Kirby International College, Cyberjaya KRM 3023: Asas ukuran Semester 3 2012 Kerja kursus Tugasan 1 (40%) Kumpulan

: 6-7 orang dalam kumpulan Anda dikehendaki mengenalpasti dua miskonsepsi yang dihadapi oleh murid semasa mempelajari setiap tajuk berikut:  Masa dan waktu  Ukuran panjang  Timbangan berat  Isipadu cecair Miskonsepsi berkenaan topic/kemahiran. boleh diperolehi daripada hasil pembelajaran pada setiap

Terangkan punca berlakunya miskonsepsi berkenaan dan cadangkan bagaimana mengatasi masalah berkenaan.

Tugasan 2 (60%)

Kumpulan : 2-3 orang dalam kumpulan

a. Anda dikehendaki membuat rancangan pelajaran harian (RPH) mengenai kemahiran tajuk ukuran terpilih.(ukuran panjang) b. Semasa anda sedang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan RPH di atas, beberapa murid anda dikenalpasti mengalami kesukaran dan miskonsepsi. i. Sediakan catatan refleksi yang mengesan masalah ini ii. Menyediakan alat bantu mengajar (ABM) yang bersesuaian untuk mengatasi masalah berkenaan berdasarkan refleksi yang dibuat dalam P&P di atas. Tugasan dihantar pada atau sebelum 26 Mei 2012 Dr Ismail Hj Raduan ismail@ipik.edu.my 013 921 9091

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful