QUADERNS DE LLEGIR I ESCRIURE PER A CICLE INICIAL I CICLE MITJÀ Editorial TEIDE

Una proposta de per aprendre a llegir i escriure de manera vivencial, funcional i lúdica.

Per què estan pensats aquests quaderns?
Per: La importància de la competència comunicativa en el currículum. El paper destacable de la llengua en l’aprenentatge de totes les àrees.

L’ajust a l’enfocament comunicatiu exigit en les proves de competències de l’informe Pisa.

Com estan organitzats ?
Per usos de la llengua

Per nivells segons dificultats
12 QUADERNS PER A CADA CICLE.

ALGUNS EXEMPLES Pàgines mostra

Què treballen? 1

Què treballen? 2

Què treballen? 3

Què treballen? 4

Un quadern – Per començar
ABANS DE FER EL QUADERN..
avaluació inicial, fer conscient l’alumnat del que saben i del que poden aprendre.

Un quadern – Per aprendre
La consigna lateral: adreçada a docents i famílies, amb el tipus de text i una orientació sobre com treballar-la.

La instrucció per a l’alumnat:serveix com a lectura i comprensió.

La tasca on es plantegen les diferents habilitats de lectura i escriptura, propiciant l’autonomia i la reflexió.

Els guions de treball i quadres de “recordes”: orientacions i pautes.

Un quadern – Per valorar
DESPRÉS DE FER EL QUADERN..
Una pauta per a reflexionar i fer conscient l’alumnat sobre: • què ha après • com ho ha après

COM ES PODEN UTILITZAR?
MATERIAL BÀSIC PER AL TREBALL DE LLENGUA ESCRITA A L’AULA. MATERIAL COMPLEMENTARI. MATERIAL DE SUPORT A CASA. RACONS

TALLERS
TREBALL INDIVIDUAL AULA D’ACOLLIDA

ESTIU
AMPLIACIÓ REFORÇ

QUÈ TREBALLEN COM A MATERIAL BÀSIC?
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ESCRITA
• DIMENSIÓ COMUNICATIVA
- Parlar i conversar - Escoltar i comprendre - Llegir i comprendre - Escriure - Coneixement i funcionament de la llengua i el seu aprenentatge

• DIMENSIÓ LITERÀRIA • CONTINGUTS D’ALTRES ÀREES

Esperem que us agradin! Montserrat Bertran, Margarida Falgàs i Rosa Marzo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful