You are on page 1of 6

CALCUL DIMENSIONARE UTILAJE DIN CADRUL ETAPEI MECANICE DE

EPURARE PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ A UTILAJELOR
Debite de calcul şi de verificare utilizate în staţiile de epurare municipale:
Propunem ca temă de proiectare dimensionarea grătarelor montate la intrarea in staţia de
epurare a unei localităţi cu o populaţie de 50000 locuitori, sistemul de canalizare fiind de tip unitar.
=
med zi
Q

0.250 mc/s
=
max zi
Q 0.290 mc/s
=
. max or
Q 0.350 mc/s
=
. min or
Q =
max. zi
mQ 0.140 mc/s
i = 1.8
Utilaje Debit de calcul (mc/s) Debit de verificare (mc/s)
Gratare/site Q
c
= 2 Q
max,orar
Q
v
= Q
min,orar

Deznisipator Q
c
= 2 Q
max,orar
Q
v
= Q
min,orar

Separator de grasimi Q
c
= Q
max,zi
Q
v
= Q
min,orar

Decantor primar Q
c
= Q
max,zi
Q
v
= 2 Q
max,orar

Decantor secundar Q
c
= Q
max,zi
Q
v
= Q
max,orar


Calculul utilajelor din cadrul treptei mecanice de epurare (grătare, deznisipator, bazin de
egalizare, separator de grăsimi, decantor primar):
Dimensionarea grătarelor:
Grătarele reţin aproximativ 3-5% din materialele solide transportate de apele uzate. Din
varianta tehnologică aleasă s-a propus un grad de epurare în ceea ce privesc materiile solide de 5 %.
1. Debite de calcul şi de verificare ale grătarelor:
Debite de calcul (Q
c
) Debite de verificare (Q
v
)
s m i Q Q
orar c
/ 26 , 1 2
3
max.
= · = s m Q Q
orar v
/ 140 , 0
3
min.
= =
Retinere: 3 ÷ 5% din materialele solide transportate de apele uzate.
2. Viteza apei uzate prin interspaţiile grătarelor
v
g
= 0.7 ÷ 1.1 m/s; v
g
= 0.8 m/s.
3. Caracteristicile celor doua gratare
- laţimea grătarelor (s); s = 10 mm = 0.01 m;
- coeficientul de formă al barelor (β); β = 1.83;
- distanţa dintre (b
i
); b
i
= 20 mm = 0.02 m;
- unghiul de înclinare (θ); θ = 75°.
4. Viteza apei în amonte de grătar, v
a

Regim precipitaţii normal: v
a
= 0.4 – 0.75 m/s.
In precipitatii abundente: v
a
= 0.4 ÷ 0.9 m/s;
s m
h B
Q
v
c
c
a
/ 9 , 0
35 , 0 2 2
26 , 1
2
max
=
· ·
¬
· ·
=
unde:
Q
c
– debit de calcul (mc/s); Q
c
= 1,26 mc/s;
B
c
– înaltimea grătarelor (m); aleg Bc = 2 m;
h
max
– înălţimea apei în amonte de grătar (m); h
max
= 0.25 ÷ 0.6 m; aleg h
max
= 0.35 m.
Lăţimea camerei grătarului se stabileşte astfel;
( )
C
s
b B
c
+
(
¸
(

¸
+
· =
¿
b
b
[m] (1.)

max
h v
Qc
b
g
=
¿
[m] (2.)
Se specifică gradul de reţinere a solidelor: GE = 5%;
B
c
= lăţimea camerei grătarului, în m;
Σb = suma lăţimilor interspaţiilor dintre bare, în m;
s = lăţimea barelor, în m; s = 10 mm¬s=0,01m;
b = lăţimea interspaţiilor dintre bare, în m; b = 20 mm¬b=0,02m;
C = lăţimea pieselor de prindere a grătarului în pereţii camerei, în m; 0,25- 0,30
v
g
= viteza maximă a apei în grătar, în m/s;
h
max
= adâncimea maximă a apei în faţa grătarului, corespunzătoare vitezei debitului maxim, în m.
La proiectarea grătarelor trebuie să se aibă în vedere că nivelul de apă din acestea este legat de
cel al deznisipatoarelor, datorită dispozitivelor de menţinere a vitezei constante.
Se proiectează două grătare dese cu curăţire mecanică având înclinarea faţă de orizontală
de 75º
Specificaţie:
Fiecare grătar va prelucra un debit =
. max or
Q 0,63 mc/s, respectiv =
. min or
Q 0.070 mc/s.
A) Secţiunea amonte a camerei grătarului
Se determină lăţimea camerei grătarelor cu un
max.
h ales şi se verifică condiţia de viteză.
La
c
B = 2 m şi la un
max.
h = 0,35 m, viteza apei este de 0,9 m/s.
A.1. Se determină suma lăţimilor dintre bare ( conform ecuaţiei 2)
m 25 , 2
35 , 0 8 , 0
63 , 0
max
=
·
= =
¿
h v
Qc
b
g

Pentru grătarul ales, lăţimea camerei conform ecuaţiei 1este:
( )
C
s
b B
c
+
(
¸
(

¸
+
· =
¿
b
b
;
( )
m 4 705 , 3 33 . 0
02 . 0
02 . 0 01 . 0
25 , 2 ~ = +
(
¸
(

¸
+
· =
c
B
s m
h B
Q
V
c
c
a
/ 45 , 0
35 , 0 4 2
26 , 1
2
. max
=
· ·
=
·
=

A2. Se determină numărul de bare
buc n
s
c b B
n
b
C
b
145
01 , 0
3 , 0 25 , 2 4
¬
÷ ÷
= ¬
÷ ÷
=
¿

unde: c – lăţimea de prindere a barelor; c = 0.3;
s – lăţimea barelor, s = 10 mm = 0.01m;

Pe lăţimea
c
B = 3,5 m a grătarului, vor exista un număr de:
145 bare x 0,01 m+146 interspaţii x 0,02 m + 2 spaţii ptr.piesele de prindere x 0,165
A3. Se determină R = raza hidraulică
25 , 0
35 , 0 2 2
35 , 0 2
2
max
max
= ¬
· +
·
= ¬
· +
·
= R R
h B
h B
R
C
C

Luând o pantă pentru camera grătarului:
|
|
.
|

\
|
= = 031 , 0 001 . 0
2
1
J J
Viteza apei în amonte de grătar este:
| |
2 1
3 2
74 /
a
v R j m s = · ·
91 , 0 001 , 0 25 , 0 74
2 / 1 3 / 2
= · · =
a
v m/s.
Deci viteza stabilită de 0,90 m/s îndeplineşte condiţia de bază, în caz contrar se refăceau
calculele.
C) Se determină pierderea de sarcină prin grătar
| | sin
2
2
3 / 4
·
·
·
|
.
|

\
|
÷ =
g
v
b
s
h
a

813 , 1 75 sin
81 . 9 2
90 . 0
02 . 0
01 . 0
83 . 1
2
3 / 4
= ·
·
·
|
.
|

\
|
÷ = h
Dimensionarea decantorului:
Eficiente orientative (STAS 4162/1-89)
- 40-60% in reducerea concentratiei suspensiilor solide
- 20-25% in reducerea concentratiei CBO
5

Grade de epurare propuse :
GE
ss
= 50%
GE
CBO5
= 35%
GE
CCOCr
= 35%
GE
Nt
= 35%
1. Debite de calcul şi de verificare :
Q
c
= Q
max,zi
= 0,290 · i = 0,522 mc/s
Q
v
= 2 Q
max,orar
= 2· 0,35 · i = 1,26 mc/s
2. Determinarea vitezei de sedimentare
Conform STAS 4126 – 1/89, f (gradul de epurare stabilit pentru solidele in suspensie plus
concentratia initiala a materiilor in suspensie din tema de proiectare)
Viteza de sedimentare propunem a avea valori de v
s
= 2,7 m/h = 0,00075 m/s pentru incarcari
initiale cu materii in suspensie mai mari de 200 mg/l.
Viteza de circulatie a apei prin decantor : v
a
= 20 mm/s = 0,02 m/s
Timpul de stationare in decantor : t
s
= 2 h = 7200 s
Volumul spatiului de decantare Vs = Q
c
· t
s
= 0,522 · 7200 = 3758,4 mc
Aria orizontala : A
o
=

²
Aria transversala : A
tr
=

²
Lungimea decantorului : L = v
a
· t
s
= 0,02 · 7200 = 144 m
Inaltimea totala a decantorului : H = H
s
+ H
u
+ H
d
= 0,3 + 5,4 + 0,3 = 6 m
H
s
= inaltime de siguranta = 0,2 – 0,6 m = 0,3 m
H
u
= inaltime efectiva a zonei de sedimentare = v
u
· t
s
= 0,00075 · 7200 = 5,4 m
Hd = inaltimea zonei de depuneri = 0,2 – 0,6 = 0,3 m
Latimea decantorului : B =

=

= 4,83 m
Valoarea standardizată a decantorului va fi de 4 ÷ 5 m, se impune:
- decompartimentarea decantorului şi la calcularea numarului (n) de compartimente în funcţie de
lăţimea adoptată pentru un compartiment şi notată cu B1.
- Alegem B1 = 4 m. n = B/ B1= 4,83/ 4= 1.2≈ 2 compartimente

Volumul total de namol depus in decantor : V
t

namol
=

C
ss
i

unde: GE = 50% ;
Qc = 0,522 mc/s;
γn = densitatea nămolului rezultat în bazinul de decantare = 1100 – 1200 Kg/m = 1100
kg/m
Cssi = concentraţia iniţiala de solide in suspensie la intrarea in decantor = 410 mg/l
p = umiditatea namolului = 95%
V
t

namol
=

=

= 194,56 mc/ziCALCUL DIMENSIONARE UTILAJE DIN CADRUL TREPTEI BIOLOGICE DE
EPURARE

Decantorul secundar
Decantorul secundar este parte componentă de bază a treptei de epurare biologică. În
decantoarele secundare se reţine membrana biologică( flocoanele de nămol activ ) evacuate odată
cu efluentul din filtrele biologice, respectiv din bazinele de aerare.
Decantoarele secundare frecvent folosite sunt de tip longitudinal şi radial, echipate
cu dispozitive corespunzătoare pentru colectarea şi evacuarea nămolului în mod continuu
sau cu intermitenţă ( intervalul de timp dintre două evacuări ≤ 4,0 ore).
1. Debitul de calcul şi debitul de verificare
Q
c
= Q
max,zi
= 0,290 · i = 0,522 mc/s
Q
v
= 2 Q
max,orar
= 2· 0,35 · i = 1,26 mc/s
1. a. Încărcarea superficială în DS cu materii solide:

I
ss
=

[kg/h· m
2
]
Unde C
N
= concentratia namolului activ (kg/mc) = 2,58 kg/mc
Q
R
= debitul de recirculare (mc/h) = 0,110 mc/h
A
u
= suprafata utila a decantorului radial
Se determina υ’
SD
incarcarea hidraulica a decantorului.
In literatura de specialitate : υ’
SD
≤ 1,9 mc/m
2
h la valoarea lui I
BN
< 150 cm
3
.
Aleg υ’
SD
=1,5 mc/m
2
h
υ’
SD
=

rezulta Au =

=

= 1252,8 m
2
I
ss
=

=

= 112,45 kg/m
2
zi
2. Timpul de decantare
Conform STAS 4162/2-89, t
dc
= 3,5 – 4 h = 4 h
Se calculeaza inaltimea utila a decantorului si respectiv a volumului decantorului secundar
h
u
= t
dc
· v’
SD
= 4 · 1,2 = 4,8 m
V = Qc · tdc = 0,522 · 4 · 3600 = 7516,8 mc
Se impune un numar minim de 2 decantoare radiale cu : A
0
= 1779 m
2
(conform STAS
4162/2-89), rezulta D=50 m, H=3,9 m, V
util
= 6227 m
3
.
Se calculeaza volumul total de namol rezultat din decantorul secundar :
V
n
=

C
ss
i

Unde : GE = eficienta separarii namolului activ in DS = 85%
γ
n
= greutatea specifica a namolului, care pentru o umiditate a namolului de 95% este intre
1100 – 1200 kg/m
3
= 1150 kg/m
3

Css
i
= concentratia initiala a materiei solide intrate in decantorul secundar = 64,15 mg/l
p = umiditatea namolului decantat = 95%
Inlocuind valorile corespunzatoare se obtine :
V
n
=

=

= 178,2 mc/zi


26 mc/s. în m. în m. unghiul de înclinare (θ).25. Qc = 1. hmax = adâncimea maximă a apei în faţa grătarului. în m. La proiectarea grătarelor trebuie să se aibă în vedere că nivelul de apă din acestea este legat de cel al deznisipatoarelor.) Se specifică gradul de reţinere a solidelor: GE = 5%. 4.  0. corespunzătoare vitezei debitului maxim. = lăţimea pieselor de prindere a grătarului în pereţii camerei. hmax – înălţimea apei în amonte de grătar (m). b = 20 mm  b=0. va Regim precipitaţii normal: va = 0.02m. θ = 75°. Bc – înaltimea grătarelor (m). în m. Se proiectează două grătare dese cu curăţire mecanică având înclinarea faţă de orizontală de 75º Specificaţie: Fiecare grătar va prelucra un debit Qor m ax. hmax = 0. aleg Bc = 2 m. = lăţimea interspaţiilor dintre bare.75 m/s. = suma lăţimilor interspaţiilor dintre bare.4 – 0. s = 10 mm  s=0.  s  b   Bc   b    C [m] (1.35 unde: Qc – debit de calcul (mc/s). In precipitatii abundente: va = 0. respectiv Qor m in. = lăţimea barelor. = lăţimea camerei grătarului.9m / s 2  Bc  hm ax 2  2  0.0. Viteza apei în amonte de grătar.  0.25 ÷ 0.4 ÷ 0.01m. aleg hmax = 0.35 m. în m.070 mc/s. va  Qc 1. Lăţimea camerei grătarului se stabileşte astfel. în m.6 m. . datorită dispozitivelor de menţinere a vitezei constante.30 vg = viteza maximă a apei în grătar.9 m/s.63 mc/s.26   0. 0.)  b   b  v Bc Σb s b C Qc g hm ax [m] (2. în m/s.

35 g hm ax Pentru grătarul ales.3  145buc 0.705  4 m   C .02    s  b   Bc   b     0. vor exista un număr de: 145 bare x 0.35 A2.25   0. s = 10 mm = 0.35 m.5 m a grătarului. A.25 BC  2  hm ax 2  2  0.A) Secţiunea amonte a camerei grătarului Se determină lăţimea camerei grătarelor cu un h La Bc = 2 m şi la un h m ax.25 m 0.031     Viteza apei în amonte de grătar este: va  74  R 3  j 2 1 2 m / s . lăţimea camerei conform ecuaţiei 1este:  0.25  0.001 J 2  0. ales şi se verifică condiţia de viteză. Bc  2. Se determină suma lăţimilor dintre bare ( conform ecuaţiei 2) b  v Qc 0. 2  4  0. Se determină R = raza hidraulică R BC  hm ax 2  0.piesele de prindere x 0.01 m+146 interspaţii x 0.35 R  R  0. Se determină numărul de bare nb  BC   b  c s  nb  4  2. c = 0.01 unde: c – lăţimea de prindere a barelor.1. viteza apei este de 0.01m.02 m + 2 spaţii ptr.8  0.45 m / s 2 Bc  hm ax.33  3.02  b    Va  Qc 1. = m ax.63   2. s – lăţimea barelor.3.35 Luând o pantă pentru camera grătarului:  1  J  0. 0.26   0.9 m/s. Pe lăţimea Bc = 3.01  0.165 A3.

Debite de calcul şi de verificare : Qc = Qmax.813 2  9.orar = 2· 0.91 m/s.290 · i = 0.522 · 7200 = 3758.83     0. C) Se determină pierderea de sarcină prin grătar s h     b 4/3 2 va   sin  2 g 4/3  0.02 m/s Timpul de stationare in decantor : ts = 2 h = 7200 s Volumul spatiului de decantare Vs = Qc · ts = 0.01  h  1. Determinarea vitezei de sedimentare Conform STAS 4126 – 1/89. în caz contrar se refăceau calculele.35 · i = 1.4 mc Aria orizontala : Ao = ² .90 2   sin 75  1.001 1 / 2  0. Deci viteza stabilită de 0.00075 m/s pentru incarcari initiale cu materii in suspensie mai mari de 200 mg/l.26 mc/s 2. Viteza de circulatie a apei prin decantor : va = 20 mm/s = 0.25 2 / 3  0.522 mc/s Qv = 2 Qmax.v a  74  0.7 m/h = 0.02  0. f (gradul de epurare stabilit pentru solidele in suspensie plus concentratia initiala a materiilor in suspensie din tema de proiectare) Viteza de sedimentare propunem a avea valori de vs = 2.81 Dimensionarea decantorului: Eficiente orientative (STAS 4162/1-89)   40-60% in reducerea concentratiei suspensiilor solide 20-25% in reducerea concentratiei CBO5 Grade de epurare propuse : GEss = 50% GECBO5 = 35% GECCOCr = 35% GENt = 35% 1.90 m/s îndeplineşte condiţia de bază.zi = 0.

2 – 0. n = B/ B1= 4. .2≈ 2 compartimente Volumul total de namol depus in decantor : Vt namol = Cssi unde: GE = 50% .4 m Hd = inaltimea zonei de depuneri = 0. Qc = 0.02 · 7200 = 144 m Inaltimea totala a decantorului : H = Hs + Hu + Hd = 0.3 m Hu = inaltime efectiva a zonei de sedimentare = vu · ts = 0.6 m = 0.3 m Latimea decantorului : B = = = 4.4 + 0.decompartimentarea decantorului şi la calcularea numarului (n) de compartimente în funcţie de lăţimea adoptată pentru un compartiment şi notată cu B1.83/ 4= 1.Alegem B1 = 4 m.3 + 5.6 = 0.2 – 0.522 mc/s.56 mc/zi .3 = 6 m Hs = inaltime de siguranta = 0.Aria transversala : Atr = ² Lungimea decantorului : L = va · ts = 0.00075 · 7200 = 5. γn = densitatea nămolului rezultat în bazinul de decantare = 1100 – 1200 Kg/m = 1100 kg/m Cssi = concentraţia iniţiala de solide in suspensie la intrarea in decantor = 410 mg/l p = umiditatea namolului = 95% Vt namol = = = 194.83 m Valoarea standardizată a decantorului va fi de 4 ÷ 5 m. se impune: .

Timpul de decantare Conform STAS 4162/2-89.58 kg/mc QR = debitul de recirculare (mc/h) = 0. respectiv din bazinele de aerare.45 kg/m2zi 2.35 · i = 1. Decantoarele secundare frecvent folosite sunt de tip longitudinal şi radial.8 m2 = 112.5 – 4 h = 4 h Se calculeaza inaltimea utila a decantorului si respectiv a volumului decantorului secundar hu = tdc · v’SD = 4 · 1.2 = 4. Debitul de calcul şi debitul de verificare Qc = Qmax.15 mg/l p = umiditatea namolului decantat = 95% Inlocuind valorile corespunzatoare se obtine : Vn = = = 178.110 mc/h Au = suprafata utila a decantorului radial Se determina υ’SD incarcarea hidraulica a decantorului.5 mc/m2 h υ’SD = Iss = rezulta Au = = = = 1252.26 mc/s 1. echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru colectarea şi evacuarea nămolului în mod continuu sau cu intermitenţă ( intervalul de timp dintre două evacuări ≤ 4.8 m V = Qc · tdc = 0.9 mc/m2 h la valoarea lui IBN < 150 cm3. tdc = 3. În decantoarele secundare se reţine membrana biologică( flocoanele de nămol activ ) evacuate odată cu efluentul din filtrele biologice.522 mc/s Qv = 2 Qmax. H=3.0 ore). In literatura de specialitate : υ’SD ≤ 1. 1.9 m. care pentru o umiditate a namolului de 95% este intre 1100 – 1200 kg/m3 = 1150 kg/m3 Cssi = concentratia initiala a materiei solide intrate in decantorul secundar = 64. Se calculeaza volumul total de namol rezultat din decantorul secundar : Vn = Cssi Unde : GE = eficienta separarii namolului activ in DS = 85% γn = greutatea specifica a namolului. Aleg υ’SD =1. Vutil = 6227 m3.CALCUL DIMENSIONARE UTILAJE DIN CADRUL TREPTEI BIOLOGICE DE EPURARE Decantorul secundar Decantorul secundar este parte componentă de bază a treptei de epurare biologică.290 · i = 0. Încărcarea superficială în DS cu materii solide: Iss = [kg/h·m2] Unde CN = concentratia namolului activ (kg/mc) = 2.2 mc/zi . rezulta D=50 m.8 mc Se impune un numar minim de 2 decantoare radiale cu : A0 = 1779 m2 (conform STAS 4162/2-89).522 ·4 · 3600 = 7516.zi = 0. a.orar = 2· 0.