nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe PJJ SEMESTER 2 SESI 2011/2012 (A112 PJJ) rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu KRZ 3013 iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg ASAS

TEORI MUZIK hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc [PANDUAN KERJA KURSUS] vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

Bincangkan persamaan dan perbezaan mengenai pengunaan not tersebut. nilai not dan nilai tanda rehat dan cara untuk mengajarnya dengan lebih berkesan. 2. 2 markah seseorang perlu fikirkan untuk (Minggu ke-4) 2 3 (Minggu ke-6) (Minggu ke-8) 4 (Minggu ke-10) . iaitu: i. MARKAH 20 markah TARIKH AKHIR PENERIMAAN 4hb Mei 2012 (Minggu ke-10) 4hb Mei 2012 (Minggu ke-10) 20 markah E-FORUM 10 markah 1 Berikan definisi bagi not bertitik dan not 2 markah berkait. Sila beri perhatian kepada arahan dan pengumuman daripada Tutor e-Learning kumpulan masing-masing dari semasa ke semasa. aktiviti muzikal boleh dilaksanakan untuk memperkukuhkan kefahaman teori dan amali. 3. Nyatakan langkah langkah pengajaran bagaimana anda sebagai guru muzik melaksanakan aktiviti mengajar mengenal jenis not. Sila fahami secara mendalam Panduan Kerja Kursus sebelum anda memulakan tugasan. Topik 1-10 Sebagai seorang guru muzik yang kreatif. ii. TUGASAN PECAHAN TUGASAN TUGASAN INDIVIDU 1 TUGASAN INDIVIDU 2 SOALAN/ ARAHAN Menjawab soalan struktur berkaitan dengan topik seperti di dalam modul. Berikan definisi meter. 4. Tugasan 1: Menjawab soalan struktur (individu) Tugasan 2:Penulisan esei ( individu) Tugasan 3: e-forum Tugasan yang telah lengkap perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Pensyarah e-Learning bagi kumpulan masing-masing.. iii. 5 (LIMA) soalan forum disediakan untuk dibincang secara on-line menerusi laman MyGuru3.ARAHAN 1. Bincangkan mengenai langkah langkah . Bincangkan 2 markah bagaimana untuk mengenalpasti meter bagi satu keratan atau petikan muzik Bincangkan mengenai kengunaan notasi 2 markah muzik serta peranan pengetahuan mengeai terminologi dan bahasa muzik dalam proses memainkan alat muzik. Terdapat 3 (TIGA) tugasan dalam kursus KRZ3013.

Font: Times New Roman. Saiz 11. Penulisan rujukan perlu ditulis mengikut format APA. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 200 patah perkataan. Jawab ke semua soalan forum dalam ruangan group forum di MyGuru3. v. Spacing 1. Forum E-Learning: i. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya kepada 4 (empat) jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. 3. 2. iii. Panjang esei ialah sekurang-kurangnya 20 halaman (tidak termasuk rujukan dan lampiran). Bincangkan setiap perbezaan dan cara untuk mengajarnya dengan lebih berkesan.5 UJIAN AKHIR melengkapkan satu keratan muzik yang mengandungi kord atau harmoni asas berserta dengan kaden. Saiz 12/Arial. Penulisan esei perlu mengandungi sekurang-kurangnya rujukan 4 buah buku ilmiah dan beberapa artikel dari jurnal.5 line iv. Bincangkan tentang definisi bagi not slur dan 2 markah not triplet. JUMLAH 100 (Minggu ke -12) Minggu Ujian Akhir 1. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam tugasan anda bagi tujuan penilaian. FORMAT TUGASAN Tugasan Individu : Soalan Struktur i. ii. Jawab tugasan berdasarkan soalan struktur yang dipaparkan . iv. Tugasan Individu: Esei i. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. ii. Soalan struktur yangmerangkumi topik 150 markah topik 10 seperti dalam modul. . iii. Tugasan yang dihasilkan perlu asli.

4. Soalan 1 (a) jawapan anda (b) jawapan anda Tugasan 2 yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Muka hadapan tugasan(Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1) (b) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 1 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (c) Tugasan 1 (d) Rujukan (e) Lampiran (jika ada) (f) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 2 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (g) Tugasan 2 (h) Rujukan (i) Lampiran (jika ada) (j) Cetakan bagi jawapan dan respon untuk soalan forum Setiap pelajar MESTI memuat naik tugasan masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing dalam laman MyGuru3. anda digalakkan menghantar tugasan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. 5. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari semasa ke semasa. Lawati laman Assingment dan muat naik tugasan mengikut tapak tugasan yang disediakan dalam kumpulan masingmasing. 2.PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN 1. . Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Tutor E-learning kumpulan anda. Contoh: Bahagian A. 3. Tarikh akhir penerimaan tugasan secara atas talian dan pos ialah pada 4hb Mei 2012 (Minggu ke-12). Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Tugasan 1 yang berkaitan dengan menjawab soalan struktur hendaklah di susun mengikut nombor soalan dalam bahagian yang berkaitan. Bagi mengelakkan sebarang masalah.

Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). isi tdak dihuraikan. Tiada kesalahan bahasa.isi kandungan dibincangkan dengan mencukupi. isi mencukupi. isi mencukupi. isi dikembangkan dengan baik. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tiada kesalahan format & bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi di huraikan dan ada contoh. Menepati format. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. kreatif dan kritis. ada contoh yang baik dan konkrit. isi tidak mencukupi. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. (0) (18-20) (17-15) (14-12) (11-9) (7-8) (5-6) (3-4) (1-2) . Ada Idea sendiri. Ada idea asli yang bernas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain.membincangkan dengan jelas. ada maklumat sokongan dan kesimpulan dibuat dengan baik. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara.SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS Markah TUGASAN INDIVIDU 2 Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang menarik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. Menepati format. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Idea disusun dengan baik. isi di huraikan dan ada contoh. Tiada contoh. Idea tersusun dengan kemas. Menepati format. isi mencukupi. Idea disusun dengan baik. Tidak lengkap. ada contoh yang konkrit. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan).

ID NO.LAMPIRAN PEMARKAHAN TUGASAN 1 TUGASAN 2 TUGASAN 3 E FORUM JUMLAH 1 2 3 4 RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS KAZ3013 APRESIASI MUZIK TAJUK TUGASAN KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. TELEFON (Wajib dinyatakan) NAMA PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

0 Subtopik Subtopik Topik perbincangan Topik perbincangan Penutup RUJUKAN LAMPIRAN LAMPIRAN 3 .0 2.0 4.0 Pendahuluan Topik perbincangan 2.2 3.LAMPIRAN 2 ISI KANDUNGAN Halaman 1.1 2.0 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful