Școala cu clasele I-VIII Păulești Str. Principală nr. 89 Loc. Păulești jud.

Satu Mare tel/fax 0261757314

Nr. de înregistrare 291/25.04.2012

RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL” 1. Titlul Proiectului1: Prietenie și cunoaștere 2. Numărul de activităţi derulate: 70 3. Tipul de activităţi derulate: • cultural- artistice, • sportive, • cetăţenie democratică și responsabilitate socială, • voluntariat, • educație ecologică și protecția mediului; • educație pentru sănătate; • abilități de viață; • consiliere și orientare; • științifice; • tehnice: 4. Resursele implicate 29 cadre didactice, 330 elevi 5. Parteneri implicaţi : Ocolul Silvic satu Mare, SC. Alpin SRL, (centru de colectare și reciclare- Viile Satu Mare), Școala cu clasele I-VIII Botiz, Colegiul național ”Kolcsey Ferenc”, Poliția locală Păulești, Școala cu clasele I-VIII Homorod, GPN Homorod, Primăria Homorod, școlile partenere în proiectele eTwinning și Comenius derulate în școală 6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor): curtea școlii, centru de colectare a deșeurilor SC. Alpin SRL, Atelierul de olărit de la Vama, Cimitirul Vesel- Săpânța, Memorialul Durerii- Sighetu Marmației, Biserica de la Josani- Sârbi, jud. Maramureș, GPN Homorod; 7. Obiectivele urmărite:

Îmbunătățirea abilităților de utilizare a tehnologiei moderne, încurajarea utilizării acesteia într-o manieră constructivă;  Dezvoltarea abilităților de comunicare, interrelaționare prin promovarea dialogului de idei, colaborarea pentru rezolvarea unor probleme, manifestarea capacității acționale;  Implicarea familiei în activitățile extrașcolare;  Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extrașcolară și extracurriculară;  Dobândirea deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
 8. Modalităţi de evaluare a activităţii:

 raport final  CD cuprinzând imagini din timpul activităților  chestionare  portofolii
1

Şanse europene la educaţie şi formare

 produsele activităților Şanse europene la educaţie şi formare .

Şanse europene la educaţie şi formare . pliate pe interesele elevilor. f. Puncte tari: i.Rezultate înregistrate: a. g. Posibilitatea proiectării unor activități menite să formeze deprinderi . originale și ingenioase. abilități practice. au condus la o participare motivată. c. iii. Mici deficiențe organizatorice inerente oricărui program aflat la prima ediție. taxe de participare) iv. c. abilități de comunicare îmbunătățite. iii. iii. iv. ii. Preocuparea unor cadre didactice pentru a realiza o oferta diversificată de activități. iv. i. v. a împiedicat participarea unor elevi la activități care au presupus costuri ( excursii. revista școlii. prezentări. expoziții cu creații ale elevilor. implicare activă a tuturor elevilor în activități conforme cu interesele și preocupările proprii. ecologizate. ii. vizite. Propunerile de activități. Oportunităţi: i. orizont de cunoaștere. e. Puncte slabe: i. d. Activitățile derulate au permis dezvoltarea abilităților de comunicare. articole realizate de elevi postate pe site-urile propriilor proiecte sau în spații virtuale dedicate programului. Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii. de muncă în echipă. d. Implicare minimă a părinților în activităţi extrașcolare și extracurriculare. iii. semnificativ lărgit. corectarea comportamentelor și atitudinilor indezirabile. 40 de puieți plantați. ii. produse ale activităților. Situația materială precară a unor familii. Cadru propice pentru asigurarea echilibrului între laturile formativă și informativă a educației. h. Diversificarea activităţilor extracurriculare şi implicarea părinţilor alături de elevi şi dascăli în desfăşurarea şi pregătirea acestora ii. Ameninţări: i. respectiv stimularea celor dezirabile b. Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice. spații considerabile ca întindere. Elevii au avut prilejul de a experimenta ”învățarea altfel”. interes crescut din partea elevilor pentru utilizarea tehnologiei moderne în colectarea și selectarea informației. Motivare scăzută a unor cadre didactice pentru program prelungit. iv. 9. activ-participativă a acestora. b. Organizarea defectuoasă a activităţilor poate conduce la diminuarea efectelor scontate. în fiecare structură. Scăderea interesului elevilor pentru activitățile oferite de școală. Implicare și interes redus al părinților pentru activitățile extrașcolare și extracurriculare. Disponibilitatea unor cadre didactice pentru implicarea în activităţi extrașcolare și extracurriculare. ANALIZA SWOT: a.

Vekony Ileana Şanse europene la educaţie şi formare . 1 CD fotografii b. c. Tămaș florica Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura prof.10. precum și promptitudine în realizarea documentelor programului. Nume şi prenume Director/Semnătura prof. b. Recomandări. Copii ale parteneriatelor instituţionale c. Mai multă rigurozitate din partea cadrelor didactice. taxe de participare Anexe: a. Evitarea clișeelor și a superficialității. Chilinț an Mariana Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura prof. Modele de bună practică etc. sugestii: a. în ceea ce privește planificarea și respectarea programului de activități. 11. Existența unui buget al programului care să permită derularea optimă și nediscriminatorie a activităților care presupun costuri de transport. de intrare la diferite instituții.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful