1

PROIECT DREPT COMUNITAR

MODELUL CONSENSUALIST ÎN BELGIA

Burlacu Denisa Elena Mitoi Eduard Vulpe Mario Răzvan

Universitatea București Facultatea de Litere, Specializarea Studii Europene Anul III

La prăbușirea Imperiului Napoleonian teritoriul actualei Belgii și al Luxemburgului sunt atașate unui nou stat. Se învecinează cu Țările de Jos.528 km² și are o populație de aproximativ 10. dar în apropiere de frontiera cu regiunea valonă și are 10% din populație. un regat protestant condus de un rege olandez. situată în jumătatea de sud. Diversitatea lingvistică și conflictele politice și culturale asociate acesteia sunt reflectate în istoria politică și în sistemul complex de guvernare. O mică comunitatea germanofonă există în estul Valoniei. Belgia ocupă un teritoriu de 30. Belgia este situată pe frontiera ce divide Europa germanică de Europa latină iar cele două mari regiuni ale țării marchează acest lucru. Regiunea de limbă neerlandeză Flandra. Germania. Regiunea a fost încorporată în Imperiul Roman în timpul campaniei lui Cezar din Galia. are 32% din populație Regiunea Capitalei Bruxelles.2 MODELUL CONSENSUALIST ÎN BELGIA Numele 'Belgia' este derivat din numele provinciei romane Gallia Belgica.5 milioane de locuitori. regiunea devine centrul Imperiului Carolingian iar după dezmembrarea acestuia. iar în 1795. Este unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene și găzduiește majoritatea instituțiilor acesteia precum și alte instituții internaționale importante. un amestec de popoare celtice și germanice. Pentru a evita intrarea acesteia sub dominația Franței. de la celți și romani până la francezi și olandezi. Marile Puteri decid instaurarea unui . Regatul Unit al Țărilor de Jos. statele feudale apărute în regiune sunt unite treptat în Țările de Jos Burgunde. În 1830 izbucnește o revoltă împotriva regimului acestuia care va duce la independența Belgiei. În timpul domniei lui Carol Quintul acestea ocupă mare parte din teritoriul actualului Benelux. situată în extremitatea nordică a Galiei. locuită inițial de către belgi. situată în jumătatea de nord a țării. este o enclavă majoritar francofonă situată în Regiunea Flamandă. are 58% din populație iar regiunea de limbă franceză Valonia. Marele Ducat al Luxemburgului. sunt incorporate în Prima Republică Franceză. oficial bilingvă. SCURT ISTORIC Diverse națiuni și culturi au ocupat teritoriul de astăzi al Regatului Belgiei. inclusiv Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (OTAN). Franța și Marea Nordului. Până în secolul al XVIII-lea Țările de Jos de sud se află sub dominația spaniolă și apoi habsburgică. Regatul Belgiei este o țară în Europa de Vest. După valurile migratoare din secolul al Vlea.

Cu toate acestea statul este un stat secular cu o constituție laică ce prevede libertatea de religie. Nu există statistici oficiale recente cu privire la utilizarea celor trei limbi oficiale sau a dialectelor acestora. DEMOGRAFIE.000 persoane. Limba valonă. Leopold de Saxa-Coburg-Gotha. 92% din populație erau cetățeni belgieni iar 6% erau cetățeni ai celorlalte state UE. În 2007 populația Regiunii Flamande era de 6. în ordinea . De asemenea participă activ în cadrul uniunii economice Benelux și este de asemenea unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene. În 2004. este a doua din Europa după Olanda (cu excepția microstatelor). 342 loc/km². Gent / Gand / Ghent și Bruges drept cele mai populate orașe. pentru 1% din populație. provenit dintr-o familie de prinți germani. politică nerespectată de către puterile beligerante în cele două războaie mondiale. cei de limba franceză reprezintă aproximativ 40%-43% iar cei vorbitori de limba germană reprezintă aproximativ 75. Belgia își impune o politică de neutralitate. LIMBĂ. în general persoane în vârstă. În 1949.435.879 locuitori cu Charleroi. iar cea a Regiunii Bruxelles era de 1.3 rege terț. 97% din populație locuind în mediul urban. Dialectele acesteia precum și celelalte dialecte tradiționale din Valonia nu sunt folosite curent în viața publică. Estimările cu privire la numărul vorbitorilor de limba neerlandeză estimează procentajul acestora la 57%-60%.215 locuitori din care 2 din cele 19 comune aveau peste 100. cea a Regiunii Valone era de 3.000 locuitori. în fața noului context mondial. Catolicismul a fost unul dintre principalele motive ale independenței Belgiei și a avut un rol important în istoria țării. acestea fiind. Cultele recunoscute oficial sunt subvenționate de stat. Densitatea populației. Instituția regală continuă să aibă în continuare o reputație de puternic catolică. Atât neerlandeza cât și franceza vorbite în Belgia au diferențe minore de vocabular și de nuanțe semantice față de limbile vorbite în Olanda respectiv Franța.117. Liège și Namur drept cele mai populate orașe. Mulți flamanzi folosesc curent dialecte locale flamande în mediul local. Belgia decide să pună capăt acestei politici și devine unul dintre membrii fondatori ai OTAN. RELIGIE Belgia are unul dintre cele mai dens populate teritorii din Europa.440 locuitori având Anvers. principala limbă regională din Valonia este actualmente înțeleasă și vorbită de un procent infim de populație.031.

iar din 1944 aceste țări fac parte din zona economică Benelux. În anul 2009. Belgia a fost prima țară din Europa Continentală care a trecut printr-o perioadă de revoluție industrială la începutul secolului XIX. față de 110 miliarde în anul 2008. Belgia conține încă 2 niveluri de administrație federală: . Economia este caracterizată de o forță de muncă foarte productivă. investițiile străine directe în Belgia au fost de 33. Din 1922 Belgia și Luxemburgul formează o zonă economică comună. în timp ce Flandra a rămas preponderent o regiune agrară. În 1999. iudaismul. În 2007 budismul a efectuat primii pași spre recunoașterea oficială. ECONOMIE Economia Belgiei și infrastructura sunt puternic integrate cu cele a Europei de Vest. După cel de-Al Doilea Război Mondial Ghent și Anvers s-au dezvoltat datorită industriei petrochimice și a activităților portuare. Ca unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene. un PIB ridicat și exporturi importante. COMUNITĂȚI ȘI REGIUNI Pe lângă nivelul federal. conform constituției revizuite în 1993. Până la jumătatea secolului XX regiunea minieră și metalurgică valonă din jurul orașelor Liège și Charleroi s-a dezvoltat puternic. și Valonia. Economia este puternic orientată spre sectorul serviciilor. ceea ce îi rezervă un loc printre primele zece țări în clasamentul comerțului internațional. În intervalul 1990 – 2009. Politica economică mai liberală din Flandra a deplasat centrul economic al țării spre nord. acesta fiind concentrat actualmente în regiunea BruxellesLouvain-Anvers-Ghent.4 subvențiiloracordate:catolicismul. Belgia sprijină integrarea economică europeană și politica de economie deschisă. regiunea mai dinamică. ortodoxismul și anglica nismul. Belgia a adoptat moneda EURO care a înlocuit francul belgian definitiv în 2002. regiune aflată într-o perioadă postindustrială afectată de desființarea industriilor tradiționale. Belgia a primit Investiții străine directe (ISD) de 830 de miliarde de dolari. Belgia este situată în centrul unei regiuni puternic industrializate. protestantismul. islamul. dar prezintă diferențe regionale importante între Flandra. Anii 1970 au reprezentat o perioadă de recesiune datorită crizelor petroliere și a declinului industriei metalurgice.7 miliarde dolari.

sistemul administrativ este asimetric. Flandra de Est. Din acest motiv. comune în care o serie de servicii publice sunt oferite în altă . Viziunile diferite ale celor două Comunități majore se reflectă în structura particulară a instituțiilor oficiale federale. Comunitatea franceză din Belgia. Conflictele dintre diferitele corpuri instituționale ale structurii federale sunt rezolvate de către Curtea Constituțională a Belgiei.  Regiunea Capitalei Bruxelles. limba comunității de care ține comuna. subdivizată în 5 provincii:      Anvers. Hainaut. Liège. Flandra de Vest. comunele din cele 2 regiuni au o singură limbă oficială. În Flandra Comunitatea și Regiunea au fuzionat. în timp ce Comunitatea franceză s-a limitat doar la transferarea unor competențe către Regiuni. ambele Comunități majore exercitându-și autoritatea pe teritoriul acesteia. Provinciile și Regiunea Capitalei Bruxelles sunt subdivizate în comune. Comunitatea germanofonă din Belgia. Regiunea Capitalei Bruxelles este oficial bilingvă. Limburg.  Valonia.5  3 comunități lingvistice:    Comunitatea flamandă din Belgia. Fiecare Comunitate și Regiune are propria adunare legislativă și propriul guvern.  3 regiuni:  Flandra. Cu excepția celor 19 comune din Regiunea Capitalei care sunt bilingve franco-neerlandeze. subdivizată în 5 provincii:      Brabantul Valon. pentru chestiunile comunitare comune existând o Comisie Comunitară Comună. Luxemburg. Brabantul Flamand. instituțiile echivalente din Regiuni diferite neavând aceleași puteri. Namur. Din acestea 27 sunt comune cu facilități.

). POLITICĂ Belgia este o monarhie constituțională și o democrație parlamentară. etc. menite să asigure un compromis care minimalizează tensiunile lingvistice. lucrări publice. Din punct de vedere electoral și al organizării teritoriale a tribunalelor. Acestea includ economia. Începând din anii 1970 o serie de reforme instituționale au transformat statul unitar într-un stat federal cu trei nivele de guvernare. culturale și economice. Inițial competențele acestora erau legate de chestiunile lingvistice: educație. Regiunile supraveghează provinciile.6 limbă decât limba oficială a comunei. Mișcarea de emancipare flamandă de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX a apărut pentru a contracara această situație. mijloacele de informare în masă și utilizarea limbii. Poșta și Societatea de căi ferate sunt companii naționale deținute de stat. conservarea naturii și comerțul exterior. politica monetară. servicii de asistență a imigranților. transport. securitatea socială și controlează o parte importantă a finanțelor publice. În secolul al XIXlea. asistență socială (protecția tinerilor. AUTORITATEA POLITICĂ ÎN CELE TREI REGIUNI Guvernul federal păstrează autoritatea asupra chestiunilor comune: justiția. Comunitățile își exercită autoritatea în cadrul unui teritoriu bine definit de frontiere lingvistice. datoria publică. politica de gestionare a apei. cultură. comunele și companiile de utilități intercomunale. Regiunile au autoritate în chestiuni legate de teritoriu. planificarea orașelor și regională. apărarea. a locuințelor. energie. poliția federală. . a mediului. La sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial comunitățile francofone și neerlandofone au marcat politica statului prin tendințele pronunțate de autonomie. Contextul istoric particular a făcut ca organizarea politică belgiană să fie foarte complexă. Treptat acestora le-au fost transferate alte competențe care nu sunt direct legate de chestiunile lingvistice: sănătate (medicină generală și preventivă). ajutor acordat familiilor. energia nucleară. sistemului de sănătate și a politicii internaționale. care sunt în responsabilitatea guvernului federal. Tensiunile intracomunitare au crescut iar unitatea statului a ajuns să fie pusă în discuție. comunele sunt grupate în arondismente. agricultura. elita politică și economică majoritar francofonă în întreaga țară a neglijat sistematic populația flamandă. Guvernul federal este responsabil de obligațiile Belgiei în cadrul UE și a OTAN.

