PLAN DE LECTIE Propunator: Bandi Rebeka Subiect: Hidrosfera Unitatea de invatare: Hidrosfera Clasa: a IX a Unitatea de invatamant: Liceul Pedagogic

“Gheorghe Sincai” Tipul de lectie: lectie de recapitulare Metode didactice: conversatia, explicatia, problematizarea Mijloace didactice: harta, manualul, fise de evaluare Timpul si spatial: 50 min., in clasa Obiective operationale- cognitive: La sfârşitul activităţii, toţi elevii vor fi capabili: -să definească in cuvinte proprii noţiunea de hidrosferă; - să descrie ,utilizând un desen schematic, circuitul apei în natură; Obiective cadru: -să precizeze şi să caracterizeze principalele componente ale hidrosferei; -să localizeze pe harta fizică a lumii ,diferite elemente geografice legate de structura hidrosferei; - să caracterizeze şi să clasifice apele continentale de suprafaţă;

Desfasurarea lectiei:

Nr crt

Eveniment ele instruirii Momentul organizatori c Verificarea temei

Conţinutul lecţiei Activitatea profesorului

Activitatea elevilor

Strategii didactice

Evaluare

1

Prezenţa. Pregăteşte materialele. Verifică tema

2

Pregătirea caietelor şi -convesaţia documentelor şcolare. Se mobilizează, participă, -expunerea; comunică -conversaţia impresii.

Aprecieri, atenţionări. -stimularea participării elevilor la răspunsuri;

1

schema principalelor scriu în caiete. componente ale hidrosferei. -lucrul la tablă. mentului -problemati elevilor. participării elevilor. Pe baza cunoştinţelor anterioare se realizează pe Ascultă. Notează în -harta fizică a caiete. orală. -stimularea participării elevilor la răspunsuri. audizează. Adresează interogaţii de control : -Care este adâcimea maximă a oceanelor? -Care este marea cea mai sărată?Dar cea mai dulce? De ce? -analiza şi Ascultă.explicaţia. îndrumarea.formu -chestionarea comporta lează. dirijată. -observarea Gândesc. -lucrul la tablă în -observarea şi dirijată.reactualizează definiţia zisă hidrosferei.se tablă. Ascultă.lucrul cu Localizează pe harta. -problemati lor. Cere elevilor să precizeze componentele Oceanului planetar . răspund. interevalua rea autoevaluar ea.3 Recapitular Prin conversaţie se ea propriu. -conversaţia. hartă.răspund. lumii. materiale: -fişa de lucru. zarea. Observă şi analizează. -desen circuitul apei în natură -expunerea. Solicită elevilor să descrie câte un circuit al curenţilor oceanici. reflectează. zarea. Notează caiet. -exerciţiul -stimularea geografic. Propune următoarele situaţii de învăţare: -indică mai multe mări. pe 2 . -conversaţia Cere elevilor să descrie Observă producerea unui val analizează tsunami.cere elevilor să le localizeze pe hartă şi să recunoască categoria din care fac parte. -simularea calculator. răspund. -stimularea pe participării elevilor. -observaţia dirijată. răspunsuri analizează. -analiza interpretării desenelor. şi -instruirea calculator. Analizează desenul descriu circuitul. mobilizează. Cere elevilor să descrie circuitul apei în natură după desenul schematic din fişa de lucru. cu ajutorul elevilor. -analiza şi aprecierea răspunsuri lor. chestionare a orală. -observaţia aprecierea reflectează.

Ascultă casă Realizarea unor referate cu notează. -explicaţia . şi Observarea comportame ntului elevilor 3 . .4 Acordarea Comunică sugestiile ce vor fi temei de parcurse spre studiu. titlul: “Omul şi hidrografia”.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times