HBIS1103

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
JANUARI 2012

KOD KURSUS

: HBIS 1103 KAEDAH ISLAM PENGAJARAN PENDIDIKAN

TAJUK KURSUS

:

NAMA PELAJAR NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGENALAN NO. TELEFON E-MEL

: : : : :

MOHAMAD ASRI B A BAKAR 810110025001001 810110-02-5001 019- 4638452 asrimaznah@gmail.com

TUTOR PUSAT PEMBELAJARAN

: :

SHABIBAH BT SHAUFIT AFFANDI

OUM KAMPUS UTARA

1

HBIS1103

Kaedah Rancangan Pengajaran Dalam Pengajaran Harian Pendidikan Islam (Aqidah dan Ibadah)
Kesediaan belajar antara seorang individu dengan seorang individu yang lain biasnya tidak setara. Ini kerana tahap atau proses pertumbuhan atau perkembangan mereka tidak sama dan searah. Walaupun terdapat semacam satu kecenderungan yang sama dalam pertumbuhan mereka tetapi fizikal, mental, emosi dan sosial mereka tetap berbeza. Biasanya hal-hal seperti inilah yang banyak menimbulkan masalah kepada guru, sama ada pada peringkat kesediaan perancangan atau pada peringkat melaksanakan pelajaran mereka. Masalah perbezaan kesediaan belajar boleh dikaitkan daripada tiga sudut pandangan dari segi kematangan a. kematangan fizikal b. kematangan intelek c. kematangan emosi Kematangan fizikal Pekembangan pada fizikal manusia pada amnya, menunjukkan kecekalan yang tinggi. Namun begitu, perbezaan yang besar antara mereka. Guru-guru perlu berhati-hati terhadap perbezaan yang wujud di kalangan pelajar. Dalam konteks kesediaan belajar, perhatian terhadap corak pertumbuhan dan perkembangan fizikal seperti ini adalah amat penting. Pengetahuan tentang apa yang dijangkakan akan berlaku dalam pertumbuhan perkembangan normal berupaya membantu guru menyediakan asas pembelajaran. Perkembangan teknik dan kaedah pengajaran dan penggunaan alat Bantu mengajar. Jika berlaku penyimpangan terhadap cirri-ciri yang normal di kalangan pelajar, guru harus mampu menghadapinya. Guru sepatutnya boleh membuat apa sahaja penyesuaian yang berfaedah. Tindakan berhati-hati daripada guru ini boleh memajukan lagi perkembangan potensi semula jadi pelajar. KAEDAH SOAL JAWAB Telah diketahui bahawa kaedah soaljawab boleh digunakan untuk menggalakkan murid berfikir menggunakan pengetahuan sedia ada yang digabungkan dengan pandangan (penilaian, justifikasi, andaian, inferens, jangkaan dan sebagainya) untuk membolehkan murid melihat sesuatu fenomena secara lebih luas. Penggunaan penyoalan Sokratik pelbagai aras domain kognitif Taksonomi Bloom, akan dapat meningkatkan daya berfikir murid (pembelajaran berfikrah). Soalan-soalan yang baik (5W1H) akan membuat murid meneroka maklumat baru (melalui perbincangan, perkongsian, pencarian maklumat, berkolaborasi) untuk mendapatkan jawapan
2

Penggunaan tujuh lingkaran soalan akan memantapkan lagi pemahaman murid tentang sesuatu tajuk atau konsep yang dipelajari . Setiap ahli dalam kumpulan akan ditandai dengan nombor 1 hingga 4. Bilakah manusia dapat menjadi saksi kepada kekuasaan Allah? Mengapakah percaya kepada Allah Maha Berkuasa menjadi penting dalam kehidupan manusia? Apakah kemungkinan akan berlaku sekiranya manusia tidak percaya dengan kekuasaan Allah? Nota: Lebih banyak soalan boleh dikemukakan dan ia bergantung kepada tahap murid. Contoh soalan untuk tajuk aqidah Allah Maha Kuasa. Saya memilih teknik Number-HeadTogether (pembelajaran kooperatif) sebagai contoh. menyemak dan menilai kefahaman rakan. berkolaborasi dengan orang lain serta melakukan refleksi pembelajaran.HBIS1103 terbaik. Kemudian guru akan memanggil nombor secara rawak (antara nombor 1 hingga 4) dan murid dengan nombor yang dipanggil akan menjawab bagi pihak kumpulannya.Pembelajaran kooperatif menyediakan peluang kepada murid untuk berbincang. Untuk menjimatkan masa atau untuk melatih murid meningkatkan kemahiran mendengar. Guru akan memberikan waktu untuk murid berbincang dalam kumpulan. Guru akan mengemukakan soalan kepada kelas (pastikan soalan-soalan telah disediakan terlebih awal dengan turutan yang betul). Murid akan berada dalam kumpulan masing-masing seramai empat orang setiap kumpulan (sebaiknya untuk peringkat rendah. 3 . guru boleh mengemukakan dua atau tiga soalan sekaligus (bergantung kepada tahap murid) dan murid yang dipanggil nombornya akan menjawab soalan-soalan yang berlainan walaupun semua murid telah membincangkan soalan yang sama. Apakah maksud kuasa? Apakah maksud berkuasa? Apakah beza antara kuasa dan berkuasa? Siapakah yang mempunyai kuasa? Apakah perbezaan kuasa manusia dan kuasa Allah? Sejauh manakah manusia dapat menunjukkan kuasanya? Mengapakah kuasa manusia dikatakan bergantung kepada kuasa Allah? Bagaimanakah caranya Allah menunjukkan kuasaNya ke atas manusia dan alam semesta? Berikan contoh kuasa Allah ke atas manusia dan alam semesta. guru menentukan ahli-ahli kumpulan melibatkan pelbagai gaya belajar dan keupayaan).

bertukar fikiran/idea. Membuat pelajar menguasai konsep dan prinsip dengan mudah 4 .HBIS1103 Guru boleh mengakhiri kelas dengan mengedarkan borang pengurusan grafik banding beza antara kuasa makhluk dan kuasa Allah. KAEDAH TUNJUK CARA Definisi Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur. pengalaman dan minat ahli. murid akan membuat rumusan sendiri tentang Allah Maha Berkuasa. seminar Tujuan. skop yang jelas dan khusus. PERBINCANGAN Perbincangan memberi maksud memberi ulasan. Tajuk perbincangan harus bersesuaian dengan pemikiran. akan didominasi oleh segelintir mereka yang ”suka dan berani” bercakap dan mengakibatkan pertelingkan. berkongsi maklumat . memupuk semangat kerjasama dan toleransi. tidak menimbulkan kontroversi dan sensitiviti. kritis dan logik. mereka yang berpengetahuan dan boleh menyumbang dalam perkara yang dibincangkan. forum. Walau bagaimanapun perbincangan jika tidak di kawal oleh pemudahcara/pengeruis. jimnastik atau menjalankan sesuatu aktiviti Ciri-ciri penting 1. Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajarai setelah melalui prosedur yang ditunjukkan 2. posisi tempat duduk. mempertingkatkan kemahiran komunikasi dan interaksi sosial. Perbincangan perlu diadakan dalam suasana yang selesa (ruang. Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah.Perbincangan dapat mengembangkan daya kognitif/mental dengan berfikir secara analitis. Perbincangan boleh dilakukan dalam mesyuarat. Berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi. kemesraan Dan sebagainya) Perbincangan memerlukan bilangan ahli yang optima. lukisan. perkara dan skop perbincangan diadakan perlu dijelaskan oleh pengerusi kepada ahliahli terlibat. pandangan. pendapat tentang sesuatu perkara/tajuk. berfaedah kepada ahli-ahli. Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian.

5. 4. pemahaman akidah yang sahih .T dan melaksanakannya dalam kehidupan harian.T . 5 .pengaplikasikan tuntutan akidah dalam kehidupan harian Bidang Ibadah Bidang ini memberi tumpuan kepada pemahaman dan penghayatan peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah S. Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran 7.HBIS1103 3. model simbolik dan model persepsi Bidang Akidah Bidang ini member tumpuan kepada pembentukan akidah . Tiga jenis tunjukcara ialah model hidup. sikap dan tanggungjawab terhadap Allah S.W.W. Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu eksperimen Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti Membolehkan pelajar mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah 6.

HBIS1103 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Bidang akidah Kelas Masa :1 Ceria : 7. Murid dapat menyebut kesan beriman kepada rukun iman 2. Murid dapat menyatakan akibat tidak mempercayai rukun iman Aktiviti : 1. LCD Elimen merentas kurikulum Elemen keusahawanan(sikap keusahawanan ) – hormat menghormati Elemen TMK Impak : 20/30 orang murid dapat menyebut kesan beriman kepada rukun iman dengan betul 6 . Murid – murid menjawab soalan secara lisan yang dikemukan oleh guru 2.45 pagi Tajuk : Rukun Iman Standard kandungan : 2.4 Objektif : 1.1. Kad imbasan 2. 3. Murid – murid berbincang secara berkumpulan dengan bimbingan guru akibat tidak mempercayai rukun iman dari kad imbasan Bahan bantu mengajar : 1. Murid –murid dipecahkan kepada 4 kumpulan .1 Standard pengajaran : 2.3.1.45 – 8. 2.

Set induksi (7 minit) -Menayangkan video berkaitan rukun iman -Guru menyoal murid : Apakah mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut? -Guru menayangkan video berkaitan Rukun Iman . -Guru memilih wakil seorang murid untuk membacakan doa pelajaran. -Guru mengaitkan jawapan murid dengan bahan pembelajaran ini. Tayangan video Langkah 1 (12 minit) -Definisi Rukun Iman: Guru memberi penerangan dan bilangan Rukun Iman yang wajib diketahui oleh setiap manusia -Hukum mempercayai Rukun Iman : Wajib -Dalil kewajipan mempercayai Rukun Iman : 7 . -Guru bersoal jawab dengan murid secara lisan. -Guru dan murid yang lain sama-sama membaca doa.HBIS1103 Langkah/ masa Isi Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/ Alat Pendahuluan (3 minit) -Bacaan doa pelajaran. -Murid menjawab soalan guru secara mengangkat tangan . -Murid melihat tayangan tersebut dengan penuh perhatian.

sudah lainlah nama yang Islam berikan pada seseorang itu. mengaku dan beramal." Aisyah r. Perkataan Iman (‫ )ناميإ‬diambil dari kata kerja 'aamana' (‫)نمأ‬ -.HBIS1103 Erti Iman (‫ )ناميإلا‬secara harafiah dalam Islam adalah bererti percaya kepada Allah. -Guru menyoal murid hukum Rukun Iman. Dengan itu orang yang beriman adalah ditakrifkan sebagai orang yang percaya (mukmin). Tayangan slide Buku Teks 8 . menyatakan dengan lisan. Siapa yang percaya maka dia dikatakan beriman." Takrif Iman menurut istilah syariat Islam ialah seperti diucapkan oleh Ali bin Abi Talib r. yang bermaksud: "Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. -Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti. seseorang itu belumlah dikatakan beriman yang sempurna. Ringkasnya orang yang beriman ialah orang yang percaya." Iman ialah membenarkan dengan hati. munafik atau kafir. pula berkata: "Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. -Murid-murid yang lain diminta mengikut bacaan Rukun Iman dengan suara yang kuat sambil melihat slide. iaitu fasik. -Murid menjawab soalan guru. -Guru meminta seorang murid mengulang bacaan guru.yukminu' (‫ )نمءوي‬yang bererti 'percaya' atau 'membenarkan'.a." Imam al-Ghazali menghuraikan makna Iman adalah: "Pengakuan dengan lidah (lisan) membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggotaanggota). -Guru menerangkan definisi Rukun Iman kepada murid. -Guru membacakan satu – persatu Rukun Iman dengan jelas. Ketiadaan satu sahaja dari yang tiga itu. dan melakukan dengan anggota badan.a. Perkataan Iman yang bererti 'membenarkan' itu disebutkan dalam al-Quran. Tanpa tiga syarat ini. di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: "Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman.

Memantapkan lagi kepercayaan kepada Allah 3. Percaya kepada qado dan kadar. Mendekatkan diri dengan penciptanya 2. Menetapkan iman seseorang. Percaya kepada Allah 3. -Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai. Percaya kepada hari khiamat 5. -Kad manila Langkah 3(18 minit) -kesan beriman dan tidak beriman kepada Rukun Iman: Beriman 1. Percaya kepada malaikat 3. -Guru menerangkan kepada murid kesan beriman kepada Rukun Iman secara terperinci. -Murid diminta memilih kad manila yang telah disediakan oleh guru berkaitan dengan kesan beriman dengan Rukun Iman -Guru menyoal murid-murid yang lain sama ada betul atau salah jawapan yang diberikan oleh pelajar. Percaya kepada kitab 4.HBIS1103 Langkah 2 (15 minit) -Aturan Rukun Iman: 1. Memahami rukun Iman secara mendalam 4. -Guru meminta beberapa orang murid ke hadapan untuk menyenaraikan kesan beriman kepada Rukun Iman di papan hitam -Murid yang dipilih mengikut arahan guru. Percaya kepada rasul 2. 9 .

-Murid merumus isi pelajaran yang dipelajari. Merosakkan akhlak dan pedoman seseorang 3.HBIS1103 Tidak beriman 1. -Guru memberi arahan kepada murid supaya bersedia untuk menjawab teka silang kata. -Guru mengulas secara keseluruhan tentang tajuk yang dipelajari. Menerima azab yang pedih apabila meninggal kelak 4. Akan ditempatkan didalam neraka Allah -Guru menerangkan tentang pentingnya memahami rukun iman. -Buku Teks -Kertas Mahjong -Kertas A -Buku Rujukan Penutup (5 minit) -Kesimpulan dan rumusan: -Guru meminta seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan membuat rumusan tentang topik yang dipelajari. -Beberapa murid tampil ke hadapan secara sukarela untuk menyelesaikan teka silang kata. -Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar untuk disiapkan di rumah. 10 . -Murid-murid mendengar dengan teliti penerangan guru. -Setiap murid menyenaraikan menyenaraikan kesan beriman dan akibat tidak beriman kepada Rukun Iman. -Guru meminta murid-murid menyenaraikan kesan beriman dan akibat tidak beriman kepada Rukun Iman. Ibadat yang dilakukan tidak diterima Allah 2. -Guru memilih murid secara rawak untuk menerangkan kesan beriman dan tidak beriman kepada Rukun Iman yang mereka senaraikan.

Percaya kepada Rasul 2. Percaya kepada Allah 2. Percaya kepada qado’ dan qadar. Percaya kepada hari khiamat 5.HBIS1103 Ulasan guru: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________ Ulasan Penyelia: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________ SOALAN AKTIVITI: Rukun Iman Pelajar-pelajar dikehendaki memilih Rukun Iman mengikut aturan 1. Percaya kepada malaikat 3. Percaya kepada kitab 4. 11 .

Berikan pengertian Rukun Iman ? 2. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ SOALAN PENILAIAN: 1. Nyatakan bilangan Rukun Iman ? 4. V. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3) Berikan bilangan Rukun Iman ___________________________________ 4) Tuliskan urutan yang betul Rukun Iman I. IV. Nyatakan satu kesan Rukun Iman ? 3. II. Senaraikan kesan tidak beriman dengan Rukun Iman ? 12 .HBIS1103 SOALAN AKTIVITI: Kesan beriman dan tidak beriman 1) Apakah kesan beriman kepada Rukun Iman? I. II. ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 2) Apakah kesan jika tidak beriman Kepada Rukun Iman I. III. II.

2. 3. Murid dapat melakukan cara untuk bersuci. Murid – murid melihat cara bagaimana bersuci menggunakan cara istinjak dilakukan dihadapan Bahan bantu mengajar : 3. Murid-murid dapat menerangkan bagaimana istinjak dilakukan 2.45 pagi – 10. Murid –murid dapat membezakan alat-alat untuk bersuci 4.2. Murid –murid membezakan alat –alat besuci dengan mewarnakan alat.2.2 Standard pengajaran : 3. Aktiviti : 1. Murid –murid dapat membincangkan alat.45 pagi : Istinjak Standard kandungan : 3. Kad gambar 4. Murid – murid menyebut alat –alat istinjak yang dipamerkan oleh guru secara kumpulan 2. LCD Elimen merentas kurikulum Elemen keusahawanan(sikap keusahawanan ) –menjaga kebersihan Elemen TMK 13 . 3.1.alat beristinjak 3.3 Objektif : 1.HBIS1103 Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Bidang ibadah Kelas Masa Tajuk :1 Ceria : 9.2.alat istinjak 3.

-Guru bersoal jawab dengan murid secara lisan.alat beristinjak. Set induksi (7 minit) -Menayangkan gambar slide berkaitan cara bersuci( beristinjak). -Guru memilih wakil seorang murid untuk membacakan doa pelajaran. -Murid melihat tayangan tersebut dengan penuh perhatian. -Guru menyoal murid : Apakah mesej yang ingin disampaikan dalam tayangan tersebut? -Guru menayangkan gambar slide berkaitan alat. -Guru mengaitkan jawapan murid dengan bahan pembelajaran ini. -Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai. 14 .HBIS1103 Impak : 20/30 orang murid dapat alat –alat beristinjak dan bembezakan alaat untuk beristijak Langkah/ masa Isi Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan/ Alat Pendahuluan (3 minit) -Bacaan doa pelajaran. Tayangan video Langkah 1 (12 minit) -Definisi bersuci: membersihkan diri daripada kotoran membeolehkan kita melakukan ibadah. -Guru dan murid yang lain sama-sama membaca doa.

maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). -Guru meminta seorang murid mengulang bacaan guru. 4 : 43 -Guru menerangkan definisi bersuci secara istinjak kepada murid. Mesti diyakini bersih 4. -Guru membacakan dalil kewajipan bersuci( beristinjak) dengan jelas. Menggunakan benda yang kesat 15 . kemudian kamu tidak mendapatkan air. hingga kamu mandi. atau kamu telah menyentuh perempuan. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. -Guru menyoal murid hukum bersuci. -Murid-murid yang lain diminta mengikut bacaan dalil kewajipan bersuci( beristinjak) dengan suara yang kuat sambil melihat slide. Menggunakan alat tertentu.” QS. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.HBIS1103 -Hukum bersuci: Wajib -Dalil kewajipan bersuci: “Hai orang-orang yang beriman. terkecuali sekedar berlalu saja. -Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti. Tayangan slide Buku Teks Langkah 2 (10 minit) -Syarat sah beristinjak: 1. sapulah mukamu dan tanganmu. janganlah kamu sholat. Dilakukan sekiranya ketiadaan air. sedang kamu dalam keadaan mabuk. -Murid menjawab soalan guru. (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub. 2. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air. 3.

-Murid menjawab soalan guru. -Murid menjawab soalan guru secara beramai-ramai. -Guru menjelaskan peralatan beristinjak dengan terperinci. -Kad manila Langkah 3(13 minit) -beristinjak: 1-Guru meminta murid membentuk beberapa kumpulan. -Guru menyoal murid-murid yang lain sama ada betul atau salah jawapan yang diberikan oleh pelajar. -Guru meminta murid mendengar rakaman tentang cara beristinjak dilakukan dan meminta murid menyenaraikan alatan beristinjak yang terdapat dalam rakaman tersebut. -Murid berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan alatan beristinjak. -Guru meminta beberapa orang murid menyenaraikan alatan beristinjak setelah berbincang dalam kumpulan. MP4 Langkah 4 (10 minit) -cara beristinjak: 16 . -Guru menerangkan syarat-syarat sah beristinjak secara terperinci. -Murid diminta memilih kad manila yang telah disediakan oleh guru berkaitan dengan alatan beristinjak.HBIS1103 -Guru meminta beberapa orang murid ke hadapan untuk menyenaraikan alatan beristinjak -Murid yang dipilih mengikut arahan guru. -Murid-murid mendengar arahan guru.

Kesalahan yang dilakukan oleh murid dibetulkan satu persatu dalam kumpulan 4. Guru menyuruh murid melakukan cara beristinjak seperti yang dilakukan di dalam cd tersebut 2 Murid melakukan berbantukan guru dan disampaikan mengikut tertib. -Setiap murid menyenaraikan alatan beristinjak. -Guru menerangkan tentang cara melakukan beristinjak sekali lagi bagi memahamkan muridmuird. -Guru meminta murid-murid menyenaraikan alatan beristijak di hadapan kelas . Ulasan guru: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 17 . -Guru memberi arahan kepada murid supaya bersedia untuk menjawab soalan yang diedarkan dengan mewarnakan alatan beristinjak. -Guru memilih murid secara rawak untuk menerangkan alatan yang mereka senaraikan. -Murid-murid mendengar dengan teliti penerangan guru. -Guru mengulas secara keseluruhan tentang tajuk yang dipelajari. -Guru memberikan kerja rumah kepada pelajar untuk disiapkan di rumah.HBIS1103 1. 3. -Buku Teks -Kertas Mahjong -Kertas A4 -Buku Rujukan Penutup (5 minit) -Kesimpulan dan rumusan: -Guru meminta seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan membuat rumusan tentang topik yang dipelajari. -Semua murid menyelesaikan tugasan yang diberikan . -Murid merumus isi pelajaran yang dipelajari.

Senaraikan perkara-perkara yang tidak membenarkan melakukan beristinjak ? 5. Nyatakan syarat-syarat beristinjak ? 4. Nyatakan alatan beristinjak ? 3.HBIS1103 Ulasan Penyelia: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________ SOALAN AKTIVITI: Syarat sah beristinjak SOALAN PENILAIAN: 1. Berikan pengertian beristinjak ? 2. Jelaskan tiga hikmat beristinjak ? 18 .

bertanggungjawab serta bermodal tinggi. berfungsi sebagai wahana yang kukuh untuk mencapai perpaduan serta kesejahteraan bangsa dan negara. inovasi. Guru merupakan orang yang memainkan peranan untuk menentukan perkara-perkara yang akan dipelajari oleh pelajar. Guru memainkan peranan yang penting untuk mendidik pelajar dalam melahirkan seorang insan atau generasi yang berketerampilan.HBIS1103 KESIMPULAN Sistem pendidikan merupakan wadah utama untuk membentuk identiti anak bangsa. 1987). 19 . Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang dikehendaki di dalam diri seseorang (Atan Long. menjadi alat terpenting untuk menjayakan pembangunan negara. Oleh itu. Menurut Ralph (1949). berkebolehan. Ia juga adalah satu proses menukarkan pola tingkah laku manusia. Tingkah laku ini bermaksud tingkah laku dalam pengertian yang luas termasuk pemikiran. kreatif. mahir. Perkara-perkara yang diajar oleh guru mungkin tidak dapat memenuhi kehendak dan minat pelajar. Ini dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan (Abdul Rahman Aroff.1992). objektif pendidikan bermakna perubahan tingkah laku yang dicari atau yang dikehendaki berlaku oleh sesebuah institusi pendidikan ke atas pelajar-pelajarnya. 1978). (Tajul Ariffin dan Nor’Aini. perasaan dan perbuatan nyata. mereka juga mestilah orang yang berpengetahuan dalam perkara-perkara yang hendak diajar. guru juga mestilah dididik terlebih dahulu. Di samping itu.

Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Pendidikan Islam: Kaedah pengajaran & pembelajaran.HBIS1103 Bibiografi 1. 7. Zainudin bin Hassan. Mohd Yusuf Ahmad. (2002). ( 1992 ). Abdul Ghafar Md. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Mok Song Sang dan Lee Shok Mee. (2004). Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. (2004). Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang. Salleh. Halim Tamuri. 11. Mohamad Haron. Din & 2. (2007). (5). Bhd. Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih. 12. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Ghazali Darusalam. Abdul Aziz bin Talib. (1991 ). 10. Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan. 4. Bhd. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing Sdn. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim dan Yusmina Md. Tengku Langjuna. Shahabuddin Hashim. Ee Ah Meng. Bhd. Zohir Ahmad. (2007). (2004). Rohizani Yaacub & Mohd. Yusoff.Tengku Suhashila bt. Pendidikan Islam Falsafah. Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. (2007). Bhd. Edisi Kedua (Semester III). Profesion Keguruan Semakin Malap? Dewan Masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pedagogi pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. 20 . Aninah Janang. 9. (2007). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Ahmad Mohd. Najib bin Abdul Ghaffar& Hamdan bin Said.Mohad. 6. Abdul Rahim Abdul Rashid. Dr.Bhd. Pedagogi III. Bhd. (2006). Kamarul Azmi Jasmi & Ab. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kaedah Mengajar dan Kemahiran Interpersonal Guru. 8. 3. 5. Panduan Latihan Mengajar. Pedagogi 3 Bahagian A Pengajaran dan Persediaan Mengajar.

HBIS1103 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful