You are on page 1of 3

Druk nr 410

Warszawa, 4 maja 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie polskiej aktywności w związku z planami bojkotu przez instytucje Unii Europejskiej i niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Ludwika Dorna.

(-) Jacek Bogucki; (-) Andrzej Dąbrowski; (-) Andrzej Dera; (-) Ludwik Dorn; (-) Mieczysław Golba; (-) Patryk Jaki; (-) Mariusz Orion Jędrysek; (-) Beata Kempa; (-) Bartosz Kownacki; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Jerzy Rębek; (-) Józef Rojek; (-) Andrzej Romanek; (-) Edward Siarka; (-) Piotr Szeliga; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Marzena Dorota Wróbel; (-) Jan Ziobro; (-) Kazimierz Ziobro; (-) Jarosław Żaczek.

Projekt

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ………… 2012 r.
W SPRAWIE POLSKIEJ AKTYWNOŚCI W ZWIĄZKU Z PLANAMI BOJKOTU PRZEZ INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ I NIEKTÓRE KRAJE CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOZNEJ EURO2012 Wobec deklaracji członków Komisji Europejskiej oraz rządów niektórych krajów członkowskich Unii Europejskiej o bojkocie EURO2012 w związku z sytuacją więzionej na Ukrainie byłej premier Julii Tymoszenko Sejm zwraca się do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw zagranicznych o podjęcie aktywnych działań mediacyjnych między władzami Unii Europejskiej a władzami Ukrainy.

UZASADNIENIE Niezależnie od intencji rządów i polityków deklarujących zamiar bojkotu EURO2012 dojście tego zamiaru do skutku będzie oznaczało długofalowe i perspektywiczne osłabienie pozycji Polski. Po pierwsze, Euro2012 organizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę jest jednym przedsięwzięciem sportowym o wymiarze także politycznym. Zbojkotowanie przez Komisję Europejską i szereg europejskich rządów ukraińskiej „części” mistrzostw pośrednio uderza w Polskę. Po drugie ze względu na polityczny wymiar podejmowanej ze względów politycznych decyzji o ewentualnym bojkocie oznaczać on będzie, że wymiar wschodni polityki zagranicznej Unii Europejskiej zostanie de facto zredukowany do dwustronnych relacji z Federacją Rosyjską. Oznaczać to będzie drastyczne pogorszenie pozycji Polski w Unii Europejskiej. Po trzecie, że względu na wagę wielkich przedsięwzięć sportowych dla świadomości masowej oraz politycznej pozycji państw-gospodarzy ewentualny bojkot zostanie odebrany przez społeczeństwo i władze Ukrainy jako dobitny sygnał końca otwarcia Unii Europejskiej na partnerskie, stale zacieśniające się relacje z Ukrainą. Problem

nieprzestrzegania europejskich standardów w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie ma charakter realny. Należy jednak zauważyć, że jeśli chodzi o procedury demokratyczne i wymiar sprawiedliwości oraz skalę stosowanych przez władze represji politycznych sytuacja na Ukrainie różni się w sposób istotny od sytuacji na Białorusi i w Federacji Rosyjskiej. W interesie Polski leży prowadzenie aktywnej, a nie pasywnej polityki w obecnej sytuacji, która ma charakter kryzysowy. Najwłaściwsza formą prowadzenia takiej polityki jest wystąpienie w roli mediatora.