Deoarece Belgia este una dintre puținele țări cu participare la vot obligatorie. În acest sens. 3. Din 6 decembrie 2011 primul ministru este Elio Di Rupo. actualmente Albert al II-lea. situată pe un nivel superior față de Curtea de Apel. El numește primul ministru. . socialist valon de origine italiană. fie în mod direct. Puterea legislativă este împărțită între nivelul național. în care minoritățile sunt private de posibilitatea de a participa la luarea deciziilor ar risca să ducă la probleme sociale foarte grave. fie prin reprezentanți aleși” și că “a exclude grupurile învinse de la luarea deciziei violează clar sensul primar al democrației”. numărul miniștrilor vorbitori de olandeză (flamanzi) și franceză trebuie sa fie egal. SISTEMUL POLITIC BELGIAN 1. Curtea de Casație este nivelul cel mai înalt al ierarhiei juridice. format dintr-un număr egal de miniștri neerlandofoni și francofoni. Guvernul federal are datoria de a administra serviciile publice și alte domenii importante (cum ar fi apărarea națională). în care monarhul (în prezent regele Albert al II-lea) este șef de stat numit pe viață. aceasta fiind o altă măsură de tip consensualist adoptată în spiritul unei reprezentări proporționale. Lewis considera că “toți cei care sunt afectați de o decizie trebuie să aibă sansa de a participa la luarea deciziei. Primul ministru este șeful guvernului federal. Belgia este un exemplu tipic de țară în care democrația funcționează pe baza unui model consensualist. 2. în timp ce comunitățile regionale au jurisdicție asupra unor zone cum ar fi transportul public. este țara cu una dintre cele mai mari prezențe la vot. puterea executivă fiind deținută de primul-ministru și cabinetul său de 15 miniștri. Sistemul juridic este bazat pe dreptul civil ce își are originile în Codul Napoleonian.7 Șeful statului este Regele. politica indistrială. Începand cu 1970. comunitatea vorbitoare de limba franceză). devenind un stat federal. în fruntea unui cabinet care reunește nouă miniștri francofoni și zece flamanzi. regional și comunitar. o guvernare de tip majoritar. valonii. culturală și economică. dar acesta are prerogative reduse. Belgia și-a modificat Constituția originală din 1831 din cauza tensiunilor dintre cele 3 comunități istorice. Fiind o țară formată din comunități culturale diferite (flamanzii. lucrări publice. dar acesta trebuie să aibă sprijinul parlamentului. Dintre acestia.

alegerile au loc o dată la 4 ani. iar votul e obligatoriu pentru toți cetățenii. 15 de francofoni. în timp ce doar 40 dintre senatori sunt aleși direct (25 sunt numiți de către flamanzi. cu un cabinet dependent de încrederea legislativului (conform celor trei prototipuri ale modelului Westminster). în urma căreia Belgia a stabilit un nou record pentru numărul de zle in care țara a funcționat fără guvern (541 de zile). Din 1980 până în 1995 au fost 6 cabinete formate de coaliții multipartidiste diferite cu o durată medie de aproape doi ani și jumătate. Așa cum s-a mai spus. în timp ce vorbitorii de franceză doreau un stat cu mai multe atributii) au dus la crearea unei adevarate crize. Totuși. tinzând să aibă relații de tip echilibrat cu parlamentul. cabinetele belgiene nu sunt atât de dominante ca cele westminsteriene. iar cei rămași sunt alesi de Parlament). număr corespondent celor 11 provincii existente. Constituția belgiană oferă un exemplu de cerință formală prin care executivul trebuie să includă reprezentanți ai marilor grupuri lingvistice. aleși prin sufragiu universal o dată la 4 ani. O situație deosebită s-a ivit in 2010. numărul locurilor disponibile pentru fieare din acestea fiind direct proporțional cu numărul de locuitori. Membrii Camerei Reprezentanților sunt aleși folosind un sistem de reprezentare proportională (pe baza unui model de calcul matematic dezvoltat în 1900). Caracteristici  Împărțirea puterii executive în cabinete de coaliție: principiul consensualist este acela de a permite tuturor sau celor mai importante partide să împartă puterea executivă într-o coaliție largă. Cele 150 de locuri din camera Reprezentanților sunt împărțite în 11 circumscripții electorale. în sistemul electoral belgian. Camera Reprezentanților dispune de o putere mai mare în raport cu Senatul. 4. când divergențele privind reforma statului (în condițiile în care flamanzii doreau o descentralizare a statului. avand posibilitatea de a trata probleme constituționale sau instituționale și de a lua decizii fără aprobarea Senatului. Modelul consensualist în Belgia.8 Parlamentul federal e alcătuit din Senat (71 de membri) și Camera Reprezentanților (150 de membri).  Echilibrul puterii între executiv și legislativ: Belgia are o formă parlamentară de guvernare. .

cu excepția că în Flandra. Legile cu privire la organizarea și puterile comunităților și ale regiunilor au un statut semiconstituțional.9  Sistemul multipartidist. Restul de 31 de senatori sunt aleși direct sau cooptați în diferite moduri. Valonia și capitala bilingvă.  Reprezentarea proporțională. ales pentru prima dată în 1995. În 1993.comunitățile franceză și flamandă și comunitatea vorbitorilor de limbă germană. iar cealaltă Valonia și bruxelezii vorbitori de franceză. dar ele nu se potrivesc exact.. Compoziția lingistică este următoarea: 41 vorbitori de olandeză. fiind constituită din 3 regiuni definite geografic – Flandra. 289).și 3 comunități culturale definite ne-geografic. reprezintă în special cele două grupuri cultural lingvistice.  Guvernarea federală și descentralizată. Caracteristici: -Concentrare tripartită -Grupuri de interese relativ puține și mari -Proeminența asociațiilor reprezentative.sunt aleși direct în două circumscripții multinominale care sunt parțial definite în termeni ne-geografici: una acoperind Flandra și vorbitorii de olandeză din Bruxelles. Scopul principal: de a împărți locurile parlamentare între partide . Până în anii ´60. 1996) și de o . 1997. căpătând proeminență noi partide linvistice și creând astfel un sistem multipartidist extrem. 29 de franceză și unul de germană. Toate amendamentele constituționale necesită apropbarea unei majorități de două treimi în ambele camere ale legislativului.complexitate bizantină” (McRae.aveau puteri virtual egale. Bruxelles.  Rigiditatea constituțională.Camera Reprezentanților și Senatul. proporțional cu voturile pe care acestea le primesc. guvernul comunității flamande este și guvernul regiunii flamande. cele două camere. Belgia a devenit. Forma de federalism adoptată în Belgia este un . Noul Senat.  Bicameralism puternic. În Belgi prefederală. Belgia era caracterizată de un sistem tripartidist (două partide mari: creștin-democrații și socialiștii și unul de mărime medie-liberalii). p. Fiecare are execultivul și legislativul său. Majoritatea senatorilor -40 din 71. dar erau proporșional constituite și de aceea foarte similare din punct de vedre al compoziției. fiind mult mai greu de .federalism unic” (Fitzmaurice.  Corporatismul grupurilor de interese. un stat federal. În Belgia întâlnim două tipuri de supermajorități. Există o suprapunere considerabilă între regiuni și comunități. De atunci aceste partide s-au divizat de-a lungul liniilor lingvistice.. formal.

Este vorba în special de alegerea membrilor Parlamentului Regiunii BruxellesCapitală. unul pentru Comunitatea germanofonă şi 13 pentru Comunitatea flamandă. comunitare și regionale.10 adoptat și de amendat: pe lângă majoritatea de două-treimi din ambele camere. În Belgia nu a existat control constituțional până în 1984. Parlamentului flamand şi Parlamentul Comunității germanofone şi alegerea membrilor belgi pentru Parlamentul european. mai este nevoie și de aprobarea majorităților în interioru comunității vorbitoare de olandeză. Această regulă oferă minorității francofone un drept efectiv de veto.  Independența băncii centrale. Autonomia sa a fost substanțial întărită în anii ´90. în special ca rezultat al Tratatului de la Maastricht. Având în vedere alegerile din 7 iunie 2009. Anul aderării la UE: membru fondator (1952) Printre organizaţiile internaţionale care îşi au sediul în Bruxelles se numără cea mai mare parte a instituţiilor europene şi NATO Alegerile pentru parlamentele Comunităţilor şi Regiunilor. ca și în cea de limbă franceză. când a fost inaugurată noua Curte de Arbitraj. în fiecare cameră. precum şi alegerile pentru Parlamentul European au avut loc pe data de 07 iunie 2009.  Controlul constituțional.  Elementele fundamentale ale sistemului electoral belgian sunt stabilite de Constituţie: -Alegerile se fac prin sufragiu universal -Principiului reprezentării proporţionale se aplică -Fiecare alegător dispune de un vot -Votul este secret -Votul este obligatoriu -Votul are loc în municipiul . care a obligat statele membre UE să întărească independența băncilor lor centrale.Principala responsabilitate este aceea de a interpreta prevederile constituționale privitoare la separația puterilor între guvernele central. Parlamentul valon. Belgia a trimis 22 aleşi în Parlamentul European: 8 pentru Comunitatea franceză.

11 Aceste elemente sunt completate de un set de legi şi ordonanţe de reglementare generale sau norme specifice pentru alegeri.Partidul Socialist SP. Parlamentul regiunii Bruxelles-Capitală. Prezentare generală a alegerilor în Belgia • Alegerile federale: Alegerea membrilor Camerei Reprezentanţilor şi a membrilor Senatului aleşi în mod direct (la fiecare 4 ani. ultima data din 8 octombrie 2006).Ecologiştii confederalI pentru Organizatia de Lupte originale FDF . de asemenea.A . ultima data alegerilor regionale din 7 iunie 2009) • Alegerile pentru consiliile municipale şi provinciale. alegerile regionale şi alegerile europene: Alegerea membrilor Parlamentului valon.Socialistische Anders Partij Vlaams Belang . PARTIDE POLITICE CD & V . ultima data alegerilor federale din 13 iunie 2010) • Alegerile regionale şi comunitare.Federalişti Democrați francofoni Groen! LDD . numite. Parlamentul Comunității germanofone şi alegerea membrilor belgieni în Parlamentul European (o dată la 5 ani. alegerea membrilor consiliilor provinciale şi municipale (la fiecare 6 ani. Parlamentului flamand.Nieuw-Vlaamse Alliantie Open VLD PP – Partidul Popular / Personenpartij PS .Lijst Dedecker MCC – Mișcarea Cetăţenilor pentru Schimbare MR – Mişcarea Reformatoare N-VA .Christen & Vlaams-Democratisch CDH -Centrul Democrat Umanist ECOLO .

În ultimii ani. acest prag nu este uşor pentru că reduc șansele lor de a participa la scrutin. în practică. Acesta este motivul pentru care vorbim de familii politice. Începând cu anii '90. astfel. mai multe părţi mici sunt active doar la nivel local sau regional.12 Această listă include numai partidele politice care au aleși în parlamentul federal. inițial unitare. pentru a moderniza aspectul lor sau de a accentua renovarea programului lor. Pentru noile partide. Alte partide. Formarea de cartel este un alt fenomen care a crescut în importanţă: un partid mare unit cu un partid mic. principalele familii politice sunt în mod tradiţional creştindemocraţii. în speranţa de a obţine mai multe voturi. pragul electoral de 5% a fost introdus. În majoritatea cazurilor. există Verzii şi un număr de partide naţionaliste. trebuie să se alăture unui partid politic existent sau să-și formeze propriul partid. socialiştii şi liberalii. s-au împărţit treptat în grupul francofon şi olandez. Această multitudine de partide se datorează parţial faptului că o serie de partide. peisajul politic a suferit o serie de modificări remarcabile. În Belgia. . iar partidele care nu au decât un scop. în cele din urmă. pentru un nume nou şi logo nou. Partidele politice sunt practic indispensabile in politica belgienă. Unele partide au optat . Oricine doreşte să îşi facă auzită vocea în politică. Multe alte partide luptă pentru a fi alese. precum Partidul Comunist. În plus. care ar putea reduce numărul de partide. un partid naţionalist flamand a crescut în mod semnificativ recursul său la alegători. În 2003. Dintre partidele mici. nu au reuşit să câştige importanță în Belgia. aceste grupuri continuă în mare parte aceleaşi obiective.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful