You are on page 1of 52

CUPRINS INTRODUCERE Capitolul I –Promovarea si dezvoltarea litoralului romanesc 1.1. Definirea conceptului de turism de litoral 1.2.

Evoluţia resurselor litoralului romanesc 1.3. Caracteristicile litoralului romanesc 1.4. Infrastructura litoralului romanesc Capitolul II – Serviciile si ofertele turismului litoralului romanesc 2.1. Scurt istoric al litoralului romanesc 2.2. Prezentarea serviciilor si ofertelor pe litoralul romanesc 2.2.1. Serviciile si ofertele de cazare 2.2.2. Serviciile si ofertele de alimentatie publica 2.2.3. Serviciile si ofertele de transport 2.2.4. Serviciile si ofertele de distractie si relaxare Capitolul III –Studiu de caz privind privind serviciile ofertite de Hotelul Iaki Mamaia 3.1. Prezentarea generala a hotelului 3.1.1 Scurt istoric 3.1.2 Activitatea hotelului 3.1.3 Prezentarea serviciilor hotelului 3.2. Organizarea hotelului si efectivele acestuia 3.3. Analiza si selectionarea personalului 3.4. Obiectivele promovarii Hotelului Iaki 3.5. Politica de preturi si tarife specifice Hotelului Iaki 3.6. Metode de promovare a hotelului in afara sezonului de vara CONCLUZII ȘI PROPUNERI BIBLIOGRAFIE

1

INTRODUCERE
Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de evoluţia acesteia. Adresându-se unor segmente largi şi răspunzând pe deplin nevoilor acestora, turismul se detaşează printr-un înalt dinamism, atât la nivel naţional cât şi internaţional. Obiectivul acestei lucrări de licenţă îl reprezintă complexitatea fenomenului turistic care plasează într-o poziţie centrală prestatorul de servicii turistice, obligat să se implice într-un fel sau altul în toate celelalte activităţi care au atingere cu turismul. De fapt, pentru companiile prestatoare de servicii, activitatea se bazează pe competenţa personalului, una dintre cele mai valoroase resurse ale unei firme de turism fiind resursele umane. Am ales această temă deoarece industria hotelieră, apreciată în cele mai multe ţări ca o activitate autonomă, distinctă a domeniului turistic, reuneşte într-un sistem coerent toate procesele desfăşurate în unităţile de cazare generate de primirea, sejurul şi plecarea călătorului. Conţinutul acestui domeniu a evoluat pe măsura dezvoltării capacităţilor de cazare şi a implicării lor în activitatea turistică, amplificându-se cu noi funcţii şi forme de prestaţii. Studierea unei firme de turism se deosebeşte esenţial de cea a unei firme de comerţ tocmai prin faptul că produsele acesteia sunt de fapt servicii şi pentru care prima impresie, dată de ambianţă, comportamentul personalului este foarte importantă. Acestea reprezintă elemente de materializare a serviciului, mod de punere în practică şi realizarea prestaţiilor. Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la oferta turistică de litoral ale Hotelului IAKI Mamaia, această alegere fiind motivată de evoluţia favorabilă a acestui hotel, care şi-a câştigat în cei câţiva ani de activitate o reputaţie remarcabilă în domeniul serviciilor. Această evoluţie se datorează în cea mai mare parte introducerii şi aplicării de către departamentul de resurse umane a unei politici de personal eficiente, moderne, unde omul este în centrul atenţiei. Pentru aceasta s-a pus accentul pe stimularea competenţei profesionale, prin provocări intelectuale permanente, prin preocuparea departamentului de resurse umane de dezvoltare a carierelor, ceea ce constituie o motivaţie puternică a angajaţilor. Lucrarea este structurată în trei capitole. Primul capitol abordează promovarea și dezvoltarea turismului românesc, litoralul putând fi definit ca zonă de contact între elementele terestre şi hidrologice şi reprezintă, prin natura şi poziţia sa geografică, un teritoriu propice pentru cele mai diverse activităţi. În zonele de litoral elementul definitoriu este plaja caracterizată în general prin suprafeţe mici. În aceste condiţii echipamentele sunt localizate cât mai aproape de plajă şi de apă, dar în mod frecvent şi de aşezările umane. Cel de-al doilea conţine prezentarea serviciilor și ofertelor turismului litoralului românesc. În practica amenajărilor din zona litorală se remarcă 2 soluţii principale: 1) cea a urbanizării sau microurbanizării şi a realizării unor staţiuni turistice sau concentrări imobiliare amplasate în imediata apropiere a unui centru locuit şi integrate acestuia sau a unor complexe autohtone de tipul unui centru de locuit, dotate cu toate serviciile şi echipamentele necesare şi situate în zone cu posibilităţi de dezvoltare urbană. În mod frecvent se exercită o puternică forţă de atracţie faţă de un element natural sau antropic din staţiune. Exemplu: golf natural, port de agrement, cazinou. 2) Construcţiile izolate, punctiforme, cu structuri exclusiv turistice, amplasate la distanţe nu prea mari de urbanizările existente sau de aşezările umane.

2

Amenajarea zonelor de litoral chiar în condiţiile desfăşurării sub supraveghere se confruntă cu numeroase probleme de ordin economic şi social, dar mai ales ecologic. Problemele sunt de natură administrativă, privind limitarea procesului de urbanizare a litoralului şi reducerea presiunii asupra zonei costiere. Capitolul al treilea capitol reprezinta studiul de caz privind privind serviciile oferite de Hotelul Iaki din Mamaia. Aşezat în centrul staţiunii, la numai 20m de plajă, fostul hotel Bucureşti a fost cumpărat în anul 1999 de către marele fotbalist roman Gică Hagi. Imediat a intrat într-un amplu proces de renovare şi transformare, iar doi ani mai târziu, la 4 iulie 2001, un nou hotel de patru stele s-a adăugat pe harta Mamaiei - Hotelul Iaki. Poziţia privilegiată a hotelului, deschiderea spre mare sau spre lac care te îmbie să urmăreşti un spectaculos răsărit al soarelui din Marea Neagră sau magnificul apus al acestuia în apele lacului Siutghiol, adierea continua a brizelor, precum şi ambianţa de relaxare şi confort, sunt doar câteva elemente care fac din hotelul nostru o locaţie specială. Litoralul poate fi definit ca zonă de contact între elementele terestre şi hidrologice şi reprezintă, prin natura şi poziţia sa geografică, un teritoriu propice pentru cele mai diverse activităţi. Activităţile economice din zonele costiere şi în special intensificarea circulaţiei turistice îşi pun amprenta asupra organizării spaţiului şi modelelor de amenajare a litoralului. Deteriorarea treptată şi ireversibilă a litoralelor impune conceperea de noi soluţii de organizare a teritoriului şi măsuri de protecţie de natură administrativă care să limiteze procesul de urbanizare şi să reducă presiunea antropică exercitată asupra acestei zone. Amenajarea zonei de litoral necesită deci foatre multă raţiune şi atenţie pentru a-i asigura funcţionalitatea şi supravieţuirea.

3

CAPITOLUL I PROMOVAREA I DEZVOLTAREA LITORALULUI ROMÂNESC
Litoralul românesc al Mării Negre, cu o lungime de aproximativ 254 km, se află în prezent într-o intensă şi persistentă degradare prin eroziune marină. Linia de ţărm se retrage anual cu aproape 15-20 m pentru litoralul Deltei (între Sulina şi Capul Midia) şi cu aproximativ 0.2-0.5 m pentru litoralul cu faleze (Constanţa - Vama Veche). Procesul de eroziune a litoralului are atât cauze naturale (schimbările climatice globale şi modificările nivelului mării) cât şi cauze antropice. Printre preocupările antropice cu impact deosebit asupra stării litoralului pot fi amintite lucrările hidrotehnice de pe Dunăre şi de pe principalii săi afluenţi, amenajările portuare şi alte lucrări tehnice costiere. Lucrările hidrotehnice realizate pe Dunăre şi principalii săi afluenţi au determinat reducerea aportului de sedimente în zona litorală cu peste 50% faţă de valorile înregistrate înainte de construitrea barajelor. S-a creat astfel un mare dezechilibru sedimentar în zona de coastă, ceea ce a provocat activarea procesului de eroziune. Amenajările portuare şi alte lucrări inginereşti costiere, cum sunt: digurile de protecţie a şenalului navigabil Sulina, digurile de protecţie a porturilor Midia, Constanţa Sud şi Mangalia, lucrările de protecţie litorală de pe plajele turistice determină şi ele mari deranjări ambientale. Schimbările climatice globale precum şi ridicarea nivelului mării şi condiţiile geo ecologice regionale ce caracterizează geosistemul Dunăre - Delta Dunării - Marea Neagră, au dus la conturarea a două dispoziţii: • pe termen mediu - procesul de eroziune a litoralului românesc va fi cel puţin la fel de activ ca în ultimele două decenii; • pe termen lung – accelerarea procesului de eroziune a plajelor şi aceasta mai ales din cauza scăderii în continuare a aportului de material nisipos în zona litorală, a ridicării continue a nivelului mării, precum şi a unui nivel energetic din ce în ce mai ridicat al factorilor hidrometeorologici. Subiectul proceselor de degradare prin eroziune a litoralului presupune adoptarea de strategii de prevenire şi limitare a acestora. Este o problemă considerată de multe state având o importanţă naţională, deoarece coroziunea acestor plaje înseamnă pierderi de teritoriu, dar mai ales compromiterea industriei turismului, creând pagube însemnate economiilor naţionale şi afectând, uneori chiar ireversibil, starea ecologică a zonei litorale. Litoralul Mării Negre, atât pentru România, constituie o importantă zonă turistică şi balneoclimaterică, de-a lungul său aflându-se staţiunile: Năvodari, Mamaia, Constanţa, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai (pe ţărmul românesc), dar şi pentru Bulgaria cu staţiunile Balcic, Albena, Nisipurile de Aur, Varna, Burgas (pe litoralul bulgăresc), Georgia (Suhumi, Batumi), Federaţia Rusă (Soci), Ucraina (Ialta).

4

1.1. Definirea conceptului de turism de litoral
Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul englez „tour" (călătorie), sau „to tour", „to make a tour" (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acţiunea de voiaj în Europa - în general şi în Franţa - în special. La rândul său, acest termen englez derivă din cuvântul francez „tour" (călătorie, plimbare, mişcare), fiind preluat de majoritatea limbilor europene cu sensul de călătorie de agrement. Termenul francez are rădăcini şi mai adânci, el derivă din cuvântul grec „tournos" şi, respectiv, din cel latin „turnus" şi înseamnă tot călătorie în circuit. Din termenul „turism" a derivat şi cel de „turist", adică persoana care efectuează călătoria pentru plăcerea proprie. Dezvoltarea, atât a turismului naţional, cât şi a turismului internaţional se caracterizează, la nivel mondial, printr-o tendinţă de creştere datorită influenţei factorilor economici, demografici, politici, sociali. Turismul internaţional are, în această situaţie, cea mai importantă creştere datorită dorinţei oamenilor de a călători, de a vizita alte ţări, de a observa alte civilizaţii, obiceiuri dar şi datorită dezvoltării tehnice înregistrate în domeniul transporturilor, dezvoltare care permite călătorii mai rapide şi mai confortabile pe distanţe din ce în ce mai lungi. Litoralul se poate definii ca zonă de contact între elementele terestre şi hidrologice şi reprezintă, prin potiţia sa georgafică şi prin natură, un teritoriu propice pentru cele mai diverse activităţi. Activităţile economice din zonele costiere şi în special intensificarea circulaţiei turistice îşi pun amprenta asupra organizării spaţiului şi modelelor de amenajare a litoralului. Dintre toate tipurile de turism internaţional, cel mai important este turismul balnear maritim sau litoral, care concentrează cca 80% din fluxurile anuale, îndeosebi în Europa şi America de Nord. El înregistrează amplitudinea maximă în sezonul estival, diferenţiat după durata de insolaţie de la 3 luni (zona Marii Baltice) până la 6 luni (zona Mării Mediterane). În unele zone de pe Glob (California, Florida, Canare) turismul balnear maritim se practică tot timpul anului pentru cura climatica în timpul sezonului rece. Printre regiunile turistice de pe Terra consacrate pentru acest tip de turism se pot menţiona: • Bazinul Mării Mediterane • Zona litoralului Marii Negre • Litoralul Oceanului Atlantic • Marea Nordului şi Marea Baltica • Coasta atlanica a Americii de Nord • Litoralul vestic American. Relieful litoral, rezultat în urma acţiunii apelor marine asupra uscatului ţărmurilor, prezintă atracţie pe de o parte prin formele specifice rezultate (golfuri, estuare, faleze, plaje, capuri, strâmtori, peninsule şi insule) pe de altă parte prin suportul oferit amenajării de staţiuni balneomaritime, prezente pe întreaga planetă la latitudini tropicale şi temperate, remarcându-se adevărate lanţuri de asemenea puncte de atracţie. La nivel metodologic au avut loc o serie de procese care au urmărit înţelegerea şi fundamentarea unor termeni din turism. Au apărut o serie de criterii de clasificare, de factori de influenţă, de metode de evaluare a componentelor pieţei turistice. Turismul de litoral, se include, conform recomandărilor OMT, în funcţie de obiectivul specific al călătoriei, în grupa “loisir, recreere şi vacanţe(odihnă)”. Ce înseamnă de fapt “turismul de litoral”? În linii mari, este ansamblul activităţilor turistice care se desfăşoară în spaţial aflat în imediata apropiere a unei suprafeţe de apă dar şi pe oglinda acesteia. Se includ aici dezvoltarea turismului (staţiuni, hoteluri, restaurante, catering, etc.) dar şi 5

Tot o consecinţă a condiţiilor naturale este şi împletirea activităţii de turism litoral cu cea de turism balnear. Prezenţa unor factorii de cura a determinat construirea unor spaţii destinate tratamentelor şi prevenirii diferitelor afecţiuni. Uzual. un concept care a început să castice teren este cel de dezvoltare durabilă. turismul de litoral se leagă în principal de ape stătătoare. adică tratamentul cu apă de mare. climatul favorabil şi posibilităţile de deplasare au făcut ca de la an la an această suprafaţă să fie din ce în ce mai căutată. • faza de urbanizare a litoralului(1930-1960). o primă caracteristică a turismul de litoral este operarea să concomitent cu alte activităţi economice. Dacă în trecut se mergea pe litoral pentru factorii naturali de cura. facilitate legate de pescuit). eroziunea din ce în ce mai accentuată a solului. de cercetării ştiinţifice sau pur şi simplu de modă. • faza amnajarilor de litoral de mare amploare. • Dezvoltarea transporturilor şi a infrastructurii corespunzătoare care permite ajungerea la destinaţie într-un timp relativ scurt. Acesta vizează o creştere economică care conştientizează faptul că resursele sunt limitate şi protejaza comunităţile umane din punct de vedere cultural. Literatură de specialitate a consacrat 3 faze în evoluţia amenajărilor de litoral: • faza de pionierat (timp de 2 secole având ca punct terminal 1930). O alternativă. precum şi calitatea apelor pasibile a fi infestate tot mai des din diferite motive. prezintă aerosolilor rezultaţi din spargerea valurilor. pescuit. Aici au loc o serie de alte activităţii cum ar fi cele portuare. pentru odihnă şi recreere. O activitate care cunoaşte din ce în ce mai multe aplicaţii este talasoterapia. Aici avem în vedere puternică antropizare. O privire de ansamblu asupra turismului de litoral ne conduce la identificarea anumitor tendinţe: • Fragmentarea vacantelor . de extinderea naturalismului. Adoptarea unor soluţii care să elimine aceste inconveniente se constituie ca un obiectiv în încercarea de atenuare a unei alte trăsături a turismului de litoral şi anume sezonalitatea. drumuri spre plajă amenajate special. În ultimii ani. putem aprecia că de la an la an acestea sunt mai numeroase şi uneori din ce în ce mai sofisticate. 6 . nu putem să ignorăm ecoturismul şi sporturile acvatice (scufundări. cel puţin pentru staţiunile cu funcţie mixtă. prin compoziţia ei chimică (salinitatea). astăzi putem vorbi de cluburi pentru practicarea de sporturi nautice. ar fi încercarea de reorientare a fluxurilor turistice în perioadele de extrasezon. bird-watching). O a doua caracteristică se leagă de suportul fizic al activităţii şi anume fragilitatea mediului înconjurător. înot.apare tot mai frecvent ca urmare a mai multor factorii: • Stresul de la locul de muncă ce determina pauze mai frecvent. De asemenea. date fiind dimensiunile mai mari ale acestora. Astfel. este resursa fundamentală fără de care turismul de litoral nu se poate manifesta. Apă.infrastructura care suporta această expansiune (activităţi de comerţ. mai exact de mari şi de oceane. de extracţie de petrol. contrastul termic cu aerul. În ceea ce priveşte motivele pentru prcaticrea turismul de litoral. Riscul aglomerării plajelor şi a staţiunilor cu toate consecinţele negative pe care le generează este o problemă de mare actualitate. Litoralul a constituit din cele mai vechi timpuri un spaţiu de locuire propice. comerciale. Prezenţa apei ca element fundamental al vieţii. în special în zonele în care sezonul pentru cura helio-marina este limitat la 2-3 luni. Combinarea acestor forme de turism poate crea dificultăţi sub aspectul numărului de călători.

în coformitate cu reglementările în vigoare. prin extinderea celor existente şi prin dezvoltarea echipamentelor edilitare aferente acestora. referitoare la gospodărirea zonei costiere din România. se prevede utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă astfel: • Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat contract de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor. permanent ameninţat cu deteriorarea echilibrului. întâlnite în zonele costiere din ţările industriale dar şi în cele în curs de dezvoltare. a agenţilor de eroziune şi a activităţilor umane. • Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai şi se încheie la data de 30 septembrie ale fiecărui an. • să asigure ordinea publică prin intermediul poliţiei. prin natura şi poziţia sa geografică. • În vederea protecţiei turistilor. • Operatorii plajelor cu destinaţie turistică au obligaţia ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinaţie turistică şi să asigure serviciile turistice necesare. aflat într-un proces continuu de modificare şi ca atare. • Turiştii sunt din ce în ce mai informaţi cu privire la locul pe care îl vizitează. • să asigure lucrările de canalizare şi alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică. Litoralul se poate definii ca zonă de contact între elementele terestre şi hidrologice şi reprezintă.salvamar şi posturi de prim ajutor. litoralul este un mediu fragil. un teritoriu propice pentru cele mai diverse activităţi. • Consumatorii sunt din ce în ce mai pretenţioşi faţă de calitatea plajelor şi faţă de dotările din staţiuni • Datorită diversificării ofertelor de sporturi nautice are loc o mutaţie considerabilă şi o formare de fluxuri în acest sens. jandarmeriei şi al poliţiei comunitare. denumiţi în continuare operatori de plaja. şi care deţin autorizaţii turistice emise de către autoritatea publică centrală pentru turism. • Reacţia cereri la propunerile ofertanţilor este pozitivă. În acelaşi timp însă. • Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinaţie turistică au următoarele obligaţii: • să organizeze şi să asigure servicii publice de salvare acvatică .Apariţia călătoriilor de tip “incentive travel” sau acordarea de premii sub forma unor week-end-uri pe litoral. 19 din 22 februarie 2006. Activităţile umane cu un impact puternic asupra ariilor de litoral sunt: • activităţile industriale şi portuare de mare anvergură şi mai recent implantările nucleare. în condiţiile legii. din punct de vedere geomorfologic. • Intensificarea procesului de urbanizare prin crearea de noi aglomeraţii urbane. Conform articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzic: • 7 . Modificarea liniei de coastă este consecinţa acţiunii combinate a mării. • cererea turistică internă şi internaţională ridicată pentru cura heliomarină şi concentrarea în zonele de litoral a unei părţi însemnate a circulaţiei turistice.

25 Curăţare săptămânală Până la 30o Eliminarea. circulaţia sau staţionarea vehiculelor. 48 din 6 martie 1996). fără corpuri străine Nisipul să nu conţină corpuri străine Nisipul să nu conţină corpuri străine periculoase 0. Clasificarea plajelor cu destinaţie turistică Clasificarea plajelor cu destinaţie turistică se face în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 1. 202/2006 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (publicată în: monitorul oficial nr. 2. Apa din zona de Curăţare zilnică îmbăiere să nu prezinte suspensii sau alete corpuri plutitoare Panta de acces în zona Până la 15o de îmbăiere Calitatea plajei Zonă de îmbăiere fără submerse pietre.107 din 22 februarie 1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre (publicată în: monitorul oficial nr. a corpurilor submerse O instalaţie de minim 4 duşuri Dotări complete (minimum 4 cabine) 8 Nr. 8. Grosimea medie a stratului de nisip (m) 0.4 Curăţare zilnică 4.1. Crt. cu excepţia câinilor din dotarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a câinilor utilitari ai persoanelor cu dizabilităţi.• • accesul persoanelor însoţite de animale. stânci sau corpuri submerse Duşuri Un duş la maximum 15 persoane Până la 25o Eliminarea corpurilor submerse Un duş la maximum 20 persoane O cabină la maximum 20 persoane Dotări complete şi placat cu faianţă şi gresie 6. 3. 7. 965 din 28 decembrie 2002) şi a Hotărârii nr. la deschiderea sezonului. Criteriile minime pentru încadrarea plajelor cu destinaţie turistică Criteriul Categoria Categoria Categoria „3 Delfini „2 Delfini” „1 Delfin” Calitatea nispului Nisip cu granulaţie uniformă.5 0. cu excepţia celor care asigură intervenţii operative şi a utilajelor de întreţinere a plajelor. 5. Cabine pentru schimbat O cabină la maximum vestimentaţia 15 persoane WC Dotări complete şi placat cu faianţă şi gresie (o cabină la . Acestea sunt prezentate în tabelul următor: Tabelul 1.

In continuare voi prezenta formele de turism care se practică pe litoral şi anume: • turism de odihnă şi recreere – înglobează o mare parte a acţiunilor de turism având drept scop destinderea. Centru de închiriat X dotări pentru plajă (umbrele. tobogan acvatic. Această formă de turism s-a dezvoltat extrem de mult. Turismul de odihnă se practică în concediul anual şi este caracterizat de o dinamică mai scăzută. dar şi de tratarea unor boli prin cura heliomarină. Turismul balneomedical reprezintă un factor multiplicator al dezvoltării economice a turismului. practicarea sporturilor de sezon. • turismul de tratament şi cură balneomedicală: poate fi considerat o formă specifică de turism de odihnă. a zonei în care se desfăşoară acţiunile turistice ce au un asemenea scop. Prin urmare. wind surf. schi nautic * Sursa: Monitorul Oficial nr. dar şi a stresului. 11. Instalaţie de sonorizare Autonomă 15. datorită creşterii numărului de boli profesionale. a surmenării. 48 din 6 martie 1996. hidrobiciclete. Dotări de agrement Minimum 3 categorii pentru copii. cât şi sporturi nautice. Telefon Minimum 3 16. dar şi activităţi cu caracter medical. 9 . Umbrele în suport fix Obligatoriu pe toată plaja la 4-5 m distanţă 13.maximum 15 pers. Zonele în care se practică aceste forme de turism sunt de obicei plasate în apropierea unor resurse naturale cu efect terapeutic şi o climă care permite desfăşurarea acestor cure sau tratamente respective.) X X Afişare convenţională (drapel) X X Minimum 1 1 la 30m2 Minimum 2 categorii X Afişare convenţională (drapel) 1 la 60m2 - Turismul de litoral este motivat în primul rând de dorinţa de odihnă şi recreere. Punct de prim ajutor X Serviciu tip „salvamar” X Sistem de semnalizare a Afişare specială şi condiţiilor de îmbăiere convenţională (drapel) 12. Turismul de litoral oferă turiştilor multiple posibilităţi de agrement. recuperarea fizică şi psihică după o perioadă de activitate. în timp ce turismul de recreere se desfăşoară în general în perioade relativ scurte de timp şi este caracterizat de o mobilitate mai accentuată a turiştilor. tratarea diferitelor afecţiuni. 10. Acestor resurse trebuie să li se asigure o bază materială şi o infrastructură tehnică adecvată. (o cabină la maximum 20 pers. Totuşi. şezlonguri) 14. se disting două ţeluri în practicarea turismului: destindere şi relaxare. montaţi pe suport 17.) 9. Saci din plastic pentru Sub fiecare umbrelă gunoi. trebuie să se facă diferenţierea dintre turismul de odihnă şi cel de recreere.

Se remarcă prin ponderea lor. menţinere a siluetei etc. mai ales în ultima perioadă de timp când s-a constatat o reducere a duratei sezonului estival. staţiuni şi clinici de specialitate. • creşterea coeficienţilor de utilizare a bazei materiale turistice. • realizarea unor încasări sporite ca urmare a prestării unor servicii suplimentare. • atragerea unei clientele stabile. deoarece se desfăşoară pe tot timpul anului. dar şi în perioada de iarnă. • turism de întreţinere şi revitalizare – cuprinde facilităţile. dar în acelaşi timp implică şi costuri de amenajare a infrastructurii. Turismul sportiv este o formă de turism ce derivă din turismul de agrement motivat de dorinţa de mişcare. serviciile şi produsele destinate menţinerii şi întreţinerii echilibrului fizic (tratamente naturiste.).Avantajele acestei forme de turism: • intensitate relativ constantă a circulaţiei turistice în cursul unui an calendaristic. • asigurarea unui sejur mediu de 18-20 zile. Turismul de litoral este puternic afectat de „sezonalitate”. nefiind afectată de efectul „sezonalitate”. Această formă de turism prezintă un mare avantaj. Costurile ce implică practicarea unor activităţi sportive aduc venituri suplimentare unităţilor turistice prin centrele de închiriere a materialelor sportive sau ambarcaşiunilor. reuniuni ştiinţifice etc. dotarea cu facilităţi care să permită practicarea sporturilor în condiţii optime şi în siguranţă.2. • turism de reabilitare şi recuperare – se refră la acele tratamente şi facilităţi destinate estompării sau dispariţiei consecinţelor unor traume fizice sau psihice şi presupune tehnici medicale de o înaltă complexitate. Se pot delimita 4 subsegmente: • turism de tratament medical – presupune călătoria către un centru medical dintr-o altă ţară sau către un medic renumit la nivel internaţional care oferă îngrijiri medicale pe care nu le pot primi în ţara de reşedinţă. 1. sporturile ce se pot practica în sezonul estival (sporturile de plajă sau nautice). de a practica activităţi sportive. • turismul de reuniuni – este forma de turism practicată de participanţii la diferite congrese. Turismul de reuniuni presupune însă şi investiţii în dotări ce ţin de buna desfăşurare a congreselor sau reuniunilor ştiinţifice. Evoluţia resurselor litoralului romanesc 10 . atenuarea efectului datorat sezonalităţii.

Belgia ş. cu individualizarea staţiunilor turistice. exceptând zonele din Delta Dunării. Turiştii au început vină prima dată la Constanţa după plecarea turcilor din 1878. În evoluţia fenomenului turistic şi a amenajărilor turistice în această zonă geografică se pot identifica trei faze distincte: • faza de pionierat (având ca punct terminal anul 1930 – caracterizată prin apariţia de construcţii relativ mici. Mamaia era un perisip pustiu. Cele mai ample lucrări de amenajare. 11 .La Vii” . de dimensiunea plajelor naturale sau a celor nou create. În prima jumătate a anilor 1960 ţara noastră a cunoscut o dezvoltare relevantă a unităţilor de cazare turistică. şi în anii '90. La începutul anilor '70. Primele stabilimente realizate în scop balnear au fost amenajate pe litoral la sfârşitul secolului al XIX-lea. litoralul românesc este amenajat şi exploatat în scopuri turistice doar pe o distanţă de circa 82 km. Marea Britanie. şi s-au pus bazele turismului de masă). conferită în egală măsură atât de situarea sa geografică cât şi de profilul cultural-istoric al regiunii. fenomenul touristic înregistrând o puternică extindere peste barierele sociale. Începând cu anii '80. inexistenţei unor facilităţi în domeniul creditelor bancare etc. După 1960 la baza dezvoltării litoralului a stat un plan general de sistematizare. care a împletit dezvoltarea turistică cu cea economică şi socială. cu dune ce atingeau chiar şi înălţimi de 5-7 m. Italia. Ltd. băile de mare se făceau la Constanţa pe plaja . La vremea respectivă. izolate. România era deja cunoscută pe piaţa principalelor ţări europene generatoare de turişti. Organizarea fiecărei staţiuni a fost influenţată de relieful specific. ţara noastră a cunoscut un declin puternic al sosirilor de turişti străini. Franţa. de către societatea britanică Danube and Black Sea Railway Co. modernizării şi reabilitării infrastructurilor specifice ca urmare a procesului lent şi complicat al privatizării. iar Cauza principală fiind constituită de lipsa de fonduri pentru investiţii destinate dezvoltării. o modestă aşezare de pescari. se realizează după anii 1960-1970. aplicării unei fiscalităţi neadecvate. în special în zona litoralului Mării Negre. aceasta fiind amplasată pe faleza sudică a oraşului. Din punct de vedere al valorificării turistice. La sfârşitul secolului al XIX-lea. zonă cu o vocaţie turistică deosebită. care ulterior s-au constituit în nucleele primelor staţiuni destinate exclusiv elitei societăţii. plajă la care se putea ajunge cu trenul ce pleca din gara situată în dreptul fostului sediu al Tribunalului. de infrastructura de circulaţie. odihnă şi tratament). actuala staţiune Mamaia.. • faza de urbanizare a litoralului (între anii 1930-1960/1970 – fază în care au apărut amenajări similare cu cele ale spaţiilor urbane. Ca urmare s-a hotărât amenajarea plajei din nordul oraşului. In anul 1899 se începe pe faleza sudică construcţia portului maritim. aceasta apărând deci din necesitatea ca oraşul Constanţa să aibă o plajă modernă. fapt ce a impus găsirea unui nou amplasament pentru o plajă a oraşului. la capătul căruia se aflau casele rare ale satului Mamaia.Litoralul românesc al Mării Negre reprezintă o zonă de importanţă majoră pentru turismul din România. dar şi inaugurarea podului de la Cernavodă în 1895. de microclimatul local. Primele stabilimente apar pe litoral încă de la sfârşitul secolului XIX şi sunt rodul unor acţiuni particulare. Ţările Scandinave.a. • faza amenajărilor de mare amploare (declanşată în anii 1960-1970 şi care se caracterizată prin individualizarea staţiunilor de pe litoral cu capacităţi de cazare ridicate şi dotate cu echipamentele necesare unui turism de recreere. de la Capul Midia şi până la frontiera cu Bulgaria. Austria. această tendinţă menţinându-se. Unul dintre punctele forte ale turismului românesc îl constituie litoralul Mării Negre. în special în Germania. persoanelor cu posibilităţi financiare mari). sub forma atenuată. de configuraţia ţărmului.

în zona unde se afla pădurea şi mlaştina Comorova. gara fiind situată în zona complexului Tic-Tac). Staţiunea Neptun a fost inaugurată în 1967. Începând odată cu anul 1956 aici se dezvoltă o tabără naţională şi internaţională a studenţilor. pe locul unei aşezări autohtone mai vechi. În sezonul 1978 staţiunea dispunea de 4.043 de locuri în spaţii construite. de către coloniştii greci veniţi din Heracleea Pontica.Zodiac”. Existenţa staţiunii Eforie Sud este legată tot de acţiunile unui întreprinzător particular. când două trenuri au străbătut drumul de la Constanţa până la Mamaia într-o oră şi jumătate (se construise între timp şi o cale ferată ce lega oraşul de Mamaia.Din anul 1906. căsuţe. 1. s-a inceput configurarea construcţiilor care au individualizat staţiunea Mamaia. Denumirea staţiunii Costineşti provine de la generalul Emil Costinescu care a cumpărat de la Vasile Kogălniceanu (fiul lui Mihail Kogălniceanu) o suprafaţă de teren foarte aproape de ţărmul Mării Negre. primul său hotel cu 40 de camere şi o anexă de 50 de cabine pentru băi. situată la 44 km de Constanţa. nucleul staţiunii fiind construit în anul 1949 când a fost de asemenea amenajată în jurul Lacului Costineşti prima tabără de vacanţă pentru elevi având o capacitate de 310 locuri. fiind intrată în circuitul turistic din vara anului 1971. un teatru în aer liber şi alte spaţii de cazare dar şi agrement. Mangalia este o staţiune balneoclimaterică permanentă. Este cea mai sudică staţiune. Urmând exemplul lui Hagi Pandele. în 1899. Staţiunea Jupiter intră în circuitul turistic în iulie 1968. Cerbatis. Construcţia staţiunii fiind finalizată în 1972. Staţiunea Venus. la aceeaşi latitudine ca oraşul francez Nisa. acestea fiind prevăzute cu câte un foişor. Ion Movilă. când personalităţi ale vremii încep sa îşi construiească aici vile. a fost inaugurată în anul 1972.. inaugurează.Eforia Spitalelor Civile”. Societatea de binefacere din Bucureşti care a amenajat aici în 1901 primul stabiliment de băi de nămol. sub numele de Callatis. localitatea a fost menţionată în secolul al XII-lea într-o hartă realizată la Pisa. staţiunea mai avea în dotare şi 45 de gherete mobile pentru bărbaţi şi 35 pentru femei. Caracteristici ale turismului românesc 12 . Ca staţiune se dezvoltă după al doilea război mondial. avea aspectul unei case de munte şi cuprindea două pavilioane lungi. căreia i s-au adăugat ulterior o tabără de copii. când sunt date în folosinţă primele hoteluri împreună cu primele căsuţe ale Satului de vacanţă . Extinderea staţiunii are loc după 1920. fiind inaugurată la 1 iulie 1973. Inaugurarea oficială a staţiunii a avut loc la 28 august 1906. un alt proprietar de terenuri. în principal prin înălţarea stabilimentului pentru băi. De asemenea. în partea de sud a lacului Techirghiol.Hr. Saturn este cea mai sudică staţiune sezonieră a litoralului. Acesta era ridicat din lemn.000 de locuri în popasuri turistice. Oraşul a fost ridicat la începutul secolului VI î. Sub denumirea de Mangalia (Pangalia). aflată în prelungirea oraşului Mangalia. Şi apariţia staţiunii Eforie Nord este de asemenea strâns legată de construcţia Băilor Movilă. Staţiunea Olimp este considerată cartierul nordic al staţiunii Neptun. Cap Aurora este cea mai mică staţiune din salba de staţiuni Mangalia-Nord. dar mai ales odată cu construirea salbei de staţiuni de pe litoralul românesc.. cu numele inspirat de zeiţa frumuseţii. 500 de locuri în căsuţe şi circa 1.3. Numele staţiunii provine de la . Staţiunile Neptun şi Olimp sunt cele mai elegante şi mai luxoase staţiuni din sudul litoralului românesc. iar fiecare aripă adăpostea câte 56 de cabine.

Din statisticile realizate se observă că raportul locurilor la mese faţă de locurile de cazare este de peste 1. O formă superioară de agrement de interior o constituie hotelul organizat pe sistem „club de vacanţă” care începe să prindă contur şi în ţara noastră. fără însă să se ia în calcul unităţile şi punctele de lucru de tipul patiseriilor. Durata de strălucire a soarelui în luna iulie este de 10 – 12 ore pe zi. Având câteva excepţii.2 locuri de alimentaţie la un loc de cazare. Tatlăgeac şi Neptun. iar capacitatea acestora se presupune a fi între 145. fotbal. cu faleză înaltă. aici întâlnindu-se cordoane litorale care delimitează lacurile Taşaul. La acestea se poate adăuga faptul că Marea Neagră este lipsită de flux şi reflux iar valurile care se formează îşi pierd din forţa lor în zona ţărmului datorită adâncimii reduse care se continuă sub apa mării. în staţiunea Venus (hotel Adriana). Între Gura Chiliei şi Sfântul Gheorghe. Salinitatea redusă a apei favorizează practicarea sporturilor nautice şi a scufundărilor subacvatice. cu vânturi puternice. favorizând talasoterapia. litoralul este alcătuit din plaje joase. litoralul este alcătuit dintr-o succesiune de promotorii între care se desfăşoară alveole concave de coastă. în alcătuirea acesteia intrând agrementul terestru de interior şi în aer liber cât şi agrementul acvatic cu agrementul de plajă şi cel nautic. Agrementul în aer liber este foarte cuprinzător. cluburi. vara zilele fiind lungi şi călduroase. simigeriilor şi chioşcurilor – acestea vânzând produse alimentare şi băuturi răcoritoare. Condiţiile climatice ale litoralului românesc sunt dintre cele mai favorabile cu o climă blândă şi uscată.Litoralul românesc al Mării Negre se întinde pe o distanţă de 245 km. Agigea. De la Sfântul Gheorghe şi până la Capul Midia se desfăşoară o zonă cu nisipuri joase dominantă în mare parte de prezenţa complexului lagunar Razelm. Agrementul de interior îl reprezintă discotecile. Pe lungimea litoralului se disting două sectoare diferite ca natură: la nord de Capul Midia. faptul că fauna mării este lipsită de elemente periculoase şi nu în ultimul rând aerul mării care este caracterizat printr-o mare puritate. Iernile sunt moderate. iar media anuală este de 11°C.000 şi 150. aerosolii naturali provenind din sfărâmarea valurilor ajută la mineralizarea organismului. Din această categorie fac parte terenurile de sport. în Mamaia complexul hotelier Yaki şi Club Scandinavia care pun la dispoziţia turiştilor terenuri de tenis. lipsa mareelor ce oferă turiştilor plaje uscate în mod permanent. fără adâncimi bruşte şi fără stânci şi pietriş care stânjenesc accesul la mare. închirierea de biciclete. discoteci. Techirghiol. baza materială este în general bună. Temperatura medie în timpul verii este de 24°C. însă simţim lipsa videotecilor şi a cluburilor cu funcţionalităţi multiple. Mamaia. ţărmul marin este reprezentat de Delta Dunării. lipsa curenţilor de mare intensitate în sezonul estival şi înălţimea mică pe care o au valurile mării. numărul acestora este de aproximativ 800. lagune. având hoteluri de acest gen în Jupiter (hotel Capitol). plimbările cu trăsura.000 de locuri la mese. inclusiv Constanţa şi Mangalia. 13 . acolo unde se găsesc staţiunile de litoral amenajate special pentru practicarea turismului de litoral este situată între paralela de 44° 25’ şi paralela 43° 25’ latitudine nordică şi se întinde pe 82 km. Zona sudică a litoralului. se axează în special pe activităţile sportive. pe o lungime de 40 km. nisipoase cu formaţiuni care atestă geneza fluvială (întinderi acoperite cu stuf. iar ca principală funcţie a acestuia este cea de divertisment care se adresează în special tinerilor turişti. gogoşeriilor. volei. de la Gurile Dunării în nord (braţul Chilia – frontiera ţării cu Ucraina) şi până la Vama Veche situată la graniţa cu Bulgaria în sud. terenuri de joacă pentru copii. minigolf. sălile de jocuri distractive şi de noroc. beneficiată de modernizări sau construcţii recente şi dotări de bună calitate. Referitor la unităţile de alimentaţie publică de pe litoral. În ultimii ani şi oferta de agrement a staţiunilor de litoral s-a diversificat. panta ţărmului este lină. cazinouri. precum şi barurile de noapte. grinduri) şi la sud de Constanţa.

staţiune balneoclimaterică permanentă (6 . aeriene .Constanţa Mangalia. Temperatura medie anuală este de 11.gara Eforie Nord pe linia Bucureşti .Constanţa .4. lungă de aproximativ 2 km. cum ar fi teatrele de vară pentru care nu s-au realizat mai deloc investiţii de modernizare. Infrastructura litoralului romanesc Costineşti (la 28 km sud de Constanţa).gara Costineşti. Căile de acces sunt: feroviare . Eforie Nord (la 14 km sud de Constanţa). Boicil şi Pell Amar. instalaţii pentru împachetări calde cu nămol. primul aerodrom privat autorizat din ţară la Tuzla. echitaţie şi salturi cu paraşuta. denumită şi „Staţiunea Tineretului”. oferindu-le turiştilor posibilitatea de a efectua salturi cu paraşuta şi zboruri de agrement. Atmosfera tinerească este întregită de numeroasele manifestări cultural-artistice ce se desfăşoară aici. 1. rutiere .DN 39 de la Constanţa cu deviaţie pe un drum local. De asemenea Herghelia Mangalia a fost modernizată în 2004. staţiune balneoclimaterică estivală (2 . media 14 . cabinete pentru efectuarea de tratament cu Gerovital. piscinele. staţiune balneoclimaterică a cărei minunată rivieră maritimă coboară în trepte succesive spre plajă. Căile de acces sunt: feroviare . Staţiunea şi-a început activitatea în 1894. Eforie Nord este renumită în toată Europa datorită tratamentelor cu factori naturali existenţi aici. cu nisip fin.12 ore pe zi). Acest tip de agrement este cel mai bine reprezentat de staţiunea Mamaia.DN 39-E 87 de la Mangalia sau Constanţa . fântâni arteziene.20 m altitudine). tobogan acvatic. Fosta staţiune Carmen Sylva. de bazele de agrement moderne. terenurile de sport. de antrenantele emisiuni transmise de „Radio Vacanţa”. este orientată spre sud. accesoriile pentru activităţi nautice conferă staţiunii o atmosferă originală.aeroportul internaţional Mihail Kogălniceanu. rutiere .20C. parcurile de distracţii. acesta fiind construit la standarde occidentale – Yacht Club – „Europa” din Eforie Nord. după Tuzla. În staţiunea Mamaia a fost construit parcul de distracţii acvatic Aqua Magic plus alte 8 baze de agrement nautic.Mangalia.plimbări cu helicopterul sau cu avionul. Eforie Sud (la 18 km sud de Constanţa). sau parcurile de distracţii care nu sunt sigure şi au produs chiar şi victime omeneşti. frumoasa plajă (3 km lungime şi lăţimi ce ajung la 100 m). în celelalte staţiuni este prea redus numarul acestor echipamente. patru pe malul mării şi patru pe malul lacului Siutghiol precum şi telegondola atrăgând în acest fel un număr foarte mare de turişti dornici să admire panorama staţiunii. De asemenea s-a realizat primul port privat de agrement pentru ambarcaţiuni uşoare din România. când Eforia Spitalelor Civile din Bucureşti a construit aici un sanatoriu. unele fiind vechi. instalaţii pentru tratament ginecologic. DN 3 de la Călăraşi. etc. maritime. A doua staţiune a litoralului (ca mărime).4 m altitudine). şi expusă la soare în tot cursul zilei (specific de care beneficiază puţine plaje din Europa. În staţiunea Saturn s-a investit de-a lungul timpului pentru realizarea complexului acvatic din zona hotelurilor Hora – Balada – Sirena cuprinzând piscine. Plaja întinsă. Farmecul marelui parc natural în care este situată staţiunea. fiind amenajată pentru talasoterapie şi helioterapie (durata de strălucire a soarelui este de 10 .Vadu Oii. Cele două baze de tratament cu funcţionare permanentă posedă instalaţii pentru băi calde (cu apă sărată concentrată provenită din lacul Techirghiol sau din mare). deţinea primul stabiliment balnear din Dobrogea (1892) iar din 1930 era cea mai importantă bază turistică a litoralului românesc. pe linia Bucureşti . bar pe apă. pe fâşia litorală dintre lacul Techirghiol şi Marea Neagră.

VI î. A fost întemeiată de greci în sec. E 87 Mangalia . folosite din antichitatea romană). apoi cu troleibuzul sau tramvaiul până la Mamaia. vestigiile bazilicii romano-bizantine (sec. între pădurea Comorova şi ţărmul mării. discotecile. pe linia Bucureşti . Faleza litorală (de la a cărei înălţime de 25 .gara Mangalia pe linia Bucureşti-ConstanţaMangalia. Mamaia (la 3 km nord de Constanţa). Cap Aurora.Constanţa . Mangalia (la 44 km de Constanţa). 15 . teatrul de vară. terenurile de sport. hidroterapie. asemănătoare cu cea mediteraneană.Mamaia. se pot vizita Muzeul de arheologie. parcuri de agrement.12 ore pe zi. ceea ce face ca primăvara să sosească mai devreme. în prezent fiind una din cele mai frumoase staţiuni maritime europene. săli pentru gimnastică medicală. posibilităţi de pescuit pe lacul Mamaia. teatrul şi cinematograful în aer liber. Datorită aşezării sale excelente. la aceeaşi latitudine cu staţiunile mediteraneene Monaco. piscinele. teatrul în aer liber. Plaja staţiunii Jupiter se întinde pe o distanţă de 1 km într-un golf pitoresc.gara Constanţa. saună.lunii iulie este mai mare de 220C. cea mai tânără staţiune a litoralului românesc atrage nenumăraţi turişti prin frumuseţea peisajului şi a hotelurilor sale. colonia antică purtând numele de Callatis (de la râul Calles din Asia Mică). rutiere . mezotermale şi radioactive. cu profil reumatologic (funcţionare permanantă) şi altul cu profil de debilitate şi rahitism (numai pe timpul verii). Ambarcaţiunile de pe lacul Tismana. Aici se află un sanatoriu pentru copii. este scăldată în soare 10 .V . Se fac simţite brizele de mare şi de uscat. iar la apus de apa dulce a lacului Siutghiol. Este o aşezare de aceeaşi vârstă cu Tomisul. care bat când dinspre mare. Mangalia. iar toamna să întârzie aici mai mult.XIV) care o numesc Pangalia. În staţiune se poate practica echitaţia.Cap Aurora (la 40 km de Constanţa şi la 4 km de Mangalia). Căile de acces sunt: feroviare . Căile de acces sunt: feroviare. II . contribuie la realizarea unei vacanţe de neuitat. 1590). feroviare . Baza de tratament include secţii de recuperare medicală.Constanţa .200 m.Hr) şi revitalizată de genovezi (sec. Moscheea Esmahan Sultan (stil maur. Boicil.E 60 Oradea . terenuri de sport. kinetoterapie. este singurul loc din ţara noastră unde iarna temperatura rămâne peste 00C. ce poate rivaliza cu celebrele plaje de la Cannes sau Saint Tropez de pe Coasta de Azur. De-a lungul acestei plaje excepţionale se înşiră elegante şi cochete hoteluri. cu viteze reduse. şi dezvoltată apoi de romani (sec. În plin sezon.aeroportul internaţional Mihail Kogălniceanu. Jupiter . sunt atracţii ale acestei staţiuni ce uimeşte prin mulţimea florilor sale. denumită „Perla Mării Negre” este dezvoltată pe o fâşie de nisip scăldată la răsărit de valurile mării. Pell Amar). piscine în aer liber. Căile de acces sunt: feroviare . staţiuni climaterice estivale. întins pe o lungime de 8 km şi o lăţime de 100 . XIII . cea mai mare staţiune din România (6 . apoi cu transport cu autocarele.Mangalia. instalaţii pentru băi calde cu apă sulfuroasă şi cu apă de mare.1919. este acoperită de un nisip deosebit de fin. Colecţia Mercurius (pipe şi curiozităţi).IV d. În această fermecătoare staţiune se întâlnesc în fiecare vară zeci de mii de turişti din toate colţurile lumii. se simte necontenit suflarea brizelor de zi şi de noapte. Mangalia este singura staţiune maritimă care deţine izvoare minerale (sulfuroase. cu nume de pietre preţioase.VI).Mamaia.35 m se deschide o splendidă panoramă).Constanţa . apoi cu autobuzul până în staţiune. Primul stabiliment balnear datează din perioada 1906 . Plaja staţiunii. când dinspre lac.Mangalia.Hr. discoteci.DN 39 de la Constanţa. curse de autobuz circulă între Constanţa şi Mangalia. cabinete de geriatrie (tratamente cu Gerovital. Căile de acces sunt: rutiere .8 m altitudine). aeriene . cea mai sudică staţiune de pe litoralul Mării Negre. Are o climă dulce. staţiune balneoclimaterică permanentă. Există multe posibilităţi de practicare a sporturilor de apă şi de învăţare a yachtingului şi a înotului. San Remo şi Nisa. discotecile.Constanţa . nămoloterapie.gara Mangalia.gara Eforie Sud pe linia Bucureşti .

Ca şi celelalte staţiuni din constelaţia litoralului românesc. Iernile sunt blânde iar verile sunt călduroase. pentru aerosoli. Venus (la 5 km de Mangalia). Caracteristicile definitorii ale acestui complex turistic modern sunt calitatea şi eleganţa. produse terapeutice româneşti de renume mondial prevenind îmbătrânirea prematură şi regenerând organismul). Se pot practica nenumărate sporturi (teren de echitaţie. saună. staţiune climaterică estivală (3 10 m altitudine) care beneficiază de cca 25 de zile însorite pe lună. hoteluri cu un stil arhitectural original. Principalii factori naturali terapeutici sunt apa sărată şi nămolul sapropelic al lacului Techirghiol. staţiune balneoclimaterică permanentă. de strălucirea soarelui şi de nisipul fin al plajelor constituind un veritabil punct de atracţie pentru orice turist dornic de recreere. rutiere . pe un promontoriu caracterizat prin coborârea în pantă. Căile de acces sunt: feroviare . Apa mării are. cu abatere la Eforie Nord. CAPITOLUL II SERVICIILE ȘI OFERTELE TURISMULUI LITORALULUI ROMÂNESC 2.400 de ore anual. parcuri de distracţie. predominând timpul senin (durata de strălucire a soarelui este mai mare de 2. în timpul verii. hidroterapie. Saturn (la 42 km de Constanţa şi la 1 km de Mangalia).1.DN 39 de la Constanţa sau de la Mangalia. o adevărată grădină a litoralului românesc. cât şi prin serviciile de alimentaţie publică pe care le oferă. tratament cu Gerovital şi Aslavital. ce poartă numele zeiţei frumuseţii. atât în ceea ce priveşte confortabilele vile şi hoteluri. terenuri de tenis. Neptunul dispune de o modernă bază de tratament (electroterapie. ce formează un frumos amfiteatru. dispune de o salbă de hoteluri cu nume de fete.20 m altitudine). fiind o oază de linişte şi prospeţime. Scurt istoric al litoralului românesc 16 . apoi cu autobuzul până în staţiune. Venus beneficiază de brizele marine.Olimp (la 6 km de Mangalia). posibilităţilor de pescuit şi echitaţie pentru a asigura petrecerea unui sejur deosebit de agreabil. Diversele posibilităţi de cazare se adaugă restaurantelor şi barurilor. o temperatură medie de 200 . tratamente cu nămol. săli de gimnastică. staţiune balneoclimaterică (la o altitudine de 5 20 m) pe pragul de nisip dintre mare şi pădurea Comorova. pe malul lacului cu acelaşi nume (15 .250C. staţiune balneoclimaterică sezonieră. pentru băi calde cu nămol şi pentru împachetări calde cu nămol. terenurilor de sport. teatrului în aer liber. debarcaderul cu ambarcaţiuni pentru plim barea pe lac). hidroterapie. Staţiunea. De asemenea există numeroase cabarete şi cluburi. într-o vâlcea înconjurată de mici coline. Techirghiol (la 18 km sud de Constanţa).gările Constanţa sau Eforie Nord.Neptun . Staţiunea dispune de cinci baze de tratament în cadrul cărora există numeroase instalaţii (pentru băi calde la vane sau bazine cu apă sărată concentrată provenită din lac.

Piatra Arsă. Pe lângă modernizarea şi transformarea vechilor staţiuni balneoclimaterice şi climaterice. În 1957 se constituie Asociaţia turiştilor din România . acesta fiind menţionat în localităţile: Băile Felix în sec. În a doua parte a secolului XIX apar primele asociaţii turistice. 1979). Năvodari. În 1971 . for de conducere. Costineşti.ca urmare a dezvoltării continue şi progresive a turismului în România se înfiinţează Ministerul Turismului şi Sporturilor. Vatra Dornei în 1788. baza tehnico-materiala a turismului cuprindea peste 155000 de locuri pe litoral. Buziaş etc. ceri ar putea prezenta un interes din deosebite puncte de vedere" (V. iar terapiile balneare sunt dotate cu tehnica modernă.alpin. În România postbelică. Primele grupări. "Societatea carpatină Sinaia". Ocna Sibiului. nedei etc. asociaţii sau societăţi care se înfiripă sunt: "Trinitatea vremelnică" din 1869. prima organizaţie turistică din Bucureşti care îşi propune să întreprindă "excursiuni menite să dezvolte iubirea pentru frumuseţile naturii şi înmulţirea cunoştinţelor prin vizitarea monumentelor şi localităţilor din ţară. Băile Herculane în 1734. prima organizaţie de turism de tip nou. Acest turism modern se caracterizează prin trăsături noi şi printr-o evoluţie a tipurilor şi formelor sale.Elementele precursoare turismului pe pământul ţării sunt atestate documentar încă din antichitate. În evul mediu în condiţiile orânduirii feudale. În 1982. datorită nesiguranţei drumurilor şi concepţiilor mistice.teleschiuri. hramuri. 78 de interes local şi 38 de localităţi cu izvoare minerale utilizate. 17 . Turda. sub forma turismului de pelerinaj. În secolul XIX. cu precădere în aria Carpaţilor. Direcţiile prioritare de dezvoltare a turismului între anii 1976-1980 s-au orientat spre valorificarea mai complexă a staţiunilor montane. având ca scop de a întreprinde excursiuni. În anul 1955. "Cercul excursioniştilor" la 1 ianuarie 1891. peste 38000 de locuri în staţiunile montane de odihnă şi practicarea sporturilor de iarnă. Ivanda şi Lipova în sec. mai ales. de masă. turismul s-a manifestat sporadic pe teritoriul ţărilor româneşti. în jur de 45000 de locuri în staţiunile de cura balneară şi aproximativ 20000 în cabane şi alte forme de găzduire. Documentele vremii indica şi o formă de turism colectiv. staţiuni balneoclimaterice şi complexe turistice. îndrumare şi coordonare organizatorică. astfel că până la sfârşitul secolului existau 23 de staţiuni de interes general. a Băile Herculane. Voineasa. căruia îi sunt subordonate 40 de oficii judeţene de turism. pe baze economico-sociale.Borda. Olăneşti în 1760. se reînfiinţează Oficiul Naţional de Turism "Carpaţi". "Societatea carpatină ardeleana a turiştilor" din 1880. XV. Sovata. târguri. telescaune. punând bazele turismului organizat. Durau. în forme embrionare. Treptat se afirmă turismul balnear. apar şi altele noi că: Mangalia Nord. marcând substanţiale transformări cantitativ şi calitative privind structura turismului. înfiinţat în 1935. a fost turismul popular (1948-1950). Activitatea de turism colectiv se desfăşura. Bazna în sec. etnofolclorice. XVI. determinată de o serie de manifestări laice. mai restrâns decât în antichitate. spre dezvoltarea staţiunilor balneoclimaterice cu o eficienţă recunoscută şi modernizarea staţiunilor balneare şi climaterice de pe litoral. tradiţionale: sărbători folclorice. XVII. cu prilejul unor momente festive. cu potenţial turistic ridicat. sunt amenajate noi mijloace moderne de transport pe cablu: telecabine. staţiunile balneoclimaterice cunosc o dezvoltare deosebită. Borsec în 1770. Bălea Lac. Sunt sporite cu 35000 de locuri în formele de cazare de bază şi complementare noi localităţi. când ele au apărut şi s-au dezvoltat. care apoi devine Federaţia de turism . iar în 1968 Biroul de turism pentru tineret.

a fost în medie de 75%.7%. artistice. 2.Gradul de utilizare a capacităţilor de cazare.Odihna activă tinde să devină o componentă tot mai importantă a serviciului turistic. O altă caracteristică a consumului turistic. al promovării pe scară largă a progresului ştiinţific şi tehnic. în staţiunile montane 73. cu creşterea frecvenţei de petrecere a timpului liber în afara reşedinţei permanente. Aceste preocupări sporesc în intensitate odată cu transformarea turismului în fenomen de masă. în staţiunile balneoclimaterice 87%. cu posibilităţi multiple de desfăşurare a unor activităţi recreative: culturale. Ca rezultat al creşterii productivităţii muncii şi perfecţionării proceselor deconducere. de tratament pentru ameliorarea consecinţelor nefavorabile ale suprasolicitării nervoase. O parte a activităţilor ce dau conţinut prestaţii turistice vizează deciacoperirea unor necesităţi obişnuite. care a determinat petrecerea vacanţei în străinătate de către cei cu posibilităţi financiare mai . organizatorilor de turism le revine sarcina creeari unor vacanţe.ridicate. pe total de ţară. o constituie asigurarea unei odihne active aturistului.etc. fiind distribuite astfel: pe litoral 76.9% în staţiunile balneoclimaterice şi 11. 10% în staţiunile de munte. Având condiţiile necesare pentru dezvoltarea accentuată a turismului intern şi internaţional. altele prezintăcaracteristici specifice turismului şi respectiv formelor particulare de manifestare aacestuia.1988). se reducesăptămâna de lucru. etc. se pune accentul pe optimizarea gradului de valorificare a fondului turistic. iar în celelalte centre turistice de 70%. în respective zona turistică. Pornind de la aceste premise.2. spre a oferi posibilităţi de utilizare completă şi complexă a tuturor resurselor turistice. să răspundă criteriilor odihnei active.3% în celelalte centre turistice. În privinţa turismului local. cuprinzând toate formele de cazare între anii 1975-1989. După 1990. se măresc dimensiunile timpului liber zilnic şi săptămânal.9%. eficient de deconectare. fiecare judeţ îşi valorifica în continuare fondul turistic. pentru că întregul teritoriu să fie inclus în circuitul turistic naţional şi internaţional. calculat la om/zile cazare. concediile. a fost de 35% pe litoral. sunt principalele cauze ale reducerii dramatice a numărului turiştilor (la mai puţin de jumătate faţă de anul de vârf . hrană). Gradul de ocupare a capacităţilor de cazare de către turiştii străini. menite să diversifice agrementultradiţional şi să sporească atractivitatea manifestărilor turistice. 3.ea reprezentând totodată un procedeu modern. Prezentarea serviciilor și ofertelor pe litoralul românesc Serviciul turistic reprezintă o multitudine de activităţi puse la dispoziţia turistiilor care au ca scop satisfacerea nevoilor lor în perioada în care aceştia îşi petrec vacanţele. pe intensificarea amenajărilor existente şi a căilor de acces. stimulatoare a unor pasiuni. cotidiene (odihnă. la care serviciul turistic prin conţinutul său . în ritmuri accelerate datorită deteriorării sensibile a condiţiilor de viaţă pentru majoritatea romanilor şi calitatea tot mai slabă a serviciilor turistice. s-a instalat o tendinţa descrescătoare. 18 . sportive.

care să ofere turiştilor condiţii optime şi care să îndeplinească după caz şi alte funcţii. etc. Serviciul de cazare se prezintă ca o activitate complexă. neconcordanţa dintre nivelul confortului oferit şi exigenţele turiştilor. în sensul intensificării cererii turistice a acestora. Majestic. Din categoria serviciilor hoteliere complementare. are ca domeniu de referinţă totalitatea proceselor desfăşurate în unităţile de cazare în legătură cu primirea. când s-au construit mai multe hoteluri – la vremea aceea foarte moderne – Dorna. Mamaia a fost inaugurată în 1906 şi a devenit în scurt timp cea mai importantă destinaţie turistică pentru turiştii din România. Bicaz. Industria hotelieră şi respectiv calitatea serviciului de cazare influenţează nu numai dezvoltarea turismului. În acest context. sau slaba lor pregătire. repararea unor obiecte din dotarea turistului. Patria. ca şi numărul mic al lucrătorilor . măsura satisfacerii nevoii pentru turism a populaţiei. Până în anii 80 a cunoscut momente de glorie. de existenţa unei baze tehnico – materiale de cazare (hoteluri. etc. oferind un total de 2700 locuri de cazare. case de odihnă. În a doilea rând. Serviciile și ofertele de cazare Serviciul de cazare vizează. îmbogăţindu-se cu noi funcţii şi forme de prestaţii. au provocat mutaţii în comportamentul consumatorilor. de organizarea muncii în unităţile hoteliere. sector de maximă importanţă.2.1. popasuri turistice. a disponibilităţilor de forţă de muncă. Mamaia 19 . Nivelul de dezvoltare a industriei hoteliere reprezintă de asemenea. a capacităţii bazei tehnico – materiale. asigurarea parcării autoturismelor. diversitatea lor reprezintă un factor de prestigiu de atractivitate a produsului turistic şi indirect de creştere a eficienţei comercializării lui. Astoria. în general ci şi eficienţa acestei activităţi. moteluri. ce întregesc funcţia de cazare. influenţează negativ calitatea prestaţiei turistice şi prin intermediul acesteia. urbanizarea. Mioriţa. În anul 1968 s-a inaugurat cel mai mare şi modern complex hotelier. Riviera. crearea condiţiilor şi confortul pentru adăpostirea şi odihna călătorului.2. echiparea lor necorespunzătoare. fiind alcătuit dintr-o gamă de prestaţii oferite turistului pe timpul sejurului în unităţi de cazare. Şiret. servicii de schimb valutar. spălatul şi călcatul lenjeriei. manipularea bagajelor. Mercur şi Minerva. se pot menţiona: primirea şi distribuirea în hotel a corespondenţei turiştilor. Industria hotelieră. de nivelul de calificare a lucrătorilor. Prin atracţia exercitată serviciile de cazare asigură o bună valorificare a potenţialului turistic. Acesta reprezintă produsul a ceea ce se numeşte producţia hotelieră. ce înglobează ansamblul activităţilor desfăşurate în spaţiile de cazare. etc) adecvate cu dotări corespunzătoare. Dezvoltarea şi calitatea serviciului de cazare sunt dependente. Conţinutul industriei hoteliere a evoluat concomitent cu dezvoltarea capacităţilor de cazare şi implicarea lor în activitatea turistică. considerată în cele mai multe ţări o activitate distinctă a economiei. conducând la realizarea unor coeficienţi superiori de exploatare. în primul rând. O dezvoltare importantă a cunoscut în anii comunismului. Unirea. prin conţinutul său. curăţarea hainelor şi a încălţămintei. complexitatea serviciilor de cazare. serviciul de cazare este influenţat de dotarea cu personal a capacităţilor de cazare. insuficienţa spaţiilor de cazare. dimensiunile circulaţiei turistice şi posibilităţile de valorificare a patrimoniului. format din hotelurile: Venus. Sporirea veniturilor băneşti. De asemenea. păstrarea obiectelor de valoare. Metropol. Naţional. sejurul şi plecarea călătorului. decurgând din exploatarea capacităţior de cazare. creşterea timpului liber.

unele dintre ele fiind situate pe malul Lacului Siutghiol. din cea specifică anumitor ţări şi zone. alimentaţia publică nu este destinată să satisfacă în exclusivitate nevoia consumatorului turist.). când celelalte componente ale ofertei turistice sunt sensibil apropiate şi comparabile. în structura produselor comercializate trebuie să fie prezente preparate din bucătăria naţională şi internaţională. Hotel Florida. Locuri de agrement.2. Hotel Elegance etc. structura şi exigenţele cererii. După anii 90 a intrat într-un declin. În afara unei adaptări a reţelei de unităţi la momentul şi locul desfăşurării programului turistic. Numai astfel. Hotel Lagună. De asemenea raporturile de intercondiţionare sunt evidenţiate şi de efortul permanent al alimentaţiei publice de a se alinia noutăţilor intervenite în volumul. Este necesar ca alimentaţia publică să fie prezentă în toate momentele cheie ale consumului turistic: puncte de îmbarcare. Aceasta cu atât mai mult cu cât el reprezintă principala cale de satisfacerea a nevoi cotidiene de hrană pentru toate categoriile de turişti. al diversificării şi multiplicării formelor de turism. O altă necesitate este aceea de a exista o largă tipologie de unităţi de alimentaţie publică. este o realitate. în măsură să satisfacă o paletă diversificată de trebuinţe. Hotel Palm Beach. fapt ce explică şi justifică atenţia acordată acestui domeniu de servire turistică. s-au construit mai multe hoteluri noi. locuri de destinaţie şi sejur. ea se asociază tot mai frecvent activităţilor de turism. din ce în ce mai prezentă şi a generat o nouă formă de vacanţă. Serviciile și ofertele de alimentație publică Alimentaţia publică reprezintă una din laturile importante ale servicii turistice. cunoscută sub denumirea de vacanţă gastronomică (pescărească. 2. încadrânduse în categoria serviciilor de bază.2. Deşi ca activitate economică. Astfel. o zonă a staţiunii neexploatata până acum.devenind o staţiune frecventată şi de străini. serviciul de alimentaţie va răspunde sarcinii de a asigura ansamblul condiţiilor pentru că turistul. Legătura dintre alimentaţie publică şi oferta turistică este profundă şi de intercondiţionare reciprocă. să-şi poată procura hrana necesară. vânătorească. Dependenţa strânsă dintre alimentaţia publică şi activitatea turistică este evidenţiată printre altele de asocierea lor într-un sector de sine stătător în ţările consacrate pe plan turistic. Hotel Regal. 20 . Mamaia oferă în prezent posibilităţi de cazare multiple. rezultat al dezvoltării turismului intern şi internaţional. Diversitatea şi originalitatea gastronomiei se constituie ca element de atracţie principală sau complementară. în hoteluri şi vile turistice de la 2 la 5 stele. O caracteristică destul de importantă a serviciului de alimentaţie publică decurge din necesitatea de a răspunde în egală măsură cerinţelor turiştilor autohtoni şi străini. O astfel de tendinţă este mai prezentă în ţara noastră în contextul reaşezări şi modernizării structurilor organizatorice în turism. mijloace de transport. Ea dobândeşte noi valenţe în condiţiile în care gastronomia devine element de selecţie a destinaţiilor turistice. structura tipologică a acestuia trebuie să răspundă deopotrivă nevoilor de hrană şi divertisment să-l poată servi pe turist în orice împrejurări. având drept principală motivaţie gastronomia.. produsul turistic. care oferă servicii şi dotări de calitate: Hotel Malibu. Deoarece în ultimii ani a devenit neîncăpătoare în lunile iulie-august. iar dinamica ei este din ce în cea mai influenţată de evoluţie circulaţiei turistice. De altfel. aflat temporar în afara reşedinţei permanente. etc. dar în ultima perioadă a redevenit pentru noi „Perla litoralului Românesc”.

situate în staţiunea Eforie Nord care oferă un program artistic unic. Sunt cuprinse serviciile oferite turiştilor ce practică o formă organizată de turism şi prestaţiile oferite turiştilor ce călătoresc cu mijloace proprii Serviciile de transport prezintă un rol important în turism. Creşterea confortului duce la îmbunătăţirea condiţiilor în interiorul mijloacelor de transport şi vizează şi alte elemente ca: asigurarea transferului de la staţia de destinaţie la hotel şi invers. foarte apreciat în special de turiştii străini – o nuntă tradiţională care respectă atât meniul cât şi obiceiurile româneşti. Pentru ca în cazul formelor de turism.3. în sensul că asigură pătrunderea în zone de interes turistic. numărul mediu de personal operativ.2. toate aceste elemente sunt elemente de fundamentare a deciziei de a opta pentru anumite forme de turism. volumul cheltuielilor de circulaţie. Este mai complex decât transportul din alte domenii de activitate. indicatori ai efectelor. sau pe toată durata călătoriei. înşirate pe toată faleză şi oferă turiştilor posibilitatea servirii unor mese complete sau a unor gustări între două băi în mare. transportul sau durata călătoriei ocupă un loc important. se permite valorificarea potenţialului turistic al zonei (ţării). Restaurantele şi terasele sunt numeroase. efectuarea unor prestaţii auxiliare. a organelor ce gestionează acest sector de activitate. desfăşurarea fără întrerupere a călătoriei şi în cazul folosirii mai multor tipuri de mijloace de transport. constituindu-se într-o preocupare permanentă a agenţilor economici în sfera comerţului şi turismului. Un alt aspect care trebuie luat în considerare îl reprezintă ponderea ridicată a costurilor serviciilor de transport la tarifele pentru aranjamente turistice. vizând pe lângă voiajul propriu-zis. Eficienţa economică a alimentaţiei publice se poate urmări prin indicatori generali şi prin indicatori specifici acestui domeniu. Serviciile și ofertele de transport Transportul reprezintă o componentă de bază a serviciului turistic. Modernizarea acestor obiective va asigura participarea sporită a alimentaţiei publice la satisfacerea nevoilor consumatorilor. Paralel cu modeirnzarea diferitelor forme de comercializare şi servire are loc o diversificare a prestaţiilor cu caracter complementar oferite de unităţile de alimentaţie publică. creşterea rolului său economic şi social. producţia culinară. condiţiilor şi facilităţilor legate de organizarea deplasării fizice a turiştilor şi a unor bunuri destinate consumului acestora. Pentru ca turistul să beneficieze de o utilizare cât mai completă a vacanţei el este interesat de deplasări rapide. alegerea de trasee interesante. 2. Timpul total de vacanţă al unui turist poate fi compus din două elemente: timp de transport şi timp de sejur. ansamblul operaţiunilor. ca: volumul desfacerilor de mărfuri prin unităţi de alimentaţie publică. asigură întâlnirea cererii cu oferta şi transformarea acestora din potenţiale în efective. profitul. privind transportul bagajelor. fondul de salarii cheltuit. Unul dintre cele mai celebre restaurante de la mare este Nunta Zamfirei. Dintre aceştia se enumeră indicatori ai eforturilor ca: volumul cheltuielilor totale. iar mesenii sunt invitaţi la această nuntă. asigurând deplasarea turiştilor de la reşedinţă la locul de petrecere a vacanţei. În activitatea de transport trebuie să 21 .Dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii de alimentaţie publică reprezintă una dintre coordonatele definitorii ale prezentului şi viitorului. servicii diferenţiate structural în funcţie de beneficiari (turişti sau populaţie rezidentă).

care permite traversarea aeriană a staţiunii oferind o panoramă superbă asupra staţiunii mamaia.4. Senzaţia pe care o ai atunci când faci scufundări este că pluteşti. guvizi. în sensul că reducerea costului nu trebuie să se facă prin diminuarea calităţii serviciilor ci printr-o utilizare mai raţională a capacităţii de transport precum şi prin folosirea combinată. printre palmieri. . Se recomandă acordarea unor facilităţi sau reduceri în perioada de slabă activitate turistică.un loc pentru distracţie adevărată dotat cu cele mai noi tobogane acvatice.Windsurfing şi Şcoala de Yachting .Tractări cu banane gonflabile 22 . scoici. În alegerea formelor de transport turistul porneşte de la gruparea lor după natura mijlocului folosit: Transport aerian Transport feroviar. şi cascade în miniatură. Turiştii se pot bucura de: . Pentru efectuarea traficului turistic se poate apela la o gamă variată de mijloace de transport.Scufundări. În anul 2004 a fost inaugurata Telegondola . calcani. amplasate într-un peisaj exotic. În Mamaia sunt 8 baze de agrement. un univers colorat care te cuprinde imediat. Marea Neagră este minunată! La doar 2-3 metri adâncime poţi întâlni căluţi şi ace de mare. cursuri şi echipamente profesioniste de scuba diving. 4 pe malul lacului Siutghiol şi 4 pe malul mării.Ridicări cu paraşuta . Acest proiect este unic în România şi unul din puţinele proiecte de acest fel din lume. alge. Transport naval.2. că zbori .se asigure o mai bună corespondenţă între conţinutul serviciilor prestate şi nivelul tarifelor. Fiecare staţiune oferă turiştilor săi posibilitatea de a practica sporturi nautice începând de la plimbări cu hidrobiciclete sau ski-jet-uri şi ajungând până la scufundări subacvatice.Plimbări cu hidrobiciclete . de dezvoltarea generală a transportului de călători. Nu în ultimul rând. cocoşei şi steluţe de mare. Locul fiecăruia în structura traficului turistic este dependent în egală măsură de dinamismul turismului. Utilizarea unui tip de transport este determinată de factori legaţi de specificul călătoriei şi particularităţile mijloacelor de transport şi de o serie de elemente care ţin de psihologia turistului. menţionăm parcul acvatic Aqua Magic din Mamaia . 2. Traseul Telegondolei începe în dreptul parcului acvatic Aqua Magic.o instalaţie de transport pe cablu. Marii Negre şi Lacului Sutghiol. Serviciile și ofertele de distracție și relaxare Posibilităţile de agrement pe litoralul românesc sunt multiple şi variate. Centrul de scufundări de la Marea Neagră te ajută să descoperi lumea subacvatică în deplină siguranţă prin programe de scufundări pentru începători.în acele momente nu mai simţi greutatea echipamentului şi toată atenţia îţi este absorbită de viaţă din jurul tău. se deplasează deasupra hotelurilor ( la o înălţime maximă de 50 m) şi se termină după cazinoul din Mamaia. Transport rutier.

cluburi. Distracţia este asigurată şi de Teatrul de Vară unde au loc proiecţii de film. care îşi are „clienţii” ei fideli care doresc să evadeze din agitaţia celorlalte staţiuni. iar printre serviciile oferite sunt: închiriere de veliere. loţiuni etc). de la cele de teatru la cele de muzică uşoară s populară. Principalele atracţii pentru turiştii care vin în Costineşti sunt numeroasele discoteci şi baruri. şi de navigaţie. săli de biliard. Un complex de magazine se afla în centrul oraşului. atât în centru cât şi pe faleză. Sun.Tractări cu colaci gonflabili . Pe plajă sunt organizate diverse evenimente: concursuri. terenuri de minigolf. multe dintre aceste magazine comercializează suveniruri. Marina poate găzdui simultan 60 de ambarcaţiuni. Portul se afla la câteva minute de centrul oraşului. piscine etc. Aici există şi un magazin alimentar. Discotecile sunt în număr de patru – The One. Eforie Sud este o staţiune unde trebuie făcute multe lucruri. concerte. La Teatrul de Vară sunt prezentate toate genurile de spectacole. dar şi articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. instalaţii pentru sporturi nautice.. Club T. saltele. La această întrecere participa mai multe veliere şi se organizează în paralel şi expoziţii de ambarcaţiuni de lux. lecţii de scufundări. de la costume de baie şi colace la prosoape şi jucării. o cofetărie şi mai mlte magazine cu suveniruri. Vox Maris. terenuri de sport. Pe lângă plajă. staţiunea Eforie Nord oferă mai multe posibilităţi de distracţie: discoteci. Alte discoteci sunt: Tineretului. Faleza din Eforie Sud este lungă de 2-3 kilometri şi este plină de terase. Parcul de distracţii de mici dimensiuni este situat pe faleză şi este un loc care nu trebuie ratat dacă veniţi în vacanţa cu copiii. umbrele. Un drum de acces din şoseaua naţională permite o legătură directă a autoturismelor cu portul. Sunny Holiday şi Orizont. turiştii ies seara la promenada pe faleză. un eveniment de interes pentru iubitorii de sporturi nautice. Staţiunea Eforie Nord se număra printre staţiunile cele mai căutate în ultimul timp pe litoralul românesc. Grădina de vară – Cinematograf este în aer liber şi este deschisă pe timpul sezonului estival. • Eforie Sud Fără discuţie. Cea mai celebră este Discotecă Ring – cea mai mare discotecă în aer liber de pe litoral. De aici de sus se poate admira marea. preferata în special de familiile cu copii. Este o staţiune mai liniştită şi mai ieftină decât Mamaia sau Neptun. colace.Agrement cu bărci cu vele tip Catamaran şi Caravelle • Eforie Nord În staţiunea Eforie Nord cea mai mare distracţie este reprezentată de orele în şir petrecute la soare pe plajă. Panoramic Club etc. • Costinești Ceea ce caracterizează în primul rând Staţiunea Costineşti este distracţia. De aici se pot cumpăra produse pentru plaja (prosoape.Scutere acvatice . pe plajă din fata Hotelului Europa. Cosmos. Europa Yacht Club este primul port privat de agrement din România construit la standarde occidentale. În staţiune există mai multe complexe de magazine şi bazaruri. locuri de joacă pentru copii. costume de baie. La The One este disponibilă şi o sală de jocuri. Teatrul de Vară. festivaluri. restaurante şi magazine care comercializează produse pentru plaja. În fiecare an în luna august aici se organizează Regata Marii Negre. de şoseaua naţională. spectacole. veselia şi tinereţea. 23 . În fiecare vară. dar este un loc liniştit şi familiar. În afara acestora însă. Bineînţeles.

Se pot practica sporturi nautice. În lunile iulie-septembrie se organizează curse de cai la care participă herghelii şi crescători particulari din toată ţara. aici se pot practica sporturi nautice. După cumpărături. atât pe mare cât şi pe lacul Tismana. dintre care cel mai celebru este „Why Not”. sport – există amenajate mai multe terenuri de tenis. Staţiunea Jupiter . sunt deschise săli de bowling. Sătul de Vacanţă Dunărea şi Sătul de Vacanţă Delta oferă numeroase posibilităţi de distracţie în special pentru copii.Pe Lacul Razelm se poat practică canotajul sau se poate pescui. fotbal şi mini-golf. unde se pot lua lecţii de călărie sau se pot face plimbări mai lungi cu caii. leagăne. cu plecare de pe plajă „La Steaguri”. centre de închiriere echipament pentru sporturi nautice. jacuzzi. parc de distracţii etc. trenuleţe. fotbal. piscine etc.Cap-Aurora pune la dispoziţia turiştilor mai multe baruri şi cluburi. cu toate că este inferior celui din Mamaia reprezintă un loc care nu trebuie ratat în vacanţă dumneavoastră din Saturn. terenuri de tenis. • Neptun-Olimp Neptun-Olimp este o staţiune care oferă turiştilor numeroase posibilităţi de petrecere a concediului. • Venus În Venus există un cinematograf în aer liber. se poate face. Zona Epavei este foarte căutată de cei care practică scufundările. Dacă sportul nu va atrage. Bineînţeles. Staţiunea Saturn are deschise mai multe discoteci. în special seara când se simte briza şi este răcoare. volei. În jurul acestor locuri sunt construite numeroase spaţii de cazare. de exemplu. fiind dotate cu jocuri. Barul Paradis este situat direct pe plajă din Jupiter şi este unul dintre cele mai solicitate localuri de pe litoral. În lunile iulie-septembrie se organizează curse de cai la care participă herghelii şi crescători particulari din toată ţara. în imediata apropiere se afla herghelia Mangalia. săli de spactacole în aer liber. fiind înfiinţate mai multe centre de închiriat astfel de ambarcaţiuni. În afara orelor petrecute la soare însă. piste de bowling. Seara sunt deschise mai multe baruri de noapte şi discoteci. Pe lângă cele expuse mai sus. Pentru pasionaţii de hipism. • Saturn Aqua Parc Balada aparţine hotelului cu acelaşi nume şi. Există deschise în Costineşti mai multe terenuri de sport şi centre de închiriat echipament pentru sporturi nautice. Iar seara – sunt deschise numeroase cluburi şi discoteci. puteţi face o scurtă croazieră pe mare cu vaporaşul. mini-golf. Herghelia şi hipodromul din Mangalia ocupa o suprafaţă totală de 588 hectare şi deţine aproape 400 de cai. jocuri pentru copii. de la jucării la confecţii şi incatlaminte. De asemenea. locuri de joacă pentru copii. topogane. mini-golf. Este dotat cu piscine. puteţi să mergeţi la cumpărături. în primul rând lumea vine la mare pentru plaja – şi asta există din belşug. şi în acest sens există în centrul staţiunii magazine care comercializează o gamă variată de produse. terenuri de tenis. mai multe terenuri de tenis şi fotbal. cinematograf în aer liber. baruri.televiziunile au aici organizate „studiouri” în aer liber. Aici se pot lua lecţii de călărie sau se pot face plimbări mai lungi cu caii. săli de bowling şi un cinematograf în aer liber. • Jupiter O posibilitate foarte plăcută de petrecere a timpului liber sunt plimbările pe plajă şi pe faleză. de unde transmit emisiuni estivale. majoritatea pur-sânge arab. • Vama veche 24 .

Stufstock este un eveniment iniţiat de mişcarea Salvaţi Vama Veche. CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ PRIVIND SERVICIILE OFERITE DE HOTELUL IAKI MAMAIA 3. Aşezat în centrul staţiunii. Prezentarea generală a hotelului 3. jazz. iar doi ani mai târziu. restaurante. fostul hotel Bucureşti a fost cumpărat în anul 1999 de către marele fotbalist roman Gică Hagi. la 4 iulie 2001. la numai 20m de plajă.1.1 Scurt istoric Hotelul Iaki se afla în Mamaia. baruri.1. Festivalul reuneşte numeroşi cântăreţi şi formaţii de heavy metal. un nou hotel de patru stele s-a adăugat pe harta Mamaiei .) ce se construiesc pană pe plajă. Imediat a intrat într-un amplu proces de renovare şi transformare. Festivalul are loc în fiecare an în luna august şi durează 4 zile. folk. electro sau muzică ambientală. cea mai nordică staţiune a rivierei româneşti şi una dintre cele mai mari staţiuni din ţară. 25 . punk. terase etc. blues. din dorinţa de a păstra spiritul original al Vămii şi pentru a lupta împotriva invadării acesteia de către proiecte comerciale (hoteluri. rock. constituită ulterior primei ediţii a festivalului.Hotelul Iaki.

Room-sevice-ul (seviciul de alimentaţie de cameră) se asigură fie numai pentru micul dejun. Restaurant. care este subordonat directorului de restaurant. Restaurantul este aprovizionat de către bucătăria centrală. Bar terasă. pizzerie. “HAGI SPORT” SRL dispune de restaurant. fie permanent. baruri de zi şi de noapte. în principiu. room-service-ul este criteriu de clasificare obligatoriu. celui care ocupă postul de maître d’hotel i se subordonează direct şefului de rang. sunt doar câteva elemente care fac din hotelul nostru o locaţie specială. adierea continuă a brizelor. precum şi ambianţa de relaxare şi confort. Pizzerie. Magazin. determinate de variaţia intensităţii solicitărilor. Complex de înfrumuseţare şi relaxare. două cluburi. El este însărcinat cu efectuarea propriu-zisă a serviciului de masă. prin fabricarea unui număr mare de porţii. care permite obţinerea unei eficienţe sporite. 3. două baruri ale celor două piscine neacoperite de care dispune hotelul.5*. Două cluburi. este prestarea serviciilor de turism şi alimentaţie publică. deschiderea spre mare sau spre lac care te îmbie să urmăreşti un spectaculos răsărit al soarelui din Marea Neagră sau magnificul apus al acestuia în apele lacului Siutghiol. cofetărie. De regulă există mai mulţi şefi de sală. se realizează o utilizare echilibrată a personalului de-a lungul unei zile de lucru.2 Activitatea hotelului Obiectul de activitate conform statutului societăţii. Restaurantul este în circuit închis şi în circuit deschis şi dispune de o capacitate de 130 de locuri. În cazul serviciului permanent. Bar de zi. De asemenea.C. Fiecare şef de rang este responsabil al unei părţi din salonul de servire (3-5 raioane).1. la orice oră poate fi lansată telefonic o comandă de preparate şi băuturi din lista aflată la dispoziţie în cameră. 26 . Barurile sunt în număr de 8: un bar al restaurantului. Piscine. două baruri pe plajă. pentru hoteluri de 3* . Aici există un şef de sală (maître d’hotel). S. patiserie. unul pentru fiecare tură (schimb). Societatea dispune de un număr mare de unităţi proprii: • • • • • • • • • • Hotel. Fiecare raion are 16-24 locuri şi este încadrat cu un chelner (ospătar). În România.Poziţia privilegiată a hotelului. Într-un restaurant de clasă precum “Iaki”. Cofetărie. fără permanentele ruperi de ritm. Restaurantul “IAKI” oferă atât preparate tradiţionale româneşti cât şi din bucătăria internaţională.

cu pereţi mobili. dealtfel unicul din Constanţa. societatea. Înfrumuseţare şi Relaxare –“ SPA CENTER IAKI”. 3. a fost iaugurat la 16. un hotel de pe litoral se poate specializa în organizarea de conferinţe sau alte servicii pentru turişti. Pentru aceasta. Pentru a fi profitabil.3 Prezentarea serviciilor hotelului Hotelul dispune de 98 de spaţii de cazare moderne: • 6 apartamente de lux.09 a anului. ce oferă posibilitatea realizării unei săli mari. cosmetică). dar realizările substanţiale se înregistreză în sezonul cuprins între 01. Acestora li se oferă un serviciu cu plată de spălătorie-călcătorie şi curăţătorie chimică.“Club 10’’ se întinde pe două etaje – etajul 1 şi etajul 2 şi este decorat cu colecţia marilor decari. Intregul Complex IAKI. Pizzeria prezintă specific italienesc şi oferă produse italieneşti preparate de un bucătar din Italia. HAGI SPORT SRL are activitate permanentă. simpozioane dar nu sunt rare nici manifestările cu caracter privat cum ar fi nunţile. a avut în vedere lărgirea gamei de servicii pentru turiştii români şi străini şi la 1 septembrie 2001 a început construirea Centrului de Recuperare. sală de aerobic.2002. Cofetăria pune la dispoziţia clienţilor produse de mic dejun.08. 27 . În ceea ce priveşte compartimentele minore ale hotelului. • 44 camere duble. Piscinele. Astfel. sală de conferinţă. recepţii. S. Sala de conferinţe îşi pune la dispoziţie spaţiul pentru banchete. La parter Centrul este dotat cu garaj subteran ce poate oferi locuri de parcare pentru 40 de autoturisme. masaj. pentru perioada de extrasezon. cealaltă copiilor. teren de tenis şi mini-fotbal. care împreună cu sala de conferinţă a hotelului au o capacitate de 550 locuri şi un bar de zi.C. Spălătoria chimică proprie deserveşte numai complexul clienţilor. saună umedă. băuturi nealcoolice. Pizzeria şi cofetăria oferă sortimente diverse produse în laboratorul propriu pentru orice moment al zilei. colocvii. La etajul 1 sunt date în folosinţă 4 săli de conferinţă. În acest sens.1. Pentru turiştii cazaţi în hotel există două piscine cu câte 40 de locuri în alveole.06-30. Spa center dispune de: piscină interioară. saună uscată. atât pentru adulţi cât şi pentru copii. sunt înconjurate de decoraţiuni florale. pe lângă segmentul de clientelă de bază un hotel trebuie să aibă în vedere şi un segment complementar pentru perioadele de diminuare a afluenţei din partea clientelei de bază. • 22 de garsoniere. spălătorie chimcă. Mării Negre şi lacului Siutghiol. solarium. una destinată adulţilor. sală de fitness. SPA CENTER funcţionează pe întreg parcursul anului. reuniuni. aqua gim. În faţa teraselor se află un mini parc. hotelul este dotat cu un sistem propriu de epurare a apei. jaguzzi. • 26 apartamente. Acest centru. care oferă o privelişte minunată asupra staţiunii. salon de înfrumuseţare (coafor. Un alt loc de relaxare este barul terasă de la etajul IV. deserturi. acestea sunt: centrala telefonică.

Aici dinamismul cât şi culoarea se întâlnesc într-un echilibru perfect pentru a crea intimitate şi armonie. • uscator de păr. • telefon cu acces internaţional. apartamentele de lux sunt dotate cu: • • birou fax-imprimantă. În plus. cât şi pentru afaceri. • linie dial-up de acces la internet. • minibar. • televiziune prin cablu. atât pentru petrecerea unei vacanţe odihnitoare. Facilităţi • sala de recepţii cu o capacitate de 150 locuri • piscină descoperită pentru adulţi şi pentru copii • plajă privată • spaţiu de joacă pentru copii • sistem de aer condiţionat • magazin • parcare • restaurant • pizzerie • cofetărie • baruri Servicii 28 . Toate camerele dispun de dotările specifice unui hotel de patru stele: • aer condiţionat.care oferă clienţilor tot confortul necesar.

Pizzeria Pentru cei care preferă bucătăria italiană. Meniuri diversificate. Este fără indoială locul unde bucătarii si ospatarii se intrec in a satisface chiar si cele mai mici dorinţe.• • • • • • • • • • • serviciu de recepţie de 24 ore schimb valutar rent-a-car room-service internet serviciu bagaje servicii de mesagerie depozitare valori servicii de spălat-călcat echipamente şi accesorii de birotică shuttle bus Restaurant Salonul restaurantului are o capacitate de 130 locuri şi reprezintă combinaţia perfectă între confort şi eleganţă. 29 . Pentru serile calde de vară. restaurantul dispune de o terasa cochetă cu ieşire la piscina. a la carte sau fixe. cu specific românesc sau internaţional şi un serviciu ireproşabil este ceea ce ofera Restaurantul Iaki. racorită de fântânile arteziene şi dezmierdată de briza mării. cu o capacitate de 60 de locuri pune la dispoziţia clienţilor cele mai savuroase preparate cu specific italian. pizzeria La Americo.

Cofetărie Copiii au la dispoziţie o cofetărie cu 40 de locuri. care oferă tot ce este mai modern ca si dotări sau calitate a serviciilor.sanitas per aqua'' care înseamnă . Club 10 Bar . Centrul de Conferinte Iaki oferă o noua dimensiune conceptului de intalniri de afaceri. Spa Center Iaki nu este un nume pretenţios. cum i se mai spune este un loc pe care turiştii sau locuitorii Constanţei nu îl pot ocoli. Baruri Complexul IAKI dispune de mai multe baruri aflate toate la indemana clienţilor în cazul în care aceştia doresc să fugă de soare sau să se relaxeze în compania prietenilor.. Spa Center Acronimul Spa provine din expresia latină . cu o capacitate totala de 400 de locuri şi de o Sală de recepţii cu o capacitate de 150 de locuri. ci o locaţie unică în acest moment pe litoral.. Dotat cu toate facilitatile moderne. O ingheţată într-o zi toridă de vară sau o prăjitură cu fructe sunt numai două opţiuni din marea varietate de sortimente delicioase. 30 . Centru de conferinţe În cadrul Complexului Iaki sunt patru Săli de conferinţă. prevăzută de asemenea cu terasă pentru perioada verii.sanatate prin apă''.sau “Colecţia marilor decari”.

oferind servicii la cel mai înalt nivel profesional. Şi. • Compartimentul de etaj. 31 . Spa Center Iaki. pentru a fi şi mai accesibil. formată din compartimente majore şi compartimente minore. Salonul oferă 5 niveluri de preţuri diferenţiate în funcţie de experienţa stilistului pe care îl alege clientul. Organizarea hotelului și efectivele acestuia Complexul IAKI prezintă următoarea organizare interioară. • Compartimentul tehnic. oferă clienţilor săi o experienta unică. Facilităţile de relaxare oferite de Spa Center sunt: • piscină acoperită • jacuzzi • sală de fitness • sală de aerobic • două saune uscate • două saune umede • două sali de masaj • două solarium • aqua gym • teren de fotbal/tenis cu nocturnă • parcare subterană Salon de înfrumuseţare În incinta Salonului de Înfrumseţare Iaki.2. stilul modern.Desfaşurat pe o suprafaţă de 2000 mp şi doua etaje. iar atenta indrumare a instructorilor face ca cei ce îl frecventează să redescopere o stare de echilibru a spiritului minţii şi sufletului. influenţele asiatice şi culorile calde creează cadrul în care o echipă talentată şi profesionistă se ingrijeşte permanent de confortul clienţilor săi. 3. Compartimentele majore ale hotelului sunt: • Compartimentul de recepţie. un adevărat Centru de recuperare şi relaxare. • Compartimentul de alimentaţie.

plata de către clienţi cu cedarea ulterioară a comisionului etc. Aceasta se întocmeşte de către recepţioner înainte de sosirea grupului pe baza datelor din comanda pentru servicii. În cazul sosirii unor grupuri de turişti. Personalul de le recepţie efectueaza primirea clienţilor şi atribuirea camerelor (check-in). sau când se solicită un volum semnificativ din capacitatea de cazare a hotelului. cât şi pentru grupuri. 32 . serviciile incluse în tarif. alături de nota de plată finală. Clientul primeşte un tichet–legitimaţie. blocată pentru o rezervare (în cazul in care prin intermediul rezervării s-a solicitat sau a fost atribuită o anumită cameră). disponibilă imediat.acceptate ca atare. În fiecare voucher vor fi incluse. personal prin contact direct sau prin sistemul informatic de gestiune hotelieră. a) Hotelul şi agenţia de turism vor conveni asupra folosirii voucherului şi/sau a comenzii de rezervare a unui rooming-list adiţional voucherului sau comenzii de rezervare. La intrarea în tură a recepţionerului. Transmiterea la recepţie a tuturor acestor informaţii se face prin intermediul cameristelor. numele şi prenumele clientului/simbol grup. Comenzile de rezervare a camerelor se primesc prin fax sau telefonic şi vin din doua direcţii: • În urma contractelor încheiate cu agenţiile de turism. c) Emiterea voucherelor care conţin o extindere a serviciilor hoteliere obişnuite. se întocmeşte Diagrama grupului. Cazarea se poate face individual sau în grup de turişti. Pentru atribuirea camerelor este impetuos necesară cunoaşterea în fiecare moment a stării fiecărei camere: ocupată. alte relaţii relevante asupra tuturor serviciilor hoteliere solicitate(forma de plată din cont sau din depozitul constituitla hotel. datele sosirii şi plecării mijloacele de transport/transferuri. a unui rooming-list adiţional voucherului sau comenzii de rezervare pentru grupurile de turişti . tipul de tarif. b) Informatiile minime ce trebuie specificate.). curăţată şi necontrolată. eliberată şi necurăţată sau în curs de curaţare.Compartimentul de recepţie Este reprezentat de şeful de recepţie căruia îi revine preluarea cererilor individuale de rezervare (primirea comenzilor şi pregătirea răspunsurilor aferente). de organizator şi de către ghid şi se întocmeşte în trei exemplare. Stabilirea modalităţilor de plată Hotelul IAKI poate cere plata anticipată a tuturor serviciilor solicitate şi confirmate sau plata parţială în avans. • dovada pentru client că serviciile comandate sunt garantate la plată de agenţia de turism în favoarea sa la hotel. care cuprinde: numărul camerelor ocupate. în baza căruia lucrătorul îi va elibera cheia camerei. data plecării şi numărul camerelor neocupate. • document de facturare. înainte de toate. precum şi înregistrarea tuturor comenzilor. acesta primeşte de la şeful de recepţie o diagramă de cazare. idividuale sau de grup. care serveşte la repartizarea pe camere a turiştilor sosiţi în grupuri organizate. atât pentru clienţii individuali. Se semneaza de către recepţioner. documente care au o funcţiune multiplă: • comanda fermă/garanţie de plată din partea agenţiei de turism. pentru perioadele de ocupare maximă. cu numele turiştilor. scoasă din funcţiune (ca urmare a remedierilor care se impun). • Direct de la persoane fizice.

dacă hotelul acceptă rezervarea.culoare.00 din ziua de sosire anunţată. Informarea agenţiei de turism şi a clientului Hotelul nu acceptă rezervarea dacă nu poate să onoreze cererea. o importanţă particulară prezintă produsele de primă necesitate sau unică folosinţă. clienţilor săi direcţi.informaţiile date de hotel. Holurile de etaj sunt prevăzute cu fotolii şi măsuţe joase şi cuprind şi oficiile de etaj ale cameristelor. şerveţele parfumate. potrivit caracterului hotelier. se pot aplica inţelegeri (aranjamente) speciale. amenajare şi curăţenie zilnică a spaţiilor de folosinţă individuală – camere – şi a spaţiilor de folosinţă comună . în ceea ce priveşte serviciile prevăzute şi/sau suma maximă a creditului(tip „full credit”) garantat de agenţia de turism în favoarea clientului sau cuantumul pentru serviciile comandate in extenso etc. În cazul în care s-au cerut servicii potrivit contractului. el trebuie să ţină camera/camerele disponibile pentru oaspeţi până la ora 18. După ora 18. şampon spumant sau gel pentru duş. Compartimentul de etaj În cadrul serviciului de etaj se desfăşoară activităţile de întreţinere. În relaţiile cu clienţii lor. holuri. fară nici o obligaţie fată de agenţia de turism/client.Hotelul şi agenţia de turism vor încheia întelegeri specifice scrise. numite produse de primire.faţă de clientul său . standardele si toate serviciile hotelului. În contextul „reînnoirii” de fiecare dată a camerei. în aceleaşi condiţii. Agenţia de turism este obligată să respecte . aprobate prin ordinul Ministerului Turismului nr. numai dacă nu s-a stabilit altfel între agenţia de turism şi hotel. trebuie să fie de aceeaşi calitate cu cele oferite de hotel.00 el poate dispune de cameră/camere. Cazarea în camere Camera de hotel trebuie să fie disponibilă pentru clienţi nu mai târziu de ora 16:00 în ziua sosirii şi până la ora 18:00 în aceeaşi zi. prevăd şerveţele cu silicon şi mănuşi speciale pentru încălţăminte. Hotelul va da agenţiei de turism informaţii complete si relevante despre calitatea. amplasarea. 33 . Camera de hotel trebuie eliberată de către client nu mai târziu de ore 12:00 în ziua plecării. pastă de dinţi. cască de baia şi hârtie igienică. Neprezentarea (în cazul rezervărilor negarantate) În toate cazurile. săpun tip turist. oficiul room-service. 56/1995. Normele metodologice şi criteriile privind clasificarea pe stele şi categorii a structurilor de primire turistice. salariaţii hotelului şi/sau ai agenţiei de turism se vor abţine sa facă vreo afirmaţie ce ar putea crea îndoieli în privinţa calităţii serviciilor oferite de cealaltă parte contractantă sau care ar putea dăuna reputaţiei lor profesionale. Serviciile oferite Serviciile oferite de hotel pentru clienţii agenţiei de turism. săli de conferinţă. în afara cazului când rezervarea este garantată sau o întârziere a fost anulată (late arrival).

Conceptul de tehnică. Aici există un şef de sală (maître d’hotel). Analiza și selecționarea personalului 34 . Fiecare raion are 16-24 locuri şi este încadrat cu un chelner (ospătar). Cofetăria pune la dispoziţia clienţilor produse de mic dejun. Restaurantul este aprovizionat de către bucătăria centrală. două baruri ale celor două piscine neacoperite de care dispune hotelul. deci să efectueze unele prestaţii suplimentare pentru satisfacerea necesităţilor publice. unul pentru fiecare tură (schimb). Fiecare şef de rang este responsabil al unei părţi din salonul de servire (3-5 raioane). acoperă în principal instrumentele şi materialele elaborate pe baze ştiinţifice. Pizzeria şi cofetăria oferă sortimente diverse produse în laboratorul propriu pentru orice moment al zilei. care este subordonat directorului de restaurant. Compartimentul tehnic Are rolul de a sprijini cele două compartimente de bază de cazare şi de alimentaţie publică. pentru hoteluri de 3* . două baruri pe plajă. prin fabricarea unui număr mare de porţii. • creşterea calităţii tuturor seviciilor hoteliere. pizzerie. Restaurantul este în circuit închis şi în circuit deschis şi dispune de o capacitate de 130 de locuri. determinate de variaţia intensităţii solicitărilor. care permite obţinerea unei eficienţe sporite. Compartimentul de alimentaţie Este însărcinat să asigure condiţii pentru hrana turistului. Restaurantul “IAKI” oferă atât preparate tradiţionale româneşti cât şi din bucătăria internaţională. fără permanentele ruperi de ritm. Barurile sunt în număr de 8: un bar al restaurantului. Room-sevice-ul (seviciul de alimentaţie de cameră) se asigură fie numai pentru micul dejun. 3. deserturi. room-service-ul este criteriu de clasificare obligatoriu. două cluburi. se realizează o utilizare echilibrată a personalului de-a lungul unei zile de lucru. băuturi nealcoolice.5*. a echipamentelor necesare pentru executarea operaţiunilor tehnologice. zilnic. • eficienţă maximă a activităţilor hoteliere. În România. Într-un restaurant de clasă precum “Iaki”. “Club 10’’ se întinde pe două etaje – etajul 1 şi etajul 2 şi este decorat cu colecţia marilor decari. De asemenea.Compartimentului de etaj îi revine sarcina de schimbare a prosoapelor şi halatelor de baie. indiferent de durata sejurului. la orice oră poate fi lansată telefonic o comandă de preparate şi băuturi din lista aflată la dispoziţie în cameră. în principiu. El este însarcinat cu efectuarea propriu-zisă a serviciului de masă. Tehnologia hotelieră cuprinde: • fixarea fluxului de activităşi şi în funcţie de compunerea unităţii de cazare – definirea utilajelor.3. baruri de zi şi de noapte. Complexul IAKI Mamaia dispune de restaurant. cofetărie. Pizzeria prezintă specific italienesc şi oferă produse italieneşti preparate de un bucătar din Italia. fie permanent. În cazul serviciului permanent. De regulă există mai mulţi şefi de sală. celui care ocupă postul de maître d’hotel i se subordonează direct şefului de rang. patiserie.

35 . • Urmăreşte modul de ocupare a spaţiilor de cazare la zi şi în perspectivă. numit de către Consiliul de Administraţie . Directorul general planifică. coordonează şi îndrumă activitatea economico-financiară. • Răspunde de luarea măsurilor pentru creşterea rentabilităţii unităţilor subordonate. • Departamentul Resurse Umane. coordonează.Structura de conducere a Complexului IAKI Mamaia cuprinde următoarele departamente: • Departamentul Comercial. • Urmăreşte derularea încasărilor şi plăţilor. prestaţii. Principalele organe şi posturi de conducere ale Complexului IAKI Mamaia. antrenează şi controlează întreaga activitate a societăţii. • Stabileşte măsuri ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor şi le comunică şefilor de unităţi subordonate. consum de apă. combustibil. controlează aplicarea şi respectarea lor. • Coordonează actvitatea serviciului Financiar -Contabilitate. • Transmite la datele stabilite – situaţiile asupra realizării desfacerilor de mărfuri. organizează. • Departament SPA. • Departamentul Financiar-Contabil. • Departamentul Tehnic. Directorul economic urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: • Organizează. consumul de fond salarii. în fiecare unitate în parte. Directorul de cazare este de asemenea numit prin decizie şi are următoarele responsabilităţi: • Urmăreşte încadrarea în normativele de consum de materiale în funcţie de numărul de zile-turist. Directorul COMERCIAL este numit de Consiliul de Administraţie prin decizie si are următoarele răspunderi: • Aprovizionează firma cu marfă şi materiale de întreţinere.format la rândul său din asociaţi în baza unei decizii. În acest scop: • Poartă nemijlocit răspunderea faţă de conducerea societăţii pentru realizarea indicatorilor economici şi buna servire a turiştilor în complexul hotelier pe care îl conduce în întregul său. cazare. electricitate. răspunde de realizarea unui grad ridicat de exploatare a acestuia. • Încheie contracte de livrare şi urmăreşte modul de derulare a contractelor. • Departamentul de Marketing. care îi este subordonat. sunt: Directorul general.

aprovizionare şi curăţenia restaurantului. • Asigură obţinerea materialelor de întreţinere şi curăţenie. răspunde de curăţenia unităţii. Controlează împreună cu personalul din subordine modul de prezentare a camerelor înainte de sosirea turiştilor (curăţenie. barului de zi din hotel. • Supraveghează modul de servire a meselor. Directorul spa coordonează întreaga activitate operaţională a Centrului de Recuperare. compartimente şi posturi. starea mobilierului. Conducerea firmei este realizată şi prin intermediul principalelor interdependenţe dintre activităţi. Obiectivele promovării Hotelului Iaki 36 .4.). întreţiere şi intervine operativ pentru înlăturarea defecţiunilor ivite în cursul exploatării. răspunde de curăţenia întregului centru. • Asigură obţinerea materialelor de întreţinere şi curăţenie. modul de prezentare a unităţilor sub aspectul dotării. Directorul tehnic are ca obiective importante: • Raspunde de realizarea la timp şi în bune condiţii a lucrărilor de reparaţii. Participă la acţiunea de recrutare şi selecţionare a personalului ce urmează a fi încadrat în complexul său. obiectelor de inventar cu normativele de dotare şi categoria unităţii. • Participă la acţiunea de recrutare şi selecţionare a personalului ce urmează a fi încadrat în centru. Interdependenţele dintre activităţi. Înfrumuseţare şi Relaxare avînd următoarele atribuţiuni: • Coordonează desfăşurarea tuturor activităţilor de investiţii şi de întreţinere. atitudinea şi gradul de corectitudine al ospătarilor faţă de clienţi. • Raspunde de realizarea aprovizionării cu mărfuri în sortimente şi cantităţi corespunzătoare. 3. stării mobilierului. lenjeria etc.• • • Urmăreşte în permanenţă activitatea gestionară. • Urmăreşte creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor şi atragerea unui numeric cât mai mare. funcţionarea instalaţiilor sanitare. compartimente şi posturi sunt stabilitede către Regulamentul de Ordine Interioară. a spaţiilor înconjurătoare atribuite Complexului IAKI. Directorul de restaurant are următoarele responsabilităţi: • Controlează modul de funcţionare. • Conducerea/motivarea echipei din subordine în scopul atingerii obiectivelor stabilite.

Ne bucurăm că Iaki este unul dintre partenerii noştri de seamă în cadrul Clubului şi. producător francez de vinuri. Vinul. restaurant sau SPA. degustări.R.E.Ro susţine evenimentele găzduite de Hotel Iaki. oferindu-le acestora un portofoliu flexibil de soluţii ce pot fi administrate prin sistemul tichetelor valorice (tichete de masă. SC Alcovin SRL are ca obiect principal de activitate producerea vinurilor. City Bank. îţi putem oferi împreună servicii la un înalt standard de calitate. 6 centre cu specializare unică şi în 135 clinici medicale partenere din toată ţara. inclusiv chirurgie. În 2005 se lansează gama Terra Romana. Vinul. Bavaria Motors Constantă. Bavaria Motors . desprespa. etc.R.E. Spaţiul dedicat include showroom. BCR S. Pe despreSpa. presa. Timişoara. BRD Group Societe Generale. Este membră a Asociaţiei Profesionale Vitivinicole Colinele Dobrogei (membră a ONIV) şi încă de la înfiinţare are implementat sistemul de management al siguranţei 37 . oferind un sistem integrat de servicii medicale. Astfel dacă plătiţi cu cardul Royal Black pentru cazarea în hotel şi pentru relaxarea oferită în centrul SPA aveţi reduceri de 20%. Vinul.E. şi-a început activitatea ca distribuitor de vinuri româneşti îmbuteliate sub propria sa marca: Vinul Cavalerului.R. agenţii de turism etc.E.E.Ro oferă consultanta în domeniul vinurilor de la raft şi HoReCa. MedLife îşi ateapta pacienţii în 9 Hyperclinici din Bucureşti. S. magazin de piese şi accesorii originale. de cadou.ro găsiţi articole informative despre tratamente şi ritualuri SPA. hotelul Iaki va întâmpină cu reduceri speciale pentru serviciile oferite. Tauck.V. Clubul Sodexo este un program care oferă membrilor săi discounturi şi oferte speciale în centrele partenerilor Sodexo. cea mai mare reţea de dealeri BMW din Centrul şi Estul Europei. beneficiind totodată de oferte speciale.despreSpa. concura la calitatea deosebită a vinurilor firmei S.a.). MedLife este liderul pieţei de servicii medicale private din România. destinate exclusiv Horeca. astfel. cât şi produse lifestyle BMW. ce conţine vinuri în ediţie limitată. trierea strugurilor la recepţie. În calitate de client RBS Royal Black. cele mai frumoase şi renumite Centre SPA din România precum şi ofertele lor lunare. service. proprietarul a 50 ha de vie în Corsica şi descendent al unei vechi familii nobiliare franceze. îmbutelierea şi comercializarea acestora. farmacie.V.reprezentanţa BMW din Constanţa comercializează toată gama de modele a concernului german.. 2 spitale multidisciplinare în Bucureşti şi Arad (cu maternitate proprie).ro. Sodexo.ro. S. La Medeleni. maturarea vinurilor în baricuri noi de stejar. RBS The Royal Bank of Scotland. realizarea cupajelor cu ajutorul unei echipe de oenologi francezi. MedLife. SPA Iaki este înregistrat pe singurul portal din România dedicat industriei SPA: www.V. abonamente corporate. vinuri medaliate la concursuri naţionale şi internaţionale..E. Sodexo Soluţii pentru Motivare este partenerul strategic pentru numeroase companii din România. culesul manual.ro este o revistă de educaţie despre vinuri şi lifestyle cu distribuţie naţională şi reprezintă cea mai mare comunitate online de pasionaţi de vinuri şi gastronomie. organizează evenimente. concursuri internaţionale şi sunt într-o continuă extindere. temperatura controlată în timpul vinificaţiei. 8 laboratoare în Bucureati şi în ţară. SC Alcovin SRL s. produse cosmetice. Vinul. bucătărie SPA. Înfiinţată în 1994 de către Domnul Conte Guy Tyrel de POIX. imagistica. Bavaria Motors face parte din Automobile Bavaria Group. Producţia mică (în jur de 50hl/ha). destinaţii SPA din întreaga lume. iar în restaurant veţi plăti cu 15% mai puţin. dar şi prin intermediul partenerilor săi: Leş Nouvelles Estetiques & Spa. Cu o experienţă de 15 ani. şi o secţiune dedicată profesioniştilor în domeniu: SPA business. Braşov şi Arad. Hotel Iaki oferă deţinătorilor de carduri Citibank reduceri de până la 20% pentru servicii de cazare.ro.Complexul IAKI din Mamaia a reuşit să atingă numeroase modalităţi de promovare cum ar fi: internetul.

Petit Verdot. firma Alcovin este furnizorul oficial al Casei Regale de România. Soiurile cultivate sunt Aligote. kaiak pe mare şi navigare cu catamaranul gonflabil pe mare. Sauvignon Blanc. Muşcat Ottonel. curse de navigaţie.3 ore Locaţie de plecare: Portul Tomis.100 persoane (4 . Paintball: 38 . Olimp. lupte cu piraţi (lupte amuzante cu saci de apă coloraţi între piraţi şi negustori). Feteasca Neagră.alimentare bazat pe principiile HACCP. transfer la şi de la hotel) Mărimea grupului : 2-8 persoane (servicii Scuba Diving şi pentru grupuri mai mari la cerere) Nou! Scufundări la piscină pentru copii în Mamaia Navigare pe Marea Neagra: Durata: 2 . navigare pe timp de noapte şi degustări de vin pe vas.Programe de scufundari PADI Discover Scuba Diving: prima experienţă în piscina sau în Marea Neagră la mică adâncime Durata : 3 ore Locaţie : Constantă. pescuit. scufundări. O altă modalitate de promovare a Complexului IAKI Mamaia sunt programele interactive: Programe interactive . Feteasca Regală. Societatea deţine aproximativ 300 ha de vită de vie. Viognier. Chardonnay. Nou! Sailing Safari: 2 .35 persoane per vas cu vele) Activităţi disponibile pe bărci : snorkeling. Agigea. Eforie.3 zile de navigaţie şi explorare de-a lungul Coastei Marii Negre. Pinot Noir. Riesling Italian. Constantă / Belona . Din 27 octombrie 2011. Vama Veche Preţ : 40 Euro/persoană (echipament. Merlot. Eforie Nord Preţ: de la 25 Euro/ persoană (transfer la cerere) Mărimea grupului: 4 .

dormit în corturi militare. lupte de paintball. atacuri de noapte. capacitate de 3 persoane) şi bărci cu motor (capacitate de 6 sau mai multe persoane) Durata : la cerere Locaţie : Mamaia Preţ : de la 150 Euro/oră pentru jetski şi 175 Euro/oră pentru bărcile cu motor Mărimea grupului (minim ? maxim) : în funcţie de capacitatea jet ski-ului/bărcii cu motor Pescuit tradițional 39 .20 persoane Jet Ski (Yamaha 90/120 CP. instalarea unei tabere militare. Pădurea Basarabi (la 20 km distanţă faţă de Constanta). camuflaj şi tehnici de supravieţuire.Durata: 2 ore Locaţie: Mamaia (terenul de paintball). Mărimea grupului: 10 . Preţ: de la 25 Euro/persoană Mărimea grupului: 8 .30 persoane Nou! Supravieţuirea în pădure: un program de 2 zile. organizat în pădure şi care include instruire şi tehnici militare. alte locaţii la cerere.

12 Mic 159 129 149 169 149 169 199 209 179 199 219 199 219 249 259 40 .Incursiune de câteva ore în stilul de viaţă al pescarului tradiţional. Tarife de cazare ale Hotel IAKI**** 2012 Tarif Rack (Regim Dubla) Perioada Dubla Apartam Regim Dubla Dubla Dubla Apartament Apartament Apartament fara ent masa Standard Superior Executive fara balcon Standard Executive balcon Superior 01 .1.21 Iunie 2012 si 02-13 Mic 109 Septembrie dejun 2012 22 Iunie . Costineşti.40 persoane 3. Vama Veche Preţ : de la 20 Euro/persoană Mărimea grupului : 8 . pescuit şi vâslit. Durata : 3 ore Locaţie : Agigea.5. Politica de prețuri și tarife specifice Hotelului Iaki Tabelul 3. gust de peşte proaspăt şi alte surprize ale mării.

al 2-lea copil (cu vârsta cuprinsă între 3-11.99 ani) -10Euro/noapte A 3-a persoană (peste 12 ani) şi a 4-a persoană peste 12 ani (doar în apartamente): 50Euro/noapte (22 Iunie-01 Septembrie 2012). Tarifele nu includ taxa locală de 1% (care se aplică doar pentru prima noapte de cazare). 01 Pranz Septembrie 2012 13 Iulie 18 August 2012 Mic dejun. 20 Eur/noapte în perioada 22 Iunie-01 Septembrie 2012. 30Euro/noapte (01 Ianuarie-21 Iunie. Pentru regim demipensiune. 41 . sâmbăta (perioada 22 Iunie-01 Septembrie 2012).99 ani: 100% gratuitate la cazare şi mese (baby . care includ nopţile de joi. pentru rezervări mai mici de 4 nopţi.26 Aprilie 2012 Mic si 15 69 dejun Octombrie 31 Decembrie 2012 99 119 139 119 139 169 179 69 89 109 109 109 139 149 Tarifele sunt în euro (curs intern) şi includ : TVA. Cina are valoare de 20 Euro / persoana .20 Euro/camera/noapte (perioada 01 Iunie-01 Septembrie 2012) Supliment week-end . 01 Septembrie-31 Decembrie 2012) Supliment vedere la mare .30Euro/noapte 01 Ianuarie-21 Iunie. jacuzzi.31 Mai 2012 si 14 Mic 79 Septembrie .9ani) .dejun 14 Octombrie 2012 01 Ianuarie . vineri. Hotelul IAKI îşi rezervă dreptul de a modifica tarifele! Copii între 0-2.Iulie 2012 si 19 August dejun. Suplimente copii: 24 Iunie-01 Septembrie 2012: Primul copil (3-11.40Euro/noapte.cot gratuit).poate fi servită în sistem set meniu sau bufet suedez (pentru minim 30 persoane). al 2-lea copil (3-11. tariful se diminuează cu: 10 Eur/noapte în perioada 01 Ianuarie-21 Iunie & 02 Septembrie-31 Decembrie 2012. saune. 01 Septembrie-31 Decembrie 2012: Primul copil (3-11.99 ani) 20Euro/noapte. regimul de masă specificat şi acces la SPA : piscina interioară. 199 Pranz 219 239 269 249 269 289 299 27 Aprilie . Pentru cazare în regim de SINGLE.20 Euro/camera/noapte. fitness.99 ani) . prânzul are valoare de 20 Euro/persoana şi este inclus în costul camerei. *În perioada Sărbătorilor legale.

etc). etc. deci a contractului hotelier. iar încasarea totală trebuie să fie prezentată într-o singură factură. în care se vor lua în calcul. hotelul va confirma agenţiei de turism dacă mai considera acest număr de turişti ca putând fi tratat ca un grup distinct din punct de vedere al tarifelor. se aplică un supliment de 30 Euro / persoana / zi (se adauga la tariful cu mic dejun). Anulările Condiţiile şi termenele ce stau la baza anulărilor totale sau parţiale ale contractului hotelier. Dacă hotelul a cerut plata în avans. vor fi stabilite înaintea momentului confirmării. dacă rezervarea s-a făcut pentru un grup ce va ocupa peste 30% din capacitatea de cazare a hotelului. ca o condiţie a acceptării comenzii/rezervării. de grup. considerate atât de agenţia de turism cât şi de hotel că fiind o entitate. Dacă o anulare intră în vigoare de la data comunicării verbale. În absenţa unei înţelegeri contrare. va trebui să specifice clar această în contractul hotelier/convenţie. Grupurile trebuie să fie formate din minim 10 persoane. necesită o înţelegere specifică scrisă (allotment contracts). Dacă numărul persoanelor s-a redus după confirmarea rezervării. Servicii . unitatea hotelieră anunţa agenţia de turism dacă poate sau nu anula rezervarea. Orice astfel de plată în avans va fi tratată ca un depozit de garanţie . care presupun furnizarea de pachete de servicii complete şi comlexe. toate cu număr de înregistrare şi datate de agenţia de turism). ca bază de pornire. referitor la comunicarea verbală. cu excepţia cazului în care o anulare este făcută în concordanţă cu prevederile contractului. Hotelul şi agenţiile de turism stabilesc clar condiţiile pentru perioada respectivă. Repartiţiile de camere pentru evenimente deosebite (congrese. confirmarea scrisă se vă referii în mod expres la aceasta. comandă de anulare.Se poate opta şi pentru varianta pensiune completă! Pentru pensiune completă. agenţia de turism poate anula o rezervare de grup fără să fie obligată la plata unei compensaţii. facilitaţilor. care sosesc şi pleacă împreună. e-mail. nu mai târziu de 72 de ore de la primirea acesteia. o plată în avans sau un depozit de garanţie. scrisoare oficială. cu anexarea diagramei de grup riguros completată. Toate anulările sunt făcute în scris şi înregistrate (fax. va scuti agenţia de turism de la o altă reconfirmare ulterioară scrisă. Agenţia de turism previne clienţii săi asupra riscurilor care le generează anulările întârziate. Confirmarea grupului de către hotel trebuie să specifice serviciile identificate pe fiecare client. Taxa de rezervare va fi dedusă din suma finală. contractul este considerat definitiv încheiat numai la plata acestei sume sau când a fost făcută dovada irevocabilă a plăţii (intrarea sumelor în cont). Dacă hotelul doreşte ca o plată în avans să fie considerată aconto. prezentele clauze cât şi altele neincluse. astfel încât numărul acestora este mai mic de 10 persoane. dar nu va fi rambursatăîn cazul unei anulări întârziate. Plata în avans Hotelul poate cere o taxă de rezervare.Centru de conferinţe 42 . Orice document scris primit de agenţia de turism de la hotel. Hotelul va confirma agenţiei de turism primirea plăţii în avans sau a unei taxe de rezervare. simpozioane. numai potrivit următoarelor reguli: anularea unui grup se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data sosirii. împreună cu suma oricărui fel de compensări datorate în cazul unei anulări întârziate.

31 Martie 2012. Sălile Roma. acestea putându-se modifica pentru fiecare caz particular în parte. puteţi beneficia de reducere 20% la toate masajele şi tratamentele corporaleefectuate. În această perioadă. cu o capacitate totala de 430 de locuri. Madrid. 43 . fiind amplasat la etajul 2 al Hotelului IAKI. MADRID. acces la internet (contra cost). Centrul de Conferinte Iaki ofera o noua dimensiune conceptului de intalniri de afaceri. Selectati sala: Sala BUCURESTI • Sala BUCURESTI • Sala ROMA • Sala MADRID • Sala VIENA • Salile ROMA.9 58. VIENA • Sala Paris Dimensiuni (m) Suprafata (mp) Dispunere Capacitate RON/zi (8 ore) 50 30 20 20 9.9 x 5. În această perioadă.41 410 RON Sălile dispun de ecran şi flipchart în dotare. precum şi de alte echipamente tehnice (contra cost). pot funcţiona ca spaţiu unitar cu o capacitate de 350 de locuri şi permit diferite tipuri de amenajare. Informaţiile de mai sus referitoare la capacitate (în funcţie de aranjamente) sunt aproximative.Hotelul Iaki dispune de cinci Sali de conferinta. Pe parcursul acestui proces. Beauty Salon IAKI este închis. în funcţie de dimensiunea grupului. Spa Center IAKI se afla într-un proces de renovare şi modernizare iar din luna Aprilie 2012. Dotat cu toate facilitatile moderne. Viena sunt modulare. Servicii . salonul de masaje şi tratamente corporale este în continuare deschis.Centru de relaxare SPA În perioada 10 Ianuarie . clienţii sunt aşteptaţi la cel mai modern centru de relaxare şi întreţinere corporală din oraş.

24.6. hrean şi mărar -Salata dobrogeana -Salata asortată de murături -Salata de ţelină cu sfecla roşie -Salata de varză albă şi roşie -Salata verde cu roşii -Salata de fasole cu porumb.00 .3. ardei -Platou cu brânzeturi asortate -Platou cu peşte afumat şi marinat -Piept de pui umplut cu ciuperci şi măsline -Rulou de salău cu legume şi sos de lămâie -Medalion de porc cu mozarella şi roşii -Gujoane de pui cu susan -Cartofi în coaja prăjiţi -Asortiment de legume la cuptor -Mini prăjituri -Tarte cu cremă de vanilie şi fructe -Prajitura cu cremă de ciocolată şi fructe de pădure 44 . Metode de promovare a hotelului în afara sezonului de vară BAL MASCAT . măsline.00 * Tarif: 100 Lei / persoană Meniu Bal Mascat: -Crostini cu pastă de măsline -Crostini pomodoro -Cosulete de foietaj umplute cu salată de pui -Rulou de şuncă cu salată de crudităţi -Mozarella cu roşii şi busuioc -Castravete cu pastă de brânză.1 Ianuarie 2012 * Meniu bufet suedez * Muzica românească şi internaţională .DJ * Animatori * Orele: 20.

în intervalul orar 13. salate. produse dulci de patiserie. Deasemnea pot canta şi danseaza pe muzica formaţiei Tomis Quartet la brunch.-Asortiment de fructe de sezon -Apa minerală / plata Bucovina -Vin alb / roşu demisec Murfatlar La IAKI. IAKI le oferă o seară memorabilă. turistii se pot relaxa şi degusta diverse preparate gustoase şi savuroase precum brânzeturi asortate. ciorba de burtă. micul dejun şi prânzul de contopesc în BRUNCH! După o seară de petrecere. preparate tradiţionale româneşti şi grătare.00 .00! Tarif: 95 Lei / persoană Oferte speciale .15.Heart to Heart Indiferent dacă musafirii sunt în căutarea unei surprize clasice sau a uneia nonconformiste. în Luna Iubirii! Oferta "HEART TO HEART": Cumpără o cină şi primeşti cazare GRATUIT! 300 Lei / cină romantică / cuplu *Oferta este valabilă în perioada 15 . în prima zi a anului.29 Februarie 2012 **Rezervarea se realizează cu minim 24 de ore înainte de cină Meniu oferta "Heart to Heart": -Prosciutto crudo cu ananas -Pasta de peste marinat -Crema de brânză cu măsline -Salata de ţelină cu măr şi nuci 45 .

1 sticlă de şampanie şi 1 coş cu fructe în cameră .02. a lunii de miere sau pur şi simplu petrecerea unui weekend relaxant la malul mării.Loving Days Pentru anul 2012. petrecând zile magice de iubire la malul mării! 680 Lei / cameră dublă / pachet (în perioada 01-29.-Piept de pui cu sos de ardei copţi -Mozzarella bocconcino cu roşii cherry -Rulou din piept de pui cu ciuperci şi ementhal -Asortiment de legume la cuptor| -Cartof copt cu sos de iaurt -Salata de murături asortată -Tort de ciocolată cu zmeură -Vin alb / roşu demisec -Apa minerală / plată Oferte speciale .1 buchet de flori pentru domnişoara / doamnă .2 nopţi de cazare în camere elegante şi spaţioase cu vedere . IAKI a pregătit pachete tentante. Pachet "LOVING DAYS": În luna februarie.2012) PACHETUL INCLUDE: . alături de persoana iubită sau de familie.1 cină romantică pentru 2 persoane servită în cameră . Hotel IAKI este destinaţia ideală. exceptând perioada 10-12. pe care fiecare îşi va dori să le experimenteze! Fie că este vorba despre organizarea unei nunţi.02.2012.1 şedinţa masaj relaxare / persoană 46 . călătoria începe şi se termină la Hotel IAKI.

00..supliment apartament executive: 300 Lei / camera / pachet .. ultra elegantă.toate purtând amprenta unui LUX ASUMAT! SEARA ARMANEASCA .supliment cameră dublă superioară: 80 Lei / camera / pachet .proporţii echilibrate şi feminine.30 Decembrie 2011 47 . reinterpretat prin prisma valorilor consacrate ale brandului: forme epurate.noapte suplimentară: 200 Lei / camera Meniu "Loving Days" . sofisticată.MENŢIUNI: ..signed by Agnes Toma 6 Decembrie 2011..detalii fine.supliment apartament standard: 200 Lei / camera / pachet . orele 19.. Casino IAKI Hotelul IAKI şi Agnes Toma au plăcerea să-i invite pe turisti la prezentarea colecţiei RED PASSION: o colecţie COUTURE. realizată în stil neoclasic.supliment apartament prezidenţial: 1000 Lei / camera / pachet .cină romantică: -Prosciutto crudo cu ananas -Pasta de peste marinat -Crema de brânză cu măsline -Salata de ţelină cu măr şi nuci -Piept de pui cu sos de ardei copţi -Mozzarella bocconcino cu roşii cherry -Rulou din piept de pui cu ciuperci şi ementhal -Asortiment de legume la cuptor -Cartof copt cu sos de iaurt -Salata de murături asortată -Tort de ciocolată cu zmeură -Vin alb / roşu demisec -Apa minerală / plată Fashion Show RED PASSION ..

* Muzica armaneasca LIVE: Formaţia MAKIDONIA * Orele: 19. caş proaspăt -Platou cu preparate: toba. vaca.30 . capra.00 * Tarif: 130 Lei / persoană Meniu Seara Armaneasca: -Platou cu brânzeturi asortate: telemea de oaie. pace di porcu (piftie). pastramă de oaie -Salata de ardei copţi cu roşii -Salata dobrogeana -Salata de murături -Salata de varză frecată cu mărar -Salata verde cu roşii -Salata de vinete -Carni di niel la cireap (miel la cuptor) -Prasi cu carni di porcu (costiţă de porc cu praz) -Combari cu carni di pui la cireap (pui cu cartofi la cuptor) -Pescu cu ariz la cireap (peşte cu orez la cuptor) -Ariz cu ianomati (orez cu organe de miel) -Piperchi tzargasiti cu casu (ardei gras cu brânză telemea) -Pita di curcubeta (plăcintă cu dovleac) -Pita cu casu di vaca şi stafidz (plăcintă cu brânză de vaci şi stafide) -Pita di prăsi (plăcintă cu praz) -Cuzunacu cu căcau şi lacumi (cozonac cu cacao şi rahat) -Marcat di oaie (iaurt de oaie) -Asortiment de fructe de sezon -Apa plata / minerală Bucovina -Vin alb / roşu demisec Murfatlar SERI DE DISTRACŢIE LA IAKI! 48 .24. sunculita.

Litoralul românesc al Mării Negre. se află în prezent într-o intensă şi persistentă degradare prin eroziune marină. Borsec în 1770. Ocna Sibiului. Vatra Dornei în 1788. ora 21. staţiunile balneoclimaterice cunosc o dezvoltare deosebită. Olăneşti în 1760. Lobby. Sovata. Ivanda şi Lipova în sec. Turda. Linia de ţărm se retrage anual cu 49 . Bazna în sec. în forme embrionare. cu o lungime de aproximativ 254 km. 29 Octombrie. Băile Herculane în 1734. XV. În secolul XIX.00. XVII. Piano Bar Tarif: 65 Lei / persoană 35 Lei / copil 3-12 ani *pentru grupuri mai mari de 10 persoane. 78 de interes local şi 38 de localităţi cu izvoare minerale utilizate. când ele au apărut şi s-au dezvoltat. astfel că până la sfârşitul secolului existau 23 de staţiuni de interes general. XVI.HALLOWEEN PARTY: Sâmbătă. acesta fiind menţionat în localităţile: Băile Felix în sec. tarif special: 50 Lei / persoană Menu Halloween Party: -Fasii de pui crocante cu sos însângerat -Cosulete cu pastă de brânză roşie -Cosulete de foietaj cu salată de crudităţi -Tartina cu muşchi afumat -Mozarella cu roşii şi busuioc -Crostini pomodoro cu usturoi -Crostini cu zacusca şi trufe -Glob ocular însângerat -Salata dobrogeana -Salata de varză albă şi roşie -Salata de sfeclă roşie cu ţelină -Rulou din piept de pui -Gujoane de peşte cu susan -Cartofi în coaja picanţi -Mini prăjituri cu cremă de ciocolată amară cu portocala -Placinta de dovleac -Prajitura "Halloween" -Bloody Punch Cocktail CONCLUZII ŞI PROPUNERI Elementele precursoare turismului pe pământul ţării sunt atestate documentar încă din antichitate. OPEN SPACE: Restaurant Coriolis. Buziaş etc. Treptat se afirmă turismul balnear. a Băile Herculane.

• sezlonguri si umbrele în suport fix. Marea Britanie. această tendinţă menţinându-se.2-0. la nivel mondial. Printre preocupările antropice cu impact deosebit asupra stării litoralului pot fi amintite lucrările hidrotehnice de pe Dunăre şi de pe principalii săi afluenţi. Ţările Scandinave. modernizării şi reabilitării infrastructurilor specifice ca urmare a procesului lent şi complicat al privatizării. România era deja cunoscută pe piaţa principalelor ţări europene generatoare de turişti. agrement specific plajei. demografici. prin potiţia să georgafică şi prin natură. ţara noastră a cunoscut un declin puternic al sosirilor de turişti străini. un teritoriu propice pentru cele mai diverse activităţi.5 m pentru litoralul cu faleze (Constanţa . cea mai importantă creştere datorită dorinţei oamenilor de a călători. Franţa. • realizarea de către operatorii de plajă a investiţiilor privind dotările igienico-sanitare. inexistenţei unor facilităţi în domeniul creditelor bancare etc. Dezvoltarea. Propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării turistice a statiunii Mamaia: • centru de închiriere a dotarilor de plaja (umbrele. • crearea unui management efiecient al plajei. în special în zona litoralului Mării Negre. Italia. obiceiuri dar şi datorită dezvoltării tehnice înregistrate în domeniul transporturilor. 50 . de a observa alte civilizaţii. în această situaţie. usoare. Începând cu anii '80. şi în anii '90. Turismul internaţional are. • terenuri de sport. Belgia ş. altele prezintăcaracteristici specifice turismului şi respectiv formelor particulare de manifestare aacestuia. cotidiene (odihnă.etc. aplicării unei fiscalităţi neadecvate. politici. sociali. În prima jumătate a anilor 1960 ţara noastră a cunoscut o dezvoltare relevantă a unităţilor de cazare turistică.Vama Veche). • instalatie pentru sonorizare automata . usoara si demontabila. Procesul de eroziune a litoralului are atât cauze naturale (schimbările climatice globale şi modificările nivelului mării) cât şi cauze antropice. amenajările portuare şi alte lucrări tehnice costiere. în special în Germania. sub forma atenuată. de a vizita alte ţări. în respective zona turistică. • dotari de agrement pentru copii. concediile. hrană). • asigurarea premizelor pentru aducerea plajelor la standarde de nivel european. printr-o tendinţă de creştere datorită influenţei factorilor economici. Litoralul se poate definii ca zonă de contact între elementele terestre şi hidrologice şi reprezintă. La începutul anilor '70. iar Cauza principală fiind constituită de lipsa de fonduri pentru investiţii destinate dezvoltării. cât şi a turismului internaţional se caracterizează. atât a turismului naţional. • alte constructii si instalatii demontabile realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive.aproape 15-20 m pentru litoralul Deltei (între Sulina şi Capul Midia) şi cu aproximativ 0. prosoape). • constructii demontabile. sezlonguri.a. • dezvoltarea şi amplasarea raţională a amenajărilor de plajă. constructie provizorie. saltele pneumatice. provizorii pentru servit bauturi si produse ambalate. Serviciul turistic reprezintă o multitudine de activităţi puse la dispoziţia turistiilor care au ca scop satisfacerea nevoilor lor în perioada în care aceştia îşi petrec vacanţele. • achiziţionarea de către operatori a utilajelor specializate de întreţinere şi ecologizare a plajelor. dezvoltare care permite călătorii mai rapide şi mai confortabile pe distanţe din ce în ce mai lungi. Austria. O parte a activităţilor ce dau conţinut prestaţii turistice vizează deciacoperirea unor necesităţi obişnuite.

2008 Băbăiţă C. Editura Mirton.Pledoarii vechi pt un turism nou. Bucureşti. 2008 Borza. EdituraUranus. cea mai nordica staţiune a rivierei romaneşti şi una dintre cele mai mari staţiuni din ţară. cu 2 utilaje specializate. la numai 20m de plajă.• • • • • lucrări mecanizate de pregătire a plajelor. conform contractului. Nicula V. Editura Universitară. Bucureşti. fostul hotel Bucureşti a fost cumpărat în anul 1999 de către marele fotbalist roman Gică Hagi. la 4 iulie 2001. . Ed. Timişoara. sunt doar câteva elemente care fac din hotelul nostru o locaţie specială. Editura Carro. 2004 Chiotoroiu B. Editura Pro Universitaria. Editura Sylvi. plantări masive de pomi şi arbuşti. iar doi ani mai târziu. un nou hotel de patru stele s-a adăugat pe harta Mamaiei . 2004 Erdeli. – Diversitatea şi calitatea serviciilor turistice – Premisele dezvoltării durabile în Bazinul Mării Negre. Constant. modul de implicare al turistului în păstrarea curăţeniei pe plajă. 2006 Firoiu. Aşezat în centrul staţiunii. Ed. Poziţia privilegiată a hotelului. pentru a da un skyline deosebit staţiunii Mamaia. . – Tehnica operaţiunilor în turism. ExPonto. 1996 Cosmesc Ioan. Sibiu. care realizează curăţarea şi afânarea nisipului în profunzime. 2002 51 ..Economia turismului şi amenajarea turistică a teritoriului. Gheorghilaş. deschiderea spre mare sau spre lac care te îmbie să urmăreşti un spectaculos răsărit al soarelui din Marea Neagră sau magnificul apus al acestuia în apele lacului Siutghiol. G. Hotelul Iaki se afla în Mamaia.Hotelul Iaki.Amenajarea turistică a teritoriului.Geografia turismului.. precum şi ambianţa de relaxare şi confort. prelungirea falezei de promenadă Mamaia Nord. Bucureşti. Alexandru . . Bucureşti. în vederea punerii acestora la dispoziţia locatarilor la începutul sezonului. Constanţa 2005 Cocean. P. ridicarea de hoteluri şi imobile rezidenţiale cu o înălţime de peste 9 etaje.Economia turismului intern şi internaţional. Tileagă C.Amenajări turistice. Bucureşti. Imediat a intrat într-un amplu proces de renovare şi transformare. Daniela . A. adierea continua a brizelor. BIBLIOGRAFIE • • • • • • • • Băltăreţu Andreea .

.. Editura CH Beck. A. 2004 Minciu R. . . Economică. Bucureşti. Ed. Bucureşti. 2005 Rădulescu Carmen C. 2000 52 . Sibiu. (profesor) . 2000 Lupu N. Ediţia a II-a.Turismul în România. Continent. Editura All Beck. Rosetti” Constanţa.România potenţial turistic. Bucureşti. Bucureşti 2005 Niculescu G. Ed. L. Bucureşti.. B. Târgu – Jiu. Ed. C. 2010 Rotariu Ilie – Globalizare şi turism. Bucureşti. Editura Oscar Print.. Editura Universitară. Grup Şcolar .Gestiune hotelieră. Rus F. – Turismul în regiunile de dezvoltare ale României. statistici.Evoluţia fenomenului turistic pe litoralul românesc. Neacsu N. 2006 Ionescu I. Negoescu. Bucureşti 2000 Ielenicz. . .Geografia generală a turismului. 2010 Pompei. . Vlăsceanu. Baron P. M. Comănescu.. G.Economia turismului. Bucureşti 2002 Neacşu N. Uranus. Editura Meteor Press...Managementul turismului durabil în ţările riverane Mării Negre..C.Amenajarea turistică a teritoriului . reglementări. Băltăreţu A. Editura Academică Brâncuşi.• • • • • • • • • • • • Glăvan V.Editura UCDC . 2004 Snack O. .Turismul fenomen social-economic şi cultural. . Editura Expert. Bucureşti. 2001 Stanciulescu Gabriela şi colectivul .Economia turismului – lucrări practice...