You are on page 1of 2

26

Leerlingenredactie is baas van de schoolblog

De schoolkrant
is dood
“Geen enkele jongere wil nog een papieren krantje maken. De kosten lopen
op. Al dat gedoe met een kopieermachine en nietjes zien ze niet zitten. Het
duurt te lang voor ze resultaten zien van hun redactiewerk. Wij bloggen erop
los: goedkoop, snel en interactief”, zeggen ze in Mechelen. Vlaanderen blogt?

“Als er vandaag brandalarm is, dan heeft een maken we vijf keer per schooljaar een gedrukte
leerling dat nog voor het einde van de school- versie van de Pat@, ‘Patat op papier’. Dat is een
dag op onze blog gepost. En ’s anderendaags heel simpel A4’tje met afbeeldingen en inge-
staan daar reacties onder van lezers”, zegt fysi- korte teksten.”
caleraar Dirk Ploegaerts (39). Hij begeleidt het
leerlingenteam achter de schoolblog Pat@ van Censureer je blogposts van leerlingen?
het Paramedisch Instituut in Mechelen. Dirk Ploegaerts: “We hebben de dictatori-
ale redactiestructuur met het groot huisvuil
Hoe vind je bekwame bloggers? meegegeven. Als ‘Dikke-truiendag’ flopt, mag
Dirk Ploegaerts: “Elk jaar hangen we vaca- dat met die woorden verschijnen op de blog.
tures uit op het prikbord en affichepanelen. Onder die blogpost vragen we dan reacties en
Leerlingen van wie we denken dat ze de job ideeën om het de volgende keer beter te doen.
zien zitten, nodigen we persoonlijk uit. Wie Alle leerlingen mogen reageren, en daardoor
met een tekstverwerker overweg kan, kan voelen ze zich betrokken bij wat er leeft op
bloggen. Na vijf minuten uitleg goochelen school. We hebben één keer een ranzige mop
onze leerlingen met foto’s en video’s. En vaak offl ine gezet. Die was erover en strookte niet
leer jij van hén. Belangrijk is dat niet alleen met onze communicatiestijl. Maar in prin-
laatstejaars zich engageren. Die ben je na één cipe werkt de redactie autonoom. De directeur
jaar kwijt. Een derdejaars die drie jaar mee- hoeft niet alle teksten te lezen voor ze online
draait, bouwt ervaring op en is drie jaar lang gaan. Je moet werken vanuit vertrouwen. Wij
een trekker voor andere leerlingen.” als begeleiders bemoeien ons niet. Hier en
daar geven we wel een hint voor onderwerpen.
Hoe raakt je blog bekend? Maar aan hun stukken raken? Dan zijn die niet
Dirk Ploegaerts: “De Pat@ was twee weken meer geloofwaardig.”
vóór hij online ging al ‘berucht’. We hebben in
alle gangen affiches verspreid met daarop al- Is bloggen duur?
leen het webadres van onze site. Niemand wist Dirk Ploegaerts: “Op www.wordpress.com
vanwaar dat adres kwam. Maar iedereen had kun je gratis een blog aanmaken. Voor extra’s
het erover. Om volk naar onze site te lokken, moet je wel betalen. Je kunt een eigen .be-do-

KLASSE • Nr. 191


27

Blogtips

“Vijf jaar geleden was een nieuwe blog


een nieuwsfeit. Inmiddels is het even
gemakkelijk als een e-mail verstu-
ren.” Negen blogtips van überblogger
Clo Willaerts*.

1. Laat je niet ontmoedigen als er


geen massa volk meeleest. Eén
reactie op je artikel is al een suc-
ces. Ongeveer één procent van
de surfers reageert op artikels.
2. Laat reacties toe op je blogposts.
Zo laat je zien dat je school open
staat voor discussie. Je ziet met-
een aan de reacties onder een
oproep wie wil meewerken aan
het volgende grootouderfeest.
3. Gebruik je webadres op brief-
papier, de schoolbus, in een
voettekst in je e-mail en aan de
schoolpoort. Je eigen .be-domein-
adres kost vijftien euro per jaar.
4. Zet geen vervelende flash-intro’s
voor je homepage.
5. Zet zelfgemaakte foto’s, te-
keningen of gedichten van je
leerlingen online. Het krikt hun
zelfvertrouwen op en je gene-
reert verkeer naar je blog.
6. Laat ouders meebloggen. Hun
fotoreportages van het school-
feest of het verslag van de ouder-
raad zijn interessante bijdragen.
7. Een blog is géén dagboek of
© KLASSE

column. Dagelijkse updates zijn


niet verplicht. Wie blogt, gaat
géén engagement aan.
8. Publiceer je naam bij je blogpost.
Lezers waarderen meer een
meinnaam registreren voor vijftien En iedereen wil die zien. De eerste artikel van Juf Sam met een per-
euro per jaar en aan je blog koppe- site waar onze leerlingen tijdens de soonlijke toets dan een anoniem
len. De broncode van Wordpress is informaticalessen naar surfen, is bericht.
vrije software en kun je downloaden onze Pat@. We willen ook dat de 9. Hoe korter de blogpost, hoe
op www.wordpress.org. Makkelijk blog een instrument is voor de leer- beter. Beperk je tot één alinea
te installeren op je eigen webserver, lingenraad. Die doen ongelofelijk tekst, of genummerde lijstjes,
en helemaal zelf te beheren.” veel en goed werk. Maar ze missen een interessante link of gewoon
een kanaal om dat bekend te ma- een leuke foto.
Heeft een schoolblog wel impact? ken. Via de Pat@ weken ze reactie
Dirk Ploegaerts: “De blog betrekt los en krijgt de leerlingenraad een *Clo Willaerts blogt op Bnox.be over internet en
is Marketing Manager bij Sanoma Magazines.
je leerlingen meer bij de school en gezicht.” In haar vrije tijd organiseert ze de ‘Brussels
bepaalt de gespreksonderwerpen. Girl Geek Dinners’, het network-event waarop
De fotopagina’s zijn dé grote pu- www.depatat.blogspot.com vrouwelijke nerds debatteren over trends in
multimedialand.
bliekstrekkers. Er staan elke week Je vindt zes schoolblog surftips op
wel een aantal nieuwe foto’s online. www.klasse.be/leraren/bijlage

KLASSE • Nr. 191