You are on page 1of 2

CATÀLEG DE BÉNS PATRIMONIALS DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ

DENOMINACIÓ ELEMENT ARQUITECTÒNIC LOCALITZACIÓ Entre plaça Major i carrer Portell POBLACIÓ Santanyí TIPOLOGIA Element arquitectònic AUTOR PROTECCIÓ
CADASTRE LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ AC 75

CRONOLOGIA NIVELL DE PROTECCIÓ S

US ESTIL CONSERVACIÓ BO
1162904ED1516S0001XS X = 511075 Y = 4356063

ELEMENTS DESTACATS I/O PROTEGITS
La columna.

BIBLIOGRAFIA

DESCRIPCIÓ
Columna encastada en la façana de construcció posterior. Presenta plint i fust compost de tambors de pedra de Santanyí. El que es conserva de capitell no ens permet identificar el tipus. Sembla que formava part del portic d'una vivenda.

DENOMINACIÓ ELEMENT ARQUITECTÒNIC INTERVENCIONS REALITZADES

IDENTIFICACIÓ AC 75

INTERVENCIONS PERMESAS
Consolidació Conservació Restauració Recuperació Restauració Rehabilitació

INTERVENCIONS PREFERENTS
Conservació. Eliminació de la senyal de trafic.