PROIECT DE LECTIE

DATA: 11.05.2012 CLASA: a VI-a B UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala cu clasele I – VIII Găiseni PROFESOR: Felicia Perșunaru ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare DISCIPLINA: Limba și literatura română UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Descrierea UNITATEA DE CONȚINUT: Interjecția TIPUL LECȚIEI: predare-învățare DURATA: 50’

COMPETENȚE SPECIFICE: 1.3 sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral; 2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii; 3.4 sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite (nonliterare şi literare).

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) COGNITIVE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: O1 - să definească interjecţia; O2 - să identifice interjecţiile dintr-un text/enunţ dat; O3 - să clasifice interjecţiile după sens şi structură; O4 - să precizeze topica şi punctuaţia interjecţiei; O5 - să precizeze funcţia sintactică a interjecţiei dintr-un enunţ.

b) FORMATIV-EDUCATIVE: - să dezvolte atenţia şi spiritul de observaţie; - să dezvolte gândirea şi limbajul; - să formeze deprinderile de comunicare orală şi scrisă; - să formeze deprinderi de lucru cu fişe.

STRATEGIA DIDACTICA: Metode şi procedee: conversaţia euristică, metoda cadranelor, explicaţia, expunerea, descoperirea inductivă, exerciţiul. Resurse materiale: manualul, fişe de lucru; flipchart, markere, laptop. Resurse umane: clasa de elevi. Forme de organizare: activitatea frontală, activitate independentă şi pe grupe;

se pregatesc pentru lecție Metode si procedee Conversația Forme de organizare frontal Evaluare 1. Popescu. Eliza – Mara – Gramatică – Fișe de lucru. Anunț și scriu titlul lecției noi și obiectivele urmărite. 2001 SCENARIUL DIDACTIC Etapele lecției 1. Bucureşti. Trofin. Gheorghe – Gramatica limbii române.MATERIAL BIBLIOGRAFIC: 1. Aria curriculară: limbă şi comunicare. Conversația Individual Chestiona rea elevilor 4. Constantinescu – Dobridor. Anunțarea 2 min. 2009 2. București. Stefania – Gramatica practică a limbii române. motivând alegerea. Organizarea clasei Timp alocat Activitatea profesorului Activitatea elevilor . 2.se mobilizează Frontal . ( flipchart) Elevii primesc o fişă cu diverse chipuri sugestive pentru o anumită stare de spirit. .răspund la intrebări -observă Conversația Explicaţia Frontal Individual Întărirea răspunsurilor 3. min. Verificarea temei și a cunoștințelor dobândite anterior 3 min Verific tema.Elevii sunt chestionaţi după ce au ales un chip potrivit cu starea lor de spirit. Editura Didactică și pedagogică. Bucuresti. făcând aprecieri asupra rezolvării cerințelor. Editura Paralela 45. Fac prezența și asigur un climat favorabil desfășurării lecției. 2007 4. temei și a obiectivelor .notează Expunerea . 2010 3.Programe şcolare pentru clasele I-VIII. Captarea atenției 2 min Cum te simţi astăzi? .

.) Moment ortografic Indicaţi ce parte de vorbire reprezintă . .Le cer elevilor să citească textul Un ambițios de M. (Prezentare Power – point). fiind nume predicative (interjecţii predicative). Conversația euristică Frontal Individual Aprecieri verbale Aprecieri verbale Clasifică interjecţiile şi exemplifică fiecare tip de interjecţie. .5. să stabilească felul acesteia și să observe ce exprimă. Descoperi rea inductiva Lucrul pe grupe Conversatia euristica Observarea Încurajarea elevilor prin diferite calificative Individual Descoperire Exemplifică. Sântimbreanu de pe flipchart. . .Elevii primesc post-ituri cu diverse interjecții.Cuvintele imitative sau onomatopee.Dirijarea învățării 25 min. (Punctuația interjecțiilor se realizează cu ajutorul virgulei și al semnului exclamării. .rezolvă sarcina de lucru. concluzionează. Solicit elevilor să observe punctuaţia interjecţiilor.Îi ajut pe elevi să formuleze definiţia interjecţiei. . Observă topica şi punctuaţia interjecţiei şi. -identifica interjecţiile -formulează definiţia interjecţiei. (Elevii primesc coli pe care sunt scrise diverse interjecții. cu ajutorul profesorului.Se realizează clasificarea interjecțiilor.Unele interjecţii de adresare sau onomatopeele pot îndeplini funcţia de predicat verbal sau alcătuiesc predicatul nominal împreună cu verbul copulativ. Le cer elevilor să asocieze interjecțiile cu ceea ce exprimă. lipindu-le pe flipchart în dreptul categoriei corespunzătoare).

Aprecieri verbale Observare Încurajarea elevilor prin diferite calificative 8. fiecare Rezolvă exercițiile din Cadranele dintre ele lucrând câte o fișă fişă (metoda cadranelor) (anexa 2). Obținerea performan ței 10 min.ce mai zici ? Ei vor merge la pădure. Concurs între (Anexa 3) grupe Fişa de lucru (Anexa 4) Exerciţiului Individual 6. Elevii iși notează tema în caiete. Ia pune mâna şi citeşte ! El ia o carte din raftul bibliotecii. Folosiți cel puțin trei interjecții simple și una cu valoare predicativă. Sunt discutate răspunsurile elevilor. corectând acolo unde este necesar. Asigurarea feed-backului 5 min. Tema pentru acasă 1 min. Elevii sunt împărţiţi în patru grupe.cuvintele subliniate: Ei. Imaginați o conversație telefonică ce se aude foarte slab. . Pe grupe Chestiona rea elevilor 7.

.... Piu! ..................... Mâr!..... Vâj!......... Grupa 4.................. în următoarele enunțuri: Haide s-a restit jupânul Și a făcut odată buf Na-ți servieta “Aa s-a mirat prelung. Puneți semnele de punctuație........... hăp-șa!....senzaţie a) Striga fericit: Ura! Ura! 2.. Mor!........... cri-cri!.....................................interjecție de adresare c)Brrr!Ce frig este! 4..........stare sufleteascã b) Pupãza zbrrr! 3... pleosc!.. hodoronc-tronc!.......................... Scrie verbe derivate de la urmãtoarele interjecţii: Poc! .. acolo unde este necesar....... Of!.......... miau!...............” “Ei ce-a zis Cristina?” Grupa 3.....Anexa 2................ cip-cirip! Grupa 2.... Grupează pe două coloane interjecţiile de mai jos în funcţie de structura lor: ah!...... marş!....onomatopee d) Mă! ............... Grupa 1........... Vai! ............................ Realizeazã corespondenţele între cele douã coloane: A B 1.....................................

ANEXA 3 CONCURS GRUPA I Scrieţi cât mai multe interjecţii ce redau sunete produse de păsări. CONCURS GRUPA IV Scrieţi cât mai multe interjecţii ce redau sunete produse de animale salbatice. . CONCURS GRUPA III Scrieţi cât mai multe interjecţii ce redau sunete produse de animalele domestice. CONCURS GRUPA II Scrieţi cât mai multe interjecţii ce redau sunete produse de obiecte.

Ex:  Predicat verbal: Fetiţa pleosc! o palmă băiatului. ţuşti etc b) compuse: hodoronc-tronc. Interjecţiile pot fi a) simple: boc. buf. trosc. îndemnuri. fiind nume predicative (interjecţii predicative). hei-rup etc Unele interjecţii de adresare sau onomatopeele pot îndeplini funcţia de predicat verbal sau alcătuiesc predicatul nominal împreună cu verbul copulativ. .  Nume predicativ: Va fi vai de toţi mâine.Anexa 4 Schema lecţiei Interjecţia Definiţie: Interjecţia este partea de vorbire neflexibilă care exprimă stări sufleteşti. Punctuația interjecțiilor se realizează cu ajutorul virgulei și al semnului exclamării. o adresare sau imită sunetele sau zgomotele din natură (onomatopee).

2. repede! S-a spart butoiul cu varză! . Sântimbreanu. A răsucit cheia pe dinafară și a început să râdă: . . bunico. unde? Dar Sandu țâști! o și zbughise pe lângă dânsa.Ha.Anexa 5 .Ei. Subliniați interjecțiile și notați ceea ce exprimă. Explicați rolul semnelor de punctuație folosite după interjecțiile găsite. ha! Te-am păcălit! (M. Un ambițios) 1. bunico.Care.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful