You are on page 1of 5

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” DIN IAŞI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SOCIOLOGIE PROGRAMĂ ANALITICĂ DISCIPLINA: Psihologia adicţiei

SPECIALIZAREA: Asistenţă Socială ANUL DE STUDIU / SEMESTRUL: III / 1 VOLUMUL ACTIVITĂŢII DE CURS /SEMINAR: 14ore / 28ore CREDITE ALOCATE: 3 TITULAR SISCIPLINĂ: conf. univ. dr. Radu Andrei OBIECTIVELE DISCIPLINEI: 1. Cunoaşterea de către studenţi a conceptelor fundamentale şi a problematicii actuale ale psihologiei comportamentelor adictive integrarea lor în fondul informaţional interdisciplinar. 2. Familiarizarea cu noţiunile reprezentative din domeniul, a datelor actuale de specialitate, familiarizarea cu situaţia specifică din ţara noastră şi a posibilităţilor de intervenţie şi asistenţă în domeniu. 3. Stimularea interesului studenţilor pentru studiul aplicativ al domeniului, formarea unor abilitaţi şi competenţe de a opera cu conceptele şi conţinuturile însuşite, cunoaşterea şi însuşirea metodelor, tehnicilor şi procedeelor de intervenţie ştiinţificăa specifice domeniului. 4. Stimularea prin creativitate a studentului în delimitarea unor teme de cercetare interdisciplinară. TIPURI DE ACTIVITATE DIDACTICĂ: În cadrul cursului vor fi utilizate: metoda expunerii, metoda ilustrativă, expunerile de caz, examinarea de caz, problematizarea, ş.a.m.d. în susţinerea seminariilor se vor utiliza: metode activ-participative, studiul de caz, dezbaterea, metode creative de abordare a problemelor.

Boli cu transmitere prin siringă. . Criterii de plasament a pacientului 3. . Curs V: Amfetamine şi metamfetamine. Evaluarea pacientului 2. Circuitele "plăcerii". Droguri licite şi ilicite. nicotina Curs IX: Alcoolul şi problematica alcoolismului Curs X: Probleme privind abordarea terapeutică a adicţiilor Scopurile tratamentului 1. Psihoterapia individuală 6.FORME DE EVALUARE: .pe parcursul semestrului prin eseu. Dependenţă fizică şi psihică. Curs VI: Haşişul şi derivaţii de THC. Terapii psihodinamice 5. . Terapii de grup Curs XI: Probleme speciale Drogurile şi sarcina 1. CONŢINUTUL PROGRAMEI: Curs I. Curs II: Opiul şi derivaţii săi. test.nota finală: media aritmetică a notei obţinute în cadrul seminariilor şi nota obţinută în cadrul examenului. Curs IV: Cocaina şi droguri psihostimulente. Diagnosticul dual. implicarea activă în dezbaterea temelor de seminar.: Date generale privind noţiunile şi comportamentul adictiv. Curs III: Droguri halucinogene şi disociative. Marijuana. Tratamente biologice 4. Curs VII: Droguri inhalante: solvenţii organici Curs VIII: Cafeina.la sfârşitul semestrului prin examen (scris).

C. San Antonio. 1989. 10. Nestler El. 522-573. Initiation and adaptation: a paradigm for understanding psychotropic drug action. . 1990. pp. TX. 8th Edition. Edited by Gilman AG. 158-166. in Substance Abuse: A Comprehensive Textbook. Emrick C. Assessment of expectancies in al dependent clients. San Antonio. Clin Neurosci 3:182-188.Drogurile la adolescenţi 2. Edited by Donovan DM. Psychological Corporation. et al. in Assessment of Addictive Behavioral. Pharmacogenetic models of alcoholism. Am J Psychiatry 153:151-162. Hyman SE. Drogodependenţa la persoane cu afecţiuni somatice BIBLIOGRAFIE: 1. Lis I. Jaffe JH. 1997a. Therapist Guide. Opiates: clinical aspects. Pergamon. Psychological Corpon. 84-111 . Cognitive. 9. 2. Nies AS. New York. Knapp CM. Am J Psychiatry 153:151-162. Initiation and adaptation: a paradigm for understanding psychotropic drug action. Davis CS. New York. 1991. Rall TW. Annis HM. 4. Ciraulo DA. Borrego N. McBride WJ.1996. TX. 1997.. Research. Edited by Washton A. pp. Managing Your Drug or Alcohol Problem. 1997b. and Clinical Perspectives. Daley DC. Hyman SE. Li T-K. MD. 5. Drug addiction and drug abuse. Marlatt GA. Daley D. 3rd Edition. pp. 1996. Ruiz P.1988. Marlatt GA. New . pp. Marlatt GA. 1995. Involving family members in the prevention of relapse: an innovative approach in alcoholism. 8. Guiford. Nestler El. In Psychotherapy and Substance Abuse: A Practitic Handbook. Managing Your Drug or Alcohol Problem. Guilford. Daley D. Relapse prevention: intervention strategic mental health clients with comorbid addictive disorders. Treatment Quarterly 8:101-112. et al. Daley DC. 7. Probleme de educaţie sanitară 3. 243-263. Millman RB. and Physiological Proces. 1995. 3. Williams & Wilkins. (ed): Relapse: Conceptual. Edited by Lowinson JH. Cawthra E. in Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. Haworth. 6. Jaffe JH. Baltimore. New York.

12. 13. 1988. Institute of Medicine. 15. 20. New York. Vogt EZ. 23. Drug abuse and preventior programs in 29 countries. Opinions of 100 Physicians on the Use of Opium in China. 1995. pp. Medicine B. 16. 14. Arch Gen Psychiatry 52:906-915. Lumeng L. Red Horse Y. in New Directions in Prevention Among American Indian a Alaska Native Communities. Shanghai. 1998. 21. Oregon Health Sciences University. in New Directions in vention Among American Indian and Alaska Native Comunities. pp. Japan and the Opium Menace. Differential heritability of adult and juvenile antisocial traits. Arif A. Soc Sci Med 23:717-719. American Indian community mental healt primary prevention strategy . 19. 17. New roads to coping-Siouan sobriety. 189-212. 1942. Sacrifice among the Semites. American Presbyterian Missision Press. Adlaf E. Selective breeding for alcohol preference and associated responses. Edited by Manson SJ Portland. 1997. Koob GF.11. 1965. the past decade. Edited by Manson SM. 39-48. Edited by Manson Portland. Oregon Health Sciences University. Portland. 22. 1989. International Journal of the Adictions 23:1-17. Patterns of drug use among adolescents. pp. Behav Genet 23:163-170. Lyons MJ. Kaplan AK. 1982. . OrE Health Sciences University. Smith WR. A cultural network model: perspectives for lescent services and para-professional training. Smart RG. Washington. Le Moal M. Merrill TF. 1986. The impact of prevention legislation: an examination of research findings. 1982. New Harper & Row. Reader in Comparative Religion. Eisen SA. Addict Research 3:83-86. Epidemic of heroin use in Slovakia. Smart R. in I Directions in Prevention Among American Indian Alaska Native Communities. Institute of Pacific Relations. 1993. Li T -K. Smart R. Okruhlica L 1997. Ed. Red Horse J. Murray GF. True WR. DC. 173-184. Edited by Lessa WA. Park WH. Drug abuse: hedonic homeostatic dysregulation. 217230. Doolittle DP. Science 278:52-57. in Legislative Approachl Prevention of Alcohol-Related Problems. China. 18. 1982. et al.

Charles C Thomas. The SHARP carwash: a community-oriented work program for substance abuse patients. New York. 1970. New York. Walker RD. 301-311. Westermeyer J. 1974a. State University of New York Press. Poppies. Soc Work 35:79-80. Arch Gen Psychiatry 33:1135-1139. Westermeyer J. Arch Gen Psychiatry 31:237-240. Patterson Smith.. Aitken SS. Terry CE. 1974b. University of California Press. 1989. Berman S. 29. 26. Edited by Spiegler DL. The sociocultural environment in the genesis and amelioration of opium dependence. et al. Montclair. Alfred Knopf. 33. Rozynko V. 32. 25. Benjamin GA. 1990. DC. 1982. 31. . Westermeyer J. Pipes and People: Opium and Its Use in Laos. Berkeley. Washington.. The Opium Problem. Ethnic Minorities. Wallace AFC. The pro-heroin effects of anti-opium laws in Asia. Springfield. 30.S. 1985. 36. Opium dens: a social resource for addicts in Laos. Mental Health for Refugees and Other Migrants: Social and Preventative Approaches. pp.24.. Stead P.. in Anthropological Research: Process and Application. American Indian alcohol misuse and treatment outcome. pp. Kivlahan D. 1992. NJ. Westermeyer J. Tate DA. IL. The Death and Rebirth of the Seneca. Westermeyer J. et al. Edited by Pogge J . in Alcohol Use Among U. Pellens M. 27.. Department of Health and Human Sîices. 1998. 115-132.