, függetlenül a voksok arányától. Második fordulóra csak akkor kerülne sor, ha szavazategyenlőség alakul ki az élen.

Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS, CSÍKI SÁNDOR, JÁNOSI ANDRÁS, KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS

Szerkesztő
PÉTER EDIT

Olvasószerkesztő
SZABÓ AT TILA

Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ

V

Tudósítók
CZIRJÁK KÁROLY (Maroshévíz), CSISZER LÓRÁNT (Csíkszereda), CSÍKI ÁKOS (Gyergyószentmiklós), FEJÉR MELINDA (Kézdivásárhely), KOSZTI ILDIKÓ (Kézdivásárhely), ROKALY ELVIRA (Gyergyószentmiklós), JENEY ISTVÁN(Marosvásárhely), ZSIGMOND JÚLIA (Sepsiszentgyörgy).

Már váltottak
Ioan Mang Bihar megyei szenátor lett a tanügyminiszter Corina Dumitrescu helyett. Nem tud kizárólag a munkájával foglalkozni az a tárcavezető, aki folyton magyarázkodásra kényszerül az őt ért vádak miatt – indokolta a változást Victor Ponta kormányfő. Corina Dumitrescu jelölése óta a sajtó kereszttüzébe került, ugyanis kiderült, hogy szakmai önéletrajza ferdítést tartalmaz.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit. peter.edit@szekelyujsag.ro

ictor Ponta kormányfő a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), a Világbankkal és az Európai Bizottsággal folytatott megbeszélést követően azt nyilatkozta, most már biztos, hogy júniustól a közalkalmazottak bére 8%-kal fog nőni, a nyugdíjasoknak pedig havi részletben visszautalják a jogtalanul levont egészségbiztosítási járulékot. Az ígéretek szerint novemberben újabb fizetésemelésre számíthatnak a közszférában dolgozók. Mint kiderült, az IMF jóváhagyta a költségvetési hiány 0,35%-os növelését, így a kormány valamennyi célkitűzésére lesz elegendő fedezet. A Romániai Demokratikus Szakszervezetek Szövetségének elnöke, Iacob Baciu úgy véli, hogy a közalkalmazottak két évvel ezelőtt nem 25%-ot, hanem tulaj-

Lapigazgató
KETESDI IMRE

Marketing
CSONT ÁGNES E-mail: marketing@szekelyujsag.ro E-mail (Kézdi): marketing.haromszek@szekelyujsag.ro

Terjesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS

donképpen 60%-ot veszítettek fizetésükből. A kormány által bejelentett béremelések szükségesek, de nem elégségesek – mondta Iacob Baciu. Az érdekvédelmi szervezetek a munkaügyi törvények átgondolását várják az új kormánytól. A munkavállalók képviselete azt szeretné, ha a jövőben átláthatók lennének a magánosítások, és szem előtt tartanák az román állam érdekeit.

Szerkesztőség és Kiadó
INFOMARKET KFT. Szerkesztőség: 535600 Székelyudvarhely, Mihail Kogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia Telefon: 004 (0)366-105.055; Mobil: 004 (0)746-142.676 E-mail: titkarsag@szekelyujsag.ro E-mail: szerkesztoseg@szekelyujsag.ro Fiókszerkesztőség: 525400 Kézdivásárhely, Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia Telefon: 004 (0)267-364.000 E-mail: szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro

www.szekelyujsag.ro
Tipog ráfiai tervet a Typotrek Kft. készítette. A hetilapot a Pantex Impex Nyomda nyomtatja. MINDEN JOG FENNTARTVA.

II. évfolyam 19. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

3

Kockakövekkel Nyirő ellen
Az emigrációban elhunyt erdélyi író, Nyirő József újratemetését szervező Magyar Országgyűlés Hivatala szerint Székelyudvarhely polgármestere nem támogatta az újratemetéssel összefüggő közterület-használati engedély kiadását, ennek ellenére május 27-én, pünkösdvasárnap megtartják a rendezvényt.
AMBRUS ANDRÁS/SZÉKELY ÚJSÁG
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

székelyudvarhelyi Emlékezés parkja ellen” – írja az Országgyűlés Hivatala, egyben emlékeztetve arra, hogy 2004. július

téren a kockaköveket, és ezáltal megakadályozza az autós, illetve a gyalogközlekedést a Szent Miklós-hegyi temető irá-

Betartás
Az Országgyűlés Hivatalának múlt pénteki közleménye szerint a hivatal képviselői – mint Nyirő József újratemetésének szervezői – április 18-án Székelyudvarhelyen megbeszélést folytattak Bunta Levente polgármesterrel az újratemetéssel összefüggő székelyudvarhelyi közterület-használati igényekről, és a városvezető akkor az ügy kapcsán a nemzeti öszszefogás szükségességéről beszélt. Mint írják, ezek után sajnálattal vették tudomásul, hogy a város polgármestere nem támogatta a Márton Áron térre vonatkozó közterület-használati kérelmet, amelyet az újratemetés helyi társszervezője, a Székelyudvarhelyért Alapítvány nyújtott be. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a március 26-án benyújtott kérelemre a törvény által meghatározott 30 napos határidő legutolsó napján válaszoltak, ezáltal is szűkítve a rendelkezésre álló további szervezési időt, megnehezítve az esemény újratervezését. Az Országgyűlés Hivatala ugyanakkor közölte: ennek ellenére Nyirő József újratemetésére május 27-én, pünkösdvasárnap Székelyudvarhelyen sor kerül, „oly módon, hogy engedélyköteles közterület-használatra nem lesz szükség”. „Sajnálattal vettük tudomásul azt is, hogy Székelyudvarhely jelenlegi polgármesterének 2012-ben sem sikerült túllépnie azon álláspontján, amely miatt már 2004-ben is támadást intézett a Nyirő József szobrát is magába foglaló

3-án Bunta Levente egy RMDSZ-ülésen úgy fogalmazott, Székelyudvarhelyen nincs szükség olyan szoborparkra, amelyben „Csaba királyfi szobra Orbán Viktorra emlékeztet”. A közlemény kitér arra is, hogy az újratemetés kapcsán egyébként valamennyi érintett romániai önkormányzati és egyházi hatóság kifogástalan és gyors eljárásban támogató magatartást tanúsított, beleértve egy Arad megyei román nemzetiségű polgármestert is. Fráter Olivér, Nyirő József újratemetésének koordinátora kéréssel fordult az elöljáróhoz: „Amennyiben szándékai szerint az újratemetés napján felszedeti a Márton Áron

nyába, úgy kérem, döntéséről ezúttal legalább megfelelő időben értesítsen, hogy a kegyeletüket leróni óhajtó emberek számára másik útvonalról tudjunk gondoskodni” – olvasható a levél záró sorában.

Sértegeti az anyaországiakat
Székelyudvarhely polgármestere a magyar Országgyűlés elnökének címzett nyílt levelében közölte, hogy álláspontja szerint az emigrációban elhunyt erdélyi író, Nyirő József hamvait a magyar állam segítségével, de a székelyek szervezésében, „politikamentesen” kellene újratemetni. Egyetlen sorban sem válaszol

arra, hogy miért nem adott engedélyt a közterület-foglalásra, miért javasol új helyszínt az újratemetésre egy olyan helyen (a Szent Miklós-hegyi plébániatemplom előtti tér), ahol köztudott, kevés ember lehetne az esemény részese. Levelében megkérdőjelezi a szervezők hozzáértését: „Az Ön, illetve az Országgyűlés elnöki megbízottjának viszonyulása megkérdőjelezi, hogy méltón tudják-e teljesíteni Nyirő végakaratát, mely szerint az író végső lelki megnyugvását remélte hazatérése által. Az Önök politikai eljárása kapcsán a kegyeletsértés veszélye áll fenn. Ennek elkerülése végett várjuk el azt, hogy a hamvak átadására Székelyföld határában kerüljön sor, a székelyek küldöttei vegyék át, és gondoskodjanak a méltó, kegyeletteljes elhelyezéséről.” A polgármester azzal a kéréssel fordult az Országgyűlés elnökéhez, hogy őrizzék meg az esemény politikamentességét. „Kérjük, tartsák tiszteletben azt, hogy Nyirő József a székelyeké, Székelyföldé. Székelyföld pedig a mienk, székelyeké!” – fogalmazott Bunta Levente. Ezzel azt mondta, hogy az anyaországiaknak nincs itt semmi keresnivalójuk. Ez utóbbi mondat súrlódásokat is okozhat a testvérvárosi kapcsolatokban, mert kitessékelésnek is vehetik a „hősködő” polgármester kijelentését. Egy biztos: nem testvér- és nem turistacsalogató gondolatok egy vezető szájából. Az RMDSZ hozzáállását az újratemetés kapcsán mi sem bizonyítja jobban, hogy még tárgyalni sem voltak hajlandók a Nyirő-villa emlékházzá alakításáról, de a Városi Könyvtár átnevezését sem tartották jó ötletnek. Az udvarhelyi RMDSZ mindkettőt kifogásolja. Szégyen, nagy szégyen! Az újratemetést szervező Magyar Országgyűlés Hivatala szerint Nyirő József tisztelői május 23-án 10 és 15 óra között Budapesten a fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában róhatják le kegyeletüket. Az író koporsóját Romániába szállító zarándokvonat május 24-én 6 órakor indul a budapesti Nyugati pályaudvar 10-es vágányáról.

HIRDETÉSEK

4

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 19. szám

Az Emlékezés parkja: történelemkönyv
Lassan beindul a turistaszezon, a nagy kérdés viszont az, mennyire tud Székelyudvarhely vendégmarasztaló lenni a következő hónapokban. A statisztika szerint egyre inkább az átutazó turizmus városa lettünk, semmi nem tartja vissza a turistákat, mert településünkön kevés a marasztaló esemény.
SZÉKELYUDVARHELY

BAL Á ZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

H

a látogatási sorrendet állítanánk fel, bizonyára az Emlékezés parkja vezetné a rangsort, amely egy pillanatra megállít minden turistát, aki városunkba érkezik. Mondhatni, zarándokhely, hiszen naponta százak térnek be ide megtekinteni a szoborcsopor-

tot. A közös magyar-székely történelem 13 kiemelkedő alakjának emlékét őrzik a szobrok. A park felavatása óta a szobrokon mindig van friss virág és nemzeti színű szalag. A látogató egy nyitott tör-

ténelemkönyvben sétál, ha elfáradt, leülhet, hogy elbeszélgessen a bronzba álmodott hősökkel. Ha ez nem volna, a turista meg sem állna a városban, állítja egy helyi vállalkozó.

Az Emlékezés parkjának megálmodója és létrehozója a Székelyudvarhelyért Alapítvány, melynek elnöke Szász Jenő volt polgármester. Székelyudvarhely központjában 2004. május 24-én avatták fel. Ebbe a parkba talált haza a hányatott sorsú Vándor székely – akitől korábban a magyar állampolgárságot is megtagadták –, hogy megpihenjen az udvarhelyi fák árnyékában. Tőle nem messze: Csaba királyfi, Hunyadi János, Báthori István, II. Rákóczi Ferenc, Bem apó, Nyirő József, Kós Károly, Bethlen István, Wesselényi Miklós, Bethlen István, Fráter György és Szent László király látható. A szobrok alkotói: Blaskó János, Hell Tibor, Krisztián Sándor, Lesmenyei Márta és Tóth Emőke szobrászművészek. A város főterén a nyugdíjasok egykori parkja, pihenőhelye ma egy történelmi megálló. Egy nyitott intézmény, ahol a turista azért áll meg, hogy beleolvasson a magyar történelemkönyvbe.

Kövér Lászlóval fociztak a farkaslakiak A borvíz útján
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban május 12-én Ásványok – Közetek – Kövületek címmel időszakos természetrajzi kiállítás nyílt meg, amelynek a következő és egyben állandó helyszínéül a szejkefürdői Borvízmúzeum fog szolgálni.
SZÉKELYUDVARHELY

Május első hétvégéjén Budapesten járt egy 34 tagú küldöttség Albert Mátyás polgármester vezetésével. A farkaslakaiak szombaton Borbély Lénárd országgyűlési képviselő, Csepel alpolgármesterének vezetésével megtekintették a Parlamentet.
KITZINGER ADRIENN

AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro

múzeum tulajdonát képező Bányai János-hagyatékot Tóth Attila geológus szakszerűen leltározta és a legértékesebb ásvány-, kőzet, valamint kövületdarabokat kiállításra készítette elő. A kiállítás szerves részét képezi a Földtani séta Udvarhelyszéken című dokumentumfilm is, amelyet a kolozsvári Sapientia Egyetem filmes szakemberei erre az alkalomra készítettek el. A Borvízmúzeumba „áttelepí-

A

tett” természetrajzi tárlat tökéletesen illeszkedik a kiállító hely profiljához, hiszen ezáltal a látogatók nemcsak Székelyföld hidrológiai sajátosságait és az ehhez kapcsolódó tárgyi világot ismerhetik meg, hanem betekintést nyerhetnek a térség geológiai rejtelmeibe is. A múzeum nyitva tartása ideje alatt az udvaron lévő Sarolta-forrás vize ingyen fogyasztható, hazavihető. Hétköznapokon (kedd – péntek) 10–18 óra között, míg munkaszüneti napokon (szombat – vasárnap) 10–14 óra között fogadják a látogatókat. Hétfőn zárva van.

félórás idegenvezetést követően a házelnök munkatársa és Borbély Lénárd olyan helyeket mutatott meg nekik, melyekről eddig csak olvashattak: a kupolateremben őrségváltás tanúi lehettek, beléphettek a házelnök és az alelnök irodájába, valamint kipróbálhatták, milyen érzés a padsorok között ülni – ott, ahol a honatyák a törvényeket hozzák. A Vadászteremben közösen elénekelték a székely himnuszt, ahol Albert Mátyás polgármester megköszönte az országgyűlési képviselőnek, hogy végigkalauzolta őket a csodás épületben. Vasárnap a farkaslakai válogatott Borbély Lénárddal kiegészülve az Országgyűlés csapatával – élén Kövér László házelnökkel – mérte össze erejét Ráckevén. Az izgalmas játékot, szoros mérkőzést követően végül 1:0-ra győzött a Parlament válogatottja, ám a farkaslakaiak nem szo-

A

morkodtak. Rengeteg élménnyel a hátuk mögött indultak haza.

II. évfolyam 19. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

5

Beszélgetés Máté Jánossal, a balavásári Magyar Polgári Párt polgármesterjelöltjével
BAL Á ZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

– Mit szeretne megváltoztatni?
– Sok mindent! Más az életfilozófiám, elképzelésem sok mindenről, és megválasztásom esetén annak szeretnék érvényt szerezni. Ezek egyike a szelektív hulladékátrakó állomás kérdése Kiskenden. 10-15 család megélhetésének a biztosítása a mai körülmények között nem elhanyagolható. Ennek a gyáracskának a léte csak felértékelődhet, ami akár újabb munkahelyeket is jelenthet. Az ezen a téren nyújtandó szolgáltatások törvényes és okos átgondolásával és megszervezésével a fent említett egység – véleményem szerint – akár „aranybánya” is lehet a községnek. Határozottan támogatom a turizmus fellendítését. Egy 4500-5000 lakosú község polgármesterének – habár a törvény megengedi – személyes tanácsadót alkalmazni szerintem pazarlás. A példákat még folytathatnám…

– Honnan a késztetés, hogy induljon?
– Semmiképpen nem személyes ambíció motivált a döntés meghozatalában. Higgadt mérlegelés eredményeként hoztam meg a döntést, hogy újra megméretkezzem, hiszen 2000-2008 között voltam már a község polgármestere. Az utóbbi időben sokan megfogalmazták az igényüket annak az értékrendnek a képviselésére, amit szerintük én képviselek, jelenítek meg. Ennek örömmel tennék eleget, hiszen ennek a közösségnek én is tagja vagyok, és ha érzékelem, hogy a dolgok nem megfelelően alakulnak, vagy mehetnének sokkal jobban, akkor nem tudok közömbös maradni.

gondolunk a nagyon erős szász közösségekre, amelyek teljes mértékben eltűntek a községünkből. Mindezekre rátesz még egy lapáttal az emberi viszonyokban, kapcsolatokban tapasztalható elhidegülés, ami a globalizálódó világ hozadéka.

– Van már a változáshoz programja?
– Igen! Egy fiatal, lendületes, tenni akaró csapat van a hátam mögött. Tudjuk, mit akarunk, hogyan akarjuk. Megválasztásunk esetén, akárcsak az előző mandátumaim ideje alatt, sok pályázatot szeretnénk megnyerni és kivitelezni. A fiataloknak az itthon tartása, és ez által az életerős közösségek fenntartása csak munkahelyek biztosításával képzelhető el. A mezőgazdaságban tevékenykedő és az egyéb családi vállalkozások bátorítása, segítése, számuk növelése szintén programunkban szerepel. Sok kiaknázatlan lehetőséget látunk a faluturizmusban, ráépítve a község, a környék nevezetességeire és helyi értékeire, hagyományaira.

– Milyennek látja ma Balavásárt?
– Véleményem szerint nagyon sok területen nem jó irányba haladnak a dolgok. Egy lendületes, ambiciózus, eredeti arculattal rendelkező községből stagnáló, szárnyaszegett község lett.

– A kampány sárdobálással jár, számít rá?
– Örülök ennek a kérdésnek! A 2008as kampány tapasztalatai alapján már

semmi nem lepne meg. Az alá a szint alá, amit ellenfeleim akkor műveltek, már nehezen lehet süllyedni. Attól sem rettentek vissza, hogy a község minden településén elhíreszteljék karácsony előtt (a választások júniusban voltak), hogy felakasztottam magam. És ez a stílus folytatódott, például házvásárlással Magyarországon, plakáttépésekkel, és hadd ne folytassam… szomorú emlékek számomra. Remélem, ez a stílus a történelem szemétkosarába kerül.

– Milyen a közösségi élet a községben?
– A ’89-es forradalom előtti 45-50 év nem múlt el nyomtalanul. Szerintem elsorvadtak azok az íratlan törvények, szabályok, amelyek erőssé tették valamikor ezeket a közösségeket. Szomorú szívvel

– Hogyan néznek a választások elé?
– Optimistán! Nyerni szeretnénk, de hozzáállásunk az emberek döntéséhez az, hogy a sikert és a vereséget egyaránt méltóságteljesen viseljük.

Szász Jenő: az RMDSZ bukni fog, mert népnyúzó politikát folytatott
Az MPP-elnök, Szász Jenő szerint az RMDSZ azt üzente, ha kormányon lesznek, jobb lesz az élet, eközben sajátjai nyúzták le a bőrét az erdélyieknek. Kilenc erdélyi megyében, 150 önkormányzatban 2500 jelöltet állít a Magyar Polgári Párt.
SZÉKELY ÚJSÁG/ DUNA T V

E

z egy hadseregnyi közösség, és ha már ilyen erővel felvonulunk, akkor a cél az, hogy a 2008-as eredményeknél jobbat érjen el a párt – jelentette ki Szász Jenő, az MPP elnöke, székelyudvarhelyi polgármesterjelölt a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában. Elégedett lesz, ha annyi polgármesterük lesz, mint négy éve, és nagyon elégedett, ha csak eggyel is több – fogalmazott Szász Jenő, aki szerint az MPP a kisemberek pártján áll. Annak kapcsán, hogy Kolozs

megyében és Gyergyószentmiklóson együttműködik az MPP és az EMNP, de országosan nem, azt mondta: Gergely Balázs alelnöknek, aki a Kolozs megyei kampányt koordinálja az MPP részéről, több esze volt, mint a párt egész vezetésének. A Kolozs megyei együttműködés mutatja, hogy a jobboldali, nemzeti alternatíva nem az MPP-n múlott. Pedig ha a jobboldal együtt mutatkozik meg, akkor több mint 50 polgármestert tudtunk volna megnyerni, ez egy olyan külső kényszert jelentene az RMDSZ-nek, ami ősszel megkerülhetetlenné tenné a jobboldalt – érvelt

az MPP elnöke. Fontos volna, hogy egy nemzeti válogatottat küldjünk a román parlamentbe egy klubcsapatot, a megbu-

kott RMDSZ helyett – szögezte le. Beszélt arról is: a nép elszegényítése nem maradhat büntetlenül. Ellentétben Magyarországgal, ahol a 10 millió állampolgárt védi az Orbán-kormány, ezzel szemben a multikat és a bankokat adóztatja meg, addig az elmúlt négy évben az RMDSZ is fémjelezte kormány az emberek zsebébe nyúlt. Ennél rosszabb már nem tud lenni. Végre el kell jönnie annak az időszaknak, amikor a magyarság érdekeit jelenítjük meg Bukarestben, s nem fordítva, Bukarest érdekeit nyomjuk le a magyarság torkán, mint ahogy ezt ebben a ciklusban megtapasztalhattuk. Az igazi magyar érdekképviselet arról szól, hogy valamennyi erdélyi magyar érdekképviselet megfogalmaz egy közös platformot, egy nemzeti minimumot, és amellett körömszakadtáig kiállunk – magyarázta a politikus. Eddig egy hamis üzenetet közvetített az RMDSZ, miszerint ha kormányon vagyunk, jobb lesz az életünk, az elmúlt négy évben azonban a sajátjai nyúzták le a bőrét az erdélyi magyar embereknek – fogalmazott Szász Jenő. Meg kellett buknia ennek a kormánynak, mert népnyúzó politikát folytatott, és azt várom az önkormányzati választásoktól, hogy június 10-én is bukni fog az RMDSZ – tette hozzá az MPP vezetője.

6

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 19. szám

Házi kedvencek találkozója
Házi kedvencek kutyák, lovak, papagájok, galambok, nyuszik – lepték el Kézdivásárhelyen a Sinkovits Stadion mögötti zöldövezetet május 5-én, szombaton délelőtt. Az Őszinte barátok találkozója alkalmával a szervezők a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt érdekes és szórakoztató, egyben tanulságos programokat terveztek.
KÉZDIVÁSÁRHELY

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

Bóbita Egyesület frappáns játékokkal szórakoztatta a kicsiket, a Columba Kisállattenyésztők Egyesülete galambokat röptetett. A Székely Kutya Klub és a Benji Állatvédő Egyesület a kutyás gazdikat várta kedvencükkel a különböző megméretteté-

A

sekre és bemutatóra. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a kutya- és kisállatkozmetikába Fekete Kinga révén, aki ez alkalommal ingyen varázsolta széppé a házi kedvenceket. „Rengeteg jelentkező volt a különböző játékokra, versenyekre. A házi kedvencek közül kutya volt a legtöbb, számos fajtát láthattak az érdeklődők. Kézdivásárhelyen szinte minden létező

kutyafajta képviselve van. Egyesületünk elsődleges célja egy menhely létrehozása, de úgy véljük, ez önmagában nem elég. Az állatokat nevelni és szeretni kell, a gyerekeket és a felnőtteket is be kell vezetni a civilizált, helyes állattartás

alapjaiba. Ezért is tartottuk fontosnak megszervezni az Őszinte barátok találkozóját. Óriási sikerélményben volt részünk, nagyobb volt az érdeklődés, mint amire számítottunk” – számolt be Kovács Etele, a Benji Állatvédő Egyesület elnöke.

Új utcanévtáblák
Elkészültek Kézdivásárhely új utcanévtáblái, így hamarosan modern, dekoratív táblák jelzik majd a város utcáit. A táblákat a céhes város névadásának 450. évfordulója alkalmával készíttette az önkormányzat.
KÉZDIVÁSÁRHELY

Folytatódik a szigetelés
Újabb tömbház szigetelésének láttak neki Kézdivásárhelyen a tavasz beálltával. A kivitelező jó ütemben halad az 1918. December 1. utca 16. szám alatti 21-es tömbház C lépcsőházának hőszigetelésével.
KÉZDIVÁSÁRHELY

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

„A város minden utcájában hamarosan újakra cseréljük a névtáblákat, hogy úgy a lakók, mint az idelátogatók jobban tudjanak tájékozódni. Egy kiadvány is készült, mely röviden bemutatja a névadók életútját, munkásságát, ezt az önkormányzat minden háztartásba eljuttatja. A táblák cseréjét a Gábor Áron téren

kezdjük, és lépésről lépésre haladunk a város utcáin. Feliratuk nem csupán az utcák nevét tartalmazza, hanem a névadók foglalkozását, illetve születési és elhalálozási dátumát, valamint városunk híres szülöttének, Gábor Áron szobrának képmását is. A táblák alumíniumból készültek műanyag bevonattal, így időtállóbbak, és reméljük, sokáig díszítik az utcák bejáratát” – mondta el lapunknak Rácz Károly polgármester.

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

„Ez egy lakótársulásnak a harmadik lépcsőháza, melyet szigetelnek. A társuláshoz tartozik egy kétlépcsőházas tömbház, azt tavaly, elsőként szigetelték. Az alakulat a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumnál sikeresen pályázott a munkálatok finanszírozására – 50% pályázati pénz, 30% önkormányzati támogatás és

20% önrész. Az első két lépcsőházra nem fogyott el a pályázati pénz teljes összege, így a társulás egy harmadik lépcsőházát is szigetelik, az önkormányzat is hozzátette a szükséges összeget. Bízunk benne, hogy a minisztérium idén is folyósít támogatást tömbházszigetelésre, és a többi, benyújtott pályázatot is ki tudjuk vitelezni. Az önkormányzat eddig is felvállalta a rá eső részt, és az elkövetkezőkben is támogatja a programot” – számolt be a polgármester.

II. évfolyam 19. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

7

Vitézavatás Csíkszeredában
Vitézavató ünnepséget tartottak múlt szombaton a csíkszeredai Millenniumi- templomban, amelynek során újabb tagokkal bővültek a Történelmi Vitézi Rendhez tartozó erdélyi törzsei.
KRAFT IST VÁN

z 1920-ban létrehozott szervezet célja kitüntetni és megjutalmazni azokat, akik a világháborúban és a forradalmak idején vitézségükkel és hazafias érzésükkel kitűntek, továbbá a hazához feltétlenül hű és megbízható egyénekből és azok leszármazottjaiból válságos időre nemzetvédelmi szervezetet alkotni. A fél 11-es harangszót követően a Boldogasszony anyánk soraira vonultak be a Millenniumi-templomba a Törté-

A

nelmi Vitézi Rend elöljárói, őket követték a Magyar Koronaőrök Egyesületének tagjai, akik elhozták a Szent Korona hű mását. Elsőként azokat emelték vitézi rangra, akik már nincsenek az élők sorában. Aztán a nevek hallatán a résztvevők hangosan jelent mondtak, mire vitéz Hunyadi László budapesti főkapitány vitézzé fogadalommal a közösség tagjaivá nyilvánította őket. „Én vitéz... (mindenki mondta a saját nevét – szerk. megj.) esküszöm a Szent Koronára, hogy a Vitézi Rend célkitűzéseit, a rendi kódex előírásait ismerem, azokat a rend főkapitánya és a vitézi elöljárók utasításaihoz híven életem végéig minden körülmények között megtartom. Magyarságomat soha meg nem tagadtam, semmiféle nemzetellenes vagy titkos szervezetnek tagja nem voltam és nem vagyok. Isten engem úgy segéljen!” – mondták az avatandók az eskü szavait. A névsort vitéz Kocsis László, az Északerdélyi Törzs kapitánya olvasta. Először volt példa arra, hogy a templomba kerültek kiosztásra a vitézi érdemrendek is. Az ünnepség a nemzeti himnuszaink eléneklésével zárult.

Medvetámadások
A tavasz megérkeztével ismét előbújtak a medvék a téli szálláshelyeikről és közelebb merészkedtek a lakott helyekhez, ahol háziállatokra, sőt emberekre is rátámadtak. A táplálékkeresésen kívül az is közrejátszik ebben, hogy egyre szűkül az életterük. Tusnádfürdőn egy helybeli lakos udvarában a tyúkok között pusztított egy medve a közelmúltban, de Lövétén és Homoródszentmártonban is medve ölt borjút és csikót.
CSÍKSZÉK

Hamis aláírások?
Múlt hónapban Kulcsár László és Antal Bacsó Sándor kérést adott le az önkormányzathoz, amely a fűtés számlázási árának csökkentésére irányult. A két kezdeményező 17 támogatói aláírással nyújtotta be a kérést. Az aláírásgyűjtés továbbra is folytatódik. Az utolsó beadványon hamis aláírásokat fedezett fel a polgármester.
GYERGYÓ SZENTMIKLÓ S

ROK ALY ELVIRA
rok a ly.e lv i ra @s ze ke lyujs a g.ro

CSISZER LÓRÁNT
csiszer.lorant@szekelyujsag.ro

K

ászonaltíz közelében levő esztenán május másodikán történt egy medvetámadás, amelyben két pásztort, szerencsére nem súlyosan, sebzett meg a vad, de veszettség elleni védőoltást kellett kapjanak. A környéki vadászterületen gazdálkodó Csíki Vadász és Sporthorgász Egyesület vezetője, Bencze István elmondta, hogy ezen a területen tavaly kilőttek egy medvét, amely háziállatokra támadt. A mostani támadás után is járt többször a vadőr a területen, de a medvét nem találta. Szándékuk szerint megpróbálják elriasztani a medvét, gumilövedéket használva, de ha nem tudják elriasztani és továbbra is veszélyt jelent vagy támad, akkor kilövési engedélyt fognak kérni. Csíkdánfalva közelében is észleltek idén tavasszal egy esetet, amikor a bocsos medve meglehetősen közel merészkedett a településhez, és el kellett riasztani. Tavaly a környezetvédelmi ügynökség

F
szakembereinek becslése szerint Hargita megyében 850 és 1000 között mozgott a medvék száma, idén még a vadszámlálás folyamatban van. Tavaly nyáron több alkalommal támadtak medvék legelőn tartott tehenekre a Gyimesekben, Csíkdánfalva közelében pedig kétszer is emberre támadt a bocsos vérmedve. Utóbbi esetben kilövési engedélyt is kapott az illetékes vadászegyesület, április végén lőtték ki a támadó medvét.

elmerül a kérdés, hogy mennyi a valóságalapja ennek a petíciónak, éppen ezért az önkormányzat jogi úton kívánja kivizsgáltatni az ügyet. Az aktahamisítás súlyos bűncselekménynek számít, börtönbüntetéssel jár. A távfűtés elleni

negatív kampányt cáfolva jelentette be Mezei János, hogy 38 romániai projektből első helyezett lett a gyergyószentmiklósi távfűtés rendezése. Romániában 108 településen van távfűtés, a gyergyószentmiklósi megoldást jó példaként emlegetik. Fél év alatt minimális helyi befektetéssel minőségi szintre emelték a fűtésrendszert Gyergyószentmiklóson.

RENDELJE MEG KEDVEZMÉNNYEL, LAPOZZA EREDMÉNNYEL!

POSTAI ELŐFIZETÉSEK ÁRLISTÁJA
Katalógusszám: 15223
Előfizetés típusok Nyugdíjasok, diákok Magánszemélyek Jogi személyek 1 hónapra 9,50 lej 10,50 lej 12,00 lej 3 hónapra 26,22 lej 29,82 lej 36,00 lej 6 hónapra 49,40 lej 56,49 lej 72,00 lej 12 hónapra 94,62 lej 108,46 lej 144,00 lej
HIRDETÉS

8

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 19. szám

HÍREK RÖVIDEN

IX. Kórustalálkozó
A kézdivásárhelyi Maassluis Nyugdíjas Klub szervezésében kórustalálkozót tartanak május 12-én, szombaton 10 órától a Vigadó színháztermében. Részt vesznek a kézdivásárhelyi katolikus templomi kórus, a Boldog Özséb templom kórusa, a Hálaadás református dalárda, a székelyudvarhelyi nyugdíjasok önsegélyző pénztárának kórusa és a Maassluis Nyugdíjas Klub Rozmaring kórusa. Fellép a nyugdíjas klub tánccsoportja is, székely táncokat adnak elő. Az eseményre a belépés ingyenes.

Az első Diáknapok
Első alkalommal került sor városszintű diáknapokra május 3-6. között Kézdivásárhelyen. Versenyek, szórakozás, koncertek jellemezték a rendezvényt. „A Diáknapok szervezése a Kézdivásárhelyi Diáktanács ötlete volt. A versenyeken nyolc – legkevesebb tízfős – csapat vett részt. Első nap egy gyűjtögető versenyen vettek részt a csapatok, melyen megszabott idő alatt különböző dolgokat kellett begyűjtsenek egy lista alapján.
KÉZDIVÁSÁRHELY

Ozsdolai betyárok
Ezzel a címmel folytatódik az Erdélyi Magyar Ifjak szervezésében a Pro Historia rendezvénysorozat május 18-án, pénteken 19 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban. Meghívott előadó: Iochom István újságíró.

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@syekelzujsag.ro

Gyöngyösön írnak a céhes városról
A magyarországi Gyöngyös, Kézdivásárhely testvérvárosának alpolgármestere, dr. Réthy Béla és a gyöngyösi önkormányzati televízió igazgatója, Rostás Ákos látogatott a céhes városba május 5-én. Látogatásuk fő célja a Gyöngyösi Újság bemutatása volt, melyet Rácz Károllyal, Kézdivásárhely polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatón ismertettek. „A kiadvány a testvérkapcsolat eredménye, mely betekintést nyújt az együttműködés lényegébe. Kézdivásárhelyről is tartalmaz olvasnivalót, ezért több ezer példányban eljuttatjuk városunk lakóihoz” – mondta Rácz Károly. „Idén áprilisban felmerült, hogy sajnos egyik városban sem ismerik eléggé a testvértelepüléseket. Ezért döntöttük úgy, hogy a már meglévő Gyöngyösi Újságban mindkét várost, illetve a már kialakult kapcsolatokat úgy mutatjuk be, hogy Kézdi és Gyöngyös lakói számára is érdekes legyen.” – ismertette dr. Réthy Béla.

versenyszámok összeállításában elsődleges szempont volt a kreativitás, a leleményesség, illetve a csapatszellem erősítése. A díjkiosztó gálára vasárnap délután került sor. A harmadik helyezést elért csapat tagjai hét euró értékben egy-egy telefonos feltöltőkártyával gazdagodtak, a második helyezett csapat egész napos

A

belépőt nyert a brassói aqua parkba, a fődíj pedig egy egyhetes kirándulás Magyarországra, a tótkomlósi wellness-központba. Először szerveztünk Diáknapokat, így az általunk megélt és hallott rendezvényekből merítettünk ötletet, viszont ügyeltünk arra, hogy mégis más legyen.

És bátran elmondhatom, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. A Diáknapok a diákoknak, a diákokról szóltak. Lung László Zsolt, fesztiváligazgató szavaival élve, „a diákokat helyzetbe kell hozni”, és ezt úgy érzem, teljesítettük is” – számolt be lapunknak Szabó Katalin, a Diáknapok egyik szervezője.

Sikertelen próbálkozás
Az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezete március 6-án perelte be a Kovászna Megyei Törvényszéken Rácz Károly kézdivásárhelyi polgármestert, mert nem járt a kedvükben, azaz nem hozta nyilvánosságra Eduard-Iuliu Predescu, a polgármesteri hivatal ügyvédjének honoráriumáról és szerződéseiről szóló bizonylatokat.
KÉZDIVÁSÁRHELY

SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

A törvényszék a keresetet visszautasította, indoklásuk szerint elévült. „Az

RMDSZ azt hitte mindent megtehet, és elhitetheti a város lakóival rosszindulatú állításait az önkormányzattal kötött szerződéseimről és annak a kifizetett tiszteletdíjáról. De az igazságszolgálta-

tásban a félretájékoztatás nem működik. A benyújtott keresetet elvesztették. Véleményem szerint azt kifogásolták, hogy egy általuk nem befolyásolható ügyvéd képviseli a hivatal ügyeit, illetve Rácz Károly nem az ők politikai nézeteit képviseli” – vélekedett az ügyvéd. „Az RMDSZ kampánycélra akarta felhasználni és a választók előtt lobogtatni a kifizetett összegeket, viszont erre a törvény nem ad lehetőséget. Lassan kifogytak minden aljas módszerből, amivel támadhatnak, de szerintem még tudnak lennebb is sülylyedni” – nyilatkozta Rácz Károly.

Csiszárfürdő képekben
A Bálványosfürdő részét képező Csiszárfürdőt mutatja be képekben az a kiállítás, melyet május 8-án nyitottak meg a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban. Régi emlékek a Csiszárfürdőről címmel hirdettek pályázatot tavaly ősszel, melyre beszámolókat, régi fényképeket, képeslapokat vártak. A kiállításon ezek tekinthetők meg, valamint a Taierlingek gyűjteményének darabjai, illetve a fürdő felújítási tervei.

A Család Nemzetközi Napja
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@syekelzujsag.ro

KÉZDIVÁSÁRHELY Május 15-én, a Család

Nemzetközi Napja alkalmából szervezi meg Vedd az akadályt! című rendezvényét a Pro Pectus Egyesület a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi

Könyvtár udvarán 16-20 óra között. A Pro Pectus Egyesület alapvető feladatának tekinti a gyermekek egészséges életmódra, a testi épség védelmére, óvására való nevelését, valamint hangsúlyt fektet a testi, lelki, szellemi erőforrások növelésére, edzésére. Vallják, hogy ebben nagy szerepe van a modellkövetésnek, a

mintának. Céljaik érdekében együtt cselekvésre hívják a családokat, hogy mozgásba lendülve, gyerekeikkel együtt játszva küzdjék le az előkészített szabadtéri játékok apró akadályait. A családok nemcsak játékötlettel, hanem gyermeknevelési praktikákkal is gazdagodnak. 17 órától eladást tart Papp Adolf szociális szakértő, családterapeuta és Balázs Réka pedagógus Hatékony gyermeknevelés a családi akadályokban címmel.

II. évfolyam 19. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

9

Florea toplistás
A Realitatea román hírtévé toplistát alkotott a legjobban fizetett romániai polgármesterekből, ahol meglepő módon Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea a lista harmadik helyét foglalja el. Az internetes honlap munkatársai a 100 000 lakosnál nagyobb városokat vették figyelembe, ezek mellett azokat is, amelyek megyeszékhelyek, ebből kiderült, hogy egy kisebb városban néha sokkal többet keres egy polgármester, mint a nagy megyeszékhelyeken.
MAROSVÁSÁRHELY

Borbély mentelmi ügye
A román képviselőház kedden visszaküldte a jogi szakbizottsághoz azt az ügyészségi kérést, amely Borbély Lászlónak, az RMDSZ parlamenti képviselője mentelmi jogának megvonására irányul. Borbély ellen a román korrupcióellenes ügyészség indítana bűnvádi eljárást, de csak akkor teheti meg, ha a képviselőház megvonja a képviselő mentelmi jogát. Florin Iordache, a jogi bizottság szociáldemokrata párti alelnöke szerint azért kérték az iratcsomó visszaküldését a szakbizottsághoz, hogy annak valamenynyi tagja tanulmányozhassa azt. Április 10-én ugyanis, amikor a bizottság a mentelmi jog megvonásának támogatásáról határozott, az akkor még ellenzékben lévő Szociálliberális Szövetség (USL) honatyái parlamenti sztrájkban voltak, és nem vettek részt a törvényhozás munkálatain, így a szakbizottság szóban forgó ülésén sem. Borbély László környezetvédelmi miniszter volt április 5-ig, amikor lemondott. Befolyással való üzérkedéssel és vagyonnyilatkozata meghamisításával gyanúsítja a vádhatóság.

JENEI IST VÁN
jenei.ist van@szekelyujsag.ro

legnagyobb fizetést Gheorghe Ciuhandru, Temesvár polgármestere kapja, aki nemrég bejelentette, nem indul újabb mandátumért. Ciuhandru nettó fizetése eléri a 8190 lejt havonta. A 2011-es adóbevallásból kiderül, hogy a második helyen Georghe Ni-

A

chita, Jászváros polgármestere foglal helyet, akinek fizetése 7850 lej. Nichita a temesvári polgármesterrel ellentétben indul az újabb polgármesteri székért, immár harmadszorra. Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea a harmadik helyen szerepel a hírtévé toplistáján. Fize-

tése érdekes módon nagyobb, mint a főváros polgármesteréé, Sorin Oprescué. Florea 5580 lejt keres havonta, míg Oprescu 4700 lejt. Oprescu a lista negyedik pozícióját erősíti. Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere a 15. helyen áll 3770 lejes jutatással.

Rendszerváltás esélye Megint ellopták
Biró Zsolt, a Polgári Koalíció Maros megyei tanácselnök-jelöltje így látja a szombaton rajtoló kampányt és a júniusi választásokat: „Bár a felfokozott hangulatból, az eddigi nyilatkozatokból, a megfélemlítések és fenyegetések sorozatából arra következtethetünk, hogy a rendszerváltást követő szabad választások egyik legdurvább kampányára számíthatunk, mégis bíznom kell abban, hogy ha keményen is, de a sportszerűség szabályait betartva tudjuk végigvinni ezt az időszakot.
MAROSSZÉK

Eltűnt a talapzatáról Marosvásárhely egykori főbírójának, Borsos Tamásnak a mellszobra. A bronzból készült szobor eltűnését múlt szombaton reggel vették észre. A városvezetés ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A Székelyhon portálnak nyilatkozó illetékes elmondta, néhány éve már egyszer ellopták a bronzból készült műalkotást, akkor azonban a rendőrségnek sikerült megtalálnia.
MAROSVÁSÁRHELY

JENEI IST VÁN
jenei.ist van@szekelyujsag.ro

SZÉKELYÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro

polgári-nemzeti oldal egyértelműen a változás mellett teszi le voksát. Meggyőződésünk, hogy 2012 a valós rendszerváltás éve lehet az erdélyi magyar közélet számára. A sorozatos csalódások következtében közösségünk legnagyobb ellensége most az érdektelenség. Mi megszólítjuk a kiábrándultakat és a reményvesztetteket, ezért mondjuk azt, hogy nem megosztunk, hanem éppen ellenkezőleg: megerősítünk. Bízom az emberek bölcsességében, bízom abban, hogy huszonkét év után a választópolgárok is így látják ezt, és esélyt

A

adnak a változtatásra.” – zárta nyilatkozatát Biró Zsolt, a Polgári Koalíció Maros megyei tanácselnök-jelöltje.

Kiss Levente által készített, mészkő-installációba foglalt bronz mellszobor a vár Petőfi téri bejárata közelében állt. A műalkotást 2000. június 23-án avatták fel az erődítmény építőjének emlékére. Talapzatára latinul került a felirat: „In memoriam aedificatoris arcis” (az erődítmény építőjének emlékére). Borsos Tamás 1566. június 14-én született Marosvásárhelyen. 1597-ben a város jegyzője, 1599-től 1604-ig főbírója volt. 1602-ben kezdeményezte a marosvásárhelyi vár felépítését. Az 1613., az 1618. és az 1625. években az isztambuli török portán Erdély ügyvivője (nagykövete), 1615-ben a nagy-

A

szombati, 1625-ben a gyarmati békekötésnél fejedelmi biztos. 1630-ban a budai pasánál volt erdélyi követ.

10

REKLÁM

FIZETETT HIRDETÉSEK

II. évfolyam 19. szám

HIRDETÉS

II. évfolyam 19. szám

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

SZÉKELYFÖLD

11

Avatárok
Kedves olvasó, ne tessék most a sikeres 3D-s sci-fi filmre gondolni James Cameron rendezésében, ez a történet másról szól. A forgatókönyv itt is tele van rengeteg technikai újítással, trükkök százainak alkalmazásával, de ez már egy Hargita megyei mozgalom, ahol a beavatatlant is beavatják. Zászlóvivője Borboly Csaba „tiszteletbeli pap”, ahogy a minap nevezte az egyik református esperes, és meghívta egy közeljövőben tartandó ökumenikus lelkésztalálkozóra.
UDVARHELYSZÉK

Nagytakarítás Hévizen
CZIR JÁK K ÁROLY Május 12-én több országban tavaszi nagytakarítást szerveznek, így Romániában is. A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület május 12-én 10 órától temetőtakarításra, -felújításra kéri fel a maroshévízi magyarságot. A közelgő hősök napja alkalmával a maroshévízi Zsákhegyi Magyar Katonai Temetőt ez évben is ki kell takarítani, a tél folyamán megrongált, eltűnt kereszteket újakkal kell kicserélni. A Zsákhegyi Magyar Hősök Temetője 1916 nyarán létesült és 1950-ig példásan rendben is tartották. Később a helyi tanács vezetősége betiltotta az itt tartott ünnepségeket, a temető feledésbe merült, a kereszteket ellopták. 1991 után Kolumbán Tihamér tanár kezdeményezésére újból koszorúzásokat, megemlékezéseket szerveztek. 1996-ban Kolumbán Tihamér eltávozott az élők sorából, így a temető ismét feledésre lett ítélve – 12 év alatt egy alkalommal volt takarítás és gyertyagyújtás a hősök tiszteletére. 2008-ban ismét a figyelem középpontjába került a temető: habár sok katonai sírra rátemetkeztek, sikerült 135 új keresztet tetetni a megmaradt sírokra. Azóta minden évben a hévízi magyarság kitakarítja, a hősök napján koszorúkat helyeznek el és mindenszentek napján gyertyát gyújtanak azokért, akik életükkel fizettek a hazáért.

BAL Á ZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

mi viszont kiverte újra a biztosítékot, az a templomokban, ravatalozókban zajló rejtett kampány, amely véleményem szerint nem csak kicsit, de nagyon ízléstelen és árt az egyházak tekintélyének. Alapkőletétel beszédekkel, szavalattal, kórussal, majd né-

A

hány hónap múlva ugyanott avató beszédekkel, zenével, kórussal, szavalattal – finoman szólva ez több a soknál. Megint ravatalozót avattak, most Agyagfalván adták át „a méltóság és a szeretet” épületét, ahogy az elöljáró nevezte. Valaki mondja már meg, hogy lehet egy ravatalozót felavatni? Az ott elhangzó beszédekben olyan badarságokat mondani, hogy ez egy „haladást szolgáló” vagy éppen „modernizációs törekvés”, mi több, ünnepségnek nevezik az átadási ceremóniát. A nagy hevületben politikusaink azon fáradoznak, hogy beszédeikben egymást túlszárnyalják. Így tett

Antal István parlamenti képviselő is, akinek sikerült rávilágítani arra, hogy „Agyagfalva a következő száz évben is tisztességet tud szolgáltatni az eltávozottaknak”. Eddig is tudták mit kell tenni, minden politikai útmutatás nélkül. Nem lévén ott, a képes tudósításból derült ki, hogy a politika milyen magasan szárnyalt a vadonatúj ravatalozóban. Borboly Csaba „tiszteletbeli pap” a szószékről mondott beszédet. Fölöttébb szomorú, hogy ide jutottunk a „modernizációs törekvésekben”. Egy szószéken nincs amit keressen civil, s főleg kampányoló politikus. Szóltam, amíg nem késő.

Pert nyert Gál Mihály Hárman Gyergyóért
Megnyerte a közigazgatási bíróságon a gyergyóalfalvi önkormányzat ellen indított perét Gál Mihály. A per tárgyát az a tanácshatározat képezte, amely által a 16 éven át a művelődési ház élén ténykedő Gál Mihályt eltávolították állásából. Tizenhárom hónappal ezelőtt kezdődött az a tárgyalássorozat, mely miatt az alfalvi művelődési ház egykori igazgatója elvesztett állásáért harcolt.
GYERGYÓ SZÉK

Véglegesnek tekinthetők Gyergyószentmiklóson az önkormányzati választásokra leadott tanácsosi és polgármesteri jelölések. Bár még nem állították ki a végleges jegyzőkönyvet, az biztos, hogy egyik jelölt ellen se nyújtott be senki fellebbezést a törvény által előírt 48 órán belül.
GYERGYÓ SZENTMIKLÓ S

BARABÁS -PÁL HA JNALK A

BARABÁS -PÁL HA JNALK A

izenegy tárgyalás után május 3-án a közigazgatási bíróság úgy döntött, arra kötelezi az önkormányzatot, hogy Gál Mihályt visszahelyezze állásába és az elmúlt időszakra fizetését is ki kell adnia. Jelenleg egy, az önkormányzat által létrehozott vállalkozás igazgatja az alfalvi kulturális életet. Gál Mihálynak pedig – állítása szerint – egy kulturális referensi állást ajánlott az önkormányzat, egyelőre csak szóban. A bírósági döntés ellen a kiközléstől számított 10 napon belül fellebbezhetnek is akár. Gál Mihály időközben jelöltette magát független tanácsosjelöltnek is. Ha bejut az önkormányzatba és a

T

H

referensi állást is elfoglalja, választania kell majd a kettő közül.

árman mérettetnek meg a polgármesteri székért Gyergyószentmiklóson: a Magyar Polgári Párt a jelenlegi polgármestert, Mezei Jánost indítja, az RMDSZ-t Lázár Zoltán tanár képviseli és Sztráti Lehel János is indul a városvezetői székért, Dan Diaconescu pártjának színeiben. Tanácsosi listát összesen hét párt nyújtott be, a három magyar érdekképviseleten kívül a Roma Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Dan Diaconescu nevével fémjelzett Néppárt és a Demokrata-Liberális Párt is indít tanácsosjelölteket. Csergő Ottó, Kis Károly, Len Emil Balázs és Portik Csaba függetlenként indulnak egy-egy önkormányzati képviselői mandátumért. A jelöltek ellen nem tettek le fellebbezést. A pártok benyújtották azon képviselőik listá-

ját is, akik a választási bizottságban képviselik őket. A kampány május 11-én indul, és egy hónapon át tart.

12

SZÉKELYFÖLD

TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDI ESEMÉNYEKRŐL

II. évfolyam 19. szám

14 népfőiskolát terveznek
SZÉKELY ÚJSÁG / MTI A Kárpát-medencében 14, Lakitelek méretű népfőiskola létrehozását tervezik, közülük hetet Magyarország határain belül, hármat Erdélyben, kettőt a Felvidéken, egyet-egyet Kárpátalján és a Délvidéken – mondta Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke múlt szombaton Lakiteleken. Ezen kívül hosszabb távon valamennyi járásban egy kisebb méretű járási népfőiskola lesz – fűzte hozzá Lezsák Sándor. A járási népfőiskolák abban

Ami nem öl meg, az megerősít
A kézdivásárhelyi születésű dr. Bidiga László 2003-ban hagyta el az országot, és Magyarországra költözött. Ma a DEOEC Pathológiai Intézetben szakorvos, tanársegéd és tanulmányi felelős. A sikeres 35 éves doktorral eddigi életútjáról beszélgettünk.
HÁROMSZÉK

Több mint kétmillió magyar él Erdélyben? Hogy tudsz ennyire jól magyarul? Nálatok meg lehet venni az oklevelet? És még sorolhatnám…

– Szombathelyről Debrecenbe vezetett az útjuk…
– Az otthon közelsége és a szakmai előremenetelem lehetőségeit is figyelembe véve, Debrecen mellett döntöttünk. Közel hét éve a Debreceni Egyetem patológia osztályán dolgozom, öt évet voltam szakorvosjelölt, szakvizsga után lettem szakorvos. Érdeklődési területem a vese és a húgy-

FE JÉR MELINDA
fejer.melinda@szekelyujsag.ro

– Hogyan emlékszik a kézdivásárhelyi diákévekre?
– Általános iskolába a Nagy Mózes Elméleti Líceum sportosztályába jártam, a felvételire 10-11 évesen, szüleim tudta nélkül készültem fel. Rengeteg városi, megyei és országos megmérettetésen értünk el sikereket. Reál beállítottságú lévén, líceumi éveimet ugyancsak a Nagy Mózes Elméleti Líceum matematika-informatika szakán folytattam. A kamaszkor nehézségei és egy tapasztalatlan osztályfőnök mellett sikerült néhány tanárom ellenszenvét kiváltani. Iskolát kellett váltanom, és nem az volt a legrosszabb, hanem szüleim fájdalmát és tehetetlenségét megélni. Az összeomlása után édesapám könnyes szemekkel, összeszorított ököllel így szólt: „Fiam, a csatát elvesztettük, de a háborút nem, mert te többre vagy képes, mint bárki. Csak nem tudják kihozni belőled”. Ez nekem egy életre szóló biztatás volt, amiből azóta is erőt merítek. És soha nem adom fel, mert akkor megértettem, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Néhány nap alatt elintéztük egy másik iskolába való áthelyezésem, így ősszel „új életet kezdtünk”.

lyi Megyei Kórház patológia osztályán kezdtem szakmai képzésem. Nem európai uniós állampolgárként az orvosi oklevelem honosítását kérték, ennek hiányában csak ápolói beosztásban, minimálbéres díjazás mellett alkalmaztak. Plusz kereseti lehetőség orvosként nem volt, de kétkezi

különböznek majd a művelődési központoktól, hogy legalább 50 ember elszállásolására és étkeztetésére is alkalmasak lesznek – közölte az Országgyűlés alelnöke, a Lakiteleki Főiskola alapítója. Hozzátette: tehát bentlakásos képzést is lehet majd folytatni az intézményekben, de tehetségkutató programok lebonyolítására, vetélkedők megrendezésére és kisebb sportversenyek tartására is alkalmasak lesznek. Lezsák Sándor elmondta, hogy a népfőiskolai mozgalom bővítésének elméleti alapvetését adja az a négy népfőiskolai füzet, amely most elkészült. A mozgalom szélesítése stratégiai program, mely 2020ig meghatározza a tennivalókat, június elejéig folynak a műhelyviták, azután állnak a nyilvánosság elé – tudatta a politikus.

– Hogyan esett a választás az orvosi pályára?
– A pályaválasztás, amellett, hogy édesapám álma volt, a számomra végzetesnek szánt tantárgyak – kémia, fizika – kihívását is jelentette. Két év felkészülés után sikeresen felvételiztem a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem orvosi karára, ahol elsőévesként megismertem a feleségemet. Államvizsga és egy év gyakornoki állás után a „szerencsét próbálunk” mellett döntöttünk. Magyarországon a sikeres állásinterjút követően a Szombathe-

munka mindig akadt. Végzettségemet elhallgatva, koszorúkat kötöttem feleségemmel egy helyi vállalkozónál. Egy év elteltével, a vizsgadíj kigyűjtése után, négy tantárgyból vizsgázva és a már megszerzett oklevelemet még egyszer megvédve, egyenrangúvá váltam kollégáimmal.

utak patológiája. Öt éve a tanulmányi feladatokat irányítom, külföldi és magyar diákcsoportok oktatásával és vizsgáztatásával foglalkozom.

– Időközben családot alapított…
– Feleségem, Erna fogtechnikai és könyvelői tanulmányait végezte Marosvásárhelyen, amikor megismerkedtünk. Született két gyönyörű lányunk, Kira Panna 4,5 éves, Alexa Dea 1,5 éves.

– Hogyan fogadták az anyaországi kollégák?
– Jövőmet már a megérkezésemtől kezdve nem tudtam elképzelni az adott régióban a történelmi tudatlanságuk, irigységük, balgaságuk miatt. Ilyen kérdésekkel illettek: Erdélyben élnek magyarok?

– Mit üzen a fiataloknak?
– A bukás gyakran csak pillanatnyi állapot. Véglegessé az teszi, ha feladjuk a küzdelmet.

HIRDETÉS

II. évfolyam 19. szám

GASZTRONÓMIA, ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG.

ÉLETMÓD
EGÉSZSÉG
PÉTER EDIT

13

GASZTRONÓMIA

Medvehagymás pogácsa
A magyar gasztronómiába pár éve berobbant kellemes ízű medvehagyma töretlen népszerűségBenedek Árpád nek örvend. Jót tesz a koleszterinszintnek, a vérnyomásnak és az emésztőrendszernek is.
Hozzávalók:
40 dkg liszt, 25 dkg főtt, áttört krumpli, 10 dkg vaj, 10 dkg olaj, 1 dl tej, 1 jó marék medvehagyma nagyon apróra vágva, 2 teáskanál só a tetejére, 1/2 kávéskanál cukor, 2,5 dkg élesztő, bors. juk, aztán meleg helyen kelni hagyjuk kb. 45 percig. Ha jól megkelt, átgyúrjuk, ilyenkor bőven lisztezzük a felületet és a kezünket is. Kb. 2,5-3 cm magasra nyújtjuk a tésztát, és pogácsákat szaggatunk belőle. A tetejét pici pirospaprikával elkevert vízzel kenjük meg (a színe kedvéért), és kevés sóval megszórjuk. Hagyjuk kelni még negyed órát, utána 220 fokos sütőben pirulásig sütjük (kb. 15-20 perc).

peter.edit@szekelyujsag.ro

A kullancsokról

A

Elkészítés:
Az élesztőt a langyos tejbe morzsoljuk, teszünk hozzá egy kevés lisztet, majd hozzáadjuk a cukrot is. Felfuttatjuk. A többi hozzávalót összekeverjük, majd beleöntjük a felfuttatott élesztőt is. Dagaszt-

TITOKDOKTOR

Kinek, mikor, hogyan?
A mai fiatalok érdeklődése gyakran idő előtt fordul a nemiség felé. Sorozatunkban a szexualitással, illetve a felvilágosítás problémáival foglalkozunk.
PÉTER EDIT
peter.edit@szekelyujsag.ro

M

egdőlni látszik az az elmélet is, miszerint a férfiak gondolkodás és érzelmek nélkül, mindent beleadva élik szexuális életüket. Az amerikai Indiana Egyetem szexszel, nemekkel és reprodukcióval foglalkozó Kinsey Intézete a legújabb tanulmányában közli, hogy a férfiak szexuális izgalomba jövése és vágya másképp, és válto-

zatosabban fest, mint ahogy azt eddig feltételeztük. Az eredmények szerint a férfiak szexuális életét nagyban meghatározzák tapasztalataik, az erekcióik, vágyuk, az illatok, a kapcsolataik és az adott nő intelligenciája. Számtalan feltételezés él bennünk arról, hogy a férfiak mit éreznek és hogyan viselkednek szexuálisan. Ennek egyik meghatározója az életkor. Minél idősebb egy férfi, annál körültekintőbben választja meg szexuális partnerét. Ennek

hátterében az áll, hogy koruk előrehaladtával és teljesítőképességük csökkenésével sok férfi veszít önbizalmából, és ennek következtében potenciájából is. Azt viszont jó tudni, hogy nincs összefüggés a merevedés, az orgazmuskészség és a nemzőképesség között. (folytatjuk)

z elmúlt időszakban többször jelentették a híradókban, hogy támadnak a kullancsok, illetve megsokasodott a csípések száma. Ez egy természetes folyamat, hiszen a fagyok elmúltával ezek az apró élősködők is feléledtek téli, hibernált állapotukból. A felnőtt állatok tojások ezreit rakják le, a fiatal példányok pedig keresik a gazdaszervezeteket, majd vérszívás után megindul érési folyamatuk. A petékből kikelő lárvák a laza talajból kibújva megkezdik hosszú, akár 8 évig tartó fejlődési ciklusukat. A kullancsok sokféle betegséget terjeszthetnek, ezek közül azonban leginkább a Lyme-kórt okozó borreliák és az agyhártya, agyvelőgyulladást okozó vírus jelent veszélyt. A fertőzés jellegzetes táplálkozási módjuk miatt jön létre, hiszen a bőrbe fúródva vért szívnak, közben saját gyomornedvüket az áldozat szervezetébe juttatják. A betegség elleni védekezés többféle módon történhet. A csípést megelőzni (rovarriasztó, megfelelő öltözet), az állat táplálkozási idejét lerövidíteni (hamar eltávolítani) és a védőoltással megelőzhető betegség ellen oltást alkalmazni. A kullancs eltávolításához nem kell szakember, főleg nem éjszakai ügyeletes orvosi segítség. Nincs jelentősége annak a pici, pirosas, esetleg viszkető bőrelváltozásnak, ami 1–2 napig a csípés helyét jelzi. Más a helyzet a körkörösen növekedő, nem fájdalmas, nem viszkető bőrpírral, melynek közepe elhalványul, széle kokárdaszerűen éles. Ez a Lymekórt terjesztő borrelia fertőzés egyik tünete.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit. peter.edit@szekelyujsag.ro

A könyv terjedelme:

434 oldal

Ára: 28,00 RON
Pomogáts Béla:

Nyirő József, a székely nép krónikása
IRODALMI TANULMÁNYOK A Nyirő József újratemetése kapcsán is kibontakozóban lévő Nyirő-kultuszt szolgálja a Pomogáts Béla által szerkesztett kötet. A szerkesztő szándéka szerint „válogatás róla, illetve műveiből készült tanulmányokból, kritikákból, jegyzetekből”. A kötet ugyanakkor arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy bizony ideje lenne létrehozni egy Nyirő Józseffel foglalkozó irodalomtörténeti monográfiát is.

A könyv megvásárolható a Pallas-Akadémia Könyvkiadó üzleteiben, illetve megrendelhető postai utánvéttel a következő címen: 530210 Csíkszereda Petőfi Sándor utca 17. szám Pf. 140, Harghita megye Tel./Fax: 0266-371 036 Mobil: 074-500-5544 E-mail: pallas@clicknet.ro
HIRDETÉSEK

14
JEGYZET
JÁNOSI ANDRÁS
janosi.andras@szekelyujsag.ro

VÉLEMÉNY

BENYOMÁSOK. SZUBJEKTÍV MEGLÁTÁSOK. KÖZÉLETI ESEMÉNYEK

II. évfolyam 19. szám

Gulyás-udémérizmus bunyóval (II.)
„… nem politikai beszéd ez, hanem egy pap mondja, egy közösségnek a vezetője, hogy gyerekek, há’ mért vagytok beszarva, (Deményházán) (...) 180-ból 160-at körülbelül garantálni tudok, (Ehedben) (...) 80 szavazóból 90 oda szavaz, mert vasárnap megmondom: agyonverem az egészet.”
CSÍKI SÁNDOR
csiki.sandor@szekelyujsag.ro

A Nagy Kép
an-e még Udvarhelyen – vagy akár egész Székelyföldön – valaki, aki a Nagy Képet akarja látni? Arra kíváncsi, abba illesztené mindennapjainak apró boldogságait, örömeit, mérgét, szomorúságát, szövetébe szőne János Zsigmond várának szálától a legutolsó űrszonda fecsegésének száláig, mindent… Pedig kéne legyen ilyen ember! Több is! Mert a Nagy Kép látása nagyon fontos, s ami még fontosabb: mutatni is kell! Hogyan másképp értené meg kicsi István, hogy a próbaérettségijének az eredménye az ő életében ugyanolyan következményekkel jár, mint mondjuk, hogy Görögország mond-e államcsődöt? Hogy Sárközy veresége ugyanazt az eurót gyöngíti, amelyikkel tejet, tojást, húst és kenyeret vásárol nagyi? Hogyan értené azt, hogy „gáborcigány” bádogeresze a bűnözéssel jár karöltve, s a korrupció mindenkit közvetlenül érint? A Nagy Képbe sokminden belefér. Olyan apróságok is, mint a kullancs a kutyánk nyakán, a színes tinta, ami a golyóstollunkból folyik (néha a kabátzsebünkbe is), a vacsoránk íze otthon, vagy a vendéglőben… hm, vajon miért különbözik a kettő? Olyan hatalmasságok is szépen megkapják helyüket a Nagy Képben, mint az ÉN mélységes fogalma, vagy akár az ÉN lehetetlensége a MI nélkül. S ha már a MI-nél tartunk, akkor el kell ismerjük, hogy a Nagy Képbe mind beleférünk, mindenestől. Belefér az én tavalyelőtti botlásom. Belefér a villásreggeli. Belefér az autód kipufogója, az útviszonyok, a nem régi majális, nagyapám halála anno, gyermekeink születése, néhány perc telis-tele gyűlölettel, egy-egy szerelem anatómiája, kertünkben a zöldség és a virág, fotoszintézis, olimpia, választások, politika… Apolitika… A Nagy Képet mind másképp látjuk, de beleférünk egymáséba is. Szép idegen szóval mondjuk, hogy az együttélés alapja a tolerancia. Ennyi lenne? Csak eltűrjük, megtűrjük egymást? Nem tudnánk értékelni egy idegen konyha remekét sem, mert hasmenést okoz, s ugyanakkor megorrolunk, ha idegenek nem értékelik a miénket. Hja, nagy úr a megszokás, a sok kicsi kép beidegződése! A kép, amit látunk mindenki elé tárul, de nem vesszük észre, hogy ugyanazt a képet mindenki másképp írná le, és elvárjuk, hogy a mi magyarázatunkat fogadja el a dogma. Pedig a Nagy Kép nem tolerancia, hanem megértés.

V

E

vásárhelyi sürgősségire, ahol rendbe rakták. Miképpen ő is jól rendbe tette 2008-ban azon híveinek a lelkivilágát,

lábadozó, sportos deményházi plébános ezelőtt 4 évvel abban az ominózus díszbeszédében (amelyben hódolatáról biztosította Markót és az udémérét, s felajánlotta az ő, valamint a hívei segítségét) egy megszívlelendő mondatot is mondott: „… azzal többet tessék törődni, hogy a választások utáni első naptól többet kell foglalkozni az emberek-

zekkel a mélyenszántó – közösségi vezetőhöz „méltó” – gondolatokkal hódolt 2008-ban a tulipános hatalom hajdani első emberének, Markó Bélának (a Nyárádmente udémérés szenátorjelöltjének) Deményháza katolikus plébánosa, aki egy újabb történetbe is jól belekeveredett. Múlt heti rövidke tudósításunkban ugyanis tévesen közöltük a kedves olvasóval a nyárádszeredai gulyás-beetetés néhány részletét (példának okáért azt, hogy a mikházi plébános úr szaladt neki a műfüves pálya vaskerítésének), mely bakiért Mikháza plébánosától elnézést kérünk. A kiderült igazsághoz hozzátartozik, hogy valójában az egyik gulyás-mérkőzés első perceiben a fent immár idézett deményházi és Ehedben is szolgáló katolikus lelkész futott bele a drótkerítésbe, és őt vitte el hirtelen a mentő a maros-

akik egy pillanatig is arra gondoltak, hogy nem az udémérére akarnak szavazni azon a választáson, amelyen a nemrég megbukott ókormány miniszterelnök-helyettese a Nyárádmente szenátorjelöltje volt éppen. Becsületére váljék, a sérüléseiből jól

kel…” – kötötte a sérült pap az akkori pártvezér lelkére hozsannája legvégén eme szent óhajt. Mely óhaj sóhaj maradt, kivéve az utolsó métereken szinte hetente beadagolt ingyen gulyást. Amelyet bunyózással és melldöngetéssel tálalnak a tulipánosok.

Bendegúz népe (… 4)
A jelenlegi önkormányzatok tanácsosai és polgármesterei tudják már, hogy az RMDSZ-hajó zátonyra futott. Megszületett a kilencvenes évek káoszában, az elkövetkezendő években a racionális ellenzéki pártok hiánya miatt megerősödött, majd a volt kommunista vezetőkkel együtt kialakított egy olyan politikai rendszert, amely a megalkuvás, a zsarolás és a korrupció alapján működik a mai napig.
DÓSA L ÁSZLÓ

E

bben a rendszerben az engedelmesség előnyösebb, mint a konkurencia; a lelkiismeret – akár a szavazatok is – megvásárolható; a törvények pedig újraírhatóak. A nyilvános vita bohócsággá vált, a társadalmi párbeszédet pedig a hatalom arrogáns monológja váltotta fel. Így lettünk gazdagabbak rengeteg apró megalapozatlan, következetlen és ellentmondásos – gyorstalpalósok által megírt – törvényekkel, melyek lehetetlenné tették a helybeli önkormányzatok működését. Röviden szólva most már Bendegúzfalván is abban a siralmas helyzetben vagyunk, melyről a polgármester-

től elkezdve a határpásztorig mindenki tud, de beszélni nem mer. És bármennyire is jóindulattal fordulna a polgármesteri hivatal a falu ügyeinek megoldása felé, a jelenlegi rendszer keretei meghiúsítanak minden

próbálkozást. Ugyanis az RMDSZ, a jelenlegi román törvényrendszer célja az időtlen uralkodási elmélet – „oszd meg és uralkodj”. Román a magyar ellen, magyar a cigány ellen, a felső faluvég az alsó ellen, nem is számít ki-ki ellen, mert a lényeg az, hogy eltereljék a figyelmet a vezető réteg lelketlen, telhetetlen, ostoba törvénykezései felől.

Polgármester Úr, tanácsosok, RMDSZ-tagok, szavazók!
Amikor az urnához érnek, ne nézzék egyéni érdekeiket, ne hallgassanak a Párt buzdításaira, ne gyűlöljék az ellenzéket! Az RMDSZ nem való Bendegúzfalvának! Szavazzanak a lelkiismeretükkel! (A bendegúzfalvi MPP) Ui.: Bendegúzfalvát Románia térképén lehet, hogy az olvasó nem találja meg, de az MPP felhívása a Székelyföldön szinte bárhol érvényesnek minősíthető.

„A nyilvános vita bohócsággá vált, a társadalmi párbeszédet pedig a hatalom arrogáns monológja váltotta fel.”

II. évfolyam 19. szám

ROMÁNIAI GAZDASÁG. VILÁGGAZDASÁG

GAZDASÁG

15

Itthon is van jövő
A Magyar Polgári Párt szószólói biztosak abban, hogy az itthoni munkahelyek teremtése biztosítaná az itthon maradás zálogát. Gazdasági kimozdulás nélkül lehetetlen pozitív jövőképet teremteni a fiatalok számára, ez pedig radikálisabb lépéseket követel. Mindez csak akkor lehetséges, ha Sepsiszentgyörgy saját bevételeiből és pályázati pénzekből képes fenntartani magát és nem kell a kormány osztogatásaira támaszkodnia.
SEPSISZENTGYÖRGY

KERTÉSZET

Kék nefelejcset a kertbe!
Ki ne ismerné a tavaszi kék nefelejcset (Myosotis sylvatica), amely gyönyörű indigókék virágával virágszőnyeget képez kertünkben! A tavaszi kerti kék nefelejcs egy kétnyári növény, ami annyit jelent, hogy az első évben kihajt, majd a második évben virágzik, és a virágzás végén az anyanövény elpusztul. A kerti nefelejcs eredetileg Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában és Európában is őshonos, erdők mélyén szőnyegszerűen terül el minden

MÁTÉ LÓRÁND

vállalkozók és befektetők keresése szükségszerű, a közérdeket pedig mindenkor az egyéni szempontok elé kell helyezni. A helyi vállalkozók nincsenek eléggé népszerűsítve, az adófizetők pénze pedig nem marad a megyében, ez pedig sajnálatos módon a helybeli lakosságon csapódik vissza. A lakásprogram sem volt kellőképpen átgondolva – több száz fiatal vár arra, hogy beköltözzön a megígért lakásokba –, pedig némelyek esetében épp a lakáshoz jutás teszi lehetővé az itt maradást.

A

A Gyere haza program totálisan csődöt mondott, egyetlen ház áll a lehetséges ötven helyett, nyilvánvaló, hogy az ígérgetés és tervek megvillantása nem elég ahhoz, hogy a jobb megélhetést kereső fiatalok ebben a régióban maradjanak. A megoldás viszont adott, mivel a városnak vannak építésre alkalmas területei, ahová olyan lakóházakat kellene építeni, amelyek bérlési összege alacsonyabb a mostaninál. Az építési költségek pedig moderálhatóak, ha a városi tanács nemcsak egy szűk körből válogatná az építőit, hanem nyitna a kisebb vállalkozások felé és olcsóbb megoldásokat keresne. A Magyar Polgári Párt a következő napokban nyil-

vánosságra hozza azokat az elképzeléseket, amelyek a város gazdasági átszervezését tűzték ki célul. A hangsúlyt a felelős költekezésre fektetik, valamint arra, hogy olyan személyekre kell bízni az irányítást, mint az MPP jelöltjei közül kikerülő megannyi fiatal, akik nemcsak elkölteni tudják a pénzt, hanem megkeresni is, szakmai és vállalkozói ismereteiknél fogva képesek a hatékony gazdálkodásra és közigazgatásra. „A fiatalokkal el kell hitetni, hogy itthon is van jövő, ezt pedig nem ígérgetéssel, hanem kézzelfogható programokkal kell megvalósítani” – mondta Bálint József, Sepsiszentgyörgy polgármesterjelöltje.

A teljes béremelés csak jövőre
Újabb határidőt tűzött ki a Kormány a költségvetési bérek kiegészítésére. E szerint év végéig két részletben lenne béremelés. Az elsőt, 8%-ot, június elsejétől, a másodikat legkésőbb decembertől hajtanák végre.
A Nemzetközi Valutaalap romániai küldöttségének vezetője, Jeffrey Franks azt nyilatkozta, csak jövő évben nyílik lehetőség arra, hogy a költségvetési béreket a tavalyelőtti szintre emeljék. Jeffrey Franks elmondta, a Kormány döntött úgy, hogy június elsejétől 8%-kal növelje a béreket, a megmaradt összeget pedig a nyugdíjakból tévesen visszatartott egészségbiztosítási járulékok visszafizetésére fordítsa. Ez utóbbit szintén június elsejétől, és ugyancsak részletekben fizetik vissza a nyugdíjasoknak.

tavasszal. A hosszúkás, kissé szőrős levelek között nyílnak tömegesen a kék, fehér vagy rózsaszín virágok. A nefelejcset legkönynyebben magról tudjuk szaporítani kertünkben, a magokat érdemes tavasszal cserépbe elvetni, vékony földréteggel betakarni, majd folyamatosan nedvesen tartani. Amikor a palánták kikeltek, kiültethetők a kertbe, majd ezek fognak a következő évben nyílni. Mivel a növény ősszel elszórja a magokat, így minden évben folyamatosan nyílnak majd kertünkben a nefelejcsek. A kert napos vagy félárnyékos helyére is ültethetjük, a növény mindkét helyen szépen fejlődik, de akár cserépbe, az erkélyre is ültethetünk belőle. Sajnos a nefelejcs tavasszal elnyílik, és utána maga a növény is elhal, épp ezért érdemes a virágzás végén a magokat kirázni oda, ahová jövőre szeretnénk a nefelejcset telepíteni, majd magát az anyanövényt felszedni és helyébe nyári fajokat telepíteni. A magok ősszel kicsíráznak, majd jövő tavasszal kihajtanak.

HIRDETÉSEK

16

KULTÚRA

KULTURÁLIS HÍREK ÉS SZÉKELYFÖLDI KÖZMŰVELŐDÉS

II. évfolyam 19. szám

Harmincéves a Gyermekfilharmónia
Négynapos rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a„Fili”, Szentegyháza gyermekfilharmóniája. Az első„Filinapokat” 1992-ben rendezte meg az akkor 10 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia, így már a rendezvénysorozat is 20 éves múltra tekint vissza – mondta az MTI-nek Haáz Sándor zenetanár, az együttes karnagya, hozzátéve, hogy az általában 2-3 napos zenei napokat az idei kettős évforduló miatt négynaposra bővítették.
UDVARHELYSZÉK

SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szerkesztoseg.ro

vasárnap zárult programsorozat zenei eseményei mellett 55-en a Filinapok alatt tették le magyar állampolgári esküjüket, valamint felavatták a Csűrkalandot – magyarázta Haáz Sándor. A saját ötletek alapján megépített Csűrkaland 12 állomásos akadálypálya, amelyet egy régi csűrben alakítottak ki. Elsősorban a filharmónia tagjainak szánják az akadálypályát, a későbbiekben azonban az is elképzelhető, hogy turisztikai célra is használják majd.

A

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia elmúlt három évtizedéről Haáz Sándor elmondta, hogy a Fili 30 éves névsorába pontosan 1196 név került be. Az összeírás azért is volt fontos, mert május 4-én hajnalra minden egykori zenekari tag házának kapujára vagy lakása ajtajára kis zászlót tűztek azzal az évszámmal, amikor az illető tagja volt a gyermekfilharmóniának. Sok egykori „filis” gyermeke ma játszik a zenekarban, ezért aztán nagy családi találkozó is minden Filinapok – mesélte Haáz Sándor. Öt éve tartották a gyermekzenekar 800. koncertjét, mostanra pedig már az ezret is meghaladta

a fellépéseik száma. A 2003-ban Magyar Örökség-díjjal kitüntetett együttes 2005ben Törökországban járt, tavaly ősszel pedig „meghódította” Nyugat-Európát is. Szeptemberben a 140 tagú, székely gyermekekből álló ének- és zenekar a

magyar nemzeti kisebbségek Brüsszelben működő európai érdekképviseleti irodája (HUNINEU) és a belga szenátus közös szervezésében vendégszerepelt Brüsszelben Gyermekhangok Európáért című műsorával.

Fotókiállítás a Vigadóban
A Camera Club Siculorum fotóklub évértékelő kiállítását nyitották meg hétfőn, május 7-én a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban. Ferencz Attila, az intézmény igazgatója üdvözölte a már hagyományossá vált kiállítást, amely május 25-ig látogatható. Nagy Lajos, a fotóklub alelnöke elmondta: alakulatuk olyan fotósokból áll, akik tényleg dolgoznak, országos és nemzetközi szinten is elismertek. Fontosnak tartják az évértékelő kiállítást, hogy megmutassák munkáikat. Kovács László Attila, a Camera Club Siculorum elnöke beszámolt: az ötéves klub igazi hírnevet és tekintélyt szerzett országos és nemzetközi kiállításokon. Romániát igazából magyar nevek képviselik a nemzetközi porondon, többek között a kézdivásárhelyi Nagy Lajos. A klubok jelentőségét is hangsúlyozta, ahol a fotósok segítik egymást a válogatásban, kidolgozásban, hiszen sokszor csupán egy kivágáson múlik, hogy díjnyertes fotó szülessen, fogalmazott. Az esemény végén név szerint mutatta be a klub kézdi fotósait: Moldován Zsolt, Máriási Attila, Bede Gábor és Nagy Lajos. Nagy Lajosnak több mint hatszáz nemzetközi bejutása volt a tavaly a különböző szakmai megmérettetésekre, és másodszor választották az év fotósának Romániában.

„Nyirő József, gyere haza…”
Minap az az udvarhelyi alapítvány, amely Nyirő József földi maradványainak hazahozását kezdeményezte és szervezi, és amely szellemi értékeinek is szálláscsinálója lett itthon, felkért, tartanék előadást gyerekeknek a „székely apostolról”. Hamarosan kiderült, hogy óvodásokról van szó, akik számára élménygyűjtő kirándulást szerveztek Szejkefürdőre.
UDVARHELYSZÉK

LŐRINCZ JÓZSEF

kétszáz gyerek óvónőikkel érkezett a helyszínre. Stratégiai helyzetelemzés eredményeként a kétszer száz-száz gyereknek nem előadást tartottam, hanem egy sajátos kommunikációs játék által származtattam át isme-

A

reteket Nyirő Józsefről és műveiről. Rövid pályakép után az író gyerekkorából elevenítettünk fel emlékezetes eseményeket, a székelyzsombori iskolaudvarról, ahol hajdan kisgyerekkorát töltötte, az édesapáról, édesanyáról, a szülői szeretetről: a szülőföldhöz való kötődésről. Így a gyerekeknek már természetesnek tűnt, hogy az író

halálában is hazakívánkozik. A szellemi együttlét végén, a verstanuláskor már lelkesen, hittel mondták: „Nyirő József, gyere haza, / Ez a föld itt a te hazád: / Örök pihenés vár reád.” Lehetne-e másképp, ha kétszáz tiszta lélek kívánja ezt? Ez a kirándulás, ha nem is rengette meg a világot, ablakot nyitott kétszáz kisgyerek tudatában Székelyföld csodás természetére, a székely hagyományokra, Nyirő József szellemi hagyatékára. Emberközelbe hozta számukra a hamvaiban hazatérő írót. Nem kis haszna, hogy a gyerekek által kétszáz családba gyűrűznek be a nyirői gondolatok.

Határon Túli Színházak Szemléje
SZINHA Z.RO

2012. május 9. és 14. között a Thália Színházban rendezik meg a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjét, ahol nyolc határon túli színház mutatkozik be. A bemutatott előadások a legjelentősebb határon túli színházi produkciók, melyek szakmai és művészeti minőségét több díjjal is elismerték. Semjén Zsolt, a rendez-

vény fővédnöke kiemelte: minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen. Csak mi, magyarok adhatjuk a világnak Ady Endrét vagy Arany Jánost. A magyar nyelvhez, a magyar kultúrához való tartozás egy különleges többlettel bír – húzta alá a miniszterelnök-helyettes. Minden nemzetnek – így a magyarnak is – küldetése, hogy „kimunkálja”, fenntartsa saját magát – fogalmazott Semjén Zsolt,

hozzátéve: a Határon Túli Magyar Színházak Szemléje is ennek megvalósítását segíti, hiszen egy nemzethez tartozunk határoktól függetlenül – nyomatékosította. A Határon Túli Magyar Színházak Szemléje megteremti a lehetőségét, hogy az anyaországi közönség pár nap alatt egy helyszínen ismerje meg a határon túli magyar színjátszás értékeit. A rendezvény színházszakmai jelentőségen is túlmutat, hogy a földrajzilag eltérő helyszínen alkotó, és magyar nyelven játszó színházak budapesti találkozója erőteljesen segíti a nemzeti önkép ápolását.

II. évfolyam 19. szám

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

TV-MŰSOR

17

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

TOMCSA SÁNDOR – Székelyudvarhely
Előadás címe: Gazdag szegények (Jókai Mór) Csíki Játékszín előadása; Rendező: Schlanger András; Időpont: május 16., szerda 19.00 óra (Nyirő József felnőttbérlet); május 17., csütörtök 19.00 óra (Tomcsa Sándor felnőttbérlet); Összefoglaló: A Gazdag szegények a „cifra nyomorúság" helyzetének komikus, olykor tragikomikus pillanatait eleveníti fel. Kapor Ádám vasúti váltóőr a nyugdíjkorhatár elérésével elveszíti munkahelyét, élettársa Kömény Zsuzsa mosónő egyedül nem tudja eltartani kettőjüket, ezért úgy döntenek: beköltöznek a szegényházba. ----Előadás címe: Plazma2, avagy az Ovibrader (Garaczi László); Rendező: Tóth Árpád; Időpont: május 17., csütörtök 19.00 óra (Mokka kávézó);

----Előadás címe: Trakhiszi nők (Szophoklész); Rendező: Balogh Attila e.h; Időpont: május 15., kedd 18.00 óra (Kamaraterem – Diákbérlet: Brassó és Kézdivásárhely); ----Előadás címe: Illatszertár (László Miklós); Rendező: Béres Attila; Időpont: május 16., szerda 18.00 óra (Mikó + Református + Kereskedelmi + Puskás iskolabérletek); Összefoglaló: Hammerschmidt úr, egy nagyvárosi illatszertár tulajdonosa, arról értesül egy névtelen levélből, hogy felesége megcsalja őt, ráadásul éppen az egyik alkalmazottjával. Hammerschmidt úr Asztalosra gyanakszik, ezért elbocsátja, pedig Asztalos úrnak esze ágában sincs kikezdeni munkaadója feleségével.

----Előadás címe: Rekviem egy házáért (Medgyessy Éva); Időpont: május 15., kedd 19.30 óra (Kisterem);

CSÍKI JÁTÉKSZÍN – Csíkszereda
Előadás címe: A csodaforrás; Rendező: Budaházi Attila; Időpont: május 11., péntek 11.00 óra (Hamupipőke bérlet) 14.30 óra (Kis herceg bérlet); ----Előadás címe: Búzkalász (Móricz Zsigmond); Rendező: Parászka Miklós; Időpont: május 13., vasárnap 19.00 óra (Prospero bérlet); május 15., kedd 17.00 óra (Romeo és Júlia bérlet); Összefoglaló: A politika, illetve közélet és magánélet harmóniájáról vagy diszharmóniájáról kívánunk beszélni. Egy házaspárnak a családi konfliktusa áll a történet középpontjában, a férfi egy olyan kisvárosnak a polgármestere, ahol éppen választások zajlanak. Ennek kapcsán járja körül azt a kérdést Móricz Zsigmond, hogy a közéleti tevékenység miként egyeztethető a magánélettel.

Előadás címe: Az óra, amikor semmit nem tudtunk egymásról; Rendező: Bozsik Yvette; Időpont: május 17., csütörtök 19.00 óra (Gyergyószentmiklós, színházterem);

HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES – Sepsiszentgyörgy
Előadás címe: Novák Ferenc „Tata” Időpont: május 11., péntek 13.00 és 19.00 óra (Lajtha László Stúdióterem);

UDVARHELY TÁNCMŰHELY – Székelyudvarhely
6.Tánc Tavasza Előadás címe: Quen- Balett / Magyar rapszódia (Győri Balett); Időpont: május 11., péntek 19.00 óra; ----Előadás címe: Kék balett / Fantasztikus szimfónia (Magyar Opera- Kolozsvár); Rendező: Andres Mureşan; Időpont: május 12., szombat 19.00 óra; ----Előadás címe: Koncert/ Nigun (Budapest); Időpont: május 12., szombat 21.00 óra.

TOMPA MIKLÓS TÁRSULAT – Marosvásárhely
Előadás címe: A komédia művészete (Eduardo De Filippo); Rendező: Kövesdy István; Időpont: május 11., péntek 20.00 óra (Kisterem - Bernády György mecénás bérlet); május 12., szombat 20.00 óra (Kisterem - Karácsony Benő bérlet); május 13., vasárnap 20.00 óra (Kisterem - Petelei István bérlet); ----Előadás címe: Bölcs Náthán (Gotthold Ephraim Lessing); Rendező: Harsányi Zsolt; Időpont: május 12., szombat 17.00 óra (Nagyterem – Kántorné bérlet);

TAMÁSI ÁRON – Sepsiszentgyörgy
Előadás címe: Tesztoszteron (Andrzej Saramonowicz); Rendező: Zakariás Zalán; Időpont: május 11., péntek 19.00 óra (Illyés Gyula, Székely János, Comenius I/A, Comenius II/A bérletek); május 12., szombat 19.00 óra (Comenius I bérlet); május 13., vasárnap 19.00 óra (Comenius II bérlet); május 17., csütörtök 19.00 óra (Kereskedelmi iskola bérlete);

FIGURA STÚDIÓ – Gyergyószentmiklós
Előadás címe: Hókirálynő; Rendező: Dézsi Szilárd; Időpont: május 11., péntek 10.00 és 12.00 óra (Ditró, Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház); -----

TV-MŰSOR. 2012. május 11–17.
Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.). 07.30 Lapzárta (ism.). 08.00 Híradó. 09.05 Rájátszás (ism.). 10.05 Ikon (ism.). 10.30 Ázsia (ism.). 11.00 Híradó. 11.30 Soroló 1 (ism.) A vidék magazinja. 12.05 Panaszkönyv (ism.). 12.30 Sportré (ism.). 13.00 Déli híradó. 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat. 14.05 Lapzárta (ism.). 14.30 Paletta (ism.). 15.05 Zöld övezet (ism.). 15.30 Iskolapélda (ism.). 16.00 Híradó. 16.30 Felfedező. 17.05 BBC Reporters. 17.30 BBC Hard Talk. 18.00 Híradó. 18.30 Európai híradó (ism.). 19.15 Bruttó. 19.45 Tíz perc (ism.). 20.00 Híradó. 20.30 Bruttó. 21.05 Péntek 8. 22.00 Híradó. 22.30 Célpont. 23.00 Híradó. 23.30 Riasztás (ism.). 24.05 Péntek 8 (ism.). 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.05 Kárpát Expressz. 08.30 Híradó. 08.35 Kultikon (ism.). 09.30 Híradó. 09.35 Közbeszéd (ism.). 10.00 Hogy volt!? (magyar ism. műsor) Lorán Lenke 85!. 11.00 Család-barát. 11.50 1 könyv. 12.00 Csellengők (ism.). 12.30 Térkép. 13.00 Déli harangszó. 13.02 Híradó. 13.20 Kívánságkosár. 15.15 Mindennapi hősök (ism.). 15.15 Székely kapu (magyar magazinműsor). 16.10 Munka-Társ (magyar magazinműsor). 16.40 Megyejáró (magyar ism. sor.). 17.00 Ízőrzők: Mátraderecske (ism. terj.). 17.30 Térkép-Integrációs magazin. 18.00 Kisváros (magyar tévéfilm sor.). 19.00 Híradó. 19.35 Közbeszéd. 20.05 Ménes élet (osztrák tévéfilm sor.). 21.00 Sándor Mátyás (magyarfrancia-olasz tévéfilm sor.,). 22.05 Hírek. 22.10 Dunasport. 22.15 Kultikon. 24.05 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf.). 24.55 A tangó éjszakája (német koncertf). 02.35 Himnusz. 02.40 Térkép. 03.10 Arcélek (dok.) Prof. Merkely Béla, szívsebész. 03.35 Család-barát (ism.). 04.30 Kívánságkosár.

Vasárnap
DUNA WORLD
05.15 Élő népzene (ism.). 05.40 Mesék. 06.00 Család-barát. 06.55 Ma Reggel. 10.00 Marslakók (magyar filmsor.). 10.25 Eichinger Quartet (magyar zenés f.). 11.00 KorTárs. 11.25 Száműzött magyar irodalom (magyar ism. sor.). 11.55 Térkép-Integrációs magazin. 12.20 Az Este (ism.). 13.02 Híradó. 13.20 Kívánságkosár. 15.15 Isten kezében. 15.40 Arcélek (dok.) Gulácsy Lajos, nyugdíjas református püspök, Munkács. 15.55 Gazdakör. 16.05 Duna anzix (ism. terj.). 16.25 Térkép (ism.). 16.50 Élő népzene. 17.20 Szellem a palackból. (magyar ism. műsor). 17.45 Kárpát Expressz. 18.15 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.). 18.35 Mese. 19.00 MM-A megoldások magazinja. 20.00 Híradó. 20.30 Közbeszéd. 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei. 21.05 Hazajáró (magyar magazinműsor). 21.30“Túl sok szó forog a világban” (magyar portréf.,). 22.10 Térkép-Integrációs magazin. 22.35 Duna anzix (ism. terj.). 22.55 Imák, apokrif mámorok (dok.).

Hétfő
24.05 Kultikon-Szolgáltató magazin. 01.00 Himnusz. 01.02 Híradó. 01.25 Telesport. 01.30 Az Este. 02.00 Kívánságkosár. 03.55 Marslakók (magyar filmsor.). 04.20 Mi lesz veled, barnamedve? (ism. terj.). 04.55 Kárpát Expressz (ism.).

Kedd
17.50 A Nyereg Klub (auszt. filmsor). 18.15 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.). 18.40 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.). 19.25 Rajzfilm. 20.00 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.,). 21.00 Híradó. 21.30 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.). 22.20 Maradj talpon!. 23.15 Telepódium - A végzet asszonya (magyar tévéjáték). 24.15 MNASZ autós magazin. 24.40 Laura mosolyog (am. filmdráma). 02.20 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.). 03.10 Záróra. 04.00 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.,). 04.50 Magyar bulizene.

Szerda
18.40 Everwood (am. tévéfilm sor.). 19.30 Maradj talpon!. 20.30 Híradó este. 21.10 Marslakók (magyar filmsor.). 21.40 Poén Péntek- Van képünk hozzá. 22.40 Mindenből egy van (magyar filmsor.). 23.35 Az Este. 24.10 Négy szellem. 01.10 Melissa és Joey (am. vígj. sor.). 01.35 Waczak Szálló (angol vígj. sor). 02.05 Everwood (am. tévéfilm sor.). 02.50 MM (ism.)A megoldások magazinja. 03.54 Műsorszünet.

Csütörtök
22.20 Megasztár (magyar szór. műsor) élő. 01.05 Grimm (am. filmsor.,). 02.05 Tények Este. 02.40 EZO.TV. 03.40 Alexandra Pódium. 04.05 Versek. 04.40 Műsorszünet.

RTL KLUB
06.40 Top Shop. 07.05 Jó reggelt, skacok!. 08.35 Reflektor ReggelSztármagazin. 08.50 Reggeli - Csak csajok. 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.). 10.25 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.). 11.35 Top Shop. 13.15 Asztro Show. 14.15 Az éden titkai (görög filmsor.). 15.15 Sarokba szorítva (am. filmsor.). 16.15 Döglött akták (am. krimisor.). 17.20 Marichuy - A szerelem diadala (mex. filmsor.). 18.20 Teresa (mex. filmsor.). 19.30 RTL Klub Híradó. 20.05 A Széf. 21.10 Fókusz-Közszolgálati magazin. 21.50 Barátok közt (magyar filmsor.). 22.25 CSI: Miami helyszínelők (am. krimisor.). 23.30 Gyilkos elmék (am.-kan. krimisor.). 01.40 Reflektor. 01.55 Törzsutas. 02.20 Kemény zsaruk (am. akciófilm-sor). 03.15 Autómánia (ism.). 03.40 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.40 A Black Rose vár titka (angol-magyar-német ifj. kalandf. sor.). 06.05 Az én világom- Körösi Csoma Sándor nyomában. 06.20 Magyar retro. 06.50 Hajnali gondolatok. 06.55 Ma Reggel. 10.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 - Klip. 10.04 Rajzfilm. 10.35 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.,). 11.05 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.,). 11.30 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.). 11.55 Közjáték (magyar rövid játékf.). 12.00 Magyar bulizene. 13.00 Déli harangszó. 13.01 Híradó délben. 13.25 Napló. 13.30 Hogy volt!? (magyar ism. műsor,). 15.10 Irány Mexikó (magyar játékf.). 16.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.). 17.20 Eurovíziós Dalverseny 2012-klip. 17.25 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.).

TV2
06.25 Teleshop. 07.00 Alexandra Pódium (ism.). 07.25 Tények Reggel. 08.00 Mokka-A TV2 reggeli magazinműsora. 10.35 Stahl konyhája. 10.40 Babapercek. 10.45 Teleshop. 11.50 EZO.TV. 13.25 A láthatatlan ember (am. tévéfilm sor.). 15.20 Marina (mex.-am. filmsor.). 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.). 17.20 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor.). 18.20 Update Konyha (magyar főzőshow). 18.25 Tiltott szerelem (török filmsor.). 19.30 Tények. 20.35 Aktív-A TV2 magazinja. 21.10 Jóban Rosszban (magyar filmsor.).

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok. 06.23 Az Este. 06.55 Ma Reggel. 10.05 Orvosi bűnügyek (olasz tévéfilm sor.). 11.00 DTK (talk show). 12.00 Tetőtől talpig. 12.30 Szeretettel Hollywoodból. 13.01 Híradó délben. 13.25 P’amende-Roma kultúra. 13.55 Esély. 14.30 Marslakók (magyar filmsor.). 15.00 Elcserélt lányok (am. filmsor.). 15.50 Angyali érintés (am. tévéfilm sor). 16.40 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.). 17.35 MM-A megoldások magazinja.

DUNA TV
06.25 Gazdakör. 06.40 Híradó. 07.00 Slovenski Utrinki-Szlovén nyelvű nemzetiségi magazin. 07.30 Híradó. 07.35 Alpok-Duna-Adria-Öt ország tartományi televízióinak közös műsora.

18
Péntek
HÍR TV
08.00 Híradó. 08.30 Soroló 1 (ism.). 09.05 Befutó-London. 09.30 Iskolapélda (ism.). 10.05 Felfedező. 10.30 BBC Click. 11.05 Ikon (ism.). 11.30 Ősök tere (ism.). 12.05 Tíz perc. 12.30 Stopper (ism.). 13.00 Déli híradó. 13.40 Közvetlen ajánlat. 14.05 Panaszkönyv (ism.). 14.30 GyógyHír (ism.). 15.05 Garázs- Ahonnan az autózás indul!. 15.30 Bruttó (ism.). 16.00 Híradó. 16.30 Európai híradó (ism.). 17.05 Ázsia. 17.30 Globál (ism.). 18.00 Híradó. 18.30 BBC Reporters (ism.). 19.05 BBC Hard Talk (ism.). 19.30 Célpont (ism.). 20.00 Híradó. 20.30 Retrográd (ism.). 21.05 Civil kaszinó (ism.). 22.00 Híradó. 22.30 Riasztás (ism.). 23.05 Vetítő. 23.06 Hun volt, hun nem volt (dok.). 24.05 BBC Click (ism.). 24.30 Felfedező (ism.). 01.00 Műsorszünet.

TV-MŰSOR
Szombat
09.15 Családi krónikák (dok.). 09.45 Duna anzix (magyar ism. sor.). 10.05 Daktari (am. kalandfilmsor.). 11.00 Zarándokutakon (dok.). 11.30 Világ-nézet. 12.30 Munka-Társ (magyar magazinműsor). 13.00 Déli harangszó. 13.02 Híradó, időjárás-jelentés. 13.15 Száműzött magyar irodalom (magyar ism. sor.). 13.45 Vannak vidékek (magyar ism. sor.). 14.15 Heuréka! Megtaláltam! (ism. terj.). 14.40 Sírjaik hol domborulnak. (dok.). 15.10 Talpalatnyi zöld (ism. terj.). 15.40 Pannon expressz (magyar magazinműsor). 16.10 Hagyaték (magyar magazinműsor,). 16.40 Kulisszatitkok (dok.). 17.15 Robin Hood kalandjai (am. kalandf.). 19.00 Híradó. 19.30 Hogy volt!? (magyar ism. műsor) Szemes Mari születésnapjára. 20.30 Csiky Gergely-Szakonyi Károly: Mukányi (magyar színházi felv.). 22.00 MüpArt - Szakcsi Climate Change: Tükrök (magyar koncertf.,). 23.30 Dunasport. 23.45 Egy szerencsés nap (arg.olasz-sp. filmdráma). 01.20 Himnusz. 01.25 Anima Formosa (dok.). 02.50 Duna anzix (magyar ism. sor.). 03.05 Munka-Társ (magyar magazinműsor).

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

II. évfolyam 19. szám

Vasárnap
03.35 Talpalatnyi zöld (ism. terj.). 04.00 Heuréka! Megtaláltam! (ism.). 04.30 Tengerek világa (magyar ism. sor.). 04.55 Törzsasztal (ism.).

Hétfő
18.55 Négy szellem. 20.00 Híradó. 20.30 Sírjaik hol domborulnak. (dok.). 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei. 21.05 Mindenből egy van (magyar filmsor.). 22.00 Aknay János műhelyében (magyar portréf.). 22.30 Tamási Áron: Hullámzó vőlegény (magyar színházi közv.). 23.50 Oslo, a tenger városa (ism. terj.). 24.05 Kézművesek a Selyemút nyomában (ism. terj.). 24.30 Határtalanul magyar (dok.). 01.00 Himnusz. 01.02 Híradó. 01.25 Telesport. 01.30 Bábel (magyar riportműsor,). 02.25 Poén Péntek. 03.20 Fábry (magyar szór. műsor,). 04.35 Hogy volt!? (magyar ism. műsor,).

Kedd
13.00 Déli harangszó. 13.01 Marslakók (magyar filmsor.). 15.15 Magyarország története. 15.45 Rajzfimek. 16.00 Női Tornász Európa-bajnokság (élő). 18.00 Optika- Színes város. 18.25 Pocok, az ördögmotoros (magyar tévéfilm sor.). 18.55 Mi micsoda (ism. terj.). 19.25 Rajzfilm. 20.00 Melissa és Joey (am. vígj. sor.). 20.25 Waczak Szálló (angol vígj. sor.). 21.00 Híradó. 21.30 Boxutca - Forma-1 magazin. 22.00 Forma-1 Spanyol Nagydíj - Időmérő edzés. 23.30 Munkaügyek - IrReality Show (magyar filmsor.). 24.25 Telesport- OTP Bank Liga. 02.05 Jóasszony - Akiről egy város beszél (sp.-olasz-angol rom. dráma). 03.35 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik. 04.30 Rockpódium: Republic koncert a Petőfi Csarnokban.

Szerda
12.30 Most a Buday!- Főzzünk együtt!. 13.00 Déli harangszó. 13.01 Hírek. 13.05 Múlt-kor-Történelmi magazin. 13.35 Zöld Tea-Ökomagazin. 14.05 Boxutca. 14.40 Forma-1 Spanyol Nagydíj - Időmérő edzés (élő). 16.25 Tetőtől talpig. 16.55 Ítéletnapig (magyar tévéf). 17.35 A Szövetség. 18.30 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik. 19.30 SzerencseSzombat. 20.30 Híradó este. 21.10 Jóasszony: akiről egy város beszél (sp.-olasz-angol rom. dráma). 22.45 Szeretettel Hollywoodból. 23.15 Friedrich Schiller: Stuart Mária (színházi felv.). 01.25 Nagyon zene. 02.25 Porrá leszünk (angol krimisor.). 03.21 Műsorszünet.

Csütörtök
14.30 Autóguru (magazinműsor). 15.00 Sheena, a dzsungel királynője (am. kalandfilmsor.). 16.00 Bűbájos boszorkák (am. filmsor.). 17.00 Rejtélyek kalandorai (kan.-am. kalandfilmsor.). 18.00 Sas kabaré. 19.00 Nagy takarítás (valóságshow,). 19.30 Tények. 20.00 Aktív Extra. 20.35 Kongó (am. kalandf.). 22.35 Men in Black - Sötét zsaruk 2. (am. akció-vígj.). 24.20 A szabadság útján (kan.am. western,). 02.05 EZO.TV. 03.05 Kalandjárat (ism.). 03.30 Teleshop. 04.00 Vers. 04.20 Műsorszünet.

DUNA WORLD
05.20 Élő népzene (ism.). 05.50 Rajzfilmek. 06.00 Elveszett paradicsom (tévéjáték,). 07.05 Szellem a palackból. (magyar ism. műsor) (ism.). 07.30 Túl a vízen (dok.). 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.00 Hogy volt!? (magyar ism. műsor). 10.50 Mága Zoltán - Budapesti újévi koncert (magyar koncertf.). 11.05 Váczi Dániel Trió (magyar koncertf.). 11.45 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik. 12.35 Kelet és Nyugat határán (ism. terj.). 13.00 Déli harangszó. 13.02 Híradó. 13.15 Világ-nézet. 14.05 Aranymetszés. 15.00 Lyukasóra. 15.30 Szóról-szóra magyarul (ism. sor.). 16.00 Gazdakör. 16.25 Ízőrzők: Sándorfalva (ism. terj.). 17.00 Élő népzene. 17.25 Arcélek (dok.) Prof. Merkely Béla, szívsebész. 17.55 Hazajáró (magyar magazinműsor,). 18.25 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.). 18.40 Mese.

RTL KLUB
07.30 Top Shop. 08.00 Kölyökklub. 11.00 Rajzfilm. 11.25 Asztro Show. 12.25 Házon kívül. 12.55 Autómánia. 13.35 Amerika legkeményebb melói (dok.). 14.35 Lost - Eltűntek (am. kalandfilmsor.). 15.40 Castle (am. filmsor.). 17.40 Dumb és Dumberer: Dilibogyók 2. (am. vígj.). 19.30 RTL Klub Híradó. 20.00 Fókusz Plusz. 20.30 Csillag Születik (élő). 22.55 Casanova (am. kalandf.). 01.10 A texasi láncfűrészes mészárlás: A kezdet (am. horror). 02.50 Fókusz Plusz. 03.15 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.50 Főtér “Fedezzük fel együtt Magyarországot!”. 06.40 Jelenetek a szobrok életéből. 06.55 Hajnali gondolatok. 06.59 Rajzfilmek. 10.45 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.). 11.10 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.). 11.35 Pecatúra-Életmód magazin. 12.00 KorTárs. 12.25 Szerelmes földrajz (magyar ism. sor.).

TV2
07.00 Látlelet a Földről (magyar ism. sor.). 07.25 Tv2 matiné. 11.00 Egyik kutya, másik nem!. 11.30 Babavilág (magazinműsor). 12.00 9 hónap (magazinműsor). 12.30 Tűsarok (magazinműsor). 13.00 Bajnokok Ligája magazin (magyar sportműsor). 13.30 Én is szép vagyok (ism.). 14.00 TopSpeed-Motorsport magazin.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok. 06.25 Az Este (ism.), 07.00 Magyar gazda. 07.25 Anno-Mesél a filmhíradó. 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.00 Delta-Tudományos magazin. 10.30 Mozdulj!-Szabadidősport magazin. 11.00 Angi jelenti. 11.30 Aranymetszés. 12.00 Örkény 100.

DUNA TV
06.25 Ezer év szentjei (magyar ism. sor.) Romzsa Tódor (19111947). 07.00 Gazdakör. 07.25 A Valencia-rejtély (magyar tévéf.).

Péntek
HÍR TV
08.00 Híradó. 08.30 Soroló-A vidék magazinja. 09.05 Felfedező (ism.). 09.30 Európai híradó (ism.). 10.05 Péntek 8 (ism.). 11.05 Célpont (ism.). 11.30 Napról napra. 12.05 Civil kaszinó (ism.). 13.00 Déli híradó. 13.40 Közvetlen ajánlat. 14.05 Sportré. 14.30 Ősök tere (ism.). 15.05 Tíz perc (ism.). 15.30 Visszajátszás. 16.00 Híradó. 16.30 Befutó (ism.). 17.05 Garázs (ism.). 17.30 GyógyHír. 18.00 Híradó. 18.30 Hírvilág. 19.05 Bruttó (ism.). 19.30 Keresztmetszet. 20.00 Híradó. 20.30 Napról napra (ism.). 21.05 Kontraszt. 22.00 Híradó 21. 22.30 Versus. 23.05 Vetítő. 23.06 Egy bátor svájci (dok.). 24.05 Kontraszt (ism.). 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.45 Hajnali háztetők (magyar tévéjáték). 10.15 Másfélmillió lépés Magyarországon (magyar ism. sor.). 11.00 Görögkatolikus mise közvetítése Ózdról. 12.10 Élő egyház. 12.30 Isten kezében-Szent Gyermekség műve. 13.00 Déli harangszó. 13.02 Híradó, Időjárás-jelentés. 13.10 Nyelvőrző, 13.40 Akadálytalanul (magyar magazinműsor). 14.15 Csellengők. 14.40 Határtalanul magyar (magyar magazinműsor). 15.10 Szerelmes földrajz (magyar ism. sor.). 16.05 Hazajáró (magyar magazinműsor). 16.35 Fekete macska (magyar tévéf.). 17.30 Mágnás Miska (magyar zenés vígj.). 19.00 Híradó. 19.35 Heti Hírmondó. 20.05 Önök kérték!. 21.00 A szibériai borbély (francia-orosz-olasz rom. film). 24.00 Klubszoba. 24.55 Dunasport. 01.10 Alex Csodaországban (am. vígj.). 03.05 Himnusz. 03.10 Határtalanul magyar. 03.35 Kézművek (magyar ism. sor.). 03.40 Világ-nézet (ism.) - Ábrahám gyermekei. 04.35 Klubszoba (ism.).

Vasárnap
DUNA WORLD
05.30 Élő népzene (ism.). 06.00 Hacktion (magyar akciófilm-sor.,). 06.50 Magyarország története. 07.20 Pannon expressz (magyar magazinműsor). 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.00 Fábry (magyar szór. műsor,). 11.15 Mesélő sziklák (ism. terj.). 11.35 Talpalatnyi zöld (ism.). 12.05 Mindenből egy van (magyar filmsor.). 13.02 Híradó. 13.05 Görögkatolikus mise közvetítése felvételről, Ózdról. 14.15 MüpArt classic - Franciaest (magyar koncertf.). 16.00 Barangolások öt kontinensen. 16.25 Szóról-szóra magyarul (ism. sor.). 16.50 Vannak vidékek (ism. terj.). 17.15 Sírjaik hol domborulnak. (dok.). 17.45 Út Londonba-Olimpiai magazin. 18.10 Határtalanul magyar. 18.40 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.). 18.55 Rajzfilm. 19.05 Gasztroangyal-(ism.) Eszik, iszik, sosem alszik. 20.00 Híradó. 20.30 Heti Hírmondó. 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei.

Hétfő
21.05 Szövetség. 22.05 Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit akartok. 24.30 Hazajáró (magyar magazinműsor). 01.00 Himnusz. 01.02 Híradó (ism.). 01.30 Mága Zoltán - Budapesti újévi koncert (magyar koncertf.). 02.25 NB 1 labdarúgó mérkőzés. 04.35 Mágnás Miska (magyar zenés vígj.).

Kedd
15.45 Evangélikus templomok. 16.00 Női Tornász Európa-bajnokság (élő). 18.30 Retrock: Máté Péter. 18.35 P@dtársat keresünk. 18.30 A bűvös körhinta (francia rajzfilm sor.). 18.45 Rajzfilm. 20.10 4 összeesküvő és 1 temetés (osztrák filmsor.). 21.00 Híradó este. 21.30 Forma-1 Spanyol Nagydíj - Futam. 24.00 Telesport- OTP Bank Liga. 01.40 Négy szellem. 02.35 Hajnali mentőakció (am. film,). 04.35 KorTárs- Kolozsvár építészete.

Szerda
13.01 Hírek. 13.05 Zegzugos történetek. 13.35 Út Londonba-Olimpiai magazin. 14.05 Telesport- Sport 7. 14.30 Forma-1 Spanyol Nagydíj - Futam (élő). 17.25 Telesport (élő) - OTP Bank Liga. 19.50 A Lényeg. 20.30 Híradó este. 21.10 Magyarország, szeretlek!. 22.25 Munkaügyek - IrReality Show (magyar filmsor.). 23.25 Hajnali mentőakció (am. film). 01.30 Woodstock a kertemben (am. zenés vígj.). 03.31 Műsorszünet.

Csütörtök
19.30 Tények. 20.00 Napló. 21.05 Az elveszett frigyláda fosztogatói (am. kalandf.). 23.15 Frizbi Hajdú Péterrel (magyar talk show). 24.15 Elit egység (kan. akciófilm-sor). 01.15 Magyar szépség (magyar játékf.). 03.15 EZO.TV. 03.50 Napló. 04.40 Magyar versek. 05.00 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.05 Háttértudomány (ism. terj.). 05.35 Kis esti zene. 06.25 English 4U. 06.55 Hajnali gondolatok. 07.00 Rajzfilmek. 10.20 A kisfiú meg az oroszlánok (magyar gyermekf.). 11.20 Gyerekdalok- Vargáék ablaka. 11.25 Futrinka utca (magyar bábf.). 11.35 Keménykalap és krumpliorr (magyar ifj. kalandf. sor.). 12.25 Pocok, az ördögmotoros (magyar tévéfilm sor.,). 13.00 Déli harangszó. 13.01 Engedjétek hozzám. 13.05“Így szól az Úr!”. 13.15 Katolikus krónika. 13.40 Útmutató. 14.05 A közösség szolgálata. 14.30 Útmutató. 14.55 Kérdések a Bibliában. 15.10 Református magazin. 15.35 Református ifjúsági műsor.

RTL KLUB
07.30 Top Shop. 08.00 Kölyökklub. 11.00 Trendmánia-Életmód- és szépségmagazin. 11.35 Teleshop. 12.30 Törzsutas-Utazási magazin. 12.55 Férfi kézilabda-mérkőzés - Döntő (élő). 14.40 Gossip Girl - A pletykafészek (am. filmsor.). 15.35 Hetedik érzék (am.-kan. filmsor.,). 16.30 Tru Calling - Az őrangyal (am. akciófilm-sor). 17.35 Mindent bele, fiúk! (olasz akció-vígj.,). 19.30 RTL Klub Híradó. 20.00 Cobra 11 (német akciófilm-sor.). 21.00 Hullámtörők (am. akcióf.). 23.40 Heti hetes. 01.00 Portré. 03.10 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1 TV2
06.25 Hajnali gondolatok. 06.30 KorTárs. 06.55 Magyar gazda. 07.25 Esély-Fogyatékossággal élő emberek magazinja. 07.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.00 Engedjétek hozzám. 10.05 Így szól az Úr!. 10.10 Katolikus krónika. 10.40 Útmutató (ism.). 11.05 A közösség szolgálata (ism.). 11.30 Útmutató (ism.) - Új Jeruzsálem Közösség. 11.55 Kérdések a Bibliában. 12.10 Református magazin. 12.35 Református ifjúsági műsor. 12.45 Evangélikus templomok. 13.00 Déli harangszó. 06.45 Reggeli gondolatok. 07.15 Egzotikus Ázsia (magyar ism. sor.). 07.45 Tv2 matiné. 10.40 Nagy Vagy! (szór. műsor). 11.30 Beyblade. 12.00 EgészségMánia (magazinműsor,). 12.30 Kalandjárat (ism.). 13.00 Borkultusz (magyar kult. mag.). 13.30 Stahl konyhája. 14.00 Több mint TestŐr. 14.30 A kiválasztott - Az amerikai látnok (am. filmsor.). 15.30 Monk - Flúgos nyomozó (am. krimisor.). 16.30 Bűbájos boszorkák (am. filmsor.). 17.30 Kongó (am. kalandf.,).

DUNA TV
05.50 Sírjaik hol domborulnak. (dok.). 05.25 A legdélibb délvidékiek (dok.). 06.55 Gazdakör. 07.20 Inkubátor (dok.).

II. évfolyam 19. szám

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

TV-MŰSOR
Hétfő Kedd
21.00 Híradó este. 21.35 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.). 22.20 Maradj talpon!. 23.20 A névtelen vár (magyar tévéfilm sor.). 24.25 Woodstock a kertemben (am. zenés vígj.). 02.20 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.). 03.10 Záróra. 04.05 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.). 04.55 A Black Rose vár titka (angol-magyar-német ifj. kalandf. sor.).

19
Csütörtök
23.20 NCIS: Los Angeles (am. krimisor.). 24.20 Aktív Extra (ism.). 24.50 Tények Este. 01.25 EZO.TV. 02.00 NCIS (am. krimisor.). 02.50 NCIS: Los Angeles (am. krimisor.,). 03.40 Aktív Extra. 04.05 Magyar versek. 04.40 Műsorszünet.

Péntek
HÍR TV
07.00 Befutó London (ism.). 07.30 Soroló 2 (ism.) A vidék magazinja. 08.00 Híradó. 09.05 Kontraszt (ism.). 10.05 Napról napra (ism.). 10.30 BBC Hard Talk (ism.). 11.00 Híradó. 11.30 Európai híradó (ism.). 12.05 Zöld övezet (ism.). 12.30 Bruttó (ism.). 13.00 Déli híradó. 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat. 14.05 Ázsia (ism.). 14.30 Garázs (ism.) Ahonnan az autózás indul!. 15.05 Civil kaszinó (ism.). 16.00 Híradó. 16.30 Keresztmetszet (ism.). 17.05 Célpont (ism.) Oknyomozó riportműsor. 17.30 Paletta. 18.00 Híradó. 18.30 Hírvilág (ism.). 19.20 Stopper. 20.00 Híradó. 21.05 Rájátszás. 22.00 Híradó 21. 22.35 Lapzárta. 23.00 Híradó. 23.30 BBC Reporters (ism.). 24.05 Rájátszás (ism.). 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.30 Híradó. 08.35 Kultikon (ism.), 09.35 Közbeszéd (ism.). 10.00 Klubszoba (ism.). 11.00 Család-barát. 11.50 1 könyv. 12.00 Heti Hírmondó (ism.). 12.30 Térkép (ism.) Integrációs magazin. 13.02 Híradó - Déli. 13.10 Kortárs magyar líra. 13.30 Napirend előtt. 14.00 Kapcsoljuk az Országházat-Parlamenti közvetítés, 17.00 Talpalatnyi zöld (ism. terj.). 17.30 Térkép-Integrációs magazin. 18.00 Kisváros (magyar tévéfilm sor.). 19.00 Híradó. 19.30 Közbeszéd. 20.05 Rózsa Sándor (magyar tévéfilm sor., 2. rész). 21.00 Háború a nemzet ellen (dok.). 22.15 Hírek. 22.20 Dunasport. 22.25 Kultikon-Szolgáltató magazin. 23.20 Sportaréna (magyar sportműsor). 24.15 Századfordító magyarok. 02.00 Himnusz. 02.05 Térkép-Integrációs magazin. 02.30 Aacheni kincs (ism. terj.). 03.05 Élő egyház (ism.). 03.30 Család-barát (ism.). 04.30 Kívánságkosár.

Vasárnap
10.00 Marslakók (magyar filmsor.). 10.25 Hármas portré: Mohammed, Thuraya, Ibrahim (dok.). 11.00 Hazajáró (magyar magazinműsor). 11.30 Pannon expressz (magyar magazinműsor). 11.55 Térkép (ism.) Integrációs magazin. 12.25 Az Este (ism.), 13.00 Déli harangszó. 13.02 Híradó. 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor). 15.15 Katolikus krónika. 15.40 Arcélek (dok.) Ézsiás Vencel huszár, Jászfényszaru. 15.55 Gazdakör. 16.05 Duna anzix (magyar ism. sor). 16.25 Térkép. 16.50 Élő népzene. 17.20 Egy hazában élünk (magyar ism. sor.). 17.50 Kárpát Expressz. 18.15 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.). 18.35 Rajzfilm. 19.00 MM-A megoldások magazinja. 20.00 Híradó. 20.30 Közbeszéd. 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei. 21.05 Kulisszatitkok (dok.). 21.35 Szósz!? A jövő nyelve. 22.25 Térkép. 22.50 Duna anzix (magyar ism. sor.). 23.10 Klubszoba. 24.00 Kultikon. 01.00 Himnusz. 01.02 Híradó. 01.25 Telesport. 01.30 Az Este. 02.00 Kívánságkosár.

Szerda
19.30 Maradj talpon!, 20.30 Híradó este. 21.10 Marslakók (magyar filmsor.). 21.40 Kékfény-Bűnügyi magazin. 22.40 Hacktion (magyar akciófilm-sor). 23.35 Az Este. 24.10 Aranymetszés. 01.10 Múlt-kor-Történelmi magazin. 01.40 Zöld Tea-Ökomagazin. 02.05 Everwood (am. tévéfilm sor). 02.50 MM (ism.) A megoldások magazinja. 03.53 Műsorszünet.

03.55 Marslakók (magyar filmsor.). 04.20 Egy bajor építőmester (magyar portréf.). 04.45 Kárpát Expressz.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.05 Szerelmes földrajz (magyar ism. sor.). 05.35 Híres magyar könyvtárak (magyar ism. sor.). 06.20 English 4U. 06.50 Hajnali gondolatok. 06.55 Ma Reggel. 10.00 A Szövetség-Biblia vetélkedő. 10.50 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 - Klip. 10.55 P@dtársat keresünk. 11.50 Hagyományok őrzői. 12.00 Magyar rock. 13.00 Déli harangszó. 13.01 Hírek. 13.35 Maupassant történeteiből (francia filmsor.). 15.05 Telepódium - A végzet asszonya (magyar tévéjáték). 16.05 A Black Rose vár titka (angol-magyar-német ifj. kalandf. sor.). 16.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.). 17.20 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 - Klip. 17.25 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.). 17.50 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.). 18.15 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.). 18.40 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.). 19.25 Rajzfilmek. 20.00 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.,).

RTL KLUB
06.40 Top Shop. 07.05 Jó reggelt, skacok!. 08.35 Reflektor Reggel. 08.50 Reggeli - Csak csajok. 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.,). 10.25 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.,). 11.30 Top Shop. 13.05 Asztro Show, 14.10 Az éden titkai (görög filmsor.). 15.15 Sarokba szorítva (am. filmsor.,). 16.15 Döglött akták (am. krimisor.). 17.20 Marichuy - A szerelem diadala (mex. filmsor.). 18.20 Teresa (mex. filmsor.,). 19.30 RTL Klub Híradó. 20.05 A gyanú árnyékában. 21.00 Fókusz. 21.45 Barátok közt (magyar filmsor.). 22.20 Dr. Csont (am. krimisor.,). 23.20 Showder Klub. 24.30 PokerStars.net - Big Game. 01.25 Reflektor. 01.40 Vérszomjas szörnyeteg (am. horror,). 03.20 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok. 06.25 A Lényeg. 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.10 Orvosi bűnügyek (olasz tévéfilm sor). 11.00 Marionettek - az Accettella család bábszínháza (dok.). 11.55 Most a Buday!. 12.25 Napirend előtt. 13.00 Déli harangszó. 13.01 Híradó délben. 13.25 Roma Magazin. 13.55 Domovina-Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin. 14.30 Marslakók (magyar filmsor.). 15.00 A Szövetség-Biblia vetélkedő. 15.55 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.). 16.45 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.). 17.40 MM-A megoldások magazinja. 18.40 Everwood (am. tévéfilm sor.).

TV2
06.25 Teleshop. 07.00 Aktív Extra (ism.). 07.25 Tények Reggel. 08.00 Mokka-A TV2 reggeli magazinműsora. 10.35 Stahl konyhája. 10.40 Babapercek. 10.45 Teleshop. 11.50 EZO.TV. 13.25 Karácsony a Riviérán (angol vígj.). 15.20 Marina (mex.-am. filmsor.). 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.). 17.20 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor.). 18.15 Update Konyha. 18.25 Tiltott szerelem (török filmsor). 19.30 Tények. 20.35 Aktív. 21.10 Jóban Rosszban (magyar filmsor.,). 22.20 NCIS (am. krimisor.).

DUNA TV
05.30 Önök kérték! (ism.). 06.25 Gazdakör. 06.40 Híradó. 07.00 Élő egyház (ism.). 07.30 Híradó. 07.35 Isten kezében (ism.) Szent Gyermekség műve. 08.00 Kárpát Expressz.

DUNA WORLD
06.00 A Lényeg. 06.25 Heti Hírmondó (ism.). 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor.

Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.). 07.30 Lapzárta. 08.00 Híradó. 09.05 Rájátszás (ism.). 10.00 Garázs (ism.) Ahonnan az autózás indul!. 10.30 Soroló (ism.). 11.00 Híradó. 11.30 Hírvilág (ism.). 12.05 Sportré (ism.). 12.30 Retrográd (ism.). 13.00 Déli híradó. 13.45 Közvetlen ajánlat. 14.05 Lapzárta (ism.). 14.30 Paletta (ism.). 15.05 Keresztmetszet (ism.). 15.30 Ikon (ism.). 16.00 Híradó. 16.30 Globál (ism.). 17.05 Stopper (ism.). 17.30 Paletta. 18.00 Híradó. 18.30 Zöld övezet. 19.20 Panaszkönyv. 20.00 Híradó. 21.05 Rájátszás. 22.00 Híradó 21. 22.35 Lapzárta. 23.00 Híradó. 23.30 Riasztás (ism.). 24.05 Rájátszás (ism.). 01.00 Műsorszünet.

Szombat
09.30 Híradó. 09.35 Közbeszéd. 10.00 Kapcsoljuk az Országházat-Parlamenti közvetítés, 17.00 1 könyv. 17.05 Heuréka! Megtaláltam! (ism. terj.). 17.30 Térkép-Integrációs magazin. 18.00 Kisváros (magyar filmsor.). 19.00 Híradó. 19.35 Közbeszéd. 20.05 Vivát Benyovszky! (magyar-csehszl. tévéfilm sor.). 21.00 Fanny és Alexander (svéd-francia-NSZK filmdráma). 22.45 Hírek. 22.50 Dunasport. 22.55 Kultikon-Szolgáltató magazin. 23.50 Lamantin Jazz Fesztivál (dok.). 24.35 CSEMADOK 1949-2009 (dok.). 01.25 Csajkovszkij: Rómeó és Júlia - Nyitányfantázia. 02.00 Himnusz. 02.05 Térkép (ism.). 02.30 Lélek Boulevard-Müller Péter-Barkó Judit műsora. 03.00 Nyelvőrző (ism.). 03.25 Amíg élünk (dok.). 04.30 Kívánságkosár.

Vasárnap
11.25 Talpalatnyi zöld (ism. terj.). 11.55 Térkép (ism.) Integrációs magazin. 12.20 Az Este (ism.). 13.00 Déli harangszó. 13.02 Híradó. 13.20 Kívánságkosár. 15.15 Sportaréna (magyar sportműsor). 16.05 Gazdakör. 16.20 Duna anzix (magyar ism. sor). 16.35 Térkép (ism.) Integrációs magazin. 17.00 Élő népzene. 17.30 Anno (ism.) Mesél a filmhíradó. 17.55 Kárpát Expressz. 18.25 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.). 18.40 Rajzfilm. 19.00 MM-A megoldások magazinja. 20.00 Híradó. 20.30 Közbeszéd. 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei. 21.05 Hagyaték (magyar magazinműsor). 21.35 Lyukasóra. 22.20 Térkép- Integrációs magazin. 22.50 Duna anzix (magyar ism. sor.). 23.05 Világ-nézet. 24.05 Kultikon-Szolgáltató magazin. 01.00 Himnusz. 01.02 Híradó. 01.25 Telesport. 02.00 Kívánságkosár. 03.55 Marslakók (magyar filmsor.,).

Hétfő
04.20 Ne bántsátok a lombokat. 04.45 Kárpát Expressz (ism.).

Kedd
18.40 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.,). 19.25 Rajzfilm. 20.00 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.). 21.00 Híradó este. 21.30 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.,). 22.20 Maradj talpon!. 23.15 Mestersége színész: Máthé Erzsi. 24.15 Doc Martin (angol vígj.,). 01.40 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.). 02.30 Záróra. 03.25 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.,). 04.10 A Black Rose vár titka (angol-magyar-német ifj. kalandf). 04.35 Magyar pop.

Szerda
17.40 MM-A megoldások magazinja. 18.40 Everwood (am. tévéfilm sor.). 19.30 Maradj talpon!. 20.30 Híradó este. 20.55 Sporthírek. 21.10 Marslakók (magyar filmsor). 21.40 Doc Martin (angol vígj.,). 23.15 Az Este. 23.50 Tudorok (ír-kan.-am. filmsor.). 24.40 A rejtélyes XX. század. 01.10 Angi jelenti. 01.45 Everwood (am. tévéfilm sor.). 02.25 MM (ism.) A megoldások magazinja. 03.26 Műsorszünet.

Csütörtök
21.10 Jóban Rosszban (magyar filmsor.). 22.20 Vadidegen (am. thriller,). 24.25 TotalCar. 24.55 Tények Este. 01.30 EZO.TV. 02.05 Macerás ügyek (magyar filmdráma,). 03.30 TotalCar. 04.30 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.15 Magyar rock. 06.10 Pódium- Patt - Takács Katalin műsora. 06.50 Hajnali gondolatok. 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 - Klip. 10.04 Rajzfilm. 10.35 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.). 11.05 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.). 11.30 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.). 11.55 Arborétumok, gyűjteményes kertek (magyar ism. sor.). 12.05 Magyar pop. 13.01 Híradó délben. 13.25 Arcok és városok: Magyar építészek Amerikában. 14.05 Pecatúra-Életmód magazin, 14.30 1100 év Európa közepén (magyar ism. sor.). 14.55 A névtelen vár (magyar tévéfilm sor.,). 16.05 A Black Rose vár titka (angol-magyar-német ifj. kalandf. sor.). 16.25 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor). 17.15 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 - Klip. 17.20 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.). 17.50 A Nyereg Klub (auszt. filmsor). 18.15 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.).

RTL KLUB
06.40 Top Shop. 07.05 Jó reggelt, skacok!. 08.35 Reflektor Reggel. 08.50 Reggeli - Csak csajok. 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.,). 10.25 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.). 11.35 Top Shop. 13.15 Asztro Show. 14.10 Az éden titkai (görög filmsor.). 15.15 Sarokba szorítva (am. filmsor.,). 16.15 Döglött akták (am. krimisor.). 17.20 Marichuy - A szerelem diadala (mex. filmsor.). 18.20 Teresa (mex. filmsor.). 19.30 RTL Klub Híradó. 20.05 A gyanú árnyékában (2. rész). 21.00 Fókusz. 21.45 Barátok közt (magyar filmsor.,). 22.25 A mentalista (am. krimisor.). 23.30 A Grace klinika (am. drámasorozat). 24.35 Reflektor. 24.50 Kerülőutak (am. filmdráma). 03.05 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.25 Hajnali gondolatok. 06.23 Az Este. 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.10 Orvosi bűnügyek (olasz tévéfilm sor.). 11.05 Mindenből egy van (magyar filmsor.). 12.00 Kékfény (ism.). 13.00 Déli harangszó. 13.01 Híradó délben. 13.25 Srpski Ekran-Szerb nyelvű nemzetiségi magazin. 13.55 Unser Bildschirm-Német nyelvű nemzetiségi magazin. 14.30 Marslakók (magyar filmsor.). 15.00 Hacktion (magyar akciófilm-sor.,). 15.55 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.). 16.45 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.).

TV2
06.25 Teleshop. 07.00 TotalCar (ism.). 07.25 Tények Reggel. 08.00 Mokka-A TV2 reggeli magazinműsora. 10.35 Stahl konyhája. 10.40 Babapercek. 10.45 Teleshop. 11.50 EZO.TV. 13.25 Csak egy csók (francia rom. vígj.). 15.20 Marina (mex.-am. filmsor.). 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.). 17.20 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor.). 18.20 Update Konyha. 18.25 Tiltott szerelem (török filmsor.). 19.30 Tények. 20.35 Aktív.

DUNA TV
06.25 Gazdakör. 06.40 Híradó. 07.00 Roma Magazin. 07.30 Híradó. 07.35 Domovina-Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin, 08.00 Kárpát Expressz. 08.30 Híradó. 08.35 Kultikon-Szolgáltató magazin.

DUNA WORLD
05.15 Élő népzene (ism.). 05.45 Rajzfilm. 06.00 Család-barát. 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.00 Marslakók (magyar filmsor.). 10.25 Egy bajor építőmester (magyar portréf.). 11.00 Delta-Tudományos magazin.

20
Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.). 07.30 Lapzárta (ism.). 08.00 Híradó. 09.05 Rájátszás (ism.). 10.05 Versus (ism.). 10.30 Globál (ism.). 11.00 Híradó. 11.30 Zöld övezet (ism.). 12.05 Stopper (ism.). 12.30 GyógyHír (ism.). 13.00 Déli híradó. 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat. 14.05 Lapzárta (ism.). 14.30 Paletta (ism.). 15.05 Vetítő (ism.). 15.06 Egy bátor svájci (dok.). 16.00 Híradó. 16.30 Retrográd (ism.). 17.05 Ősök tere (ism.). 17.30 Paletta. 18.00 Híradó. 18.30 Iskolapélda. 20.00 Híradó. 20.30 Panaszkönyv. 21.05 Rájátszás. 22.00 Híradó 21. 22.35 Lapzárta. 23.00 Híradó. 23.30 Ikon. 24.05 Rájátszás (ism.). 01.00 Műsorszünet.

TV-MŰSOR
Szombat
09.30 Híradó. 09.35 Közbeszéd (ism.). 10.00 Kapcsoljuk az Országházat-Parlamenti közvetítés. 17.05 Hazajáró (magyar magazinműsor) (ism.). 17.30 Térkép. 18.00 Kisváros (magyar filmsor.). 19.00 Híradó. 19.30 Közbeszéd. 20.05 Kántor (magyar tévéfilm sor., 1. rész,). 21.00 A Margherita Bár barátai (olasz rom. vígj.). 22.40 Hírek. 22.45 Dunasport. 22.50 Kultikon-Szolgáltató magazin. 23.45 Bogányi Gergely Chopinműveket zongorázik (magyar koncertf.,). 24.35 Kézjegy-Máthé Erzsi. 01.25 Himnusz. 01.30 Térkép. 01.55 Rendhagyó beszélgetés: Hévézi Ö. Endre festőművész. 02.40 Napok, évek, századok (magyar magazinműsor). 03.35 Család-barát. 04.30 Kívánságkosár.

TÉVÉMŰSOROK. MŰSORAJÁNLÓK

II. évfolyam 19. szám

Vasárnap
12.25 Az Este (ism.). 13.00 Déli harangszó. 13.02 Híradó. 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor). 15.05 Református magazin. 15.35 Arcélek (dok.)- Dr. Eőry Ajándok orvos-természetgyógyász. 15.50 Gazdakör. 16.00 Duna anzix (magyar ism. sor.). 16.20 Térkép (ism.) Integrációs magazin. 16.45 Élő népzene. 17.20 Delta (ism.). 17.50 Kárpát Expressz. 18.18 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.). 18.35 Rajzfilm. 19.00 MM-A megoldások magazinja. 20.00 Híradó. 20.30 Közbeszéd. 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei. 21.05 KorTárs (ism.). 21.35 Kézjegy. 22.15 Jelkereszttől a Szent György keresztig (dok.). 22.30 Térkép-Integrációs magazin. 23.00 Duna anzix (magyar ism. sor.). 23.15 Napok, évek, századok (magyar magazinműsor,). 24.05 Kultikon-Szolgáltató magazin. 01.00 Himnusz. 01.02 Híradó. 01.25 Telesport. 01.30 Az Este. 02.05 Kívánságkosár. 03.55 Marslakók (magyar filmsor.). 04.25 A bosnyák piramisok rejtélye (dok.). 04.45 Kárpát Expressz (ism.).

Hétfő
MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.30 Főtér- Balatonfüred. 06.20 Ars Hungarica (magyar ism. sor.). 06.50 Hajnali gondolatok. 06.55 Ma Reggel. 10.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 - Klip. 10.04 Rajzfilm. 10.35 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.). 11.05 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.). 11.30 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.,). 11.55 Az irodalom nyelve. 12.00 Magyar válogatott. 13.01 Híradó délben. 13.25 Úton Amerika felé (ismerett. film). 13.45 MNASZ Motorsport magazin. 14.10 Barangolások öt kontinensen. 14.40 1100 év Európa közepén (magyar ism. sor). 15.05 Mestersége színész: Máthé Erzsi. 16.00 A Black Rose vár titka (angol-magyar-német ifj. kalandf. sor.). 16.25 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.). 17.20 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.,). 17.45 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.). 18.15 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor). 18.35 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.). 19.20 Rajzfilm. 20.00 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.,). 21.00 Híradó este. 21.25 Sporthírek- Időjárás-jelentés.

Kedd
21.35 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.). 22.20 Maradj talpon!. 23.15 Retro - Slágerek. 24.10 Tudorok (ír-kan.-am. filmsor.). 01.00 Becsengetünk és elfutunk. 01.55 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.). 02.45 Záróra. 03.40 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.). 04.30 A Black Rose vár titka (angol-magyar-német ifj. kalandf. sor.). 04.50 Magyar válogatott.

Szerda
19.30 Maradj talpon!. 20.30 Híradó este. 21.00 Sporthírek. 21.12 Marslakók (magyar filmsor.). 21.40 Kasszasiker (am. vígj. sor.). 22.30 On the Spot (dok.). 23.25 Az Este. 24.00 KorTárs. 24.30 Árnyékban harcolók - Európai ellenállók a nácizmus ellen (dok.). 01.25 Zegzugos történetek. 01.55 Everwood (am. tévéfilm sor.). 02.40 MM (ism.) A megoldások magazinja. 03.40 Műsorszünet.

Csütörtök
24.20 Én is szép vagyok. 24.50 Aktív. 01.25 Tények Este. 02.00 Doktor House (am. filmsor). 02.50 Született feleségek (am. vígj. sor.). 03.40 Babavilág (magazinműsor). 04.05 Magyar versek. 04.40 Műsorszünet.

RTL KLUB
06.40 Top Shop. 07.05 Jó reggelt, skacok!. 08.35 Reflektor Reggel. 08.50 Reggeli - Csak csajok. 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.). 10.25 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.). 11.35 Top Shop. 13.15 Asztro Show. 14.10 Az éden titkai (görög filmsor.). 15.15 Sarokba szorítva (am. filmsor.). 16.15 Döglött akták (am. krimisor.). 17.20 Marichuy - A szerelem diadala (mex. filmsor.,). 18.20 Teresa (mex. filmsor.). 19.30 RTL Klub Híradó. 20.05 A gyanú árnyékában (3. rész). 21.10 Fókusz. 21.45 Barátok közt (magyar filmsor). 22.25 Legyen Ön is Milliomos!. 23.30 Házon kívül. 24.05 XXI. század - a legendák velünk élnek. 24.40 Reflektor. 01.00 Ments meg! (am. filmsor.,). 02.45 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok. 06.23 Az Este. 06.55 Ma Reggel. 10.05 Orvosi bűnügyek (olasz tévéfilm sor.). 10.55 Magyarország, szeretlek!. 12.10 Útravaló-Közlekedésbiztonsági magazin. 12.30 Átjáró-Emberek és történetek a Kárpát-medencéből. 13.00 Déli harangszó. 13.01 Híradó délben. 13.25 Hrvatska krónika-Horvát nyelvű nemzetiségi magazin. 13.55 Ecranul nostru-Román nyelvű nemzetiségi magazin. 14.30 Marslakók (magyar filmsor.). 15.00 Gasztroangyal-Eszik, iszik, sosem alszik. 15.55 Angyali érintés (am. tévéfilm sor). 16.45 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.). 17.45 MM-A megoldások magazinja. 18.45 Everwood (am. tévéfilm sor.).

TV2
06.25 Teleshop. 07.00 Babavilág (ism.). 07.25 Tények Reggel. 08.00 Mokka. 10.35 Stahl konyhája. 10.40 Babapercek. 10.45 Teleshop. 11.50 EZO.TV. 13.35 Az olajherceg (NSZK-jug. kalandf.). 15.20 Marina (mex.-am. filmsor.). 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.). 17.20 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor). 18.20 Update Konyha. 18.25 Tiltott szerelem (török filmsor.). 19.30 Tények. 20.35 Aktív. 21.10 Jóban Rosszban (magyar filmsor.). 22.20 Doktor House (am. filmsor.). 23.20 Született feleségek (am. vígj. sor.).

DUNA WORLD
05.15 Élő népzene (ism.). 05.40 Rajzfilmek, 06.00 Család-barát. 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.00 Marslakók (magyar filmsor.). 10.25 Szól a tárogató (ism. terj.). 11.00 Múlt-kor-Történelmi magazin. 11.30 Heuréka! Megtaláltam! (ism. terj.). 11.55 Térkép (ism.) Integrációs magazin.

DUNA TV
06.25 Gazdakör. 06.40 Híradó. 07.00 Unser Bildschirm-Német nyelvű nemzetiségi magazin. 07.30 Híradó. 07.35 Srpski Ekran-Szerb nyelvű nemzetiségi magazin. 08.00 Kárpát Expressz. 08.30 Híradó. 08.35 Kultikon-Szolgáltató magazin.

Péntek
HÍR TV
07.00 Paletta (ism.). 07.30 Lapzárta (ism.). 08.00 Híradó. 09.05 Rájátszás (ism.). 10.05 Keresztmetszet (ism.). 10.30 Retrográd (ism.). 11.00 Híradó. 11.30 Iskolapélda (ism.). 12.05 Befutó (ism.). 12.30 Ősök tere (ism.). 13.00 Déli híradó. 13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat. 14.05 Lapzárta (ism.). 14.30 Paletta (ism.). 15.05 Versus (ism.). 15.30 Sportré (ism.). 16.00 Híradó. 16.30 Ázsia (ism.). 17.05 BBC Click. 17.30 Paletta. 18.00 Híradó. 18.30 Soroló-A vidék magazinja. 19.30 Globál. 19.45 Tíz perc. 20.00 Híradó. 21.05 Rájátszás. 22.00 Híradó 21. 22.35 Lapzárta. 23.00 Híradó. 23.30 Versus (ism.). 24.05 Rájátszás (ism.). 01.00 Műsorszünet.

Szombat
08.35 Kultikon-Szolgáltató magazin. 09.30 Híradó. 09.35 Közbeszéd. 10.00 Világ-nézet (ism.). 11.00 Család-barát. 11.50 1 könyv. 12.00 Pannon expressz (magyar magazinműsor). 12.30 Térkép. 13.02 Híradó - Déli. 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor). 15.10 Hagyaték (magyar magazinműsor). 15.40 Határtalanul magyar (magazinműsor). 16.10 Száműzött magyar irodalom (magyar ism. sor.). 16.40 Magyar elsők (magyar ism. sor.). 17.00 Múzeumtúra - Francia módra (ism. terj.). 17.30 Térkép-Integrációs magazin, 18.00 Kisváros (magyar tévéfilm sor). 19.00 Híradó. 19.35 Közbeszéd. 20.05 A fekete város (magyar tévéfilm sor., 2. rész). 21.00 A veréb is madár (magyar vígj.,). 22.30 Kultikon-Szolgáltató magazin. 23.25 Hírek. 23.30 Dunasport. 23.35 MüpArt classic - Szergej Nakarjakov és a Liszt Ferenc Kamarazenekar (magyar koncertf.). 01.15 Koncertek az A38 hajón (magyar koncertf.). 02.10 Himnusz. 02.15 Térkép. 02.40 Formosa - Gyönyörű Tajvan (ism. terj.). 03.30 Család-barát (ism.). 04.30 Kívánságkosár (ism.).

Vasárnap
DUNA WORLD
05.15 Élő népzene (ism.). 05.45 Mese. 06.00 Család-barát. 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.00 Marslakók (magyar filmsor.,). 10.25 Az élő Rákóczi (ism. terj.). 11.00 Hagyaték (magyar magazinműsor). 11.30 Zöld Tea-Ökomagazin. 11.55 Térkép (ism.). 12.25 Az Este (ism.). 13.00 Déli harangszó. 13.02 Híradó. 13.20 Kívánságkosár (magyar szór. műsor). 15.15 Rendhagyó történelemóra (magyar ism. sor.). 15.50 Gazdakör 16.00 Duna anzix (ism. terj.). 16.20 Térkép. 16.45 Élő népzene. 17.20 Balatoni utazás (magyar ism. sor.). 17.50 Kárpát Expressz. 18.15 Magyar történelmi arcképcsarnok (magyar ism. sor.). 18.35 Mese. 19.00 MM-A megoldások magazinja. 20.00 Híradó. 20.30 Közbeszéd. 21.00 MC - Magyarok Cselekedetei. 21.05 Múlt-kor (ism.)Történelmi magazin, 21.30 A Habsburgok és Magyarország (magyar ism. sor). 22.25 Térkép. 22.50 Duna anzix (ism. terj.). 23.10 Hesna és a világ (ism. terj.). 24.05 Kultikon-Szolgáltató magazin. 01.00 Himnusz.

Hétfő
01.02 Híradó. 01.25 Telesport. 01.30 Az Este. 02.00 Kívánságkosár (magyar szór. műsor) (ism.). 03.50 Tévéfilmsorozat (ism.). 04.20 Relikviák Amerikában (dok.). 04.45 Kárpát Expressz (ism.).

Kedd
18.15 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.). 18.35 Robbie, a fóka (német tévéfilm sor.). 19.20 Rajzfilm. 20.00 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.). 21.00 Híradó este. 21.35 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.). 22.20 Maradj talpon!. 23.15 Hogy volt!? (magyar ism. műsor,). 24.35 Nápolyi mulatságok (magyar vígj.). 02.05 Árnyékban harcolók - Európai ellenállók a nácizmus ellen (dok.). 02.55 Bűvölet (olasz tévéfilm sor.). 03.50 Záróra. 04.40 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.).

Szerda
17.35 MM-A megoldások magazinja. 18.40 Everwood (am. tévéfilm sor). 19.30 Maradj talpon! (magyar műv. vet.). 20.30 Híradó este. 20.55 Sporthírek. 21.00 Időjárás-jelentés. 21.12 Marslakók (magyar filmsor.). 21.40 Elcserélt lányok (am. filmsor.). 22.30 Fábry (magyar szór. műsor,). 23.50 Az Este. 24.25 Piszkos meló (am. film,). 02.00 Everwood (am. tévéfilm sor.). 02.45 MM (ism.) A megoldások magazinja. 03.30 Műsorszünet.

Csütörtök
22.20 Csupasz pisztoly 21/2 (am. vígj.). 24.00 Aktív (ism.). 24.30 Tények Este. 01.05 EZO.TV. 01.40 Csupasz pisztoly 21/2 (am. vígj.). 03.00 Segíts magadon! (ism.). 03.25 Magyar versek. 04.00 Műsorszünet.

MAGYAR TELEVÍZIÓ 2
05.50 Hagyományok őrzői. 06.00 Főtér-”Fedezzük fel együtt Magyarországot!”. 06.50 Hajnali gondolatok. 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.00 Eurovíziós Dalfesztivál 2012 - Klip. 10.04 Rajzfilm. 10.35 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.,). 11.05 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.). 11.30 Lizzie McGuire (am. tévéfilm sor.). 11.55 Öt perc próza (tévéfilm sor.). 12.00 Magyar retro. 13.00 Déli harangszó. 13.02 Híradó. 13.25 Magyarországi néptáncok. 13.40 Másfélmillió lépés Magyarországon (magyar ism. sor.). 14.20 Zegzugos történetek. 14.50 1100 év Európa közepén (magyar ism. sor.). 15.15 Retro - Slágerek. 16.10 A Black Rose vár titka (angol-magyar-német ifj. kalandf. sor.). 16.30 MacGyver (am.-kan. tévéfilm sor.). 17.20 Enid Blyton kalandfilm sorozata (angol ifj. filmsor.). 17.50 A Nyereg Klub (auszt. filmsor.).

RTL KLUB
06.40 Top Shop. 07.05 Jó reggelt, skacok!. 08.35 Reflektor Reggel. 08.50 Reggeli - Csak csajok. 09.25 A szerelem rabjai (arg. filmsor.). 10.25 Második esély (am.mex.-kol. filmsor.). 11.35 Top Shop. 13.15 Asztro Show. 14.10 Az éden titkai (görög filmsor.). 15.15 Sarokba szorítva (am. filmsor). 16.15 Döglött akták (am. krimisor.). 17.20 Marichuy - A szerelem diadala (mex. filmsor.). 18.20 Teresa (mex. filmsor.). 19.30 RTL Klub Híradó. 20.05 A gyanú árnyékában (4. rész). 21.00 Fókusz. 21.45 Barátok közt (magyar filmsor.). 22.25 Én, a robot (am. fant. akcióf.). 24.40 Tudorok (ír-kan.-am. filmsor.). 02.00 Reflektor. 02.15 Infománia. 02.45 Műsorszünet.

TV2
06.25 Teleshop. 07.00 Segíts magadon! (ism.). 07.25 Tények Reggel. 08.00 Mokka. 10.20 Stahl konyhája. 10.40 Babapercek. 10.50 Teleshop. 11.50 EZO.TV. 13.45 Túlvilági papa (am. vígj.,). 15.20 Marina (mex.-am. filmsor.). 16.20 Rex felügyelő (osztráknémet-olasz krimisor.). 17.20 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor.). 18.20 Update Konyha (magyar főzőshow). 18.25 Tiltott szerelem (török filmsor.). 19.30 Tények. 20.35 Aktív. 21.10 Jóban Rosszban (magyar filmsor).

MAGYAR TELEVÍZIÓ 1
06.20 Hajnali gondolatok. 06.23 Az Este (ism.). 06.55 Ma Reggel-Közéleti műsor. 10.10 Orvosi bűnügyek (olasz tévéfilm sor.,). 11.10 Poén Péntek- Van képünk hozzá. 12.10 Kasszasiker (am. vígj. sor.). 13.00 Déli harangszó. 13.01 Híradó délben. 13.25 Rondó-Kisebbségi magazin. 14.25 Marslakók (magyar filmsor.). 14.55 Négy szellem. 15.50 Angyali érintés (am. tévéfilm sor.). 16.40 Capri - Az álmok szigete (olasz filmsor.).

DUNA TV
06.25 Gazdakör. 06.45 Híradó. 07.00 Horvát krónika-Horvát nyelvű nemzetiségi magazin. 07.30 Híradó. 07.35 Ecranul nostru-Román nyelvű nemzetiségi magazin. 08.05 Kárpát Expressz. 08.30 Híradó.

II. évfolyam 19. szám

ANYAORSZÁGI KÖZÉLET ELEMZÉSEKBEN, KOMMENTÁROKBAN

NÉZŐPONT

21

Új ruhát az EU-nak!
Az Európai Unió súlyos beteg. Immunrendszere legyengült, szervezetét veszedelmes kór támadja. Morális és gazdasági válság hatalmasodott el az elmeszesedett organizáción.
CSIZMADIA L ÁSZLÓ
CÖF-alapító, a CET elnöke

z unió polgárainak alapvető érdekük a közösség fenntartása, életképességének megőrzése, s ez radikális műtéti beavatkozást igényel. Az Egyesült Államokból importált (vagy küldött?) pénzügyi kórság bakteriális fegyver, a gyarmatosítás eszköze. Egy nehezen azonosítható pénzhatalom áldozatul szemelte ki Európát, csillapíthatatlan éhsége új és egyre nagyobb zsákmányt kíván. Háború ez, amelyben nekünk, európai polgároknak jogunk van az ellenállásra. A válság és a segítségével működő offenzív gyarmatosítás megállítása és felszámolása lehetséges, de az európai uniós szervezet újjáalakítását követeli meg. Az új szervezet az egyenrangú nemzetek közös akaratára támaszkodhat. Ezen az alapon kezdődhet meg a spekulációs tőke kiűzése, és helyébe a munkára épülő társadalom visszaállítása, amely kontinensünk polgárainak alap-

A

„Háború ez, amelyben nekünk, európai polgároknak jogunk van az ellenállásra.”

vető érdeke. Európa szívében, Magyarországon új jelenség ütötte fel a fejét. A 2010-es választásokon a nemzet többsége húsz évvel a rendszerváltoztatás után most már gyökerestől tépte ki a kommunista hatalmat, és elutasította annak mutánsát, a liberál-szocialista pénzügyi oligarchiát. A budapesti békemenettel Európában fellobbant az első jelzőtűz, és tanúságot tett róla, hogy még nehéz körülmények között is lehetséges szoros szimbiózisban élni a nép által választott kormánnyal, ha közel egységes a mögötte álló nemzeti akarat. Magyarországon megalakult a Patrióta Európa Mozgalom, abból a célból, hogy szolgálja Európa megújulását, ösztönözze az európai polgárokat a civil kontroll megerősítésére és a morálisan meggyengült unió átalakítására. Hatását bizonyítja, hogy Lengyelországból és Litvániából civilszervezetek és polgárok sokasága csatlakozott hozzá. A polgári öszszefogás Kelet-Közép-Európában futótűzként fog elterjedni. Az európai polgárság láthatóan komolyan veszi a népfelség elvét. A közjóért való tenni akarás szelleme kiszabadult a palackból. Európa népeinek többsége világosan látja, hogy az unió átalakítása a nemzetek túlélésének elkerülhetetlen feltétele. A gazdaságilag erősebb országok hatalmaskodása és kettős mércéje nem tűrhető tovább, ezért kerültek most előtérbe – és egyben lépéskényszerbe – az egyen-

rangú nemzetállamok közösségében hívők; miközben a gazdasági válságok kialakulását tétlenül szemlélő, a saját országukban működő párttársaikkal összekacsintó eukratáknak menniük kell.

„A polgári összefogás Kelet-Közép-Európában futótűzként fog elterjedni.”
Az unióra vonatkozó törvényhozás a jövőben legyen a nemzeti parlamentek dolga. Európai csúcsparlamentre nincs szükség. Mandátumuk lejártával csomagoljanak a képviselők! Az Európai Parlament pártapparátcsikok szovjet típusú

„dumájává” vált, miközben egyre gátlástalanabbul fogyasztja az európai polgárság közpénzeit. Felelős uniós kormányra van szükség, olyanra, amely végrehajtja a tagállamok közös határozatait! (...) Az európai uniós igazságszolgáltatás bővített formában maradjon a strasbourgi bíróság hatáskörében. A jelen és jövő gazdasági helyzetében az Európai Unió szervezeteinek is meg kell húzniuk a nadrágszíjat. A nemzetek parlamentjei által kontrollált uniós kormányzás a gazdaságosság mellett az európai demokrácia garanciája is. Az új szerkezetű unió lehetőséget adhatna arra, hogy a kontinensek versenyében győztesek lehessünk. Patrióta Európára van szükség, és az e célhoz vezető eszközök kiválasztása és működésbe hozatala egyre sürgetőbb.

Sarkosan fogalmazva
Van egy foka a szemtelenségnek, amelyre az ember már nem is válaszol, a balliberális pimaszság pedig már régóta légiesítette a határokat.
SZENTMIHÁLYI SZ ABÓ PÉTER
Magyar Hírlap

E

lolvastam Cohn-Benditék kiáltványát, amelynek már a címe is hátborzongató: Mi vagyunk Európa! Alulról felfelé akarja újjáépíteni Európát, amelyet egyébként ők romboltak le, aláztak meg, és tettek nevetségessé. Az Allianz Kulturstiftung honlapján közli az aláírók névsorát is, ott tündököl Esterházy Péter, a két Fischer, sőt Joschka is, Haraszti Miklós, Hodosán Rózsa, Imre Kertész, Konrád

György, Demszky Gábor, Magyar Bálint, de a később csatlakozók között szerepel Deme László, Szilágyi Ákos, Horváth Ágnes vagy Mészáros Tamás, Techet Péter neve is, hogy csak a számomra ismerősebbeket említsem. A pimaszok szerint Európát a nemzetállamok, az etnikai gondolkodás és a vallás tették tönkre, emiatt olyan sok a fiatal munkanélküli, és szűnt meg a „kreativitás”. A „transznacionális” eszmével nem lenne baj, eredetileg ez a közös eszme a kereszténység lett volna az unió alapítóinak szándéka szerint. A kiáltvány

végén szerepel egy érdekes mondat: „De Európa az iróniáról is szól, vagyis hogy képesek legyünk önmagunkat kinevetni”. Nos, tényleg az egész, szerencsétlen Európa nevethet kínjában, hogy még mindig ezek akarják meghatározni a kontinens jövőjét, pontosabban fenekestől felforgatni, mint már annyiszor sikerült is nekik. Talán nem tévedek, ha leszögezem, még nem az övék Európa, bár kétségtelen, mindent elkövettek azért, hogy birtokba vegyék, csak egyetlen mondatot idézek a manifesztumból: „A politikai szabadság nem maradhat életben a félelem légkörében”. Nem világos, hogy ők félnek tőlünk, vagy mi tőlük. Lehet, hogy a félelem kölcsönös, de az az érzésem, nem ők féltik Európát, hanem mi. Tőlük. A céljuk az, hogy „demokratizálják a nemzeti demokráciákat”. Még meddig, az ég szerelmére? Lejárt szöveg, nagyképű pökhendiség. Ha ők Európa, akkor Európának vége.

22

MAGAZIN
FERENC (május 11., péntek): francia-latin eredetű, jelentése: francia. Mályva: magyar eredetű, jelentése: a virág maga. PONGRÁC (május 12., szombat): latin eredetű, jelentése: minden erő, hatalom. SZERVÁC (május 13., vasárnap): latin eredetű, jelentése:

NÉVNAPOK, HOROSZKÓP, KERESZTREJTVÉNY

II. évfolyam 19. szám

NÉVNAPOK

megszabadított. IMOLA: ismeretlen eredetű, jelentése: mocsár, hínár, vizes terület. BONIFÁC (május 14., hétfő): latin eredetű, jelentése: a jó sors embere, jótevő. SZONJA (május 15., kedd): héber eredetű, jelentése: az Istenhez hasonló. ZSÓFIA: görög eredetű, jelentése: bölcsesség.

BOTOND (május 16., szerda): magyar eredetű, jelentése: buzogányos harcos. MÓZES: héber eredetű, jelentése: vízből kihúzott. PASZKÁL (május 17., csütörtök):
görög-héber-latin eredetű, jelentése: húsvét.

ANDOR: görög eredetű,

jelentése: férfi, férfias.

Heti horoszkóp
2012. MÁJUS 11–13.

KOS
Helyesebb volna, ha most kitérnél a felesleges küzdelmek elől, és inkább pihennél, amikor csak időd engedi. A közeljövő új barátságokat, esetleg szerelmi kapcsolatokat ígér, és a sors is lehetőséget ad arra, hogy megkeresd azt a pénzt, amire szükséged van.

BIKA
Előfordulhat, hogy néha nagyon kiszolgáltatottnak érzed magad a rosszindulat vagy a féltékenység dzsungelében. Ha jó a kapcsolatod közvetlen munkatársaiddal, barátaiddal és családtagjaiddal, kellemes időszakra számíthatsz, és minden esélyed megvan a sikerre.

IKREK
Semmi esélyed a győzelemre a partnereddel szemben, ha egy elvi kérdésről van szó, mert hiába racionális és logikus, amit mondasz, mégis alulmaradhatsz. Munkádban azonban kiváltságos helyzetbe kerülsz a napokban.

RÁK
Kisebb bosszúságok várnak rád a munkahelyeden, de emiatt nem érdemes háborognod és otthagynod csapot-papot, mert később ennek még kárát láthatod. Számolj inkább tízig, és csak utána cselekedj.

OROSZLÁN
Egyik barátod nem minden lépéseddel ért egyet, ezért az egyetlen komoly feladatod most az ő meggyőzése lesz. Továbbra is jó formában leszel, és mivel ez kellő aktivitással is párosul, ezért komoly érdemeket szerzel munkahelyeden.

SZŰZ
Lesznek olyan emberek a közvetlen környezetedben, akiknek a viselkedését igazságtalannak tarthatod, és emiatt szenvedhetsz. Szabadulj meg tőlük még akkor is, ha régen sokat jelentettek, vagy sokat köszönhettél nekik.

MÉRLEG
Az lesz a legfőbb problémád, hogy csábító ajánlatokkal és nagyszerű lehetőségekkel találnak meg a munkahelyeden vagy a hivatásodban. Anyagilag ezzel jól jársz, de nem ártana, ha tudnád, mennyit vállalhatsz.

SKORPIÓ
Ha meg akarsz felelni az elvárásoknak és nem akarod, hogy útilaput kössenek a talpadra, akkor ne legyél szívbajos. Gondolj magadra, hiszen senki más nem gondol rád.

NYILAS
Szerelmi ügyekben ebben a periódusban rendkívül szerencsés lehetsz, azonban az egészségedre most nem árt jobban odafigyelned, mert elég egy rossz mozdulat és hetekig nyögheted a következményeit.

Kiváló eredményt fogsz elérni az elkövetkezőkben a sportban, a konyhaművészetben, vagy a hobbidban. Munkahelyeden feletteseddel sajnos kisebb szóváltásba kerülhetsz. Szerencsére ez az állapot csak két napig tart.

Kiszolgáltatottnak érzed magad, mert kénytelen vagy mások irányítása előtt fejet hajtani. Ne aggódj, az elveidet nem kell emiatt feladnod, csupán némi kompromisszumról van szó.

Most eljött az ideje, hogy a régóta halogatott dologban végre lépj, amíg nem késő, mert néhány nap múlva minden a jobbik irányba fog változni. Ha akut problémáid vannak, akkor most fordulj orvoshoz.

Keresztrejtvény
Készítette: Both László

Havasok könyve
1. Nyirő Józsefnek a Havasok könyve című kötetéből vett idézet első része. 13. Határrag. 14. Arra a helyre özönlő. 15. Én, latinul. 16. Felső végtag. 18. Abból az irányból. 19. Nézd csak! 21. Antonov jele. 22. Oxigénmódosulat. 23. Olasz, kambodzsai és máltai autójelzés. 24. Csónakázni lehet az ilyen barlangban. 26. Verscsengő. 27. Itala beceneve. 28. Állatövi jegy. 30. Egyesület, unió. 32. Arab ország. 33. A szobába. 34. Felmerülő (alkalom). 36. Szemmel érzékelés. 37. Anyagi veszteség. 38. Kisebb kohó. 39. Éjfélig. 40. Ellenérték. 41. ... megvénülünk; Jókai Mór regénye. 42. A Ma-

VÍZSZINTES

ros „testvére”. 43. Üveges fedett hintó. 45. Hétpecsétes dolog. 46. Vonat eleje! 47. Szembe ér a haj. 48. Katonai tömb. 49. Anyakőzet hasadékát kitöltő tömeg. 50. A jód és az erbium vegyjele. 51. -..., -leg. 54. Bolgár költő (Hriszto). 55. Érzékszerv. 56. Lekötelezettség. 57. Nősténye a kanca. 58. Üdülni kezd! 59. A hegyről a völgybe vezető ösvény. 61. ... rosa; titokban. 62. Élősködőket pusztít. 64. A jelzett céllal útnak ered. 67. Állóvíz. 68. Nyirő Józsefnek a Havasok könyve című kötetéből vett idézet második, befejező része. 1. Mely időben? 2. Valódi, hamisítatlan. 3. Dobálni kezd! 4. Részben ledarál! 5. Tokió repülőtere. 6. Tetszőleges személy.

FÜGGŐLEGES

7. Vörösmarty eposza. 8. Japán, osztrák és luxemburgi autójelzés. 9. Juttat. 10. Iskolai füzet jelzője lehet. 11. A fordítottja is igekötő. 12. Edénytartó pózna. 17. Fogyasztásra alkalmatlan (ennivaló). 20. Nemi jelleg. 24. Török nyelvű nép. 25. Csak félig! 27. Magyar színésznő (Éva). 28. Két országot elválasztó vonal. 29. Téli ...; Fekete István regénye. 31. Hegy Kréta szigetén. 32. Kipling egyik kígyója. 33. Főnemes. 34. Amely helyre. 35. Kíméletlenül romboló. 36. Gonosztevő. 37. Becsapás, ugratás. 39. Magyar légicég volt. 41. Mely dolgot? 43. Szemétkukába hajít. 44. A fa “karja”. 45. Kopasz, lombtalan. 47. Írásjel. 48. Chilei költő (Pablo). 49. Békaparadicsom. 50. Teheráni. 52. Az Olt folyó latin neve. 53. Afrikai ország. 54. Csíkos fejű éjjeli állat. 55. Egykor, hajdan (latin). 57. Pokorny ...; magyar színésznő. 59. Svájci folyó. 60. Tutor is lehet belőle! 63. Kettőnk közül nem én. 65. Ellentétes kötőszó. 66. Ligethatárok!

HIRDETÉSEK

BAK

VÍZÖNTŐ

HALAK

II. évfolyam 19. szám

SPORTHÍREK SZÉKELYFÖLDRŐL ÉS A NAGYVILÁGBÓL

SPORT
JEGYZET
MOLNÁR MIKLÓS
molnar.miklos@szekelyujsag.ro

23

HÍREK RÖVIDEN

24 órás futás
Május 18-án, pénteken ötödik alkalommal szervez 24 órás futást Kézdivásárhelyen a polgármesteri hivatal sportirodája és a Zöld Nap Egyesület. A rendezvény reggel 9 órakor veszi kezdetét a Sinkovits stadionban, célja felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeire; valamint a szaladás népszerűsítése. Az esemény lényege, hogy 24 órán keresztül folyamatosan szalad legalább egy ember. 19 órától pedig aerobic bemutatót tart a Pro Pectus Egyesület. A résztvevők között ajándékokat sorsolnak ki. Érdeklődni, jelentkezni az attilaraduly@yahoo.com vagy a gazdaszilard@yahoo.com címeken lehet.

Miha
eggyőződésem, hogy Nunu Mihaela, azazhogy Miha nevét kevesen ismerik Székelyudvarhelyen. Legalábbis sokkal kevesebben, mint ahogy ez a kis, törékeny lány megérdemelné. Ha a Kossuth utcán jönne velünk szembe, semmi különlegessel nem hívná fel magára a figyelmet. Takaros, nyílt tekintetű, bájos fiatal hölgyekkel, már megbocsássanak, de Küküllőt lehetne rekeszteni Székelyudvarhelyen. Ha viszont egy olyan képet nézünk, amelyen Miha versenyez, rögtön szembeötlik, hogy mennyire céltudatos, alázatos és komoly fiatal hölggyel van dolgunk. Tekintet a célon, az arc koncentrált, az izomzat kidolgozott. Mihaela rendkívül szorgalmas volt, rengeteget edzett és soha nem panaszkodott – mondja korábbi edzője, Bartus Attila testnevelő tanár. A szülei – ha jól tudom – katonatisztek. Illetve azok voltak, ma már a nyugdíjas éveiket töltik. Egészen biztos, hogy Miha sikerében óriási szerepük volt és van. Kell a katonás fegyelem, hogy valaki kijuthasson az olimpiára. Mert Miha kijutott, Londonban a román négyszer négyszázas váltóban fog versenyezni. Hogy ez mekkora siker, azt az is jelzi, hogy nagyjából egy kezünkön meg tudjuk számolni az udvarhelyi olimpikonokat. Miklós Magda, Lackovics Mária, Ilyés Ferenc, Schneider László, Lőrincz Márton. Egyéni sportágban Miha az első hölgy, aki udvarhelyi születési bizonyítvánnyal a tarsolyában kijut egy olimpiára. Jó, jó, tudom, a négyszer négyszázas váltó csapatsport, de hát kérem: egyéni teljesítmény kell ahhoz, hogy az ember leánya egy olimpiai részvételt kiharcoló csapat tagja lehessen! Neki soha nem szurkolt több ezres tömeg Székelyudvarhelyen. Nem skandálták a nevét, nem vitték le a vállukon a pályáról a szurkolók, és nem fizettek egy-két sört a Dzsungelben neki. A kissrácok nem fordultak meg és nem néztek utána hosszan, mint mikor egy középcsatár vagy egy másik ügyeletes üdvöske keresztezte éppen az útjukat. Ő csak végezte a dolgát. Rótta a köröket, mukkanás nélkül elvégezte a kiszabott edzésmunkát és bízott magában. A tehetségén túl neki volt és van valamije, ami rengeteg emberből hiányzik… A hite. Hogy meg lehet csinálni! És éppen ezért, a Székely Újság olvasói nevében – bár Miha tökéletesen beszél magyarul – csak annyit üzenünk: Felicitări şi mult succes, dragă Mihaela!

M

Phelps visszavonul?
A nyári londoni olimpia után visszavonul Michael Phelps, az amerikaiak 14-szeres ötkarikás aranyérmes úszósztárja. A 27. születésnapját június 30-án ünneplő Phelps a CNN egyik műsorában úgy fogalmazott, bár időbe telt neki, mire újra formába lendült, úgy érzi, mostanra készen áll az újabb győzelmekre, s ha a brit fővárosban sorra kerülő játékokon sikerülne még három érmet szereznie, akkor úgy vonulhatna viszsza, mint a legtöbb olimpiai medált szerzett sportoló. „A 2016-os riói játékokra legfeljebb csak nézőként utazok” – mondta az úszó. Ha egyszer abbahagyom, akkor kész, vége, nem térek vissza többet.”

London: csecsemőknek ingyen
A londoni olimpia eseményeire jegy nélkül engedik be a csecsemőket – közölték a szervezők az édesanyák panaszaira reagálva. A jegyértékesítés tavaly márciusi kezdete óta a belépővel rendelkező nők közül többnek gyermeke született.
MTI

Federer-utca
Utcát neveztek el Roger Federer svájci teniszsztárról a németországi Halléban. A Wimbledon előtti, füves pályás felvezető tornának otthont adó városban a teniszstadionhoz vezető utat Weststrasséról Roger-Federer-Allee-re keresztelték át. A volt világelsőt örökös szerződés köti a hallei versenyhez – melyet eddig már ötször megnyert –, a megállapodás értelmében minden évben ott készül rá a londoni Grand Slam-tornára. A 16-szoros Grand Slam-tornagyőztes Federer a rendezőkhöz intézett levelében óriási megtiszteltetésnek nevezte a gesztust.

mumsnet.com honlapot elárasztották az édesanyák panaszai, mert a legtöbben nem tudták, hogy a csecsemők számára is jegyet kell vásárolniuk. A panaszok között szerepelt, hogy ez sértheti a nemi egyenlőséget, és végül a szervezők jelezték, hogy felülvizsgálják a rendelkezést. A szerve-

A

zőbizottság hangsúlyozta, hogy a „Babák a karban” felfogást alkalmazzák minden helyszínen, kivéve a londoni Wembley Stadiont, a newcastle-i St. James' Parkot, a manchesteri Old Traffordot, valamint a North Greenwich Arenát. Ezeken a helyszíneken az érvényben lévő megállapodások szerint minden nézőnek rendelkeznie kell belépőjeggyel, életkortól függetlenül.

Schumacher világmásodik
MTI

M

Puskás ballábas cipője
Események – relikviák – reflexiók címmel nyílik kiállítás a Római Magyar Akadémián világhírű magyar sportolók relikviáiból. Puskás Öcsi ballábas cipője mellett látható lesz Grosics és Hidegkúti meze, Csapó és Szívós vízilabdázó sapkája, Papp László ökölvívó kesztyűje, Németh Miklós gerelyvető sporteszközének a hegye, Németh Imre kalapácsvető kalapácsának a szára, de Overdose, a magyar csodaló patkója is.

ichael Schumacher 1991 óta szerepel a Formula-1-ben, noha 2006 végén visszavonult és 2010-ben tért vissza. A német legenda a Ferrarinál hatalmas összegeket tehetett zsebre. Schumacher a csúcson évi 100 millió dollárokat keresett, ám most sem panaszkodhat. A brit Sunday Times című lap éves listája szerint a hétszeres világbajnok német rekorder vagyona 823 millió dollár. Schumachert csak a golflegenda, Tiger Woods előzi meg, akinek a neve mellett 869 millió dollár áll. Ezen a listán szerepel Michael Jordan (516 millió dollár), Roger Federer (316 millió) és David Beckham (258).

24

HUMOR

GLOSSZA. HETI VICCEK

II. évfolyam 19. szám

GLOSSZA

Heti viccek
– Először kiveszem a patkót a kohóból, aztán ráteszem ide, az üllőre. Amikor megrázom a fejem, te ráütsz azzal a kalapáccsal. Az inas így is tett. Azóta ő a falu kovácsa… ----Az ifjú szöszi feleség a férjhez hajol a lakodalomban: – Drágám, olyan rágós ez a hús! Alig bírom megenni! – Kicsim, talán ha felhajtanád a fátyladat!? ----– Mit csinál a rendőr, ha a sülylyedő hajón a nyakáig ér a víz? – Fejreáll, hogy csak a bokájáig érjen! ----Orvos az alkoholistának: – Nem tudom meghatározni a vércsoportját. – Miért? – Elpárolog, mielőtt elemezhetném. -----

Aforizmák
Tanácstalanul vesznek körül az utcán egy ájult férfit. – Mi az előírás ilyenkor? – tűnődik az egyik néző. – Olyan sok szabály van! Talán egy kis konyakot kellene a szájába önteni? Ekkor az ájult kinyitja a szemét és ezt suttogja: – Tegye ezt, kérem, és ne törődjön a többi előírással! ----Egy dadogós és egy kopasz találkozik. A kopasznak éppen egyetlen egy szál haja van. Dadogós: – Me-me-mennnnyit fi-fi-zettél a fodr-fo-fodraszn-nál? Kopasz: – Hát biztosan kevesebbet, mint Te egy helyi beszélgetésért. ----– Már 20 éve házas vagyok és még mindig ugyanazt a nőt szeretem. – Fantasztikus! – Igen, de elég veszélyes is! Ha a felesége

FÁBIÁN LAJOS
fabian.lajos@szekelyujsag.ro

Levelezgetnek
– Nem értem a politikusainkat – panaszolta Apolitikus Aladár barátjának, Közéleti Tivadarnak két deci kocsmai „levegővétel” mellett. – Mert itt van ez a Nyirő-ügy Udvarhelyen. Egymás arcbőrét tépik le, levelezgetéssel az író udvarhelyi újratemetése miatt. Pedig a kampányba bedobott író – lehetett tőlem náci, nyilas – elsősorban író volt, Tamási Áron mellett a legnagyobb székely írónk. – Igen, barátom, kissé összekeveredett az életmű értékelése a pártpreferenciákkal – bólintott Közéleti. – Ez is bizonyítja, hogy a hadakozó politorcátlanok egy sort sem olvastak Nyirőtől. Ezt a kristálytiszta székely-magyar nyelven író alkotót próbálják beszorítani pártszempontjaik kalodájába. Én levizsgáztatnám őket a Nyirő életmű ismeretéből, és azután engedném nyilatkozni a „szakértőket”. – Fiam mondta ki az alapigazságot ebben – fogalmazott Apolitikus –, éspedig: Nyirőt olvasni kell, azután nyilatkozni róla, főleg esztétikai – és nem politikai – szempontból. Idézem a nagy székely írót: „A halott szántó ember megdermedve állt az eke szarvánál és mereven a barázda fölé hajlott, mintha azon tűnődnék, hogy mi baja történt ennek a földnek.” – Tényleg, mi baja történt ennek a földnek – kérdezte Közéleti –, hogy békességgel, egyetértéssel nem bírja befogadni a nagy hazatérőt?

„Mindenkinek alanyi joga, hogy hülye legyen, és én élek is vele.”

HIRDETÉSEK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful