Kún Csaba

Varrat ábrázolás egyszerűsítései, megadása hegesztési rajzokon

technológiai és geometriai jellemzők

M
Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő)
A követelménymodul száma: 0111-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-30

U N
A követelménymodul megnevezése:

KA AN

YA G

M KA AN YA G

U N

hegesztéssel készítik.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. 1 KA AN YA G . Nézzünk szét abban a teremben ahol éppen vagyunk. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON VARRAT ÁBRÁZOL ÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. Látunk acélból M U N Egy szék És annak hegesztései Amennyiben nem találunk a teremben. amelyek összeállítását készült tárgyat vagy szerkezetet? Ha igen akkor mutassuk meg rajta a hegesztési varratot. menjünk ki és nézzünk ott körül (lehet. hogy csak fabútorok és tárgyak vannak az adott teremben). TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Napjainkban egyre szélesebb körben terjednek el azok a szerkezetek.

számok és jelek a műszaki rajzokon jelölési el lehet térni. ezeknek és a szakmai ismereteinek Az ábrázolás szabályait szabványok írják elő. állapítja meg az alkatrész méreteit. A tervező által elkészített rajzot a szakembernek szakszerűen kell olvasnia. abból kell a munkadarab alakját elképzelnie. ill. keményés HEGESZTÉSI VARRATOK ÁBRÁZOLÁSA RÉSZLETES ÁBRÁZOLÁS részletes ábrázolás során a varrat hossztengelyére mérőleges metszetben a varratot A gépészeti rajzokon a hegesztési varrat ábrázolása lehet részletes vagy egyszerűsített. befeketítjük. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON A hegesztő számára átadott információhordozók egyik lehetséges forrása a hegesztett szerkezetet ábrázoló műszaki rajz. az összehegesztendő részeket a metszeti ábrázolás szabályainak megfelelően eltekintve nem rajzoljuk meg a hegesztési varrat vonalait. a vonatkozó néhány szabvány: MSZ ISO 128 A műszaki ábrázolás általános szabályai MSZ ISO 2553 Hegesztési varratok ábrázolása rajzjelekkel MSZ ISO 4063 A rendszere fémek hegesztési. csak a kapcsolódó elemek U N folyamatos vastag vonallal ábrázolhatjuk a varrat kontúrját. A vonalkázzuk. A rajz alapján birtokában készíti el a szerkezetet.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. Ekkor a nézeti . és ezeket M KA AN 2 YA G lágyforrasztási eljárásainak MSZ ISO 3098-1 Latin betűk. Ettől a szakaszos hegesztés előírása esetén képen is bevonalkázhatjuk az ún vékony pikkelyvonalakkal. jellemzőit. A hegesztési varrat hossztengelyére merőleges nézetben (néhány kivételtől kontúrvonalát.

hogy az adjon meg minden szükséges utasítást KA AN 3 YA G leggyakrabban a hegesztési .a kiegészítő jelképek . hogy a műszaki rajzot ne kelljen megjegyzésekkel. a szabványban megadott rajzjelekkel ábrázoljuk.egyéb előírások U N még különleges hegesztés esetén is úgy.a nyílban végződő mutatóvonal . A hegesztett kötés rajzjelén az alábbiaknak kell szerepelnie: .(hivatkozási) vonal .és illesztés kiképzését folytonos vékony vonallal berajzoljuk a varrat os vonalkázással lássuk el.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. ábrázolás módot válasszuk.a kettős referencia. rajzjelekkel való ábrázolásnál követelmény. képébe. A illetve további nézetrajzokkal bővíteni.alapjel (a kötés jelképe) M . A a legtöbb hegesztett szerkezet esetén azonban a varrat HEGESZTÉSI VARRAT ÁBRÁZOLÁSA RAJZJELEKKEL A hegesztési varratokat egyszerűsítetten. Nagyobb méretű varratot vagy kinagyított részletben ábrázolt varratot (sűrített) 45- Ha a rajzon célunk a hegesztett kötés kialakításának részletes bemutatása akkor a fenti mérete a szerkezet méreteihez viszonyítva igen kicsi ezért varratot egyszerűsítve rajzjelekkel ábrázoljuk. ezt megtehetjük úgy. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON Amennyiben ábrázolni kell a hegesztés előtti állapotot. A jelképi ábrázolás önmagában csak egy jel a műszaki rajzon. hogy a kapcsolódó elemek él.

VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. A hegesztési varratok alapjelei A kötés metszete A KA AN jelképe kötés A hegvarrat ill. amelyek kialakítására. 1. Az alapjeleket az 1sz. YA G pont varrat jelkép alapje szárai közti szög A A szélessége vastagság gig gig jelkép ajánlott lemez és U N 1 x magasság Max. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON A kötés jelképe Alapjel A különböző hegesztési varratokat a műszaki rajzokon jelképes ábrájukkal jelölik. A heg.5 mm lemezvastagsá M ¾ x magasság ½ x magasság 5 mm-es lemezvastagsá . megnevezés le szimmetrikus peremvarrat aszimmetrikus peremvarrat Egyoldali tompa I – varrat 4 össze. de az alkalmazott eljárást nem mutatja. táblázat. táblázat foglalja általában hasonlóak a hegesztési varrat alakjához. A rajzjel egyértelműen utal a varrat 1.

VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON Egyoldali tompa V – varrat 90 2 x magasság 5-15 gig Egyoldali tompa Y – varrat Alátétlemezes V .varrat Egyoldali tompa ½ Y – varrat 1 x magasság ½ x magasság U N Egyoldali tompa J – varrat ½ x magasság Gyökhegesztett tompavarrat nem (önmagában szerepelhet!) 1 x magasság M Sarokvarrat 5 .varrat 30 1 x magasság 90 mm lemezvastagsá 2 x magasság U – varrat YA G 2/3 magasság 20mm g 45 45 45 x lemezvastagsá fölötti KA AN Egyoldali tompa ½ V.

táblázat. sz.varrat ) V -varrat 6 YA G Ponthegesztés . vonalvarrat Tompavarrat tetszőleges hegesztési 2. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON Horonyvarrat és furattal hegpont (ívpont) 30 2 x magasság 2 x magasság Ívpont nélkül furat 30 Vonalhegesztés. hegvarrat megnevezés pont ill.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. Kettős I-varrat Kettős ( X . A kettős varratok jelei A kötés metszete A U N M KA AN és illesztéssel éllel jelképe varrat A heg.

VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI.varrat ) Y .varrat Kettős U .varrat ) 1/2 Y Kettős J .varrat Kettős varrat ( K . TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON Kettős ( X .varrat ) M U N KA AN Kettős varrat ( K .varrat Kettős sarokvarrat 7 YA G 1/2 V- .

ha a 3. A kiegészítő jelet csak akkor kell alkalmazni. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON Kétoldalról hegesztett tompavarrat tetszőleges illesztéssel hegesztési éllel és Kiegészítő Jelek A kiegészítő jelképek a hegesztett kötés jelképével ki nem fejezhető egyes követelményeket határozzák meg.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. Az alapjeleket ki lehet egészíteni olyan további rajzjellel.alakját (felületét) i jelképezi. táblázat. A varratfelület alakjára vonatkozó jelek A varratfelület alakja Rajzjel Síkra hegesztett varrat felület Hegesztettvarrat síkra munkálva Megmunkálás (az szegélyhibák M varrat Homorúra varrat folyamatos átmenettel Domborúra készített hegesztési U N egyenetlenségek teljesen készített hegesztési KA AN simára eltűnéséig) és 8 YA G . A varratfelület alakjára vonatkozó kiegészítő varratjelképek. amely a hegesztési varrat koronavarratfelület alakját részletesen elő kell írni és gyökoldal.

TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON 4. táblázat. U N létrehozni akkor a mutató nyíl töréspontjába egy kis jelképes zászlót helyezünk.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. hogy az adott varratot a helyszínen kell elkészíteni. M A rajzjelek elhelyezése a műszaki rajzon Ha a varrat önmagában záródik akkora mutató nyíl töréspontjába egy kis kört rajzolunk amivel a záródó varratot jelezzük. Ezzel a KA AN 9 YA G Megnevezés Ábrázolás Rajzjel . Példák a varratfelület alakjának előírására Sík felületű tompavarrat vagy korona oldalon a varrat síkra munkált Domború kettős V varrat (X Homorú sarokvarrat tompa Gyökután-hegesztett gyökoldalon munkálva V varrat korona és síkra A varratkészítés helyszínére vonatkozó kiegészítő jel: ha a varratot a szerelés helyszínén kell jelképpel hívjuk fel a hegesztő figyelmét.

védőgázas ívhegesztés (VFI) - M - 2 Ellenállás-hegesztés (E) 3 Gázhegesztés (L) 31 Oxigén-éghető gáz hegesztés (-) 10 U N - - 131 Fogyóelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (AFI) 14 Nem .fogyóelektródás. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON Amennyiben a hegesztési eljárást is elő kívánjuk írni. ezek közül a legfontosabbakat soroljuk fel. önvédő ívhegesztés (ÖFI) 12 Fedett ívű hegesztés (FFI) - 111 Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (BI) 13 Fogyóelektródás.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. A megnevezés után a számjeleket!) Az MSZ ISO 4063:1992 . azt a mutató vonal mögé irt számokkal számkódokkal jelöli.a hegesztési eljárásokat 0 Ömlesztőhegesztés l ívhegesztés (I) - 11 Fogyóelektródás.alkalmazkodva a nemzetközi előíráshoz . . védőgázas ívhegesztés (-) 141 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés (AWI) 15 Plazmaív-hegesztés (PI) 18 Egyéb ívhegesztési eljárások (-) 21 Ellenállás-ponthegesztés (PE) 22 Ellenállás-vonalhegesztés (VE) 23 Ellenállás-dudorhegesztés (DE) 25 Zömítő tompahegesztés (ZTE) 24 Leolvasztó tompahegesztés (LTE) 29 Egyéb ellenállás-hegesztési eljárások (-) KA AN olvasható nagybetűk a magyar műszaki gyakorlatban használt rövidítések (nem helyettesítik YA G adjuk meg.

az elkészítésük során alkalmazott helyzet. Az egymástól többé-kevésbé eltérő eljárásokkal azonos hegesztési helyzetben készíthetünk varratokat. KA AN 11 - YA G - 48 Hidegsajtoló hegesztés (H) .VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. U N padozatával párhuzamos síkhoz) képest. A hegesztési helyzet lehetőséget ad a hegesztési varratok térbeli helyzetének megadására a vízszintes síkhoz (rendszerint a műhely Főbb jellemzők: hegesztési helyzet M emelkedési szög elfordulási szög Hegesztési helyzeten a varrat térbeli elhelyezkedése és varrat elkészítési iránya által meghatározott technológiai irányt értünk. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON 32 Levegő-éghető gáz hegesztés (-) 4 Sajtolóhegesztés (-) 41 Ultrahangos hegesztés (UH) 42 Dörzshegesztés (D) 43 Kovácshegesztés (-) - - - 44 Hegesztés nagy mechanikai energiával (-) 45 Diffúziós hegesztés (DM) 47 Sajtoló gázhegesztés (-) - 7 Egyéb hegesztési eljárások (-) 72 Villamos salakhegesztés (SA) 73 Elektro-gázhegesztés (EG) 74 Indukciós hegesztés (IE) 75 Fénysugaras hegesztés (-) 71 Aluminotermikus hegesztés (termithegesztés) (AT) - - 751 Lézersugaras hegesztés (LS) - 76 Elektronsugaras hegesztés (ES) 78 Csaphegesztés (CSI) - 77 ívkisütéses sajtolóhegesztés (IS) Hegesztési helyzetek előírása A különböző hegesztési eljárásokkal készített varratoknak van egy közös jellemzőjük. Így ezek jelképes ábrázolását egységesíteni lehet. a hegesztett szerkezettől függetlenül.

. A tompa. ferde tengelyű cső esetében pedig H (hegesztés felfelé).táblázat Pozíció U N az elfordulási szög jelét az L betű és a hajlásszög helyettesíti (pl. orbitális hegesztéskor a K betű jelöli. A hegesztési helyzetet a hegesztési varrat térben elfoglalt helyzete és a hegesztés iránya határozza meg.és a sarokvarratok hegesztési alaphelyzeteit a ???? táblázat foglalja össze. táblázat tartalmazza.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. hegesztés felfelé. az emelkedési szög jelét a H KA AN Varrat Lemez 12 YA G Cső . A hegesztési helyzetet (hegesztés lefelé) betűvel. ill.. A hegesztési alaphelyzeteket a ????. ill. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON Emelkedési szög (S): a gyökvonal (görbe varratoknál a gyökvonalhoz húzott érintő) és a vízszintes vonatkoztatási sík x tengelye által bezárt szög. a hajlásszög 45◦ ). H-L045 értelme: és a J.PG betűkkel jelöljük. Elfordulási szög (R): a hegesztési varrat keresztmetszetének tengelye és az „y” tengellyel párhuzamos egyenes által bezárt szög (az óramutató járásával ellentétes). J elfordulási szög három számjeggyel megadható értékeivel. ferde tengelyű cső. A ferde tengelyű csövek M …. Ha kell. a betűjel kiegészíthető az S emelkedési szög és az R hegesztési helyzeteinek meghatározásakor az emelkedési és az elfordulási szög jelét a következőképpen kell egyszerűsített formában megadni: - PA.

VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. a takarósor alul helyezkedik el YA G - . a varhelyzet Tompa Sarok Tompa Sarok - ratkeresztmetszet függőleges. a varratkeresztmetszet vízszintes KA AN tengelye 13 PC. a takarósor alul van Vízszintes. fej feletti hegesz- PE .Haránt helyzet PD .Fekvő vízszintes helyzet Vízszintes hegesztés. tengelye a takarósor (fedőréteg) felül helyezkedik el. a takarósor felül van - Vízszintes hegesztés. fej feletti hegesztés.Fej feletti helyzet M Vízszintes.Haránt fej feletti helyzet tés. PB. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON jelölése PA.Haránt vízszintes helyzet Vízszintes hegesztés. tengelye a varratkeresztmetszet U N függőleges.

U N YA G 45 o - . ha ez nem lehetséges. az elfordulási szög jelét az L betű helyettesíti és a M A mutatóvonalon lévő nyíl nyíl: A nyíl elhelyezése a varrat szempontjából általában nem meghatározó. Y és J varratok esetében a nyilas mutatóvonal az elkészítendő lemezre mutat. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON PF -Függőleges felfelé hegesztés Hegesztés felfelé PG.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. a hajlásszög 45° az emelkedési szög jelét a H és hegesztéskor a K betű jelöli. A referenciavonal lehetőleg párhuzamos legyen az ábra alapvonalával. de az egyoldali V.Függőleges lefelé hegesztés Hegesztés lefelé H-L045 H-L045 KA AN hegesztés ferde orbitális hajlásszög 14 tengelyű értelme: cső. a J. felfelé. ill. arra merőleges legyen.

TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON A rajzjel egyaránt elhelyezhető a referenciavonal alá és fölé is. amely a kötés elkészítéséhez és mm-ben kell megadni.z ahol S a lemez vastagság tompa varrat esetén és perem varrat esetén s – tompa varratnál az alkatrész U N = az előírt varrat-keresztmetszeti méret.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. A rajzjelben minden olyan adatot fel kell tüntetni. A méreteket a varratkeresztmetszet fő méretei a jel bal oldalára kerüljenek a hosszúság méretei a jel jobb oldalára kerüljenek M s. a következő szabályok betartásával: A nyíl felőli oldalon hegesztendő Minden hegesztési jelet mérettel kell ellátni (az ismétlődő méretek a rajzon kiemelhetők). l a hosszúsági méret s – peremes varratnál a varrat alsó és felső 15 KA AN YA G a másik oldalon hegesztendő . A jellemző adatok: ellenőrzéséhez szükséges és más módon egyértelműen nem állapítható meg.a.

TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON felületétől a varrat alsó széléig mért távolság síkja közötti távolság a legnagyobb – a varrat alapjához tartozó magassága egyenlőszárú keresztmetszetébe háromszög írható z legnagyobb szárhosszúsága . a .l` M U N A hegesztési él és él kiképzés méreteit a MSz vonatkozó irányelvei tartalmazzák. KA AN .n .e .d 16 varrat hegpontok száma YA G a varrat egyenlőszárú keresztmetszetébe kivételével) = a furat átmérője (hegpontnál) háromszög írható = a varrat szakaszhossza (folytonos = a varratszakaszok osztástávolsága = a varratszakaszok száma. ill.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI.

mert e nélkül nem maradnak meg a jelölések a fejben. Ismerje fel az ábrázolás egyszerűsítéseit és a megoldási javaslatokat beszéljék meg. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON TANULÁSIRÁNYÍTÓ A tanuló olvassa végig e füzet tartalmát majd az önellenőrzés feladatait vissza lapozássl majd önállóan értelemzze. Ezeket gyakorlat során kell értelmezni alkalmazni. Olvassa el figyelmesen a füzetben leírtakat. Az önellenőrzés feladatait oldja meg. M 17 U N KA AN YA G oldja meg a füzet megfelelő részére való vissza lapozással.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. Elengedhetetlen azonban tarának szóbeli magyarázata is. Majd vissza lapozás nélkül is .

TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. feladatA hegesztési helyzeteket párosítsa össze a szabványos jelöléssel. Rajz jel Tartalmi leírás 2.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. PD. M Fejfölötti sarokvarrat Balra hegesztett vízszintes sarokvarrat Függőleges hegesztés fentről lefelé Vízszintes hegesztés függőleges falon Vízszintes hegesztés vályú helyzet Hegesztési helyzetek jelölése: PA. Irjabe a táblázatba a jelkép tartalmát. feladat Értelmezze a hegesztési varratok egyszerűsített jelképi ábrázolását. PB. PC. PG U N KA AN 18 YA G .

feladat Rajzoljon le egy sarokvarratot! Adja meg a hegesztett varrat teljes jelölését az alábbi adatok alapján ! varratvastagság 8 mm munkadarabhossz 1600 mm varratok hossza 100 mm osztástávolság 300 mm a varrat homorú felületű előmelegítési hőmérséklet 300 Co M 19 U N KA AN YA G . TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON 3.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI.

Rajz jel Tartalmi leírás 550 mm hosszon körbe hegesztve. PG 20 YA G kézi ívhegesztéssel helyszínen varrat mm készített domborúra hosszon után utánhegesztés gázhegesztéssel S=6 mm egyoldali tompa I varrat. . korona oldalon domború varrat. feladatA hegesztési helyzeteket párosítsa össze a szabványos jelöléssel. KA AN argon-védőgázas AWI S=6 mm egyoldali hegesztve síkba v gyökoldalon 550 munkálva 250 mm hosszon korona oldalon (mindkét oldalon) síkba munkálva 2. feladat Értelmezze a hegesztési varratok egyszerűsített jelképi ábrázolását. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON MEGOLDÁSOK 1. PB. PC. PD. Irjabe a táblázatba a jelkép tartalmát.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI. gyökoldalon bevontelektródás ívhegesztéssel után hegesztve S=28 mm kétoldali tompa U varrat. M Fejfölötti sarokvarrat U N PC vizszintes helyzetben PD PB PG PC PA Balra hegesztett vízszintes sarokvarrat Függőleges hegesztés fentről lefelé Vízszintes hegesztés függőleges falon Vízszintes hegesztés vályú helyzet Hegesztési helyzetek jelölése: PA.

feladat Rajzoljon le egy sarokvarratot! Adja meg a hegesztett varrat teljes jelölését az alábbi adatok alapján ! varratvastagság 8 mm munkadarabhossz 1600 mm varratok hossza 100 mm osztástávolság 300 mm a varrat homorú felületű előmelegítési hőmérséklet 300 Co M 21 U N KA AN YA G . TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON 3.VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI.

Modul neve: A hegesztés előkészítése Száma: EHEG1 AJÁNLOTT IRODALOM Hegesztési zsebkönyv http://ebookz.hu/ebook. Szakma: Európai hegesztő. TECHNOLÓGIAI ÉS GEOMETRIAI JELLEMZŐK MEGADÁSA HEGESZTÉSI RAJZOKON IRODALOMJEGYZÉK FELHASZNÁLT IRODALOM Rajz 5 Magyar Sándor Jelképes ábrázolás Műszaki könyvkiadó 1987 Világbankiprogram 1999 .php?azon=fef087 M 22 U N KA AN YA G .VARRAT ÁBRÁZOLÁS EGYSZERŰSÍTÉSEI.

és szállítógép-szerelő Épületgépész technikus Energiahasznosító berendezés szerelője Gázfogyasztóberendezés.és kalorikusgép szerelő és karbantartó Biztonságtechnikai szerelő.A(z) 0111-06 modul 003-es szakmai tankönyvi tartalomeleme felhasználható az alábbi szakképesítésekhez: A szakképesítés megnevezése Építő.és vízkészülék-szerelő Épületlakatos Épületmechanikai szerelő Fegyverműszerész Felvonószerelő A szakképesítés OKJ azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 31 521 03 0000 00 00 54 582 01 0000 00 00 31 582 09 0010 31 01 31 582 09 0010 31 02 31 582 09 0010 31 03 31 582 09 0010 31 04 31 582 10 0000 00 00 31 582 10 0100 31 01 31 863 01 0000 00 00 33 521 03 0000 00 00 31 521 06 0000 00 00 31 521 07 1000 00 00 31 521 07 0100 31 01 31 521 07 0100 31 02 52 522 09 0000 00 00 31 521 10 0100 31 01 31 521 10 1000 00 00 Finommechanikai gépkarbantartó.és csőhálózat-szerelő Vízvezeték. köszörűs.és csőhálózat-szerelő Központifűtés. karbantartó Egyéb eljárás szerinti hegesztő Volframelektródás hegesztő Késes. kulcsmásoló Légtechnikai rendszerszerelő Erdőgazdasági gépésztechnikus Mezőgazdasági gépésztechnikus Vegyi.és tüzeléstechnikai műszerész Bevont elektródás hegesztő Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő-vágó gép kezelője Hűtő. kezelő Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő YA G . gépbeállító Finommechanikai műszerész Mérlegműszerész Orvosi műszerész Géplakatos Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 31 521 11 0100 31 01 31 521 11 0100 31 02 31 521 11 0100 31 03 31 521 11 0100 31 04 31 521 11 0100 31 06 31 521 11 0100 31 05 33 522 02 0000 00 00 31 521 15 0000 00 00 31 521 15 0100 31 01 31 521 15 0100 31 02 U N 31 522 03 0000 00 00 54 525 02 0010 54 01 M 54 525 02 0010 54 02 52 725 03 0000 00 00 31 521 24 1000 00 00 31 521 24 0100 31 01 33 524 01 1000 00 00 31 525 03 1000 00 00 31 861 02 1000 00 00 31 861 02 0100 31 02 A szakmai tankönyvi tartalomelem feldolgozásához ajánlott óraszám: 18 óra KA AN Gépbeállító Gázhegesztő Gépi gravírozó Kulcsmásoló Optikai műszerész Szerkezetlakatos Lemezlakatos Karosszérialakatos Gáz.és anyagmozgató-gépész technikus Építő.és klímaberendezés-szerelő.

Fax: (1) 210-1063 Felelős kiadó: 1085 Budapest. A projekt az Európai Unió támogatásával.M U N TÁMOP 2.2. az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 52.1 08/1-2008-0002 „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” keretében készült. Baross u. A kiadvány az Új Magyarország Fejlesztési Terv Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Telefon: (1) 210-1065. KA AN Nagy László főigazgató YA G .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful