'4

From:

Sent:
To:
Subject:
Attachments:

OST01 HOC
Tuesday, April 12, 2011 7:42 AM
RST01 Hoc
FW: Radiation data by MEXT
(Japanese)20110412_18.pdf; (u nofficial)(Japanese)201 10412_18with latlong.pdf;
(Japanese)20110412_19.pdf; (Japanese)20110412_20.pdf; (Japanese)20110412_21.pdf

----Original Message ----From: HOO Hoc
Sent: Tuesday, April 12, 2011 7:41 AM
To: Hoc, PMT12; LIA07 Hoc; LIA08 Hoc; OST01 HOC; OST02 HOC; OST03 HOC
Subject: FW: Radiation data by MEXT

Headquarters Operations Officer
U.S. Nuclear Regulatory Commission
Phone: 301-816-5100
Fax: 301-816-5151
email: hoo.hoc@nrc.gov
secure e-mail: hoo1@(nrc.sgov.gov

- ----Original Message ----From: eda@mext.go.jp [mailto:eda@mext.go.jp]
Sent: Tuesday, April 12, 2011 7:38 AM
(b)(6)

(b)(6)
I

?<-11-111 I

(b)(6)

Subject: Radiation data by MEXT
Dear Sir,
Please see attached the document.

Sincerely yours,
Kei EDA
EOC, Ministry of Education,Culture, Sports, Science & Technology (MEXT), Japan

2

j

..............................

. . . . . .

....
...
...
..000
.

*

.

.

. .
.

*~

.

.*.

.

.

l.

.

nf.

.

~~.
~~.

. . .

. . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a..

a~

*

.

~

.

.

E3i3ZE~1

.....

.

.

. .. *.

~~.

*

.

a.

*

* *

...

.

.

. .*

.

. .*~...*

..
.. .*

.* ..

.

.

.

.

.

. .

. .a

.

.

.

.*.*.*.

~~.

.

.

a.

.

in

.

.~ .f

.

.

. .

...

0
* 0

.*

.

~~. a

.

.

n .

.

.

a

*

.

*

a

.

.

.

*

.

.

*

.

a

.

.

.

.

*

*

*

*a.

..

7
RIC

i

0

.

... .a.

.

...

6.

. ..

. .e.

. .........

0......o.
. 0.

. .6

.

0

6

0

0

:

6

*.

.

6*

S

. .. . .

. . . ..

OLD

*

S

S

5

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

5

5

0

141E

4WJ)

'a.

IZEIZE
'a,

2'

'a
'a

Z
... ...

. . . . . . . . .

S

*..*.*....*fl. **
.

.

*

C

C..

*

C

C

CC

C

CC

C

C

C

CC

C

*

C

CC

CCCC*C

CCC

___

CCCC*CCCC.

a. 0

LI
C

9

.*.C

CC

[ji***
C

C

~

C

I!
CC

..

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CCCCC

*

.~

e

CC

___

C

CC

CC

~
CC

CC

ii

___

C

0690

C

-

C

C

* ***

CC

6

00

060

**

~

~
0

.

j~

CC

t..~j

E1+EE
*00

a

0

0

00a0

6

0

0

0

. . . . . . . . . .
................
V...
...
.... ........
....
....

|

m

im.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ii
A

..................

. . . .
...

. . . .
...

. .
....

....

....
....
....

•?.

..................

.... ....
....
....
-------------.

............................
. ..................
0 .............

.

.

.

.

.

.

.

.

Li

.

...

.. .. ....... V.-.

00a0a0aa00

0

:9

0

.

.

.

0

0

0

.

.

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I..

.

*

.

.

.0

'-N

**~*

4-fou

A

*W4"*4w3"-

m

+ t At

ffim 00

-T--=9li ý/ýft*m 5R

AlIz~R4
4A12H
6U*OO$>- 1 404OO3t

*iWUjzmfTif

~A

[71]
0.8
S 0.6

7-f
Fl ft$~4~¶W§**t

-*-t23-4A125 16*#00+R1E

:91,1

OýZ4-flbt'S!LtM#.:

T4 - !?

R AN-4t ý3hD

*2 flIUAIt81{is
* 3

0111
AMI
(iEEO)tsTh~EYMfl)

ZtflUZI

=4bMI~NM0128110l3W
fl

LA

____________1__4_A_12AUEi12J$1

-. ZI (75II1
mIVE

4126704OO*
4M

O.3

offfLL
MMhlL
OMkL
RkL~

NU(NBCflWUE)

HM&L

WW(NBCVS1BEE)

MM4*L

MU5NBC*43III3

flflJZ £2M nnjnnnmnmn
M193:J7 (771 obiigt

R
4412811053!q

REAL

WS(NOOnS1pE)

MEVZ'J7 1841 u'fSa

4125191204233k
ilt

O

RMAL

WUCRNBC3MINME

MfVr'Jy [85] obtaamm~p~o

4AM12E17000!q

0.3-

MUkL

3S(Nao*SMU)

-9z'7 [84] uwmTuinrWt's41

EIZ0JIf

4912S6D#OOý

uLI
U.2~

.6 *

tIML
OtjL

5M~z'J7 [87]

nau,'Irn4±-jopII.vL'

4 A 128B86ftOO3

1.1 *2

afftsu

B~mwNl
M!

mi

3

ILA

-T4fi1231F40R12H

*3

~J~fl~j~mnhtwasm4R12B1151S*
J479MJ7

IL31

L'*,**U*Ef-flWlt

Ait*4

160#003flA;I

N~&bhJA$L-IStbi

l.3

4JJ12B1104183*

0.3 *2

4J2jL
4
121
120I21e*3
E3n~nnrt

a.8e2aftL

it

tfua

~AJf

fli5Jz [i11 wsuummorzeafte 4A 12697050ff
f.TtJ
X2217
L-ams-Lam-UTmf*W
4Th2B80203

oW~~L
0.2 *2

fMitA-L

IV(NBOflafBIM

ZlMiU7Z31ii k~b9tflflflr 4AR126ElB832!q
m29MIZ7 1241 Ltfgl'JihItll
4 fl122120233*

0.3*

Mfig

WIX(NCAcf~flt)

14TMh7 2I1
U5

4Rj12SEl 1*l3*

0-3*2

4PMSEKXE
412H81fl6*

0.1

JI~lIIAh

1SI927 [801
5IqTt'J7 [e7]
;II'J7VI

L'tIII$ER1-

11T114A 12RH103#57f

[85]

AJi'MJ7 [86] 5uwMtS#AR'Am**
TM9z'j

[87] 9XIA4PTP

I3(NBckfl~flt)

0.2~
*2RfiL

IV(NBC "flFA~)

OfEt-&L
ffiMrL

0.6*2

WffitSL

4A
412O6lB100O7+

0.3 *2

fis

4A 12BR6800$3

1.2 *2

afi~t;Ll

00+

1.1 *2

4A 12 B 6

IW(NBCtt819E)
VS(NBok-2511)

a*JNB+ImONm

M

flP
9:W-~b23&T4fi5 R- 4 96E3
E$

lb
No

ltui

at

4m

s

p

IE4

±i

lm tt.iUI 1399f

(ujSv/h) (u Sv/h)

1

Slti

2

Mt2

'J'*4A
5s •i -?4A t*9A 'i'*j

3

Alt3

Z-*t2

4

ffilt4

1PiS•-±

5

5±5

6

ASl1

7 1

P2

8 1Q
M

12

4.3

1.26

4.5

1.25

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

4A6E]

3.1

5.01

1.61

2.941

N.D.

N.D.

N.D.

2.941

4P 6E3

2.9

3.31

1.14

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

4f5E

6.1

7.9]

1.30

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

4A 6E2

2.6

.7

1.04

1.977

N.D.

N.D.

N.D.

1.977

0.90

1.2]

1.33

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0.54

0.681

1.26

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

4P6F

0.54

0.65

1.20

1.394

N.D.

N.D.

N.D.

1.394

4A6MI

0.39

0.49

1.26

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

4A 6E3

1.2

1.6

1.33

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

4A 6EB

0.30

0.38

1.27

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

-'jqi'

4PB6B

0.27

0.311

1.15

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

i14•--

4A613

0.082

0.10o

1.22

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

4A5El

1.2

1.61

1.33

8.796

1.056

N.D.

1.056

J\ *-*
&,V
T_ I'*-F
41!,JI-M4A

IIItIUJTrM/J*4I~LhA•I•

,_•*•-t

1IW ti
T

-

- ;- 1 1 tM ý, V

13

4A 6SE

14 1fK5 *1

-

4

/•t--V-%

A
"r

l
*• MAS

3S,2

iS=*•E7TE_•

,-IJTA-'iJ-t54U
j§ Mfl-r
"-i/J.-.

15

4H}1

16

4UR2

17

9i-X3
R3

18

L•'

1

19

L,"

t U*Al5tA--'J'*q-4A
2 L';b- $L_

20

L,•-3

IA

_m.,

B6B

2

0.69

1.3

1.88

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

4P5B

21

30

1.43

2.610

4.597

5.446

10.043

12.653

-'i'--•

4A,5E3:

i't;§$LZ-Tý9*i/J'*--

1.2

1.4

1.17

4.041

N.D.

N.D

N.D.

4.041

4A5 El

0.84

1.2

1.43

4.713

N.D.

N.D.

N.D.

4.7131

4A5E1

1.4

1.7

1.21

4.664

N.D.

N.D.

N.D.

4.664

2.6

3.5

1.30

1.609

0.374

0.382

0.756

2.365

rj"2
1

k

N.D. *-A

4959

L,*•-i:l'_

SI

*±Airn

"flAltft(Bq/kg)
Cs

*g55

N,__,l
•l
i1-131
C-)
(/I Sv/h) (M Sv/h)

t-

Cs-13

4

If_

Cs-137 1

I + Cs

W

4P 6 El

3.4

4.3

1.26

8,193

2,952

3,598

6,550

14,743

4,A 6F

3.6

4.5

1.25

5,945

3,523

4,104

7,627

13,572

4P68

3.1

5.0

1.61

6,216

5.300

6.726

12,026

18,242

-iI$-IJ-iJ*-,

4A 6El

2.9

3.3

1.14

5,653

3.894

4,392

8,286

13,939

JlIRIU JWJd-?41WLft!A ,_3Jl-4*

4A5B

6.1

7.9

1.30

29,944

12,994

16.121

29,115

59,059

6

5±l5
54'1

4M62E

2.6

2.7

1.04

3,096

2.648

3.106

5,754

8,850

7

54P2

5LUfl[

4A6B

0.90

1.2

1.33

1,700

1,202

1,486

2,688

4.388

zj*--

4A 6E3

0.54

0.68

1.26

1,236

2,287

2.746

5,033

6,269

4A 6FE

0.54

0.65

1.20

1,573

777

898

1,675

3,248

4pR6R

0.39

0.49

1.26

597

741

947

1,688

2.285

4,E6B

1.2

1.6

1.33

717

358

401

759

1,476

4A68

0.30

0.38

1.27

497

445

535

980

1.477

4A6E3

0.27

0.31

1.15

259

264

351

615

874

4p6EB

0.082

0.10]

1.22

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.
7,137

1

Al±I1

2

S±2

3

!R

4

A±4

5

,-'P-

5$fl-.;

'J'\-'-.4

Z• I

3

*5_ ij'*AJ

M3
UllffiA

8

4A-

9,"iT

9

A434

WHV•*1$ftI'i'45

10

SIP5

WE8fTl4t5

J'jM

11

A51l

EI
;PT A G I3
i-r --hJ T- 4A

12

-='*1

•*4•*•
S *A th t55fl 'i• •,'JVA

13

A32

14

-A*1

15

MUR1

54 J7flflT

16

tDR2

17

t! n3

WSS$•

5-'I'*t-

WAt*iEA5Bj'*4•

r-'i'*4J

4,5B]

40 M T• •-r t•J

-IJ--I

4M 5 E3

Jk• .I• M_
•r ,

-•-i

4,5BI

18

t I,2 1 i't

19

L,•-2

20

L,•b-G3 iL'"MA9*t

,Z
T S- '-'*

--

,'b•5lfT8*3--iJ-*-T,

S

%I4
23

X 901SE$I±. flbIR&T*2fRELtzfA0

t•,iffi;f,

9.852

''--

LAI

No.~

U

I+Cs
5.066

3.6

In;-bTI$ ai,--T
I

l

S3

3.4

WE1$-f$-iW i3J'*Vl
5r •- fll5-'1'J

11 1S

if
4.022

4,66

9 1 Wt*4
10

Cs-134 Cs-137
2.192
1.044
1.830

4A62

•RW)I$±" z-J'*4-

3

1-13 1

(--)

*t9p4't&##9,R/Bq/m 3 )
Cs

1.2

1.6

1.33

2,822

2,054

2,261

4,315

0.69

1.3

1.88

1,588

1,274ý

1.259

2,533

4,121

21

30

1.43

20,391

8,505

10,040

18.545

38,936

4 ,5E

1.2

1.4

1.17

4,850

451

462

913

5,763

4A5BR

0.84

1.2

1.43

1,255

272

287

559

1,814

4 A51R

1.4

1.7

1.21

6.183

637

770

1,407

7,590

2.6

3.5

1.30

5,136

2,529

3,025

5,553

10,689

a1

M,

..............................................
........... ........
........
............. ...... .

...............

....... ... .............

..................

.............. ..... ...

..........

......... .............
.....
....
........
.... ..............
....
....
..
.............
.........

........... ...
..

...................

. . .

. . . . . . . .

..

.

. .

. . . . .

. . . . .

. . ..

.

. .

. . . . . . . . .

..........

.

. . ..

.....

..

...

............................

..

. .. .
...................

....................

.

.......

.....

.

......

.

.

..

................

....

.

..

.........

....

.

..

......

............

......................

.....

.

....

.....

..........

. . .

................

. . . . . . . .

..........

.

. . . .. . . . . .

............

......... ...

.

..................

.......

..

................ ........

..

......
.........
.............. ....
...
.........
.......
...
...................
...
.........
...................
......

.........
.......

......
.......

.........

..................
...
...
...
.....

.................
.....
.........

............................. ..

.......
.........
................
..
.......
..
....................
.......
.................

.......
.........
................
..
................
..........................
..........
................ .......

............... .........
......
...... ...............

.........
....... .
...................
....................

..... .......

..................

* ~ ~~

~

~

P!.. -..
,.

~ e0
.........
~ mo
~ so0

~

I~

I

...
.
004000

.....

e

00*00 00

0000000000004.

Ii1~3RI~~ 1

me , I .

.. " .:I

.

.,,

"1

I

~Ip~
• ...

~I.LI

~--~

-~

4?b
..

......

~

~~%C
0

~...n

m

e.e

*eeg

sees****

~2Oh1 ZENRTh~VJ

IZENRIN -J

S

0

00

sdo**"

se

oss*

a*

0000409

0

055-

seeBms

00

00040000

0

000000Q0

0ssmssssssss.ss.ss55555555555555555555

00

O•OOOOOIQOOOOOOQ0

0

000000040

s~ee.e
eme406096 O.

o000m
.. 00600
**good*eoe
0

eeee000

*SooeeOO

00000000000000

I~r'.
.. . . ...
...

.. .. . . .

. ..

.

At

It

COLLe

F

OSS

O

OO

O

OSS

*~~~s

0.........0s **smeisome06466090smossese

00000000&

0000000000900009.

Ai,

2ERN -T-ij i

eeseess~eesees

2011/4/14 I•'ON
2011/4/14 13:0

Readin• nf envlrnnmmnt•t radin•r.tivitv level bv or•fectur•
Readin, o-f eniomna
rdioactivity lee
hb nefeo-ture

41

Prefecture(City)

9-10
I
2
3
4
5
6
7
8
9

]

10-1

11-12

0.030
0.027
0.024
0.083
0.034
0.053
2.100

0.033
0.027
0.024
0.084
0.034
0.053
2.100

0.140
0.070
0.040
0.062
0.054
0.078
0.057
0.047
0.047
0.047
0.045
0.043
0.044

0.141
0.070

[ 12-13

Hokkaido(Sapporo)
Aomori(Aomori)
lwate (Morioka)
Miyagi(Sendai)
Akita (Akita)
Yamagata(Yamagata)
Fukushima(Fukushima)
Ibaraki(Mito)
Tochigi (Utsunomiya)
10
Gunma(Maebashi)
11
Saitama(Saitama)
12
Chiba (Ichihara)
13
Tokyo(Shinjuku)
14 Kanagawa (Chigasaki)
15
Niigata (Niigata)
16
Toyama(Imizu)
17 Ishikawa (Kanazawa)
18
Fukui(Fukui)
19
Yamanashi(Kohu)
20
Nagano(Nagano)

0.029
0.027
0.024
0.082
0.034
0.053
2.100
0.140
0.070

21
22
23
24
25
26
27
28
29

0.062
0.041
0.042
0.048
0.033
0.039
0.043
0.037
0.048

0.062
0.042
0.040
0.047
0,033
0.038
0.042

0.040
0.061
0.054
0.078
0.057
0.046
0.047
0.047
0.045
0.043
0.043
0.061
0.041
0.040
0.047
0.033
0.038
0.042

0.036
0.047

0.036
.0.047

0.061
0.041
0.040
0.047
0.033
0.038
0.042
0.036
0.047

30 Wakayama (Wakayama)
31
Tottori (Tohhaku)
32
Shimane(Matsue)
33 Okayama(Okayama)
34 Hiroshima (Hiroshima)
35 Yamaguchi(Yamaguchi)

0.032
0.063
0.045
0.049
0.047
0.093

0.032
0.063
0.045
0.048
0.046
0.093

0.032
0.063
0.045
0.048
0.046
0.092

36
37

Tokushima (Tokushima)
Kagawa(Takamastu)

0.038
0.054

0.038
0.054

38
39
40

Ehime(Matsuyama)
Kochi(Kochi)
Fukuoka (Dazaifu)

0.047
0.025
0.036

41
42
43
44

Saga(Saga)
Nagasaki (Ohmura)
Kumamoto(Uto)
Oita(Oita)

0.040
0.029
0.027
0.051

Gifu (Kakamigahara)
Shizuoka(Shizuoka)
Aichi(Nagoya)
Mie(Yokkaichi)
Shiga(Otsu)
Kyoto (Kyoto)
Osaka(Osaka)
Hyogo(Kobe)
Nara (Nara)

0.041
0.062
0.054
0.078
0.057
0.046
0.048
0.047
0.046
0.043
0.044

0.030
0.027
0.024
0.083
0.035
0.053
2.100
0.141
0.070
0.039
0.061
0.054
0.078
0.057
0.047
0.048
0.047
0.044
0.043
0.043

[13-14

14-15

0.029
0.027
0.024
0.084
0.035
0.053
2.000

0.029
0.027
0.024
0.083
0.035
0.054
2.100
0.142
0.070
0.040
0.061
0.054
0.078
0057
0.047
0.047
0.047
0.045
0.043
0.042

0.142
0.070
0.040
0.061
0.054
0.078
0.057
0.047
0.048
0.047
0.044
0.043
0043
0.061
0.041
0,040
0,047
0.032
0.038
0.042

] 15-16
0.029
0.027
0.024
0.081
0.035
0.053
2.100
0.142
0.070

0.036
0.047

0.036
0.046

0.039
0.061
0.054
0.078
0.057
0.047
0.048
0.047
0.045
0.043
0.042
0.061
0.040
0.040
0.046
0.032
0.038
0.042
0.036
0.047

0.032
0.063
0.045
0.048
0.046
0.092

0.032
0.063
0.045
0.048
0.046
0.092

0.031
0.063
0.045
0.048
0.046
0.092

0.038
0.055

0.038
0.054

0.038
0053

0.047
0.025
0.036

0.047
0.025
0.036

0.046
0.025
0.036

0.040
0.028
0.027
0.050

0.040
0.029
0.027
0.050
0.026

0.039
0.029
0.027
0.049

0.060
0.041
0.040
0.046
0.032
0.038
0.042

I

8-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

Usual Value Band

0.029
0.027
0.024
0.081
0035
0.053
2.000

0.029
0.027
0,024
0.081
0035
0.054
2.100

0.029
0.027
0.024
0.080
0.034
0.053
2.100

0.029
0.027
0.024
0.079
0035
0.054
2.000

0.02-0.105
0.017-0.102
0.014-0.084
0.0176-0.0513
0.022-0.086
0.025-0.082
0.037-0.046

0.139
0.070

0.029
0.027
0.024
0.080
0.035
0.053
2.000
0139
0.070

0.029
0.027
0.024
0.080
0.035
0.054
2.100

0.140
0.069
0.039
0.061
0.054
0.077
0.057
04047
0.048
0.047
0.045
0.043
0.043

0.029
0.027
0.024
0.080
0.034
0.053
2.000
0139
0069
0.039
006
0.054
0.077
0.057
0047
0.047
0.047
0.045
0.043
0.043

0.139
0.069

0.036-0.056
0.030-0.067
0.017-0.049
0.031 -0.060
0.022-0.044
0.028-0.079
0.035-0.069
0.031 -0.153
0.029-0.147
0.0291-0.1275
0.032-0.097
0.040-0.066
0.0299-0.0974

16-17
0.029
0.027
0.024
0.081
0.034
0.053
2.100
0.142
0.070
0.040
0.061
0.054
0.078
0.057
0.047
0.047
0.047
0.045
0.043
0.042

1

0039
0.061
0.054
0.077
0.057

0.139
0.069

0.039
0.061
0.055
0.078
0.058
0.047
0.048

0.139
0.070
0.040
0.061
0.055
0.077
0.058
0.046
0048

047

0.047

0.045
0.044
0.043

0.046
0.044
0.043

0.061
0.039
0.040
0.046
0.033
0.038
0.042
0.037
0.048

0.061
0039
0.040
0.046
0.033
0038
0.042
0.037
0.048

0.040
0.062
0.054
0.077
0.057
0.047
0.048
0047
0.046
0.044
0.043
0.062
0039
0.040
0.046
0.033
0.039
0042
0.037
0.048

0.037
0047

0.037
0.047

0.039
0.061
0.054
0.078
0.058
0.047
0.048
0.047
0.045
0.043
0.043
0.061
0.040
0.039
0.046
0.033
0.038
0.042
0.037
0.048

0.031
0.063
0.046
0.048
0.046
0.092

0.031
0062
0.046
0.048
0045
0.092

0.031
0.062
0.046
0048
0.045
0.092

0.031
0.063
0.046
0.049
0.046
0.092

0031
0064
0.
0.048
0.046
0092

0.032
0.065
046 6
0.04[
0.047
0.093

0.032
0.064
0.046
0.048
0.048
0.093

0.031-0.056
0.036-0.110
0.037-0.131
0.043-0.104
0.035-0.069
0.084-0.128

0.038
0.054

0.037
0.058

0.037
0.058

0.037
0.057

0.038
0.057

0.038
0.057

0.038
0.058

0.038
0.060

0.037-0.067
0.051-0.077

0.046
0.024
0.035

0.046
0.024
0.036

0.046
0.024
0036

0.047
0024
0035

0.047
0.024
0036

0.047
0.025
0.036

0.047
0.025
0.036

0.048
0.025
0.037

0.048
0.025
0.037

0.045-0.074
0.019-0.054
0.034-0.079

0.039
0.029
0.027
0.049
0.026

0.039
0.029
0.026
0.049

0.039
0.028
0Q026
"049

0.039
0028
0.027
0.049
0.026

0.039
0.028
0.027
0.049

0.040
0.029
0.027
0.049
0.026

0.039
0.028
0.027
0.049

0040
0.028
0.027
0.049

0.037-0.086
0.027-0.069
0.021 -0.067
0.048-0.085

0.026
0.035
0.021

0.026

0.040
0.029
0.027
0.050
0.026

0.035
0.021

0.035
0021

0.061
0.040
0.040
0.046
0.032
0.038
0.042
0.036
0.047

0.061
0.040
0.040
0.046
0.032
0038
0.042
0.037
0.047

0.031
0.063
0.045
0.047
0.046
0.091

0.031
0.063
0.045
0.047
0.045
0.091

0.037
0.053

0.038
0.053

0.046
0.025
0.036

0.046
0024
0.036

0.039
0.029
0.027
0.049
0.026

0.040
0.028
0.026
0.050

41
0.047
0.047
0.045
0.043
0.043
0.060
0.041
0.040
0.046
0.032
0.038
0.042

45 Miyazaki (Miyazaki)
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
46 Kagoshima (Kagoshima)
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
0.034
47
Okinawa(Uruma)
0.021
0.021
0.021
0.021
0.021
0.021
0.021
0.021
0.02 1
0.021
*Figures for Miyagi Prefecture are measured by transportable monitoring post.
Moreover, the value of the fixed mount type monitoring post set up in Sendal City is described about the range of the value ordinary
*In Fukushima Prefecture. the monitoring post in Futaba-gun is located at an evacuated area. since it is difficult to measure.
figures were measured in MomUiyama (Fukushima City) as an alternative.
* In Shimane Prefecture, readings are measured by alternative machine from 5pm on April 4 because of setting up the equipment.
*These figures are estimated as I # Gy/h=l/.d Sv/h.
*The table was made by MEXT, based on the reports from prefectures.
*Usual value band means a range of the maximum and minimum value observed before the earthquake.
*The data, usual value band of Gunma Pref.,Yamanashi Pref. and Kouchi Pref., are corrected from theversion released on April 9 19:00.

0.061
0.040
0.039
0.046
0.032
0038
0.042

0.026
0.034
0.021

0.034
0.021

of the past.

0.057-0.110
0.0281 -0.0765
0.035-0.074
0.0416-0.0789
0.031 -0.061
0.033-0.087
0.042-0.061
0.035-0.076
0.046-0.080

0.0243-0.0664
0.0306-0.0943
0.0133-0.0575

: .
Prefecture(City)
t1eCi y

2rfe
I L, 2-- I

z

1 1: 1
4/14

--3 I -4, 1-

1 1ý

j- I

Hokkaido(Sapporo)
Aomori(Aomori)
Iwate (Morioka)
Miyagi(Sendai)
Akita (Akita)
Yamagata(Yamagata)
Fukushima(Fukushima)
lbaraki(Mito)
Tochigi (Utsunomiya)
10
Gunma(Maebashi)
11
Saitama(Saitama)

.2J9
0.027
0.024
0.078
0035
0.054
2.000
0.139.
0.069
0.040
0.062

0.029
0.027
0Q-21
0.078
0.034
0.054
2.000
0.139
0.070
0.040
002

0029
0.027
0025
0.078
0034
0054
2.000
0.139
0070
0.040
062

0029
0.027
0.024
0.078
0.035
0.054
2.000
0.139
0.070
0.040
0062

0.029
0.027
0025
0077
0.035
0.054
2.000
0139
0.070
0.040
0062

0.029
0.027
0.025
0.077
0.035
0054
2.100
Q13R
0.070
0.040
0

12
13
14

Chiba(lchihara)
Tokyo(Shinjuku)
Kanagawa(Chigasaki)

0.055
0.078
0.058

0.055
0.078
0058

0.055
0077
0058

0.055
0.078
0.058

5
0.078
0.058

15
16
17
18
19
20

Niigata (Niigata)
Toyama (mizu) •
Ishikawa(Kanazawa)
Fukui(Fukui)
Yamanashi(Kohu)
Nagano(Nagano)
Gifu (Kakamigahara)
Shizuoka (Shizuoka)
Aichi(Nagoya)
Mie(Yokkaichi)
Shiga(Otsu)
Kyoto (Kyoto)

0.047
0.048
0.047
0 Q.j
0.044
0.044
0.062
.03
0.040
0.046
0034
0.039

0.047
0.048
0047
0046
0.044
0.044
0.062
0038
0.041
0.046
0.034
0.039

0.047
0.049
47
0.046
0.044
0044
0062
0.038
0.042
0.046
0.035
0.039

0.047
0
0.047
0.047
0.045
0044
0.062
0.038
0.042
0.046
0.035
0.040

0.047
0049
0.047
0.045
0.044
0.062
0,037
0.042
0.046
0.036
0.040

0.055
0.078
0.058
0.048
0048
0.047
0.047
04
0.044
0062

QM.3

27
Osaka(Osaka)
28
Hyogo(Kobe)
29
Nara(Nara)
30 Wakayama (Wakayama)
31
Tottori(Tohhaku)
32
Shimane(Matsue)
33 Okayama (Okayama)
34 Hiroshima (Hiroshima)
35 Yamaguchi (Yamaguchi)

0042
0.037
0.048
0.032
0.065
0046
0.049
0.048
0.094

0.043
.037
0.048
0032
0.064
0.046
0.050
0.049
0094

0.043
0037
0.049
0.032
0.064
0.047
0.050
0.049
0.095

0.043
0.037
0.049
0032
0.064
0,047
0.050
0.049
0.095

36
37
38
39

Tokushima (Tokushima)
Kagawa(Takamastu)
Ehime (Matsuyama)
Kochi(Kochi)

0.039
0.061
0.049
0.026

0039
0.062
0.049
0.025

0.038
0.062
0049
0.026

40
41
42
43
44
45

Fukuoka (Dazaifu)
Saga(Saga)
Nagasaki(Ohmura)
Kumamoto(Uto)
Oita(Oita)
Miyazaki(Miyazaki)

0.037
0040
0029
0.027
0.050
0026

0.037
0.040
0028
0027
0.050
0.026

0.037
0.040
0.029
0.027
0.050
0.026

1
2
3
4
5
6
7
8
9

21
22
23
24
25
26

-

7--

7-

8-_9 Usual ValueoBand

0.042
0.046
0.036
0040

0.030
0027
0.025
0.077
0.035
0.054
2.000
0.139
0.070
0040
0-062
0.055
0.078
0.058
0.048
0.049
0.047
0.046
0.045
0.045
0.063
0.039
0043
0.047
0.037
0.040

0.029
0.027
0.025
0.079
0.035
0.053
2.000
0.140
0.069
0.040
0.062
0.055
0.079
0057
0.048
0.049
0.048
0.047
0.045
0.045
0.062
0039
0.043
0.047
0.037
0.040

0.029
0.027
0.024
0.081
0.034
0053
2.000
0.139
0.070
0.040
0061
0.055
0.079
0.057
0.047
0.049
0.047
0.046
0.045
0.045
0.062
0.040
0.042
0.047
0.037
0.040

0.02-0.105
0.017-0.102
0.014-0.084
0.0176-0,0513
0.022-0.086
0.025-0.082
0.037h-0.046
0.036-0.056
0.030-0.067
0.017-0.049
0.031-0.060
0.022-0.044
0.028-0.079
0.035-0.069
0.031-0.153
0.029-0.147
0.0291 -0.1275
0.032-0.097
0.040-0.066
0.0299-0.0974
0.057-0.110
0.0281 -0.0765
0.035-0.074
0.0416-0.0789
0.031 -0.061
0.033-'0.087

0.043
0.037
0049
0.032
0.064
0.047
0.051
0.050
0.096

0Q04
0.037
04
0.033
0.064
0047
002
0.050
0096

0.043
0.037
0.049
0.032
0.064
0.047
0052
0.050
0097

0.044
0.037
0.049
0032
0.064
0.046
0.052
0051
0.097

0.043
0.037
0.048
0.032
0.064
0.046
0.051
0.050
0.096

0.042-0.061
0.035-0.076
0.046-0.080
0.031-0.056
0.036-0.110
0.037-0.131
0.043-0.104
0.035-0.069
0.084-0.128

0.038
0.064
0.049
0.026

0.039
0.064
0.049
0.026

0038
0.065
0049
0.026

0.039
0.063
0.049
0.026

0.039
0.054
0.049
0.026

0.038
0.053
0.047
0.026

0.037-0.067
0.051-0.077
0.045-0.074
0.019-0.054

0.037
0.040
0.029
0.027
0.050
0.026

0.037
0.040
0029
0.028
0.050
0.026

0.037
0.041

0.037
0.041
0029
0.028
0.050
0.026

0.037
0.041
0.029
0.028
0.051
0.026
0.036
0021

0.037
0.041
0.028
0.027
0.050
0.026
0.035
.- 21

0.034-0.079
0.037-0.086
0.027-0.069
0.021 -0.067
0.048-0.085
0.0243-0.0664
0.0306-0.0943
0.0133-0.0575

Q04

.028
0.028
0.050
0.026

46 Kagoshima (Kagoshima)
0.035
0035
0.036
0.035
0.036
0.036
0.036
47
Okinawa(Uruma)
0.2
0021
0021
.021
0.021
0.21
0.021
*Figures for Miyagi Prefecture are measured by transportable monitoring post
Moreover, the value of the fixed mount type monitoring post set up in Sendai City is described about the range of the value ordinary of the past.
*In Fukushima Prefecture, the monitoring post in Futaba-gun is located at an evacuated area, since it is difficult to measure,
figures were measured in Momdiyama (Fukushima City) as an alternative.
* In Shimane Prefecture, readings are measured by alternative machine from 5prm on April 4 because of setting up the equipment.
*These figures are estimated as I U Gy/h-Ir u Sv/h.
*The table was made by MEXT, based on the reports from prefectures.
*Usual value band means a range of the maximum and minimum value observed before the earthquake.
*The data, usual value band of Gunma Pref.,Yamanashi Pref. and Kouchi Pref., are corrected from theversion released on April 9 19:00.

News Release

Readings of integrated Dose at Monitoring Post out of 20 Km Zone of Fukushima Dai-ichi NPP
As of 10:00 April 14, 2011
Ministry of Education, Culture, Sports. Science and Technology (MEXT)

*

Monitoring Post
lngth fo NPP)
llnthfomNPITmW(~

Installation Date and
Time

Date andmoTime
(last monitoring)

Readings (last
monitong)
(a) (ju SO

Monitonng Date
and Time (Y)

1 the readinas are measured by pocket dosimeter
Reading of

Integrated Dose
(b)
Sv)

"I
[311

Futaba county Namie town
Tsushima Nakaoki
(About30kmWast/North/West)

2011/3/23 11:43

2011/4/12 15:59

6920

2011/4/13 11:35

7095

Monruoornoe

(32]

Futaba county Namie town
Akougi Teshichim
(About30kmNorth/Wast)

2011/3/23 12:14

2011/4/12 1622

15630 "

2011/4/13 10:35

16 0 20

Somna county at vilg Na doe•
Ngdor
NtWillesg
Smacout
(About3kmNorth/Wast)

2011/3/23 12:32

2011/4/12

16:38

9082"1

2011/4/13 10:54

Time
(z = y-X)

Reading of integrated
Dose

(

.l~alx

175"1
19hour36()inutes

n

9303"

18hourl3minutes
18hourl6minutes

(8 9 p S/h)

IE:

390

N:

(21.4
( 14 u

s/h.
vh
221
2. *,

Tsushima Taikougi
(About30kmNorth/West)

2011/3/23 13:08

2011/4/12 11:14

3239"

Moetcomn.in. (38]

IwakiCity Yatoukura town
Shiraiwa Hokita
(About35kmSouth)

2011/3/31 16:23

2011/4/12 11.40

261

[71]

Monitonng&ee (79]

M.o.tonr•A.

(7]

Futaba county Hirono town
Shimokitaba Nawashirogae
(About25kmSouth)

2011/3/23 13:00

2011/4/12 12:19

2011/4/13 14:16

720.1

271.1

2011/4/13 15:55

737

Futaba county Narie town
shimotsushima kayabuka
(About30kmNorth/Wast)

2011/3/23 14:09

2011/4/11 14:58

7141

Minami Somw city Kashima ward
Terauchi Motoyashiki
(About35kRnNorth)

2011/3/23 12:06

2011/4/12 16:47

453

]

(About6OkmNorth/West)

M5ontgoraA-e (15]

Tamura city Tokiwa town
Yamane Kashima
(About35kmWest)

MonitorAOaO

(84]

Moto•v.[3]
uorn

M

2011/4/13 17:16

468

2011/3/24 15:20

2011/3/24 10:58

Iwohicity Mi(w40thwn Saito
(About~OkmSouth/Weat)

2011/3/25 10:40

(About45kmNorth)
Soma cltyYamakami
Kaminmiki

Minawi Some city Haramachi ward
Takami town

2011/4/12 18:48

2011/4/11 11:19
2011/4/12 1101

541°

714"
98"

2011/4/13 19:50

2011/4/13 13-42
2011/4/13 10"51

560"

772"
102 "

5O0hour23minutes
23hour00nioutes

TsushimaHi.ashIitte

No Rain

12
59

5:2.5
::.402
:402

No Rein

37

47

34.7

N:

47

5:3.8

55

24C

44

45.2

"
140:

2

N"

37

(08p Sv/h)

E:'

40'28106.:

58

:N:

1.
(1.2 p Sn/h)
4

6
N.

13

"N:
EF
N:

1mnte
0.2puSo/h)

37
27
...........
140"
40
37 " 12

9

E: 140'

21hourl3minutes

(06 /USvh)
13

2011/4/2 11:35

2011/4/11 10:38

113"

2011/4/13 12:49

137"

50hourllminutes

("'
10.5p Sn/h)

24

N

128"

140"

25hour24minutes

N,

2011/4/12 16:11

2011/4/13 17:35

12

2011/4/3 11:56

notes: The parenthetic figures in the column "Integrated Dose" indicates the values of readings of integrated dose devided by accumulated time (U/c).
*Reading by MEXT
-The figures of 0.0 in the column "Date and Time (last monitoring)" indicate that there was new instlation in the area.

37

E:

210 `

344"

5 .

"140:55
E:. 14
55

2011/4/13 14:35

2011/4/12 15:28

0.032

37
140

197"

2011/4/8 13:18

33

52.5
40
402

2011/4/12 17'22

I

37

12
"

2011/4/1 10-45

P(About30kmWest/North/West)

45 .09.1

37
":/h"
:140

N

25hourO2minutos

."" "

.140

40
44 .2•.6
44
211.6
140 '"::i:.

27hour36minutes

(.p:oh"
(0.6 u S./h)

34.6

I 0
E

N"
6

(About25kmNorth)
F,•tbe. snty Nomie town

IontonnAr-a[21]

No Rein

:

17
(0.6 p S/h)

24hour29minutes

42.0
No Rain

.N:
E

-..

35

No Rai

.. i37""
36'"
.. :".:"1: "':" ":.:...

10

""15

Futaba county Kawauchi village
[76]
(tognAres
Kamikaweuchi
Hayawata
(rAbout20kmSouth/West)

Mmrdýoroyrae(80]

37

"9.9

4

40
..

.N

(0.4 Su

-

33.":.45.0

E: .140 :.''=',...
.4. ".
'I':":i4
. " . .." ::=•

26hour36minutes

19
M-tounA,
A-

1

N

Futaba county Namietown

M-rorntsAre

N:'" 37":.

(12.1 MSo/h)

Moto- gAr. (34]

Weather

- a)(pSO

tl

Msitn.onArg

MonatonArs. (33]

Accumulated

(0.p Sn/h)
N

No Rain

:08.1
7
30.7
3-5
1R

-4023

40:,•'•• "5: ;",47
137
"45
:5271
37
. 140
37
,

140

No,5

N____Rain

"40 53'i::::27

37-

"

No Rain

45
52.7
" 47.1
SI.471
,:

37
"
"" 10:•14

45

51

52.7
"No

47.1

45
:
51

52.7
"

47.1

No Rain

No Rain
N Rain