You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BENS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ CAL BISBE VERGER II LOCALITZACIÓ Carrer Bisbe Verger, 6 POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Arquitectura popular urbana AUTOR PROTECCIÓ

IDENTIFICACIÓ AC 18

CRONOLOGIA Segles XVII-XVIII NIVELL DE PROTECCIÓ C

US Galeria d'art ESTIL Popular CONSERVACIÓ Bo
CADASTRE 1063224ED1516S0001KS LOCALITZACIÓ.X = 510982 Y = 4356145
6 8 .3 4 6 2 .7 2 6 9.4 4 6 6 .9 4

II

6 4 .1 9

6 6 .1 6

I
6 2 .5 3

6 7 .4 6 7 0 .8 0 7 0.9 3

II
6 4 .8 7 6 5 .8 6

II 6 8.9 4 III
7 3 .0 7

III
73 .6 5

Rui Rui

6 3 .8 0

I

II

7 3 .0 7

6 8 .9 1

6 2 .8 5

Arb

6 2 .4 0 6 2 .2 5 6 6 .98

Mar c

II II+I
6 3 .4 7

7 1 .7 5 6 6 .9 6

III

ArbI
6 0 .8 8

6 4 .2 0

III .5 0 71
7 3 .6 5

E RR CA

A ET ER RR II FE AN RC
6 9 .2 7 6 6 .4 8

S+IV 7 5 .1 2 I 7 1 .6 6

III
7 5 .0 1

7 3 .7 5

M AL RP RE AR C A

III 7 3 .2 4 III
7 0 .8 1 6 9 .0 7 6 7 .8 9 68 .5 9

7 2 .7 3

6 5 .5 2

69 .0 3

6 4 .8 1

I

B us

II

II

6 4 .7 2 6 6 .95 6 7 .3 3

Rui
59 Pi.7 5 6 0 .2 6 6 2 .8 6 6 1 .7 6 6 6 .8 6

P
6 7 .4 3

6 3 .6 4 6 0 .1 6

Esc.

II

II

6 3 .6 8 6 6 .8 3 6 4 .0 6 6 3 .9 5 6 8 .6 2 6 6 .5 3

P

I

7 1 .6 9 6 3.3 9 6 6 .2 1 7 1 .5 7

PLAÇ
7 0.4 2 6 9 .11 7 1 .2 1

I

6 8 .6 9

Por
6 2 .5 0

III

Por

II
6 6 .6 6

7 1 .0 1

II6 7 .3 9 III

II6 6.7 8

6 7 .4 1

Arb

6 8 .3 0

6 2 .01 6 II 7 .3 2 6 0 .4 3 5 9.1 8 6 3 .5 5 6 3 .1 9 6 1 .9 6 63 .0 6

I

II
6 5 .9 5 6 8 .9 1

ER CARRERROS
III
7 0 .1 2 6 4 .4 6 7 0 .5 7 6 8.6 7 6 9 .7 0 6 7 .1 0 6 8 .7 6

II 7 .3 5 6 III

6 7 .2 5

6 9 .2 5

II

6 1 .31

5 9 .7 5

II II
6 0 .9 2 6 4 .5 5 6 6 .7 2

II II
6 8 .64 6 5 .7 0 6 5 .7 0

I

II
6 6 .2 6

6 6 .9 4

P
62 .4 6

II
66 .6 4

6 8 .3 9

Arb Arb
5 8 .4 1 5 9 .2 4

6 0 .7 9

I

6 5 .1 4

II II

6 5 .3 9

II
6 7 .0 7

Rui Rui Rui

6 5 .3 1 6 5 .9 4

66 .2 4

6 3 .2 1

6 0 .1 8 5 9 .7 6

6 1 .3 7

6 4 .0 9

II

6 1 .6 1

62 .1 5 5 9 .1 2 6 2 .6 9

III6 7 .2 7
6 8 .22

6 6 .6 2

6 5 .9 3 66 .4 4 6 2 .3 6

I

6 5 .6 3

II

BE VE RG ER

6 0 .6 3

Arb
5 8 .7 3 6 0 .6 0

6 2 .5 7

P V
7 2 .9 7

Arb
6 4 .0 3 6 1.7 9

II

III

6 8 .4 8 64 .9 1

P

5 7 .89

I

II 4 .1 9 6

7 5 .9 2

5 8 .6 8 6 2 .0 0 5 9 .0 5 5 9 .0 7

P P
6 1 .8 7

65 .0 3

II

6 0 .7 7

I
6 2 .3 7

II 6 3 .8 8

Monument
6 4 .4 4

6 1 .7 7

5 8 .4 1

Arb
6 2 .3 3

5 9 .0 5

II6 3 .2 2

P II6 4 .6 0
62 .3 6 61 .5 8 6 3 .7 9 5 9 .8 6 6 2 .1 7 6 0 .7 3

I I
6 2 .4 5 6 1 .8 5 6 3 .1 5 6 1 .8 4

CARRERCENTRE

CA RR ER DE LB IS

III
6 9 .3 1

Por

6 5 .2 5

P

6 4 .1 7 6 1.8 9

6 7 .3 4

6 5 .3 7 6 5 .2 8 6 2 .8 5 6 4 .3 0

I I
6 II 3 .1 3

II

III
6 1 .0 2 6 4 .6 0

6 3 .8 9

6 0 .3 4

Arb
5 7 .5 5 5 7 .6 4

Arb
5 8 .5 3 5 9 .0 3 6 1 .2 5 5 9 .4 2 5 9 .2 1 5 8 .7 1 5 9 .2 5 6 3 .5 2 6 7 .7 4

P
6 5 .4 0 6 3 .8 7 6 5 .95

6 5 .0 4

II
6 3 .3 0 5 7 .4 9 6 0 .7 2

II 6 3 .4 1

P
6 8 .4 9

III

II
6 6 .2 4 6 8 .5 6

I

III

6 0.3 4

II
6 2 .6 2 6 0 .4 8

III 6 5 .0 1
6 5 .7 2 6 3 .9 2

5 9 .1 4

6 4 .2 0 5 6 .6 0 5 7 .6 6

Rui
5 7 .2 5

Arb
6 2 .3 5 6 1 .1 9

P I
5 9 .8 8 6 6 .6 2 67 .0 0 5 9.6 1 6 9 .34 6 9 .1 0 6 7 .3 9

I

6 1 .0 4 6 4 .34

II

III

5 6 .9 0

6 0 .11 6 0 .6 1

I

II6 1 .9 0

II
6 2 .4 3 5 7 .3 1

6 0 .3 1 5 8 .1 8 6 0 .6 5 6 2 .4 4

I

P
5 8 .8 5 5 9 .00 6 3 .9 2 6 3 .8 3 6 5 .7 8 6 4 .7 9 67 .0 4 6 4 .7 1 6 8 .2 4

6 0 .1 0

6 1 .3 2 5 7 .5 5 6 1 .6 2 6 5 .11

Arb
5 8 .5 7 6 0 .7 6 6 1 .7 2 5 7 .8 4 6 1 .4 3 5 8 .4 1

6 3 .5 9 6 4 .6 7

III II
6 4 .3 6

II 4 .2 1 6 II
6 4 .7 4 6 3 .1 7 69 .11 6 9 .6 86 3.7 7 6 5 .7 1 63 .8 4

P
6 2 .0 8

6 2 .9 1

II

6 1.6 3

5 7 .4 9 5 9 .9 2

II
6 2 .9 1

64 III.0 9

II
6 1 .6 9

II
6 1 .7 5

6 1 .6 0

Arb
5 6 .9 2 5 9 .8 5

6 1 .3 0

5 9 .6 3 6 3 .4 4

III II6 6 .0 1

6 6 .5 7

5 9 .6 5 5 7 .2 5

II
6 2 .4 1 6 5 .2 0 6 4 .3 8

CA
III

R

UÀ RG RE
6 III5 .9 8 I IV 6 7 .7 5 6 6 .5 3

II5 .8 5 6 III
6 5 .3 1 6 5 .2 2 6 0 .8 3 5 8 .8 3

P
6 5 .3 4 6 3 .0 2 6 7 .2 9

P

61 .8 0

I
5 6.8 3

P
5 3 .9 6

6 8 .8 1

6 2 .2 2 6 3 .5 1

66 .2 0

5 7 .4 0

5 7 .6 9 5 6 .3 3

Esc.

6 1 .0 4

II

II II6 3 III 6 4 .0 4 .1 7

6 5 .8 6

P

BIBLIOGRAFIA
BARCELÓ M.; DANÚS, M.(2001): Santanyí. Guies dels pobles de Mallorca . Hora Nova. Palma de Mallorca. GARCIA, N. ; OLIVER, G. (1983). Cases Vilatanes a la vila i pobles de Santany í. COAB. Palma de Mallorca. PONÇ I FULLANA, A. (1990) Fr. Rafel Josep Verger i Suau . Moll, Col·lecció Monografies d'història local, Palma. http://www.ajsantanyi.net/infoturisme/personatges.es.html

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
La composició i pedra de la façana.

DESCRIPCIÓ
Vivenda urbana de planta baixa i pis, composta per dos cossos adossats. Construïda en paredat en verd i amb cantons de pedra de Santanyí a les cantoneres. A la planta baixa i a l'eix central de la façana del cos situat a l'esquerre, hi ha un portal d'arc de mig punt amb dovelles i carcanyols de pedra de Santanyí, aquest s'aixeca sobre dos escalons. A la dreta una finestra amb ampit motllurat i llinda d'una peça, i una portassa d'arc rebaixat. Al pis i sobre el portal, una finestra de llinda d'una sola peça de pedra de Santanyí amb ampit motllurat i plafó format per cantons de pedra de Santanyí. A la dreta d'aquesta, un finestró amb el llindar esplandit i motllurat, i una finestra de llinda amb ampit i plafó lleugerament motllurats. En aquesta casa va néixer el Bisbe Verger.

DENOMINACIÓ CAL BISBE VERGER II INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 18

Anteriorment aquesta casa i la corresponent al número 4 (fitxa AC 17)eren un sola casa. Reformada l'any 2004 pels actuals propietaris per convertir-la en galeria d'art.

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Recuperació Restauració Rehabilitació No es permet l'aument del volum edificat

INTERVENCIONS PREFERENTS
A fet que el conjunt de l'edificació, l'ornamentació i altres elements no pateixin un deteriorament es permeten obres de conservació i manteniment necessàries sempre que no impliqui l'eliminació o supressió d'elements constructius i ornamentals destacats o protegits especialment la composició de la façana i els enmarcats del buits al carrer. Eliminació del cablejat de la façana al carrer.

Portal d'arc rodó amb dovelles i carcanyols de pedra de Santanyí.

Finestra planta baixa amb plafó de cantons de pedra de Santanyí i sòcol.

Finestró amb esplandit i emmarcat amb pedra de Santanyí motllurada.